A/B Kingosparkens Beboer Infomappe

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "A/B Kingosparkens Beboer Infomappe"

Transkript

1 A/B Kingosparkens Beboer Infomappe

2 Introduktion og velkomst: Bestyrelsen for A/B Kingosparken byder dig velkommen til vores boligkompleks og håber, du/i bliver glade for at bo her. Denne beboermappe har til formål at give beboerne information om hvor er hvad, samt en oversigt over de regler, der er gældende i A/B Kingosparken. Der henvises i øvrigt til at læse gældende vedtægter, gældende husorden og regler om husdyrshold på vores hjemmeside. Lidt historisk baggrund: Kingosparken er bygget på en del af jorden, der tidligere tilhørte gården Lykkens Gave. Gården lå ved Klovtoftekrydset ved Roskildevej. Entreprenør og murermester Ejgil Pedersen købte jorden og begyndte byggeriet i starten af Det planlagte byggeri bestod af 8 boligblokke med lejeboliger, samt et butikscenter med minimarked og brødudsalg. Byggeriet hed oprindeligt Ingemannsparken, som senere blev omdøbt til Kingosparken. Lejlighederne var i størrelsen fra 24 til 75 m2. Lejen for en 66m2 lejlighed var i 1961 kr Ejgil Pedersen stod selv for udlejning af lejlighederne og kørte lejerne efter stramme regler, bl.a. måtte de grønne områder ikke bruges til børns leg; Ejgil Pedersen så helst lejere uden børn. I 1980 blev ejendommen solgt til Lægernes Pensionskasse og med Dan Ejendomme som den daglige administration. Under LP s ejerskab havde medlemmer og deres familier fortrinsret til de ledige lejligheder. For LP var der tale om investering af pensionskassens midler og et ønske om størst mulig afkast. Dette betød bl.a., at kun de mest nødvendige vedligeholdelser blev gennemført. I starten af 2007 besluttede LP at sælge Kingosparken. Den daværende beboerforening nedsatte en initiativgruppe, denne havde til opgave at finde grundlag for at få oprettet en andelsboligforening og via denne at købe Kingosparken. 2

3 A/B Kingosparken blev stiftet: Den 4. sep blev der afholdt stiftende generalforsamling i Danske Banks lokaler i Høje Taastrup. Fremmødet var over alle forventninger og ca. 360 deltog, og 354 lejere meldte sig ind i foreningen. Derved var A/B Kingosparken en realitet. Foreningens størrelse er på m2, hvoraf de 317 m2 har været udlejet bl.a. til en købmand, og nu af Cafe Paraplyen. Der er 8 blokke med i alt 523 lejligheder - fra 24m2 til 94m2 (via sammenlægning). I sommeren 2012 var der 438 andelshavere og 77 lejere. Bestyrelsens daglige funktion: Den daglige drift af foreningen varetages af bestyrelsen. Denne vælges på den årlige generalforsamling. Bestyrelsen arbejder tæt sammen med den valgte administrator og den kontraktansatte vicevært. Bestyrelsen har ansvar for at de beslutninger, som træffes på generalforsamlingen bliver gennemført, og at vedtagne budgetter bliver fulgt. På opslagstavlen i alle opgange findes en liste over den siddende bestyrelse. Beboere kan altid kontakte bestyrelsen skriftligt i postkassen uden for ejendomskontoret. Her tager vi gerne imod konstruktiv kritik og forslag til, hvordan vi kan gøre A/B Kingosparken til et endnu bedre sted. Bestyrelsen kan også kontaktes på mail: Vær aktiv og deltag i den årlige generalforsamling, dette giver dig mulighed for at være medbestemmende så brug din stemmeret. Løbende informationer findes på opslagstavlerne i opgangene og på vores hjemmeside. 3

4 Kort over A/B Kingosparken 4

5 Udendørs arealer: Beboere må færdes på græsplænerne, lege, holde frokost osv. Det er dog ikke tilladt at føre eller lade hunde færdes på græsplænerne. Det er ikke tilladt at cykle, køre på knallert, køre i bil eller parkere disse transportmidler på græsplænerne. Vi håber, at alle beboere vil hjælpe os med at holde græsplænerne rene og fri for affald. Derfor opfordrer vi alle til at rydde op efter sig selv! Der er opstillet affaldsspande rundt omkring i Kingosparken. Parkering mv.: Motorkøretøjer, dvs. biler, motorcykler, knallerter, varevogne osv. må kun parkeres i de opmærkede båse på parkeringspladsen. Hver lejlighed har som udgangspunkt én parkeringsbås til rådighed. Dvs. at ekstra firmabiler, campingvogne, trailere ikke må parkeres på Kingosparkens parkeringspladser i det daglige. Ligeledes må de parkerede motorkøretøjer ikke veje mere end 3500 kg, og de skal være indregistrerede. Dog er det i orden at have en campingvogn eller flyttebil stående i kort tid, imens de bruges eller klargøres, men max. 2 døgn. Cykler skal henstilles i cyklestativer eller i de dertil egnede kælderrum, som forefindes i hver boligblok. Barnevogne, klapvogne og rollatorer må kun placeres på fliserne ved siden af hoveddøren eller i kælderrummene beregnet for cykler. Ulovlig placering af cykler, barnevogne m.v. bliver betragtet som hittegods og vil blive fjernet af viceværten. Hvert forår sker der indsamling af cykler m.v. uden ejer. Dette informeres ved opslag i alle opgange. 5

6 Fælles vaskekælder: Vaskekælderen kan benyttes af alle beboere. Den ligger i kælderen i blok 3, Kingosvej nr. 47. Vaskekælderen har åbent hver dag kl til undtagen torsdag kl til 09.00, hvor der bliver gjort rent. Når man flytter ind, køber man et vaskekort, der fungerer som nøgle til vaskekælderen og som betalingskort, når man reserverer og/eller starter en vaskemaskine. Hvis man ikke har fået sit vaskekort, skal man kontakte administrator, så vil de fremsende ét. Det samme gælder, hvis ens vaskekort er i stykker eller er blevet væk - dette er for egen regning. Reservation af vaskemaskine kan enten foregå ved kortaflæseren i vaskekælderen eller på hvor man skal bruge kortnummeret på vaskekortet som login. Hvis man bestiller en vasketid og ikke benytter den senest 15 min efter bestilt tid, vil man blive opkrævet et lille gebyr. Oplysninger om gebyr kan man læse om på kortaflæseren i vaskekælderen. Ved reservation af vaskemaskiner/-rum har man som udgangspunkt også fortrinsret til vaskerummets tørretumbler. Vejledning i brug af maskinerne er ophængt i vaskekælderen. I vaskekælderen må man ikke medbringe husdyr. Ligeledes må man ikke ryge i vaskekælderen. Benyttelse af vaskekælder, herunder ophængning af tøj i tørrerummene, sker på eget ansvar. Vi opfordrer dog alle til at lade andres tøj være, da det er strafbart at stjæle! Derudover opfordres alle til at bruge den sunde fornuft! Sluk lyset efter dig, hvis der ikke er andre i vaskerummet. Hvis der ligger tøj i en slukket maskine, så eventuelt vent og se om ejeren skulle være på vej. I tilfælde af fejl på vaskemaskiner og tørretumblere, skal det meldes til ejendomskontoret. Ligeledes skal man melde, hvis man har andre problemer i vaskekælderen. 6

7 Byttebibliotek: I vaskekælderen findes også et byttebibliotek. Du er velkommen til at aflevere og låne bøger, DVD er og CD er i de dertil opstillede reoler. Se opslag i vaskekælderen med nærmere beskrivelse om brug. Private Kælderrum: Beboernes kælderrum er private. Beboerne skal selv sørge for at holde dem rene og ryddelige, så der ikke opstår dårligt klima i kælderen, der tiltrækker rotter og andet utøj. Det er ikke tilladt at opbevare benzin, fyrværkeri, og andet selvantændeligt eller brandbart affald, af hensyn til brandsikkerheden i boligblokkene. For at sikre fællesbelysning er det ikke tilladt at tildække lamper, åbninger og kældervinduer. Vi råder også til, at beboerne ikke opbevarer værdigenstande i kælderrum for ikke at friste tyve. I de kældergange, hvor der står tomme kælderrum, kan beboere leje disse rum ved skriftligt at kontakte foreningen. Antenner: Beboere må ikke opsætte egne antenner eller paraboler udvendigt på bygningerne. Foreningen har ikke en kollektiv aftale med udbydere af tv og internet. Den enkelte beboer må selv sørge for tilmelding til en relevant udbyder. Vinduer og døre: Beboere skal selv sørge for normal vedligeholdelse af hængsler på vinduer og døre, herunder terrasse- og altandøre samt sørge for at smøre deres hængsler og beslag. I perioder med regn, sne, frost eller stormvejr skal alle vinduer i kælderrum holdes forsvarligt lukket. 7

8 Altaner og Terrasser: Beboeren har en brugsret til disse, og dermed også en vedligeholdelsespligt, og derfor skal man selv holde sin altan ryddet for sne, samt rense egne tagrender, både for neden og ovenover altanen. Ligeledes skal egne tagrender holdes rene, så afløbet altid fungerer. Dette forebygger vand- og tøbrudsskader, og er med til at reducere vores fælles udgifter til udbedringer af skader. Af hensyn til personrisiko ved nedstyrtning, er det ikke tilladt at anbringe altankasser på den udvendige side af altanen. Dette gælder både for de store altaner på 2. sal og altandørene på 1. sal. For de stuelejligheder med terrasser påhviler det den enkelte beboer at holde disse pæne og ryddelige. Dvs. at man ikke må opbevare affald, da det kan tiltrække rotter og andet utøj. Ligeledes skal man også fjerne ukrudt på terrasserne. Det er tilladt at plante blomster og andet grønt op til 1 meter ud fra yderkanten af hegnet. Det er ikke tilladt at plante større træer og buske over 1,80 meter, da deres rodnet kan ødelægge kloaknettet. Igen brug den sunde fornuft, eks. et egetræ der kan blive 10 meter højt er ikke tilladt. Det er tilladt at opsætte markiser i farverne blå og lys beige. Disse må dog ikke gå længere ud end overkanten af altangelænderet eller terrassens hegn. Se under afsnittet Installationer på hjemmesiden for, hvordan man ansøger om tilladelse til at sætte markiser op. De opstillede hegn skal vedligeholdes af beboerne med træbeskyttelse, som skal være fra Gori i farven Mare Halm. Dette skal gøres hvert 5. år fra år Det er ikke tilladt at udvide terrassen eller opstille andre hegn. Belægningen af terrassen kan skiftes efter skriftlig godkendelse fra bestyrelsen, dog må terrassens niveau ikke hæves. Se under afsnittet Ombygninger på hjemmesiden hvordan en ansøgning skal sendes. Det er tilladt at tørre sit tøj på altaner og terrasser. Dog skal det være fjernet senest 2 døgn efter ophængning. Tørrestativer må ikke være højere end hegnet eller altangelænderet. 8

9 Hovedtrappe og kældergange: Opgangene holdes rene af foreningen, men beboerne skal selv sørge for at holde deres dør pæn, ryste deres dørmåtter, og rydde op i deres private kælderrum. Opgangen og kældergangen er et fællesareal, og derfor må beboerne ikke benytte dem til henstilling af cykler, barnevogne, skrald, skostativer, potteplanter, og andre private genstande. Hjælp os alle og rengøringshjælpen med at holde opgange og kældergange ryddelige. Det er ikke tilladt at ryge på fællesområderne, dvs. opgange, vaskeri og kælderen. Vi opfordrer også beboerne til at holde deres døre lukket, hvis man ryger i sin lejlighed, for ikke at chikanere andre beboere med lugt og røg. Navneskilte: Alle beboere har en postkasse. Beboere har pligt til at tømme deres egen postkasse, så den ikke er fyldt næste gang, der kommer post; ellers får man ikke post. Ønsker man ikke reklamer, har man pligt til at hente nej tak til reklamer mærkater på posthuset eller på Udover disse mærkater er det ikke tilladt at sætte egne klistermærker på postkasserne og på udvendig panel for dørtelefon. Navneskiltene på postkasserne og dørtelefoner er kun lovlige, hvis de er opsat af foreningens vicevært. Selvgjorte navneskilte vil blive fjernet! Kontakt ejendomskontoret for at få rettet navneskilte. Husk ikke at åbne for alle der ringer på! Postbuddet har egen nøgle til dørene, og derudover er det kun reklameomdelere, pizzabud osv., som ikke har nøglen. Det er nemt for en tyv at ringe på og sige, at han er et reklamebud osv., så derfor spørg hvem der ringer før du giver adgang! For at forebygge indbrud og andet, skal hoved- og kælderdørene altid holdes lukket, medmindre man holder dem under opsyn, f.eks. ved ind- og udbæring af større ting eller ved flytning. 9

10 Husdyrhold: Beboere har lov til at holde mindre husdyr, som kan holdes i bur, såsom hamstere, marsvin, stuefugle og akvariefisk. Det er ikke tilladt at holde reptiler, slanger, insekter, edderkopper eller tilsvarende dyr. Andre husdyr, som katte og hunde, skal der ansøges om. Se husdyrsreglerne for, hvor og hvordan man ansøger om tilladelse til dette. For at få tilladelse til at have en hund, skal hunden være forsikret, registreret og vaccineret. For at få tilladelse til at have kat, skal katten være vaccineret. Katte skal være kastreret, steriliseret eller være på p-piller, og både hunde og katte skal være øremærket eller chipmærket, og bære navneskilt med ejers navn, adresse og telefonnummer. Beboere må max. have 2 hunde, 2 katte, 1 kat og 1 hund, eller 1 hund hvis hunden vejer over 5 kg. Når husdyret registreres, skal man betale et registreringsgebyr, som fremgår af husdyrsreglementet. Der gives ikke tilladelse til muskelhunde og kamphunde. Hvilke racer dette gælder fremgår af husdyrsreglerne. Når man lufter hund i Kingosparken, skal den altid føres i snor. Det påhviler ejeren at samle efterlandskaber op efter sin hund. Disse skal afleveres i en lukket pose i de skraldespande der er opsat rundt i området. Det påhviler ejeren at give sin kat adgang til en ren kattebakke i lejligheden. Kattegrus skal afleveres i lukkede affaldsposer i affaldsrummene i hver blok. Kattegrus må ikke smides i affaldsskakterne, da det stopper skakten. Derudover skal man sørge for at ens husdyr har det godt, og at det viser respekt overfor naboer, ved ikke at gø eller hyle, eller på anden måde virke truende eller chikanerende på andre beboere. Igen tænk jer om. 10

11 For uddybende: se husdyrsreglementet for detaljer. Denne kan findes på vores hjemmeside. Støjgener: Alle beboere har ret til at være her, og derfor skal man udvise respekt overfor hinanden, ved at begrænse støj mest muligt, da der er meget lydt i boligblokkene. Det er ikke tilladt at bruge musikanlæg, radio og TV på højt niveau imellem kl til Det er ligeledes ikke tilladt at bruge støjende værktøjsmaskiner imellem kl til på hverdage. Lørdage må man bruge værktøj imellem kl til 17.00, og søn- og helligdage imellem kl til Igen opfordrer vi alle til at bruge den sunde fornuft. Hvis man holder jubilæum, fødselsdag, nytår eller lignende, så læg en seddel i naboernes postkasser, så disse ved det, og derved kan bære over med støj ud over det normale. Vi skal alle sammen kunne være her. Fælles installationer: Alle har ansvar for fælles installationer! Hvis en beboer opdager en fejl, skade eller mangel på ejendommen, - såvel i lejligheden som på fælles installationer, skal det meldes til viceværten. F.eks. afløb, faldstammer, vandhaner, WC-cisterner, låse, lys som er gået og vaskemaskiner og lignende, der er i stykker. Håndtering af affald: Affaldsskakte og køkkenaffald: I hver opgang er der en affaldsskakt. Affaldsskakten er kun til køkkenaffald, som skal være samlet i en affaldspose, der er forsvarligt lukket. Hvis ikke vi 11

12 lukker vores affaldsposer, vil affaldet falde ud i kælderen, og det kan skabe lugt og dårligt klima, der tiltrækker rotter og andet utøj, som vi ikke ønsker. Derudover må skarpe genstande, nåle, glas, kanyler og lign. ikke smides i skakten. Dette da det vil udgøre en alvorlig livsfare for dem der står for indsamlingen af affaldssække fra kælderen. VIS HENSYN og benyt genbrugsgården til den form for farligt affald. Tilsvarende er det ikke tilladt at benytte affaldsskakterne til kattegrus og andre efterladenskaber fra husdyr. Dette skal derfor pakkes ind og afleveres i de affaldsstativer, som findes i affaldsrummene i hver blok. Her kan pizzabakker, og også gerne mælkekartoner mm. afleveres. Husk at disse skal foldes sammen og kommes i en plasticpose der lukkes forsvarligt, så det ikke tiltrækker rotter. Glascontainer: Glascontaineren er kun til glasflasker og andet emballageglas, der har været anvendt til mad og drikkevarer. Det er meget vigtigt, at det kun er flasker og glas i rengjort stand, - og uden låg, som afleveres i glascontainere. Nær-genbrugsgård: A/B Kingosparken har egen nærgenbrugsgård, som kun må benyttes af beboerne i Kingosparken til at aflevere affald. Det er ikke tilladt at fjerne ting fra nærgenbrugsgården. Den findes ved blok nr. 6 angivet på luftfoto nedenfor. Affaldet skal sorteres i følgende fraktioner: Container nr. 1 Farligt affald: Farligt affald såsom lysstofrør, lavenergipærer, maling, spraydåser, terpentin, rengøringsmidler og lign. skal afleveres udenfor miljøskabet. Medicinrester skal afleveres på apoteket. 12

13 Container nr. 2 Stort brændbart: Her afleveres træ og andre brandbare materialer, som er over 1 meter langt. Der må ikke afleveres imprægneret træ. Container nr. 3 Byggeaffald: Her skal afleveres småt byggeaffald såsom sanitet, mursten, cement, fliser, stenuld m.v. i mindre omfang. Container nr. 4 Metal og jern: Her må afleveres metalstativer, og andet metalskrot såsom rengjorte og tomme dåser, cykler og knallerter. Container nr. 5 Pap: Her må der kun afleveres pap og intet andet heller ikke papir, aviser eller flamingo. Container nr. 6 Småt brændbart: Her afleveres træ og andre brandbare materialer, som er under 1 meter langt. Der må ikke afleveres imprægneret træ. Batterier: Batterier skal afleveres i dertil afmærket beholder i nærgenbrugsgården. Haveaffald: Der er lavet to separate pladser til aflevering af haveaffald ved blok 6 og 8. Her skal kun afleveres rent haveaffald fra terrassen og stueplanter. Evt. plastposer og potter skal tømmes og afleveres i genbrugsgården. Herudover henvises til Høje Taastrup Kommunes Genbrugsstation, Lervangen 1-3, 2630 Taastrup. 13

14 Jo bedre vi er til at sortere vores affald, jo billigere bliver det for foreningen, og dermed os alle. Sammenlægning af lejligheder: Andelshavere har fortrinsret til at købe ledige nabolejligheder med henblik på sammenlægning. Dette kan ske ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen. Der er allerede sket et antal sammenlægninger og bestyrelsen ser gerne at dette fremmes mest muligt, så foreningen opnår større lejligheder. 14

15 Fremleje: Det er tilladt efter A/B Kingosparkens vedtægter at fremleje sin lejlighed i max. 2 år af gangen. Dette skal dog skriftligt meddeles til foreningen, som skal godkende dette. Forældre kan dog fremleje ud til børn i længere tid, og omvendt. For detaljer se A/B Kingosparkens vedtægter 11. Ombygning i lejligheder: Ved ombygning i lejlighederne, f.eks. ved renovering af køkken eller bad, eller anden form for ombygning, skal beboeren ansøge bestyrelsen skriftligt. Ombygningen må ikke påbegyndes før der er modtaget en skriftlig accept fra bestyrelsen. Dette er bl.a. for, at renoveringen kan registreres og efterfølgende kan indgå i vurderingen som forbedring før evt. salg. Det er ikke tilladt at tilslutte mekanisk udluftning til ejendommens aftræksrør, som emhætter og lignende. Kontakt ejendomskontoret eller se yderligere på foreningens hjemmeside. Det er ikke tilladt at installere vaskemaskine i lejligheden uden særlig tilladelse fra bestyrelsen. Den særlige tilladelse kan gives alene ved helbredsmæssige årsager. Al reparation på fælles installationer, faldstammer, varmeanlæg og radiatorer skal meldes til viceværten. Disse arbejder må kun udføres af foreningens håndværkere. Er du i tvivl så kontakt også viceværten. Ejendomskontoret: Ejendomskontoret er placeret på Kingosvej nr. 24B - se kortet over A/B Kingosparken. På ejendomskontoret kan viceværten træffes på hverdage kl til Her kan man rette henvendelse om vaskeri, husdyr, besigtigelse af 15

16 udlejningslejligheder og andre viceværtopgaver. Derudover er der ophængt 2 postkasser, en til vicevært og en til bestyrelsen. Telefonnummeret til ejendomskontoret er: Mobiltelefonen til viceværten i nødstilfælde er: Derudover svarer viceværten på mails: Foreningens Administrator er uddannet advokat. Han kan hjælpe beboere med henvendelser angående køb/salg, fremleje, ombygninger, klager, nye vaskekort og andet administrativt. Administratoren kan kontaktes på følgende måde: Telefon: Fax: Mail: Web: kingosparken.info Kontortiden er i hverdage kl til 15.00, og adressen er: Nørregade 7A 2. tv København K I akutte tilfælde, eller hvis viceværten ikke er til at få fat i, har foreningen også en Ejendomsinspektør. Han kan kontaktes døgnet rundt på telefon. Hvis ikke han svarer så læg en besked på hans telefonsvarer, så vender han tilbage hurtigst muligt. Telefon: Mail: Egne noter: 16

17 17

18 18

19 -Vi kan anbefale de håndværkere som har støttet denne beboermappe. Afsluttende bemærkninger: Pas på miljøet! Hjælp os med at holde A/B Kingosparken pæn og ren. Brug de rigtige steder til affald saml op efter dig sluk lyset, spar på vandet osv. Vi vil gerne højne og passe på vores dejlige område, så vi alle synes her er rart at bo. Rigtig mange er glade for at bo her, og nogle har boet her i op til 50 år. VI HAR ET FÆLLES ANSVAR! Venlig hilsen Bestyrelsen for A/B Kingosparken nov Nærudsnit af Taastrup: 19

INDHOLDSFORTEGNELSE 1 VELKOMMEN 2 ANDELSBEVIS 3 KONTAKTINFORMATION 4 VEDTÆGTER 5 HUSORDEN 6 VASKERI OMBYGNING

INDHOLDSFORTEGNELSE 1 VELKOMMEN 2 ANDELSBEVIS 3 KONTAKTINFORMATION 4 VEDTÆGTER 5 HUSORDEN 6 VASKERI OMBYGNING INDHOLDSFORTEGNELSE December 2014 1 VELKOMMEN 2 ANDELSBEVIS 3 KONTAKTINFORMATION 4 VEDTÆGTER 5 HUSORDEN 6 VASKERI 7A OMBYGNING 7B OMBYGNING 8 INDVENDIG VEDLIGEHOLDELSE 9 FALDSTAMMER 10 NØGLER 11 DØRTELEFON

Læs mere

HUSORDEN OG INFORMATION

HUSORDEN OG INFORMATION HUSORDEN OG INFORMATION A/B Ny Haraldsgade Haraldsgade 90-110 2100 København Ø www.nyharaldsgade.dk Find svar på det meste i din husorden læs den derfor inden du kontakter bestyrelsen eller viceværten

Læs mere

Beboerhæfte for Ejerforeningen Bremergården

Beboerhæfte for Ejerforeningen Bremergården Formand Næstformand Sekretær Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Carsten Frederiksen Bremensgade 37, st. tv. Tlf.: 32 96 10 28 Erling Rasmussen Bremensgade 25, 1. tv. Tlf.: 32 95 46 97 Ilona Hansson Bremensgade

Læs mere

TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN

TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN Forord til husorden 3 Affald 4 Altaner 5 Antenner & paraboler 6 Bad & toilet 6 Barnevogne 6 Bilvask 6 Branddøre 7 Cykling og cykler på stier 7 Døre 7 Dørskilte 7 Forsikring 7 Elevatorer

Læs mere

Velkommen til E/F Grøndalsbo

Velkommen til E/F Grøndalsbo Grønd Velkommen til bo Velkommen til Grøndalsbo Bestyrelsen for ejerforeningen Grøndalsbo vil gerne byde velkommen til vores ejendom. Ejendommen er opført i 1938, og har gennemgået en stor renovering i

Læs mere

Velkommen til andelsboligforeningen Kongens Vænge.

Velkommen til andelsboligforeningen Kongens Vænge. VELKOMMEN Velkommen til andelsboligforeningen Kongens Vænge. Ejendommen vi bor i, blev opført i 1939, og var i perioden fra 1946 til 1999 ejet af Carlsbergfondet, som primært anviste boliger til folk med

Læs mere

Indhold. ANDELSBOLIGFORENINGEN DUEVEJ 84-106 2000 FREDERIKSBERG. Velkommen til:

Indhold. ANDELSBOLIGFORENINGEN DUEVEJ 84-106 2000 FREDERIKSBERG. Velkommen til: Velkommen til: ANDELSBOLIGFORENINGEN DUEVEJ 84-106 2000 FREDERIKSBERG Indhold. Lidt om ejendommen Hvem sidder i bestyrelsen Viceværten Ejendomsadministrationen Andelsboligforeningen Kabel - tv Fjernvarmeanlæg

Læs mere

Beboerhåndbog Ejerforeningen Jagtparken Ordrup Jagtvej 123 179 2920 Charlottenlund

Beboerhåndbog Ejerforeningen Jagtparken Ordrup Jagtvej 123 179 2920 Charlottenlund Beboerhåndbog Ejerforeningen Jagtparken Ordrup Jagtvej 123 179 2920 Charlottenlund Velkommen i Jagtparken. Jagtparken byder blandt andet på En forening med styr på økonomien. Solrige græsarealer. En dejlig

Læs mere

Andelsboligforeningen Peter Fabers Gade 5-19. ABC for andelshavere

Andelsboligforeningen Peter Fabers Gade 5-19. ABC for andelshavere Andelsboligforeningen Peter Fabers Gade 5-19 ABC for andelshavere Opdateret februar 2013 Hvad betyder det at bo i en andelsboligforening? Først vil vi gerne byde dig velkommen til vor andelsboligforening,

Læs mere

Infomappe for Kristianslund

Infomappe for Kristianslund BEBOER & INFOMAPPE for Kristianslund Infomappe for Kristianslund Kontakt info, reparationer & vagtordning Boligselskabet Sjælland YouSee - support, fejlmelding og kundeservice At bo til leje i en boligafdeling

Læs mere

HUSORDEN AFDELING I OG II

HUSORDEN AFDELING I OG II HUSORDEN AFDELING I OG II Godkend på afdelingsmødet 26-09-2012 Revideret med tilføjelser på afdelingsmødet den 24. september 2013 Indhold INDLEDNING... 2 OVERHOLDELSE AF HUSORDEN... 2 KLAGE... 2 ÆNDRINGER

Læs mere

Husorden. for. Ved Stadion. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening

Husorden. for. Ved Stadion. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening for Ved Stadion Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 14 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

VELKOMMEN KANTORPARKEN 67-77 HUSORDEN & BEBOERHÅNDBOG TIL

VELKOMMEN KANTORPARKEN 67-77 HUSORDEN & BEBOERHÅNDBOG TIL VELKOMMEN TIL KANTORPARKEN 67-77 HUSORDEN & BEBOERHÅNDBOG Gældende fra juni 2014 INDHOLD Kantorparken... 3 Ejerforeningen... 3 Generalforsamlingen (gf)... 3 Bestyrelsen... 3 Fællesudvalget (FU)... 4 Affald

Læs mere

Ejerforeningen Fjordstokkene

Ejerforeningen Fjordstokkene Ejerforeningen Fjordstokkene Beboerhåndbog og husorden Indholdsfortegnelse Indledning... side 3 Bestyrelse... side 3 Fjordstokkene... side 3 Fjordstokkenes vicevært... side 3 Husorden... side 3 Ansvar...

Læs mere

Husorden For Kildevænget.

Husorden For Kildevænget. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening. Husorden godkendt på afdelingsmødet den 19. Maj 2010. Husorden For Kildevænget. En boligafdeling som Kildevænget med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

HUSORDEN Ved Stadion

HUSORDEN Ved Stadion HUSORDEN Ved Stadion Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Revideret og godkendt på afdelingsmødet 01-05-2012 Indhold GENERELT... 2 AFFALD... 3 ALTANER... 3 ANTENNER... 4 ADGANG TIL BOLIGERNE... 4

Læs mere

Velkommen til Andelsforeningen Ingerslevsgade 118-122 1705 København V.

Velkommen til Andelsforeningen Ingerslevsgade 118-122 1705 København V. Velkommen til Andelsforeningen Ingerslevsgade 118-122 1705 København V. Foreningen Tillykke med din nye andel i foreningen og velkommen til! Historie Vi er en mindre andelsforening, der huser 27 lejligheder

Læs mere

Håndbog for andelshavere i AST

Håndbog for andelshavere i AST Andelsboligforeningen AST Anneberghus, Sandbygård og Torbenfeldthus. Stiftet 19/4 1967 Andelsboligforeningen AST Bellahøjvej 142 2720 Vanløse e-mail: ast@mail.tele.dk www.abast.dk Telefon: 38 60 04 04

Læs mere

Husorden for Ejerforeningen Snorreshus

Husorden for Ejerforeningen Snorreshus Husorden for Ejerforeningen Snorreshus København, april 2006 Indholdsfortegnelse: Side Administrator 2 Barnevogne; se Kælderfaciliteter Bestyrelsen 2 Bryggenet TV, telefoni, internet 4 Cykel- og knallertparkering

Læs mere

HUSORDEN VIBO AFDELING 118 VENNEMINDEVEJ II

HUSORDEN VIBO AFDELING 118 VENNEMINDEVEJ II BOLIGFORENINGEN VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 118 VENNEMINDEVEJ II VEDTAGET PÅ DET AFDELINGSMØDET 10. FEBRUAR 2004 REV. DEN 4. FEBRUAR 2015 1. INDLEDNING En husorden kan let blive opfattet som et nej-reglement.

Læs mere

HUSORDEN Struer Boligselskab

HUSORDEN Struer Boligselskab STRUER BOLIGSELSKAB HUSORDEN Struer Boligselskab 2013 ØLBYVEJ 39. 7600 STRUER. Telefon 97 84 07 77. Fax 97 85 29 95. E-mail: info1@struer-bolig.dk. www.struer-bolig.dk 1 Husorden ET GODT MILJØ ER MEGET

Læs mere

VELKOMMEN TIL E/F KONGENSGAVEVEJ 9 47

VELKOMMEN TIL E/F KONGENSGAVEVEJ 9 47 VELKOMMEN TIL E/F KONGENSGAVEVEJ 9 47 Det kan godt være svært at flytte ind et nyt sted, hvor man kan stå med mange praktiske problemer. Denne orientering skulle gerne hjælpe, så starten bliver nemmere,

Læs mere

Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel

Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel nyindflyttede som gamle andelshavere om forskellige forhold

Læs mere

Ordensreglement for. Boligforeningen Møllevænget

Ordensreglement for. Boligforeningen Møllevænget Ordensreglement for Boligforeningen Møllevænget Vedtaget på repræsentantskabsmødet 2011 Boligforeningen Møllevænget skiller sig ud fra andre bebyggelser Vi vil fremhæve, at man kommer langt med et godt

Læs mere

Lejlighedsmappe Afdeling 35

Lejlighedsmappe Afdeling 35 Lejlighedsmappe Afdeling 35 Hammerlodden 35 75, Teglværksgade 7 13 og 8-10 Indholdsfortegnelse Velkommen til Nykøbing F. Boligselskab... 3 Kontakt til ejendomsfunktionærerne... 4 Kontakt til administrationen...

Læs mere

Husorden for Vejlesøparken. April 2014

Husorden for Vejlesøparken. April 2014 1 Husorden for Vejlesøparken April 2014 2 Husorden for Vejlesøparken Indhold Velkommen som beboer i Vejlesøparken. 3 Beskrivelse af Vejlesøparken 3 Kontakt og oplysninger. 3 Ejendomsinspektør Vejlesøparkens

Læs mere

Parkering og motorkørsel

Parkering og motorkørsel Indledning Antenner Affald Altaner og altankasser Bad og toilet Cykler, barnevogne Fællesarealer Have Husdyr Hårde hvidevarer Leg og boldspil Lofts- og kælderrum Maskiner og brug af grill Musik Parkering

Læs mere

A/B Hedebygade 16-18 December 2009

A/B Hedebygade 16-18 December 2009 A/B Hedebygade 16-18 December 2009 1 Indhold Om AB... 4 Ansvarlighed... 4 ADSL... 4 Altan... 4 Altan beklædning... 5 Arbejdsdage... 5 Bagtrappe... 5 Det er et gammelt hus... 5 Ekstern venteliste... 5 Farvekoder...

Læs mere

Andelsboligforeningen AST. Anneberghus Sandbygård Torbenfeldthus Stiftet 19/4 1967. Håndbog. For andelshavere i AST

Andelsboligforeningen AST. Anneberghus Sandbygård Torbenfeldthus Stiftet 19/4 1967. Håndbog. For andelshavere i AST Andelsboligforeningen AST Anneberghus Sandbygård Torbenfeldthus Stiftet 19/4 1967 Håndbog For andelshavere i AST 6. udgave 2013 FORORD Håndbog for andelshavere i AST Bestyrelsens forord Det er bestyrelsens

Læs mere

FORORD. Bestyrelsens forord Det er bestyrelsens ønske, at beboere i AST med denne håndbog kan finde svar på mange spørgsmål om AST.

FORORD. Bestyrelsens forord Det er bestyrelsens ønske, at beboere i AST med denne håndbog kan finde svar på mange spørgsmål om AST. Udgave 6.2-2015 FORORD Bestyrelsens forord Det er bestyrelsens ønske, at beboere i AST med denne håndbog kan finde svar på mange spørgsmål om AST. Håndbogen giver information om ejerskifte samt om mange

Læs mere