Referat fra bestyrelsesmøde i Firmaidræt StorKøbenhavn, onsdag den 9. september 2010 kl , FSKBH s kontor, Knuthenborgvej 24.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra bestyrelsesmøde i Firmaidræt StorKøbenhavn, onsdag den 9. september 2010 kl. 18.00, FSKBH s kontor, Knuthenborgvej 24."

Transkript

1 Referat fra bestyrelsesmøde i Firmaidræt StorKøbenhavn, onsdag den 9. september 2010 kl , FSKBH s kontor, Knuthenborgvej 24. Mødedeltagere: Asger Gaard (ASG), Michael Kofoed (MK), Michael Darre (MD), Jette Steenberg (JS), Kim Christiansen (KC), Poul Munk (PM) og Henrik Lindby (HL) Afbud: Carsten Danielsen (CD), Nils Sabroe (NS), Gitte Nielsen (GN) og Allan Schmøde (ALS) Under Punkt 5.3 deltog: Sannie Kalkerup, konsulent i Dansk Firmaidrætsforbund. 1) Godkendelse af dagsorden for mødet og udpegning af mødeleder. Dagsorden blev godkendt, og PM blev udpeget til mødeleder. 2) Opfølgning fra sidste møde. ASG spurgte til om der var blevet skrevet til Dansk firmaidrætsforbund vedr. firmaidrætsfestivalen. PM mente, at det var ASG, MK og MD der skulle lave oplæg og at administrationen skulle samle disse. PM oplyste, at der er søgt kredsen om tilskud til mikrofonanlæg. Der forventes at modtage ,- i tilskud. 3) Meddelelser fra Formanden 3.1 ASG var skuffet over fremmødet til vores åbent hus arrangement den 25. juni MK konstaterede, at det kun var Tordenskjolds soldater der kom. 3.2 ASG oplyste, at han sammen med CD og MK, holdt møde med skytteafdelingens formand og kasserer om afdelingens økonomi og driften af skyttehuset. ASG mener, at der skal ses på en aftale omkring skyttehuset og amtskredsen. MK oplyste, at vi ejer 25% af skyttehuset, men vi tjener ikke noget på huset. Det var i øvrigt nogle uigennemskuelige regnskaber amtskredsen har lavet. Ole Juul er sat på sagen og skal fremskaffe nogle tal vedr. driften af skyttehuset. 3.3 ASG oplyste, at ansøgningsfrist for udendørsbaner på Københavns Idrætsanlæg i 2011 er fredag den 1. oktober 2010 kl. 10. ASG konstaterede, at det er lagt på FSKBH s hjemmeside. 3.4 ASG fortalte, at bridgeafdelingen har udmeldt, at der pga. vigende interesse ikke vil blive afholdt nogen holdturnering denne vinter. Bridgeafdelingen vil bruge deres kræfter på, at vurdere om bridgeafdelingen fortsat har et eksistensgrundlag. 3.5 ASG kunne også fortælle, at volleyballafdelingen nedtrapper deres aktiviteter, så der fremover kun vil være 2 indendørsstævner, som bliver afholdt i december og april. Beachvolley vil fortsætte uændret. 3.6 ASG oplyste, at atletikafdelingen har søgt hjælpere i forbindelse med afviklingen af Bike & Run arrangement søndag den i Valby idrætspark. Der er ca. 10 personer der har meldt sig. Bestyrelsen opfordrer vores ledere til at melde sig som hjælpere hjælpe.

2 3.7 ASG oplyste, at Firmaidræt StorKøbenhavns billardlokale har fået alkoholbevilling frem til ASG skal til halfordelingsudvalg møde den vedr. justering af standardfordelingen for sæsonen 2011/2012, samt justeringer for den igangværende sæson, hvor der skal afmeldes timer for volleyball. 3.9 ASG oplyste, at der er 2 foreningsjubilæer i oktober, idet HI har 50 år jubilæum og KE- IF har 75 årsjubilæum. ASG er inviteret til fest hos HI den 9. oktober. KEIF ophører som forening umiddelbart efter deres jubilæum ASG fortalte, at han havde deltaget i kultur- og Fritidsforvaltningens temamøde om byens rum som faciliteter. Næstformanden Ikke til stede. Økonomiansvarlig Ikke til stede. Øvrige bestyrelsesmedlemmer MK oplyste, fodboldudvalget har tildelt en spiller lang karantæne, da han har nikket en anden spiller en skalle. Desuden kunne MK oplyse at indbydelsen til five-a-side og indendørsturneringen er på trapperne. MK har talt med Ketty om afholdelse af årsmøde og årsmøderne bliver afholdt på O Learys mandag den 8. november. MK vil undersøge om der kan fås kunststofbaner i Tingbjerg og ved Grøndalscentret. JS fortalte, at bowlingafdelingen er kommet i gang med holdturneringen, samt at petanque har holdt afslutning med 120 deltagere. MD har prøvet at overtale Niels Bogø til at holde DM i bordtennis. KC oplyste, at han havde været til brugerbestyrelsesmøde i Valby Idrætspark, hvor det blev oplyst, at kunststofbanerne skal være klar i november. I øvrigt havde nogle prøvet at sætte ild til kunststofbanerne, men de kan ikke brænde! Endvidere blev det på mødet oplyst, at Frems konkurs har medført manglende indtægter til Valby Idrætspark. Administrationen HL oplyste, at der havde været møde med den interne revision den 5. august HL læste op af revisionsprotokollen, hvoraf det fremgår, at revisionen henstiller til bestyrelsen, at der fastsættes retningslinjer for repræsentationsudgifter i forbindelse med DM. ASG mente, at spørgsmålet skal drøftes på næste bestyrelsesmøde, således at flest mulige bestyrelsesmedlemmer er til stede og med til at fastsætte retningslinjerne. Derfor venter vi med at svare revisionen. HL havde indhentet ansøgning fra Danmarkssamfundet vedr. fane. HL skal undersøge nærmere, hvad indsamling af midler ved salg af Valdemars flag medfører. HL oplyste, at der var problemer med hans PC og at Flemmings var gammel. Der blev bevilliget 2 nye PC er til kontoret. HL oplyste, at HL og Flemming tager på SuperNova online kursus den oktober. HL oplyste, at der pt. er 24 tilmeldte til Zumba arrangementet den 2. oktober. Der vil efterfølgende blive 8 lørdage med zumba inden jul. Aftalt at ikke medlemmer skal betale 100,- ekstra (enkeltmedlemskab) for de 8 gange.

3 HL har fået en forespørgsel fra en klub, på afholdelse af en hockeyholdturnering. Ifølge indberetningsskemaerne er der ikke grundlag for at starte hockey op. HL havde indhentet tilbud på flaskeautomater. MK havde fået en bedre pris ,- + moms på en VF-217. Det blev besluttet at købe den. (Ved nærmere undersøgelse er den brugt og PM har efterfølgende fundet ud af, at Carlsberg muligvis vil stille en flaskeautomat gratis til rådighed ved et vist salg. Spørgsmålet drøftes med en konsulent fra Carlsberg). PM oplyste, at der er søgt om højtaleranlæg til Bike And Run. Højtaleranlægget kan desuden bruges til andre fremtidige arrangementer. PM oplyste, at der er udsendt indbydelse til golfarrangement søndag den 26. september 2010, kl på Greve Golfbane. (Arrangementet er efterfølgende pga. for få tilmeldinger aflyst). PM foreslog, at vi afholder et gokartstævne, da 23 af vores klubber har aktive. MK foreslog, at vi afholder det som et grand prix over 3 dage. PM undersøger nærmere. 4) Sager til beslutning 1. Niels Bogø havde bedt om en drøftelse, af skattefri godtgørelse for personer der har der har flere poster i FSKBH. ASG mente, at det var blevet meddelt Niels Bogø, og understreget at skattereglerne skal overholdes, og at der kun kan udbetales 4.850,-. ASG skriver til Niels Bogø. 5) Sager til drøftelse 1. HL havde bedt om en drøftelse af enkeltmedlemmer, da en forening havde meldt sig ind, og efterfølgende havde ændret det til at indmelde 6 enkeltpersoner, idet der samtidig blev anmodet om at opkrævningen for de 6 enkeltmedlemmer blev sendt til en foreningens adresse. Besluttet at ved enkeltmedlemskab, sendes faktura til hvert enkeltmedlem. MK oplyste, at Betty fra skytteafdelingen, havde spurgt om de 6 enkeltmedlemmer i skytteafdelingen kunne danne en forening. Det kan de og MK kontakter Betty. 2. MK gjorde opmærksom på, at fakturaer fra Københavns Idrætspark er meget forskellige. Der er prisstigninger på nogle anlæg, og på nogle regninger fra kløvermarken er der opkrævet moms. Desuden er netlejen steget fra 15,- kr. til 25,- kr., hvilket medfører en ekstra udgift på ,- for fodbolds vedkommende. Desuden er fodbold blevet faktureret for en smadret rude, som de ikke kender til. MK og KC laver et udkast til et brev til Københavns Idrætsanlæg. 3. Sannie var blevet indbudt til mødet, da hun havde udtrykt ønske om at hilse på den nye forening, som hun selvfølgelig står til rådighed over for. MD har svært ved at se forskel på Foreningskonsulenterne og de nye firmaidrætskonsulenters (FIK) arbejdsopgaver/områder. Sannie opridsede de forskellige konsulenters opgaver i Dansk firmaidrætsforbund. FIKérne sælger kun, mens foreningskonsulenterne er bindeled mellem Nyborg, foreningerne og kommunerne. PM supplerede med at foreningskonsulenterne er interne konsulenter, mens FIK er er eksterne. JS er skuffet over Dansk Firmaidrætsforbunds hjemmeside, da der findes gamle resultater. Desuden har tilmeldingen til DM været tung. Er det Sannie man henvender sig til med disse spørgsmål. Sannie svarede at hun vil går videre til Nyborg med sådanne spørgsmål. MK har talt med Nete på forbundskontoret om at brugervenligheden af Dansk firmaidrætsforbunds hjemmeside ikke er god. MK finder det for dårligt, at man ikke kan se hvem der er tilmeldt til DM stævner.

4 KC spurgte til hvor ude DM i fodbold i 2011 afholdes, da det ikke kan findes på hjemmesiden. Sannie svarede der har været eksterne konsulenter på udviklingen af hjemmesiden og den også skal rette sig til eksterne brugere. Sannie foreslog at kritikken vedr. hjemmesiden, sendes til Jesper Ræbild, da han er afdelingsleder i kommunikationsafdelingen. MD oplyste, at han sendte skærmprint til Nyborg, når han fandt noget der var uhensigtsmæssigt på hjemmesiden. PM stillede forslag om, at medlemmer af kommunikationsudvalget deltager på næste Landsdel østmøde. PM spurgte om forslag til hvordan vi kan bruge Sannie. ASG mente, at i forbindelse med opsøgende arbejde i omegnskommunerne kunne Sannie være en god hjælp. Bl.a. i forbindelse med hensyn til faciliteter. Sannie vil lave et skriftligt oplæg til kommunerne, til vores næste møde. MK ser gerne baner i Ballerup U.B., her kan Sannie bruges. ASG oplyste, at hvis det er FSKBH der søger banerne, så skal der betales, hvorimod hvis det er klubberne, der søger baner er det U.B., men der kan så opstå et koordinerings problem med hensyn til banerne. MK mente godt at fodbold kan koordinere tiderne. Sannie oplyste, at forbundet har gennemgået foreningernes hjemmesider og FSKBH s hjemmeside ligger i den gode ende og er godt opdateret. Dog bør hjemmesiden have flere fangearme. Sannie oplyste endvidere at Peter Brix godt vil lave en rapport over FSKBH s hjemmeside. MD mener, at det er for dårligt, at vi stadig henviser til gamle sider mange steder på vores hjemmeside. MD syntes godt at vi kunne få lavet en rapport om vores hjemmeside. Der var enighed om, at vi gerne vil har en rapport om vores hjemmeside. ASG spurgte til, hvordan tilmeldingerne til Bike & Run har været. Sannie oplyste, at der havde været ca. 20 i Nyborg og ikke mange til de andre arrangementer. Sannie oplyste om tilbud i foreningsledelse, som også kan bruges i afdelingsbestyrelserne. Desuden nævnte Sannie, at man kan få tilbudt et foreningsudviklingsforløb, som er en slags tilstandsrapport på en afdeling. Sannie hjælper gennem forløbet, som ca. varer et år. Der skal være minimum 4 deltagere og optil deltagere. Sannie oplyste at kursuskataloget er lagt på forbundets hjemmeside. ASG oplyste, at han og HL, havde bemærket at priserne på kurserne var steget voldsomt. ASG takkede Sannie for fremmødet og foreslog, at Sannie deltager en gang årligt i FSKBH s bestyrelsesmøder. 6) Eventuelt MD foreslog, at der tilbydes en tilmeldings mulig til nyhedsbrevet fra vores hjemmeside. Enighed om dette, og det skal foregå fra forsiden. Flere bestyrelsesmedlemmer gav udtryk for det synspunkt, at suppleanterne ikke kun repræsenterer egen afdeling, men er valgt i formodning om at de virker for lidt bredere indlæg i debatten. MK vil gerne undersøge nærmere og lave et oplæg til tøj til FSKBH og foreslog grå som farve. ASG, mener ikke vi skal tvinge det ned over afdelingerne. MD foreslog, at der vælges en officiel FSKBH farve, og så kan afdelingerne vælge at bruge den hvis de vil. KC nævnte, at der er del spillere der tror, at fodboldudvalget er lønnet.

5 To Do Liste. Kulturudvalg. Beslutning af æresbevisninger inden sommerferien. HL + PM Kontoplan og vejledning. Klubfortegnelse + foreningsnr. på hjemmeside CD + HL ser på flaskeautomater. Samarbejde LTFU DM tavle. MK i løbet af NÆSTE BESTYRELSESMØDER: Torsdag den 14. oktober 2010 kl FSKBH s kontor. Torsdag den 11. november 2010 kl FSKBH s kontor. Torsdag den 9. december 2010 kl FSKBH s kontor. Torsdag den 13. januar 2011 kl FSKBH s kontor. Torsdag den 10. februar 2011 kl FSKBH s kontor. Torsdag den 10. marts 2011 kl FSKBH s kontor. Mandag den 28. marts Repræsentantskabsmøde. Torsdag den 14. april 2011 kl FSKBH s kontor. Referent: HL

4. Bestyrelseskonstituering... Fælles * Gennemgå strukturering samt godkendelse af udvalg... DV

4. Bestyrelseskonstituering... Fælles * Gennemgå strukturering samt godkendelse af udvalg... DV Bestyrelsesmøde Mødedato: Søndag den 28.10.2012 Mødested: Klublokalet Tidspunkt: 10:00 16:00 Mødetype: Bestyrelsesmøde nr. 01 Fortæring: & TL Tegnstyrer: KLC Kvaje slik:? Referent: TL Deltagere: Fraværende:

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Firmaidræts Union

Lyngby-Taarbæk Firmaidræts Union Lyngby-Taarbæk Firmaidræts Union Medlem af Dansk Firmaidrætsforbund & De Danske Skytteforeninger LTFU NYT Nr. 1 2011 Husk at tilmelde jer til årets Firma Multi Motions løb. Se siderne 4 & 5 inde i bladet

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Rødovre den 17. maj 2012 Referat af UB2 den 24. april 2012 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM)

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU7 den 25/10 2011 Rødovre den 27. december 2011 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM)

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Rødovre den 2. marts 2011 Referat af UB1 den 8. februar 2011 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Michael Wittendorff (MW) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm

Læs mere

Lyngby-Taarbæk FirmaIdræt. Husk årets Firma MultiMotion Dato er den 16. Juni

Lyngby-Taarbæk FirmaIdræt. Husk årets Firma MultiMotion Dato er den 16. Juni Lyngby-Taarbæk FirmaIdræt Medlem af Dansk Firmaidrætsforbund & De Danske Skytteforeninger LTFI NYT Nr. 3-2012 Husk årets Firma MultiMotion Dato er den 16. Juni Der er stadig nogle ledige pladser.. LTFI

Læs mere

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Dagsorden: 1) Godkendelse af referat 1.1 Er godkendt og lagt på nettet 2) Indlæg fra bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

Referat fra Repræsentantskabsmøde d. 14. november 2009.

Referat fra Repræsentantskabsmøde d. 14. november 2009. Referat fra Repræsentantskabsmøde d. 14. november 2009. Tilstedeværende: Område Nord/Midt: John Sørensen, Erling Pedersen Område Sydjylland/Fyn: Søren Boysen, HP Andersen, Arne Simonsen, Ole Sand (til

Læs mere

Bestyrelsesmøde referat nr. 124 21-03-2010

Bestyrelsesmøde referat nr. 124 21-03-2010 Mødet blev afholdt hos Christa Islin Tilstede var: Christa Islin Claus Ole Jørgensen Stefan Garvig Michael Munch-Olsen Inger Lise Kaurin Jens Christensen Fraværende var: Susanne Brown Thomsen Frank le

Læs mere

Bestyrelsesmødereferat Dato 2014-06-26

Bestyrelsesmødereferat Dato 2014-06-26 Bestyrelsesmødereferat Dato 2014-06-26 Sag Stouby og Omegns Lokalråd Mødedato 2014-06-26 Projekt Bestyrelsesmøde Ref. MSN Fordeling: Anders Udbye: andersudbye@gmail.com, Helene Fruelund: helenefruelund@gmail.com,

Læs mere

Hos Jeanette Vejlemand. John Riise, Lisbeth Tidemand

Hos Jeanette Vejlemand. John Riise, Lisbeth Tidemand DCH HELSINGØR REFERAT - BESTYRELSESMØDE Referent: Jeanette Vejlemand DATO 14. oktober 2013 STED DELTAGERE FRAVÆRENDE Hos Jeanette Vejlemand Lars Poffler, Laura Jensen, Ernst Johansen, Susan Hansen og Jeanette

Læs mere

Fraværende: Jonas Andersson (JA) Louise G. Thystrup forlod bestyrelsesmødet inden det sluttede pga kraftig forkølelse

Fraværende: Jonas Andersson (JA) Louise G. Thystrup forlod bestyrelsesmødet inden det sluttede pga kraftig forkølelse Referat af bestyrelsesmøde 27/1-2015 Tilstedeværende: Christian Høybye (CH), André W. Kobberholm (AWK), Kasper Lilja-Nielsen (KLN), Søren B. Sparre (SBS), Mikkel Z. Pedersen (MZP), Louise G. Thystrup (LGT)

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Firmaidræt StorKøbenhavn, torsdag den 8. december 2011 kl. 17.30, FSKBH s kontor, Knuthenborgvej 24.

Referat fra bestyrelsesmøde i Firmaidræt StorKøbenhavn, torsdag den 8. december 2011 kl. 17.30, FSKBH s kontor, Knuthenborgvej 24. Referat fra bestyrelsesmøde i Firmaidræt StrKøbenhavn, trsdag den 8. december 2011 kl. 17.30, FSKBH s kntr, Knuthenbrgvej 24. 14. december 2011 Mødedeltagere: Asger Gaard (ASG), Michael Kfed (MK), Gitte

Læs mere

Referat fra den Ordinære generalforsamlingen i smart klub danmark 2013

Referat fra den Ordinære generalforsamlingen i smart klub danmark 2013 Referat fra den Ordinære generalforsamlingen i smart klub danmark 2013 Dato: 29/6-2013 Sted: Storebælt camping og feriecenter, Korsør Fremmødte: 62 medlemmer Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat UB2 30/06 2009 Rødovre den 23. juni 2009 Tilstede: Ikke til stede: Formand: Poul Primdahl (PP) Næstformand: Michael Wittendorff (MW) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

Københavns Bowling Union

Københavns Bowling Union Repræsentantskabsmødet blev afholdt den 16. marts 2014 på Tinderhøj Skole, Rødovre Følgende klubber var repræsenteret ved repræsentantskabsmødet: SAS v/ Erik Svensson, Hans Svane KingPins v/ Jesper Winkel

Læs mere

Info SRØ. Årspris 2005 SRØ. April 2006

Info SRØ. Årspris 2005 SRØ. April 2006 SRØ Årspris 2005 Jon Thonesen modtog SRØ s Årspris 2005 Prisen blev overrakt af Jette Sulsbrück ved Sanex Grand Prix I stævnet i Triton Ballerup, Søndag den 5. marts 2006 2 2006 April 2006 Info SRØ 16.

Læs mere

Mødt: Rasmus, Mikael, Asbjørn, Hanne, Gitte L., Gitte T., Jakob, Mette, Hanne Lene

Mødt: Rasmus, Mikael, Asbjørn, Hanne, Gitte L., Gitte T., Jakob, Mette, Hanne Lene Referat fra bestyrelsesmøde i VUIF mandag d. 17.1. 2011 Mødt: Rasmus, Mikael, Asbjørn, Hanne, Gitte L., Gitte T., Jakob, Mette, Hanne Lene Afbud: Ingen 1. Godkendelse af dagsorden og åben for tilføjelser:

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 28.02.2012 kl. 19.00 Deltagere: 17 stemmeberettigede medlemmer deltog + et nyt medlem uden stemmeret. Dagsorden. Der var jf. vedtægterne

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat UB3 23. september 2010 Rødovre den 24. oktober 2010 Tilstede: Ikke tilstede Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Michael Wittendorff (MW) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm

Læs mere

Referat formandsmøde i Vejle lørdag d. 24.1. 2015 på Vejle stadion.

Referat formandsmøde i Vejle lørdag d. 24.1. 2015 på Vejle stadion. Referat formandsmøde i Vejle lørdag d. 24.1. 2015 på Vejle stadion. Dagsorden: 10:00 10:30 Ankomst og kaffe/rundstykke 10:30 11:00 Velkomst og generel orientering, v/landsformand Poul Meineche 11:00 11:30

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen afholdt i Vejle den 7.april 2013

Referat fra generalforsamlingen afholdt i Vejle den 7.april 2013 Stiftet den 4.marts 1945 Referat fra generalforsamlingen afholdt i Vejle den 7.april 2013 Pkt. 1. Valg af dirigent, dirigentsekretær og mødesekretær. Poul Petersen (KA) blev valgt som dirigent og sekretær

Læs mere

Resten af Forbundsbestyrelsen tilsluttede sig, hvorefter JD var mødeleder.

Resten af Forbundsbestyrelsen tilsluttede sig, hvorefter JD var mødeleder. Referat af forbundsbestyrelsesmøde den 21. september 2014 Mødet afholdtes i Bowl n Fun Viby startede kl. 11.00. Deltagere: Torben V. Andersen (TVA), Hans Græsvig (HG), Jette Bergendorff (JB), Tom Hedegaard

Læs mere

Bestyrelsesmøde i DcH Brenderup den 24. Oktober 2012 kl. 19 i klubhuset

Bestyrelsesmøde i DcH Brenderup den 24. Oktober 2012 kl. 19 i klubhuset Bestyrelsesmøde i DcH Brenderup den 24. Oktober 2012 kl. 19 i klubhuset 1. Valg af mødeleder a)benny blev valgt Dagsorden: 2. Nyt fra Formanden a)torben, Spar Nord Fonden Torben oplyser at han har kontaktet

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde

Referat af bestyrelsesmøde Referat af bestyrelsesmøde Mødedag...: Torsdag den 11. oktober 2007 Mødetidspunkt.: Kl. 18.30 Mødested.. : Ågade 97, 1., 8370 Hadsten Indkaldt af: Jens Peter Jensen (JPJ) Ordstyrer: Jens Peter Jensen (JPJ)

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUINDSVEJ 211, 2770 KASTRUP

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUINDSVEJ 211, 2770 KASTRUP HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUINDSVEJ 211, 2770 KASTRUP Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 28. april 2013. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen

Referat fra generalforsamlingen Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Ruder 10/Ishøj bridgeklub den 1 maj 2012 i vore lokaler i Foreningshuset kl. 10.00 Referat fra generalforsamlingen 1. Valg af dirigent Ad 1 Torben blev valgt

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 27. april 2014. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere