Brug af plastrør til drikkevandsforsyningen i Danmark

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brug af plastrør til drikkevandsforsyningen i Danmark"

Transkript

1 Brug af plastrør til drikkevandsforsyningen i Danmark 2005

2 Forord Rent drikkevand Denne pjece giver en kortfattet fremstilling af de faktuelle forhold omkring brug af plastrør i drikkevandsforsyningen. Pjecen er lavet på baggrund af diskussionen i medierne om afsmitning fra plastrør til drikkevand. Den begyndte for 2-3 år siden, hvor man offentliggjorde laboratorieundersøgelser, som viste at plastrør til drikkevand kunne afgive meget små mængder kemikalier til drikkevandet. Kemikalier som stammer fra kemiske stoffer, der bliver tilsat plastrørene for at give dem en meget lang levetid. Den efterfølgende diskussion i medierne efterlod den kritiske læser med en følelse af manglende viden. Vi har skrevet denne pjece for at rette op på dette. Det er vores håb, at en eventuel kommende diskussion hermed vil kunne baseres på et bedre grundlag. Pjecen er blevet til i et samarbejde mellem plastråvare- og plastrørproducenterne. Plastindustrien i Danmark Rent drikkevand er en livsvigtig og begrænset råvare. Det er derfor af største betydning at utætheder, tab og forurening bliver hindret under den nødvendige transport af drikkevandet fra kilde til forbruger. Til at transportere drikkevand har man gennem tiderne brugt meget forskellige materialer fra oldtidens udhulede træstammer, romernes akvædukter (vandledninger) og blyrør til støbejernsrør og cementrør i nyere tid. I de seneste 50 år har plast i stadig stigende grad erstattet de tidligere materialer og er i dag det foretrukne materiale

3 Valg af materiale Plastrør i Danmark Materialevalget til at ledningsføre drikkevand afhænger af om det drejer sig om større forsyningsledninger lagt i jorden eller om mindre ledninger inde i husene. På begge områder kan man se store nationale forskelle i det foretrukne materialevalg. Det danske forsyningsnet til drikkevand består af 5 materialetyper. Hård PVC udgør 52% af det samlede ledningsnet, støbejern udgør 23%, PE 16%, eternit 7% og andre materialer 2%. Inde i husene består fordelingsnettet af galvaniseret jern, kobber, rustfrit stål og PEX. Herhjemme begyndte man omkring 1960 at bruge rør af plast til de danske vandforsyningsledninger. De første plastrør, der blev introduceret til vandforsyningsledninger, var fremstillet af hård PVC (polyvinylchlorid). Rør fremstillet af PE (polyethylen) er siden 1980 erne de mest brugte rør til vandforsyningsledninger i Danmark. Fra midt 80 erne begyndte man at bruge plastrør til vandinstallationer inde i huse, til både koldt og varmt vand. Rørene er fremstillet af krydsbundet polyethylen (kaldet PEX). Krydsbindingen øger rørets styrke og modstandsbestandighed over for mekaniske påvirkninger og lave og høje temperaturer i forhold til almindeligt PE. PEX rør bruges udelukkende til installationsledninger i bygninger. Fakta om PVC rør: Hård PVC består for ca. 95 % vedkommende af selve PVC-råvaren (polymeren), mens resten er tilsætningsstoffer i form af stabilisatorer (skal sikre rørene en lang levetid), fyldstoffer og farvestoffer. Der anvendes ikke blødgørere i disse rørtyper. I gamle rør af hård PVC anvendte man bly som stabilisator, som herhjemme i løbet af de seneste 4-5 år er blevet erstattet af calcium/zink og/eller organiske stabilisatorer (OBS). Rør af hård PVC leveres normalt i 6 meters længder og samles med indstiksmuffer med gummiringe. Fakta om PE rør: PE rør har gennem de seneste år gennemgået en markant udvikling fra at være et forholdsvis svagt, Materiale Plast (PE, hård PVC) Brug Forsyningsledninger i jorden. Specielle forhold Må ikke bruges i forurenet jord uden særlig beskyttelse (så som en aluminiumskappe) pga. risiko for gennemtrængning af organiske forbindelser (som fx olie og benzin). men bøjeligt rør og frem til i dag, hvor det er et stærkt og robust rør, som bliver brugt i hele vandledningsnettet. Rørene leveres normalt i 12 meters længder og for de mindre størrelsers vedkommende i store ruller. Samling af rørene sker ved svejsning. De mindre dimensioner samles også mekanisk. Fordele og ulemper ved de tre mest brugte materialer: Levetid Mekanisk styrke Håndtering Tæthed for gennemtrængning Nedlægning/ Samlinger Speciel behandling 04 Plast (PEX) Støbejern (grå eller duktilt, dvs. sejt) Eternit Galvaniseret jern Bly Kobber Rustfrit stål Fordelingsnet inde i huse. Forsyningsledninger i jorden. Forsyningsledninger i jorden. Forsyningsledninger i jorden og fordelingsnet inde i huse. Forsyningsledninger i jorden og fordelingsnet inde i huse. Fordelingsnet inde i huse. Fordelingsnet inde i huse. Kræver rustbeskyttelse. Gråt støbejern er stift og skørt. Bruges ikke længere pga. frigivelse af asbestosefibre og kort levetid. Problemer med rust for nogle vandtyper. Kun gamle rør, risiko for afgivelse af bly til vandet. Problemer med for høj kobberafgivelse for visse vandtyper. Duktilt (dvs. sejt) støbejern Hård PVC PE Lang Meget lang Meget lang Stive, kan tåle høje tryk, men skøre for slag. Stive og noget fleksible. Fleksible og bøjelige. Tunge at håndtere. Lette at håndtere. Lette at håndtere. Små dimen- God over for organiske forbindelser. Ikke god over for visse organiske opløsningsmidler (fx toluen og xylen). Ikke god over for visse organiske forbindelser Kræver løfteværktøj, samles med muffer med gummitætningsringe. Let nedlægning. Samles med muffer med gummitætningsringe. Gravefri lægningsmetoder, samles ved Kræver rustbeskyttelse. sioner fås i ruller. (fx olie og benzin). svejsning (kræver uddannet mand- 05 skab).

4 Hvilke stoffer indeholder plastrør til drikkevand i dag og hvorfor? Fakta om PVC rør: Rørproducenten blander oftest selv følgende indholdsstoffer, som bruges til at producere PVC rørene: Polymeren (PVC) 94,5-95 % Stabilisator (Ca/Zn og/eller OBS) 1,5-2,0 %, skal sikre at rørene kan produceres samt sikre en lang levetid af rørene. Stabilisatoren bindes fast til polymeren og frigives ikke til drikkevandet Fyldstoffer (kridt) 2% Farvestof 0,5 % Fakta om PE rør: Råvaren, der bruges til at producere PE rør, leveres normalt færdigblandet fra råvareleverandøren. Rørproducenten kender derfor ikke den nøjagtige opskrift for blandingen, som i store træk består af: Polymeren (PE) max. 99 %, som langsomt kan nedbrydes af sollys og ilt og derfor kræver tilsætning af specielle stoffer der kan forhindre dette. Anti-iltningsmiddel (fenoler, aminer, fosfit, carbon black) 0,5-1,0 %, skal sikre at rørene kan produceres og give dem en lang levetid. Anti-iltningsmidlet nedbrydes i kontaktfladen med drikkevandet, hvorfor det er sandsynligt at der afgives ubetydelige mængder nedbrydningsprodukter i hele rørets levetid, se afsnit om Miljøstyrelsens krav. Farvestof (f.eks. carbon black) 0,5-1,0 %. Hvordan produceres plastrør til drikkevand Plastrør produceres ved ekstrudering som er Efter dysen føres røret ind gennem en enhed en kontinuerlig proces. Processen starter med (kalibratoren), som styrer og kontrollerer den at plastmaterialet tilsættes i form af granulater endelige diameter på røret. I forlængelse af (små plastperler) til ekstruderen via en fødetragtkassen. Her foretages den første nedkøling kalibratoren passerer røret ind i vakuumkøle- under vakuum, så man undgår at røret falder I ekstruderen presses plastmaterialet af en sammen. roterende snegl (en såkaldt snekke, som i en kødhakkemaskine) gennem en cylinder, hvor Røret forsætter nu videre ind i spraykølekassen, det opvarmes. Den smeltede og bløde plastmasse føres gennem en dyse som danner området, hvor mærkningen påføres og røret hvor den sidste afkøling foregår inden det når rørets runde form og vægtykkelse. afskæres i de ønskede længder til kunden. Plastgranulat Fødetragt Plastrør Fakta om PEX rør: PEX rør findes i 3 forskellige typer (A, B og C), afhængig af produktionsmetode. PEX-A og B kræver tilsætning af henholdsvis peroxid og Silan (Siliciumilte), mens PEX-C produceres uden tilsætningsstoffer ved bestråling med elektroder fra en elektrisk strømkilde. Varme 06 Motor Extruder Extruderhoved Kalibreringshoved Kølekasse Trækbænk Afkorter Bundtning af færdige plastrør 07

5 Danske godkendelsesordninger for plastrør Danske drikkevandsrør er kvalitetssikret ved en omfattende certificeringsordning og en godkendelsesordning for materialer, som kommer i forbindelse med drikkevand. Der findes Dansk Standard (DS)-certificeringsordninger for rør af typerne PVC og PE. DScertificeringsordningen for rør og tilbehør til rør er ikke en egentlig godkendelsesordning, men alene en mulighed, som producenterne kan vælge at opfylde for produkter, som bruges i distributionsnettet til drikkevand (indtil skellet ved ejendommen). Der er således ikke noget formelt krav om, at materialerne skal være DSmærkede. Til gengæld skal alle materialer, der indgår i drikkevandssystemet fra de store forsyningsrør ude i vejen til vandhanen inde i bygningerne være VA-godkendte. VA-godkendelser udstedes af ETA-Danmark A/S, der er det nationale godkendelsessekretariat for vand og afløbsmateriel (VA). Miljøstyrelsens krav til DS-certificering Udover krav til rørenes tekniske egenskaber (f.eks. styrke og levetid) omfatter den danske certificeringsordning også krav med hensyn til produkternes påvirkning af vandets hygiejniske og sundhedsmæssige kvalitet. Fakta om VA-godkendelse: ETA-Danmark A/S bestemmer i hvert enkelt tilfælde, om VA-godkendelse kan meddeles på grundlag af allerede foreliggende oplysninger om produktet, f.eks. rapporter fra udenlandske prøvningsinstitutioner. I modsat fald foretages prøvning på et af ETA-Danmark A/S anerkendt prøvningsinstitut efter de af ETA- Danmark A/S udarbejdede prøvningsbetingelser. Prøvningsresultater indgår i en samlet vurdering af produktets egnethed til godkendelse. Den endelige godkendelse gives for et specificeret anvendelsesområde efter ansøgerens oplysning. En VA-godkendelse af rør til drikkevand kan ikke gives uden at der foreligger en hygiejnisk og sundhedsmæssig vurdering af materialets egnethed til transport af drikkevand fra Miljøstyrelsen. Fakta om de hygiejniske krav: De hygiejniske parametre er smag, lugt, udseende og næring til bakterievækst. Plastmaterialet og de tilsatte tilsætningsstoffer må ikke give anledning til mærkbare ændringer af drikkevandets smag, lugt eller udseende. Der må ikke frigives væsentlige mængder organisk stof fra plasten, da dette vil kunne fungere som næring for bakterievækst og dermed påvirke vandkvaliteten i negativ retning. Plastens påvirkning af vandets bakteriologiske kvalitet måles som afgivelse af organisk stof (TOC) bestemt som ikke flygtigt organisk kulstof eller Non-Volatile Organic Carbon (NVOC) og flygtigt organisk kulstof (VOC). Det danske krav til plastrørenes afgivelse af NVOC er et af de skrappeste i Europa for at give bakterier de dårligste betingelser for vækst. Det er fastsat af hensyn til, at det kun er i særlig situationer, at det danske drikkevand desinficeres (med klorforbindelser). 08 Fakta om DS-certificering De enkelte producenter kan selv vælge at lade deres produkter DS-certificere og vandforsyningerne kan selv vælge, om de ønsker at anvende DS-certificerede rør. Det er Dansk Standard, som står for udformningen af de krav som skal gælde, for at et produkt kan opnå en DS-certificering. I de nuværende DS-ordninger for rør til drikkevand er der endvidere krav om, at rørene skal være accepteret uden anmærkning af Miljøstyrelsen. Fakta om plastrør og sundhed: Plastrørs sundhedsmæssige indflydelse på drikkevandet vurderes ud fra de toksikologiske egenskaber (kendte giftvirkninger) af de stoffer der medgår til fremstilling af plasten dvs. oplysninger om indhold af plastmonomer (plastens byggesten) og rester heraf, samt tilsætningsstoffer i form af anti-iltningsmidler og farvestoffer m.m. Ved den toksikologiske vurdering tages der så vidt muligt højde for potentielle nedbrydningsprodukter, der kan forventes dannet under produktion af røret (f.eks. ved opvarmning under produktionsprocessen) og gennem dets levetid. 09

6 En VA-godkendelse eller en DS-certificering af plastrør til drikkevandsforsyning i Danmark, er en laaang proces 5 1 Rørproducenten sender en ansøgning til ETA-Danmark A/S eller Dansk Standard og parallelt hermed navnene på producenterne af de benyttede råvarer (polymerer og tilsætningsstoffer) til Dansk Toksikologi Center (DTC) med anmodning om undersøgelse for at få en drikkevandsgodkendelse. DTC løser sådanne opgaver på mandat fra Miljøstyrelsen (MST). I særlige tilfælde konsulteres MST. 3 Ud fra kendskabet til den kemiske sammensætning kan DTC vurdere, om det er sandsynligt, at der kan afgives stoffer, som er sundhedsmæssigt uønskede i forbindelse med drikkevand. Hvis det er tilfældet undersøges, om afgivelse af stofferne vil kunne ske i et omfang, der kan være sundhedsmæssigt problematisk. Dette sker fx på baggrund af TDI-værdier og i hvilke mængder, stofferne indgår i rørmaterialet. Rørproducenten gennemfører prøvningen på et anerkendt prøvningsinstitut i henhold til vedtagne prøvningsmetoder for de enkelte elementer i prøvningsprogrammet. 7 DTC meddeler rørproducenten accept/ ikke accept af råvarerne. I tilfælde af accept kan rørproducenten så, om ønsket, fortsætte med opnåelse af DS-certificering eller VA-godkendelse DTC kontakter herefter råvareproducenterne og får, under fortrolighed, oplysninger om råvarernes specifikke kemiske sammensætning. Rørproducenterne kender ikke den specifikke kemiske sammensætning i detaljer. På det grundlag udarbejder DTC et prøvningsprogram. Som standard testes for smag og lugt, TOC og turbiditet (et mål for vandets uklarhed, der skyldes fine opslæmmede partikler). DTC vurderer også, om der skal analyseres for andre specifikke stoffer eller stofgrupper. DTC sender programmet til rørproducenten. Prøvningsresultaterne sendes til DTC, der tager stilling til, om resultaterne er tilfredsstillende for accept af de foreslåede råvarer til brug for drikkevandsrør. En accept (og en senere DS-certificering eller VA-godkendelse) gælder kun et specifikt rørprodukt produceret af en given producent. Såvel produktionsprocessen som råvarevalget vurderes at have betydning for rørets påvirkning af drikkevandskvaliteten. Hvis en eller flere andre rørproducenter beslutter sig for at benytte samme råvare i forbindelse med drikkevandsrør, skal de hver især gennem hele den beskrevne procedure. 11

7 Den toksikologiske vurdering Kravene til plastmaterialer der kommer i kontakt med drikkevand er meget skrappe. Faktisk skrappere end til plastmaterialer der kommer i kontakt med fødevarer. Der er derfor ingen garanti for, at et plastmateriale kan godkendes til kontakt med drikkevand i Danmark, selvom det er godkendt til fødevarekontakt. Langt hovedparten af de tilsætningsstoffer, der bruges til plastrør, er de samme som de tilsætningsstoffer, der bruges til plast beregnet til kontakt med fødevarer. Der er sjældent fastsat specifikke drikkevandskrav for de tilsætningsstoffer, der bruges i plastrør. De fleste tilsætningsstoffer, der bruges til fødevareemballager, er listet på EU s liste over stoffer, for hvilke der foreligger en dokumentation af stoffets toksikologiske egenskaber udtrykt ved en TDI-værdi (se faktaboks). Kvalitetskravet for drikkevand beregnes med baggrund i fastsatte TDI-værdier. Der tildeles 1/10 af TDI-værdien som bidrag fra drikkevand, og den sædvanlige omregning fra TDI til drikkevandskrav sker under den forudsætning, at en voksen person på 70 kg. drikker 2 liter vand dagligt. Er der ikke tilstrækkelige toksikologiske data til, at en TDI-værdi kan fastlægges, kan en TDI-værdi beregnes ud fra computermodeller, som f.eks. en QSAR analyse (se faktaboks). Ud over den forbrugerbeskyttelse der er i kvalitetskravene til drikkevandet, er det en forudsætning for godkendelsen af plastrørene, at stofafgivelsen aftager over tid. Vurdering af smag og lugt Om et plastrør (prøverøret) påvirker en vandprøves smag vurderes af et panel på otte personer, der er trænet i at smage. Ved brug af en særlig testmetode undersøges om vand opbevaret i prøverøret under standardiserede forhold (temperatur og tid) afviger i smag og lugt i forhold til vand opbevaret i neutralt miljø under samme forhold. Hver deltager får udleveret 3 sæt prøveglas hver med 3 glas, hvoraf det ene indeholder vand fra prøverøret, mens de 2 andre indeholder referencevand fra det neutrale miljø. Deltageren skal så angive hvilket af de 3 glas han/hun mener, indeholder vand fra prøverøret, og derefter med en karakter angive, hvor meget smagen og lugten afviger fra referencevandet. Ud fra panelets resultater kan smag og lugt karaktererne beregnes. Fakta om TDI-værdier: 12 TDI-værdier (TDI tolerabelt dagligt Indtag) fastsættes af EU s videnskabelige komité, som den mængde stof man må indtage per kg. kropsvægt per dag hele livet igennem uden sundhedsmæssig risiko. Ved denne fastsættelse tages der højde for specielt følsomme personer, som børn, ældre og syge ved at bruge sikkerhedsfaktorer (ofte en faktor ). Fakta om QSAR: QSAR analyser (Quantitative Strukture Activity Relationschip) er computermodeller, som på baggrund af kendte kemiske stoffer og deres effekt på miljø og menneskers sundhed kan forudsige andre kemiske stoffers effekter på baggrund af deres struktur. 13

8 Fælles nordisk certificeringsordning, INSTA-CERT Et kommende fælles europæisk godkendelsessystem DS-certificeringsordningen for plastrør afløses nu af en INSTA-CERT ordning. Denne er i princippet det samme som en DS-certificering, men er nu baseret på fællesnordiske certificeringsregler på de tekniske egenskaber. Et plastrør, der er INSTA-certificeret er mærket med det såkaldte Nordic Poly Mark og gælder for de fire nordiske lande. En tillægsmærkning med DS viser at dansk drikkevandscertificering forefindes. De danske krav til afsmitning fra plastrør til drikkevand er blandt de skrappeste i Europa. Det skyldes, at det kun er i særlige situationer, at det danske drikkevand desinficeres (kloreres) og derfor skal bakteriers vækstmuligheder begrænses på anden vis. Godkendelserne for drikkevandsrør i de forskellige EU-medlemslande er ikke alle opbygget efter de samme testprincipper, og det er derfor ikke umiddelbart muligt at sammenligne de danske krav med kravene i andre lande. 14 I en overgangsperiode på et års tid vil begge certificeringssystemer ses parallelt. INSTA-CERT er en sammenslutning af de fire nordiske certificeringsorganer for Danmark, Norge, Sverige og Finland.De danske krav til plastrør til drikkevand er blandt de skrappeste Dette vil ændres inden for en overskuelig årrække, hvor etableringen af et fælleseuropæisk acceptsystem (EAS) for byggevarer i kontakt med drikkevand efter planen skal være tilendebragt. Ordningen skal erstatte de forskellige nationale ordninger, der benyttes i dag. Ordningen skal omfatte alle typer af materialer og produkter, der er i kontakt med drikkevand. Det er en forudsætning for etableringen af EAS, at den forbrugerbeskyttelse, der ligger i de nationale ordninger, ikke forringes. 15

9 Nørre Voldgade 48, 3. DK-1358 København K tel: fax:

Krav vedrørende Miljøprøvning og DS-mærkning gældende for INSTA-CERT certificerede PE- og PVC-rør til anvendelse for drikkevandsforsyning i Danmark.

Krav vedrørende Miljøprøvning og DS-mærkning gældende for INSTA-CERT certificerede PE- og PVC-rør til anvendelse for drikkevandsforsyning i Danmark. 2008-06-11 Krav vedrørende Miljøprøvning og DS-mærkning gældende for INSTA-CERT certificerede PE- og PVC-rør til anvendelse for drikkevandsforsyning i Danmark. Dette bilag beskriver de miljøkrav, der skal

Læs mere

Redegørelse for feltundersøgelse af plastrør til drikkevandsbrug

Redegørelse for feltundersøgelse af plastrør til drikkevandsbrug Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 146 Offentligt MILJØstyrelsen 27. november 2005 Vand 2041-0066/67 SR/KRH/4 Redegørelse for feltundersøgelse af plastrør til drikkevandsbrug Baggrund

Læs mere

Ansat ved Odense Vandselskab as 1. maj 1998. Renovering og nyanlæg af vandledning

Ansat ved Odense Vandselskab as 1. maj 1998. Renovering og nyanlæg af vandledning Carsten Hammer Ansat ved Odense Vandselskab as 1. maj 1998 Renovering og nyanlæg af vandledning Odense Vandforsyning Grundlagt 1853 Odense Vandselskab as Dannet i 1994 Navneskifte 1. januar 2010 til VandCenter

Læs mere

VALG AF DRIKKEVANDSRØR I FORURENEDE OMRÅDER

VALG AF DRIKKEVANDSRØR I FORURENEDE OMRÅDER VALG AF DRIKKEVANDSRØR I FORURENEDE OMRÅDER Dansk Vand Konference, november 2016 Rikke Linding Berg, HOFORs Miljøsektion PROBLEMSTILLING Drikkevandsrør findes i forskellige materialer hvilke rør skal anvendes,

Læs mere

Herudover beskrives de generelle regler for produktgodkendelse og deres betydning for sikring af produkternes og systemernes fremtidige kvalitet.

Herudover beskrives de generelle regler for produktgodkendelse og deres betydning for sikring af produkternes og systemernes fremtidige kvalitet. Godkendelser 41 4.0 Godkendelser Godkendelse og certificering af produkter og systemer har høj prioritet hos Uponor. Dette skal ses i sammenhæng med Uponors målsætning om at være en seriøs samarbejdspartner

Læs mere

Velkommen 2. 1. Generel information 2. 1.1. Hvad er Nordic Poly Mark? 2. 1.3. Hvorfor forlange Nordic Poly Mark? 3

Velkommen 2. 1. Generel information 2. 1.1. Hvad er Nordic Poly Mark? 2. 1.3. Hvorfor forlange Nordic Poly Mark? 3 www.nordicpolymark.com Velkommen 2 1. Generel information 2 1.1. Hvad er Nordic Poly Mark? 2 1.2 Hvad er frivillig produktcertificering? 2 1.3. Hvorfor forlange Nordic Poly Mark? 3 1.4. Hvad indebærer

Læs mere

Hvordan opfyldes kravene i det ny Bygningsreglement og vandnormen

Hvordan opfyldes kravene i det ny Bygningsreglement og vandnormen Hvordan opfyldes kravene i det ny Bygningsreglement og vandnormen TEMADAG-VAND 09. april 2008 Leon Buhl Teknologisk Institut Lovgivning og bygningsreglementet Hvordan fungerer regelsættet? Bygningsreglementet

Læs mere

Vandkølere, ismaskiner og amerikanerkøleskabe - risiko for skadelige bakterier

Vandkølere, ismaskiner og amerikanerkøleskabe - risiko for skadelige bakterier Vandkølere, ismaskiner og amerikanerkøleskabe - risiko for skadelige bakterier Vandtemadag Den 25. februar 2008 Leon Buhl En historie fra det virkelige liv En historie fra det virkelige liv En historie

Læs mere

Materialevalg og anlægsudformning

Materialevalg og anlægsudformning Materialevalg og anlægsudformning Valg af materialer og komponenter til varmtvandsanlæg Udformningen af varmtvandsanlæg med henblik på at overholde BR08 og DS 439 Leon Buhl, ingeniør Teknologisk Institut

Læs mere

Drikkevandsrør af plast i forurenet jord

Drikkevandsrør af plast i forurenet jord Drikkevandsrør af plast i forurenet jord Vurdering af risiko Seniorprojektleder Kim Haagensen, Orbicon Civilingeniør, kemi Drikkevandsrør af plast i forurenet jord Disposition Baggrund Permeation generelt

Læs mere

VA-Bekendtgørelsen. Leon Buhl Teknologisk Institut

VA-Bekendtgørelsen. Leon Buhl Teknologisk Institut VA-Bekendtgørelsen Leon Buhl Teknologisk Institut Godkendelser BR10 2012 BR 10 kap. 8.4.1 Generelt Stk. 6 Fabriksfremstillede produkter, der indgår i eller tilsluttes vandinstallationer, skal for så vidt

Læs mere

Bekendtgørelse om markedsføring og salg af byggevarer i kontakt. med drikkevand

Bekendtgørelse om markedsføring og salg af byggevarer i kontakt. med drikkevand Bekendtgørelse om markedsføring og salg af byggevarer i kontakt med drikkevand I medfør af 28, stk. 2, 30, stk. 2, 31, stk. 1, og 31 A, stk. 1, i byggeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1185 af 14. oktober

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1...Indledning. Tegninger. Side 2...Skema. Side 3...Slanger. Side 4...Slangeafruller. Side 5...Isolering.

Indholdsfortegnelse. Side 1...Indledning. Tegninger. Side 2...Skema. Side 3...Slanger. Side 4...Slangeafruller. Side 5...Isolering. Jordvarme Indholdsfortegnelse Side 1......Indledning. Tegninger Side 2.....Skema. Side 3........Slanger. Side 4......Slangeafruller. Side 5......Isolering. Side 6......Manifold / Brønd. Side 7....Brønd.

Læs mere

Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 6 2004. VA-godkendelse af vandbehandlingsanlæg til montering i husinstallationer

Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 6 2004. VA-godkendelse af vandbehandlingsanlæg til montering i husinstallationer Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 6 2004 VA-godkendelse af vandbehandlingsanlæg til montering i husinstallationer Indhold FORORD 5 1 LOVGIVNING 6 2 ANLÆG OMFATTET AF ORDNINGEN 7 3 ANSØGNING OM VA-GODKENDELSE

Læs mere

Ved ledningsarbejder i nærheden af eksisterende anlagte ledninger skal der tages særlige hensyn til disse, så installationen ikke forringes.

Ved ledningsarbejder i nærheden af eksisterende anlagte ledninger skal der tages særlige hensyn til disse, så installationen ikke forringes. 1. Produkter Et ledningssystems levetid afhænger af en lang række forhold lige fra materialer og installation til de forskellige påvirkninger af ledningssystemet i hele driftsperioden. Først er der valg

Læs mere

Let adgang til frisk og koldt drikkevand i dagtilbud

Let adgang til frisk og koldt drikkevand i dagtilbud Let adgang til frisk og koldt drikkevand i dagtilbud ANBEFALING Børn og unge bør have let adgang til friskt, koldt og rigeligt drikkevand. Det er vigtigt for børns udvikling og trivsel, at der findes et

Læs mere

Fernco Koblinger - skaber tætte rørsamlinger

Fernco Koblinger - skaber tætte rørsamlinger Fernco Koblinger - skaber tætte rørsamlinger Til nyanlæg og reparationer Universelle rørsamlinger Godkendte løsninger edre økonomi Den bedste løsning Ambolten 1 DK-6800 Varde Telefon: +45 7516 9029 Fax:

Læs mere

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Randers Kommune Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Teknisk forvaltning vand og virksomheder Oktober 2001 Tilsyn Randers Kommune fører

Læs mere

Kloakering. Opmåling og valg af afløbsmaterialer.

Kloakering. Opmåling og valg af afløbsmaterialer. Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Kloakering. Opmåling og valg af afløbsmaterialer. Uddannelsen indgår i rørlæggeruddannelsen Forord Dette hæfte er udviklet af Efteruddannelsesudvalget

Læs mere

Afsmitning fra fødevarekontaktmaterialer lovgivning og fokusområder

Afsmitning fra fødevarekontaktmaterialer lovgivning og fokusområder Afsmitning fra fødevarekontaktmaterialer lovgivning og fokusområder IDA Levnesmiddelselskabet 21. marts 2017 Mette Holm, Fødevarestyrelsen Indhold Hvad er FKM? Hvordan håndteres det? Hvorfor forbyder man

Læs mere

VAFOS UltraGrip. VAFOS Vand- og afløbsprodukter G R I B E R O G TÆ T N E R S E LV PÅ D E M E S T TÆ R R E D E R Ø R LEVERES NU OP TIL DN400

VAFOS UltraGrip. VAFOS Vand- og afløbsprodukter G R I B E R O G TÆ T N E R S E LV PÅ D E M E S T TÆ R R E D E R Ø R LEVERES NU OP TIL DN400 2. G e n e r a t i o n LEVERES NU OP TIL DN400 Optimal tolerance pr. dimension & fuld trækfasthed G R I B E R O G TÆ T N E R S E LV PÅ D E M E S T TÆ R R E D E R Ø R VAFOS Vand- og afløbsprodukter 2. generation

Læs mere

produkt datablad med AISI 316 bolte Max 5 bar Tryk

produkt datablad med AISI 316 bolte Max 5 bar Tryk OP1300 link seal med AISI 316 bolte Tryk Max 5 bar Temp. Type A4 (EPDM sort) -40ºC til +110º Type B-A4 (EPDM blå) -40ºC til +110º Type O-A4 (Nitril grøn) -40ºC til +110º Type T-8.8 (Silikone grå) -55ºC

Læs mere

Generelle VA-Godkendelsesbetingelser VA G-02

Generelle VA-Godkendelsesbetingelser VA G-02 Generelle VA-Godkendelsesbetingelser VA G-02 Generelle bestemmelser for VA-godkendelse af produkter til anvendelse I forbindelse med vand og afløb i bygninger. Side 1 af 11 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...

Læs mere

Sikring af vandkvalitet ved prøvning af komponenter

Sikring af vandkvalitet ved prøvning af komponenter Sikring af vandkvalitet ved prøvning af komponenter Sten Kloppenborg Sektionsleder. VA prøvning og inspektion Ivan Christensen Civilingeniør. Kemi og vandteknik Krav til komponenter anvendt i drikkevandsinstallationer.

Læs mere

Afsmitning til drikkevand fra plastrør anvendt til vandforsyningsformål

Afsmitning til drikkevand fra plastrør anvendt til vandforsyningsformål Afsmitning til drikkevand fra plastrør anvendt til vandforsyningsformål - Identifikation af potentielle stoffer ISBN: 87-90455-43-6 Rapport udarbejdet for Vandpanelet September 2004 1 INDHOLDSFORTEGNELSE:

Læs mere

Miljø og Teknik. Orientering til ejere af private brønde og boringer om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten

Miljø og Teknik. Orientering til ejere af private brønde og boringer om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Miljø og Teknik Orientering til ejere af private brønde og boringer om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Miljø og Teknik Drikkevand August 2014 Tilsyn Miljø og Teknik fører tilsyn med drikkevandet

Læs mere

Temadag om Vandinstallationer med indbygget fremtid 22. maj DS Certificering A/S. Godkendelser og certificering

Temadag om Vandinstallationer med indbygget fremtid 22. maj DS Certificering A/S. Godkendelser og certificering Temadag om Vandinstallationer med indbygget fremtid 22. maj 2007 DS Certificering A/S Godkendelser og certificering Program Godkendelser og certificering CE-mærkning Godkendelser, VA og MK Certificering

Læs mere

Dansk Vand Konference 2010

Dansk Vand Konference 2010 Dansk Vand Konference 2010 DANVA, Århus 12-13. oktober 2010 Kalkudfældning i PE ledninger De problemer det kan medføre Og løsninger Henrik Aktor Lad os lige få det på plads! Hvad er problemet Kalkudfældninger

Læs mere

systemet Et krydsbundet krympemuffesystem til præisolerede rørsystemer

systemet Et krydsbundet krympemuffesystem til præisolerede rørsystemer systemet Et krydsbundet krympemuffesystem til præisolerede rørsystemer det sikreste krympemuffesystem til præisolerede rør Samme muffeteknik til alle samlinger Krympestyrken i den krydsbundne polyethylen

Læs mere

Systemer til tætning af gennemføringer i brandteknisk klassificerede bygningsdele

Systemer til tætning af gennemføringer i brandteknisk klassificerede bygningsdele MK 6.00/009 8. udgave Januar 2014 Systemer til tætning af gennemføringer i brandteknisk klassificerede bygningsdele MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser ETA-Danmark A/S Kollegievej 6 DK-2920 Charlottenlund

Læs mere

Håndbog for VVS-Installatører. Svendborg

Håndbog for VVS-Installatører. Svendborg Håndbog for VVS-Installatører Svendborg Forord Denne pjece er til autoriserede VVS-installatører, som dagligt arbejder med vand-installationer. Vi har samlet en kort beskrivelse af de gældende regler om

Læs mere

Informationskampagne vedr. kontrol af VA-godkendelser og VAmærkning

Informationskampagne vedr. kontrol af VA-godkendelser og VAmærkning Informationskampagne vedr. kontrol af og VAmærkning Erhvervs- og Byggestyrelsen kommer på kontrolbesøg i september og oktober 2011 Vi kontrollerer, om vandhaner, vandbehandlingsfiltre og andet udstyr til

Læs mere

Henvisning i BR om at installationer skal udføres i henhold til normerne

Henvisning i BR om at installationer skal udføres i henhold til normerne BR 95 og BR-S 98 angiver de overordnede regler Vandnormen og Afløbsnormen Henvisning i BR om at installationer skal udføres i henhold til normerne SBi s anvisninger henvisning i BR om at SBi s anvisninger

Læs mere

GDV mærket hvad indebærer det? Temadag om Vandinstallationer og - komponenter Aarhus, den 12. december 2013

GDV mærket hvad indebærer det? Temadag om Vandinstallationer og - komponenter Aarhus, den 12. december 2013 GDV mærket hvad indebærer det? Temadag om Vandinstallationer og - komponenter Aarhus, den 12. december 2013 Sten Kloppenborg Sektionsleder, VA prøvning og inspektion Agenda Baggrund for Godkendt til drikkevand

Læs mere

Brug af filtre og vandbehandlingsanlæg muligheder, systemer, regler og standarder

Brug af filtre og vandbehandlingsanlæg muligheder, systemer, regler og standarder Brug af filtre og vandbehandlingsanlæg muligheder, systemer, regler og standarder Vandtemadag Den 25. februar 2008 Leon Buhl & Sten Kloppenborg Program Hvad siger lovgivningen og hvad er reglerne for anvendelse

Læs mere

Nyhedsbrev 01-2007. Insta-Cert den nordiske certificeringsordning. VA produkter nu klar til det nordiske marked. Fordelene ved Nordic Poly Mark

Nyhedsbrev 01-2007. Insta-Cert den nordiske certificeringsordning. VA produkter nu klar til det nordiske marked. Fordelene ved Nordic Poly Mark Insta-Cert den nordiske certificeringsordning VA produkter nu klar til det nordiske marked Fordelene ved Nordic Poly Mark Hvilke produkter er certificerede Ny hjemmeside Insta-Cert den nordiske certificeringsordning

Læs mere

Vandinstallationer og komponenter til fremtidens krav 12. december Analyser for eftervisning og opfyldelse af de drikkevandsmæssige krav

Vandinstallationer og komponenter til fremtidens krav 12. december Analyser for eftervisning og opfyldelse af de drikkevandsmæssige krav Vandinstallationer og komponenter til fremtidens krav 12. december 2013 Analyser for eftervisning og opfyldelse af de drikkevandsmæssige krav Krav vedrørende plast Parameter 1) Analysemetode Testkrav Bemærkninger

Læs mere

Håndhævelsesvejledning for opfølgning ved konstatering af utilfredsstillende drikkevandskvalitet for vandforsyningsanlæg < 3.000 m 3 /år.

Håndhævelsesvejledning for opfølgning ved konstatering af utilfredsstillende drikkevandskvalitet for vandforsyningsanlæg < 3.000 m 3 /år. 1 Håndhævelsesvejledning for opfølgning ved konstatering af utilfredsstillende drikkevandskvalitet for vandforsyningsanlæg < 3.000 m 3 /år. 1. Lovgivning Lovgrundlaget for drikkevandskvalitet på enkeltanlæg:

Læs mere

Bekendtgørelse om udstedelse af godkendelser for byggevarer i kontakt med drikkevand

Bekendtgørelse om udstedelse af godkendelser for byggevarer i kontakt med drikkevand Bekendtgørelse om udstedelse af godkendelser for byggevarer i kontakt med drikkevand I medfør af 28, stk. 2, 31, stk. 1, og 31A, stk. 1 i byggeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1185 af 14. oktober 2010,

Læs mere

ORIGINAL LINK SEAL COBALCH Tætninger

ORIGINAL LINK SEAL COBALCH Tætninger COBALCH Tætninger ORIGINAL LINK SEAL modul murtætning installeres hurtigt og nemt. Arkitekter, ingeniører, bygnings- og rørledningsfirmaer foretrækker fordelene ved den ORIGINAL LINK SEAL. - tryktæt fra

Læs mere

Bekendtgørelse om udstedelse af godkendelser for byggevarer i kontakt med drikkevand

Bekendtgørelse om udstedelse af godkendelser for byggevarer i kontakt med drikkevand BEK nr 666 af 20/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 23. juni 2015 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2014/3262 Senere

Læs mere

Fremtidig godkendelse af drikkevandskomponenter. Leon Buhl Energi & Klima, Teknologisk Institut

Fremtidig godkendelse af drikkevandskomponenter. Leon Buhl Energi & Klima, Teknologisk Institut Fremtidig godkendelse af drikkevandskomponenter Leon Buhl Energi & Klima, Teknologisk Institut 1 Godkendelser BR 10 kap. 8.4.1 Generelt Stk. 6 Fabriksfremstillede produkter, der indgår i eller tilsluttes

Læs mere

Metalafgivelse til drikkevand. Frank Fontenay, FORCE Technology

Metalafgivelse til drikkevand. Frank Fontenay, FORCE Technology Metalafgivelse til drikkevand Frank Fontenay, FORCE Technology Temadag om sikre systemer til brugsvand TI Århus 25 februar 2008 Krav til drikkevand og materialer Drikkevand er et levnedsmiddel Krav til

Læs mere

Vandinstallationer med dokumenterede komponenter. Leon Buhl Energi & Klima, Teknologisk Institut

Vandinstallationer med dokumenterede komponenter. Leon Buhl Energi & Klima, Teknologisk Institut Vandinstallationer med dokumenterede komponenter Leon Buhl Energi & Klima, Teknologisk Institut Oversigt over indlæg Krav til drikkevandskvalitet Byggelovgivningen i Danmark Obligatorisk godkendelse af

Læs mere

Svar Den danske lovgivning sikrer helt generelt borgerne et godt drikkevand i Danmark.

Svar Den danske lovgivning sikrer helt generelt borgerne et godt drikkevand i Danmark. Miljø- og Planlægningsudvalget 2010-11 MPU alm. del Bilag 603 Offentligt J.nr. NST-4601-00072 Den Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. CY stillet af Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg Spørgsmål

Læs mere

Kvalitetssikring og produkttest

Kvalitetssikring og produkttest Kvalitetssikring og produkttest 33 3.0 Kvalitetssikring og produkttest Uponors kvalitetsstyringssystem omfatter alle faser i et produkts levetid. Systemet sikrer således ikke kun det enkelte produkts kvalitet,

Læs mere

Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri

Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Opgaver afløbsmaterialer Afløbssystemer i PVC 1. Hvad betyder forkortelsen PVC? 2. Hvilken standard angiver krav, prøvning og mærkning af PVC-rør? 3.

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om udstedelse af godkendelser for byggevarer i kontakt med drikkevand

UDKAST. Bekendtgørelse om udstedelse af godkendelser for byggevarer i kontakt med drikkevand UDKAST Bekendtgørelse om udstedelse af godkendelser for byggevarer i kontakt med drikkevand I medfør af 28, stk. 2, 31, stk. 1, og 31A, stk. 1 i byggeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1185 af 14. oktober

Læs mere

Vejledning om vandforsyningslovens kvalitetskrav af betydning for materialer i kontakt med drikkevandet

Vejledning om vandforsyningslovens kvalitetskrav af betydning for materialer i kontakt med drikkevandet Notat Vandsektor, byer og klimatilpasning J.nr. NST-400-00012 Ref. thhvi/ancdu Den 23. december 2011 Vejledning om vandforsyningslovens kvalitetskrav af betydning for materialer i kontakt med drikkevandet

Læs mere

Statusvurdering vedr. afgivelse af organiske stoffer fra plastrør til drikkevand. Miljøprojekt nr. 1443, 2012

Statusvurdering vedr. afgivelse af organiske stoffer fra plastrør til drikkevand. Miljøprojekt nr. 1443, 2012 Statusvurdering vedr. afgivelse af organiske stoffer fra plastrør til drikkevand Miljøprojekt nr. 1443, 2012 Titel: Statusvurdering vedr. afgivelse af organiske stoffer fra plastrør til drikkevand Redaktion:

Læs mere

slanger produktkatalog Se katalogbiblioteket på

slanger produktkatalog Se katalogbiblioteket på produktkatalog Se katalogbiblioteket på www.betechseals.dk indhold Side Slanger til mange formål 4 Materialer 4 Spændebånd 4 PVC-slanger Suge- og trykslange 5 Ventilationsslange 5 Benzin- og olieslange

Læs mere

Korrosion i installationer kan undgås. Danvakdagen 5. april 2017 Leon Steen Buhl, Teknologisk Institut

Korrosion i installationer kan undgås. Danvakdagen 5. april 2017 Leon Steen Buhl, Teknologisk Institut Korrosion i installationer kan undgås Danvakdagen 5. april 2017 Leon Steen Buhl, Teknologisk Institut Agenda Hvad er korrosion i VVS installationer Vandkvalitet Materialer og korrosion Rustfrit stålrør

Læs mere

Den nye INSTA-CERT. certificering. en fællesnordisk ordning

Den nye INSTA-CERT. certificering. en fællesnordisk ordning Den nye INSTA-CERT certificering en fællesnordisk ordning En fællesnordisk certificering gennem den uafhængige INSTA-CERT-organisation Certificeringsprocessen administreres og overvåges af den uafhængige

Læs mere

TEORETISKE MÅL FOR EMNET:

TEORETISKE MÅL FOR EMNET: TEORETISKE MÅL FOR EMNET: Kendskab til organiske forbindelser Kende alkoholen ethanol samt enkelte andre simple alkoholer Vide, hvad der kendetegner en alkohol Vide, hvordan alkoholprocenter beregnes;

Læs mere

Eksempel på tekniske krav i udbud af PVC-U rør og formstykker

Eksempel på tekniske krav i udbud af PVC-U rør og formstykker Eksempel på tekniske krav i udbud af PVC-U rør og formstykker Xkøbing kommunes tekniske forvaltning skal renovere og udbygge kloakanlægget i kommunen. Kvaliteten af ledningsanlægget skal via planlægning

Læs mere

Baggrund. Mærkning og krav til rør DANVA temadag 25 september 2014

Baggrund. Mærkning og krav til rør DANVA temadag 25 september 2014 Mærkning og krav til rør DANVA temadag 25 september 2014 Sten Kloppenborg Sektionsleder, VA prøvning og inspektion Baggrund Der sker ændringer i mærkningen vedr. INSTA- CERT og dermed DS mærkningen. Vandforsyningerne

Læs mere

VEUD ekstraopgave Opgave nr

VEUD ekstraopgave Opgave nr Opgavens art: Opgaveformulering: Fagområde: Opgavens varighed: 25 teorispørgsmål omkring materialerne Giv en skriftlig besvarelse på en række teoretiske spørgsmål Ekstrudering 3 timer / 4 lektioner Niveau,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Kræves ikke Anvendelse: 2 kg & 4 kg plastik boks Leverandør:

SIKKERHEDSDATABLAD. Kræves ikke Anvendelse: 2 kg & 4 kg plastik boks Leverandør: 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1/5 PR-nr. Kræves ikke Anvendelse: Svejseelektrode. Emballage: 2 kg & 4 kg plastik boks Leverandør: Top-Tek A/S Industrivej 2 DK-6690 Gørding Tlf.:

Læs mere

Materialevalg til vandinstallationer i Rønne

Materialevalg til vandinstallationer i Rønne Rønne Vand- og Varmeforsyning A.m.b.a. marts 2010 Materialevalg til vandinstallationer i Rønne Vand fra værk til forbruger Det er målet for Rønne Vand- og Varmeforsyning (RVV) at producere drikkevand af

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1...Indledning. Side 2...Tegninger. Side 3...Skema. Side 4...Slanger. Side 5...Slangeafruller. Side 6...Isolering.

Indholdsfortegnelse. Side 1...Indledning. Side 2...Tegninger. Side 3...Skema. Side 4...Slanger. Side 5...Slangeafruller. Side 6...Isolering. Jordvarme Indholdsfortegnelse Side 1......Indledning. Side 2......Tegninger. Side 3.....Skema. Side 4........Slanger. Side 5......Slangeafruller. Side 6......Isolering. Side 7......Manifold / Brønd. Side

Læs mere

ETA-Danmark TI TEMADAG Vandinstallationer og -komponenter til fremtidens krav 12. December 2013

ETA-Danmark TI TEMADAG Vandinstallationer og -komponenter til fremtidens krav 12. December 2013 ETA-Danmark TI TEMADAG Vandinstallationer og -komponenter til fremtidens krav 12. December 2013 ETA-Danmark A/S er et datterselskab af Dansk Standard ETA-Danmark A/S er akkrediteret af som Teknisk vurderingsorgan

Læs mere

Plast er ikke bare Plast Hvad enhver teknikker bør vide om plast

Plast er ikke bare Plast Hvad enhver teknikker bør vide om plast Plast Center Danmark Plast er ikke bare Plast Hvad enhver teknikker bør vide om plast Mia Katharina Andersen Podlech Teknisk Projektleder Ph.D. Kemiingeniør Vejle, d. 1. november 2012 1 Plast er ikke bare

Læs mere

mhtml:file://c:\users\susanne Mann Skou\Documents\Vandværk\Målere\Tilbagestrø...

mhtml:file://c:\users\susanne Mann Skou\Documents\Vandværk\Målere\Tilbagestrø... Side 1 af 5 Publikationer Tilbagestrømningssikring af vandforsyningssystemer Forside Indhold Kolofon Download Søg Forrige Næste 5 Krav til tilbagestrømningssikring i dansk lovgivning De overordnede krav

Læs mere

Bilag 2.1. Materialespecifikationer for ledninger af plast

Bilag 2.1. Materialespecifikationer for ledninger af plast Bilag 2.1 Materialespecifikationer for ledninger af plast Tekniske krav: Plastrør skal som minimum overholde kravene i efterfølgende tabeller. Side 2 af 9 Tabel 1.1 - er for Glat PVC rør Reference til

Læs mere

Vandinstallationer og komponenter til fremtidens krav 12. december 2013. Særlige krav til ikke-faste dele af vandinstallationen

Vandinstallationer og komponenter til fremtidens krav 12. december 2013. Særlige krav til ikke-faste dele af vandinstallationen Vandinstallationer og komponenter til fremtidens krav 12. december 2013 Særlige krav til ikke-faste dele af vandinstallationen Den nye drikkevandsordning omfatter ikke: Ikke-faste installationer: Installationer,

Læs mere

Teori 10. KlasseCenter Vesthimmerland

Teori 10. KlasseCenter Vesthimmerland TEORETISKE MÅL FOR EMNET: Kendskab til organiske forbindelser Kende alkoholen ethanol samt enkelte andre simple alkoholer Vide, hvad der kendetegner en alkohol Vide, hvordan alkoholprocenter beregnes;

Læs mere

Udformning af varmtvandsinstallationen

Udformning af varmtvandsinstallationen Udformning af varmtvandsinstallationen Leon Buhl Teknologisk Institut Energi & Klima Installation & Kalibrering Hovedindhold i indlæg Hvor er der kritiske steder i installationen? Indretning af små installationer

Læs mere

Materialer og levetider

Materialer og levetider Materialer og levetider 19 2.0 Materialer og levetider Plast I dag anvendes primært plast til rørsystemer inden for vandforsyning og kloaksystemer. Uponors systemløsninger er baseret på tre plasttyper:

Læs mere

Forenklet kontrol af drikkevand

Forenklet kontrol af drikkevand Forenklet kontrol af drikkevand Hjælp til læsning af en analyserapport! September 2007 Forord De gældende bestemmelser om drikkevand skal sikre alle forbrugere drikkevand af god kvalitet, og der skal derfor

Læs mere

Notat. Bilag 2 Tillægsnotat afsmitning (prækvalifikation) Specifikke detaljer til udbudsmateriale (afsmitning)

Notat. Bilag 2 Tillægsnotat afsmitning (prækvalifikation) Specifikke detaljer til udbudsmateriale (afsmitning) Notat KONCEPT FOR UDBUDSMATERIALE - LEVERANCER AF PLASTRØR TIL VANDFORSYNING Vejledning 18. november 2009 Indholdsfortegnelse: 1. Baggrund... 2 2. Læsevejledning... 2 3. Anbefalinger ved prækvalifikation,

Læs mere

Vandkvalitet og kontrol

Vandkvalitet og kontrol Vandkvalitet og kontrol For at sikre forbrugerne drikkevand af god kvalitet føres der løbende kontrol med såvel kvaliteten af grundvandet i indvindingsboringer som af drikkevandet på vandværkerne og hos

Læs mere

Undervisningsforløb om plast:

Undervisningsforløb om plast: Øvelsesvejledning samt en plan for et uv-forløb om plast. Desuden er der en prøve, som mine elever har udarbejdet og en elevs forsøg på at lave et flow-chart over analysen i WOW - DetEtPlast. Det skal

Læs mere

Tætningssystemer - til rør og brønde af beton og plast

Tætningssystemer - til rør og brønde af beton og plast Tætningssystemer - til rør og brønde af beton og plast Holdbare samlinger Godkendte løsninger Bedre økonomi Den bedste løsning Ambolten 1 DK-6800 Varde Telefon: +45 7516 9029 Fax: +45 7516 9405 info@lauridsen-hi.dk

Læs mere

Energieffektivitet og fleksibilitet

Energieffektivitet og fleksibilitet Energieffektivitet og fleksibilitet LOGSTOR FlexPipe Fleksible præisolerede rør til fjernvarme Fleksible rørsystemer til store og små fjernvarmeanlæg Det yderste, beskyttende kapperør er fremstillet af

Læs mere

Vandkvalitet og risiko for korrosion. Leon Buhl Teknologisk Institut

Vandkvalitet og risiko for korrosion. Leon Buhl Teknologisk Institut Vandkvalitet og risiko for korrosion Leon Buhl Teknologisk Institut Leon Buhl, Teknologisk Vandkvalitet og risiko for korrosion 1. Korrosion generelt Leon Buhl, Teknologisk Bygningsreglementerne 8.4 Vand-

Læs mere

Aage Vestergaard Larsen A/S Klostermarken 3 DK-9550 Mariager Tlf: +45 98 54 16 55 CVR: DK-34 22 89 14 info@avl.dk avl.dk

Aage Vestergaard Larsen A/S Klostermarken 3 DK-9550 Mariager Tlf: +45 98 54 16 55 CVR: DK-34 22 89 14 info@avl.dk avl.dk 1. IDENTIFIKATION AF STOF/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. 1.1 Identifikation af stof eller kemisk produkt: Dette sikkerhedsdatablad dækker alle typer af polyethylene (PE) fra Aage Vestergaard

Læs mere

Fødevarestyrelsen. Nye regler for spirevirksomheder. 25.07.2013 J.nr. 2013-28-2301-01326/NLN/CAM

Fødevarestyrelsen. Nye regler for spirevirksomheder. 25.07.2013 J.nr. 2013-28-2301-01326/NLN/CAM Fødevarestyrelsen FØDEVARESTYRELSEN 25.07.2013 J.nr. 2013-28-2301-01326/NLN/CAM Nye regler for spirevirksomheder 1 Indledning Europa Kommissionen har i marts 2013 vedtaget fire nye forordninger, som skal

Læs mere

Forenklet kontrol af drikkevand

Forenklet kontrol af drikkevand POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Forenklet kontrol af drikkevand Hjælp til læsning af en analyserapport! Juni 2013 Forord De gældende

Læs mere

Ansøgningsprocessen. ved sekretariatsleder Ole Ravn

Ansøgningsprocessen. ved sekretariatsleder Ole Ravn Ansøgningsprocessen ved sekretariatsleder Ole Ravn Testning Step 1 Ansøger Læs vejledninger og materialespecifikation Strukturér ansøgningen, fx hvor mange ansøgninger skal der indsendes i forhold til

Læs mere

Behovet for videregående vandbehandling fra et vandforsyningssynspunkt. Hydrogeolog Johan Linderberg, Vandcenter Syd

Behovet for videregående vandbehandling fra et vandforsyningssynspunkt. Hydrogeolog Johan Linderberg, Vandcenter Syd Behovet for videregående vandbehandling fra et vandforsyningssynspunkt Hydrogeolog Johan Linderberg, Vandcenter Syd Præmisser for vores arbejde Overholde krav til drikkevand ved forbrugeren Bemærk: Ingen

Læs mere

Rollefordelingen mellem stat, region og kommune i sager om forurening af grundvand og eller drikkevand

Rollefordelingen mellem stat, region og kommune i sager om forurening af grundvand og eller drikkevand Bilag 1 Klima og Miljøudvalget NOTAT: Rollefordelingen mellem stat, region og kommune i sager om forurening af grundvand og eller drikkevand Spørgsmål om forurening af grundvand og drikkevand varetages

Læs mere

VEUD ekstraopgave Opgave nr. 63-11

VEUD ekstraopgave Opgave nr. 63-11 Opgavens art: Opgaveformulering: Fagområde: Opgavens varighed: 25 teorispørgsmål i ekstruderingsprocesserne Giv en skriftlig besvarelse på en række teoretiske spørgsmål Ekstrudering 3 timer / 4 lektioner

Læs mere

Spørgsmål og svar fra informationsmøde d. 14. maj 2013

Spørgsmål og svar fra informationsmøde d. 14. maj 2013 Dato Ansvarlig Sags ID. 16. maj 2013 Frits Klemmensen USG-2013-00007 Spørgsmål og svar fra informationsmøde d. 14. maj 2013 Spørgsmål Kloak: Hvorfor laver man ikke regnvandskloak alle steder? Hvor skelner

Læs mere

Spørgsmål 70 Kan nikkel- henholdsvis blyindholdet i drikkevand påvirke helbredet hos mennesker?

Spørgsmål 70 Kan nikkel- henholdsvis blyindholdet i drikkevand påvirke helbredet hos mennesker? Erhvervsudvalget 2009-10 ERU alm. del Svar på Spørgsmål 76 Offentligt ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTEREN 18. januar 2010 Foreløbige besvarelser af spørgsmålene 67-76, 78-92, 94-107 og 109 alm. del stillet

Læs mere

Bekendtgørelse om udstedelse af godkendelser for byggevarer i kontakt med drikkevand 1)

Bekendtgørelse om udstedelse af godkendelser for byggevarer i kontakt med drikkevand 1) BEK nr 31 af 21/01/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2616/1754-0002

Læs mere

ORIGINAL LINK SEAL COBALCH Tætninger

ORIGINAL LINK SEAL COBALCH Tætninger ORIGINAL LINK SEAL COBALCH Tætninger ORIGINAL LINK SEAL modul murtætning installeres hurtigt og nemt. Arkitekter, ingeniører, bygnings- og rørledningsfirmaer foretrækker fordelene ved den ORIGINALE LINK

Læs mere

PRÆSENTATION AF VAREFAKTAS KRAV TIL SUTTEFLASKER, SERVICE OG BESTIK TIL SMÅBØRN

PRÆSENTATION AF VAREFAKTAS KRAV TIL SUTTEFLASKER, SERVICE OG BESTIK TIL SMÅBØRN PRÆSENTATION AF VAREFAKTAS KRAV TIL SUTTEFLASKER, SERVICE OG BESTIK TIL SMÅBØRN TILLÆG TIL FORSKRIFT FOR SUTTEFLASKER, SERVICE OG BESTIK TIL SMÅBØRN VF 5223:1 Side 1 GYLDIGHEDSOMRÅDE Service og bestik

Læs mere

Fødevarekontaktmaterialer (FKM) regler og grænseflade til byggevarer. Jan Petersen Fødevarestyrelsen

Fødevarekontaktmaterialer (FKM) regler og grænseflade til byggevarer. Jan Petersen Fødevarestyrelsen Fødevarekontaktmaterialer (FKM) regler og grænseflade til byggevarer Jan Petersen Fødevarestyrelsen VA-godkendelsesordningen Ophører pr. 1. april 2013 Og hvad så? 2 nye sæt regler: FKM og Byggevarer Regler

Læs mere

En krydsbunden krympemuffe til præisolerede rørsystemer

En krydsbunden krympemuffe til præisolerede rørsystemer En krydsbunden krympemuffe til præisolerede rørsystemer den sikre og slanke krympemuffe til præisolerede rør Dobbelttætning sikrer fuldstændig tæthed i hele levetiden Høj krympetemperatur sikrer, at muffen

Læs mere

Anmeldelse af farlige stoffer og materialer

Anmeldelse af farlige stoffer og materialer Anmeldelse af farlige stoffer og materialer De vigtigste regler om anmeldelse af farlige stoffer og materialer til Produktregisteret. Vejledningen handler om, hvornår virksomheder, som fremstiller eller

Læs mere

Vurdering af nye stoffer. i forhold til jordforureninger

Vurdering af nye stoffer. i forhold til jordforureninger Vurdering af nye stoffer i forhold til jordforureninger Indlæggets forfatter: Katrine Smith AC-tekniker i enheden Jord og Affald i Miljøstyrelsen Civilingeniør Email: kasmi@mst.dk Indhold Tilblivelsen

Læs mere

Fremstilling af økologisk fiskefoder februar 2010

Fremstilling af økologisk fiskefoder februar 2010 Fremstilling af økologisk fiskefoder februar 2010 I forbindelse med ønsket om at erstatte fiskemel i fiskefoder med alternative vegetabilske proteinkilder er der i FØJO III projektet blevet udvalgt tre

Læs mere

HL Muffer danner en 100% tæt overgang mellem kloakrør i beton, ler og støbejern og pvc/pp.

HL Muffer danner en 100% tæt overgang mellem kloakrør i beton, ler og støbejern og pvc/pp. HL Muffer danner en 100% tæt overgang mellem kloakrør i beton, ler og støbejern og pvc/pp. EKSPANSIONSMUFFEN: Indvendig foring, der gør at kloakmesteren nemt og hurtigt løser opgaver f.eks. ind under sokler

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. NU-CIDEX, færdigblandet opløsning, flaske A og flaske B. Dampe/aerosoler kan irritere luftvejene. Kan irritere øjnene og huden.

SIKKERHEDSDATABLAD. NU-CIDEX, færdigblandet opløsning, flaske A og flaske B. Dampe/aerosoler kan irritere luftvejene. Kan irritere øjnene og huden. 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1/6 NU-CIDEX, færdigblandet opløsning, flaske A og flaske B PR-nr. Endnu ikke tildelt Anvendelse: Desinfektionsmiddel Emballage: 5000 ml Leverandør:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til EU-Direktiv 2001/58/EF RTV 1473 - cartg (310ml - 330g)

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til EU-Direktiv 2001/58/EF RTV 1473 - cartg (310ml - 330g) 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN Handelsnavn : Anvendelse : Silikone Elastomer Firma : Momentive Performance Materials GmbH Chempark Leverkusen Gebaeude V7 DE - 51368 Leverkusen

Læs mere

Gulvbelægninger til vådrum

Gulvbelægninger til vådrum Gulvbelægninger til vådrum MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser 1 Forudsætninger... 3 MK-godkendelsesordningen... 3 Ansøgning om MK-godkendelse... 3 Prøvning... 4 Krav... 6 Mærkning... 6 Kontrol...

Læs mere

Banketfald. Tåler trafiklast. Sikker installation. Fleksible muffer - 7,50º. Dokumenteret lang levetid. Wavin ø1000 TEGRA brønd

Banketfald. Tåler trafiklast. Sikker installation. Fleksible muffer - 7,50º. Dokumenteret lang levetid. Wavin ø1000 TEGRA brønd December December 20112007 Wavin ø1000 TEGRA brønd Banketfald Tåler trafiklast Sikker installation Fleksible muffer - 7,50º Dokumenteret lang levetid FLEKSIBEL RENSE- OG INSPEKTIONSBRØND TIGRIS Solutions

Læs mere

Specifikke VA-Prøvnings- og Godkendelsesbetingelser VA PG 1111-01

Specifikke VA-Prøvnings- og Godkendelsesbetingelser VA PG 1111-01 Specifikke VA-Prøvnings- og Godkendelsesbetingelser VA PG 1111-01 For VA-godkendelse af Termostatiske blandingsventiler. Page 1 of 11 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 ÆNDRINGER OG TILFØJELSER... 3 REFERENCER...

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af XXX

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af XXX EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX SANTE/11299/2016 (POOL/E2/2016/11299/11299-EN.doc) D048354/02 [ ](2016) XXX draft KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af XXX om ændring og berigtigelse af forordning

Læs mere

Hemmeligheden bag god maling!

Hemmeligheden bag god maling! Hemmeligheden bag god maling! Der findes mange forskellige typer og kvaliteter af maling på markedet. Ligeledes er der mange meninger om, hvad der adskiller god kvalitets-maling fra de billige malinger.

Læs mere