Forsvarets Rekruttering. Forsvaret

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forsvarets Rekruttering. Forsvaret"

Transkript

1 Forsvarets Rekruttering Forsvaret

2 Kære læser, Du har her en brochure, som i tekst og billeder fortæller dig om mulighederne for erhvervspraktik i Forsvaret. Du opfordres til at besøge vores hjemmeside på hvor du kan læse sidste nyt om - og eventuelle ændringer til - erhvervspraktikken. Brochuren giver dig svar på mange spørgsmål. Du vil blandt andet se, at vi stiller store krav. Til gengæld tilbyder vi en spændende og udfordrende uge for dig, der overvejer at komme i praktik i Forsvaret. Hvis du vil vide mere, er du meget vel kommen til at kontakte os ved Forsvarets Rekruttering, Postboks 145, 2750 Ballerup. Du kan ringe på telefon , sende en på eller blot klikke ind på Forsvaret.dk/fvr Med venlig hilsen Forsvarets Rekruttering

3 Indhold 3 Forsvarets opgaver og smuligheder... 4 Velkommen som erhvervspraktikant...5 En dag i Forsvaret - eller rettere to... 8 Civilt job...10 Muligheder... 11

4 4 For sva rets op ga ver og smuligheder Forsvaret er opdelt i tre værn: Hæren Søværnet Flyvevåbnet Styrkerne er sammensat af professionelle enheder samt værnepligtigt personel. Deres hovedopgave er at forsvare Danmark mod ydre fjender i samarbejde med vore NATO-part nere. Derudover deltager Danmark i NATO s hurtige reaktionsstyrker, samt i OSCE og FN operationer. Hertil kommer en lang række krævende og spændende fredstids opgaver, der er fordelt på forskellige højt specialiserede enheder under de enkelte værn. Hæren består af kamptropper (infanteri og pansertropper), artilleri, ingeniørtropper, telegraftropper og forsyningstropper. Søværnet består af sejlende enheder der har til hovedopgave at afpatruljere danske farvande, men løser også andre opgaver såsom søredning samt fiske riin spektion ved Grønland og Færøerne. Til løsning af op gaverne råder søværnet over moderne skibe og helikoptere. Flyvevåbnet består af enheder med moderne jagerfly, transportfly og redningsheli koptere. Til overvågning af luft rum met råder flyvevåb net over kontrol- og varslings tjenesten. Inden for alle værn findes en række spændende s- og jobmuligheder for både kvinder og mænd. Der er naturligvis ligestil ling mellem kønnene, både hvad angår løn og karrieremuligheder. Ca mennesker har Forsvaret som deres daglige arbejds plads. Langt de fleste har Forsvaret givet en, der ikke bare sætter dem i stand til at løse deres daglige opgaver, men som også er særdeles eftertragtet i det civ ile liv.

5 Vel kom men som er hvervs prak ti kant 5 Har du lyst til at prøve, hvordan det er at arbejde i Forsvaret, kan du komme i erhvervspraktik i Hæren, Søværnet eller Flyvevåbnet. Du vil få en oplevelse, der med garanti ikke ligner noget, du har prøvet før. Hvilke krav skal du opfylde? Erhvervspraktik i Forsvaret varer en uge. Ugen går fra mandag til fredag og kræver, at man bliver der i hele perioden, hvilket vil sige, at man er tvunget til at overnatte på tjenestestedet. Praktikugen er kun for skoleelever i 9. og 10. klasse, der frivilligt med foræl dres/værges og skoles tilladelse ønsker denne form for erhvervs praktik. Forsvaret kan ikke modtage praktikanter, der ikke behersker det danske sprog. Praktikanterne skal endvidere have fuld førlighed. Fysiske skader (brækkede ben, arme m.v. samt epilepsi, hjertefejl, allergi og lign.) udelukker praktik i Forsvaret. Du kommer ikke til at kede dig Du kan ikke selv bestemme, hvor du kommer til at gøre tjeneste under erhvervspraktikken, men i samarbejde med skolekon sulenterne og studievejlederne prøver vi at opfylde så mange ønsker som muligt. Forsvaret stiller store krav til sine folk. Også til erhvervs praktikanterne - du er jo soldat i en uge. Derfor vil du blive stillet over for mange af de udfordringer, som vores folk skal kunne klare til hverdag.

6 6 Vel kom men som erhvervspraktikant De planlagte aktiviteter varierer fra værn til værn og fra tjenestested til tjenestested. Vi prøver at gøre opholdet så indholdsrigt og reali stisk som muligt. Det eneste du kan være sikker på er, at du ikke får problemer med at falde i søvn om aftenen. Hvad kommer du til at lave? Det kan vi som nævnt ikke sige med sikkerhed, men for at give dig en idé om, hvad det handler om, kan du på næste side se en plan over et par typiske dage for erhvervspraktikanter. Intet er overladt til tilfæl digheder, vi planlægger hele for løbet, så du får noget ud af din tid, og samtidig får du mulighed for at sætte dig selv på prøve. Udsagn fra tidligere erhvervspraktikanter: Det er næsten lige før jeg savner at stå tidligt op!...men også kun næsten Jeg havde aldrig drømt om, at det ville være så sjovt Jeg vidste ikke, at der fandtes så mange r i Forsvaret Tusind, tusind tak for en fed uge Det var simpelthen noget af det fedeste, jeg nogen sinde har oplevet Det var svært at sige farvel, da vi først havde prøvet vores grænser af Da det gik op for alle, at nu var det slut, faldt der nok en tåre fra de fleste.

7 En dag i Forsvaret - eller rettere to 7 Tidspunkt Emne Vækning, påklædning Morgenmad Stueeftersyn Klargøring til øvelse Udmarch til øvelsesområde Forevisning af de pot, materiel, værksted m.v Øvelse: Kvikke praktikanter Øvelsen fortsætter, overnatning i bivuak Oprydning og hjemmarch Rengøring af udrustning Eftersyn ???? Aftensmad, pause???? Ro på stuerne

8 8 Har du fået lyst til at prøve - skal du gøre følgende: Det hjælper ikke, at du eller dine forældre retter henvendelse til Forsvaret, da praktikpladserne er fordelt til skolevejlederne. Hvis du har et brændende ønske om at komme i praktik i Forsvaret, skal du henvende dig til din SKOLEVEJLEDER for at få en af disse pladser. Bliver du tildelt en plads, udfylder og sender skolevejlederen din praktikseddel til tjenestestedet, der skal have denne i hænde senest 4 uger før du møder. I modsat fald mis ter du din plads. BEMÆRK! Forsvaret kan være tvunget til at aflyse eller ændre aftalte praktikperioder, når øvelser eller ekstraordinære situationer (is, storm m.m.) gør det nødvendigt. Det skal oplyses, at man kun kan komme i praktik i Forsvaret én gang. Hvad skal du have med? Lommepenge Nattøj Handsker Sygesikringsbevis (evt. kopi af forældres) Toiletgrej Varmt undertøj, lange sokker, træningsdragt og træningssko. På tjenestestedet får du udleveret uniform og udrustning, så du kan holde varmen under udendørs tjeneste. Du vil få maden betalt og komme til at bo sammen med andre praktikanter. Bemærk! Transporten til og fra praktikstedet er for egen regning.

9 Civilt job 9 Du kan også prøve et civilt job Ud over de egentlige militære områder har vi også enkelte praktikpladser på civile områder som kontor, cafeteria, forskellige værksteder (flymekaniker, elektronikfagteknikker, våben mekaniker) og brand- og redningstjeneste. OBS! Får du en praktikplads inden for de civile områder, får du ikke kost og logi. Du må altså bo og spise hjemme, eller hos familie i nærheden af det pågældende tjenestested.

10 10 Muligheder i Forsvaret Basisudd. Hæren, Søværnet og Flyvevåbnet Bestå sessionsprøven Reak. udd. Hæren, Søværnet og Flyvevåbnet (9 kl.) Bestå dansk, engelsk og regning/matematik med karakterer på mindst 6 Eller have en højere eksamen Hæren, Søværnet og Flyvevåbnet (9 kl.) Bestå dansk, engelsk og regning/matematik med karakterer på mindst 6 Eller have en højere eksamen Konstabel r Elektronikfagtekniker, automatikfagtekniker og lastvognsmekaniker (9 kl.) Bestået dansk, engelsk og regning/ matematik med karakterer på mindst 6 Eller en højere eksamen, Bestået Teknisk Skole grundforløb inden for fagområdet Flymekaniker (9 kl.) Gode karakterer i dansk, engelsk og regning/matematik eller højere eksamen Bestået svendeprøve inden for jern- og metal eller elektriker Hæren, almen (10. kl.) Bestået dansk og regning/matematik med karakterer på mindst 6 Eller have en højere eksamen Sergent r Hæren, teknisk (10. kl.) Bestået dansk og regning/matematik med karakterer på mindst 6 Bestået svendeprøve inden for fagretning Hæren, militærpoliti (10. kl.) Bestået dansk og regning/matematik med karakterer på mindst 6 Eller have en højere eksamen

11 Muligheder i Forsvaret 11 Special r Jægersoldat Frømand Sirius (10. kl.) (9 kl.) (9 kl.) Gode karakterer i dansk, engelsk og regning/matematik Gode karakterer i dansk, engelsk og regning/matematik Evt. håndværksmæssig Skal have aftjent værnepligt Eller have en højere eksamen Skal have aftjent værnepligt Reserveofficers udd. Sprogofficer, reserve Gymnasial Gode karakterer i sprog (dansk og fremmedsprog) De fleste har gymnasiel. Valgfag på højt niveau Officer i Hæren Gymnasial Dansk, matematik og engelsk på mindst C-niveau Generelt gode karakterer, hvor der lægges vægt på matematik Linieofficers r Officer i Søværnet, operativ Officer i Søværnet, marineingeniør Officer i Flyvevåbnet og pilot Gymnasial Gymnasial Gymnasial Dansk, matematik, fysik og engelsk på mindst C-niveau Dansk, matematik, fysik og engelsk på mindst C-niveau Dansk, matematik og engelsk på mindst C-niveau Eller naturfag i stedet for fysik. Matematik på B-niveau anbefales Eller naturfag i stedet for fysik. Matematik på B-niveau anbefales Matematik på B-niveau anbefales Officer i Hjemmeværnet Gymnasial Dansk, matematik og engelsk på mindst C-niveau Generelt gode karakterer, hvor der lægges vægt på matematik

12 Forsvarets Rekruttering Jonstrupvej 240, Postboks 145, 2750 Ballerup, Telefon , Fax FVR / Folkmann Design

08.2 ts Dag e rsvar Fo

08.2 ts Dag e rsvar Fo Forsvarets Dag 08.2 2 Indholdsfortegnelse Introduktion 4 Tjeneste i Forsvaret 5 Hærens basisuddannelse 6 Hærens reaktionsstyrkeuddannelse - frivillig uddannelse 7 Søværnets basisuddannelse 8 Job- og uddannelsesmuligheder

Læs mere

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv.

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af, hvad

Læs mere

Operation Gudsværk: Gør en forskel i sognet

Operation Gudsværk: Gør en forskel i sognet Operation Gudsværk: Gør en forskel i sognet Fokus: At give konfirmanderne en oplevelse af, at de kan være med til at gøre en forskel i sognet/menigheden og dermed være en del af kirken. Med inspiration

Læs mere

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af, hvad du vil efter skolen:

Læs mere

Kapitel 5. Noget om arbejde

Kapitel 5. Noget om arbejde Kapitel 5 Noget om arbejde 1 19 Gravid maler Anna Er der noget, der er farligt, altså i dit arbejde sådan i miljøet, du arbejder i? Det kan der godt være, men vi prøver så vidt muligt, ikke at bruge opløsningsmidler,

Læs mere

Træning. Ny session? Hvad nu? Indkaldt. Løn? Forsikring? Orlov? Skat? Sygdom?

Træning. Ny session? Hvad nu? Indkaldt. Løn? Forsikring? Orlov? Skat? Sygdom? Træning Ny session? Hvad nu? Indkaldt Forsikring? Sygdom? Orlov? Løn? Skat? 2 Indhold Vigtige oplysninger til dig... 3 Ny session?... 3 Træning... 4 Udsættelse?... 4 Hvad skal jeg gøre for ikke at miste

Læs mere

Dekoration Modul 9. Side 2 Dekorations Kursus Modul 9 2011 Che Bello Design

Dekoration Modul 9. Side 2 Dekorations Kursus Modul 9 2011 Che Bello Design Dekoration Modul 9 Velkommen til det niende og sidste modul i dit dekorationskursus. Du har nu været igennem en bred vifte af grundlæggende dekorations viden. Med den viden du nu har samt de opgaver du

Læs mere

Nummer 1 april 2007 37. årgang

Nummer 1 april 2007 37. årgang Søværnsorientering Nummer 1 april 2007 37. årgang TEMA REKRUTTERING Reklame for konstabeluddannelsen >> Velkommen i søværnet >> Konstabler på Triton >> Nyt uddannelseskoncept i Søværnet >> De vanskelige

Læs mere

Bilag til analyserapporten:

Bilag til analyserapporten: Projekt nr.: 128 818 Pulje: EUAMUK6480 KHRU udvikling af udd. og lærerudd.2012 Bilag til analyserapporten: Konsekvens af jobglidning og barrierer for efteruddannelse af ikke-faglærte og medarbejdere med

Læs mere

LEDSAGEORDNINGEN GIVER DIG FRIHED MED TRYGHED

LEDSAGEORDNINGEN GIVER DIG FRIHED MED TRYGHED LEDSAGEORDNINGEN GIVER DIG FRIHED MED TRYGHED Læs her i folderen om de muligheder du har som bruger med ledsageordningen hos Bruger - Hjælper Formidlingen DET ER DINE ØNSKER, DER TÆLLER Er du mellem 12

Læs mere

Grundbogen til Sidste Søndag

Grundbogen til Sidste Søndag Hvad er rollespil I dette kapitel vil vi forklare lidt omkring hvad rollespil er. Først vil vi forsøge at definere rollespil (en svær opgave), og derefter har vi et afsnit skrevet specielt til forældrene

Læs mere

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Pjecen handler om dig! Du har fået denne pjece, fordi du ikke skal bo hjemme hos dine forældre i en periode.

Læs mere

Grundforløb. Hvilket skal jeg vælge?

Grundforløb. Hvilket skal jeg vælge? Grundforløb Hvilket skal jeg vælge? 1 Erhvervsuddannelse Trin 1 i en spændende karriere Indhold Dette lille hæfte er lavet til dig, der skal begynde en uddannelse på et af de 10 colleger, der hører under

Læs mere

Torben Pilegaard Jensen og Britt Østergaard Larsen. Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet Værdier, interesser og holdninger.

Torben Pilegaard Jensen og Britt Østergaard Larsen. Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet Værdier, interesser og holdninger. Torben Pilegaard Jensen og Britt Østergaard Larsen Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet Værdier, interesser og holdninger Bilag Publikationen Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet:

Læs mere

REJSEKATALOG 2014/2015. Handelsskolen

REJSEKATALOG 2014/2015. Handelsskolen REJSEKATALOG 2014/2015 Handelsskolen Ud at rejse med HG På HG får du tilbud om at komme ud at rejse til forskellige lande i Europa. Mød elever fra andre lande! Det er fordi: Du udvikler dig meget som person

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

mekaniker på AUTO College Aalborg personvognsmekaniker lastvognsmekaniker

mekaniker på AUTO College Aalborg personvognsmekaniker lastvognsmekaniker mekaniker på AUTO College Aalborg personvognsmekaniker lastvognsmekaniker Mød vores vejleder! I denne brochure kan du snuse til vores uddannelser. Hvis du gerne vil vide mere om dem, er du altid velkommen

Læs mere

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig Gode råd & observationer fra nuværende grønlandske efterskoleelever til kommende grønlandske elever Tanker før afgang: Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af

Læs mere

Nyhedsbrev. Så er det tid for tilmelding, til rollespillet i Alslev, kolonien i Givskud, og årets grillfest. Til alle fritidsklubmedlemmer

Nyhedsbrev. Så er det tid for tilmelding, til rollespillet i Alslev, kolonien i Givskud, og årets grillfest. Til alle fritidsklubmedlemmer Nyhedsbrev Til alle fritidsklubmedlemmer Så er det tid for tilmelding, til rollespillet i Alslev, kolonien i Givskud, og årets grillfest. Der sker altid noget i klubben. Så er sommeren over os og vi skal

Læs mere

Det er mig en stor glæde at præsentere dig for MARIAGER EFTERSKOLEs Infomappe.

Det er mig en stor glæde at præsentere dig for MARIAGER EFTERSKOLEs Infomappe. 1 GENEREL INFORMATION SKOLEÅRET 2014/2015 Kære kommende elev! Det er mig en stor glæde at præsentere dig for MARIAGER EFTERSKOLEs Infomappe. På side 2 til 3 beskrives skolens vision og værdier. Visionen

Læs mere

Uddannelser. på STYLE & WELLNESS College Aalborg. frisør kosmetiker

Uddannelser. på STYLE & WELLNESS College Aalborg. frisør kosmetiker Uddannelser på STYLE & WELLNESS College Aalborg frisør kosmetiker Mød vores vejleder og praktikpladskonsulenter! Denne brochure giver dig et indblik i vores uddannelser. Hvis du gerne vil vide mere om

Læs mere

FÅ ET FORSPRING STYRK DINE MULIGHEDER. aarhustech.dk / htx

FÅ ET FORSPRING STYRK DINE MULIGHEDER. aarhustech.dk / htx FÅ ET FORSPRING STYRK DINE MULIGHEDER 2012 2013 aarhustech.dk / htx 1 TEKNISK GYMNASIUM TEKNISK GYMNASIUM VELKOMMEN TIL TEKNISK GYMNASIUM På de tekniske gymnasier i Aarhus og Skanderborg uddanner vi unge

Læs mere

Uddannelser på media College Aalborg. grafisk tekniker mediegrafiker digital media web-integrator

Uddannelser på media College Aalborg. grafisk tekniker mediegrafiker digital media web-integrator Uddannelser på media College Aalborg grafisk tekniker mediegrafiker digital media web-integrator Mød vores vejledere! I denne brochure kan du snuse til vores uddannelser. Hvis du gerne vil vide mere om

Læs mere

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 Indholds fortegnelse Forord...3 Trænerens ansvar...4 Spillerens ansvar...5 Fælles regler for årgangene...6 Information...6 Deadlines...6 Forældre generelt...7

Læs mere

Besvarelse af Spørgeskema

Besvarelse af Spørgeskema Besvarelse af Spørgeskema Undervisningsmiljø og trivsel Brøruphus Efterskole 0/5 . Er du pige eller dreng? Pige: 8 ( 55, %) Dreng: 66 (,6 %) I alt har 8 elever besvaret dette spørgeskema. Hvor gammel er

Læs mere

SELVHJÆLPSGUIDE HJÆLP TIL AT FINDE EN VEJ UD AF SPILLEAFHÆNGIGHED

SELVHJÆLPSGUIDE HJÆLP TIL AT FINDE EN VEJ UD AF SPILLEAFHÆNGIGHED SELVHJÆLPSGUIDE HJÆLP TIL AT FINDE EN VEJ UD AF SPILLEAFHÆNGIGHED CENTER FOR LUDOMANI // ODENSE, KØBENHAVN & ÅRHUS // TLF. 7011 1810 // INFO@LUDOMANI.DK // LUDOMANI.DK INTRODUKTION Selvhjælpsguiden er

Læs mere

24-03-2014, 16:05:40 Louise: Ungdomsuddannelse 24-03-2014, 16:05:41 Vejleder : Velkommen til evejledning. Alle vejledere er optaget.

24-03-2014, 16:05:40 Louise: Ungdomsuddannelse 24-03-2014, 16:05:41 Vejleder : Velkommen til evejledning. Alle vejledere er optaget. 24-03-2014, 16:05:40 Louise: Ungdomsuddannelse 24-03-2014, 16:05:41 Vejleder : Velkommen til evejledning. Alle vejledere er optaget. 24-03-2014, 16:05:56 Vejleder : Alle vejledere er fortsat optaget. Du

Læs mere

Erhvervspraktikanter i banken. En guide til tilrettelæggelse af folkeskoleelevers erhvervspraktik

Erhvervspraktikanter i banken. En guide til tilrettelæggelse af folkeskoleelevers erhvervspraktik Erhvervspraktikanter i banken En guide til tilrettelæggelse af folkeskoleelevers erhvervspraktik 1 Indholdsfortegnelse Hvorfor praktikanter? 3 Inspiration 4 Vejledende program 5 Opgave 1 3 6 Evalueringsskemaer

Læs mere

Bilag 4: Mailkorrespondance

Bilag 4: Mailkorrespondance Bilag 4: Mailkorrespondance 1. december 2014 kl. 13.12 Kære, Tak for at vil give dig tid til dette. Jeg har fået din mail fra XXXXXX, som jo er hjælper for mig. Jeg vedhæfter vores projektrapport i sin

Læs mere

FORSVARET. i Korsør. april 2012

FORSVARET. i Korsør. april 2012 FORSVARET i Korsør april 2012 2 REDAKTIONSUDVALGET Søværnets Operative Logistiske Støttecenter Korsør (OPLOG KOR) Sylowsvej-4220 Korsør E-mail: OLSK.LESEK@mil.dk http://forsvaret.dk/oplogkor Telefax: 58

Læs mere