Fysioterapi i behandling af patienter med knæog hofteartrose

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fysioterapi i behandling af patienter med knæog hofteartrose"

Transkript

1 Fysioterapi virker Fysioterapi i behandling af patienter med knæog hofteartrose Træning er en vigtig del af behandlingen af patienter med hofte- og knæartrose og har en moderat effekt på smerter og funktionsevnenedsættelse. Træningen bør fokusere på forbedring af den aerobe kapacitet eller styrken i lårmusklen. Øvelsesprogrammet bør være superviseret, udføres tre gange om ugen og bestå af mindst 12 sessioner.

2 Fysioterapi i behandling af patienter med knæ- og hofteartrose Hvad er artrose? Artrose er den hyppigst forekommende kroniske ledsygdom og er på grund af de økonomiske omkostninger i forbindelse med behandling og tabt arbejdsevne en stor byrde for samfundet (1,2,3). Artrose er en aldersrelateret, heterogen gruppe af sygdomme, som patologisk er kendetegnet ved tab af ledbrusk i synovialled, synovitis, subchondrale knogleforandringer, samt eventuel dannelse af osteofytter (4). Næst efter hånden, er hofte og knæ de hyppigst ramte led. Hofte- og knæartrose forekommer oftest blandt kvinder, og der er rapporteret om kvinde-mand-ratioer på mellem 1,5 og 4,0 (5,6). Det tyder på, at hofteartrose progredierer hurtigere end knæartrose (5). De primære symptomer ved hofte- og knæartrose er smerter og stivhed i leddet samt tiltagende besvær med at udføre daglige aktiviteter, efterhånden som artrosen progredierer (5). Nedsat muskelkraft i quadriceps-musklen ses ofte ved både hofte- og knæartrose, samt i abduktorerne ved hofteartrose (8). Patienter med hofte- og knæartrose har nedsat gangfunktion, bevægelighed og aerob kapacitet (9,10,11). I dagligdagen har disse patienter besvær med aktiviteter som f.eks. at løfte og bære byrder, gå ad trapper (især ned) og med at strække hoften og knæet, når de rejser sig fra siddende stilling og stiger ud af en bil (8). effekt af træning Træning anbefales som et led i behandlingen til alle patienter med knæ- og hofteartrose, sammen med patientskole og vægttab. Patienterne skal informeres om den gavnlige effekt af fysisk aktivitet på smerte og funktionsevnenedsættelse (12). Selvom der er god dokumentation for effekt af både vægttab, patientuddannelse og træning, overstiger effekten af træning effekten af vægttab og patientuddannelse med hensyn til reduktion af smerter og funktionsevnenedsættelse (4,6,13). Træning benyttes til at genetablere normal funktion og reducere smerter. Træningsprogrammer, der indeholder aerob træning og styrketræning, har i systematiske oversigter over randomiserede kontrollerede studier (RCT) vist sig at være effektive til at reducere smerter og selvrapporteret funktionsevnenedsættelse (14,15,16,17,18). Træningen kan bestå af gangtræning, konditionstræning, styrketræning, Tai Chi, varmtvandstræning eller en kombination af forskellige træningsformer (14,15,16, 19). Styrketræning kan reducere smerter og funktionsevnenedsættelse hos patienter med hofte- og knæartrose (20). Målet er at øge styrken i quadricepsmusklen og hofteabduktorerne for at sikre den funktionelle stabilitet i hofte og knæ under aktivitet, at forbedre stødabsorptionen under gang eller andre ledbelastende aktiviteter, samt at forbedre den proprioceptive kontrol over leddet (21,22,23). Styrketræningen udføres som øvelser mod en ydre vægt med en intensitet, der beregnes som en procentdel af den vægt, patienten kan flytte én gang (1 RM). Nedsættelse af gangfunktionen med nedsat ganghastighed eller gangdistance til følge er almindelig hos patienter med knæartrose på grund af smerter og nedsat muskelkraft (9). Den nedsatte gangfunktion påvirker patienternes evne til uafhængigt at udføre hverdagsaktiviteter. Den aerobe kapacitet (VO 2 max) er reduceret med % ved artrose i underekstremiteterne (10), men den nedsatte gangfunktion hos patienter med artrose skyldes oftere smerter end den reducerede aerobe kapacitet. Styrketræning og aerob træning synes at være lige effektive til at reducere smerter og patientrapporteret funktionsevnenedsættelse 2 Fysioterapi i behandling af patienter med knæ- og hofteartrose

3 Basisbehandling + supplerende behandling + kirurgi Basisbehandling + supplerende behandling Basisbehandling KUNSTIGE LEDFLADER Få MEDICIN, SÅLER, ORTOSER, BEHANDLING AF TERAPEUT Nogle PATIENTUDDANNELSE, TRÆNING OG VÆGTTAB Alle Behandlingspyramiden. Artrose i hofte og knæ håndteres bedst ved hjælp af patientuddannelse, træning og vægttab suppleret med farmakologisk og kirurgisk intervention ved behov. Alle patienter bør tilbydes første linje behandling. Nogle vil have behov for anden linje behandling, og få vil have behov for tredje linje behandling. *Passive behandlinger omfatter manuel terapi, akupunktur samt andre behandlinger hos fysioterapeuten, der ikke kræver en aktiv livsstilsændring fra patientens side. (Kilde: Roos EM, Juhl CB. Osteoarthritis 2012 year in review: rehabilitation andoutcomes. Osteo-arthritis Cartilage Dec;20(12): ). i meta-analyser (18) og i RCT-studier (24). Konditionstræning udføres som gang- eller cykeltræning (15). Træning synes endvidere at være et effektivt middel til at reducere smerter og funktionsevnenedsættelse hos alle patienter med artrose, også som præoperativ træning hos patienter, der skal have nyt knæ eller ny hofte (25). Træning til patienter med knæ- og hofteartrose kan udføres som enten landbaseret træning eller træning i varmt vand. Træning i vand kan lindre smerter og stivhed i led og fremme muskelafspænding (26). I en meta-analyse af træning i vand er der fundet en lille til moderat effekt på den fysiske funktion og livskvaliteten hos patienter med hofte- og knæartrose (27). En tilsvarende reducerende effekt på smerter og funktionsevnenedsættelse er fundet i RCTstudier, hvor træning i vand og på land sammenlignes (28,29). Hvorfor skal fysioterapeuter lede den fysiske træning? Ifølge Fransen et al. bør træningen være superviseret, da det er blevet vist, at virkningen af træning på såvel smerter som fysisk funktion øges med et stigende antal af superviserede sessioner. Træningen kan tilbydes som hjemmetræning, på hold eller som individuelle behandlinger (15,16). De fleste patienter med knæartrose har behov for en eller anden form for fortsat supervision under træningen for at opnå den bedst mulige kliniske effekt. Det understøttes af en systematisk oversigt fra Roddy et al., som fandt, at superviseret konditionstræning havde en mere positiv effekt end hjemmebaseret muskelstyrketræning (18). Fysioterapeuter indgår i det multidisciplinære team, der behandler patienter med artrose, da de har en særlig viden om, hvordan man justerer programmerne ud fra patienternes behov. 3 Fysioterapi i behandling af patienter med knæ- og hofteartrose

4 Socioøkonomisk effekt I Australien, Canada, Frankrig, Storbritannien og USA lå de samlede omkostninger i forbindelse med muskuloskeletale lidelser i 2003 på 1-2,5 % af BNP (30). Da artrose er den hyppigst forekommende muskuloskeletale lidelse, skyldes en væsentlig del af disse omkostninger artrose. I Danmark beløber de socioøkonomiske omkostninger i forbindelse med muskuloskeletale lidelser sig til over 20 mia. kroner om året, hvilket svarer til ca. 15 % af de samlede omkostninger ved alle sygdomme i Danmark (31). De arbejdsrelaterede omkostninger ved artrose er større end ved astma og lungesygdomme. 9,4 % af patienterne med artrose er som følge af deres sygdom ikke i stand til at klare et arbejde, hvilket til sammenligning kun gælder 5,2 % af patienterne uden gigtsygdomme. I Danmark er der hvert år ca personer, der oplyser, at de har forladt arbejdsmarkedet på grund af muskuloskeletale sygdomme og skader. Desuden mister mennesker med muskuloskeletale sygdomme i gennemsnit syv gode leveår på grund af deres muskuloskeletale lidelse (31). Konklusioner Træning er en vigtig del af behandlingen til alle patienter med knæ- og hofteartrose for at genetablere en normal muskuloskeletal funktion og reducere smerter. For at opnå optimal effekt bør træningen være superviseret. Fysioterapeuter har en vigtig rolle med at justere træningsprogrammet i forhold til den enkelte patients funktionsevnenedsættelse. Antal patienter Ti procent af patienter på 55 år eller derover har smertefuld funktionsnedsættende knæartrose, og 5 procent har symptomatisk hofteartrose. Af denne gruppe har en fjerdedel alvorlig funktionsevnenedsættelse (3, 32, 33). Risikofaktorer Der er øget risiko for hofte- og knæartrose med stigende alder, stærk overvægt, genetisk disposition og, for knæartroses vedkommende, tidligere knæskade samt håndartrose. Hård fysisk aktivitet, visse erhverv og sportsgrene, der fordrer lange perioder i knæsiddende, hugsiddende og løft øger også risikoen for hofte- og knæartrose (34,35). Træningsmængde American Geriatric Society (36) har publiceret retningslinjer for styrketræning, aerob træning og bevægelighedstræning ved knæ- og hofteartrose. Aerob træning bør udføres med moderat intensitet med en træningsmængde på 150 minutter om ugen, eller så meget som patienterne er i stand til at udføre. I Danmark er ca personer diagnosticeret med artrose (31). 4 Fysioterapi i behandling af patienter med knæ- og hofteartrose

5 Danske Fysioterapeuter har bedt en række eksperter udarbejde en kort opsummering af den nyeste viden inden for et specifikt område af fysioterapi. Opsummeringen kan bruges som et redskab til at synliggøre og markedsføre fysioterapi. Denne opsummering om knæ- og hofteartrose er udarbejdet i 2013 af fysioterapeut, ph.d. Carsten Bogh Juhl. Referencer 1. Altman RD. Early management of osteoarthritis. Am J Manag Care. 2010;16 Suppl Management:S Murray CJL, Lopez AD, editors. The global burden of disease. A comprehensive assessment of mortality and disability from diseases, injuries, and risk factors in 1990 and projected to Cambridge (MA): Harvard School of Public Health on behalf of the World Health Organization and The World Bank; Peat G, McCarney R, Croft P. Knee pain and osteoarthritis in older adults: a review of community burden and current use of primary health care. Ann Rheum Dis. 2001;60(2): Dieppe PA, Lohmander LS. Pathogenesis and management of pain in osteoarthritis. Lancet 2005;365 (9463): Arden N, Nevitt MC. Osteoarthritis: epidemiology. Best Pract Res Clin Rheumatol. 2006;20(1): Zhang W, Nuki G, Moskowitz RW, Abramson S, Altman RD, Arden NK, Bierma-Zeinstra S, Brandt KD, Croft P, Doherty M, Dougados M, Hochberg M, Hunter DJ, Kwoh K, Lohmander LS, Tugwell P. OARSI recommendations for the management of hip and knee osteoarthritis: part III: Changes in evidence following systematic cumulative update of research published through January Osteoarthritis Cartilage. 2010;18(4): Bennell KL, Hunt MA, Wrigley TV, Lim BW, Hinman RS. Role of muscle in the genesis and management of knee osteoarthritis. Rheum Dis Clin North Am. 2008;34(3): Bennell KL, Egerton T, Pua YH, Abbott JH, Sims K, Buchbinder R. Building the rationale and structure for a complex physical therapy intervention within the context of a clinical trial: a multimodal individualized treatment for patients with hip osteoarthritis. Phys Ther Oct;91(10): Messier SP. Osteoarthritis of the knee and associated factors of age and obesity: effects on gait. Med Sci Sports Exerc. 1994;26: Minor MA, Hewett JE, Webel RR, Anderson SK, Kay DR. Efficacy of physical conditioning exercise in patients with rheumatoid arthritis and osteoarthritis. Arthritis Rheum. 1989;32(11): Ozdemir F, Tukenmez O, Kokino S, Turan FN. How do marginal osteophytes, joint space narrowing and range of motion affect each other in patients with knee osteoarthritis. Rheumatol Int. 2006;26(6): Williams NH, Amoakwa E, Belcher J, Edwards RT, Hassani H, Hendry M, Burton K, Lewis R, Hood K, Jones J, Bennett P, Linck P, Neal RD, Wilkinson C. Activity Increase Despite Arthritis (AÏDA): phase II randomised controlled trial of an active management booklet for hip and knee osteoarthritis in primary care. Br J Gen Pract. 2011;61(589):e Hochberg MC, Altman RD, April KT, Benkhalti M, Guyatt G, McGowan J, Towheed T, Welch V, Wells G, Tugwell P; American College of Rheumatology. American College of Rheumatology 2012 recommendations for the use of nonpharmacologic and pharmacologic therapies in osteoarthritis of the hand, hip, and knee. Arthritis Care Res (Hoboken). 2012;64(4): Escalante Y, Saavedra JM, García-Hermoso A, Silva AJ, Barbosa TM. Physical exercise and reduction of pain in adults with lower limb osteoarthritis: a systematic review. J Back Musculoskelet Rehabil 2010;23(4): Fysioterapi i behandling af patienter med knæ- og hofteartrose

6 15. Fransen M, McConnell S. Exercise for osteoarthritis of the knee. Cochrane Database Syst Rev. 2008;(4):CD Fransen M, McConnell S, Hernandez-Molina G, Reichenbach S. Exercise for osteoarthritis of the hip. Cochrane Database of Systematic Reviews 2009, Issue 3. Art. No.: CD McNair PJ, Simmonds MA, Boocock MG, Larmer PJ. Exercise therapy for the management of osteoarthritis of the hip joint: a systematic review. Arthritis Res Ther. 2009;11(3):R Roddy E, Zhang W, Doherty M. Aerobic walking or strengthening exercise for osteoarthritis of the knee? A systematic review. Ann Rheum Dis. 2005;64(4): Wang 2012 Wang SY, Olson-Kellogg B, Shamliyan TA, Choi JY, Ramakrishnan R, Kane RL. Physical therapy interventions for knee pain secondary to osteoarthritis: a systematic review. Ann Intern Med Nov 6;157(9): Jansen MJ, Viechtbauer W, Lenssen AF, Hendriks EJ, de Bie RA. Strength training alone, exercise therapy alone, and exercise therapy with passive manual mobilisation each reduce pain and disability in people with knee osteoarthritis: a systematic review. J Physiother. 2011;57(1): Hurley MV. The role of muscle weakness in the pathogenesis of osteoarthritis, Rheum Dis Clin North Am. 1999;25: Slemenda C, Brandt KD, Heilman DK, Mazzuca S, Braunstein EM, Katz BP, Wolinsky FD. Quadriceps weakness and osteoarthritis of the knee. Ann Intern Med. 1997;127(2): van Baar ME, Dekker J, Lemmens JA, Oostendorp RA, Bijlsma JW. Pain and disability in patients with osteoarthritis of hip or knee: the relationship with articular, kinesiological, and psychological characteristics. J Rheumatol. 1998;25(1): Ettinger WH Jr, Burns R, Messier SP, et al. A randomized trial comparing aerobic exercise and resistance exercise with a health education program in older adults with knee osteoarthritis. The Fitness Arthritis and Seniors Trial (FAST). JAMA 1997;277(1): Wallis JA, Taylor NF. Pre-operative interventions (non-surgical and non-pharmacological) for patients with hip or knee osteoarthritis awaiting joint replacement surgery-a systematic review and meta-analysis. Osteoarthritis Cartilage 2011;19(12): Meredith-Jones K, Waters D, Legge M, Jones L. Upright water-based exercise to improve cardiovascular and metabolic health: a qualitative review. Complementary therapies in medicine 2011;19(2): Bartels EM, Lund H, Hagen KB, Dagfinrud H, Christensen R, Danneskiold-Samsøe B. Aquatic exercise for the treatment of knee and hip osteoarthritis. Cochrane Database Syst Rev. 2007;(4):CD Silva LE, Valim V, Pessanha AP, Oliveira LM, Myamoto S, Jones A, Natour J. Hydrotherapy versus conventional land-based exercise for the management of patients with osteoarthritis of the knee: a randomized clinical trial. Phys Ther. 2008;88(1): Wang TJ, Lee SC, Liang SY, Tung HH, Wu SF, Lin YP. Comparing the efficacy of aquatic exercises and landbased exercises for patients with knee osteoarthritis. J Clin Nurs. 2011;20(17-18): Bitton R. The economic burden of osteoarthritis. Am J Manag Care Sep;15(8 Suppl):S Roos E, Bliddal H, Christensen R, Hartvigsen J, Mølgaard C, Søgaard K, Zebis MK. Forebyggelse af skader og sygdomme i muskler og led en rapport fra vidensråd for forebyggelse. København Jordan KM, Arden NK, Doherty M, Bannwarth B, Bijlsma JW, Dieppe P, Gunther K, Hauselmann H, Herrero- Beaumont G, Kaklamanis P, Lohmander S, Leeb B, Lequesne M, Mazieres B, Martin-Mola E, Pavelka K, Pendleton A, Punzi L, Serni U, Swoboda B, Verbruggen G, Zimmerman-Gorska I, Dougados M; Standing Committee for International Clinical Studies Including Therapeutic Trials ESCISIT. EULAR Recommendations 2003: an evidence based approach to the management of knee osteoarthritis: Report of a Task Force of the Standing Committee for International Clinical Studies Including Therapeutic Trials (ESCISIT). Ann Rheum Dis. 2003;62(12): Moskowitz RW, Altman RD, Hochberg MC, Buckwalter JA, Goldberg VM. Osteoarthritis. Diagnosis and me- 6 Fysioterapi i behandling af patienter med knæ- og hofteartrose

7 dical/surgical management. Fourth. Philadelphia PA: Lippincott Williams & Wilkins, Blagojevic M, Jinks C, Jeffery A, Jordan KP. Risk factors for onset of osteoarthritis of the knee in older adults: a systematic review and meta-analysis. Osteoarthritis Cartilage. 2010;18(1): Lane NE. Clinical practice. Osteoarthritis of the hip. N Engl J Med Oct 4;357(14): American Geriatric Society. Exercise prescription for older adults with osteoarthritis pain: consensus practice recommendations. A supplement to the AGS Clinical Practice Guidelines on the management of chronic pain in older adults. J Am Geriatr Soc. 2001;49(6): Fysioterapi i behandling af patienter med knæ- og hofteartrose

www.vidensraad.dk FOREBYGGELSE AF SKADER OG SYGDOMME I MUSKLER OG LED Henning Bliddal

www.vidensraad.dk FOREBYGGELSE AF SKADER OG SYGDOMME I MUSKLER OG LED Henning Bliddal en rapport fra vidensråd for forebyggelse Kristianiagade 12 2100 københavn ø vff@dadl.dk www.vidensraad.dk FOREBYGGELSE AF SKADER OG SYGDOMME I MUSKLER OG LED af Ewa Roos Jan Hartvigsen Henning Bliddal

Læs mere

www.sst.dk FYSISK AKTIVITET håndbog om forebyggelse og behandling

www.sst.dk FYSISK AKTIVITET håndbog om forebyggelse og behandling Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S Telefon 72 22 74 00 Telefax 72 22 74 11 E-mail sst@sst.dk FYSISK AKTIVITET håndbog om forebyggelse og behandling 2011 FYSISK AKTIVITET håndbog om forebyggelse

Læs mere

Rygsmerter er et udbredt fænomen, som har store omkostninger

Rygsmerter er et udbredt fænomen, som har store omkostninger Rygsmerter år 2002 En oversigt Eva Hauge og Claus Manniche Rygsmerter er et udbredt fænomen i befolkningen, med store personlige og samfundsmæssige omkostninger. Årsager til rygsmerter er meget komplekse,

Læs mere

Basisbehandling af artrose. - en sammenstilling af evidensen for let til moderat artrose Af Carina Thorstensson og Ewa Roos

Basisbehandling af artrose. - en sammenstilling af evidensen for let til moderat artrose Af Carina Thorstensson og Ewa Roos Basisbehandling af artrose - en sammenstilling af evidensen for let til moderat artrose Af Carina Thorstensson og Ewa Roos 1 Forord Denne danske udgave af Basisbehandling af Artrose henvender sig til sundhedsprofessionelle

Læs mere

Til sundhedsprofessionelle. Ditliv. Et rådgivningstilbud til kræftramte og deres pårørende

Til sundhedsprofessionelle. Ditliv. Et rådgivningstilbud til kræftramte og deres pårørende Til sundhedsprofessionelle Ditliv Et rådgivningstilbud til kræftramte og deres pårørende 1 Indholdsfortegnelse Hvorfor Ditliv?... Hvem er Ditliv til?... Kursustilbud og hjemmeside... Samarbejdspartnere...

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER Titel Indeksering Baggrund Komplementær smertebehandling (massage, zoneterapi, fysisk træning, TENS, akupunktur og musikterapi) til voksne patienter med cancer Hoved søgeord: Smerter og sanseindtryk Indeks

Læs mere

DCS Holdningspapir Fysisk træning ved iskæmisk hjertesygdom og kronisk hjerteinsufficiens

DCS Holdningspapir Fysisk træning ved iskæmisk hjertesygdom og kronisk hjerteinsufficiens Fysisk træning ved iskæmisk hjertesygdom og kronisk hjerteinsufficiens et holdningspapir fra Dansk Cardiologisk Selskab Udarbejdet af arbejdsgrupperne: Præventiv kardiologi og rehabilitering og Hjerteinsufficiens

Læs mere

Klinisk retningslinje for fysioterapi til patienter med Amyotrofisk Lateral Sclerose (ALS)

Klinisk retningslinje for fysioterapi til patienter med Amyotrofisk Lateral Sclerose (ALS) Klinisk retningslinje for fysioterapi til patienter med Amyotrofisk Lateral Sclerose (ALS) CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER Dato Godkendt: 22. April 2014 Revision: 22. Oktober 2014 Udløb: 21. April 2017

Læs mere

Psykisk sygdom og ændringer i livsstil

Psykisk sygdom og ændringer i livsstil en rapport fra vidensråd for forebyggelse Kristianiagade 12 2100 københavn ø vff@dadl.dk www.vidensraad.dk Psykisk sygdom og ændringer i livsstil af Merete Nordentoft Jesper Krogh Peter Lange Ane Moltke

Læs mere

Muskel- og skeletsygdomme

Muskel- og skeletsygdomme Muskel- og skeletsygdomme 7 n Muskel- og skeletsygdomme er sygdomme og symptomkomplekser relateret til muskler, sener, knogler og led og karakteriseret ved smerte og nedsat fysisk funktion. n Det er multifaktorielle

Læs mere

fysio En pædagogisk inspirator D-vitaminstatus og hoftefraktur nyhedsbrevet for fysioterapeuter nr 9 november 2012 danmark

fysio En pædagogisk inspirator D-vitaminstatus og hoftefraktur nyhedsbrevet for fysioterapeuter nr 9 november 2012 danmark fysio nyhedsbrevet for fysioterapeuter nr 9 november 2012 danmark Af indholdet Interview: Paul Erixson Rygtræning under udvikling Aldrende computerbrugere Mere fysisk aktivitet på jobbet Styrketræning

Læs mere

Dansk Hjerterehabiliteringsdatabase DHRD. Dokumentalistrapport

Dansk Hjerterehabiliteringsdatabase DHRD. Dokumentalistrapport Dansk Hjerterehabiliteringsdatabase DHRD Dokumentalistrapport Version 1.2 Marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 INDLEDNING... 3 HØRINGSVAR OG ÆNDRINGER FRA VERSION 1.0 TIL VERSION 1.1... 4 ÆNDRINGER FRA VERSION

Læs mere

FYSIOTERAPI & REHABILITERING

FYSIOTERAPI & REHABILITERING 22. NOVEMBER 2011, AALBORG FYSIOTERAPI & REHABILITERING EN ABSTRAKTSAMLING FRA DET ÅRLIGE FORSKNINGS- OG UDVIKLINGSSYMPOSIUM I NORDJYLLAND FOR FYSIOTERAPEUTER 2011 STYREGRUPPE: Thomas Graven, Center for

Læs mere

Forebyggelse af tab af fysisk, mental og social funktionsevne

Forebyggelse af tab af fysisk, mental og social funktionsevne Danmarks Tekniske Universitet Forebyggelse af tab af fysisk, mental og social funktionsevne ved fokus på ældres ernæringstilstand og risikofaktorer Forebyggelse af tab af fysisk, mental og social funktionsevne

Læs mere

Vurdering af Timed Up and Go.

Vurdering af Timed Up and Go. Danske Fysioterapeuter, Projekt Måleredskaber Vurdering af Timed Up and Go. Vurderet af Thomas Maribo Fysioterapeut, cand.scient.san. Faglig konsulent Danske Fysioterapeuter Nørre Voldgade 90 1358 København

Læs mere

evaluering af muskelstyrke i klinisk praksis

evaluering af muskelstyrke i klinisk praksis side 10 fysioterapeuten nr. 12 august 2010 Evaluering af muskelstyrke er en vigtig klinisk kundskab, der udført på en faglig forsvarlig og professionel måde, kan bidrage med vigtig information i forhold

Læs mere

Rehabilitering af patienter med kronisk obstruktiv lungesygdom

Rehabilitering af patienter med kronisk obstruktiv lungesygdom 274 UGESKR LÆGER 167/3 17. JANUAR 2005 Antaget: 4. juli 2004 Interessekonflikter: Ingen angivet Litteratur 1. Ingerslev J, Beck AM, Bjørnsbo KS et al. Ernæring og aldring. København: Ernæringsrådet, 2002:28.

Læs mere

Hvordan kan jeg finde relevante målemetoder til at måle effekt af fysioterapi?

Hvordan kan jeg finde relevante målemetoder til at måle effekt af fysioterapi? Metode artikel Hvordan kan jeg finde relevante målemetoder til at måle effekt af fysioterapi? En beskrivelse af en litteratursøgning. Else Marie Bartels, Annette Winkel, Hans Lund Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige

Læs mere

Fysisk aktivitet. Fysisk aktivitet

Fysisk aktivitet. Fysisk aktivitet Fysisk aktivitet 19 n Fysisk inaktivitet øger risikoen for en række sygdomme, først og fremmest hjerte-kar-sygdomme, type 2-diabetes, muskel- og skeletsygdomme, brystkræft, kræft i tyktarm og psykiske

Læs mere

Diætbehandling af FAKD S R AMMEPLANER. Allan Stubbe Christensen, Anne Marie Beck, Berit Elkjær, Hanne Gammelgaard, Lillian Jensen November 2009.

Diætbehandling af FAKD S R AMMEPLANER. Allan Stubbe Christensen, Anne Marie Beck, Berit Elkjær, Hanne Gammelgaard, Lillian Jensen November 2009. FAKD S R AMMEPLANER Diætbehandling af Allan Stubbe Christensen, Anne Marie Beck, Berit Elkjær, Hanne Gammelgaard, Lillian Jensen November 2009. Tak til cand. scient. i klinisk ernæring, Ph.d.-studerende

Læs mere

fysio Træning er det som er bedst Ondt af mobiltelefonen nyhedsbrevet for fysioterapeuter nr 1 februar 2011 danmark Interview: Pia Nilsson

fysio Træning er det som er bedst Ondt af mobiltelefonen nyhedsbrevet for fysioterapeuter nr 1 februar 2011 danmark Interview: Pia Nilsson fysio nyhedsbrevet for fysioterapeuter nr 1 februar 2011 danmark Af indholdet Interview: Pia Nilsson Fem akupunkturnåle er nok ved myofascial nakkesmerte Psykosocial behandling vigtig ved RA Fokuser på

Læs mere

Pia Sehested, klinisk oversygeplejerske, cand.pæd. Mail: isch0004@bbh.regionh.dk. Faglig vejleder: Nina Beyer, fysioterapeut, Seniorforsker

Pia Sehested, klinisk oversygeplejerske, cand.pæd. Mail: isch0004@bbh.regionh.dk. Faglig vejleder: Nina Beyer, fysioterapeut, Seniorforsker Titel Søgeord Arbejdsgruppe Klinisk retningslinje for identificering af faldrisiko og faldforebyggende interventioner for geriatriske patienter indlagt i kirurgisk eller medicinsk hospitalsafdeling Hoved

Læs mere

Anbefalingsgrad for diagnose, forebyggelse og behandling af patella tendinopati

Anbefalingsgrad for diagnose, forebyggelse og behandling af patella tendinopati 1 PATELLA TENDINOPATI Baggrund Patella tendinopati (PAT), også kendt som springerknæ, er en smertefuld kronisk overbelastningsskade som typisk ses hos sportsaktive personer, og er specielt hyppig i idrætsgrene

Læs mere

stillesiddende adfærd en helbredsrisiko?

stillesiddende adfærd en helbredsrisiko? en rapport fra vidensråd for forebyggelse Kristianiagade 12 2100 københavn ø vff@dadl.dk www.vidensraad.dk stillesiddende adfærd en helbredsrisiko? af Kristian Overgaard Anders Grøntved Karina Nielsen

Læs mere

Dokumentalistrapport

Dokumentalistrapport Dansk Tværfagligt Register for Hoftenære Lårbensbrud Dokumentalistrapport Dato Versionsnummer: Dokumenttitel Ansvarlig/forfatter 08.01.2014 0.5 Dokumentalistrapport Tine Nymark DRHoftebrud 1 Dansk Tværfagligt

Læs mere

litteraturstudie af rehabiliterende indsatser til indarbejdelse i forløbsprogram af fysioterapeut, ph.d. Anne-Mette Momsen

litteraturstudie af rehabiliterende indsatser til indarbejdelse i forløbsprogram af fysioterapeut, ph.d. Anne-Mette Momsen Muskel- og skeletlidelser litteraturstudie af rehabiliterende indsatser til indarbejdelse i forløbsprogram af fysioterapeut, ph.d. Anne-Mette Momsen Udarbejdet september 2010 Indholdsfortegnelse Kapitel

Læs mere

Har motion effekt ved depression?

Har motion effekt ved depression? Har motion effekt ved depression? Forskningstræningsopgave 2012 Ulrike Mehnert Birgitte Langelund Christel Rørbæk Brøndum Morten Bundgaard Villadsen Indledning Depression er en hyppig, alvorlig og ofte

Læs mere

Effekt af steroid injektion på skuldersmerter i forhold til fysioterapi

Effekt af steroid injektion på skuldersmerter i forhold til fysioterapi Effekt af steroid injektion på skuldersmerter i forhold til fysioterapi Forskningstræning 2015 Uffe Lysholt Hansen & Danny Amanoal S merter i de større led er en hyppig henvendelsesårsag i almen praksis

Læs mere

Overvægt og fedme. Definition og klassifikation

Overvægt og fedme. Definition og klassifikation Overvægt og fedme 21 n Fedme er en hastigt voksende trussel mod folkesundheden og er på vej til at udgøre et af de væsentligste sundhedsproblemer i verden. n Fedme udgør et alvorligt sundhedsproblem på

Læs mere

ABSTRACTS FAGKONGRES 2015

ABSTRACTS FAGKONGRES 2015 ABSTRACTS FAGKONGRES 2015 2 / Fagkongres 2015 / Abstracts / Keynotes ABSTRACTS Fagkongres 2015 4 / Fagkongres 2015 / Abstracts / Indeks Indeks Særlige sessioner Musikkens helbredende effekt 11 Hvordan

Læs mere