A/B Kingosparkens Beboer Infomappe

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "A/B Kingosparkens Beboer Infomappe"

Transkript

1 A/B Kingosparkens Beboer Infomappe

2 Introduktion og velkomst: Bestyrelsen for A/B Kingosparken byder dig velkommen til vores boligkompleks og håber, du/i bliver glade for at bo her. Denne beboermappe har til formål at give beboerne information om hvor er hvad, samt en oversigt over de regler, der er gældende i A/B Kingosparken. Der henvises i øvrigt til at læse gældende vedtægter, gældende husorden og regler om husdyrshold på vores hjemmeside. Lidt historisk baggrund: Kingosparken er bygget på en del af jorden, der tidligere tilhørte gården Lykkens Gave. Gården lå ved Klovtoftekrydset ved Roskildevej. Entreprenør og murermester Ejgil Pedersen købte jorden og begyndte byggeriet i starten af Det planlagte byggeri bestod af 8 boligblokke med lejeboliger, samt et butikscenter med minimarked og brødudsalg. Byggeriet hed oprindeligt Ingemannsparken, som senere blev omdøbt til Kingosparken. Lejlighederne var i størrelsen fra 24 til 75 m2. Lejen for en 66m2 lejlighed var i 1961 kr Ejgil Pedersen stod selv for udlejning af lejlighederne og kørte lejerne efter stramme regler, bl.a. måtte de grønne områder ikke bruges til børns leg; Ejgil Pedersen så helst lejere uden børn. I 1980 blev ejendommen solgt til Lægernes Pensionskasse og med Dan Ejendomme som den daglige administration. Under LP s ejerskab havde medlemmer og deres familier fortrinsret til de ledige lejligheder. For LP var der tale om investering af pensionskassens midler og et ønske om størst mulig afkast. Dette betød bl.a., at kun de mest nødvendige vedligeholdelser blev gennemført. I starten af 2007 besluttede LP at sælge Kingosparken. Den daværende beboerforening nedsatte en initiativgruppe, denne havde til opgave at finde grundlag for at få oprettet en andelsboligforening og via denne at købe Kingosparken. 2

3 A/B Kingosparken blev stiftet: Den 4. sep blev der afholdt stiftende generalforsamling i Danske Banks lokaler i Høje Taastrup. Fremmødet var over alle forventninger og ca. 360 deltog, og 354 lejere meldte sig ind i foreningen. Derved var A/B Kingosparken en realitet. Foreningens størrelse er på m2, hvoraf de 317 m2 har været udlejet bl.a. til en købmand, og nu af Cafe Paraplyen. Der er 8 blokke med i alt 523 lejligheder - fra 24m2 til 94m2 (via sammenlægning). I sommeren 2012 var der 438 andelshavere og 77 lejere. Bestyrelsens daglige funktion: Den daglige drift af foreningen varetages af bestyrelsen. Denne vælges på den årlige generalforsamling. Bestyrelsen arbejder tæt sammen med den valgte administrator og den kontraktansatte vicevært. Bestyrelsen har ansvar for at de beslutninger, som træffes på generalforsamlingen bliver gennemført, og at vedtagne budgetter bliver fulgt. På opslagstavlen i alle opgange findes en liste over den siddende bestyrelse. Beboere kan altid kontakte bestyrelsen skriftligt i postkassen uden for ejendomskontoret. Her tager vi gerne imod konstruktiv kritik og forslag til, hvordan vi kan gøre A/B Kingosparken til et endnu bedre sted. Bestyrelsen kan også kontaktes på mail: Vær aktiv og deltag i den årlige generalforsamling, dette giver dig mulighed for at være medbestemmende så brug din stemmeret. Løbende informationer findes på opslagstavlerne i opgangene og på vores hjemmeside. 3

4 Kort over A/B Kingosparken 4

5 Udendørs arealer: Beboere må færdes på græsplænerne, lege, holde frokost osv. Det er dog ikke tilladt at føre eller lade hunde færdes på græsplænerne. Det er ikke tilladt at cykle, køre på knallert, køre i bil eller parkere disse transportmidler på græsplænerne. Vi håber, at alle beboere vil hjælpe os med at holde græsplænerne rene og fri for affald. Derfor opfordrer vi alle til at rydde op efter sig selv! Der er opstillet affaldsspande rundt omkring i Kingosparken. Parkering mv.: Motorkøretøjer, dvs. biler, motorcykler, knallerter, varevogne osv. må kun parkeres i de opmærkede båse på parkeringspladsen. Hver lejlighed har som udgangspunkt én parkeringsbås til rådighed. Dvs. at ekstra firmabiler, campingvogne, trailere ikke må parkeres på Kingosparkens parkeringspladser i det daglige. Ligeledes må de parkerede motorkøretøjer ikke veje mere end 3500 kg, og de skal være indregistrerede. Dog er det i orden at have en campingvogn eller flyttebil stående i kort tid, imens de bruges eller klargøres, men max. 2 døgn. Cykler skal henstilles i cyklestativer eller i de dertil egnede kælderrum, som forefindes i hver boligblok. Barnevogne, klapvogne og rollatorer må kun placeres på fliserne ved siden af hoveddøren eller i kælderrummene beregnet for cykler. Ulovlig placering af cykler, barnevogne m.v. bliver betragtet som hittegods og vil blive fjernet af viceværten. Hvert forår sker der indsamling af cykler m.v. uden ejer. Dette informeres ved opslag i alle opgange. 5

6 Fælles vaskekælder: Vaskekælderen kan benyttes af alle beboere. Den ligger i kælderen i blok 3, Kingosvej nr. 47. Vaskekælderen har åbent hver dag kl til undtagen torsdag kl til 09.00, hvor der bliver gjort rent. Når man flytter ind, køber man et vaskekort, der fungerer som nøgle til vaskekælderen og som betalingskort, når man reserverer og/eller starter en vaskemaskine. Hvis man ikke har fået sit vaskekort, skal man kontakte administrator, så vil de fremsende ét. Det samme gælder, hvis ens vaskekort er i stykker eller er blevet væk - dette er for egen regning. Reservation af vaskemaskine kan enten foregå ved kortaflæseren i vaskekælderen eller på hvor man skal bruge kortnummeret på vaskekortet som login. Hvis man bestiller en vasketid og ikke benytter den senest 15 min efter bestilt tid, vil man blive opkrævet et lille gebyr. Oplysninger om gebyr kan man læse om på kortaflæseren i vaskekælderen. Ved reservation af vaskemaskiner/-rum har man som udgangspunkt også fortrinsret til vaskerummets tørretumbler. Vejledning i brug af maskinerne er ophængt i vaskekælderen. I vaskekælderen må man ikke medbringe husdyr. Ligeledes må man ikke ryge i vaskekælderen. Benyttelse af vaskekælder, herunder ophængning af tøj i tørrerummene, sker på eget ansvar. Vi opfordrer dog alle til at lade andres tøj være, da det er strafbart at stjæle! Derudover opfordres alle til at bruge den sunde fornuft! Sluk lyset efter dig, hvis der ikke er andre i vaskerummet. Hvis der ligger tøj i en slukket maskine, så eventuelt vent og se om ejeren skulle være på vej. I tilfælde af fejl på vaskemaskiner og tørretumblere, skal det meldes til ejendomskontoret. Ligeledes skal man melde, hvis man har andre problemer i vaskekælderen. 6

7 Byttebibliotek: I vaskekælderen findes også et byttebibliotek. Du er velkommen til at aflevere og låne bøger, DVD er og CD er i de dertil opstillede reoler. Se opslag i vaskekælderen med nærmere beskrivelse om brug. Private Kælderrum: Beboernes kælderrum er private. Beboerne skal selv sørge for at holde dem rene og ryddelige, så der ikke opstår dårligt klima i kælderen, der tiltrækker rotter og andet utøj. Det er ikke tilladt at opbevare benzin, fyrværkeri, og andet selvantændeligt eller brandbart affald, af hensyn til brandsikkerheden i boligblokkene. For at sikre fællesbelysning er det ikke tilladt at tildække lamper, åbninger og kældervinduer. Vi råder også til, at beboerne ikke opbevarer værdigenstande i kælderrum for ikke at friste tyve. I de kældergange, hvor der står tomme kælderrum, kan beboere leje disse rum ved skriftligt at kontakte foreningen. Antenner: Beboere må ikke opsætte egne antenner eller paraboler udvendigt på bygningerne. Foreningen har ikke en kollektiv aftale med udbydere af tv og internet. Den enkelte beboer må selv sørge for tilmelding til en relevant udbyder. Vinduer og døre: Beboere skal selv sørge for normal vedligeholdelse af hængsler på vinduer og døre, herunder terrasse- og altandøre samt sørge for at smøre deres hængsler og beslag. I perioder med regn, sne, frost eller stormvejr skal alle vinduer i kælderrum holdes forsvarligt lukket. 7

8 Altaner og Terrasser: Beboeren har en brugsret til disse, og dermed også en vedligeholdelsespligt, og derfor skal man selv holde sin altan ryddet for sne, samt rense egne tagrender, både for neden og ovenover altanen. Ligeledes skal egne tagrender holdes rene, så afløbet altid fungerer. Dette forebygger vand- og tøbrudsskader, og er med til at reducere vores fælles udgifter til udbedringer af skader. Af hensyn til personrisiko ved nedstyrtning, er det ikke tilladt at anbringe altankasser på den udvendige side af altanen. Dette gælder både for de store altaner på 2. sal og altandørene på 1. sal. For de stuelejligheder med terrasser påhviler det den enkelte beboer at holde disse pæne og ryddelige. Dvs. at man ikke må opbevare affald, da det kan tiltrække rotter og andet utøj. Ligeledes skal man også fjerne ukrudt på terrasserne. Det er tilladt at plante blomster og andet grønt op til 1 meter ud fra yderkanten af hegnet. Det er ikke tilladt at plante større træer og buske over 1,80 meter, da deres rodnet kan ødelægge kloaknettet. Igen brug den sunde fornuft, eks. et egetræ der kan blive 10 meter højt er ikke tilladt. Det er tilladt at opsætte markiser i farverne blå og lys beige. Disse må dog ikke gå længere ud end overkanten af altangelænderet eller terrassens hegn. Se under afsnittet Installationer på hjemmesiden for, hvordan man ansøger om tilladelse til at sætte markiser op. De opstillede hegn skal vedligeholdes af beboerne med træbeskyttelse, som skal være fra Gori i farven Mare Halm. Dette skal gøres hvert 5. år fra år Det er ikke tilladt at udvide terrassen eller opstille andre hegn. Belægningen af terrassen kan skiftes efter skriftlig godkendelse fra bestyrelsen, dog må terrassens niveau ikke hæves. Se under afsnittet Ombygninger på hjemmesiden hvordan en ansøgning skal sendes. Det er tilladt at tørre sit tøj på altaner og terrasser. Dog skal det være fjernet senest 2 døgn efter ophængning. Tørrestativer må ikke være højere end hegnet eller altangelænderet. 8

9 Hovedtrappe og kældergange: Opgangene holdes rene af foreningen, men beboerne skal selv sørge for at holde deres dør pæn, ryste deres dørmåtter, og rydde op i deres private kælderrum. Opgangen og kældergangen er et fællesareal, og derfor må beboerne ikke benytte dem til henstilling af cykler, barnevogne, skrald, skostativer, potteplanter, og andre private genstande. Hjælp os alle og rengøringshjælpen med at holde opgange og kældergange ryddelige. Det er ikke tilladt at ryge på fællesområderne, dvs. opgange, vaskeri og kælderen. Vi opfordrer også beboerne til at holde deres døre lukket, hvis man ryger i sin lejlighed, for ikke at chikanere andre beboere med lugt og røg. Navneskilte: Alle beboere har en postkasse. Beboere har pligt til at tømme deres egen postkasse, så den ikke er fyldt næste gang, der kommer post; ellers får man ikke post. Ønsker man ikke reklamer, har man pligt til at hente nej tak til reklamer mærkater på posthuset eller på Udover disse mærkater er det ikke tilladt at sætte egne klistermærker på postkasserne og på udvendig panel for dørtelefon. Navneskiltene på postkasserne og dørtelefoner er kun lovlige, hvis de er opsat af foreningens vicevært. Selvgjorte navneskilte vil blive fjernet! Kontakt ejendomskontoret for at få rettet navneskilte. Husk ikke at åbne for alle der ringer på! Postbuddet har egen nøgle til dørene, og derudover er det kun reklameomdelere, pizzabud osv., som ikke har nøglen. Det er nemt for en tyv at ringe på og sige, at han er et reklamebud osv., så derfor spørg hvem der ringer før du giver adgang! For at forebygge indbrud og andet, skal hoved- og kælderdørene altid holdes lukket, medmindre man holder dem under opsyn, f.eks. ved ind- og udbæring af større ting eller ved flytning. 9

10 Husdyrhold: Beboere har lov til at holde mindre husdyr, som kan holdes i bur, såsom hamstere, marsvin, stuefugle og akvariefisk. Det er ikke tilladt at holde reptiler, slanger, insekter, edderkopper eller tilsvarende dyr. Andre husdyr, som katte og hunde, skal der ansøges om. Se husdyrsreglerne for, hvor og hvordan man ansøger om tilladelse til dette. For at få tilladelse til at have en hund, skal hunden være forsikret, registreret og vaccineret. For at få tilladelse til at have kat, skal katten være vaccineret. Katte skal være kastreret, steriliseret eller være på p-piller, og både hunde og katte skal være øremærket eller chipmærket, og bære navneskilt med ejers navn, adresse og telefonnummer. Beboere må max. have 2 hunde, 2 katte, 1 kat og 1 hund, eller 1 hund hvis hunden vejer over 5 kg. Når husdyret registreres, skal man betale et registreringsgebyr, som fremgår af husdyrsreglementet. Der gives ikke tilladelse til muskelhunde og kamphunde. Hvilke racer dette gælder fremgår af husdyrsreglerne. Når man lufter hund i Kingosparken, skal den altid føres i snor. Det påhviler ejeren at samle efterlandskaber op efter sin hund. Disse skal afleveres i en lukket pose i de skraldespande der er opsat rundt i området. Det påhviler ejeren at give sin kat adgang til en ren kattebakke i lejligheden. Kattegrus skal afleveres i lukkede affaldsposer i affaldsrummene i hver blok. Kattegrus må ikke smides i affaldsskakterne, da det stopper skakten. Derudover skal man sørge for at ens husdyr har det godt, og at det viser respekt overfor naboer, ved ikke at gø eller hyle, eller på anden måde virke truende eller chikanerende på andre beboere. Igen tænk jer om. 10

11 For uddybende: se husdyrsreglementet for detaljer. Denne kan findes på vores hjemmeside. Støjgener: Alle beboere har ret til at være her, og derfor skal man udvise respekt overfor hinanden, ved at begrænse støj mest muligt, da der er meget lydt i boligblokkene. Det er ikke tilladt at bruge musikanlæg, radio og TV på højt niveau imellem kl til Det er ligeledes ikke tilladt at bruge støjende værktøjsmaskiner imellem kl til på hverdage. Lørdage må man bruge værktøj imellem kl til 17.00, og søn- og helligdage imellem kl til Igen opfordrer vi alle til at bruge den sunde fornuft. Hvis man holder jubilæum, fødselsdag, nytår eller lignende, så læg en seddel i naboernes postkasser, så disse ved det, og derved kan bære over med støj ud over det normale. Vi skal alle sammen kunne være her. Fælles installationer: Alle har ansvar for fælles installationer! Hvis en beboer opdager en fejl, skade eller mangel på ejendommen, - såvel i lejligheden som på fælles installationer, skal det meldes til viceværten. F.eks. afløb, faldstammer, vandhaner, WC-cisterner, låse, lys som er gået og vaskemaskiner og lignende, der er i stykker. Håndtering af affald: Affaldsskakte og køkkenaffald: I hver opgang er der en affaldsskakt. Affaldsskakten er kun til køkkenaffald, som skal være samlet i en affaldspose, der er forsvarligt lukket. Hvis ikke vi 11

12 lukker vores affaldsposer, vil affaldet falde ud i kælderen, og det kan skabe lugt og dårligt klima, der tiltrækker rotter og andet utøj, som vi ikke ønsker. Derudover må skarpe genstande, nåle, glas, kanyler og lign. ikke smides i skakten. Dette da det vil udgøre en alvorlig livsfare for dem der står for indsamlingen af affaldssække fra kælderen. VIS HENSYN og benyt genbrugsgården til den form for farligt affald. Tilsvarende er det ikke tilladt at benytte affaldsskakterne til kattegrus og andre efterladenskaber fra husdyr. Dette skal derfor pakkes ind og afleveres i de affaldsstativer, som findes i affaldsrummene i hver blok. Her kan pizzabakker, og også gerne mælkekartoner mm. afleveres. Husk at disse skal foldes sammen og kommes i en plasticpose der lukkes forsvarligt, så det ikke tiltrækker rotter. Glascontainer: Glascontaineren er kun til glasflasker og andet emballageglas, der har været anvendt til mad og drikkevarer. Det er meget vigtigt, at det kun er flasker og glas i rengjort stand, - og uden låg, som afleveres i glascontainere. Nær-genbrugsgård: A/B Kingosparken har egen nærgenbrugsgård, som kun må benyttes af beboerne i Kingosparken til at aflevere affald. Det er ikke tilladt at fjerne ting fra nærgenbrugsgården. Den findes ved blok nr. 6 angivet på luftfoto nedenfor. Affaldet skal sorteres i følgende fraktioner: Container nr. 1 Farligt affald: Farligt affald såsom lysstofrør, lavenergipærer, maling, spraydåser, terpentin, rengøringsmidler og lign. skal afleveres udenfor miljøskabet. Medicinrester skal afleveres på apoteket. 12

13 Container nr. 2 Stort brændbart: Her afleveres træ og andre brandbare materialer, som er over 1 meter langt. Der må ikke afleveres imprægneret træ. Container nr. 3 Byggeaffald: Her skal afleveres småt byggeaffald såsom sanitet, mursten, cement, fliser, stenuld m.v. i mindre omfang. Container nr. 4 Metal og jern: Her må afleveres metalstativer, og andet metalskrot såsom rengjorte og tomme dåser, cykler og knallerter. Container nr. 5 Pap: Her må der kun afleveres pap og intet andet heller ikke papir, aviser eller flamingo. Container nr. 6 Småt brændbart: Her afleveres træ og andre brandbare materialer, som er under 1 meter langt. Der må ikke afleveres imprægneret træ. Batterier: Batterier skal afleveres i dertil afmærket beholder i nærgenbrugsgården. Haveaffald: Der er lavet to separate pladser til aflevering af haveaffald ved blok 6 og 8. Her skal kun afleveres rent haveaffald fra terrassen og stueplanter. Evt. plastposer og potter skal tømmes og afleveres i genbrugsgården. Herudover henvises til Høje Taastrup Kommunes Genbrugsstation, Lervangen 1-3, 2630 Taastrup. 13

14 Jo bedre vi er til at sortere vores affald, jo billigere bliver det for foreningen, og dermed os alle. Sammenlægning af lejligheder: Andelshavere har fortrinsret til at købe ledige nabolejligheder med henblik på sammenlægning. Dette kan ske ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen. Der er allerede sket et antal sammenlægninger og bestyrelsen ser gerne at dette fremmes mest muligt, så foreningen opnår større lejligheder. 14

15 Fremleje: Det er tilladt efter A/B Kingosparkens vedtægter at fremleje sin lejlighed i max. 2 år af gangen. Dette skal dog skriftligt meddeles til foreningen, som skal godkende dette. Forældre kan dog fremleje ud til børn i længere tid, og omvendt. For detaljer se A/B Kingosparkens vedtægter 11. Ombygning i lejligheder: Ved ombygning i lejlighederne, f.eks. ved renovering af køkken eller bad, eller anden form for ombygning, skal beboeren ansøge bestyrelsen skriftligt. Ombygningen må ikke påbegyndes før der er modtaget en skriftlig accept fra bestyrelsen. Dette er bl.a. for, at renoveringen kan registreres og efterfølgende kan indgå i vurderingen som forbedring før evt. salg. Det er ikke tilladt at tilslutte mekanisk udluftning til ejendommens aftræksrør, som emhætter og lignende. Kontakt ejendomskontoret eller se yderligere på foreningens hjemmeside. Det er ikke tilladt at installere vaskemaskine i lejligheden uden særlig tilladelse fra bestyrelsen. Den særlige tilladelse kan gives alene ved helbredsmæssige årsager. Al reparation på fælles installationer, faldstammer, varmeanlæg og radiatorer skal meldes til viceværten. Disse arbejder må kun udføres af foreningens håndværkere. Er du i tvivl så kontakt også viceværten. Ejendomskontoret: Ejendomskontoret er placeret på Kingosvej nr. 24B - se kortet over A/B Kingosparken. På ejendomskontoret kan viceværten træffes på hverdage kl til Her kan man rette henvendelse om vaskeri, husdyr, besigtigelse af 15

16 udlejningslejligheder og andre viceværtopgaver. Derudover er der ophængt 2 postkasser, en til vicevært og en til bestyrelsen. Telefonnummeret til ejendomskontoret er: Mobiltelefonen til viceværten i nødstilfælde er: Derudover svarer viceværten på mails: Foreningens Administrator er uddannet advokat. Han kan hjælpe beboere med henvendelser angående køb/salg, fremleje, ombygninger, klager, nye vaskekort og andet administrativt. Administratoren kan kontaktes på følgende måde: Telefon: Fax: Mail: Web: kingosparken.info Kontortiden er i hverdage kl til 15.00, og adressen er: Nørregade 7A 2. tv København K I akutte tilfælde, eller hvis viceværten ikke er til at få fat i, har foreningen også en Ejendomsinspektør. Han kan kontaktes døgnet rundt på telefon. Hvis ikke han svarer så læg en besked på hans telefonsvarer, så vender han tilbage hurtigst muligt. Telefon: Mail: Egne noter: 16

17 17

18 18

19 -Vi kan anbefale de håndværkere som har støttet denne beboermappe. Afsluttende bemærkninger: Pas på miljøet! Hjælp os med at holde A/B Kingosparken pæn og ren. Brug de rigtige steder til affald saml op efter dig sluk lyset, spar på vandet osv. Vi vil gerne højne og passe på vores dejlige område, så vi alle synes her er rart at bo. Rigtig mange er glade for at bo her, og nogle har boet her i op til 50 år. VI HAR ET FÆLLES ANSVAR! Venlig hilsen Bestyrelsen for A/B Kingosparken nov Nærudsnit af Taastrup: 19

Beboermappe for beboere i A/B Kingosparken

Beboermappe for beboere i A/B Kingosparken Beboermappe for beboere i A/B Kingosparken Side 1 af 17 Introduktion: Bestyrelsen for A/B Kingosparken byder dig velkommen til vores boligkompleks, og håber du/i bliver glad for at bo her. HISTORIE Vi

Læs mere

Husorden. Henstilling af løst affald i affaldsøer, opgange, kældergange eller andre fælles områder er forbudt.

Husorden. Henstilling af løst affald i affaldsøer, opgange, kældergange eller andre fælles områder er forbudt. for Affald De grå containere i affaldsøerne ved de enkelte boligblokke må kun bruges til køkkenaffald. Dette affald skal være i egnede plastposer, som er forsvarligt lukket. Dette for at undgå lugtgener

Læs mere

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015 Husorden for ejerforeningen 4OK Revideret 2015 AFFALD Køkken affald: På Landlystvej er opstillet grønne containere til køkkenaffald. Affaldsposerne skal snøres sammen inden de smides i containerne, så

Læs mere

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 116 TELEVÆNGET I VEDTAGET PÅ AFDELINGSMØDET DEN 25. AUGUST 1997 Indledning Et godt klima er meget værd. Med disse sider vil vi gerne orientere

Læs mere

Husorden Funktionærernes boligselskab i Rødovre Kommune. Afdeling 702-01 Valhøjparken.

Husorden Funktionærernes boligselskab i Rødovre Kommune. Afdeling 702-01 Valhøjparken. Husorden Funktionærernes boligselskab i Rødovre Kommune. Afdeling 702-01 Valhøjparken. Vedtaget på afdelingsmødet den 12. april 2011 Indhold 1. Lejemålet 1.1. Overholdelse 1.2. Benyttelse 1.3. Ændringer

Læs mere

HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD

HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD BOLIGFORENINGEN VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD VEDTAGET PÅ DET ORDINÆRE AFDELINGSMØDE JUNI 1997 REV. 13. FEBRUAR 2013 Et godt klima er meget værd! Med disse sider vil vi gerne orientere

Læs mere

Ordensregler. for. Ejerforeningen. Matr. Nr. 18 R. Sohngårdsholm

Ordensregler. for. Ejerforeningen. Matr. Nr. 18 R. Sohngårdsholm Ordensregler for Ejerforeningen Januar 2010 5. udgave Side 1 af 6 Ordensregler for Ejerforeningen Affald: Affald skal være forsvarligt indpakket og anbringes i de dertil indrettede containere. Flasker

Læs mere

HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004

HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004 HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004 Forord En andelsboligforening er et miniaturesamfund. Beboerne bliver mere eller mindre afhængige af hinanden man bliver fælles om mange

Læs mere

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Husorden afd.10 HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Hensyn til dine naboer Det er enhver lejers pligt og i lejerens egen interesse at følge afdelingens forskrifter

Læs mere

Husorden for afdeling NORDRE MUNKEGÅRD

Husorden for afdeling NORDRE MUNKEGÅRD Husorden for afdeling NORDRE MUNKEGÅRD Affald Køkkenaffald skal lægges i plastposer, som lukkes, inden de kastes i containerhusene.. Flasker og aviser må ikke kastes i containerhusene, men skal anbringes

Læs mere

Generelt. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden.

Generelt. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden. Vedtaget på afdelingsmøde afholdt den 2. september 2014 Generelt Denne husorden gælder i NordParken (afdelingerne 56, 7, 8, 10, 12 og 14). En afdeling med mange lejere kan sammenlignes med et mini-samfund.

Læs mere

Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen.

Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen. Husorden for afdeling 6. Skelagergårdene. Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen. Hasseris Boligselskab Afd. 6. Skelagergårdene

Læs mere

Ordensreglement for bebyggelsen Mikkelborg Park

Ordensreglement for bebyggelsen Mikkelborg Park Ordensreglement for bebyggelsen Mikkelborg Park Husholdningsaffald Affaldsskakten må udelukkende benyttes til husholdningsaffald. Dette skal emballeres i egnede poser, som skal være forsvarligt lukkede,

Læs mere

HUSORDEN. Andelsboligforeningen Borups Plads. Bemærk at denne husorden er gældende for alle beboere og erhverv fra 26. juni 2012.

HUSORDEN. Andelsboligforeningen Borups Plads. Bemærk at denne husorden er gældende for alle beboere og erhverv fra 26. juni 2012. HUSORDEN for Andelsboligforeningen Borups Plads Bemærk at denne husorden er gældende for alle beboere og erhverv fra 26. juni 2012 2 HUSORDEN for Andelsboligforeningen Borups Plads 1. ANTENNE m.v. Beboerne

Læs mere

Velkommen som beboer i Hjerteparken

Velkommen som beboer i Hjerteparken Velkommen som beboer i Hjerteparken Boligselskabet BSB Svendborg samt Hjerteparkens afdelingsbestyrelse byder alle nye beboere velkommen her til afdeling 8 Hjerteparken. Vi vil håbe, at I kan falde godt

Læs mere

Husorden For Stilledal

Husorden For Stilledal Husorden For Stilledal SAMVIRKENDE BOLIGSELSER Husorden for afd. Stilledal Så vi alle kan være her Affald Af hygiejniske grunde skal affald være pakket i affaldsposer. Større ting som møbler og lignende,

Læs mere

VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN

VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN Hermed en lille hilsen til dig og din familie, som beboere i Mølleparken Med dette hæfte vil vi gerne give en kort beskrivelse af vores afdeling, dens muligheder og husorden.

Læs mere

Velkommen til. Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5. Arbejdernes Andels- Boligforening Varde. Husorden

Velkommen til. Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5. Arbejdernes Andels- Boligforening Varde. Husorden Velkommen til Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5 Arbejdernes Andels- Boligforening Varde Husorden En boligforening med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller

Læs mere

HUSORDEN FOR A/B INGOLF

HUSORDEN FOR A/B INGOLF HUSORDEN FOR A/B INGOLF Forord Som andelsboligforening er vi fælles. I fællesskab har vi også et individuelt ansvar for, at vores forening fungerer. Og for at fungere ikke mindst fordi vi er mange i huset

Læs mere

Ejerforeningen Bryggervangen

Ejerforeningen Bryggervangen Husorden og praktiske oplysninger Ejerforeningen Bryggervangen Ejerlejlighedsforeningen Bryggervangen omfatter: Victor Bendix Gade 1 og 9-11 Bryggervangen 34-40 Skt. Kjelds Plads 4-10 Nygårdsvej 60 Da

Læs mere

Velkommen til E/F Grøndalsbo

Velkommen til E/F Grøndalsbo Grønd Velkommen til bo Velkommen til Grøndalsbo Bestyrelsen for ejerforeningen Grøndalsbo vil gerne byde velkommen til vores ejendom. Ejendommen er opført i 1938, og har gennemgået en stor renovering i

Læs mere

Husorden 1-3052 Vestergården 3

Husorden 1-3052 Vestergården 3 Husorden 1-3052 Vestergården 3 Revideret på ordinært afdelingsmøde den 11. september 2013 Formålet med husordenen For at skabe et godt miljø er det vigtigt, at alle viser størst muligt hensyn til sine

Læs mere

gælder radio og tv. Husorden for Beboere og deres gæster må ikke udvise støjende adfærd i opgange og kældergange. givet af Ejerlejlighedsforeningens

gælder radio og tv. Husorden for Beboere og deres gæster må ikke udvise støjende adfærd i opgange og kældergange. givet af Ejerlejlighedsforeningens 1 December 2012 gælder radio og tv. Husorden for Ejerlejlighedsforeningen Dalum Centrum. Der henvises endvidere til foreningens vedtægter. Orden Enhver beboer må iagttage, hvad der hører til god husorden

Læs mere

HUSORDEN Jyttevej, Heimdalsgade og Lundsgårdsgade

HUSORDEN Jyttevej, Heimdalsgade og Lundsgårdsgade Husorden afd. 9 1 Bygninger HUSORDEN Jyttevej, Heimdalsgade og Lundsgårdsgade Markiser, flagstænger kan opsættes efter aftale med afdelingsbestyrelsen. Ekstra antenner og paraboler kan opstilles uden for

Læs mere

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 238 GRÆSTED HAVE REVIDERET 10. JANUAR 2012 1 - Anlægget Da alle gerne vil bo i et pænt kvarter, er der gjort meget for at skabe en god bebyggelse.

Læs mere

Indhold Boligen Området Husorden Til-/fraflytning

Indhold Boligen Området Husorden Til-/fraflytning Indhold Boligen... 2 Afløb/toilet:... 2 Akutte skader:... 2 Antenne:... 2 Hvidevarer:... 2 Nøgler og låse:... 2 Skure:... 2 Særlige aftaler:... 3 Udluftning:... 3 Vandlåse:... 3 Vedligeholdelse af have:...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. «Bruger_Initial»

Indholdsfortegnelse. «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V.... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING

Læs mere

Husorden afdeling 88 - Skæphøj

Husorden afdeling 88 - Skæphøj Nærværende husorden er udarbejdet af afdelingsbestyrelsen og vedtaget på det årlige afdelingsmøde. Denne reviderede udgave er vedtaget på afdelingsmødet den 27. september 2011. Vi lægger i husorden op

Læs mere

Husorden A/B TOFTEVANG

Husorden A/B TOFTEVANG Husorden A/B TOFTEVANG Denne husorden erstatter tidligere husorden af 1. februar 2012. Vedtaget den 10. april 2014. Generelt Alle beboere, andelshavere, lejere, og fremlejere skal overholde denne husorden.

Læs mere

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger Husorden afd.17 HUSORDEN Dannerhøj Denne husorden skal ses i sammenhæng med nødvendigheden af at opretholde faste regelsæt i en fælles bebyggelse som Dannerhøj, hvor mange mennesker bor så tæt sammen som

Læs mere

Husorden. En af vejene til godt naboskab i afdeling 6-9.

Husorden. En af vejene til godt naboskab i afdeling 6-9. Husorden En af vejene til godt naboskab i afdeling 6-9. Ordensreglementet medvirker til at skabe et godt boligmiljø. Derfor er det vigtigt, at du sætter dig ind i det og efterlever det. Emnerne står i

Læs mere

HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6

HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6 HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6 Indhold 1. Bestyrelse og ejendomsservice 2. Husdyr 3. Navneskilte 4. Nøgler 5. Pulterrum 6. Støj 7. Musiceren og fester 8. Værktøj og vaskemaskiner mv. 9. Ophold

Læs mere

GENERELT CYKLER, KNALLERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

GENERELT CYKLER, KNALLERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 CYKLER, KNALLERTER M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V... 3 FORSIKRING...3

Læs mere

Spørgsmål og svar i Vesterbo

Spørgsmål og svar i Vesterbo Spørgsmål og svar i Vesterbo Kære beboer august 2007 Her har vi samlet en række spørgsmål og svar, der handler om dagligdagen i Vesterbo. Det er spørgsmål, som både ejendomsfunktionærerne og afdelingsbestyrelsen

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 2

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 2 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 2 Lovgrundlag Der henvises til lov om almene boliger og AlmenBo s vedtægter Reglernes ikrafttræden Med virkning fra den 1.oktober 2009 erstatter dette ordensreglement tidligere

Læs mere

Husorden. Kontaktpersoner: Kontor adresse: Valby Langgade 254 st. tv Træffetid: mandag 07.00-08.00 onsdag, fredag 11.00-12.00. Telefon 36 16 23 47

Husorden. Kontaktpersoner: Kontor adresse: Valby Langgade 254 st. tv Træffetid: mandag 07.00-08.00 onsdag, fredag 11.00-12.00. Telefon 36 16 23 47 Husorden Kontaktpersoner: Varmemester: Willy Larsen Kontor adresse: Valby Langgade 254 st. tv Træffetid: mandag 07.00-08.00 onsdag, fredag 11.00-12.00 Telefon 36 16 23 47 Udenfor normal kontortid kan der

Læs mere

Husorden 1-6095 Arbejderboligerne

Husorden 1-6095 Arbejderboligerne Husorden 1-6095 Arbejderboligerne Vedtaget i september 1998 Revideret og vedtaget på afdelingsmødet den 31. august 2011 Omdelt oktober 2011 Et godt klima skaber trivsel En boligafdeling kan sammenlignes

Læs mere

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger Husorden afd.17 HUSORDEN Dannerhøj Denne husorden skal ses i sammenhæng med nødvendigheden af at opretholde faste regelsæt i en fælles bebyggelse som Dannerhøj, hvor mange mennesker bor så tæt sammen som

Læs mere

Aviser og blade: Aviser og blade må kun henkastes i de dertil beregnede containere.

Aviser og blade: Aviser og blade må kun henkastes i de dertil beregnede containere. Husorden Ejendommen Falen 6-14, 5000 Odense C Denne Husorden har til hensigt at give korte og præcise informationer om såvel dagligdags problemer som mere specifikke spørgsmål vedrørende ejendommen Falen

Læs mere

Husorden for Gillesager/Lindeager Vedtaget på afdelingsmødet den 8. september 2014

Husorden for Gillesager/Lindeager Vedtaget på afdelingsmødet den 8. september 2014 Formålet med denne husorden er at sikre, at alle lejere kender de regler, der er vedtaget på beboermødet, så alle ved, hvordan man tager hensyn til de omkringboende, og hvordan de skal tage hensyn til

Læs mere

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER M.M. AFFALD BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. ALTANER DØRSKILTE

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER M.M. AFFALD BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. ALTANER DØRSKILTE «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ALTANER... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, KNALLERTER M.M... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE

Læs mere

Husorden for A/B Ryparken

Husorden for A/B Ryparken Husorden for A/B Ryparken Godkendt på generalforsamling den 27. januar 2011 Indhold Indledning... 2 Godt naboskab... 3 Boligen... 3 Vedligeholdelse... 3 Bad, toilet og køkken... 3 Skader, fejl, mangler

Læs mere

Velkommen Til Vallensbækhus

Velkommen Til Vallensbækhus Velkommen Til Vallensbækhus Indeholder vores husorden plus nogle praktiske oplysninger. Læs den! Brug den! Så vi alle kan færdes og bo i et godt boligmiljø. Indhold AFFALD...2 ALTANER...2 BADEVÆRELSER...3

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR. Ejerforeningen SKOTGÅRDEN

HUSORDENSREGLEMENT FOR. Ejerforeningen SKOTGÅRDEN HUSORDENSREGLEMENT FOR Ejerforeningen SKOTGÅRDEN Jensløvs Tværvej 1A 5B 2920 Charlottenlund Ejerforeningens bestyrelse og Qvortrup Administration A/S April 2010 Side 1 I Ejerforeningen Skotgården, med

Læs mere

Velkommen til. Ejerforeningen Nørre Allé 100 100. April 2015

Velkommen til. Ejerforeningen Nørre Allé 100 100. April 2015 ! Velkommen til Ejerforeningen EFNA Nørre Allé 100 100 April 2015 Administration Ejendommen administreres af Salling Ejendomsadministration A/S, Søren Frichs Vej 38 A, 1.sal, 8230 Åbyhøj, hvor vores kontakt-person

Læs mere

Husorden for A/B Postgården. Revideret 11/2 2007

Husorden for A/B Postgården. Revideret 11/2 2007 Husorden for A/B Postgården Revideret 11/2 2007 Indledning Når lejekontrakten er skrevet under eller andelsbeviset er udleveret, er lejeren/andelshaveren i andelsforeningen A/B Postgården sikret rettigheder,

Læs mere

BEBOERREPRÆSENTATIONEN BYDER DIG/JER VELKOMMEN TIL BYGMESTERHAVEN. www.bygmesterhaven.com

BEBOERREPRÆSENTATIONEN BYDER DIG/JER VELKOMMEN TIL BYGMESTERHAVEN. www.bygmesterhaven.com 1 BEBOERREPRÆSENTATIONEN BYDER DIG/JER VELKOMMEN TIL BYGMESTERHAVEN www.bygmesterhaven.com På følgende sider findes lidt praktisk info INDHOLDSFORTEGNELSE 2 NYTTIGE TELEFONNUMRE side 3 Datea A/S Akutte

Læs mere

Husorden Afd. 25 Højgården Kejlstrupvej 101-233

Husorden Afd. 25 Højgården Kejlstrupvej 101-233 Husorden Afd. 25 Højgården Kejlstrupvej 101-233 (Revideret 28.08.2014) Vi vil gerne ønske dig velkommen til afd. 25 og håber du vil falde godt til i Højgården I denne folder vil du finde de fleste oplysninger,

Læs mere

Boligselskabet Nordkysten afd. 17

Boligselskabet Nordkysten afd. 17 Boligselskabet Teglværksgården Boligselskabet Nordkysten afd. 17 Husorden for Guldgravervej Denne husorden er udformet med henblik på, at give beboerne de bedste udfoldelsesmuligheder indenfor de rammer,

Læs mere

Husorden 5. Maj Plads

Husorden 5. Maj Plads Husorden 5. Maj Plads Vedtaget på afdelingsmødet den 13.1.1998 Senere rettelse den 28.1.2014 Senere rettelse den 19.02.2015 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Husorden for A/B Dannevirke

Husorden for A/B Dannevirke Husorden for A/B Dannevirke Ejendommen Slien 2-6, Alsgade 7-9, Slesvigsgade 21-33 og Dannevirkegade 22-32. Affald: Almindeligt husholdningsaffald placeres i de grønne affaldscontainere i gården. Gamle

Læs mere

CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V... 3 FORSIKRING...3

Læs mere

Parkering og motorkørsel

Parkering og motorkørsel Indledning Antenner Affald Altaner og altankasser Bad og toilet Cykler, barnevogne Fællesarealer Have Husdyr Hårde hvidevarer Leg og boldspil Lofts- og kælderrum Maskiner og brug af grill Musik Parkering

Læs mere

Husorden. Medlemmerne i ejerforeningen Østerbæksvej 15 som lægger stor vægt på og som ønsker at opretholde

Husorden. Medlemmerne i ejerforeningen Østerbæksvej 15 som lægger stor vægt på og som ønsker at opretholde Ejerforeningen Odense Maj 2010 Vedtagelse af husorden Ifølge 5 i lov om ejerlejligheder Samt 9 stk. stk. 2. i ejerforeningens vedtægter (bestyrelsen) Kan ejerforeningen i en husorden fastsætte almindelige

Læs mere

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO HUSORDEN Rengøring & vedligeholdelse af altan VIBO AFDELING 142 BAGERGÅRDEN VEDTAGET PÅ BEBOER/BUDGETMØDE D. 10. FEBRUAR 2005 REV. 19. JANUAR 2010 1. Færdsel på

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 18 FRITZ MØLLERS VEJ. Varmemesterens kontor: Roskildevej 353 B, kælderen Tlf. 36 41 39 15

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 18 FRITZ MØLLERS VEJ. Varmemesterens kontor: Roskildevej 353 B, kælderen Tlf. 36 41 39 15 September 2012 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 18 FRITZ MØLLERS VEJ Varmemesterens kontor: Roskildevej 353 B, kælderen Tlf. 36 41 39 15 Kontortid: Mandag til fredag kl. 09.00-09.30 Afdelingsbestyrelsens

Læs mere

VELKOMMEN TIL Boligforeningen Vesterport Afd. 4 MØLLEPARKEN

VELKOMMEN TIL Boligforeningen Vesterport Afd. 4 MØLLEPARKEN VELKOMMEN TIL Boligforeningen Vesterport Afd. 4 MØLLEPARKEN Hermed en lille hilsen til dig og din familie, som beboere i Mølleparken. I dette hæfte gives en kort beskrivelse af afdeling 4, dens muligheder

Læs mere

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB Afd. 4 Oxholmsvej 2-40 ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB Husorden regler for Afd. 4 - OXHOLMSVEJ. 1. Miljø. Enhver beboer anmodes om at medvirke til et godt miljø, d.v.s. i egen interesse at overholde nedennævnte

Læs mere

VILLABYERNES BOLIGSELSKAB

VILLABYERNES BOLIGSELSKAB VILLABYERNES BOLIGSELSKAB ORDENSREGLEMENT Et godt miljø skaber god trivsel. Denne husorden er vedtaget af boligselskabets beboere for at beskytte såvel beboere som bebyggelse, og for at Villabyernes Boligselskab

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 39. Ranunkelvej 241-323

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 39. Ranunkelvej 241-323 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 39 Ranunkelvej 241-323 Hver boligorganisationsafdeling har sit eget husordensreglement. Det er beboerne der på et afdelingsmøde bestemmer hvad det skal indeholde, dog er

Læs mere

Husorden afd. 13-15 og16

Husorden afd. 13-15 og16 Husorden afd. 13-15 og16 HUSORDEN Store Tingbakke, Vodskov Generelt Denne husorden skal ses i sammenhæng med nødvendigheden af at opretholde faste regelsæt i en fælles bebyggelse som Store Tingbakke,

Læs mere

VELKOMMEN TIL CHRISTIANSMINDE

VELKOMMEN TIL CHRISTIANSMINDE VELKOMMEN TIL CHRISTIANSMINDE Med dette hæfte vil vi gerne give en kort beskrivelse af vores afdeling og husorden. AFDELING 14 CHRISTANSMINDE Ejendommen på Barfredsvej 46 48 er et miniaturesamfund, der

Læs mere

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Stærevej 66, København NV

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Stærevej 66, København NV Velkommen som lejer hos UNGBO DANMARK A/S Stærevej 66, København NV UNGBO DANMARK A/S er administrator af den bolig du netop er flyttet ind i eller netop er i færd med at indrette dig i. Når man får ny

Læs mere

Husorden og henvisninger For Ejerforeningen Enghavehus Matr. 267 & 268 af Kongens Enghave. Marts 2013

Husorden og henvisninger For Ejerforeningen Enghavehus Matr. 267 & 268 af Kongens Enghave. Marts 2013 Husorden og henvisninger For Ejerforeningen Enghavehus Matr. 267 & 268 af Kongens Enghave Marts 2013 Indhold 1. Gyldighed og henvisninger 2. Brandsikring 2.1 Bekendtgørelse om brandsikring 2.2 Andre ting

Læs mere

Husorden. for alle beboere i ejendommen. Bolvighus Bernhard Bangs Alle 2, 4 og 8 Frederiksberg

Husorden. for alle beboere i ejendommen. Bolvighus Bernhard Bangs Alle 2, 4 og 8 Frederiksberg Husorden for alle beboere i ejendommen Bolvighus Bernhard Bangs Alle 2, 4 og 8 Frederiksberg 1. Opslagstavler - klager Opslagstavlerne kan frit benyttes af beboerne til information vedrørende emner, der

Læs mere

Husorden 1-1041 Toftegård Tag

Husorden 1-1041 Toftegård Tag Husorden 1-1041 Toftegård Tag Vedtaget af organisationsbestyrelsen den 10. december 2012 Et godt klima skaber trivsel En boligafdeling kan sammenlignes med et minisamfund, hvor beboerne er mere eller mindre

Læs mere

Husorden. for. På sporet. Samvirkende Boligselskab. Samvirkende Boligselskaber 3044-6 - På sporet

Husorden. for. På sporet. Samvirkende Boligselskab. Samvirkende Boligselskaber 3044-6 - På sporet for På sporet Samvirkende Boligselskab E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 8 GENERELT En boligafdeling kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller mindre afhængige

Læs mere

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Amagerbrogade 268, København S

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Amagerbrogade 268, København S Velkommen som lejer hos UNGBO DANMARK A/S Amagerbrogade 268, København S UNGBO DANMARK A/S er administrator af den bolig du netop er flyttet ind i eller netop er i færd med at indrette dig i. eller fuldpakken.

Læs mere

HUSORDEN FOR AFDELING 27

HUSORDEN FOR AFDELING 27 HUSORDEN FOR AFDELING 27 Brandevej, Aalborg Husorden for afd.27 Brandevej Aalborg Generelt Et godt miljø er meget værd for at kunne trives. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden

Læs mere

Kagsgårdens. husorden

Kagsgårdens. husorden Kagsgårdens husorden 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Affald... 4 Altaner... 4 Antenneanlæg / Parabol... 4 Badning mv.... 4 Barnevogne, cykler, legeredskaber m.v.... 5 Forurening... 5 Fugle og andre dyr...

Læs mere

Husbog for ejerforeningen Adelgården II

Husbog for ejerforeningen Adelgården II Husbog for ejerforeningen Adelgården II Velkommen til husbogen Ejerforeningen har udarbejdet denne folder med praktiske oplysninger om vores hus. Vores forening har i fællesskab valgt et højt serviceniveau

Læs mere

VELKOMMEN TIL MIDTBYEN

VELKOMMEN TIL MIDTBYEN VELKOMMEN TIL MIDTBYEN Med dette hæfte vil vi gerne give en kort beskrivelse af vores afdeling, dens muligheder og husorden. Hæftet er opdelt i tre afsnit: - DINE MULIGHEDER I MIDTBYEN - AFDELINGSBESTYRELSEN

Læs mere

HUSORDEN AB ÅGADE 136 M. FL.

HUSORDEN AB ÅGADE 136 M. FL. HUSORDEN AB ÅGADE 136 M. FL. ANDELSBOLIGFORENINGEN ÅGADE 136 M. FL. Kære beboere, Nærværende dokument udgør husordnen for vores andelsforening, AB Ågade 136 m.fl. Det er bestyrelsens anbefaling, at alle

Læs mere

ANTENNER Tilslutning til fællesantenneanlægget må kun ske med originalkabler og originale stik. Se evt. under PARABOLER.

ANTENNER Tilslutning til fællesantenneanlægget må kun ske med originalkabler og originale stik. Se evt. under PARABOLER. Husorden afdeling 20 vedtaget på afdelingsmøde d. 1.9.2009 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller mindre afhængige af hinanden, og vi

Læs mere

Velkommen til Ejerlejlighedsforeningen. Dalum Centrum

Velkommen til Ejerlejlighedsforeningen. Dalum Centrum Velkommen til Ejerlejlighedsforeningen Dalum Centrum 1 December 2012 Med denne folder vil vi gerne byde dig velkommen til Dalum Centrum. Som ny beboer kan der være nogle praktiske spørgsmål eller problemer,

Læs mere

Husorden. For. Sjællandshuse. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber 3001-2 Sjællandshuse Godkendt på afdelingsmødet den 8.

Husorden. For. Sjællandshuse. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber 3001-2 Sjællandshuse Godkendt på afdelingsmødet den 8. For Sjællandshuse Samvirkende Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk - Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 6 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I

Læs mere

Husorden for Teglværkshavnen Peter Holms Vej 18 20, 11 13 og 19 21

Husorden for Teglværkshavnen Peter Holms Vej 18 20, 11 13 og 19 21 Husorden for Teglværkshavnen Peter Holms Vej 18 20, 11 13 og 19 21 November 2011 November 2011 Husorden mv. GENERELT Som beboer i Teglværkshavnen er du og din familie blevet en del af en boligafdeling

Læs mere

Beboervejledning og husorden for ejendommen Teglvænget nr. 1-19 og Vangs Allé nr. 6-10, 9000 Aalborg

Beboervejledning og husorden for ejendommen Teglvænget nr. 1-19 og Vangs Allé nr. 6-10, 9000 Aalborg Beboervejledning og husorden for ejendommen Teglvænget nr. 1-19 og Vangs Allé nr. 6-10, 9000 Aalborg Administration Ejendommen administreres af bestyrelsen for Ejerforeningen. Navne på medlemmer af bestyrelsen

Læs mere

Husorden for medlemmerne i E/F Blågårdsstrœde 2-4 og Skomagergade 46, Roskilde

Husorden for medlemmerne i E/F Blågårdsstrœde 2-4 og Skomagergade 46, Roskilde Husorden for medlemmerne i E/F Blågårdsstrœde 2-4 og Skomagergade 46, Roskilde 1. Hvem er omfattet af husordenen? Stk. 1: Denne husorden gælder for samtlige ejerforeningens medlemmer og lejere. Stk. 2.

Læs mere

HUSORDEN FOR AFD. 09 DIGTERPARKEN IV

HUSORDEN FOR AFD. 09 DIGTERPARKEN IV August 2015 HUSORDEN FOR AFD. 09 DIGTERPARKEN IV I et alment familieboligområde lever mange mennesker forholdsvis tæt sammen. Det er derfor nødvendigt at efterleve givne retningslinier og regler for ikke

Læs mere

Husorden 1-3055 Dyvekevænget

Husorden 1-3055 Dyvekevænget Husorden 1-3055 Dyvekevænget Vedtaget på budgetafdelingsmødet den 1. september 2014 Affald Til køkkenaffald skal altid anvendes de udleverede poser, tillukket omhyggeligt, før de anbringes i affaldsskakten.

Læs mere

Håndbog for andelsboligforeningen Slangerupgård

Håndbog for andelsboligforeningen Slangerupgård februar 2013 Håndbog for andelsboligforeningen Slangerupgård I denne håndbog har bestyrelsen samlet informationer om andelsboligforeningen. Vi håber, at andelshaverne med håndbogen kan få svar på en række

Læs mere

HUSORDEN FOR BEBOERNE I AFDELING 7.

HUSORDEN FOR BEBOERNE I AFDELING 7. BOLIGSELSKABET BIRKEBO 4.1 Afdeling 7 Byager Vænge HUSORDEN FOR BEBOERNE I AFDELING 7. Under henvisning til huslejekontraktens bestemmelser anmodes beboerne om at medvirke til, at der hersker god orden

Læs mere

Husorden Afdeling 34. Studievej 15, Nørresundby

Husorden Afdeling 34. Studievej 15, Nørresundby Husorden Afdeling 34 Studievej 15, Nørresundby INDHOLDSFORTEGNELSE TIL HUSORDEN FOR AFDELING 34 STUDIEVEJ 15 INDLEDNING 3 ANSVAR OG FORSIKRING 3 AFFALD 3 ANTENNER/PARABOLER 4 BAD OG TOILET 4 CYKLER 4 DØRE/VINDUER

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 16 MAGISTERPARKEN

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 16 MAGISTERPARKEN «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 16 MAGISTERPARKEN Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten. Vi håber

Læs mere

Ordensreglement (husorden) for Stenslettehus

Ordensreglement (husorden) for Stenslettehus Ordensreglement (husorden) for Stenslettehus I en ejendom med mange beboere er vi alle mere eller mindre afhængige af hinanden - vi er fælles om mange ting og det er derfor naturligt at opstille visse

Læs mere

Velkommen. Afdeling 14

Velkommen. Afdeling 14 B O L IG F O RE N I N GE N VE S TVESTERBO E RB O BOLIGFORENINGEN Velkommen Velkommen I Afdeling I 14 Afdeling 14 Ådalsparken Hinnerup Ådalsparken Hinnerup Ny i afdeling 14 så læs med her Afdelingsbestyrelsen

Læs mere

HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse

HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse Afdeling 231 - Anemonevej Godkendt på afdelingsmødet den 03.09.2012 RÆKKEHUSE Side 1 af 4 Indholdsfortegnelse Fælles ordensregler... 2 Forurening... 2 Musik... 2

Læs mere

Ordensregler for Afdeling 10. Lærkevej 37-81 & 42-56 Mågevej 3-9

Ordensregler for Afdeling 10. Lærkevej 37-81 & 42-56 Mågevej 3-9 «Lejekontrakt_Navn» Ordensregler for Afdeling 10 Lærkevej 37-81 & 42-56 Mågevej 3-9 Generelt Der skal ansøges om tilladelse til væsentlige ændringer ved boligen/haven, samt opsætning af væsentligt udstyr

Læs mere

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. AFFALD BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. AFFALD BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 4

Læs mere

Husorden 1-1023 Herlev Skole

Husorden 1-1023 Herlev Skole Husorden 1-1023 Herlev Skole Vedtaget den 22. oktober 1996. Herlev Skole Herlev Skole er et lille samfund med 53 ældreboliger. Beboerne bliver mere eller mindre afhængige af hinanden og er fælles om mange

Læs mere

Ordensreglement for TaB afdeling Nørreby

Ordensreglement for TaB afdeling Nørreby 1. Antenner (Parabol): Tilslutning og opsætning af antenner er ikke tilladt, dog kan der gives dispensation til opstilling af parabol efter anvisning fra afdelingsbestyrelsen eller ejendomskontoret. Denne

Læs mere

ORDENSREGLER OG PRAKTISKE OPLYSNINGER

ORDENSREGLER OG PRAKTISKE OPLYSNINGER ORDENSREGLER OG PRAKTISKE OPLYSNINGER Ordensreglerne er vedtaget på et afdelingsmøde den 11. marts 2009 Bebyggelsen er opført i 1981 og omfatter nr. 24-44. Afdelingen består af 10 boligblokke indeholdende

Læs mere

Husorden. For. Stefansgård. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber 3005-1 Stefansgård Godkendt på afdelingsmødet den 10.

Husorden. For. Stefansgård. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber 3005-1 Stefansgård Godkendt på afdelingsmødet den 10. Samvirkende Boligselskaber 3005-1 Stefansgård Godkendt på afdelingsmødet den 10. oktober 2012 Husorden For Stefansgård Samvirkende Boligselskaber Administration: KAB Vester Voldgade 17 1552 København V

Læs mere

HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse

HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse Afdeling 015 - Sprogøvej Godkendt på afdelingsmødet den 09.08.2012 RÆKKEHUSE Side 1 af 4 Indholdsfortegnelse Fælles ordensregler... 2 Forurening... 2 Musik... 2

Læs mere

HUSORDENSREGLER. Gislavænget 1-23 og 2-60, 5210 Odense NV

HUSORDENSREGLER. Gislavænget 1-23 og 2-60, 5210 Odense NV HUSORDENSREGLER Gislavænget 1-23 og 2-60, 5210 Odense NV Gislavænget skal være et godt sted at bo. Der står i lejeloven, at udlejer skal sørge for, at der hersker god orden i ejendommen. Der står også,

Læs mere

AB Merlegårdsparken II

AB Merlegårdsparken II Loftsrum: AB Merlegårdsparken II Husorden Loftsrummene må ikke benyttes som opholds- eller soverum, og der må ikke opbevares brandbare væsker. Brug af ild eller anden adfærd, der kan beskadige andelsforeningens

Læs mere

Husorden for Stævnen, Promenadebyen 2-4, 5000 Odense C. (jf. ejerforeningens vedtægter 6)

Husorden for Stævnen, Promenadebyen 2-4, 5000 Odense C. (jf. ejerforeningens vedtægter 6) Husorden for Stævnen, Promenadebyen 2-4, 5000 Odense C. (jf. ejerforeningens vedtægter 6) Hensigt: Promenadebyen er et af de mest spændende byggerier i Odense, og med denne husorden vil vi gerne være med

Læs mere