A/B Kingosparkens Beboer Infomappe

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "A/B Kingosparkens Beboer Infomappe"

Transkript

1 A/B Kingosparkens Beboer Infomappe

2 Introduktion og velkomst: Bestyrelsen for A/B Kingosparken byder dig velkommen til vores boligkompleks og håber, du/i bliver glade for at bo her. Denne beboermappe har til formål at give beboerne information om hvor er hvad, samt en oversigt over de regler, der er gældende i A/B Kingosparken. Der henvises i øvrigt til at læse gældende vedtægter, gældende husorden og regler om husdyrshold på vores hjemmeside. Lidt historisk baggrund: Kingosparken er bygget på en del af jorden, der tidligere tilhørte gården Lykkens Gave. Gården lå ved Klovtoftekrydset ved Roskildevej. Entreprenør og murermester Ejgil Pedersen købte jorden og begyndte byggeriet i starten af Det planlagte byggeri bestod af 8 boligblokke med lejeboliger, samt et butikscenter med minimarked og brødudsalg. Byggeriet hed oprindeligt Ingemannsparken, som senere blev omdøbt til Kingosparken. Lejlighederne var i størrelsen fra 24 til 75 m2. Lejen for en 66m2 lejlighed var i 1961 kr Ejgil Pedersen stod selv for udlejning af lejlighederne og kørte lejerne efter stramme regler, bl.a. måtte de grønne områder ikke bruges til børns leg; Ejgil Pedersen så helst lejere uden børn. I 1980 blev ejendommen solgt til Lægernes Pensionskasse og med Dan Ejendomme som den daglige administration. Under LP s ejerskab havde medlemmer og deres familier fortrinsret til de ledige lejligheder. For LP var der tale om investering af pensionskassens midler og et ønske om størst mulig afkast. Dette betød bl.a., at kun de mest nødvendige vedligeholdelser blev gennemført. I starten af 2007 besluttede LP at sælge Kingosparken. Den daværende beboerforening nedsatte en initiativgruppe, denne havde til opgave at finde grundlag for at få oprettet en andelsboligforening og via denne at købe Kingosparken. 2

3 A/B Kingosparken blev stiftet: Den 4. sep blev der afholdt stiftende generalforsamling i Danske Banks lokaler i Høje Taastrup. Fremmødet var over alle forventninger og ca. 360 deltog, og 354 lejere meldte sig ind i foreningen. Derved var A/B Kingosparken en realitet. Foreningens størrelse er på m2, hvoraf de 317 m2 har været udlejet bl.a. til en købmand, og nu af Cafe Paraplyen. Der er 8 blokke med i alt 523 lejligheder - fra 24m2 til 94m2 (via sammenlægning). I sommeren 2012 var der 438 andelshavere og 77 lejere. Bestyrelsens daglige funktion: Den daglige drift af foreningen varetages af bestyrelsen. Denne vælges på den årlige generalforsamling. Bestyrelsen arbejder tæt sammen med den valgte administrator og den kontraktansatte vicevært. Bestyrelsen har ansvar for at de beslutninger, som træffes på generalforsamlingen bliver gennemført, og at vedtagne budgetter bliver fulgt. På opslagstavlen i alle opgange findes en liste over den siddende bestyrelse. Beboere kan altid kontakte bestyrelsen skriftligt i postkassen uden for ejendomskontoret. Her tager vi gerne imod konstruktiv kritik og forslag til, hvordan vi kan gøre A/B Kingosparken til et endnu bedre sted. Bestyrelsen kan også kontaktes på mail: Vær aktiv og deltag i den årlige generalforsamling, dette giver dig mulighed for at være medbestemmende så brug din stemmeret. Løbende informationer findes på opslagstavlerne i opgangene og på vores hjemmeside. 3

4 Kort over A/B Kingosparken 4

5 Udendørs arealer: Beboere må færdes på græsplænerne, lege, holde frokost osv. Det er dog ikke tilladt at føre eller lade hunde færdes på græsplænerne. Det er ikke tilladt at cykle, køre på knallert, køre i bil eller parkere disse transportmidler på græsplænerne. Vi håber, at alle beboere vil hjælpe os med at holde græsplænerne rene og fri for affald. Derfor opfordrer vi alle til at rydde op efter sig selv! Der er opstillet affaldsspande rundt omkring i Kingosparken. Parkering mv.: Motorkøretøjer, dvs. biler, motorcykler, knallerter, varevogne osv. må kun parkeres i de opmærkede båse på parkeringspladsen. Hver lejlighed har som udgangspunkt én parkeringsbås til rådighed. Dvs. at ekstra firmabiler, campingvogne, trailere ikke må parkeres på Kingosparkens parkeringspladser i det daglige. Ligeledes må de parkerede motorkøretøjer ikke veje mere end 3500 kg, og de skal være indregistrerede. Dog er det i orden at have en campingvogn eller flyttebil stående i kort tid, imens de bruges eller klargøres, men max. 2 døgn. Cykler skal henstilles i cyklestativer eller i de dertil egnede kælderrum, som forefindes i hver boligblok. Barnevogne, klapvogne og rollatorer må kun placeres på fliserne ved siden af hoveddøren eller i kælderrummene beregnet for cykler. Ulovlig placering af cykler, barnevogne m.v. bliver betragtet som hittegods og vil blive fjernet af viceværten. Hvert forår sker der indsamling af cykler m.v. uden ejer. Dette informeres ved opslag i alle opgange. 5

6 Fælles vaskekælder: Vaskekælderen kan benyttes af alle beboere. Den ligger i kælderen i blok 3, Kingosvej nr. 47. Vaskekælderen har åbent hver dag kl til undtagen torsdag kl til 09.00, hvor der bliver gjort rent. Når man flytter ind, køber man et vaskekort, der fungerer som nøgle til vaskekælderen og som betalingskort, når man reserverer og/eller starter en vaskemaskine. Hvis man ikke har fået sit vaskekort, skal man kontakte administrator, så vil de fremsende ét. Det samme gælder, hvis ens vaskekort er i stykker eller er blevet væk - dette er for egen regning. Reservation af vaskemaskine kan enten foregå ved kortaflæseren i vaskekælderen eller på hvor man skal bruge kortnummeret på vaskekortet som login. Hvis man bestiller en vasketid og ikke benytter den senest 15 min efter bestilt tid, vil man blive opkrævet et lille gebyr. Oplysninger om gebyr kan man læse om på kortaflæseren i vaskekælderen. Ved reservation af vaskemaskiner/-rum har man som udgangspunkt også fortrinsret til vaskerummets tørretumbler. Vejledning i brug af maskinerne er ophængt i vaskekælderen. I vaskekælderen må man ikke medbringe husdyr. Ligeledes må man ikke ryge i vaskekælderen. Benyttelse af vaskekælder, herunder ophængning af tøj i tørrerummene, sker på eget ansvar. Vi opfordrer dog alle til at lade andres tøj være, da det er strafbart at stjæle! Derudover opfordres alle til at bruge den sunde fornuft! Sluk lyset efter dig, hvis der ikke er andre i vaskerummet. Hvis der ligger tøj i en slukket maskine, så eventuelt vent og se om ejeren skulle være på vej. I tilfælde af fejl på vaskemaskiner og tørretumblere, skal det meldes til ejendomskontoret. Ligeledes skal man melde, hvis man har andre problemer i vaskekælderen. 6

7 Byttebibliotek: I vaskekælderen findes også et byttebibliotek. Du er velkommen til at aflevere og låne bøger, DVD er og CD er i de dertil opstillede reoler. Se opslag i vaskekælderen med nærmere beskrivelse om brug. Private Kælderrum: Beboernes kælderrum er private. Beboerne skal selv sørge for at holde dem rene og ryddelige, så der ikke opstår dårligt klima i kælderen, der tiltrækker rotter og andet utøj. Det er ikke tilladt at opbevare benzin, fyrværkeri, og andet selvantændeligt eller brandbart affald, af hensyn til brandsikkerheden i boligblokkene. For at sikre fællesbelysning er det ikke tilladt at tildække lamper, åbninger og kældervinduer. Vi råder også til, at beboerne ikke opbevarer værdigenstande i kælderrum for ikke at friste tyve. I de kældergange, hvor der står tomme kælderrum, kan beboere leje disse rum ved skriftligt at kontakte foreningen. Antenner: Beboere må ikke opsætte egne antenner eller paraboler udvendigt på bygningerne. Foreningen har ikke en kollektiv aftale med udbydere af tv og internet. Den enkelte beboer må selv sørge for tilmelding til en relevant udbyder. Vinduer og døre: Beboere skal selv sørge for normal vedligeholdelse af hængsler på vinduer og døre, herunder terrasse- og altandøre samt sørge for at smøre deres hængsler og beslag. I perioder med regn, sne, frost eller stormvejr skal alle vinduer i kælderrum holdes forsvarligt lukket. 7

8 Altaner og Terrasser: Beboeren har en brugsret til disse, og dermed også en vedligeholdelsespligt, og derfor skal man selv holde sin altan ryddet for sne, samt rense egne tagrender, både for neden og ovenover altanen. Ligeledes skal egne tagrender holdes rene, så afløbet altid fungerer. Dette forebygger vand- og tøbrudsskader, og er med til at reducere vores fælles udgifter til udbedringer af skader. Af hensyn til personrisiko ved nedstyrtning, er det ikke tilladt at anbringe altankasser på den udvendige side af altanen. Dette gælder både for de store altaner på 2. sal og altandørene på 1. sal. For de stuelejligheder med terrasser påhviler det den enkelte beboer at holde disse pæne og ryddelige. Dvs. at man ikke må opbevare affald, da det kan tiltrække rotter og andet utøj. Ligeledes skal man også fjerne ukrudt på terrasserne. Det er tilladt at plante blomster og andet grønt op til 1 meter ud fra yderkanten af hegnet. Det er ikke tilladt at plante større træer og buske over 1,80 meter, da deres rodnet kan ødelægge kloaknettet. Igen brug den sunde fornuft, eks. et egetræ der kan blive 10 meter højt er ikke tilladt. Det er tilladt at opsætte markiser i farverne blå og lys beige. Disse må dog ikke gå længere ud end overkanten af altangelænderet eller terrassens hegn. Se under afsnittet Installationer på hjemmesiden for, hvordan man ansøger om tilladelse til at sætte markiser op. De opstillede hegn skal vedligeholdes af beboerne med træbeskyttelse, som skal være fra Gori i farven Mare Halm. Dette skal gøres hvert 5. år fra år Det er ikke tilladt at udvide terrassen eller opstille andre hegn. Belægningen af terrassen kan skiftes efter skriftlig godkendelse fra bestyrelsen, dog må terrassens niveau ikke hæves. Se under afsnittet Ombygninger på hjemmesiden hvordan en ansøgning skal sendes. Det er tilladt at tørre sit tøj på altaner og terrasser. Dog skal det være fjernet senest 2 døgn efter ophængning. Tørrestativer må ikke være højere end hegnet eller altangelænderet. 8

9 Hovedtrappe og kældergange: Opgangene holdes rene af foreningen, men beboerne skal selv sørge for at holde deres dør pæn, ryste deres dørmåtter, og rydde op i deres private kælderrum. Opgangen og kældergangen er et fællesareal, og derfor må beboerne ikke benytte dem til henstilling af cykler, barnevogne, skrald, skostativer, potteplanter, og andre private genstande. Hjælp os alle og rengøringshjælpen med at holde opgange og kældergange ryddelige. Det er ikke tilladt at ryge på fællesområderne, dvs. opgange, vaskeri og kælderen. Vi opfordrer også beboerne til at holde deres døre lukket, hvis man ryger i sin lejlighed, for ikke at chikanere andre beboere med lugt og røg. Navneskilte: Alle beboere har en postkasse. Beboere har pligt til at tømme deres egen postkasse, så den ikke er fyldt næste gang, der kommer post; ellers får man ikke post. Ønsker man ikke reklamer, har man pligt til at hente nej tak til reklamer mærkater på posthuset eller på Udover disse mærkater er det ikke tilladt at sætte egne klistermærker på postkasserne og på udvendig panel for dørtelefon. Navneskiltene på postkasserne og dørtelefoner er kun lovlige, hvis de er opsat af foreningens vicevært. Selvgjorte navneskilte vil blive fjernet! Kontakt ejendomskontoret for at få rettet navneskilte. Husk ikke at åbne for alle der ringer på! Postbuddet har egen nøgle til dørene, og derudover er det kun reklameomdelere, pizzabud osv., som ikke har nøglen. Det er nemt for en tyv at ringe på og sige, at han er et reklamebud osv., så derfor spørg hvem der ringer før du giver adgang! For at forebygge indbrud og andet, skal hoved- og kælderdørene altid holdes lukket, medmindre man holder dem under opsyn, f.eks. ved ind- og udbæring af større ting eller ved flytning. 9

10 Husdyrhold: Beboere har lov til at holde mindre husdyr, som kan holdes i bur, såsom hamstere, marsvin, stuefugle og akvariefisk. Det er ikke tilladt at holde reptiler, slanger, insekter, edderkopper eller tilsvarende dyr. Andre husdyr, som katte og hunde, skal der ansøges om. Se husdyrsreglerne for, hvor og hvordan man ansøger om tilladelse til dette. For at få tilladelse til at have en hund, skal hunden være forsikret, registreret og vaccineret. For at få tilladelse til at have kat, skal katten være vaccineret. Katte skal være kastreret, steriliseret eller være på p-piller, og både hunde og katte skal være øremærket eller chipmærket, og bære navneskilt med ejers navn, adresse og telefonnummer. Beboere må max. have 2 hunde, 2 katte, 1 kat og 1 hund, eller 1 hund hvis hunden vejer over 5 kg. Når husdyret registreres, skal man betale et registreringsgebyr, som fremgår af husdyrsreglementet. Der gives ikke tilladelse til muskelhunde og kamphunde. Hvilke racer dette gælder fremgår af husdyrsreglerne. Når man lufter hund i Kingosparken, skal den altid føres i snor. Det påhviler ejeren at samle efterlandskaber op efter sin hund. Disse skal afleveres i en lukket pose i de skraldespande der er opsat rundt i området. Det påhviler ejeren at give sin kat adgang til en ren kattebakke i lejligheden. Kattegrus skal afleveres i lukkede affaldsposer i affaldsrummene i hver blok. Kattegrus må ikke smides i affaldsskakterne, da det stopper skakten. Derudover skal man sørge for at ens husdyr har det godt, og at det viser respekt overfor naboer, ved ikke at gø eller hyle, eller på anden måde virke truende eller chikanerende på andre beboere. Igen tænk jer om. 10

11 For uddybende: se husdyrsreglementet for detaljer. Denne kan findes på vores hjemmeside. Støjgener: Alle beboere har ret til at være her, og derfor skal man udvise respekt overfor hinanden, ved at begrænse støj mest muligt, da der er meget lydt i boligblokkene. Det er ikke tilladt at bruge musikanlæg, radio og TV på højt niveau imellem kl til Det er ligeledes ikke tilladt at bruge støjende værktøjsmaskiner imellem kl til på hverdage. Lørdage må man bruge værktøj imellem kl til 17.00, og søn- og helligdage imellem kl til Igen opfordrer vi alle til at bruge den sunde fornuft. Hvis man holder jubilæum, fødselsdag, nytår eller lignende, så læg en seddel i naboernes postkasser, så disse ved det, og derved kan bære over med støj ud over det normale. Vi skal alle sammen kunne være her. Fælles installationer: Alle har ansvar for fælles installationer! Hvis en beboer opdager en fejl, skade eller mangel på ejendommen, - såvel i lejligheden som på fælles installationer, skal det meldes til viceværten. F.eks. afløb, faldstammer, vandhaner, WC-cisterner, låse, lys som er gået og vaskemaskiner og lignende, der er i stykker. Håndtering af affald: Affaldsskakte og køkkenaffald: I hver opgang er der en affaldsskakt. Affaldsskakten er kun til køkkenaffald, som skal være samlet i en affaldspose, der er forsvarligt lukket. Hvis ikke vi 11

12 lukker vores affaldsposer, vil affaldet falde ud i kælderen, og det kan skabe lugt og dårligt klima, der tiltrækker rotter og andet utøj, som vi ikke ønsker. Derudover må skarpe genstande, nåle, glas, kanyler og lign. ikke smides i skakten. Dette da det vil udgøre en alvorlig livsfare for dem der står for indsamlingen af affaldssække fra kælderen. VIS HENSYN og benyt genbrugsgården til den form for farligt affald. Tilsvarende er det ikke tilladt at benytte affaldsskakterne til kattegrus og andre efterladenskaber fra husdyr. Dette skal derfor pakkes ind og afleveres i de affaldsstativer, som findes i affaldsrummene i hver blok. Her kan pizzabakker, og også gerne mælkekartoner mm. afleveres. Husk at disse skal foldes sammen og kommes i en plasticpose der lukkes forsvarligt, så det ikke tiltrækker rotter. Glascontainer: Glascontaineren er kun til glasflasker og andet emballageglas, der har været anvendt til mad og drikkevarer. Det er meget vigtigt, at det kun er flasker og glas i rengjort stand, - og uden låg, som afleveres i glascontainere. Nær-genbrugsgård: A/B Kingosparken har egen nærgenbrugsgård, som kun må benyttes af beboerne i Kingosparken til at aflevere affald. Det er ikke tilladt at fjerne ting fra nærgenbrugsgården. Den findes ved blok nr. 6 angivet på luftfoto nedenfor. Affaldet skal sorteres i følgende fraktioner: Container nr. 1 Farligt affald: Farligt affald såsom lysstofrør, lavenergipærer, maling, spraydåser, terpentin, rengøringsmidler og lign. skal afleveres udenfor miljøskabet. Medicinrester skal afleveres på apoteket. 12

13 Container nr. 2 Stort brændbart: Her afleveres træ og andre brandbare materialer, som er over 1 meter langt. Der må ikke afleveres imprægneret træ. Container nr. 3 Byggeaffald: Her skal afleveres småt byggeaffald såsom sanitet, mursten, cement, fliser, stenuld m.v. i mindre omfang. Container nr. 4 Metal og jern: Her må afleveres metalstativer, og andet metalskrot såsom rengjorte og tomme dåser, cykler og knallerter. Container nr. 5 Pap: Her må der kun afleveres pap og intet andet heller ikke papir, aviser eller flamingo. Container nr. 6 Småt brændbart: Her afleveres træ og andre brandbare materialer, som er under 1 meter langt. Der må ikke afleveres imprægneret træ. Batterier: Batterier skal afleveres i dertil afmærket beholder i nærgenbrugsgården. Haveaffald: Der er lavet to separate pladser til aflevering af haveaffald ved blok 6 og 8. Her skal kun afleveres rent haveaffald fra terrassen og stueplanter. Evt. plastposer og potter skal tømmes og afleveres i genbrugsgården. Herudover henvises til Høje Taastrup Kommunes Genbrugsstation, Lervangen 1-3, 2630 Taastrup. 13

14 Jo bedre vi er til at sortere vores affald, jo billigere bliver det for foreningen, og dermed os alle. Sammenlægning af lejligheder: Andelshavere har fortrinsret til at købe ledige nabolejligheder med henblik på sammenlægning. Dette kan ske ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen. Der er allerede sket et antal sammenlægninger og bestyrelsen ser gerne at dette fremmes mest muligt, så foreningen opnår større lejligheder. 14

15 Fremleje: Det er tilladt efter A/B Kingosparkens vedtægter at fremleje sin lejlighed i max. 2 år af gangen. Dette skal dog skriftligt meddeles til foreningen, som skal godkende dette. Forældre kan dog fremleje ud til børn i længere tid, og omvendt. For detaljer se A/B Kingosparkens vedtægter 11. Ombygning i lejligheder: Ved ombygning i lejlighederne, f.eks. ved renovering af køkken eller bad, eller anden form for ombygning, skal beboeren ansøge bestyrelsen skriftligt. Ombygningen må ikke påbegyndes før der er modtaget en skriftlig accept fra bestyrelsen. Dette er bl.a. for, at renoveringen kan registreres og efterfølgende kan indgå i vurderingen som forbedring før evt. salg. Det er ikke tilladt at tilslutte mekanisk udluftning til ejendommens aftræksrør, som emhætter og lignende. Kontakt ejendomskontoret eller se yderligere på foreningens hjemmeside. Det er ikke tilladt at installere vaskemaskine i lejligheden uden særlig tilladelse fra bestyrelsen. Den særlige tilladelse kan gives alene ved helbredsmæssige årsager. Al reparation på fælles installationer, faldstammer, varmeanlæg og radiatorer skal meldes til viceværten. Disse arbejder må kun udføres af foreningens håndværkere. Er du i tvivl så kontakt også viceværten. Ejendomskontoret: Ejendomskontoret er placeret på Kingosvej nr. 24B - se kortet over A/B Kingosparken. På ejendomskontoret kan viceværten træffes på hverdage kl til Her kan man rette henvendelse om vaskeri, husdyr, besigtigelse af 15

16 udlejningslejligheder og andre viceværtopgaver. Derudover er der ophængt 2 postkasser, en til vicevært og en til bestyrelsen. Telefonnummeret til ejendomskontoret er: Mobiltelefonen til viceværten i nødstilfælde er: Derudover svarer viceværten på mails: Foreningens Administrator er uddannet advokat. Han kan hjælpe beboere med henvendelser angående køb/salg, fremleje, ombygninger, klager, nye vaskekort og andet administrativt. Administratoren kan kontaktes på følgende måde: Telefon: Fax: Mail: Web: kingosparken.info Kontortiden er i hverdage kl til 15.00, og adressen er: Nørregade 7A 2. tv København K I akutte tilfælde, eller hvis viceværten ikke er til at få fat i, har foreningen også en Ejendomsinspektør. Han kan kontaktes døgnet rundt på telefon. Hvis ikke han svarer så læg en besked på hans telefonsvarer, så vender han tilbage hurtigst muligt. Telefon: Mail: Egne noter: 16

17 17

18 18

19 -Vi kan anbefale de håndværkere som har støttet denne beboermappe. Afsluttende bemærkninger: Pas på miljøet! Hjælp os med at holde A/B Kingosparken pæn og ren. Brug de rigtige steder til affald saml op efter dig sluk lyset, spar på vandet osv. Vi vil gerne højne og passe på vores dejlige område, så vi alle synes her er rart at bo. Rigtig mange er glade for at bo her, og nogle har boet her i op til 50 år. VI HAR ET FÆLLES ANSVAR! Venlig hilsen Bestyrelsen for A/B Kingosparken nov Nærudsnit af Taastrup: 19

Beboermappe for beboere i A/B Kingosparken

Beboermappe for beboere i A/B Kingosparken Beboermappe for beboere i A/B Kingosparken Side 1 af 17 Introduktion: Bestyrelsen for A/B Kingosparken byder dig velkommen til vores boligkompleks, og håber du/i bliver glad for at bo her. HISTORIE Vi

Læs mere

Husorden. Henstilling af løst affald i affaldsøer, opgange, kældergange eller andre fælles områder er forbudt.

Husorden. Henstilling af løst affald i affaldsøer, opgange, kældergange eller andre fælles områder er forbudt. for Affald De grå containere i affaldsøerne ved de enkelte boligblokke må kun bruges til køkkenaffald. Dette affald skal være i egnede plastposer, som er forsvarligt lukket. Dette for at undgå lugtgener

Læs mere

Bestyrelsens forslag til ny husorden

Bestyrelsens forslag til ny husorden Bestyrelsens forslag til ny husorden Generelt er forslaget til ny husorden en justering af den nuværende suppleret med tilføjelse af regler vedr. dørtelefon og adgangskontrol samt tørring af tøj, som blev

Læs mere

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015 Husorden for ejerforeningen 4OK Revideret 2015 AFFALD Køkken affald: På Landlystvej er opstillet grønne containere til køkkenaffald. Affaldsposerne skal snøres sammen inden de smides i containerne, så

Læs mere

Husorden Funktionærernes boligselskab i Rødovre Kommune. Afdeling 702-01 Valhøjparken.

Husorden Funktionærernes boligselskab i Rødovre Kommune. Afdeling 702-01 Valhøjparken. Husorden Funktionærernes boligselskab i Rødovre Kommune. Afdeling 702-01 Valhøjparken. Vedtaget på afdelingsmødet den 12. april 2011 Indhold 1. Lejemålet 1.1. Overholdelse 1.2. Benyttelse 1.3. Ændringer

Læs mere

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 116 TELEVÆNGET I VEDTAGET PÅ AFDELINGSMØDET DEN 25. AUGUST 1997 Indledning Et godt klima er meget værd. Med disse sider vil vi gerne orientere

Læs mere

Ordensregler. for. Ejerforeningen. Matr. Nr. 18 R. Sohngårdsholm

Ordensregler. for. Ejerforeningen. Matr. Nr. 18 R. Sohngårdsholm Ordensregler for Ejerforeningen Januar 2010 5. udgave Side 1 af 6 Ordensregler for Ejerforeningen Affald: Affald skal være forsvarligt indpakket og anbringes i de dertil indrettede containere. Flasker

Læs mere

HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD

HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD BOLIGFORENINGEN VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD VEDTAGET PÅ DET ORDINÆRE AFDELINGSMØDE JUNI 1997 REV. 13. FEBRUAR 2013 Et godt klima er meget værd! Med disse sider vil vi gerne orientere

Læs mere

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Husorden afd.10 HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Hensyn til dine naboer Det er enhver lejers pligt og i lejerens egen interesse at følge afdelingens forskrifter

Læs mere

Overtrædelser af ovenstående vil medføre, at den enkelte holdes ansvarlig for de af ejerforeningen afholdte omkostninger til oprydning heraf.

Overtrædelser af ovenstående vil medføre, at den enkelte holdes ansvarlig for de af ejerforeningen afholdte omkostninger til oprydning heraf. Husorden Affald: I affaldsskakten må der alene smides lukkede affaldsposer, der er egnede til at komme ned i skakten. Der må således ikke smides hele pizzabakker eller andre større genstande ned i skakten.

Læs mere

HUSORDEN F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N M Ø N T E N

HUSORDEN F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N M Ø N T E N Ejd. 639 HUSORDEN F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N M Ø N T E N Vedtaget på beboermøde og ordinær generalforsamling, begge afholdt den 30. januar 2012 Affald HUSHOLDNINGSAFFALD: Husholdningsaffald

Læs mere

HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004

HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004 HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004 Forord En andelsboligforening er et miniaturesamfund. Beboerne bliver mere eller mindre afhængige af hinanden man bliver fælles om mange

Læs mere

fsb bellahøj husorden for bellahøj

fsb bellahøj husorden for bellahøj fsb bellahøj husorden for bellahøj Rådhuspladsen 59 1550 København V tel 3313 2144 fax 3314 1260 www.fsb.dk februar 2014 HUSORDEN FOR BELLAHØJ Afdelingsbestyrelsen og ejendomskontoret byder dig velkommen

Læs mere

HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD

HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD BOLIGFORENINGEN VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD VEDTAGET PÅ DET ORDINÆRE AFDELINGSMØDE JUNI 1997 REV. FEBRUAR 2014 Et godt klima er meget værd! Med disse sider vil vi gerne orientere nuværende

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT. Afdeling 15 Næsbyparken

HUSORDENSREGLEMENT. Afdeling 15 Næsbyparken - 1 - Oktober 2007 HUSORDENSREGLEMENT For Afdeling 15 Næsbyparken Funktionærens kontor: Næsbyvej 15-17. tlf. 36 41 22 25 Kontortid: Man fredag kl. 07.30 08.00. Samt torsdag 17.00 17.30 Afdelingsbestyrelsens

Læs mere

Ejerlejlighedsforeningen Bryggervangen

Ejerlejlighedsforeningen Bryggervangen Ejerlejlighedsforeningen Bryggervangen Husorden og praktiske oplysninger Ejerlejlighedsforeningen Bryggervangen omfatter Victor Bendix Gade 1 og 9-11 Bryggervangen 34-40 Skt. Kjelds Plads 4-10 Nygårdsvej

Læs mere

Velkommen som beboer i fsb s afdeling Røde Kro en af Danmarks mange almene boliger.

Velkommen som beboer i fsb s afdeling Røde Kro en af Danmarks mange almene boliger. Sådan vil vi bo her! - husorden og leveregler for dig, der bor i Røde Kro Velkommen som beboer i fsb s afdeling Røde Kro en af Danmarks mange almene boliger. I Røde Kro ønsker vi at have et godt naboskab,

Læs mere

HUSORDEN Etagebyggeri

HUSORDEN Etagebyggeri HUSORDEN Etagebyggeri Afdeling 106 - Sønderager Godkendt på afdelingsmøde den 07.09.2017 ETAGEBOLIGER Side 2 af 5 Indholdsfortegnelse Fælles ordensregler... 3 Affaldssortering... 3 Støjgener... 3 Parabol...

Læs mere

HUSORDEN FARUMGADE 7-9 - 11

HUSORDEN FARUMGADE 7-9 - 11 HUSORDEN FOR FARUMGADE 7-9 - 11 Indledning!... 1 IKRAFTTRÆDEN AF HUSORDEN!... 2 Affald!... 2 Altaner og altankasser!... 2 Ansvar og forsikring!... 2 Antenner og paraboler!... 2 Bad og toilet!... 3 Døre

Læs mere

HUSORDEN. Andelsboligforeningen Borups Plads. Bemærk at denne husorden er gældende for alle beboere og erhverv fra 26. juni 2012.

HUSORDEN. Andelsboligforeningen Borups Plads. Bemærk at denne husorden er gældende for alle beboere og erhverv fra 26. juni 2012. HUSORDEN for Andelsboligforeningen Borups Plads Bemærk at denne husorden er gældende for alle beboere og erhverv fra 26. juni 2012 2 HUSORDEN for Andelsboligforeningen Borups Plads 1. ANTENNE m.v. Beboerne

Læs mere

Ejerlejlighedsforeningen Philip Smidth, Smallegade 22 og 24, Hospitalsvej 1A og 1B. HUSORDEN

Ejerlejlighedsforeningen Philip Smidth, Smallegade 22 og 24, Hospitalsvej 1A og 1B. HUSORDEN Ejerlejlighedsforeningen Philip Smidth, Smallegade 22 og 24, Hospitalsvej 1A og 1B. HUSORDEN Bestyrelsen har med denne udgave af husordenen ønsket at udvide og tilføje enkelte punkter til den tidligere

Læs mere

Husorden. Har du meget affald, så bær affaldet til de store blå containere, så du ikke blokerer affaldsskaktene.

Husorden. Har du meget affald, så bær affaldet til de store blå containere, så du ikke blokerer affaldsskaktene. AB Lyngbyhus Husorden 1.0 Affald Du kan anvende affaldsskaktene til almindeligt husholdningsaffald. Du får med jævne mellemrum udleveret poser. Disse lukkes omhyggeligt(slå knude på posen) efter brug.

Læs mere

HUSORDEN: Hensyn til andre beboere Tobaksrygning Affald

HUSORDEN: Hensyn til andre beboere Tobaksrygning Affald Husorden afd.3 HUSORDEN: Husordenen er et sæt regler, der er vedtaget af afdelingens beboere. Husordenen handler blandt andet om, hvordan vi beboere skal opføre os for ikke at genere vore naboer eller

Læs mere

VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN

VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN Hermed en lille hilsen til dig og din familie, som beboere i Mølleparken Med dette hæfte vil vi gerne give en kort beskrivelse af vores afdeling, dens muligheder og husorden.

Læs mere

Generelt. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden.

Generelt. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden. Vedtaget på afdelingsmøde afholdt den 2. september 2014 Generelt Denne husorden gælder i NordParken (afdelingerne 56, 7, 8, 10, 12 og 14). En afdeling med mange lejere kan sammenlignes med et mini-samfund.

Læs mere

Husorden Hørgården 3

Husorden Hørgården 3 Husorden 1-1035 Hørgården 3 Vedtaget af organisationsbestyrelsen den 16. september 2016 Et godt klima skaber trivsel En boligafdeling kan sammenlignes med et minisamfund, hvor beboerne er mere eller mindre

Læs mere

Husorden for Kajplads 24

Husorden for Kajplads 24 Husorden for Kajplads 24 Affald: I affaldsskakten må der alene smides lukkede affaldsposer, der er egnede til at komme ned i skakten. Der må således ikke smides hele pizzabakker eller andre større genstande

Læs mere

Brøndbyernes Andelsboligforening afdeling 2

Brøndbyernes Andelsboligforening afdeling 2 Husorden Indledning. Husordenen er en del af lejekontrakten. Misligholdelse af husordenen, kan medføre opsigelse/ophævelse af lejekontrakten jf. gældende regler herom. Beboerne opfordres til at anvende

Læs mere

Ordensreglement for bebyggelsen Mikkelborg Park

Ordensreglement for bebyggelsen Mikkelborg Park Ordensreglement for bebyggelsen Mikkelborg Park Husholdningsaffald Affaldsskakten må udelukkende benyttes til husholdningsaffald. Dette skal emballeres i egnede poser, som skal være forsvarligt lukkede,

Læs mere

Husorden for afdeling NORDRE MUNKEGÅRD

Husorden for afdeling NORDRE MUNKEGÅRD Husorden for afdeling NORDRE MUNKEGÅRD Affald Køkkenaffald skal lægges i plastposer, som lukkes, inden de kastes i containerhusene.. Flasker og aviser må ikke kastes i containerhusene, men skal anbringes

Læs mere

CYKLER, KNALLERTER, M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

CYKLER, KNALLERTER, M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 CYKLER, KNALLERTER M.M... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M. V.... 3 DØRSKILTE...3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3 FORSIKRING...

Læs mere

Husorden 1-3039 Remisevænget Øst

Husorden 1-3039 Remisevænget Øst Husorden 1-3039 Remisevænget Øst Vedtaget den 19. september 2012 Ændring af husorden omkring husdyrhold vedtaget på budgetafdelingsmødet den 15. september 2014 Et godt klima er meget værd Remisevænget

Læs mere

Husorden 1-1012 Herlevgårdsvej

Husorden 1-1012 Herlevgårdsvej Husorden 1-1012 Herlevgårdsvej Vedtaget den 15. marts 2006. Det er vigtigt, du som beboer kender dine rettigheder og pligter, som de fremgår af lejekontrakten, denne HUSORDEN, vedligeholdelsesreglementet

Læs mere

E/F UNGARNSGADE 35-41 m.fl. HUSORDEN. Affaldscontainerne i gården skal benyttes til alt almindeligt husholdningsaffald. Se også under storskrald.

E/F UNGARNSGADE 35-41 m.fl. HUSORDEN. Affaldscontainerne i gården skal benyttes til alt almindeligt husholdningsaffald. Se også under storskrald. E/F UNGARNSGADE 35-41 m.fl. HUSORDEN AFFALD Affaldscontainerne i gården skal benyttes til alt almindeligt husholdningsaffald. Intet affald må henkastes i gården, eller anbringes noget andet sted i bygningerne

Læs mere

FREDERIKSBORG ALMENE BOLIGFORENING

FREDERIKSBORG ALMENE BOLIGFORENING FREDERIKSBORG ALMENE BOLIGFORENING HUSORDEN AFDELING 405 LANGBJERG PARK BØR OPBEVARES SAMMEN MED LEJEKONTRAKT SEPTEMBER 2000 REV. 9. SEPTEMBER 2013 Skik og orden Enhver beboer forpligter sig til at iagttage

Læs mere

Husorden for A/B Nansensgade 68-78B

Husorden for A/B Nansensgade 68-78B A/B Nansensgade 68-78B Nansensgade 70 1.tv. 1366 København K Tlf.:33 15 24 90 Husorden for A/B Nansensgade 68-78B AFFALD STORSKRALD vil fremover så vidt muligt blive hentet torsdag i lige uger. Det stiller

Læs mere

HUSORDEN. for. Andelsboligforeningen Birkebakken II Birken, Birkehegnet 7, 2630 Høje Taastrup

HUSORDEN. for. Andelsboligforeningen Birkebakken II Birken, Birkehegnet 7, 2630 Høje Taastrup Andelsboligforeningen Birkebakken II Birkehegnet 7, 2630 Taastrup HUSORDEN for Andelsboligforeningen Birkebakken II Birken, Birkehegnet 7, 2630 Høje Taastrup 20140901_Husordenen.doc www.birkebakken-2.dk

Læs mere

Indhold Boligen Området Husorden Til-/fraflytning

Indhold Boligen Området Husorden Til-/fraflytning Indhold Boligen... 2 Afløb/toilet:... 2 Akutte skader:... 2 Antenne:... 2 Hvidevarer:... 2 Nøgler og låse:... 2 Skure:... 2 Særlige aftaler:... 3 Udluftning:... 3 Vandlåse:... 3 Vedligeholdelse af have:...

Læs mere

Husorden for Kollegiet på Lauritz Sørensens Vej

Husorden for Kollegiet på Lauritz Sørensens Vej Frederiksberg, den 1. juli 2009 Husorden for Kollegiet på Lauritz Sørensens Vej 1 Beboerne må under deres udfoldelser i afdelingen respektere de rammer, som hensynet til de øvrige beboeres trivsel og til

Læs mere

Velkommen som beboer i Hjerteparken

Velkommen som beboer i Hjerteparken Velkommen som beboer i Hjerteparken Boligselskabet BSB Svendborg samt Hjerteparkens afdelingsbestyrelse byder alle nye beboere velkommen her til afdeling 8 Hjerteparken. Vi vil håbe, at I kan falde godt

Læs mere

Ordensregler for Afdeling 13. Plantagevej & Grønnegade 31-35:

Ordensregler for Afdeling 13. Plantagevej & Grønnegade 31-35: «Lejekontrakt_Navn» Ordensregler for Afdeling 13 Plantagevej 22-50 & Grønnegade 31-35: Generelt Der skal ansøges om tilladelse til væsentlige ændringer ved boligen/haven, samt opsætning af væsentligt udstyr

Læs mere

Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen.

Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen. Husorden for afdeling 6. Skelagergårdene. Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen. Hasseris Boligselskab Afd. 6. Skelagergårdene

Læs mere

Husk, at du kan risikere at miste din bolig, hvis du ikke overholder husorden.

Husk, at du kan risikere at miste din bolig, hvis du ikke overholder husorden. Leveregler for godt naboskab Vi bor mange mennesker i Afd. 1006 Karré 6. Vi har forskellige interesser og måder at indrette vores liv på. For at kunne trives sammen har vi tre simple leveregler: 1. Vi

Læs mere

Husorden i afdeling 37

Husorden i afdeling 37 Husorden i afdeling 37 1 September 2016 Afdelingsbestyrelsen har ansvar for, at husordenen bliver overholdt. De har pligt til, og ejendomsfunktionærerne har ret til, at påtale gældende bestemmelser. Det

Læs mere

Husorden for afd. 4 Kagshusene

Husorden for afd. 4 Kagshusene Husorden for afd. 4 Kagshusene Afdelingen består af nedenstående blokke, der hver er tildelt et bogstav internt i afdelingen. Der gøres opmærksom på, der kan være små afvigelser i husordenen imellem boligblokkene

Læs mere

Husorden 1-1029 Møllergården

Husorden 1-1029 Møllergården Husorden 1-1029 Møllergården 1. oktober 2011 2 Et godt klima skaber trivsel En boligafdeling kan sammenlignes med et minisamfund, hvor beboerne er mere eller mindre afhængige af hinanden - og fælles om

Læs mere

Indholdsfortegnelse. «Bruger_Initial»

Indholdsfortegnelse. «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V.... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING

Læs mere

HUSORDEN VIBO AFDELING 350 KROGTOFTEN

HUSORDEN VIBO AFDELING 350 KROGTOFTEN BOLIGFORENINGEN VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 350 KROGTOFTEN GODKENDT PÅ AFDELINGSMØDET DEN 13. SEPTEMBER 2004 REV. PÅ BEBOERMØDET DEN 26. FEBRUAR 2013 1. Anlægget Skån de grønne områder - alle vil gerne

Læs mere

Husorden For Stilledal

Husorden For Stilledal Husorden For Stilledal SAMVIRKENDE BOLIGSELSER Husorden for afd. Stilledal Så vi alle kan være her Affald Af hygiejniske grunde skal affald være pakket i affaldsposer. Større ting som møbler og lignende,

Læs mere

Velkommen til. Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5. Arbejdernes Andels- Boligforening Varde. Husorden

Velkommen til. Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5. Arbejdernes Andels- Boligforening Varde. Husorden Velkommen til Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5 Arbejdernes Andels- Boligforening Varde Husorden En boligforening med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller

Læs mere

HUSORDEN A/B Duevej

HUSORDEN A/B Duevej HUSORDEN A/B Duevej 84-106 Husordenen er udarbejdet for at skabe ro og rammer, så alle andelshavere kan føle sig godt tilpas i foreningen. Foreningen ønsker at holde ejendommen og fællesarealerne i pæn

Læs mere

CYKLER, KNALLERTER M.M. GENERELT DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING AFFALD ANTENNER/PARABOLER FORURENING BRANDDØRE

CYKLER, KNALLERTER M.M. GENERELT DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING AFFALD ANTENNER/PARABOLER FORURENING BRANDDØRE «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BRANDØRE... 3 CYKLER, KNALLERTER M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3 FORSIKRING... 3 FORURENING...

Læs mere

Ordensregler for Afdeling 19. Baunevej 8-54 Bække:

Ordensregler for Afdeling 19. Baunevej 8-54 Bække: «Lejekontrakt_Navn» «Lejekontrakt_Medunderskriv» «Lejekontrakt_CO» «Lejekontrakt_Adresse» Generelt Dato DAB Ordensregler for Afdeling 19 Baunevej 8-54 Bække: Der skal ansøges om tilladelse til væsentlige

Læs mere

HUSORDEN AFD. 6 Kejlstrupvej 7-13

HUSORDEN AFD. 6 Kejlstrupvej 7-13 HUSORDEN AFD. 6 Kejlstrupvej 7-13 Vi vil gerne med denne lille folder ønske dig/jer velkommen til afd. 6. og håber du/i vil falde godt til. I denne folder vil du finde de fleste oplysninger, der er brug

Læs mere

HUSORDEN FOR A/B INGOLF

HUSORDEN FOR A/B INGOLF HUSORDEN FOR A/B INGOLF Forord Som andelsboligforening er vi fælles. I fællesskab har vi også et individuelt ansvar for, at vores forening fungerer. Og for at fungere ikke mindst fordi vi er mange i huset

Læs mere

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, ROLLA- TORER M.M. AFFALD BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. ALTANER / VINDUER

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, ROLLA- TORER M.M. AFFALD BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. ALTANER / VINDUER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ALTANER... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, ROLATORER M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 BRANDØRE... 4 DØRSKILTE... 4 FODRING

Læs mere

HUSORDEN Jyttevej, Heimdalsgade og Lundsgårdsgade

HUSORDEN Jyttevej, Heimdalsgade og Lundsgårdsgade Husorden afd. 9 1 Bygninger HUSORDEN Jyttevej, Heimdalsgade og Lundsgårdsgade Markiser, flagstænger kan opsættes efter aftale med afdelingsbestyrelsen. Ekstra antenner og paraboler kan opstilles uden for

Læs mere

HUSORDEN FOR ETAGEBYGGERIET RØDOVRE BOLIGSELSKAB AFDELING 9 VALHØJGÅRDEN

HUSORDEN FOR ETAGEBYGGERIET RØDOVRE BOLIGSELSKAB AFDELING 9 VALHØJGÅRDEN HUSORDEN FOR ETAGEBYGGERIET RØDOVRE BOLIGSELSKAB AFDELING 9 VALHØJGÅRDEN Varmemesterkontor : Valhøjs Alle 121 i gavlen, telefon 3670 0317 Kontortid : Mandag og torsdag personlig henvendelse mellem kl.

Læs mere

BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. GENERELT CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. GENERELT CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3

Læs mere

Denne husorden erstatter tidligere husorden. Denne husorden er aktiv ved flertalsafstemning.

Denne husorden erstatter tidligere husorden. Denne husorden er aktiv ved flertalsafstemning. Denne husorden erstatter tidligere husorden. Denne husorden er aktiv ved flertalsafstemning. Beboere og gæster opfordres til at vise hensynsfuldhed overfor hinanden og ejendommen. Alle skal aktivt bidrage

Læs mere

ORDENSREGLER for Lejere i Grønagerparken Ranunkelvej Sabro

ORDENSREGLER for Lejere i Grønagerparken Ranunkelvej Sabro Grønagerparkens Beboerrepræsentation Ranunkelvej 147 239 8471 Sabro Sabro, 26. oktober 2005 ORDENSREGLER for Lejere i Grønagerparken Ranunkelvej 147 239 8471 Sabro (Godkendt på beboermødet den 26. oktober

Læs mere

Husorden 1-3052 Vestergården 3

Husorden 1-3052 Vestergården 3 Husorden 1-3052 Vestergården 3 Revideret på ordinært afdelingsmøde den 11. september 2013 Formålet med husordenen For at skabe et godt miljø er det vigtigt, at alle viser størst muligt hensyn til sine

Læs mere

Infofolderen. Adresse:

Infofolderen. Adresse: Udgivet Juni 2009 Infofolderen Med denne folder vil vi gerne byde nye beboere velkomne og kort redegøre for de forskellige fællesfaciliteter, der er til rådighed og hvad der er kutyme i vores ejendom.

Læs mere

Husorden. for. Ørbyvang RKE

Husorden. for. Ørbyvang RKE for Ørbyvang RKE E-mail: kab@kab-bolig.dk - Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 6 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller mindre afhængige

Læs mere

levereglerne i og omkring

levereglerne i og omkring Side 1 af 5 sider Om levereglerne i og omkring din bolig Hvor meget må du støje? Må du have husdyr? Hvordan bruger du fællesarealer? og meget mere Side 2 af 5 sider Fælles leveregler En boligafdeling udgør

Læs mere

HUSORDEN FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN HUMLEGÅRDEN

HUSORDEN FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN HUMLEGÅRDEN HUSORDEN FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN HUMLEGÅRDEN Husordenen gælder alle lejere og andelshavere. Den enkelte lejer/andelshaver har ansvaret for, at husstanden og gæster overholder husordenen. Samme ansvar

Læs mere

Husorden. for. Vedtaget på på afdelingsmødet den: HUSORDEN 1

Husorden. for. Vedtaget på på afdelingsmødet den: HUSORDEN 1 Husorden for Vedtaget på på afdelingsmødet den: HUSORDEN 1 Formål med husordenen Formålet med denne husorden er at sikre, at alle lejere kender de regler, der er vedtaget på beboermødet, så alle ved, hvordan

Læs mere

Husorden for andelsboligforeningen Lersøgaard af 2012

Husorden for andelsboligforeningen Lersøgaard af 2012 Husorden for andelsboligforeningen Lersøgaard af 2012 1 Tilsidesættelse af god skik og orden 2 Ansvar 3 Husdyr 4 Toiletter og afløb 5 Skadedyr 6 Høj musik og støj 7 Brug af maskiner etc. 8 Trappeopgange,

Læs mere

ORDENSREGLER for Lejere i Grønagerparken Ranunkelvej 147 239 8471 Sabro (Godkendt på beboermødet den 26. oktober 2005) (Revideret juli 2014)

ORDENSREGLER for Lejere i Grønagerparken Ranunkelvej 147 239 8471 Sabro (Godkendt på beboermødet den 26. oktober 2005) (Revideret juli 2014) Grønagerparkens Beboerrepræsentation Ranunkelvej 147 239 8471 Sabro Sabro, Juli 2014 ORDENSREGLER for Lejere i Grønagerparken Ranunkelvej 147 239 8471 Sabro (Godkendt på beboermødet den 26. oktober 2005)

Læs mere

ANTENNER/PARABOLER GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. CYKLER, INDKØBS-VOGNE M.M. AFFALD DØRSKILTE ALTANER FODRING AF FUGLE M.V.

ANTENNER/PARABOLER GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. CYKLER, INDKØBS-VOGNE M.M. AFFALD DØRSKILTE ALTANER FODRING AF FUGLE M.V. «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ALTANER... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M. V.... 3 CYKLER, INDKØBSVOGNE M. M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V....

Læs mere

gælder radio og tv. Husorden for Beboere og deres gæster må ikke udvise støjende adfærd i opgange og kældergange. givet af Ejerlejlighedsforeningens

gælder radio og tv. Husorden for Beboere og deres gæster må ikke udvise støjende adfærd i opgange og kældergange. givet af Ejerlejlighedsforeningens 1 December 2012 gælder radio og tv. Husorden for Ejerlejlighedsforeningen Dalum Centrum. Der henvises endvidere til foreningens vedtægter. Orden Enhver beboer må iagttage, hvad der hører til god husorden

Læs mere

Ordensregler for Afdeling 3. Lærkevej 31 A-K, Vesterled 14-72, Baungårdsvej 15-29:

Ordensregler for Afdeling 3. Lærkevej 31 A-K, Vesterled 14-72, Baungårdsvej 15-29: «Lejekontrakt_Navn» «Lejekontrakt_Navn» Dato Dato Ordensregler for Afdeling 3 Lærkevej 31 A-K, Vesterled 14-72, Baungårdsvej 15-29: Generelt Der skal ansøges om tilladelse til væsentlige ændringer ved

Læs mere

GENERELT CYKLER, KNALLERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

GENERELT CYKLER, KNALLERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 CYKLER, KNALLERTER M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V... 3 FORSIKRING...3

Læs mere

Husorden Prangerhuset

Husorden Prangerhuset Husorden 1-3058 Prangerhuset Revideret på ordinært afdelingsmøde den 29. august 2013 En boligafdeling kan sammenlignes med et minisamfund, hvor beboerne er afhængige af hinanden og fælles om mange ting.

Læs mere

A/B Udbygård. Husorden

A/B Udbygård. Husorden A/B Udbygård Husorden 2016 Indhold Forord... 1 Affald... 2 Altaner... 2 Beboerlokalet... 3 Cykler, ladcykler, barnevogne mv.... 3 Forhaverne og gården... 3 Husdyr... 3 Kældre og loft, samt trappeopgange...

Læs mere

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 238 GRÆSTED HAVE REVIDERET 10. JANUAR 2012 1 - Anlægget Da alle gerne vil bo i et pænt kvarter, er der gjort meget for at skabe en god bebyggelse.

Læs mere

til husorden ved mlingen 2014

til husorden ved mlingen 2014 til husorden ved mlingen 2014 Bestyrelsen ønsker at skabe et bedre overblik i vores husorden, således at bestemmelser om de forskellige områder ikke både fremgår af husorden og vedtægter eller husorden

Læs mere

Husorden Afd. 25 Højgården Kejlstrupvej 101-233

Husorden Afd. 25 Højgården Kejlstrupvej 101-233 Husorden Afd. 25 Højgården Kejlstrupvej 101-233 (Revideret 28.08.2014) Vi vil gerne ønske dig velkommen til afd. 25 og håber du vil falde godt til i Højgården I denne folder vil du finde de fleste oplysninger,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. «Bruger_Initial»

Indholdsfortegnelse. «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V.... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING

Læs mere

HUSORDEN LEJERBO AFD HUSORDEN JULI 2015

HUSORDEN LEJERBO AFD HUSORDEN JULI 2015 JULI 2015 HUSORDEN I en almen boligafdeling bor mange mennesker sammen. En afdeling er som sådan et lille samfund, hvor alle er forskellige og har forskellige forventninger, krav og ønsker til at bo. Netop

Læs mere

Husorden afdeling 78 - Isagervej

Husorden afdeling 78 - Isagervej Indhold Lejlighed... 1 Ventilation... 2 Ændringer... 2 Husdyr... 2 Støj... 2 Fællesområder... 3 Rygeloven... 3 Fællesvaskeriet... 3 Antenneforhold... 3 Affaldshåndtering... 4 Terrasser... 4 Knallerter...

Læs mere

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger Husorden afd.17 HUSORDEN Dannerhøj Denne husorden skal ses i sammenhæng med nødvendigheden af at opretholde faste regelsæt i en fælles bebyggelse som Dannerhøj, hvor mange mennesker bor så tæt sammen som

Læs mere

Husordensreglement. Indledning

Husordensreglement. Indledning Husordensreglement Indledning En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængig af hinanden - man bliver fælles om mange ting - og derfor er det naturligt

Læs mere

Indsættes i beboermappen. Afd. 8 - Odinsparken. Generel husorden

Indsættes i beboermappen. Afd. 8 - Odinsparken. Generel husorden Afd. 8 - Odinsparken Generel husorden Gældende fra 6.9.2000 Redigeret på ordinært afdelingsmøde 17.8.2006 Redigeret på ordinært afdelingsmøde 29.08.2012 Redigeret på ordinært afdelingsmøde 04.09.2013 Generel

Læs mere

Husorden 1-6070 Tranehavegård

Husorden 1-6070 Tranehavegård Husorden 1-6070 Tranehavegård Revideret den 19. september 2013 En boligafdeling kan sammenlignes med et minisamfund, hvor be bo erne er mere eller mindre afhængige af hinanden - og fælles om mange ting.

Læs mere

Velkommen i Boligselskabet Domea Vejle, afd. 86-51 Vindinggårdparken og Egely alle.

Velkommen i Boligselskabet Domea Vejle, afd. 86-51 Vindinggårdparken og Egely alle. Velkommen i Boligselskabet Domea Vejle, afd. 86-51 Vindinggårdparken og Egely alle. Når I / du flytter ind i en bolig, ønsker I / du naturligvis, at komme så godt ud af det med de andre beboere som muligt.

Læs mere

HUSORDEN. For beboerne i AB-Sprotoften. Afd. 8. Tronnealle

HUSORDEN. For beboerne i AB-Sprotoften. Afd. 8. Tronnealle HUSORDEN For beboerne i AB-Sprotoften Afd. 8. Tronnealle 1. GENBRUGSØ Affald sorteres jævnfør udleveret sorteringsvejledning. Affald bortskaffes i de dertil hørende containere som forefindes på genbrugsøen.

Læs mere

Beboerbrev / Husorden for

Beboerbrev / Husorden for Beboerbrev / Husorden for Andelsboligforeningen Søgårdsvej 4-6, Gentofte Beboerbrev / Husorden for Andelsboligforeningen "Søgårdsvej 4-6" revision af april 2013 Kære beboer! Hermed følger nogle anvisninger

Læs mere

HUSORDEN Etagebyggeri

HUSORDEN Etagebyggeri HUSORDEN Etagebyggeri Afdeling 016 - Sjællandsparken Godkendt på afdelingsmøde den 16.08.2016 Side 2 af 5 Indholdsfortegnelse Fælles ordensregler. 3 Affald... 3 Altaner og altankasser.. 3 Barnevogne, cykler,

Læs mere

HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN LOTTRUPGÅRDEN

HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN LOTTRUPGÅRDEN Frederiksberg, 18-11-2015 HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN LOTTRUPGÅRDEN DEAS A/S Dirch Passers Allé 76 2000 Frederiksberg www.deas.dk Tel +45 70 30 20 20 info@deas.dk cvr. 20 28 34 16 Regionskontorer: Aalborg

Læs mere

Velkommen til E/F Grøndalsbo

Velkommen til E/F Grøndalsbo Grønd Velkommen til bo Velkommen til Grøndalsbo Bestyrelsen for ejerforeningen Grøndalsbo vil gerne byde velkommen til vores ejendom. Ejendommen er opført i 1938, og har gennemgået en stor renovering i

Læs mere

Husorden. Lille Manhattan afd. 6003/6008 Jyllandsgade 55 & 57

Husorden. Lille Manhattan afd. 6003/6008 Jyllandsgade 55 & 57 Husorden Lille Manhattan afd. 6003/6008 Jyllandsgade 55 & 57 1 Indholdsfortegnelse 1. Overholdelse af husorden s. 3 2. Benyttelse s. 3 3. Fravær i længere tid s. 3 4. Skiltning s. 4 5. Støj, musik m.m.

Læs mere

BEBOERREPRÆSENTATIONEN BYDER DIG/JER VELKOMMEN TIL BYGMESTERHAVEN. www.bygmesterhaven.com

BEBOERREPRÆSENTATIONEN BYDER DIG/JER VELKOMMEN TIL BYGMESTERHAVEN. www.bygmesterhaven.com 1 BEBOERREPRÆSENTATIONEN BYDER DIG/JER VELKOMMEN TIL BYGMESTERHAVEN www.bygmesterhaven.com På følgende sider findes lidt praktisk info INDHOLDSFORTEGNELSE 2 NYTTIGE TELEFONNUMRE side 3 Datea A/S Akutte

Læs mere

Husorden gældende for afd. 4 Umanakvej

Husorden gældende for afd. 4 Umanakvej Husorden gældende for afd. 4 Umanakvej Til overholdelse af god orden i ejendommen påhviler det enhver lejer at overholde de bestemmelser, som boligselskabet og afdelingsbestyrelsen træffer, herunder nedenstående

Læs mere

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger Husorden afd.17 HUSORDEN Dannerhøj Denne husorden skal ses i sammenhæng med nødvendigheden af at opretholde faste regelsæt i en fælles bebyggelse som Dannerhøj, hvor mange mennesker bor så tæt sammen som

Læs mere

Husorden Ejerforeningen Odensegade 17 & Faksegade 13

Husorden Ejerforeningen Odensegade 17 & Faksegade 13 Husorden Ejerforeningen Odensegade 17 & Faksegade 13 Husorden revideret ordinær generalforsamling 2016 2 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund og formål 3 2. Generelt 3 3. Husdyr 3 4. Affald 3 5. Barnevogne

Læs mere

Ejerforeningen Bryggervangen

Ejerforeningen Bryggervangen Husorden og praktiske oplysninger Ejerforeningen Bryggervangen Ejerlejlighedsforeningen Bryggervangen omfatter: Victor Bendix Gade 1 og 9-11 Bryggervangen 34-40 Skt. Kjelds Plads 4-10 Nygårdsvej 60 Da

Læs mere

BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING AFFALD ANTENNER/PARABOLER FORURENING

BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING AFFALD ANTENNER/PARABOLER FORURENING «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3 FORSIKRING...

Læs mere

Husorden for Bispeparken afd. 1-22

Husorden for Bispeparken afd. 1-22 Husorden for Bispeparken afd. 1-22 Generelt Bispeparken er et godt sted at bo, og det skal det fortsat være. Derfor har vi vedtaget denne husorden. Den fortæller, hvordan vi som beboere i Bispeparken omgås

Læs mere

Husorden Dortheavej

Husorden Dortheavej Husorden 1-1016 Dortheavej Vedtaget af Organisationsbestyrelsen den 10. december 2012 Et godt klima skaber trivsel En boligafdeling kan sammenlignes med et minisamfund, hvor beboerne er mere eller mindre

Læs mere