Byggefejl - en uløst opgave

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Byggefejl - en uløst opgave"

Transkript

1 Byggefejl - en pestilens for alle, en pestilens der koster blod, sved, tårer og kolde kontanter Byggefejl - en uløst opgave I 2005 blev indgået aftale mellem Byggebranchen og Erhvervs- og Byggestyrelsen om, at byggefejl skulle halveres på 3 år. Dette er ikke sket! Byggefejl er en pestilens for alle, men hvorfor er der ingen der gør noget alvorligt ved årsagerne? Det er let at udarbejde handlingsplaner, men disse planer er meget lidt værd, når der ikke er kraft og sanktioner bag handlingsplanerne. Der kan godt være at viljen er tilstede blandt organisationernes ledelser, men ledelserne formåer ikke at få handlingen formidlet helt ud til de sidste led i organisationerne - de enkelte rådgivere, leverandører, entreprenører og den enkelte håndværker. Af Leif Bertelsen, Ingeniør M. IDA, HD I INGENIØREN nr. 6, den 6. februar 2009, får byggebranchen igen en på snuden! Det kan byggebranchen ikke være bekendt. Gennem mange år har der været store overskrifter i medierne om byggefejl, byggesjusk, ulykker på byggepladser - ja, listen er lang. Hver gang kommer branchens ledere frem og siger, at nu skal der gøres noget. Fakta er, at der ikke sker andet end at der er udarbejdet nye handlingsplaner, men papir er let at arbejde med - og som der blev sagt i 1950 erne: Alt lykkedes i en gasovn. En gang imellem blev kagen dog mislykkedes, men brugerne HAR lært at bruge en gasovn. Hvorfor lykkedes det så ikke for byggebranchen at få reduceret de mange byggefejl etc.? En empirisk analyse af mulige årsager viser mange snublesten, for eksempel: Konjunkturer Byggeprogram Projektering Granskning Entreprenørtilsyn (mestertilsyn) Rådgivertilsyn (fagtilsyn) Respekt for sit fag, og respekt for det en anden håndværker har udført Projektændringer Materialefysik Opfinde den dybe tallerken igen Erfaringsformidling Mock-up og prøver Ad konjunkturer Inden for de seneste år, har der været fuld fart på i byggebranchen - alle rådgivere, leverandører, entreprenører og håndværkerer har haft fulde ordrebøger. Det har så medført flaskehalse mange steder i branchen. Når det går så stærkt i byggebranchen er der nogle, som vil skumme fløden - nogle er seriøse andre tager lidt let på seriøsiteten. Det medfører, at for eksempel kvaliteten og kontrollen bliver nedjusteret - ikke fordi viljen mangler, men ofte fordi det går for stærkt, der er ikke tid til opfølgninger. Kunne man fristes til at sige at højkonjunktur er proportionel med byggefejl? Nej, det viser historien - der har været for mange byggefejl i mange år forud for den højkonjunktur vi har oplevet i de senere år. Ad byggeprogram Byggeprogrammet er det første trin i byggeprocessen. For at minimerer risikoen for byggefejl, bør 1

2 bygherrerne tænke traditionel. Ved at benytte gennemprøvede processer og mere byg-venlig byggeri bliver risikoen for byggefejl reduceret. Dermed ikke sagt, at der ikke kan udføres kreative løsninger, men det kræver, at der skal bruges flere ressoucer til undersøgelser, projektering, fagtilsyn, udførelse etc. Hvis bygherrens byggeprogram er til en Folkevogn, kan ikke forventes at der leveres en Mercedes. Man får, hvad man betaler for! Ad Projektering Arkitekter og ingeniører er gode til at projekter og planlægge et byggeri - bare rådgiverne får den nødvendige tid til projektering. Det vanskelige opstår, når projekteringsopgaven bliver barberet og tidsplanen strammes. Når rådgiveropgaven reduceres til et minimum, for eksempel alene til et myndighedsprojekt og hvis byggeopgaven er bare lidt kreativ, så er der latent risiko for, at projektets detaileringsgrad bliver så lille, at de udførende må gætte løsninger. SÅ er der stor risiko for byggefejl. En væsentlig del af projekteringsopgaven er at sikre at HELE projektet er konsistent. Det er ikke ukendt, at arkitekt- og ingeniørtegninger ikke harmonerer, eller tegninger og beskrivelse ikke er konsistent. Det kan en effektiv og professionel granskning råde meget bod på. Ad Granskning Granskning er en meget effektiv metode til at sikre et godt projekt. At granske et projekt er at gennemgå HELE projektet i ALLE faser. Det gælder altså om at ALLE involverede rådgivere, leverandører, entreprenører, underentreprenører etc. gennemgår projektet - og her er det vigtigt, at også entrepriselederene, leverandørens driftsledere med flere deltager i granskningen. Erfaringen siger, at ved en granskningen, glemmer de fleste grænsefladerne - altså grænsen mellem hvad for eksempel en tømrer og en snedker skal udføre. Under granskningen er der en glimrende lejlighed til at drøfte projektets logistik! Det er mest effektiv, at gennemføre en stor del af granskningen på byggepladsen sammen de håndværkere der skal udføre projektet. Mange byggefejl kan undgås ved en omhyggelig og professionel granskning - en granskning, hvor de projekterende deltager, herved undgås mange snublesten, og erfaringer siger, at snublesten koster mange kolde kontanter 1. Ad Entreprenørtilsyn (mestertilsyn) I gamle dage - da jeg arbejdede på byggepladser som tømrer, kom mester mindst et par gange om ugen for at kontroller arbejdets kvalitet. Det sker meget sjældent i dag. Mange byggefejl kunne undgå, hvis mestertilsynet blev lidt bedre. Ad Rådgivertilsyn (fagtilsyn) Ved mange byggeopgaver kommer byggeleder og fagrådgivere kun på byggepladsen til byggemøderne, eller når de bliver tilkaldt. Hvis fagtilsynet kom lidt oftere på byggepladsen - meget gerne uanmeldt, tror jeg mange byggefejl kunne undgås. Men det hænger selvfølgeligt sammen med den aftale der er mellem de projekterende og bygherren, for fagtilsyn koster kolde kontanter, men nok væsentlig mindre end det der koster at udbedre byggefejl. Ad Respekten for sit fag og respekt for det en anden håndværker har udført Den gode håndværker er stolt af sit fag og sit arbejde. Desværre er der nogle montagehåndværker, som alene skal holde akkorden. Den gode håndværker tilkalder fagtilsyn, når der er uklarheder i projektet. Den gode håndværker går til sin håndværkskollega, hvis der er fejl i det forudgå- Se BYG - DTU s rapport fra 2005: Snublesten i byggeriet

3 ende arbejde og får det rettet inden han/ hun udfører sit arbejde. Den gode håndværker har respekt for andre håndværkers arbejde, og kontakter vedkommende, hvis det ved en fejl er sket en beskadigelse af den anden håndværkers arbejde. Mange byggefejl kunne undgås, hvis samarbejdet mellem de forskellige faggruppe blev forbedret. Jeg har tidligere slået til lyd for, at der i undervisningen af byggeriets elever/lærlinge skulle være et projekt, der i samarbejde skulle udføres af flere faggrupper, for derved at gi gnisten til et bedre samarbejde faggrupper imellem. Ad Projektændringer Hvad der virkelig kan give anledning til byggefejl er projektændringer midt under byggeprocessen. Årsagen er de mange bindinger og relationer til de arbejder der allerede er udført. Projektændringer midt i byggeprocessen kræver meget omhyggelige projektgranskninger - af alle implicerede i byggeprocessen. Det er klassisk, at for eksempel leverandører ikke orienteres i tide om projektændringer. Det er ikke en fejl at gennemført projektændringer under byggeprocessen, men det er en fejl ikke at undersøge samtlige relationer til allerede udførte og kommende byggeopgaver. Ad Materialefysik At forskellige materialer har forskellige materialeegenskaber er meget velkendt. Det er også velkendt, at der kommer en producent og anbefaler et nyt produkt - et nyt produkt, hvor der ikke er praktiske erfaringer med produktets egenskaber. Et produkt egenskaber kan meget vel være forskellige afhængige af hvor produktet indbygges i bygværket. Det er derfor forståelig, når for eksempel Byggeskadefonden betegner en byggeteknisk løsning, hvor der er anvendt et relativt ukendt produkt som et byggeteknisk forsøg. Ved anvendelse af nye eller relative nye produkter, er der skærpede krav til de projekterende arkitekter og ingeniører, men også til de udførende entreprenører og deres medarbejder om at skærpe agtpågivenheden: Kan produktet anvendes til dette eller hint og på dette sted i bygværket. Det sker ikke altid! Ved anvendelse af nye produkter eller produkter med ringe praktisk erfaring, kan det være en go ide, at sætte sig hen i en mørk krog og genoverveje produktet. Ad Opfinde den dybe tallerken igen Lad os slå fast: Den dybe tallerken er opfundet, så hvorfor skal den opfindes igen? Det er ikke ukendt, at der prøves nye metoder, men mange af de nye metoder er som gammel vin på nye flasker. LAD VÆRE MED DET! Det er ikke det samme som at stoppe udviklingen, men når der prøves nye metoder, kræver det meget omhyggelige undersøgelser og afprøvninger. Disse undersøgelser og afprøvninger er lige i overkanten af, hvad der er indeholdt i almindelige rådgiveraftaler. Kom med ideen til vore mange forskningsinstitutter og lad forskerne foretage undersøgelserne og afprøvningerne. Så undgås byggefejl på grund af nogle måske mislykkede eksperimenter. Ad Erfaringsformidlingen Jeg spurgte engang en rådgiver, som var konsulent for Byggeskadefonden, hvordan firmaet formidlede den viden som firmaet indhentede ved de mange eftersynsopgaver, der blev udført for Byggeskadefonden. Svaret er ikke egnet til denne artikel!

4 Jeg kan kun opfordre alle rådgivningsfirmaer og i særdeleshed eftersynsfirmaerne til at udarbejde procedure for erfaringsformidlingen til alle firmaets medarbejder. For at undgå byggefejl, bør også producenter af byggevarer samt entreprenør- og håndværksvirksomheder også udarbejde procedure for erfaringsformidling! Der er alt for få der udnytter den byggetekniske viden der er gratis tilgængelig, blandt andet Byggecentrums ERFA-blade. Men erfaringsformidling er ikke alene offentlige databaser, det er også producenternes montage-, bruger- og driftsvejledninger. Mange byggefejl skyldes forkert montage eller forkert anvendelse. Der bør derfor altid være et krav til håndværkeren og montøren: Læs ALTID montagevejledningerne. Mange rutinerede håndværker og montører læser ikke montagevejledningerne, fordi de er læst så mange gange, men de fleste glemmer, at der kan være en erfaringsformidling gemt i montagevejledningen - en erfaring der er sket siden håndværkeren eller montøren sidst indbyggede eller monterede det pågældende produkt. Ad Mock-up og prøver Er der flere ens gentagelser i en byggeproces, er det en rigtig god ide, at udføre en mock-up. Et eksempel på en mock-up kan være teknikskabet med forbrugsmålere, varmtvandsanlæg, rørafgreninger, elinstallationer, krydsfelter til antenneanlæg og telefon etc. En mock-up kan sagtens udføres tidligt i processen, måske allerede under projektering. Så får man undersøgt om der er plads, om den tænkte indretning er god, om bygningsdelen er bygbar etc. Det er vigtigt, at udføres en mock-up skal alle faggrupper - der har bare minimal interesse i bygningsdelen - være med og udføre deres del, eller komme med en udtalelse. En mock-up eller prøver af førstegangs produktioner kan minimerer mange byggefejl og/eller ændre uhensigtsmæssige arbejdsprocesser. Udbedring af byggefejl Efter konstatering af byggefejl, påbegyndes næste fase: Udbedring. Denne fase indeholder: Fastlæggelse af om der er tale om en ansvars pådragende byggefejl. Fremsendelse af udbedringsforslag. Tidsplan. Udbedring og kontrol Ad Fastlæggelse af om der er tale om en ansvars pådragende byggefejl Det kan være en meget svær proces, parterne skal gennemleve. Nogle entreprenører forsøger at bortforklare selv åbenlyse byggefejl. Forklaringer som uklarheder i projektet er meget anvendt - også selvom der er tale om småting, som for eksempel at vinduer ikke er justeret og smurt. AB 92 kan være svært håndterlig, og skal bestemmelserne om ansvar benyttes og skal der for eksempel afholdes syn og skøn, evnt. voldgift, skal erindres, at i såfald er der kun een vinder: Advokaten! Ad Fremsendelse af udbedringsforslag Udbedringsforslag kommer sjældent til hverken rådgivernes eller bygherrens kendskab forud for udbedring. Dette kan så medføre, at der opstår en ny byggefejl. Ofte bliver byggefejl - som er anerkendt som byggefejl udbedret uden projekt. Derved bliver granskningen ikke gennemført. Bygherren konstater først denne fejl, når entreprenøren færdigmeddeler udbedring af byggefejl. Ad Tidsplan og kontrol En tidsplan for udbedring af byggefejl, er næsten umuligt at få udarbejdet af entreprenøren. Og helt galt bliver det, hvis bygherrens entreprenør er hoved- eller totalentreprenør, for så er det underentreprenørerne der skal udbedre egne byggefejl.

5 Når der ikke er en tidsplan - og entreprenøren bare dukker op, har bygherren ingen, eller meget begrænsende chancer for at skaffe adgang til de lokaliteter, hvor der er byggefejl. Og så kommer entreprenøren med en ny undskyldning: Vi kan ikke komme ind! Ad Udbedring Når bygherren har skaffet adgang til de lokaliteter, hvor der er byggefejl, som skal udbedres, opstår nye udfordringer: Der skal måske en anden entreprenør med, for at skaffe mulighed for at udbedre byggefejlen - en entreprenør der ikke er bestilt! Eller udbedringer på andre bygningsdele, som er blevet beskadiget under udbedringen af byggefejlen! Eller oprydning og rengøring! - og sådan er der en række følgevirkninger ved udbedring af byggefejl som ingen tager sig af! Så er det kontrollen af de udførte arbejder! Det er meget sjældent det sker - og kvalitetssikringen - ja, det er der ingen som kender noget til! - og hvad med rettet projektmateriale - Projekt som udført? Afsluttende bemærkninger Ja, der er nok at tage fat på! For at byggefejl skal minimeres, skal der først og fremmest holdningsændringer til. Og disse holdningsændringer skal starte nedefra - fra de håndværkere som udfører byggearbejder, de arkitekter og ingeniører der projekterer byggeopgaverne, de producenter der producer byggevarer etc.. Og det er organisationernes ledelser der har ansvaret for at starte denne proces. Der bliver udført mange forsøg med at trimme byggeprocessen, der er endda udgivet flere publikationer 2 om at trimme byggeprocesserne. Men hvorfor er der ingen der vil tage ved lære? I bund og grund, er der alene tale om at tænke sig om og være sit ansvar bekendt - eller have mere respekt for sit fag og respekt til de andre fag. Karup, Februar 2009 Leif Bertelsen, Ingeniør M. IDA, HD 2 Se publikationer som for eksempel Lean Construction.

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System Lean Construction-DK s Guide til bedre planlægning med Last Planner System Introduktion Last Planner System er et værktøj i Lean Construction udviklet specielt til byggeriet og med hensyn til byggeriets

Læs mere

Håndværksrådets spørgeskemaundersøgelse. byggeriet

Håndværksrådets spørgeskemaundersøgelse. byggeriet Håndværksrådets spørgeskemaundersøgelse om udbudsmaterialer i byggeriet Håndværksrådets Bygge- & Anlægsudvalg September 2009 1. HVAD SKAL DER TIL FOR AT FORBEDRE BYGGEPROCESSEN Håndværksrådets Bygge- og

Læs mere

LEAN. i byggeriet. lean & last planner _ Perspektiver på byggeriets problematikker _ MAGASIN BENSPÆND _ s. 35

LEAN. i byggeriet. lean & last planner _ Perspektiver på byggeriets problematikker _ MAGASIN BENSPÆND _ s. 35 lean & last planner _ Perspektiver på byggeriets problematikker _ MAGASIN BENSPÆND _ s. 35 LEAN i byggeriet INTERVIEW med Ph. D. Kenneth Brinch Jensen, Center for ledelse i byggeriet / CBS I byggeprojekter

Læs mere

KOM BARE IND... OM TILGÆNGELIGHED TIL BYGNINGER

KOM BARE IND... OM TILGÆNGELIGHED TIL BYGNINGER KOM BARE IND... OM TILGÆNGELIGHED TIL BYGNINGER KOM BARE IND... OM TILGÆNGELIGHED TIL BYGNINGER Kom bare ind... Ligebehandlingsafdelingen, Institut for Menneskerettigheder Redaktion: Signe Stensgaard

Læs mere

Benjamin Gjettermann Sand 30-11-2009

Benjamin Gjettermann Sand 30-11-2009 VIA U.C. Campus Horsens Speciale 7. Semester - Benjamin Gjettermann Sand 30-11-2009 Vejleder: Birte Lyng Vestergaard TITELBLAD SPECIALE TITEL: VEJLEDER: Birte Lyng Vestergaard FORFATTER: Benjamin Gjettermann

Læs mere

Partnering ABC. En håndbog for bygherrer

Partnering ABC. En håndbog for bygherrer Partnering ABC En håndbog for bygherrer Partnering ABC En håndbog for beslutningstagere og deltagere i partneringprocessen med særligt henblik på den offentlige bygherre Inden bygherren træffer sit valg,

Læs mere

HØJSKOLE VEJLEDER: OPLAG: SIDETAL

HØJSKOLE VEJLEDER: OPLAG: SIDETAL TEKNISK MERKANTIL HØJSKOLE IMPLEMENTERING AF KVALITETSSYSTEM Forfatter: Vejleder: Regner Bæk Hessellund Bygningskonstruktøruddannelsen 7. semester speciale VIA University College, Campus Horsenss Aflevering:

Læs mere

byggeskadefonden projekt granskning ekstern vejledning for bygherrer marts 2015

byggeskadefonden projekt granskning ekstern vejledning for bygherrer marts 2015 ekstern projekt granskning vejledning for bygherrer marts 2015 byggeskadefonden 19 Byggeskadefonden anbefaler, at bygherrer i støttet boligbyggeri supplerer den interne projektgranskning med en ekstern

Læs mere

Nærved ulykker. Forfatter. Sunnvard Andreasen Vejleder. Erling Buus Olesen 29 11 2010

Nærved ulykker. Forfatter. Sunnvard Andreasen Vejleder. Erling Buus Olesen 29 11 2010 2010 Nærved ulykker Vejleder. Erling Buus Olesen 29 11 2010 1 Indledning 1.1 Abstract. This report is about the conception near by accidents, and how they best can be exploited in the construction business.

Læs mere

Forår 2013 KVALITETSSIKRING I UDFØRELSESFASEN. Opgave: 7. Semester special. Uddannelse: Bygningskonstruktør

Forår 2013 KVALITETSSIKRING I UDFØRELSESFASEN. Opgave: 7. Semester special. Uddannelse: Bygningskonstruktør KVALITETSSIKRING I UDFØRELSESFASEN Forår 2013 Opgave: 7. Semester special Uddannelse: Bygningskonstruktør Skolens navn: VIA University College, Aarhus Vejleder: Jens Otto Grabau Forfatter: Finn Graversen

Læs mere

Processer og metoder i det fejlfrie byggeri

Processer og metoder i det fejlfrie byggeri Processer og metoder i det fejlfrie byggeri Erfaringer og anbefalinger fra projektledere i entreprenørbranchen Rapport 7.2013 DTU Management Engineering Kirsten Jørgensen Casper Siebken Schultz Sten Bonke

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

Konflikthåndtering på arbejdspladsen

Konflikthåndtering på arbejdspladsen Konflikthåndtering på arbejdspladsen En værktøjskasse om konflikthåndtering Industriens Branchearbejdsmiljøråd Denne publikation er finansieret af Industriens Branchearbejdsmiljøråd, der er arbejdsmarkedets

Læs mere

SUCCES MED HÅNDVÆRKERE

SUCCES MED HÅNDVÆRKERE SUCCES MED HÅNDVÆRKERE INDHOLD 3 HÅNDVÆRKERES FAGOMRÅDER 6 Valg af gode håndværkere 9 Tilbud fra håndværkere 12 Håndværker-aftaler 16 Tidsplan for dit byggeprojekt 20 Styring af håndværkere 23 Tilsyn med

Læs mere

INDDRAGELSE AF. UNDER ENTREPRENØRER september 2013

INDDRAGELSE AF. UNDER ENTREPRENØRER september 2013 INDDRAGELSE AF UNDER ENTREPRENØRER september 2013 3 Inddragelse af underentreprenører Der er ofte de bedste intentioner om at få flere af de udførende parter i byggeriet med tidligt i byggeprocessen. Men

Læs mere

Så tal dog sammen. Hvad der skal til for at forbygge nedslidning i bygge- og anlægsbranchen. Erfaringer fra Forebyggelsesfondens projekt hos NCC

Så tal dog sammen. Hvad der skal til for at forbygge nedslidning i bygge- og anlægsbranchen. Erfaringer fra Forebyggelsesfondens projekt hos NCC Så tal dog sammen Hvad der skal til for at forbygge nedslidning i bygge- og anlægsbranchen Erfaringer fra Forebyggelsesfondens projekt hos NCC 1 Så tal dog sammen Erfaringer fra Forebyggelsesfondens projekt

Læs mere

Erfaringer med LEAN i Gentofte kommune

Erfaringer med LEAN i Gentofte kommune Erfaringer med LEAN i Gentofte kommune Gentofte Kommune er overbevist om man med fordel vil kunne anvende LEAN princippet for Trimmet Anlæg. Spørgsmålet er blot, om der er forandringsvilje, forståelse

Læs mere

udarbejdet af Forbrugerrådet og Håndværksrådet - anbefalet af KA

udarbejdet af Forbrugerrådet og Håndværksrådet - anbefalet af KA S A M A R B E J D S A F T A L E udarbejdet af Forbrugerrådet og Håndværksrådet - anbefalet af KA FORBRUGER RÅDET Samarbejdsvejledning til forbrugere og håndværksvirksomheder Formålet med vejledningen Håndværksrådet

Læs mere

Byggebranchen og strategiske partnerskaber - En analyse af vanskelighederne

Byggebranchen og strategiske partnerskaber - En analyse af vanskelighederne Byggebranchen og strategiske partnerskaber - En analyse af vanskelighederne Master i ledelse af byggeri Masterafhandling Byg-DTU Januar 2007 Learning Membership structures Working processes Resources Common

Læs mere

Lean Construction-DK s. Guide til bedre projekter med Trimmet Projektering

Lean Construction-DK s. Guide til bedre projekter med Trimmet Projektering Lean Construction-DK s Guide til bedre projekter med Trimmet Projektering Introduktion Hvor Lean Construction i udførelsen fokuserer meget på at minimere spild og skabe et godt flow i arbejdet, er indsatsen

Læs mere

12 eksempler. på øget produktivitet og bedre bundlinje. Byggeri og anlæg - øget produktivitet

12 eksempler. på øget produktivitet og bedre bundlinje. Byggeri og anlæg - øget produktivitet 1 12 eksempler på øget produktivitet og bedre bundlinje Byggeri og anlæg - øget produktivitet 2 Indhold Forord 3 Hurtige tiltag med umiddelbar effekt 4 Kommunikation mellem faggrupper er vejen til færre

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om kvalitet, OPP og totaløkonomi i offentligt byggeri

Vejledning til bekendtgørelse om kvalitet, OPP og totaløkonomi i offentligt byggeri NOTAT Vejledning til bekendtgørelse om kvalitet, OPP og totaløkonomi i offentligt byggeri 11. oktober 2013 Juridisk Center/LOO J.nr. 13/00328 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Kvalitet i byggeriet...

Læs mere

SVEN BERTELSEN STRATEGISK RÅDGIVNING APS

SVEN BERTELSEN STRATEGISK RÅDGIVNING APS SVEN BERTELSEN STRATEGISK RÅDGIVNING APS Morlenesvej 22! 2840 Holte tlf 4542 4705 fax 4541 4705 sven@bertelsen.org 14. april 2001 rev. juni 2003 TRIMMET BYGGERI En kort introduktion Dette er en kort beskrivelse

Læs mere

HHM A/S CVR-NR. 67294815... 5

HHM A/S CVR-NR. 67294815... 5 HHM A/S CVR-NR. 67294815... 5 UNDERRAMMEAFTALE 005_HHM A/S CVR-NR. 67294815: RAMMEAFTALE 2013-1115.02/TOTALENTREPRISE/A:TÆT_LAV/D1 HOVEDSTADEN/DELRAMMEAFTALE A01/(5:10)... 5 Bilag 15: INFO 1 Maksimalavance,

Læs mere

Introduktion til Ny Afleveringsproces

Introduktion til Ny Afleveringsproces Introduktion til Ny Afleveringsproces Udarbejdet af Bygherreforeningens Kvalitetsudvalg Version af 14. januar 2009 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Ny Afleveringsproces... 3 Kort om initiativet...

Læs mere

1 Strategiske overvejelser

1 Strategiske overvejelser 1 Strategiske overvejelser 13 1 Strategiske overvejelser I Jyllands-Posten den 2. marts 2013 var der en artikel om, at musikkonservatoriet skulle til at sælge ud af nogle af de instrumenter, som eleverne

Læs mere

Høringsudkast Vejledning til ny bekendtgørelse om kvalitet, OPP og totaløkonomi i offentligt byggeri

Høringsudkast Vejledning til ny bekendtgørelse om kvalitet, OPP og totaløkonomi i offentligt byggeri NOTAT Høringsudkast Vejledning til ny bekendtgørelse om kvalitet, OPP og totaløkonomi i offentligt byggeri 8. maj 2013 Juridisk Center/LOO J.nr. 13/00328 Indledning Denne vejledning knytter sig til Bygningsstyrelsens

Læs mere

VIGTIGT OMKRING OPHAVSRET

VIGTIGT OMKRING OPHAVSRET 1 Velkommen til dette minikursus i Coaching. Kurset består af 18 små lektioner. Lektionerne er letlæste, og nemme at gå til. Du vil ret hurtigt kunne gennemgå kurset og begynde at bruge dine ny færdigheder.

Læs mere

VEJLEDNING TIL STANDARDAFTALEN AB-FORBRUGER

VEJLEDNING TIL STANDARDAFTALEN AB-FORBRUGER VEJLEDNING TIL STANDARDAFTALEN AB-FORBRUGER Denne vejledning er en hjælp til forbrugere og entreprenører, der benytter AB-Forbruger til et byggearbejde, f.eks. en tilbygning eller renovering af et badeværelse.

Læs mere

Dansk Byggeri-guiden til den gode byggeproces

Dansk Byggeri-guiden til den gode byggeproces Dansk Byggeri-guiden til den gode byggeproces Dansk Byggeri har udgivet denne guide for at sikre en god kommunikation mellem dig og de byggevirksomheder og håndværkere, du vælger at arbejde sammen med.

Læs mere