Brovst kommune, Brovst Kirkeby Skole, , Embedbog LK Undervisningsplaner etc. fortsat

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brovst kommune, Brovst Kirkeby Skole, 1852-1934, Embedbog 1901 1931 LK-008 910-2. Undervisningsplaner etc. fortsat"

Transkript

1 Brovst kommune, Brovst Kirkeby Skole, , Embedbog LK Undervisningsplaner etc. fortsat Brovst Skole. 1. En Lærer Klasser fælles for Drenge og Piger. Eet Lokale 4 Ferieplan Aarets Søndage 52 Dage St. Bededag, Kr. Himmelf Faste- Lavns Mandag, Grundlovsdagen Valdemarsdagen, Kongens Fød. selsdag Juleferien 24/12 6/1 12 herunder Søndage Paaskeferie fra Torsdag før Paaske Til Tirsdag efter Paaske Pinseferie fra Lørdag før Pinse Til Tirsdag efter Pinse Høstferie fra 21/7 31/ Efteraarsferie Til uforudsete Fridage 3 Til Skolens Disposition efter Skole. kommissionens nærmere Bestem. melse 3 alt Fridage 119 Dage Skoledage alt 365 Dage

2 18

3 5 6 Skolegangsordenen og den daglige Undervisningstid (yngste Sommerhalvaaret (ældste Antal ugentlige Skoledage 4 2 Daglige undervisningstid Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Time begynder slutter Daglige Timer for Drenge 4½ 4 4½ 4½ 4 4½ Piger 4½ 4 4½ 4½ 4 4½ 7 8 Klassernes og Fagenes ugentlige timetal (yngste (ældste Ugentlige Timetal Religion 3 1½ Danske 7 3 Skrivning 2 1 Regning 4 2 Historie ½ 0 Geografi ½ 0 Sang 1 ½ 18 8 Gynastik 2 2 Samlet Timetal følge Skolelovens 10 skal en Skoles Klasser, bortset fra Forskoleklasserne have mindst 7 Timer i Dansk. Til Religion bør i det mindste ansættes 2 Timer i nogle Klasser og 3 Timer i andre navnlig i nogle af de ældste Klasser. Har en Landsbyskole kun de Lovbefalede 18 ugentlige Timer, vil navnlig for de ældre Klassers Vedkommende følgende Fagfordeling være at anbefale Drenge Religion 3 Timer Piger Dansk 7 -- Skrivning 2 -- Regning 3 -- Historie 1 -- Geografi 1 -- Sang 1 --

4 19 Vinterhalvaaret fra 1 Oktober til 15 Maj Antal ugentlige Skoledage 6 6 Daglige undervisningstid Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Time begynder slutter * * * * * * Daglige Timer for ½ 4½ 4 4½ *Fra 26 Novbr til 5 Febr gaar Klasse kun 3 Timer daglig nemlig fra Arbejdsfordeling mellem Skolens Lærere Der er kun en Lærer 10. Eksamens Afholdelse Klasse i April, Klasse i Oktober Maaned 11. Maalet hvortil Undervisnignen skal naa i hver Klasse i de forskellige Fag Religion: Balslevs Lærebog og Bibelhistorie og Salmebogen Klasse: Hvert Aar læres 6 10 Salmer, der egner sig for smaa Børn og nogle biblehistoriske Sange. Af Biblehistorien læses det ene Aar udvalgte Fortællinger af det gamle Testamente, og det næste Aar af det nye Testamente og saadan skiftevis. Er Holdet flinkt læres de 10 Bud i Lærebogen eller Fadervor. Klasse: Hvert Aar læres Salmer og nogle bibelhistoriske Sange. _ Lærebogen og Bibelhistorien gennemgaas i Sammenhæng samt et Udvalg af Kirkehistoriske Livsbilleder, tillige Kirkeaaret og den kirkelige Gudstjeneste. Sommerhalvaaret læses i det nye Testamente. Dansk Børnene maa med nogenlunde Færdighed god Forstaaelse og rigtig Betoning kunne læse Stykker i en Læsebog for mindre Børn. De maa kunne skrive nogenlunde rigtigt af efter en Bog samt skrive meget Lette Diktatstykker. De maa kunne analysere Lettere Sætninger og kende Navneord, Udsagnsord og Tillægsord. Børnene indøves i at læse tydeligt og smukt op samt at gengive det læste mundtligt og skriftligt; hvorhos der i Forbindelse med en mindre Sproglære lægges Vægt paa Analyse ligesom Børnene faar Lejlighed til at høre og selv oplæse med rigtig Diktion enkelte af de mest kendte

5 Digte i vor Litteratur. Desuden øves Børnene efter en autoriseret Læsebog i at læse forskellige Haandskrifter. Børnene øves i at skrive Diktater og Genfortællinger samt enkelte Fristile. Skrivning De latinske Bogstaver indøves baade enkeltvis og i Sammenskrift, og der lægges Vægt paa en tydelig og fast Haandskrift. Regning Den lille Tabel læres. De fire Regningsarter indøves med hele ubenævnte og benævnte Tal baade i Hoved og paa Tavle. Den store Tabel læres. Børnene indøves saavel i Hoved som paa Tavle at løse lettere Opgaver med hele og brudne Tals Behandling, samt at opnaa i det hele Færdighed i forskellige Regningsarter. Historie Enkelte Sagntræk af Gude og Heltesagnene, samt udvalgte Fortællinger af Fædrelandshistorie i ældre og nyere Tid (Odin og Valhal, Tor og Jætterne, Balder og Loke, Skjold, Vermund og Uffe, Rolf Krake, Ansgar, Gorm og Thyra, Palnatoke, Slaget ved Svold, Svend og Vilhelm, Knud Lavard og Valdemarerne, Niels Ebbesen og Grev Gert, Hans Tavsen, Kristian d. Fjerde i slaget ved Femern, Todenskjold, Hans Egde, Træk fra vor sidste Krige (Hans Egde). Genforeningen. Danmarks Historie gennemgaaes i sammenhæng i Løbet af 3 Aar. 1 Aar forfra til 1241; 2 Aar: ; 3 Aar: 1699 og ud. Desuden gøres Børnene med Hovedtrækkene i de Verdenshistoriske Begivenheder, der staar i nøje forhold til vort eget Land og Folks Udvikling samt med Skildringer af fremragende Mænd der har haft historisk Betydning. Geografi Sang. Beskrivelse af Hjemstedets Danmarks Geografi. Hele Geografien gennemgaaes i løbet af 3 Aar. 1 Aar Danmark med Bilande, Sverige, Norge, Rusland og Tyskland. 2 Aar De øvrige Lande i Europa, samt den almindelige geografi. 3 Aar; De fremmede Verdensdele. Børnene øves i at synge efter det gældende Regulativ. Melodierne til de lærte Salmer og bibelhistoriske Sange indøves. Desuden læres efter Sangbogen Børnesange og nogle Sanglege. Melodierne til de lærte Salmer og bibelhistoriske Sange indøves. Desuden læres efter Sangbogen Folke og Fædrelandssange, samt nogle Sanglege. Gymnastik Børnene øves under Lærerens Vejledning i at deltage i ordnede Lege og leg og legelignende gymnastiske Øvelser for at opøves i Lydighed, Hurtighed, Hensynsfuldhed og Udholdenhed Børnene faar lagt et godt Grundlag efter den gældende Haandbog for en senere Udvikling.

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Herstedøster Skole. Den gamle landsbykole fra december 1914 til juni 1963. Af Jytte Nielsen og Annie Brøgger Andersen

Herstedøster Skole. Den gamle landsbykole fra december 1914 til juni 1963. Af Jytte Nielsen og Annie Brøgger Andersen Herstedøster Skole Den gamle landsbykole fra december 1914 til juni 1963 Af Jytte Nielsen og Annie Brøgger Andersen 1 1 Forhistorien I 1912 begyndte skoledirektionen i Københavns Amt og skolekommissionen

Læs mere

Hvad skal vi med skolen?

Hvad skal vi med skolen? Nationalt videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling Hvad skal vi med skolen? 7-9. klasse - Om samfund og skole, før, nu og i fremtiden Af Loa Bjerre, Trine Hyllested og Jens Aage Poulsen Elektronisk

Læs mere

Johan og Ludvig Bøgeskovs tid 1879-85

Johan og Ludvig Bøgeskovs tid 1879-85 Kapitel 8 Johan og Ludvig Bøgeskovs tid 1879-85 Efter Christian Brodersen blev det de to brødre Johan og Ludvig Bøgeskov, der overtog ledelsen af skolen. Det skete i foråret 1879 kort før sommerskolens

Læs mere

BIRGITTE KJÆR KRISTENDOMSFAGET I FOLKESKOLEN. Fagets historie Fagets rammer Fagdidaktiske drøftelser KROGHS FORLAG A/S

BIRGITTE KJÆR KRISTENDOMSFAGET I FOLKESKOLEN. Fagets historie Fagets rammer Fagdidaktiske drøftelser KROGHS FORLAG A/S BIRGITTE KJÆR KRISTENDOMSFAGET I FOLKESKOLEN Fagets historie Fagets rammer Fagdidaktiske drøftelser KROGHS FORLAG A/S KRISTENDOMSFAGET I FOLKESKOLEN 1999 Birgitte Kjær og Kroghs Forlag A/S Chr. Hansens

Læs mere

Ugebrev 16 Indskolingen 2015

Ugebrev 16 Indskolingen 2015 Ugebrev 16 Indskolingen 2015 Fælles info: Kære indskolingsforældre. Det ser ud til at foråret endelig har fundet Odsherred herligt, herligt. Det betyder bl.a., at der skal skiftes lidt ud i garderoben.

Læs mere

TILSYNSERKLÆRING SYDDJURS FRISKOLE

TILSYNSERKLÆRING SYDDJURS FRISKOLE TILSYNSERKLÆRING SYDDJURS FRISKOLE gældende for skoleåret 2013-2014 Tilsynsførende: Bodil Madsen pensioneret lærer. Tilsynet er bl.a. foretaget over skoledagene: D. 14.1, 15.1, 16.1, Derudover vil jeg

Læs mere

Årsplan for yngste klasse, dansk 2012/2013

Årsplan for yngste klasse, dansk 2012/2013 Årsplan for yngste klasse, dansk 2012/2013 10 lektioner pr. uge. Tager udgangspunkt i Fælles mål 2009 - Børnehaveklassen. Trinmål efter Børnehaveklassen Og i Fælles mål 2009 - Dansk, trinmål efter 2. klassetrin

Læs mere

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn 0. - 5. KLASSE - indskolingsafdelinger RØD/GUL www.kochs.dk - vi vil være verdens bedste skole - for børn Hvad indeholder pjecen? I denne pjece kan du læse om N. Kochs Skoles indskolingsafdelinger. I skolens

Læs mere

Aksel Lauridsens første tid 1944-45

Aksel Lauridsens første tid 1944-45 Kapitel 17 Ansættelsen Forstanderskifte og fred igen Aksel Lauridsens første tid 1944-45 Mod slutningen af 1943 stod bestyrelsen for den nye selvejende institution over for at skulle finde en løsning på

Læs mere

Grundfag 0. 2. klasse

Grundfag 0. 2. klasse HISTORIE- OG KRISTENDOMSUNDERVISNING PÅ AABENRAA FRISKOLE januar 2010 Aabenraa Friskole er fritaget fra historie- og kristendomsundervisning som den foregår i folkeskolen. Vi har vores egen måde at gøre

Læs mere

8.15-9.00 9.00-9.45 10.05-10.50 10.50-11.35 12.05-12.50 13.00-13.45

8.15-9.00 9.00-9.45 10.05-10.50 10.50-11.35 12.05-12.50 13.00-13.45 Skoleskema for 4.-5.C 4.-5.C mandag tirsdag 8.15-9.00 9.00-9.45 10.05-10.50 10.50-11.35 12.05-12.50 13.00-13.45 aktiviteter. Matematik Idræt Idræt aktiviteter. N/T Svømning finder sted periodevis. Onsdag

Læs mere

Tres år i skolen. Af Heinrich Nielsen

Tres år i skolen. Af Heinrich Nielsen Tres år i skolen Af Heinrich Nielsen LÆRERERINDRINGER Siden 1920erne er der sket store forandringer i vort skolesystem, forandringer som det er værdifuldt at ja beskrevet, og derfor vil Selskabet for Dansk

Læs mere

Forstanderskifte og fred igen

Forstanderskifte og fred igen Forstanderskifte og fred igen Aksel Lauridsens første tid 1944-45 Ansættelsen Mod slutringen af 1943 stod bestyrelsen for den nye selvejende institution over for at skulle finde en løsning på forstanderproblemet;

Læs mere

Øster Hornum Skole 1939 til 1946 Gudrun Gregersen (gift Henriksen) skriver 2005 om sin skoletid i Øster Hornum:

Øster Hornum Skole 1939 til 1946 Gudrun Gregersen (gift Henriksen) skriver 2005 om sin skoletid i Øster Hornum: Øster Hornum Skole 1939 til 1946 Gudrun Gregersen (gift Henriksen) skriver 2005 om sin skoletid i Øster Hornum: Under oprydning fandt jeg dette lille digt, som jeg synes kunne være en god forklaring på

Læs mere

Undervisningsplan med slut og delmål

Undervisningsplan med slut og delmål Undervisningsplan med slut og delmål Østskolen tilbyder undervisning inden for følgende fagrække: Humanistiske fag: Dansk på 1 1o klassetrin Engelsk på 1 1o klassetrin Tysk på 1 1o klassetrin (ikke færdig)

Læs mere

Undervisningen i kristendomskundskab/religion i folkeskolen

Undervisningen i kristendomskundskab/religion i folkeskolen BETÆNKNING vedrørende Undervisningen i kristendomskundskab/religion i folkeskolen Afgivet af den af undervisningsministeriet nedsatte kristendomsundervisningskommission BETÆNKNING NR. 617 KØBENHAVN 1971

Læs mere

Årsplan Skoleåret 2014/2015 Kristendom Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger

Årsplan Skoleåret 2014/2015 Kristendom Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger Årsplan Skoleåret 204/205 Kristendom Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 4/5. Skolens del og slutmål følger folkeskolens fællesmål slut 2009. Årsplan for kristendom FAG: Kristendom

Læs mere

Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. 1o. klasse) De centrale kundskabs og færdighedsområder er:

Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. 1o. klasse) De centrale kundskabs og færdighedsområder er: Undervisningsplan for faget Dansk: Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. 1o. klasse) De centrale kundskabs og færdighedsområder er: Det talte sprog (lytte og tale) Det skrevne sprog (læse og skrive)

Læs mere

Læsning 1860erne-70erne

Læsning 1860erne-70erne Læsning 1860erne-70erne Introduktion Retningslinjerne for 1800-tallets undervisning i almueskolen fulgte de tre anordninger, der i 1814 var blevet udstedt for skolesystemerne i købstæder, København og

Læs mere

Skolekode: 217029 AL IRCHAD SKOLEN Skoleår 2014-15

Skolekode: 217029 AL IRCHAD SKOLEN Skoleår 2014-15 Til skolens forældre og bestyrelse. Jeg kan bekræfte, at undervisningssproget på skolen er dansk, og at skolens undervisning i høj grad står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen, herunder

Læs mere

Grundtvigs bibelhistoriske sange

Grundtvigs bibelhistoriske sange Grundtvigs bibelhistoriske sange Af K. E. BUGGE Gennem generationer har Grundtvigs bibelhistoriske sange spillet en vigtig rolle i friskolens undervisning. Deres indflydelse er imidlertid ikke begrænset

Læs mere

Denne side er blevet lavet for at imødegå de ministerielle krav til beskrivelse af vores faglige

Denne side er blevet lavet for at imødegå de ministerielle krav til beskrivelse af vores faglige Denne side er blevet lavet for at imødegå de ministerielle krav til beskrivelse af vores faglige aktiviteter igennem skoleforløbet på Gribskov Skole fra hold 1 til hold 4. På Gribskov Skole skal børnene

Læs mere

Aktuelt. Rengøringen den kommende periode varetages af: Fredag den 4.april.

Aktuelt. Rengøringen den kommende periode varetages af: Fredag den 4.april. Uge 13 Gjerrild-Bønnerup Friskole, Knud Albæks Vej 4, Gjerrild, 8500 Grenå Tlf.8638-4422, E-post: kontoret@gbfriskole.dk Hjemmeside: www.gbfriskole.dk SFO. 8638-4460 Aktuelt Sommetider skal man vare sin

Læs mere

Når dit barn skal lære at læse

Når dit barn skal lære at læse Når dit barn skal lære at læse Gode råd til forældre Ishøj Kommune PPR 1 2 Velkommen til skolen Når dit barn begynder i skole, er det allerede godt i gang med at lære at læse og skrive. Det har måske gået

Læs mere

Aktuelt. Husk at den årlige generalforsamling foregår på mandag, kl. 19.00.

Aktuelt. Husk at den årlige generalforsamling foregår på mandag, kl. 19.00. Uge 16 Gjerrild-Bønnerup Friskole, Knud Albæks Vej 4, Gjerrild, 8500 Grenå Tlf.8638-4422, E-post: kontoret@gbfriskole.dk Hjemmeside: www.gbfriskole.dk SFO. 8638-4460 Aktuelt Dejligt at være tilbage på

Læs mere

Samlet bilag. Logbog observationer. Matematik v/britt. Matematik v/britt. Idræt v/henrik. Observationer af Mathias. Observationer af Aisha

Samlet bilag. Logbog observationer. Matematik v/britt. Matematik v/britt. Idræt v/henrik. Observationer af Mathias. Observationer af Aisha Samlet bilag Logbog observationer Matematik v/britt Dato og tidspunkt: d. 7/10 2013, kl. 12:00-12:45 Observationer af Mathias Siger ikke så meget. Sidder stille og arbejder med sin siddemand. Skriver ned,

Læs mere

Frode Aagaards tid 1923-34

Frode Aagaards tid 1923-34 Kapitel 14 Frode Aagaards tid 1923-34 Ansættelsen Efter at Andreas Hansen havde meddelt bestyrelsen sin afgang, så snart der var fundet en afløser, spillede bestyrelsen bolden tilbage til ham ved at opfordre

Læs mere

Marsk & Muld. Farup Sogneblad 20. årgang Nr. 2 februar-marts 2015

Marsk & Muld. Farup Sogneblad 20. årgang Nr. 2 februar-marts 2015 Marsk & Muld Farup Sogneblad 20. årgang Nr. 2 februar-marts 2015 www.farupsogn.dk er for alle men mest for dig/sognet Marsk & Muld Redaktionens spalte Bladet udgives op til den 1. i alle lige måneder.

Læs mere

Herunder ses skrivelsen fra bønderne i Brendstrup og på Koldkærgård til skolekommissionen, vi har valgt at bibeholde den gamle sprogform og stavemåde

Herunder ses skrivelsen fra bønderne i Brendstrup og på Koldkærgård til skolekommissionen, vi har valgt at bibeholde den gamle sprogform og stavemåde Skolegangen i Tilst I en indberetning fra biskoppen til Stiftsøvrigheden fra 1716 fremgår det, at der på daværende tidspunkt ikke var nogen organiseret undervisningen af børnene i hverken Tilst, Geding

Læs mere