Vestervig - midt i naturen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vestervig - midt i naturen"

Transkript

1 Vestervig - midt i naturen Byfornyelsesprogram for Vestervig og omegn med relation til Det gode liv ved kysten (Krik) og Det sammenbundne Thy og Hannæs Marts 2011 Knud E. Jensen

2 Vestervig - midt i naturen Byfornyelsesprogram for Vestervig og omegn med relation til Det gode liv ved kysten (Krik) og Det sammenbundne Thy og Hannæs Udgivet marts Udarbejdet af: Thisted Kommune, Planafdelingen. Tekst: Camilla Holm Broe, Otto Lægaard og Jeanette Lund. Fotos og illustrationer: Thisted Kommune og Knud E. Jensen. Layout: Camilla Holm Broe og Jeppe Fink.

3 Indhold Forord 5 Karakteristik af Vestervig 7 Beliggenhed... 7 Hovedgaden... 8 Bygningsaldre Boliger Offentlig service Detailhandel og serviceerhverv Erhverv og industri Kultur Rekreative forhold Trafikale forhold Eksisterende planforhold Projekt Mulighedernes Land 19 Problemområder Særlige udfordringer og muligheder Mistede institutioner Regionale og lokale forudsætninger for byerne Kommunale og private initiativer i forhold til problemområderne Byfornyelse af Vestervig 24 Områdefornyelsesprojekter Andre projekter Tids- og handlingsplan 50 Budget 51 Investeringsredegørelse 52 Bilag 53

4 4

5 Forord I Thisted Kommunes landdistriktspolitik fastslås det, at det er Thisted Kommunes vision, at alle generationer har mulighed for at udfolde deres liv i landdistrikterne ved at sikre, at udbuddet og kvaliteten af serviceydelserne følger udviklingen i kommunen generelt og dermed sikre livskvaliteten i landdistrikterne. Stort potentiale På den baggrund ønsker Thisted Kommune at gennemføre et områdefornyelsesprojekt i Vestervig, da byen gennem de senere år har haft en kedelig udvikling med en del forfaldne huse i byen. Byen har et stort aktiv af mange engagerede frivillige borgere, og der er derfor et stort potentiale for at få byen ud af den negative spiral. Ideerne til områdefornyelsesplanen er kommet fra en række forskellige borgere, der har fremsendt forslag til Mulighedernes Land. Demonstrationsprojekt Thisted Kommune har i Mulighedernes Land indgået et partnerskab med Realdania for at udvikle strategier for en positiv udvikling i landdistrikter og landområder i yderområder i Danmark. Dette skal ske ved at gennemføre demonstrationsprojekter, som gennem deres særlige og nytænkende karakter har demonstrationsværdi for andre danske kommuner. Styrke bosætning og turisme Områdefornyelsen i Vestervig er en del af disse demonstrationsprojekter under overskriften Oprydning og nyt liv til tiloversblevne bygninger. Det overordnede formål er styrke bosætning og turisme i området. Udover dette har Thisted Kommune søgt og fået en reservation fra Socialministeriets områdefornyelsespulje til projektet, ligesom der også er muligheder for at få midler fra Landdistriktsprogrammet via LAG Thy/Mors. Ressourcebaseret tilgang Thisted Kommune har valgt den ressourcebaserede tilgang i Vestervig. En lang række borgere har i flere år arbejdet for at vende udviklingen i byen; det gælder for eksempel håndværker- og borgerforeningen, byfornyelsesselskabet, aktivitetspladsudvalget og halbestyrelsen m.fl. Der er derfor et stort potentiale for at realisere en række projekter, der bringer Vestervig ud af den negative udvikling. Skabe beredskab Det er Thisted Kommunes vision gennem dette demonstrationsprojekt at vise veje til at ændre en negativ udvikling i landdistrikterne. Målet er ved vejs ende at have skabt et beredskab til at kunne imødegå den udvikling, der genererer tomme og forfaldne huse. 5

6 Vestervigs placering i landskabet Knud E. Jensen Krik Vestervig Kærgården Terrænet omkring Vestervig er kuperet og falder ned mod sommerhusområdet Kærgården 6

7 Karakteristik af Vestervig Beliggenhed Vestervig er beliggende i den sydvestlige del af Thisted Kommune i tæt kontakt til det omgivende smukke landskab med kort afstand til hav, fjord og sø. Landskabet er åbent og uden større skove og plantager. I tilknytning til bebyggelsen er der mindre beplantede arealer, ligesom der er mindre læhegn rundt om i landskabet. Vestervig Terrænmæssigt skråner området Vestervig ned mod Krik Vig, hvor sommerhusområdet Kærgården ligger. Fra Vestervig er der omkring en halv times kørsel til henholdsvis Thisted og Struer 7

8 Hovedgaden Klostergade er Vestervigs hovedgade og dermed byens ansigt udad til. Dagligt passerer en stor mængde trafik gennem byen, idet Klostergade er en del af rute 527, der går i nord-syd gående retning gennem byen. Derfor er netop hovedgadens udseende særdeles vigtig i forhold til at give byens besøgende et godt førstehånds indtryk. Byen er udsprunget langs hovedvejen, hvilket stadig fornemmes i byen, idet størstedelen af byens ældste huse ligger langs hovedgaden. Husene ligger tæt og flere af dem er sammenbyggede. Langt de fleste af husene langs hovedgaden er flot istandsatte og bidrager til et pænt gadebillede, mens andre huse er i så dårlig stand, at de bidrager negativt til helhedsindtrykket. Nogle af disse slidte huse er allerede nedrevet, mens andre er på vej mod nedrivning. Hver enkel nedrivning vil så efterlade et hul i gadens bygningsrække (jf. side18), indtil hullet fyldes af f.eks. ny bebyggelse eller beplantning. I gadebilledet ses også enkelte butikker og serviceerhverv eksempelvis en dagligvareforretning og byens kro. Flere facader afspejler, at der tidligere har været en butik eller et erhverv i den pågældende ejendom, som nu er lukket. Seneste udvikling i den retning er sparekassen, som lukker 1. marts Bag en del af husene langs Klostergade ligger byens park, Klosterparken. Parken opleves i dag kun svagt fra hovedgaden, idet der kun er en smal åbning i bygningsrækken, hvor parken er synlig. På grund af områdets landskabelige karakter med bakker og høje, bugter også hovedgaden sig, hvilket blandt andet muliggør kig fra byen til kirken. Kig fra Klostergade mod nord med udsigt til Vestervig Kirke 8

9 Området ved Vestervig Kirke Klostermøllen Klostergade ved dagligvareforretningen og sparekassen Thinghuset Hovedgaden ved kroen Den gl. købmandsgård Midsterste del af Klostergade Tidligere butik Kroen Tidligere butik Klostergade 39 9

10 Bygningsaldre Vestervigs lange historie og opståen langs hovedvejen kan stadig ses i byen. Langs hovedgaden Klostergade ligger størstedelen af byens ældste huse fra perioden og fra Derudover ligger også flere ældre ejendomme langs Vestergade, der er byens forbindelse til Krik og Agger. Selv om en stor del af de ældre huse er pænt istandsatte og vedligeholdt, er andre af husene efterhånden blevet i så dårlig stand, at de skæmmer gadebilledet i byen. Nogle er desuden så misligholdte at de også er uegnede til beboelse. Byen oplevede et boom af nye boliger i perioden i den vestlige del, hovedsageligt i området nord for Vestergade. Siden hen er der kun opført få nye boliger. Ét af byens flotte ældre huse, den gl. købmandsgard Opførelsesår for for bygning 1 hovedbygning til (44) til (139) til (52) til (149) til (29) til (10) 10

11 Boliger Langt de fleste af byens boliger ligger i den vestlige del af Vestervig i området omkring Klostergade og vest for vejen. Der er i øjeblikket 16 kommunale boliggrunde til salg i Vestervig på henholdsvis Aagade, Christinavej og Skindbjerg Høje. Derudover er der ifølge kommuneplanen en restrummelighed på ca. 40 helårsgrunde i byen. Det vil sige, at der i kommuneplanen er udlagt arealer til boligformål, som ikke er udnyttede. Nogle af de udlagte arealer er dog ikke umiddelbart klart til bebyggelse, idet områderne enten ikke er lokalplanlagte og/eller byggemodnede. Der bygges i dag kun få nye boliger og befolkningstallet er faldende. Boligrække på Ågade Boliger langs Margrethevej 11

12 Offentlig service Vestervig har et bredt udbud af offentlig service, idet byen rummer bl.a. lægehus, tandlæge, plejehjem, aktivitetscenter med hal, flygtningecenter, børnehave, skole og fritidsordning. I løbet af opfører kommunen en ny børnehave på arealet umiddelbart øst for aktivitetscenteret. Vestervig Skole Detailhandel og serviceerhverv I den centrale del af byen, ved byens torv, ligger en dagligvareforretning. Derudover rummer byen også en el-forretning, kro, solcenter, genbrugsbutik, en fodplejer samt et boligselskab. Byens sparekasse lukker 1. marts Kig fra Klostergade mod byens torv og dagligvareforretning Erhverv og industri Byens erhvervsområde ligger i den østlige del af byen og rummer erhverv som vinduesfabrik, tømrer, murer, bilforhandler samt en del landbrug Der er i øjeblikket en kommunal erhvervsgrund på ca m² til salg. Erhvervsområdet i Vestervig Kultur Vestervig Kirke, som er Danmarks største landsbykirke ligger lidt nord for byen. Lidt vest for kirken ligger den gamle kirkegård og Klostermøllen, der er Thys flotteste fungerende gamle vindmølle. Nær Klostermøllen er desuden et planchehus, som drives af Vestervig Håndværker- og Borgerforening. Derudover rummer Vestervig også en kirkemusikskole, sognehus, adskillige fortidsminde samt det lille historisk museum Æ beeshus. Kirkemusikskolen 12

13 Flygtningecenter Skole og fritidsordning Lægehus Plejehjem Fjernvarme Ny børnehave Torv Aktivitetscenter Vestervig-Agger Atletikbane Dagligvareforretning Sognehus Børnehave Thinghuset Stadion Industrikvarter Kirkemusikskole Klosterparken Frugtlund Sommerhusområdet Kærgården Tennisbane Tandlæge Vandværk Klostermøllen Vestervig Kirke 13

14 Klosterparken Søen i Klosterparken Atletikbanen ved skolen Klosterparkens overgang til Klostergade Skindbjerg Høje 14

15 Rekreative forhold Området Vestervig har i kraft sin nærhed til den omgivende natur allerede i dag mange rekreative tilbud. Et af byens største rekreative områder er Klosterparken, som ligger i den centrale del af byen. Parken rummer blandt andet en lille sø, legeplads, græsareal, hytte, udsigtstårn, kælkebakke samt petanquebane og anvendes lejlighedsvist til klostermarked, grundlovsfest samt Sct. Hans fest. I byens sydvestlige del ligger Skindbjerg Høje, som er det højeste punkt i området. Herfra er der en storslået udsigt over landskabet og til søer, fjord og hav. I umiddelbart nærhed ligger frugtlunden, som udover en række frugttræer også rummer byens tidligere fodboldbane, der i dag er græsningsareal for en flok får. I og omkring byen findes også en del stier, som forbinder byens rekreative områder med områder og seværdigheder uden for byen. De mange stier i området giver desuden rig mulighed for at nyde og opleve den omkringliggende natur og skaber gode forbindelser til bl.a. Krik vig ved sommerhusområdet Kærgaarden. Stierne er etableret på baggrund af en stor indsats fra lokale borgere og landmænd stiller deres jord til rådighed. Stiernes placering og forløb kan ses på kortet side 16. Derudover rummer Vestervig også mere aktive grønne områder som stadion, tennisbane samt atletikbanen ved skolen. Gennem byen løber desuden Vestervig å, som bl.a. passerer Klosterparken og Klostergade. Åen er mere eller mindre synlig flere steder i byen. Vestervig Å frugtlund atletikbane ådal stadion Klosterparken grønne rekreative områder skov å Skindbjerg Høje 15

16 Trafikale forhold Vestervig ligger på Vestkyst-strækningen fra Hanstholm til Agger og Ydby. Køretiden fra Vestervig til Hurup er ca. 10 min. mens Thisted og Stuer kan nåes på en halv times kørsel. Fra Vestervig er der busforbindelser Agger og Hurup. Fra Hurup er der busforbindelse videre til Thisted og Nykøbing Mors samt togforbindelse til henholdsvis Thisted og Struer-Århus- København. I området er der allerede i dag en del afmærkede stier, hvor byens borgerforening har formået at lave aftaler med de enkelte grundejere, hvor stierne passerer. Vestervig Håndværker- og borgerforening har i samarbejde med Museet for Thy og Vest Hanherred udarbejdet en stifolder, hvor de enkelte ruter er indtegnet på et kort. I folderen findes også en række historiske beskrivelser af ting og steder, som ruterne passerer. Via stierne i området er det blandt andet muligt at komme til fjorden, kirken, møllen og højene. Agger Sti-folder Hanstholm Klitmøller Thisted Vorupør Agger Thyborøn Hurup Hurup Vej- og stistruktur Veje Stier/vandreruter Struer Holstebro Viborg 16

17 Eksisterende planforhold I kommuneplanen for Thisted Kommune er en stor del af Klostergade udlagt til centerformål. I den del af byen, som ligger vest for Klostergade, er størstedelen udlagt til boligformål. Flere arealer rundt om i byen er udlagt til offentlige formål og rummer blandt andet byens skole, stadion, park samt det tidligere sygehus, der i øjeblikket anvendes til flygtningecenter. Byens østlige del er udlagt til erhvervsformål. Udover kommuneplanen er Vestervig også omfattet af en række lokalplaner, blandt andet en bevarende lokalplan som omfatter størstedelen af byen. Den bevarende lokalplan skal sikre at ny- og tilbygning sker med respekt for de bevaringshensyn, der er i Vestervig. Boliger Offentlige formål Center Erhverv Sommerhuse 17

18 Klostergade 39 Klostergade 19 Klostergade 30 Klostergade 39 Margrethevej 2 Klostergade 43 Klostergade 47 Klostergade 49 Klostergade 51 Klostergade 57 Klostergade 60 Margrethevej 22 Klostergade 66 Bygninger der nedrives/er nedrevet 18

19 Projekt Mulighedernes Land Problemområder Overordnede udfordringer og mål Thisted Kommune beskrives som et yderområde i Danmark; et område, der deler karakteristika med andre yderområder, hvor det forekommer oplagt at sætte fokus på landskaber, natur og tilgængelighed til stille og naturskønne områder og lade dette danne grundlag for lokal udvikling. Formålet med partnerskabet mellem Realdania og Thisted Kommune er at udvikle strategier for en positiv udvikling i landdistrikter og landområder i yderområder i Danmark. Dette skal ske ved gennemførelsen af demonstrationsprojekter, som gennem deres særlige og nytænkende karakter har demonstrationsværdi for andre danske kommuner. I Thisted kommune forfølges målet ved at igangsætte demonstrationsprojekter, som styrker bosætning og turisme: Bosætning - fordi vi har en negativ befolkningsudvikling, som vi gerne vil stabilisere og allerhelst vende til en positiv udvikling. Som et yderområde er vi ikke alene om denne problemstilling. Tiltag for optimering af bosætningsbetingelserne i Thisted Kommune vil ikke alene kunne tiltrække nye beboere, men også være et middel til fastholdelse af den eksisterende befolkning og bidrage til at vise vejen for andre kommuner i en tilsvarende situation. Turisme - fordi vores geografiske beliggenhed mellem hav og fjord samt udpegningen af Nationalpark Thy har flere turismepotentialer end de, der i dag udnyttes. Turisme ses som en af de væsentligste faktorer for vækst i området, dels i form af arbejdspladser, dels i økonomisk vækst og udvikling. Thys naturskønne og kystnære beliggenhed er som fænomen ikke enestående, der findes masser af andre områder i Danmark med en smuk natur, som vil kunne drage nytte af de erfaringer, vi kan opvise gennem projekt Mulighedernes Land. Synergi - fordi mange af de tiltag, som gavner turismen, også gavner bosætningen og vice versa. Derfor ser vi de to hovedindsatsområder - de overordnede mål - gående hånd i hånd til gensidig styrkelse af kommunens udvikling. Særlige udfordringer og muligheder Forfald Vort forudgående analysearbejde har vist, at en væsentlig faktor for om et sted virker tillokkende for nye beboere, er byens/områdets umiddelbare indtryk og udseende. Sender byen et driftigt signal med aktive butikker, velholdte huse og ordnede forhold, får alle - potentielle tilflyttere som turister - et godt førstehåndsindtryk. Det er nøglen til, at de besøgende overhovedet vil beskæftige sig med stedet. Henligger byen derimod med forfaldne huse, tomme butiksruder og uden liv er det sandsynligt, at man blot kører igennem. Samtidig skal der ikke mange oplevelser af forfald og uddødhed til at tegne et billede, som nemt kan blive det generelle indtryk af et område. For de fastboende beboere i en hendøende by bidrager trøstesløsheden til ligegyldighed og de, der kan, har måske mest lyst til at forlade den synkende skude, hvis de da ellers kunne sælge deres huse. Skrækscenariet er, at forholdene skulle blive som visse yderområder i England, hvor man forlader sit (usælgelige) hus med nøglen siddende i fordøren. Med en aktiv indsats overfor forfaldet kan man vende den negative spiral. Det drejer sig om at finde de lokaliteter, hvor en samlet indsats vil få størst effekt og hvor man med rimelighed kan forvente en stor grad af synergieffekt af indsatsen. Det gælder altså om at få fjernet de rådne tænder i byens gebis undskyldningen for at køre lige igennem byen. Det signalerer, at man vil noget med byen og at her sker noget. For- 19

20 bipasserende, såvel som fastboende, vil se på byen som et potentielt og godt sted at bo eller være på besøg. Det gælder om at fjerne de bygningsmæssige elementer, der skaber den depressive stemning af forfald og magtesløshed og erstatte disse med smukke og identitetsskabende elementer, der kan hæve byens kvaliteter og særkender. Nogle bygninger er i sig selv identitetsskabende for en by eller et område, mens en sammenhængende bebyggelse kan fremstå som uvurderlig for helhedsoplevelsen. Sådanne bygninger og bygningssammenhænge er områdets guldtænder, og indsatsen for at bevare disse bør ske ud fra de enkelte udvalgte områders egenskaber og karakter, og navnlig der, hvor en indsats vil være markant og betyde et vendepunkt for stedets fremtid. Landsbyopløsning og mobilitet Det er nødvendigt at tænke anderledes i de nye store kommuner. Vi skal i fremtiden arbejde i større lokalområder, frem for i de gamle sogne eller i de mindre byer og landsbyer. Vi har i Thisted Kommune 50 landsbyer, der inden for det sidste halve århundrede er gået fra at være stort set selvforsynende og selvsupplerende til stadig større afhængighed af nærliggende og større bystrukturer. Og denne udvikling ser ud til at fortsætte. Landbrugets uafhængighed af de nærliggende landsbyer - og borgernes mobilitet i øvrigt - har de sidste mange år dels øget tilflytningen til de større byer og dels fået de nuværende beboere i mindre byer og i landområderne til kun at vende udsynet mod den nærmeste større by. Dette har været en naturlig udvikling i takt med at landområderne med de mindre byer gradvist har mistet arbejdspladser, indbyggere og dermed grundlaget for f. eks. institutioner og et vist serviceniveau. Et andet parameter for landområdernes tilbagegang skal findes i, at vi i stigende omfang bygger vore relationer på interessefællesskaber, frem for lokale bekendtskabskredse. Dette kan lade sig gøre i kraft af vores alle sammens mobilitet. Vi kører gerne efter det rigtige tilbud, selvom vi måske skal køre langt. Den vigende befolkning, der især kendetegner de mindste byer, medfører ligeså vigende ressourcer til at sætte fokus på områdets udvikling. Der er simpelthen ikke befolkningsmæssigt grundlag for opretholdelse af f.eks. forsamlingshuse, fodboldklubber eller blot den almindelige dagligvareforsyning. Det er derfor en nødvendighed at tænke i større helheder for at oppebære et vist serviceniveau i stadig mere tyndtbefolkede områder. Sammenbinding og landsbynetværk Udfordringen er at vende borgernes udsyn til at omfatte eget lokalområde som ressourceområde, nemlig et lokalområde, der består af flere byer og områder, der supplerer og understøtter hinanden. Det medfører en ny dimension, for det er nu op til borgerne i de udvidede landsbynetværk at tage stilling til, hvordan man vil prioritere og forholde sig strategisk til investeringerne til gavn for helheden, sikre at de tilbageblevne strukturer er bæredygtige i forhold til institutioner, infra- og forvaltningsstruktur og serviceniveau. Det udvidede landsbysamfund består af forskellige bysamfund og landsbyer med forskellige styrker og kompetencer, som kan danne udgangspunkt for nye udviklingsmuligheder og herunder investeringer, der primært sigter på bosætning og hvor samarbejde og arbejdsdeling i området sikrer en bæredygtig offentlig service. Ofte vil der allerede være begyndende netværksdannelser i form af de eksisterende skolestrukturer og disses oplande. Vi ser flere metoder til styrkelse af det udvidede landsbysamarbejde ved såvel at skabe øget tilgængelighed områderne imellem og internt i områderne, samtidig med dannelsen af de nødvendige netværker. Den øgede tilgængelighed 20

21 har været et særdeles højt prioriteret emne i de indkomne projektforslag. Der er ønsker om at etablere et netværk af stiforbindelser på kryds og tværs af Thy med stier til naturområder og mellem attraktioner samt at skabe sikre og trafikdifferentierede løsninger omkring skoleveje og at der med øget tilgængelighed også skabes grundlag for en sundere livsstil. Ønsket om øget tilgængelighed skal ses i nær sammenhæng med udviklingsprojekter under Nationalpark Thy, der opererer med forskellige tiltag til stisystemer inden for og omkring parkområdet. Det vil derfor være naturligt at videreføre Nationalparkens stiforbindelser til det resterende Thy. Vi ser det store H eller stigemodellen som mål for tilgængeligheden, nemlig et sammenhængende stinet i Nationalparken mod vest og et sammenhængende stinet langs Limfjordskysten mod øst med en eller flere tværgående forbindelser. Samlingssteder og interessefællesskaber Det er ligeledes en forudsætning for en fremtidig udvikling af landsbynetværk, at der rent fysisk etableres samlingssteder, hvor mennesker kan møde på tværs af sognegrænser, og hvor interessefællesskabet i højere grad kan være det bærende element. Der tænkes her i udviklingen af bygningskomplekser med multianvendelse, aktivitetsskabende elementer med udadvendte funktioner, som kan benyttes af såvel beboere fra det udvidede landsbynetværksområde, som af øvrige folk i området med interesse for det, der foregår. Et multianvendeligt aktivitetssted kan med fordel placeres strategisk og centralt i forhold til afstande, infrastruktur og lokal opbakning. Områdefornyelse i Vestervig og Krik Thisted kommune har udvalgt 2 byer, Vestervig og Krik, fordi der er megen forfald og spekulation i bygningsmassen, men dog et stort potentiale pga. af en god beliggenhed og et lokalt engagement. Der er endvidere et potentiale i at knytte de to byer nærmere sammen. Vestervig er valgt, fordi det er en gammel embedsby med mange smukke bygninger og fordi byen fortjener at få bevaret helhedsindtrykket, respekten for byggetraditionen, det enkelte hus og dets særpræg. Vestervig er kendt i hele Danmark for landets største landsbykirke, der oprindeligt var en klosterkirke. Vestervig kan føres tilbage til Middelalderen som et betydningsfuldt sted i Danmarkshistorien. Vestervig er en af de mest autentiske landsbyer i Thy og skulle gerne forblive attraktiv også for ny bosætning. Som sidegevinst har Vestervig i kraft af sin placering tæt på større turistområder og i kraft af sin kirke et stort turismepotentiale. Krik er valgt fordi der er en naturlig sammenhæng til Vestervig, behov for investeringer i det offentlige rum og mange nye faciliteter er på vej i forbindelse med Kulpladsen i anden sammenhæng. Krik og Vestervig er delvist nedslidte byer når det gælder bygningsmassen i de ældre kvarterer. Der har tidligere været mange butikker og ejendommene er sammenbyggede i hovedgaden. Disse ejendomme er ikke attraktive for børnefamilierne, og der har typisk ikke været en udskiftning. Når de ældre er døde eller fraflyttede er mange overgået til fritidshuse (Krik) el- "Marts 2004" 23/ / årige årige årige årige og derover Vestervig-Kriks befolkning 21

22 ler spekulanter (Vestervig). Nedenstående tabel viser problematikken i al tydelighed. Der er et stort fald i befolkningen i alle aldersgrupper på nær årige. Denne gruppe vil også i fremtiden være stigende. Der tales meget om børnefamilier, men de kommer kun, hvis der er er mulighed for arbejde og gode institutioner samt et attraktivt fritidsliv. Så det er vigtigt at sikre tidssvarende institutioner, sikre et varieret boligudbud og sætte sin lid til de offentlige og private arbejdspladser bliver i området og understøtte nye arbejdspladser. Arbejdspladser er jo ikke et ta selv bord, så der er visse begrænsninger. De ældre kan der til gengæld gøres meget for at holde på. Holder vi på de ældre kommer der færre huse til salg og det kan være vigtigt. Her er der fantastiske muligheder i Vestervig Krik området. Nutidens ældre vil røre sig og er ikke bange for at bevæge sig i både i ind og udland for at få kulturelle oplevelser. Der er mange muligheder for at tilfredsstille de ældres behov i lokalområdet. Ting der eksempelvis efterspørges er cykelstier og motionscentre og et pænt og sikkert bomiljø. En tidssvarende bolig er også vigtig. Sociale kontakter er også vigtige. Det er derfor en oplagt mulighed at få mere tidssvarende boliger ind i hovedgaderne. Mange huse er revet ned via indsatspuljen, det giver bedre plads omkring nogle og det skal understøttes at der bygges nye. Mange huse er sat i stand og muligheden for fx. at kunne få en garage eller bare bilen væk fra vejen, vil gøre det mere attraktivt. Det offentlige rum er mange steder i orden og mange steder nedslidt. Især i Krik er området ved den gamle landingsplads nedslidt og det er meget farligt at bevæge sig som cyklist mellem Vestervig og Krik. Der er også problemer med meget gennemkørende trafik i Vestervig. Kommer man væk fra hovedgaden i Vestervig er der mange spændende grønne oaser og direkte adgang til naturen og fjorden er kun et kvarters gang væk gennem sommerhusområdet Kærgården. Denne natur skal trækkes ind i byen gennem kiler og udsyn til ådalen mv. Turisme er oplagt for Vestervig og Krik forstået på den måde at en del huse kunne overgå til feriebolig eller nr. 2 bolig. Mistede institutioner De senere år har Vestervig og Krik mistet en del institutioner. Kommunalreformen og diverse centraliseringer har bidraget til dette. De senere år har man mistet - Thinghus - Musikskole - Bibliotek - Egnshistorisk Arkiv - Genoptræningscenter Privat service En lang række butikker er forsvundet. På det seneste er urmageren, boghandleren, sparekassen og tankstationen lukket. Før det forsvandt der andre specialbutikker, bagere, grønthandlere, slagtere mv. Dette er selvfølgelig en generel udvikling, men det er med til at gøre byen mindre attraktiv og efterlader tomme butikker. Regionale og lokale forudsætninger for byerne Vestervig/Krik er udkant i region Nordjylland hvilket ikke har en speciel negativ betydning da man også ville have været udkant i region Midtjylland (det meste af Viborg Amt kom med her). Der er sygehus i Thisted og et godt akutberedskab. Der er i området en stor tilknytning sydpå (Holstebro/ Århus området) herfra kommer mange 22

23 af sommerhusejerne i området også. I den nordlige del af Thisted kommune er der meget større tilknytning til Aalborg området. Meget af detailhandelen foregår i Hurup (7 km) hvor der er supermarkeder, gågade, trælast mv. Kommunen har også en række servicevirksomheder, teknisk forvaltning og en række arbejdspladser her. Hurup er også attraktiv pga. et kurbad og et velbesøgt svømmebad. Offentlig transport Der er busforbindelse til Hurup, hvorfra der er togforbindelse til Thisted og Struer. Karup Lufthavn ligger 90 km væk i bil. Erhvervstilknytning Beboerne i Vestervig/Krik arbejder typisk lokalt eller indenfor en radius af 50 km i de forskellige bysamfund. Meget få pendler længere væk. Området er således ikke opland til større byer som Holstebro, Viborg eller Aalborg. Borgerne arbejder typisk i privat eller offentlig service eller på fabrikker. Der er rigtig mange håndværkere og byggeindustrien har en stor betydning, da der er en vinduesfabrik i Vestervig. Krik og Agger i nettet og vandværkerne dækker både by og land osv. En ny børnehave er under opførelse i Vestervig. I forbindelse med indsatsen omkring de tomme huse er der nedrevet 9 ejendomme i Vestervig og yderligere 3 fjernes foråret Der har pågået en stor koordineret indsats af bogerinvesteringsselskabet Vestervig Byfornyelse Aps og Thisted Kommune. Byfornyelsesselskabet har erhvervet 3 ejendomme til nedrivning, 1 ejendom til istandsættelse og Thisted Kommune har erhvervet 7 ejendomme til nedrivning. 2 er stadig på privateje. Derudover har Byfornyelsesselskabet erhvervet 1 hus til istandsættelse og sparekassen er tiltænkt som base for nye virksomheder. Organisering Områdefornyelsen er forankret i Planafdelingen i Teknisk forvaltning i Hurup og samarbejdet vil ske med foreningslivet, borgere og virksomheder i byerne. Der har gennem de seneste 5 år været en meget aktiv borgerinddragelse i byerne gennemført af foreningerne selv, så der er meget at bygge på. Kommunale og private initiativer i forhold til problemområderne Der gennemføres områdefornyelse i tæt sammenhæng med delprojektet I Mulighedernes Land i det nærliggende Krik (ca. 2 km fra Vestervig) under Indsatsområde 2 Det gode liv ved kysten samt Indsatsområde 3 Det sammenbundne Thy og Hannæs. Der er, er et naturligt fællesskab gennem skolen, kirken og idrætslivet med hovedaktiviten i idrætscentret Aktivitetscenter Vestervig-Agger og fodboldklubbens klubhus og boldbaner. Derudover er der en række foreninger som repræsenterer et større område end lige Vestervig by, så der er stor lokal opbakning til fornyelse og faciliteter i området. Eksempelvis er Vestervig fjernvarme (biomasseværk) netop færdig med at inddrage 23

24 Byfornyelse af Vestervig Borgerinddragelse Ideerne til områdefornyelsen er alle kommet fra borgerne i Vestervig. Der er et usædvanligt stort borgerengagement, og det har fra starten af projektet været afgørende at sikre det lokale ejerskab for at kunne realisere projektet. Der bor cirka 750 borgere i Vestervig by og Krik by og til det indledende borgermøde i oktober 2010 mødte 130 borgere op. Her fik alle, der har ideer til udviklingen af Vestervig, mulighed for at præsentere deres ideer og det stod klart, at der allerede var udviklet mange ideer, der kunne bruges i områdefornyelsen. Hovedaktørerne i Vestervig er - Vestervig Håndværker- & Borgerforening, der for seks år siden målrettet gik i gang med udvikling af byen. Således har foreningen nedsat en række udvalg; for tiden: Aktivitetspladsudvalget, Thinghusudvalget og Scenesjakket. Dermed er foreningen på mange områder krumtappen om byens udvikling og også det organ, der står inde for områdefornyelsesplanens projekter og efterfølgende vedligehold mv. - Derudover har Vestervig Håndværker- & Borgerforening været initiativtager til at oprette Vestervig Byfornyelse Aps den Selskabet har samlet kroner ind blandt beboerne. Hovedformålet er at få nedrevet de forfaldne huse i byen (se artikel om byfornyelsesselskabet i bilagene). - Vestervig-Agger Aktivitetscenter, der er samlingspunkt for unge og ældre og som er et stort aktiv i byen. - Derudover er der skolen og SFO, børnehaven, Ældresagen, forskellige idrætsforeninger, spejdere og andre foreninger, institutioner og klubber samt enkeltpersoner, som er yderst aktive i byen. Koordinationsgruppe I processen med at udvikle områdefornyelsesplanen har der været nedsat en koordinationsgruppe bestående af en repræsentant fra byfornyelsesselskabet, aktivitetsudvalget og Håndværker- og borgerforeningen. Disse har mødtes cirka månedligt for at koordinere og prioritere indholdet i planen. Derudover er der nedsat en arbejdsgruppe om cykelstien fra Vestervig til Agger, hvor 9 borgere har deltaget. Samtidig har de forskellige grupper af borgere, Bestyrelsen i Vestervig Håndværker- og Borgerforening Vestervig Byfornyelse Aps. Mølleudvalg Parkudvalg Plantageudvalg Husudvalg Hjemmeside/ foldere Aktivitetspladsudvalg Thinghus Sti- og byfornyelsesudvalg Scenesjakket 24

25 der har stillet forslag, arbejdet med at kvalificere deres input. Yderligere initiativer Vestervig er karakteriseret ved at borgerne trækker på samme hammel. Det har indtil nu resulteret i, at byen også har fået en ny børnehave, der skal bygges i En gruppe borgere arbejder også på at få det gamle Thinghus i byen til at blive til et rets- og fængselsmuseum. Byfornyelsesselskabet har i januar 2011 købt den bygning som Sparekassen Thy er flyttet ud af, efter at afdelingen tidligere i samme måned blev nedlagt. Det forstærkede fokus på Vestervig og det faktum, at mange af de gamle og forfaldne huse er blevet revet ned har gjort, at byens borgere er kommet på forkant med udviklingen og reagerer, så snart et hus kommer til salg eller forlades. Borgermøde i Vestervig, oktober

26 6 Thy-Hannæs Thisted Dagblad Lørdag 30. oktober 2010 De tomme huse er på vej ned... Af Villy Dall VESTERVIG: Vestervig er godt på vej, når det gælder indsatsen for at slippe af med de gamle rønner, fremgik det af torsdagens borgermøde i byen. Formand Bjarne Nielsen fra Vestervig Byfornyelse ApS fortalte, at selskabet har fået fordoblet sin ansvarlige kapital. Oprindelig indbetalte byens borgere kr. i anpartskapital, men nu har en anonym investor indbetalt 26 samme beløb, og flere har henvendt sig med interesse for at deltage i indsatsen. Alt dette vil blive formaliseret, når selskabet næste gang holder generalforsamling. Fire huse er allerede jævnet med jorden, og i denne uge ryger endnu tre, fremgik det, og herefter har man især kig på fire. Mens et hus, man har haft kig på, til gengæld er købt af en familie, nu beboet og reddet fra undergang. Kommunen har brug for cykelstiinteresserede Af Villy Dall VESTERVIG: Der er brug for interesserede og vidende borgere til et udvalg, der skal kigge på, hvordan man bedst får etableret en cykelsti fra Vestervig over Krik til Agger, fremgik det af torsdagens borgermøde i Vestervig. Projektet indgår i og finansieres af Mulighedernes land, Thisted Kommunes samarbejde med fonden Realdania, men teknisk forvaltning har brug for nogle sparringspartnere, før den egentlige projektering går i gang, fremhævede projektleder Otto Lægaard og driftsleder Ejgil Haurum fra kommunen. Lige nu arbejder man på et projekt, hvor der mellem Vestervig og Krik etableres en cykelsti (til kørsel i begge retninger) på 90 centimeter i den ene side af vejen, og at der så etableres en adskillelse på 30 centimeter mellem cykelstien og kørebanen. Men igennem Krik - altså fra det ene byskilt til det andet - påtænker man at etablere en generel sænkning af motorkøretøjernes fart til 40 km/t ved at etablere cykelstier i begge sider, chikaner og pælchikaner, således at der i realiteten kun er en kørebane til kørsel i begge retninger, hvorfor bilisterne skal vige for både andre bilister og for cyklister. Netop cykelstien gav anledning til en række spørgsmål, forslag og indvendinger på mødet torsdag aften, men disse henvistes altså alle til det cykelstiudvalg, kommunen ønsker at nedsætte. Tinghuset søger en rig onkel... Af Villy Dall VESTERVIG: Tinghuset i Vestervig - en gang retsbygning for Hassing-Refs Herredsret og senere bitingsted for Retten i Thisted - er stadig i spil, når det gælder byens fornyelse og forskønnelse. Men bygningen er i dag i privat eje. Dog er det udbudt til salg til et prisniveau på 1,3-1,4 mio. kr., fortalte Niels Høy, medlem af håndværker- og borgerforeningens tinghusudvalg, på torsdagens borgermøde i Vestervig. Der er en række ideer angående bygningens fremtidige anvendelse, først et fængsels- og retshistorisk museum, men også et håndværkermuseum. Og så er der ideer om residerende kunstnere, der samtidig kan være kustoder på andre dele af bygningen. Men der kræves penge. Foreløbig har udvalget søgt fem fonde - og fået afslag fra de tre. Så en rig onkel fra Amerika med en papkasse med penge... ville ikke være af vejen... VESTERVIG SyGEhuS er nu i brug som asylcenter for børn, men var længe et af de to store smertensbørn i byen. Nu er der til gengæld skabt en række arbejdspladser. Arkivfoto: Peter Mørk Vestervig vil fremad OmRådEfORnyElSE: Byrådet ventes i januar at godkende en plan til 8 mio. Af Villy Dall VESTERVIG: Ideer er der nok af i Vestervig. Sædvanligvis kan det skorte på pengene til at gennemføre dem. Men nu er der lys forud. Til januar forventes Thisted Byråd at godkende et områdefornyelsesprogram for Vestervig på 8 mio. kr., der skal finansieres med 2 mio. kr. fra Socialministeriet, 4 mio. kr. fra LAG Thy-Mors og 2 mio. kr. fra Thisted Kommune. Det fremgik af borgermødet i Vestervig torsdag aften, hvor kommunen og de involverede foreninger præsenterede de forslag, man efter seks års arbejde nu er klar med. Mulighedernes land Uden for dette budget arbejdes der under Mulighedernes land - et samarbejde mellem Thisted Kommune og fonden Realdania - med to projekter, nemlig Kulpladsen og det nye Kulhuset i Krik under delprojektet Det gode liv ved kysten og så en cykelsti fra Vestervig over Krik til Agger, som indgår i det samlede stiprojekt for Thy-Hannæs. Endelig er der fortsat ideer og initiativer til fremtiden for Tinghuset, fremgik det. Og så er man allerede godt i gang med at få fjernet nogle af de ubeboelige huse, fremgik det, i et samarbejde mellem kommunen og Vestervig Byfornyelse ApS. Smertensbørnene Tinghuset og sygehuset har længe været de to store smertensbørn i byen i forlængelse af rækken af de mindre, sagde Keld Jensen, formand for byens håndværker- og borgerforening. Men udendørs AkTIVITETER for børn og unge - ældre og handicappede - og alle andre er i høj grad på dagsordenen i Vestervig, hvor der nu er konkrete planer for et sammenhængende aktivitetsprogram for Klosterparken og boldbanen ved skolen og hallen. Kørsel med tricalcykler indgår som et af mange elementer i det kommende områdefornyelsesprogram for Vestervig, der ventes vedtaget i Thisted Byråd til januar. Arkivfoto: Peter Mørk VESTERVIG-AGGER AkTIVITETScEnTER har brug for en udvidelse, for lige nu er bygningen fyldt til randen af aktiviteter. Det gælder især fitness, spinning og squash. Arkivoto: Peter Mørk det gamle sygehus, der ejes af Region Nordjylland, er nu i brug som asylcenter for børn efter en mindre renovering, og der er dermed opstået en række arbejdspladser i byen. Tinghuset er i privat eje og udbudt til salg. Programmet for områdefornyelsen ventes altså godkendt i byrådet i januar, hvorefter man forventer tilsagn fra Socialministeriet og gennem LAG Thy-Mors fra Fødevareministeriet i løbet af foråret. Herefter har man fem år til at gennemføre programmet. Når det gælder det konkrete program for områdefornyelse, består det af sceneprojektet, haludvidelsesprojektet og aktivitetspladsprojektet. Sceneprojektet Sceneprojektet til ca. 3 mio. kr. består i etableringen af en stor åben scene i Klosterparken til koncerter med 88,2 kvadratmeter forscene og 114,4 kvadratmeter bagscene. Dertil et opbevaringsog mødehus med offentlige toiletter på i alt 200 kvadratmeter plus et tilskuerareal på 1815 kvadratmeter, forklarede Keld Jensen. Haludvidelsesprojektet til ca. 4 mio. kr. består i et rum til fitness- og motionsudstyr, et separat rum til spinningcykler, en tredje squashbane (så der kan afvikles turneringer) og et nyt mødelokale til centrets foreninger, forklarede Lars Galsgaard, næstformand i Vestervig- Agger Aktivitetscenter. Aktivitetspladsprojektet til ca. 1 mio. kr. - eller lidt mere - blev præsenteret af Mie Petersen, næstformand i håndværker- og borgerforeningen. Der er en del, som tænkes placeret på boldbanen ved skole lige neden for hallen, og en del, som tænkes placeret som en udvidelse af allerede eksisterende aktiviteter i Klosterparken. Samt en sti, der forbinder de to steder. Klosterparken I Klosterparken arbejdes der bl.a. med følgende elementer: Glidebane/kælkebakke, svævebane, hængekøjer, sheltere, minigolf, opbevaringsrum for legetøj ved legeplads/sandkasse, indgangstorv og kørestolsvenlige spisesteder. På boldbanen arbejdes der bl.a. med følgende elementer: Vandmiljø (med regnvand), pukkelbane, multibane, en bananformet tribune og trialcykelbane, et fitnessområde, en folkesundhedsplads, en naturtribune på skråningen mellem hallen og boldbanen, en beachvolleybane samt hygge- og gyngemiljøer.

27 Områdefornyelsesprojekter Områdefornyelsesplanen for Vestervig-Krik indeholder en række forslag til, hvordan Vestervig kan blive fornyet. Alle forslag er kommet fra aktive borgere og er forslag, som man bredt er enig om i byen vil højne kvaliteten af Vestervig og Krik og være medvirkende til at vende udviklingen. Her beskrives: Motionscenter og Squash Aktivitetsområde ved skolen og Aktivitetscenter Vestervig-Agger Friluftsscene i Klosterparken Cykelbane Vestervig-Krik og fartdæmpende foranstaltninger i Krik Fornyelse af hovedgaden i Vestervig (stiadgang ml. park og skole/aktivitetscenter, åbning af Klosterparken og p-pladser samt udeservering) Aktivitetsplads Stiadgang Motionscenter og Squash Ny kommunal daginstitution Friluftsscene Cykelløsning til Krik Firmaprojekt i gl. sparekasse Åbning af Klosterparken Naboløsning Tinghuset Byggegrund/græs Unge istandsætter hus Parkering + udeservering Mulighedernes Hus og byggegrunde Byggegrund/græs Græs Halvmur Garageanlæg Områdefornyelsesprojekter Andre projekter 27

28 Motionscenter og Squash I Vestervig-Agger Hallen udklækkes i disse år ungdomselitespillere i squash og her findes Danmarks største ungdomsklub med flest ungdomsspillere i hele landet. Klubben har cirka 60 ungdomsspillere, så klubben er større end klubberne i København, Odense og Århus. To af klubbens spillere på 11 og 14 år spiller på landsholdet og deltager månedligt i turneringer i hele Europa (se artikel s ). Dette unikke miljø skyldes en fremsynet halledelse, der i 2002 besluttede at den traditionelle hal skulle have en tilbygning. Tilbygningen indeholder to squashbaner, to multifunktionelle rum i glas hvor der i dag er f.eks zumbahold, step og skoleidræt samt et åbent cafemiljø, der har været en stor succes. De to multifunktionelle rum i glas benyttes fire gange ugentligt til spinning samt en del gange til møder og foredrag fordi rummet kan deles op og dermed rumme alt imellem personer. Området ved Vestervig-Agger aktivitetscenter idag. Her skal hallen udvides med motionscenter og squashbane. I et af de mindre, tiloversblevne lokaler er der nu indrettet et motionsrum, der trods dårlige udluftningsforhold og meget lidt plads, er en ubetinget succes også for de ældre i byen. 28

29 Dette stedbundne potentiale ønsker Aktivitetscenter Vestervig-Agger og borgerne i Vestervig at satse på og udvikle. At hallen og skolen er naboer gør, at børnene kommer over i hallen lige efter skole. Squashbanerne kan bookes løbende både hjemmefra over nettet og i hallen via en skærm på et fleksibelt bookingsystem, hvilket gør at banerne udnyttes maksimalt. Ofte går forældrene i motionsrum mens børnene træner squash. Alle borgere har nem adgang til aktivitetscenteret. Ønsket er at bygge til, så man får en squashbane mere, så man har 3 baner i alt. Ungdomsspillerne har et stort behov for at træne, så de kræver masser af træningstid - helst 2-3 gange ugentlig hvor hallen pt. kun kan tilbyde 1-2 gange. Desuden er kravet, at man har tre baner, når man afholder turneringer, hvilket klubben naturligvis gerne vil, når man er Danmarks største forening. Udvidelsen skal også indeholde et moderne fittnessrum og spinninglokale, så de mange brugere her får bedre forhold. Der kommer mange ældre i motionsrummet i dag og en satsning her betyder, at den voksende ældregruppe kan holde sig i form og holde sine sociale kontakter ved lige også med de yngre generationer. Endelig er der også planer om at lave et område, hvor der kan etableres lektiecafe, da mange af byens børn og unge netop kommer i hallen om eftermiddagen. Udvidelsen giver også mulighed for at få et tiltrængt mødelokale til områdets mange foreninger. Der summer af aktivitet på squashbanerne året rundt Fakta om Aktivitetscenter Vestervig-Agger: Åbent 8-23 hver dag Elektronisk banebookingsystem 150 daglige brugere 2,5 medarbejdere Mødelokaler, 2 squashbaner, to multifunktionelle rum, hal og 40 m² motionsrum. Selvejende institution Her udklækkes Danmarks nye elite inden for squash 29

30 Set udefra, kommer tilbygningnen visuelt til at fremstå som en naturlig forlængelse af den eksisterende bygning Ill.: Møller Nielsens Tegnestue 12 Thy-Hannæs Thisted Dagblad Tirsdag 22. februar 2011 Lokalsport Tlf.: Fax: Sydhavnsvej 5, 7700 Thisted Søstre slog til ved French Open TaLEnTEr: Mathilde og Sarah Lauridsen fra Thy Squash blev de bedste placerede danskere ved stævnet i Frankrig Af Lars Christensen LILLE: Søstrene Sarah og Mathilde Lauridsen fra Thy Squash opnåede fornemme placeringer, da de med det danske landshold deltog ved French Open, Ved det stævnet i byen Lille blev søstrene de bedst placerede danskere, da Sarah Lauridsen blev nummer seks i U13-rækken, mens Matilde Lauridsen blev nummer syv i U15-rækken. Sarah Lauridsen var på forhånd seedet som nummer otte, der også var hendes placering på den europæiske rangliste. Hun lagde ud med en klar 3-0 sejr over en useedet fransk pige. Mod finaleseedet Derefter stod hun i kvartfinalen overfor den næsten to år ældre Cindy Merlo fra Schweiz, som var seedet til en finaleplads. Schweizeren vandt kampen, og dermed skulle Sarah Lauridsen spille om placeringer fra nummer fem til otte. Her slog hun en anden dansker, som hun ellers har tabt til i de seneste opgør, og skulle hun i kampen om femtepladsen møde en spiller fra Egypten, der har mange spillere placeret højt på de europæiske ranglister. Sarah Lauridsen måtte da også se sig besejret, men hun gav sig bestemt ikke uden kamp, da hun tvang egypteren ud i ombolde i to af de tre sæt. Dermed sluttede Sarah Lauridsen på sjettepladsen. Mathilde Lauridsen var inden stævnet placeret som nummer 24 på ranglisten, og hun var seedet til en placering som nummer ni til 12. I sin første kamp vandt hun 3-0 over en fransk pige, og dermed skulle hun spille om en plads i kvartfinalen mod Kate Gordola fra Schweiz, der var seedet til en placering som nummer fem-otte. Her spillede Matilde Lauridsen op til sit bedste og fejede total schweizeren ud af banen med en sejr på 3-0. I kvartfinalen var modstanderen Tinnie Gillis fra Belgien, der var seedet til en finaleplads, og Mathilde Lauridsen måtte se sig besejret 3-0, men hun formåede at tvinge belgieren ud i ombolde i andet sæt. I den første kamp om placeringerne fra nummer fem til otte mødte Mathilde Lauridsen engelske Kip Quiney, der var seedet som nummer femseks. Mathilde Lauridsen vandt de to første sæt, men der efter vandt englænderen de næste tre. Det blev dog en knivskarp afgørelse, da Mathilde Lauridsen tabte efter ombolde i tredje sæt. Mod topseedet I kampen om syvendepladsen mødte Mathilde Lauridsen den topseedede Jenny Haley fra Wales, der havde haft en elendig turnering, og waliseren måtte da også se sig besejret af danskeren, der vandt 3-1. Med de gode placeringer kan de to søstre nu forvente at rykke opad på den europæiske rangliste. I den kommende weekend deltager de i en turnering i Odense og 530 nye badmintonmestre i Snedsted Af Lars Christensen SnEDSTED: Der blev fundet 53 mestre, da Snedsted Bad- Alle kampe blev afviklet i positiv stemning, og stævnet var næsten forskånet for uheld. Dog var Nikolaj Niel- U13 A damesingle 1. Josephine Mark, Skive-Resen U13 A damedouble 1. Josephine Mark, Skive-Resen/ Christina Hovmark Pedersen, Thisted mathilde LaurIDSEn blev nummer syv ved French Open. Frederik L. Pedersen, Snedsted U13 D herredouble 1. Laurits Heskjær/Søren Overgård, Badt 72 Sjørring U13 D damesingle 1. Nitha B. Olsen, Badt 72 Sjørring Jonas Mortensen, Ørslevkloster U17 B herresingle 1. Nicolai Larsen, Thisted 2. Mike Nielsen, Vinding Ungdomsog Idrætsforening U17 C herresingle derefter følger om tre uger endnu en i Herlev, og de drager igen af sted til udlandet med landsholdet, når de skal

31 Tirsdag 22. februar 2011 Thisted Dagblad Thy-Hannæs 13 To nederlag til Thy-Mors Bordtennis sjørring: Thy-Mors Bordtennis 1. divisionshold indkasserede to nederlag i weekenden, hvor holdet ude mødte Sisu/MBK og hjemme var oppe mod Århus BTK. Thy-Mors tabte så stort som 12-2 til Sisu/MBK er ubesejret i spidsen for rækken. Jesper Hviid (billedet) og Kalle Relfsson stod i single for Thy- Mors to sejre. I hjemmekampen mod Århus blev nederlaget på Her tegnede vandt værterne fire af singlerne, og her stod Jesper Hviid for tre af sejrene, mens Kalle Relfson vandt en kamp. Med sejrede overtog Århus fjerdepladsen fra Thy-Mors, der nu er på femtepladsen. lac I stueetagen bliver der plads til en ekstra squashbane, fitnessrum, depotrum m.m. 191 deltagere klar til Bette Gris Cup Af Lars Christensen Bekendtgørelser Meddelelser sjørring: 191 spillere fra 19 forskellige klubber har meldt sig klar til årets udgave af Bette Gris Cup, som Sjørring Bordtennisklub på lørdag er vært for. Værterne stiller selv med 58 spilllere, og stævnet har igen i år deltagelse af stærke svenskere, og en af dem er Sebastian Andersson, der spiller for Thy-Mors i 1. division og er blandt favoritterne. Han kan dog vente modstand af blandt andre den nykårede jyske mester i herre-elite Emil Madsen fra SisuMBK og Claus Larsen, der er en af de få danske spillere i den danske elitedivision. Et andet bud på en topplacering kunne være bordtennissportens danske legende Claus Pedersen fra SisuM- BK, der er blevet eftertilmeldt. Det er også et gensyn med gamle lokale kendinge. Thomas Lydholm og Henrik Sørensen var meget dominerende i ungdomsrækkerne i Thy og på Mors i slutningen af 1970 erne og starten af 1980 erne, og de tager turen fra København for at være med ved stævnet i Sjørring. Ny række for de yngste Stævnet viser også, at der er grøde i sporten med mange nye unge spillere. For første gang er det muligt at stille op BeTTe Gris Cup får i år deltagelse af 191 spillere. i en mini-række for spillere fra årgang 2001 og yngre, og det har syv spillere valgt at Arkivfoto gøre, og hos de yngste piger er det også været muligt at få samlet en række. Arkivfoto: Diana Holm deltage ved German Open marts. Generalforsamling og aktionærmøder i 2011 Ungdomssquashspillere i Vestervig gør sig på den europæiske scene. Indkaldelse til ordinært repræsentantskabsmøde torsdag d. 10. marts 2011 kl. 18,30 i Sparekassens lokaler Ydbyvej 183, Ydby. Dagsorden: 1. valg af dirigent 2. bestyrelsens beretning om sparekassens virk- På førstesal indrettes der balkon, somhed i det forløbne år. møderum lokale til spinning samt godkendelse depotrum. 3. fremlæggelse af den reviderede årsrapport til 4. valg af medlemmer til bestyrelsen. Ordinært på valg er: Birger Møller og Hanne Bisgaard 5. valg af revisor 6. forslag fremsat af direktion, bestyrelse eller repræsentantskabsmedlemmer 7. eventuelt 31 vestjyskbank inviterer bankens aktionærer til generalforsamling og aktionærmøder Generalforsamling 16. marts klokken i Lemvig Idræts- og Kulturcenter, Christinelystvej 8,

Aktivitetsplads. Stiadgang. Friluftsscene. Cykelløsning til Krik. Åbning af Klosterparken. Tinghuset Byggegrund/græs. Unge istandsætter hus

Aktivitetsplads. Stiadgang. Friluftsscene. Cykelløsning til Krik. Åbning af Klosterparken. Tinghuset Byggegrund/græs. Unge istandsætter hus Vestervigs forvandling Aktivitetsplads Stiadgang Motionscenter og Squash Ny kommunal daginstitution Friluftsscene Cykelløsning til Krik Firmaprojekt i gl. sparekasse Åbning af Klosterparken Naboløsning

Læs mere

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

Besøg Thisted, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Thisted, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Thisted, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Landbyrådsrepræsentanten fra Vellev inviterede i samarbejde med Landdistrikternes

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Haldum?

Hvordan skal vi udvikle Haldum? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i HALDUM Indledning: Borgerforeningen i Halduminviterede i samarbejde med Landdistrikternes

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM Landbyrådsrepræsentanten fra Voldum og Lokalrådet i Voldum inviterede

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Selling?

Hvordan skal vi udvikle Selling? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i SELLING Indledning: Landbyrådsrepræsentant Jesper Dissing Henckel fra Selling inviterede

Læs mere

Borris Rådet Tillæg til udviklingsplan 2010-2020 (Udarbejdet forår 2012)

Borris Rådet Tillæg til udviklingsplan 2010-2020 (Udarbejdet forår 2012) Borris Rådet Tillæg til udviklingsplan 2010-2020 (Udarbejdet forår 2012) Indledning Borris Rådet inviterede i samarbejde med Landdistrikternes Hus til borgermøde den 22. maj 2012 under overskriften: Borris

Læs mere

Mere industri. Adgang til natur. (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab. Cykelstier til Bording, Herning + Harrild Hede

Mere industri. Adgang til natur. (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab. Cykelstier til Bording, Herning + Harrild Hede Kommunes største by 15.855 indbyggere *pr. 1. januar 2014 Ungdomsmiljø Bedre byplanlægning m.h.t. arkitektur Turister! Meget mere aktivt torv Mere industri (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab

Læs mere

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning Landdistriktspolitikken for Ikast-Brande Kommune Visioner og indsatsområder August 2011 Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune 4 Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer

Læs mere

Borgerservice og dagligvarebutik i landsbyen Oddense

Borgerservice og dagligvarebutik i landsbyen Oddense Projektbeskrivelse (billede af brugsen udefra) Etablering af Borger Invest Oddense ApS til investering, renovering og drift af ejendom til brug for Borgerservice og dagligvarebutik i landsbyen Oddense

Læs mere

Lintrup. det idéelle hjørne

Lintrup. det idéelle hjørne 2010 2020 Lintrup det idéelle hjørne A n s v a r lig : L o k a lr å d e t i L in tr u p S e p te m b e r 2 0 1 0 Indhold Indhold...2 Forord...2 Lokal Udviklingsplan...3 Lintrup s historie...3 Lokal analyse...3

Læs mere

Opsamling fra workshop d. 16. april 2015

Opsamling fra workshop d. 16. april 2015 Opsamling fra workshop d. 16. april 2015 Gruppe 1 Borsætning! Gruppen fokuserer på bosætning i Nordfjends. Deres vision er, at det er bosætning, der skal styrke Nordfjends, samt at der skal satses på få,

Læs mere

V I L I G S A T A L O G

V I L I G S A T A L O G 2 0 0 8 dviklingsrådet Hll Helle Øtd Øst dækker gerbæk ktorskoledistrikt t ikt. Heri ligger byerne Hjortkjær, Årre, Fåborg, gerbæk og tarup ofterup. er sidder i udviklingsråd dikli ådhll Helle Øt Øst:

Læs mere

Bevaringsværdige bygninger

Bevaringsværdige bygninger 18. Sig 18.01 Sig By 18.10 Åbent land Sig Bevaringsværdige bygninger Rammer 18.01 Sig By Status Sig er en lokalby med udviklingspotentiale indenfor bosætning og turisme. Byen ligger ca. 8 km nord for

Læs mere

Udviklingsplan for Hald

Udviklingsplan for Hald Udviklingsplan for Hald fremkommet på Borgermøde 24. Februar 2011 på Hald Skole Et arbejdsredskab for Lokalrådet for Hald og Omegn www.haldogomegn.dk Projekt Hald giver Facebook baghjul, der bl.a. omfatter

Læs mere

Mødenotat fra dialogmøde i Ørslev

Mødenotat fra dialogmøde i Ørslev Anja Valhøj Dato 15. november 2007. Sagsnr: 28680 Inden mødet invitation og annoncering i lokalaviser Deltagere Knap 35 engagerede borgere deltog i mødet med følgende fra dialogudvalget: Henrik Holmer

Læs mere

den 25. september Lokalbestyrelsen peger på Jens Nyman som dirigent. Jens Nyman takker ja til opgaven

den 25. september Lokalbestyrelsen peger på Jens Nyman som dirigent. Jens Nyman takker ja til opgaven Lokalråd for Them-Salten Referat fra Borgermøde den 25. den 25. september 2014 i Salten borgerhus Dagsorden: 1 Valg af dirigent: 2 Præsentation af lokalrådets medlemmer 3 Siden sidst v/formanden Lokalbestyrelsen

Læs mere

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035 Visioner for fremtidens Køge Nord Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035. The triangle of growth Befolkningsudviklingen 2012-2030 (prog. 2011) God infrastruktur ved Køge

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd Lokalråd og Toksværd Lokalområde / Toksværd Vi ønsker et stærkt lokalsamfund bygget på sammenhold, omsorg og gensidig respekt! Vi vil være synlige Lokalråd og Toksværd Forord: Hvad og hvorfor har vi sat

Læs mere

FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET

FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET Det brændende spørgsmål Yderkantsområdets centrale karakteristika Hvordan skaber vi mere og bedre idræt og bevægelse i "yderkantsområdet? Definition af yderkantsområdet Yderkantsområdet

Læs mere

Udvalgsarbejde i Temagrupper.

Udvalgsarbejde i Temagrupper. Udvalgsarbejde i Temagrupper. Målsætning for udvalgsarbejdet. Lokalrådet har til opgave at udarbejde plan for lokalområdet. Gruppernes tema forslag skal være centrale elementer i denne plan. Lokalrådet

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Gruppe 1. Tog / Kollektiv trafik Yderligere butiksdød Lukning af Rådhus Urbanisering Manglende tilflytning Erhvervsvirksomhederne - lukning

Gruppe 1. Tog / Kollektiv trafik Yderligere butiksdød Lukning af Rådhus Urbanisering Manglende tilflytning Erhvervsvirksomhederne - lukning Gruppe 1 1. Ændring af planforhold i hovedgaden 2. Udvikling af Rådhus til kultur / Borgerhus 3. Søg prof. Hjælp - Studieprojekt Natcafe Medborgerhus Yderligere kulturliv Fibernet Velkomstpakke til tilflyttere

Læs mere

2012-2022. Gudbjerg et rart sted at bo!

2012-2022. Gudbjerg et rart sted at bo! 2012-2022 Gudbjerg et rart sted at bo! Denne udviklingsplan er en del af LAG Svendborgs projekt Udviklingsplaner for lokalsamfund i Svendborg Kommune også kendt under navnet Visionsplaner eller Hvor skal

Læs mere

Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015

Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015 Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015 Program 19.00 Velkomst v. borgmesteren 19.15 Oplæg om planstrategien v. Anders Rask og Jan Ipland 19.35 Afklarende spørgsmål 19.45 Kaffepause 20.00

Læs mere

Velkommen til Fællesmøde 04 DEC 2014

Velkommen til Fællesmøde 04 DEC 2014 Velkommen til Fællesmøde 04 DEC 2014 Agenda 1) Formandens årsberetning. 2) Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for Mørke Distriktsråd. 3) Valg til forretningsudvalget for Mørke Distriktsråd. Følgende

Læs mere

Tildelinger i puljen til mindre projekter marts 2015

Tildelinger i puljen til mindre projekter marts 2015 Tildelinger i puljen til mindre projekter marts 2015 Region Hovedstaden Møderum til Valby Kino Valby Kinos Venner i Københavns Kommune modtager 180.000 kr. til ombygning af et uudnyttet loftsrum i foreningens

Læs mere

FRA MUDDERHUL TIL TRÆNINGSANLÆG - MED PLADS TIL ALLE ANSØGNING OM STØTTE TIL OPFØRSEL AF KUNSTSTOFBANE OG MULTIBANE I VIBORG NØRREMARKEN, NUGF

FRA MUDDERHUL TIL TRÆNINGSANLÆG - MED PLADS TIL ALLE ANSØGNING OM STØTTE TIL OPFØRSEL AF KUNSTSTOFBANE OG MULTIBANE I VIBORG NØRREMARKEN, NUGF FRA MUDDERHUL TIL TRÆNINGSANLÆG - MED PLADS TIL ALLE ANSØGNING OM STØTTE TIL OPFØRSEL AF KUNSTSTOFBANE OG MULTIBANE I VIBORG NØRREMARKEN, NUGF Nedslidt sandbane Klubhus Sumpet femmands træningsbane Nedslidt

Læs mere

Præsentation af PROGRAM Ordet er frit v/ Borgerf. fmd. Henrik Sørensen

Præsentation af PROGRAM Ordet er frit v/ Borgerf. fmd. Henrik Sørensen Aftenens forløb 19.00 Velkomst v/ Herning Kommune Præsentation af PROGRAM Ordet er frit v/ Borgerf. fmd. Henrik Sørensen 19.45 Kaffe/kort pause 20.00 Spørgsmål og svar 21.00 Afrunding og tak for i aften!

Læs mere

ÅRETS LOKALOMRÅDE 2013

ÅRETS LOKALOMRÅDE 2013 Lokalområde der søger Viborg Nordbyen Ansøger Viborg Nørremarkens initiativgruppe Nordbyen i bevægelse Kontaktperson: Erik Ejlersen Adresse: Hermodsvej 23 Telefon: 21778811 Mail: erik.ejlersen@mail.dk

Læs mere

Projekt Felding 2010. Mette Saaugaard Henrik Tønnesen Finn Lillelund fmd. Borgerforeningen fmd. IdrætsCenter Syd fmd.

Projekt Felding 2010. Mette Saaugaard Henrik Tønnesen Finn Lillelund fmd. Borgerforeningen fmd. IdrætsCenter Syd fmd. Projekt Felding 2010 Med Projekt Felding 2010, har borgerne i Nr. Felding skabt et projekt, der både rækker langt ind i fremtiden, og som også et godt bud på, hvordan landsbyerne globalt kan sikre vækst

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen 31.10.14 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret regnskab 4.

Læs mere

Rapport. Fem koncepter for danske forsamlingshuse. Landsforeningen Danske Forsamlingshuse

Rapport. Fem koncepter for danske forsamlingshuse. Landsforeningen Danske Forsamlingshuse Rapport Fem koncepter for danske forsamlingshuse Landsforeningen Danske Forsamlingshuse 5 koncepter for danske forsamlingshuse Der findes i Danmark cirka 1250 forsamlingshuse, hvoraf ca. 800 er medlemmer

Læs mere

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser.

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige boliggrunde tæt på by, indkøbsmuligheder, S-tog og med direkte adgang til fælleden. Dato 6.06.205 Version 0 Revideret - SIKALEDDET

Læs mere

Den lokale huskeseddel Indsendt pr. 1. marts 2012

Den lokale huskeseddel Indsendt pr. 1. marts 2012 Stierne i Sejs-Svejbæk optimeres I forbindelse med navngivningen af stier i lokalområderne ønsker Sejs-Svejbæks borgere, at der bliver skiltet med de nye navne. De større stier er vigtigst, men i princippet

Læs mere

Beretning. Årsmøde i Starup Tofterup lokalråd onsdag den 18 april 2012. kl. 19:00 i Multihuset. BERETNING. VELKOMMEN.

Beretning. Årsmøde i Starup Tofterup lokalråd onsdag den 18 april 2012. kl. 19:00 i Multihuset. BERETNING. VELKOMMEN. Årsmøde i Starup Tofterup lokalråd onsdag den 18 april 2012. kl. 19:00 i Multihuset. BERETNING. VELKOMMEN. Som noget nyt har vi i år, gjort opmærksom på årsmødet ved at sende en elektronisk meddelelse

Læs mere

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1 Introduktion til byen Vinge Levende by. Nærværende natur. 1 2 Vinge Levende by. Nærværende natur. 3 4 Vinge Introduktion til byen Vinge Udgivelsen er baseret på helhedsplanen for Vinge udviklet af et tværfagligt

Læs mere

Udviklingsplan for. Bording Kirkeby. Borgerforeningen i Bording Kirkeby & Bording Kirkeby Medborgerhus

Udviklingsplan for. Bording Kirkeby. Borgerforeningen i Bording Kirkeby & Bording Kirkeby Medborgerhus Udviklingsplan for Bording Kirkeby Borgerforeningen i Bording Kirkeby & Bording Kirkeby Medborgerhus Januar 2009 Indhold Forord...3 Landsbyens identitet...4 Målsætning og indsatstemaer...5 Status og befolkningsstatistik...7

Læs mere

Kommunens indsats? Din indsats?

Kommunens indsats? Din indsats? FÆLLESSKAB / SAMMENHOLD / SAMLINGSSTEDER Tilskud til forsamlingssteder/ landsbypuljer/ LAG landsbypuljen +forsamlingshuspuljen forsamlingshuspuljen Skab rammer opbakning på nye ideer fra foreninger Bevarelse

Læs mere

Bilag A: Ansøgning om LAG s støtte til projektet: Funder Kirkeby Så samler vi trådene

Bilag A: Ansøgning om LAG s støtte til projektet: Funder Kirkeby Så samler vi trådene Bilag A: Ansøgning om LAG s støtte til projektet: Funder Kirkeby Så samler vi trådene Projektbeskrivelse: Funder Kirkeby Så samler vi trådene Kort info om landsbyen Funder Kirkeby: Funder Kirkeby er en

Læs mere

Skovløkke Lokalråds Udviklingsplan 2018. Vision for udviklingsplan 2018

Skovløkke Lokalråds Udviklingsplan 2018. Vision for udviklingsplan 2018 Skovløkke Lokalråds Udviklingsplan 2018 Vision for udviklingsplan 2018 Med målsætningerne i de 6 fokusområder vil vi gøre Skovløkkeområdet til et mærkbart bedre sted at bo og vi vil øge bosætningen i området

Læs mere

VI VOKSER SAMMEN I FREDERIKSHAVN SPEJDERNES LEJR 2017 PÅ KNIVHOLT

VI VOKSER SAMMEN I FREDERIKSHAVN SPEJDERNES LEJR 2017 PÅ KNIVHOLT VI VOKSER SAMMEN I FREDERIKSHAVN SPEJDERNES LEJR 2017 PÅ KNIVHOLT KOM TIL FREDERIKSHAVN, HVOR VI KAN VOKSE SAMMEN I Frederikshavn Kommune ser vi Spejdernes Lejr 2017 som et samarbejdsprojekt, hvor parterne

Læs mere

Udviklingsplan for. Munklinde. Munklindes Venner

Udviklingsplan for. Munklinde. Munklindes Venner Udviklingsplan for Munklinde Munklindes Venner Januar 2009 Indhold Forord...3 Landsbyens identitet...4 Målsætning og indsatstemaer...5 Status og befolkningsstatistik...7 Inskription på væggen af det nedlagte

Læs mere

PRIVATE BYFORNYELSESSELSKABER

PRIVATE BYFORNYELSESSELSKABER PRIVATE BYFORNYELSESSELSKABER ERFARINGER FRA VESTERVIG BYFORNYELSE PRIVATE BYFORNYELSESSELSKABER ERFARINGER FRA VESTERVIG OG THISTED KOMMUNE 1 INDHOLD Forord side 3 Historien om Vestervig Byfornyelse Aps

Læs mere

Højgaarden - Vestbjerg

Højgaarden - Vestbjerg Højgaarden - Vestbjerg Nyt attraktivt boligområde i Vestbjerg tæt på bylivet og midt i naturen! INDHOLDSFORTEGNELSE 01 Vestbjerg 06 boligoversigt 02 OMRÅDET 07 Byggegrunde 03 Vision 08 Grundoversigt 04

Læs mere

I uprioriteret rækkefølge vurderer Ferslev Borgerforening, at formålet med den kombinerede gang- og cykelsti er bl.a.:

I uprioriteret rækkefølge vurderer Ferslev Borgerforening, at formålet med den kombinerede gang- og cykelsti er bl.a.: Aalborg Kommune Sundhed og Bæredygtig Udvikling Rantzausgade 4 Postboks 248 9000 Aalborg Ferslev, den 5. maj 2012 Vedr.: Sti fra Ferslev til Svenstrup 1. Baggrund Nedenstående ansøgning er udarbejdet af

Læs mere

Mål og Midler Kommunale ejendomme

Mål og Midler Kommunale ejendomme Fokusområder i På politikområdet Kommunale Ejendomme er der følgende fokus i budgetåret : Ejendomsadministration Området omfatter drift og administration af en række kommunale ejendomme, herunder bl.a.

Læs mere

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 149 Offentligt. Æ Kassehus Glyngøre

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 149 Offentligt. Æ Kassehus Glyngøre Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 149 Offentligt Æ Kassehus Glyngøre Projekt beskrivelse Projekt titel: Projekt deltagere: Æ Kassehus Glyngøre Borger & Erhvervs forening Projekt

Læs mere

Dansk byplan laboratorium. den 10. marts 2015

Dansk byplan laboratorium. den 10. marts 2015 Dansk byplan laboratorium den 10. marts 2015 1 Kilde: Kontur, Svendborg, 2013 Vi er blevet færre befolkningsudvikling i procentvis ændring, 2008-13 Kilde: kontur, Svendborg, 2013 og vi bliver ældre: procentvis

Læs mere

Projektbeskrivelse. 1. Projekttitel Ugerløse i bevægelse Den Nye Historie

Projektbeskrivelse. 1. Projekttitel Ugerløse i bevægelse Den Nye Historie Projektbeskrivelse 1. Projekttitel Ugerløse i bevægelse Den Nye Historie 2. Projektansvarlig Ugerløse Lokalforum, ved formand Ole K. Jensen, Jonstrupvej 62, 4350 Ugerløse Projektforslag er udarbejdet af

Læs mere

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole. Velkommen til alle jer

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole. Velkommen til alle jer Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole Velkommen til alle jer Skelund Landsbyforening vil gerne byde alle nye borgere velkommen til Skelund og omegn Skelund er en aktiv

Læs mere

Beretning 2015. Bestyrelsen

Beretning 2015. Bestyrelsen Beretning 2015 Bestyrelsen Vi har i bestyrelsen haft et spændende år, nu kender vi jo hinanden og ved hvad hver især står for og kan derfor supplere hinanden omkring de forskellige opgaver der forekommer

Læs mere

Velkommen til. Silkeborg kommune. Silkeborg Kommune Rådhuset Søvej 1-3 8600 Silkeborg Tlf: 89 20 80 00

Velkommen til. Silkeborg kommune. Silkeborg Kommune Rådhuset Søvej 1-3 8600 Silkeborg Tlf: 89 20 80 00 Velkommen til Silkeborg kommune Rådhuset Søvej 1-3 8600 Silkeborg Et skridt ind i fremtiden Velkommen til Et par nyttige kontaktoplysninger er en dynamisk kommune med ca. 85.000 indbyggere. Kommunen råder

Læs mere

Multiaktivitetscenter på Gudrunsvej i Århus Vest

Multiaktivitetscenter på Gudrunsvej i Århus Vest Multiaktivitetscenter på Gudrunsvej i Århus Vest Især inden for idræt og foreningsliv har Globus1 givet Århus Kommune et løft, og aktivitetscenteret er en af hovedhjørnestenene i kommunens integrationspolitik.

Læs mere

Idekatalog. fra udviklingsværkstedet. Hvordan gør vi Skelund og opland til et bedre sted at bo?

Idekatalog. fra udviklingsværkstedet. Hvordan gør vi Skelund og opland til et bedre sted at bo? Idekatalog fra udviklingsværkstedet Hvordan gør vi Skelund og opland til et bedre sted at bo? Skelund Midtpunkt søndag den 27. november 2005 21. november 2005 Nærværende idekatalog er et referat med alle

Læs mere

VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE

VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE Program 19.00 19.10 Velkomst ved Borgmester Knud Larsen 19.10 19.30 Præsentation af visionen ved Knud Larsen / Kommunaldirektør Lau Svendsen-Tune 19.30 20.00 Debat ved borde

Læs mere

Tirsdag den 29. april, 2014 afholdtes ordinær generalforsamling i Asperup-Roerslev Lokaludvalg.

Tirsdag den 29. april, 2014 afholdtes ordinær generalforsamling i Asperup-Roerslev Lokaludvalg. Tirsdag den 29. april, 2014 afholdtes ordinær generalforsamling i Asperup-Roerslev Lokaludvalg. Generalforsamlingen foregik i biblioteket i Roerslev-Blankes Forsamlingshus, kl. 19.30 Dagsordenen var følgende:

Læs mere

KOLDBY SPORT & BEVÆGELSE ET FREMTIDSPROJEKT FOR LOKALOMRÅDET.

KOLDBY SPORT & BEVÆGELSE ET FREMTIDSPROJEKT FOR LOKALOMRÅDET. KOLDBY SPORT & BEVÆGELSE ET FREMTIDSPROJEKT FOR LOKALOMRÅDET. Vi kan ikke få armene ned, da vi ser rigtig mange muligheder i forhold til dette projekt. Vi ser en mangfoldighed og en fornyelse, som vil

Læs mere

Besøg Bornholm, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Bornholm, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Bornholm, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

1. Bosætning. 2 stevns kommune

1. Bosætning. 2 stevns kommune Vision Stevns Kommune vil være kendt som et stærkt lokalsamfund i Øresundsregionen - i storslået natur, en alsidig kultur og med god plads til både at bo og leve i. 1 stevns kommune 1. Bosætning Stevns

Læs mere

argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015

argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015 5 argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015 1. Regeringen bryder en klar aftale om Aalborg Letbane noget lignende er aldrig før set i Danmark 2. Aalborg Letbane

Læs mere

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 Til den ordinære genrealforsamling var mødt 19 personer incl hovedbestyrelsen undtagen Karen Nielsen, som havde meldt afbud. Derudover deltog repræsentanter

Læs mere

Kommuneplan 2009 - Introduktion

Kommuneplan 2009 - Introduktion Kommuneplan 2009 - Introduktion Disposition: Forudsætninger for kommuneplanen Trekantområdets planstrategi og hovedstruktur Koldings egen strategi og hovedstruktur Områdeplanlægning Udviklingsperspektiver

Læs mere

Odense fra stor dansk by - til dansk storby

Odense fra stor dansk by - til dansk storby Odense fra stor dansk by - til dansk storby Odense hovedby og vækstdriver Odense er Danmarks 3. største by og der bor ca. 194.000 indbyggere i kommunen Odense dækker et areal på 306 km2 Odense har ca.

Læs mere

Byfornyelsesstrategi. Randers Kommunes Byfornyelsesstrategi 2010 er en revision og videreudvikling af kommunens mangeårige arbejde med byfornyelse.

Byfornyelsesstrategi. Randers Kommunes Byfornyelsesstrategi 2010 er en revision og videreudvikling af kommunens mangeårige arbejde med byfornyelse. Byfornyelsesstrategi Randers Kommunes Byfornyelsesstrategi 2010 er en revision og videreudvikling af kommunens mangeårige arbejde med byfornyelse. Byfornyelsesstrategien tager udgangspunkt i Kommuneplan

Læs mere

Hylke, Årets Landsby 2015

Hylke, Årets Landsby 2015 Hylke, Årets Landsby 2015 Hylke er en aktiv østjysk landsby, hvor fundamentet er frivillighed og innovative ideer. Vi er vant til at holde sammen og gå imod strømmen for at bevare, men i særdeleshed udvikle,

Læs mere

Mødenotat fra dialogmøde i Kastrup/Neder Vindinge d. 28.11.07

Mødenotat fra dialogmøde i Kastrup/Neder Vindinge d. 28.11.07 Mødenotat fra dialogmøde i Kastrup/Neder Vindinge d. 28.11.07 Dorit Mahler Jensen 04.12.2007. Sagsnr: 2007-28631 Inden mødet annoncering i lokalaviser Plakater på vægge visioner og målsætninger fra Plan21

Læs mere

Du bor i din naboby Morsø kommune i fremtiden. Jesper Bo Jensen Ph.d., Fremtidsforsker

Du bor i din naboby Morsø kommune i fremtiden. Jesper Bo Jensen Ph.d., Fremtidsforsker Du bor i din naboby Morsø kommune i fremtiden Jesper Bo Jensen Ph.d., Fremtidsforsker Privat forbrug (Gennemsnitlig stigning 2,66% p.a.) Mængdeindeks 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 1846 1857

Læs mere

Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014

Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014 Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014 Udarbejdet af Signe Sejbjerg Jensen, Lemvig Kommune. Evalueringsskemaerne blev udleveret i forbindelse med velkomstmaterialet på Geopark konferencen d.3.

Læs mere

Forslag til Strategisk udviklingsplan for Fjordklyngen

Forslag til Strategisk udviklingsplan for Fjordklyngen Forslag til Baggrund I det nordvestlige hjørne af Viborg Kommune ligger landsbyerne Ulbjerg, Skringstrup, Sundstrup, Nr. Rind, Låstrup og Skals. Disse seks landsbyer, som igennem nedenstående forløb, er

Læs mere

HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015

HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015 HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015 ATRIUM ARKITEKTER ApS Sofie Brahes gade 1A 3000 Helsingør Telefon nr. +45 60 21 23 72 Mail info@atriumarkitekter.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Side 4 HELSINGØR Side

Læs mere

- Lokal Agenda 21-strategi. Dit liv, din fremtid, dit job

- Lokal Agenda 21-strategi. Dit liv, din fremtid, dit job - Lokal Agenda 21-strategi Dit liv, din fremtid, dit job Den kommunale Agenda 21 opgave Ifølge planlovens kapitel 6a, 33 a skal byrådet forklare og udgive deres strategi for kommunens bidrag til en bæredygtig

Læs mere

Pixi-udgave. Jordbrugets Fremtid. - muligheder for brug af jorden på nye måder vi alle får gavn af

Pixi-udgave. Jordbrugets Fremtid. - muligheder for brug af jorden på nye måder vi alle får gavn af Pixi-udgave Jordbrugets Fremtid - muligheder for brug af jorden på nye måder vi alle får gavn af Hvorfor arbejde med jordbrug? Vi gør det fordi potentialet til oplevelser i baglandet til de turistmættede

Læs mere

Referat af mødet: Bevar Rolfsted Skole 10. juni kl. 19-21.30

Referat af mødet: Bevar Rolfsted Skole 10. juni kl. 19-21.30 Referat af mødet: Bevar Rolfsted Skole 10. juni kl. 19-21.30 Da Faaborg-Midtfyn kommune skal spare penge i fremtiden, er der blevet udarbejdet et sparekatalog, som blev offentliggjort i maj måned. Af sparekataloget

Læs mere

Minihal Vestrup. Claus Broch Christensen 12/10/2012

Minihal Vestrup. Claus Broch Christensen 12/10/2012 2014 Claus Broch Christensen 12/10/2012 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Baggrund.... 3 Vision, mission og mål... 4 Vision... 4 Mission... 4 Mål... 4 Projekt indhold.... 5 Placering og udformning... 6 Budget

Læs mere

Referat af generalforsamling i Ørslev Lokalråd 29-01-2013. Der var fremmødt 19 borgere foruden bestyrelsen.

Referat af generalforsamling i Ørslev Lokalråd 29-01-2013. Der var fremmødt 19 borgere foruden bestyrelsen. Referat af generalforsamling i Ørslev Lokalråd 29-01-2013. Der var fremmødt 19 borgere foruden bestyrelsen. 1. Valg af stemmetællere blev Mette Laursen og Klaus Andersen. 2. Valg af dirigent blev Karl

Læs mere

Tema 1: Oksenvad Aktivitetscenter

Tema 1: Oksenvad Aktivitetscenter Tema 1: Oksenvad Aktivitetscenter Baggrunden for temaet Oksenvad Aktivitets Center (OSA) blev dannet umiddelbart efter skolen lukkede i 1992, og har siden været en væsentlig del af kulturog fritidslivet

Læs mere

Den selvejende landsby - Tirsdag d. 25. februar 2014, Astrup

Den selvejende landsby - Tirsdag d. 25. februar 2014, Astrup Den selvejende landsby - Filskov Tirsdag d. 25. februar 2014, Astrup 1 På forkant i udkanten Filskov Friplejehjem 2 Filskov Byen med det gode sammenhold Indhold Filskov som lokalsamfund. Den intakte landsby

Læs mere

Referat af mødet Brainstorm muligheder Gudum Skole den 2. marts 2011

Referat af mødet Brainstorm muligheder Gudum Skole den 2. marts 2011 Referat af mødet Brainstorm muligheder Gudum Skole den 2. marts 2011 Initiativgruppen er Hanne Bjerre, Jan Stigård og Rikard Wang Pedersen. De 45 fremmødte repræsenterede Livsstilhøjskolen i Gudum, Udefriskolen

Læs mere

Beretning 2013. Dette er status over det forgangne år i BTK.

Beretning 2013. Dette er status over det forgangne år i BTK. Beretning 2013 Dette er status over det forgangne år i BTK. Da jeg ringede til Søren Beck, med en forsigtig forespørgsel om han kom på tirsdag, og vi kunne foreslå ham som dirigent, svarede han:.. at det..

Læs mere

Projektbeskrivelse. Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem

Projektbeskrivelse. Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem Oplevelsen af Nationalpark Mols Bjerge til fods og på cykel giver den besøgende en helt unik og stærk oplevelse af områdets særegne landskab

Læs mere

- Vækst og dynamik i Rønnede

- Vækst og dynamik i Rønnede - Vækst og dynamik i Rønnede Ny vitalitet i Rønnede Netop i disse år sker der rigtig meget i Rønnede. Et nyt stort erhvervsområde er på vej, et kommende servicecenter med benzintank, hotel og restauranter

Læs mere

Red i Andst Af Viggo Kaspersen.

Red i Andst Af Viggo Kaspersen. Red i Andst Af Viggo Kaspersen. Efter Borgermøde 2 d. 15. dec. er der 115 Andst borgere, der har tilkendegivet et ja til projektet, tusind tak for jeres opbakning. Desværre udgør dette antal tilkendegivelser

Læs mere

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Vi bevæger os fremad Silkeborgmotorvejen er ikke nogen almindelig motorvej. Den passerer gennem Silkeborg by og noget af det smukkeste landskab, Danmark har at byde på.

Læs mere

UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT -

UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT - UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT - November 212 Realisering Udviklingsprogrammet udstikker en retning for de kommende mange års udvikling af Jyllinge Bymidte. Det er samtidigt en ramme

Læs mere

Liselundvej LISELUNDVEJ, 4200 SLAGELSE SALGSPROSPEKT 2014

Liselundvej LISELUNDVEJ, 4200 SLAGELSE SALGSPROSPEKT 2014 Liselundvej LISELUNDVEJ, 4200 SLAGELSE SALGSPROSPEKT 2014 Side 2 Liselundvej salgsprospekt 2014 Enestående parkområde, hyggelige boliger og et væld af fritidstilbud lige om hjørnet. Det er Liselundvej.

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatperiode: 16. april 2014 til den 14. maj 2014 Visualisering af 3 nye vindmøller med en totalhøjde på 100 meter, set fra det sydlige Torrild Baggrund Byrådet har i

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende

Resultatkontrakt. Vedrørende Resultatkontrakt Vedrørende Fremtidens landsby Projekt: Thorsminde med afsæt i fiskeri og turisme 17. juni 2010-26. september 2013 Journalnummer: 1-33-76-23-12-10 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM)

Læs mere

Bårse Søerne et rekreativt område

Bårse Søerne et rekreativt område Bårse Søerne et rekreativt område Introduktion til området I Bårse har vi et vidunderligt sted, et grønt område med to store søer. Søerne skulle egentligt havde været til brug af vandski, og derfor har

Læs mere

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Dusgårdvej 2 i Lemvig Kommune

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Dusgårdvej 2 i Lemvig Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 25. september 2014 J.nr.: NMK-31-01281 Ref.: BIBIS AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Dusgårdvej 2 i

Læs mere

I Lem er vi bevidste om, at politikerne i Ringkøbing-Skjern kommune har mange opgaver, der skal løses og tages stilling til.

I Lem er vi bevidste om, at politikerne i Ringkøbing-Skjern kommune har mange opgaver, der skal løses og tages stilling til. Lem 9. maj 2007 Kære byrådsmedlemmer I Lem er vi bevidste om, at politikerne i Ringkøbing-Skjern kommune har mange opgaver, der skal løses og tages stilling til. Vi synes det er vigtigt, at I alle får

Læs mere

Kend din byrådskandidat! Birgit Christensen (J)

Kend din byrådskandidat! Birgit Christensen (J) Kend din byrådskandidat! Birgit Christensen (J) Navn: Parti: Alder: Erhverv: Birgit Christensen Oplandslisten, liste J 63 år Uddannet socialrådgiver, er nu på efterløn Hvad har fået dig til at gå ind i

Læs mere

Udviklingsplan Nimtofte 2012-2020 - diskussionoplæg til borgermøde 30. november 2012

Udviklingsplan Nimtofte 2012-2020 - diskussionoplæg til borgermøde 30. november 2012 Udviklingsplan Nimtofte 2012-2020 - diskussionoplæg til borgermøde 30. november 2012 www.nimtofte.dk Nimtofte Håndværker-, Handels- og borgerforening og Nimtofte og Omegns Distriktsråd 2012 1 INDHOLD FORORD

Læs mere

Turistundersøgelse 2011. Mariagerfjord Kommune

Turistundersøgelse 2011. Mariagerfjord Kommune Turistundersøgelse 2011 Mariagerfjord Kommune Kilde Consult side 2/16 - din kilde til viden Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Rapport... 5 Hvilket land kommer turisterne fra... 5 Overnatninger... 6 Hvor

Læs mere

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen Vejledning om støtte fra Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra Vi støtter projekter, som Understøtter udviklingen af unikke lokalsamfund med fokus på levevilkår, sundhed og bæredygtighed Herefter

Læs mere

Varnæs - Bovrup - et godt sted at bo - midt i naturen

Varnæs - Bovrup - et godt sted at bo - midt i naturen Varnæs - Bovrup - et godt sted at bo - midt i naturen 2010 Indhold Historie....................... 3-4 Lokal analyse 5 Hvad viser vores analyser 6 Indsatsområder 7 Vision og Strategi. 8 10 Afslutning 11

Læs mere