27. maj Referat af UNGDOMSMØDET Tid 23. maj 2013 kl Sted Hotel Scandic, Odense. Deltagere.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "27. maj 2013. Referat af UNGDOMSMØDET 2013. Tid 23. maj 2013 kl. 18.00-22.00. Sted Hotel Scandic, Odense. Deltagere."

Transkript

1 27. maj 2013 Referat af UNGDOMSMØDET 2013 Tid 23. maj 2013 kl Sted Hotel Scandic, Odense Deltagere Fra klubberne: Amager Gentofte Gladsaxe Herlev Hvidovre KSF Rungsted Rødovre Odense Esbjerg Frederikshavn Herning Vojens Aalborg Aarhus Diana Jensen Jan Barsballe & Karsten Arvidsen Per Sandholm & Mikkel Sørensen Per Friis, Johan Marklund & Theis Rasmussen Jesper Andersen & Jesper Bønløkke Nanna Nicolajsen, Torsten Kammeyer & Laust Weise Per Holten Møller & Thomas Nistrup Jesper Duus & Brian Madsen Anders Holst, Michall Olsen & Simon Vølund Thomas Bjerrum Henrik Christiansen & Lars Leer Michael Mølgaard & Dan Jensen Hans Høirup & Jan Jensen Preben Jensen & Thomas Englund Dan Halbak Afbud fra: Silkeborg Fra Bredde- og ungdomsudvalget: Henrik Klinkvort (formand), Frederiksberg Henrik Arvidsen, Virum Lars Bach, Herning Flemming Green, Udviklingschef DIU Jørgen Illemann, Rødovre Jørgen Jacobsen, turneringsleder ØST, Herlev Janne Lajmi, Aalborg Ulrik Larsen, Sportschef DIU Jeanne Storm, turneringsleder VEST, Esbjerg

2 Dagsorden 18:00 Velkomst & sandwichbuffet 18:30 Mødestart 20:00 Pause (kaffe/the) 20:15 Fortsættelse af mødet 21:45 Afrunding 22:00 Afslutning Indledning Formand for Bredde- og Ungdomsudvalget, Henrik Klinkvort, bød velkommen til årets Ungdomsmøde og gennemgik kort proceduren for aftenens møde. Herefter fik mødeleder Enver Hansen ordet. Alle mødedeltagere blev præsenteret og registreret. Dirigenten opfordrede til indlæg, som holdt sig til dagsordenen, og ikke for mange gentagelser. Enver Hansen bemærkede, at hver klub kunne afgive én stemme, og at medlemmerne af Bredde- og Ungdomsudvalget ikke kunne stemme. Med 15 klubber repræsenteret i Ungdomsmødet var det totale stemmeantal således 15. Et forslag, der får simpelt flertal af de afgivne stemmer, er vedtaget. Endvidere bemærkede mødelederen, at afstemningsresultaterne efter sædvanlig praksis skal være retningsgivende for stemmeafgivningen på DIU s Repræsentantskabsmøde. Forslag til regelændringer Herefter blev ordet overgivet til Flemming Green for en gennemgang af alle indkomne forslag, først forslagene fremsat af Bredde- og Ungdomsudvalget: Klubskifte Flemming Green gennemgik det udsendte forslag, som begrænser antallet af U7-U15 spillere, som en klub må modtage fra en anden klub i perioden 1. april-31. marts, i første sæson dog fra 15. juni 2013 til 31. marts Klubskiftebegrænsningen skal gælde for alle klubber i Danmark. Den nugældende karantæneregel berøres ikke af forslaget. Forslaget: Fra sæsonen 2013/2014 skal ethvert klubskifte for spillere mellem U7 og U20 godkendes elektronisk af DIU samt af afgivende og modtagende klubs formænd. Fra sæsonen 2013/2014 må hver klub kun modtage samlet 5 spillere udefra i forhold til den forgangne sæson i årgangene U7-U15. Begrænsningen gælder fra 1. april til 31. marts, i sæsonen 2013/14 dog først fra 15. juni Rødovre bemærkede, at de var imod forslaget, og de havde også inden mødet udsendt skriftlig kritik af forslaget. På Rødovres opfordring forklarede Enver Hansen om forslaget, at det efter DIU's vurdering ikke strider mod bestemmelsen i DIF's lovregulativ om, at en forening under DIF 'som udgangspunkt [skal] være åben for alle'. 2

3 Man må gerne begrænse antallet af klubskifter eller antallet af medlemmer i en klub, hvis dette sker på et sagligt og veldefineret grundlag, fx for at styrke talentudviklingen eller for at holde sammen på et hold eller en ungdomsafdeling. Der er da også allerede nu i DIU's turneringsbestemmelser en begrænsning i antal klubskifter fra 1. oktober til 31. januar for spillere over 20 år. Der var enighed om, at en begrænsning i antal klubskifter aldrig må være en sovepude for en klub. Der skal i hver klub arbejdes på at sammensætte et godt sportsligt og socialt tilbud til børne- og ungdomsmedlemmerne, så klubskifte kun bliver aktuelt for få af klubbens spillere. Herlev tilføjede, at forslaget burde omfatte restancemedlemmer, så man ikke som spiller kan flygte fra sit kontingent. Der var almindelig enighed om, at denne klausul ikke var nødvendig, eftersom afgivende klubs formand skal godkende klubskiftet, og er der en kontingentrestance, skal formanden ikke være forpligtet til at godkende klubskiftet, før kontingentet er betalt. Forslaget svarende til det udsendte forslag blev sat til afstemning: 12 stemte for. Forslaget er vedtaget. Spillere fra udlandet Forslaget vedrører spillere der prøver lykken i udlandet, men vender hjem inden den 1. november til sin oprindelige klub. Datoen blev ændret til den 31. december, og forslaget blev herefter sat til afstemning. 13 stemte for. Forslaget er vedtaget. Målmænd Ingen udenlandske målmænd i U7 til U20, medmindre de har fast bopæl i Danmark. 9 stemte for. Forslaget er vedtaget. Uddannelse Hver klub skal sende mindst een ungdomstræner til Målmand 1 trænerkursus hver sæson. Det blev drøftet, om der skal være en sanktionsregel, hvis påbuddet ikke efterkommes. Flemming Green bemærkede, at det ikke bør være nødvendigt med sanktioner, men hvis alt for mange klubber forsømmer at bruge målmandstrænerkurset, må det overvejes at indføre sanktioner. 5 låste spillere på U11-U15 Forslaget, som ikke var sendt ud forud for mødet, blev gennemgået af Flemming Green: Forslaget vedrører kravet om 5 låste spillere på U11.1, U13.1 og U15.1. Der foreslås følgende tilføjelse: Låste spillere skal kunne ændres een gang i løbet af sæsonen. En eventuel ændring skal meddeles til DIU senest 1. december. Flemming Green anførte følgende som begrundelse for forslaget: Hensigten med de låste spillere er, at det er de 5 bedste spillere på årgangen, der er låst, og dette kan 3

4 ændre sig i løbet af en sæson. Derfor skal det være muligt at ændre disse een gang i løbet af en sæson, hvis klubben skønner dette. 13 stemte for. Forslaget er vedtaget. U11 Ændring af kædeskift efter 75 sekunders spil. Spillet genoptages, hvor pucken befandt sig ved hornsignal. Forslaget blev ændret således, at forslaget om straffeslag blev fjernet. Spilletiden på 2 x 30 minutter skal være gældende for hele landet. U13 LM flyttes til januar måned for at lette presset i marts. JM i U13 i Jylland afgøres på nr. 4 s hjemmebane i bedst af 1 kamp på en anden dato end weekenden for JM. Kampen skal så vidt muligt spilles senest den førstkommende weekend efter JM. 9 stemte for. Forslaget er vedtaget. U15 LM flyttes til januar måned for at lette presset i marts. Kampantallet i grundspillet for U15-1 skal mindst bestå af 20 kampe i grundspillet. 11 stemte for. Forslaget er vedtaget. Kampantallet i grundspillet for U15-2 skal tilstræbes at udgøre min. 20 kampe i grundspillet. 11 stemte for. Forslaget er vedtaget. U17 Kampantallet skal mindst udgøre 20 kampe i grundserien. 12 stemte for. Forslaget er vedtaget. Kampantallet i U17-2 skal tilstræbes at udgøre min. 20 kampe i grundserien. 4

5 Flertal imod forslaget. Forslaget er faldet. DM slutspil for U17: Ny turneringsform (som ved U20) så man sikrer, at de 4 bedste hold slår sig igennem til slutspillet. Hvidovre foreslog ændring, så vinderen af grundspillet i hver landsdel kan gå direkte til DM-slutspillet. Ændringsforslaget fik følgende udformning: DM slutspil: For at finde de 4 bedste hold til det afgørende DM slutspil spilles som følger: Grundspil og mellemspil spilles efter gældende regler. De to 1 er fra henholdsvis ØST og VEST divisionen går herefter direkte til DM Nr. 2, 3 og 4 fra henholdsvis ØST og VEST divisionen spiller DM-kvalifikationsspil efter gældende spilleform for det nuværende U17 DM. De to bedste hold fra DM-kvalifikationsspillet går til DM-slutspillet. Kampe ved DM spilles 3 x 20 min. Ændringsforslaget fra HVIK blev sat til afstemning: 5 stemte for, 4 stemte imod. Forslaget er vedtaget. U20 Kampantallet i grundspillet skal være på mindst 20 kampe. Efter drøftelse ændredes formuleringen, så det for de jysk/fynske klubber gælder, at der 'tilstræbes' min. 20 kampe. Ændringsforslaget sat til afstemning: 6 stemte for, ingen stemte imod. Forslaget er vedtaget. Kvalspillet til DM spilles alle-mod-alle mellem nr. 1 & 2 fra den ene landsdel og 3 & 4 fra den anden landsdel. De to bedste fra hver pulje går til DM. Bedst placerede i grundspillet bliver tilbudt at afvikle kampene. 9 stemte for. Forslaget er vedtaget. Damer Nyt DM-slutspil, jf. det udsendte forslag. Puljeturneringer for kvindehold top 6 til DM. En før jul og en efter jul. Unionssamlinger fortsætter. Det samlede forslag sat til afstemning: 8 stemte for. Forslaget er vedtaget. 5

6 Forslag fra Hvidovre: U13 Forslag om reduktion i antallet af spillere fra 18+2 til stemmer for, 8 stemmer imod. Forslaget er faldet. U17 og U15 DM-slutspil Rækkefølgen i turneringsplanen for DM-slutspillet for U17 og U15 (optrykt s i TB 2012) skal gennemgås for fejl i lørdagens program, hvor ØST 3/VEST 3 spiller to tidlige kampe i st. for en tidlig og en sen kamp. Der var stor tilslutning til at ændre programmet, medmindre der er en helt særlig turneringsteknisk grund til det gældende program. DIU's turneringsleder kigger på programmet, evt. sammen med forlagsstilleren til ændringen, RIK. Resten af forslagene fra HVIK blev trukket. Forslag fra Herlev: Forslaget vedrørende klubskifte blev trukket. U7 Forslag vedr. regler for U7 blev gennemgået. 1 stemte for, 7 stemmer imod. Forslaget er faldet. U9 Forslag vedr. regler for U9 blev gennemgået. 2 stemte for, 6 stemmer imod. Forslaget er faldet. Forslag vedr. regler for U11, U13, U15 var allerede behandlet og kom ikke til afstemning. U20 forslaget blev trukket. Forslag fra Gentofte: Lige eller ulige årgange. Forslaget blev trukket. Evt. Jan Jensen opfordrede til, at det indskærpes over for dommerne, at de indberetter karantæner hurtigt efter kampen. Henrik Klinkvort forklarede om proceduren og tager opfordringen videre. Jørgen Jacobsen oplyste, at alle karantæneramte - og derfor låste - spillere kan ses på slagskud.dk. 6

7 Karsten Arvidsen opfordrede til, at det sportsfaglige seminar forud for Ungdomsmødet, som i år blev afholdt 20. april, bliver en årligt tilbagevendende begivenhed. Den gode tradition har været afbrudt i 2011 og 2012, hvilket var ærgerligt. Ulrik Larsen og Flemming Green var enige og vil så vidt muligt indbyde igen i Mødet afsluttet kl. 22:00 Som referent: Ulrik Larsen Som mødeleder: Enver Hansen 7

Danmarks Bridgeforbunds repræsentantskabsmøde lørdag den 4. juni 2005 på Vejle Idrætshøjskole

Danmarks Bridgeforbunds repræsentantskabsmøde lørdag den 4. juni 2005 på Vejle Idrætshøjskole Asminderød, den 9. juni 2005 Referat fra Danmarks Bridgeforbunds repræsentantskabsmøde lørdag den 4. juni 2005 på Vejle Idrætshøjskole Deltagerliste: København: Nordsjælland: Østsjælland: Vestsjælland:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Rødovre den 17. maj 2012 Referat af UB2 den 24. april 2012 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM)

Læs mere

DANSK MINIGOLF UNION

DANSK MINIGOLF UNION DANSK MINIGOLF UNION Efter en del mislykkede forsøg på i fællesskab mellem KMU, JMU og FMU at afholde Danmarksmesterskab i minigolf hovedsagelig fordi de respektive bestyrelsesmedlemmer ikke kendte hinanden,

Læs mere

Danmarks civile Hundeførerforening

Danmarks civile Hundeførerforening Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening KREDSNÆSTFORMAND - SEKRETÆR KREDS 4 Til lokalforeninger i Kreds 4 Til Kreds bestyrelsen i Kreds 4 Til Hovedbestyrelsen Referat af Kredsgeneralforsamling

Læs mere

Københavns Bowling Union

Københavns Bowling Union Ordinært Repræsentantskabsmøde Søndag den 16. marts 2014 kl. 10:30 Festsalen på Tinderhøj Skole Fortvej 71, Rødovre Velkommen på mødet Forretningsudvalget TILSLUTTET DANMARKS BOWLING FORBUND OG DANMARKS

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat UB3 23. september 2010 Rødovre den 24. oktober 2010 Tilstede: Ikke tilstede Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Michael Wittendorff (MW) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm

Læs mere

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE TIRSDAG DEN 19. MAJ 2015 I KARLSLUNDEHALLERNE

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE TIRSDAG DEN 19. MAJ 2015 I KARLSLUNDEHALLERNE REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE TIRSDAG DEN 19. MAJ 2015 I KARLSLUNDEHALLERNE Formanden Annie Ramberg bød velkommen til mødet, og man startede med at mindes de personer, som var afgået ved døden

Læs mere

Mødet blev indledt med 1 minuts stilhed for den tidligere formand Lotte Ammitzbøl der døde sidste år.

Mødet blev indledt med 1 minuts stilhed for den tidligere formand Lotte Ammitzbøl der døde sidste år. Referat fra Hal-Hockey / Floorball Landsmødet i Vejle d. 14. Marts 2009 Der deltog 20 personer og alle 3 regioner var repræsenteret Mødet blev indledt med 1 minuts stilhed for den tidligere formand Lotte

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen 2010.

Referat af Generalforsamlingen 2010. Referat af Generalforsamlingen 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmetællere 3. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning 4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 5. Fastsættelse

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Rødovre den 2. marts 2011 Referat af UB1 den 8. februar 2011 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Michael Wittendorff (MW) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. PROGRAM for sektionsårsmøder og repræsentantskabsmøde Side 4. DAGSORDENER for Dansk Skytte Unions sektionsårsmøder Side 5

INDHOLDSFORTEGNELSE. PROGRAM for sektionsårsmøder og repræsentantskabsmøde Side 4. DAGSORDENER for Dansk Skytte Unions sektionsårsmøder Side 5 INDHOLDSFORTEGNELSE PROGRAM for sektionsårsmøder og repræsentantskabsmøde Side 4 DAGSORDENER for Dansk Skytte Unions sektionsårsmøder Side 5 DAGSORDEN for Dansk Skytte Unions repræsentantskabsmøde Side

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 28.02.2012 kl. 19.00 Deltagere: 17 stemmeberettigede medlemmer deltog + et nyt medlem uden stemmeret. Dagsorden. Der var jf. vedtægterne

Læs mere

Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening

Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening Nogle får en god ide til en aktivitet sammen med andre mennesker. Flere kommer til og pludselig er pladsforholdene i lejligheden ved at være

Læs mere

5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010

5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010 Ordinært repræsentantskabsmøde 2011 Afsnit 5 side 1 5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010 Repræsentantskabsmødet blev afholdt den 14. marts 2010 på Rødovregård. Følgende klubber var repræsenteret ved repræsentantskabsmødet:

Læs mere

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND JYDSK HÅNDBOLD FORBUND Referat af Jydsk Håndbold Forbunds 83. ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 9. maj 2015 i Hammel Idrætscenter REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2015 Viby J., den 21. maj 2015 2 REFERAT

Læs mere

Referat DKF. Søren Andersen. John Ludwig Gorm Larsen. Ballerup Kano- og Kajakklub. Charlottenlund Kajakklub Palo

Referat DKF. Søren Andersen. John Ludwig Gorm Larsen. Ballerup Kano- og Kajakklub. Charlottenlund Kajakklub Palo Referat Mødegruppe: s årsmøde Dato: 30. marts 2009 Sted: Hotel Scandic, Silkeborg Referenter: Klavs Klavsen, Lars Henrik Petersen, Vibe Ørum Rasmussen, Michael Fjeldvig, Christian Jacobsen Baggrundsmateriale:

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter

Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter Christiansfeld den 20. feb.2012 Dagsorden: Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter 1. mandaternes prøvelse 2. Valg af dirigent 3. Beretninger fra Formanden Seniorlederen

Læs mere

4. Kassererens beretning, herunder budget og kontingent fastsættelse

4. Kassererens beretning, herunder budget og kontingent fastsættelse Generalforsamling 30. april 2015 12 deltagere udover bestyrelsen Formand Henrik Mathiasen konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. 1. Valg af dirigent Henrik Mathiasen valgt 2. Valg af

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU6 den 12/9 2011 Rødovre den 22. oktober 2011 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens 1.) Konstatering af møderet og stemmetal Jørgen Bitsch, Formand DMU, bød Hovedbestyrelsen og de fremmødte klubrepræsentanter

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU2 den 05/03 2015 Vietnam den 25. marts 2015 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Næstformand: Michael Pedersen (MP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM)

Læs mere

Mødedato: Lørdag, den 5. marts 2005 kl. 10.00 16.30

Mødedato: Lørdag, den 5. marts 2005 kl. 10.00 16.30 1 Dansk Orienterings-Forbund Til Til orientering for Hovedbestyrelsen og stab Klubber og medlemmer Kredsbestyrelser og kredsudvalg DOFs udvalg DOFs revisorer Referat af Repræsentantskabsmødet 2005 Mødested:

Læs mere

Lyngby Volleyball Ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 14. juli 2011 kl. 19.30. MOTIVERING fra bestyrelsen

Lyngby Volleyball Ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 14. juli 2011 kl. 19.30. MOTIVERING fra bestyrelsen Lyngby Volleyball Ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 14. juli 2011 kl. 19.30 MOTIVERING fra bestyrelsen Baggrunden for indkaldelsen er at ensarte vedtægter og kontingenter i forhold til det holdfællesskab,

Læs mere

Referat af Jysk Bowling Unions ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 13. marts 2010 i Bowl n Fun, Viby J.

Referat af Jysk Bowling Unions ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 13. marts 2010 i Bowl n Fun, Viby J. 13. marts 2010 Referat af Jysk Bowling Unions ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 13. marts 2010 i Bowl n Fun, Viby J. Formand for Jysk Bowling Union, Niels Kristian Pedersen bød velkommen til årets

Læs mere

Regler for UV-Rugby August 2008

Regler for UV-Rugby August 2008 Retningslinier For Afvikling af Danmarksturnering i UV-rugby og Underliggende Divisioner August 2008. Indhold. 1. Afvikling af Danmarksturneringen. 2. Afvikling af områdeturneringerne. 3. Udgår 4. Op/nedrykninger

Læs mere

Referat af Dansk Terrier Klubs ordinære generalforsamling søndag d. 25. maj 2014 kl. 11.00 på Fjelsted Skov Kro, Store Landevej 92, 5592 Ejby

Referat af Dansk Terrier Klubs ordinære generalforsamling søndag d. 25. maj 2014 kl. 11.00 på Fjelsted Skov Kro, Store Landevej 92, 5592 Ejby Referat af Dansk Terrier Klubs ordinære generalforsamling søndag d. 25. maj 2014 kl. 11.00 på Fjelsted Skov Kro, Store Landevej 92, 5592 Ejby Til stede fra bestyrelsen var: Formand/kasserer Peter Nielsen

Læs mere

Referat af. Ordinært repræsentantskabsmøde. Den 20. april 2013, kl. 10.00. i Rishøj Idrætscenter

Referat af. Ordinært repræsentantskabsmøde. Den 20. april 2013, kl. 10.00. i Rishøj Idrætscenter Referat af Ordinært repræsentantskabsmøde Den 20. april 2013, kl. 10.00 i Rishøj Idrætscenter Dagsorden jf. lovenes 12. Formand Birger Dahl bød velkommen. Regionens nye fane blev derpå indviet på behørig

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for

Læs mere

Dansk Squash Forbund Stadionvej 47, 5200 Odense V, Danmark Telefon: +45 66 19 08 22 Fax: +45 66 13 01 98 Mail: squash@dsqf.dk

Dansk Squash Forbund Stadionvej 47, 5200 Odense V, Danmark Telefon: +45 66 19 08 22 Fax: +45 66 13 01 98 Mail: squash@dsqf.dk Dansk Squash Forbund Stadionvej 47, 5200 Odense V, Danmark Telefon: +45 66 19 08 22 Fax: +45 66 13 01 98 Mail: squash@dsqf.dk R e f e r a t EMNE: Repræsentantskabsmøde 2008 DELTAGERE: Bestyrelsen (Tom

Læs mere