EU-Orientering. samme tid. Dermed var retten til høring væk. /2.RQWRUHWL%UX[HOOHV

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EU-Orientering. samme tid. Dermed var retten til høring væk. /2.RQWRUHWL%UX[HOOHV"

Transkript

1 EU-Orientering /2.RQWRUHWL%UX[HOOHV QU±GHFHPEHU 6RFLDOLVWHUXGIRUGUHU(8IRUOLJ )RUOLJRPUHJOHUIRUYLUNVRPKHGVRSN EEOLYHUXGIRUGUHWDI(83DUODPHQWHWV VRFLDOLVWHUGHUNU YHUO QPRGWDJHUQHVUHWWLOLQIRUPDWLRQRJK ULQJQnU YLUNVRPKHGHUN EHUDNWLHURSLDQGUHYLUNVRPKHGHU Den socialistiske gruppe i Europa- Parlamentet lægger op til et armtag om lønmodtagernes ret til information og høring, når det samlede parlament om to uger stemmer om spilleregler for opkøb af aktier. Gruppen mener, at både den kristelige-konservative PPE-gruppe og den liberale gruppe bryder en aftale om, at de ansatte både skal informeres og høres, når virksomheder køber aktier op i andre virksomheder for at overtage dem. Det socialistiske medlem Ieke van den Burg påpeger, at parlamentets økonomiske udvalg sidste mandag indføjede bestemmelser om, at lønmodtagerne ikke kun får informationer, men også mulighed for at udtale sig om betydningen for beskæftigelse og arbejdsforhold, hvis en virksomhed køber en anden virksomheds aktier op. Hun mener, at der var en klar aftale om, at det afgørende udvalg for det indre marked tog samme bestemmelser med, da udvalget stemte torsdag. Det skete ikke. Ordføreren i udvalget, Klaus- Heiner Lehne, PPE-gruppen, brød aftalen og fulgte i stedet den tekst, som erhvervsministrene i rådet vedtog på samme tid. Dermed var retten til høring væk. - Jeg er meget skuffet. Huhne (liberal) og Lehne følger blindt det italienske EU-formandskab, endnu inden der er en enighed blandt ministrene, siger Ieke van den Burg. Hun påpeger, at netop information og også høring er betingelsen for, at den socialistiske gruppe støtter det kompromis, det italienske EU-formandskab brygger sammen om regler for virksomhedsopkøb. Desuden finder hun, at Europa-Parlamentet altid må spille en selvstændig rolle og ikke bare blindt følge ministrene i rådet. Den Europæiske Faglige Sammenslutning, EFS, støtter den socialistiske gruppe i kravet om bedre information og høring af lønmodtagerne. Som billedet tegner sig nu, er EFS ikke tilfreds. - Det er ikke acceptabelt, at det kun er aktionærerne, der kan afgøre et selskabs fremtid. Det er endnu mindre acceptabelt, at arbejdsstyrken og andre med tilknytning til forholdene i virksomhederne endog ikke er ordentligt informeret og hørt i rimelig tid, siger generalsekretær i EFS, John Monks, der finder, at forslaget uden information og høring er endnu et skridt bort fra den europæiske, sociale model. Ieke van den Burg siger, at der nu ikke er basis for kompromis.

2 Den socialistiske gruppe går tilbage til en tidligere holdning, hvor virksomheder frit efter nationale love kan gå til modværge, når andre virksomheder forsøger at købe dem op, og at information, høring og medbestemmelse i de tilfælde også skal følge nationale love. I EFS er John Monks også enig i, at der skal være frie spilleregler for at imødegå virksomhedsopkøb. - Alle interesserne om en virksomhed ledelsen, bestyrelsen og arbejdsstyrken og deres repræsentanter må have mulighed for effektivt at imødegå en sammenlægning, som ikke bidrager til en bæredygtig udvikling for virksomheden og omegnen og fører til større tab af arbejdspladser, siger John Monks. Parlamentets ordfører, Klaus-Heine Lehne, afviser totalt angrebene fra den socialistiske gruppe og kalder gruppens modstand for grotesk. - De afviser kompromiset, formodentlig fordi det ikke i tilstrækkelig grad følger arbejdstagernes rettigheder. Men andre socialistiske ideer er blevet blokeret af den britiske Labour-regering, siger Klaus-Heine Lehne. Han anmoder socialisterne om at nå til enighed med sig selv og ikke komme med krav i Europa-Parlamentet, som de så selv stemmer ned i ministerrådet med den britiske regering i spidsen. Det er anden gang, socialisterne i Europa-Parlamentet skaber røre om forslaget til regler for opkøb af aktier. For to år siden blokerede parlamentet efter hårdt lobby-arbejde fra EFS for et kompromis, der var indgået med ministrene i Rådet. Kommissionen kom herefter med et nyt forslag, som rådet torsdag nåede til enighed om, men alliancen mellem EFS og den socialistiske gruppe kæmper nu igen imod. (8NRPPLVVLRQHQLPRGIRUOLJ 'HQVRFLDOLVWLVNHJUXSSHL(XURSD3DUODPHQWHWInUVW WWHIUD(8 NRPPLVVLRQHQLRSJ URPYLUNVRPKHGVRSN EPHQ.RPPLVVLRQHQV NULWLNJnULPRGVDWUHWQLQJDIVRFLDOLVWHUQHV - Rådet for konkurrence siger, det vil blive opfattet som et, der træffer beslutninger. Jeg må sige, at hvis rådet fortsætter med at træffe beslutninger som denne, så vil EU aldrig nå sit mål om at blive den mest konkurrencedygtige økonomi i verden i Så hård var bedømmelsen fra EUkommissær Frits Bolkestein, efter EUlandenes erhvervsministre torsdag blev enige om regler for virksomheders opkøb af aktier i andre virksomheder. Kommissionen var direkte imod et kompromis, fordi det efter Bolkesteins opfattelse ikke skaber den konkurrence og åbenhed, der gør det lettere for virksom heder at overtage andre virksomheder. Derimod er der stadig muligheder for lande at bevare nationale ordninger, der gør det vanskeligt at købe virksomheder op. Til ordningerne, der fortsat kan bestå, er de danske systemer med B-aktier uden stemmeret. Kommissionens kritik er den stik modsatte end kritikken fra den socialistiske gruppe i Europa-Parlamentet, der ønsker de nationale ordninger bevaret i større omfang og større hensyn til de ansatte ret til information og høring. IRUWV WWHV

3 For erhvervsminister Bendt Bendtsen var det afgørende, at de danske B-aktier bestod prøven i rådet. Han forstod ikke Kommissionens modvilje mod ordningerne. - Der er intet bevis på, at den nordiske model med A- og B-aktier giver færre investeringer i virksomhederne. Det her er en sag, hvor jeg ikke er enig med Frits Bolkestein, sagde Bendt Bendtsen efter mødet. Han afviste også, at det var en uretfærdigt over for ejerne af B-aktier, at de fortsat ikke fik stemmeret. - Alle kender betingelserne, når de køber aktierne, sagde Bendt Bendtsen. Han erkendte dog, at der stadig er vide rammer for, at virksomheder sætter ind med modforholdsregler, hvis de mener, at de udsættes for opkøb af aktier. - Men det er ikke noget beskyttelsesdirektiv, sagde Bendt Bendtsen. 'UDPDVOXWRP(8VRFLDOORYH cuvduehmghphguhjohuirunrruglqhulqjdi(8odqghqhvvrfldohv\vwhphuhu W WSnDIVOXWQLQJHIWHUGHEHVN IWLJHOVHVPLQLVWUHHUHQLJHRPKYHPGHU EHWDOHU\GHOVHUQnUERUJHUQHInUKM OSLDQGUHODQGH EU-landenes beskæftigelses- og socialministre vedtog mandag en omfattende pakke, der koordinerer de enkelte landes sociale love. På et rådsmøde i Bruxelles ryddede de 15 ministre de sidste problemer med grænsearbejdere af vejen, og dermed er hele pakken på plads. Pakken gør det lettere for borgere i EU at tage arbejde i et andet land uden at miste sociale rettigheder. Den koordinerer landenes bestemmelser ved sygdom i det andet land, betalinger ved arbejdsulykker, ydelser ved dødsfald, men også de politisk ømfindtlige spørgsmål om pension og ydelser ved invaliditet. Det står dermed klart hvilket land, der betaler sociale ordninger, når borgere i EUlandene tager arbejde eller ophold i et andet land. Ministrene har slidt med reglerne i over fem år og har tidligere opnået enighed om en række af spørgsmålene. Men forhandlingerne har i perioder været totalt blokerede, fordi alle landene skal være enige om den samlede pakke og ikke blot de enkelte dele. Den enighed har været vanskelig at opnå, erkendte en tilfreds EU-kommissær Anna Diamantopoulou efter vedtagelsen. - Det er fem års arbejde med hundreder af siders bestemmelser, vi nu slutter af. Det er bestemmelser, der har betydning for millioner af borgere i Europa, der arbejder i et andet land, sagde EUkommissær Anna Diamantopoulou efter vedtagelsen. Hun slog samtidig fast, at pakken intet har at gøre med sociale ydelser og former for socialhjælp. - Der er ikke tale om at harmonisere regler og ydelser, men om at koordinere regler for betalingen mellem landenes myndigheder, sagde Anna Diamantopoulou efter mødet og understregede, at kontanthjælp falder uden for reglerne. Pakken var først hjemme, før Luxembourg fik de sidste indrømmelser. De sidste problemer gjaldt grænsearbejdere. Luxembourg ville ikke betale dagpenge til alle de tyskere, franskmænd og Belgiere og andre, der bor i hjemlandet, men mister et arbejde i Luxembourg. Før mødet modsatte Luxembourgs arbejdsminister, Francois Biltgen, sig et kompromis, der sagde, at Luxembourg skulle betale i seks måneder til en ledig i et andet land, der havde

4 arbejdet i over 12 måneder i Luxembourg de seneste to år og derefter blev arbejdsløs. Luxembourg fik perioden sat ned til fem måneder og samtidig ret til at indgå særlige bilaterale aftaler med Frankrig, Belgien og Tyskland om lavere betalingerne. - Vi har særlige problemer, fordi vi har mange grænsearbejdere. Derfor er jeg glad for, at vi nu har fået et kompromis, vi kan leve med. Luxembourg er altid tilfreds, når vi bidrager til at løse sociale problemer i Europa, sagde Francois Biltgen efter vedtagelsen. Ministrene vedtog i oktober, at den danske efterlønsordning ikke er omfattet af koordineringen. Den er en særlig dansk ordning. $QVDWWHVLQGIO\GHOVHLQ\W(8RSJ U 20 år efter, at EU-kommissionen forliste med et forslag om regler for sammenlægninger af virksomheder, forsøger Kommissionen sig med et nyt forslag. Belært af erfaringerne fra sidst har forslaget denne gang taget højde for regler om de ansattes indflydelse. Kommissionen lægger sig nu tæt op af de regler om medindflydelse, som er med i regler for det europæiske selskab. I 1984 afviste Europa-Parlamentet et forslag om regler for sammenlægning af virksomheder netop, fordi forslaget ikke samtidig havde regler for, hvordan ansatte med ret til medbestemmelse beva- rede den ret, når deres virksomhed gik sammen med en anden virksomhed. I forslaget hedder det nu, at det skal sikres, at virksomheder ikke kryber uden om ansattes medbestemmelse ved at slutte sig sammen. Meningen med det ny forslag er, at det først og fremmest bliver lettere for virksomheder at gå sammen i større firmaer på tværs af grænserne. Kommissionen fremhæver, at behovet for samarbejde over grænser stiger ikke mindst efter EU s udvidelse, men også i forhold til de resterende EFTA-lande som Norge og Schweiz. 6FKU GHUDIYLVHU JHW(8EXGJHW Tyskland betaler ikke mere til EU s budget, når det nuværende løber ud den 31. december Det slog kansler Gerhard Schröder fast i den tyske Bundestag dagen efter, at EUlandenes finans- og økonomiministre opgav at forfølge både Tyskland og Frankrig for at bryde stabilitets- og vækstpagten i euro-landene. - Et land som Tyskland, som med stabilitetspagten er under stort pres for at reducere sit underskud på budgettet, kan ikke øge bidraget til fællesskabets bud- get, sagde Gerhard Schröder. Fronterne til forhandlingerne om et nyt EU-budget har længe været trukket op. Lande som Tyskland, der betaler mere til EU, end de får igen, ventes at stå hårdt på, at EU s budget ikke øges. Det falder sammen med, at de nye lande fra Øst- og Centraleuropa lægger beslag på en større del af midlerne fra strukturfondene. Schröder uddybede den hårde linje med en tilføjelse i Bundestag, der samtidig

5 var en hilsen til EU-kommissionen, der var utilfreds med, at Frankrig og Tyskland ikke blev forfulgt for at bryde stabilitetspagten. - Jeg forventer, at de kriterier, som Kommissionen kræver af andre, også gælder for den selv, sagde Gerhard Schröder. Kansleren afviste samtidig, at Tyskland havde gjort noget galt ved at bryde reglen om, at euro-landenes budgetunderskud ikke må være på over tre procent af produktionen. - Pagten er åben for fortolkning og skal være det, sagde Gerhard Schröder. ()6 5HJOHUIRULQIRUPDWLRQRJK ULQJ VYDUHULNNHWLOPRUJHQGDJHQV(8 0HG(8ODQGHSDVVHUUHJOHUIRUHXURS LVNHVDPDUEHMGVXGYDOJLNNHO Q JHUHWLOYLUNHOLJKHGHQPHQHUGHQHXURS LVNHIDJOLJHVDPPHQVOXWQLQJ()6 En række EU-landes tillidsfolk bliver ikke repræsenteret i europæiske samarbejdsudvalg, når EU bliver udvidet den 1. maj. De nuværende regler fastslår, at lønmodtagerne kun kan vælge op til 17 medlemmer af udvalg, der forhandler om oprettelsen af europæiske samarbejdsudvalg med ledelsen i en multinational koncern. Alle lande, som koncernen har virksomheder i, skal samtidig være repræsenteret. Det er i mange tilfælde umuligt, når EU fra 1. maj består af 25 lande. Derfor må reglerne laves om, hedder det i en betænkning, som forretningsudvalget i den europæiske fagbevægelse, EGS, ventes at vedtage fredag. Kommissionen har tidligere meddelt, at den kom med forslag til ændringer af reglerne for de europæiske samarbejdsudvalg i oktober. I dag er det uvist, hvornår udspillet kommer. Europa- Parlamentet har spillet ud med en betænkning på eget initiativ. EFS støtter parlamentets forslag på en række punkter og finder, at Kommissionen nu må tage sig sammen og stramme direktivet, der blev vedtaget i september EFS påpeger, at EU siden har vedtaget et direktiv om information og høring i de enkelte lande, der sikrer lønmodtagerne bedre information og ret til høring. De ansatte har krav på informationer, der gør det muligt at komme med egne forslag til beslutninger, der vedrører deres arbejde, mener EFS, der betoner retten til at blive ikke kun informeret, men også hørt. Samarbejdsudvalgets rolle skal også afklares, når virksomheder lægges sammen. I dag er den ikke klar, fastslår EFS, der ligesom Europa-Parlamentet også lægger vægt på, at medlemmer af samarbejdsudvalgene får bedre muligheder for at blive uddannet til det internationale samarbejde. Mange medlemmer af udvalgene klager over, at de ikke har den tilstrækkelige viden til at være et modspil til ledelsen. EFS lægger op til, at medlemmerne får bedre mulighed for at få støtte fra eksperter. Endelig fastholder både parlamentet og EFS, at et enkelt møde om året ikke er nok. EFS lægger også vægt på, at medlemmer af udvalgene får mulighed for at holde formødet med ledelsen.

6 3DUWHULJDQJPHGVWUHVV Parterne på det europæiske arbejdsmarked forsøger sammen at bekæmpe stress på arbejdsmarkedet. Målet er at nå frem til en aftale om, hvad begge sider af bordet kan gøre, så de stigende problemer med stress bliver løst. Det europæiske arbejdsmiljøagentur har tidligere fastslået, at stress er det næststørste problem på arbejdspladserne efter rygskader. 41,2 millioner lønmodtagere i EU-landene lider af stress. Det svarer til flere end hver fjerde lønmodtager. EFS lægger ifølge et oplæg til sit forretningsudvalg vægt på forhandlingerne, men siger også, at der skal komme noget positivt ud af dialogen med arbejdsgiverne. Derfor ser EFS på, om tidligere aftaler med arbejdsgiverne giver forbedringer i de enkelte lande, eller det blot er pæne papirer, der bliver taget frem ved fine anledninger. En aftale om telearbejde er den facitliste, som EFS foreløbig skeler til. Dumper arbejdsgiverne i de enkelte lande, så aftalen ikke giver lønmodtagerne bedre forhold, så er EFS s lyst til nye aftaler dalende. I papiret til forretningsudvalget hedder det dog, at de foreløbige meldinger fra medlemsorganisationerne i de enkelte lande er positive. $UEHMGVJLYHUHXGQ\WWHU (8UHJOHURPXGVWDWLRQHULQJ Arbejdsgivere i EU-landene omgår kollektive aftaler og løn- og arbejdsaftaler, når de sender ansatte på opgaver i andre lande. De nuværende regler for udstationering af medarbejdere er ikke gode nok, hedder det i et oplæg til forretningsudvalget i den europæiske faglige sammenslutning, EFS. EFS opfordrer Kommissionen til at spille ud med et nyt forslag, så en række huller i lovgivningen stoppes, og rene uhyrligheder undgås. Kommissionen er kommet med en meddelelse, der konkluderer, at der ikke er større problemer med udstationering. Men det holder ikke. EFS får meldinger fra medlemsorganisa- tioner om, at direktivet ikke bremser den sociale dumping. I Frankrig bliver sæsonarbejdere fra lande uden for EU ansat af briter på britiske vilkår og bryder dermed de franske kollektive aftaler. Men også den britiske fagbevægelse møder problemer med arbejdsgivere, der dumper løn- og arbejdsforhold. EFS opfordrer Europa-Parlamentet til at tage spørgsmålet om en revision op, når parlamentet behandler Kommissionens meddelelse.

7 5HJHULQJHQRSIRUGUHUWLO 2.IRUKDQGOLQJHURPSHQVLRQVDOGHU (8HNVSHUWXGYDOJYLODIPHGHIWHUO QIRUDWVLNUHDWIOHUHEOLYHUO QJHUHSn DUEHMGVPDUNHGHW%HVN IWLJHOVHVPLQLVWHU&ODXV+MRUW)UHGHULNVHQ JnUGHQDQGHQYHMRJRSIRUGUHUWLODWSHQVLRQVDOGHUWDJHV RSYHGRYHUHQVNRPVWIRUKDQGOLQJHU Beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen opfordrer parterne på arbejdsmarkedet til at tage fat på pensionsalderen ved de kommende overenskomstforhandlinger. På det offentlige arbejdsmarkedet vil regeringen se på forskellige aldersgrænser for at trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet. - Vi skal se, om der er aldersgrænser, vi bør tage op, sagde Claus Hjort Frederiksen efter et møde for EU-landenes social- og beskæftigelsesministre i Bruxelles mandag. På mødet diskuterede ministrene en rapport fra et ekspertudvalg, der har set på beskæftigelsen i Europa og kommer med anbefalinger til landene om, hvordan de kan få et bedre arbejdsmarked og skabe nye job. Danmark for generelt ros for sin beskæftigelsespolitik, men ekspertudvalget kritiserer blandt andet ordninger, der fremmer en tidlig pensionsalder. Da rapporten blev offentliggjort i sidste uge, fremhævede udvalgsformanden, den tidligere hollandske premierminister og formand for hollandsk LO, Wim Kok, netop problemer med en tidlig tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet og påtalte i den forbindelse ordninger i Danmark og Frankrig. - Selv om ledigheden stiger i dag, ved vi, at der bliver mangel på arbejdskraft i de kommende år. Derfor skal vi af med de incitamenter, der er til at trække sig tidligt ud af arbejdsmarkedet, sagde Wim Kok. Claus Hjort Frederiksen afviste efter rådsmødet mandag, at der var en egentlig kritik af efterlønsordningen og betonede, at den ikke står for at blive ændret. Regeringen går andre veje for at fastholde ældre på arbejdsmarkedet. Selv om pensionsalderen ikke direkte bliver hæves fra 65 til 67 år, er planen at tilskynde de ældre til at blive et par år længere på favorable vilkår. Beskæftigelsesministeren fandt også, at regeringen gjorde noget for at få belyst problemerne ved, at den havde nedsat en velfærdskommission. Han roste samtidig rapporten fra ekspertudvalget, der går længere med kritikken af landene, end Kommissionen gør i sine årlige rapporter med lignende henstillinger til landene. Wim Kokudvalget lægger således ikke fingrene imellem i kritikken af stive arbejdsmarkeder i lande som Tyskland, Frankrig, Belgien og Grækenland og opfordrer også ansøgerlandene til at skabe et mere fleksibelt arbejdsmarked. Den fleksibilitet har Danmark på arbejdsmarkedet. Claus Hjort Frederiksen var således tilfreds med den skelen, der er til den danske model.

8 De andre lande misunder os det velorganiserede arbejdsmarked med en høj organisationsgrad, fremhævede ministeren. - Vi er de bedste i klassen. Vi har en kort vej fra ledighed til ny beskæftigelse og undgår de store problemer med langtidsledighed, sagde Claus Hjort Frederiksen..RPPLVVLRQHQWURUSnY NVW Den vækst i økonomien, som USA oplever, kommer også til Europa. Men hvor kraftig væksten bliver, afhænger af EUlandenes økonomiske politik og arbejdsmarkedspolitikken. EU-landene har stadig alvorlige hovedpiner, og codimagnyler hjælper ikke. Reformer er nødvendige.. Det er opfattelsen i EU-kommissionen, der er kommet med sin oversigt over EU-økonomien i Analysen bekræfter, hvor vigtigt det er, at der målbevidst gennemføres en omfattende reformstrategi med det formål at skabe et mere fleksibelt og dynamisk investeringsklima, sagde kommissær Pedro Solbes ved præsentationen af oversigten. Kommissionen sætter fokus på arbejdsmarkedspolitikken, hvor problemerne både er stive arbejdsmarkeder og problemer med at få de unge gennem uddannelserne. Ligesom arbejdsgiverne ønsker Pedro Solbes, at lønnen i højere grad følger den økonomiske udvikling. Går det godt, får lønmodtagerne pæne stigninger. Går det mindre godt med væksten, så er lønstigningerne også i bund. - Det er en almindelig lærdom, at løndannelsen i Europa er kendetegnet ved en høj grad af stivhed og langsom tilpasning til chok, hedder det. Kommissionen erkender, at lønmodtagerne generelt ikke har fået meget mere i lønposen. Men det det burde have vist sig tydeligere på de samlede lønninger. En masse lavtuddannede er kommet i arbejde, og de har ikke bidraget væsentligt til en øget produktivitet. Tværtimod. Og lønningerne bør kun stige, når produktiviteten går i vejret. - EU har som helhed ikke formået at vende det langvarige fald i produktivitetsvæksten til en stigning, hvorimod USA har opnået et bemærkelsesværdigt opsving i den tendens. Siden midten af 90 erne er syv EU-lande dog spurtet fra USA i konkurrencen om højest arbejdsproduktivitet. Irland, Finland og Sverige har endog øget produktiviteten samtidig med, at flere svage grupper er kommet ud på arbejdsmarkedet. Medicinen hedder fortsat løndisciplin, fortsat satsning på ny teknologi og investeringer i arbejdskraften. Uddannelse øger den økonomiske vækst. Reelt kan den ifølge Kommissionen tegne sig for 0,3 til 0,5 procent af den årlige vækst i BNP. Ikke kun de unge, men også de ældre skal på skolebænken gennem en bred satsning. - Erfaringerne viser, at skatteincitamenter, tilskud og ordninger med samfinansiering til fremme af uddannelse skal udformes og evalueres med meget større omhu end tidligere.

9 8GGDQQHOVHOLJJHUL(8ODQGHQH Øget satsning på uddannelse er afgørende, hvis EU skal nå sit mål fra Lissabon i foråret 2000 om at blive den mest konkurrencedygtige region i verden inden år Men hvordan uddannelserne formes, er op til de enkelte lande at finde ud af, fastslog en række af EU-landenes undervisningsministre på et rådsmøde i Bruxelles i sidste uge. Kommissær Viviane Reding fik bred støtte til et arbejdsprogram for uddannelse frem til 2010, men ministrene understregede, at det såkaldte nærhedsprincip gælder for undervisning, og at programmer må være fleksible. Kommissionen har inddraget arbejdsmarkedets parter i arbejdet med programmet. Det er meningen, at uddannelse får en central placering på forårets EU-topmøde, der blandt andet tager målene fra Lissabon op sammen med EU s vækstpolitik. Den italienske rådsformand, Letizia Morati, sagde efter undervisningsministrenes møde, at han er tilfreds med den beslutning. - Jeg er stolt af, at forårstopmødet for første gang ser investeringer i uddannelse som en vigtig del af vækstinitiativet, sagde Letizia Morati. Få dage forinden sagde Viviane Reding på et pressemøde i Bruxelles, at arbejdsprogrammet er en væsentlig del af politikken for øget konkurrenceevne og bekæmpelse af ledighed. Hun begrundede det blandt andet med, at 60 procent af de nye job, der er skabt de seneste fem år, er job, der kræver høje kvalifikationer. - Viden, vækst og konkurrenceevne er direkte forbundet, sagde Viviane Reding. (8VHUSnWRSOHGHUHVO QQLQJHU De mange skandaler om toplederes lønninger får EU-kommissionen til at se nærmere på, hvordan ledelserne i virksomhederne er aflønnet, og hvem de er ansvarlige overfor. Et udspil med anbefalinger ventes at komme næste efterår. EU-kommissionen har længe arbejdet med forslag til virksomhedernes samfundsansvar og god ledelse. Men Kommissionen har afvist at komme med egentlige regler. Og den linje bør Kommissionen fortsætte, hedder det i en række svar fra virksomheder og organisationer i medlemslandene, som Kommissionen har spurgt om behovet for at kikke på forholdene i virksomhederne og de specielle lønforhold for lederne. De børsnoterede selskaber har størst interesse. Det ventes, at rapporten fra Kommissionen blandt andet kommer ind på en særlig adfærdskodeks, åbenhed om ledelsernes forhold, aktionærernes ret til informationer og bestyrelsernes roller. Det ventes imidlertid også, at der bliver debat om rapporten med henstillinger, da lønninger ligger uden for EU s område.

10 8QJHWDEHUMRENDPSHQ Flere end hver anden ung i dele af Italien er uden arbejde. I hele Grækenland er det flere end hver femte. De unge taber kampen om jobbene. Mens ledigheden for kvinder, der er en anden udsat gruppe, steg fra 8,7 procent til 8,8 procent fra 2001 til 2002, steg de unges ledighed i hele EU fra 14,7 procent til 15,2. Dermed var især de unge med til at øge den generelle ledighed. I hele Grækenland findes der ikke en region, hvor de unges ledighed er under 22,5 procent, viser en opgørelse fra EUkommissionen. Den italienske arbejdsminister Roberto Maroni afviser, at Italien ikke gør noget for ungdomsledigheden. - Jeg tror slet ikke på tallene, siger Roberto Maroni til EU-Orientering. Om afvisningen skyldes særlige problemer med sort arbejde i Italien, står hen i det uvisse. Men Roberto Maroni roste på rådsmødet mandag de fremskridt, der under det italienske EU-formandskab var sket i kampen mod det sorte arbejde. Om det kan læses på kommende statistikker, vil tiden vise. Den græske EU-kommissær Anna Diamantopoulou satte også et spørgsmålstegn ved tallene for Grækenland. Men hun anerkendte, at de unges ledighed er et kæmpe problem. - Derfor er det også noget, vi tager op i en række sammenhænge. Vi ønsker uddannelse til de ledige, og at færre falder fra deres udannelse. Tallene for de unges ledighed stammer fra EU s Euro-stat, der rigtig nok er ude i en krise på grund af svindel. Men svindelen har hidtil kun berørt tal i regnskaberne. (8DUEHMGVJLYHUH /RYJLYQLQJVYDQYLG Europa oplever et sandt vanvid af regler. Især er den gal, når miljøet spiller ind. Det er opfattelsen hos de europæiske arbejdsgivere i UNICE. På arbejdsgivernes særlige konkurrencedag i Bruxelles rettede den nye formand, Jürgen Strube, et kraftigt angreb på den mængde af love og regler, der gælder i EU. - Hvem har tid til at læse eller lære sider af regler for EU, spurgte Jürgen Strube. UNICE s generaldirektør, Philippe de Buck, fandt, at der var tale om rent lovgivningsvanvid. UNICE ønsker forenkling af regler og et bedre klima for erhvervslivet. Han blev støttet af den italienske premierminister Silvio Berlusconi, der ifølge pressereferater påpegede, at virksomheder i dag er overbebyrdede med papirer fra Bruxelles. EU-Orientering udgives af LO-Kontoret i Bruxelles. Adresse: LO-DK-office, Bld. du Roi Albert II, 5/24 B-1210 Bruxelles. tel fax: Redaktion: Peder Munch

11

EU-Orientering LO-Kontoret i Bruxelles nr.2 7. marts 2003

EU-Orientering LO-Kontoret i Bruxelles nr.2 7. marts 2003 EU-Orientering LO-Kontoret i Bruxelles nr.2 7. marts 2003 Regeringen angriber EU- Kommissionens job-oplæg Et alt for bredt oplæg til ny jobpolitik, mener beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen,

Læs mere

EU-Orientering. EU-lande imod EU s linje for flere job. Fra LO-Kontoret - Bruxelles nr. 1-22.1.2002

EU-Orientering. EU-lande imod EU s linje for flere job. Fra LO-Kontoret - Bruxelles nr. 1-22.1.2002 EU-Orientering Fra LO-Kontoret - Bruxelles nr. 1-22.1.2002 EU-lande imod EU s linje for flere job Retningslinjerne for jobpolitikken er for detaljerede og omfangsrige, lyder kritikken fra arbejdsministre.

Læs mere

liberalisering. Hensyn til aktionærerne går forud for alt andet, siger John Monks.

liberalisering. Hensyn til aktionærerne går forud for alt andet, siger John Monks. (82ULHQWHULQJ /2.RQWRUHWL%UX[HOOHV QUPDM ()6VNLIWHUOHGHU (IWHUnUVRPJHQHUDOVHNUHW UIRUGHQ(XURS LVNH)DJOLJH 6DPPHQVOXWQLQJ()6VLJHUGHQnULJHLWDOLHQHU(PLOLR*DEDJOLRVWRS RJRYHUODGHUURUHWWLOWRSPDQGHQLGHQEULWLVNHIDJEHY

Læs mere

EU-Orientering. Social dialog i EU i ruiner

EU-Orientering. Social dialog i EU i ruiner EU-Orientering LO-Kontoret i Bruxelles nr.6 2. september 2004 ------------------------------------------------------------------------------ Social dialog i EU i ruiner Europa-Parlamentets beskæftigelsesudvalg

Læs mere

TIRSDAG DEN 22. FEBRUAR 2005

TIRSDAG DEN 22. FEBRUAR 2005 2-001 TIRSDAG DEN 22. FEBRUAR 2005 2-002 FORSÆDE: Jacek Emil SARYUSZ-WOLSKI Næstformand (Mødet åbnet kl. 9.05) 2-003 Åbning af mødet 2-004 Formanden. - Jeg erklærer mødet for åbnet. 2-005 Uopsættelig behandling

Læs mere

Sådan tackler du massefyringer

Sådan tackler du massefyringer Sådan tackler du massefyringer Indhold: Håndbog i massefyringer................. 3 Når rygterne svirrer..................... 4 Kend loven om massefyringer............. 5 Kend loven om virksomhedsoverdragelse....

Læs mere

ONSDAG DEN 25. MARTS 2009

ONSDAG DEN 25. MARTS 2009 1 ONSG DEN 25. MARTS 2009 FORSÆDE: Hans-Gert PÖTTERING Formand 1. Åbning af mødet (Mødet åbnet kl. 9.10.) 2. Det Europæiske Råds resultater (19.-20. juni 2009) (forhandling) Formanden. Mine damer og herrer!

Læs mere

ARBEJDSMARKED LØNNEN - DEN TALER VI IKKE OM. EU-korrespondent Ole Vigant Ryborg. Et spil af Danmarks Radios

ARBEJDSMARKED LØNNEN - DEN TALER VI IKKE OM. EU-korrespondent Ole Vigant Ryborg. Et spil af Danmarks Radios Et spil af Danmarks Radios EU-korrespondent Ole Vigant Ryborg Indhold Indledning 3 Lærervejledning 4 - Rollekort 9-12 Spillevejledning 13 Materiale: - Historien 16 - Europa-Kommissionsens forslag 18 -

Læs mere

POLITIKTidsskrift for Socialpolitisk Forening / 1 / 2012

POLITIKTidsskrift for Socialpolitisk Forening / 1 / 2012 SOCIAL POLITIKTidsskrift for Socialpolitisk Forening / 1 / 2012 Tema: EU og dansk velfærd Indholdsfortegnelse Tidsskrift for Socialpolitisk Forening Formand: Knud Vilby Landssekretær: Dorte Olsen Social

Læs mere

EUpDate Nyhedsbrev om EU, uddannelse og beskæftigelse

EUpDate Nyhedsbrev om EU, uddannelse og beskæftigelse EUpDate Nyhedsbrev om EU, uddannelse og beskæftigelse Nr. 3/2004 UDDANNELSE Rådsmøde (uddannelse) den 27.-28. maj 2004 1 Nyt ungdomsprogram 3 Kommissionen har lanceret ny europæisk ungdomsportal 4 Universiteternes

Læs mere

MØDET TIRSDAG DEN 18. NOVEMBER 2003

MØDET TIRSDAG DEN 18. NOVEMBER 2003 2-001 MØDET TIRSDAG DEN 18. NOVEMBER 2003 2-002 FORSÆDE: Patrick COX Formand er meget tynget af de tragiske begivenheder, der har domineret nyhederne i de seneste dage. Jeg henviser til den række voldshandlinger,

Læs mere

Magasinet. Succes med jobsøgning. Tillidsrepræsentantens nye rolle. Vikararbejde vinder frem. Undgår ny Ikadan-konflikt. Nr.

Magasinet. Succes med jobsøgning. Tillidsrepræsentantens nye rolle. Vikararbejde vinder frem. Undgår ny Ikadan-konflikt. Nr. Magasinet Nr. 3 marts 2003 Succes med jobsøgning Tillidsrepræsentantens nye rolle Vikararbejde vinder frem Undgår ny Ikadan-konflikt Forside Side 3 Side 4 Side 6 Side 7 Side 9 Side 10 Side 11 Side 12 Side

Læs mere

STREJKE KAN STOPPE NEDSKÆRINGERNE DEMO 17. JUNI FOR EN ANSTÆNDIG ASYLPOLITIK KLASSEKAMP ELLER KLASSETÆSK LUKKER GRÆKENLAND?

STREJKE KAN STOPPE NEDSKÆRINGERNE DEMO 17. JUNI FOR EN ANSTÆNDIG ASYLPOLITIK KLASSEKAMP ELLER KLASSETÆSK LUKKER GRÆKENLAND? [Nummer 298. 2. juni, 2010] [ Støttepris 20 kr. Pris 10 kr. ] STREJKE KAN STOPPE NEDSKÆRINGERNE WWW.SOCIALISTER.DK KLASSEKAMP ELLER KLASSETÆSK Hvis ikke man er indstillet på at betale for kapitalismens

Læs mere

CO-Magasinet LEGO ANSÆTTER FUNKTIONÆRER SIDE 4 HVORDAN PLANLÆGGER I UDDANNELSE? SIDE 5 DANSKE NOTER SIDE 6 EN ORGANISATIONSGRAD T

CO-Magasinet LEGO ANSÆTTER FUNKTIONÆRER SIDE 4 HVORDAN PLANLÆGGER I UDDANNELSE? SIDE 5 DANSKE NOTER SIDE 6 EN ORGANISATIONSGRAD T CO-Magasinet Nr/År 09/2010 LEGO ANSÆTTER FUNKTIONÆRER SIDE 4 HVORDAN PLANLÆGGER I UDDANNELSE? SIDE 5 DANSKE NOTER SIDE 6 EN ORGANISATIONSGRAD T TÆT PÅ 100 SIDE 7 NETVÆRK STYRKER FUNKTIONÆRER SIDE 8-9 LEGO

Læs mere

TIRSDAG DEN 14. DECEMBER 2004

TIRSDAG DEN 14. DECEMBER 2004 2-001 TIRSDAG DEN 14. DECEMBER 2004 2-002 2-003 FORSÆDE: Josep BORRELL FONTELLES Formand 2-004 (Mødet åbnet kl. 9.05) 2-005 2-006 2-007 Åbning af mødet Modtagne dokumenter: se protokollen Debat om tilfælde

Læs mere

CO-Magasinet ARBEJDSMILJØ OG BUNDLINJE GÅR HÅND I HÅND SIDE 4 KAMPAGNE FOR FLERE PRAKTIKPLADSER SIDE 5 UDDANNELSE LØNNER SIG SIDE 6-7

CO-Magasinet ARBEJDSMILJØ OG BUNDLINJE GÅR HÅND I HÅND SIDE 4 KAMPAGNE FOR FLERE PRAKTIKPLADSER SIDE 5 UDDANNELSE LØNNER SIG SIDE 6-7 CO-Magasinet Nr/År 08/2012 ARBEJDSMILJØ OG BUNDLINJE GÅR HÅND I HÅND SIDE 4 KAMPAGNE FOR FLERE PRAKTIKPLADSER SIDE 5 UDDANNELSE LØNNER SIG SIDE 6-7 DU OK? SIDE 8 DANSKE NOTER SIDE 9 LINAK BLIVER I DANMARK

Læs mere

Lønnedgang en farlig spiral. DC samarbejder stadig med svindeldømt arbejdsformidler SOCIAL DUMPING // SIDE 12-17

Lønnedgang en farlig spiral. DC samarbejder stadig med svindeldømt arbejdsformidler SOCIAL DUMPING // SIDE 12-17 FAGLIGT MAGASIN FOR ANSATTE I FØDEVAREBRANCHEN // 04 // 2012 Kød uden kød TEMA side 22-26 DC samarbejder stadig med svindeldømt arbejdsformidler SOCIAL DUMPING // SIDE 12-17 Lønnedgang en farlig spiral

Læs mere

EU OG DEN DANSKE MODEL

EU OG DEN DANSKE MODEL EU OG DEN DANSKE MODEL 27. juni 2014 Indholdsfortegnelse EU OG DEN DANSKE MODEL, PROBLEMFORMULERING... 5 INDLEDNING... 5 UDFORDRINGERNE... 6 1. NY STYRING UDFORDRER DET ØKONOMISK POLITISKE RÅDERUM OG

Læs mere

Kampen FOR fair. Ole Christensen Medlem af Europa-Parlamentet

Kampen FOR fair. Ole Christensen Medlem af Europa-Parlamentet Kampen FOR fair konkurrence i EU og Danmark Ole Christensen Medlem af Europa-Parlamentet 1 Indholdsfortegnelse Sammen kan vi skabe fair konkurrence i EU... 4 Kampen for fair konkurrence... 4 Vejen til

Læs mere

Den danske model i to varianter og i forandring

Den danske model i to varianter og i forandring Den danske model i to varianter og i forandring Af Herman Knudsen og Jens Lind Aalborg Universitet Indledning Ligesom begrebet det udviklende arbejde oprindeligt stammer fra den svenske fagbevægelse, var

Læs mere

EUpDate Nyhedsbrev om EU, uddannelse og beskæftigelse

EUpDate Nyhedsbrev om EU, uddannelse og beskæftigelse EUpDate Nyhedsbrev om EU, uddannelse og beskæftigelse Nr6/2005 UDDANNELSE 2 Lissabonstrategien og Uddannelse 2010 hvad er status på uddannelsesområdet? 2 En europæisk referenceramme for kvalifikationer

Læs mere

idepolitik / debat / visioner / analyse / viden / handling / progressivitet / løsninger / holdninger / innovation / udfordringer

idepolitik / debat / visioner / analyse / viden / handling / progressivitet / løsninger / holdninger / innovation / udfordringer 03/2012 1 NR./ÅRG. 03/2012 idepolitik / debat / visioner / analyse / viden / handling / progressivitet / løsninger / holdninger / innovation / udfordringer TEMA: DEN DANSKE MODEL Den danske arbejdsmarkedsmodel

Læs mere

71% af befolkningen ønsker dialog frem for strejke og lockout. Virkeligheden indhenter fagbevægelsen!

71% af befolkningen ønsker dialog frem for strejke og lockout. Virkeligheden indhenter fagbevægelsen! Virkeligheden indhenter fagbevægelsen! Kun 29% af befolkningen støtter 3Fs konflikt mod Vejlegaarden Se analysen side 3 71% af befolkningen ønsker dialog frem for strejke og lockout Denne avis er udgivet

Læs mere

Når overenskomsten føles rigtig

Når overenskomsten føles rigtig Når overenskomsten føles rigtig Artiklen er skrevet til Træ-Industri-Byg, TIB s, jubilæumsskrift udgivet i anledning af 125 året for organiseringen af tømrere, snedkere og andre faggrupper samlet i TIB.

Læs mere

ASSOCIATION OF NORDIC ENGINEERS (ANE)

ASSOCIATION OF NORDIC ENGINEERS (ANE) Liste over aktuelle EU-initiativer af interesse for ANE (senest opdateret den 24. februar 2015 seneste ændringer er kursiverede) Arbejdsvilkår Ændring af direktivet om arbejdstid Kommissionen fremsatte

Læs mere

Fremtidens velfærd vores valg

Fremtidens velfærd vores valg Fremtidens velfærd vores valg December 2005 Velfærdskommissionen er en uafhængig kommission, der blev nedsat i efteråret 2003. Uddrag fra kommissoriet, som beskriver Velfærdskommissionens opgaver: I den

Læs mere

FORENET I MANGFOLDIGHED EUROPA27 AF YLVA NILSSON EUROPA-PARLAMENTET

FORENET I MANGFOLDIGHED EUROPA27 AF YLVA NILSSON EUROPA-PARLAMENTET FORENET I MANGFOLDIGHED EUROPA27 AF YLVA NILSSON EUROPA-PARLAMENTET Luxembourg: Kontoret for De Europæiske Fællesskabers Officielle Publikationer, 2010 ISBN 978-92-823-3212-2 De Europæiske Fællesskaber,

Læs mere

42. møde. Tirsdag den 18. januar 2011 (D) 1

42. møde. Tirsdag den 18. januar 2011 (D) 1 Tirsdag den 18. januar 2011 (D) 1 42. møde Tirsdag den 18. januar 2011 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 15: Forespørgsel til udenrigsministeren om hemmelige CIA-flyvninger

Læs mere

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:44 Side 2 Indhold: Håndbog i massefyringer................ 3 Når rygterne svirrer.................... 4

Læs mere

Det er min første kongres som formand for HK. Så det er med stor glæde, jeg står her i dag.

Det er min første kongres som formand for HK. Så det er med stor glæde, jeg står her i dag. Kære kongres! Kære gæster! Kære medlemmer! Det er min første kongres som formand for HK. Så det er med stor glæde, jeg står her i dag. Jeg står her også med stor respekt og en stor ydmyghed over for ansvaret

Læs mere