Bestyrelsesmøde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsesmøde 3-2014"

Transkript

1 Bestyrelsesmøde REFERAT KL DAN BUNKERING, MIDDELFART MØDE INDKALDT AF MØDETYPE ARRANGØR REFERENT TIDTAGER DELTAGERE Bestyrelsesmøde Peter Friis, Kåre Foged, Palle Navntoft, Mikkel Søholm Vestergaard, Jan Rune Jensen, Marc Nyeland, Jens Lind, Lars Carlsen og Blom. AFBUD Dagsorden 5 min 1.1. GODKENDELSE OG UNDERSKRIFT AF REFERAT FRA SIDSTE MØDER Referaterne fra mødet d. 25. marts 2014 blev godkendt dog skal deltagerne rettes til, da det var Mikkel og Kåre, der havde meldt afbud. 55 MIN 1.2. OPFØLGNINGSLISTE Opfølgningslisten blev opdateret. Der skal altid sættes deadline på opgaver i bestyrelsesreferatet. Alle deadlines skal overføres til opfølgningslisten. 35 MIN 2. DELTAGELSE VED EM I BEACH FLAG FOOTBALL 2014 MARC Der er ikke udarbejdet et beslutningsforslag til punktet. Mikkel henstiller til, at der ikke som beskrevet i forretningsordenen sættes beslutningspunkter på dagsordningen, når der ikke er udarbejdet et beslutningsforslag. Punktet tages som et debatpunkt. Der afholdes det første EM i beach flag football i juli 2014 i Italien. Oprindeligt er det besluttet af sportschef og landstrænere, at vi ikke deltager ved mesterskabet, da beach flag football ikke er del af vores aktiviteter, aktiviteten ikke er budgetlagt og aktiviteten ikke er med i DAFF Der er efterfølgende modtaget en henvendelse fra IFAF præsident Tommy Wiking, der opfordrer alle forbund til at deltage, da det er vigtigt for IFAF, at EM i beach flag football gennemføres. IFAF arbejde med at komme på det olympiske program med én disciplin. Tommy Wiking vurderer, at beach flag football er den aktivitet, IFAF lettest kan opnår godkendelse af som olympisk disciplin.

2 De økonomiske omstændigheder ved deltagelse ved EM i beach flag football 2014 kendes ikke. Der er fremsendt et tilbud fra det italienske forbund, der er dyrt. SAFF har bedt det italienske forbund se på mulighederne for at gøre det billigere. Marc vil gerne undersøge muligheden for, at vi kan sende et klubhold af sted. Deltagelse vil skulle ske uden økonomisk belastning for DAFF og uden brug af tidsmæssige ressourcer fra forbundets ansatte. Der er bred enighed om, at vi ikke er i en position til at tage flere aktiviteter på vores program. Vi vil gerne bakke op omk ring IFAFs initiativer, men vi kan ikke med så kort varsel deltage i en EM for en aktivitet, som vi ingen erfaring har med, og som ligeledes ikke er budgetlagt. Marc svarer Tommy Wiking, at vi gerne vil hjælpe, men at vi ikke på nuværende ikke kan deltage. Det skal afklares med IFAF, om beach flag football er kommende indsatsområde. Vi har behov for at vide, hvorledes IFAF prioritere, så der kan tages højde for det i vores arbejde. Marc svarer Tommy Wiking Marc 11. maj 2014 Afklaring om beach flag football er kommende indsatsområde i IFAF Lars DEADLINE IKKE FASTLAGT 15 MIN 3. FASTLÆGGELSE KOMMENDE BESTYRELSESMØDER Næste bestyrelse flyttes til tirsdag d. 24. juni 2014 kl i Brøndby. Efterfølgende bestyrelsesmøde fastlægges til tirsdag d. 26. august 2014 kl i Park Hotel i Middelfart. 90 MIN 4. KVARTALSREGNSKAB FOR 1. KVARTAL 2014 Regnskabet for 1. kvartal 2014 viser, at vi er et sted mellem kr. efter budget. Der er fejl i dele af periodiseringen, det er derfor svært præcist at afgøre, hvor meget vi er efter. Det kan dog allerede nu konstateres, at vi på kontingenter og holdtilmelding er ca kr. under budget. For licenser til amerikansk fodbold og flag football er vi pr. dags dato kr. efter sidste år. Det besluttes, at de manglende kr. skal findes. Lars og skal senest 23. maj 2014 have gennemgået kvartalsregnskabet for periodiseringsfejl og fremlægge 2-3 forslag til besparelser. Det vurderes ikke, at det er realistisk at finde flere indtægter end de budgetterede. Bestyrelsen understreger, at det er bydende nødvendigt, at økonomien skal balancere i indeværende regnskabsår, så det budgetterede overskud realiseres. Gennemgang af kvartalsregnskab / Lars 23. maj 2014 Udarbejdelse af 2-3 forslag til besparelser / Lars 23. maj MIN 5. STATUS PÅ REGNSKAB 2012/13 DIF Økonomi har gennemgået samtlige bilag og rettet konteringen. Regnskabet er overleveret til den eksterne revision (KMPG) d. 4. april KMPG er i øjeblikket i gang med den eksterne revision.

3 Når vi modtager det reviderede regnskab retur, skal der udarbejdes en ledelsesberetning, der forklare afvigelserne. har udarbejdet en oversigt over de større afvigelser, der blev præsenteret på mødet. Lars har endnu ikke haft tid til at dykke ne d i afvigelserne på Bredde og Elite, da oversigten først er færdiggjort kort før mødestart. Der skal ligeledes udføres en intern revision af regnskabet, når den eksterne revision er færdig. Ryk KPMG for status på ekstern revision 7. maj 2014 Aftal dato for intern revision Afhængig af ekstern revision Der skal udarbejdes ledelsesberetning / Lars 23. maj MIN 6. ORIENTERING OM HENVENDELSE FRA TRIANGLE RAZORBACKS VEDR. TURNERINGSREGULATIV Triangle Razorbacks har henvendelse vedr. indførelse af de nye Turneringsregulativ, hvor der i Turneringsregulativets 5 stk er indført: Hjemmeholdet er ligeledes ansvarlig for forhold, der varetages af tredje part (kommune mv.). Triangle Razorbacks mener, at man ikke har haft lignende retstilstande i Danmark siden krigen, da tyskerne lod uskyldige stå til ansvar over for sabotørernes aktiviteter. Klubben mener at bestyrelsen skal trække denne pasus i Turneringsregulativet tilbage, da man ikke kan pålægge klubberne ansvar for opgaver, der varetages af tredje part. har undersøgt hos juristerne i DIF, om der er problemer i at pålægge klubberne ansvar for opgaver, der varetages af tredjepart, og der er andre forbund, der gør dette. DIF vurderer, at der retsmæssigt ikke er noget problem i at pålægge klubberne arrangøransvar herunder også for opgaver, der varetages af tredje part. DIF oplyser ligeledes, at andre forbund (DBU, DHF og DIU) har lignende formuleringer i deres regler. DIF opfordre dog til at omformulere paragraffen, da force majeure juridisk defineres meget snævret formålet med paragraffen er at kunne sanktionere den arrangerende klub, hvis den med rimelighed kunne eller burde have opdaget eller forudset, at kampen ikke kunne afvikles. Formålet med paragraffen er ikke at pålægge klubben et objektivt ansvar. Klubben mener ligeledes, at der ikke jf. 10 i Turneringsregulativet er meddelt til foreningerne, at der er sket ændringer. Klubbens formand Thomas Christiansen er meddelt indførelsen af det nye Turneringsregulativ d. 3. april 2014 sammen med resten af vores medlemsforeninger. har fremsendt denne mail til dokumentation til bestyrelsesmedlem Mogens Sørensen. Der er i 2014 indført en targeting-regel i IFAF Regelbogen, hvor spillerne ejectes ved targetting. I USA er det muligt for dommerne at gennemse et targeting-kald under kampen og annullere kaldet (og ejectionen), hvis der ikke er tale om targetting. Vi har ikke denne mulighed i Danmark, men Disciplinærudvalget og Dommerudvalget ønsker, at det efter en kamp er muligt for Dommerudvalget at gennemse et targetting-kald, og at det er muligt for Disciplinærudvalget at omgøre den automatiske karantæne, hvis der ikke er tale om targetting. Det besluttes at omformulere paragraffen vedr. ansvar for opgaver varetaget af tredje part til den af DIFs jurister foreslåede formulering. Det besluttes ligeledes at gøre det muligt for Dommerudvalget at gennemse targetting -kald, samt at Disciplinærudvalget kan omgøre, hvis der ikke er tale om targetting. Udsendelse af revideret Turneringsregulativ 9. maj 2014 Svar til Thomas Christiansens på klubbens henvendelse Mikkel 7. maj MIN 7. ORIENTERING VEDR. UDVIKLINGSMØDE CHEERLEADING JAN

4 Der er udsendt invitation til cheerleadingklubberne til et udviklingsmøde i Middelfart d. 10. maj Der er tilmeldt 15 personer fra 7 klubber, hvilket er skuffende antal. Det er tidligere besluttet at afvikle særskilte møder for amerikansk fodbold, cheerleading og flag football for at kunne tilpasse indholdet efter den enkelte aktivitet, så indholdet bliver aktuelt for den enkelte klu b/ leder/ træner. Det besluttes at kontakte de store klubber direkte for at høre, hvorfor de ikke deltager, samt at motivere dem til at deltage i mødet. Kontakt de større klubber Jan 9. maj MIN 8. ORIENTERING FRA SPORT/ UDVIKLING OG ADMINISTRATION/ KOMMUNIKATION LARS/ NICOLAI DAFF U12/ U14 Start er kommet godt i gang. Der deltager 12 klubber Thomas har 7 klubber, 4 klubber og Lars 1 klub. 20 MIN 9. EVENTUELT KPI regnskab og afrapportering Ser gerne, at der på bestyrelsesmøderne afrapporteres ift. vores KPI regnskab. KPI regnskabet er et rigtig godt redskab til a t følge vores aktiviteter i forhold til DAFF 202. Bestyrelsen ser ligeledes, at punkterne på dagsordenen kort præsenteres, før de debatteres. Årsmøde 2014 Der var en kort snak om årsmødet Det aftales, at alle senest på næste bestyrelsesmøde har afgjort, hvorvidt de ønsker a t genopstille eller ej. Afklaringen vedr. genopstilling til bestyrelse Peter, Jens, Kåre og Mikkel 24. juni 2014 TILHØRERE RESSOURCER SPECIALNOTER Dato: Dato:

5 Peter Friis Formand Blom Referent

Bestyrelsesmøde 2-2014

Bestyrelsesmøde 2-2014 Bestyrelsesmøde 2-2014 REFERAT 25-03-2014 KL 18.35 22.45 IDRÆTTENS HUS, BRØNDBY MØDE INDKALDT AF MØDETYPE ARRANGØR REFERENT TIDTAGER DELTAGERE AFBUD Bestyrelsesmøde Peter Friis, Marc Nyeland, Jens Lind,

Læs mere

Bestyrelsesmøde 5-2014

Bestyrelsesmøde 5-2014 Bestyrelsesmøde 5-2014 REFERAT 25-08-2014 KL 18.55 22.45 PARK HOTEL, MIDDELFART MØDE INDKALDT AF MØDETYPE ARRANGØR REFERENT TIDTAGER DELTAGERE AFBUD Bestyrelsesmøde Peter Friis, Kåre Foged, Palle Navntoft,

Læs mere

Bestyrelsesmøde 1-2015

Bestyrelsesmøde 1-2015 Bestyrelsesmøde 1-2015 REFERAT 04-02-2014 KL 18.15 22.35 IDRÆTTENS HUS, BRØNDBY MØDE INDKALDT AF MØDETYPE ARRANGØR REFERENT TIDTAGER DELTAGERE Bestyrelsesmøde Peter Friis, Marc Nyeland, Kåre Foged, Palle

Læs mere

Bestyrelsesmøde 2-2015

Bestyrelsesmøde 2-2015 Bestyrelsesmøde 2-2015 REFERAT 14-04-2014 KL 19.00 22.45 PARK HOTEL, MIDDELFART MØDE INDKALDT AF MØDETYPE ARRANGØR REFERENT TIDTAGER DELTAGERE Bestyrelsesmøde Peter Friis, Marc Nyeland, Kåre Foged, Palle

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde

Referat af bestyrelsesmøde Referat af bestyrelsesmøde Tirsdag d. 4. september 2012 kl. 18.30 21.30 Deltagere: Jens Jordahn, Peter Friis, Per Sandau (kom kl. 19.30), Palle Navntoft, Marc Nyeland, Mikael Sohn Ottesen, Lars Carlsen

Læs mere

Bestyrelsesmøde 6-2014

Bestyrelsesmøde 6-2014 Bestyrelsesmøde 6-2014 REFERAT 30-09-2014 KL 18.30 22.00 IDRÆTTENS HUS, BRØNDBY MØDE INDKALDT AF MØDETYPE ARRANGØR REFERENT TIDTAGER DELTAGERE AFBUD Bestyrelsesmøde Peter Friis, Marc Nyeland, Mikkel Søholm

Læs mere

Dansk Amerikansk Fodbold Forbund Danish American Football Federation

Dansk Amerikansk Fodbold Forbund Danish American Football Federation Referat af bestyrelsesmøde Tirsdag d. 24. januar 2012 kl. 18.30 22.00 Deltagere: Jens Jordahn, Peter Friis, Per Sandau, Marc Nyeland, Mikael Sohn Ottesen, Lars Carlsen og Nicolai Blom. Afbud: Palle Navntoft

Læs mere

KPI Rapport 2014. Dansk Amerikansk Fodbold Forbund, DAFF 25. november 2014 Ver. 1

KPI Rapport 2014. Dansk Amerikansk Fodbold Forbund, DAFF 25. november 2014 Ver. 1 KPI Rapport 2014 Dansk Amerikansk Fodbold Forbund, DAFF 25. november 2014 Ver. 1 Af: Nicolai Blom/ Lars Carlsen Administrationschef/ Sportschef DAFF Dansk Amerikansk Fodbold Forbund Indhold Indledning...

Læs mere

Referat Riffel-Sektions Møde

Referat Riffel-Sektions Møde Referat Riffel-Sektions Møde TID: Onsdag den 12. august 17.30 22.00 STED: Idrættens Hus Brøndby DELTAGERE: AFBUD: Hugo Andresen (HA) Ib Hansen (IH) Flemming Brandenborg (FB) Anders Sode (AS) Peter Hansen,

Læs mere

REFERAT Bestyrelsesmøde Tid: Sted: Deltagere: Afbud: Mødeleder: Referent: Punkt 1 Godkendelse af dagorden Punkt 2 Indkomne forslag/ansøgninger

REFERAT Bestyrelsesmøde Tid: Sted: Deltagere: Afbud: Mødeleder: Referent: Punkt 1 Godkendelse af dagorden Punkt 2 Indkomne forslag/ansøgninger REFERAT Bestyrelsesmøde Tid: Fredag d. 31. oktober 2014, kl. 9.00-16.30 Sted: Idrættens Hus Deltagere: Niels Sørensen (NS), Henrik Jess Jensen (HJJ), Torben Kristensen (TKR), Klaus Bach (KB), Lone Billehøj

Læs mere

Referat Riffelsektions Møde

Referat Riffelsektions Møde Referat Riffelsektions Møde TID: Tirsdag den 5. februar 2015 kl. 17.30 22.45 STED: Comwell Korsør Ørnumvej 6 4220 Korsør DELTAGERE: Lars Jepsen(LJ), Flemming Brandenborg(FB). Ib Hansen(IH), Anders Sode(AS)

Læs mere

Dansk Arbejder Idrætsforbund

Dansk Arbejder Idrætsforbund Referat Dansk Arbejder Idrætsforbund Møde Møde i forbundsledelsen 2-05/08 Dato 13.-14. januar 2006 på Fangel Kro og Hotel Sted Forbundets kontor, Idrættens Hus, Brøndby Deltagere Jan Ludvigsen, Jens Jørgen

Læs mere

DAFFs TURNERINGSREGULATIV

DAFFs TURNERINGSREGULATIV DAFFs TURNERINGSREGULATIV Turneringsregulativet er vedtaget af DAFFs bestyrelse og er gældende fra d. 18. maj 2015 Dansk Amerikansk Fodbold Forbund Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby www.daff.dk

Læs mere

Referat af generalforsamling i Motorcyklisternes fællesklub 20. november 2014

Referat af generalforsamling i Motorcyklisternes fællesklub 20. november 2014 Referat af generalforsamling i Motorcyklisternes fællesklub 20. november 2014 28 fremmødte 1. Valg af ordstyrer Bjarne F. P. valgt og han konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet iht.

Læs mere

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 20. marts 2011 kl. 10.00. I Idrættens Hus

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 20. marts 2011 kl. 10.00. I Idrættens Hus Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde Søndag den 20. marts 2011 kl. 10.00 I Idrættens Hus Årsrapportens indhold. Contents Dagsorden... 4 1. Valg af dirigent.... 5 2. Bestyrelsen aflægger beretning

Læs mere

AFK, bestyrelsesmøde onsdag den 25. marts 2009 kl. 19.00 i klubhusets mødelokale 1 på Skovvang Stadion

AFK, bestyrelsesmøde onsdag den 25. marts 2009 kl. 19.00 i klubhusets mødelokale 1 på Skovvang Stadion AFK, bestyrelsesmøde onsdag den 25. marts 2009 kl. 19.00 i klubhusets mødelokale 1 på Skovvang Stadion Til stede: Ivan Skov (IBS), Flemming Bærentzen (FB), Peter Voergaard (PV), Niels Leegaard (NL), Jesper

Læs mere

REFERAT AF UNSTY-møde 18. september 2015, 17.00-22.00 Idrættens Hus, Brøndby

REFERAT AF UNSTY-møde 18. september 2015, 17.00-22.00 Idrættens Hus, Brøndby REFERAT AF UNSTY-møde 18. september 2015, 17.00-22.00 Idrættens Hus, Brøndby Tilstede: John Hansen (JHa), Kuno Danielsen (KDa), Hugo Andresen (HAn), Poul Lamhauge (PLa), Erik Mouritsen (EMo), Jan Lykke

Læs mere

REFERAT AF UNSTY-møde 28. februar 2013 Odense Congress Center

REFERAT AF UNSTY-møde 28. februar 2013 Odense Congress Center REFERAT AF UNSTY-møde 28. februar 2013 Odense Congress Center Tilstede: John Hansen (JHa), Arne Larsen, (ALa), Kuno Danielsen (KDa), Hugo Andresen (HAn), Paul Erik Sørensen (PES), Jimmy G. Roed (JGR),

Læs mere

Sådan fungerer afdelingsmødet

Sådan fungerer afdelingsmødet Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 12 til afdelingsbestyrelserne: Sådan fungerer afdelingsmødet Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

Fra sekretariatet: Camilla Flindt Hjælmhof CFH

Fra sekretariatet: Camilla Flindt Hjælmhof CFH 1. april 2011 Referat fra bestyrelsesmøde afholdt Hotel Grand Park, Ørnumvej 6, 4220 Korsør Fredag den 25. marts 2011 kl. 15.00 Til stede: Søren Clemmensen SCN Ellen Margrethe Duus EMD Ib Dam Schultz IDS

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU3 den 16/04 2012 Rødovre den 17. maj 2012 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Til stede var bestyrelsen (4 til stede og 3 fraværende), 22 stemmeberettigede medlemmer samt 1 ikke-stemmeberettiget

Læs mere

Fraværende: Louise G. Thystrup (LGT) - deltog efter 19.30

Fraværende: Louise G. Thystrup (LGT) - deltog efter 19.30 Referat fra bestyrelsesmøde 17/2-2015 Tilstedeværende: Christian Høybye (CH), André W. Kobberholm (AWK), Kasper Lilja-Nielsen (KLN), Søren B. Sparre (SBS), Jonas Andersson (JA), Mikkel Z. Pedersen (MZP),

Læs mere

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved indkaldelse runddelt den 2. februar 2004.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved indkaldelse runddelt den 2. februar 2004. 1 Referat af generalforsamling den 17. februar 2004 Formanden bød velkommen. Valg af dirigent: Som dirigent blev valgt Thomas, nr. 59 Valg af referent: Som referent blev valgt Sanne, nr. 77. Dirigenten

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af 2 stemmetællere 4. Bestyrelsens

Læs mere

Fraværende: Jonas Andersson (JA) Louise G. Thystrup forlod bestyrelsesmødet inden det sluttede pga kraftig forkølelse

Fraværende: Jonas Andersson (JA) Louise G. Thystrup forlod bestyrelsesmødet inden det sluttede pga kraftig forkølelse Referat af bestyrelsesmøde 27/1-2015 Tilstedeværende: Christian Høybye (CH), André W. Kobberholm (AWK), Kasper Lilja-Nielsen (KLN), Søren B. Sparre (SBS), Mikkel Z. Pedersen (MZP), Louise G. Thystrup (LGT)

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 102

Referat af bestyrelsesmøde nr. 102 Referat af bestyrelsesmøde nr. 102 Deltagere: Søren Skaarup formand Carsten Jørgensen Næstformand Lars Mott Kasserer André Schneider Sekretær Mette Jørgensen Bestyrelsesmedlem Flemming Nielsen Bestyrelsesmedlem

Læs mere

Referat BE møde 23 03 2012

Referat BE møde 23 03 2012 Referat DKF Mødegruppe: Bestyrelsen Dato: 23-03-12 Sted: Scandic Roskilde Deltagere: Ole Tikjøb (OT), Vibeke Preisler (VP), Jan Darfelt (JD), Peter Ansvarlige benævnes med Sørensen (PS), Lau Larsen (LL),

Læs mere

HB 04-10. Referat fra Hovedbestyrelsesmøde møde 04-10, afholdt den 28. august 2010

HB 04-10. Referat fra Hovedbestyrelsesmøde møde 04-10, afholdt den 28. august 2010 Referat fra Hovedbestyrelsesmøde møde 04-10, afholdt den 28. august 2010 HB 04-10 Til Stede: Jørgen Bitsch (JB), Ole Hansen (OH), Henrik Berendt (HBE), Pia Buth Rasmussen (PBR), Anders Johansen (AJ), Poul

Læs mere