Vi arbejder for en bæredygtig udvikling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vi arbejder for en bæredygtig udvikling"

Transkript

1 N R Vi arbejder for en bæredygtig udvikling Styr på Køge-egnens Renseanlæg Mest afløb for pengene Ny rådnetank halverer slammængden Katodisk beskyttelse af Langelandsbroen

2 LEDER Leif Bentsen Styrket CO 2 bevidsthed Der er en øget bevidsthed blandt vores kunder omkring klima og CO 2. Mange kommuner har således allerede valgt at lave en Klimakommune-aftale med Danmarks Naturfredningsforening, der forpligter kommunen til at nedbringe CO 2 -udslippet fra egne aktiviteter med minimum to procent om året. Krüger og Veolia ser også, som et af de mest aktive vandteknologiselskaber i verden i dag, en vigtig rolle i at fremme global bæredygtighed. Vi fokuserer på at skabe innovative løsninger og teknologier, der reducerer energiforbruget i vandbehandling og spildevandsrensning. Vandløsninger, hvor det klart fremgår, hvad CO 2 fodaftrykket medfører og hvilke alternative muligheder der er for at mindske det. Vi har udviklet en ukompliceret og gennemskuelig metode til at beregne CO 2 udledningen fra vores egne teknologier og har i løbet af året implementeret det i hele organisationen. Samtidig har vi værktøjerne til at beregne det samlede CO 2 fodaftryk på et helt anlæg, således at vores kunder får overblikket til at træffe beslutning om fremtidens optimale løsninger. Men vi fokuserer ikke ensidigt på den laveste CO 2 løsning. Vi har i stedet valgt en tilgang, som vi kalder CO 2 bevidsthed i Krüger og Veolia generelt. Og det har vi i erkendelse af, at vores kunder både i Danmark og rundt om i verden - kan have konkurrerende mål. Den laveste CO 2 løsning kan undertiden være i konflikt med andre miljømål, såsom vandkvalitet eller beskyttelse af miljøet. Vores strategi er derfor at tilbyde vores kunder løsninger og teknologier, som vil sætte dem i stand til at træffe CO 2 bevidste beslutninger. Vores kunder skal kunne komme til os og diskutere forskellige teknologier og træffe et bevidst valg baseret på en professionel tilgang til CO 2 bevidsthed Spar på energien Det er kommet et nyt værktøj, som bliver kaldt Energiberegneren. Det er et værktøj, der er udviklet af en række forsyninger, DANVA og Krüger. Målet er, at Energiberegneren skal hjælpe danske renseanlæg og pumpestationer til et mindre elforbrug. Hvis du har brug for en professionel håndsrækning til at spare på energien, så står Krüger klar til at hjælpe med at indsamle og beregne energiforbruget på renseanlæg og/eller pumpestationerne. Vi rådgiver også om valg af optimeringstiltag og beregner hvor meget energi, der kan spares på hver komponent, hver anlægsdel, det samlede anlæg, samt tilsvarende reduktion i udledt CO 2. Se Hvis du vil vide mere, kontakt Kim Sundmark, Miljøbog for børn Sammen med Veolia har Krüger lavet en miljøbog for børn, der er fuld af informationer, aktiviteter og forslag til, hvad børn og forældre selv kan gøre for at forbedre miljøet. Hvis du vil have et eksemplar, kontakt Mette Friis-Andersen, Med venlig hilsen Leif Bentsen Direktør, Krüger A/S Division Danmark IFAT 2010 skal du med? Bliv opdateret med alle de sidste nye innovative teknologier og løsninger på Krügers 3-dages studietur fra mandag den 13. september til onsdag den 15. september 2010 til IFAT i München, Europas største messe inden for vand og spildevand. Hvis du vil vide mere, kontakt Bjarne Mogensen, Tilmeld dig på: Forsidefoto: Stig Plessing fra Krügers afløbsafdeling 2

3 Foto: Timo Schaedla Hurtig indsats da vandværk brændte ned til grunden Upernavik vandværk på Grønland brød i brand i pinsen 2009 og trods et omfattende slukningsarbejde stod værket ikke til at redde. Allerede dagen efter blev Krüger ringet op af Grønlands Energiforsyning og spurgt, om vi havde mulighed for at hjælpe. Naturligvis lød svaret, idet Krüger gennem flere år har arbejdet med drikkevandsforsyning på Grønland og kender de lokale forhold. - Vi havde en 20 isoleret container på lager med to sandfiltre i den rigtige størrelse og to kulfiltre, som dog ikke skulle bruges. Men så var der plads til at installere den nødvendige kemikaliedosering, UV-anlæg, ph overvågning, pumper osv., fortæller Steen Lindhard, projektleder hos Krüger. Mens tre af Krügers folk fik det midlertidige vandanlæg monteret og testet, blev kloret råvand bragt ud med tankvogne i Upernavik og indbyggerne fik påbud om at koge vandet. Tre uger senere var nødvandværket fra Krüger klar til brug og det blev afskibet fra Danmark den 1. juli dage efter ankomsten i Upernavik havde Krügers tekniker startet og indkørt anlægget. Hvis du vil vide mere, kontakt Steen Lindhard på Konstruktivt samarbejde med Letland indbyggere i byen Daugavpils i Letland var ovenud tilfredse, da Krüger i august 2009 overdrog dem et udvidet og opgraderet renseanlæg. Renseanlægget har fået renoveret de to bestående aktiv slam linjer samt efterklaring. Rent badevand selvom det regner Samtidig har Krüger stået for design og implementering af to helt nye BioDenitro linjer inklusiv efterklaring og Bio-P. Derudover er der også kommet en ny slamafvanding på anlægget, en ny septisk slammodtagestation og et nyt PLC system. Ved overdragelsesceremonien fik Krüger overrakt et certifikat fra renseanlæggets ledelse, hvorpå der bl.a. stod, at de var meget tilfredse med Krügers indsats og især for substantial contribution and constructive cooperation during the implementation. Hvis du vil vide mere, kontakt Anita Weber, Københavns Kommune har ønsket at opgradere Svanemøllebugten til badevandskvalitet. Derfor er det nødvendigt at reducere udledningen af forurening fra det aflastede spildevand, der ved overløb i forbindelse med regnvejr løber fra Vilhelmsdalsløbet og ud i Svanemøllebugten. Krüger har i den forbindelse udarbejdet ideoplæg og projekt til en løsning, hvor fire store tromlesier renser vandet for flydestoffer, dvs. grovere, synlig forurening som papir og plastic. Tromlesierne kan håndtere 10 m 3 vand i sekundet og er udviklet af det tyske firma UFT. Virker fortrinligt - Vi har tromlesier i hele byen og har gode erfaringer med dem, da der er få udgifter til drift og vedligeholdelse, siger Sigurd Wrisberg, projektleder på anlægget for KE Afløb, der var bygherre og tilsynsførende på anlægget. Anlægget har i alt kostet ca. 25 mio. kroner. Det stod klar inden badesæsonens start den 1. juni 2009, og tromlesierne kom hurtigt til at stå sin prøve. - Vi fik det store regnskyl den 12. juni, og der virkede det fortrinligt, siger Sigurd Wrisberg. Hvis du vil vide mere, kontakt Hans Rasmussen, 3

4 klima Regnvand væk fra motorvejene Når de store regnskyl kommer, så er motorvejene flere steder i landet sat under vand. En yderst farlig trafiksituation for de mange bilister. Vejteknisk Institut, der er en del af Vejdirektoratet, igangsatte derfor et pilotprojekt i 2008, der skal undersøge metoder til at at løse problemet. Projektet fokuserer - med udgangspunkt i Trekants-området i Jylland - på at definere områder i motorvejsnettet, hvor der er risiko for oversvømmelse. Når områderne er defineret, ser man på, hvordan man bedst muligt kan lede vandet væk både fra kørebanerne og de lavtliggende områder nær motorvejene når der kommer et stort regnskyl. Krüger samarbejder med Vejteknisk Institut på projektet og bidrager med ekspertise inden for terrænanalyse og terrænmodellering. Efter flere års samarbejde med danske kommuner og forsyninger har Krüger efterhånden stor erfaring i at analysere sammenhængen mellem terræn og afstrømning i kloaksystemet. Internationalt pilotprojekt Resultaterne fra pilotprojektet skal også bruges internationalt, idet Vejteknisk Institut også samarbejder med Sverige om projektet. Her i Danmark forventer man at resultaterne skal anvendes til at ERA-NET ROAD- projektet SWAMP: Storm water prevention Methods to predict damage from the water stream in and near road pavements in lowlands areas. Koordinator: Vejteknisk Institut i samarbejde med Väg- och TransportInstituttet (VTI) i Linköping, Sverige. målrette og prioritere indsatsen, så tilpasning af det danske vejnet sker med stor omtanke og vægt på langtidsplanlægning. Hvis du vil vide mere, kontakt Nanna Høegh Nielsen, DEB: Dokumen teret Energi Besparelse Energibesparelse handler ikke altid om blot at skifte de gamle trofaste pumper ud med moderne energibesparende pumper med frekvensomformere, som tilpasser energien til det bestilte arbejde. For er det bestilte arbejde nu også det energioptimale, eller findes der mindre energikrævende måder at udføre forsyningsopgaven på? Energirigtig og sikker vandforsyning Gennemtænkt helhed Det satte DANVA sig for at finde ud af og har derfor finansieret et udredningsprojekt, udarbejdet af Krüger, som overordnet ser på energiomkostningerne ved vandtårne. Udredningsprojektet, der er kaldt Energirigtig og sikker vandforsyning viser, at brug af vandtårne koster 10% ekstra på forsyningens elregning, og det er endda sammenlignet med de mest energioptimale pumpeenheder. Og i trykstyrede forsyningsnet, hvor forbrugerne har højt forsyningstryk i forhold til forsyningens driftsmål, viser beregninger store energibesparelser ved at reducere dette overforbrug af tryk. For eksempel kan der være et besparelsespotentiale på % på udpumpningsenergien ved at reducere overskydende forsyningstryk og inddele i trykzoner. Tilsvarende inde på vandværket er det ikke altid optimalt bare at skifte gammelt ud med nyt uden at gennemtænke helheden. DEB Dokumenteret EnergiBesparelse Energibesparelser opnås kun gennem et samspil mellem menneskers handlinger, mekanik og de rigtige beslutninger. Derfor tilbyder Krüger nu: DEB Dokumenteret EnergiBesparelse, der bl.a. består af en workshop, hvor man diskuterer målinger af forbrug og beregninger med medarbejderne for at prioritere den fælles indsats frem mod målet. Indsatsen beskrives i en plan med handling, økonomi og rollefordeling. Hvis du vil vide mere, kontakt Bo Bartelt, 4

5 STAR Control On-line styringssystem, der tilpasser styringen af renseanlægget efter de faktiske og forudsigelige forhold. STARs indbyggede procestekniske erfaringer og on-line målinger af ilt, flow, ammonium, nitrat, fosfat, slamspejl og tørstof sikrer fuld kontrol med anlægget. klima Pernille Ingildsen og Kim Tietze. Styr på Køge-egnens Renseanlæg Køge-egnens Renseanlæg er nu et af Danmarks sikreste anlæg efter forureningssagen i Allerede året efter blev renseanlægget ISO certificeret og som en del af miljøledelsessystemet arbejdes der nu videre med at optimere driften. En af metoderne er STAR Control, der blandt andet skal hjælpe driftspersonalet med at nedbringe energi- og kemikalieforbruget og dermed sænke driftsomkostningerne. Men det var oprindeligt problemer med slamflugt i forbindelse med kraftige regnskyl, der fik Køge til at se nærmere på mulighederne med STAR Control. - Vi startede med at ville have enkeltstyringen ATS til at styre det øgede flow i forbindelse med regnvejr og dermed mindske slamflugten. Men vi er endt med at tage hele pakken, dvs. den komplette STAR Control, fortæller Kim Tietze, der er teamleder for Teknik & Anlæg i Energiforsyningen. Brugervenligt system Siden beslutningen om STAR Control blev truffet, er Pernille Ingildsen tiltrådt som Vand- og Afløbschef i Energiforsyningen. Pernille er civilingeniør og kender STAR fra dengang hun tog sin PhD indenfor styringssystemer. - Personligt ser jeg mest frem til at få en brugervenlig styring i den daglige drift. STAR er et helt straight forward system, som driftsfolkene nemt kan bruge i deres daglige arbejde. Derudover forventer jeg at STAR giver os flere fordele på BioP styringen og f.eks. redder os fra pludselige fosforudslip. Og samtidig kan STAR give os en række nøgletal, som vi skal bruge til at tænke fremad og planlægge efter. Hånd i hanke med projektet Køge-egnens Renseanlæg og Krüger har indgået en økonomisk incitamentsaftale på STAR Control, der løber i 2 år fra styringssystemet er taget i brug. På den måde har Køge hånd i hanke med at systemet kommer til at fungere bedst muligt. Forsyningsdirektør med helikopterperspektiv Køge-egnens Renseanlæg PE. Bygget i ombygget i Et mekanisk, biologisk og kemisk anlæg. Modtager ca. 60% husspilde - vand og 40% industrispildevand - Vi forventer, at der vil komme en mindre økonomisk gevinst ved implementeringen af STAR. Men det vigtigste resultat er en stabil drift og et system, som er let at gå til for operatørerne, vurderer Pernille. - Hvis anlægget havde været helt fyldt op og vi slap for f.eks. en fysisk udvidelse, så havde vi kunne måle en større gevinst. Men vi har et anlæg, der er 60-70% belastet, så det er i stedet procesforståelsen og styringen af afløbsværdierne, der er vigtige for os. Hvis du vil vide mere, kontakt Henrik Thomsen, Line Wilchen Hollesen blev udnævnt til direktør for Energiforsyningen i Køge Kommune for godt et år siden. Et job, som den 40-årige civilingeniør er meget begejstret for. - Det er et spændende job, hvor der konstant er nye udfordringer. Vi har både vejlys, elnet, varme, vand og afløb med i forsyningen og mit job er bl.a. at sørge for, at Energiforsyningen både er en god forretning og en god arbejdsplads for alle medarbejderne. Heldigvis trives jeg med at flyve højt, dvs. være den, der skal have helikopterperspektivet på alle de områder vi er ansvarlige for, fortæller Line. Ingeniør og strateg Allerede på universitetet specialiserede Line Hollesen sig i spildevand. Et fagområde, som hun fortsatte med at fokusere på efterfølgende hos bl.a. Fyns Amt, Københavns Amt og Miljøstyrelsen, før hun kom til Køge. - Som forsyningsdirektør arbejder jeg meget med strategiudvikling, selskabsdannelse, bestyrelsesarbejde osv. Men min tekniske baggrund er helt klart en fordel, bl.a. hvis bestyrelsen spørger ind til tekniske detaljer eller lignende. Det har også vist sig at være en fordel at jeg tidligere har arbejdet med lovgivningen og kender grænsefladerne mellem drift og myndighedsgodkendelser osv., fortæller Line. 5

6 Rent vand Farum er på forkant med AQUIS Operation AQUIS Operation er et it-værktøj, der holder vandværkets kontrolrum opdateret med tilstanden i ledningsnettet. Systemet, som Krüger forhandler, er nu opdateret til at vise udviklingen i vandtrykket i realtid, hvor det før var en beregningsmodel. Farum Vandværk har gennem et halvt år været foregangsbruger af AQUIS Operation. Systemet kan her stå sin prøve, idet Farum har et forholdsvis komplekst net med tre vandværker, der kræver at man har overblik over, hvad der sker. - Vi fik det, fordi jeg gerne vil kunne foretage en ledningsberegning, når jeg skal omlægge en ledning. Når vi har et meget integreret net skal man kunne overskue, hvad der sker i det øvrige net. Og så frygter man naturligvis forurening et eller andet sted. Med systemet kan jeg se, hvor en eventuel forurening opstår og hvordan det kan sprede sig i nettet, siger vandværksbestyrer Jørn Due, der dog ikke har oplevet en forureningssituation. Jørn Due ser hver morgen, hvad der er sket i løbet af natten, om vandtrykket er acceptabelt, eller om han skal ind og regulere noget. Han fremhæver også, at han ved en reparation kan aflæse forbruget i det øvrige net og beslutte, om han skal vente med at lukke ned. Endelig kan han bruge det til at imødekomme opringninger fra borgere, fordi han kan aflæse det aktuelle vandtryk på de enkelte adresser. Kommet for at blive Systemet er dog stadig ikke fuldt udviklet, og selvom Jørn Due bruger det i hverdagen, ser han også plads til forbedringer. Et halvt år er ikke nok til, at han mestrer det fuldt ud, så der er af og til nogle udfordringer. - Jeg kunne godt tænke mig en brugervejledning. Men hvis der er noget jeg ikke kan finde ud af, så ringer jeg til Krüger. Det er stadig på begynderstadiet, så jeg må forsøge mig frem, siger Jørn Due, der dog vil blive ved med at bruge systemet. - Jeg tror, alle kommer til at bruge det med tiden. Når man først får det inden for døren, begynder man at bruge det. Men anlægget skal dog have en vis størrelse, før det bliver relevant. Hvis du vil vide mere, kontakt Bo Bartelt, DDS Minimér risikoen for en vandforurening Hvad er risikoen for, at vi kan få en forureningssag på vores vandværker? Det spørgsmål stillede SK-Vand A/S i Slagelse til Krüger i sommeren 2009 og bad om at få en minutiøs gennemgang af hele systemet. SK-Vands egne medarbejdere kender naturligvis alt til deres egne 7 vandværker og 5 beholderanlæg, men idéen var også at få nogle nye, friske øjne til kritisk at gennemgå hele systemet og fokusere på, hvilke risici der er og hvor eventuelle uheld kan opstå. Samtidig skulle gennemgangen også fokusere på den hygiejniske sikkerhed og munde ud i forslag til forbedringer. Flertrinsraket Efter en gennemgang af hele systemet inklusiv tilhørende kildepladser opstillede Krüger en prioriteret liste over de tiltag, der kan forbedre den hygiejniske sikkerhed. Resultatet er, at vandværkerne bliver delt op i hygiejnezoner og der bliver afholdt kurser for alle medarbejdere, således at alle har den samme grundlæggende forståelse for mulige ricisi og fokus på hygiejnesikkerhed. Kurset indeholder også forslag til en række praktiske tiltag og gode råd til bl.a. beredskabet. SK-Vand A/S er således godt på vej med DDS Dokumenteret DrikkevandsSikkerhed. Hvis du vil vide mere, kontakt Erling Baun Christensen, 6

7 Rent vand Tjek på varmtvandsinstallationerne Legionella-gennemgang afslører fælderne Legionella-bakterier er en uvelkommen gæst i alle varmtvandsinstallationer, og de kan være svære at holde fra døren. Det har der været flere eksempler på de senere år, hvor folk er blevet syge af vandet i blandt andet svømmehaller. Krüger lancerede i foråret en legionella-undersøgelse, der kan sætte en stopper for spredningen af bakterier. Undersøgelsen omfatter for det første en gennemgang af varmecentralen for at kontrollere for døde ender, sikre at temperaturer og rør er i orden osv. Det munder ud i en risikovurdering, som Krüger gennemgår med kunden. Derudover bliver der taget vandprøver, der kan afsløre legionella-forekomster. Men målingerne afspejler selvfølgelig tilstanden i anlægget. - De steder, hvor vi peger på nogle fejl, det er også de steder, der er legionella. De steder, hvor tingene er i orden, er der ikke legionella, siger Michael Rasmussen fra Krüger, der tilbyder undersøgelserne til kommunerne. Det skal være i orden Brøndby Kommune var den første til at få foretaget en legionellagennemgang af Krüger for at forebygge, at ældre og andre, der bruger kommunens bade, bliver syge. - Det er sådan noget, der bare skal være i orden, så vi ville gerne have tjekket vores anlæg for at sikre, at det kører optimalt. Der har været nogle døde ender, og dem har vi været ude at reparere, siger bygningskonstruktør Torben Schwartau fra Teknisk Forvaltning i Brøndby Kommune. Flere kommuner landet over har tilsluttet sig ordningen, som også boligselskaber og andre kan benytte sig af. Hvis du vil vide mere, kontakt Michael Rasmussen, Følg udviklingen time for time Det er ikke længere nødvendigt at vente på feltdata eller selv tage ud i marken for at følge med i, hvordan det går med en in-situjordoprensning. Med et nyt webbaseret program fra Krüger kan alle parter sidde derhjemme og følge udviklingen i detaljer. De termiske jordoprensninger, som Krüger udfører, består kort sagt i at opkoge jorden med varmelegemer, så forureningen omdannes til damp og kan samles op. Det er altafgørende, at temperaturen er tilstrækkelig høj, og det giver Krügers webprogram opdateringer om hver halve time, ligesom det opdaterer andre parametre som eksempelvis energibalance og energiforbrug. Derudover kan programmet plotte de forskellige parametre mod hinanden, så man kan analysere sig frem til sammenhænge. Endelig leverer programmet et resume, så enhver kan danne sig et overblik over situationen uden at gå ned i de tekniske detaljer. ISTD in-situ jordrens Konstant opdateret Programmet bliver blandt andet anvendt i Reerslev, hvor Krüger udfører en oprensning af chlorerede opløsningsmidler, som Niras projekterer for Region Hovedstaden. Hver uge holder parterne i projektet et telefonmøde, hvor alle kan følge de aktuelle data samtidig i Krügers webprogram og beslutte den næste uges drift. Ifølge Pia Juul Jensen, civilingeniør og HR-leder i Niras, er den største fordel ved programmet dog, at hun kan følge med online i det daglige frem for at vente på oplysningerne fra Krüger. - Det væsentligste er, at man kan følge med hele tiden derhjemme. Man er opdateret hele tiden og kan tage stilling til, om man skal gøre noget, siger hun. Mange features Pia Juul Jensen fremhæver muligheden for at navigere i mange forskellige data og bearbejde dem, uden man vel at mærke kan ødelægge noget. Desuden er feltbogen med de samlede data tilgængelig, og endelig er der features som interaktive kort. Det er godt nok ikke hverdagsværktøj, men gør den samlede brugeroplevelse mere komplet. - Helhedsoplevelsen er, at det er superfedt, og at der ikke mangler noget. Det gør, at man føler sig meget tæt på. Det er også meget værd, at feltbogen ligger der. Alle data er samlet der, og man kan se data fra tidligere projekter, siger Pia Juul Jensen. Hvis du vil vide mere, kontakt Niels Ploug, 7

8 afløb Dynamisk værktøj til prioritering af kloaksanering Hvordan foretager en kommune en objektiv prioritering af, hvilke dele af kloaknettet man skal sanere først? Det har de fået svar på i Fredericia Kommune ved hjælp af et databaseværktøj, der opbygger en matematisk model til prioritering af kloakoplandene. Værktøjet støvsuger kommunens databaser for al eksisterende viden om kloaksystemet. På den baggrund tildeler det hvert opland et pointtal, der angiver, hvilket opland, der bør have højest prioritet. Udregningen af point bygger på parametrene alder, kvalitet, hydraulik, drift og risikoanalyse. - Det giver en objektivitet i forhold til, at vi sanerer de rigtige steder. Alle kan komme og spørge, hvorfor vi sanerer et bestemt område og ikke et andet. Programmet dokumenterer, at det, vi laver, er velovervejet, siger Andres Abildgaard, ingeniør i Miljø og Spildevand, Fredericia Kommune. Plads til udvikling Andres Abildgaard fik ideen til værktøjet for halvandet år siden og kontaktede Krüger for bistand til udvikling og innovation. Fredericia Kommune sanerer i dag på baggrund af første kørsel af programmet og står nu over for en ny proces. Værktøjet er nemlig dynamisk, idet opdateringer af dandasdatabasen og driftsdatabasen påvirker udregningen. Ud fra det nuværende datagrundlag er aldersdelen udslagsgivende for saneringsprioriteringen, men det kan ændre sig. For eksempel kan tv-inspektioner få større betydning, efterhånden som mere end de nuværende 5-6 procent af kloaknettet bliver tv-inspiceret. Jo flere data man kan gøre digitale, jo bedre bliver program- met. For eksempel er vandløbenes tilstand på nuværende tidspunkt ikke med i beregningen. - Det er ikke noget, man endnu skal anvende ukritisk. Formålet har været at have dokumentation for, at vores prioriteringer er fornuftige, siger Andres Abildgaard, som tror, at andre kommuner kan komme til at bruge programmet i en tilpasset udgave. Hvis du vil vide mere, kontakt Theis Gadegaard, Regnvandsledning gav mest afløb for pengene Et oversvømmet regnvandsbassin medførte i 2007, at et kraftigt regnskyl satte sit spor på en række huse i Helsingør. Og de lokale politikere tog derfor beslutning om, at der skulle gøres en indsats i forbindelse med afledningen af regnvand. Blandt mange forslag valgte man en 740 meter lang regnvandsledning med en kapacitet på 1800 l/s fra det eksisterende bassin og ud til kysten. Krüger stod for projektering og udbudsmateriale på projektet, der rent teknisk ikke var usædvanligt. Men et forløb gennem skov, vandløb, diger, under jernbanen og ud til et kystområde gjorde det til en anderledes opgave. - Den store udfordring som vi nok undervurderede en smule var, at der skulle så mange myndigheder til, og der skulle være høringsperioder. Skulle vi lave det en gang til, ville vi nok være lidt længere fremme i skoene med hensyn til myndighedsbehandlingen, siger Lars Winther, der repræsenterede Helsingør Kommune som bygherre på opgaven. En rolle, Krüger varetog i det daglige arbejde som tilsynsførende. - Krüger har taget et stort medansvar for opgaven. Især i selve udførelsesfasen har de været på forkant med tingene og været gode til at informere og inddrage os i god tid, siger Lars Winther. Langsigtet løsning Løsningen med en regnvandsledning til kysten blev valgt frem for et nyt bassin, fordi den ikke indebærer samme drift og vedligeholdelse efter etableringen. - Det giver mest afløb for pengene. På lang sigt vil en ny, stor regnvandsledning til havet være billigere at drive, siger Lars Winther og fortæller, at regnvandsledningen hurtigt kom til sin ret, efter den var færdig i april 2009: - Tre uger efter vi havde fået overdraget ledningen, fik vi et ordentligt regnskyl, og havde vi ikke haft regnvandsledningen klar, var husene sandsynligvis oversvømmet en gang til. Så vi fik valuta for pengene med det samme. Hvis du vil vide mere, kontakt Theis Gadegaard, 8

9 Spildevand Rådnetank halverer slammængden og producerer energi Besparelser på bortskaffelse af slam, en mindre elregning og selvforsyning af varme. Det er de tre kontante resultater, Søholt Renseanlæg får ud af deres nye rådnetank, som Krüger har været rådgiver på. Rådnetankens primære funktion er, at den kan halvere mængden af det slam, som er tilbage efter vandrensningen. Rådnetanken på m 3 halverer i kombination med et Biogest disintegrationsanlæg Søholts slammængder fra til ca ton årligt. Det betyder store besparelser og investeringen på 28 mio. kroner forventes således at være tjent ind i løbet af 10 år. Opnår besparelser - Vi ønsker at fremtidssikre afsætningen af slam og imødegå nye krav fra myndighederne. Ved at reducere vores slammængde så meget som muligt, er vi ikke så udsatte, hvis der kommer ændrede regler, siger Hans Jørgen Jensen, driftschef på Søholt Renseanlæg. Slammet fra Søholt Renseanlæg bliver i øjeblikket afsat som gødning til landbrugsjord, men der bliver i Andelsselskabet Slamforbrænding arbejdet på at etablere et nyt slamforbrændingsanlæg for en række kommuner i Midtjylland. Hans Jørgen Jensen påpeger dog, at Søholt under alle omstændigheder opnår en besparelse med rådnetanken, når man skal skille sig af med mindre mængder slam. Ny gaslås gør service meget nemmere Rådnetanken har nogle betydelige sidegevinster i form af el- og varmebesparelser på renseanlægget. Det biogas, tanken danner, producerer strøm nok til at dække en andel på ca. 25% af hele anlæggets elforbrug. Varmen i kølevandet fra gasmotoren er nok til ikke alene at opvarme rådnetanken, men til at gøre hele Søholt Renseanlæg selvforsynende. Rådnetanken er desuden udstyret med Fra venstre mod højre: Hans Jørgen Jensen, driftleder og Peter Blichfeldt fra Søholt samt Ulrik Tørnæs fra Krüger en ny type gaslås, som Krüger har udviklet, og som endnu ikke er særligt udbredt. Den gør det betydeligt nemmere at servicere rådnetanken, fordi man med gaslåsen nemt kan tage omrøreren i tanken ud og efterse den. Krüger har været rådgiver på projektet hele vejen fra skitseprojektering, hovedprojektering, tilsyn og byggestyring under udførelsen. Rådnetanken blev sat i drift i sommer og er efter en indkøringsfase klar til at blive indviet den 5. november. - Vi har haft et godt samarbejde med Krüger. De har været professionelle og har stor erfaring med udrådning af slam. De mennesker, vi har samarbejdet med, har været erfarne og vidst, hvad de har med at gøre, siger driftschef Hans Jørgen Jensen. Hvis du vil vide mere, kontakt Peter Blaaberg, 9

10 Lamel seperator Afløbssystem indu striens vand Reaktions tanke Afvanding: Filterpresse Fredericia centralrenseanlæg Buffer tanke Deponi Spildevandsanlæg klar på rekordtid Rexam Beverage Can Fredericia A/S indviede i år en ny fabrik, der kan producere 1,4 mia. dåser til drikkevarer årligt. I forbindelse med fremstillingen af dåserne skal der bruges vand, især i den efterfølgende vask af dåserne. Skyllevandet bliver genbrugt i lukkede kredsløb, men det sidste hold skyllevand er forurenet med blandt andet olie og skal derfor forrenses, inden det bliver ledt til afløb. Krüger leverede et komplet anlæg til forbehandling af spildevandet, så det var klar til at modtage vand fra produktionsopstarten. Men der var kort tid at løbe på: Kontrakten blev indgået i juli 2008, og da dåseproduktionen startede seks måneder senere i januar 2009, stod renseanlægget klar til modtagelse af spildevand. Krüger følger op Sådan en opstart sker ikke uden justeringer. Rexams personale står i dag for driften, men Krüger har været meget på anlægget efter afleveringen for at bistå med reparationer og ændringer. Spildevand fra produktionen Vilkårene for et spildevandsanlæg er, at det skal modtage, hvad der måtte komme. Det vil sige meget varierende driftsvilkår, som er næsten umulige at forudse på forhånd. Sådan var det også i dette tilfælde, hvor spildevandet har vist sig mere olieholdigt end ventet, så man har været nødt til at justere anlægget. - Problemerne bliver løst, men det viser med al tydelighed, at man skal have fokus og afsætte ressourcer til drift og tilsyn. Det ved vi i Krüger, og vi har været klar med assistance, reparationer og tilpasninger på anlægget. Samlet set synes vi, at det er lykkedes godt, og takket være Rexams driftspersonale har Rexam helt fra starten af deres dåseproduktion haft et renseanlæg til behandling af spildevandet, siger Leif Pedersen, projektleder i Krüger. Hvis du vil vide mere, kontakt Leif Pedersen, Effektiv afsaltning sparer på vandforbruget Det er mange kubikmeter vand, der hver dag bliver brugt i produktionen af katalysatorer hos Haldor Topsøe. Katalysatorerne består af tungmetaller, som bliver meget påvirket af eksempelvis klorider, så hos Haldor Topsøe bruger de udelukkende demineraliseret vand. Alt vand bliver derfor afsaltet i tre omvendt osmoseanlæg, der hver kan behandle 17 kubikmeter vand i timen. Anlæggene er leveret af Krüger og bygget af søsterselskabet Elga Berkefeld i Tyskland. Standardanlægget MegaRO er specialdimensioneret til vandet fra Haldor Topsøes boring, der har et saltindhold på 328 mg/l, mens normalt vand har under 100 mg/l. Det skyldes, at boringen ligger tæt ved Roskilde Fjord og derfor trækker havvand ind. Efter at have været igennem de omvendt osmoseanlæg falder vandets ledningsevne fra 1650 mikrosiemens pr. cm til 20 microsiemens pr. cm. Kvaliteten er løftet Haldor Topsøe har altid afsaltet deres vand, så processen er ikke ny. Men det nye anlæg, der er designet med vægt på driftsøkoniomi og vandbesparelse, har effektiviseret vandforbruget betragteligt. - I forhold til tidligere er det nye anlæg state-of-the-art, siger Herman Ljungvall, der er ingeniør i Haldor Topsøe. Rensningsgraden på anlægget er forbedret fra en udvindingsgrad på 60 til over 75%, og ledningsevnen er bragt ned fra 50 til 20 microsiemens/cm. Det kvalitetsløft betyder, at man kan spare en ekstra rensning de steder, der er særligt kloridfølsomme. Desuden trækker virksomheden mindre vand op fra grundvandsboringen, I forhold til tidligere er det nye anlæg state-of-the-art fordi vandet bliver udnyttet bedre, og fordi den nye osmoseproces erstatter blødgøringsprocessen med tilsætning af antiscalant. Hvis du vil vide mere, kontakt Søren Hoffmann, 10

11 indu striens vand Katodisk beskyttelse sikrer Langelandsbroen Langelandsbroen er truet af korrosion på betonpillernes jernarmering, der er ved at ruste væk. Løsningen på det problem er etablering af et katodisk beskyttelsesanlæg, der genopbygger armeringen og beskytter den fra nedbrydende klorid og kuldioxid. Krüger Aquacare har med sin store erfaring med den type betonrenovering fået til opgave at udføre beskyttelsen af Langelandsbroen. Det er et omfattende projekt til i alt 75 mio. kroner, som indebærer montering af m 2 anodenet på broens 20 pilleskafter. Bropillernes ydre betonlag fjernes, hvorefter jernarmeringen bliver dækket med et anodenet. Det tilsættes en svag strøm på 24 v, som skaber en kemisk reaktion, der modvirker jernets nedbrydning. Største projekt herhjemme - Det er det største projekt, der nogensinde er kørt herhjemme med katodisk beskyttelse. Det stiller store krav til den omhygge- lighed, der skal til få det fungere efter hensigten, siger Franck Villumsen, der er Krügers projektingeniør på brobeskyttelsen, som strækker sig over fire år. De øverste to meter af Langelandsbroen blev allerede beskyttet for et år siden. Da opdagede man, at hele jernarmeringen er i dårlig stand, og derfor bliver pillerne nu totalrenoveret. Flere broer står for tur Katodisk beskyttelse er i mere end 20 år blevet udført i svømmehaller efter samme princip, og de seneste 15 år har Vejdirektoratet eksperimenteret med det. Første forsøg med en bro i fuld skala var på Egernsundbroen i Sønderjylland, som har dannet grundlag for blåstemplingen af teknologien. Det er nyt med katodisk beskyttelse på en hel bro og over så mange kvadratmeter som Langelandsbroen, men det bliver ikke sidste gang. Alle broer har problemer med, at vind, vand og vejsalt går ind i betonen og ruster jernet væk. Faktisk står næsten alle danske broer over vand foran en lignende renovering. Det kommer dog til at tage tid, da der ikke er mange, som kan udføre arbejdet, ligesom økonomien også spiller ind. Hvis du vil vide mere, kontakt Franck Villumsen, Inddampning sparer 3 ud af 4 deponitransporter Der er kontante og miljømæssige fordele ved at køre forurenet spildevand gennem en inddamper og skille det rene vand fra. Det har de oplevet hos Mekoprint A/S, der har fået leveret to forskellige inddampere af Krüger. Den ene inddamper anvender Mekoprint, der producerer faconætsede tyndpladekomponenter, til at køre spildevand med malingrester igennem. Ved at dampe vandet fra og udskille malingen mindsker Mekoprint koncentratet, som skal til deponi, til en fjerdedel, mens tre fjerdedele kan udledes til kloaksystemet. Det giver os den store fordel, at vi sparer tre ud af fire tankvognstransporter med procesaffald. Det er reelt vand, vi betaler for at få bortskaffet, og det er der ingen grund til, siger Poul Christiansen, teknisk manager i Mekoprint. Mekoprint har desuden en inddamper til spildevand med tungmetaller, som stammer fra ætsning i metal og rustfrit stål. Efter at have været igennem Mekoprints rensningsanlæg, kører spildevandet gennem inddamperen for at være sikker på at overholde kravene til udledningen. Herefter bliver 9/10 af vandet genbrugt som skyllevand. Men det er faktisk mere rent, end det vand vi får ind i hanen, siger Poul Christiansen. Hvis du vil vide mere, kontakt Finn Skov Nielsen, 11

12 siden sidst On-line styringskonference i Australien I juni deltog Henrik Thomsen og Sune Neve fra Krüger A/S i konferencen 10th IWA Conference on Instrumentation, Control and Automation. Konferencen blev afholdt i Cairns, i det tropiske nordøstlige Australien. Henrik Thomsen Inviteret gæstetaler Henrik Thomsen var indbudt som gæstetaler til at afholde en forelæsning om on-line styring af renseanlæg. Forelæsningen var arrangeret til minde om afdøde Marinus Nielsen, der var en af de tidligere ildsjæle bag STAR on-line styring. Sune Neve, der til daglige befinder sig på Krügers kontor i Aalborg, præsenterede en poster/plakat om et af Krügers udviklingsprojekter, der ser nærmere på at anvende vejrradarer i styringen af spildevandssystemer. Derudover var der flere posters fra Krüger med på konferencen, bl.a. om samstyring og nitrifikationsrater. Både præsentationer og posters fik god opmærksomhed, og gav anledning til en række spændende diskussioner med de andre deltagere. Generelt bød konferencen på et spændende program, med interessante præsentationer af den nyeste teknologi og viden inden for fagområdet. Der er tale om det ypperligste forum inden for styringsteknologi og vi fik flere gode ideer og nye kontakter med hjem. Hvis du vil vide mere, kontakt Henrik Thomsen, ISTD successen fortsætter Oprensning af forurenet jord ved hjælp af ISTD en teknologi, hvor man opvarmer jorden med varmelegemer er blevet en stor succes i Danmark. Især fordi ISTD teknologien kan fjerne >99% af forureningen på forholdsvis kort tid. Krüger har udført flere oprensninger rundt om i Danmark, bl.a. på Fyn og er pt. i gang i Reerslev syd for København. Efter et par år i entreprenørbranchen er Per Ørskov vendt tilbage til Krüger som chef for vores afløbsaktiviteter i Jylland. Velkommen hjem! ISTD teknologien kommer fra det amerikanske firma TerraTherm og Krüger fik i 2006 rettighederne til ISTD teknologien i Danmark og Sverige. Men en ny aftale om eneforhandling til teknologien betyder, at Krüger nu også markedsfører og udfører ISTD jordrens i Norge, Finland, Polen, Holland, Belgien og Italien. Hvis du vil vide mere, kontakt Maiken Faurbye, Per leder igen Krügers afløbsprojekter i Jylland Hvis du vil vide mere, kontakt Per Ørskov, Krüger A/S Gladsaxevej 363 DK-2860 Søborg Tlf Klamsagervej 2-4 DK-8230 Åbyhøj Tlf Indkildevej 6 C 9210 Aalborg SØ Tlf Krüger Aquacare Fabriksparken 50 DK-2600 Glostrup Tlf Se også for flere informationer om de forskellige løsninger og produkter. Krüger Nyt udgives af Krüger A/S, der er et selskab i Veolia Water gruppen. Nyhedsbrevet sendes til Krügers kunder i Danmark. Ansvarshavende redaktør: Terry Mah, administrerende direktør Redaktør: Mette Friis-Andersen, kommunikationschef Layout: Grafisk Link, Århus Oplag: stk. grafisklink.dk

Anitha K. Sharma Postdoc DTU Environment. Medforfattere: (fhv. Udviklingsingeniør på Spildenvandscenter Avedøre og

Anitha K. Sharma Postdoc DTU Environment. Medforfattere: (fhv. Udviklingsingeniør på Spildenvandscenter Avedøre og Forbedring af vandkvalitet og energioptimering på Renseanlæg Anitha K. Sharma Postdoc DTU Environment (fhv. Udviklingsingeniør på Spildenvandscenter Avedøre og Udviklingssamarbejdet) Medforfattere: Bo

Læs mere

Programbeskrivelse. Studietur til Paris og Lille 24. til 26. november 2015. Fremtidens spildevandsteknologier hverdagens udfordringer

Programbeskrivelse. Studietur til Paris og Lille 24. til 26. november 2015. Fremtidens spildevandsteknologier hverdagens udfordringer Programbeskrivelse Studietur til Paris og Lille 24. til 26. november 2015 Fremtidens spildevandsteknologier hverdagens udfordringer WATER TECHNOLOGIES Dag 1 - Tirs. 24/11 Afgang ca. 15.30 fra henholdsvis

Læs mere

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S Herning Vand A/S Herning Vand A/S er et selvstændigt forsyningsselskab, der transporterer og renser spildevandet i Herning Kommune, samt indvinder

Læs mere

Grønt Regnskab Temarapport VAND 2013

Grønt Regnskab Temarapport VAND 2013 Grønt Regnskab Temarapport VAND 2013 Grundvand... 3 Mål... 3 Opgørelser af vandforbrug... 4 Opgørelser af ledningstab... 4 Opgørelse over indsatser i grundvandsdannede oplande og boringsnære beskyttelsesområder...

Læs mere

Baggrund: Fornyelsen af kloaksystemet har således til formål at fjerne: - Opstuvninger i din kælder og på din grund

Baggrund: Fornyelsen af kloaksystemet har således til formål at fjerne: - Opstuvninger i din kælder og på din grund Denne guide er lavet så du nemt og hurtigt kan finde svar på dine spørgsmål om separatkloakering. Guiden er delt op i 8 afsnit, hvor 3 af dem er svar på et af de breve du kan have modtaget fra Industrimiljø.

Læs mere

FORSYNINGEN ALLERØD RUDERSDAL A/S

FORSYNINGEN ALLERØD RUDERSDAL A/S FORSYNINGEN ALLERØD RUDERSDAL A/S DIT FORSYNINGSSELSKAB VELKOMMEN Kære forbruger i Allerød Kommune. Velkommen til dit forsyningsselskab Forsyningen Allerød Rudersdal. Forsyningen Allerød Rudersdal har

Læs mere

Kloaksystemets opbygning og funktion

Kloaksystemets opbygning og funktion Kloaksystemets opbygning og funktion Kommunens afløbssystem, eller i daglig tale kloaksystemet, kan være opbygget på to helt forskellige måder: enten som fællessystem eller som separatsystem. I Spildevandsplanen

Læs mere

Aquis. Optimering af vandforsyninger

Aquis. Optimering af vandforsyninger Aquis Optimering af vandforsyninger 80 % af forsyningens investering ligger i distributionsnettet Aquis giver dig fuld kontrol 2 Fremtidens udfordringer Uden realtidsinformationer om driften, netværkets

Læs mere

Hovedstadsområdets Vandsamarbejde VAND. Vand er liv brug det med omtanke

Hovedstadsområdets Vandsamarbejde VAND. Vand er liv brug det med omtanke Hovedstadsområdets Vandsamarbejde VAND Vand er liv brug det med omtanke Renhed Vand er liv Energi Fællesskab Velvære Leg Lyst Ansvar Omtanke Behov For millioner af år siden var hele kloden dækket af vand.

Læs mere

TRANSFORMINGWATERCARE

TRANSFORMINGWATERCARE TRANSFORMINGWATERCARE Indhold 2 Visioner for vand 4-5 Eksperter i vandbehandling 6-7 Teknologier til kamp mod korrosion 8-9 Sundt og rent vand naturligvis 10-11 Procesindustri Vand til øl eller vand til

Læs mere

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Randers Kommune Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Teknisk forvaltning vand og virksomheder Oktober 2001 Tilsyn Randers Kommune fører

Læs mere

Den grønne kontakt til din virksomhed. Kontakt med omtanke for miljø og økonomi

Den grønne kontakt til din virksomhed. Kontakt med omtanke for miljø og økonomi Den grønne kontakt til din virksomhed Kontakt med omtanke for miljø og økonomi En slukket stikkontakt kan mærkes på bundlinjen I dag stilles der mange krav til lysstyring i erhvervsbygninger gennem lovgivningen.

Læs mere

Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune. CO 2 -opgørelse 2013 og handlingsplan 2014

Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune. CO 2 -opgørelse 2013 og handlingsplan 2014 Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune CO 2 -opgørelse og handlingsplan 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Resumé... 2 Status på projekter... 2 Energirenovering af de kommunale bygninger... 2

Læs mere

Flowmålingsmæssige udfordringer i regn- og spildevandssystemer Temadag om Flowmåling i udvikling Teknologisk Institut den 19.

Flowmålingsmæssige udfordringer i regn- og spildevandssystemer Temadag om Flowmåling i udvikling Teknologisk Institut den 19. Flowmålingsmæssige udfordringer i regn- og spildevandssystemer Temadag om Flowmåling i udvikling Teknologisk Institut den 19. november 2009 23-11-2009 Dias nr. 1 Hvem er jeg? Mads Uggerby - uddannelse

Læs mere

Biologisk rensning Fjern opløst organisk stof fra vand

Biologisk rensning Fjern opløst organisk stof fra vand Spildevandscenter Avedøre Biologisk rensning Fjern opløst organisk stof fra vand Øvelse I Formål: På renseanlægget renses et mekanisk, biologisk og kemisk. I den biologiske rensning på renseanlægget benyttes

Læs mere

NETVÆRKSMØDE. Om vandrensning, vandinnovation og vandsamarbejde. 25. februar 2015, Teknologisk Institut, Aarhus

NETVÆRKSMØDE. Om vandrensning, vandinnovation og vandsamarbejde. 25. februar 2015, Teknologisk Institut, Aarhus NETVÆRKSMØDE Om vandrensning, vandinnovation og vandsamarbejde 25. februar 2015, Teknologisk Institut, Aarhus Et bud på fremtidens innovative vandbehandling inden for grundvandsforurening og drikkevandsforsyning

Læs mere

Partnering i Favrskov. Brunchmøde den 17. september 2013 Aarhus Vand

Partnering i Favrskov. Brunchmøde den 17. september 2013 Aarhus Vand Partnering i Favrskov Brunchmøde den 17. september 2013 Aarhus Vand Favrskov Forsyning Favrskov Spildevand Ledningsnettet Fakta om ledningsnettet i Favrskov 827 km. ledning - heraf 173 km. fællesledninger

Læs mere

Det koster vandet. Gør dit hus klar til regnvejr. Hold øje med kloakken. Nordvand klimasikrer. Pas på vandspild

Det koster vandet. Gør dit hus klar til regnvejr. Hold øje med kloakken. Nordvand klimasikrer. Pas på vandspild Til samtlige husstande i Gentofte Kommune Vi klarer vandet Det koster vandet Gør dit hus klar til regnvejr Hold øje med kloakken Nordvand klimasikrer Pas på vandspild rent drikkevand rent badevand rent

Læs mere

På Tårs Vandværk er forsyningen i orden. »Årets Vandværk«2013

På Tårs Vandværk er forsyningen i orden. »Årets Vandværk«2013 På Tårs Vandværk er forsyningen i orden Af Thorkil Christensen»Årets Vandværk«2013 De 1250 forbrugere ved Tårs Vandværk i Hjørring Kommune i Vendsyssel er sikret godt vand mange år frem. Vandværket er

Læs mere

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB UDENRIGSMINISTERIET ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB 1 Indholdsfortegnelse: 1. Grønt regnskab side 1 2. Samlet forbrug

Læs mere

Dagsorden. Borgerinformation om separatkloakering i Koldby, etape 2, samt renovering af drikkevandsledninger. 1. Velkomst. 2.

Dagsorden. Borgerinformation om separatkloakering i Koldby, etape 2, samt renovering af drikkevandsledninger. 1. Velkomst. 2. Dagsorden Borgerinformation om separatkloakering i Koldby, etape 2, samt renovering af drikkevandsledninger 1. Velkomst 2. Hvem er vi 3. Projektgennemgang 4. Spørgsmål generelt m.m. 5. Afslutning Hvem

Læs mere

Usserød Renseanlæg Hørsholm Kommune Håndværkersvinget 2 2970 Hørsholm

Usserød Renseanlæg Hørsholm Kommune Håndværkersvinget 2 2970 Hørsholm Å-MÅL PROGRAMMET - Eksisterende forhold - Forslag til opgradering og etablering af nye målestationer - Dataformidling og modellering Maj - 2008 NHJ_05/05-2008 1 Indholdsfortegnelse 1 BAGGRUND OG FORMÅL

Læs mere

Tilladelse til forlænget drift af UV-anlæg ved afgang fra Tinghøj Højdebeholderanlæg

Tilladelse til forlænget drift af UV-anlæg ved afgang fra Tinghøj Højdebeholderanlæg Miljøafdelingen Gladsaxe Kommune Rådhus Allé 7, 2860 Søborg Telefon: 39 57 59 29. E-mail: miljo@gladsaxe.dk HOFOR A/S Ørestads Boulevard 35 2300 København S 20. november 2014 Tilladelse til forlænget drift

Læs mere

Bilag til GRØNT REGNSKAB GYLLING HUNDSLUND 2008-2012

Bilag til GRØNT REGNSKAB GYLLING HUNDSLUND 2008-2012 Bilag til GRØNT REGNSKAB GYLLING HUNDSLUND 2008-2012 Indledende oplysninger Odder Spildevand A/S Odder Spildevand A/S er med virkning fra 1. januar 2010 udskilt som et aktieselskab, der ejes 100% af Odder

Læs mere

Udviklingen i priser for vand og spildevand. Forsyningssekretariatet september 2010

Udviklingen i priser for vand og spildevand. Forsyningssekretariatet september 2010 Udviklingen i priser for vand og spildevand Forsyningssekretariatet september 2010 Udviklingen i priser for vand og spildevand 1.1 RESUME Alle husholdninger, virksomheder og institutioner bruger vand og

Læs mere

Ledelsessystemer med fokus på drikkevandssikkerhed v. Dorte Skræm, ALECTIA A/S

Ledelsessystemer med fokus på drikkevandssikkerhed v. Dorte Skræm, ALECTIA A/S Ledelsessystemer med fokus på drikkevandssikkerhed v. Dorte Skræm, ALECTIA A/S Indførelse af ledelsessystemer på vandforsyninger Rapport udgivet af BLST i 2009. ALECTIA A/S ENVIRON Management&Audit Kulegravningsudvalgets

Læs mere

Grønt regnskab. Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg

Grønt regnskab. Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg Grønt regnskab Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg Perioden 1. juni 2013-31. maj 2014 Introduktion Bestyrelsen for Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.a. præsenterer hermed

Læs mere

Tak for et godt informationsmøde i Hundslund

Tak for et godt informationsmøde i Hundslund Tak for et godt informationsmøde i Hundslund Odder Spildevand har i afholdt informationsmøde i forbindelse med den kommende fornyelse af kloakkerne i Hundslund. Der deltog omkring 100 personer til mødet,

Læs mere

Sagsnummer - udfyldes af kommunen. Ejers navn Tlf. e-mail. Kontaktperson Tlf. e-mail

Sagsnummer - udfyldes af kommunen. Ejers navn Tlf. e-mail. Kontaktperson Tlf. e-mail TEKNIK OG MILJØ Udfyldt skema sendes til: Sagsnummer - udfyldes af kommunen Herning Kommune Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning e-mail: teknik@herning.dk Ansøgning om tilladelse til tilslutning

Læs mere

Erfaringer med tilbagestrømningssikringer i KE, og nye tiltag. Allan Broløs

Erfaringer med tilbagestrømningssikringer i KE, og nye tiltag. Allan Broløs Erfaringer med tilbagestrømningssikringer i KE, og nye tiltag DDS i Københavns Energi Vand & Afløb I de sidste 100 år har adskillelse af rent og urent vand i huse, været det grundlæggende koncept for bekæmpelse

Læs mere

Energitjek. Få mest muligt ud af din energi

Energitjek. Få mest muligt ud af din energi Energitjek Få mest muligt ud af din energi Energi og produktionsomkostninger Leder du efter produktivitetseffektivisering? Energitjek Et struktureret program for energioptimering Hvorfor energitjek? Et

Læs mere

Tema: Kloakering. Steffen Lervad Thomsen Jane Stampe Jens Riise Dalgaard

Tema: Kloakering. Steffen Lervad Thomsen Jane Stampe Jens Riise Dalgaard Tema: Kloakering Steffen Lervad Thomsen Jane Stampe Jens Riise Dalgaard Klimatilpasning vi reagerer proaktivt ved blandt andet at lære af historien. Disposition 1. Vores 100 års regn. 5 steder ramt forskellige

Læs mere

Tømning af bundfældningstanke ANSVAR ADGANG AFREGNING ANDRE GODE RÅD

Tømning af bundfældningstanke ANSVAR ADGANG AFREGNING ANDRE GODE RÅD Tømning af bundfældningstanke ANSVAR ADGANG AFREGNING ANDRE GODE RÅD Fælles tømningsordning Fælles tømningsordning Halsnæs og Frederikssund Forsyning har indgået en ny kontrakt med en entreprenør om tømning

Læs mere

Thisted Varmeforsyning

Thisted Varmeforsyning - Termisk komfort til enhver tid Kort & godt om a.m.b.a. Ringvej 26 7700 Thisted Tlf. 97 92 66 66 Fax 96 17 71 66 www.thisted-varmeforsyning.dk post@thisted-varmeforsyning.dk CVR nr. 30 99 25 12 Stiftet:

Læs mere

Vejledning nr. 307 11/2011 Gammelt nr. 105

Vejledning nr. 307 11/2011 Gammelt nr. 105 Vejledning nr. 307 11/2011 Gammelt nr. 105 Emne: Forbrugerinformation Ifølge 28 i bekendtgørelse nr. 1024 af 31. oktober 2011 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg skal vandværkerne stille

Læs mere

Samlet vandforsyning på Sejerø Borgermøde 16 august 2014

Samlet vandforsyning på Sejerø Borgermøde 16 august 2014 Samlet vandforsyning på Sejerø Borgermøde 16 august 2014 www.kalundborgforsyning.dk Indhold: Kalundborg Forsyning Baggrund oversigtskort vandmængder vandkvalitet Teknisk totalløsning Forudsætninger Økonomi

Læs mere

Dagsorden. Borgerinformation om separatkloakering i Nors, Bakken og Vendbjerg. 1. Velkomst. 2. Hvem er vi. 3. Projektgennemgang

Dagsorden. Borgerinformation om separatkloakering i Nors, Bakken og Vendbjerg. 1. Velkomst. 2. Hvem er vi. 3. Projektgennemgang Dagsorden Borgerinformation om separatkloakering i Nors, Bakken og Vendbjerg. 1. Velkomst 2. Hvem er vi 3. Projektgennemgang 4. Spørgsmål generelt m.m. Hvem er vi Thisted Vand: Flemming Geipel tilsyn,

Læs mere

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg Lolland Forsyning A/S Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg Hvorfor Lolland Forsyning A/S? Alle Lolland Kommunes forsyningsvirksomheder er med virkning fra 1. januar 2007 udskilt

Læs mere

Middelfart Spildevand

Middelfart Spildevand Strategi 2015-2018 Middelfart Spildevand Den fremtidige håndtering og rensning af vand i byerne skal være bæredygtig og robust. Indledning Den fremtidige håndtering og rensning af vand i byerne skal være

Læs mere

Teknisk Årsberetning 2010

Teknisk Årsberetning 2010 Teknisk Årsberetning 2010 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Præsentation.. 4 Selskabets etablering 4 Regnskabsaflæggelse.. 4 Personale 4 Økonomistyring.. 5 Forbrugsafregningssystem (FAS) 5 IT... 5 Ejendomme.

Læs mere

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND 1 Indholdsfortegnelse Om spildevandsrensning i det åbne land 5 Den juridiske baggrund 5 Etablering eller ændring af spildevandsanlæg 6 Anlægstyper

Læs mere

Middelfart Spildevand en moderne virksomhed

Middelfart Spildevand en moderne virksomhed Middelfart Spildevand en moderne virksomhed 2 Middelfart Spildevand er en moderne virksomhed, som ejes af Middelfart Kommune. Det er vores opgave at håndtere spildevandet fra det løber fra grundejerens

Læs mere

Grønt regnskab 2013. Hvad er et grønt regnskab

Grønt regnskab 2013. Hvad er et grønt regnskab Grønt Regnskab 2013 Grønt regnskab 2013 Hvad er et grønt regnskab Et grønt regnskab er en redegørelse for de væsentligste indgående og udgående stoffer på en virksomhed. I dette tilfælde et renseanlæg.

Læs mere

olie- og benzinudskillere og sandfang

olie- og benzinudskillere og sandfang Vejledning i drift og vedligeholdelse af olie- og benzinudskillere og sandfang Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Indledning Formålet med denne vejledning er at sikre, at sandfang samt olie- og benzinudskillere

Læs mere

Tømning af bundfældningstanke/ septiktanke - zoner på Langeland

Tømning af bundfældningstanke/ septiktanke - zoner på Langeland Tømning af bundfældningstanke/ septiktanke - zoner på Langeland Tømningsordning på Langeland! Hvorfor er jeg på tømningsordningen? Formålet med tømningsordningen er at sikre, at alle bundfældningstanke

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

De store jordforureninger i Danmark

De store jordforureninger i Danmark De store jordforureninger i Danmark Regionerne og Miljøstyrelsen har netop udgivet rapporten Store jordforureningssager i Danmark. Rapporten kan ses i sin helhed på www.regioner.dk eller på www.mst.dk.

Læs mere

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 5. Indhold. Kloakfornyelse. Vedtaget 27. maj 2014

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 5. Indhold. Kloakfornyelse. Vedtaget 27. maj 2014 Vedtaget 27. maj 2014 Spildevandsplan 2013-2021 Bilag 5 Kloakfornyelse Indhold 1 Kloakfornyelse... 2 1.1 Plan... 2 1.2 Kloakfornyelse... 2 1.3 Pumpestationer... 3 2 Oplæg til kloakfornyelsesplanlægning...

Læs mere

ISOCARE Isoleret set den bedste løsning. reducerer varmetab giver energibesparelser mindsker energiudgifter. - vi vil kendes på den gode service

ISOCARE Isoleret set den bedste løsning. reducerer varmetab giver energibesparelser mindsker energiudgifter. - vi vil kendes på den gode service - vi vil kendes på den gode service Testet kvalitet Kundevenlig service Hurtig levering ISOCARE Isoleret set den bedste løsning reducerer varmetab giver energibesparelser mindsker energiudgifter ISOCARE

Læs mere

Notat. Holbæk Kommune HOLBÆK ARENA Hydraulisk analyse 1 BAGGRUNDEN FOR NOTATET 2 TYPER AF UDFORDRINGER. 2.1 Risiko for oversvømmelser

Notat. Holbæk Kommune HOLBÆK ARENA Hydraulisk analyse 1 BAGGRUNDEN FOR NOTATET 2 TYPER AF UDFORDRINGER. 2.1 Risiko for oversvømmelser Notat Holbæk Kommune HOLBÆK ARENA Hydraulisk analyse 8. november 2012 REV.25-11-2012 Projekt nr. 211553 Dokument nr. 125590549 Version 3 Udarbejdet af MSt Kontrolleret af ERI Godkendt af MSt 1 BAGGRUNDEN

Læs mere

SANSERNE OG FORSTANDEN

SANSERNE OG FORSTANDEN KLOAKLAB FAGLIG FORMIDLING FOR SANSERNE OG FORSTANDEN 3.-10. klasse BIOFOS FRA SPILDEVAND TIL GRØN BIOGAS Nyt undervisningsforløb stiller skarpt på CO 2 -reduktion, ressourcer og grøn omstilling Det er

Læs mere

BLØDT VAND TIL GAVN FOR DIG

BLØDT VAND TIL GAVN FOR DIG BLØDT VAND TIL GAVN FOR DIG 1 GAVNLIGT FOR ØKONOMIEN, MILJØET OG DIN DAGLIGDAG HOFOR vil trække kalken ud af vandet gøre det blødt fordi forbrugerne ønsker det. Blødt vand indebærer nemlig store fordele

Læs mere

Indkomne høringssvar til Tillæg 2 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021, hvor der er givet svar til borgerne.

Indkomne høringssvar til Tillæg 2 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021, hvor der er givet svar til borgerne. Indkomne høringssvar til Tillæg 2 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021, hvor der er givet svar til borgerne. Bo Kær Pedersen, Vejrupvej 46, 5464 Brenderup og Lybækvej 4, 5464 Brenderup (dokument

Læs mere

Tømning af husspildevandstanke

Tømning af husspildevandstanke Tømning af husspildevandstanke ANSVAR ADGANG AFREGNING GODE RÅD Furesø Fælles tømningsordning Alle ejendomme med en bundfældningstank også kaldet hustank, trekammertank, trixtank og septiktank er med i

Læs mere

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne Beboer Sænk spændingen og sænk el-regningen Stigende el-priser er i stadig højere grad med til at lægge pres på både offentlige og private

Læs mere

Benchmarking 2015 Guide til spildevandsselskabers indberetning til benchmarking 2015

Benchmarking 2015 Guide til spildevandsselskabers indberetning til benchmarking 2015 Benchmarking 2015 Guide til spildevandsselskabers indberetning til benchmarking 2015 Marts 2014 Version 2.0 Indhold Kapitel 1 Indledning... 3 1.1 Guidens struktur... 3 1.2 Ny screeningsmetode... 3 1.3

Læs mere

Drikkevandsforsyning for fremtidige generationer

Drikkevandsforsyning for fremtidige generationer Drikkevandsforsyning for fremtidige generationer Niveau: 7.-9. klasse Varighed: 3 lektioner Præsentation: Forløbet Drikkevandsforsyning for fremtidige generationer er et tværfagligt forløb, der inddrager

Læs mere

DETEKTERING AV FREMMEDVANN

DETEKTERING AV FREMMEDVANN DETEKTERING AV FREMMEDVANN RIN årsmøte 13. august 2015 Peter Plejdrup Poulsen Dagsorden Hvem er jeg? Hvad er fremmedvann? NIRAS erfaringer og tilgang til detektering af fremmedvann Anvendelse af DTS/fiberoptik

Læs mere

Rammen for Provas. Vision

Rammen for Provas. Vision Forretningsgrundlag Rammen for Provas Provas forretningsgrundlag tegner rammerne om vores virksomhed i det daglige arbejde. Det sammenfatter det strategiarbejde, vi har udført i 2009 og 2010 med vision,

Læs mere

Borgertilfredshed en nøgle til succes

Borgertilfredshed en nøgle til succes Borgertilfredshed en nøgle til succes De syv virksomheder bag Kloakpartner bruger store ressourcer på borgerinformation og på at minimere generne for borgerne. Vi anvender en række forskellige værktøjer

Læs mere

Fjernelse af seks tons filtersand uden at få sved på panden

Fjernelse af seks tons filtersand uden at få sved på panden Tørsugning af filtersand fra vandværker og svømmehaller Fjernelse af seks tons filtersand uden at få sved på panden Når man skal fjerne 6 tons filtersand er den nemmeste måde at suge det ud. Så får man

Læs mere

Strategi 2015 SMART CITY FREDERIKSBERG

Strategi 2015 SMART CITY FREDERIKSBERG Strategi 2015 SMART CITY FREDERIKSBERG Hvad er Smart City Frederiksberg? En smart city er fremtidens by hvor beslutningstagerne har redskaberne og data til at træffe bedre beslutninger, forudse problemer

Læs mere

Bliv klimakommune. i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening

Bliv klimakommune. i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening Bliv klimakommune i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening Det nytter at gøre noget lokalt. Du og din kommune kan gøre en positiv forskel for vores klima. Danmarks Naturfredningsforening kan hjælpe

Læs mere

GRØN OMSTILLING INDEN FOR SPILDEVANDSBRANCHEN REGIONALT, NATIONALT OG INTERNATIONALT PERSPEKTIV

GRØN OMSTILLING INDEN FOR SPILDEVANDSBRANCHEN REGIONALT, NATIONALT OG INTERNATIONALT PERSPEKTIV GRØN OMSTILLING INDEN FOR SPILDEVANDSBRANCHEN REGIONALT, NATIONALT OG INTERNATIONALT PERSPEKTIV Thomas Jensen Ingeniør i Rambøll og ekstern lektor på DTU Diplom - Ballerup Baggrund: Ingeniør (BS. Eng.

Læs mere

Teknologien. bag Quooker

Teknologien. bag Quooker Teknologien bag Quooker I denne folder Finder du de tekniske specifikationer til Quooker, samt beskrivelse på hvordan en Quooker fungerer. Haner Vores hanekollektion består af otte modeller; Basic, Classic,

Læs mere

CTS fra strategi til praksis

CTS fra strategi til praksis CTS fra strategi til praksis Om CTS fra strategi til praksis Processen Tekniske løsninger Projektmæssige løsninger Opvarmning af brugsvand i to trin Kontakter Udrulning af CTS i Brøndby Kommune er baseret

Læs mere

Kloakforsyningen Aalborg Kommune. Fra spildevand til rekreativt land og vand

Kloakforsyningen Aalborg Kommune. Fra spildevand til rekreativt land og vand Kloakforsyningen Aalborg Kommune Fra spildevand til rekreativt land og vand Kloakforsyningen arbejder for et bedre miljø i Aalborg og omegn - også i de næste 100 år! Kloakforsyningen forbedrer miljøet

Læs mere

Fjernvarmeguide. til dig, der bor i lejlighed. Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode.

Fjernvarmeguide. til dig, der bor i lejlighed. Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. Hvis du har spørgsmål til brochuren eller din fjernvarme, er du velkommen til at kontakte dit boligselskab eller dit varmeværk. Fjernvarmeguide til dig, der bor i lejlighed Gl. Kærvej 15. 6800 Varde Tlf.:

Læs mere

Velkommen til Hedensted Spildevand A/S

Velkommen til Hedensted Spildevand A/S w w w. h s p v. d k Velkommen til Hedensted Spildevand A/S Hedensted Spildevand A/S overtog i 2009 drift og administration af Hedensted Kommunes kloaksystem og renseanlæg. Vores ambition er, at du får

Læs mere

PurePerformance DST-DEGREEZ DERUST DST-PAS DST-DEBURR. www.dstchemicals.com

PurePerformance DST-DEGREEZ DERUST DST-PAS DST-DEBURR. www.dstchemicals.com PurePerformance DST-DEGREEZ DERUST DST-PAS DST-DEBURR www.dstchemicals.com Pure Performance Et helstøbt koncept som bygger på grundig forberedelse, fra problemafdækning over løsning til after-sales. Vores

Læs mere

Spildevand i det åbne land. Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det?

Spildevand i det åbne land. Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Spildevand i det åbne land Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Indholdsfortegnelse Forord 2 Hvorfor? - Hvad siger loven? 3 Hvor? 4 Hvornår? 5 Hvordan? 6 Hvad koster det? 7 Hvad sker der nu?

Læs mere

Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen

Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020 Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Hvad står der i forordningerne? (1) Rammer i forordningerne: Mindst 5 pct. af regionalfondsmidlerne

Læs mere

Den grønne kontakt til din bolig. Kontakt med omtanke for miljø og økonomi

Den grønne kontakt til din bolig. Kontakt med omtanke for miljø og økonomi Den grønne kontakt til din bolig Kontakt med omtanke for miljø og økonomi Sluk for ekstraudgifterne med et enkelt tryk Standby funktionen er både smart og nyttig. Det ved alle, der bruger den til daglig.

Læs mere

Kloakken Din hverdag nu og i fremtiden Den er lige under os. TV-Inspektionsgruppen i Danmark informerer om kloakledningerne

Kloakken Din hverdag nu og i fremtiden Den er lige under os. TV-Inspektionsgruppen i Danmark informerer om kloakledningerne Kloakken Din hverdag nu og i fremtiden Den er lige under os TV-Inspektionsgruppen i Danmark informerer om kloakledningerne TV-Inspektionsgruppen består af TV-inspektionsfirmaer, der løbende kontrolleres

Læs mere

Spildevandsrensning i det åbne land

Spildevandsrensning i det åbne land Spildevandsrensning i det åbne land Ejendomme og sommerhuse i det åbne land, som ikke er tilsluttet offentlig kloak, skal have en lovlig og godkendt spildevandsløsning. Kan du svare ja til et eller flere

Læs mere

Grønt regnskab 2007-2008 Struer Centralrenseanlæg

Grønt regnskab 2007-2008 Struer Centralrenseanlæg Grønt regnskab 2007-2008 Struer Centralrenseanlæg Det grønne regnskab viser arten og mængden af energi, vand, råvarer og hjælpestoffer, der indgår i renseanlæggets stofomsætning. Regnskabet beskriver også

Læs mere

NYBORG FORSYNING OG Tirsdag, den 11. februar 2014 Blad nr. SERVICE A/S kl. 8.30 Mødested: Administrationen

NYBORG FORSYNING OG Tirsdag, den 11. februar 2014 Blad nr. SERVICE A/S kl. 8.30 Mødested: Administrationen 1 Fraværende: Jan Christensen, Per Jespersen mødt kl. 08.58 Dagsorden 1.0 Meddelelser fra formanden Intet 1.1 Aflønning af forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer./. Kopi af mail sendt til Nyborg Kommune

Læs mere

Bestyrelsen for AVV I/S DAGSORDEN. for møde i bestyrelsen for AVV-Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S fredag 16. december 2011, kl. 10.

Bestyrelsen for AVV I/S DAGSORDEN. for møde i bestyrelsen for AVV-Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S fredag 16. december 2011, kl. 10. 16. december 2011 1587 DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for AVV-Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S fredag 16. december 2011, kl. 10.00 Mødested: AVV-administrationen Mandøvej 4 Hjørring Fraværende: Ingen

Læs mere

Forslag til ny Spildevandsplan 2013-24. Borgermøde 23. maj 2013

Forslag til ny Spildevandsplan 2013-24. Borgermøde 23. maj 2013 Forslag til ny Spildevandsplan 2013-24 Borgermøde 23. maj 2013 Dagsorden: Velkomst og præsentation ved formand for Udvalget for Miljø og Teknik Flemming Madsen. Spildevandsplan 2013-2024, principper og

Læs mere

Din klima- og miljøpartner Strategi 2014 2018

Din klima- og miljøpartner Strategi 2014 2018 Din klima- og miljøpartner 1 Service Design og produktion: Datagraf Communications April 2015 Fotos: Kristian Granquist Polfoto, Scanpix, Corbis, Shutterstock Robust grøn kurs for Glostrup Denne strategi

Læs mere

Netværksmøde - vandrensning, vandinnovation og vandsamarbejde 25/2 2015. Kenneth Johansen khj@liqtech.com

Netværksmøde - vandrensning, vandinnovation og vandsamarbejde 25/2 2015. Kenneth Johansen khj@liqtech.com Netværksmøde - vandrensning, vandinnovation og vandsamarbejde 25/2 2015 Kenneth Johansen khj@liqtech.com LiqTech virksomheds profil Grundlagt 1999 Ca. 100 medarbejdere (inklusiv Provital) Salgskontorer

Læs mere

DIALOGMØDE - MED ENTREPRENØRERNE OG KLOAKMESTRE I HERNING. Benny Nielsen, Afdelingsleder Plan og Projekt ben@herningvand.dk Tlf.

DIALOGMØDE - MED ENTREPRENØRERNE OG KLOAKMESTRE I HERNING. Benny Nielsen, Afdelingsleder Plan og Projekt ben@herningvand.dk Tlf. DIALOGMØDE - MED ENTREPRENØRERNE OG KLOAKMESTRE I HERNING DEN 17. FEBRUAR Benny Nielsen, Afdelingsleder Plan og Projekt ben@herningvand.dk Tlf.: 3016 1975 DAGSORDEN Hvor er HV lige nu (bl.a. Klimatilpasningsplan

Læs mere

I har regnet ud, at sandfanget skal kunne rumme 1200 l, men da kravet i DS858 er mindst 5.000 l, planlægger I at etablere det.

I har regnet ud, at sandfanget skal kunne rumme 1200 l, men da kravet i DS858 er mindst 5.000 l, planlægger I at etablere det. Falken og Co post@falkenco.dk flemming@kps-as.dk Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 4928 2454 mka55@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 03.03.2015 Sagsnr.

Læs mere

Teknisk hygiejnisk tilsyn på Bøsserup Vandværk

Teknisk hygiejnisk tilsyn på Bøsserup Vandværk Bøsserup Vandværk A M B A Formand Rudy Ploug formanden@bosserupvv.dk Den 22. april 2014 Teknisk hygiejnisk tilsyn på Bøsserup Vandværk Odsherred Kommune har den 13. januar 2014 foretaget varslet tilsyn

Læs mere

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System Lean Construction-DK s Guide til bedre planlægning med Last Planner System Introduktion Last Planner System er et værktøj i Lean Construction udviklet specielt til byggeriet og med hensyn til byggeriets

Læs mere

Grønt regnskab. for. Kristrup Vandværk a.m.b.a.

Grønt regnskab. for. Kristrup Vandværk a.m.b.a. Grønt regnskab 2013 for Kristrup Vandværk a.m.b.a. CVR. nr. 34 744 726 10. marts 2014 Udarbejdet til Generalforsamlingen onsdag den 19. marts 2014 af Michael Mose vandværksbestyrer 1 1. Indledende oplysninger...

Læs mere

Minirenseanlæg & Nedsivningsanlæg

Minirenseanlæg & Nedsivningsanlæg Minirenseanlæg & Nedsivningsanlæg TV-INSPEKTION STRØMPEFORING KLOAKRENOVERING AUT. KLOAKMESTER Minirenseanlæg Minirenseanlæg er et biologisk renseanlæg, hvis funktion er, med et minimum af styring og økonomiske

Læs mere

Udnyt solens naturlige varme. Det er sund fornuft!

Udnyt solens naturlige varme. Det er sund fornuft! Udnyt solens naturlige varme. Det er sund fornuft! www.sonnenkraft.dk Derfor er solvarme genialt forever clever Der er masser af god energi i solen Solenergi og energireserver sat i forhold til jordens

Læs mere

V a n d i k æ l d e r e n

V a n d i k æ l d e r e n V a n d i k æ l d e r e n Ansvar Afhjælpning Andre gode råd Hvorfor denne pjece? Du er måske en af de mange tusinde grundejere i Aalborg Kommune, som har en kælder i din ejendom. Selvom de fleste grundejere

Læs mere

Hvad er minikraftvarme?

Hvad er minikraftvarme? Hvad er minikraftvarme? Forestil dig, at du har et lækkert, saftigt æble foran dig. Du bider en gang i det og smider resten væk. Det er da et spild, ikke? Forestil dig så, at du spiser æblet helt op til

Læs mere

A k v a r i e T e k n i k. c o n t r o l - r e g u l a t i o n - s u p e r v i s i o n. w w w. c o w e x. c o m

A k v a r i e T e k n i k. c o n t r o l - r e g u l a t i o n - s u p e r v i s i o n. w w w. c o w e x. c o m - Miljøvenligt Akvarium - Vandet renses og recirkuleres - Reducering af driftsomkostninger - Aqua Control System - Alarm system Cowex AkvarieTeknik Cowex AkvarieTeknik Ved anvendelse af den nyeste teknologi

Læs mere

A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby. Via mail: bn@saeby.com

A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby. Via mail: bn@saeby.com Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Via mail:

Læs mere

Spar vand spar penge. Så skåner du også miljøet

Spar vand spar penge. Så skåner du også miljøet Så skåner du også miljøet Vi har tidligere været vant til, at der var vand nok, og at vand er næsten gratis. Sådan er det ikke mere. I denne folder får du en række gode råd, som kan hjælpe dig til at bruge

Læs mere

Separering af regn - og spildevand. Guldborgsund Forsyning

Separering af regn - og spildevand. Guldborgsund Forsyning Separering af regn - og spildevand Guldborgsund Forsyning Baggrunden for separering af regnog spildevand. For mange kommuner herunder Guldborgsund giver det en udfordring fordi kloakledningerne, der skal

Læs mere

Anlægsarbejder Bag Slotsgraven m.fl.

Anlægsarbejder Bag Slotsgraven m.fl. Anlægsarbejder Bag Slotsgraven m.fl. Aftenens emner Præsentation af os Projektet frem til nu Præsentation af vandarbejder Præsentation af kloakarbejder Præsentation af fjernvarmearbejder Tidsplan Trafikafvikling

Læs mere

Separatkloakering Hvad betyder det for dig?

Separatkloakering Hvad betyder det for dig? Separatkloakering Hvad betyder det for dig? Vi er i gang med at separatkloakere, og vi kommer snart til dit område. Hvorfor denne folder? Varde Kommune og Varde Forsyning A/S er i fuld gang med at ændre

Læs mere

Kun en dråbe... 3 historier i én: Spildevandet på landet Spildevandet i byen Vandets kredsløb

Kun en dråbe... 3 historier i én: Spildevandet på landet Spildevandet i byen Vandets kredsløb Kun en dråbe... 3 historier i én: Spildevandet på landet Spildevandet i byen Vandets kredsløb Følg en vanddråbes rejse fra vandhanen, gennem kloakken, renseanlægget og naturens eget renseproces. DANSKE

Læs mere

deltaget i et lovpligttig hygiejnekursus for dem som drifter vandværket. Vores VVS mand, Lars

deltaget i et lovpligttig hygiejnekursus for dem som drifter vandværket. Vores VVS mand, Lars Vi havde med udgangen af 2014 1266 forbrugere tilsluttet vandværket. Vi udpumper 150.000 m 3 vand. Bestyrelsen har igennem årene prioriteret vedligeholdelse af ledningsnettet kvalitet højt og vi har derfor

Læs mere

RØGGASKONDENSAT MULIGHEDER OG BARRIERER. Kate Wieck-Hansen

RØGGASKONDENSAT MULIGHEDER OG BARRIERER. Kate Wieck-Hansen RØGGASKONDENSAT MULIGHEDER OG BARRIERER Kate Wieck-Hansen HOVEDPUNKTER Hvorfor er vi her, hvad er problemerne Hvad gør vi i dag Hvilke muligheder er der Kondensatet fra flis og naturgas Mængder og priser

Læs mere

Temaaften Syddjurs kommune. onsdag d. 10-04-2013

Temaaften Syddjurs kommune. onsdag d. 10-04-2013 Temaaften Syddjurs kommune onsdag d. 10-04-2013 11/04/2013 1 Agenda onsdag d. 10-04-2013 Energibesparelser på vandværker o Kildeplads/indvinding o Vandbehandling (iltning) o Distribution / vandspild 11/04/2013

Læs mere