Aflastning, afløsning og pasning på børneområdet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aflastning, afløsning og pasning på børneområdet"

Transkript

1 Aflastning, afløsning og pasning på børneområdet Handicapkonferencen 2011 Gitte Madsen Selvstændig socialrådgiver og handicapkonsulent 1

2 Alle de mange regler Aflastning kan foregå i almindelige dagtilbud til børn efter dagtilbudsloven eller i særlige dagtilbud efter servicelovens 32, efter reglerne om personlig hjælp og pleje og aflastning, jf. servicelovens 44, jf. 83 og 84, ved timeaflastning ved privat antaget hjælp betalt eller ved timeaflastning formidlet gennem en kommunal aflastningsordning og betalt efter servicelovens 41, i anbringelsessteder for børn og unge, jf. servicelovens 67 Udgangspunktet er, at anvendelse af en af de øvrige aflastningsordninger nævnt ovenfor skal gå forud for anvendelsen af servicelovens 41 til aflastningsformål. - og hvor kommer 42 ind?? 2

3 Aflastning/afløsning/personlig pleje Timeaflastning/afløsning af forældre ydes efter 84 eller som en del af merudgiftsydelsen efter 41 Personlig hjælp og pleje af barnet der kan være forældre der ikke selv kan passe og pleje deres barn, hvor barnet/den unge kan have ret til hjælp efter 83 3

4 Hjælp til børn 83 AFG Det var en forudsætning for bevilling af personlig og praktisk hjælp under en drengs ophold på efterskole uden for opholdskommunen, at han forud havde fået eller ville kunne få personlig og praktisk hjælp i opholdskommunen. Kommunen skulle foretage en vurdering af drengens behov for hjælp i hjemmet og træffe afgørelse om omfanget af hjælpen. Afgørelsen skulle træffes på baggrund af, at sønnens familie i vidt omfang havde ydet den nødvendige hjælp, og at denne hjælp ellers skulle have været ydet af kommunen. 4

5 Hjælp til børn 83 AFG fortsat Ankestyrelsen lagde til grund at drengen som følge af sin muskelsvindslidelse havde behov for omfattende personlig og praktisk hjælp udenfor undervisningstimerne under et ophold på efterskolen at drengen måtte anses for at være bosiddende i sin hjemkommune under ophold på X efterskole. Ankestyrelsen bemærkede, at det ikke var afgørende for retten til hjælp, om drengen havde et individuelt behov for at komme på efterskole. 5

6 Hjælp til børn 83 C Handicappede forældre kan efter en konkret vurdering være berettigede til at modtage hjemmehjælp til at klare opgaver i forhold til deres børn. En familie havde tidligere modtaget praktisk hjælp om morgenen til deres 2 børn, men var i forbindelse med sagens genvurdering meddelt afslag på praktisk hjælp. Børnene havde behov for hjælp med at få morgenmad, udføre morgentoilette og påklædning samt at blive afleveret i børnehave. 6

7 Hjælp til børn 83 C fortsat Børnenes moder, som var tilkendt højeste førtidspension på grund af cerebral parese, boede sammen med børnenes fader, som var rask. Faderen havde et arbejde, hvor han tog af sted fra hjemmet om morgenen mellem kl. 5 og Ankestyrelsen lagde til grund for afgørelsen, at faderen på grund af sin arbejdstid ikke havde mulighed for at hjælpe børnene om morgenen, og aktuelt ikke havde mulighed for at ændre sin arbejdstid. 7

8 Aflastning/afløsning Aflastning (afløsning) af forældrene i hjemmet i forhold til at pleje og passe barnet, skal først og fremmest vurderes efter 84. Aflastning direkte i forhold til barnet den unge Ud over pasning af barnet i hjemmet kan aflastning også være ledsagelse og praktisk hjælp til barnets fritidsaktiviteter uden for hjemmet Denne form for aflastning skal vurderes efter 41. 8

9 Aflastning/afløsning AFG Ankestyrelsen fandt, at der som udgangspunkt ikke kan ydes hjælp til rengøring som en merudgift ved forsørgelse af et barn med en nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Merudgifter skal være en konsekvens af den nedsatte funktionsevne. Rengøring er en sædvanlig aktivitet i alle husstande, og der forelå ingen oplysninger om, at behovet for rengøring i væsentlig grad var påvirket af barnets nedsatte fysiske eller psykiske funktionsevne. Ankestyrelsen tog ikke stilling til, om der måtte være ret til praktisk hjælp efter servicelovens 83 9

10 Aflastning/afløsning Hjælp efter 84 gives som naturalhjælp forældrene kan bruge kommunens hjemmepleje, eller forældrene kan vælge mellem de godkendte leverandører, eller forældrene kan selv udpege en person til at udføre opgaverne, der skal godkendes og ansættes af kommunen ( 94) Hjælp efter 41 ydes som en del af merudgiftsydelsen 10

11 Forældrene er arbejdsgivere Når hjælp til aflastning ydes efter 41, er forældrene arbejdsgivere også hvis kommunen formidler aflastningen og/eller står for lønudbetalingen Kommunen skal rådgives om det ansvar, der følger med at være arbejdsgiver, som f.eks. Der skal tegnes en arbejdsskadeforsikring, når der er tale om ansættelsesforhold over 400 timer årligt Hjælpere der er ansat mere end en måned og hvor den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid overstiger 8 timer, skal have et ansættelsesbevis, der indeholder oplysninger om betingelserne for ansættelsen, løn m.m. Ved ansættelse mindst 9 timer om ugen, skal der indbetales ATP Der skal indhentes børneattest Der skal evt. udarbejdes APV 11

12 Afgørelse Det sociale nævn havde kompetence til at tage stilling til en afgørelse om beløbsstørrelsen for aflønning af privat antaget hjælp til pasning af et handicappet barn. Tilskuddet til privat antaget hjælp var en del af den samlede afgørelse om merudgiftsydelse til privat pasning af et handicappet barn. Ved afgørelsen blev der således både bevilget et antal timer til privat antaget hjælp og truffet afgørelse om størrelsen af aflønningen af den private hjælp. Kommunen havde bevilget tilskud til privat antaget hjælp med 12 1/2 time a 60 kr. i timen pr. uge, ved remonstrationen blev 4 1/2 time dækket med 60 kr. pr. time og 8 timer med 100 kr. i timen. Begrundelsen for differentieringen var, at det blev vurderet, at det ikke var usædvanligt, at en familie med 2 små børn benyttede sig af pasning svarende til 4 1/2 time om ugen 12

13 Udfordringer hvor i kommunen er kompetencen i forhold til 83/84 når det drejer sig om børn og unge hvor i kommunen er kompetencen i forhold til hvordan sikres den helhedsorienterede løsning, hvis to forskellige afdelinger har hver deres andel i at finde den rigtige løsning for en familie hvad sker der i forhold til serviceniveau hvis kompetencen ligger hos visitatorer, der ikke er vant til at arbejde med børnefamilier 13

14 Døgnaflastning Døgnaflastning ydes efter 84 når det er på grund af af den øvrige families behov der gælder ingen særlige sagsbehandlingsregler 52 stk. 3 nr. 5 når det er på grund af barnet/den unges behov for særlig støtte sagsbehandlingsreglerne for særlig støtte efter serviceloven gælder 14

15 Døgnaflastning hvornår er aflastning på grund af den øvrige families behov hvornår er aflastning på grund af barnet/den unges behov for særlig støtte 15

16 Udfordringer hvor i kommunen er kompetencen i forhold til 84, når det drejer sig om børn og unge hvilke steder kan bruges til aflastning efter 84 hvor i kommunen er kompetencen i forhold til 52 hvordan sikres den helhedsorienterede løsning, hvis to forskellige afdelinger har hver deres andel i at finde den rigtige løsning for en familie hvad sker der i forhold til serviceniveau hvis kompetencen ligger hos visitatorer, der ikke er vant til at arbejde med børnefamilier? 16

N OT AT. Beregning af tilskud til borgerstyret perso n- lig assistance (BPA) Indholdsfortegnelse

N OT AT. Beregning af tilskud til borgerstyret perso n- lig assistance (BPA) Indholdsfortegnelse N OT AT Beregning af tilskud til borgerstyret perso n- lig assistance (BPA) Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Målgruppe... 3 1.3 KL s anbefalinger vedr. brug af notatet... 3 2.

Læs mere

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte - Oversigt over ydelser, målgrupper og kvalitetsstandarder Politisk besluttet: Version 1 Indledning Med henblik

Læs mere

indeholder svar på de væsentligste og mest almindelige spørgsmål i forbindelse med ordningen

indeholder svar på de væsentligste og mest almindelige spørgsmål i forbindelse med ordningen mehal, museumsbesøg mv, skal betales af dig. Derfor er det også dig som afgøre, i hvilket omfang disse aktiviteter skal foregå. I særlige tilfælde kan sagsbehandleren i Familieafdelingen bevillige udgifter.

Læs mere

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Februar, 2015 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling

Læs mere

BARN MED FYSISK ELLER PSYKISK HANDICAP

BARN MED FYSISK ELLER PSYKISK HANDICAP BØRN OG UNGE MED HANDICAP GUIDE TIL HJÆLP OG STØTTE FORÆLDRE TIL ET BARN MED FYSISK ELLER PSYKISK HANDICAP INDHOLD Forord... 3 HVEM KAN HJÆLPE JER? Kommunen... 5 Familievejlederordningen... 5 Kommunens

Læs mere

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsen

Læs mere

11 stk. 5 - Familievejlederordning

11 stk. 5 - Familievejlederordning 11 stk. 5 - Familievejlederordning Lovgrundlag Servicelovens 11, stk. 5 Kompetencefordeling Rådgiver Børnefaglig undersøgelse Nej og handleplan Målgruppe(r) Målgruppen er familier med børn under 18 år

Læs mere

Vejledning om socialtilsyn

Vejledning om socialtilsyn Vejledning om socialtilsyn Indholdsfortegnelse Indholdsregister 1. Indledning 2. Formål 3. Anvendelsesområde 4. Godkendelse 5. Kvalitetsmodellen for socialtilsyn 6. Godkendelse af private tilbuds organisatoriske

Læs mere

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resume og anbefalinger 3 1.1 Ankestyrelsens

Læs mere

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013 1 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse oktober 2013 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse Kapitel

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

Vejledning om. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner,

Vejledning om. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner, Vejledning om Aftale om fravær af familiemæssige årsager Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner, 2 Forord Aftalen om fravær af familiemæssige årsager blev ændret ved

Læs mere

Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen

Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 11. september 2014 Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen

Læs mere

Mod livets afslutning

Mod livets afslutning Mod livets afslutning i eget hjem Indholdsfortegnelse Forord... 3 Etablering af en plejeordning... 4 Særlige betingelser for personer med tilknytning til arbejdsmarkedet... 5 Særlige betingelser for personer

Læs mere

Patientinformation. Værd at vide om sociale forhold 2010/2011

Patientinformation. Værd at vide om sociale forhold 2010/2011 Patientinformation Værd at vide om sociale forhold 2010/2011 Patientforeninger Patientforening for: hiv-smittede i Danmark KræftensBekæmpelse Skindergade 44, 2 Strandboulevarden 49 1159 København K 2100

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

Læreruddannelsen den 26. marts 2012 Lektor, cand.jur., Pernille Lykke Dalmar REGLER OM BØRN OG UNGE

Læreruddannelsen den 26. marts 2012 Lektor, cand.jur., Pernille Lykke Dalmar REGLER OM BØRN OG UNGE Læreruddannelsen den 26. marts 2012 Lektor, cand.jur., Pernille Lykke Dalmar REGLER OM BØRN OG UNGE ER REGLER KEDELIGE? NEJ! men de kan være svære at læse! Hvis du har interesse for samfundet, og indretningen

Læs mere

Bisidder - begreb og indhold

Bisidder - begreb og indhold Bisidder - begreb og indhold At være bisidder indebærer at hjælpe en anden person med dennes forhold og relation til omverdenen, f.eks. til offentlige myndigheder, til sundhedsvæsenet og andre væsener.

Læs mere

Når dit barns sag skal behandles i Børn- og Ungeudvalget

Når dit barns sag skal behandles i Børn- og Ungeudvalget Denne folder er lavet til forældre med forældremyndigheden, der skal have deres barns sag behandlet i Børn- og Ungeudvalget. Folderen informerer om, hvad der konkret sker under og efter behandlingen, hvilke

Læs mere

Haderslev Kommunes håndbog for plejefamilier

Haderslev Kommunes håndbog for plejefamilier Haderslev Kommunes håndbog for plejefamilier Forord Formålet med denne pjece er at give vore plejefamilier en skriftlig information om de forskellige forhold, der har betydning for arbejdet som plejefamilie.

Læs mere

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Pjecen handler om dig! Du har fået denne pjece, fordi du ikke skal bo hjemme hos dine forældre i en periode.

Læs mere

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Socialstyrelsen Edisonsvej 18 5000 Odense C Tlf.: +45 72 42 37 00 Fax: +45 72 42 37

Læs mere

VISITATION TIL PLEJEBOLIGER

VISITATION TIL PLEJEBOLIGER VISITATION TIL PLEJEBOLIGER 2015 Kvalitetsstandard for visitation til plejeboliger Lov grundlag Hvilket behov dækker ydelsen Hvad er formålet med ydelsen Hvem er berettiget til at modtage ydelsen Plejeboliger

Læs mere

Nedenfor kan du se de lovbestemmelser, der er relevante i forbindelse med din underretning om bekymring for et barn eller en ung.

Nedenfor kan du se de lovbestemmelser, der er relevante i forbindelse med din underretning om bekymring for et barn eller en ung. LOVREGLER MED MENING Nedenfor kan du se de lovbestemmelser, der er relevante i forbindelse med din underretning om bekymring for et barn eller en ung. Bekendtgørelse om underretningspligt over for kommunen

Læs mere

Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, Kapitel 11 eller 13b, eller integrationslovens 23b

Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, Kapitel 11 eller 13b, eller integrationslovens 23b Sendes til jobcenteret (evt. til anden aktør, jf. vejledningen) Forbeholdt jobcenteret/anden aktør Modtaget dato Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring.

Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring. Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring. For borgere udenfor plejecenter. Lovgrundlag: Ydelser inden for personlig pleje og 83 i Lov om Social Service (LSS). Ved personlig pleje og ernæring forstås

Læs mere

Fokus på sygefravær. Vejledning til lederen

Fokus på sygefravær. Vejledning til lederen Fokus på sygefravær Vejledning til lederen Godkendt i MED-Hovedudvalget 12.november 2007 Indholdsfortegnelse Sygefravær i Vesthimmerlands Kommune et ledelsesværktøj side 3 Fokus på sygefravær side 4 Procedure

Læs mere

Haderslev Kommunes håndbog for plejefamilier

Haderslev Kommunes håndbog for plejefamilier Haderslev Kommunes håndbog for plejefamilier Forord Formålet med denne pjece er at give vore plejefamilier en skriftlig information om de forskellige forhold, der har betydning for arbejdet som plejefamilie.

Læs mere

Skal I være forældre? Graviditet, barsel og adoption samt orlov til børnepasning

Skal I være forældre? Graviditet, barsel og adoption samt orlov til børnepasning Skal I være forældre? Graviditet, barsel og adoption samt orlov til børnepasning Forbundet af It-professionelle 1 Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk

Læs mere

Forældre til et. barn med handicap. Guide til hjælp og støtte

Forældre til et. barn med handicap. Guide til hjælp og støtte Forældre til et barn med handicap Guide til hjælp og støtte Kolofon Forældre til et barn med handicap - guide til hjælp og støtte 3. oplag Revideret 01/2007 Udgiver: Socialministeriet, 2007 Tekst og redaktion:

Læs mere