Program dag 5. Øvelse (fra sidst): Hjemmeopgave INTRODUKTIONSUDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FEEDBACK PÅ HJEMMEARBEJDE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Program dag 5. Øvelse (fra sidst): Hjemmeopgave INTRODUKTIONSUDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FEEDBACK PÅ HJEMMEARBEJDE"

Transkript

1 Program dag 5 INTRODUKTIONSUDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI 3. modul, dag 5 v/ psykolog Niels Baden Opsamling fra sidst Feedbackpå hjemmearbejde øvelse Kaffepause Depression Frokost Øvelser Kaffe og kage Flere øvelser Afrunding på dagen 2 Øvelse (fra sidst): Hjemmeopgave FEEDBACK PÅ HJEMMEARBEJDE Gå sammen to og to Interview hinanden omkring 2. modul: 1. Hvad kan du tage med dig fra modulet? A. Hvordan kan du arbejde videre med det derhjemme? B. Hvordan kan du bruge det, indtil vi mødes igen? 2. Hvis du skulle afprøve, øve, eksperimentere med det derhjemme... A. Hvordan kunne du så gøre det? B. Med hvem, hvornår? 3. Hvilke barrierer kan du støde på? A. Ressourceknaphed, modvilje, hukommelse

2 Feedback på hjemmearbejde Positiv feedback Vær opmærksom på leveregler Giv kredit og æren til klienten Undersøg klientens erfaringer med hjemmearbejdet Hvad får du ud af dine oplevelser med...? Hvordan kobler det sig til sagsformuleringen? Hvad fortæller det dig om din leveregel, at...? Kan erfaringerne generaliseres til andre områder? Hvordan kan du bruge det i andre sammenhænge? Hvad betyder det for din måde at tænke om... på? Opmærksom på forklaringsstil (indre, stabil, global) Feedback på adfærdseksperiment Relatér til sagsformulering Vedligeholdende adfærd Skemata Leveregler Med den erfaring, du har gjort dig, hvad tænker du så om...? Relatér til målsætninger Hvis du kan gøre sådan fremover, i andre situationer også, hvad kan du så opnå? Kan dine erfaringer hjælpe dig tættere på målet? 5 6 Feedback ved non-compliance Øvelse: Feedback på hjemmearbejde Undersøg barrierer for hjemmearbejde - om der er negative tanker eller antagelser forbundet med opgaverne Kan vi prøve at undersøge, hvad der gjorde, at du ikke har fået det lavet? Indsigten i disse tanker kan være lige så værdifulde som hjemmearbejdet... Eller var det for svært/ambitiøst? Problemløs på næste uges hjemmearbejde Undersøg ressourcer Tag ansvaret Det er dig som terapeut, der skal sikre matchet med klienten. OBS: Spring aldrig over feedback. Vis, at hjemmearbejdet er vigtigt! Og brug det som en hver anden information. Gå sammen 2 og 2 og giv hinanden feedback på jeres individuelle hjemmeopgave fra sidst Relater erfaringerne ved til f.eks.: Hvad har du lært ved at lave opgaven? Hvad siger det om dig, at du var i stand til at...? Hvordan kan dine erfaringer bruges på andre områder? Hvad betyder det for din måde at arbejde med...? Undersøg non-compliance og/eller negative erfaringer (husk at være nysgerrig og interesseret) Design en fortsættende (eller ny) opgave med inddragelse af jeres feedback 7 8 2

3 DEPRESSION En folkesygdom 15-20% risiko i løbet af sin levetid Ca. 4-5% ramt lige nu ( danskere) Kønsfordeling: Kvinder 2-3 gange oftere end mænd Ansvarlig for 80% af alle selvmord 9 Personlige omkostninger Ekstremt lidelsesfuldt, kan resultere i selvmord Nedsat livskvalitet Nedsat arbejdsevne Social isolation Samfundsmæssige omkostninger Tabt arbejdsfortjeneste sygedage, nedsat præstation, samt omkostninger til behandling Samlet ca. 14 milliarder pr. år i DKK (2005)* 92 milliarder i EU (2010)** I 2004 blev depression vurderet til at være den 3. største økonomiske byrde i verden og den spåes til at blive den største i 2020 (WHO) Foran hjerte/kar-sygdomme og cancer. * Psykisk sygdom og arbejdsmarkedet, Danske Regioner, marts 2009 ** Sobocki et al.: Cost of depression in Europe, J Ment Health Policy Econ Jun;9(2):

4 For få får behandling... Ca. 50% går ikke til læge Kan man få hjælp for det her? Jeg bør da kunne klare det selv (og ellers skamfuld) Det er ikke nødvendigt, det går nok over Hvis jeg går til lægen, så ramler det da først for mig Hos lægen Fokus på fysiske klager: Jeg har tabt mig, sover dårligt, nedsat energi, smerter... Mænd: har evt. sværere ved at genkende symptomer (som tegn på depression), benytter sig mere af selvmedicinering, oplever det mere tabubelagt eller tager sagen i egen hånd... Oversigt over oplæg Depression Hvad er depression? diagnose og symptomer Forståelse af depression årsager og mekanismer Evolutionær vinkel på depression Behandlingsstrategi ved depression Øvelser At identificere vedligeholdende mønstre og lave aktivitetsplanlægning At udfordre depressive leveregler 14 Depression en affektiv lidelse Forandring i stemningsleje Forandring i aktivitetsniveau Episodisk optræden diagnose og symptomer HVAD ER DEPRESSION? De enkelte episoder kan ofte sættes i forbindelse med en begivenhed eller situation Det vil sige: depression hænger tæt sammen med stress 4

5 Depressionsdiagnosen I Ud fra ICD-10, WHOs diagnosesystem, anvendes følgende. I de seneste 14 dage, har du oplevet: A: Depressive kernesymptomer nedtrykthed nedsat lyst eller interesse nedsat energi eller øget træthed. Depressionsdiagnosen II B: Depressive følgesymptomer nedsat selvtillid eller selvfølelse selvbebrejdelser eller skyldfølelse tanker om død eller selvmord tænke- eller koncentrationsbesvær agitation eller hæmning søvnforstyrrelser appetit- eller vægtændring Depressionsdiagnosen III Let depression: Du har mindst 2 symptomer fra A + mindst 2 fra B. Moderat depression: Du har mindst 2 symptomer fra A + mindst 4 fra B. Svær depression: Du har alle 3 symptomer fra A + mindst 5 fra B. Graden af depression Let: Patienten er sædvanligvis påvirket af tilstanden, men vil oftest være i stand til at fortsætte med sædvanlige aktiviteter, herunder arbejde. Moderat: Patienten kan have vanskeligt ved at fortsætte sædvanlige aktiviteter. Svær: Symptomerne er til stede i udtalt og pinefuld grad med lav selvagtelse, skyldfølelser og ringhedsideer. Selvmordstanker og handlinger optræder hyppigt. 5

6 Sygdomsforløb Stor variation ikke to depressioner er ens! Oftest ½-1 år ubehandlet Ikke sjældent (ca. 20%) varer længere og kan blive kronisk ender evt. ved selvmord 50% risiko for ny episode efter den første 80% risiko for flere episoder efter den anden Ubehandlet vil de senere episoder ofte blive tiltagende forværret Depression og ikke tristhed... Tristhed, sorg og krise er en forventlig reaktion på tab af en person tæt på, af arbejde, ved økonomisk tab, ved sygdom... Ved klinisk depression optræder blandt andet: Hukommelsesproblemer Forvrænget tænkning/informationsbearbejdning Koncentrationsproblemer Svært ved at planlægge og tage beslutninger Ligegyldighed, følelsesløshed Men det kan være svært at skelne! Vinterdepression SYMPTOMER Tristhed, nedtrykt, dårligt humør Hurtigere træt, mindre energi, Behov for at sove mere Appetit større særligt efter sødt, kulhydrater BEHANDLING Lysterapi i 7-14 dage, 1 time ved lux Virker for 75% af patienter resten behandles medicinsk eller med psykoterapi Prøv generelt at komme ud og få lys både i arb. og fritid. Rejs sydpå! Opsamling Depression er meget udbredt Depression er en sygdom, og ikke blot tristhed Men grænsen kan være svær at etablere Depression kan være svær at genkende, for den fremstår meget forskelligt fra person til person For få får hjælp for deres depression, og det er ærgeligt, fordi...: Behandling af depression er effektiv!!! 6

7 årsager og mekanismer FORSTÅELSE AF DEPRESSION 26 Svære vilkår i opvæksten Biologisk sårbarhed Udefrakommende stress Sygdom, hormoner Sårbarhed og stress Psykologisk Tab, nederlag, svigt i opvækst lavt selvværd Mangel på tilknytning, omsorg og autonomi Biologisk Familiær disposition genetisk Neurotransmittere (serotonin, kortisol) Sårbare personlighedstyper Perfektionisme, afhængighed, indadvendthed Metakognitiv teori: NAT-/ruminationstendens Tidligere depression(er) 7

8 Sårbarhed og stress Udviklingen af depression Sygdomstilfælde af alvorlig karakter Blodpropper, kronisk sygdom, cancer Andre psykiske sygdomme Hormonelt ved fødsel, overgangsalder Belastende begivenheder (varighed og styrke) Ægtefælles død, utroskab, skilsmisse Arbejdsliv (afskedigelse, for meget arbejde, manglende kontrol eller indflydelser, for meget ansvar) Bryllup, graviditet, fødsel Ulykker og traumatiske oplevelser Ændringer i døgnrytmen OG ALT MULIGT ANDET! SÅRBARHED (Tidlige) erfaringer / biologisk Negative skemata Leveregler DEPRESSION Kritiske hændelser STRESS Den kognitive triade i skemata Aktive skemaer påvirker... Negativ opfattelse af sig selv Tanker Skema Adfærd Negative forventninger til fremtiden Negative opfattelser af omgivelser/andre Hukommelse Fokus Perception 8

9 Aktive skemaer påvirker... Forvrængede skemata (Jeg er ikke god nok, andre er bedre) Negative automatiske tanker, rumination Passivitet, tilbagetrækning Erindring af negative oplevelse, fiasko Jeg er værdiløs Det bliver aldrig bedre Negativ og pessimistisk fortolkningsstil Forvrænget forventning (Det kommer til at gå galt!) Forvrænget hukommelse Forvrænget perception (Det var en katastrofe!) (De ser meget kritiske ud!) Lægger mærke til fejl og de negative detaljer Forvrænget fortolkning (Jeg har lavet en alvorlig fejl!) Kognitive forvrængninger Den kognitive diamant Hæften sig ved det negative Overgeneralisering Overdrivelse af negative detaljer Sort hvid tænkning Katastrofetænkning Fra mulighed til garanti Tankelæsning Personalisering Negativ forklaringsstil: indre, stabil, global Adfærd Tanker Krop Følelser 9

10 Depressive tanker Depressive følelser Adfærd Jeg duer ikke til noget! Jeg er svag! Tanker Intet giver mening længere! Jeg har ingen fremtid mere! Andre gider mig ikke mere! Ingen vil hjælpe mig, verden er et koldt sted! Krop Følelser Adfærd Tanker Krop Tristhed Tomhed Skyldfølelse Ked af det Afmægtig Hjælpeløs Følelser Opgivende, ligegyldighed Manglende lystfølelse Depressiv krop Depressiv adfærd Tanker Tanker Adfærd Træthed Ændret søvn Ændret appetit Svækket styrke UdmattelseKrop Lavere smertetærskel Følelser Nedsat aktivitetsniveau Passiv Indadvendt Social isolation Adfærd Selvkritik Bekymring (rumination) Selvmedicinering Emotionel undvigelse Krop Følelser 10

11 Depressionens onde cirkel Der opstår en ond cirkel Tanker, følelser, kropslige symptomer og adfærd påvirker hinanden negativt og selvforstærkende. Et filter, som verden ses igennem, og klienten handler efter, for at få den til at passe i det skema, som der er etableret i hovedet... Hvor blev de reelle problemstillinger af? Dem som udløste depressionen i første omgang... Hvis de er svære at finde, er det tegn på, at klienten er deprimeret Tendens til emotionel undvigen fra de reelle problemer kan være et vigtigt fokuspunkt Paul Gilbert EVOLUTIONÆR VINKEL PÅ DEPRESSION Compassion-Focused Therapy 3. bølge af KAT Fokus på medfølelse, omsorg, restitution... og forståelsen af vilkårene for dette i den vestlige verden befolket af vestlige mennesker med vestlige hjerner

12 Hvad er mennesket for et dyr? Skabt til at overleve Vi reagerer hurtigt og automatisk på trusler med vrede og angst (kamp/flugt/frys) DERFOR: Højtudviklet trusselssystem Flokke med hierarki Brug for tilknytning, søge mage, forplantning Livsnødvendigt ikke at blive udstødt af flokken DERFOR: Sociale kompetencer og tilpasningsevne Yngelpleje For at overleve måtte vi udvikle os som art i form af mere komplekse hjernestrukturer. Hjernens udvikling kræver, at vi er i spædbarnsstadiet længere tid, som igen kræver stærk bonding. Motivation Omsorg Fokus på ressourcer, resultater, succes Energisk, begejstret Tilknytningsfokus, nærvær, nærhed, beroligende Tilfreds, tryg Trussel Søge beskyttelse og sikkerhed Vrede, angst Gilberts model for følelsesregulering 12

13 Evolutionær forståelse... Hvorfor er depression en god idé, hvis man skal overleve? En antilope, som er blevet jagtet af en tiger, og har brug for at restituere... Kroppen reagerer med udmattelse, manglende lyst, træthed. MEN... Genetisk levn fra andre tider, som vi ikke vil acceptere Vi vurderer vores passivitet negativt ud fra nutidens jagtmarker 13

14 Nutidens jagtmarker Sindets balance ONLINE konstant alarmberedskab/stress Stigende kompleksitet og højere tempo Uendelige muligheder for ikke at slå til Omstilling og foranderlighed Individet skal tilpasse sig Selvudviklingstankegang Vi kan blive til hvad som helst. Det er bare med at komme igang... Jeg er ikke, som jeg er, men som jeg kan blive Femina-kultur Perfekt hjem, perfekte børn, perfekt krop, perfekt partner, perfekt sexliv Restitution Præstation Forskel på menneske og antilope Den nye hjerne Forestillingsevne, se frem og tilbage, planlægning, integration, selvbevidsthed Den gamle hjerne Følelser: vrede, angst, glæde, lyst Adfærd: kamp, flugt, gå til og fra Relationer: status, tilknytning, tilpasning Om systemerne Trusselssystemet har altid forrang Vigtigere at overleve end at tilfredsstille behov Det er vores fabriksindstilling Hurtig, umiddelbar og automatiske reaktion Den nye hjerne giver os mulighed for at Reflektere over tanke- og adfærdsmønstre (som lige nu) Styre vores opmærksomhed mod det, vi ønsker Langsom og krævende proces Med den nye del af hjernen kan vi iagttage og bedømme vores reaktion, men ikke fjerne den! 14

15 Evolutionen indhenter os Nutidens jagtmarker levner måske mindre plads til at hvile, koble fra og restituere: Jeg har ikke tid til at have det dårligt Det er for ringe af mig, at jeg ikke kan klare det Hvad nu hvis jeg ikke får det bedre... Vi vil restituere hurtigst muligt Fix me, doctor! MEN vores negative selv-evaluering stikker en kæp i hjulet... DEN HAR DYRENE IKKE! BEHANDLINGSSTRATEGIER VED DEPRESSION Behandling af depression Behandlingsindsatsområder Let Ingen behandling Støttende samtaler Samtaleterapi Tanker Moderat Samtaleterapi og evt. medicin Adfærd Følelser Svær Medicin + samtaleterapi afpasset efter patientens tilstand ECT elektro konvulsiv terapi Krop Medicinsk behandling Figur inspireret af Videbech,

16 Depressions-interventions-motto Man skal gøre noget, før man får det bedre. Ikke have det bedre, før man kan gøre noget... Terapeutens tilgang Empati + handlingsorienteret = håb Du er i en svær situation. Lad os prøve at gøre noget, som kan hjælpe dig (og heldigvis ved jeg noget om dét ) Engagere klienten med: Specifikke procedurer + psykoedukation Fokus på konkret handling, her og nu. Ikke abstrakt forståelse. Resultater, der viser, at tilstanden kan rykkes Håb kommer fra oplevelse frem for forståelse. 61 Terapeutens tilgang Adfærdsterapeutiske før kognitive metoder Den depressive klient har Nedsatte kognitive funktioner Overblik, koncentration, opmærksomhed, hukommelse Øget trætbarhed / lavt energiniveau Svært ved at holde fokus i længere tid af gangen Metafor for processen: Komme i form til et marathon-løb Et trin ad gangen op af en trappe 64 16

17 Ramme for KAT ved depression Identifikation af klientens særegne tankeog adfærdsmønstre ud fra konkrete oplevelser Problemliste og målsætning Vedligeholdende faktorer og sagsformulering Interventioner 65 Intervention med KAT 1.Adfærdsterapeutiske metoder 2.Kognitive metoder 3. Modificering af leveregler/skemata 4.Forebyggelse af tilbagefald 1. Adfærdsterapeutiske metoder I Aktivitetsskema registrering, planlægning og forandring Hvorfor? Indsigt i adfærdsmønstre (indsamle rådata) Omgå negativ kognitiv forvrængning Øge eller reducere aktivitetsniveau Øge frekvensen af nærende aktiviteter Opnå stabilitet og balance 17

18 Aktivitetsskema Nyttige spørgsmål På hvilket tidspunkt af døgnet har klienten det bedst? Værst? Hvilke aktiviteter er associeret med hhv. stigning og fald i humør? Er der en fornuftig blanding af pligtbetonede, nærende, sociale og afslappende aktiviteter? Er der en god balance mellem opbyggende og krævende aktiviteter? Hvordan ser aktivitetsmønstret ud sammenlignet med før, klienten blev depressiv? Hvad er evt. blevet droppet? Hvad er nu mindre tilfredsstillende? Hvilke årsager er der til dette? Er der forskel på, hvad man kunne forvente, og hvad klienten registrerer? Hvis dette er tilfældet, hvad er så på spil? Hvad fortæller registreringen dig om klientens tænkning og antagelser? 69 Aktivitetsplanlægning Ofte glemmer folk, der er ramt af depression, hvad de plejer at finde glæde eller ro ved at foretage sig. Og ofte er netop de aktiviteter blevet sorteret fra... Hvilke aktiviteter plejer du at finde glæde og nydelse ved (som ikke er pligtbetonet)? Hvilke aktiviteter giver dig mest ro og tilfredshed (den mest afslappende følelse i kroppen)? 1. Adfærdsterapeutiske metoder II Problemløsning / gradueret opgaveløsning Fokus på kun det næste trin Skabe små succes er, undgå nederlag Adfærdseksperimenter Teste negative tankemønstre Hvorfor? Modvirke uoverkommelighedsfølelse Modvirke modløshed, håbløshed Omstrukturere tanker, leveregler, skemata 18

19 Adfærdsaktivering som behandling Adfærdsaktivering: bringe klienten i kontakt med positive forstærkere, som vil opretholde eller yderligere forøge antidepressiv aktitivet. Men også: evaluere udfaldet, virkningen på sindstilstanden, virkningen på klientens mål og så videre. Formål i KAT: Teste og forandre tænkningen Intervention med KAT 1.Adfærdsterapeutiske metoder 2.Kognitive metoder 3. Modificering af leveregler/skemata 4.Forebyggelse af tilbagefald Kognitive metoder Socialisering til den kognitive diamant Omstrukturering af tanker med sokratisk dialog Tankejournal som hjemmeopgave Hvorfor? Psykoedukation - den kognitive diamant Lære at identificere og omstrukture negative tanker Opøve metakognition ikke lade sig rive med af tanker 2. Kognitive metoder Aflednings- og distraktionsteknikker Bekymringstid Positiv dagbog Hvorfor? Begrænsning af rumination (grublen) og bekymring, som vedligeholder depression Modarbejde negative tankeforvrængninger Opøve metakognition og kontrol over tanker: Jeg er i stand til at gøre noget

20 Distraktion Ydre fokus fra inde i hovedet til ud i verden Lyt til radioen/musik så intenst som muligt Observer detaljer ved en genstand Mental afledning Start ved 300 træk 7 fra Visualisér din rute fra hjem til arbejde i så mange detaljer som muligt Mindfulness-øvelser koble sig på nuet! Tælle tanker Fokus på åndedræt, krop... Bekymringstid Skriv bekymringer ned på en liste i løbet af dagen Afsæt et tidsrum f.eks , hvor listen gennemgås Omfang og strategi aftales med klienten Motiveres godt af analyse af fordele og ulemper ved at bekymre sig Modarbejde tendens til at give efter for uro ved at bekymre sig Intervention med KAT 1.Adfærdsterapeutiske metoder 2.Kognitive metoder 3. Modificering af leveregler/skemata 4.Forebyggelse af tilbagefald 3. Modifikation af leveregler/skemata Identificere leveregler og skemata Udfordre med kognitive teknikker Sokratisk dialog, beviser for og imod, lagkagemetode, analyse af fordele og ulemper Adfærdseksperimenter Hvorfor? Ændre de grundlæggende mønstre, der er med til at udløse og vedligeholde depression 80 20

21 Nytte <> værdi Gammelt nyt system Hvordan vurderer klienten sin nyttighed og værdi? Hvad indebærer det for dig at være nyttig? Hvor nyttig er du? Hvad indebærer det for dig at være værdifuld? Hvor værdifuld er du? Skal man være nyttig for at have værdi? Hvor nyttig/værdifuld er katte? Spædbørn? God musik? Intervention med KAT 1.Adfærdsterapeutiske metoder 2.Kognitive metoder 3. Modificering af leveregler/skemata 4. Forebyggelse af tilbagefald I Kognitiv terapi reducerer tilbagefald formentlig ved at: Øge opmærksomhed på tidlige tegn Træne redskaber til at modvirke blandt andet NAT Omstrukturere skemata og leveregler Styrke metakognition og ændre forholdet til tanker (en tanke er bare en tanke) 4.Forebyggelse af tilbagefald 21

22 Plan for forebyggelse Opmærksom på potentielle triggere i fremtiden Opmærksom på tidlige advarselssignaler Hensigtsmæssige tanker, strategier og metoder Forebyggende tiltag Regelmæssighed, balance og aktivitet Søvn og hvile Ordentlig kost Motion Hyppig og stabil kontakt til andre Omsorg/kærlighed/nærhed/intimitet Meningsgivende aktiviteter Job Fritidsinteresser Robusthed overfor depression Selvværd At tro på, at man er lige så meget værd som andre og handle derefter (f.eks. ved at sige til og fra) Self-efficacy At stole på, at man gennem sine handlinger har indflydelse på sin tilværelse Selv-omsorg At tage sig godt af sig selv At acceptere sig selv, som man er Pas på dig selv... TROUBLESHOOTING ET GODT NETVÆRK social forbundethed

23 Undgå at blive smittet Klientens negative tankestil også vil blive aktiveret i klient/terapeut relationen og overfor behandlingen! Forhold dig empatisk, men hold hovedet klart med faglig refleksion. Forsøg ikke at pace i positiv retning. Læg dig bagved så er klienten mere tilbøjelig til at reflektere selv! Nysgerrighed og åbenhed... Tålmodighed ambitioner på klientens vegne kan tolkes som pres og give en oplevelse af nederlag! Mødet med en depressiv klient Gør abstrakte klager konkrete så kan I arbejde med det og udvikle strategier! Brug visuelle modeller og skemaer, som er nemme at huske for klienten Bed klienten skrive ned Hold strukturen dagsorden, hjemmearbejde... Tal langsomt og få løbende feedback Vær opmærksom på, hvilken målestok klienten benytter for at vurdere sig selv og sin progression husk på: et skridt ad gangen. Øvelse: Vedligeholdende adfærd Grupper af 3: 1 depressiv klient (samarbejdsvillig, men opgivende), 1 terapeut, 1 co-terapeut/observatør, skift gerne roller undervejs Case Anna 1. samtale 1. Brug diamanten sammen med Anna og identificer en konkret situation, hvor Anna udviser et depressivt mønster. Tegn og fortæl få Anna til at reflektere over mønstret og vedligeholdende faktorer 2. Tag udgangspunkt i Annas nuværende adfærd og aftal en konkret nærende aktivitet (evt. ud fra målsætning) (Tip: Få hjælp fra principper fra problemløsning og design af hjemmearbejde) Fælles Sagsformulering på tavlen 92 23

24 Øvelse: Omstrukturering af leveregler Grupper af 3: 1 depressiv klient (samarbejdsvillig, men opgivende), 1 terapeut, 1 co-terapeut/observatør, skift gerne roller undervejs Case Anna 5. samtale Anna har fået det bedre, og I har fået talt om de mønstre, der ligger bag hendes depressive mønster. 1. Tag udgangspunkt i én af Annas leveregler 2. Afprøv teknikker til at omstrukturere den Analyse af fordele og ulemper, 5 gode spørgsmål, tankejournal, adfærdseksperimenter, lagkagemetoden Afrunding på dagen (5. dag) Læringscirkel Hvad tager jeg med mig? (oplevelser teori) Hvordan vil jeg gerne prøve det af i mit daglige arbejde? (analysere planlægge) Næste modul: Mere om målsætning, indkredsning af problemstillinger, udfordring af problemer (verbal udfordring og adfærdseksperimenter) og design af hjemmearbejde

Program dag 4 OVERBLIK OVER METODER. Ballonøvelse INTRODUKTIONSUDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI. 2. modul, dag 4 v/ psykolog Niels Baden

Program dag 4 OVERBLIK OVER METODER. Ballonøvelse INTRODUKTIONSUDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI. 2. modul, dag 4 v/ psykolog Niels Baden Program dag 4 INTRODUKTIONSUDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI 2. modul, dag 4 v/ psykolog Niels Baden 9.00 10.20 Sagsformulering / adfærdseksperimenter 10.20 10.40 Kaffepause 10.40 12.00 Adfærdseksperimenter

Læs mere

Depression Ved aut. psykolog Aida H. Andersen

Depression Ved aut. psykolog Aida H. Andersen Depression Ved aut. psykolog Aida H. Andersen Bethesda, Aalborg D. 21. november 2014 Depression o Hyppighed o Hvad er en depression, og hvordan kan det opleves? o Hvorfor får man en depression? o Hvad

Læs mere

Opsamling dag 1. Program dag 2. Aktive skemaer påvirker... Niveauer i tænkningen 12-01-2015. Skema. Adfærd. Perception. Hukommelse.

Opsamling dag 1. Program dag 2. Aktive skemaer påvirker... Niveauer i tænkningen 12-01-2015. Skema. Adfærd. Perception. Hukommelse. Program dag 2 Opsamling dag 1 Opsamling fra dag 1 Tankeforvrængninger (inkl. øvelse) Analysere og teoretisere omstrukturering af tanker Kaffepause Øvelse med tankejournal og 5 gode spørgsmål Frokost Øvelse

Læs mere

UNGE OG DEPRESSION. Psyk info 6.9-2012 Ringkøbing. Klinisk psykolog

UNGE OG DEPRESSION. Psyk info 6.9-2012 Ringkøbing. Klinisk psykolog UNGE OG DEPRESSION Psyk info 6.9-2012 Ringkøbing Klinisk psykolog Krista Nielsen Straarup krisstra@rm.dk Ambulatorium for Mani og Depression Aarhus Universitetshospital Risskov Dagsorden Forekomst og forløb

Læs mere

Skrevet af. Hanne Pedersen

Skrevet af. Hanne Pedersen Skrevet af Hanne Pedersen Vidste du, at mange mennesker slider med følelsen af "ikke at være god nok"? Mange mennesker tror, at de er helt alene med oplevelsen af "ikke at føle sig gode nok" eller "ikke

Læs mere

Hvorfor overhovedet KAT? 20-01-2013. Program. KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI i almen praksis. Den kognitive model. Psykiske lidelser.

Hvorfor overhovedet KAT? 20-01-2013. Program. KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI i almen praksis. Den kognitive model. Psykiske lidelser. Program Teori Demonstrationer KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI i almen praksis Temadag for Hoved- og Introduktionsuddannelseslæger, 28. januar 2013. 08.30-09.45 Den kognitive model - Grundbegreber 09.45-10.00 Pause

Læs mere

Stress og Hovedpine. Indhold. Overordnet om stress. Det psykologiske aspekt. Bio-psyko-social model: Tre betydninger

Stress og Hovedpine. Indhold. Overordnet om stress. Det psykologiske aspekt. Bio-psyko-social model: Tre betydninger Indhold Stress og Hovedpine Bruno Vinther, Cand. Psych. Aut. Dansk Hovevdpinecenter Neurlogisk afdeling Glostrup Hospital Stress, afklaring, udredning og behandling Trods- og acceptadfærd Den kognitive

Læs mere

DEPRESSION KAN DET OGSÅ RAMME MIG? Oplæg af udviklingssygeplejerske Irene Amby Regionspsykiatrien Vest Herning d 28-1 - 2015

DEPRESSION KAN DET OGSÅ RAMME MIG? Oplæg af udviklingssygeplejerske Irene Amby Regionspsykiatrien Vest Herning d 28-1 - 2015 DEPRESSION KAN DET OGSÅ RAMME MIG? Oplæg af udviklingssygeplejerske Irene Amby Regionspsykiatrien Vest Herning d 28-1 - 2015 Arbejdet med mennesker med psykiske lidelser gennem mange år. Undervist både

Læs mere

Kom ud af stress, angst og depression gennem dit arbejde. - håndtering af stress, angst og depression: Viden og redskaber

Kom ud af stress, angst og depression gennem dit arbejde. - håndtering af stress, angst og depression: Viden og redskaber Kom ud af stress, angst og depression gennem dit arbejde - håndtering af stress, angst og depression: Viden og redskaber Budskaberne: - Du skal videre med livet nu! - Jo værre du har det des mere vigtigt

Læs mere

FORBYGGENDE INDSATSER ANGST OG DEPRESSION. Underviser: Wilma Walther-Hansen, Psykiatrifondens børne-unge projekt

FORBYGGENDE INDSATSER ANGST OG DEPRESSION. Underviser: Wilma Walther-Hansen, Psykiatrifondens børne-unge projekt FORBYGGENDE INDSATSER ANGST OG DEPRESSION Underviser: Wilma Walther-Hansen, Psykiatrifondens børne-unge projekt Tanker Handling Følelser Krop Rask/syg kontinuum Rask Mistrivsel Psykiske problemer Syg Hvad

Læs mere

Tag med i biffen... Kognitiv terapi og tanker... Sunde tanker 08-05-2014

Tag med i biffen... Kognitiv terapi og tanker... Sunde tanker 08-05-2014 Sunde tanker Det værste er ikke, når det sker, men tanken om det, der skal ske. Når det bygger sig op... 7. maj 2014 Når det er sket, så bliver jeg lettet. Niels Baden, psykolog Citat fra klient i fobibehandling,

Læs mere

Nyborg Strand 13. november 2012 Workshop - kl. 10.45-12.15. Stress hos unge. Charlotte Diamant psykolog og underviser PsykiatriFonden Børn og Unge

Nyborg Strand 13. november 2012 Workshop - kl. 10.45-12.15. Stress hos unge. Charlotte Diamant psykolog og underviser PsykiatriFonden Børn og Unge Nyborg Strand 13. november 2012 Workshop - kl. 10.45-12.15 om Stress hos unge Charlotte Diamant psykolog og underviser PsykiatriFonden Børn og Unge PsykiatriFonden Børn og Unge Unge og stress Stressniveau

Læs mere

VEJLE den 6. november 2014

VEJLE den 6. november 2014 VEJLE den 6. november 2014 Irene Oestrich, Psykolog., Ph.D. Adj. professor SKOLEN FOR EVIDENSBASERET PSYKOTERAPI REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI 1 retten til at blive elsket uden at skulle gøre noget for

Læs mere

AT VÆRE PÅRØRENDE - Lær at leve med kronisk sygdom. Hysse B. Forchhammer Glostrup Hospital

AT VÆRE PÅRØRENDE - Lær at leve med kronisk sygdom. Hysse B. Forchhammer Glostrup Hospital AT VÆRE PÅRØRENDE - Lær at leve med kronisk sygdom Hysse B. Forchhammer Glostrup Hospital Gennem de seneste årtier er: opfattelser af kronisk sygdom forandret vores forventninger til behandling og til

Læs mere

visualisering & Afhjælp angst 3 effektive øvelser

visualisering & Afhjælp angst 3 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Afhjælp angst OG NERV Ø SI T E T 3 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n te ANGSTTILSTANDE Man skelner

Læs mere

DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE

DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE Depression - en folkesygdom 200.000 danskere har en depression, og omkring halvdelen af dem kommer aldrig til lægen. Mange, der går til læge, fortæller ikke, at de føler

Læs mere

Fakta & Depression LANDSINDSATSEN MOD DEPRESSION I KØBENHAVNS AMT. Psykiatrisk Center Gentofte Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup Tlf.

Fakta & Depression LANDSINDSATSEN MOD DEPRESSION I KØBENHAVNS AMT. Psykiatrisk Center Gentofte Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup Tlf. Psykiatrisk Center Gentofte Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup Tlf. 39 77 76 00 Psykiatrisk Center Ballerup Ballerup Boulevard 2 2750 Ballerup Tlf. 44 88 44 03 Psykoterapeutisk Center Stolpegård Stolpegårdvej

Læs mere

Affektive lidelser. Fysioterapeuter Forår 2011. Udarbejdet af Gitte Rohr og AMJ

Affektive lidelser. Fysioterapeuter Forår 2011. Udarbejdet af Gitte Rohr og AMJ Affektive lidelser Fysioterapeuter Forår 2011 Udarbejdet af Gitte Rohr og AMJ Affektive lidelse l Kendetegnes af ændringer i stemningslejet sværhedsgraden forsænket eller forhøjet l Ikke bare almindelige

Læs mere

Center for Beredskabspsykologi i samarbejde med Scleroseforeningen Stress og sclerose. hvordan håndteres det af den enkelte og i familien?

Center for Beredskabspsykologi i samarbejde med Scleroseforeningen Stress og sclerose. hvordan håndteres det af den enkelte og i familien? Center for Beredskabspsykologi i samarbejde med Scleroseforeningen I SAMARBEJDE MED SCLEROSEFORENINGEN hvordan håndteres det af den enkelte og i familien? Henrik Lyng Cand.psych., autoriseret krise- og

Læs mere

Lad være med at blande dig udenom. - at være tæt på depressionsramte. Psykologens indspark.

Lad være med at blande dig udenom. - at være tæt på depressionsramte. Psykologens indspark. Lad være med at blande dig udenom - at være tæt på depressionsramte. Psykologens indspark. Hvem er jeg? Psykolog, Ansat i Region Sjælland. Også uddannet sygeplejerske. Har ikke privat klinik såjeg skal

Læs mere

Overlæge Jannie Nørnberg Nielsen Gerontopsykiatrisk afdeling Århus Universitetshospital i Risskov

Overlæge Jannie Nørnberg Nielsen Gerontopsykiatrisk afdeling Århus Universitetshospital i Risskov Overlæge Jannie Nørnberg Nielsen Gerontopsykiatrisk afdeling Århus Universitetshospital i Risskov Depressionsdiagnosen Differentialdiagnoser CASE Skal man behandle med medicin? CASE Andre behandlingsmuligheder

Læs mere

1. Chockfasen: Hvor alt er kaos, og man har svært ved at se i øjnene, at det, der er sket, er sandt. Denne fase er typisk kortvarig.

1. Chockfasen: Hvor alt er kaos, og man har svært ved at se i øjnene, at det, der er sket, er sandt. Denne fase er typisk kortvarig. Krise Har du været udsat for en begivenhed, der har påvirket dit liv drastisk? Føler du dig overvældet af modsatrettede følelser, af magtesløshed og ude af stand til at finde hoved eller hale på det hele?

Læs mere

Hvordan håndtere arbejdsliv, stress og relationer i en travl hverdag?

Hvordan håndtere arbejdsliv, stress og relationer i en travl hverdag? Hvordan håndtere arbejdsliv, stress og relationer i en travl hverdag? V. autoriseret psykolog Aida Hougaard Andersen Undervisningsaften i Søften/Foldby d.19. marts 2015 1 Kl. 18-19.15: Aftenens forløb

Læs mere

Bliv robust over for stress. Midt om vinteren oplevede jeg, at der findes en uovervindelig sommer indeni mig. - Albert Camus Birgitte Dam Jensen

Bliv robust over for stress. Midt om vinteren oplevede jeg, at der findes en uovervindelig sommer indeni mig. - Albert Camus Birgitte Dam Jensen Bliv robust over for stress Midt om vinteren oplevede jeg, at der findes en uovervindelig sommer indeni mig. - Albert Camus Hvad er stress? Stressresponsen er kroppens medfødte evne til at generere en

Læs mere

Selvtillid refererer til vores fornemmelse og tro på, at vi kan gøre noget succesfuldt.

Selvtillid refererer til vores fornemmelse og tro på, at vi kan gøre noget succesfuldt. Lavt selvværd Er du meget selvkritisk, og bekymrer du dig konstant for alt det, der kan gå galt? Er du bange for at fejle og blive afvist, og føler du dig inderst inde usikker på, om du er god nok? - Måske

Læs mere

STRESS 1 DRÅBE KAN VÆRE NOK TIL AT DIT GLAS FLYDER OVER

STRESS 1 DRÅBE KAN VÆRE NOK TIL AT DIT GLAS FLYDER OVER STRESS Stress er blevet et stort problem for os og for vores trivsel i hverdagen. Stressforeningen i Danmark melder, at der hver dag er 35.000 danskere, der er sygemeldt pga. stress, og at ca. 430.000

Læs mere

UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER

UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER Fælles om færdigheder Fra starten af 2016 udbyder Mindwork & Cektos i fællesskab specialiseringsmodulet i kognitiv adfærdsterapi. Vi forener

Læs mere

Introduktion til KAT-kassen

Introduktion til KAT-kassen Introduktion til KAT-kassen - Kognitiv Affektiv Træning SIKON 16. april 2012 Kirsten Callesen Psykolog, e-mail: kca@psyk-ressource.dk Hypotese om disconnectivity 1. Anderledes forbindelser mellem de forskellige

Læs mere

Kolding 16.4.2012. Diagnosesamfundet - i psykiatrisk perspektiv

Kolding 16.4.2012. Diagnosesamfundet - i psykiatrisk perspektiv Kolding 16.4.2012 Diagnosesamfundet - i psykiatrisk perspektiv Theser: Diagnosesamfundet gavner ikke den svageste, men den mindre syge del af klientellet. Diagnosesamfundet er udtryk for befolkningens

Læs mere

Information til forældre om depression hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse

Information til forældre om depression hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse Information til forældre om depression hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er depression? 03 Hvad er symptomerne på depression hos

Læs mere

SELVVÆRD, SELVVÆRD OG MENNESKEVÆRD SEPTEMBER 2015 STOLPEGÅRDEN

SELVVÆRD, SELVVÆRD OG MENNESKEVÆRD SEPTEMBER 2015 STOLPEGÅRDEN SELVVÆRD, SELVVÆRD OG MENNESKEVÆRD SEPTEMBER 2015 STOLPEGÅRDEN, Psykolog., Ph.D., Adj. professor SKOLEN FOR EVIDENSBASERET PSYKOTERAPI REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI Selvtillid og selvværd Personlig styrke

Læs mere

Stress Symptomer og årsager

Stress Symptomer og årsager Stress Symptomer og årsager Stress koster penge: Stress koster 10 mia. kr. om året. Ca. 200.000 mennesker på det danske arbejdsmarked har psykiske problemer eller sygdom. Nogle af dem er en direkte følge

Læs mere

Psykinfo. Kognitiv adfærdsterapi ved angstlidelser

Psykinfo. Kognitiv adfærdsterapi ved angstlidelser Psykinfo Kognitiv adfærdsterapi ved angstlidelser 30-11-10 Nicole K. Rosenberg Chefpsykolog, adj.professor Fire klinikker i psykiatrien i Region Midtjylland behandler angst- og tvangslidelser Klinik for

Læs mere

Krisepsykologi i forbindelse med uheld

Krisepsykologi i forbindelse med uheld I SAMARBEJDE MED BANEDANMARK 4. juli 2014 www.beredskabspsykologi.dk Henrik Lyng Cand.psych., autoriseret klinisk psykolog Direktør i Center for Beredskabspsykologi Chefpsykolog i Dansk Krisekorps A/S

Læs mere

Referat fra seminar Sensitive Fordele i København den 9. maj 2015

Referat fra seminar Sensitive Fordele i København den 9. maj 2015 Referat fra seminar Sensitive Fordele i København den 9. maj 2015 med Elaine Aron og Lise og Martin August Bestyrelsen i HSP foreningen var blandt de 500 deltagere i seminaret. Oplæg med Elaine Aron Hovedemnet

Læs mere

DEPRESSION DEPRESSION. både arv og de påvirkninger, du får gennem livet.

DEPRESSION DEPRESSION. både arv og de påvirkninger, du får gennem livet. Depression DEPRESSION Alle mennesker oplever kortvarige skift i deres humør. Det er helt normalt. Ved en depression derimod påvirkes både psyken og kroppen, og humøret svarer ikke til det, man normalt

Læs mere

Fødselsreaktioner. Vores sårbarhed som nybagte forældre er forskellige

Fødselsreaktioner. Vores sårbarhed som nybagte forældre er forskellige Fødselsreaktioner Vores sårbarhed som nybagte forældre er forskellige Hvad er en fødselsreaktion * Efter en fødsel gennemlever mange forældre både en psykisk og legemlig forandring. * Stiller store krav

Læs mere

Kognitive vanskeligheder Hvad kan du selv gøre?

Kognitive vanskeligheder Hvad kan du selv gøre? Kognitive vanskeligheder Hvad kan du selv gøre? Depressionsforeningen GF 26 marts Valby Klinisk psykolog Krista Nielsen Straarup Klinik for Mani og Depression Århus Universitetshospital, Risskov krisstra@rm.dk

Læs mere

Selvværd og selvtillid - hvordan styrker vi vores eget og vore børns selvværd?

Selvværd og selvtillid - hvordan styrker vi vores eget og vore børns selvværd? Selvværd og selvtillid - hvordan styrker vi vores eget og vore børns selvværd? Psykolog, aut. Aida Hougaard Andersen Sædden kirke, aleneforældrenetværket 27. feb. 2015 Aftenens underemner 1. Definitioner

Læs mere

Kognitiv adfærdsterapi ved depression

Kognitiv adfærdsterapi ved depression Kognitiv adfærdsterapi ved depression Oktober 2012 Modul 2 Sparta Jens Wraa Laursen Cand. psych. aut., specialist i psykoterapi Psykologhuset Kognitivt Fokus Århus 2.okt. Opfølgning på hjemmeopgave Den

Læs mere

Når skizofreni er en del af familien roller og muligheder

Når skizofreni er en del af familien roller og muligheder Når skizofreni er en del af familien roller og muligheder Jens Einar Jansen Psykolog og Ph.d.-studerende Kompetencecenter for debuterende psykose jenj@regionsjaelland.dk Oversigt Syn på Skizofreni tidligere

Læs mere

Rapport om undersøgelser af hvad der påvirker de udsendte soldater og deres pårørende (USPER PSYK)

Rapport om undersøgelser af hvad der påvirker de udsendte soldater og deres pårørende (USPER PSYK) Rapport om undersøgelser af hvad der påvirker de udsendte soldater og deres pårørende (USPER PSYK) Undersøgelsesperiode september 2007 - september 2010 Forsvarsakademiet Institut for Militærpsykologi 1

Læs mere

STYRK DIT BARNS SELVVÆRD

STYRK DIT BARNS SELVVÆRD STYRK DIT BARNS SELVVÆRD HØREFORENINGEN, CASTBERGGÅRD KL. 10.30-12.00 V. PSYKOLOG CHARLOTTE DIAMANT OVERBLIK OVER FORMIDDAGEN Hvor kommer sårbarheden fra? Hvem får lavt selvværd? Hvordan får vi det løftet

Læs mere

Program dag 1. Den sorte boks INTRODUKTIONSUDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI DET KOGNITIVE PARADIGME 12-01-2015. v/ psykolog Niels Baden

Program dag 1. Den sorte boks INTRODUKTIONSUDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI DET KOGNITIVE PARADIGME 12-01-2015. v/ psykolog Niels Baden Program dag 1 INTRODUKTIONSUDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI v/ psykolog Niels Baden Det kognitive paradigme historisk rids Uddannelsens opbygning og formål Forventningafstemning Kaffepause Kognitive

Læs mere

Hvad er mindfulness MINDFULNESS WORKSHOP. AKON Arbejdsmiljøkonsulenterne AS - Tlf.: 96 44 40 08 - www.akon.dk

Hvad er mindfulness MINDFULNESS WORKSHOP. AKON Arbejdsmiljøkonsulenterne AS - Tlf.: 96 44 40 08 - www.akon.dk Hvad er mindfulness MINDFULNESS WORKSHOP Program Grundholdninger i mindfulness Doing- og beingmode Øvelse Resultater af mindfulness hvad siger forskningen? Øvelse Diskussion: hvordan kan bevidst opmærksomhed

Læs mere

Program for Kurser i Klinisk Hypnose & Kognitiv Hypnoterapi

Program for Kurser i Klinisk Hypnose & Kognitiv Hypnoterapi Program for Kurser i Klinisk Hypnose & Kognitiv Hypnoterapi v/ Psykolog, Hypnoterapeut og Specialist & Supervisor i Psykoterapi Modul 1: Grundkursus i Klinisk Hypnose. Formål: at deltagerne tilegner sig

Læs mere

Psyk-Info s Temaaften om Dialektisk Adfærdsterapi, v/

Psyk-Info s Temaaften om Dialektisk Adfærdsterapi, v/ Regionspsykiatrien Silkeborg Team for personlighedsforstyrrelser Fuglemosevej 1a 8620 Kjellerup Tlf. +45 8770 2200 www.regionmidtjylland.dk Psyk-Info s Temaaften om Dialektisk Adfærdsterapi, v/ Sanne Bay

Læs mere

Overspisning Teori og Praksis

Overspisning Teori og Praksis Overspisning Teori og Praksis Supervision på et kognitivt grundlag Foredrag torsdag den 21/5-2015 Ved: Psykolog Peter Nattestad Fobiskolen.dk Noter til foredraget findes på: www.fobiskolen.dk Målsætning

Læs mere

Mindfulness en kort introduktion At skabe små åndehuller i hverdagen

Mindfulness en kort introduktion At skabe små åndehuller i hverdagen Mindfulness en kort introduktion At skabe små åndehuller i hverdagen Oplæg ved Susanne Konnerup Oversygeplejerske AUH Master i organisationsetik, Sundhedsfaglig supervisor Mindfulnessinstruktør Program

Læs mere

Guide: Sådan tackler du stress

Guide: Sådan tackler du stress Guide: Sådan tackler du stress Et nyt dansk forskningsprojekt viser, at den bedste stressbehandling er at bevare kontakten til arbejdet Af Trine Steengaard, 16. oktober 2012 03 Arbejd dig ud af stress

Læs mere

Netværksforum Region Midt Forebyggende hjemmebesøg November 2012

Netværksforum Region Midt Forebyggende hjemmebesøg November 2012 Netværksforum Region Midt Forebyggende hjemmebesøg November 2012. Bente Høy, MPH, Ph.D. 1 Styregruppe Margit Andersen, Anne Marie Olsen, Karen Grøn, Lene Dørfler, Henning Jensen, Bente Høy Bente Høy, MPH,

Læs mere

Bipolar affektiv sindslidelse Patienter og pårørende. Session 9 KRAM: Kost Rygning Alkohol Motion

Bipolar affektiv sindslidelse Patienter og pårørende. Session 9 KRAM: Kost Rygning Alkohol Motion Bipolar affektiv sindslidelse Patienter og pårørende Session 9 KRAM: Kost Rygning Alkohol Motion Hvordan hænger kost og psyke sammen? 2 3 Sammenhænge imellem livsstil og livskvalitet Livsstil Sund mad

Læs mere

Lev med dine følelser og forebyg psykiske problemer

Lev med dine følelser og forebyg psykiske problemer Lev med dine følelser og forebyg psykiske problemer Psykolog Casper Aaen Lev med dine følelser Svært ved at håndtere følelser Man viser glæde, selvom man er trist Man overbevise sig selv om at man ikke

Læs mere

DEPRESSION og BIPOLAR LIDELSE. Symptomer, behandling og hvad man selv kan gøre, også som pårørende. DepressionsForeningen

DEPRESSION og BIPOLAR LIDELSE. Symptomer, behandling og hvad man selv kan gøre, også som pårørende. DepressionsForeningen DEPRESSION og BIPOLAR LIDELSE Symptomer, behandling og hvad man selv kan gøre, også som pårørende DepressionsForeningen INDLEDNING 3 Indhold Om depression og bipolar lidelse....3 Depression Sådan opleves

Læs mere

Hvordan hjælper vi os selv og hinanden efter chokerende oplevelser

Hvordan hjælper vi os selv og hinanden efter chokerende oplevelser Hvordan hjælper vi os selv og hinanden efter chokerende oplevelser Udgivet af www.trekanten.dk Udarbejdet af cand. psych. Tom Malling og cand. psych. Lise Myhre Lildholdt København 2009 Pjecen kan downloades

Læs mere

Hvad er sygdom. og hvorfor virker behandling? IRF 2012. Peter W. Jepsen Overlæge, lic.med.

Hvad er sygdom. og hvorfor virker behandling? IRF 2012. Peter W. Jepsen Overlæge, lic.med. Hvad er sygdom og hvorfor virker behandling? IRF 2012 Peter W. Jepsen Overlæge, lic.med. Det etiske spørgsmål Er (psykiske) sygdomme ikke-andet-end tilstande, som er uønskede for samfundet? Suiting the

Læs mere

Forord. Du vil finde links til hjemmesider og artikler, hvor du finder flere oplysninger.

Forord. Du vil finde links til hjemmesider og artikler, hvor du finder flere oplysninger. 5 Forord Formålet med denne bog er at overbevise dig om, at der ofte er naturlige og medicinfri løsninger på tilstande som depression, nedtrykthed og modløshed. Jeg vil ikke forsøge at gøre mig klog på

Læs mere

Misbrugsbehandling Voksen akademisk kursus KTCÅ

Misbrugsbehandling Voksen akademisk kursus KTCÅ Misbrugsbehandling Voksen akademisk kursus KTCÅ Modul 5, dag 2 11. september 2013 Jens Wraa Laursen Cand. psych. aut., specialist i psykoterapi Psykologhuset Kognitivt Fokus Århus Program 9.00-12.00 Fokusområder

Læs mere

Trivselspolitik Randers Social- og Sundhedsskole. Trivselspolitik

Trivselspolitik Randers Social- og Sundhedsskole. Trivselspolitik Trivselspolitik Indledning Randers Social- og Sundhedsskole arbejder målrettet mod at skabe et godt psykisk arbejdsmiljø for alle medarbejdere. Udgangspunktet herfor er skolens værdier om rummelighed,

Læs mere

ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen

ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen Hvad er ADHD? Bogstaverne ADHD står for Attention Deficit/Hyperactivity Disorder - det vil sige forstyrrelser af opmærksomhed, aktivitet og impulsivitet. ADHD er en

Læs mere

ANGST. Program dag 6. Hvorfor får vi angst? INTRODUKTIONSUDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI. 3. modul, dag 6 v/ psykolog Niels Baden

ANGST. Program dag 6. Hvorfor får vi angst? INTRODUKTIONSUDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI. 3. modul, dag 6 v/ psykolog Niels Baden Program dag 6 INTRODUKTIONSUDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI 3. modul, dag 6 v/ psykolog Niels Baden 9.00 10.20 Angst 10.20 10.40 Kaffepause 10.40 12.00 Angstøvelser Stress, angst og depression 12.00

Læs mere

Kroniske smerter. Patientinformation. Fysioterapi og smerteklinik Tagtækkervej 8, 5.sal 5230 Odense M 66 104100. www.fysioterapiogsmerteklinik.

Kroniske smerter. Patientinformation. Fysioterapi og smerteklinik Tagtækkervej 8, 5.sal 5230 Odense M 66 104100. www.fysioterapiogsmerteklinik. Kroniske smerter Patientinformation Fysioterapi og smerteklinik Tagtækkervej 8, 5.sal 5230 Odense M 66 104100 www.fysioterapiogsmerteklinik.dk Kroniske smerter en svær lidelse Smertens mange former Alle

Læs mere

Kognitiv uddannelse Misbrug: Forståelse og behandling

Kognitiv uddannelse Misbrug: Forståelse og behandling Kognitiv uddannelse Misbrug: Forståelse og behandling Sårbare team og familieambulatoriet, Skejby Sygehus 3. december 2012 Jens Wraa Laursen Cand. psych. aut., specialist i psykoterapi Psykologhuset Kognitivt

Læs mere

Mindfulness. Temadag for sundhedspersonale. V/ Silke Rowlin. www.center for mindfulness.dk. Tlf. 21 12 12 29

Mindfulness. Temadag for sundhedspersonale. V/ Silke Rowlin. www.center for mindfulness.dk. Tlf. 21 12 12 29 Mindfulness Temadag for sundhedspersonale V/ Silke Rowlin www.center for mindfulness.dk Tlf. 21 12 12 29 Dagens program: Hvad er Mindfulness Meditation? Mindfulness stressreduktion for sundhedspersonale

Læs mere

Stress - definition og behandling

Stress - definition og behandling Stress - definition og behandling fra en psykologs vindue Af Aida Hougaard Andersen Stress er blevet et af vor tids mest anvendte begreber. Vi bruger det i hverdagssproget, når vi siger: vi er stressede

Læs mere

Lektions- og pensumbeskrivelse

Lektions- og pensumbeskrivelse Lektions- og pensumbeskrivelse Mentaltræning og personligt udviklingsforløb for hørehæmmede Understøtter og udvikler hørehæmmedes menneskelige og personlige potentiale Indhold: 1. Overordnede udbytte af

Læs mere

Intro Den kognitive Børnesamtale

Intro Den kognitive Børnesamtale Intro Den kognitive Børnesamtale Sikon 2012 Christina Sommer www.psyk-ressource.dk cso@psyk-ressource.dk tlf. 31664661 Selvforståelsesforløb * Hvordan fungerer hjernen * Personlighed sociale evner * Kognitiv

Læs mere

Den første psykose. Psykolog Marlene Buch Pedersen Afd. Sygeplejerske Hanne-Grethe Lyse

Den første psykose. Psykolog Marlene Buch Pedersen Afd. Sygeplejerske Hanne-Grethe Lyse Den første psykose Psykolog Marlene Buch Pedersen Afd. Sygeplejerske Hanne-Grethe Lyse Oversigt Den første psykose og vejen til behandling Relationer og Psykose Hvordan påvirker psykosen familien? Hvad

Læs mere

Kemohjerne eller kemotåge En tilstand med påvirkning af kognitionen eksempelvis nedsat koncentrationsevne og hukommelse.

Kemohjerne eller kemotåge En tilstand med påvirkning af kognitionen eksempelvis nedsat koncentrationsevne og hukommelse. Kemohjerne eller kemotåge En tilstand med påvirkning af kognitionen eksempelvis nedsat koncentrationsevne og hukommelse. Ikke en lægelig veldefineret tilstand. Nogle oplever det i forbindelse med behandling

Læs mere

Stress. Hvad er stress?

Stress. Hvad er stress? Stress Hvad er stress? Stress er en normal reaktion, som vi alle kommer ud for i mindre eller større grad. Stress kan hjælpe os til at præstere ekstra i kortvarige tidsperioder eller overskue en mulig

Læs mere

7 enkle råd. - til at få det bedre. Henriette Hagild.dk

7 enkle råd. - til at få det bedre. Henriette Hagild.dk 7 enkle råd - til at få det bedre Henriette Hagild.dk 1 Henriette Hagild 7 enkle råd - til at få det bedre Saxo Publish 2 7 enkle råd til at få det bedre 5 7 gode råd 7 enkle råd 7 Livshjulet 9 1. Du er

Læs mere

PSYKOTERAPEUTISK BEHANDLING AF KRÆFT af Hanne Røschke & Claus Bülow

PSYKOTERAPEUTISK BEHANDLING AF KRÆFT af Hanne Røschke & Claus Bülow I kapitlet beskrives et program for alvorligt syge og deres pårørende. Sammenhængen mellem hvordan vi har det psykisk, og hvordan vort immunforsvar fungerer, beskrives - samt effekten af at ændre begrænsende

Læs mere

Intro Den kognitive Børnesamtale

Intro Den kognitive Børnesamtale Intro Den kognitive Børnesamtale Marts 2012 Christina Sommer www.psyk-ressource.dk cso@psyk-ressource.dk tlf. 31664661 Børn med og uden diagnoser * Autisme og Aspergers Syndrom - GUA * ADHD og ADD (opmærksomhedsforstyrrelse)

Læs mere

Hvad kan den psykologiske undersøgelse? Hvornår er det relevant at inddrage psykologen?

Hvad kan den psykologiske undersøgelse? Hvornår er det relevant at inddrage psykologen? Hvad kan den psykologiske undersøgelse? Hvornår er det relevant at inddrage psykologen? Faglig temadag d. 2. marts 2010 Ledende psykolog Joanna Wieclaw Psykolog Rikke Lerche Psykolog Finn Vestergård www.socialmedicin.rm.dk

Læs mere

Er du sygemeldt på grund af stress?

Er du sygemeldt på grund af stress? Er du sygemeldt på grund af stress? her er nogle råd om, hvad du kan gøre Vi samarbejder med PsykiatriFonden Denne pjece er blevet til i samarbejde med PsykiatriFonden. I pjecen finder du nogle råd om,

Læs mere

Funktionelle Lidelser

Funktionelle Lidelser Risskov 2011 Psykiater Lone Overby Fjorback lonefjor@rm.dk Psykiater Emma Rehfeld emmarehf@rm.dk Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser, Aarhus Universitetshospital www.funktionellelidelser.dk Funktionelle

Læs mere

Kognition og kognitive forstyrrelser ved affektive lidelser. Seniorforsker, ph.d. Kamilla Miskowiak Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet

Kognition og kognitive forstyrrelser ved affektive lidelser. Seniorforsker, ph.d. Kamilla Miskowiak Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet Kognition og kognitive forstyrrelser ved affektive lidelser Seniorforsker, ph.d. Kamilla Miskowiak Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet Hvad er kognition? Mentale processer som inkluderer opmærksomhed,

Læs mere

Helende Arkitektur. helende arkitektur. Stress: lysets betydning for hospitalers fysiske udformning

Helende Arkitektur. helende arkitektur. Stress: lysets betydning for hospitalers fysiske udformning Helende Arkitektur lysets betydning for hospitalers fysiske udformning Anne Kathrine Frandsen, arkitekt maa., Ph.d., forsker Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet helende arkitektur Stress:

Læs mere

Fredericia Bibliotek 27.10.2014. Socialfobi. Chefpsykolog Michael R. Danielsen mrd@psykiatrifonden.dk 2484 0966

Fredericia Bibliotek 27.10.2014. Socialfobi. Chefpsykolog Michael R. Danielsen mrd@psykiatrifonden.dk 2484 0966 Fredericia Bibliotek 27.10.2014 Socialfobi Chefpsykolog Michael R. Danielsen mrd@psykiatrifonden.dk 2484 0966 Program Hvad er angst Angstens funktion Hvad er socialfobi Hvorfor får nogle mennesker socialfobi

Læs mere

AT Synopsis. Titel. Kampen for det gode liv

AT Synopsis. Titel. Kampen for det gode liv AT Synopsis Titel Fagkombination Problemformulering Metode Kampen for det gode liv Bioteknologi A og psykologi C Flere og flere får diagnosticeret depression, og man regner med, at hele fem procent af

Læs mere

Psykisk rehabilitering. Udkast april 2013 v/ Lotte Mose

Psykisk rehabilitering. Udkast april 2013 v/ Lotte Mose Psykisk rehabilitering Udkast april 2013 v/ Lotte Mose Undervisning Projektet er baseret på undervisning om psykisk sårbarhed i en arbejdsmæssig sammenhæng, herunder årsager, symptomer, behandling og forebyggelse

Læs mere

ALT OM TRÆTHED. www.almirall.com. Solutions with you in mind

ALT OM TRÆTHED. www.almirall.com. Solutions with you in mind ALT OM TRÆTHED www.almirall.com Solutions with you in mind HVAD ER DET? Træthed defineres som en følelse af mangel på fysisk og/eller psykisk energi, hyppigt oplevet som udmattelse eller træthed. Det er

Læs mere

Det gælder livet. Krop og sundhed. Afspændingspædagog Ane Moltke

Det gælder livet. Krop og sundhed. Afspændingspædagog Ane Moltke Det gælder livet Krop og sundhed Afspændingspædagog Ane Moltke Indholdet i oplægget Udbytte og barrierer for fysisk aktivitet Hvordan griber vi det an? Lad os starte med at prøve det Og mærke hvordan det

Læs mere

Forebyggelse & Depression

Forebyggelse & Depression Psykiatrisk Center Gentofte Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup Tlf. 39 77 76 00 Psykiatrisk Center Ballerup Ballerup Boulevard 2 2750 Ballerup Tlf. 44 88 44 03 Psykoterapeutisk Center Stolpegård Stolpegårdvej

Læs mere

Et stykke vanskeligt arbejde

Et stykke vanskeligt arbejde Sårbare unge Mathias Lasgaard, psykolog, phd Lektor, Syddansk Universitet Seniorforsker ved CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland Email: mlasgaard@health.sdu.dk Tlf. 2478 1157 Adr.:

Læs mere

Personlig energi og engagement

Personlig energi og engagement Personlig energi og engagement Hvordan du kan udvide din kapacitet og styre din energi som chauffør i dit eget liv Den offentlige sektor 3.0. laboratorium den 31. marts 2014 Det personlige energisystem

Læs mere

Efterfødselsreaktion kan jeg få det? Til kvinden: www.libero.dk

Efterfødselsreaktion kan jeg få det? Til kvinden: www.libero.dk Til kvinden: kan jeg få det? Hvad er en efterfødselsreaktion? Hvordan føles det? Hvad kan du gøre? Hvordan føles det? Hvad kan jeg gøre? Vigtigt at huske på Tag imod hjælp. Bed om hjælp. www.libero.dk

Læs mere

Dit (arbejds-) liv som senior

Dit (arbejds-) liv som senior Dit (arbejds-) liv som senior - Håndtering af livsændringer Dansk Magisterforening, København og Århus 1/10 og 13/11 2014 Direktør cand.psych. Morten Holler Tal fra Danmarks Statistik: Hovedparten af de

Læs mere

visualisering & Lær at håndtere stres s 4 effektive øvelser

visualisering & Lær at håndtere stres s 4 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T à Lær at håndtere stres s 4 e f f e k t i v e ø v e l s e r 4 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a

Læs mere

Mindful Self-Compassion

Mindful Self-Compassion Mindful Self-Compassion Trænes over 8 uger eller 5 intense dage Give yourself the attention you need, so you don t need so much attention - Chris Germer MINDFUL SELF-COMPASSION Det originale Mindful Self-Compassion

Læs mere

Kort oversigt over skalaerne i de nye Tre-dækker II spørgeskemaer

Kort oversigt over skalaerne i de nye Tre-dækker II spørgeskemaer 2005 Kort oversigt over skalaerne i de nye Tre-dækker II spørgeskemaer I forbindelse med udviklingen af tre-dækker II har vi lagt vægt på at udvikle korte skalaer til brug for forskningen ( forskerskemaet

Læs mere

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen!

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental sundhed er langt fra er en selvfølge og desværre synes der at være en tendens til, at flere og flere danskere får vanskeligt ved selv at sikre

Læs mere

Eksamensangst 2014. 1.Education: Hvad er angst? 2. Den kognitive diamant

Eksamensangst 2014. 1.Education: Hvad er angst? 2. Den kognitive diamant Eksamensangst 2014 1.Education: Hvad er angst? 2. Den kognitive diamant Ressourceøvelse Hvad var du god til som barn? I børnehaven? I skolen? I frikvarteret? På sportspladsen?... Noter ned & hold fast.

Læs mere

STRANDPARKEN RESSOURCECENTER Individuelt Erhvervsrettet forløb På skånsomme vilkår. Du er kilden til den forandring, du ønsker at se...

STRANDPARKEN RESSOURCECENTER Individuelt Erhvervsrettet forløb På skånsomme vilkår. Du er kilden til den forandring, du ønsker at se... STRANDPARKEN RESSOURCECENTER Individuelt Erhvervsrettet forløb På skånsomme vilkår Du er kilden til den forandring, du ønsker at se... 1 Indholdsfortegnelse Individuelt erhvervsrettet forløb... side 5

Læs mere

Sorg-behandling Kræftens Bekæmpelse 28-5-09

Sorg-behandling Kræftens Bekæmpelse 28-5-09 Sorg-behandling Kræftens Bekæmpelse 28-5-09 Mai-Britt Guldin Cand.psych. Specialist i Psykoterapi Phd-studerende m.guldin@alm.au.dk Jeg håndterer min sorg i små stykker. for lukker jeg op for det hele

Læs mere

Semi-struktureret interview-vejledning til UNDERSØGELSESSKEMA FOR DEPRESSIV SYMPTOMATOLOGI, KLINISK VURDERING (IDS-C) PATIENTENS NAVN: DATO:

Semi-struktureret interview-vejledning til UNDERSØGELSESSKEMA FOR DEPRESSIV SYMPTOMATOLOGI, KLINISK VURDERING (IDS-C) PATIENTENS NAVN: DATO: Semi-struktureret interview-vejledning til UNDERSØGELSESSKEMA FOR DEPRESSIV SYMPTOMATOLOGI, KLINISK VURDERING (IDS-C) PATIENTENS NAVN: DATO: INTERVIEWER: SCORE: Jeg vil gerne stille dig nogle spørgsmål

Læs mere

Nærvær og empati i pædagogisk praksis (mindfulness) - Pædagogisk konsulent Line Maxen, CFU, Sjælland - Pædagogkonferencen - den 1.

Nærvær og empati i pædagogisk praksis (mindfulness) - Pædagogisk konsulent Line Maxen, CFU, Sjælland - Pædagogkonferencen - den 1. Nærvær og empati i pædagogisk praksis (mindfulness) - Pædagogisk konsulent Line Maxen, CFU, Sjælland - Pædagogkonferencen - den 1. oktober 2015 Program: Velkommen og øvelsen Pusterummet Introduktion til

Læs mere

visualisering & Styrk dit immunforsvar 2 effektive øvelser

visualisering & Styrk dit immunforsvar 2 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Styrk dit immunforsvar 2 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n te IMMUNFORSVARET Immunforsvaret er

Læs mere