Undervisningsforløb om plast:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undervisningsforløb om plast:"

Transkript

1 Øvelsesvejledning samt en plan for et uv-forløb om plast. Desuden er der en prøve, som mine elever har udarbejdet og en elevs forsøg på at lave et flow-chart over analysen i WOW - DetEtPlast. Det skal siges at prøven er udarbejdet af eleverne i min daværende 8. klasse og er blevet brugt uredigeret i klassen. Jeg håber I kan bruge det. Mvh. Søren S Lund Undervisningsforløb om plast: Forudsætninger: 1. Kendskab til grundstofferne og det periodiske system. 2. Kendskab til stregformler. 3. Kendskab til massefylde. 4. Kendskab til anvendelse af stinkskab og affaldshåndtering af organiske opløningsmidler. Læringsmål: Eleverne skal 1. Lære at plast har mange forskellige anvendelsesområder og egenskaber. 2. Kende udvalgte typer af plasts kemiske opbygning. Makromolekyler for PE og PVC. 3. Lære at plast er opbygget af kulbrinter, der kommer fra fossile aflejringer. 4. Gøres opmærksomme på hvor stor betydning plastprodukter har i hverdagen. 5. Lære at plast både kan være årsag til og løsning på miljøproblemer. 6. Lære analysemetode til skelnen mellem udvalgte typer af plast. 7. Gøres fortrolige med multiple choise prøveformen. 8. Introduceres til den praktisk/mundtlige prøve. Evaluering: 1. Overhøring i forbindelse med hver letion. (hele klassen) 2. Multiple choise test. (individuel) 3. Praktisk mundlig prøve. (gruppe) 4. Fysikrapport om analysemetode (gruppe/individuel)

2 Materialer: 1. En Verden i Plast Plastens ABZ: Gratis materiale, der kan bestilles hos Plastindustriens i Danmarks hjemmeside. 2. Det lille plastleksikon Viden om Plast: Gratis materiale, der kan bestilles på Plastindustriens i Danmarks hejmmeside. 3. Deterplast: Gratis undervisningsmateriale med forsøgsmaterialer og forsøgsvejledning. Kan bestilles på Plastindustriens i Danmarks hjemmeside. Forsøgsvejledningerne skal dog oversættes fra engelsk. 4. Isopropylalkohol, acetone og majsolie.

3 Lektionsplan: 1. lektion: (45 minutter): a. Elevernes forhåndsviden afklares i klassediskussion. b. De tre hovedtyper(hærdeplast, termoplast og elastomerer ) og deres egenskaber introduceres. c. Eleverne undersøger eksempler på de forskellige typer plast. d. Øvelsesvejledning uddeles og forsøgsprotokol forberedes. e. Lektier: forsøgsprotokol og kapitel 5 i En Verden i Plast 2. lektion: (90 minutter) a. Repetition af de tre hovedtyper. b. Gennemgang af plasts kemiske opbygning. Begreberne makromolekyler, polymerisation, monomer og polymer introduceres. c. Analysemetodens enkeltforsøg prøves af i grupper af 3-4 elever (laboratoriarbejde). Stinkskab og affaldsdunk til Organisk flydende affald introduceres. d. Lektier: Hver elev skal medbringe et stykke plast til analyse og læse kapitel 4 i En Verden i Plast 3. lektion: (90 minutter) a. Repetition af teori b. Gennemgang af plasts anvendelses områder og fordele ved at anvende plast. c. Gennemgang af flowchart i forbindelse med analysemetode. d. Eleverne arbejder videre med analysemetode (laboratoriarbejde) e. Lektier: Hver elev skal medbringe et stykke plast til analyse.og læse kapitel 6 og 8 i En Verden i Plast 4. lektion: (90 minutter) a. Repetition af teori. b. Eleverne analyserer de medbragte plaststykker ved hjælp af analysemetode. c. Lektier: hver elev skal udarbejde et multiple choise spg. til prøve. Spørgsmålet sendes via mail til lærer, der sammensætter test. 5. lektion: (90 minutter) a. multiple choise test(ca 20 minutter til 20 spørgsmål) b. Praktisk mundtlig prøve: Eleverne skal i grupper bestemme 4 plastprøver.

4 Øvelsesvejledning til undersøgelse af forskellige plasttyper. Husk briller og forklæde! Plast har forskellige egenskaber. I denne forsøgsrække skal du lære en række forsøg, der kan vise disse egenskaber og samtidig bruges til at fastlægge hvilken type plast, der er tale om. Forsøg I: Plasts massefylde. Massefylde er vægten i forhold til rumfang (hvor meget noget fylder) og regnes ud efter følgende formel: massefylde=vægt(gram)/rumfang(cm 3 ) Vands massefylde er 1 g/cm 3. Stoffer med en massefylde, der er større end vands, vil synke ned i vand, og stoffer med en massefylde, der er mindre end vands, vil flyde. 1. Tag seks plastprøver fra kassen med plastprøver - en af hver farve og placer dem i et 250ml bægerglas med 150ml vand. 2. Rør rundt med en glasspatel. 3. Hvad sker der? Skriv dine resultater ned. Forsøg II: Plasts massefylde. Man kan sænke vands massefylde ved at tilsætte forskellige typer alkohol. Her bliver blandingens massefylde ca g/cm 3 1. Tag de tre stoffer, der flød ovenpå i forsøg I, ud af vandet og brug dem i dette forsøg.. 2. Bland 25 ml isopropylalkohol og 32ml destilleret vand i et 250ml bægerglas. 3. Kom eventuelt lidt frugtfarve i blandingen, så glasset ikke forveksles med det andet glas med vand i. 4. Rør rundt med en glasspatel. 5. Hvad sker der. 6. Husk at skaffe jer af med alkoholen ved at hælde den i beholderen med organisk flydende affald.

5 Forsøg III: Majsolie har en massefylde på g/cm 3 1. Tag de to stoffer, der flød ovenpå i forsøg II, ud af vandet. 2. Kom 50ml majsolie i et 250ml bægerglas 3. Hvad sker der. Forsøg IV: Flammetest. PVC indeholder klor, der vil gå i forbindelse med kobbertråden og danne kobberklorid, der brænder med en klar grøn flamme. 1. Opvarm et stykke kobbertråd ca. 20cm over en bunsenbrænder indtil tråden er rødglødende. 2. Tag de tre stoffer, der sank i forsøg I, ud af vandet og brug dem i dette forsøg. 3. Stik den glødende tråd i en af plastperlerne. 4. Før plastperlen ind i flammen og noter hvilken farve flammen bliver. 5. Gentag dette indtil alle 3 perler er testet. Forsøg V: Acetonetest: Polystyren (PS) vil blive opløst i acetone. Dette forsøg skal laves i stinkskab sammen med læreren! Acetone er meget brandfarligt og må ikke komme i nærheden af åben ild. 1. Kog 100ml vand i et 250ml bægerglas. 2. Hæld 25ml acetone i et 100ml bægerglas. 3. Placer de to tilbageværende perler i glasset med acetone(dem der blev orange ved flammetest) 4. Hvad skete der? 5. Kom derefter perlerne i det kogende vand 6. Tag perlerne op igen og undersøg dem grundigt. 7. Hvad skete der med perlerne? 8. Husk at skaffe jer af med acetonen ved at hælde den i beholderen med organisk flydende affald.

6 Samlet Plastprøve 1. hvad hedder plasts byggesten a. micromolekyler b. mabromolekyler c. makromolekyler 2. Nævn de tre hovedgrupper for plast? 3. Hvilke af de tre plasttyper kan genbruges? a. Hærdeplast b. Termoplast c. Elastomerer 4. Hvilke to grundstoffer består plast altid af? a. Hydrogen og clor b. Oxygen og kulstof c. Carbon og hydrogen 5. Hvad er forkortelsen for Low Density Polyethylen? a. LDPH b. LDPE c. LDPN 6. Hvad betyder: a. Vinylchlorid? b. Ethylen? c. Propylen? 7. Hvad gør pigmenter ved plastik? a. Gør materialet større? b. Giver det farve? c. Gør det mindre? 8. Hvad i Danmark bliver plast mest brugt til? a. Til bygge og anlægsprodukter? b. Fritids og legetøjsartikler? c. Andre færdigvarer?

7 9. Hvor mange procent af råolien bruges til plastproduktion? a. 2% b. 5% c. 11% 10. Hvad er et makromolekyle? a. en række monomerer samlet til en polymer ved polymerisation b. en række polymerer samlet til en monomer ved polymerisation c. et meget tungt molekyle 11. Tegn polyethylens makromolekyle 12. Tegn Polyvinylclorids makromolekyle 13. Tegn Julemanden! 14. Hvad karakteriserer hærdeplast? a. det kan forarbejdes en gang og kan ikke genbruges. b. det er meget hårdt c. det er elastisk 15. Nævn 8 gode grunde til at anvende plast: 16. Hvilken type plast har højest massefylde: a. LDPE b. HDPE c. PVC

8 17. Hvilken type plast giver en klar grøn flamme når det brændes med en kobbertråd? a. HDPE b. PET c. PVC 18. Hvilken type plast ændrer form i kogende vand? a. HDPE b. PET c. PVC 19. Hvornår skal man bruge stinkskab? a. Når noget stinker? b. Når noget udvikler sundhedsskadelig røg eller dampe c. Når der er ild i noget 20. Hvilken type affaldsdunk skal man anvende til Isopropylalkohol og acetone? a. Uorganisk basisk affald b. Uorganisk surt affald c. Organisk affald 21. Tror du på Julemanden. a. Ja b. Nej c. Nej, men jeg er bange for ikke at få gaver, så det er en hemmelighed.

9 En elevs forsøg på at lave et flow-chart over analysen i WAUW Det er Plast

ORGANISK KEMI. UNDERVISNINGSFORLØB I 8. OG 9 KLASSE.

ORGANISK KEMI. UNDERVISNINGSFORLØB I 8. OG 9 KLASSE. ORGANISK KEMI. UNDERVISNINGSFORLØB I 8. OG 9 KLASSE. Enzym Klavs Ravn Gydesen Præstemoseskolen Hvidovre som Science kommune 2009/2010 1 Indhold Indledning:... 4 Første del vedrørende 8. kl.:... 4 Undervisningsmål

Læs mere

undervisningsmateriale

undervisningsmateriale Udgivet af Plastindustrien i Danmark - o Et undervisningsmateriale om plast www.blivplastmager.dk PLASTINDUSTRIEN I DANMARK o Et undervisningsmateriale om plast Platform er et undervisningsmateriale, der

Læs mere

Syrer og baser Eksamensrapport i liniefaget fysik/kemi

Syrer og baser Eksamensrapport i liniefaget fysik/kemi Eksamensrapport i liniefaget fysik/kemi Udarbejdet af: Morten Pærregaard, 230726 Morten Bue Nydal, 230921 Mikkel Brits Sørensen, 230926 2. maj 2006 Frederiksberg Seminarium Underviser og vejleder: Nina

Læs mere

Haderslev Seminarium Fysik/Kemi august 2004 til juni 2006 Ved Annette Olsen & Lars Henrik Jørgensen

Haderslev Seminarium Fysik/Kemi august 2004 til juni 2006 Ved Annette Olsen & Lars Henrik Jørgensen Haderslev Seminarium Fysik/Kemi august 2004 til juni 2006 Ved Annette Olsen & Lars Henrik Jørgensen Udfærdiget af: Henrik Esager Studie nummer: 240970 Indholdsfortegnelse 1 Fagdidaktiske overvejelser...side

Læs mere

Modul 3-5: Fremstilling af mini-raketter

Modul 3-5: Fremstilling af mini-raketter Modul 3-5 Modul 3-5: Fremstilling af mini-raketter En rumrakets hovedmotor forsynes ofte med en blanding af hydrogen og oxygen. ESA s store Ariane 5 raket forbrænder således ca. 270 liter oxygen og 40

Læs mere

KULTUR & SAMFUND KROP & SUNDHED. kemi. matematik. fysik. biologi

KULTUR & SAMFUND KROP & SUNDHED. kemi. matematik. fysik. biologi KULTUR & SAMFUND KROP & kemi fysik matematik biologi 1 INDHOLD KAP 1 Hvad er alkohol? 04 KAP 2 Alkohol og kroppen 08 KAP 3 Alkohol, promille og procenter 11 KAP 4 Kræft og alkohol 15 OPGAVER KAP 1 Hvad

Læs mere

AFFALDETS RESSOURCER LÆR AT SE VÆRDIEN I DIT AFFALD! AKTIVITET 1 FORLØB NR. 1. Hvad er affald, og hvad er ressourcer?

AFFALDETS RESSOURCER LÆR AT SE VÆRDIEN I DIT AFFALD! AKTIVITET 1 FORLØB NR. 1. Hvad er affald, og hvad er ressourcer? AFFALDETS RESSOURCER LÆR AT SE VÆRDIEN I DIT AFFALD! FORLØB NR. 1 Har du nogensinde tænkt over, at dit affald har værdi? Vores affald indeholder det, man kalder ressourcer. Det betyder, at vores affald

Læs mere

Kuglen triller. Hej med dig!

Kuglen triller. Hej med dig! Kuglen triller Hej med dig! Jeg er Thomas Tandstærk, og jeg ved en masse om teknik og natur. Jeg skal lære dig noget om at lave forsøg og undersøgelser. Når klassen er færdig får I et flot diplom! I dette

Læs mere

Formål: At undersøge nogle egenskaber ved CO 2 (carbondioxid). 6 CO 2 + 6 H 2 O C 6 H 12 O 6 + 6 O 2

Formål: At undersøge nogle egenskaber ved CO 2 (carbondioxid). 6 CO 2 + 6 H 2 O C 6 H 12 O 6 + 6 O 2 ØVELSE 2.1 SMÅ FORSØG MED CO 2 At undersøge nogle egenskaber ved CO 2 (carbondioxid). Indledning: CO 2 er en vigtig gas. CO 2 (carbondioxid) er det molekyle, der er grundlaget for opbygningen af alle organiske

Læs mere

VEUD ekstraopgave Opgave nr. 62-10

VEUD ekstraopgave Opgave nr. 62-10 Opgavens art: Teoretisk. Opgaveformulering: 55 spørgsmål til Maskiner & udstyr, materialelære og 8 regneopgaver. Fagområde: Opgavens varighed: Sprøjtestøbning. 4 lektioner. Niveau, sammenlignet med uddannelsen:

Læs mere

HVAD ER DIT TØJ LAVET AF?

HVAD ER DIT TØJ LAVET AF? FORLØB NR. 3 Vidste du, at tekstilbranchen er en af verdens mest forurenende brancher? Mange tænker ikke over, hvor mange ressourcer der er forbundet med fremstilling af tekstil, og mange køber rigtig

Læs mere

Det Lille Plastleksikon

Det Lille Plastleksikon Det Lille Plastleksikon ABS plast Er meget slagfast, stiv, har fin overflade, men ringe vejrbestandighed. Fås med forskellige egenskabskombinationer. Bruges bl.a. til edbkabinetter, husholdningsmaskiner,

Læs mere

Varme fødder i Grønland Ingeniørens udfordring. Navn: Klasse: Skole:

Varme fødder i Grønland Ingeniørens udfordring. Navn: Klasse: Skole: Varme fødder i Grønland Ingeniørens udfordring Navn: Klasse: Skole: 1 Varme fødder i Grønland Ingeniørens udfordring Varme fødder i Grønland kan være en udfordring. Men du skal nu lære, hvordan du kan

Læs mere

bobler af naturvidenskab

bobler af naturvidenskab bobler af naturvidenskab 1 bobler af naturvidenskab Indhold s introduktion TIL LÆREREN Dette er en vejledning til Bobler af naturvidenskab, der er en formidlingsaktivitet om sæbebobler. Den er målrettet

Læs mere

TEORETISKE MÅL FOR EMNET:

TEORETISKE MÅL FOR EMNET: TEORETISKE MÅL FOR EMNET: Kendskab til organiske forbindelser Kende alkoholen ethanol samt enkelte andre simple alkoholer Vide, hvad der kendetegner en alkohol Vide, hvordan alkoholprocenter beregnes;

Læs mere

For vandnørder i 5.-6. klasse

For vandnørder i 5.-6. klasse For vandnørder i 5.-6. klasse Indhold Stikord side 3 Vejen til Vandnørd side 4 Billedjagt side 5 Vandkemi side 6 Vandets overflade side 6 Vand-termometer side 7 Kan I smage forskel? side 7 Vandets kredsløb

Læs mere

Nogle elever lærer bedst teori, når de får mulighed for at bruge hele kroppen i undervisningen

Nogle elever lærer bedst teori, når de får mulighed for at bruge hele kroppen i undervisningen Gøre/Røre Kort Vejledning Denne vejledning beskriver øvelser til Gøre/røre kort. Øvelserne er udarbejdet til både de kinæstetisk, taktilt, auditivt og visuelt orienterede elever. Men brugeren opfordres

Læs mere

undervisning til ikke Til gennemsyn Natur/teknik i begynderundervisningen TIL LÆREREN

undervisning til ikke Til gennemsyn Natur/teknik i begynderundervisningen TIL LÆREREN TIL LÆREREN Natur/teknik i begynderundervisningen Faget natur/teknik er et oplagt udgangspunkt for arbejdet med eleverne i indskolingen. Faget er praktisk eksperimentelt og tager sit udgangspunkt i konkrete

Læs mere

Hvidovre som Science kommune

Hvidovre som Science kommune Hvidovre som Science kommune Opgave udarbejdet af Daniel Dam Hemmingsen, Præstemoseskolen og Maria-Louise Dam Hemmingsen, Præstemoseskolen. 1 Indhold Indledning... 3 Årstider Vejret - Naturkatastrofer...

Læs mere

Guide til den gode lektionsplan Udarbejdet til brug på Voksenpædagogisk Grunduddannelse

Guide til den gode lektionsplan Udarbejdet til brug på Voksenpædagogisk Grunduddannelse Guide til den gode lektionsplan Udarbejdet til brug på Voksenpædagogisk Grunduddannelse 2 Denne guide er udarbejdet af: BRMST Eva-Marie Lillelund Nielsen, BRTS Til brug på: Voksenpædagogisk Grundkursus

Læs mere

Forord. Undervisere kan bruge arket ved først at kontakte pierre@naae.dk og få et skriftligt tilsagn.

Forord. Undervisere kan bruge arket ved først at kontakte pierre@naae.dk og få et skriftligt tilsagn. Forord Dette hjælpeark til mol og molberegninger er lavet af til brug på Nørre Åby Efterskole. Man er som studerende/elev meget velkommen til at hente og bruge arket. Undervisere kan bruge arket ved først

Læs mere

Eksperimenter med MATEMATIK. 4. - 6. klasse

Eksperimenter med MATEMATIK. 4. - 6. klasse Eksperimenter med MATEMATIK 4. - 6. klasse Eksperimenter med Matematik 4.-6. klasse 1. udgave, 1. oplag, november 2007 ISBN 978-87-90586-33-1 Layout, grafisk opsætning og print: Center for Undervisningsmidler,

Læs mere

Til underviseren. I slutningen af hver skrivelse er der plads til, at du selv kan udfylde med konkrete eksempler fra undervisningen.

Til underviseren. I slutningen af hver skrivelse er der plads til, at du selv kan udfylde med konkrete eksempler fra undervisningen. Til underviseren Her er nogle små skrivelser med information til forældrene om Perspekt. Du kan bruge dem til løbende at lægge på Forældreintra eller lignende efterhånden som undervisningen skrider frem.

Læs mere

Introduktion til EXCEL med øvelser

Introduktion til EXCEL med øvelser Side 1 af 10 Introduktion til EXCEL med øvelser Du kender en almindelig regnemaskine, som kan være til stort hjælp, når man skal beregne resultater med store tal. Et regneark er en anden form for regnemaskine,

Læs mere

KOSMOS Grundbog A. Af Erik Both; Henning Henriksen; ANina Troelsgaard Jensen

KOSMOS Grundbog A. Af Erik Both; Henning Henriksen; ANina Troelsgaard Jensen ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå KOSMOS Grundbog A Af Erik Both; Henning Henriksen; ANina Troelsgaard Jensen Dette er en pdf-fil med Kosmos Grundbog A Filen er

Læs mere

Lærervejledning. Det lille gaskørekort

Lærervejledning. Det lille gaskørekort Lærervejledning Det lille gaskørekort El- og Vvs-branchens Uddannelsessekretariat - Højnæsvej 71-2610 Rødovre - tlf.: 36 72 64 00 www.evu.nu - E-mail: mail@sekretariat.evu.nu Forfattere: Erland Andersen

Læs mere

UDSKOLINGEN DET RENE VAND!

UDSKOLINGEN DET RENE VAND! DET RENE VAND! Udviklet af Dansk Naturvidenskabsformidling i samarbejde med Danfoss Universe som et led i Dansk Naturvidenskabsfestival 2007 Indholdsfortegnelse Festivalpakken 2007... side 4-7 Det rene

Læs mere

Årsplan matematik 6.klasse - skoleår 13/14- Ida Skov Andersen Med ret til ændringer og justeringer

Årsplan matematik 6.klasse - skoleår 13/14- Ida Skov Andersen Med ret til ændringer og justeringer BASIS: Klassen består af 22 elever og der er afsat 5 ugentlige timer til faget. Grundbog: Vi vil arbejde ud fra Matematrix 6, arbejds- og grundbog, tilhørende kopisider + CD-rom, REMA og andre relevante

Læs mere

Tværfaglig rapport om mikrobiologi og mikroorganismer

Tværfaglig rapport om mikrobiologi og mikroorganismer Januar 2012 Tværfaglig rapport om mikrobiologi og mikroorganismer Af: Anna Worning, Ulrik Nielsen og Christoffer Petersen Roskilde Tekniske Gymnasium 2012 Indholdsfortegnelse Tværfaglig rapport om mikrobiologi

Læs mere

DET STORE BATTERIPROJEKT

DET STORE BATTERIPROJEKT DET STORE BATTERIPROJEKT 2 3 DEN STORE BATTERIKAMPAGNE 204 Aktivitetsmateriale med tilknyttet specialmærke LEDER TIL AKTIVITETSMATERIALE OM BATTERIGENANVEN DELSE MED TILKNYTTET SPECIALMÆRKE FORMÅL Dette

Læs mere