EU-Orientering. samme tid. Dermed var retten til høring væk. /2.RQWRUHWL%UX[HOOHV

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EU-Orientering. samme tid. Dermed var retten til høring væk. /2.RQWRUHWL%UX[HOOHV"

Transkript

1 EU-Orientering /2.RQWRUHWL%UX[HOOHV QU±GHFHPEHU 6RFLDOLVWHUXGIRUGUHU(8IRUOLJ )RUOLJRPUHJOHUIRUYLUNVRPKHGVRSN EEOLYHUXGIRUGUHWDI(83DUODPHQWHWV VRFLDOLVWHUGHUNU YHUO QPRGWDJHUQHVUHWWLOLQIRUPDWLRQRJK ULQJQnU YLUNVRPKHGHUN EHUDNWLHURSLDQGUHYLUNVRPKHGHU Den socialistiske gruppe i Europa- Parlamentet lægger op til et armtag om lønmodtagernes ret til information og høring, når det samlede parlament om to uger stemmer om spilleregler for opkøb af aktier. Gruppen mener, at både den kristelige-konservative PPE-gruppe og den liberale gruppe bryder en aftale om, at de ansatte både skal informeres og høres, når virksomheder køber aktier op i andre virksomheder for at overtage dem. Det socialistiske medlem Ieke van den Burg påpeger, at parlamentets økonomiske udvalg sidste mandag indføjede bestemmelser om, at lønmodtagerne ikke kun får informationer, men også mulighed for at udtale sig om betydningen for beskæftigelse og arbejdsforhold, hvis en virksomhed køber en anden virksomheds aktier op. Hun mener, at der var en klar aftale om, at det afgørende udvalg for det indre marked tog samme bestemmelser med, da udvalget stemte torsdag. Det skete ikke. Ordføreren i udvalget, Klaus- Heiner Lehne, PPE-gruppen, brød aftalen og fulgte i stedet den tekst, som erhvervsministrene i rådet vedtog på samme tid. Dermed var retten til høring væk. - Jeg er meget skuffet. Huhne (liberal) og Lehne følger blindt det italienske EU-formandskab, endnu inden der er en enighed blandt ministrene, siger Ieke van den Burg. Hun påpeger, at netop information og også høring er betingelsen for, at den socialistiske gruppe støtter det kompromis, det italienske EU-formandskab brygger sammen om regler for virksomhedsopkøb. Desuden finder hun, at Europa-Parlamentet altid må spille en selvstændig rolle og ikke bare blindt følge ministrene i rådet. Den Europæiske Faglige Sammenslutning, EFS, støtter den socialistiske gruppe i kravet om bedre information og høring af lønmodtagerne. Som billedet tegner sig nu, er EFS ikke tilfreds. - Det er ikke acceptabelt, at det kun er aktionærerne, der kan afgøre et selskabs fremtid. Det er endnu mindre acceptabelt, at arbejdsstyrken og andre med tilknytning til forholdene i virksomhederne endog ikke er ordentligt informeret og hørt i rimelig tid, siger generalsekretær i EFS, John Monks, der finder, at forslaget uden information og høring er endnu et skridt bort fra den europæiske, sociale model. Ieke van den Burg siger, at der nu ikke er basis for kompromis.

2 Den socialistiske gruppe går tilbage til en tidligere holdning, hvor virksomheder frit efter nationale love kan gå til modværge, når andre virksomheder forsøger at købe dem op, og at information, høring og medbestemmelse i de tilfælde også skal følge nationale love. I EFS er John Monks også enig i, at der skal være frie spilleregler for at imødegå virksomhedsopkøb. - Alle interesserne om en virksomhed ledelsen, bestyrelsen og arbejdsstyrken og deres repræsentanter må have mulighed for effektivt at imødegå en sammenlægning, som ikke bidrager til en bæredygtig udvikling for virksomheden og omegnen og fører til større tab af arbejdspladser, siger John Monks. Parlamentets ordfører, Klaus-Heine Lehne, afviser totalt angrebene fra den socialistiske gruppe og kalder gruppens modstand for grotesk. - De afviser kompromiset, formodentlig fordi det ikke i tilstrækkelig grad følger arbejdstagernes rettigheder. Men andre socialistiske ideer er blevet blokeret af den britiske Labour-regering, siger Klaus-Heine Lehne. Han anmoder socialisterne om at nå til enighed med sig selv og ikke komme med krav i Europa-Parlamentet, som de så selv stemmer ned i ministerrådet med den britiske regering i spidsen. Det er anden gang, socialisterne i Europa-Parlamentet skaber røre om forslaget til regler for opkøb af aktier. For to år siden blokerede parlamentet efter hårdt lobby-arbejde fra EFS for et kompromis, der var indgået med ministrene i Rådet. Kommissionen kom herefter med et nyt forslag, som rådet torsdag nåede til enighed om, men alliancen mellem EFS og den socialistiske gruppe kæmper nu igen imod. (8NRPPLVVLRQHQLPRGIRUOLJ 'HQVRFLDOLVWLVNHJUXSSHL(XURSD3DUODPHQWHWInUVW WWHIUD(8 NRPPLVVLRQHQLRSJ URPYLUNVRPKHGVRSN EPHQ.RPPLVVLRQHQV NULWLNJnULPRGVDWUHWQLQJDIVRFLDOLVWHUQHV - Rådet for konkurrence siger, det vil blive opfattet som et, der træffer beslutninger. Jeg må sige, at hvis rådet fortsætter med at træffe beslutninger som denne, så vil EU aldrig nå sit mål om at blive den mest konkurrencedygtige økonomi i verden i Så hård var bedømmelsen fra EUkommissær Frits Bolkestein, efter EUlandenes erhvervsministre torsdag blev enige om regler for virksomheders opkøb af aktier i andre virksomheder. Kommissionen var direkte imod et kompromis, fordi det efter Bolkesteins opfattelse ikke skaber den konkurrence og åbenhed, der gør det lettere for virksom heder at overtage andre virksomheder. Derimod er der stadig muligheder for lande at bevare nationale ordninger, der gør det vanskeligt at købe virksomheder op. Til ordningerne, der fortsat kan bestå, er de danske systemer med B-aktier uden stemmeret. Kommissionens kritik er den stik modsatte end kritikken fra den socialistiske gruppe i Europa-Parlamentet, der ønsker de nationale ordninger bevaret i større omfang og større hensyn til de ansatte ret til information og høring. IRUWV WWHV

3 For erhvervsminister Bendt Bendtsen var det afgørende, at de danske B-aktier bestod prøven i rådet. Han forstod ikke Kommissionens modvilje mod ordningerne. - Der er intet bevis på, at den nordiske model med A- og B-aktier giver færre investeringer i virksomhederne. Det her er en sag, hvor jeg ikke er enig med Frits Bolkestein, sagde Bendt Bendtsen efter mødet. Han afviste også, at det var en uretfærdigt over for ejerne af B-aktier, at de fortsat ikke fik stemmeret. - Alle kender betingelserne, når de køber aktierne, sagde Bendt Bendtsen. Han erkendte dog, at der stadig er vide rammer for, at virksomheder sætter ind med modforholdsregler, hvis de mener, at de udsættes for opkøb af aktier. - Men det er ikke noget beskyttelsesdirektiv, sagde Bendt Bendtsen. 'UDPDVOXWRP(8VRFLDOORYH cuvduehmghphguhjohuirunrruglqhulqjdi(8odqghqhvvrfldohv\vwhphuhu W WSnDIVOXWQLQJHIWHUGHEHVN IWLJHOVHVPLQLVWUHHUHQLJHRPKYHPGHU EHWDOHU\GHOVHUQnUERUJHUQHInUKM OSLDQGUHODQGH EU-landenes beskæftigelses- og socialministre vedtog mandag en omfattende pakke, der koordinerer de enkelte landes sociale love. På et rådsmøde i Bruxelles ryddede de 15 ministre de sidste problemer med grænsearbejdere af vejen, og dermed er hele pakken på plads. Pakken gør det lettere for borgere i EU at tage arbejde i et andet land uden at miste sociale rettigheder. Den koordinerer landenes bestemmelser ved sygdom i det andet land, betalinger ved arbejdsulykker, ydelser ved dødsfald, men også de politisk ømfindtlige spørgsmål om pension og ydelser ved invaliditet. Det står dermed klart hvilket land, der betaler sociale ordninger, når borgere i EUlandene tager arbejde eller ophold i et andet land. Ministrene har slidt med reglerne i over fem år og har tidligere opnået enighed om en række af spørgsmålene. Men forhandlingerne har i perioder været totalt blokerede, fordi alle landene skal være enige om den samlede pakke og ikke blot de enkelte dele. Den enighed har været vanskelig at opnå, erkendte en tilfreds EU-kommissær Anna Diamantopoulou efter vedtagelsen. - Det er fem års arbejde med hundreder af siders bestemmelser, vi nu slutter af. Det er bestemmelser, der har betydning for millioner af borgere i Europa, der arbejder i et andet land, sagde EUkommissær Anna Diamantopoulou efter vedtagelsen. Hun slog samtidig fast, at pakken intet har at gøre med sociale ydelser og former for socialhjælp. - Der er ikke tale om at harmonisere regler og ydelser, men om at koordinere regler for betalingen mellem landenes myndigheder, sagde Anna Diamantopoulou efter mødet og understregede, at kontanthjælp falder uden for reglerne. Pakken var først hjemme, før Luxembourg fik de sidste indrømmelser. De sidste problemer gjaldt grænsearbejdere. Luxembourg ville ikke betale dagpenge til alle de tyskere, franskmænd og Belgiere og andre, der bor i hjemlandet, men mister et arbejde i Luxembourg. Før mødet modsatte Luxembourgs arbejdsminister, Francois Biltgen, sig et kompromis, der sagde, at Luxembourg skulle betale i seks måneder til en ledig i et andet land, der havde

4 arbejdet i over 12 måneder i Luxembourg de seneste to år og derefter blev arbejdsløs. Luxembourg fik perioden sat ned til fem måneder og samtidig ret til at indgå særlige bilaterale aftaler med Frankrig, Belgien og Tyskland om lavere betalingerne. - Vi har særlige problemer, fordi vi har mange grænsearbejdere. Derfor er jeg glad for, at vi nu har fået et kompromis, vi kan leve med. Luxembourg er altid tilfreds, når vi bidrager til at løse sociale problemer i Europa, sagde Francois Biltgen efter vedtagelsen. Ministrene vedtog i oktober, at den danske efterlønsordning ikke er omfattet af koordineringen. Den er en særlig dansk ordning. $QVDWWHVLQGIO\GHOVHLQ\W(8RSJ U 20 år efter, at EU-kommissionen forliste med et forslag om regler for sammenlægninger af virksomheder, forsøger Kommissionen sig med et nyt forslag. Belært af erfaringerne fra sidst har forslaget denne gang taget højde for regler om de ansattes indflydelse. Kommissionen lægger sig nu tæt op af de regler om medindflydelse, som er med i regler for det europæiske selskab. I 1984 afviste Europa-Parlamentet et forslag om regler for sammenlægning af virksomheder netop, fordi forslaget ikke samtidig havde regler for, hvordan ansatte med ret til medbestemmelse beva- rede den ret, når deres virksomhed gik sammen med en anden virksomhed. I forslaget hedder det nu, at det skal sikres, at virksomheder ikke kryber uden om ansattes medbestemmelse ved at slutte sig sammen. Meningen med det ny forslag er, at det først og fremmest bliver lettere for virksomheder at gå sammen i større firmaer på tværs af grænserne. Kommissionen fremhæver, at behovet for samarbejde over grænser stiger ikke mindst efter EU s udvidelse, men også i forhold til de resterende EFTA-lande som Norge og Schweiz. 6FKU GHUDIYLVHU JHW(8EXGJHW Tyskland betaler ikke mere til EU s budget, når det nuværende løber ud den 31. december Det slog kansler Gerhard Schröder fast i den tyske Bundestag dagen efter, at EUlandenes finans- og økonomiministre opgav at forfølge både Tyskland og Frankrig for at bryde stabilitets- og vækstpagten i euro-landene. - Et land som Tyskland, som med stabilitetspagten er under stort pres for at reducere sit underskud på budgettet, kan ikke øge bidraget til fællesskabets bud- get, sagde Gerhard Schröder. Fronterne til forhandlingerne om et nyt EU-budget har længe været trukket op. Lande som Tyskland, der betaler mere til EU, end de får igen, ventes at stå hårdt på, at EU s budget ikke øges. Det falder sammen med, at de nye lande fra Øst- og Centraleuropa lægger beslag på en større del af midlerne fra strukturfondene. Schröder uddybede den hårde linje med en tilføjelse i Bundestag, der samtidig

5 var en hilsen til EU-kommissionen, der var utilfreds med, at Frankrig og Tyskland ikke blev forfulgt for at bryde stabilitetspagten. - Jeg forventer, at de kriterier, som Kommissionen kræver af andre, også gælder for den selv, sagde Gerhard Schröder. Kansleren afviste samtidig, at Tyskland havde gjort noget galt ved at bryde reglen om, at euro-landenes budgetunderskud ikke må være på over tre procent af produktionen. - Pagten er åben for fortolkning og skal være det, sagde Gerhard Schröder. ()6 5HJOHUIRULQIRUPDWLRQRJK ULQJ VYDUHULNNHWLOPRUJHQGDJHQV(8 0HG(8ODQGHSDVVHUUHJOHUIRUHXURS LVNHVDPDUEHMGVXGYDOJLNNHO Q JHUHWLOYLUNHOLJKHGHQPHQHUGHQHXURS LVNHIDJOLJHVDPPHQVOXWQLQJ()6 En række EU-landes tillidsfolk bliver ikke repræsenteret i europæiske samarbejdsudvalg, når EU bliver udvidet den 1. maj. De nuværende regler fastslår, at lønmodtagerne kun kan vælge op til 17 medlemmer af udvalg, der forhandler om oprettelsen af europæiske samarbejdsudvalg med ledelsen i en multinational koncern. Alle lande, som koncernen har virksomheder i, skal samtidig være repræsenteret. Det er i mange tilfælde umuligt, når EU fra 1. maj består af 25 lande. Derfor må reglerne laves om, hedder det i en betænkning, som forretningsudvalget i den europæiske fagbevægelse, EGS, ventes at vedtage fredag. Kommissionen har tidligere meddelt, at den kom med forslag til ændringer af reglerne for de europæiske samarbejdsudvalg i oktober. I dag er det uvist, hvornår udspillet kommer. Europa- Parlamentet har spillet ud med en betænkning på eget initiativ. EFS støtter parlamentets forslag på en række punkter og finder, at Kommissionen nu må tage sig sammen og stramme direktivet, der blev vedtaget i september EFS påpeger, at EU siden har vedtaget et direktiv om information og høring i de enkelte lande, der sikrer lønmodtagerne bedre information og ret til høring. De ansatte har krav på informationer, der gør det muligt at komme med egne forslag til beslutninger, der vedrører deres arbejde, mener EFS, der betoner retten til at blive ikke kun informeret, men også hørt. Samarbejdsudvalgets rolle skal også afklares, når virksomheder lægges sammen. I dag er den ikke klar, fastslår EFS, der ligesom Europa-Parlamentet også lægger vægt på, at medlemmer af samarbejdsudvalgene får bedre muligheder for at blive uddannet til det internationale samarbejde. Mange medlemmer af udvalgene klager over, at de ikke har den tilstrækkelige viden til at være et modspil til ledelsen. EFS lægger op til, at medlemmerne får bedre mulighed for at få støtte fra eksperter. Endelig fastholder både parlamentet og EFS, at et enkelt møde om året ikke er nok. EFS lægger også vægt på, at medlemmer af udvalgene får mulighed for at holde formødet med ledelsen.

6 3DUWHULJDQJPHGVWUHVV Parterne på det europæiske arbejdsmarked forsøger sammen at bekæmpe stress på arbejdsmarkedet. Målet er at nå frem til en aftale om, hvad begge sider af bordet kan gøre, så de stigende problemer med stress bliver løst. Det europæiske arbejdsmiljøagentur har tidligere fastslået, at stress er det næststørste problem på arbejdspladserne efter rygskader. 41,2 millioner lønmodtagere i EU-landene lider af stress. Det svarer til flere end hver fjerde lønmodtager. EFS lægger ifølge et oplæg til sit forretningsudvalg vægt på forhandlingerne, men siger også, at der skal komme noget positivt ud af dialogen med arbejdsgiverne. Derfor ser EFS på, om tidligere aftaler med arbejdsgiverne giver forbedringer i de enkelte lande, eller det blot er pæne papirer, der bliver taget frem ved fine anledninger. En aftale om telearbejde er den facitliste, som EFS foreløbig skeler til. Dumper arbejdsgiverne i de enkelte lande, så aftalen ikke giver lønmodtagerne bedre forhold, så er EFS s lyst til nye aftaler dalende. I papiret til forretningsudvalget hedder det dog, at de foreløbige meldinger fra medlemsorganisationerne i de enkelte lande er positive. $UEHMGVJLYHUHXGQ\WWHU (8UHJOHURPXGVWDWLRQHULQJ Arbejdsgivere i EU-landene omgår kollektive aftaler og løn- og arbejdsaftaler, når de sender ansatte på opgaver i andre lande. De nuværende regler for udstationering af medarbejdere er ikke gode nok, hedder det i et oplæg til forretningsudvalget i den europæiske faglige sammenslutning, EFS. EFS opfordrer Kommissionen til at spille ud med et nyt forslag, så en række huller i lovgivningen stoppes, og rene uhyrligheder undgås. Kommissionen er kommet med en meddelelse, der konkluderer, at der ikke er større problemer med udstationering. Men det holder ikke. EFS får meldinger fra medlemsorganisa- tioner om, at direktivet ikke bremser den sociale dumping. I Frankrig bliver sæsonarbejdere fra lande uden for EU ansat af briter på britiske vilkår og bryder dermed de franske kollektive aftaler. Men også den britiske fagbevægelse møder problemer med arbejdsgivere, der dumper løn- og arbejdsforhold. EFS opfordrer Europa-Parlamentet til at tage spørgsmålet om en revision op, når parlamentet behandler Kommissionens meddelelse.

7 5HJHULQJHQRSIRUGUHUWLO 2.IRUKDQGOLQJHURPSHQVLRQVDOGHU (8HNVSHUWXGYDOJYLODIPHGHIWHUO QIRUDWVLNUHDWIOHUHEOLYHUO QJHUHSn DUEHMGVPDUNHGHW%HVN IWLJHOVHVPLQLVWHU&ODXV+MRUW)UHGHULNVHQ JnUGHQDQGHQYHMRJRSIRUGUHUWLODWSHQVLRQVDOGHUWDJHV RSYHGRYHUHQVNRPVWIRUKDQGOLQJHU Beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen opfordrer parterne på arbejdsmarkedet til at tage fat på pensionsalderen ved de kommende overenskomstforhandlinger. På det offentlige arbejdsmarkedet vil regeringen se på forskellige aldersgrænser for at trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet. - Vi skal se, om der er aldersgrænser, vi bør tage op, sagde Claus Hjort Frederiksen efter et møde for EU-landenes social- og beskæftigelsesministre i Bruxelles mandag. På mødet diskuterede ministrene en rapport fra et ekspertudvalg, der har set på beskæftigelsen i Europa og kommer med anbefalinger til landene om, hvordan de kan få et bedre arbejdsmarked og skabe nye job. Danmark for generelt ros for sin beskæftigelsespolitik, men ekspertudvalget kritiserer blandt andet ordninger, der fremmer en tidlig pensionsalder. Da rapporten blev offentliggjort i sidste uge, fremhævede udvalgsformanden, den tidligere hollandske premierminister og formand for hollandsk LO, Wim Kok, netop problemer med en tidlig tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet og påtalte i den forbindelse ordninger i Danmark og Frankrig. - Selv om ledigheden stiger i dag, ved vi, at der bliver mangel på arbejdskraft i de kommende år. Derfor skal vi af med de incitamenter, der er til at trække sig tidligt ud af arbejdsmarkedet, sagde Wim Kok. Claus Hjort Frederiksen afviste efter rådsmødet mandag, at der var en egentlig kritik af efterlønsordningen og betonede, at den ikke står for at blive ændret. Regeringen går andre veje for at fastholde ældre på arbejdsmarkedet. Selv om pensionsalderen ikke direkte bliver hæves fra 65 til 67 år, er planen at tilskynde de ældre til at blive et par år længere på favorable vilkår. Beskæftigelsesministeren fandt også, at regeringen gjorde noget for at få belyst problemerne ved, at den havde nedsat en velfærdskommission. Han roste samtidig rapporten fra ekspertudvalget, der går længere med kritikken af landene, end Kommissionen gør i sine årlige rapporter med lignende henstillinger til landene. Wim Kokudvalget lægger således ikke fingrene imellem i kritikken af stive arbejdsmarkeder i lande som Tyskland, Frankrig, Belgien og Grækenland og opfordrer også ansøgerlandene til at skabe et mere fleksibelt arbejdsmarked. Den fleksibilitet har Danmark på arbejdsmarkedet. Claus Hjort Frederiksen var således tilfreds med den skelen, der er til den danske model.

8 De andre lande misunder os det velorganiserede arbejdsmarked med en høj organisationsgrad, fremhævede ministeren. - Vi er de bedste i klassen. Vi har en kort vej fra ledighed til ny beskæftigelse og undgår de store problemer med langtidsledighed, sagde Claus Hjort Frederiksen..RPPLVVLRQHQWURUSnY NVW Den vækst i økonomien, som USA oplever, kommer også til Europa. Men hvor kraftig væksten bliver, afhænger af EUlandenes økonomiske politik og arbejdsmarkedspolitikken. EU-landene har stadig alvorlige hovedpiner, og codimagnyler hjælper ikke. Reformer er nødvendige.. Det er opfattelsen i EU-kommissionen, der er kommet med sin oversigt over EU-økonomien i Analysen bekræfter, hvor vigtigt det er, at der målbevidst gennemføres en omfattende reformstrategi med det formål at skabe et mere fleksibelt og dynamisk investeringsklima, sagde kommissær Pedro Solbes ved præsentationen af oversigten. Kommissionen sætter fokus på arbejdsmarkedspolitikken, hvor problemerne både er stive arbejdsmarkeder og problemer med at få de unge gennem uddannelserne. Ligesom arbejdsgiverne ønsker Pedro Solbes, at lønnen i højere grad følger den økonomiske udvikling. Går det godt, får lønmodtagerne pæne stigninger. Går det mindre godt med væksten, så er lønstigningerne også i bund. - Det er en almindelig lærdom, at løndannelsen i Europa er kendetegnet ved en høj grad af stivhed og langsom tilpasning til chok, hedder det. Kommissionen erkender, at lønmodtagerne generelt ikke har fået meget mere i lønposen. Men det det burde have vist sig tydeligere på de samlede lønninger. En masse lavtuddannede er kommet i arbejde, og de har ikke bidraget væsentligt til en øget produktivitet. Tværtimod. Og lønningerne bør kun stige, når produktiviteten går i vejret. - EU har som helhed ikke formået at vende det langvarige fald i produktivitetsvæksten til en stigning, hvorimod USA har opnået et bemærkelsesværdigt opsving i den tendens. Siden midten af 90 erne er syv EU-lande dog spurtet fra USA i konkurrencen om højest arbejdsproduktivitet. Irland, Finland og Sverige har endog øget produktiviteten samtidig med, at flere svage grupper er kommet ud på arbejdsmarkedet. Medicinen hedder fortsat løndisciplin, fortsat satsning på ny teknologi og investeringer i arbejdskraften. Uddannelse øger den økonomiske vækst. Reelt kan den ifølge Kommissionen tegne sig for 0,3 til 0,5 procent af den årlige vækst i BNP. Ikke kun de unge, men også de ældre skal på skolebænken gennem en bred satsning. - Erfaringerne viser, at skatteincitamenter, tilskud og ordninger med samfinansiering til fremme af uddannelse skal udformes og evalueres med meget større omhu end tidligere.

9 8GGDQQHOVHOLJJHUL(8ODQGHQH Øget satsning på uddannelse er afgørende, hvis EU skal nå sit mål fra Lissabon i foråret 2000 om at blive den mest konkurrencedygtige region i verden inden år Men hvordan uddannelserne formes, er op til de enkelte lande at finde ud af, fastslog en række af EU-landenes undervisningsministre på et rådsmøde i Bruxelles i sidste uge. Kommissær Viviane Reding fik bred støtte til et arbejdsprogram for uddannelse frem til 2010, men ministrene understregede, at det såkaldte nærhedsprincip gælder for undervisning, og at programmer må være fleksible. Kommissionen har inddraget arbejdsmarkedets parter i arbejdet med programmet. Det er meningen, at uddannelse får en central placering på forårets EU-topmøde, der blandt andet tager målene fra Lissabon op sammen med EU s vækstpolitik. Den italienske rådsformand, Letizia Morati, sagde efter undervisningsministrenes møde, at han er tilfreds med den beslutning. - Jeg er stolt af, at forårstopmødet for første gang ser investeringer i uddannelse som en vigtig del af vækstinitiativet, sagde Letizia Morati. Få dage forinden sagde Viviane Reding på et pressemøde i Bruxelles, at arbejdsprogrammet er en væsentlig del af politikken for øget konkurrenceevne og bekæmpelse af ledighed. Hun begrundede det blandt andet med, at 60 procent af de nye job, der er skabt de seneste fem år, er job, der kræver høje kvalifikationer. - Viden, vækst og konkurrenceevne er direkte forbundet, sagde Viviane Reding. (8VHUSnWRSOHGHUHVO QQLQJHU De mange skandaler om toplederes lønninger får EU-kommissionen til at se nærmere på, hvordan ledelserne i virksomhederne er aflønnet, og hvem de er ansvarlige overfor. Et udspil med anbefalinger ventes at komme næste efterår. EU-kommissionen har længe arbejdet med forslag til virksomhedernes samfundsansvar og god ledelse. Men Kommissionen har afvist at komme med egentlige regler. Og den linje bør Kommissionen fortsætte, hedder det i en række svar fra virksomheder og organisationer i medlemslandene, som Kommissionen har spurgt om behovet for at kikke på forholdene i virksomhederne og de specielle lønforhold for lederne. De børsnoterede selskaber har størst interesse. Det ventes, at rapporten fra Kommissionen blandt andet kommer ind på en særlig adfærdskodeks, åbenhed om ledelsernes forhold, aktionærernes ret til informationer og bestyrelsernes roller. Det ventes imidlertid også, at der bliver debat om rapporten med henstillinger, da lønninger ligger uden for EU s område.

10 8QJHWDEHUMRENDPSHQ Flere end hver anden ung i dele af Italien er uden arbejde. I hele Grækenland er det flere end hver femte. De unge taber kampen om jobbene. Mens ledigheden for kvinder, der er en anden udsat gruppe, steg fra 8,7 procent til 8,8 procent fra 2001 til 2002, steg de unges ledighed i hele EU fra 14,7 procent til 15,2. Dermed var især de unge med til at øge den generelle ledighed. I hele Grækenland findes der ikke en region, hvor de unges ledighed er under 22,5 procent, viser en opgørelse fra EUkommissionen. Den italienske arbejdsminister Roberto Maroni afviser, at Italien ikke gør noget for ungdomsledigheden. - Jeg tror slet ikke på tallene, siger Roberto Maroni til EU-Orientering. Om afvisningen skyldes særlige problemer med sort arbejde i Italien, står hen i det uvisse. Men Roberto Maroni roste på rådsmødet mandag de fremskridt, der under det italienske EU-formandskab var sket i kampen mod det sorte arbejde. Om det kan læses på kommende statistikker, vil tiden vise. Den græske EU-kommissær Anna Diamantopoulou satte også et spørgsmålstegn ved tallene for Grækenland. Men hun anerkendte, at de unges ledighed er et kæmpe problem. - Derfor er det også noget, vi tager op i en række sammenhænge. Vi ønsker uddannelse til de ledige, og at færre falder fra deres udannelse. Tallene for de unges ledighed stammer fra EU s Euro-stat, der rigtig nok er ude i en krise på grund af svindel. Men svindelen har hidtil kun berørt tal i regnskaberne. (8DUEHMGVJLYHUH /RYJLYQLQJVYDQYLG Europa oplever et sandt vanvid af regler. Især er den gal, når miljøet spiller ind. Det er opfattelsen hos de europæiske arbejdsgivere i UNICE. På arbejdsgivernes særlige konkurrencedag i Bruxelles rettede den nye formand, Jürgen Strube, et kraftigt angreb på den mængde af love og regler, der gælder i EU. - Hvem har tid til at læse eller lære sider af regler for EU, spurgte Jürgen Strube. UNICE s generaldirektør, Philippe de Buck, fandt, at der var tale om rent lovgivningsvanvid. UNICE ønsker forenkling af regler og et bedre klima for erhvervslivet. Han blev støttet af den italienske premierminister Silvio Berlusconi, der ifølge pressereferater påpegede, at virksomheder i dag er overbebyrdede med papirer fra Bruxelles. EU-Orientering udgives af LO-Kontoret i Bruxelles. Adresse: LO-DK-office, Bld. du Roi Albert II, 5/24 B-1210 Bruxelles. tel fax: Redaktion: Peder Munch

11

Fokus på social udstødelse

Fokus på social udstødelse EU-Orientering Fra LO-Kontoret - Bruxelles nr. 3-7. marts 2001 Fransk tak for sidst på EU-rådsmøde EU-Kommissionen lægger ikke nok vægt på kampen mod fattigdom og social udstødelse, mener den franske arbejdsminister

Læs mere

Ministrene lagde vægt på, at nye sygdomme som muskelskader, stress og også problemer med alkohol, narkotika og medicin skal have mere opmærksomhed.

Ministrene lagde vægt på, at nye sygdomme som muskelskader, stress og også problemer med alkohol, narkotika og medicin skal have mere opmærksomhed. (82ULHQWHULQJ )UD/2.RQWRUHW±%UX[HOOHV 1U±MXQL 'DQPDUNNU YHU WRWDOWVWRSIRUDVEHVW (8ODQGHQHVDUEHMGVPLQLVWUHVWUDPPHUUHJOHUIRUDUEHMGH PHGDVEHVWPHQUHJHULQJHQNU YHURJVnHWWRWDOWVWRS IRUSURGXNWLRQDIVDOJDIDVEHVWKROGLJHPDWHULDOHU

Læs mere

EU-Orientering LO-Kontoret i Bruxelles nr.2 7. marts 2003

EU-Orientering LO-Kontoret i Bruxelles nr.2 7. marts 2003 EU-Orientering LO-Kontoret i Bruxelles nr.2 7. marts 2003 Regeringen angriber EU- Kommissionens job-oplæg Et alt for bredt oplæg til ny jobpolitik, mener beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen,

Læs mere

EU-Orientering. Fra LO-Kontoret - Bruxelles nr. 9-3. oktober 2001. EU-Parlamentet og Rådet på ny kollisionskurs

EU-Orientering. Fra LO-Kontoret - Bruxelles nr. 9-3. oktober 2001. EU-Parlamentet og Rådet på ny kollisionskurs EU-Orientering Fra LO-Kontoret - Bruxelles nr. 9-3. oktober 2001 EU-Parlamentet og Rådet på ny kollisionskurs Et spinkelt forlig i Rådet om information og høring af ansatte bliver truet af krav fra udvalg

Læs mere

EU-Orientering. Fra LO-Kontoret - Bruxelles nr EU-landene sætter fokus på vækst, job og sociale forhold. Pension er social støtte

EU-Orientering. Fra LO-Kontoret - Bruxelles nr EU-landene sætter fokus på vækst, job og sociale forhold. Pension er social støtte EU-Orientering Fra LO-Kontoret - Bruxelles nr. 12-6.12.2001 Nyt skarpt angreb på Kommissionen Tager for få sociale hensyn med i sine forslag om liberaliseringer inden for det offentlige, mener EU-Parlamentets

Læs mere

EU-Orientering. Nyt EU-formandskab satser på økonomi, job og miljø

EU-Orientering. Nyt EU-formandskab satser på økonomi, job og miljø EU-Orientering Udgivet af LO-Kontoret i Bruxelles nr. 8 10. december 2004 ------------------------------------------------------------------------------ Nyt EU-formandskab satser på økonomi, job og miljø

Læs mere

EU-Orientering. skrider frem, uden det /2.RQWRUHWL%UX[HOOHV

EU-Orientering. skrider frem, uden det /2.RQWRUHWL%UX[HOOHV EU-Orientering /2.RQWRUHWL%UX[HOOHV QUDXJXVW ()6SUHVIRUPHUH VRFLDO(8IRUIDWQLQJ 'HWLWDOLHQVNH(8IRUPDQGVNDEPnVW\UNHGHQVRFLDOHVLGHLGHWIRUHO ELJHRSO J WLOHQIRUIDWQLQJVWUDNWDWPHQHUGHQHXURS LVNHIDJEHY JHOVHGHU

Læs mere

EU-Orientering Fra LO-Kontoret - Bruxelles nr marts 2001

EU-Orientering Fra LO-Kontoret - Bruxelles nr marts 2001 EU-Orientering Fra LO-Kontoret - Bruxelles nr. 4-27. marts 2001 EU-arbejdsmøde om job Topmødet i Stockholm og en række kommende topmøder bliver stationer på den ti-års-tur, der skal gøre Europa til den

Læs mere

EU-Orientering 6 JHUIRUOLJ

EU-Orientering 6 JHUIRUOLJ EU-Orientering 8GJLYHWDI/2.RQWRUHWL%UX[HOOHV QU±PDM (8NRPPLVVLRQHQSnYHM PHGQ\WIRUVODJRPDUEHMGVWLG (XURSD3DUODPHQWHWVVWUDPQLQJDIIRUVODJWLOQ\HUHJOHUIRUDUEHMGVWLG L(8P GHUNULWLNEnGHL(8NRPPLVVLRQHQRJEODQGW(8ODQGHQHV

Læs mere

Fra LO-Kontoret - Bruxelles nr

Fra LO-Kontoret - Bruxelles nr EU-Orientering Fra LO-Kontoret - Bruxelles nr. 3-8.3.2002 Regeringen ønsker færre målsætninger for jobpolitik Det går den rigtige vej for danske ønsker, mener beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen

Læs mere

UNICE, Philippe de Buck, efter mødet. En række emner som chikaner på arbejdspladserne, forholdene for

UNICE, Philippe de Buck, efter mødet. En række emner som chikaner på arbejdspladserne, forholdene for (82ULHQWHULQJ /2.RQWRUHWL%UX[HOOHV QU±GHFHPEHU $UEHMGVPDUNHGHWVSDUWHU LGLDORJRYHUNO IWHU 3DUWHUQHSnGHWHXURS LVNHDUEHMGVPDUNHGYHGWDJHUHWWUHnUV KDQGOLQJVSURJUDPPHQVHUVWDGLJIRUVNHOOLJWSnSUREOHPHUSn DUEHMGVPDUNHGHW

Læs mere

EU-Orientering. EU-lande imod EU s linje for flere job. Fra LO-Kontoret - Bruxelles nr. 1-22.1.2002

EU-Orientering. EU-lande imod EU s linje for flere job. Fra LO-Kontoret - Bruxelles nr. 1-22.1.2002 EU-Orientering Fra LO-Kontoret - Bruxelles nr. 1-22.1.2002 EU-lande imod EU s linje for flere job Retningslinjerne for jobpolitikken er for detaljerede og omfangsrige, lyder kritikken fra arbejdsministre.

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender ARBEJDSDOKUMENT

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender ARBEJDSDOKUMENT EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 11.1.2005 ARBEJDSDOKUMENT om Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggenders bidrag til Lissabonstrategien Udvalget

Læs mere

liberalisering. Hensyn til aktionærerne går forud for alt andet, siger John Monks.

liberalisering. Hensyn til aktionærerne går forud for alt andet, siger John Monks. (82ULHQWHULQJ /2.RQWRUHWL%UX[HOOHV QUPDM ()6VNLIWHUOHGHU (IWHUnUVRPJHQHUDOVHNUHW UIRUGHQ(XURS LVNH)DJOLJH 6DPPHQVOXWQLQJ()6VLJHUGHQnULJHLWDOLHQHU(PLOLR*DEDJOLRVWRS RJRYHUODGHUURUHWWLOWRSPDQGHQLGHQEULWLVNHIDJEHY

Læs mere

EU-Orientering. EU langt fra store mål

EU-Orientering. EU langt fra store mål EU-Orientering LO-Kontoret i Bruxelles nr.1 26. februar 2004 -------------------------------------------------------------------------------------- EU langt fra store mål EU-landene når ikke de mål, stats-

Læs mere

EU-Orientering Fra LO-Kontoret - Bruxelles nr. 2-27. februar 2001

EU-Orientering Fra LO-Kontoret - Bruxelles nr. 2-27. februar 2001 EU-Orientering Fra LO-Kontoret - Bruxelles nr. 2-27. februar 2001 Vil stoppe bygge-wild west Europa-parlamentarikere lægger op til hårdt opgør med Ministerrådet med krav til virksomheder, der byder på

Læs mere

11 millioner europæere har været ledige i mere end et år

11 millioner europæere har været ledige i mere end et år millioner ledige i EU 11 millioner europæere har været ledige i mere end et år Arbejdsløsheden i EU-7 stiger fortsat og nærmer sig hastigt mio. personer. Samtidig bliver der flere langtidsledige. Der er

Læs mere

Når forandringernes vinde blæser, sætter nogle læhegn op, mens andre bygger vindmøller. kinesisk ordsprog. EU og arbejdsmarkedet

Når forandringernes vinde blæser, sætter nogle læhegn op, mens andre bygger vindmøller. kinesisk ordsprog. EU og arbejdsmarkedet Når forandringernes vinde blæser, sætter nogle læhegn op, mens andre bygger vindmøller kinesisk ordsprog EU og arbejdsmarkedet Ole Christensen, socialdemokratisk europaparlamentariker, medlem af Parlamentets

Læs mere

EU-Orientering. Fra LO-Kontoret - Bruxelles nr. 11-28.11.2001. EU i en række opgør om den offentlige sektor

EU-Orientering. Fra LO-Kontoret - Bruxelles nr. 11-28.11.2001. EU i en række opgør om den offentlige sektor EU-Orientering Fra LO-Kontoret - Bruxelles nr. 11-28.11.2001 EU i en række opgør om den offentlige sektor Liberaliseringen af den offentlige sektor er i fuld gang i EU-landene. Flere og flere områder bliver

Læs mere

EU-Orientering /2.RQWRUHWL%UX[HOOHV

EU-Orientering /2.RQWRUHWL%UX[HOOHV EU-Orientering /2.RQWRUHWL%UX[HOOHV QU±MXQL (XURSD3DUODPHQWHWVSOLWWHW PHOOHPK MUHRJYHQVWUHIO M +nugwrsj UL(XURSD3DUODPHQWHWI UHWIOHUWDOVLNUHGHDWYLUNVRPKHGHUGHU InURSJDYHUIRUGHWRIIHQWOLJHVNDOI OJHUHJOHUQHSnDUEHMGVPDUNHGHWRJ

Læs mere

Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år

Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år Organisation for erhvervslivet Februar 2010 Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK var det 7. rigeste land i verden for 40 år siden. I dag

Læs mere

Realkompetence og arbejdsmarkedet

Realkompetence og arbejdsmarkedet Realkompetence og arbejdsmarkedet Realkompetence som en del af den brede VEU- VEU-dagsorden Hvad kendetegner det danske arbejdsmarked Perspektiver ved øget anerkendelse af realkompetence Udfordringer Grundlæggende

Læs mere

SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD

SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD Marts 2014 SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD AF KONSULENT KATHRINE KLITSKOV, KAKJ@DI.DK Danmark tilhører ikke længere den mest konkurrencedygtige tredjedel af OECD -landene. Danmark opnår

Læs mere

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER LO-sekretær Marie Louise Knuppert 1. maj 2013, Odense kl. 15.30 KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 15.30 DET TALTE ORD GÆLDER God morgen. Det er godt at se jer sådan en forårsdag - her i Odense! Jeg skal hilse

Læs mere

EU-Orientering. Fra LO-Kontoret - Bruxelles nr. 5-18. maj 2001

EU-Orientering. Fra LO-Kontoret - Bruxelles nr. 5-18. maj 2001 EU-Orientering Fra LO-Kontoret - Bruxelles nr. 5-18. maj 2001 Bakket vej mod EU-udvidelse Forhandlingerne med ansøgerlandene nærmer sig den fase, hvor det drejer sig om penge og også matematik - det sydlige

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 4 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 4 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 4 Offentligt Europaudvalget Folketingets Økonomiske Konsulent EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 14. oktober 2013 Danmark blandt mest konkurrencestærke

Læs mere

EU-Orientering Fra LO-Kontoret - Bruxelles nr. 1-5.2. 2001

EU-Orientering Fra LO-Kontoret - Bruxelles nr. 1-5.2. 2001 EU-Orientering Fra LO-Kontoret - Bruxelles nr. 1-5.2. 2001 Social dagsorden blandt EU-Kommissionens 4. top-prioriteter Den ny økonomi og sociale dagsorden, god regeringsskik og livskvalitet, EU s udvidelse

Læs mere

EU-Orientering. Nyt EU-slag om arbejdstid

EU-Orientering. Nyt EU-slag om arbejdstid EU-Orientering LO-Kontoret i Bruxelles nr.5 14. juli 2004 ------------------------------------------------------------------------------ Nyt EU-slag om arbejdstid EU-kommissionen lægger nyt forslag for

Læs mere

DET ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG (ØSU): DE OVERORDNEDE ØKONOMISKE RETNINGSLINJER. 24. februar 2003. Af Anita Vium - Direkte telefon: 33 55 77 24

DET ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG (ØSU): DE OVERORDNEDE ØKONOMISKE RETNINGSLINJER. 24. februar 2003. Af Anita Vium - Direkte telefon: 33 55 77 24 24. februar 2003 Af Anita Vium - Direkte telefon: 33 55 77 24 DET ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG (ØSU): Resumé: DE OVERORDNEDE ØKONOMISKE RETNINGSLINJER I en ny strømlining af de forskellige økonomiske processer

Læs mere

Af Ingerlise Buck Økonom i LO

Af Ingerlise Buck Økonom i LO ANALYSE Smerter og trælse hverdage for seniorer som må blive i job Torsdag den 25. januar 2018 Smerter og skrantende helbred. Det er ifølge ny undersøgelse hverdag for mange af de seniorer, der ikke kan

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 5 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 5 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 5 Offentligt Europaudvalget Folketingets Økonomiske Konsulent EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 14. november 2013 Kommissionens prognose:

Læs mere

EU s sparekurs koster op imod 20.000 danske job de kommende år

EU s sparekurs koster op imod 20.000 danske job de kommende år EU s sparekurs koster op imod 20.000 danske job de kommende år EU s sparekurs koster i disse år tusinder af danske arbejdspladser. De finanspolitiske stramninger, der ligger i støbeskeen de kommende år

Læs mere

200.000 PERSONER EKSTRA I BESKÆFTIGELSE VED STOP FOR EFTERLØN OG FORHØ- JELSE AF PENSIONSALDER

200.000 PERSONER EKSTRA I BESKÆFTIGELSE VED STOP FOR EFTERLØN OG FORHØ- JELSE AF PENSIONSALDER 200.000 PERSONER EKSTRA I BESKÆFTIGELSE VED STOP FOR EFTERLØN OG FORHØ- JELSE AF PENSIONSALDER Den økonomiske vækst bremses i de kommende år af mangel på arbejdskraft. Regeringen forventer således, at

Læs mere

Faktablad 1 HVORFOR HAR EU BRUG FOR EN INVESTERINGSPLAN?

Faktablad 1 HVORFOR HAR EU BRUG FOR EN INVESTERINGSPLAN? Faktablad 1 HVORFOR HAR EU BRUG FOR EN INVESTERINGSPLAN? Siden den globale økonomiske og finansielle krise har EU lidt under et lavt investeringsniveau. Der er behov for en kollektiv og koordineret indsats

Læs mere

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3331 - alm. anl. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3331 - alm. anl. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3331 - alm. anl. Bilag 1 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EUK, j.nr. 400.A.5-0-0 Center for Europa og Nordamerika Den 10. juli 2014 Rådsmøde (almindelige anliggender) den 23.

Læs mere

Skiftedag i EU. EU - en kort introduktion til skiftedagen

Skiftedag i EU. EU - en kort introduktion til skiftedagen Skiftedag i EU EU - en kort introduktion til skiftedagen Et fælles europæisk energimarked, fælles europæiske løsninger på klimaudfordringer, fælles europæiske retningslinjer for statsstøtte, der skal forhindre

Læs mere

Danmark går glip af udenlandske investeringer

Danmark går glip af udenlandske investeringer Den 15. oktober 213 MASE Danmark går glip af udenlandske investeringer Nye beregninger fra DI viser, at Danmark siden 27 kunne have tiltrukket udenlandske investeringer for 5-114 mia. kr. mere end det

Læs mere

Den danske arbejdsmarkedsmodel er blandt. Europas mest fleksible

Den danske arbejdsmarkedsmodel er blandt. Europas mest fleksible Organisation for erhvervslivet 2. april 29 Den danske arbejdsmarkedsmodel er blandt Europas mest fleksible AF KONSULENT JENS ERIK ZEBIS SØRENSEN, JEZS@DI.DK Danmark er ramt af en økonomisk krise, der ikke

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere beskyldes ofte for at være for dyre, men når lønniveauet sættes op i mod den værdi, som danske arbejdere skaber, er det tydeligt, at

Læs mere

Ungdomsarbejdsløsheden i EU er den højeste i 14 år

Ungdomsarbejdsløsheden i EU er den højeste i 14 år Ungdomsarbejdsløsheden i EU er den højeste i år Arbejdsløsheden for de -9-årige i EU er i dag ca. ½ pct. Det er det højeste niveau siden 1997, hvor ungdomsledigheden var,8 pct. Det er specielt i Spanien

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Sveriges nationale reformprogram for 2015

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Sveriges nationale reformprogram for 2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2015 COM(2015) 276 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Sveriges nationale reformprogram for 2015 og med Rådets udtalelse om Sveriges konvergensprogram

Læs mere

Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015

Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015 Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015 Status for eurozonen i 2015 europæiske økonomier i krise siden start af finanskrise i 2007-08: produktion stagnerende,

Læs mere

EU-Orientering. Fagligt EU med på EU-konvent om EU s fremtid. Fra LO-Kontoret - Bruxelles nr. 2-25.2.2002

EU-Orientering. Fagligt EU med på EU-konvent om EU s fremtid. Fra LO-Kontoret - Bruxelles nr. 2-25.2.2002 EU-Orientering Fra LO-Kontoret - Bruxelles nr. 2-25.2.2002 Fagligt EU med på EU-konvent om EU s fremtid EFS vil have strammet den sociale dialog og sikret arbejdsmarkedets parters uafhængighed, når EU-konventer

Læs mere

Det Udenrigspolitiske Nævn UPN Alm.del Bilag 246 Offentligt

Det Udenrigspolitiske Nævn UPN Alm.del Bilag 246 Offentligt Det Udenrigspolitiske Nævn 2015-16 UPN Alm.del Bilag 246 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EKN, sagsnr: 2016-131 Center for Europa og Nordamerika Den 7. juni 2016 Rådsmøde (almindelige anliggender) den 24.

Læs mere

RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR

RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR BRIEF RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR Kontakt: Analytiker, Eva Maria Gram +45 26 14 36 38 emg@thinkeuropa.dk RESUME EU- borgere handler som aldrig før på tværs af grænserne, og det kræver

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 23. januar 2009 (29.01) (OR. en) 5492/09 JEUN 6 EDUC 9 SOC 19

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 23. januar 2009 (29.01) (OR. en) 5492/09 JEUN 6 EDUC 9 SOC 19 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 23. januar 2009 (29.01) (OR. en) 5492/09 JEUN 6 EDUC 9 SOC 19 RAPPORT fra: Generalsekretariatet for Rådet til: De Faste Repræsentanters Komité (1. afdeling)/rådet

Læs mere

Europa taber terræn til

Europa taber terræn til Organisation for erhvervslivet Marts 2010 Europa taber terræn til og Kina AF CHEFKONSULENT HENRIK SCHRAMM RASMUSSEN, HSR@DI.DK Europa taber terræn til og Kina under krisen. Samtidig betyder den aldrende

Læs mere

FRANKRIG. ROLLEKORT: Præsident Emmanuel Macron ANDEL AF DET SAMLEDE BEFOLKNINGSTAL I DE 10 LANDE I SPILLET

FRANKRIG. ROLLEKORT: Præsident Emmanuel Macron ANDEL AF DET SAMLEDE BEFOLKNINGSTAL I DE 10 LANDE I SPILLET ROLLEKORT: Præsident Emmanuel Macron Jeg er 39 år, uddannet i filosofi og leder af det nye centrumparti En Marche!. Før jeg blev præsident i 2017, var jeg embedsmand og fra 2014-2016 var jeg finansminister

Læs mere

GRÆKENLAND. ROLLEKORT: Premierminister Alexis Tsipras ANDEL AF DET SAMLEDE BEFOLKNINGSTAL I DE 10 LANDE I SPILLET

GRÆKENLAND. ROLLEKORT: Premierminister Alexis Tsipras ANDEL AF DET SAMLEDE BEFOLKNINGSTAL I DE 10 LANDE I SPILLET ROLLEKORT: Premierminister Alexis Tsipras Jeg er 43 år og blev premierminister i Grækenland i 2015. Jeg er formand for det venstreorienterede parti Syriza, som fik 36 procent af stemmerne og 149 ud af

Læs mere

EU-Orientering /2.RQWRUHWL%UX[HOOHV

EU-Orientering /2.RQWRUHWL%UX[HOOHV EU-Orientering /2.RQWRUHWL%UX[HOOHV QU±RNWREHU 3ROLWLVN(8VSLORP DUEHMGVWLGRJYLNDUHU 6WRUEULWDQQLHQRSJLYHUPRGVWDQGPRGIOHUH(8IRUVODJIRUDUEHMGVPDUNHGHW %ULWHUQHVDPOHUVN\WVHWPRGUHJOHUIRUDUEHMGVWLGRJV QNHUYnEQHQHPRG

Læs mere

Fleksibelt arbejdsmarked 15

Fleksibelt arbejdsmarked 15 Ledighed Et fleksibelt arbejdsmarked bidrager til, at arbejdskraften anvendes effektivt, og ledige hurtigt finder ny beskæftigelse. Hvis efterspørgslen falder i dele af økonomien, skal arbejdskraften kunne

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder FORELØBIG 8. marts 2002 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder til Udvalget om Beskæftigelse

Læs mere

Grund- og nærhedsnotat en europæisk søjle af sociale rettigheder

Grund- og nærhedsnotat en europæisk søjle af sociale rettigheder Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del Bilag 236 Offentligt N O T A T 24-05-2017 Grund- og nærhedsnotat en europæisk søjle af sociale rettigheder J.nr. 2017-3348 CAIJ Europæisk søjle af sociale rettigheder

Læs mere

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Kære venner. Vi har haft økonomisk krise længe. Nu er der lys forude. Så det er nu, vi igen skal minde hinanden om, at Danmarks vej videre handler om fællesskab. Vi kommer

Læs mere

Der stilles mange spørgsmål til arbejdsformen og metoder, som der helt naturligt ikke kan gives noget entydigt svar på.

Der stilles mange spørgsmål til arbejdsformen og metoder, som der helt naturligt ikke kan gives noget entydigt svar på. FFI kongres den 5.-10. december 2004 i Miyazaki, Japan,QGO JDI/2IRUPDQG+DQV-HQVHQWLOWHPDµ(QYHUGHQDWIRUDQGUHµ Jeg vil gerne begynde med at kvittere for en god rapport, som skarpt og præcist analyserer de

Læs mere

Flere langtidsledige i EU har store sociale konsekvenser

Flere langtidsledige i EU har store sociale konsekvenser Flere langtidsledige i EU har store sociale konsekvenser Nye tal fra stat viser, at arbejdsløsheden i EU nu er på ca. 2 mio. personer svarende til, at,7 pct. af arbejdsstyrken i EU står uden job. Alene

Læs mere

Supplement til samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 5. maj 2009

Supplement til samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 5. maj 2009 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 296 Offentligt 28. april 2009 Supplement til samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 5. maj 2009 1. Økonomisk og finansiel situation - Udveksling af synspunkter 2. Kvalitet

Læs mere

Hvornår har borgere fra andre EU-lande ret til at modtage kontanthjælp?

Hvornår har borgere fra andre EU-lande ret til at modtage kontanthjælp? Hvornår har borgere fra andre EU-lande ret til at modtage kontanthjælp? en guide til sagsbehandlere i kommunernes kontrolgrupper og ydelsesspor Udgivet i december 2017 af Samarbejdsforum, der er et formelt

Læs mere

07.10.2010 Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 10-0823 1061 København K LIPE

07.10.2010 Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 10-0823 1061 København K LIPE 07.10.2010 Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 10-0823 1061 København K LIPE Høringssvar til Europa-Kommissionens GRØNBOG - Sikre, tilstrækkelige og bæredygtige pensionssystemer i Europa FTF har modtaget

Læs mere

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere beskyldes ofte for at være for dyre, men når lønniveauet sættes op i mod den værdi, som danske arbejdere skaber, er det tydeligt, at

Læs mere

Andelen af langtidsledige unge i Danmark er blandt de laveste i EU

Andelen af langtidsledige unge i Danmark er blandt de laveste i EU Andelen af langtidsledige unge i Danmark er blandt de laveste i EU Arbejdsløsheden er for de unge faldende. Samtidige er den danske ungdomsledighed blandt de laveste i EU. Mindst lige så positivt er det

Læs mere

Tyrkisk vækst lover godt for dansk eksport

Tyrkisk vækst lover godt for dansk eksport Marts 2013 Tyrkisk vækst lover godt for dansk eksport KONSULENT KATHRINE KLITSKOV, KAKJ@DI.DK OG KONSULENT NIS HØYRUP CHRISTENSEN, NHC@DI.DK Tyrkiet har udsigt til at blive det OECD-land, der har den største

Læs mere

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA pct. 8. april 2013 Faktaark til Produktivitetskommissionens rapport Danmarks Produktivitet Hvor er problemerne? Servicesektoren halter bagefter Produktivitetsudviklingen har gennem de seneste mange år

Læs mere

Af Frederik I. Pedersen Cheføkonom i fagforbundet 3F

Af Frederik I. Pedersen Cheføkonom i fagforbundet 3F ANALYSE Firmaer og ansatte: Høj skat og høj løn bremser ikke væksten Fredag den 8. december 2017 God ledelse og dygtige medarbejdere er det vigtigste for konkurrenceevnen. Skattetrykket og vores lønniveau

Læs mere

Retsforbeholdet forværrer danske familiers retssikkerhed

Retsforbeholdet forværrer danske familiers retssikkerhed BRIEF Retsforbeholdet forværrer danske familiers retssikkerhed Kontakt: Analytiker, Eva Maria Gram +45 26 14 36 38 emg@thinkeuropa.dk RESUME Mere end 1000 danskere gifter sig hvert år med en borger fra

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 4 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Ny rapport fra Beskæftigelsesministeriet om kvinder og

Læs mere

Eksportens betydning for. fordoblet. Andelen af produktionen forårsaget af eksport. Organisation for erhvervslivet november 2009

Eksportens betydning for. fordoblet. Andelen af produktionen forårsaget af eksport. Organisation for erhvervslivet november 2009 Organisation for erhvervslivet november 2009 Eksportens betydning for velstanden i Danmark er fordoblet AF ØKONOMISK KONSULENT ALLAN SØRENSEN, ALS@DI.DK Eksporten er den største vækstmotor i dansk økonomi.

Læs mere

Danskerne får et kort otium sammenlignet med andre EU-borgere

Danskerne får et kort otium sammenlignet med andre EU-borgere 9. april 2016 Danskerne får et kort otium sammenlignet med andre EU-borgere Med de nuværende regler kan danskerne se frem til at komme senest på pension, sammenlignet med andre EU-borgere. Det viser den

Læs mere

Formand for CO-industri og forbundsformand for Dansk Metal Claus Jensen Tale ved præsentationen af tænketanken EUROPA Mandag den 2.

Formand for CO-industri og forbundsformand for Dansk Metal Claus Jensen Tale ved præsentationen af tænketanken EUROPA Mandag den 2. 1 Formand for CO-industri og forbundsformand for Dansk Metal Claus Jensen Tale ved præsentationen af tænketanken EUROPA Mandag den 2. december 2013 Godmorgen, og også et velkommen til dette møde fra mig.

Læs mere

TTIP HVAD BETYDER DET FOR 3F OG VORES MEDLEMMER?

TTIP HVAD BETYDER DET FOR 3F OG VORES MEDLEMMER? TTIP HVAD BETYDER DET FOR 3F OG VORES MEDLEMMER? HVAD ER TTIP? TTIP står for Transatlantic Trade and Investment Partnership, og det er en handelsaftale mellem to af verdens største økonomier, EU og USA.

Læs mere

Samrådet i dag handler om østeuropæisk arbejdskraft, og de udfordringer det kan give for det danske arbejdsmarked.

Samrådet i dag handler om østeuropæisk arbejdskraft, og de udfordringer det kan give for det danske arbejdsmarked. Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 441 Offentligt T A L E 20. maj 2016 Samrådstale om østeuropæisk arbejdskraft den 10. juni 2016 J.nr. 2016-3268 Center for Arbejdsmarkedspolitik

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

Østeuropa vil mangle arbejdskraft

Østeuropa vil mangle arbejdskraft 4. april 2014 ARTIKEL Af Louise Jaaks Sletting & Morten Bjørn Hansen Østeuropa vil mangle arbejdskraft Østeuropa står over for et markant fald på 22 pct. af befolkningen i alderen 15-69 år frem mod 2050.

Læs mere

FLERTAL SIGER JA TAK TIL HØJTUDDANEDE EU-BORGERE

FLERTAL SIGER JA TAK TIL HØJTUDDANEDE EU-BORGERE BRIEF 28. april 2015 FLERTAL SIGER JA TAK TIL HØJTUDDANEDE EU-BORGERE Kontakt: Direktør, Bjarke Møller +45 51 56 19 15 bjm@thinkeuropa.dk Projektmedarbejder, Kereto Gormsen +45 60 13 83 19 lkg@thinkeuropa.dk

Læs mere

Præsentation af Revisionsrettens årsberetning for 2015 Europa-Parlamentets Budgetkontroludvalg (CONT)

Præsentation af Revisionsrettens årsberetning for 2015 Europa-Parlamentets Budgetkontroludvalg (CONT) DA Tale Bruxelles, den 13. oktober 2016 Tale af Klaus-Heiner Lehne, formand for Den Europæiske Revisionsret Præsentation af Revisionsrettens årsberetning for 2015 Europa-Parlamentets Budgetkontroludvalg

Læs mere

Offentligt underskud de næste mange årtier

Offentligt underskud de næste mange årtier Organisation for erhvervslivet Maj 21 Offentligt underskud de næste mange årtier AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK Dansk økonomi står netop nu over for store udfordringer med at komme

Læs mere

Danmark mangler investeringer

Danmark mangler investeringer Organisation for erhvervslivet April 21 Danmark mangler investeringer Af Økonomisk konsulent, Tina Honoré Kongsø, tkg@di.dk Fremtidens danske velstand afhænger af, at produktiviteten i samfundet øges,

Læs mere

Europæiske arbeidslivssaker i pipeline

Europæiske arbeidslivssaker i pipeline i pipeline Kim Graugaard Viceadm. direktør, DI Erosion af det indre marked? Nye initiativer fra Kommissionen bidrager til at mindske konkurrencen i EU. Eksisterende regler bruges som platform for protektionisme

Læs mere

Den græske tragedie. af chefanalytiker Erik Bjørsted 4. juli Grækenland er tæt på en egentlig statsbankerot og en udtræden af Eurosamarbejdet.

Den græske tragedie. af chefanalytiker Erik Bjørsted 4. juli Grækenland er tæt på en egentlig statsbankerot og en udtræden af Eurosamarbejdet. Grækenland er i skrivende stund meget tæt på en egentlig statsbankerot og en udtræden af Euroen. Grækenland står i en ekstremt vanskelig position. I 214 kom der ellers lidt mere gang i hjulene, men de

Læs mere

CEPOS Notat: CEPOS Landgreven 3, København K

CEPOS Notat: CEPOS Landgreven 3, København K 197 1974 1978 1982 1986 199 1994 1998 22 26 21 214 CEPOS Notat: Frygt for robotter er ubegrundet : Flere maskiner og automatisering er ledsaget af flere i job siden 1966 19-5-217 Af Mads Lundby Hansen

Læs mere

Transportøkonomisk Forening og Danske Speditører

Transportøkonomisk Forening og Danske Speditører Transportøkonomisk Forening og Danske Speditører Østudvidelsen Konsekvenser, muligheder og trusler for danske virksomheder V. Henriette Søltoft, chefkonsulent Dansk Industri 4. november 2003 Dansk Industri

Læs mere

Folketinget Arbejdsmarkedsudvalget og Europaudvalget. Udtalelse om Kommissionens grønbog om modernisering af arbejdsretten

Folketinget Arbejdsmarkedsudvalget og Europaudvalget. Udtalelse om Kommissionens grønbog om modernisering af arbejdsretten Folketinget Arbejdsmarkedsudvalget og Europaudvalget Kommissær for beskæftigelse, sociale anliggender, arbejdsmarkedsforhold og ligestilling Hr. Vladimír Špidla, Europa-Kommissionen, B-1049 Bruxelles,

Læs mere

9195/16 ams/aan/ipj 1 DG B 3A - DG G 1A

9195/16 ams/aan/ipj 1 DG B 3A - DG G 1A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. juni 2016 (OR. en) 9195/16 ECOFIN 447 UEM 194 SOC 311 EMPL 207 COMPET 281 ENV 326 EDUC 181 RECH 173 ENER 189 JAI 435 NOTE fra: til: Komm. dok. nr.: Vedr.:

Læs mere

MYTER OG FAKTA OM FLEKSJOBREFORMEN - afsløring af politisk spin og myter ved hjælp af kolde fakta

MYTER OG FAKTA OM FLEKSJOBREFORMEN - afsløring af politisk spin og myter ved hjælp af kolde fakta Beskæftigelsesudvalget 2011-12 BEU alm. del Bilag 214 Offentligt MYTER OG FAKTA OM FLEKSJOBREFORMEN MYTE 1: Fleksjobordningen er for dyr. Den koster samfundet næsten 12 mia. kr. Beskæftigelsesministeren

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Virksomheder forventer ingen lønstigninger

Virksomheder forventer ingen lønstigninger Januar 2010 Virksomheder forventer ingen lønstigninger Mere end hver anden privat arbejdsgiver forventer lønstigninger på et rundt nul i 2010 Det står i skærende kontrast til forventningerne i den offentlige

Læs mere

Referat af økonomi- og finansministermøde (ECOFIN) den 10. marts 2009 til Folketingets Europaudvalg

Referat af økonomi- og finansministermøde (ECOFIN) den 10. marts 2009 til Folketingets Europaudvalg 18. marts 2009 Referat af økonomi- og finansministermøde (ECOFIN) den 10. marts 2009 til Folketingets Europaudvalg Dagsordenspunkt 1a Implementering af Stabilitets- og Vækstpagten - Stabilitets- og konvergensprogrammerne

Læs mere

Både den nuværende og den tidligere regering har erklæret, at Danmark vil åbne arbejdsmarkedet for de nye EU-borgere i forbindelse med EUudvidelsen

Både den nuværende og den tidligere regering har erklæret, at Danmark vil åbne arbejdsmarkedet for de nye EU-borgere i forbindelse med EUudvidelsen Aftale mellem Venstre, Konservative, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Kristendemokraterne om adgangen til det danske arbejdsmarked efter udvidelsen af EU pr. 1. maj 2004

Læs mere

Grundnotat til Folketingets Europaudvalg om: Kommissionens Grønbog: Sikre, tilstrækkelige og bæredygtige pensionssystemer

Grundnotat til Folketingets Europaudvalg om: Kommissionens Grønbog: Sikre, tilstrækkelige og bæredygtige pensionssystemer Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0365 Bilag 1 Offentligt N O T A T 2. september 2010 Folketingets Europaudvalg Kopi til Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg J.nr. 2010-0012198 Grundnotat til Folketingets Europaudvalg

Læs mere

Dansk Valutakurspolitik lørdag den 21. marts 2009

Dansk Valutakurspolitik lørdag den 21. marts 2009 Dansk Valutakurspolitik lørdag den 21. marts 2009 jesperj@ruc.dk Jesper Jespersen Professor, dr.scient.adm. Roskilde Universitet Den faste fastkurspolitik, 1982-? Danmark har i hele efterkrigstiden ført

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Danmarks nationale reformprogram for 2015

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Danmarks nationale reformprogram for 2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2015 COM(2015) 255 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Danmarks nationale reformprogram for 2015 og med Rådets udtalelse om Danmarks konvergensprogram

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 18 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 18 Offentligt Europaudvalget 2016-17 EUU Alm.del EU Note 18 Offentligt Europaudvalget og Beskæftigelsesudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 2. februar 2017 Kontaktperson: Lotte Rickers Olesen Lokal

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt Europaudvalget og Finansudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 8. februar 2015 Styrket koordination i

Læs mere

EURO OG SOCIALE SIKRINGSORDNINGER

EURO OG SOCIALE SIKRINGSORDNINGER i:\maj-2000\euro-hh.doc Af Henrik Hofman 29.maj 2000 RESUMÈ EURO OG SOCIALE SIKRINGSORDNINGER Dansk Folkeparti siger i deres ØMU-materiale, at Dansk velfærd er i fare, når sluserne mellem landene åbnes.

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 339 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 339 Offentligt Finansudvalget 2013-14 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 339 Offentligt Økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestagers talepapir Det talte ord gælder Anledning: Fælles samråd ( nationalt semester

Læs mere

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures et netværk til hjælp for arbejdstagere,

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Ugens tema Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Langtidsledigheden faldt svagt i april 1 Svagt faldende langtidsledighed

Læs mere

Brug overenskomsten og skab produktivitet

Brug overenskomsten og skab produktivitet Brug overenskomsten og skab produktivitet Kim Graugaard Viceadm. direktør, DI Disposition for oplægget Produktivitet DI s nye taskforce 2 Produktivitet 3 Aftagende vækst i produktiviteten 4 Danmark tæt

Læs mere