Referat af opstillingsmøde d vedr. menighedsrådsvalg d

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af opstillingsmøde d.28.08.2012 vedr. menighedsrådsvalg d.11.11.2012"

Transkript

1 Referat af opstillingsmøde d vedr. menighedsrådsvalg d ) Der blev budt velkommen ved formand Carsten Nielsen og næstformand Helga Eskildsen 1A) Per Pedersen blev enstemmigt valgt til ordstyrer. 2) Formandsberetning ved Carsten Nielsen Formandsberetning for Højst Menighedsråd valgperioden Efter menighedsrådsvalget i 2008, startede vi med konstituerende møde, hvor posterne blev fordelt. Miriam Nielsen blev sekretær, Frank Jeppesen blev kirkeværge, Jytte Baagø blev kasserer, Helga Eskildsen blev Næstformand og kontaktperson,og Carsten Nielsen blev formand. Vi fik nedsat et Kirke og kirkegårdsudvalg, et præstegårdsudvalg, et udvalg for skov og avlsgård og en valgbestyrelse til at tage sig af alt vedrørende valget her i Der blev også valgt 2 til at repræsentere menighedsrådet i udvalget for adventskoncerten, som var arrangeret af de forskellige foreninger i Højst. Desværre var det et forholdsvis hurtigt overstået kapitel, for efter koncerten med Visvocal i 2009, som i øvrigt var en fin koncert, var der igen et underskud som skulle fordeles mellem de forskellige foreninger. Og det blev besluttet at nedlægge udvalget. Der blev udtrykt forventning til at menighedsrådet kunne lave noget i stedet, og det er blevet til en tradition med eftermiddagsgudstjeneste 1. Søndag i advent hvor der kommer mange i kirke for at opleve minikonfirmanderne der medvirker, herefter er der, i samarbejde med borgerforeningen, æbleskiver og gløgg, og vi tænder juletræet ved den gamle præstegård. I efteråret 2010 trådte Miriam Nielsen ud af menighedsrådet, af arbejdsmæssige årsager. Ulla Møgeleng, som var 1. suppleant trådte ind, og overtog Miriams opgaver. På personalesiden er der sket det i indeværende periode at vores organist Bente Kjøller i foråret 2010 opsagde sin stilling. I samarbejde med menighedsrådet i Hostrup, måtte vi i gang med at ansætte en ny. Det var en spændende proces, og det endte ud i at vi fik ansat Hans Gundesen. Hans har ud over timerne som organist, også timer som sognemedhjælper, hvor han hjælper med undervisning af konfirmander og minikonfirmander, og han redigerer og laver artikler til vores kirkeblad, og hjemmeside. Han står også for korarbejdet. Generelt kan vi sige at vi har nogle engagerede og dygtige medarbejdere, der sætter en ære i at tingene er i orden. Og det er fantastisk, når man sidder i menighedsrådet, og dermed også har arbejdsgiverkasketten på. Det er ingen selvfølge at tingene bare glider på det område, så det sætter vi stor pris på. I begyndelsen af valgperioden satte vi os for at få formuleret visioner og mål for menighedsrådet. Det var lidt spændende, for vi skulle jo finde ud af hvor vi havde hinanden, og om vi kunne blive enige. Men det kunne vi godt. Det var faktisk en meget positiv oplevelse. Vores visioner og mål kom til at lyde sådan her: Højst sogn er en del af folkekirken

2 Sognets virke tager udgangspunkt i folkekirkens mission, som er, at forkynde evangeliet. Sognets mål er at kirken skal være åben for alle, igennem åbenhed, ansvarlighed og tolerance. Sognets virke udøves ved, Gudstjeneste, undervisning, diakoni og mission. Sognet udfører desuden følgende samfundsopgaver: Begravelsesmyndighed, kirkegårdsdrift,forvaltning af kultur, landbrugsdrift og skovbrug. Under hvert af punkterne har vi formuleret visioner og mål, og vi har lavet nogle tiltag for at føre dem ud i livet. Vores vision for Gudstjeneste er: At forkynde evangeliet for alle aldre. Og vores mål for Gudstjeneste er: At der holdes gudstjeneste under forskellige former. Og at alle aldersgrupper finder det positivt at komme til gudstjeneste. For at opfylde vores mål for gudstjeneste har vi blandt andet haft familiegudstjeneste 2 gange årligt med efterfølgende spisning. Vi havde det første gang i september 2009,og har så haft det siden hver forår og efterår. Der har været ca 80 mand til spisning hver gang, og en enkelt gang var vi op imod 120 mand, så det har været en succes. Næste gang er den 4. September 2012, i forbindelse med Højst aktiv uge. Vi har haft udendørsgudstjeneste når der er byfest og det håber vi på kan fortsætte som en god tradition. Så har vi indført kirkekaffe i våbenhuset efter gudstjenesten ca. 2 gange i kvartalet. Det er rigtig hyggeligt at folk lige bliver efter gudstjenesten og får en kop kaffe og en småkage og en snak. Vi har også haft aftengudstjeneste for pensionister og efterlønnere med efterfølgende spisning. Så har vi startet et samarbejde med Tysk menighed med henblik på fælles gudstjenester ind i mellem. Det har vi haft 2 gange, og næste gang er den 16 september i år. Vi har i den forbindelse haft nogle gode møder med repræsentanterne for den tyske menighed. Og gudstjenesterne er forløbet fint med en blanding af danske og tyske salmer, og hvor de 2 præster har haft gudstjenesten sammen. Det er en anderledes gudstjeneste der giver en god fornemmelse af sammenhold. Vi har også besluttet fortsat at tilbyde kirkebil. Vores vision for undervisning er: At sognets børn, unge og voksne bliver fortrolige med deres kirke, evangeliet og den kulturarv som kirken er en del af. Og vores mål for undervisning er: At der på sigt kan tilbydes forældre støtte til dåbsoplæring, at der tilbydes undervisning af børn og unge. Og at der tilbydes undervisning for voksne. Helt konkret tilbyder vi undervisning af konfirmander og minikonfirmander, det er præsten i samarbejde med organisten der står for det. Så har der været kristendomskursus i Højst vinteren 2009/10. Det var vores præst Katrine Tilma i samarbejde med præsten fra Bedsted, Heine Holmgaard der stod for det. Derudover har vi haft noget koraktivitet. Til at begynde med prøvede vi, med hjælp udefra, at samle kor til forskellige lejligheder. Efter vi har fået Hans Gundesen ansat som organist, har han overtaget den del, og vi har fået et kor nu med faste øvetider, og som medvirker ved forskellige lejligheder. Vores vision for diakoni er: At sognet kan opnå gode og positive relationer til alle i sognet. Og vores mål for diakoni er: At aktiviteter tilbydes specielt til børn og familier,

3 at aktiviteter tilbydes specielt de ældre. Og at sognet samarbejder med lokale foreninger, spejderne, skolen og børnehaven omkring kirkelige formål. Diakonien i praksis tager sin form ved at præsten tager på hjemmebesøg, der bliver afholdt ældreeftermiddage i præstegården, der er fredagscafé. Derudover er der også et samarbejde med pensionistforeningen. Vores vision for mission er: At sognets aktiviteter tager udgangspunkt i det kristne budskab og at vi som kirke skal være åbne for samtale med alle i sognet. Vores mål for mission er: At være et mødested for det kristne fællesskab. Mission handler om at udbrede budskabet. Og vi har prøvet på at gøre os mere synlige, og lettere tilgængelige ved, i samarbejde med Hostrup, at få lavet et nyt kirkeblad og en hjemmeside. Vi har arbejdet på det nogen tid, og det første eksemplar af kirkebladet blev udgivet i februar i år. Ideen med det nye kirkeblad er at det skal være lokalt. Der er billeder af det, der er sket her, og der er plads til at vi kan skrive det vi gerne vil ud med. Vi er faktisk lidt stolte af vores nye kirkeblad. Og vi håber på at det udstråler at det er lokalt, så folk åbner det når det kommer med posten, og ser hvad der sker i og omkring kirken. Vores vision for begravelsesmyndighed er: Vejledning og imødekommenhed med hensyntagen til den enkelte og i respekt for det kristne budskab. Og vores mål for begravelsesmyndighed er: At sikre at personalet til stadighed er bekendt med vores vision. Vores vision for kirkegården er: At kirkegården er et åbent og imødekommende sted. Hvor folk færdes med respekt. Vores mål for kirkegården er: At sikre at rammerne forbliver i den pæne stand som de er. Og at kirkepersonalet til stadighed ved at imødekommenhed og åbenhed overfor besøgende værdsættes. På kirkegården har vi fået lavet et fællesgravsted, lige vest for kirketårnet. Der stod 3 store tax der, som Johannes, vores graver har fjernet. Der er nu et pænt sted lagt ud i græs, hvor de der ønsker en anonym gravplads, kan blive begravet. Ved det nordvestlige hjørne af kirketårnet står der nu en sten, diskret placeret, så der er et sted, for de pårørende, at lægge en blomst. Vores vision for kulturarv er: At kirke og kirkegård må fremstå som et godt eksempel for forvaltning af den kristne kulturarv. Og vores mål for kulturarv er: At arbejde på at få bevarelsen af kulturarven og moderne teknologi til at gå hånd i hånd. Og det kan godt være lidt af en udfordring. For eksempel arbejder vi lige nu på at få installeret en projektor fast i kirken, sammen med et motoriseret lærred. Vi har haft lidt antenner ude, for at se hvad man gør andre steder. Og der findes gode løsninger. Men det skal jo helst være næsten usynligt, når det skal installeres i kirkerummet, og samtidig være let anvendeligt. Og vi skal jo gerne ramme den helt rigtige løsning første gang. Så det gør man ikke bare fra den ene dag til den anden. Det tager tid. Vores vision for landbruget er: At beholde landbrugsdrift så længe det kan bære sig selv økonomisk, eller på anden vis tjener til sognets

4 bedste. Vores mål for landbruget er: At forpagtergård og landbrug fremstår i god stand med egnede forpagtere på landbrugsdrift og jagt. Vi har netop forlænget vores forpagtningskontrakter på både Landbrugsjorden og Jagten med 5 år. Og hvert år har vi kirkesyn, hvor vi tager en runde sammen med en bygningssagkyndig, i vores tilfælde har det været Johan Sørensen, hvor vi gennemgår alle bygninger også bygingerne på avlsgården. Her bliver der besluttet hvad der skal laves af vedligeholdsarbejder det kommende år. Så alting fremstår pænt og i orden. Der er også blevet lavet en lovpligtig energimærkningsrapport på avlsgården. Vores vision for skovene er: At Hjortholmskoven og Æ kirkskov bruges til gåture for sognets beboere, og bevares i god og vedligeholdt stand. Og vores mål er: At alle må have glæde af Æ kirkskov og Hjortholmskoven. Ud over at føre vores visioner ud i livet, har der også været andre ting der skulle klares. I starten lejede vi os ind i konfirmandlokalet i den gamle præstegård. Da lejemålet udløb, måtte vi i gang med at flytte, og det blev her til brandstationen. Vi har fået en aftale i stand med brandværnet. Og vi deler mødelokalet. Det betyder jo at vi ikke bare kan gøre helt som vi vil, men vi synes vi har fundet en udmærket løsning. Vi har undersøgt mulighederne for at få benene under eget bord, ved at opføre vores eget sognehus. Vi har nogle midler til rådighed, men det er meget dyrt at få opført et hus der er tidssvarende, i forhold til arbejdspladsindretning, og som dækker vores pladsbehov. Og da det er sparetider alle steder, har vi lagt planerne i skuffen. Det ville være et helt forkert signal at sende, at kirken brugte så mange penge på det lige nu. Men det kan jo være at der bliver nye tider, hvor sådan et hus er mere relevant. Så kan planerne hives op af skuffen igen. Lige nu nøjes vi med at opføre et redskabsskur med brandsikkert rum, i forbindelse med vores eksisterende graverfaciliteter. Vi har indhentet tilbud forskellige steder fra, og lige nu afventer vi godkendelse fra provstiudvalget. Kassereropgaven har været tung, ikke kun i Højst, men i alle menighedsråd landet over. Det skyldes at der blev lanceret et nyt, og efter de flestes opfattelse, mere kompliceret regnskabssystem. Derfor har der lokalt i Tønder og omegn, været nedsat et arbejdsudvalg til at undersøge muligheden for at flere menighedsråd kunne gå sammen om et fælles regnskabskontor. Men arbejdsudvalget har indstillet deres arbejde, da de ikke følte at der var opbakning fra provstiet. Det har så haft den positive effekt, at provstiet nu har tilkendegivet at der vil blive godkendt budgetter hvor der er afsat midler til ekstern regnskabsføring. Derfor er vi nu gået i gang med at indhente tilbud på ekstern regnskabsføring, og resultatet skulle gerne blive at arbejdsbyrden for den valgte kasserer i menighedsrådet bliver væsentligt reduceret. Den 22. Januar i år afholdt Biskoppen for Ribe stift, Elisabeth Dons Christensen visitats i Hostrup og Højst sogne. Det forløb på den måde at hun var med ved gudstjenesten, først i Hostrup klokken 9, og derefter ved højmessen i Højst klokken Efter gudstjenesterne mødtes biskoppen med præst, ansatte og medlemmer af menighedsrådene over en hurtig spisning, hvorefter præst og ansatte gik hjem. Herefter var der møde mellem menighedsrådene og Biskoppen. Det var en positiv oplevelse, og biskoppen har i referatet fra mødet givet udtryk for at det var nogle kompetente menighedsråd i Hostrup og Højst. Så det var vi da glade for. Vi har også haft konsulenter på besøg, i forbindelse med konsulentrunder arrangeret af provstiet. Det har vi fordi vi synes at kirken begynder at se slidt ud indvendig. Men da der er kalkmalerier på væggene som er helt tilbage fra 1500-tallet, kan vi jo ikke bare lige friske det op. Der skal tages kontakt til nationalmuseet

5 som kan rådgive os om hvad der skal gøres, Så skal der hyres en arkitekt til at styre slagets gang. Og der skal søges om penge til en renovering osv. Der kan sagtens gå flere år inden et projekt i den størrelsesorden kan finansieres. Men nu har vi lige så stille skubbet det i gang, og så må vi se hvad tiden viser. Vi har haft en del samarbejde med Hostrup menighedsråd. Dette er jo helt naturligt da vi er 2 sogne i samme pastorat. Vi har også diskuteret muligheden for sammenlægning af menighedsrådene. Men vi er ikke nået til enighed omkring dette. Det vil være en fordel på nogle områder, men hvis ikke alle er parate til det, kommer der ikke noget godt ud af det. Så skete der jo det glædelige, at vores præst Katrine, fik en datter. Det betød selvfølgelig lidt arbejde til menighedsrådene i Hostrup og Højst. Vi skulle jo have en barselsvikar. Vi fik Lone Uldall Jørgensen fra Tønder. Og da hun er præst, og også gift med en præst, nemlig Jens Elkjær Petersen, og der i de fleste tilfælde medfølger bopælspligt til præsteembedet, er det kun hendes mand der har fast embede i Tønder. Og hun har fungeret meget som vikar rundt omkring. Og det kunne man godt mærke. Hun havde godt fat i det hele fra starten af. Så det forløb uden de helt store problemer. Alt i alt har det været fire spændene år. Vi har haft et godt samarbejde i menighedsrådet. Alt er foregået fredeligt, og vi har kunnet snakke om tingene hele vejen igennem. Der har været nok at tage fat på.og til det næste menighedsråd venter der spændende opgaver. Der skal tages stilling til: renoveringen af kirken, vedligehold af skovene, vedligehold af avlsgården, samarbejde med de lokale foreninger, samarbejde med menighedsrådet i Hostrup, indkøb af udstyr osv. Og så skal visionerne pudses af og føres ud i livet. Det lyder måske af meget, men det er det ikke. Det handler om at arbejde sammen, så klarer tingene næsten sig selv. Og så er der jo, nok så vigtigt, en god personalestab at arbejde sammen med. 3) Menighedsrådets kompetancer og opgaver er at at have ansvar for kirkens indhold, forkyndelse, Liturgiske ændringer ved højmessen og kirkelige handlinger, i enighed med præsten, drøfte kirkelige aktiviteter i sognet, bakke præsten op, gå i kirke og prioriter økonomien i sognet. Menighedsrdet både fødte - og valge medlemmer fordeler de forskellige hverv mellem sig, sætter sig ind i sit hverv og og respekterer andres heverv. 4) Vedrørende menighedsrådets arbejde siden sidste valg: se venligst fomandsberetningen 5) Næstformand Helga Eskildsen redegjorde for regler for opstilling af kandidater. 6) Kaffe Valg til valgbestyrelse: 7 ) Valg af 3 stemmetællere Følgende blev valgt: Ilse Bucha Peter Overgaard Jes Lauridsen

6 8) Opstilling af kandidater: Valgt blev: Peter Madsen Jytte Baagøe Ilse Bucha Ulla Møgeleng Mai Jensen Valg af supleanter: Ellen Trip Helga Eskildsen Jes Lauridsen Såfremt der ikk er indkommet andre kandidatlister inden d.2. Okt kl til valgbestyrelsen, Ulla Møgeleng, Sottrupvej 5, Søvang, 6240 Løgumkloster eller Helga Eskildsen, Skolegade 13, 6240 Løgumkloster, er ovenstående liste gældende, og det nye menighedsråd er valgt. D.

Kirkebladet. Flade Bjergby Sundby Skallerup. Pinsekaffe i Skallerup og Sognedag i Flade - Kirke er også fællesskab

Kirkebladet. Flade Bjergby Sundby Skallerup. Pinsekaffe i Skallerup og Sognedag i Flade - Kirke er også fællesskab Kirkebladet Flade Bjergby Sundby Skallerup Pinsekaffe i Skallerup og Sognedag i Flade - Kirke er også fællesskab Efterår 2012 Hvorfor tror du egentlig på Gud? 5 gode grunde til at tro på Kristendommens

Læs mere

Skt. Nikolai Sogn August september oktober 2008

Skt. Nikolai Sogn August september oktober 2008 Skt. Nikolai Sogn August september oktober 2008 1 Skt. Nikolai Kirke Sognepræst Carsten Barløse (kbf.) Kirkestræde 2 B, 4300 Holbæk Tlf. 5943 2087 cba@km.dk Træffes bedst mandag - onsdag kl. 10-11 eller

Læs mere

Sammen. Hvorfor egentlig diakoni? ikke en klagecentral. Diakonipris: De nye danskere er gave for menigheden. Forsiden: Kirken med på Roskildefestival

Sammen. Hvorfor egentlig diakoni? ikke en klagecentral. Diakonipris: De nye danskere er gave for menigheden. Forsiden: Kirken med på Roskildefestival Sammen OM MENIGHEDSPLEJE Hvorfor egentlig diakoni? Venne-pårørendeforeninger er støtte, ikke en klagecentral Diakonipris: De nye danskere er gave for menigheden Forsiden: Kirken med på Roskildefestival

Læs mere

AARHUS VESTRE PROVSTI Provstiudvalget Engdalsvej 1, 8220 Brabrand

AARHUS VESTRE PROVSTI Provstiudvalget Engdalsvej 1, 8220 Brabrand REFERAT Budgetsamråd i Brabrand Sognegård torsdag den 18. juni 2015 kl. 18.00-21.00 Til stede var: Repræsentanter fra menighedsråd (MR) i provstiet (ÅVP) og provstiudvalget (PU) jf. vedhæftede oversigt.

Læs mere

Aalborg Stiftsavis Aalborg Stiftsavis 17. årgang nr. 2-2012. Barnedåb. Læs side 2 og 3. Foto: Johan Holmriis

Aalborg Stiftsavis Aalborg Stiftsavis 17. årgang nr. 2-2012. Barnedåb. Læs side 2 og 3. Foto: Johan Holmriis Aalborg Stiftsavis Aalborg Stiftsavis 17. årgang nr. 2-2012 Barnedåb Foto: Johan Holmriis Læs side 2 og 3 Dåben Tekst: Thomas Reinholdt Rasmussen Den helt centrale handling i kristendommen er dåben. Det

Læs mere

for Løgumkloster Sogn

for Løgumkloster Sogn for Løgumkloster Sogn 11 december 2013 januar februar 2014 Nyt fra menighedsrådet Menighedsrådet for Løgumkloster sogn har igen haft en travl periode, med en nærmest flyvende start efter sommerferien.

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

til dig TITEL RENOVERING OG BYGGERI DRIFT OG SERVICE BEBOERE Beboerbladet for Boligselskabet Fruehøjgaard / nummer 37 / December / 2014

til dig TITEL RENOVERING OG BYGGERI DRIFT OG SERVICE BEBOERE Beboerbladet for Boligselskabet Fruehøjgaard / nummer 37 / December / 2014 hjem til dig TITEL RENOVERING OG BYGGERI DRIFT OG SERVICE BEBOERE Beboerbladet for Boligselskabet Fruehøjgaard / nummer 37 / December / 2014 Af Steen Jonassen formand Boligselskabet Fruehøjgaard Boligselskabet

Læs mere

KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. Fastelavnsfest i Torup den 03. februar 2008 kl. 14.00.

KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. Fastelavnsfest i Torup den 03. februar 2008 kl. 14.00. KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE NR. 1 Januar & Februar 2008 Fastelavnsfest i Torup den 03. februar 2008 kl. 14.00. 40. årg. Torup menighedsråd inviterer alle byens børn og voksne til fastelavnsfest.

Læs mere

Valget faldt ikke overraskende på Henrik Stubkjær, der kom fra en stilling som generalsekretær i Folkekirkens Nødhjælp.

Valget faldt ikke overraskende på Henrik Stubkjær, der kom fra en stilling som generalsekretær i Folkekirkens Nødhjælp. Bøvling Valgmenighed Beretning for året 2014/2015 I 2014 fik vi ny biskop i Viborg Stift. Valget faldt ikke overraskende på Henrik Stubkjær, der kom fra en stilling som generalsekretær i Folkekirkens Nødhjælp.

Læs mere

Føns, Ørslev, Udby & Husby kirke

Føns, Ørslev, Udby & Husby kirke Føns, Ørslev, Udby & Husby kirke Nr. 1 Februar 2015 www.4kirker.dk 46. årgang Præstens hjørne Kan du gætte, hvem jeg er? Af Vita Andreasen Tro, leg og evangelium spejler samme virkelighed. For når vi leger,

Læs mere

Marsk & Muld. Farup Sogneblad. 13. årgang nr. 6 oktober - november 2008

Marsk & Muld. Farup Sogneblad. 13. årgang nr. 6 oktober - november 2008 Marsk & Muld Farup Sogneblad 13. årgang nr. 6 oktober - november 2008 www. farupsogn.dk er for alle, men mest for dig/sognet. REDAKTIONENS SPALTE Bladet udgives den 1. i alle lige måneder. Materiale indleveres

Læs mere

Referat af møde nr. 17 i Rosenvængets sogns menighedsråd onsdag d. 6. maj 2015 kl. 19.30 i Luther Kirkens Korcenter med følgende dagsorden:

Referat af møde nr. 17 i Rosenvængets sogns menighedsråd onsdag d. 6. maj 2015 kl. 19.30 i Luther Kirkens Korcenter med følgende dagsorden: Til medlemmerne af Rosenvængets sogns menighedsråd, personalerepræsentant og kirkeværge Referat af møde nr. 17 i Rosenvængets sogns menighedsråd onsdag d. 6. maj 2015 kl. 19.30 i Luther Kirkens Korcenter

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

KIRKE+SOGN KIRKEBLAD FOR THISTED SOGN. MARTS. APRIL. MAJ 2012. NR. 2

KIRKE+SOGN KIRKEBLAD FOR THISTED SOGN. MARTS. APRIL. MAJ 2012. NR. 2 KIRKE+SOGN 03 Bag Langfredags nat 04 Sogneaften - Mission Onsdagssammenkomster 05 Nyt fra menighedsrådet Kirkepilot 06 Nyt fra kirkegården 07 Konfirmander har ordet 08-09 Menighedsrådsvalg 10 Koncerter

Læs mere

Mou sognehilsen MED NYT FRA FORENINGERNE. Mou Kirke. Dokkedal Kirke.

Mou sognehilsen MED NYT FRA FORENINGERNE. Mou Kirke. Dokkedal Kirke. Mou sognehilsen MED NYT FRA FORENINGERNE Mou Kirke. Dokkedal Kirke. APRIL JULI 2013 BEKENDTGØRELSER FØDSEL Forældrene får tilsendt en fødselsattest indenfor barnets første 14 dage. Dersom forældrene ikke

Læs mere

Sammen. Hvorfor egentlig diakoni? Kirkebøssen er af betydning for en menigheds selvforståelse

Sammen. Hvorfor egentlig diakoni? Kirkebøssen er af betydning for en menigheds selvforståelse Sammen OM MENIGHEDSPLEJE Hvorfor egentlig diakoni? Kirkebøssen er af betydning for en menigheds selvforståelse Kirkeskure er en af mange muligheder, som omtales i dette nummer 5DECEMBER 2001 1 Valby Tingsted

Læs mere

KIRKE OG SOGN FOR ØSTER LØGUM-GENNER PASTORAT

KIRKE OG SOGN FOR ØSTER LØGUM-GENNER PASTORAT Efterår 2012 nr. 3 KIRKE OG SOGN FOR ØSTER LØGUM-GENNER PASTORAT ØSTER LØGUM OG GENNER KIRKER Sognepræst (barselsvikar) : Anne Bundgaard Hansen Søndergade 9. Øster Løgum Tlf. 7466 4492, e-mail: annebundgaard.hansen@gmail.com

Læs mere

Kirkebladet Thyregod og Vester Sogne Årgang 75 nr.4 december 2014 - januar - februar 2015

Kirkebladet Thyregod og Vester Sogne Årgang 75 nr.4 december 2014 - januar - februar 2015 Kirkebladet Thyregod og Vester Sogne Årgang 75 nr.4 december 2014 - januar - februar 2015 Det første lys Præsentation af den nye præst Nu på Facebook Sognepræst Sognepræst Gitte B. Lorentzen Borgergade

Læs mere

KIRKEBLAD. For Voldum og Rud Sogne. Tema: VOLDUM KIRKEHUS

KIRKEBLAD. For Voldum og Rud Sogne. Tema: VOLDUM KIRKEHUS KIRKEBLAD For Voldum og Rud Sogne Tema: VOLDUM KIRKEHUS Nr. 100 april-december 2014 KÆRE ALLE SAMMEN! Kirkeblad nr. 100! Det er værd at fejre, det er i hvert fald lidt sjovt. Samtidig med, så er dette

Læs mere

Kirkeblad for Herning Sogn

Kirkeblad for Herning Sogn ERNING SOGN Kirkeblad for Herning Sogn Menighedsrådsvalg Herning Kirkes Drengekor i København September Oktober November 2012 Valg Af sognepræst Jens Moesgård Nielsen Det er ikke kun Mitt Romney og Barack

Læs mere

Beretning - Fyens Stift Menighedsrådsforening for året 2006-07.

Beretning - Fyens Stift Menighedsrådsforening for året 2006-07. Beretning - Fyens Stift Menighedsrådsforening for året 2006-07. Velkommen til Fyens Stifts Menighedsrådsforenings forårsmøde. Det er altid med glæde, at bestyrelsen indkalder til forårsmøde. Vi glæder

Læs mere

Bestyrelsens beretning april 2013

Bestyrelsens beretning april 2013 Bestyrelsens beretning april 2013 Aflagt ved den ordinære generalforsamling mandag d. 29. april 2013 Velkommen Først vil jeg gerne sige velkommen. I år har det været lidt underligt at skrive beretning,

Læs mere

Årsrapport 2013 for Café Parasollen

Årsrapport 2013 for Café Parasollen Årsrapport 2013 for Café Parasollen Et socialt og alkoholfrit værested tilknyttet KFUM s Sociale Arbejde Lavgade 5, 6100 Haderslev - Tlf. 74 53 58 93 www.parasollenhaderslev.dk Side 1 Kamp må der til skal

Læs mere

Inspirationsfolder til at være kirke

Inspirationsfolder til at være kirke Inspirationsfolder til at være kirke - sammen med mennesker med særlige behov »Inspirationsfolder til at være kirke - sammen med mennesker med særlige behov«udgivet af: Biskopperne i Danmark (udvalg vedrørende

Læs mere

Kirke og Sogn FØNS ØRSLEV UDBY HUSBY. Nr. 4 December 2012 www.4kirker.dk 43. årgang

Kirke og Sogn FØNS ØRSLEV UDBY HUSBY. Nr. 4 December 2012 www.4kirker.dk 43. årgang Kirke og Sogn FØNS ØRSLEV UDBY HUSBY Nr. 4 December 2012 www.4kirker.dk 43. årgang Præstens hjørne De vise mænd er heldigvis for kloge Af Johanne Langkjær Fårup I gamle dage begyndte julen sent. I min

Læs mere

Landsforeningen af Menighedsråd

Landsforeningen af Menighedsråd Landsforeningen af Menighedsråd Sabro, den 11. november 2011 Vor ref.: 134.11/146 EHU Referat af midtvejsmøde lørdag den 5. november 2011 Mødet blev holdt på Nyborg Strand og havde 116 deltagere fra 37

Læs mere

Årbog 2011 INDENLANDSK SØMANDSMISSION

Årbog 2011 INDENLANDSK SØMANDSMISSION Årbog 2011 INDENLANDSK SØMANDSMISSION 1 Indenlandsk Sømandsmission E-mail: info@somandsmissionen.dk Hjemmeside: www.somandsmissionen.dk Hermed udsendes 14. årgang af Indenlandsk Sømandsmissions Årbog.

Læs mere