Andelen af langtidsledige unge i Danmark er blandt de laveste i EU

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Andelen af langtidsledige unge i Danmark er blandt de laveste i EU"

Transkript

1 Andelen af langtidsledige unge i Danmark er blandt de laveste i EU Arbejdsløsheden er for de unge faldende. Samtidige er den danske ungdomsledighed blandt de laveste i EU. Mindst lige så positivt er det det, at andelen af unge herhjemme, som samtidig er langtidsledige, også er blandt de laveste i EU. Det gælder både for de helt unge under år og for de -9 årige. Langtidsledighed er meget vanskeligt at få bugt med, og det kan have langsigtede negative konsekvenser for de unge at blive fanget i længerevarende ledighed. Mange lande i Europa er plaget af høj langtidsledighed blandt unge, og det kan gøre det vanskeligt for alvor at få nedbragt køen af arbejdsløse, selvom arbejdsløsheden blandt unge i EU er faldet lidt det seneste år. af chefanalytiker Erik Bjørsted & stud.polit Anders Christian Overvad. august 1 Analysens hovedkonklusioner Nye tal viser, at ungdomsledigheden herhjemme er faldendende. Ungdomsledigheden i Danmark er blandt de laveste i Europa. Samtidig har Danmark også én af de laveste andele af langtidsledige unge i Europa det gælder både for de 1- årige og for de -9 årige. Mange lande i Europa er plaget af høj langtidsledighed blandt unge, og det kan i de lande gøre det vanskeligere at nedbringe køen af arbejdsløse, selvom arbejdsløsheden for de unge i EU er på vej ned. Danmark klarer sig relativt godt, hvilket bl.a. skyldes vores dynamiske og fleksible arbejdsmarked. Der er i Europa brug for reformer der øger fleksibiliteten af arbejdsmarkedet. Arbejdsmarkeder med en høj grad af jobbeskyttelse gør det vanskeligere for de unge at få fodfæste på arbejdsmarkedet. Kontakt Chefanalytiker Erik Bjørsted Tlf Mobil Kommunikationschef Mikkel Harboe Tlf Mobil Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 1, 1 sal. 161 København V 77 1

2 Danmark har få langtidsledige unge sammenlignet med resten af Europa Nye tal fra Danmarks statistik viser, at ledigheden for de unge er på vej ned. For de helt unge mellem 1 og år er ungdomsledigheden nu under 1 pct. det laveste niveau siden. kvartal 8, hvor ledighedsprocenten var 8,9 pct. Også for de lidt ældre unge ses en faldende arbejdsløshed. Danmark har én af de laveste ledighedsprocenter for unge i Europa. Mindst ligeså positivt er det, at Danmark også har én af de laveste andele af langtidsledige unge i Europa. For de 1--årige arbejdsløse i Euroområdet, har ca. 9 pct. været ledige i minimum 1 måneder, men i Danmark er andelen kun ca. 9 pct., hvilket er den. laveste andel af langtidsledige unge i EU. Det fremgår af figur 1. Det er specielt i de gældsplagede lande, hvor mange unge er fanget i langtidsledighed. Grækenland og Italien har de højeste andele af langtidsledige, hvor ca. 6 pct. af de unge arbejdsløse, samtidig er langtidsledige. Figur 1. Andel ledige 1- årige, som er langtidsledige EU-8 Andel 1 Anm.: Langtidsledige er defineret, som arbejdsløse, som har været ledige i minimum 1 måneder. Når man ser på de lidt ældre unge de -9-årige - tegner sig det samme billede som for de 1-- årige. I Euroområdet er andelen af langtidsledige unge i alderen -9 år på ca. 6 pct., mens andelen i Danmark er ca. 18 pct. Det placerer igen Danmark som nr. på listen over lande med lavest andel af langtidsledige unge. Det fremgår af figur. Igen toppes listen af de gældsplagede lande i bl.a. Sydeuropa.

3 Figur. Andel ledige -9 årige, som er langtidsledige EU-8 Andel 1 Anm.: Langtidsledige er defineret, som arbejdsløse, som har været ledige i minimum 1 måneder. Høj andel af langtidsledige i Europa gør det svært at reducere ungdomsledigheden De seneste tal for arbejdsløsheden i Europa viser at det går bedre og flere europæere kommer i arbejde. Det gælder også for de unge herunder også for de unge i Euroområdet, som under krisen har været hårdest ramt af ungdomsledighed. Arbejdsløsheden for de 1- år er det seneste år således faldet fra ca. pct. til ½ pct., og for de -9 årige er arbejdsløsheden faldet fra 16, pct. til 1, pct. i Euroområdet. Det fremgår af figur. Figur. Ledigheden for de unge i Euroområdet år -9 år Anm.: Data er korrigeret for sæsonudsving. Seneste observation er 1. kvartal 1. Kilde: AE på baggrund af Eurostat. Den let faldende ungdomsledighed kan ses i en lang række EU-lande og bag faldet i ungdomsledigheden ligger der en reel jobfremgang. Andelen af unge i arbejde er således vokset i langt de fleste lande i

4 Europa også i flere af de gældsplagede lande, som Grækenland, Spanien, Portugal, Cypern og Irland. I Frankrig er beskæftigelsen for de unge derimod faldet det seneste år. Det fremgår af figur og, som viser ændringen i beskæftigelsesfrekvensen for hhv. de 1--årige og de -9-årige i EUmedlemslandende. Bemærk også at Danmark det seneste år, har haft en relativt pæn fremgang i beskæftigelsesgraden for de unge, når man sammenligner med andre lande i EU. Det gælder både, når man ser på de helt unge mellem 1 og år, men også for de -9 årige. Figur. Ændring i beskæftigelsesfrekvens, 1- årige enheder 1 enheder 1-1 EU-8 LUX -1 Ændring det seneste år Anm.: Der ses på udviklingen i beskæftigelsesgraden fra 1.kvt. 1 til 1.kvt. 1. Figur. Ændring i beskæftigelsesfrekvensen, -9 årige enheder enheder EU-8 LUX -6 Ændring det seneste år Anm.: Der ses på udviklingen i beskæftigelsesgraden fra 1.kvt. 1 til 1.kvt. 1. For EU-8,,,,,,,, LUX,,,, og foreligger der endnu ikke data for 1. kvt. 1, hvorfor der for disse lande er set på udviklingen fra.kvt. 1 til.kvt. 1.

5 Selvom beskæftigelsen for de unge er vokset lidt det seneste år og færre unge er arbejdsløse, er arbejdsløsheden i mange lande fortsat meget høj, og samtidig er mange af de unge blevet fanget i langtidsledighed. Samlet kan man konkludere, at det går den rigtige vej for Europas unge, men at vejen tilbage er meget lang. Selvom flere unge kommer i arbejde, vil den høje andel af langtidsledige gøre det vanskeligt for alvor at gøre et indhug i køen af unge ledige. Langvarig ledighed blandt unge kan have store negative konsekvenser for de unge selv og for samfundet, og derfor bør EU-kommissionen fremadrettet have stort fokus på ungdomsledigheden i Europa, selvom det går lidt bedre. Udover at EU-landene bør føre en beskæftigelsesvenlig politik, som også på den korte bane har fokus på vækst og job, er der også brug for reformer der øger fleksibiliteten af de europæiske arbejdsmarkeder. Arbejdsmarkeder med en høj grad af jobbeskyttelse gør det vanskeligere for de unge at få fodfæste på arbejdsmarkedet. For eksempel har det fleksible og dynamiske arbejdsmarked herhjemme sikret, at der hele tiden har været en stor omsætning af job, som også kunne komme unge til gode. Langtidsledigheden i Danmark er på trods af, at vi har haft et af de største tab af job fortsat blandt de allerlaveste i Europa også for de unge. Det fleksible og dynamiske arbejdsmarked herhjemme har bl.a. medvirket til at færre unge er blevet fanget i længerevarende ledighed end i mange andre lande. Samtidig er mange unge i Danmark også gået i gang med en uddannelse, hvilket vi på den lidt længere bane vil nyde godt af.

Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 30 år

Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 30 år Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 3 år Arbejdsløsheden blandt de 1-29-årige i Europa vokser fortsat og er nu på 1 pct. Det svarer til, at 9,2 mio. arbejdsløse i EU-27 er under 3 år. Arbejdsløsheden

Læs mere

EU s sparepolitik har haft store sociale konsekvenser

EU s sparepolitik har haft store sociale konsekvenser EU s sparepolitik har haft store sociale konsekvenser Ny prognose for langtidsledigheden viser, at langtidsledigheden i EU, som i øjeblikket er den højeste siden slutningen af 9 erne, kan blive vanskelig

Læs mere

57.000 færre danskere modtager i dag overførsler end i 2011

57.000 færre danskere modtager i dag overførsler end i 2011 57.000 færre danskere modtager i dag overførsler end i 2011 Antallet af overførselsmodtagere voksede kraftigt under krisen. Antallet af overførselsmodtagere har siden 2011 imidlertid haft en faldende tendens.

Læs mere

Hver 8. unge dansker er hverken i job eller uddannelse

Hver 8. unge dansker er hverken i job eller uddannelse Hver. unge dansker er hverken i job eller uddannelse Ser man på arbejdsstyrkens uddannelsesniveau, er der markante forskelle mellem Danmark og Tyskland. I den tyske arbejdsstyrke er det omkring hver 7.

Læs mere

Fald i ledigheden modsvares af flere i deltidsjob

Fald i ledigheden modsvares af flere i deltidsjob Fald i ledigheden modsvares af flere i deltidsjob en er siden årsskiftet faldet med 11.100 fuldtidspersoner. Hvor stor en del af faldet, der dækker over en reel jobfremgang, er dog usikkert, da mange i

Læs mere

Det svenske arbejdsmarked er ikke et godt forbillede for Danmark

Det svenske arbejdsmarked er ikke et godt forbillede for Danmark Det svenske arbejdsmarked er ikke et godt forbillede for Danmark I en ny rapport har DA udråbt Sverige som et forbillede og peget på, at Danmark bør sænke de sociale ydelser til overførselsmodtagerne for

Læs mere

Det danske arbejdsmarked er. er sundere end det tyske.

Det danske arbejdsmarked er. er sundere end det tyske. Det danske arbejdsmarked er sundere end det tyske Arbejdsmarkedsreformer og produktivitetsanbefalinger har fyldt meget de senere år, og rundt om hjørnet venter en reform af beskæftigelsesområdet. I Tyskland

Læs mere

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Langtidsledige har markant nemmere ved at finde arbejde, når beskæftigelsen er høj. I 08, da beskæftigelse lå på sit højeste, kom hver anden langtidsledig

Læs mere

Over 5 gange flere arbejdspladser nedlagt på Fyn end i København

Over 5 gange flere arbejdspladser nedlagt på Fyn end i København Over 5 gange flere arbejdspladser nedlagt på Fyn end i København Siden krisens udbrud er den private lønmodtagerbeskæftigelse faldet med ca. 150.000 personer. Det svarer til på landsplan, at omkring hver

Læs mere

EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld

EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld I 14 havde Danmark det største offentlige overskud i EU. Det danske overskud var på 1, pct. af BNP. Kun fire lande i EU havde et overskud. Selvom

Læs mere

Ufaglærte arbejdere har betalt en høj pris for krisen

Ufaglærte arbejdere har betalt en høj pris for krisen Ufaglærte arbejdere har betalt en høj pris for krisen De mindst uddannede har betalt en stor del af kriseregningen. De ufaglærte med grundskolen som højest fuldførte uddannelse har den højeste ledighed

Læs mere

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Situationen på det danske arbejdsmarked er generelt begyndt at lysne. Der er dog stor forskel på, hvor godt det går i de enkelte kommuner. Bedst går det

Læs mere

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Pigerne er generelt bedre end drengene til at bryde den sociale arv. Og mens pigerne er blevet bedre til at bryde den sociale arv i løbet af de seneste

Læs mere

Europæisk investeringspagt kan skabe 1,6 mio. job i EU

Europæisk investeringspagt kan skabe 1,6 mio. job i EU Europæisk investeringspagt kan skabe 1,6 mio. job i EU Efter flere år, hvor fokus udelukkende har været på besparelser i Europa, har dagsordenen i flere europæiske lande ændret sig, og det ser nu ud til,

Læs mere

Danmarks offentlige finanser stadig helt i top

Danmarks offentlige finanser stadig helt i top Danmarks offentlige finanser stadig helt i top Analysen viser, at Danmark målt på de offentlige finanser og ikke mindst den finanspolitiske holdbarhed ligger helt i top blandt sammenlignelige lande. Målt

Læs mere

Overraskende fald i arbejdsløsheden

Overraskende fald i arbejdsløsheden Den registrerede arbejdsløshed faldt overraskende med 2.0 i april måned. Ligeså glædeligt faldt bruttoledigheden med 1. fuldtidspersoner. Tallene skal dog tolkes forsigtigt. Mange er ikke medlem af en

Læs mere

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Nye reviderede nationalregnskabstal viser, at BNP sidste år faldt med 4,9 pct. Det dækker imidlertid over enorme forskelle på tværs af det danske erhvervsliv.

Læs mere

Vækst og velstand gennem uddannelse

Vækst og velstand gennem uddannelse Vækst og velstand gennem uddannelse Økonomiske Tendenser 212 Vækst og velstand gennem uddannelse Økonomiske Tendenser 212 1 Udgivet af AE - Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1. sal 1651

Læs mere

Den sociale arv er ligeså stærk som for 20 år siden

Den sociale arv er ligeså stærk som for 20 år siden Den sociale arv er ligeså stærk som for år siden Forældrenes uddannelsesniveau er helt afgørende for, om børnene får en uddannelse. Jo højere forældrenes uddannelse er, desto større er sandsynligheden

Læs mere

Uddannelse går i arv fra forældre til børn

Uddannelse går i arv fra forældre til børn Uddannelse går i arv fra forældre til børn Der er en meget stærk sammenhæng mellem forældrenes uddannelse og den uddannelse, deres børn får. Jo højere et uddannelsesniveau ens forældre har, jo mindre er

Læs mere

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. unge mangler skompetencerne til at begå sig på arbejdsmarkedet Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. eller hvad der svarer til 3 pct. af de 16-29-årige er ikke i gang med eller har

Læs mere

Beskæftigelsen er faldet med langt over 100.000 på et enkelt år

Beskæftigelsen er faldet med langt over 100.000 på et enkelt år Beskæftigelsen er faldet med langt over 100.000 på et enkelt år Den samlede lønmodtagerbeskæftigelse er faldet med hele 18.500 fuldtidspersoner fra 1. til 2. kvartal 2009. I den private sektor er beskæftigelsen

Læs mere

Indvandrerdrenge har sværere ved at få en uddannelse

Indvandrerdrenge har sværere ved at få en uddannelse Indvandrerdrenge har sværere ved at få en uddannelse AE har undersøgt, hvordan unge med etnisk minoritetsbaggrund klarer sig når det gælder uddannelse, ledighed og indkomst set i forhold til unge med etnisk

Læs mere

Politisk handling kan skabe 2 millioner job i Europa

Politisk handling kan skabe 2 millioner job i Europa International prognose September 1 Politisk handling kan skabe millioner job i Europa Udsigterne for europæisk økonomi er blevet forværret det sidste halve år. Nedjusteringerne gælder særligt væksten til

Læs mere

Tvivlsom effekt af lavere ølafgift

Tvivlsom effekt af lavere ølafgift Tvivlsom effekt af lavere ølafgift Afgifterne på øl og sodavand blev reduceret 1. juli 2013 i forbindelse med Vækstplan DK. Sigtet var at mindske grænsehandelen. En foreløbig status på afgiftsændringerne

Læs mere

Danmark i en krisetid - Velstand kræver uddannelse

Danmark i en krisetid - Velstand kræver uddannelse Danmark i en krisetid - Velstand kræver uddannelse Økonomiske tendenser 213 Danmark i en krisetid Velstand kræver uddannelse Økonomiske Tendenser 213 Økonomiske Tendenser 213 Udgivet af AE - Arbejderbevægelsens

Læs mere

Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere

Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere Omkring hver tredje dansker over 16 år har ikke en uddannelse, der giver adgang til arbejdsmarkedet. Særligt blandt indvandrere står det skidt til. Op mod halvdelen

Læs mere

Integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet sat flere år tilbage

Integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet sat flere år tilbage Integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet sat flere år tilbage Nye beskæftigelsesoplysninger viser, at de seneste to års fald i beskæftigelsen har ramt indvandrere fra ikke-vestlige lande særlig

Læs mere

Mange indvandrere har opbrugt dagpengeretten

Mange indvandrere har opbrugt dagpengeretten Mange indvandrere har opbrugt dagpengeretten I denne analyse ser vi nærmere på, hvilke grupper, der har opbrugt deres dagpengeret i de første to måneder af 2013. Ifølge tal fra Job-indsats.dk, var der

Læs mere

Mange i Danmark går ikke regelmæssigt til tandlægen

Mange i Danmark går ikke regelmæssigt til tandlægen Mange i Danmark går ikke regelmæssigt til tandlægen Mere end hver femte har ikke været til tandlægen i over 3 år. Undersøger man, hvem der særligt er tale om, er det navnlig lavindkomstgrupper, ufaglærte,

Læs mere