Program dag 4 OVERBLIK OVER METODER. Ballonøvelse INTRODUKTIONSUDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI. 2. modul, dag 4 v/ psykolog Niels Baden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Program dag 4 OVERBLIK OVER METODER. Ballonøvelse INTRODUKTIONSUDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI. 2. modul, dag 4 v/ psykolog Niels Baden"

Transkript

1 Program dag 4 INTRODUKTIONSUDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI 2. modul, dag 4 v/ psykolog Niels Baden Sagsformulering / adfærdseksperimenter Kaffepause Adfærdseksperimenter Frokost Problemløsning Kaffe og kage Hjemmearbejde Afrunding og evaluering 2 OVERBLIK OVER METODER Ballonøvelse Identifikation af problemer Sokratisk dialog, omstrukturering af tanker Dagsorden Problemliste Målsætning (styrker og motivation) Sagsformulering Adfærdseksperimenter Problemløsning Hjemmearbejde 3 4 1

2 Hvad er et adfærdseksperiment? Skema til adfærdseksperimenter Metode til at: Situation og forventning Tidligere sikkerhedsadfærd Eksperiment Erfaring Analyse og konklusion Hvad er din forventning til Hvordan plejer du at Hvordan vil du afprøve Hvad skete der? Hvordan passer det med situationen? Og evt. håndtere situationen? Beskriv konkret og alternativ forventning? Evt. undgåelse. Evt. anden adfærd? detaljeret. Hvad har du fundet ud af? Undersøge tanker (indsamle information) Teste uhensigtsmæssige tanker (omstrukturere) Konstruere og teste nye hensigtsmæssige tanker 5 6 Den empiriske arbejdsmodel Dimensioner i eksperimenter Afprøve Udføre eksperiment ved at fjerne vedligeholdende adfærd Identificere Problem med oplæg: Hvis de ser, at jeg er nervøs, vil de foragte mig Teoretisere Måske vil nogle af dem foragte mig, men ikke alle. Planlæg eksperiment. Analysere Undersøg tanke, nuværende og alternative forudsigelser Teste hypotese Teste om en ny adfærd giver det forventede resultat Lave et spørgeskema om en specifik antagelse, høre til andres erfaring med en adfærd Aktiv, handlende Passiv, observerende Forsøge med alternativ adfærd og se, hvad der sker Undersøge åbent Observere terapeut eller andres tanker, adfærd og reaktioner derpå 7 8 2

3 Typer Eksempel på observationseks. Aktive In vivo (i sessioner eller som hjemmearbejde) I rollespil Observerende Modellering Spørgeskemaundersøgelse Søge informationer andre steder fra Situation og forventning Hvad er din forventning til situationen? Og evt. alternativ forventning? Tidligere sikkerhedsadfærd Hvordan plejer du at håndtere situationen? Evt. undgåelse. Folk stirer på mig (90) Kigge ned, undgå Jeg ser mærkelig ud øjenkontakt (85) Eksperiment Erfaring Analyse og konklusion Hvordan vil du afprøve Evt. anden adfærd? Holde øje med, om de kigger på andre også Se, om de bliver ved, hvis jeg kigger tilbage Hvad skete der? Beskriv konkret og detaljeret. Folk kigger på alle andre også Hvordan passer det med Hvad har du fundet ud af? Folk stirer ikke kun på mig (80) Jeg ser ikke mærkeligere ud end mange andre (50) 9 10 Eksempel på aktiv test af hypotese Spørgeskema Situation og forventning Hvad er din forventning til situationen? Og evt. alternativ forventning? Jeg vil falde om, hvis jeg står op længe (90) Jeg vil blive usikker, men kan godt holde mig på benene (25) Tidligere sikkerhedsadfærd Hvordan plejer du at håndtere situationen? Evt. undgåelse. Undgå at komme til at stå op længe Sætte sig ved første tegn på svimmellhed Opmærksom på mulighed for at sidde Eksperiment Erfaring Analyse og konklusion Hvordan vil du afprøve Evt. anden adfærd? Stå op i et varmt rum i 15 min Være opmærksom på at slappe af i skuldrene og ikke komme til at hyperventilere Hvad skete der? Beskriv konkret og detaljeret. Jeg kunne stå op uden at falde om Jeg blev træt i benene, men kun en lille smule svimmel og det gik hurtigt i sig selv Hvordan passer det med Hvad har du fundet ud af? Jeg kan godt stå op uden at blive falde om (80) Forventning: Folk oplever mig som en svag person, fordi jeg har valgt at passe mine børn og mit hjem i stedet for at gå på arbejde Alternativ: De personer, hvis mening har betydning for mig, synes, at det er ok, hvad jeg gør Eksperiment: Interview 20 middelklasse mænd og kvinder og spørg dem om deres mening med hensyn til at passe børn Resultat: En person mente ikke, at han skulle passe børn, fordi det kan mænd ikke, de fleste beundrede, hvad jeg gjorde. Konklusion: Jeg ikke er svag, men måske nærmere stærk, fordi jeg gør det, jeg selv mener er rigtigt

4 Samarbejde Gode principper Vær sokratisk, nysgerrig ikke direktiv Realistiske ambitioner, få succes Socialisér ideen (med små eksperimenter i sessionen) Vær meget omhyggelig med at identificere hypotesen speficik, målbar Arbejd på gradvist at få skemata og leveregler til at falde fra hinanden Ideer til adfærdseksperimenter Brainstorm Øvelse: Adfærdseksperimenter Tag udgangspunkt i casen om Thomas og sagsformuleringen Design adfærdseksperimenter, som kan Samle yderligere information om hendes problemstillinger Teste hendes skemata / leveregler Undersøge nye, alternative tanker Øvelse: Eget adfærdseksperiment Gå sammen i jeres gruppe Design et adfærdseksperiment, som I kan udføre i dag og lav et skema for det - f.eks.: Prut om prisen i en butik, brok dig over en vare, køb en vare som du er nervøs for Start en samtale med en person, du ellers ikke ville Undersøg noget ved at spørge andre Gør noget pinligt (syng, dans, snak, besvim) Vælg gerne noget, du selv er lidt nervøs for, eller som er relevant for dig (i arbejdet) HOLD dig inden for lovens rammer og vær ikke til gene for andre på en respektløs måde... Pas på dig selv, pres ikke dig selv for meget

5 Feedback på adfærdseksperiment Relatér til sagsformulering Vedligeholdende adfærd Skemata Leveregler Med den erfaring, du har gjort dig, hvad tænker du så om...? Relatér til målsætninger Hvis du kan gøre sådan fremover, i andre situationer også, hvad kan du så opnå? Kan dine erfaringer hjælpe dig tættere på målet? OVERBLIK OVER METODER Identifikation af problemer Sokratisk dialog, omstrukturering af tanker Dagsorden Problemliste Målsætning (styrker og motivation) Sagsformulering Adfærdseksperimenter Problemløsning Hjemmearbejde Beslutningstræ metoder i KAT Verbal udspørgen Uoverensstemmelse med fakta Omstrukture Adfærdseksperimenter Tankemønstre i problemstilling Problem kan løses Problemløsning Færdighedstræning Overensstemmelse med fakta Problem kan ikke løses Accept Egenomsorg Rumme følelser Problemløsning i 7 trin 1. Problemidentifikation Hvad er problemet? 2. Målsætning (SMART) Hvad ønsker du skal ske? 3. Find alternative løsninger (brainstorm) Hvad kan du gøre? Hvad er dine valgmuligheder? 4. Vurder fordele og ulemper ved dem Hvor anvendelige er dine løsninger? Eliminér og prioritér. 5. Tag en beslutning og planlæg (detaljeret) 6. Afprøv løsningen 7. Vurder resultatet Er jeg nået i mål? (1-10) Hvad har jeg lært? 8. Hvis nej, gå tilbage til

6 Analyse af fordele og ulemper Anvendelsesområde Funktionsanalyse Hvad får jeg ud af at bekymre mig?...være selvkritisk? Beslutningstagen Hvad er det mest hensigtsmæssige at gøre? Motivation Hvad kan jeg få ud at ændre på min adfærd/min vane? Udfordringer af tanke- og adfærdsmønstre? Hvad er fordele og ulemper ved at tænke/gøre sådan? Principper for anvendelse Øvelse: Analyse af fordele og ulemper Opregne fordele og ulemper, når der er ambivalens, tvivl eller manglende overblik Fokus på objektive fakta, nøgtern gennemgang af fordele og ulemper Udfordre klientens tanker gennem sokratisk dialog Kan den ulempe også blive en fordel? Tag udgangspunkt et tvivlsspørgsmål fra dit eget liv eller et af de udleverede eksempler Gå igennem de 7 trin Lav rollespil, hvor I analyserer fordele og ulemper ved de mest oplagte løsninger

7 OVERBLIK OVER METODER Identifikation af problemer Sokratisk dialog, omstrukturering af tanker Dagsorden Problemliste Målsætning (styrker og motivation) Sagsformulering Adfærdseksperimenter Problemløsning Hjemmearbejde Hvad er hjemmearbejde? Klientens deltagelse i planlagte aktiviteter, som foregår imellem terapisessionerne, og på grundlag af et klart rationale er koblet til aftalte mål i terapien The patient is encouraged to view homework as an integral, vital component of treament (Beck, 1979). The significant effect of homework practice raises a question of the relative importance and clinical benefits derived from treatment procedures administered within therapy sessions as opposed to outside the sessions (Kazdin & Mascitelli, 1982a) Hvorfor hjemmearbejde? Indsamle information Afprøve hypoteser Eksperimentere med ny adfærd Træne ny adfærd / nye tankemønstre Generalisere terapien til klientens liv Gøre klienten til aktiv deltager i terapien Og dermed... Skabe bedre resultater i forløbet Gøre klienten til egen terapeut Sikre langtidseffekt Design af hjemmearbejde 1. Hvad kan du tage med dig fra dagens session? A. Hvordan kan du arbejde videre med det derhjemme? B. Hvordan kan du bruge det, indtil vi mødes igen? 2. Hvis du skulle afprøve, øve, eksperimentere med det derhjemme... A. Hvordan kunne du så gøre det? B. Hvad ville du få mest ud af? 3. Vær konkret og specifik med opgaven A. Hvad vil du helt præcist gøre? B. Hvordan og hvornår kan det ske? C. Hvem kan du få til at hjælpe dig?

8 Sikring af compliance Opgaver bør matche klienten på flere punkter Fokus på samarbejde, opsummering, feedback Evaluere motivation, ressourcer og færdigheder Rationalet bag opgaven skal være tydeligt for klienten Hvorfor er det vigtigt, at du får arbejdet med det her? Koble til målsætning, sagsformulering Sikring af hukommelse for opgaver Hvordan vil du huske, at du skal have det gjort? Brug skrevne noter, remindere, elastik om armen Forstærkning af compliance gennem feedback Husk en grundig gennemgang efterfølgende, også selvom det ikke er blevet gennemført Opmærksomhed på formuleringer Nogle personer stejler på hjemmearbejde. Brug f.eks: Eksperimentere, udforske, træne, huske på, arbejde med... At matche klienten Afprøv altid opgaver i sessionen Forstår klienten opgaven og er i stand til at udføre den? Undersøg ressourcerne for at løse dem Hvordan og hvornår kan du gøre det? Gennemgå i detaljer (skjult indøvelse) Undersøg potentielle forbehold, frygt og modvilje mod at udføre opgaven Hvad tænker du om at skulle løse denne opgave? Hvad kan komme i vejen for, at du laver opgaven? Hvad er sandsynligheden for, at du får det gjort? Hvordan kan vi gøre det mere sandsynligt? Skab succes Gør alt for sikre, at opgaven bliver en succes Særlig vigtigt for klienter med selvkritiske skemata og leveregler og med modløshed Hellere for lette end for svære Opmærksom på feedback-stil Forklaringsstil med fokus på styrker (indre, Typer af hjemmearbejde Selv-monitorering Tankejournal med tanker, følelser, krop, adfærd, triggere Dagbog (f.eks. positive oplevelser) Aktivitetsskema / planlægning af aktiviteter Adfærdseksperimenter Udfordre tanker og antagelser Selv-eksponering Udføre en spørgeskemaundersøgelse Foretage observationer af andre Arbejde med omstrukturering af tanker Tankejournal, 5 gode spørgsmål, lagkagemetode, analyse af fordele og ulemper Øve diverse teknikker Problemløsning, bekymringstid, afspænding, assertiv kommunikation (sige fra) Læsning Relevant stof i forhold til problemstilling Noter/modeller fra samtalerne

9 Øvelse: Hjemmeopgave Ud fra casen om Thomas Tag udgangspunkt i en af Thomas problemstillinger Hvilke former for hjemmearbejde kunne være anvendelige for Thomas? Lav et rollespil med fokus på design og sikring af compliance Feedback på hjemmearbejde Positiv feedback Vær opmærksom på leveregler Giv kredit og æren til klienten Undersøg klientens erfaringer med hjemmearbejdet Hvad kan vi få ud af dine oplevelser? Hvordan kobler det sig til sagsformuleringen? Hvad fortæller det dig, om din leveregel, at...? Kan erfaringerne generaliseres til andre områder? Hvordan kan du bruge det i andre sammenhænge? Hvad betyder det for din måde at tænke om... på? Opmærksom på forklaringsstil (indre, stabil, global) Feedback ved non-compliance Undersøg barrierer for hjemmearbejde - om der er negative tanker eller antagelser forbundet med opgaverne Kan vi prøve at undersøge, hvad der gjorde, at du ikke har fået det lavet? Indsigten i disse tanker kan være lige så værdifulde som hjemmearbejdet... Eller var det for svært/ambitiøst? Problemløs på næste uges hjemmearbejde Undersøg ressourcer Tag ansvaret Det er dig som terapeut, der skal sikre matchet med klienten. OBS: Spring aldrig over feedback. Vis, at hjemmearbejdet er vigtigt! Og brug det som en hver anden information. Øvelse: Feedback på hjemmearbejde 1. Thomas kommer tilbage ugen efter og har lavet hjemmeopgaven Lav et rollespil, hvor I kobler resultatet til sagsformuleringen 2. Thomas har ikke fået lavet hjemmearbejde Lav et rollespil, hvor I undersøger grunden. Vær opmærksom på at give positiv feedback, problemløse og relatere til sagsformuleringen 2 grupper laver 1, 2 grupper laver

10 Afrunding på dagen (4. dag) Læringscirkel Hvad tager jeg med mig? (oplevelser teori) Hvordan vil jeg gerne prøve det af i mit daglige arbejde? (analysere planlægge) Næste modul: Mere om målsætning, indkredsning af problemstillinger, udfordring af problemer (verbal udfordring og adfærdseksperimenter) og design af hjemmearbejde. Øvelse: Hjemmeopgave Gå sammen to og to Interview hinanden omkring 2. modul: 1. Hvad kan du tage med dig fra modulet? A. Hvordan kan du arbejde videre med det derhjemme? B. Hvordan kan du bruge det, indtil vi mødes igen? 2. Hvis du skulle afprøve, øve, eksperimentere med det derhjemme... A. Hvordan kunne du så gøre det? B. Med hvem, hvornår? 3. Hvilke barrierer kan du støde på? A. Ressourceknaphed, modvilje, hukommelse modul I dag: Generel struktur og mest anvendte arbejdsmetoder Næste gang: Sammensætning af disse i forhold til specifikke lidelser Modeller for specifikke lidelser 3. bølge af kognitiv terapi Litteratur Arendt, M., Rosenberg, N.K. (2012): Kognitiv terapi Nyeste udvikling. Hans Reitzels Forlag. Arbejdsskemaer som pdf her Beck, A.T. et al. (1979): Cognitive Therapy of Depression, The Guildford Press, New York Beck, J. (1995/2006): Kognitiv terapi teori, udøvelse og refleksion, Akademisk forlag. Bennett-Levy, J. (2004): Oxford Guide to Behavioural Experiments in Cognitive Therapy, Oxford University Press. Westbrook, D. et al. (2007): An Introduction to Cognitive Behaviour Therapy. Sage, Oxford

ANGST. Program dag 6. Hvorfor får vi angst? INTRODUKTIONSUDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI. 3. modul, dag 6 v/ psykolog Niels Baden

ANGST. Program dag 6. Hvorfor får vi angst? INTRODUKTIONSUDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI. 3. modul, dag 6 v/ psykolog Niels Baden Program dag 6 INTRODUKTIONSUDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI 3. modul, dag 6 v/ psykolog Niels Baden 9.00 10.20 Angst 10.20 10.40 Kaffepause 10.40 12.00 Angstøvelser Stress, angst og depression 12.00

Læs mere

Social færdighedstræning

Social færdighedstræning Social færdighedstræning En praktisk manual udviklet på døgninstitutionen på Pumpehusvej. Skrevet af psykolog Morten Hesse Formål med social færdighedstræning. Social færdighedstræning i gruppe har til

Læs mere

I det følgende beskrives to grundlæggende metoder i kognitiv terapi, samt principperne i mindfulness og mindfulnessbaseret kognitiv terapi.

I det følgende beskrives to grundlæggende metoder i kognitiv terapi, samt principperne i mindfulness og mindfulnessbaseret kognitiv terapi. 1 Kognitiv terapi - en behandlingsform i udvikling V/ Morten Sveistrup Hecksher f.1961 Aut. psykolog, specialist godkendt i psykoterapi og supervisor på videreuddannelses niveau MSH er stifter og indehaver

Læs mere

SOCIAL FÆRDIGHEDSTRÆNING

SOCIAL FÆRDIGHEDSTRÆNING Dette er et genoptryk med venlig tilladelse af psykiatrifonden: Kapitel 12 "Social færdighedstræning" af Allan Hedegaard Fohlmann i bogen Psykose hos unge - symptomer, behandling og fremtid af Merete Nordentoft,

Læs mere

Mentorens værktøjskasse

Mentorens værktøjskasse Mentorens værktøjskasse Den vigtigste forudsætning for at kunne fungere som en god mentor i DJ mentor, er et oprigtigt ønske om at stille sin erfaring og opmærksomhed til rådighed for et mindre erfarent

Læs mere

Kognitiv funktionel caseformulering Interview om livshistorie, skemata og relationen til aktuelle problemer

Kognitiv funktionel caseformulering Interview om livshistorie, skemata og relationen til aktuelle problemer Arbejdsskemaer Her finder du de 113 arbejdsskemaer, der hører til bogen Kognitiv terapi nyeste udvikling. Du kan her danne dig et indtryk af skemaerne, som kan downloades og printes i fuld A4-størrelse.

Læs mere

Gode kollegiale samtaler

Gode kollegiale samtaler TEMA Stress Værktøj 4 Der støtter og udvikler 1 Indhold Introduktion Formålene med dette værktøj Før I går i gang Hvordan kommer I i gang Processen trin for trin Redskab 1: Tre typer af samtaler Tre typer

Læs mere

Hvis din hest er død - så stå af

Hvis din hest er død - så stå af Roller Individuel øvelse 1. Hvilke roller har du på arbejdet? Jeg er den: 2. Hvilken rolle er du mest træt af, og hvorfor? 3. Er der roller, du føler, du er blevet påduttet af andre? 4. Hvilke roller sætter

Læs mere

Metodebeskrivelse. Social Færdighedstræning

Metodebeskrivelse. Social Færdighedstræning Metodebeskrivelse Social Færdighedstræning 1 Indholdsfortegnelse Metodebeskrivelse... 1 Social Færdighedstræning... 1 Lidt om 19M puljen - Kvalitet i den kommunale indsats overfor borgere med svære psykiske

Læs mere

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge PSYKIATRIFONDEN.DK 2 Psykiatrifonden 2014 DEN STØTTENDE SAMTALE

Læs mere

COACH DIG SELV TIL EN BEDRE BALANCE

COACH DIG SELV TIL EN BEDRE BALANCE COACH DIG SELV TIL EN BEDRE BALANCE - et refleksions- og handlingsværktøj til at skabe bedre balance mellem arbejdsliv og privatliv VÆRKTØJET I en travl hverdag hvor det kan være svært at få arbejdsliv

Læs mere

HVAD VISER FORSKNINGEN? At lære Den Motiverende Samtale

HVAD VISER FORSKNINGEN? At lære Den Motiverende Samtale I denne artikel vil jeg præsentere nyeste forskning inden for hvordan man lærer Den Motiverende Samtale. Jeg vil præsentere empiriske undersøgelser og studier, der dokumenterer, at man ikke lærer Den Motiverende

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Gode spørgsmål forskellige typer Indledende spørgsmål: Lineære spørgsmål

Gode spørgsmål forskellige typer Indledende spørgsmål: Lineære spørgsmål Gode spørgsmål forskellige typer Alle de nedenstående spørgsmål bør du øve dig så meget i at du bliver i stand til at stille dem uden at tænke over dem. Verdens bedste sælgere stiller verdens bedste spørgsmål,

Læs mere

Tid til refleksion. - at opdage dét du tror, du ikke ved...

Tid til refleksion. - at opdage dét du tror, du ikke ved... Tid til refleksion - at opdage dét du tror, du ikke ved... Refleksion er en aktiv vedvarende og omhyggelig granskning af den eksisterende viden, og af forholdet mellem det vi tænker og det der sker i virkeligheden

Læs mere

Kommunikation og sprog

Kommunikation og sprog Pædagogiske læreplaner i dagtilbud Sprog 1 Kommunikation og sprog Børns sprogudvikling er et vigtigt tema i den løbende debat om børn. Det er naturligt nok, idet vi lever i et videnssamfund, hvor det gælder

Læs mere

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG Bydelsmødrene bringer håb og forandring i andre kvinders liv Bydelsmødrenes Landsorganisation www.bydelsmor.dk Indholdsfortegnelse HVORDAN

Læs mere

Arbejdsskemaer til kognitiv terapi

Arbejdsskemaer til kognitiv terapi Arbejdsskemaer til kognitiv terapi 1 psykoedukation, socialisering Skema 1 Kognitiv terapi Skema 2 Introduktion til kognitiv terapi 2 modeller Skema 3 Kognitiv model Skema 4 Kognitiv model for depression

Læs mere

Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke

Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke drages til ansvar for brug af oplysningerne heri. METODEVEJLEDNING

Læs mere

Dokumentet indeholder også definitioner på de otte nøglekompetencer. Definitionen på at lære at lære er:

Dokumentet indeholder også definitioner på de otte nøglekompetencer. Definitionen på at lære at lære er: Project: P.R.E.S.T.O. Peer Related Education Supporting Tools 142301 LLP -1 IT COMENIUS -CMP Guide to learning to learn activities in the schools Guide til at lære at lære Final Version Redigeret af Istitutul

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

Konflikthåndtering. For tillidsrepræsentanter i Aalborg kommune. Lykke Mose www.perspektivgruppen.dk

Konflikthåndtering. For tillidsrepræsentanter i Aalborg kommune. Lykke Mose www.perspektivgruppen.dk Konflikthåndtering For tillidsrepræsentanter i Aalborg kommune Lykke Mose www.perspektivgruppen.dk Formål med kurset 1) At styrke deltagernes evne til at navigere i konflikter og aflæse hvad der foregår

Læs mere

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell RINGKJØBING AMT ROSKILDE AMT KØBENHAVNS KOMMUNE Forord Københavns Kommune, Ringkjøbing Amt og Roskilde Amt har videreudviklet

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål

COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål Sofia Manning (2007) COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål den 09-03-2012 kl. 9:57 Søren Moldrup side 1 af 13 sider Bogen er skrevet i du-form henvendt til den kommende coach. Denne stil

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Krop og psyke hænger sammen, så du kan ikke lære at leve uden stress uden at fokusere og ændre på både det fysiske og psykiske element. I dette afsnit sætter

Læs mere