Malaria. Malaria. Af Ib Christian Bygbjerg. Biografi Forfatter er professor i international sundhed

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Malaria. Malaria. Af Ib Christian Bygbjerg. Biografi Forfatter er professor i international sundhed"

Transkript

1 Malaria Af Ib Christian Bygbjerg Selvom forekomsten er faldet i de senere år, er malaria fortsat en af de vigtigste årsager til sygdom og død globalt. Malaria er også blandt de vigtigste importerede infektionssygdomme for rejsende til og fra troperne og subtroperne, særligt Afrika syd for Sahara. Forfatteren er specialist i tropemedicin og infektionsmedicin, professor i international sundhed på Københavns Universitet og konsulent på Epidemiafdelingen, Rigshospitalet. Han har arbejdet i Indien og Afrika, hvor han har undervisnings- og forskningsbistandsprojekter, bl.a. om malaria og dens betydning for folkesundheden. Biografi Forfatter er professor i international sundhed ved Københavns Universitet, konsulent på Infektionsmedicinsk Afdeling, Rigshospitalet, og har mangeårig erfaring med arbejde i Østafrika og Indien. Forfatters adresse Institut for International Sundhed, Immunologi & Mikrobiologi, Bygning 9, Center for Sundhed og Samfund, Københavns Universitet, Øster Farimagsgade 5, 1410 København K Ætiologi Malaria skyldes en encellet protozo, Plasmodium, hvoraf der findes fem arter hos mennesket: P. falciparum, som kan medføre malign malaria, og P. vivax, P. ovale og P. malariae, som medfører mere benign malaria, mens P. knowlesi, der kun findes i Sydøstsien (Malaysia inkl. Borneo), også kan medføre malign, potentielt dødelig malaria. Transmission Anopheles-myg er vektorer; i tropisk Afrika er Anopheles gambiae langt den vigtigste. Der er mere end 100 arter af Anopheles- eller malariamyg. Malariamyg bider kun fra solnedgang til solopgang. Malaria er ikke længere endemisk i Danmark eller Europa, med undtagelse af Grækenland, hvor den nylig kom tilbage (1). Naturhistorie Malariaparasittens livscyklus forudsættes bekendt, men de vigtigste forhold skal hermed rekapituleres, da de har betydning bl.a. for, hvilke midler der kan anvendes til profylakse og hvor længe: Når myggen stikker, injiceres med dens spyt sporozoitter, der hurtigt forsvinder ind i leveren fra blodbanen. I leveren opformeres parasitterne, før de som

2 merozoitter angriber erytrocytterne. De fleste malariamidler (kemoprofylaktika og -terapeutika) har hverken effekt på sporozoitterne eller på leverformerne, men først på parasitterne, når de deler sig i erytrocytterne. Før delingen er parasitterne ringformede, trofozoitter, som modnes og deler sig til skizonter. Under modningen og delingen forsvinder de fleste falciparum-skizonter fra det perifere blod, hvorfor man kun sjældent ser dem her. Årsagen er fremkomst af neoantigener på erytrocytmembranen, som adhærerer til karvæggen i de indre organer. Massiv adhæsion i f.eks. hjerne og i placenta kan medføre lokal iskæmi og vævsskade med fatale følger. Ved de benigne former vil man derimod kunne se delingsformerne i det perifere blod, og risikoen for komplikationer er langt mindre. De fleste malariamidler virker som nævnt på delingsformerne. Både ved malign og benign malaria vil nogle trofozoitter efter få dage, i stedet for at dele sig ukønnet, udvikle sig til han- og hun-gametocytter, dvs. kønnede former, som kan opsuges af nye Anopheles-myg. Efter befrugtning vil disse via yderligere opformering udvikles til nye sporozoitter. Efter kemoterapi vil der kunne indløbe svar om positiv parasitmikroskopi af falciparum-malaria, selv når medikamentet har dræbt de ukønnede former. På svarsedlen fra laboratoriet vil der da stå positiv for falciparum-gametocytter. Betydning Malarias betydning for sygelighed og dødelighed er, ligesom for mange andre infektionssygdomme, afhængig af dosis, virulens og værtens resistens. Iblandt indbyggere i højendemiske områder vil 400 inficerede myggestik medføre infektion af 200 personer, overvejende børn, hvoraf 100 vil få klinisk malaria, to få alvorlig klinisk malaria, og en vil dø (2). Sygelighed og dødelighed vil være størst hos de yngste børn i form af svær anæmi ved intens, helårlig udsættelse for inficerede myggestik, mens den frygtede cerebrale malaria er sjældnere. Mindre intens eller mere kortvarig udsættelse kan medføre alvorlig sygdom i alle aldersklasser, og cerebral malaria er hyppigere (3). Når en ikkeimmun dansker, barn eller voksen, bliver inficeret under ophold i troperne, vil falciparum-malaria ofte udvikle sig til livstruende malaria naturligvis afhængigt af, hvor hurtigt diagnosen stilles, og adækvat behandling gives (patients eller doctors delay). På vor afdeling på Rigshospitalet havde over 10% kompliceret malaria ved ankomsten i 1989 (4), mens det ti år senere var 2,5% (5). Epidemiologi Indtil omkring 2000 var malaria en stor trussel mod verdens sundhed med årligt forekomst af mio. tilfælde af klinisk malaria og 1,5-2,7 mio. dødsfald (6); selv i Afrika er malaria faldet de senere år (7). Årsagerne er omdiskuterede: økonomisk udvikling, urbanisering, eller 1033

3 effekt af investering i malariakontrol, f.eks. langtidsvirkende imprægnerede myggenet og/eller ny malariamidler, særligt kombinationer med artemisininer, som også påvirker gametocytterne og dermed nedsætter smittefarligheden. I uroområder i Afrika og i fattige områder f.eks. stammefolksområder i Sydsøstasien er malaria fortsat et stort problem, og truer WHO s planer om»elimination«af malaria (8). Forholdene kan hurtigt ændre sig, hvorfor det tilrådes at ajourføre sig på de mange nyttige hjemmesider fra WHO (9, 10), Centers for Disease Control (11) og Statens Serum Institut (12). I Amerika forekommer falciparum-malaria f.eks. i Amazonasområdet, men vivax-malaria er hyppigst. Som i Afrika og Asien er malaria hyppigst, hvor der er varmest, fugtigst, fattigst og mest politisk ustabilt. Et tragisk eksempel er Haiti. Langt de fleste tilfælde af malaria importeret til Danmark er falciparum-malaria fra Afrika, foruden vivax fra Sydøstasien. Et tiltagende antal skyldes immigranter til Danmark som besøger deres oprindelsesland uden at beskytte sig mod malaria (12). Diagnose Diagnosen af malaria afhænger af en grundig (rejse)anamnese, objektiv undersøgelse (for at udelukke andre årsager til feber der er sjældent specifikke fund i de første par dage) og parakliniske undersøgelser. Månedsskrift for almen praksis december Rejseanamnese Ved rejseanamnesen bør man hæfte sig ved, om opholdet i malariaområdet afsluttedes for mere eller mindre end tre måneder siden. Kun i ekstreme situationer er inkubationstiden for falciparum-malaria længere, men den kan være ned til ti dage. For vivax og ovale kan der stadig være tale om malaria i op til tre år efter opholdet, mens malariaemalaria kan ses mere end 30 år senere (men der er højst et tilfælde af malariae-malaria herhjemme årligt). Husk at den sjældne knowlesimalaria fra Malaysia/Borneo kan være livsfarlig og skal behandles som falciparum-malaria, selvom den mikroskopisk ligner malariae-malaria. Der er generelt ringe risiko for malaria i storbyer uden for Afrika, eller i områder over m s højde. I Nairobi er der for tørt og koldt (og forurenet?) til transmission af falciparum, mens der på Mombassas og Gambias strande er en betydelig risiko. Adækvat kemoprofylakse mindsker betydeligt risikoen for at have malaria, men udelukker aldrig malaria. Objektiv undersøgelse Hovedsymptomet er feber, evt. hovedpine og dedolationer ganske som ved influenza og denguefeber. Ved den objektive undersøgelse er der kun ved fremskredne tilfælde iøjnefaldende fund (se nedenfor). Ofte ses herpes simplex.

4 Anopheles-myg, der stikker, injicerer sporozoitter med sit spyt. Foto: Colourbox. Paraklinik Af parakliniske undersøgelser er tykdråbe- og blodudstrygningspræparater til mikroskopi stadig det vigtigste. Prøverne bør fremstilles omhyggeligt, fire tykdråbepræparater og fire udstrygningspræparater. Laboratoriet, som skal undersøge prøverne, skal adviseres, og man skal sikre sig, at svar fremkommer inden for 1-2 timer. Ved mistanke om malaria, særligt falciparum-malaria, hvilket i praksis vil sige hjemvendt fra tropisk Afrika inden for de sidste tre måneder, bør patienten indlægges akut. Falsk negative udstrygningspræparater er almindeligt forekommende, hvis patienten kun har haft feber i 1-2 døgn. Der skal derfor altid også fremstilles tykdråbepræparater. Desuden bør prøverne gentages 1-2 gange, så længe mistanken opretholdes. Ved kemoprofylakse med midler, som parasitterne er delvist resistente for, kan der gå dage, før der er positiv mikroskopi. Nyere antigendetektionsmetoder (Rapid Diagnostic Tests, RDTs) er et godt supplement til mikroskopi, men kan være både falsk positive og falsk negative, om end sjældent. Polymerase chain reaction (PCR) er en meget sensitiv metode, men bruges herhjemme fortsat kun eksperimentelt og tager for lang tid i forhold til mikroskopi og RDT. Mikroskopi sker ved ganges forstørrelse efter Giemsa-farvning. Parasitterne kan også ses ved mikroskopi af hæmatoxylin-eosin-farvede udstrygningspræparater til differentialtælling af leukocytter, men Giemsa-farvning er bedre. Automatiske maskiner til leukocyt- og differentialtælling vil ikke altid»opdage«malariaparasitterne. Af andre klinisk-kemiske undersøgelser er det væsentligt at bestemme hæmoglobinkoncentration, leukocyt- og differentialtælling 1035

5 (for at udelukke bakterielle infektioner og akutte ormesygdomme som bilharziose med svær eosinofili), samt trombocytter. Der er næsten altid trombopeni ved malaria (5), men det ses jo også ved f.eks. denguefeber og meningokoksygdom, som klinisk kan være uadskillelige fra malaria. C-reaktivt protein,»lever-nyre«-tal og faktor II-VII-X bør også kontrolleres, ligesom blodglukose, især ved malaria hos børn, gravide og patienter, som behandles med kinin (som inducerer hypoglykæmi). Bloddyrkning er væsentlig for at udelukke febris typhoidea og anden sepsis, som kan komplicere malaria. Alvorlig (»severe«) malaria Ifølge WHO (13) er alvorlig malaria defineret ved en (eller flere) af følgende: 1. Udmattelse (prostration) 2. Bevidsthedssvækkelse 3. Respiratorisk distress 4. Gentagne kramper 5. Kredsløbskollaps 6. Lungeødem (radiologisk) 7. Blødnings- og koagulationsforstyrrelse (ikke blot trombocytopeni) 8. Icterus 9. Hæmoglobinuri (black water fever) 10. Svær anæmi. Månedsskrift for almen praksis december Hyperparasitæmi (over 5% erytrocytter parasiterede) vil være en indikator for, at alvorlig sygdom hurtigt kan udvikles, hvorfor også disse patienter bør behandles som alvorlige. Det samme gælder, hvis peroralt behandlingsmiddel kastes op. Det er altafgørende at stille diagnosen hurtigt, at tage ovennævnte faresignaler alvorligt og indlægge patienten ved mistanke om falciparummalaria (14), samt at instituere behandling med et middel, som parasitten er følsom over for. Den adjuverende behandling af kompliceret malaria vil ikke blive omtalt her, men principielt adskiller den sig ikke fra anden intensiv behandling. Den specifikke kemoterapi vil afhænge af parasittens art og patientens tilstand. Behandling Behandlingen af malariapatienter bør ske på specialafdelinger, det gælder også benign malaria, idet tilbagefald af benign vivax- og ovalemalaria kræver efterbehandling med primakin, som dels ikke er markedsført i Danmark, dels kan have alvorlige bivirkninger. Kemoterapeutika anvendt ved malaria omfatter: 1. Tbl. Malarone (atovaquon, et naftokinon og proguanil (Paludrine), koformuleret).

6 2. Kinin, der findes både som tabletter og til parenteralt brug. 3. Meflokin (Lariam) der kun findes som tabletter. 4. Artemisininer (artemeter, artesunat og andre), der findes både til peroral og parenteral brug. Perorale artemisininer skal altid anvendes i kombination med andre midler, da de virker meget kortvarigt og for at hindre resistens udvikling. Disse midler er ikke markedsført herhjemme, men kan anvendes efter tilladelse fra Lægemiddelstyrelsen. Et hyppigt anvendt koformuleret middel er Coartem (artemeter-lumefantrin), som i Europa markedsføres under navnet Riamet. Hovedbehandlingsmidlet ved ukompliceret falciparum-malaria er enten peroral Malarone (atovaquon-proguanil), eller hvis tilladelse haves, Riamet. Hvis Malarone har været anvendt som kemoprofylakse, anbefales Riamet eller evt. kinin eller meflokin på grund af risikoen for resistens. Diare og opkastning ses jævnligt ved behandling med Malarone, som skal tages samtidig med et fedtholdigt måltid for at sikre absorptionen. Det er kontraindiceret at give metoclopramid (Primperan) mod kvalmen. Riamet medfører kun få bivirkninger, mens meflokin og kinin hyppigt medfører neuropsykiatriske bivirkninger og sjældnere kardiovaskulære bivirkninger. Ved alvorlig (tidligere kaldet kompliceret) malaria anbefales nu artemisininer parenteralt. De virker både hurtigere og har færre bivirkninger end kinin (15). Når parasitæmien er under kontrol og almentilstanden i bedring, afsluttes med peroral behandling som ovennævnt. Artemisininer givet alene medfører hyppigt tilbagefald på grund af den korte halveringstid. Ved benign malaria er klorokin per os stadig standardbehandlingen. Der er tiltagende resistens mod klorokin blandt vivax fra bl.a. Indonesien, men da sygdommen sjældent er dødelig, er det knap så alvorligt. De andre perorale midler nævnt under falciparum-malaria kan anvendes mod vivax. Hvis man f.eks. har fejltolket en tidlig vivax-malaria som falciparum, er der ingen grund til at skifte behandling. Dog skal der naturligvis ved vivax- og ovale-malaria gives recidivprofylakse (eradikering af evt. overlevende leverformer) med primakin i to uger. Primakin skal først gives, når det akutte tilfælde er ovre, så der er rigelig tid til at afgøre, om patienten nu også kan tåle primakin: Patienter med sværere former for glukose-6-fosfat-dehydrogenase-mangel kan få livstruende hæmolyse af primakin (især personer fra Middelhavsområdet, Mellemøsten, visse dele af Asien, i mindre grad Afrika). I stedet kan der gives klorokinprofylakse i to år. Primakin er ikke registreret herhjemme. Mht. dosering af de enkelte malariamidler henvises til pro. medicin.dk (tidligere Lægemiddelkataloget) og speciallitteratur. 1037

7 Vigtigste budskaber til den praktiserende læge. Diagnose og behandling Diagnosen af malaria afhænger af en grundig (rejse)anamnese, objektiv undersøgelse (for at udelukke andre årsager til feber der er sjældent specifikke fund de første par dage) og parakliniske undersøgelser. Behandling af malariapatienter bør ske på specialafdelinger. Ved mistanke om malaria, særligt falciparum-malaria, hvilket i praksis vil sige hjemvendt fra tropisk Afrika inden for de sidste tre måneder, bør patienten indlægges akut. Malariaprofylakse Ud over kemoprofylakse omfatter forebyggelse brug af repellantia (»myggebalsam«), imprægnerede myggenet, afskærmning af opholds- og sovesteder mellem solnedgang og solopgang samt beskyttelse ved at bære tøj med lange ærmer og bukser samt sokker, som myggene ikke kan bide igennem. Der er kun tre effektive midler til kemoproylakse mod falciparum-malaria, men ingen af disse må anvendes i første trimester af graviditeten: Malarone Doxycyklin Meflokin. Malarone tages indtil en uge efter, at malariaområdet er forladt, mens de øvrige midler skal tages i fire uger efter sidste udsættelse. Selvbehandling I nødsituationer kan selvbehandling gives med et middel forskelligt fra det, som evt. har været anvendt til profylakse. Inden afrejse bør patienten informeres både mundtligt og skriftligt om: kontraindikationer og bivirkninger at ingen profylakse er 100% effektiv at søge læge eller hvis ingen kan findes, om evt. selvbehandling. Det skal understreges, at malariapatienter bør henvises akut til specialafdelinger. Månedsskrift for almen praksis december 2012 Forebyggelse Ud over kemoprofylakse omfatter forebyggelse brug af repellantia (»myggebalsam«), imprægnerede myggenet, afskærmning af opholdsog sovesteder mellem solnedgang og solopgang samt beskyttelse ved at bære tøj med lange ærmer og bukser samt sokker, som myggene ikke kan bide igennem. Det siger sig selv, at man i tropisk hede har svært ved at leve op til mange af disse anbefalinger. Myggebalsam indeholdende diethyltoluamid (DEET) har lidt længere effekt end Autan, men kun sidstnævnte kan købes herhjemme. Myggenet, som er langtidsimprægnerede, kan købes i Danmark, men vær på vagt når de købes: Nogle er kun korttidsimprægnerede, andre slet ikke. 1038

8 Kemoprofylakse Der er kun tre effektive midler til kemoproylakse mod falciparum- malaria: Malarone Doxycyklin Meflokin. Malarone tages indtil en uge efter, at malariaområdet er forladt, mens de øvrige midler skal tages i fire uger efter sidste udsættelse. Dosis for Malarone er en tablet daglig fra dagen før ankomst til malariaområdet, under opholdet og en uge efter. Dosis for Doxycyklin er en tablet daglig som ovenfor, men i fire uger efter, at malariaområdet er forladt. For meflokin er dosis kun en tablet ugentlig, men det anbefales at begynde profylakse 2-3 uger før afrejse for at afsløre evt. neuropsykiatriske bivirkninger, som dog også kan indtræffe senere. Blandt de tre midler har meflokin flest bivirkninger (16) og bruges kun i beskedent omfang herhjemme. For andre bivirkninger og interaktioner mellem malariamidler og andre farmaka henvises til pro.medicin.dk (tidligere Lægemiddelkataloget). Et særligt problem udgør gravide, idet kun klorokin og proguanil (Paludrine) i kombination kan anbefales også i første trimester, og effekten er usikker. Ydermere er Paludrine afregistreret i Danmark. Doxycyklin tåles måske frem til tanddannelse omkring uge 8-10, men må ikke bruges i andet og tredje trimester if. Institut for Rationel Farmakoterapi. Til forebyggelse af benign malaria kan klorokin stadig anvendes, to tabletter ugentlig fra en uge før, under og fire uger efter opholdet, men i praksis er der kun få steder, hvor klorokinprofylakse kommer på tale. Hvor risikoen er ringe, anbefaler Statens Serum Institut blot beskyttelse mod myggestik, se også EPI-NYT (12). Artemisininholdige midler må ikke bruges profylaktisk, ifølge WHO (17). Kontraindikationer og bivirkninger bør respekteres, og patienten informeres både mundtligt og skriftligt om disse og om, at ingen profylakse er 100% effektiv, samt om at søge læge eller, hvis ingen kan findes, om evt. selvbehandling. I takt med det stigende antal klagesager må det som anført stærkt anbefales, at patienten også modtager skriftlig information! Selvbehandling I nødsituationer kan selvbehandling gives med et middel forskelligt fra det, som evt. har været anvendt til profylakse. Midlet bør medbringes hjemmefra, idet op til 30% af alle malariamidler i endemiske områder kan være falske eller substandard, værst i Afrika (18). 1039

9 Hvis der er mistanke om gennembrud på Malarone, må Lariam, i alt fire tabletter anbefales, fordelt på to doser, eller kinin 10 mg/kg tre gange daglig i tre dage afsluttet med Fansidar tre tabletter på én gang. Hvis mistanke om gennembrud på Doxycyklin eller Lariam anbefales Malarone, fire tabletter på én gang daglig i tre dage. Hvis mistanke om gennembrud på Klorokin + Paludrine anbefales Lariam eller Kinin + Fansidar. Under alle omstændigheder må der uopholdeligt søges læge ved mistanke om malaria! Økonomiske interessekonflikter: ingen angivet. Månedsskrift for almen praksis december 2012 Litteratur 1. Danis K, Baka A, Lenglet A et al. Autochthonous Plasmodium vivax malaria in Greece, Euro Surveillance 2011;20: Greenwood B, Marsh K, Snow R. Why do some African children develop severe malaria? Parasitology Today 1991;7: Snow RW, Gouws E, Omumbo J et al. Models to predict the intensity of Plasmodium falciparum transmission: applications to the burden of disease in Kenya. Trans R Soc Trop Med Hyg 1998;92: Rønn AM, Bygbjerg IC, Jacobsen E. Kompliceret malaria. Ugeskr Læger 1989;151: Gjørup IE, Vestergaard LS, Møller K et al. Laboratory indicators of the diagnosis and course of imported malaria. Scand J Infect Dis 2007;39: Snow RW, Amratia P, Kabaria CW et al. The changing limits and incidence of malaria in Africa: Advances in Parasitology 2012;78: Malaria Rrsearch. An audit of international activity. The Wellcome Foundation, The Unit for Policy Research in Science and Medicine. London: The Wellcome Trust Publishing Department, D Souza BJ, Newman RD. Strengthening the policy setting for global malaria control and elimination. Malaria Journal 2012;11: en/ ith/index.html. 11. wwwnc.cdc.gov/travel/. 12. Malaria EPI-NYT uge 25, WHO. Severe falciparum malaria. Trans R Soc Trop Med Hyg 2000;94:S1, Moore AJ, Jennings RM, Doherty TF et al. Assessing the severity of malaria. British Medical Journal 2003;326: Zoller T, Junghanss T, Kapaun A et al. Intravenous artesunate for severe malaria in travelers, Europe. Emerging Infectious Diseases 2011;17: Jacquerioz FA, Croft AM. Drugs for preventing malaria in travelers. The Cochrane Library 2010;7: WHO. World Health Assembly Resolution 60.18, ebwha/pdf_files/. 18. Bygbjerg IC. Falske malariamidler. Ugeskr Læger 2009;171:

Malaria: Diagnostik og behandling

Malaria: Diagnostik og behandling Malaria: Diagnostik og behandling Patientgruppe/Patientforløb/Anden målgruppe Alle patienter med feber, der har opholdt sig i et malariaområde inden for de seneste 3 måneder skal undersøges for malaria.

Læs mere

PoC behovet i udviklingslandene - erfaringer fra malaria forskningen

PoC behovet i udviklingslandene - erfaringer fra malaria forskningen PoC behovet i udviklingslandene - erfaringer fra malaria forskningen Michael Alifrangis Lektor Center for Medicinsk Parasitologi Institut for International Sundhed, Immunologi og Mikrobiologi micali@sund.ku.dk

Læs mere

Søfartsstyrelsens Malaria-strategi -vejledning til forebyggelse og behandling

Søfartsstyrelsens Malaria-strategi -vejledning til forebyggelse og behandling Søfartsstyrelsens Malaria-strategi -vejledning til forebyggelse og behandling Marts 2015 Indholdsfortegnelse: Om myggen...- 1 - Ondartet versus godartet malaria...- 1-...- 1- Strategien.... - 2 - Forebyggelse

Læs mere

Den danske Malariastrategi anno 2008 Søfartsstyrelsens malaria vejledning udgivet 2001 er under revision. Følgende ændringer er undervejs:

Den danske Malariastrategi anno 2008 Søfartsstyrelsens malaria vejledning udgivet 2001 er under revision. Følgende ændringer er undervejs: Den danske Malariastrategi anno 2008 Søfartsstyrelsens malaria vejledning udgivet 2001 er under revision. Følgende ændringer er undervejs: Risikovurdering Personlig information Forebyggelse Diagnostik

Læs mere

Retningslinjer til sundhedsprofessionelle vedr. håndtering af infektion med Zikavirus pr. 22. november 2016

Retningslinjer til sundhedsprofessionelle vedr. håndtering af infektion med Zikavirus pr. 22. november 2016 Retningslinjer til sundhedsprofessionelle vedr. håndtering af infektion med Zikavirus pr. 22. november 2016 Denne retningslinje erstatter den tidligere version dateret d. 2. august 2016. Væsentligste ændringer

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Malarone 62,5 mg/25 mg og 250 mg/100 mg filmovertrukne tabletter Atovaquon/proguanilhydrochlorid

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Malarone 62,5 mg/25 mg og 250 mg/100 mg filmovertrukne tabletter Atovaquon/proguanilhydrochlorid INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Malarone 62,5 mg/25 mg og 250 mg/100 mg filmovertrukne tabletter Atovaquon/proguanilhydrochlorid Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette

Læs mere

Rejsevejledning og udenlandsvaccination

Rejsevejledning og udenlandsvaccination Skift farvedesign Gå til Design i Topmenuen Vælg dit farvedesign fra de seks SOPU-designs Vil du have flere farver, højreklik på farvedesignet og vælg Applicér på valgte slides Rejsevejledning og udenlandsvaccination

Læs mere

Opgaveformulering. [Skriv tekst]

Opgaveformulering. [Skriv tekst] Opgaveformulering Redegør for malariaparasitten, dens livscyklus og dens livskrav. Forklar et infektionsforløb for en person med malaria. Kom herunder ind på, hvordan immunforsvaret bekæmper infektionen.

Læs mere

Behandling af Myelomatose med cyklofosfamid og Dexamethason

Behandling af Myelomatose med cyklofosfamid og Dexamethason Patientinformation Behandling af Myelomatose med cyklofosfamid og Dexamethason - Hæmatologisk Afsnit Velkommen til Vejle Sygehus Medicinsk Afdeling 1 rev. aug. 2011 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

Værd at vide om Borneo. Rejs med hjerte, hjerne & holdning

Værd at vide om Borneo. Rejs med hjerte, hjerne & holdning Værd at vide om Borneo Rejs med hjerte, hjerne & holdning Fakta Borneo Statshovedstæder Indbyggere Sprog Kuching & Kota Kinabalu Sunni-islam og buddhisme 20 mio. Malaysisk, Religion Valuta Areal Ringgit

Læs mere

Rejsemedicin. Gul feber. Bente Gahrn-Hansen Klinisk mikrobiologisk afdeling Odense Universitetshospital. Vaccine-forebyggelige.

Rejsemedicin. Gul feber. Bente Gahrn-Hansen Klinisk mikrobiologisk afdeling Odense Universitetshospital. Vaccine-forebyggelige. Rejsemedicin Bente Gahrn-Hansen Klinisk mikrobiologisk afdeling Odense Universitetshospital Vaccine-forebyggelige sygdomme Levende vacciner gul feber tuberculose ikke-levende vacciner influenza difteri

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren

Indlægsseddel: Information til brugeren Indlægsseddel: Information til brugeren Zovir 200 mg, 400 mg og 800 mg tabletter Aciclovir Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Læs mere

Værd at vide om. Colombia. Rejs med hjerte, hjerne & holdning

Værd at vide om. Colombia. Rejs med hjerte, hjerne & holdning Værd at vide om Colombia Rejs med hjerte, hjerne & holdning Fakta Colombia Hovedstad Indbyggere Sprog Bogotá 46,7 mio. Spansk Religion Valuta Areal Romerskkatolicisme Peso 1.141.748 km2 Herunder kan du

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Aciclovir 1A Farma, 200 mg 400 mg og 800 mg tabletter. aciclovir

Indlægsseddel: Information til brugeren. Aciclovir 1A Farma, 200 mg 400 mg og 800 mg tabletter. aciclovir Indlægsseddel: Information til brugeren Aciclovir 1A Farma, 200 mg 400 mg og 800 mg tabletter aciclovir Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige

Læs mere

Hvad er Myelodysplastisk syndrom (MDS)?

Hvad er Myelodysplastisk syndrom (MDS)? Hvad er Myelodysplastisk syndrom (MDS)? En information til patienter og pårørende Denne folder støttes af: Patientforeningen for Lymfekræft, Leukæmi og MDS Velkommen Dette hæfte er udviklet for at give

Læs mere

Værd at vide om. Malaysia. Rejs med hjerte, hjerne & holdning

Værd at vide om. Malaysia. Rejs med hjerte, hjerne & holdning Værd at vide om Malaysia Rejs med hjerte, hjerne & holdning Fakta Malaysia Hovedstad Indbyggere Sprog Kuala Lumpur 30 mio. Religion Valuta Areal Sunni-islam og buddhisme Ringgit Malaysisk og kinesisk 329.847

Læs mere

Du kan tage Panodil mod svage smerter, f.eks. hovedpine, menstruationssmerter, tandpine, muskelog ledsmerter samt for at nedsætte feber.

Du kan tage Panodil mod svage smerter, f.eks. hovedpine, menstruationssmerter, tandpine, muskelog ledsmerter samt for at nedsætte feber. Indlægsseddel: Information til brugeren Panodil 500 mg filmovertrukne tabletter paracetamol Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer. Du kan få Panodil uden recept. For at

Læs mere

Værd at vide om. Belize. Rejs med hjerte, hjerne & holdning

Værd at vide om. Belize. Rejs med hjerte, hjerne & holdning Værd at vide om Belize Rejs med hjerte, hjerne & holdning Fakta Belize Hovedstad Indbyggere Sprog Belmopan 350.000 Spansk, kreolsk, div. mayaindianske dialekter Religion Valuta Areal RomerskkatolskBelizisk

Læs mere

Værd at vide om. Bolivia. Rejs med hjerte, hjerne & holdning

Værd at vide om. Bolivia. Rejs med hjerte, hjerne & holdning Værd at vide om Bolivia Rejs med hjerte, hjerne & holdning Fakta Bolivia Hovedstad Indbyggere Sprog Sucre/La Paz 10,8 mio. Spansk, quechua og aymará Religion Valuta Areal Katolicisme og protestantisme

Læs mere

Aciclovir 1A Farma, 200 mg 400 mg og 800 mg tabletter aciclovir

Aciclovir 1A Farma, 200 mg 400 mg og 800 mg tabletter aciclovir INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Aciclovir 1A Farma, 200 mg 400 mg og 800 mg tabletter aciclovir Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige

Læs mere

Rejserelaterede infektioner. Rejsemedicin. Gul feber. Gul feber. Gul feber. Vaccination mod Gul feber

Rejserelaterede infektioner. Rejsemedicin. Gul feber. Gul feber. Gul feber. Vaccination mod Gul feber Rejserelaterede infektioner Rejsemedicin Bente Gahrn-Hansen Klinisk mikrobiologisk afdeling Odense Universitetshospital Vaccine-forebyggelige sygdomme Ikke-vaccineforebyggelige sygdomme - Vektorbårne (overført

Læs mere

Indlægsseddel: information til brugeren. Zovir 200 mg, 400 mg og 800 mg tabletter Aciclovir

Indlægsseddel: information til brugeren. Zovir 200 mg, 400 mg og 800 mg tabletter Aciclovir Indlægsseddel: information til brugeren Zovir 200 mg, 400 mg og 800 mg tabletter Aciclovir Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Læs mere

Bilag 1 Checkliste for kompetencemål i Introduktionsuddannelsen på Klinik for Klinisk Mikrobiologi, Sydvestjysk Sygehus (SVS) Navn: CPR-nr.

Bilag 1 Checkliste for kompetencemål i Introduktionsuddannelsen på Klinik for Klinisk Mikrobiologi, Sydvestjysk Sygehus (SVS) Navn: CPR-nr. Bilag 1 Checkliste for kompetencemål i Introduktionsuddannelsen på Klinik for Klinisk Mikrobiologi, Sydvestjysk Sygehus (SVS) Navn: CPR-nr.: Stilling: Kompetencekrav Mål: Medicinsk ekspert: 1. Kunne varetage

Læs mere

Det medicinske klasseskel

Det medicinske klasseskel Debatspil Indhold 30 spørgsmålskort 8 debatkort Debatspillet resumerer viden fra hæftet og lægger op til en debat om dilemmaer, der knytter sig til fattigdom og sygdom. Man skal være et ulige antal helst

Læs mere

KLINISKE RETNINGSLINJER

KLINISKE RETNINGSLINJER KLINISKE RETNINGSLINJER for behandling af kvalme og opkastninger hos palliative patienter juni 2008 Torben Ishøy, virksomhedsansvarlig lægelig chef VII Kvalme og opkastninger forekommer hos mange palliative

Læs mere

Vejledning til praktiserende læger om ny influenzavirus af ny subtype ( svineinfluenza )

Vejledning til praktiserende læger om ny influenzavirus af ny subtype ( svineinfluenza ) Vejledning til praktiserende læger om ny influenzavirus af ny subtype ( svineinfluenza ) APRIL 2009 Indhold Forord 3 1 Indledende vurdering af patienten 4 2 Hvem gør hvad? 4 3 Sygdomsdefinition af influenza

Læs mere

Værd at vide om. Mexico. Rejs med hjerte, hjerne & holdning

Værd at vide om. Mexico. Rejs med hjerte, hjerne & holdning Værd at vide om Mexico Rejs med hjerte, hjerne & holdning Mexico fakta Hovedstad Indbyggere Sprog Mexico City 121 mio. Spansk Religion Valuta Areal Romerskkatolicisme Peso 1.967.183 km2 Her kan du læse

Læs mere

De vigtigste risici du bør være opmærksom på når du udskriver Arava omfatter:

De vigtigste risici du bør være opmærksom på når du udskriver Arava omfatter: ARAVA leflunomid Praktisk vejledning til læger specifik sikkerhedsinformation Arava (leflunomid) er et sygdomsmodificerende antirheumatisk middel ( Disease Modifying Antirheumatic Drug, DMARD), der er

Læs mere

Diagnostik af pneumonier - og hvad med den kolde

Diagnostik af pneumonier - og hvad med den kolde Diagnostik af pneumonier og hvad med den kolde Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Odense Universitetshospital Pneumoni Diagnosen: HOSPITAL: Stilles på klinik og bekræftes af røntgenundersøgelse af thorax

Læs mere

Behandling af Myelomatose med Velcade og Dexamethason - Hæmatologisk Afsnit

Behandling af Myelomatose med Velcade og Dexamethason - Hæmatologisk Afsnit Patientinformation Behandling af Myelomatose med Velcade og Dexamethason - Hæmatologisk Afsnit Velkommen til Vejle Sygehus Medicinsk Afdeling 1 rev. aug. 2011 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Præparatnavne

Læs mere

Fact om type 1 diabetes

Fact om type 1 diabetes Fact om type 1 diabetes Diabetes 1 er en såkaldt auto-immun sygdom. Det betyder, at det er kroppens eget immunsystem, der ødelægger de celler i bugspytkirtlen, der producerer det livsvigtige hormon, insulin.

Læs mere

Medicinsk abort uge 8+1 til 9+0

Medicinsk abort uge 8+1 til 9+0 Patientinformation Medicinsk abort uge 8+1 til 9+0 Vælg farve Kvalitet Døgnet Rundt Familiecentret Gynækologisk klinik Medicinsk abort fra uge 8+1 til 9+0 Forundersøgelse Inden den medicinske abort kan

Læs mere

1. Panodil Retards virkning og hvad du skal bruge det til

1. Panodil Retards virkning og hvad du skal bruge det til Indlægsseddel: Information til brugeren Panodil Retard 500 mg depottabletter paracetamol Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer. Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at

Læs mere

akut myeloid leukæmi Børnecancerfonden informerer

akut myeloid leukæmi Børnecancerfonden informerer akut myeloid leukæmi i AML (akut myeloid leukæmi) 3 Biologi Ved leukæmi fortrænges den normale knoglemarv af de syge celler, som vokser uhæmmet, og som følge heraf kommer der tegn på knoglemarvssvigt.

Læs mere

Du kan tage Pinex mod svage smerter, f.eks. hovedpine, menstruationssmerter, tandpine, muskel- og ledsmerter samt for at nedsætte feber.

Du kan tage Pinex mod svage smerter, f.eks. hovedpine, menstruationssmerter, tandpine, muskel- og ledsmerter samt for at nedsætte feber. Indlægsseddel: Information til brugeren Pinex 500 mg filmovertrukne tabletter paracetamol Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer. Du kan få Pinex uden recept. For at opnå

Læs mere

Værd at vide om. Malaysia. Rejs med hjerte, hjerne & holdning

Værd at vide om. Malaysia. Rejs med hjerte, hjerne & holdning Værd at vide om Malaysia Rejs med hjerte, hjerne & holdning Fakta Malaysia Hovedstad Indbyggere Sprog Kuala Lumpur 30 mio. Religion Valuta Areal Sunni-islam og buddhisme Ringgit Malaysisk og kinesisk 329.847

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL. Pakningsstørrelser op til 20 stk. (Håndkøb) are registered trademarks of Novartis 1

INDLÆGSSEDDEL. Pakningsstørrelser op til 20 stk. (Håndkøb) are registered trademarks of Novartis 1 INDLÆGSSEDDEL Pakningsstørrelser op til 20 stk. (Håndkøb) 1 Indlægsseddel: Information til brugeren Paracetamol Sandoz 500 mg filmovertrukne tabletter paracetamol Læs denne indlægsseddel grundigt, inden

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL Procox 0,9 mg/ml + 18 mg/ml oral suspension til hunde.

INDLÆGSSEDDEL Procox 0,9 mg/ml + 18 mg/ml oral suspension til hunde. INDLÆGSSEDDEL Procox 0,9 mg/ml + 18 mg/ml oral suspension til hunde. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN SAMT PÅ DEN INDEHAVER AF VIRKSOMHEDSGODKENDELSE, SOM ER ANSVARLIG FOR BATCHFRIGIVELSE,

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren Panodil Brus 500 mg brusetabletter paracetamol

Indlægsseddel: Information til brugeren Panodil Brus 500 mg brusetabletter paracetamol Indlægsseddel: Information til brugeren Panodil Brus 500 mg brusetabletter paracetamol Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer. Du kan få Panodil Brus uden recept. For at

Læs mere

varskrivelse 131 praktiserende læg Gode råd hvis nogen i familien har en luftvejsinfektion Patientinformation

varskrivelse 131 praktiserende læg Gode råd hvis nogen i familien har en luftvejsinfektion Patientinformation Patientinformation Gode råd hvis nogen i familien har en luftvejsinfektion varskrivelse 131 praktiserende læg Et europæisk projekt for praktiserende læger LUFTVEJSINFEKTIONER I ALMEN PRAKS Virus eller

Læs mere

vejledning om ordination af antibiotika Til landets læger med flere

vejledning om ordination af antibiotika Til landets læger med flere vejledning om ordination af antibiotika 2012 Til landets læger med flere Vejledning om ordination af antibiotika Sundhedsstyrelsen, 2012. Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S URL: http://www.sst.dk

Læs mere

Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 293 Offentligt

Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 293 Offentligt Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 293 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg om forslag til kommissionsbeslutning om udstedelse af markedsføringstilladelse for lægemidlet Sebivo Resumé En

Læs mere

ELI-vejledning. I medfør af 26 i Landstingsforordning nr. 20 af 12. november 2001 om civile foranstaltninger

ELI-vejledning. I medfør af 26 i Landstingsforordning nr. 20 af 12. november 2001 om civile foranstaltninger ELI-vejledning Meningokok meningit/sepsis & andre former for purulent meningit Vejledning vedrørende diagnostik, behandling, anmeldelse og profylaktiske forholdsregler (herunder behandling) 5. juni 2002

Læs mere

11. juli 2005 PRODUKTRESUMÉ. for. Gammanorm, injektionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR. 9322. 1. LÆGEMIDLETS NAVN Gammanorm

11. juli 2005 PRODUKTRESUMÉ. for. Gammanorm, injektionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR. 9322. 1. LÆGEMIDLETS NAVN Gammanorm 11. juli 2005 PRODUKTRESUMÉ for Gammanorm, injektionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR. 9322 1. LÆGEMIDLETS NAVN Gammanorm 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Normalt immunglobulin, humant 165 mg/ml Hjælpestoffer

Læs mere

myelodysplastisk syndrom (MDS) Børnecancerfonden informerer

myelodysplastisk syndrom (MDS) Børnecancerfonden informerer myelodysplastisk syndrom (MDS) i myelodysplastisk syndrom (MDS) 3 Fra de danske børnekræftafdelinger i Aalborg, Århus, Odense og København, oktober 2011. Definition Der findes ikke noget dansk navn for

Læs mere

Vaccinationsanbefalinger til Afrika

Vaccinationsanbefalinger til Afrika Overskrift: Vaccinationer Vaccinationsanbefalinger til Afrika Algeriet Inden afrejse til Algeriet anbefales det, at man bliver vaccineret. Det kan være meget individuelt, hvilke vaccinationer, der bliver

Læs mere

Vejledning om forebyggelse ved tilfælde af meningokoksygdom

Vejledning om forebyggelse ved tilfælde af meningokoksygdom Vejledning om forebyggelse ved tilfælde af meningokoksygdom 2017 Vejledning om forebyggelse ved tilfælde af meningokoksygdom Sundhedsstyrelsen, 2017. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

Patientinformation DBCG 04-b

Patientinformation DBCG 04-b information DBCG 04-b Behandling af brystkræft efter operation De har nu overstået operationen for brystkræft. Selvom hele svulsten er fjernet ved operationen, er der alligevel i nogle tilfælde en risiko

Læs mere

Kære kvinde FORDELE OG ULEMPER VED MEDICINSK OG KIRURGISK ABORT I SPECIALLÆGEPRAKSIS FORDELE

Kære kvinde FORDELE OG ULEMPER VED MEDICINSK OG KIRURGISK ABORT I SPECIALLÆGEPRAKSIS FORDELE ABORT I SPECIALLÆGEPRAKSIS Christine Felding, speciallæge i gynækologi og obstetrik Rungsted Bytorv 1, 2960 Rungsted Kyst Tlf. 4817 6250 hverdage 9-12 www.felding.dk gynaekolog@felding.dk Kære kvinde Inden

Læs mere

DSI. Q feber klinisk vejledning DANSK SELSKAB FOR INFEKTIONSMEDICIN

DSI. Q feber klinisk vejledning DANSK SELSKAB FOR INFEKTIONSMEDICIN Q feber klinisk vejledning Q feber skyldes infektion med den obligat intracellulære gram negative bakterie Coxiella burnetii. Q feber smitter især via inhalation eller tæt kontakt med smittet kvæg, får

Læs mere

Malaria NYHEDSJOURNALEN. den meningsløse dræber

Malaria NYHEDSJOURNALEN. den meningsløse dræber Nr. 66 august 2006 NYHEDSBREV FRA LÆGER UDEN GRÆNSER / MSF I DANMARK NYHEDSJOURNALEN Foto: Serge Sibert/Cosmos Malaria den meningsløse dræber Hvert 30. sekund dør et barn af malaria en sygdom som med den

Læs mere

FORORD INDLEDNING. August 1990, revideret juni 1991, 1995, 1997 og april 2004.

FORORD INDLEDNING. August 1990, revideret juni 1991, 1995, 1997 og april 2004. SYGDOM I TROPERNE FORORD Lægehjælp bør altid søges ved sygdom og ulykkestilfælde, men er dette umuligt, kan selvbehandling blive nødvendig. Nedenstående er ment som en hjælp til afklaring af, om tegn på

Læs mere

Information til brugeren. Bemærk, at der findes to indlægssedler til Pinex 500 mg filmovertrukne tabletter.

Information til brugeren. Bemærk, at der findes to indlægssedler til Pinex 500 mg filmovertrukne tabletter. Information til brugeren. Bemærk, at der findes to indlægssedler til Pinex 500 mg filmovertrukne tabletter. Hvis du har en håndkøbspakning med maks. 20 tabletter, skal du læse indlægssedlen på side 2.

Læs mere

http://medlem.apoteket.dk/pjecer/html/direkte/2008-direkte-02.htm

http://medlem.apoteket.dk/pjecer/html/direkte/2008-direkte-02.htm Side 1 af 5 Nr. 2 \ 2008 Behandling af KOL - Kronisk Obstruktiv Lungesygdom Af farmaceut Hanne Fischer KOL (Kronisk Obstruktiv Lungesygdom) er en lungesygdom, som ca. 430.000 danskere lider af. Rygning

Læs mere

Lyme Artrit (Borrelia Gigt)

Lyme Artrit (Borrelia Gigt) www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Lyme Artrit (Borrelia Gigt) Version af 2016 1. HVAD ER LYME ARTRIT (BORRELIA GIGT) 1.1 Hvad er det? Borrelia gigt (Lyme borreliosis) er en af de sygdomme,

Læs mere

Du kan tage Panodil mod svage smerter, f.eks. hovedpine, menstruationssmerter, tandpine samt muskel- og ledsmerter.

Du kan tage Panodil mod svage smerter, f.eks. hovedpine, menstruationssmerter, tandpine samt muskel- og ledsmerter. Indlægsseddel: Information til brugeren Panodil 665 mg tabletter med modificeret udløsning paracetamol Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer. Gem indlægssedlen. Du kan

Læs mere

Behandling med bendamustin

Behandling med bendamustin Vi anbefaler dig behandling med indholdsstoffet bendamustin mod din kræftsygdom. Denne pjece kan være en hjælp til at få overblik over den behandling, vi anbefaler. Dine pårørende kan også have glæde af

Læs mere

Deltager information

Deltager information READ, Bilag 10 Fortroligt Side 1 af 7 Deltager information Protokol DBCG 07-READ, dateret 15. oktober 2009. Et videnskabeligt forsøg med to forskellige kombinationer af kemoterapi til patienter med brystkræft.

Læs mere

Patientinformation DBCG 2007- b,t

Patientinformation DBCG 2007- b,t information DBCG 2007- b,t Behandling af brystkræft efter operation De har nu overstået operationen for brystkræft. Selvom hele svulsten er fjernet ved operationen, er der alligevel i nogle tilfælde en

Læs mere

Neutropen feber hos hæmatologiske patienter. Symptombehandling

Neutropen feber hos hæmatologiske patienter. Symptombehandling Neutropen feber hos hæmatologiske patienter Symptombehandling Oktober 2012 Antibiotisk behandling af infektioner hos patienter med hæmatologiske lidelser. Feber hos hæmatologiske patienter er hyppigt forekommende

Læs mere

Klimaændringer og oversvømmelse et folkesundhedsproblem?

Klimaændringer og oversvømmelse et folkesundhedsproblem? Klimaændringer og oversvømmelse et folkesundhedsproblem? Kåre Mølbak Overlæge, dr.med. Epidemiologisk afd., Statens Serum Institut Global mean land-ocean temperature change from 1880 2011, relative to

Læs mere

ABORT I SPECIALLÆGEPRAKSIS

ABORT I SPECIALLÆGEPRAKSIS ABORT I SPECIALLÆGEPRAKSIS Lise Helmsøe-Zinck, speciallæge i gynækologi og obstetrik Søborg hovedgade 221, 2860 Søborg Tlf. 60422613 ABORT I SPECIALLÆGEPRAKSIS Inden du bestemmer dig for abort, bør du

Læs mere

Værd at vide om. Brasilien. Rejs med hjerte, hjerne & holdning

Værd at vide om. Brasilien. Rejs med hjerte, hjerne & holdning Værd at vide om Brasilien Rejs med hjerte, hjerne & holdning Fakta Brasilien Hovedstad Indbyggere Sprog Brasilia 204 mio. Portugisisk Religion Valuta Areal Romerskkatolicisme, indianske religioner Real

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Panodil Junior 125 og 250 mg suppositorier paracetamol

Indlægsseddel: Information til brugeren. Panodil Junior 125 og 250 mg suppositorier paracetamol Indlægsseddel: Information til brugeren Panodil Junior 125 og 250 mg suppositorier paracetamol Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Læs mere

Patientinformation. Akut bugspytkirtelbetændelse

Patientinformation. Akut bugspytkirtelbetændelse Patientinformation Akut bugspytkirtelbetændelse Kvalitet Døgnet Rundt Kirurgisk Afdeling Akut bugspytkirtelbetændelse Bugspytkirtlen producerer enzymer, som medvirker til fordøjelsen af kosten, vi spiser.

Læs mere

Åreknuder i spiserøret

Åreknuder i spiserøret Hillerød Hospital Kirurgisk afdeling Åreknuder i spiserøret Patient og pårørendeinformation Patientinformation Maj 2011 Forfatter: Afdelingslæge Gustav From Kirurgisk Afdeling Hillerød Hospital Kirurgisk

Læs mere

Behandling af brystkræft

Behandling af brystkræft information DBCG 2010-neo-b Behandling af brystkræft Behandling af brystkræft omfatter i de fleste tilfælde en kombination af lokalbehandling (operation og eventuel strålebehandling) samt medicinsk behandling.

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren Panodil 500 mg filmovertrukne tabletter paracetamol

Indlægsseddel: Information til brugeren Panodil 500 mg filmovertrukne tabletter paracetamol OTC Indlægsseddel: Information til brugeren Panodil 500 mg filmovertrukne tabletter paracetamol Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Læs mere

Familiær middelhavsfeber

Familiær middelhavsfeber www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Familiær middelhavsfeber Version af 2016 2. DIAGNOSE OG BEHANDLING 2.1 Hvordan diagnosticeres det? Overordnet set anvendes følgende tilgang: Klinisk mistanke:

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Panodil 1 g filmovertrukne tabletter paracetamol

Indlægsseddel: Information til brugeren. Panodil 1 g filmovertrukne tabletter paracetamol Indlægsseddel: Information til brugeren Panodil 1 g filmovertrukne tabletter paracetamol Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Læs mere

Information om Lyrica (pregabalin)

Information om Lyrica (pregabalin) Information om Lyrica (pregabalin) Denne brochure er til dig, der er i behandling med lægemidlet Lyrica, og er et supplement til den information om din sygdom og medicin, som du har fået af din læge. Hvilke

Læs mere

Patientinformation og samtykkeerklæring vedrørende deltagelse i en videnskabelig undersøgelse

Patientinformation og samtykkeerklæring vedrørende deltagelse i en videnskabelig undersøgelse Patientinformation og samtykkeerklæring vedrørende deltagelse i en videnskabelig undersøgelse Kemoterapi og biologisk behandling til patienter med kræft i tyktarmen eller endetarmen Onkologisk Afdeling

Læs mere

Behandling af brystkræft efter operation

Behandling af brystkræft efter operation Patientinformation DBCG 2015-d (Docetaxel) Behandling af brystkræft efter operation Denne information supplerer vores mundtlige information om den behandling, vi anbefaler dig. Informationen er tænkt som

Læs mere

Immunisering. Rikke Bek Helmig

Immunisering. Rikke Bek Helmig Immunisering Rikke Bek Helmig Alloimmunisering Allo: græsk allos en anden fra samme art = isoimmunisering = immunisering imod fremmede celler (blod eller organer) Erytrocyt alloimmunisering Trombocyt alloimmunisering

Læs mere

Patientinformation. Medicinsk abort uge 8+1 til 9+0

Patientinformation. Medicinsk abort uge 8+1 til 9+0 Patientinformation Medicinsk abort uge 8+1 til 9+0 Kvalitet Døgnet Rundt Gynækologisk-Obstetrisk afdeling Medicinsk abort fra uge 8+1 til 9+0 Forundersøgelse Inden den medicinske abort kan udføres, er

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Ercoquin 250 mg overtrukne tabletter. Hydroxychloroquinsulfat

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Ercoquin 250 mg overtrukne tabletter. Hydroxychloroquinsulfat INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Ercoquin 250 mg overtrukne tabletter Hydroxychloroquinsulfat Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen. Gem indlægssedlen. Du kan få

Læs mere

SMITTET HEPATITIS OG HIV

SMITTET HEPATITIS OG HIV 1 SMITTET HEPATITIS OG HIV 2 Facts om hepatitis C: Du kan godt blive testet for hepatitis B, C og hiv, selv om du er svær at stikke Hepatitis C smitter også seksuelt Det er ikke nødvendigt at lave en leverbiopsi

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Pracetam Vet., opløsning til anvendelse til drikkevand

PRODUKTRESUMÉ. for. Pracetam Vet., opløsning til anvendelse til drikkevand 12. januar 2015 PRODUKTRESUMÉ for Pracetam Vet., opløsning til anvendelse til drikkevand 0. D.SP.NR 22642 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Pracetam Vet. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Aktivt stof

Læs mere

Behandling af Crohn s sygdom med lægemidlet Methotrexat

Behandling af Crohn s sygdom med lægemidlet Methotrexat Hillerød Hospital Kirurgisk Afdeling Behandling af Crohn s sygdom med lægemidlet Methotrexat Patientinformation April 2011 Forfatter: Gastro-medicinsk ambulatorium Hillerød Hospital Kirurgisk Afdeling

Læs mere

Medicinsk abort til uge 8+0

Medicinsk abort til uge 8+0 Patientinformation Medicinsk abort til uge 8+0 Vælg farve Kvalitet Døgnet Rundt Familiecentret Gynækologisk klinik Medicinsk abort til uge 8+0 Forundersøgelse Inden den medicinske abort kan udføres, er

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren

Indlægsseddel: Information til brugeren Indlægsseddel: Information til brugeren Zovir 40 mg/ml og 80 mg/ml oral suspension Aciclovir Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Læs mere

Vejledning om forebyggelse ved tilfælde af meningokoksygdom

Vejledning om forebyggelse ved tilfælde af meningokoksygdom Vejledning om forebyggelse ved tilfælde af meningokoksygdom 2016 9. NOVEMBER 2016 TITEL SIDE 2/9 Vejledning om forebyggelse ved tilfælde af meningokoksygdom ISSN: (nummeret tilføjes efter aftale og ved

Læs mere

Værd at vide om. Ecuador. Rejs med hjerte, hjerne & holdning

Værd at vide om. Ecuador. Rejs med hjerte, hjerne & holdning Værd at vide om Ecuador Rejs med hjerte, hjerne & holdning Fakta Ecuador Hovedstad Indbyggere Sprog Quito 15,8 mio. Spansk og quechua Religion Valuta Areal Romerskkatolicisme Amerikansk dollar Herunder

Læs mere

2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE ZOVIR

2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE ZOVIR Indlægsseddel: Information til brugeren Zovir 40 mg/ml og 80 mg/ml oral suspension Aciclovir Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Læs mere

Medicinsk abort uge 8+1 til 9+0

Medicinsk abort uge 8+1 til 9+0 Patientinformation Medicinsk abort uge 8+1 til 9+0 Vælg farve Kvalitet Døgnet Rundt Familiecentret Gynækologisk klinik Medicinsk abort fra uge 8+1 til 9+0 Forundersøgelse Inden den medicinske abort kan

Læs mere

Patientinformation. Mavesår. Kvalitet døgnet rundt. Kirurgisk Afdeling

Patientinformation. Mavesår. Kvalitet døgnet rundt. Kirurgisk Afdeling Patientinformation Mavesår Kvalitet døgnet rundt Kirurgisk Afdeling Mavesår Hvad er et mavesår? Hos raske personer er slimhinden i mavesæk og tolvfingertarm intakt og uden sår, fordi den er modstandsdygtig

Læs mere

Grundnotat til Folketingets Europaudvalg om forslag til kommissionsbeslutning om udstedelse af markedsførings-tilladelse for lægemidlet Eucreas

Grundnotat til Folketingets Europaudvalg om forslag til kommissionsbeslutning om udstedelse af markedsførings-tilladelse for lægemidlet Eucreas Sundhedsudvalget SUU alm. del - Bilag 76 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg om forslag til kommissionsbeslutning om udstedelse af markedsførings-tilladelse for lægemidlet Eucreas Resumé

Læs mere

Medicinsk abort uge 9+1 til 11+6

Medicinsk abort uge 9+1 til 11+6 Patientinformation Medicinsk abort uge 9+1 til 11+6 Vælg farve Kvalitet Døgnet Rundt Familiecentret Gynækologisk klinik 2 Medicinsk abort uge 9+1 til 11+6 Forundersøgelse Inden den medicinske abort kan

Læs mere

Alternativ behandling dialogen mellem læge og patient

Alternativ behandling dialogen mellem læge og patient ALTERNATIV BEHANDLING 775 Alternativ behandling dialogen mellem læge og patient Anette I.S. Ranneries & Bo Christensen I den forrige artikel i denne serie blev de nyeste Cochrane-oversigter om effekten

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Antepsin, tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Antepsin, tabletter 26. oktober 2012 PRODUKTRESUMÉ for Antepsin, tabletter 0. D.SP.NR. 3919 1. LÆGEMIDLETS NAVN Antepsin 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Sucralfat 1 g Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

Læs mere

http://medlem.apoteket.dk/pjecer/html/direkte/2008-direkte-01.htm

http://medlem.apoteket.dk/pjecer/html/direkte/2008-direkte-01.htm Side 1 af 5 Nr. 1 \ 2008 Behandling af forhøjet kolesterol Af farmaceut Hanne Fischer Forhøjet kolesterol er en meget almindelig lidelse i Danmark, og mange er i behandling for det. Forhøjet kolesterol

Læs mere

Til patienter og pårørende. Blodtransfusion. Vælg billede. Vælg farve. Syddansk Transfusionsvæsen

Til patienter og pårørende. Blodtransfusion. Vælg billede. Vælg farve. Syddansk Transfusionsvæsen Til patienter og pårørende Blodtransfusion Vælg billede Vælg farve Syddansk Transfusionsvæsen Samtykke til blodtransfusion Sygehuset er forpligtet til at give dig den nødvendige information og indhente

Læs mere

Leucocyt-forstyrrelser

Leucocyt-forstyrrelser Leucocyt-forstyrrelser Udarbejdet af KLM med inspiration fra Kako S4 pensum fra bogen Hæmatologi af H. Karle Granulocytsygdomme Lymfocytsygdomme Leukæmier M-proteinæmi Analyser Referenceområde [LKC]: 3.0

Læs mere

Værd at vide om. Thailand. Rejs med hjerte, hjerne & holdning

Værd at vide om. Thailand. Rejs med hjerte, hjerne & holdning Værd at vide om Thailand Rejs med hjerte, hjerne & holdning Fakta Thailand Hovedstad Indbyggere Sprog Bangkok 67 mio. Thai Religion Valuta Areal Buddhisme Baht 513.116 km2 Herunder kan du læse en række

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Panodil 665 mg tabletter med modificeret udløsning paracetamol

Indlægsseddel: Information til brugeren. Panodil 665 mg tabletter med modificeret udløsning paracetamol Indlægsseddel: Information til brugeren Panodil 665 mg tabletter med modificeret udløsning paracetamol Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige

Læs mere

CEREBROSPINALVÆSKER: KLINIK OG MORFOLOGI

CEREBROSPINALVÆSKER: KLINIK OG MORFOLOGI Årsmøde Dansk Cytologiforening 2015 CEREBROSPINALVÆSKER: KLINIK OG MORFOLOGI Ved Helle Broholm Overlæge Patologiafd. Rigshospitalet CSV -CSF cerebro spinal væske (rygmarvsvæske) Hvad er cerebrospinalvæske?

Læs mere

Deltagerinformation om et videnskabeligt forsøg

Deltagerinformation om et videnskabeligt forsøg Hæmatologisk Afdeling Odense Universitetshospital Deltagerinformation om et videnskabeligt forsøg Forebyggende antibiotika til patienter med myelomatose Protokoltitel: SUTRICA Et klinisk prospektivt, randomiseret,

Læs mere

Sundhedsudvalget SUU alm. del - Bilag 243 Offentligt. Resumé

Sundhedsudvalget SUU alm. del - Bilag 243 Offentligt. Resumé Sundhedsudvalget SUU alm. del - Bilag 243 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Dato: 30. januar 2009 Kontor: Lægemiddelkontoret J.nr.: 2009-1307-398 Sagsbeh.: kfh Fil-navn: Grundnotat Intanza

Læs mere

Activity restriction and hospitalisation in threatened preterm delivery

Activity restriction and hospitalisation in threatened preterm delivery FACULTY OF HEALTH AND MEDICAL SCIENCES UNIVERSITY OF COPENHAGEN PhD Thesis Jane Bendix Activity restriction and hospitalisation in threatened preterm delivery This thesis has been submitted to the Graduate

Læs mere

Til dig, der kan blive alvorligt syg af influenza. råd om vaccination mod influenza. 2009 På den sikre side

Til dig, der kan blive alvorligt syg af influenza. råd om vaccination mod influenza. 2009 På den sikre side Til dig, der kan blive alvorligt syg af influenza råd om vaccination mod influenza 2009 På den sikre side Information om vaccinerne Vaccination beskytter de fleste Vaccination mod influenza beskytter de

Læs mere