EU-Orientering. samme tid. Dermed var retten til høring væk. /2.RQWRUHWL%UX[HOOHV

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EU-Orientering. samme tid. Dermed var retten til høring væk. /2.RQWRUHWL%UX[HOOHV"

Transkript

1 EU-Orientering /2.RQWRUHWL%UX[HOOHV QU±GHFHPEHU 6RFLDOLVWHUXGIRUGUHU(8IRUOLJ )RUOLJRPUHJOHUIRUYLUNVRPKHGVRSN EEOLYHUXGIRUGUHWDI(83DUODPHQWHWV VRFLDOLVWHUGHUNU YHUO QPRGWDJHUQHVUHWWLOLQIRUPDWLRQRJK ULQJQnU YLUNVRPKHGHUN EHUDNWLHURSLDQGUHYLUNVRPKHGHU Den socialistiske gruppe i Europa- Parlamentet lægger op til et armtag om lønmodtagernes ret til information og høring, når det samlede parlament om to uger stemmer om spilleregler for opkøb af aktier. Gruppen mener, at både den kristelige-konservative PPE-gruppe og den liberale gruppe bryder en aftale om, at de ansatte både skal informeres og høres, når virksomheder køber aktier op i andre virksomheder for at overtage dem. Det socialistiske medlem Ieke van den Burg påpeger, at parlamentets økonomiske udvalg sidste mandag indføjede bestemmelser om, at lønmodtagerne ikke kun får informationer, men også mulighed for at udtale sig om betydningen for beskæftigelse og arbejdsforhold, hvis en virksomhed køber en anden virksomheds aktier op. Hun mener, at der var en klar aftale om, at det afgørende udvalg for det indre marked tog samme bestemmelser med, da udvalget stemte torsdag. Det skete ikke. Ordføreren i udvalget, Klaus- Heiner Lehne, PPE-gruppen, brød aftalen og fulgte i stedet den tekst, som erhvervsministrene i rådet vedtog på samme tid. Dermed var retten til høring væk. - Jeg er meget skuffet. Huhne (liberal) og Lehne følger blindt det italienske EU-formandskab, endnu inden der er en enighed blandt ministrene, siger Ieke van den Burg. Hun påpeger, at netop information og også høring er betingelsen for, at den socialistiske gruppe støtter det kompromis, det italienske EU-formandskab brygger sammen om regler for virksomhedsopkøb. Desuden finder hun, at Europa-Parlamentet altid må spille en selvstændig rolle og ikke bare blindt følge ministrene i rådet. Den Europæiske Faglige Sammenslutning, EFS, støtter den socialistiske gruppe i kravet om bedre information og høring af lønmodtagerne. Som billedet tegner sig nu, er EFS ikke tilfreds. - Det er ikke acceptabelt, at det kun er aktionærerne, der kan afgøre et selskabs fremtid. Det er endnu mindre acceptabelt, at arbejdsstyrken og andre med tilknytning til forholdene i virksomhederne endog ikke er ordentligt informeret og hørt i rimelig tid, siger generalsekretær i EFS, John Monks, der finder, at forslaget uden information og høring er endnu et skridt bort fra den europæiske, sociale model. Ieke van den Burg siger, at der nu ikke er basis for kompromis.

2 Den socialistiske gruppe går tilbage til en tidligere holdning, hvor virksomheder frit efter nationale love kan gå til modværge, når andre virksomheder forsøger at købe dem op, og at information, høring og medbestemmelse i de tilfælde også skal følge nationale love. I EFS er John Monks også enig i, at der skal være frie spilleregler for at imødegå virksomhedsopkøb. - Alle interesserne om en virksomhed ledelsen, bestyrelsen og arbejdsstyrken og deres repræsentanter må have mulighed for effektivt at imødegå en sammenlægning, som ikke bidrager til en bæredygtig udvikling for virksomheden og omegnen og fører til større tab af arbejdspladser, siger John Monks. Parlamentets ordfører, Klaus-Heine Lehne, afviser totalt angrebene fra den socialistiske gruppe og kalder gruppens modstand for grotesk. - De afviser kompromiset, formodentlig fordi det ikke i tilstrækkelig grad følger arbejdstagernes rettigheder. Men andre socialistiske ideer er blevet blokeret af den britiske Labour-regering, siger Klaus-Heine Lehne. Han anmoder socialisterne om at nå til enighed med sig selv og ikke komme med krav i Europa-Parlamentet, som de så selv stemmer ned i ministerrådet med den britiske regering i spidsen. Det er anden gang, socialisterne i Europa-Parlamentet skaber røre om forslaget til regler for opkøb af aktier. For to år siden blokerede parlamentet efter hårdt lobby-arbejde fra EFS for et kompromis, der var indgået med ministrene i Rådet. Kommissionen kom herefter med et nyt forslag, som rådet torsdag nåede til enighed om, men alliancen mellem EFS og den socialistiske gruppe kæmper nu igen imod. (8NRPPLVVLRQHQLPRGIRUOLJ 'HQVRFLDOLVWLVNHJUXSSHL(XURSD3DUODPHQWHWInUVW WWHIUD(8 NRPPLVVLRQHQLRSJ URPYLUNVRPKHGVRSN EPHQ.RPPLVVLRQHQV NULWLNJnULPRGVDWUHWQLQJDIVRFLDOLVWHUQHV - Rådet for konkurrence siger, det vil blive opfattet som et, der træffer beslutninger. Jeg må sige, at hvis rådet fortsætter med at træffe beslutninger som denne, så vil EU aldrig nå sit mål om at blive den mest konkurrencedygtige økonomi i verden i Så hård var bedømmelsen fra EUkommissær Frits Bolkestein, efter EUlandenes erhvervsministre torsdag blev enige om regler for virksomheders opkøb af aktier i andre virksomheder. Kommissionen var direkte imod et kompromis, fordi det efter Bolkesteins opfattelse ikke skaber den konkurrence og åbenhed, der gør det lettere for virksom heder at overtage andre virksomheder. Derimod er der stadig muligheder for lande at bevare nationale ordninger, der gør det vanskeligt at købe virksomheder op. Til ordningerne, der fortsat kan bestå, er de danske systemer med B-aktier uden stemmeret. Kommissionens kritik er den stik modsatte end kritikken fra den socialistiske gruppe i Europa-Parlamentet, der ønsker de nationale ordninger bevaret i større omfang og større hensyn til de ansatte ret til information og høring. IRUWV WWHV

3 For erhvervsminister Bendt Bendtsen var det afgørende, at de danske B-aktier bestod prøven i rådet. Han forstod ikke Kommissionens modvilje mod ordningerne. - Der er intet bevis på, at den nordiske model med A- og B-aktier giver færre investeringer i virksomhederne. Det her er en sag, hvor jeg ikke er enig med Frits Bolkestein, sagde Bendt Bendtsen efter mødet. Han afviste også, at det var en uretfærdigt over for ejerne af B-aktier, at de fortsat ikke fik stemmeret. - Alle kender betingelserne, når de køber aktierne, sagde Bendt Bendtsen. Han erkendte dog, at der stadig er vide rammer for, at virksomheder sætter ind med modforholdsregler, hvis de mener, at de udsættes for opkøb af aktier. - Men det er ikke noget beskyttelsesdirektiv, sagde Bendt Bendtsen. 'UDPDVOXWRP(8VRFLDOORYH cuvduehmghphguhjohuirunrruglqhulqjdi(8odqghqhvvrfldohv\vwhphuhu W WSnDIVOXWQLQJHIWHUGHEHVN IWLJHOVHVPLQLVWUHHUHQLJHRPKYHPGHU EHWDOHU\GHOVHUQnUERUJHUQHInUKM OSLDQGUHODQGH EU-landenes beskæftigelses- og socialministre vedtog mandag en omfattende pakke, der koordinerer de enkelte landes sociale love. På et rådsmøde i Bruxelles ryddede de 15 ministre de sidste problemer med grænsearbejdere af vejen, og dermed er hele pakken på plads. Pakken gør det lettere for borgere i EU at tage arbejde i et andet land uden at miste sociale rettigheder. Den koordinerer landenes bestemmelser ved sygdom i det andet land, betalinger ved arbejdsulykker, ydelser ved dødsfald, men også de politisk ømfindtlige spørgsmål om pension og ydelser ved invaliditet. Det står dermed klart hvilket land, der betaler sociale ordninger, når borgere i EUlandene tager arbejde eller ophold i et andet land. Ministrene har slidt med reglerne i over fem år og har tidligere opnået enighed om en række af spørgsmålene. Men forhandlingerne har i perioder været totalt blokerede, fordi alle landene skal være enige om den samlede pakke og ikke blot de enkelte dele. Den enighed har været vanskelig at opnå, erkendte en tilfreds EU-kommissær Anna Diamantopoulou efter vedtagelsen. - Det er fem års arbejde med hundreder af siders bestemmelser, vi nu slutter af. Det er bestemmelser, der har betydning for millioner af borgere i Europa, der arbejder i et andet land, sagde EUkommissær Anna Diamantopoulou efter vedtagelsen. Hun slog samtidig fast, at pakken intet har at gøre med sociale ydelser og former for socialhjælp. - Der er ikke tale om at harmonisere regler og ydelser, men om at koordinere regler for betalingen mellem landenes myndigheder, sagde Anna Diamantopoulou efter mødet og understregede, at kontanthjælp falder uden for reglerne. Pakken var først hjemme, før Luxembourg fik de sidste indrømmelser. De sidste problemer gjaldt grænsearbejdere. Luxembourg ville ikke betale dagpenge til alle de tyskere, franskmænd og Belgiere og andre, der bor i hjemlandet, men mister et arbejde i Luxembourg. Før mødet modsatte Luxembourgs arbejdsminister, Francois Biltgen, sig et kompromis, der sagde, at Luxembourg skulle betale i seks måneder til en ledig i et andet land, der havde

4 arbejdet i over 12 måneder i Luxembourg de seneste to år og derefter blev arbejdsløs. Luxembourg fik perioden sat ned til fem måneder og samtidig ret til at indgå særlige bilaterale aftaler med Frankrig, Belgien og Tyskland om lavere betalingerne. - Vi har særlige problemer, fordi vi har mange grænsearbejdere. Derfor er jeg glad for, at vi nu har fået et kompromis, vi kan leve med. Luxembourg er altid tilfreds, når vi bidrager til at løse sociale problemer i Europa, sagde Francois Biltgen efter vedtagelsen. Ministrene vedtog i oktober, at den danske efterlønsordning ikke er omfattet af koordineringen. Den er en særlig dansk ordning. $QVDWWHVLQGIO\GHOVHLQ\W(8RSJ U 20 år efter, at EU-kommissionen forliste med et forslag om regler for sammenlægninger af virksomheder, forsøger Kommissionen sig med et nyt forslag. Belært af erfaringerne fra sidst har forslaget denne gang taget højde for regler om de ansattes indflydelse. Kommissionen lægger sig nu tæt op af de regler om medindflydelse, som er med i regler for det europæiske selskab. I 1984 afviste Europa-Parlamentet et forslag om regler for sammenlægning af virksomheder netop, fordi forslaget ikke samtidig havde regler for, hvordan ansatte med ret til medbestemmelse beva- rede den ret, når deres virksomhed gik sammen med en anden virksomhed. I forslaget hedder det nu, at det skal sikres, at virksomheder ikke kryber uden om ansattes medbestemmelse ved at slutte sig sammen. Meningen med det ny forslag er, at det først og fremmest bliver lettere for virksomheder at gå sammen i større firmaer på tværs af grænserne. Kommissionen fremhæver, at behovet for samarbejde over grænser stiger ikke mindst efter EU s udvidelse, men også i forhold til de resterende EFTA-lande som Norge og Schweiz. 6FKU GHUDIYLVHU JHW(8EXGJHW Tyskland betaler ikke mere til EU s budget, når det nuværende løber ud den 31. december Det slog kansler Gerhard Schröder fast i den tyske Bundestag dagen efter, at EUlandenes finans- og økonomiministre opgav at forfølge både Tyskland og Frankrig for at bryde stabilitets- og vækstpagten i euro-landene. - Et land som Tyskland, som med stabilitetspagten er under stort pres for at reducere sit underskud på budgettet, kan ikke øge bidraget til fællesskabets bud- get, sagde Gerhard Schröder. Fronterne til forhandlingerne om et nyt EU-budget har længe været trukket op. Lande som Tyskland, der betaler mere til EU, end de får igen, ventes at stå hårdt på, at EU s budget ikke øges. Det falder sammen med, at de nye lande fra Øst- og Centraleuropa lægger beslag på en større del af midlerne fra strukturfondene. Schröder uddybede den hårde linje med en tilføjelse i Bundestag, der samtidig

5 var en hilsen til EU-kommissionen, der var utilfreds med, at Frankrig og Tyskland ikke blev forfulgt for at bryde stabilitetspagten. - Jeg forventer, at de kriterier, som Kommissionen kræver af andre, også gælder for den selv, sagde Gerhard Schröder. Kansleren afviste samtidig, at Tyskland havde gjort noget galt ved at bryde reglen om, at euro-landenes budgetunderskud ikke må være på over tre procent af produktionen. - Pagten er åben for fortolkning og skal være det, sagde Gerhard Schröder. ()6 5HJOHUIRULQIRUPDWLRQRJK ULQJ VYDUHULNNHWLOPRUJHQGDJHQV(8 0HG(8ODQGHSDVVHUUHJOHUIRUHXURS LVNHVDPDUEHMGVXGYDOJLNNHO Q JHUHWLOYLUNHOLJKHGHQPHQHUGHQHXURS LVNHIDJOLJHVDPPHQVOXWQLQJ()6 En række EU-landes tillidsfolk bliver ikke repræsenteret i europæiske samarbejdsudvalg, når EU bliver udvidet den 1. maj. De nuværende regler fastslår, at lønmodtagerne kun kan vælge op til 17 medlemmer af udvalg, der forhandler om oprettelsen af europæiske samarbejdsudvalg med ledelsen i en multinational koncern. Alle lande, som koncernen har virksomheder i, skal samtidig være repræsenteret. Det er i mange tilfælde umuligt, når EU fra 1. maj består af 25 lande. Derfor må reglerne laves om, hedder det i en betænkning, som forretningsudvalget i den europæiske fagbevægelse, EGS, ventes at vedtage fredag. Kommissionen har tidligere meddelt, at den kom med forslag til ændringer af reglerne for de europæiske samarbejdsudvalg i oktober. I dag er det uvist, hvornår udspillet kommer. Europa- Parlamentet har spillet ud med en betænkning på eget initiativ. EFS støtter parlamentets forslag på en række punkter og finder, at Kommissionen nu må tage sig sammen og stramme direktivet, der blev vedtaget i september EFS påpeger, at EU siden har vedtaget et direktiv om information og høring i de enkelte lande, der sikrer lønmodtagerne bedre information og ret til høring. De ansatte har krav på informationer, der gør det muligt at komme med egne forslag til beslutninger, der vedrører deres arbejde, mener EFS, der betoner retten til at blive ikke kun informeret, men også hørt. Samarbejdsudvalgets rolle skal også afklares, når virksomheder lægges sammen. I dag er den ikke klar, fastslår EFS, der ligesom Europa-Parlamentet også lægger vægt på, at medlemmer af samarbejdsudvalgene får bedre muligheder for at blive uddannet til det internationale samarbejde. Mange medlemmer af udvalgene klager over, at de ikke har den tilstrækkelige viden til at være et modspil til ledelsen. EFS lægger op til, at medlemmerne får bedre mulighed for at få støtte fra eksperter. Endelig fastholder både parlamentet og EFS, at et enkelt møde om året ikke er nok. EFS lægger også vægt på, at medlemmer af udvalgene får mulighed for at holde formødet med ledelsen.

6 3DUWHULJDQJPHGVWUHVV Parterne på det europæiske arbejdsmarked forsøger sammen at bekæmpe stress på arbejdsmarkedet. Målet er at nå frem til en aftale om, hvad begge sider af bordet kan gøre, så de stigende problemer med stress bliver løst. Det europæiske arbejdsmiljøagentur har tidligere fastslået, at stress er det næststørste problem på arbejdspladserne efter rygskader. 41,2 millioner lønmodtagere i EU-landene lider af stress. Det svarer til flere end hver fjerde lønmodtager. EFS lægger ifølge et oplæg til sit forretningsudvalg vægt på forhandlingerne, men siger også, at der skal komme noget positivt ud af dialogen med arbejdsgiverne. Derfor ser EFS på, om tidligere aftaler med arbejdsgiverne giver forbedringer i de enkelte lande, eller det blot er pæne papirer, der bliver taget frem ved fine anledninger. En aftale om telearbejde er den facitliste, som EFS foreløbig skeler til. Dumper arbejdsgiverne i de enkelte lande, så aftalen ikke giver lønmodtagerne bedre forhold, så er EFS s lyst til nye aftaler dalende. I papiret til forretningsudvalget hedder det dog, at de foreløbige meldinger fra medlemsorganisationerne i de enkelte lande er positive. $UEHMGVJLYHUHXGQ\WWHU (8UHJOHURPXGVWDWLRQHULQJ Arbejdsgivere i EU-landene omgår kollektive aftaler og løn- og arbejdsaftaler, når de sender ansatte på opgaver i andre lande. De nuværende regler for udstationering af medarbejdere er ikke gode nok, hedder det i et oplæg til forretningsudvalget i den europæiske faglige sammenslutning, EFS. EFS opfordrer Kommissionen til at spille ud med et nyt forslag, så en række huller i lovgivningen stoppes, og rene uhyrligheder undgås. Kommissionen er kommet med en meddelelse, der konkluderer, at der ikke er større problemer med udstationering. Men det holder ikke. EFS får meldinger fra medlemsorganisa- tioner om, at direktivet ikke bremser den sociale dumping. I Frankrig bliver sæsonarbejdere fra lande uden for EU ansat af briter på britiske vilkår og bryder dermed de franske kollektive aftaler. Men også den britiske fagbevægelse møder problemer med arbejdsgivere, der dumper løn- og arbejdsforhold. EFS opfordrer Europa-Parlamentet til at tage spørgsmålet om en revision op, når parlamentet behandler Kommissionens meddelelse.

7 5HJHULQJHQRSIRUGUHUWLO 2.IRUKDQGOLQJHURPSHQVLRQVDOGHU (8HNVSHUWXGYDOJYLODIPHGHIWHUO QIRUDWVLNUHDWIOHUHEOLYHUO QJHUHSn DUEHMGVPDUNHGHW%HVN IWLJHOVHVPLQLVWHU&ODXV+MRUW)UHGHULNVHQ JnUGHQDQGHQYHMRJRSIRUGUHUWLODWSHQVLRQVDOGHUWDJHV RSYHGRYHUHQVNRPVWIRUKDQGOLQJHU Beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen opfordrer parterne på arbejdsmarkedet til at tage fat på pensionsalderen ved de kommende overenskomstforhandlinger. På det offentlige arbejdsmarkedet vil regeringen se på forskellige aldersgrænser for at trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet. - Vi skal se, om der er aldersgrænser, vi bør tage op, sagde Claus Hjort Frederiksen efter et møde for EU-landenes social- og beskæftigelsesministre i Bruxelles mandag. På mødet diskuterede ministrene en rapport fra et ekspertudvalg, der har set på beskæftigelsen i Europa og kommer med anbefalinger til landene om, hvordan de kan få et bedre arbejdsmarked og skabe nye job. Danmark for generelt ros for sin beskæftigelsespolitik, men ekspertudvalget kritiserer blandt andet ordninger, der fremmer en tidlig pensionsalder. Da rapporten blev offentliggjort i sidste uge, fremhævede udvalgsformanden, den tidligere hollandske premierminister og formand for hollandsk LO, Wim Kok, netop problemer med en tidlig tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet og påtalte i den forbindelse ordninger i Danmark og Frankrig. - Selv om ledigheden stiger i dag, ved vi, at der bliver mangel på arbejdskraft i de kommende år. Derfor skal vi af med de incitamenter, der er til at trække sig tidligt ud af arbejdsmarkedet, sagde Wim Kok. Claus Hjort Frederiksen afviste efter rådsmødet mandag, at der var en egentlig kritik af efterlønsordningen og betonede, at den ikke står for at blive ændret. Regeringen går andre veje for at fastholde ældre på arbejdsmarkedet. Selv om pensionsalderen ikke direkte bliver hæves fra 65 til 67 år, er planen at tilskynde de ældre til at blive et par år længere på favorable vilkår. Beskæftigelsesministeren fandt også, at regeringen gjorde noget for at få belyst problemerne ved, at den havde nedsat en velfærdskommission. Han roste samtidig rapporten fra ekspertudvalget, der går længere med kritikken af landene, end Kommissionen gør i sine årlige rapporter med lignende henstillinger til landene. Wim Kokudvalget lægger således ikke fingrene imellem i kritikken af stive arbejdsmarkeder i lande som Tyskland, Frankrig, Belgien og Grækenland og opfordrer også ansøgerlandene til at skabe et mere fleksibelt arbejdsmarked. Den fleksibilitet har Danmark på arbejdsmarkedet. Claus Hjort Frederiksen var således tilfreds med den skelen, der er til den danske model.

8 De andre lande misunder os det velorganiserede arbejdsmarked med en høj organisationsgrad, fremhævede ministeren. - Vi er de bedste i klassen. Vi har en kort vej fra ledighed til ny beskæftigelse og undgår de store problemer med langtidsledighed, sagde Claus Hjort Frederiksen..RPPLVVLRQHQWURUSnY NVW Den vækst i økonomien, som USA oplever, kommer også til Europa. Men hvor kraftig væksten bliver, afhænger af EUlandenes økonomiske politik og arbejdsmarkedspolitikken. EU-landene har stadig alvorlige hovedpiner, og codimagnyler hjælper ikke. Reformer er nødvendige.. Det er opfattelsen i EU-kommissionen, der er kommet med sin oversigt over EU-økonomien i Analysen bekræfter, hvor vigtigt det er, at der målbevidst gennemføres en omfattende reformstrategi med det formål at skabe et mere fleksibelt og dynamisk investeringsklima, sagde kommissær Pedro Solbes ved præsentationen af oversigten. Kommissionen sætter fokus på arbejdsmarkedspolitikken, hvor problemerne både er stive arbejdsmarkeder og problemer med at få de unge gennem uddannelserne. Ligesom arbejdsgiverne ønsker Pedro Solbes, at lønnen i højere grad følger den økonomiske udvikling. Går det godt, får lønmodtagerne pæne stigninger. Går det mindre godt med væksten, så er lønstigningerne også i bund. - Det er en almindelig lærdom, at løndannelsen i Europa er kendetegnet ved en høj grad af stivhed og langsom tilpasning til chok, hedder det. Kommissionen erkender, at lønmodtagerne generelt ikke har fået meget mere i lønposen. Men det det burde have vist sig tydeligere på de samlede lønninger. En masse lavtuddannede er kommet i arbejde, og de har ikke bidraget væsentligt til en øget produktivitet. Tværtimod. Og lønningerne bør kun stige, når produktiviteten går i vejret. - EU har som helhed ikke formået at vende det langvarige fald i produktivitetsvæksten til en stigning, hvorimod USA har opnået et bemærkelsesværdigt opsving i den tendens. Siden midten af 90 erne er syv EU-lande dog spurtet fra USA i konkurrencen om højest arbejdsproduktivitet. Irland, Finland og Sverige har endog øget produktiviteten samtidig med, at flere svage grupper er kommet ud på arbejdsmarkedet. Medicinen hedder fortsat løndisciplin, fortsat satsning på ny teknologi og investeringer i arbejdskraften. Uddannelse øger den økonomiske vækst. Reelt kan den ifølge Kommissionen tegne sig for 0,3 til 0,5 procent af den årlige vækst i BNP. Ikke kun de unge, men også de ældre skal på skolebænken gennem en bred satsning. - Erfaringerne viser, at skatteincitamenter, tilskud og ordninger med samfinansiering til fremme af uddannelse skal udformes og evalueres med meget større omhu end tidligere.

9 8GGDQQHOVHOLJJHUL(8ODQGHQH Øget satsning på uddannelse er afgørende, hvis EU skal nå sit mål fra Lissabon i foråret 2000 om at blive den mest konkurrencedygtige region i verden inden år Men hvordan uddannelserne formes, er op til de enkelte lande at finde ud af, fastslog en række af EU-landenes undervisningsministre på et rådsmøde i Bruxelles i sidste uge. Kommissær Viviane Reding fik bred støtte til et arbejdsprogram for uddannelse frem til 2010, men ministrene understregede, at det såkaldte nærhedsprincip gælder for undervisning, og at programmer må være fleksible. Kommissionen har inddraget arbejdsmarkedets parter i arbejdet med programmet. Det er meningen, at uddannelse får en central placering på forårets EU-topmøde, der blandt andet tager målene fra Lissabon op sammen med EU s vækstpolitik. Den italienske rådsformand, Letizia Morati, sagde efter undervisningsministrenes møde, at han er tilfreds med den beslutning. - Jeg er stolt af, at forårstopmødet for første gang ser investeringer i uddannelse som en vigtig del af vækstinitiativet, sagde Letizia Morati. Få dage forinden sagde Viviane Reding på et pressemøde i Bruxelles, at arbejdsprogrammet er en væsentlig del af politikken for øget konkurrenceevne og bekæmpelse af ledighed. Hun begrundede det blandt andet med, at 60 procent af de nye job, der er skabt de seneste fem år, er job, der kræver høje kvalifikationer. - Viden, vækst og konkurrenceevne er direkte forbundet, sagde Viviane Reding. (8VHUSnWRSOHGHUHVO QQLQJHU De mange skandaler om toplederes lønninger får EU-kommissionen til at se nærmere på, hvordan ledelserne i virksomhederne er aflønnet, og hvem de er ansvarlige overfor. Et udspil med anbefalinger ventes at komme næste efterår. EU-kommissionen har længe arbejdet med forslag til virksomhedernes samfundsansvar og god ledelse. Men Kommissionen har afvist at komme med egentlige regler. Og den linje bør Kommissionen fortsætte, hedder det i en række svar fra virksomheder og organisationer i medlemslandene, som Kommissionen har spurgt om behovet for at kikke på forholdene i virksomhederne og de specielle lønforhold for lederne. De børsnoterede selskaber har størst interesse. Det ventes, at rapporten fra Kommissionen blandt andet kommer ind på en særlig adfærdskodeks, åbenhed om ledelsernes forhold, aktionærernes ret til informationer og bestyrelsernes roller. Det ventes imidlertid også, at der bliver debat om rapporten med henstillinger, da lønninger ligger uden for EU s område.

10 8QJHWDEHUMRENDPSHQ Flere end hver anden ung i dele af Italien er uden arbejde. I hele Grækenland er det flere end hver femte. De unge taber kampen om jobbene. Mens ledigheden for kvinder, der er en anden udsat gruppe, steg fra 8,7 procent til 8,8 procent fra 2001 til 2002, steg de unges ledighed i hele EU fra 14,7 procent til 15,2. Dermed var især de unge med til at øge den generelle ledighed. I hele Grækenland findes der ikke en region, hvor de unges ledighed er under 22,5 procent, viser en opgørelse fra EUkommissionen. Den italienske arbejdsminister Roberto Maroni afviser, at Italien ikke gør noget for ungdomsledigheden. - Jeg tror slet ikke på tallene, siger Roberto Maroni til EU-Orientering. Om afvisningen skyldes særlige problemer med sort arbejde i Italien, står hen i det uvisse. Men Roberto Maroni roste på rådsmødet mandag de fremskridt, der under det italienske EU-formandskab var sket i kampen mod det sorte arbejde. Om det kan læses på kommende statistikker, vil tiden vise. Den græske EU-kommissær Anna Diamantopoulou satte også et spørgsmålstegn ved tallene for Grækenland. Men hun anerkendte, at de unges ledighed er et kæmpe problem. - Derfor er det også noget, vi tager op i en række sammenhænge. Vi ønsker uddannelse til de ledige, og at færre falder fra deres udannelse. Tallene for de unges ledighed stammer fra EU s Euro-stat, der rigtig nok er ude i en krise på grund af svindel. Men svindelen har hidtil kun berørt tal i regnskaberne. (8DUEHMGVJLYHUH /RYJLYQLQJVYDQYLG Europa oplever et sandt vanvid af regler. Især er den gal, når miljøet spiller ind. Det er opfattelsen hos de europæiske arbejdsgivere i UNICE. På arbejdsgivernes særlige konkurrencedag i Bruxelles rettede den nye formand, Jürgen Strube, et kraftigt angreb på den mængde af love og regler, der gælder i EU. - Hvem har tid til at læse eller lære sider af regler for EU, spurgte Jürgen Strube. UNICE s generaldirektør, Philippe de Buck, fandt, at der var tale om rent lovgivningsvanvid. UNICE ønsker forenkling af regler og et bedre klima for erhvervslivet. Han blev støttet af den italienske premierminister Silvio Berlusconi, der ifølge pressereferater påpegede, at virksomheder i dag er overbebyrdede med papirer fra Bruxelles. EU-Orientering udgives af LO-Kontoret i Bruxelles. Adresse: LO-DK-office, Bld. du Roi Albert II, 5/24 B-1210 Bruxelles. tel fax: Redaktion: Peder Munch

11

Ministrene lagde vægt på, at nye sygdomme som muskelskader, stress og også problemer med alkohol, narkotika og medicin skal have mere opmærksomhed.

Ministrene lagde vægt på, at nye sygdomme som muskelskader, stress og også problemer med alkohol, narkotika og medicin skal have mere opmærksomhed. (82ULHQWHULQJ )UD/2.RQWRUHW±%UX[HOOHV 1U±MXQL 'DQPDUNNU YHU WRWDOWVWRSIRUDVEHVW (8ODQGHQHVDUEHMGVPLQLVWUHVWUDPPHUUHJOHUIRUDUEHMGH PHGDVEHVWPHQUHJHULQJHQNU YHURJVnHWWRWDOWVWRS IRUSURGXNWLRQDIVDOJDIDVEHVWKROGLJHPDWHULDOHU

Læs mere

EU-Orientering LO-Kontoret i Bruxelles nr.2 7. marts 2003

EU-Orientering LO-Kontoret i Bruxelles nr.2 7. marts 2003 EU-Orientering LO-Kontoret i Bruxelles nr.2 7. marts 2003 Regeringen angriber EU- Kommissionens job-oplæg Et alt for bredt oplæg til ny jobpolitik, mener beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen,

Læs mere

liberalisering. Hensyn til aktionærerne går forud for alt andet, siger John Monks.

liberalisering. Hensyn til aktionærerne går forud for alt andet, siger John Monks. (82ULHQWHULQJ /2.RQWRUHWL%UX[HOOHV QUPDM ()6VNLIWHUOHGHU (IWHUnUVRPJHQHUDOVHNUHW UIRUGHQ(XURS LVNH)DJOLJH 6DPPHQVOXWQLQJ()6VLJHUGHQnULJHLWDOLHQHU(PLOLR*DEDJOLRVWRS RJRYHUODGHUURUHWWLOWRSPDQGHQLGHQEULWLVNHIDJEHY

Læs mere

EU-Orientering. EU-lande imod EU s linje for flere job. Fra LO-Kontoret - Bruxelles nr. 1-22.1.2002

EU-Orientering. EU-lande imod EU s linje for flere job. Fra LO-Kontoret - Bruxelles nr. 1-22.1.2002 EU-Orientering Fra LO-Kontoret - Bruxelles nr. 1-22.1.2002 EU-lande imod EU s linje for flere job Retningslinjerne for jobpolitikken er for detaljerede og omfangsrige, lyder kritikken fra arbejdsministre.

Læs mere

Realkompetence og arbejdsmarkedet

Realkompetence og arbejdsmarkedet Realkompetence og arbejdsmarkedet Realkompetence som en del af den brede VEU- VEU-dagsorden Hvad kendetegner det danske arbejdsmarked Perspektiver ved øget anerkendelse af realkompetence Udfordringer Grundlæggende

Læs mere

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3306 - Alm. anl. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3306 - Alm. anl. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3306 - Alm. anl. Bilag 1 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EUK, j.nr. 400.A.5-0-0 Center for Europa og Nordamerika Den 5. marts 2014 Rådsmøde (almindelige anliggender) den 18.

Læs mere

Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015

Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015 Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015 Status for eurozonen i 2015 europæiske økonomier i krise siden start af finanskrise i 2007-08: produktion stagnerende,

Læs mere

Brug overenskomsten og skab produktivitet

Brug overenskomsten og skab produktivitet Brug overenskomsten og skab produktivitet Kim Graugaard Viceadm. direktør, DI Disposition for oplægget Produktivitet DI s nye taskforce 2 Produktivitet 3 Aftagende vækst i produktiviteten 4 Danmark tæt

Læs mere

RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR

RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR BRIEF RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR Kontakt: Analytiker, Eva Maria Gram +45 26 14 36 38 emg@thinkeuropa.dk RESUME EU- borgere handler som aldrig før på tværs af grænserne, og det kræver

Læs mere

1. Introduktion. 3. Beskrivelse af stress og arbejdsrelateret stress

1. Introduktion. 3. Beskrivelse af stress og arbejdsrelateret stress (cover:) Social dialog Arbejdsrelateret stress Rammeaftale vedrørende arbejdsrelateret stress 1. Introduktion Arbejdsrelateret stress er på såvel internationalt, europæisk og nationalt plan blevet identificeret

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Danmarks nationale reformprogram for 2015

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Danmarks nationale reformprogram for 2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2015 COM(2015) 255 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Danmarks nationale reformprogram for 2015 og med Rådets udtalelse om Danmarks konvergensprogram

Læs mere

Retsforbeholdet forværrer danske familiers retssikkerhed

Retsforbeholdet forværrer danske familiers retssikkerhed BRIEF Retsforbeholdet forværrer danske familiers retssikkerhed Kontakt: Analytiker, Eva Maria Gram +45 26 14 36 38 emg@thinkeuropa.dk RESUME Mere end 1000 danskere gifter sig hvert år med en borger fra

Læs mere

Der stilles mange spørgsmål til arbejdsformen og metoder, som der helt naturligt ikke kan gives noget entydigt svar på.

Der stilles mange spørgsmål til arbejdsformen og metoder, som der helt naturligt ikke kan gives noget entydigt svar på. FFI kongres den 5.-10. december 2004 i Miyazaki, Japan,QGO JDI/2IRUPDQG+DQV-HQVHQWLOWHPDµ(QYHUGHQDWIRUDQGUHµ Jeg vil gerne begynde med at kvittere for en god rapport, som skarpt og præcist analyserer de

Læs mere

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA pct. 8. april 2013 Faktaark til Produktivitetskommissionens rapport Danmarks Produktivitet Hvor er problemerne? Servicesektoren halter bagefter Produktivitetsudviklingen har gennem de seneste mange år

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 19. marts 2015 Status på EU s store investeringsplan

Læs mere

Den danske arbejdsmarkedsmodel er blandt. Europas mest fleksible

Den danske arbejdsmarkedsmodel er blandt. Europas mest fleksible Organisation for erhvervslivet 2. april 29 Den danske arbejdsmarkedsmodel er blandt Europas mest fleksible AF KONSULENT JENS ERIK ZEBIS SØRENSEN, JEZS@DI.DK Danmark er ramt af en økonomisk krise, der ikke

Læs mere

Andelen af langtidsledige unge i Danmark er blandt de laveste i EU

Andelen af langtidsledige unge i Danmark er blandt de laveste i EU Andelen af langtidsledige unge i Danmark er blandt de laveste i EU Arbejdsløsheden er for de unge faldende. Samtidige er den danske ungdomsledighed blandt de laveste i EU. Mindst lige så positivt er det

Læs mere

Ansættelse af udlændinge

Ansættelse af udlændinge Gode råd om Ansættelse af udlændinge Det kan være svært at holde styr på reglerne og vilkårene for at ansætte udlændinge i danske virksomheder. Denne pjece giver et overblik over mulighederne for at ansætte

Læs mere

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Europa-Kommissionens høring, GD MARKT Indledende bemærkning: Dette spørgeskema er udarbejdet af Generaldirektorat for Det Indre Marked og Tjenesteydelser for at

Læs mere

Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 30 år

Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 30 år Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 3 år Arbejdsløsheden blandt de 1-29-årige i Europa vokser fortsat og er nu på 1 pct. Det svarer til, at 9,2 mio. arbejdsløse i EU-27 er under 3 år. Arbejdsløsheden

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget 18. december 2007 EF-Domstolen: Svensk kollektiv blokade er i strid

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

Grønbogen om pensioner

Grønbogen om pensioner MEMO/10/302 Bruxelles, den 7. juli 2010 Grønbogen om pensioner Hvorfor offentliggør Kommissionen grønbogen nu? Befolkningens aldring lægger pres på pensionssystemerne i Europa som følge af den øgede levealder

Læs mere

Beskæftigelsespolitik uden effekt

Beskæftigelsespolitik uden effekt REGERING PÅ VILDSPOR Beskæftigelsespolitik uden effekt VK-regeringens beskæftigelsespolitik bygger på den grundopfattelse, at der er arbejde nok, men at udbuddet af arbejdskraft enten ikke er godt nok

Læs mere

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures et netværk til hjælp for arbejdstagere,

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 5. maj 2015 Juncker: EU-budget skal mobilisere

Læs mere

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3027 - økofin Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3027 - økofin Bilag 4 Offentligt Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3027 - økofin Bilag 4 Offentligt 8. februar 2015 Supplerende samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 13. juli 2010 1. Den europæiske finansielle tilsynspakke a) (evt.)

Læs mere

Den danske model Frivillige aftaler. gennem mere end 100 år

Den danske model Frivillige aftaler. gennem mere end 100 år Den danske model Frivillige aftaler gennem mere end 100 år 1 Den danske model - frivillige aftaler gennem mere end 100 år Udgivet af CO-industri, redigeret november 2012 Oplag: 1.000 Design og grafisk

Læs mere

Viceadm. direktør Kim Graugaard

Viceadm. direktør Kim Graugaard Viceadm. direktør Produktivitet er vejen til vækst 5 Værdiskabelse fordelt efter vækstårsag Gennemsnitlig årligt vækstbidrag, pct. Timeproduktivitet Gns. arbejdstid Beskæftigelse 4 3 2 1 0 1966-1979 1980-1994

Læs mere

EU (Ikke færdigt) af Joachim Ohrt Fehler, 2015. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk

EU (Ikke færdigt) af Joachim Ohrt Fehler, 2015. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk EU (Ikke færdigt) af Joachim Ohrt Fehler, 2015. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk Københavner kriterierne: Optagelseskriterier for at kunne blive medlem af EU. Det politiske kriterium Landet

Læs mere

Plenumdebat 1 Europa og de danske kommuner

Plenumdebat 1 Europa og de danske kommuner Plenumdebat 1 Europa og de danske kommuner torsdag den 10. januar 2013 Kommunaløkonomisk Forum 2013 10. & 11. januar 2013 I Aalborg Kongres & Kultur Center Indlæg på Kommunaløkonomisk Forum Per Callesen,

Læs mere

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere beskyldes ofte for at være for dyre, men når lønniveauet sættes op i mod den værdi, som danske arbejdere skaber, er det tydeligt, at

Læs mere

Præsentation #02 UDENLANDSKE INVESTERINGER OG DANMARKS ATTRAKTIVITET

Præsentation #02 UDENLANDSKE INVESTERINGER OG DANMARKS ATTRAKTIVITET Januar 2013 Præsentation #02 UDENLANDSKE INVESTERINGER OG DANMARKS ATTRAKTIVITET Præsentation udarbejdet af Copenhagen Economics for Axcelfuture Udenlandske investeringer og Danmarks attraktivitet Udenlandske

Læs mere

Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land

Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land DI Analysepapir, juli 2012 Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land Af chefkonsulent Morten Granzau Nielsen, Mogr@di.dk Danmark er blandt de lande, der er bedst rustet til få styr på de

Læs mere

Arbejdsmarkedsmodeller og Trepartssamarbejde

Arbejdsmarkedsmodeller og Trepartssamarbejde Arbejdsmarkedsmodeller og Trepartssamarbejde Definition af begreber v. Carsten D. Nielsen Arbejdsmarkedsmodeller Ofte nævnes de to begreber i flæng: Den danske Model Den danske flexicurity Model Men: både

Læs mere

Hjælp til at søge medarbejdere i Europa

Hjælp til at søge medarbejdere i Europa Hjælp til at søge medarbejdere i Europa Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures: hjælp til at søge medarbejdere i Europa Søger du at opbygge

Læs mere

Dansk Facilities Management netværk. Renholdsworkshop 28. november 2006. HTS-A Arbejdsgiver- og Erhvervsorganisationen

Dansk Facilities Management netværk. Renholdsworkshop 28. november 2006. HTS-A Arbejdsgiver- og Erhvervsorganisationen Dansk Facilities Management netværk Renholdsworkshop 28. november 2006 HTS-A Arbejdsgiver- og Erhvervsorganisationen 1 HTS A - historisk i korte træk 1917 - dannelsen af Sammenslutningen af Havne- og Købmandsorganisation

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

11.500.000 langtidsledige EU-borgere i 2015

11.500.000 langtidsledige EU-borgere i 2015 11.00.000 langtidsledige EU-borgere i 01 Langtidsledigheden i EU er den højeste, der er målt siden midten/slutningen af 1990 erne. En ny prognose, som AE har udarbejdet i fællesskab med OFCE fra Frankrig

Læs mere

Europæisk investeringspagt kan skabe 1,6 mio. job i EU

Europæisk investeringspagt kan skabe 1,6 mio. job i EU Europæisk investeringspagt kan skabe 1,6 mio. job i EU Efter flere år, hvor fokus udelukkende har været på besparelser i Europa, har dagsordenen i flere europæiske lande ændret sig, og det ser nu ud til,

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 27 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 27 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 27 Offentligt Europaudvalget Folketingets Økonomiske Konsulent EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 8. februar 2015 Kommissionens vurdering

Læs mere

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil 29. oktober 2014 Global økonomi er stabil Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest De globale aktiemarkeder har udvist betydelige svingninger de sidste par uger. Årsagerne hertil er mange. Dels

Læs mere

Krise i Europa: 10 millioner europæere er nu langtidsledige

Krise i Europa: 10 millioner europæere er nu langtidsledige Krise i Europa: 10 millioner Krisen i Europa gør ondt. Ledigheden i EU-7 er nu oppe på 10,3 pct. svarende til,7 mio. personer. Det er det højeste niveau i 1 år. Samtidig viser nye tal fra Eurostat, som

Læs mere

Anne E. Jensen Sådan arbejder jeg i Europa-Parlamentet

Anne E. Jensen Sådan arbejder jeg i Europa-Parlamentet Anne E. Jensen Sådan arbejder jeg i Europa-Parlamentet Anne E. og Transportkommissær Barrot til første spadestik til den sikre rasteplads i Valenciennes. I baggrunden: Europæiske transportarbejdere. Min

Læs mere

Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 4. december 2012

Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 4. december 2012 Europaudvalget 2012 Rådsmøde 3205 - økofin Bilag 4 Offentligt Enhed International Økonomi Sagsbehandler [INI] Koordineret med [INI] Sagsnr. Doknr. Dato Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 4. december

Læs mere

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark.

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark. Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 4 60 32 24. maj 2014 Industriens lønkonkurrenceevne er stadig svækket i forhold til situationen i 2000. På trods af forbedringer siden 2008 har Danmark

Læs mere

FAKTAARK 5. Medarbejdere fra andre EU-lande bruger det sociale system ligesom danske medarbejdere

FAKTAARK 5. Medarbejdere fra andre EU-lande bruger det sociale system ligesom danske medarbejdere Medarbejdere fra andre EU-lande bruger det sociale system ligesom danske medarbejdere Udfordring Europæiske statsborgere kommer ikke til Danmark for at udnytte de danske velfærdsydelser. De kommer, fordi

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0379 Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0379 Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0379 Bilag 3 Offentligt NOTAT Dato: INM 319 Grund- og nærhedsnotat notat vedrørende forslag om betingelserne for tredjelandsstatsborgeres indrejse og ophold med henblik på

Læs mere

Høj løn og høj beskæftigelse går hånd i hånd i Europa

Høj løn og høj beskæftigelse går hånd i hånd i Europa Høj løn og høj beskæftigelse går hånd i hånd i Europa Politikerne gentager igen og igen, at høje danske lønomkostninger skader beskæftigelsen, og bruger påstanden som argument for nødvendigheden af lønnedgang.

Læs mere

Kirsten Normann Andersens Grundlovstale i Strandbyparken i Esbjerg. Grundlovstale 5. juni 2013. Af Kirsten Normann Andersen, FOA Århus

Kirsten Normann Andersens Grundlovstale i Strandbyparken i Esbjerg. Grundlovstale 5. juni 2013. Af Kirsten Normann Andersen, FOA Århus Grundlovstale 5. juni 2013 Af Kirsten Normann Andersen, FOA Århus Folkebevægelsens mission er vigtigere end nogensinde. Lidt ironisk kan man måske konkludere, at tidligere tiders succes kan være forklaringen

Læs mere

Social dumping i telemarketing

Social dumping i telemarketing Social dumping i telemarketing skal stoppes 5 FOTO: Ansatte i telemarketing sidder flere steder tæt sammen. HK kalder arbejdsvilkårene i telemarketing for social dumping. 10 Radikale Venstre vil i dialog

Læs mere

EU s sparepolitik har haft store sociale konsekvenser

EU s sparepolitik har haft store sociale konsekvenser EU s sparepolitik har haft store sociale konsekvenser Ny prognose for langtidsledigheden viser, at langtidsledigheden i EU, som i øjeblikket er den højeste siden slutningen af 9 erne, kan blive vanskelig

Læs mere

EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER

EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER De små virksomheder er rygraden i Europas økonomi. Det er her, jobbene skabes, og her forretningsidéerne udklækkes. Europas bestræbelser på at indføre den nye økonomi

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014 EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014 I 2014 var Danmarks eksport af energiteknologi 74,4 mia. kr., hvilket er en stigning på 10,7 pct. i forhold til året før. Eksporten af energiteknologi udgør 12 pct. af den

Læs mere

Uddannelse, Beskæftigelse og det danske produktivitetsproblem

Uddannelse, Beskæftigelse og det danske produktivitetsproblem Uddannelse, Beskæftigelse og det danske produktivitetsproblem Carl-Johan Dalgaard JobCAMP 13 29. Oktober 2013 3 Spørgsmål 1.Hvori består det danske produktivitetsproblem? 2.Hvorfor har Danmark tabt så

Læs mere

Den økonomiske krise den perfekte storm

Den økonomiske krise den perfekte storm Den økonomiske krise den perfekte storm Agenda Den økonomiske krise lige nu USA Europa Asien Danmark Politiske initiativer skattereform som Instrument til at øge arbejdsudbuddet Det amerikanske og det

Læs mere

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser Den 24. september 213 Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser En undersøgelse blandt 15 europæiske lande viser, at der ikke outsources særlig mange job fra Europa målt

Læs mere

Hvordan får vi Danmark op i gear?

Hvordan får vi Danmark op i gear? MainTech 2013 15. maj 13 Hvordan får vi Danmark op i gear? Kent Damsgaard Underdirektør, DI Kan du få 500 kr. ud af en femmer? 2 Danske virksomheder har globale styrker Blandt de bedste til at levere i

Læs mere

EU-Orientering. Social dialog i EU i ruiner

EU-Orientering. Social dialog i EU i ruiner EU-Orientering LO-Kontoret i Bruxelles nr.6 2. september 2004 ------------------------------------------------------------------------------ Social dialog i EU i ruiner Europa-Parlamentets beskæftigelsesudvalg

Læs mere

Beskæftigelsesministerens tale ved åbent samråd om lov om foreningsfrihed, samrådsspørgsmål AD, AE, AF og AG (BEU alm. del), den 18.

Beskæftigelsesministerens tale ved åbent samråd om lov om foreningsfrihed, samrådsspørgsmål AD, AE, AF og AG (BEU alm. del), den 18. Beskæftigelsesudvalget 2011-12 BEU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 290 Offentligt T A L E Beskæftigelsesministerens tale ved åbent samråd om lov om foreningsfrihed, samrådsspørgsmål AD, AE, AF og

Læs mere

Det ligner slave arbejde

Det ligner slave arbejde stop social dumping Hver dag er der nye eksempler på underbetaling af udenlandske arbejdere, som ofte lever under slavelignende forhold. Social dumping breder sig til flere og flere brancher. Vi har allerede

Læs mere

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved Pressemøde ved Adm. direktør Inspiration til udvikling 2 Krisen har været hård, men lavvæksten begyndte inden Pct. 5 4 3 2 1 Årlig BNP-vækst 0-1 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009-2 -3-4

Læs mere

Arbejdstidsdirektivet

Arbejdstidsdirektivet Arbejdstidsdirektivet Arbejdstid er igen på dagsordenen, og Europa-kommissionen vil formentlig offentliggøre nye forslag til Arbejdstidsdirektivet tidligt på året i 2015. Konsekvenserne for EPSU og dets

Læs mere

FTF's svar på arbejdsmarkedskommissionens oplæg - Mere velfærd kræver mere arbejde

FTF's svar på arbejdsmarkedskommissionens oplæg - Mere velfærd kræver mere arbejde 07-1389 - 15.05.2008 FTF's svar på arbejdsmarkedskommissionens oplæg - Mere velfærd kræver mere arbejde FTF er enig i at mere velfærd kræver mere arbejde, men accepterer ikke skattestop og ufinansierede

Læs mere

Den økonomiske efterårsprognose 2014 Langsom genopretning med meget lav inflation

Den økonomiske efterårsprognose 2014 Langsom genopretning med meget lav inflation Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse Den økonomiske efterårsprognose 2014 Langsom genopretning med meget lav inflation Bruxelles, 04 november 2014 Kommissionens efterårsprognose forudser svag økonomisk

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

Euro-krisen hvorfor? Jesper Jespersen jesperj@ruc.dk Tirsdag, den 18. september 2012

Euro-krisen hvorfor? Jesper Jespersen jesperj@ruc.dk Tirsdag, den 18. september 2012 Euro-krisen hvorfor? Jesper Jespersen jesperj@ruc.dk Tirsdag, den 18. september 2012 Fordi ØMUen har en række indbyggede svagheder 1. Konvergens-kriterierne sikrer ikke konvergens 2. Stabilitetspagten

Læs mere

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT Indledning Indledende bemærkninger: Dette dokument er udarbejdet af Generaldirektoratet for det

Læs mere

1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger

1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger 1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger Godmorgen Kære venner I mere end hundrede år har vi Socialdemokraterne og fagbevægelsen - kæmpet for større retfærdighed, større frihed,

Læs mere

Arbejde I UDLANDET 10-2014

Arbejde I UDLANDET 10-2014 Arbejde I UDLANDET 10-2014 Indholdsfortegnelse: Hvor skal du socialt sikres, når du arbejder 3 2 Arbejdsløshedsforsikring ved arbejde udenfor EØS 3 Arbejdsløshedsforsikring ved arbejde indenfor EØS 4 Udstationeret

Læs mere

Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Summary in Danish. Dansk resumé

Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Summary in Danish. Dansk resumé Education at a Glance 2010: OECD Indicators Summary in Danish Education at a Glance 2010: OECD Indicators Dansk resumé På tværs af OECD-landene forsøger regeringer at finde løsninger, der gør uddannelse

Læs mere

DØR s forårsrapport 2012 Formandskabet for Det Økonomiske Råd 29. maj 2012. BNP, 2007 = 100 105 Danmark Euroområdet

DØR s forårsrapport 2012 Formandskabet for Det Økonomiske Råd 29. maj 2012. BNP, 2007 = 100 105 Danmark Euroområdet DØR s forårsrapport 2012 Formandskabet for Det Økonomiske Råd 29. maj 2012 BNP, 2007 = 100 105 Danmark Euroområdet 100 USA 95 90 85 80 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 Disposition 1. Den europæiske statsgældskrise

Læs mere

På sygefraværsområdet har en hvidbog om muskel- og skeletbesvær i 2008 affødt initiativer, der skal sikre en hurtig tilbagevenden til arbejdspladsen.

På sygefraværsområdet har en hvidbog om muskel- og skeletbesvær i 2008 affødt initiativer, der skal sikre en hurtig tilbagevenden til arbejdspladsen. 'HQ,QWHUQDWLRQDOH$UEHMGVPLOM GDJDSULOL'DQPDUN 6LNNHUWRJVXQGWDUEHMGHIRUDOOH 6WDWXVRYHUDUEHMGVPLOM HWVWLOVWDQGL'DQPDUNRJXGODQGHW ,QGVDWVIRUVLNNHUWRJVXQGWDUEHMGH Globalt og nationalt udgør et dårligt arbejdsmiljø

Læs mere

(Det talte ord gælder) Tak for invitationen. Det er en fornøjelse at være blandt jer.

(Det talte ord gælder) Tak for invitationen. Det er en fornøjelse at være blandt jer. Den 1. maj 2005 PDMWDOH Y/2VHNUHW U+DUDOG% UVWLQJ (Det talte ord gælder) Tak for invitationen. Det er en fornøjelse at være blandt jer. Der er altid noget glædeligt over 1. maj. Det er en af de dage i

Læs mere

DAGSORDEN 31. MAJ - 1. JUNI 2006 BRUXELLES RETTELSE. Mødedokument

DAGSORDEN 31. MAJ - 1. JUNI 2006 BRUXELLES RETTELSE. Mødedokument Mødedokument RETTELSE DAGSORDEN 31. MAJ - 1. JUNI 2006 BRUXELLES MED DE ÆNDRINGER, SOM FORMANDEN VIL FORESLÅ VED BEGYNDELSEN AF MØDET ONSDAG DEN 31. MAJ 2006 30/05/06 PE DA DA Forklaring af procedurerne

Læs mere

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2012

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2012 ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN I var den danske eksport af energiteknologi 61,1 mia. kr., hvilket er en stigning på 1,2 pct. i forhold til året før. Eksporten af energiteknologi udgør 10 pct. af den samlede

Læs mere

DANSKERNE: GRÆSK GÆLD SKAL IKKE EFTERGIVES

DANSKERNE: GRÆSK GÆLD SKAL IKKE EFTERGIVES BRIEF DANSKERNE: GRÆSK GÆLD SKAL IKKE EFTERGIVES Kontakt: Cheføkonom, Mikkel Høegh +4 21 4 87 97 mhg@thinkeuropa.dk RESUME I denne uge skal der være møde mellem grækerne og eurogruppen, og efter alt at

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 6 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 6 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 6 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 3. december 2007 EU s udvidelse Kommissionen vedtog i november 2007 den

Læs mere

Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 236 Offentligt

Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 236 Offentligt Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 236 Offentligt Europaudvalget, Skatteudvalget, Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 18. april 2011 Grønbog

Læs mere

Derfor vil Socialdemokraterne invitere alle Folketingets partier til at indgå en bred politisk aftale om et trygt og ordentligt arbejdsmarked.

Derfor vil Socialdemokraterne invitere alle Folketingets partier til at indgå en bred politisk aftale om et trygt og ordentligt arbejdsmarked. Det danske arbejdsmarked er unikt. Vi evner at kombinere fleksibilitet og tryghed, og regulering af lønninger sker uden politisk indblanding. Det gør vores økonomi omstillingsparat i en tid, hvor den globale

Læs mere

Statsministerens nytårstale 2013 Men det er svært at konkurrere, når konkurrenceevnen på 10 år er blevet næsten 20 procent ringere

Statsministerens nytårstale 2013 Men det er svært at konkurrere, når konkurrenceevnen på 10 år er blevet næsten 20 procent ringere Statsministerens nytårstale 213 Men det er svært at konkurrere, når konkurrenceevnen på 1 år er blevet næsten 2 procent ringere Helle får inspiration fra Økonomisk Redegørelse August 212 Beskæftigelsesudviklingen

Læs mere

Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik

Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik Igennem de sidste fire år har Socialdemokraterne sikret en fornuftig balance i udlændingepolitikken. På den ene side påtager

Læs mere

Studie til opfølgning på valget til Europa-Parlamentet 2014 VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET 2014

Studie til opfølgning på valget til Europa-Parlamentet 2014 VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET 2014 Directorate-General for Communication PUBLIC OPINION MONITORING UNIT Brussels, October 2014 Studie til opfølgning på valget til Europa-Parlamentet 2014 VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET 2014 SAMMENFATTENDE

Læs mere

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 5. februar 2007 Folketingets repræsentant ved EU. Roaming. Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 5. februar 2007 Folketingets repræsentant ved EU. Roaming. Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 5. februar 2007 Folketingets repræsentant ved EU Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere Roaming Resumé Kommissionen har fremsat et forslag til forordning

Læs mere

MLC gennemførelse i EU-retten. Søfartsstyrelsen v/specialkonsulent Philippe Bauchy, Maritim Regulering og Besætning

MLC gennemførelse i EU-retten. Søfartsstyrelsen v/specialkonsulent Philippe Bauchy, Maritim Regulering og Besætning MLC seminar 20. juni 2013 Søfartsstyrelsen v/specialkonsulent Philippe Bauchy, Maritim Regulering og Besætning Hvordan bliver MLC gennemført i EUretten? Hvor langt er arbejdet? Hvilke betydninger får EU-reglerne?

Læs mere

Handels- og investeringsaftalen mellem EU og USA (TTIP)

Handels- og investeringsaftalen mellem EU og USA (TTIP) Handels- og investeringsaftalen mellem EU og USA (TTIP) Vedtaget på Hovedorganisationernes EU-udvalgsmøde 18. november 2014 Indledning Som led i udviklingen af de tre hovedorganisationers EU-arbejde er

Læs mere

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2972 - Økofin Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2972 - Økofin Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2972 - Økofin Bilag 2 Offentligt 29. oktober 2009 Supplement til samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 10. november 2009 1. (evt.) Opfølgning på G20-Finansministermøde den

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 7.03.2008 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Andragende 82/2003 af Petros-Constantinos Evangelatos, græsk statsborger, om anerkendelse af kvalifikationer i

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 1 Indhold: Ugens tema I Ugens tema II Kontanthjælpsreform: flere i uddannelse og job Regeringens vækstplan skal øge væksten og skabe job Ugens tendens Fald i ledigheden

Læs mere

Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes

Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes IP/08/1831 Bruxelles, 28. november 2008 Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes Bredbåndsdækningen i Europa vokser fortsat fra 18,2 % i juli 2007 til 21,7 % i

Læs mere

HUMBUG & SØN Kritik: Nye EU-regler lægger op til fup og svindel Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Tirsdag den 26. maj 2015, 05:00

HUMBUG & SØN Kritik: Nye EU-regler lægger op til fup og svindel Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Tirsdag den 26. maj 2015, 05:00 HUMBUG & SØN Kritik: Nye EU-regler lægger op til fup og svindel Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Tirsdag den 26. maj 2015, 05:00 Del: EU-Kommissionen vil gøre det lettere at stifte selskaber overalt i

Læs mere

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget og Udenrigsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 1. december 2010 Grønbog om fremtidens udviklingspolitik

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del EU Note 3 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del EU Note 3 Offentligt Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del EU Note 3 Offentligt Europaudvalget EU-Oplysningen & Den Økonomiske Konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 6. august 2015 Den nye lånepakke

Læs mere

EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet i den skandinaviske arbejdsmarkedsmodel

EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet i den skandinaviske arbejdsmarkedsmodel Europaudvalget EU-note - E 60 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 25. maj 2007 EU-Konsulenten Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet

Læs mere

Overgang fra skole til erhvervsliv Grundlæggende principper og anbefalinger til brug for politiske beslutningstagere

Overgang fra skole til erhvervsliv Grundlæggende principper og anbefalinger til brug for politiske beslutningstagere Overgang fra skole til erhvervsliv Grundlæggende principper og anbefalinger til brug for politiske beslutningstagere I slutningen af 1999 iværksatte European Agency for Development in Special Needs Education

Læs mere

Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) EU-note - E 11 Offentligt

Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) EU-note - E 11 Offentligt Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) EU-note - E 11 Offentligt Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 12. december 2007 EF-Domstolen

Læs mere