Modul 1 - Din håndtering af dine egne processer (4 kursus dage) Fremtidens udfordring: At kunne svømme i en malstrøm af forandringsprocesser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Modul 1 - Din håndtering af dine egne processer (4 kursus dage) Fremtidens udfordring: At kunne svømme i en malstrøm af forandringsprocesser"

Transkript

1

2

3 Fremtidens udfordring: At kunne svømme i en malstrøm af forandringsprocesser Modul 1 - Din håndtering af dine egne processer (4 kursus dage) For mange mennesker opleves det som om den ydre verden vi lever i, ændrer sig hurtigere og hurtigere. Mange kulturelle og sociale normer bliver opløst, og arbejdslivet er for mange mennesker udsat for vedvarende forandringer. Det stiller nye krav til hver enkelt af os og til de fællesskaber vi indgår i. Megen forskning tyder på, at uden social sammenhængskraft bliver vi dårligere til at finde langtidsholdbare løsninger på de problemer, vi står over for, og til kreativt at finde nye veje. En af Fremtidens største udfordringer bliver at finde nye rammer for fællesskaber og samarbejde, - at skabe rum, der støtter den enkeltes individualitet i at manifestere sig, samtidig med at forbundetheden med den omgivende verden (familien, parforholdet og verden som helhed) vedligeholdes og styrkes. Vi er alle en del af en større sammenhæng, socialt og spirituelt, og vi er derfor forbundne og afhængige af hinanden - med den frihed og det ansvar, det giver. Vi må finde nye frugtbare måder at skabe sammenhængskraft og samhørighed på, så vi menneskeligt, relationelt, organisatorisk og spirituelt kan lære at finde nye løsninger på de problemer, der dukker op foran os. Fremtidens forandringstempo (på det indre og ydre plan) vil stille krav til den enkelte og gruppers evne til selv at være under forvandling og samtidig bevidst at kunne håndtere forandringsprocesserne. Der vil derfor være brug som mennesker kan facilitere forandringsprocesser på, - både indre udviklingsprocesser det enkelte menneske, og organisatoriske og fysiske processer på arbejdspladserne og i samfundet som helhed. Kvaliteten af vores evne til at håndtere andres processer professionelt, står og falder med hvordan vi er i stand til at håndtere processer i vores eget liv. Nogle processer i arbejdslivet kan være meget strategiske og betingede af økonomi, og her vil målet være i fokus, og håndteringen af det følelsesmæssige er så forudsætningen for at det lykkes at nå målet. Andre udviklingsprocesser har derimod primært fokus på personlige færdigheder og følelseslivet. Men fælles for disse forskellige processer er, at al forandring oftest involverer et element af angst og usikkerhed hos de implicerede. Derfor er tilliden til den, der leder processen, afgørende. Lederen skal kunne etablere et rum, der både er relativt trygt, og som giver plads til at være kreativt, afprøve nyt og blive udfordret. Det stiller krav til lederens menneskelige egenskaber og faglige kompetencer. Vores evne til at håndtere nuet forudsætter nærvær, handlekraft og tillid. Vi skal kende os selv og have grounding / kropsbevidsthed. Vi skal have opbygget en vis mængede af tillid til os selv, til Livet, og til at der er en større sammenhæng bag de ting, vi møder. Vi skal også have en værktøjskasse med metoder, der virker for os. Metoder, som vi kan bruge i situationer i vores arbejde til bringe os tilbage til os selv, når vi bliver væk fra vores kerne og har mistet jordforbindelsen. Vi vil på dette modul fokusere på dig selv og de processer, du er i lige nu, personligt og fagligt, - både dem du selv har valgt, og dem, som du føler at du er blevet kastet ud i. Vi vil se på hvordan du håndterer dem: Hvilke værktøjer råder du over? Hvor virker de, og hvor kommer de til kort? Vi vil arbejde med integration og forfinelse af de metoder, du allerede har lært, måske genopdage nogen af dem du har glemt, og vi vil lære nye værktøjer og få støtte til enten at være i og overgive dig til de processer du er i lige nu, eller sætte nogen mål op for processerne.

4 Modul 2 - Hjertet og sværdet Balancen mellem Yin og Yang i procesarbejde (8 kursus dage) Vi rummer alle både maskuline (Yang) og feminine sider (Yin). Traditionelt har kvinder været polariseret til at være i Yin, mænd i Yang. Polariteten og balancen mellem det mandlige og kvindelige i os, er forudsætningen for al virkelig kraft, og forudsætningen for virkelig dyb forandring er, at vi har udfoldet begge sider af os selv og kan bevæge os imellem dem, afhængigt af hvad livet møder os med. Yin giver os evnen til at rumme, bløde op, nære. Evnen til at mærke hvad en situation har behov for. Evnen til at mærke hvad der er virkeligt vigtigt, herunder kontakten til din dybeste intuitionen. Uden Yin vil der mangle kontakt til den indre verden, til følelserne, drømmende, det blide, sårbare, graciøse, til væren og indre fylde. Yang giver os evnen til at handle, skabe dynamik og bevægelse, og tage personligt lederskab. Uden Yang vil der mangle evnen til at være i verden, stå fast, skære igennem, skabe klarhed og handle på det, der betyder noget. Har vi ikke integreret det maskuline, vil vi kunne snakke og snakke uden at handle. Mange af os har en tendens til at bruge den ene af de to sider mest i vores arbejde. Det kan være, fordi vi har nogle ressourcer i denne tilgang, men måske også fordi vi har overlevet ved at dyrke ene side mest, og fortrængt modsætningen. Det handler selvfølgelig også om hvad vi er blevet mødt med i livet, hvilke rolle modeller vi har haft. Så dette modul vil handle om at udfolde det kvindelig og mandlige i dig og i din måde at arbejde på, for at mestre de to poler dybere og bevægelsen og integrationen mellem disse poler. Det vanskelige ved at være i en proces er at vi ikke altid kan vide hvor den ender - at vi ikke kan styre alting. Noget kan vi kun forstå og få overblik over bagudrettet. Det overlader en stor del af livet til vores evne til at håndtere nuet, det der er lige foran os, og indeni os. Det gælder mentalt, kropsligt og følelsesmæssigt. Derfor er det afgørende, at vi kan lære at flyde med strømmen og ikke går helt i panik, når vi oplever at strømmen fører os en anden vej end vi havde tænkt os. Så vi kan handle når vi skal handle, overgive os ( uden at kolapse) og lad tingene ske når vi skal overgive os ( rumme nuet), men allermest at kende forskellen på de to. Det er dansen mellem yin og yang. Peter Kofoed: - 50 år gammel. - Har arbejdet med mennesker og menneskelig udvikling i 20 år. - de 10 første år primært som terapeut og leder af udviklingsgrupper. - de 10 seneste år, overvejende som konsulent, foredragsholder, kursusleder, coach og supervisor. - Gift med Helle, som også arbejder med mennesker, - Far til Ida på 12 år og Jonas på 10. Retningen i mit arbejde Mit fokus og mine metoder er blevet udvidet gennem årene, og mit nærvær og min kraft er øget. Men inderst i mig er det den samme ild der brænder, den som jeg mærkede stærkt i mig allerede som barn og som ung, er den samme, der fylder mit arbejdsliv ud med mening. At det betyder noget for mig, at andre mennesker har et værdigt og helt liv. Så derfor er mit arbejdsprojekt blevet, at støtte det enkelte og grupper af menneske til at tage mere ejerskab og lederskab i sit eget liv - til glæde for den enkelte og gruppen, så jeg med min viden og erfaring kan være med til, at facilitere, at der bliver skabt fællesskaber i familien, i arbejdslivet og samfundet, der bunder i handlekraft, ærlighed, empati og åbenhed. Så vi finder styrken til at skabe det vi ønsker at skabe, men på en måde hvor det ikke er på bekostning af andre eller helheden.

5 Om Peter Kofoed Baggrund og uddannelse Jeg er uddannet Kropsdynamisk Psykoterapeut fra Bodynamic Institute Endvidere er jeg trænet i Organisk Psykoterapi (bio-energi) hos Bjarne Jørgensen fra Jeg er uddannet i Gestalt Terapi og Ledelse( SIG 1994). Jeg er er fra 1998 til 2000 blevet trænet i Analytisk Reforældrings Psykodrama hos Al Pesso. Jeg har løbende specialiseret mig i PTSD, chok- og traume-terapi. Jeg har udviklet en meget effektiv arbejdsmetode, inspireret af mange forskellige lærere, og ud fra en voksende viden om, hvordan bevidstheden, hjernen og kroppen fungere sammen, som gør at jeg underviser, holder foredrag for og supervisere mange terapeuter og behandlere på dette område. Jeg har personligt arbejdet med spiritualitet og meditation siden Ressourcer og Indre Styrke - Modul 3 (6 kursus dage) På dette modul vil vi fokusere på arbejdet med at bevidstgøre og integrere, såvel faglige som menneskelige ressourcer og med at bringe dem i anvendelse under forandringsprocesser. Arbejdserfaring Jeg har arbejdet som individuel terapeut siden 1989, og har ledet terapeutiske og spirituelle grupper siden Siden 1999 har jeg kørt en flerårig efteruddannelse i spirituel psykoterapi. Hold 5 slutter September Siden 1997 er jeg blevet mere og mere brugt som konsulent, stresscoach og supervisor i det private og offentlige erhvervsliv - med temaer som Teambuilding, stresshåndtering, konfliktløsning, supervision og ledelse: Jeg er fast supervisor på flere sociale projekter, på behandlings institutionen AIDA. Fra har jeg været i gang med et længere projekt for plejepersonalet på Herlev Sygehus, om stress, konfliktløsning, samarbejde, coaching og ledelse. Derudover er jeg tilknyttet flere private virksomheder som fast underviser. I april 2005 startede jeg en coaching-uddannelse for ledere i Dragør Kommune. I 2008 har jeg været med til at starte en ny lederuddannelse i Skat Danmark, Rum til ledelse. Hvor jeg i efteråret 2009, som afslutning på projektet, skal undervise alle toplederen i Skat Jeg er som selvstændig konsulent tilknyttet Center for Stress og Trivsel. Læs mere på Vi vil kigge ind i: Hvad er du rigtigt god, hvad er din professionelle kompetencer? Hvad er dine indre kvaliteter/styrkeområder, som i dine bedste stunder kommer til stede i dit arbejde? Du vil blive trænet i at hvile sikrere i dine indre kvaliteter/styrke områder når du arbejder. Her udfra vil vi arbejde med, hvordan du kan blive bedre til at være åben for, se, bevidstgøre og aktivere ressourcer og indre styrker hos de mennesker og grupper, hvis forandringsprocesser, du er involveret i. At se med hjertet.

6 Modul 4 - Håndtering af Processer Metode - Indstilling Kompetencer (18 kursus dage) Set fra et udviklingsperspektiv består livet af kortere og længere processer, der overlapper hinanden. Processer opstår i arbejdslivet når man selv eller nogen vil et forandre noget, komme et nyt sted hen. Evnen til at håndtere processer afhænger derfor af vores evne til at håndtere processerne i vores eget liv. Se modul 1. Dette kræver overordnet to ting, nemlig: Indstilling og Metode. Metode kan læres, mens indstilling er noget, der skal udvikles i os. Indstilling er, om vi møder en situation med tillid eller frygt.. Med kærlighed, - eller med had. Med ro eller bekymring. Overordnet handler det om hvilket overskud, vi har indeni, når vi møder og er i situationen. Det sted i os selv, vi er i stand til at møde situationen fra. Om vi kan hvile i os selv. Om vi kan fastholde et fokus i vores egen ressourcer og styrke områder. Derfor handler proceshåndtering meget om os selv, vores personlighed, vores egen rejse, og erfaringer. Men også om vores værktøjskasse (metoder), og vores tryghed ved den. Den dygtige konsulent, underviser, leder, pædagog og terapeut sætter nogle rammer, kender nødvendigvis ikke vejen, men kan faciliteter en proces, der finder vej. Så når vi skal drive en proces fremad, kræver det forskellige kompetencer: Fx at kunne skabe tillid (indstillingen) Psykologiske værktøjer og forståelsesrammer (metode) Viden om Gruppe teori og psykologi (metode) At kunne holde et fokus/ en rød tråd i en proces (træning der giver metode) Men at være rigtig god kræver også, at man kan fornemme, hvad der rører sig i et felt, og kunne handle på dette. (Et felt kan være mellem to mennesker, en gruppe af mennesker og i et enkelt menneskes energi og følelses system.) Teoretisk stof, der vi blive arbejdet med: Feltteorier. Synlige og usynlig påvirkninger (Arnold Mendel) At kunne iagttage og beskrive et felt. At kunne skelne stemninger og følelser, fra egen indre tilstande. Konfliktforståelse. At lære af skaffe information på microplan for at kunne bevæge sig op på macroplan. Spejling af grupper og gruppe-processer Opsummering og fokus i relationsarbejde med grupper og individer. Ledelsesstile og egne styringsværktøjer. Praktiske færdigheder, der vil blive trænet i: at være i uforudsigelige situationer, hvor det er afgørende at kunne finde indre fokus, for at finde tilbage til et eget ståsted på en ny og stærkere måde. at hvile i hjertet. at kende og anvende dine ressourcer og styrkeområder. at styre en proces. rollen som supervisor. Metoder, der vil blive undervist i: Ressourcearbejds-orienteret fokus, der integrerer delelementer af Appreciative Inquery processer, og den løsningsorienterede tilgang. Der vil blive undervist i forskellige metoder til at sætte en proces i gang. Metoder til at arbejde med at skabe klarhed omkring roller og relationer. Gruppe dating, samarbejdsafklarings-processer mellem to grupper. Den coachende undervisningsform. Konflikthåndteringsmetoder. Samarbejdsprocesser igennem udvikling af den gode og anerkendende kommunikation. Gruppeproces. Team- og gruppeøvelser At skabe en ressource-container uden om et problemfelt. Procesopgave og skriftlig rapport En del af 4. modul vil være, at deltagerne skal arbejde med en konkret procesopgave, som de skal modtage supervision på og beskrive i en skriftlig rapport med redegørelse for de anvendte metoder, faglige og personlig overvejelser. Dette kan foregå individuelt og i mindre grupper. En procesopgave kan være en terapeutisk opgave, en coaching-udfordring, eller en opgave omkring HR, ledelse eller konsulentarbejde, hvor kursusdeltageren skal lede en proces med en eller flere mennesker, og hvor kursusdeltageren /-deltagerne udfordrer sin egen faglighed.

Uddannelsen har fokus på at udvikle relationelle og følelsesmæssige kompetencer

Uddannelsen har fokus på at udvikle relationelle og følelsesmæssige kompetencer Lær at bruge dig selv på en ny måde gennem en efteruddannelse, hvor - metode og teori går hånd i hånd - du får en god værktøjskasse - du udvikler dine relationelle og følelsesmæssige kompetencer. Siden

Læs mere

Ekstraordinære organisationer

Ekstraordinære organisationer Ekstraordinære organisationer Vi har brug for organisationer og ledere, der tager stilling til den verden og den tid, vi bevæger os i. Det mener Roxana Kia, som bl.a. er instruktør og kaospilot, og som

Læs mere

Kommunikation at gøre fælles

Kommunikation at gøre fælles Kommunikation at gøre fælles Ordet kommunikation kommer af latin, communicare, og betyder "at gøre fælles". Kommunikation er altså en grundlæggende forudsætning for alt socialt fællesskab ingen sociale

Læs mere

KEMPLER INSTITUTTET THE KEMPLER INSTITUTE

KEMPLER INSTITUTTET THE KEMPLER INSTITUTE KEMPLER INSTITUTTET THE KEMPLER INSTITUTE TO BE IN RELATIONS Vi har en mission! I en tid med stort fokus på effektivitet og faglige kompetencer er networking blevet et begreb, som næsten alle taler om

Læs mere

Gode kollegiale samtaler

Gode kollegiale samtaler TEMA Stress Værktøj 4 Der støtter og udvikler 1 Indhold Introduktion Formålene med dette værktøj Før I går i gang Hvordan kommer I i gang Processen trin for trin Redskab 1: Tre typer af samtaler Tre typer

Læs mere

Integral Enneagram. - tager din viden om Enneagrammet til et nyt niveau i praktisk anvendelse

Integral Enneagram. - tager din viden om Enneagrammet til et nyt niveau i praktisk anvendelse Integral Enneagram - tager din viden om Enneagrammet til et nyt niveau i praktisk anvendelse Enneagrammet er et beskrivende værktøjer, der forklarer hvorfor du opfører dig som du gør. Ved at kombinere

Læs mere

Psykoterapi. ... vi er vores relationer...

Psykoterapi. ... vi er vores relationer... Psykoterapi De fleste søger terapi, fordi de ønsker at have det bedre med sig selv og omverdenen samt, at få mere ud af deres liv og relationer. Det er helt naturligt. Som menneske søger vi alle lykken

Læs mere

NÆRVÆR OG EMPATI I SKOLEN

NÆRVÆR OG EMPATI I SKOLEN HELLE JENSEN NÆRVÆR OG EMPATI I SKOLEN ØVELSER I SAMARBEJDE MED KATINKA GØTZSCHE, CHARLOTTE WEPPENAAR PEDERSEN & ANNE SÆLEBAKKE AKADEMISK FORLAG HELLE JENSEN NÆRVÆR OG EMPATI I SKOLEN ØVELSER I SAMARBEJDE

Læs mere

At have kroppen med.

At have kroppen med. At have kroppen med. Tanker og analyser kan ikke erstatte sansning i kontakt. Af kropsdynamisk psykoterapeut Gro Nordland Oplæg til Århus Kommunes kursusrække (2007-2008): Krop og sprog i bevægelse. Vi

Læs mere

Modellen er bygget hierarkisk op omkring fem niveauer, der bevæger sig fra det grundlæggende og teoretiske imod det konkrete og praktiske:

Modellen er bygget hierarkisk op omkring fem niveauer, der bevæger sig fra det grundlæggende og teoretiske imod det konkrete og praktiske: Sportspsykologiens professionsmodel - Bagom Team Danmarks sportspsykologiske ydelser Det sportspsykologiske fagfelt i Danmark har været præget af en mangfoldighed af tilgange og har fungeret som en redskabsdisciplin.

Læs mere

Talentfuldekvinder.dk Erhvervscoach og psykoterapeut Lisbeth Olesen Tlf. 2949 4588 mail@talentfuldekvinder.dk 1

Talentfuldekvinder.dk Erhvervscoach og psykoterapeut Lisbeth Olesen Tlf. 2949 4588 mail@talentfuldekvinder.dk 1 Talentfuldekvinder.dk Erhvervscoach og psykoterapeut Lisbeth Olesen Tlf. 2949 4588 mail@talentfuldekvinder.dk 1 Indholdsfortegnelse Forord 6 Kapitel 1 - Introduktion 9 - Hvad vil det sige "at være leder

Læs mere

Om at gå efter drømmen

Om at gå efter drømmen Om at gå efter drømmen Hvad laver du?, bliver jeg spurgt. Jeg rådgiver om indretning. Mange nikker, når jeg siger det de ved nemlig godt, hvad det er. En slags styling. Det er en udbredt opfattelse, at

Læs mere

AUTENTISK LEDERSKAB. Om at møde dig selv, bruge dig selv og udfolde dit fulde potentiale som leder og menneske

AUTENTISK LEDERSKAB. Om at møde dig selv, bruge dig selv og udfolde dit fulde potentiale som leder og menneske AUTENTISK Et intensivt udviklingsforløb for ledere, der ønsker at fordybe og forstærke deres autentiske lederskab. Om at møde dig selv, bruge dig selv og udfolde dit fulde potentiale som leder og menneske

Læs mere

Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge

Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Uddannelsen Ressourcedetektiv Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Under den overskrift har P-Huset nu fornøjelsen af at

Læs mere

Talentfuldekvinder.dk - Erhvervscoach og psykoterapeut Lisbeth Olesen Tlf.: 2949 4588 - mail@talentfuldekvinder.dk 1

Talentfuldekvinder.dk - Erhvervscoach og psykoterapeut Lisbeth Olesen Tlf.: 2949 4588 - mail@talentfuldekvinder.dk 1 Talentfuldekvinder.dk - Erhvervscoach og psykoterapeut Lisbeth Olesen Tlf.: 2949 4588 - mail@talentfuldekvinder.dk 1 Indholdsfortegnelse Forord 5 Kapitel 1 Introduktion 8 Hvad vil det sige "at være leder

Læs mere

Personlig ledelse til overskud i hverdagen

Personlig ledelse til overskud i hverdagen Personlig ledelse til overskud i hverdagen 8 muligheder og spørgsmål februar 2014 Af: Eva Beierholm Bendtsen Overskudsmentor, mastercoach, ernæringsekspert, foredragsholder og kursusleder. www.livs-appetit.dk

Læs mere

MINDFULNESS FOR BØRN

MINDFULNESS FOR BØRN MINDFULNESS FOR BØRN MENTOR UDDANNELSEN (MBM- UDDANNELSEN) Vi fødes alle med bevidst nærvær Det er ikke hokus pokus nærværet har vi alle med os. Stille og roligt fjerner vi os fra nærværet, og bliver mere

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen. Indhold.

Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen. Indhold. Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen Indhold. 1. Indledning v. Hanne Nørskov 2. Målinger opsummeret 3.

Læs mere

PSYKOTERAPEUT METTE BANG. fra. til TRAUME RECOVERY FORLAGET BRINCH

PSYKOTERAPEUT METTE BANG. fra. til TRAUME RECOVERY FORLAGET BRINCH PSYKOTERAPEUT METTE BANG fra til TRAUME RECOVERY FORLAGET BRINCH Psykoterapeut Mette Bang fra til TRAUME RECOVERY FORLAGET BRINCH Fra traume til recovery Copyright FORLAGET BRINCH Alle rettigheder forbeholdes

Læs mere

alkoholbehandlingscenter og bosted damtoft consult

alkoholbehandlingscenter og bosted damtoft consult alkoholbehandlingscenter og bosted damtoft consult en dokumentation af indsatsen damtoft consult ApS 2008 Nørbygård, Nørbyvej 4 7730 Hanstholm Telefon: 99 17 25 00 Telefax: 99 17 25 25 Email: noerbygaard@thisted.dk

Læs mere

Gads Forlag Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Forandringsledelse

Gads Forlag Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Forandringsledelse Forandringsledelse af VS (januar 2014) Hvad er forandringsledelse? Forandringsledelse er den ledelse, der foregår hele vejen gennem en forandringsproces på arbejdspladsen. Som en del af et lederteam kan

Læs mere

Coaching for ledere. Introduktion til coaching som metode til at styrke din egen trivsel og arbejdsglæde

Coaching for ledere. Introduktion til coaching som metode til at styrke din egen trivsel og arbejdsglæde Coaching for ledere Introduktion til coaching som metode til at styrke din egen trivsel og arbejdsglæde Egentlig er det jo helt enkelt: Bare ved at man tidsfastsætter et coaching-møde skaber man plads

Læs mere

Ledelse som håndværk

Ledelse som håndværk Ledelse som håndværk Ledelse som håndværk værktøjskassen Hvor er jeg selv i min ledelse det autentiske lederskab Tværorganisatorisk samarbejde nøglen til High Performance Teametablering med samtaleværksted

Læs mere

Kort om coaching. som udviklings- og ledelsesværktøj

Kort om coaching. som udviklings- og ledelsesværktøj Kort om coaching som udviklings- og ledelsesværktøj Artikel skrevet i 2007af Michael Stig Ørbech og Lars Borgmann 1 Coaching har i løbet af det seneste årti bredt sig som en løbeild i danske virksomheder

Læs mere

#2009. til stofmisbrugere i behandling. Jeg har fået min mor tilbage. Her kan alt det usagte blive sagt. Projekt med effekt

#2009. til stofmisbrugere i behandling. Jeg har fået min mor tilbage. Her kan alt det usagte blive sagt. Projekt med effekt PROJEKT PÅRØRENDE til stofmisbrugere i behandling Jeg har fået min mor tilbage - Om relationssamtaler mellem stofmisbruger og pårørende Her kan alt det usagte blive sagt - Det er trygt at mødes i en pårørendegruppe

Læs mere

Den verden vi lever i ændrer sig hurtigt, og forandringer er en del af vores liv både privat og arbejdsmæssigt.

Den verden vi lever i ændrer sig hurtigt, og forandringer er en del af vores liv både privat og arbejdsmæssigt. 2 Den verden vi lever i ændrer sig hurtigt, og forandringer er en del af vores liv både privat og arbejdsmæssigt. INTRODUKTION Forandringer er et livsvilkår for os alle, men hvordan forholder og reagerer

Læs mere

Hvad motiverer dig? De færreste ved det gør du?

Hvad motiverer dig? De færreste ved det gør du? Når chefen også skal være mor og far. - De unge kan være besværlige men uundværlige! Møder himmel eller helvede? Fusionen skal vendes til succes! - Og hvordan gør man så lige det? Magasinet for Medarbejdernes

Læs mere

Ledercoaching. Værktøj 2. Om hvordan du som leder kan bruge coaching til at styrke dit psykiske arbejdsmiljø, og om hvordan du vælger din egen coach

Ledercoaching. Værktøj 2. Om hvordan du som leder kan bruge coaching til at styrke dit psykiske arbejdsmiljø, og om hvordan du vælger din egen coach TEMA Psykisk arbejdsmiljø Værktøj 2 Ledercoaching Om hvordan du som leder kan bruge coaching til at styrke dit psykiske arbejdsmiljø, og om hvordan du vælger din egen coach INDHOLD Ledercoaching 3 Ledere

Læs mere

I BALANCE MED KRONISK SYGDOM. Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse

I BALANCE MED KRONISK SYGDOM. Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I BALANCE MED KRONISK SYGDOM Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I BALANCE MED KRONISK SYGDOM Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I Balance med kronisk sygdom Sundhedspædagogisk

Læs mere