MIT HOSPITAL HVIDOVRE Referat Find frem, vente og modtagelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MIT HOSPITAL HVIDOVRE Referat Find frem, vente og modtagelse"

Transkript

1 Referat Find frem, vente og modtagelse Møde d. 6. februar 2014 kl ) Velkomst og introduktion v/naja McNair Naja bød velkommen til dette andet møde i Mit Hospital Hvidovre, panelet for patienter og pårørende. Aftenens tema er at komme frem, finde vej, blive modtaget og vente på behandling. 2) Drøftelse af hjemmeopgave Panelet drøftede, med udgangspunkt i hjemmeopgaven, hvordan ankomsten til hospitalet i fremtiden kunne være. Udover behovet for parkeringspladser gik drøftelsen blandt andet på, i hvor høj grad teknikken kan understøtte både det første møde med hospitalet og det at finde vej rundt i huset. Derudover var der mange pointer, både stort og småt, som kan være med til at gøre oplevelsen af hospitalet bedre og nemmere se vedlagte noter. 3) Oplæg om Hvidovre Hospitals planer for styrkelse af wayfinding v/ Lise Bækhøj Lise fortalte om hospitalets tanker om en styrkelse af wayfinding, altså at gøre det nemmere at finde rundt. Projektet medfører bl.a. et nyt princip for skiltning og nye skilte i alle fællesarealer på hospitalet. Præsentationen er vedlagt dette referat. Der var flere gode idéer til videreudvikling af projektet, bl.a. i forhold til skiltning på gangene ned til modtagelser.

2 4) Oplæg om wayfinding med alle sanser v/ Signe Thomsen og Mette Harrestrup Signe fortalte inspirerende om sit arbejde med design til demente, hvor opmærksomhed på sanserne synes ekstra vigtigt. Hun har bl.a. arbejdet med studiet af det at brygge en kop kaffe (439 led i processen!) og forslag til en mikrobølgeovn. Mette fortalte bredere om udviklingen i sygehusbyggeri og potentialet for at (gen)opdage kvaliteterne i tidligere tiders arkitektur, såsom det oprindelige Bispebjerg Hospital. Hun betonede behovet for at tænke på alle sanser, ikke kun synssansen, når det drejer sig om oplevelsen af hospitalet i almindelighed og det at finde i vej i særdeleshed. Oplægget blev bl.a. illustreret af eksempler fra vores helt egen verden, nemlig gastro-ambulatoriet, hvor Mette har været konsulent på skilte- og wayfindingkonceptet. 5) Gruppearbejde Naja introducerede tre fiktive personer, som panelet i et gruppearbejde skulle følge rundt på det nye hospital Tage, den ældre, ambulante hjertepatient; Isabella på 8 år, der skal indlægges, og hendes familie; David, der henvender sig i akutmodtagelsen, og hans kæreste. I tre grupper arbejdede panelet med de tre personer, når de finder frem, bliver modtaget og venter på behandling med det formål at finde frem til de tre vigtigste pointer at huske på i de tre situationer. Efterfølgende fremlagde grupperne deres overvejelser i plenum: David Finder frem: Parkeringsområdet skal være behageligt, ikke for mørkt; brug gulvet (f.eks. lysprojektioner). Indgangens farve som udgangspunkt for en farvepalette ; brug farver og lys til at guide. Bliver modtaget: Vær opmærksom på lugten af hospital der skal lugte naturligt, ikke kemisk/klinisk. Tænk wellness, masser af planter. Det skal være nemt at aflæse rollerne hos personalet; hvem er hvem og hvad har de af funktion Venter: Flere rum i eet rum opdelt, men overskueligt. Tæt på personalet, ikke for tæt på de andre ventende. Tænk forskellige behov lege, samtale, ro (åndelighed). Mange muligheder for at sidde/ligge.

3 Isabella Finder frem: Det er tydeligt at se elevatoren, når de skal have barnevognen med op. Skattejagt for børn viser vej: fodspor, billeder og andet, der allerede er introduceret i indkaldelsen. Oplev elsen understøttes af lyde! Bliver modtaget: skal der være en skranke? En pædagog/frivillig tager imod. Også kommunikation i børnehøjde. Venter: Legetøj, der ikke larmer, giver et roligt miljø. Hvorfor har per sonalet uniformer på? Kan det virke skræmmende? Husk mad og drikke! Glas som rumdeler: Skærmer for lyd, ikke for overblik. Tage Finder frem: Har brug for tryghed og mulighed for personlig kontakt måske mulighed for at aftale, at en kontaktperson kan møde ham med en kørestol. Husk stole undervejs til den dårligt gående eller rullende fortov! Bliver modtaget: Af et levende menneske! Tydelig markering f.eks. et hjerte for hjerteafdelingen. Venter: Gerne i rundkreds med god synlighed til personalet. Gerne frivillige hjælpere. Fjern hospitalslugten. Farver og grønne planter giver varme og mindre institution. Brug lyd til at dæmpe (uønsket) lyd. Særligt emnet lugt gav anledning til drøftelse. Det vil give problemer for duftallergikere at introducere nye, kunstige dufte for at dæmpe uønsket lugt, men konsensus var, at der var et stort potentiale for velbefindende at have fokus på dette område. 6) Næste møde Naja orienterede om næste møde d. 8. maj 2014 kl invitation til dette møde følger. Tak for et godt møde og på gensyn. /Naja McNair, projektleder for brugerinddragelsen Bilag: Dokumentation fra øvelserne samt fortællinger fra brugerne om den ideelle ankomst.

4 GRUPPE 1 TAGE Ældre hjertepatient uden pårørende til ambulatoriet Tage skal til hjerte-ambulatoriet for at have tjekket sin tilstand, nu han ikke er helt ung længere. Han er blevet henvist til hospitalet, fordi hans tal ikke er så gode. Det er hans første besøg på ambulatoriet. Han har før været på Hvidovre Hospital som pårørende, men det er flere år siden, så han han kender ikke vejen idag. Tage er dårligt gående og har sin stok med. Han kan godt blive lidt konfus og miste orienteringen nogle gange, men det tager han med et smil. Han er alene afsted og har taget en taxa til hovedindgangen. Hjælp Tage videre på sin vej. Gruppe 1 - deltagere: 1 Erling Christiansen 2 Inge Harfot 3 Jeanne Meerson 4 Nette Svensson 5 Sidra Rafique Find frem, modtagelse og vente 6. februar 2014 kl. 17:30-20:30 Mødelokale 4, Vandrehallen

5 GRUPPE 1 HJÆLP TAGE TIL AT FINDE FREM I ankomsthallen skal Tage finde vej til Hjerteambulatoriet. Brug jeres sanser til at beskrive, hvordan han nemt, trygt og overskueligt finder vej i det nye hospital. Tag en snak i gruppen og udvælg de vigtigste tre pointer. POINTER - Stole undervejs - Rullende fortov - Piktogram: Rødt hjerte betyder hjerteafdeling - Brug for tryghed - mulighed for personlig kontakt - Frivillige hjælpere Her er et par spørgsmål, der kan inspirere: Tage oplever/føler: Hvilke materialer er han i kontakt med? Hvilken temperatur er der i rummet? Hvordan har han det i kroppen? Hvordan er stemningen? Tage ser på sin vej frem: Hvilke farver og former møder ham? Hvordan ser omgivelserne ud? Hvilke personer er til stede? Hvilke ting er karakteristiske for omgivelserne? HØRE SE FØLE LUGTE Gruppe 1: Tage finder frem SMAGE

6 GRUPPE 1 HJÆLP TAGE VED SKRANKEN Tage har fundet Hjerte-ambulatoriets modtagelse og skranke. Brug jeres sanser til at beskrive, hvordan de fysiske omgivelser giver ham en rar og ligeværdig modtagelse. Tag en snak i gruppen og udvælg de vigtigste tre pointer. POINTER - Indbydende miljø med farver - Lydisolering så man ikke er generet af andres snak fx. med hvid støj - Skranke placeret centralt i rummet med mulighed for at sidde Her er et par spørgsmål, der kan inspirere: Tage hører: Hvilke typer lyde kan han høre? Hvilke stemmer hører han? Hvilke typer samtaler kan han høre? Hvordan er lydniveauet? Tage ser: Hvilke farver og former ser han? Hvilken type rum befinder du han sig i? Hvilke personer er til stede? SE HØRE FØLE LUGTE Gruppe 1: Tage bliver modtaget SMAGE

7 GRUPPE 1 HJÆLP TAGE NÅR HAN VENTER Tage skal vente, før det bliver hans tur til at blive undersøgt i ambulatoriet. Han er træt i benene og glæder sig til at sidde lidt ned i den korte ventetid. Beskriv hvordan Tage via de fysiske omgivelser oplever ventetiden som behagelig og får mødt sine behov. Tag en snak i gruppen og udvælg de vigtigste tre pointer. Her er et par spørgsmål, der kan inspirere: Tage lugter: Hvor kender han lugtene fra? Hvor kommer disse lugte fra? Hvilken stemning skaber lugtene? Hvordan påvirker lugtene ham? POINTER - Behagelige møbler - Tv med nyheder - Grønne planter - Kaffeautomat og rundstykker - Naturlige dufte - Mulighed for at kunne gå udenfor/tur på gangen - Overblik over tid Tage ser: Hvilke farver og former ser han? Hvilken type rum befinder han sig i? Hvilke personer er til stede? HØRE FØLE SE LUGTE Gruppe 1: Tage venter SMAGE

8 GRUPPE 2 ISABELLA Barn med flere pårørende til indlæggelse Isabella er 8 år og skal indlægges på børneafdelingen. Hun har prøvet det flere gange før, fordi hun har en kronisk tarmsygdom. Idag er hendes små søskende på 1 og 4 år med, fordi de ikke kunne blive passet. De plejer ikke at være med, og mor har også dem at holde styr på indtil far kommer senere. Isabella vil gerne holde sin mor i hånden, for selv om hun har prøvet det før, bliver hun også lidt bange. Hjælp Isabella og hendes familie videre på deres vej. Gruppe 2 - deltagere: 1 Ditte Charlotte Claré 2 Dorte Flindt-Egebak 3 Erik Lynge 4 Majbritt Grønvad 5 Sonja Halberg Find frem, modtagelse og vente 6. februar 2014 kl. 17:30-20:30 Mødelokale 4, Vandrehallen

9 GRUPPE 2 HJÆLP ISABELLA TIL AT FINDE FREM Familien har parkeret i p-kælderen under hospitalet og skal finde elevatoren op, så klapvognen kan komme med. Brug jeres sanser til at beskrive, hvordan de nemt, trygt og overskueligt finder vej i det nye hospital. Tag en snak i gruppen og udvælg de vigtigste tre pointer. Her er et par spørgsmål, der kan inspirere: POINTER - Klar markering af elevatorens placering - Udsugning i parkeringskælder - rar lugt - Dyr som skilte-vejviser til og i afdelingen Følg eller find giraffen, der viser vej til børneafdelingen - Børn beskæftiget med at finde frem - Markering af indgang til afdelingen med lyd af giraf/billeder Familien lugter: Hvor kender de lugtene fra? Hvor kommer disse lugte fra? Hvilken stemning skaber lugtene? Hvordan påvirker lugtene dem? Familien ser: Hvilke farver og former møder dem? Hvilken type rum befinder de sig i? Hvilke personer er til stede? Hvilke ting er karakteristiske for rummet? HØRE FØLE SE LUGTE Find Gruppe frem, 2 modtagelse og vente 6. Isabella februar 2014 finder kl. 17:30-20:30 frem Mødelokale 4, Vandrehallen SMAGE

10 GRUPPE 2 HJÆLP ISABELLA VED SKRANKEN Isabella og hendes familie har fundet børneafdelingens modtagelse og skranke. Brug jeres sanser til at beskrive, hvordan de fysiske omgivelser giver dem en rar og ligeværdig modtagelse, der også er i øjenhøjde for hele familien. Tag en snak i gruppen og udvælg de vigtigste tre pointer. Her er et par spørgsmål, der kan inspirere: Familien oplever/føler: Hvilke materialer er de i kontakt med? Hvilken temperatur er der i rummet? Hvordan har de det i kroppen? Hvordan har de det i rummet? Familien ser: Hvilke farver og former ser de? Hvilken type rum befinder de sig i? Hvilke personer er til stede? Hvilke ting er karakteristiske for rummet? POINTER - Indretning i børnehøjde: Skamler Skranke Vandposter Hjælp med udstyr Skab plads - Pædagog der hjælper med børnemodtagelsen - Alt skal ikke være i børnehøjde: Indretning Kommunikation - Støjdæmpning: Legetøj der ikke larmer - Pålædning: Mere synligt personale HØRE SE FØLE LUGTE Gruppe 2 Isabella bliver modtaget SMAGE

11 GRUPPE 2 HJÆLP ISABELLA NÅR HUN VENTER Isabella skal vente lidt før det bliver hendes tur til at blive undersøgt og indlagt. Beskriv hvordan familien oplever ventetiden som tryg og behagelig og får mødt deres forskellige behov. Tag en snak i gruppen og udvælg de vigtigste tre pointer. Her er et par spørgsmål, der kan inspirere: Familien hører: Hvilke typer lyde kan de høre? Hvilke stemmer hører de? Hvilke typer samtaler kan de høre? Hvordan er lydniveauet? POINTER - Gode måder at få ventetiden til at gå på: Bevæge sig Få ro Man skal kunne ligge på en sofa - Der skal være lyst og roligt - Skabe til opbevaring af ens eget og værdier - Opdeling af venterum med glas så man kan holde øje med børn - Mulighed for mad og drikke til alle Familien ser: Hvilke farver og former ser de? Hvilken type rum befinder de sig i? Hvilke personer er til stede? Hvilke ting er karakteristiske for rummet? HØRE SE FØLE LUGTE Gruppe 2 Isabella venter SMAGE

12 GRUPPE 3 DAVID Voksen selvhenvender med pårørende til den fælles akutmodtagelse Idag har David slået sig i ryggen på den byggeplads, hvor han arbejder. Smerten er blevet værre her til aften. Derfor er han taget på FAM, den fælles akutmodtagelse på det nye hospital. David har meget ondt og har derfor bedt sin kæreste tage med og køre ham afsted i bilen. Han har taget noget smertestillende og kan selv gå, men han vil gerne nå hurtigt frem for at blive undersøgt. Hjælp David og hans kæreste videre på deres vej. Gruppe 3 - deltagere: 1 Birgitte Holmark 2 Faizan Khan 3 Lisa Kahn 4 Rikke Falck 5 Ulla Henriksen Find frem, modtagelse og vente 6. februar 2014 kl. 17:30-20:30 Mødelokale 4, Vandrehallen

13 GRUPPE 3 HJÆLP DAVID TIL AT FINDE FREM David og hans kæreste parkerer tæt ved indgangen til FAM. Det er mørkt og sent på aftenen, og de har ikke været her før. Brug jeres sanser til at beskrive, hvordan de hurtigt og overskueligt bliver ledt til FAM indgangen og modtagelsen i det nye hospital. Tag en snak i gruppen og udvælg de vigtigste tre pointer. Her er et par spørgsmål, der kan inspirere: De hører: Hvilke typer lyde kan de høre? Hvilke stemmer hører de? Hvilke typer samtaler kan de høre? Hvordan er lydniveauet? POINTER - Tryg stemning Farver og lys/lyst Behagelig atmostære - Finde vej: Gule advarselsskilte mod FAM Spot på indgangen Lys i P-kælderen Lyspile mod indgangen (på væg og på underlag) - Hjælpende personale i P-kælderen - Fuglestemmer i P-kælderen som hvid støj til at dæmpe bilstøj De ser: Hvilke farver og former ser de? Hvilken type rum befinder de sig i? Hvilke personer er til stede? Hvilke ting er karakteristiske for omgivelserne? HØRE FØLE SE LUGTE Gruppe 3 David finder frem SMAGE

14 GRUPPE 3 HJÆLP DAVID VED SKRANKEN David og hans kæreste har fundet FAMs modtagelse og skranke. Brug jeres sanser til at beskrive, hvordan de fysiske omgivelser er med til at giver dem en tryg og hurtig modtagelse. Tag en snak i gruppen og udvælg de vigtigste tre pointer. De lugter: Hvor kender de lugtene fra? Hvor kommer disse lugte fra? Hvilken stemning skaber lugtene? Hvordan påvirker lugtene dem? De ser: Hvilke farver og former møder dem? Hvilken type rum befinder de sig i? Hvilke personer er til stede? Hvilke ting er karakteristiske for rummet? POINTER - Indretning: Lyst og åbent miljø Æstetisk indretning Bløde runde former på vægge og møbler Diskretionsliste Venlige og behagelige møbler - Stemning: Ingen hospitalslugt eller kunstige aromaer/dufte (duftalergikere) Wellness/hospice-stemning Ikke-klinisk udtryk Planter Hvid støj som naturlyde - Personale: Imødekommende personale Service/hjælpere med synlig markering af beklædning Tydeligt at aflæse rolle - uniformering (sygeplejerske, læge mm.) HØRE FØLE SE LUGTE Gruppe 3 David bliver modtaget SMAGE

15 GRUPPE 3 HJÆLP DAVID NÅR HAN VENTER David skal vente et stykke tid, før det bliver hans tur til at blive undersøgt. Beskriv hvordan de fysiske omgivelser hjælper til at David og hans kæreste oplever ventetiden som tryg og udholdelig. Tag en snak i gruppen og udvælg de vigtigste tre pointer. De oplever/føler Hvilke materialer er de i kontakt med? Hvilken temperatur er der i rummet? Hvordan har de det i kroppen? Hvordan har din krop det i rummet? De ser: Hvilke farver og former møder dem? Hvilken type rum befinder de sig i? Hvilke personer er til stede? Hvilke ting er karakteristiske for rummet? POINTER -Udsmykning -Afledning -Behagelige møbler -Hvad kan man foretage sig - playstation mm. - Behagelige og rolige lyde - Spirituelt rum - Tæt på personale - personale til stede - Lidt afstand mellem stolene - Rum i rummet - forskellige områder i venteværelset - Automater med mad/drikke HØRE SE FØLE LUGTE Gruppe 3 David venter SMAGE

16

17

18

Fandt du vej? Region Hovedstaden. Særlige udfordringer for handicappede og ældre. Fandt du vej? Januar 2014. Center for Kommunikation

Fandt du vej? Region Hovedstaden. Særlige udfordringer for handicappede og ældre. Fandt du vej? Januar 2014. Center for Kommunikation Fandt du vej? Januar 2014 Center for Kommunikation Region Hovedstaden Fandt du vej? Særlige udfordringer for handicappede og ældre Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse Fandt du vej?

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Hvad er vigtigt for borgerne i deres møde med sundhedsvæsenet?

Hvad er vigtigt for borgerne i deres møde med sundhedsvæsenet? Hvad er vigtigt for borgerne i deres møde med sundhedsvæsenet? En undersøgelse af seks forskellige patientgruppers samt pårørendes oplevelser af, hvad der er vigtigt for dem, når de har kontakt med det

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Dagkirurgi Kirurgisk afdeling Hospitalsenheden Horsens 18-04-2013 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Hjælp dit barn med at lære

Hjælp dit barn med at lære Lidt om dit barns sprog når det er 6 måneder Dit barn viser hvad det føler og gerne vil ved at bruge lyde, ansigtsudtryk og bevægelser. Nogle børn begynder at sige lyde, der ligner ord, som da og ma Dit

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 12. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 12 Emne: Her bor jeg side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 12. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 12 Emne: Her bor jeg side 1 Kursusmappe Uge 12 Emne: Her bor jeg Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 12 Emne: Her bor jeg side 1 HIPPY HippHopp Uge12_herborjeg.indd 1 06/07/10 12.03 Uge 12 l Her bor jeg Hopp er på vej hen

Læs mere

R E F L E K S I O N & A R B E J D S G L Æ D E

R E F L E K S I O N & A R B E J D S G L Æ D E & nyhedsbrev R E F L E K S I O N & A R B E J D S G L Æ D E Tak for et godt og spændende år vi glæder os til januar! nr. 5 Vi glæder os til at se jer på fyraftensmøderne i januar og høre, hvordan jeres

Læs mere

Fortællinger om alkohol

Fortællinger om alkohol Fortællinger om alkohol erfaringer fra familieorienteret alkoholbehandling i Århus Kommune Alkoholbehandlingen Århus Kommune Forsorg og Misbrug Socialforvaltningen Familiefortællinger om alkohol - erfaringer

Læs mere

LUP Akutmodtagelse. Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser. - akut ambulante patienter

LUP Akutmodtagelse. Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser. - akut ambulante patienter Spørgeskemaundersøgelse blandt 15.610 akut ambulante patienter 2014 LUP Akutmodtagelse Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser - akut ambulante patienter Udarbejdet af Enhed for Evaluering

Læs mere

Når mor eller far har en rygmarvsskade

Når mor eller far har en rygmarvsskade Når mor eller far har en rygmarvsskade 2 når mor eller far har en rygmarvsskade Til mor og far Denne brochure er til børn mellem 6 og 10 år, som har en forælder med en rygmarvsskade. Kan dit barn læse,

Læs mere

Livet mellem stuerne. Inspirationskatalog til gangarealer, vente- og opholdsmiljøer på OUH

Livet mellem stuerne. Inspirationskatalog til gangarealer, vente- og opholdsmiljøer på OUH Livet mellem rne Inspirationskatalog til gangarealer, vente- og opholdsmiljøer på OUH 2 Livet mellem Stuerne - Inspirationskatalog Livet mellem Stuerne - Inspirationskatalog 3 Forord af direktør Judith

Læs mere

Mellemtrin. Verdens bedste skole

Mellemtrin. Verdens bedste skole Verdens bedste skole Verdens bedste skole Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dagens tema Hvad er en opfindelse/ innovation? Verdens bedste skole - idéfasen Verdens bedste skole - udvikling Verdens bedste

Læs mere

Særligt Sensitive børn Highly Sensitive Children

Særligt Sensitive børn Highly Sensitive Children Særligt Sensitive børn Highly Sensitive Children 83.993 Gitte Bredahl Pedersen, ps10v105, 11A, 2010vAB., ps10v131, 11A, 2010vAB. 1 Indholdsfortegnelse Indledning...5 Problemformulering...6 Emneafgrænsning...7

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN. Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad

BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN. Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN 4 Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad Som led i den løbende kvalitetsudvikling af tandplejen gennemførte vi i Lemvig kommunale tandpleje i foråret 4 en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Det er altså vores sygdom! En undersøgelse af 12 15-åriges oplevelser af deres liv med astma, diabetes eller epilepsi

Det er altså vores sygdom! En undersøgelse af 12 15-åriges oplevelser af deres liv med astma, diabetes eller epilepsi Kolofon Det er altså vores sygdom! En undersøgelse af 12 15-åriges oplevelser af deres liv med astma, diabetes eller epilepsi Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser Chefkonsulent Rikke Gut Evalueringskonsulent

Læs mere

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG Bydelsmødrene bringer håb og forandring i andre kvinders liv Bydelsmødrenes Landsorganisation www.bydelsmor.dk Indholdsfortegnelse HVORDAN

Læs mere

Personalets oplevelser af projekt Styrket Borgerkontakt

Personalets oplevelser af projekt Styrket Borgerkontakt Personalets oplevelser af projekt Styrket Borgerkontakt August 2012 Enheden for Brugerundersøgelser Personalets oplevelser af projekt Styrket Borgerkontakt Man ved, at de er lidt utilfredse, og når man

Læs mere

ADHD. øvelser. Viden om. Gennem

ADHD. øvelser. Viden om. Gennem ADHD Viden om øvelser Gennem &Leg Forord Med dette hæfte ønsker ADHD-foreningen at sætte fokus på ADHD på en ny og positiv måde. Vi ønsker, at eleverne i fællesskab prøver de udfordringer, som ADHD giver,

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

Feedbackmøder. Region Hovedstaden. En metode til at høre patienters oplevelser direkte. Feedbackmøder April 2015

Feedbackmøder. Region Hovedstaden. En metode til at høre patienters oplevelser direkte. Feedbackmøder April 2015 Feedbackmøder April 2015 Region Hovedstaden Feedbackmøder En metode til at høre patienters oplevelser direkte Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse Feedbackmøder En metode til at høre

Læs mere

Motivation og fremdrift i samtalen

Motivation og fremdrift i samtalen Motivation og fremdrift i samtalen - jobcentermedarbejderens guide til coachende samtaleteknikker www.bmetnisk.dk Indholdsfortegnelse Afsnit 1: Hvordan du indleder og skaber tillid...6 En god og klar ramme

Læs mere

Forandringer i et menneskes liv sker igennem dets relation til andre mennesker. Derfor er det fornuftigt - eller måske bare naturligt - at drage de

Forandringer i et menneskes liv sker igennem dets relation til andre mennesker. Derfor er det fornuftigt - eller måske bare naturligt - at drage de Frirum for forældre Hvis man rykker i den ene side af en uro, kommer hele uroen i ubalance. Sådan er det også i en familie, når familiens unge får problemer med rusmidler. Skal balancen genoprettes, giver

Læs mere

Patienters oplevelser af Region Hovedstadens akuthjælp

Patienters oplevelser af Region Hovedstadens akuthjælp Patienters oplevelser af akuthjælp 2014 Region Hovedstaden Patienters oplevelser af Region Hovedstadens akuthjælp - En del af en samlet evaluering af Region Hovedstadens akuthjælp Udarbejdet af Enhed for

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

En aften i foråret 2007 sad Iben hjemme i sin sofa i lejligheden i København med en tung dyne af tristhed over sig. Det var som om, der slet ikke var

En aften i foråret 2007 sad Iben hjemme i sin sofa i lejligheden i København med en tung dyne af tristhed over sig. Det var som om, der slet ikke var Mor i krise Store kriser i privatlivet og på arbejdet var mere, end Iben kunne magte, så da hendes 16-årige søn blev smidt ud af skolen efter at have røget hash, gik hendes verden i spåner. Men efter hjælp

Læs mere

Forebyggende besøg - til borgere mellem 55 og 74 år

Forebyggende besøg - til borgere mellem 55 og 74 år Projektevaluering af: Forebyggende besøg - til borgere mellem 55 og 74 år Afdelingen for folkesundhed I sundhedscenter Odsherred 0 Indholdsfortegnelse Baggrund for projektet.... 2 Besøgene.... 2 Eksempler

Læs mere

BYDELSMOR DEL. Aktiviteter til grunduddannelsen DEL DEL DEL. Grunduddannelse. Plan for. Materialeliste. Intro til grunduddannelsen

BYDELSMOR DEL. Aktiviteter til grunduddannelsen DEL DEL DEL. Grunduddannelse. Plan for. Materialeliste. Intro til grunduddannelsen BYDELSMOR Grunduddannelse DEL 1 Intro til grunduddannelsen DEL 2 DEL DEL 3 Plan for grunduddannelsen Materialeliste Aktiviteter til grunduddannelsen AKTIVITETER til Bydelsmødrenes Grunduddannelsen For

Læs mere

SUF Den Sociale Udviklingsfond

SUF Den Sociale Udviklingsfond ISSN 1903-5497 Juli 2012 SUF Den Sociale Udviklingsfond Magasinet En tryg skulder at læne sig op af Bjarne har brugt sin mentor til at få ro på hverdagen og arbejdslivet Et kærligt skub ind i voksenlivet

Læs mere

Mikkel og Line får stråler

Mikkel og Line får stråler Mikkel og Line får stråler En bog for børn om at få strålebehandling Aarhus Universitetshospital Onkologisk Afdeling D Stråleterapien Mikkel og Line får stråler Denne bog handler om Mikkel og Line. De

Læs mere

håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre

håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre Bogen er udgivet i 2008: Tekster: Ankestyrelsen og Identitet & Design A/S Foto: Velfærdsministeriet, Identitet & Design A/S, DKbilleder, Schutterstock, Gettyimages,

Læs mere