Blodtryksmåler til overarmen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Blodtryksmåler til overarmen"

Transkript

1 Blodtryksmåler til overarmen SANOTEC MD Betjeningsvejledning

2 Indhold Om denne brugsanvisning... 3 Pakkens indhold...3 Advarselssymboler og signalord, der anvendes i denne brugsanvisning...4 Korrekt anvendelse... 5 Ukorrekt anvendelse...5 Sikkerhedsanvisninger... 6 Generelt...6 Sikker håndtering af batterier...7 Reparation...9 Fare for fejl på grund af elektriske felter...10 Om dette apparat Hvad er blodtrykket? Normalt og højt blodtryk Om blodtryksmåling...12 Anvisninger forkorrekt måling Lad en læge stille diagnosen...14 Om apparatets måleteknik...16 Oversigt over apparatet Display

3 Displaylås...19 Forberedelse af apparatet...20 Isætning af batterier...20 Foretag den grundlæggende indstillinger Tænd og sluk apparatet...25 Måling af blodtryk og puls...26 Påsætning af manchetten...26 Måling med lagring af værdierne...30 Registrering af arrhythmi...33 Måling uden lagring af værdierne...33 Måling ved et blodtryk på over 230 mmhg...34 Klassifikation af blodtrykket...36 Hent gemt måleværdier Hent gennemsnitsværdier...37 Hentning af værdier fra individuelle målinger...38 Sletning af en brugers værdier...40 Fejlmeddelelser og fejl Rengøring, opbevaring og vedligeholdelse af apparatet...43 Bortskaffelse af apparatet...44 Tekniske data

4 Om denne brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem, før apparatet tages i brug. Tag hensyn til advarslerne på enheden og i brugsanvisningen. Gem brugsanvisningen, så du altid har den ved hånden. Hvis du sælger apparatet eller forærer det væk, skal du huske, at brugsanvisningen og garantibeviset skal følge med. Pakkens indhold Blodtrykmåleapparat Armmanchet Manchetæske Opbevaringstaske 4 x 1,5 V mignon-batterier type R6/LR6/AA Brugsanvisning med garantibevis 3

5 Advarselssymboler og signalord, der anvendes i denne brugsanvisning FORSIGTIG! Følg anvisningerne for at undgå kvæstelser og materielle skader! BEMÆRK! Yderligere oplysninger om brugen af enheden! BEMÆRK! Følg anvisningerne i denne brugsanvisning! Punktliste/oplysninger om hændelser under betjeningen Handlinger, der skal udføres 4

6 Korrekt anvendelse Apparatet bruges til at måle blodtrykket på overarmen. Der kan gemmes 120 måleværdier inklusive dato og klokkeslæt i hver af de to hukommelser. Det egner sig til sunde voksne personer, hvor det kan bruges til sammenlignende måling. Apparatet er kun beregnet til brug på tørre steder indendørs. Apparatet er beregnet til privat brug og ikke til industrielle eller kommercielle formål. Anvendelse under ekstreme omgivelsesbetingelser kan medføre skader på apparatet. Hvis de målte værdier giver anledning til spørgsmål vedrørende dit helbred, skal du ubetinget søge råd hos din læge. Du må ikke påbegynde en behandling og/ eller tage medicin på grund af de målte værdier uden tale med din læge! Du må ikke ændre på en behandling eller på medicindoseringer! Producenten hæfter ikke for skader, der opstår som følge af ukorrekt anvendelse eller forkert betjening. Ukorrekt anvendelse Apparatet må ikke bruges til at stille medicinske diagnoser. Det kan ikke erstatte lægefaglige forholdsregler. 5

7 Sikkerhedsanvisninger Generelt Dette apparat er ikke beregnet til at bruges af personer (herunder børn) med begrænsede fysiske, sensoriske eller mentale evner og/eller manglende viden, medmindre de er under opsyn af en anden person, der har ansvaret for deres sikkerhed eller som giver dem anvisninger for, hvordan enheden skal bruges. Børn bør være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet. Emballagefilm skal også opbevares utilgængeligt for børn. Der er kvælningsfare. Apparatet egner sig til sunde voksne personer. Brug apparatet til sammenlignende måling, især ved sportslige aktiviteter. Apparatet må IKKE bruges til at stille medicinske diagnoser. Det kan ikke erstatte lægefaglige forholdsregler. 6

8 Opbevar apparatet og tilbehøret på et sted, der er utilgængeligt for børn. Start kun lufttilførslen, når apparatet er sat rigtigt på. Lad ikke apparatet falder ned, og sæt ikke tunge genstande på det. Hold aldrig apparatet under vand. Udsæt det ikke for vanddryp og vandstænk! Brug ikke apparatet under ekstreme temperaturbetingelser. Bøj ikke manchettens faste dem! Sikker håndtering af batterier Batterier kan indeholde brandfarlige stoffer. Ved forkert behandling kan batterier lække, blive meget varme, antændes eller eksplodere, hvilket kan beskadige apparatet eller medføre personskader. Følgende anvisninger skal uden forbehold overholdes: 7

9 Opbevar batterier utilgængeligt for børn. Hvis batterier bliver slugt, skal du straks søge læge. Før du lægger batterierne i, skal du kontrollere, om kontakterne i enheden og på batterierne er rene, og rengøre dem om nødvendigt. Oplad aldrig batterier (medmindre dette udtrykkeligt er angivet). Der er eksplosionsfare! Kortslut aldrig batterierne. Skil ikke batterierne ad, og undgå at deformere dem. Du kan få kvæstelser på hænderne eller fingrene, eller du kan få batterivæske i øjnene eller på huden. Hvis det sker, skal du skylle de pågældende steder med store mængder rent vand og straks søge læge. Udsæt aldrig batterierne for kraftig varme (f.eks. fra solskin, ild eller lignende). Byt aldrig om på polerne. Sørg for, at polerne plus (+) og minus (-) er placeret korrekt for at undgå kortslutninger. Fjern straks brugte batterier fra enheden. 8

10 Fjern batterierne fra apparatet, hvis det ikke skal bruges i en længere periode. Udskift alle brugte batterier i et apparat med nye batterier af samme type. Reparation Henvend dig til vores Medion Service Center, hvis du oplever tekniske problemer med apparatet. Forsøg aldrig selv at åbne eller reparere apparatet. Ved forstyrrelser bør du henvende dig til Medion Service Center eller til et andet egnet fagværksted for at undgå farlige situationer. 9

11 Fare for fejl på grund af elektriske felter I nærheden af kraftige elektriske felter kan målingerne blive forkerte. Foretage ikke målinger i nærheden af: Højspændingsledninger Mikrobølgeenheder Fjernsyn Mobiltelefoner. 10

12 Om dette apparat Følgerne af et for højt blodtryk er i dag en af de hyppigste dødsårsager. Mange mennesker er ikke klar over, at de muligvis har et for højt blodtryk. Dette blodtrykmåleapparat hjælper dig med at foretage regelmæssige sammenlignende målinger. Hvad er blodtrykket? Blodtrykket er et mål for den kraft, som hjertet skal bruge til at pumpe blod gennem kredsløbssystemet og kroppens livsvigtige organer. Jo højere trykket er, desto mere arbejde skal hjertet udføre. Normalt og højt blodtryk Blodtrykket svinger ved hvert hjerteslag mellem en maksimalværdi (systole), når hjertet pumper blod i blodkredsløbet, og en minimalværdi (diastole), når hjertet igen fyldes med blod. Middelværdien er blodtrykket. Hvis dele af det blodførende systems indsnævres, bliver sygt eller på anden måde ikke er normalt, kan blodtrykket blive forhøjet. Et højt blodtryk kan forårsage skader op livsvigtige organer, herunder hjernen og hjertet. 11

13 Om blodtryksmåling Et menneskes blodtryk ændrer sig løbende. Svingninger kan forårsages af psykiske og fysiske faktorer (f.eks. angst, anstrengelse, rygning, koffein eller stress). Men også tidspunktet på dagen, årstiden eller temperaturerne kan påvirke blodtrykket. Dette blodtrykmåleapparat hjælper dig med at foretage regelmæssige sammenlignende målinger. Et par uregelmæssige målinger kan derfor ikke bruges til meget. For at opnå en nøjagtig værdi skal du til at starte med foretage målingen på begge arme. Hvis værdierne afviger med 10 mmhg fra hinanden, skal du foretage målingen på den arm, der har de højeste værdier. Værdierne for det normale og det høje blodtryk (diastolisk og systolisk værdi) er fastlagt af WHO som anført i følgende tabel: 12

14 mmhg 110 Hypertension grad 3 (kraftig) Diastolisk blodtryk Hypertension grad 2 (moderat) Hypertension grad 1 (let) Højt-normalt Normalt Optimalt Systolisk blodtryk mmhg Anvisninger for korrekt måling Ved hjælp af dit apparat kan du ved at foretage regelmæssige målinger og korrekte registreringer få et overblik over dit blodtryk. For at værdierne kan give et realistisk billede af dine blodtrykforhold, skal du følge disse anvisninger: Mål dit blodtryk flere gange om dagen. Mål altid på de samme tidspunkter. 13

15 Foretag altid blodtryksmålingen under de samme forhold. Brug altid den samme arm. Mål i afslappet tilstand. Forsøg at slappe af et kvarter inden målingen. Efter et større måltid skal du vente en time, inden du måler blodtrykket. Ryg ikke og drik ikke alkohol, inden du måler blodtrykket. Inden målingen bør du ikke udføre noget fysisk arbejde i én time. Mål ikke dit blodtryk, hvis du er stresset eller anspændt. Mål dit blodtryk ved normal kropstemperatur og ikke, hvis du har det for koldt eller varmt. Vent i ca. fem minutter, hvis du vil gentage en måling. Hvis du efter en måling får en måleværdi, der afviger meget fra dine normale værdier, skal du foretage en ny måling efter ca. fem minutter. På den måde kan du udelukke de ovenfor anførte faktorer, som kan føre til en afvigende værdi. Lad en læge stille diagnosen Efter målingerne bør en læge fortolke værdierne og stille en diagnose. Lægen vil fortælle dig, hvilket blodtryk der er normalt for dig, og hvilke særegenheder du skal fortælle ham om. 14

16 FORSIGTIG! Det er farligt selv at starte behandlingstiltag eller medicinering. Afklar værdier, der afviger fra det normale, med din læge. Tag kun medicin på recept fra din læge. For følgende persongrupper kan der forekomme unøjagtige måleresultater: Personer med højt blodtryk, diabetes, leversygdomme, hårde arterier, hjerterytmeforstyrrelser (arrhythmier), kredsløbssvækkelser osv. 15

17 Om apparatets måleteknik Dit blodtryksmåleapparat indeholder komponenter og materialer af høj teknisk kvalitet, så det kan måle trykket, behandle signalerne og vise værdierne på et LCD-display. Desuden måler og viser det pulsfrekvensen. Apparatet måler blodtrykket med en manchet, der lægges om armen. Manchetten pumpes op og trykker arterien sammen på en sådan måde, at der ikke længere kan strømme blod gennem den. Når trykket i manchetten reduceres, etableres der en sammenhæng mellem manchettrykket og blodtrykket. Apparatet har en elektronisk trinventil, der registrerer selv små svingninger under målingen, så de kan udlignes ved hjælp af manchettrykket. I kraft af den trinvise reduktion af trykket bliver svingninger i manchetten registreret af apparatet, og de medtages i resultatet. Hvis der ikke registreres nogen svingninger ved et trin, reduceres lufttrykket. Forekommende svingninger evalueres på det tilsvarende trinniveau, indtil deres nøjagtighed er bestemt. 16

18 Oversigt over apparatet ) Indeksmærker 6) Display 2) Armmanchet 7) Knappen UHRZEIT 3) Slange 8) User 2-knap 4) Slangens stik på armmanchetten 9) User 1-knap 5) Stik til slangen 17

19 Display ) systolisk værdi i mmhg 2) diastolisk værdi i mmhg 3) Pulsindikator med arrhythmi-registrering 4) Pulsfrekvens (hjerteslag pr. minut) 5) Batteriernes opladningstilstand. 6) Antal gemte værdier 7) AVG (gennemsnitværdier)

20 8) Pump armmanchetten op/luk luft ud af armmanchetten 9) Indikator for klassifikation af det målte blodtryk 10) Klokkeslæt 11) Dato Displaylås På apparatets forside er der en skydeknap, som bruges til at aktivere displaylåsen. Displaylåsen bruge til at beskytte apparatet mod utilsigtede indtastninger via den trykfølsomme skærm. 19

21 Forberedelse af apparatet Enheden leveres med en manschetæske til opbevaring af armmanchetten. Tryk på knappen på enhedens bagside for at åbne æsken, og klap enheden ud af æsken. Tag armmanchetten ud af æsken. Enheden kan anvendes såvel separat som siddende på æsken. Hvis du vil gøre det sidste, skal du sætte enheden ind i æsken med den nederste kant og lade den øverste side sidde fast i æsken. Isætning af batterier Åbn batterirummets på apparatets underside. 20

22 Sæt 1,5 V batterier af type R6/LR6/AA i med polerne vendende den rigtige vej. BEMÆRK For at sikre en effektiv drift og en længere batterilevetid anbefales det at anvende LR6-alkalinebatterier. Luk batterirummet. Efter et batteriskift skal du foretage de grundlæggende indstillinger. Se kapitel Foretag den grundlæggende indstillinger på side 21. BEMÆRK Eksisterende måleværdier forbliver gemt. Foretag den grundlæggende indstillinger Inden du bruger apparatet for første gang og efter et batteriskift, skal du foretage følgende grundlæggende indstillinger: År Dato (måned, dag) Klokkeslæt (time, minut). Tryk på knappen UHRZEIT i 3 sekunder. BEMÆRK Hvis du ikke trykker på en tast i 10 sekunder, skifter apparatet til standbytilstand. 21

23 Indikatoren for årstallet blinker. Hvis du vil indstille det ønskede årstal, skal du trykke på knappen eller. BEMÆRK Du kan skifte hurtigt mellem tallene ved at holde knappen nede. Tryk på knappen UHRZEIT. Indikatoren for måneden blinker. Hvis du vil indstille den ønskede måned, skal du trykke på knappen eller. 22

24 Tryk på knappen UHRZEIT. Indikatoren for dagen blinker. Hvis du vil indstille den ønskede dag, skal du trykke på knappen eller. Tryk på knappen UHRZEIT. Indikatoren for timen blinker. Hvis du vil indstille den ønskede time, skal du trykke på knappen eller. Tryk på knappen UHRZEIT. Indikatoren for minuttet blinker. 23

25 Hvis du vil indstille det ønskede minut, skal du trykke på knappen eller. Tryk på knappen UHRZEIT. De indstillinger, du har foretaget, gemmes. Der vises følgende: 24

26 Tænd og sluk apparatet Tænd apparatet ved at trykke på knappen eller. Den tilsvarende knap lyser. Målingen starter automatisk. Sluk apparatet ved at trykke på knappen eller. Hvis du vil sætte apparatet i standbytilstand, skal du trykke på knappen UHRZEIT. Apparatet er i standbytilstand. Hvis du ikke trykker på en knap i ca. 2 minutter, slukkes apparatet. 25

27 Måling af blodtryk og puls Påsætning af manchetten Manchetten egner sig til en armomkreds på 22 cm til 32 cm. Tag ure, smykker osv. af. Overarmen skal være fri, så manchetten kan ligge direkte på huden. Rul ikke et tætsiddende ærme op, så armen ikke bliver klemt. Hvis ærmet ikke kan rulles op, så det sidder løst, skal du tage det pågældende stykke tøj af. Træk enden af manchetten gennem bøjlen i den anden ende. Velcrolåsen skal ligge udad. 26

28 Træk manchetten over armen på en sådan måde, at slangen på overarmens overside ligger i underarmens retning. Den blå markering på manchetten peger mod hånden. Manchettens nederste kant skal slutte ca. 2 3 cm over albuen. Træk manchetten til, og fold dens ende ned. Fastgør enden med velcrolåsen. Manchetten sidder rigtigt på armen: når der stadig kan stikkes en finger ind mellem manchetten og armen, når den sidder fast og ikke skrider. Manchetten må ikke sidde for stramt, fordi trykket på armen stadig øges ved oppumpningen. Hvis manchetten på grund af armens form ikke kan vikles helt lige om armen, kan 27

29 du også flytte manchetten lidt i diagonal retning. Sæt stikket på manchettens slange i det dertil beregnede stik på apparatet. 28

30 Kropsholdning Når du vil foretage en blodtryksmåling, skal du sætte dig bekvemt på en stol, Tag 5 eller 6 dybe indåndinger, og slap af. Læg albuerne på bordet eller på et underlag. Hold armen sådan, at armmanchetten er placeret på højde med dit hjerte. Slap af i armen, og vend håndfladerne opad. Du kan også foretage målingen liggende: Læg dig på ryggen. Læg armene ned langs kroppen. Vend håndfladerne opad. 29

31 Måling med lagring af værdierne Hvis du ved, at dit blodtryk er på over 230 mmhg, skal du gøre som beskrevet i kapitlet Måling ved et blodtryk på over 230 mmhg på side 34. Hvis du vil afbryde målingen, skal du trykke på knappen eller. Kontroller, at luftslangen ikke er bøjet eller klemt. BEMÆRK Du kan gemme 120 måleværdier i hver af de to hukommelser. Hvis du vil gemme værdierne i den første hukommelse, skal du trykke på knappen. Hvis du vil gemme værdierne i den anden hukommelse, skal du trykke på knappen. 30

32 Den valgte knap lyser. Under målingen må du hverken bevæge manchetten eller dine arm- eller håndmuskler. Efter et par sekunder pumper apparatet manchetten op. Når manchettrykket er stabilt, begynder apparatet automatisk med målingen. De aktuelle værdier vises på displayet. Hvis du vil afbryde målingen, skal trykke på knappen eller. Manchetten afluftes. Hvis du vil gentage målingen, skal du vente i mindst fem minutter. Manchetten skal være helt afluftet. Når det korrekte manchettryk er nået, starter målingen. Under målingen bestemmer apparatet også din pulsfrekvens. Den viste værdi for blodtrykket falder under målingen. Hvis manchettrykket er for lavt, afbryder apparatet målingen og pumper manchetten yderligere op, indtil der er opnået et manchettryk, der er tilstrækkeligt for målingen. Når målingen er gennemført, afluftes manchetten. Det systoliske og diastoliske blodtryk samt pulsen med pulssymbolet vises på displayet. 31

33 De målte værdier gemmes efter målingen automatisk med dato og klokkeslæt. Hvis målingen aktiveres med knappen 1 eller 2, har du adgang til 120 hukommelsespladser for hver knap. På den måde kan f.eks. to personer registrere deres værdier separat. Hvis der findes mere end 120 målinger, overskrives den ældste måleværdi. 32

34 Registrering af arrhythmi Normalt slår pulsen regelmæssigt (rytmisk). Hvis apparatet registrerer forstyrrelser i pulsrytmen, vises ikonet på displayet. I så fald skal du gentage målingen. Forstyrrelser i pulsrytmen kan have forskellige årsager. Hvis pulsen hele tiden er arrhythmisk, skal du søge råd hos din læge. Måling uden lagring af værdierne Du kan også måle blodtrykket uden at lagre værdierne. Hvis du vil gøre det, skal du trykke samtidig på knapperne og. Knapperne lyser. Målingen finder sted som beskrevet i forrige afsnit. De målte værdier gemmes ikke. 33

35 Måling ved et blodtryk på over 230 mmhg Hvis dit blodtryk er på over 230 mmhg, skal du pumpe trykket i manchetten op manuelt. BEMÆRK I den følgende beskrivelse kaldes knapperne for enten eller. Hvis du vil gemme værdierne i hukommelse 1, skal du bruge den knap, der nævnes først i den pågældende fremgangsmåde. Hvis du vil gemme værdierne i hukommelse 2, skal du bruge den knap, der nævnes som nummer to i den pågældende fremgangsmåde. Tryk på knappen eller, og hold den nede i ca. 3 sekunder. Først vises gennemsnitværdierne for de tre seneste målinger på den valgte hukommelsesplads på displayet. 34

36 Tryk derefter på knappen eller, og hold den nede i 3 sekunder. Ikonet for trykopbygningen vises. Vent, til 0 vises på displayet. 35

37 Tryk på knappen eller, og hold den nede, indtil den ønskede startværdi er nået, f.eks. 250 mmhg. Målingen gennemføres. De målte værdier gemmes. Klassifikation af blodtrykket Klassifikationen af det målte blodtryk vises som en prik i displayet under den farvede linjeindikator:

38 1) Meget højt blodtryk 2) Højt blodtryk 3) Lavt blodtryk 4) Højt til normalt blodtryk 5) Normalt blodtryk 6) Optimalt blodtryk Hent gemt måleværdier Hent gennemsnitsværdier Hvis du vil hente gennemsnitsværdierne for de seneste tre målinger, skal du gøre følgende: Tryk på knappen eller, og hold den nede i ca. 3 sekunder. Gennemsnitværdierne for de tre seneste målinger på den valgte hukommelsesplads vises på displayet. 37

39 Hentning af værdier fra individuelle målinger Du kan få vist de gemte måleværdier. Hvis du vil hente måleværdierne fra hukommelse 1, skal du trykke på knappen og holde den nede i ca. 3 sekunder. Hvis du vil hente måleværdierne fra hukommelse 2, skal du trykke på knappen og holde den nede i ca. 3 sekunder. Gennemsnitværdierne for de tre seneste målinger på den valgte hukommelsesplads vises på displayet. 38

40 Tryk på knappen eller um for at hente de gemte værdier individuelt. Hver gang du trykker på knappen, "bladrer" du fra den nyeste værdi til den ældste værdi. Hvis du vil slukke apparatet, skal du trykke i ca. to sekunder på den tilsvarende knap. 39

41 Sletning af en brugers værdier Tryk på knappen for bruger eller, som skal slettes, og hold den nede i ca. 3 sekunder. Tryk på knappen eller igen for at komme til "hukommelsesmenuen". Tryk på knapperne og samtidig, og hold dem inden, indtil CL 00 vises på displayet, for at slette alle værdier for bruger 1 eller 2. 40

42 Fejlmeddelelser og fejl Fejlmeddelelse E1 E2 E3 E4 E5 Mulig årsag Manchetten sidder ikke rigtigt på armen. Målingen er mislykkedes, fordi du har bevæget dig eller har talt. Manchetten er ikke forbundet korrekt med måleapparatet. Apparatet måler ikke Målefejl Trykket ligger uden for måleområdet. Løsning Sæt manchetten rigtigt på, og mål igen. Hold dig i ro, og tal ikke under målingen. Sæt stikket på manchettens slange rigtigt i apparatet. Hvis du har et svagt eller uregelmæssigt hjerteslag, kan det vanskeliggøre målingen. Hold dig i ro, og gentag målingen efter 5 minutter. Læs anvisningerne for korrekt måling. Mål igen efter 5 minutter. 41

43 E6 Fejlmeddelelse Batteriikonet blinker, eller displayet forbliver slukket Måleresultaterne er påfaldende høje eller for lave Mulig årsag Batteriernes opladningsniveau er for lavt. Batteriernes opladningsniveau er lavt. Manchetten er ikke på højde med hjertet. Manchetten sidder ikke rigtigt på armen. Manchettens slange er ikke sæt korrekt i apparatet. Løsning Sæt fire nye batterier i. Sæt fire nye batterier i. Læs anvisningerne for korrekt måling. Se side 40. Sæt manchetten rigtigt på. Se side 40. Sæt stikket på manchettens slange rigtigt i apparatet. 42

44 Rengøring, opbevaring og vedligeholdelse af apparatet Brug kun en tør, blød klud til rengøringen. Undgå at anvende kemiske opløsnings- eller rengøringsmidler, da disse kan beskadige overfladen og/eller påskrifter på apparatet. Vask ikke manchetten. Rengør ikke manchetten kemisk. Tag batterierne ud, hvis du ikke skal bruge apparatet i længere tid. Pak enheden og manschetæsken i den medfølgende opbevaringstaske ved opbevaring og transport. Det anbefales at kontrollere, at apparatet fungerer korrekt mindst hvert 3. år. Apoteker har ind imellem kampagnedage med kontrol af blodtryksmåleapparater. 43

45 Bortskaffelse af apparatet Emballage Dit apparatet er placeret i en emballage for at beskytte det mod transportskader. Emballagen er fremstillet af materialer, der kan bortskaffes på en miljøvenlig måde og afleveres med henblik på korrekt genbrug. Enheden Når enheden har nået slutningen af dens levetid, må den under ingen omstændigheder smides ud sammen med almindeligt husholdningsaffald. Undersøg mulighederne for en miljømæssigt korrekt bortskaffelse. Batterier Brugte batterier må ikke smides i husholdningsaffaldet. Indlever dem til et indsamlingssted for brugte batterier. 44

46 Tekniske data Målemetode: Oscillometrisk Måleområde for blodtryk: 30 til 250 mmhg Måleområde for puls: 40 til 180 slag/minut Målenøjagtighed for blodtryk: ±3 mmhg Målenøjagtighed for puls: ±5 % af den viste værdi Antal hukommelsespladser: 2 x 120 Manchet til armomkreds: 22 til 32 cm Driftstemperatur: +10 til +40 C Relativ luftfugtighed: 30 til 85 % Opbevaringstemperatur: -20 til +60 C Relativ luftfugtighed: 10 til 95 % Strømforsyning: 4 x 1,5 V mignon-batterier type R6/LR6/AA Der tages forbehold for tekniske ændringer. Produktet opfylder kravene i direktivet 93/42/EØF for medicinske produkter. 45

47 Apparatet er i overensstemmelse med standarderne for ikke-invasive blodtryksmålere EN :1995+A2:2009 og EN :1997+A2:2009. Apparatet opfylder kravene til elektromagnetisk kompatibilitet EN :2007. Hvis du har spørgsmål vedrørende elektromagnetisk kompatibilitet eller de målte værdier, bedes du kontakte vores kundeservice: (0,14 euro/minut fra det tyske Telekom-fastnet, der kan gælde andre priser via mobilnetværket). Apparatet er klassificeret i henhold til BF ("Beskyttelse mod elektrisk stød"). Produktionsår: Producent i henhold til direktivet om fremstilling af lægemidler: MEDION AG, Am Zehnthof 77, Essen, Germany Udgave: 16/08/2012

48 DK Medion Nordic A/S Naverland 29A 2600 Glostrup Danmark Hotline: (+45) Fax: (+45) /12

Brugsanvisning. Fuldautomatisk oscillometrisk blodtryksmåler SANOTEC MD 16463

Brugsanvisning. Fuldautomatisk oscillometrisk blodtryksmåler SANOTEC MD 16463 Brugsanvisning Fuldautomatisk oscillometrisk blodtryksmåler SANOTEC MD 16463 0197 Indholdsfortegnelse 1. Pakkens indhold...6 2. Om denne brugsanvisning...6 2.1. Symboler og advarsler, der anvendes i denne

Læs mere

Indhold 25.08.2009 15:33

Indhold 25.08.2009 15:33 Indhold Sikkerhedsanvisninger...5 Børn må ikke lege med apparatet...5 Formålsbestemt anvendelse...6 Sikker anvendelse af apparatet...7 Sikker håndtering af batterier...8 Reparation...9 Anvendte symboler...9

Læs mere

Personvægt MD Betjeningsvejledning

Personvægt MD Betjeningsvejledning Personvægt MD 13523 Betjeningsvejledning Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Om dette apparat... 4 Generelt... 4 Håndter batterierne korrekt... 4 Reparer aldrig selv... 5 Pakkens indhold... 5 Isætning af

Læs mere

Stereohovedtelefoner MEDION LIFE P69066 (MD 84091) Betjeningsvejledning

Stereohovedtelefoner MEDION LIFE P69066 (MD 84091) Betjeningsvejledning Stereohovedtelefoner MEDION LIFE P69066 (MD 84091) Betjeningsvejledning Indhold 1. Om denne vejledning... 4 1.1. Advarselssymboler og signalord, der anvendes i denne brugsanvisning... 4 2. Korrekt anvendelse...

Læs mere

OSC 58 DK+TITEL 02.07.2001 9:47 Uhr Seite 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

OSC 58 DK+TITEL 02.07.2001 9:47 Uhr Seite 1 INDHOLDSFORTEGNELSE OSC 58 DK+TITEL 02.07.2001 9:47 Uhr Seite 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning..... 2 Forudgående oplysninger... 3 Oplysninger vedrørende måling af blodtryk... 4-6 Vigtige oplysninger om blodtryk... 7-8 Illustration

Læs mere

Indhold Sikkerhedsforskrifter... 4 Ibrugtagning... 6 Drift... 7

Indhold Sikkerhedsforskrifter... 4 Ibrugtagning... 6 Drift... 7 Indhold Sikkerhedsforskrifter... 4 Korrekt brug... 4 Generelt... 4 Korrekt håndtering af batterierne... 5 Reparer ikke selv... 5 Ibrugtagning... 6 Kontroller pakkens indhold... 6 Udskiftning af batteriet...

Læs mere

Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Ibrugtagning... 6 Anvendelse... 7 Fejlmeldinger... 8 Bortskaffelse... 9 Tekniske data...

Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Ibrugtagning... 6 Anvendelse... 7 Fejlmeldinger... 8 Bortskaffelse... 9 Tekniske data... Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Om dette apparat...4 Generelt...4 Korrekt håndtering af batterierne...5 Foretag aldrig reparationer på egen hånd...5 Ibrugtagning... 6 Kontroller leveringen...6

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

Betjeningsvejledning. Trådløs USB-mus MEDION E81051 (MD 86879)

Betjeningsvejledning. Trådløs USB-mus MEDION E81051 (MD 86879) Betjeningsvejledning Trådløs USB-mus MEDION E81051 (MD 86879) Indhold 1. Om denne brugsanvisning...3 1.1. Symboler og advarsler, der anvendes i denne brugsanvisning... 4 1.2. Korrekt anvendelse... 7 2.

Læs mere

Vaffeljern LIFETEC MD 13411. Brugervejledning

Vaffeljern LIFETEC MD 13411. Brugervejledning Vaffeljern LIFETEC MD 13411 Brugervejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Sikkerhedsanvisninger... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 2 Sikker opstilling af apparatet... 2 Lysnettilslutning...

Læs mere

Betjeningsvejledning. Intermedico ApSermedicO. Intermedico ApS Sundhed fremfor alt. Fuldautomatisk Digital Blodtryksmåler Model Nr.

Betjeningsvejledning. Intermedico ApSermedicO. Intermedico ApS Sundhed fremfor alt. Fuldautomatisk Digital Blodtryksmåler Model Nr. Intermedico ApSermedicO Sundhed fremfor alt!.. Intermedico ApS Sundhed fremfor alt Betjeningsvejledning Fuldautomatisk Digital Blodtryksmåler Model Nr.: HC60BM Intermedico ApS - Viadukt alle 16-2900 Hellerup

Læs mere

BM 20. c Blodtryksmåler. Betjeningsvejledning

BM 20. c Blodtryksmåler. Betjeningsvejledning BM 20 DK c Blodtryksmåler Betjeningsvejledning Beurer GmbH Söflinger Str. 218 D-89077 Ulm (Germany) Tel.: +49 (0)7 31 / 39 89-144 Fax: +49 (0)7 31 / 39 89-255 www.beurer.de Mail: kd@beurer.de Dansk 1.

Læs mere

Batterilader. Håndbog MD 13599

Batterilader. Håndbog MD 13599 Batterilader Håndbog MD 13599 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 2 Fejl... 3 Rengøring og vedligeholdelse... 4 Om dette apparat... 5 Apparatoversigt...

Læs mere

Det nye navn for 120/80? KENDER DU DIT BLODTRYK? Vores kompetance for din velvære DIAGNOSTIC blodtryksmålere fra Panasonic

Det nye navn for 120/80? KENDER DU DIT BLODTRYK? Vores kompetance for din velvære DIAGNOSTIC blodtryksmålere fra Panasonic Det nye navn for 120/80? KENDER DU DIT BLODTRYK? Vores kompetance for din velvære DIAGNOSTIC blodtryksmålere fra Panasonic > Højt blodtryk Avanseret teknologi for din velvære. Driftssikker kvalitet NAIS

Læs mere

Bilbatterilader med LCD-display

Bilbatterilader med LCD-display Bilbatterilader med LCD-display Betjeningsvejledning MD 13323 Indholdsfortegnelse Om denne vejledning...5 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 5 Korrekt anvendelse... 6 Pakkens indhold...6

Læs mere

Universel, professionel lynoplader. Håndbog MD 13482

Universel, professionel lynoplader. Håndbog MD 13482 Universel, professionel lynoplader Håndbog MD 13482 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 2 Fejl... 3 Rengøring og vedligeholdelse... 4 Om dette apparat...

Læs mere

Headsæt med Bluetooth-funktion MEDION E83047 (MD 86751)

Headsæt med Bluetooth-funktion MEDION E83047 (MD 86751) Headsæt med Bluetooth-funktion MEDION E83047 (MD 86751) Betjeningsvejledning Indhold Om denne brugsanvisning... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne brugsanvisning... 2 Korrekt anvendelse... 3

Læs mere

Indhold Pakkens Indhold...2 Betjeningselementer...2 Sikkerhedsanvisninger...4 Anvendelse...6 Bortskaffelse... 10 Tekniske data...

Indhold Pakkens Indhold...2 Betjeningselementer...2 Sikkerhedsanvisninger...4 Anvendelse...6 Bortskaffelse... 10 Tekniske data... Indhold Pakkens Indhold...2 Betjeningselementer...2 Sikkerhedsanvisninger...4 Anvendelse...6 Udskiftning af batterier... 6 Anvendelse af vægten... 7 Tarering af vægten... 7 Ændring af vægtenheden... 8

Læs mere

FORE-CARE FULDT AUTOMATISERET DIGITAL BLODTRYKSMÅLER SE-9400 BRUGSVEJLEDNING. Klinisk valideret og godkendt af BHS

FORE-CARE FULDT AUTOMATISERET DIGITAL BLODTRYKSMÅLER SE-9400 BRUGSVEJLEDNING. Klinisk valideret og godkendt af BHS FORE-CARE FULDT AUTOMATISERET DIGITAL BLODTRYKSMÅLER SE-9400 BRUGSVEJLEDNING Klinisk valideret og godkendt af BHS! Læs vejledningen grundigt 1 før apparatet tages i brug Indholdsfortegnelse: 1. Forholdsregler

Læs mere

DIGITAL BLODTRYKSMÅLER. HZ-8011 Brugsanvisning

DIGITAL BLODTRYKSMÅLER. HZ-8011 Brugsanvisning DIGITAL BLODTRYKSMÅLER HZ-011 Brugsanvisning Indholdsfortegnelse Forord...2 Løsdele og funktioner.3-4 Display..4-5 Isætning af batteri og opladning 5-6 Samling af holderen til manchetten.6 Dato, tid og

Læs mere

FW1200 BRUGSANVISNING

FW1200 BRUGSANVISNING Blodtryksmåler Model: FW1200 BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING 2 Mange tak fordi du valgte denne Fitzone blodtryksmåler. Læs venligst denne brugsanvisning grundig inden, at apparatet tages i brug. Skærmen

Læs mere

Din brugermanual OMRON M6 http://da.yourpdfguides.com/dref/2737271

Din brugermanual OMRON M6 http://da.yourpdfguides.com/dref/2737271 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Oversigt. Introduktion. Noter

Oversigt. Introduktion. Noter Oversigt Introduktion Introduktion...1 Noter...1 Kend din blodtryksmåler ---- Enheden...2 ---- Tilbehør......3 IHB indikator...4 Før måling......5 Kvik Guide...6 Isætning af batterier......7 Opstart ----

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

Sikkerhed og vedligeholdelse 1

Sikkerhed og vedligeholdelse 1 Indhold Sikkerhed og vedligeholdelse... 3 Korrekt brug... 3 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen er let tilgængelig... 4 Foretag

Læs mere

BF06 BRUGERVEJLEDNING LYSMÅLER TRT-BA-BF06-TC-001-DA

BF06 BRUGERVEJLEDNING LYSMÅLER TRT-BA-BF06-TC-001-DA BF06 DA BRUGERVEJLEDNING LYSMÅLER TRT-BA-BF06-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Anvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Oplysninger om apparatet... 1 Tekniske data... 2 Sikkerhed... 2 Transport

Læs mere

Digitalt blodtryksapparat UA-852 Betjeningsvejledning

Digitalt blodtryksapparat UA-852 Betjeningsvejledning Digitalt blodtryksapparat UA-852 Betjeningsvejledning Kan bruges med 3 størrelser manchetter 1 Beskrivelse af apparatet Tolkning af symboler Luftstuds Indstillinger Ur Display Memory/ hukommelse Symboler

Læs mere

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 Indholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger...2 Oversigt...6 Betjeningselementer...7 Ibrugtagning...8 Genopladning...8 Barbering...10 Tørbarbering...10

Læs mere

Betjeningsvejledning. Bilbatterilader med LC-display TOPCRAFT MD 15442

Betjeningsvejledning. Bilbatterilader med LC-display TOPCRAFT MD 15442 Betjeningsvejledning Bilbatterilader med LC-display TOPCRAFT MD 15442 Indholdsfortegnelse 1. Om denne brugsanvisning... 4 1.1. Symboler og advarsler, der anvendes i denne brugsanvisning... 4 2. Pakkens

Læs mere

Køkkenradio til ophængning under skab eller hylde MEDION LIFE E66069 (MD 82476)

Køkkenradio til ophængning under skab eller hylde MEDION LIFE E66069 (MD 82476) Køkkenradio til ophængning under skab eller hylde MEDION LIFE E66069 (MD 82476) Betjeningsvejledning INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 3 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning...

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

BC21 BRUGERVEJLEDNING LUFTFUGTIGHEDS / TEMPERATURMÅLEAPPARAT TRT-BA-BC21-TC-001-DA

BC21 BRUGERVEJLEDNING LUFTFUGTIGHEDS / TEMPERATURMÅLEAPPARAT TRT-BA-BC21-TC-001-DA BC21 DA BRUGERVEJLEDNING LUFTFUGTIGHEDS / TEMPERATURMÅLEAPPARAT TRT-BA-BC21-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Anvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Oplysninger om apparatet... 1 Tekniske data...

Læs mere

SIKKERHED OG VEDLIGEHOLDELSE

SIKKERHED OG VEDLIGEHOLDELSE INDHOLD Sikkerhed og vedligeholdelse...4 Korrekt anvendelse... 4 Driftssikkerhed... 4 Vedligeholdelse... 6 Rengøring... 6 Bortskaffelse... 6 Pakkens indhold... 7 Tekniske data... 7 Beskrivelse og ibrugtagning...

Læs mere

Quartz- vækkeur ORIGINAL BETJENINGSVEJLEDNING /2017 Model-nr.: AN7-SW-51A, AN7-SW-54A, AN7-SW-54B, AN7-SW-55A, AN7-SW-55B

Quartz- vækkeur ORIGINAL BETJENINGSVEJLEDNING /2017 Model-nr.: AN7-SW-51A, AN7-SW-54A, AN7-SW-54B, AN7-SW-55A, AN7-SW-55B Quartz- vækkeur ORIGINAL BETJENINGSVEJLEDNING 25015959 09/2017 Model-nr.: AN7-SW-51A, AN7-SW-54A, AN7-SW-54B, AN7-SW-55A, AN7-SW-55B Dok./Rev.-Nr.: ALDIDKWE17_BA_V3 GENERELT Denne betjeningsvejledning

Læs mere

Trådløs dørklokke LIFETEC MD 13561. Betjeningsvejledning

Trådløs dørklokke LIFETEC MD 13561. Betjeningsvejledning Trådløs dørklokke LIFETEC MD 13561 Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Sikkerhedsinstruktioner... 5 Vedrørende denne vejledning... 5 Symboler og signalord, som er brugt i

Læs mere

Indhold Indhold Ibrugtagning Udpacing af apparatet Emballagen Apparatet Battterierne Tekniske data

Indhold Indhold Ibrugtagning Udpacing af apparatet Emballagen Apparatet Battterierne Tekniske data Indhold Indhold...1 Sikkerhedshanvisninger...2 Rengøring af apparatet...4 Håndtering af genopladelige batterier...5 Om dette apparat...6 Ibrugtagning...12 Udpacing af apparatet...12 Opladning af 9V blokbatterier...15

Læs mere

Fjernbetjening Brugervejledning

Fjernbetjening Brugervejledning Fjernbetjening Brugervejledning Indhold Tilsigtet anvendelse 3 Generelt om sikkerhed 4 Udskiftning af batterier 8 Standard fjernbetjening (med display) 9 Standard fjernbetjening (med lysdiode) 11 epen

Læs mere

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9 Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Korrekt anvendelse... 4 Generelle anvisninger... 4 Sikker opstilling af apparatet... 5 Lad nettilslutningen være tilgængelig... 5 Foretag aldrig reparationer selv...

Læs mere

FW1204 BRUGSANVISNING

FW1204 BRUGSANVISNING Varmetæppe Model: FW1204 BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte dette varmetæppe fra Fitzone Wellness For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at varmetæppet holder i mange år, bedes

Læs mere

Professionel universel hurtigoplader med USB TOPCRAFT MD 13903

Professionel universel hurtigoplader med USB TOPCRAFT MD 13903 Professionel universel hurtigoplader med USB TOPCRAFT MD 13903 Betjeningsvejledning Indhold 1. Om denne brugsanvisning...5 1.1. Symboler og advarsler, der anvendes i denne brugsanvisning...5 2. Korrekt

Læs mere

minipocket Brugsanvisning Høresystemer

minipocket Brugsanvisning Høresystemer minipocket Brugsanvisning Høresystemer Indhold Din fjernbetjening 4 Komponenter 5 Tastaturlås 6 Sådan parres høreapparaterne 7 Funktionsoversigt 11 Yderligere oplysninger 13 Rengøring 13 Udskiftning af

Læs mere

DK Brugsanvisning TIMER

DK Brugsanvisning TIMER DK Brugsanvisning TIMER 1 2 ON/OFF 3 CALC 6 4 TIMER 5 7 2 Læs sikkerheds- og brugsanvisningen omhyggeligt igennem før brug Sikkerhedsanvisninger: Sørg for, at strømforsyningen i din husstand svarer til

Læs mere

STIHL AK 10, 20, 30. Sikkerhedshenvisninger

STIHL AK 10, 20, 30. Sikkerhedshenvisninger { STIHL AK 10, 20, 30 Sikkerhedshenvisninger dansk Indholdsfortegnelse Oversættelse af den originale brugsvejledning på tysk 1 Sikkerhedshenvisninger............................. 1 1.1 Advarselssymboler..................................

Læs mere

Blodtryk. Materiale Computer (PC) Data acquisition unit (DAS) (IX/228) USB-kabel Puls-plethysmograf (PT-104) Blodtryksmåler (BP-600)

Blodtryk. Materiale Computer (PC) Data acquisition unit (DAS) (IX/228) USB-kabel Puls-plethysmograf (PT-104) Blodtryksmåler (BP-600) Blodtryk Formål At bestemme det systoliske og diastoliske blodtryk hos en rygliggende person (Forsøg 1), samt undersøge tyngdekraftens betydning for blodtrykket og den perifere blodcirkulation (Forsøg

Læs mere

Brugervejledning TAL Evolution

Brugervejledning TAL Evolution 1 BRUGSVEJLEDNING TAL EVOLUTION Serienr.: Ejer: Forhandler: Brdr. A & O Johansen, Rørvang 3, 2620 Albertslund. Forord TAL Evolution er startmodellen blandt de automatiske lasere. Her er THEIS ikke gået

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

Installation, konfigurering og fejlfinding af medicinsk udstyr i TDCs hjemmemonitoreringspakker

Installation, konfigurering og fejlfinding af medicinsk udstyr i TDCs hjemmemonitoreringspakker Installation, konfigurering og fejlfinding af medicinsk udstyr i TDCs hjemmemonitoreringspakker A&D Blodtryksmåler type UA-767 PBT-Ci Dokument kontrol: Dokument navn: Teknisk vejledning TDC UA-767PBT-Ci

Læs mere

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK A B C D E F 3 SIKKERHED Bemærk venligst følgende retningslinjer, når du tager apparatet i brug: 7 Apparatet er kun beregnet til hjemmebrug. 7 Brug aldrig apparatet i bad,

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Om dette apparat. Generelt

Om dette apparat. Generelt Indhold Sikkerhedsforskrifter... 4 Om dette apparat... 4 Generelt... 4 Korrekt håndtering af batterierne... 5 Måling af kropsfedt... 5 Foretag aldrig reparationer på egen hånd... 6 Pakkens indhold... 6

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 1.0. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerplade DT-900 kan du oplade din telefon eller en anden kompatibel enhed uden at skulle

Læs mere

6,35 cm/2,5 Ekstern harddisk 1 TB MEDION P82780 (MD 90213)

6,35 cm/2,5 Ekstern harddisk 1 TB MEDION P82780 (MD 90213) 6,35 cm/2,5 Ekstern harddisk 1 TB MEDION P82780 (MD 90213) Betjeningsvejledning Indhold 1. Om denne vejledning...3 1.1. Advarselssymboler og signalord, der anvendes i denne vejledning... 3 1.2. Korrekt

Læs mere

Fuldautomatisk blodtryksmåler til håndled

Fuldautomatisk blodtryksmåler til håndled PULSE mmhg D I A /min mmhg MEM R6 Brugervejledning Fuldautomatisk blodtryksmåler til håndled R6 SYS SET Mediq Danmark varenummer 60-55-051 Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Vigtige sikkerhedsinformationer...

Læs mere

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE DENNE VEJLEDNING BØR OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES OG FØLGES INDHOLD 1. Symboler 2. Advarsler 3. Miljøhensyn 4. Beskrivelse af produktet 5. Isætning og udskiftning af batteri

Læs mere

BX09 BETJENINGSVEJLEDNING ENERGIOMKOSTNINGSMÅLER TRT-BA-BX09-TC-001-DA

BX09 BETJENINGSVEJLEDNING ENERGIOMKOSTNINGSMÅLER TRT-BA-BX09-TC-001-DA BX09 DA BETJENINGSVEJLEDNING ENERGIOMKOSTNINGSMÅLER TRT-BA-BX09-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om enheden... 2 Tekniske data...

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Læs venligst denne manual omhyggeligt inden brug

Læs venligst denne manual omhyggeligt inden brug Læs venligst denne manual omhyggeligt inden brug INDHOLDSFORTEGNELSE SIKKERHEDSADVARSEL Indholdsfortegnelse s. 2 Sikkerhedsadvarsel s. 3 Advarsel om anvendelse s. 4 Sikker anvendelse s. 5 Kontraindikationer

Læs mere

BA06 BRUGERVEJLEDNING ANEMOMETER TRT-BA-BA06-TC-001-DA

BA06 BRUGERVEJLEDNING ANEMOMETER TRT-BA-BA06-TC-001-DA BA06 DA BRUGERVEJLEDNING ANEMOMETER TRT-BA-BA06-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Anvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Oplysninger om apparatet... 1 Tekniske data... 2 Sikkerhed... 2 Transport

Læs mere

FW1303 BRUGSANVISNING

FW1303 BRUGSANVISNING Blodtryksmåler Lifezone Series Model: FW1303 BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING Mange tak fordi du valgte denne Fitzone blodtryksmåler. Læs venligst denne brugsanvisning grundig inden, at apparatet tages i

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

Miniovn MD 16313. Betjeningsvejledning

Miniovn MD 16313. Betjeningsvejledning Miniovn MD 16313 Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1. Om denne brugsanvisning... 4 1.1. Advarselssymboler og signalord, der anvendes i denne brugsanvisning... 4 2. Pakkens indhold... 5 3. Korrekt

Læs mere

Brugsanvisning. Føntørrer

Brugsanvisning. Føntørrer Brugsanvisning Føntørrer DK 8 1 7 6 2 3 4 5 2 DK Føntørrer El-tilslutning Apparatet bør kun tilsluttes et stik, der er beskyttet mod jordfejl og installeret i overensstemmelse med el-regulativet. Vær opmærksom

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W ART NR 330347 EAN NR 5709133330415 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

MD80488 Anrufbeantworter_Manual_DK.fm Seite 1 Freitag, 25. November :13 12 INDHOLDSFORTEGNELSE

MD80488 Anrufbeantworter_Manual_DK.fm Seite 1 Freitag, 25. November :13 12 INDHOLDSFORTEGNELSE MD80488 Anrufbeantworter_Manual_DK.fm Seite 1 Freitag, 25. November 2005 12:13 12 INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsanvisninger............. 2 Forberedelse................... 5 Pakkens indhold.......................

Læs mere

PM AM

PM AM BRUGSVEJLEDNING DA 3.1 3.2 3.3! 4.1 4.3 4.5 4.7 4.9 4.2 4.4 4.6 4.8 4.10 PM AM C A DA Produktbeskrivelse: (A) Display modul (B) Håndledsrem (C) Sensor knap (D) USB stik D B DA Produkt beskrivelse Din personlige

Læs mere

Scanner MEDION E89141 (MD 86774) Betjeningsvejledning

Scanner MEDION E89141 (MD 86774) Betjeningsvejledning Scanner MEDION E89141 (MD 86774) Betjeningsvejledning Indhold Om denne vejledning...3 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning...3 Korrekt anvendelse...4 Sikkerhedsanvisninger...6 Generelt...6

Læs mere

Seagull fedtmålervægt med touchskærm

Seagull fedtmålervægt med touchskærm Seagull fedtmålervægt med touchskærm Læs brugsvejledningen grundigt, før produktet tages i brug. Videodemonstration kan ses på: www.seagull-healthcare.dk samt Hvad er fedtprocent? Fedtprocenten er forholdet

Læs mere

DIGITAL BODY WEIGHT SCALES PS 4110

DIGITAL BODY WEIGHT SCALES PS 4110 DIGITAL BODY WEIGHT SCALES PS 4110 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU A B E D C 3 DANSK 05-10 SUOMI 11-16 NORSK 17-22 SVENSKA 23-28 ITALIANO 29-34 PORTUGUÊS 35-40 NEDERLANDS 41-46 MAGYAR 47-52 ČESKY

Læs mere

Det er vig gt at dine målinger laves rig gt, så du kan få den re e behandling. Her kan du se hvordan du skal gøre.

Det er vig gt at dine målinger laves rig gt, så du kan få den re e behandling. Her kan du se hvordan du skal gøre. S blodtryk og din puls Det er vig gt at dine målinger laves rig gt, så du kan få den re e behandling. Her kan du se hvordan du skal gøre. Blodtryk kan måles både siddende og stående. A al med din sundhedsfaglige,

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 1.0. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-110 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to telefoner på

Læs mere

Tyskland. 67663 Kaiserslautern KW 08/2016. Denisstr. 28A. Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH. Supra. Vindues- og døralarm

Tyskland. 67663 Kaiserslautern KW 08/2016. Denisstr. 28A. Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH. Supra. Vindues- og døralarm Supra Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH Denisstr. 28A 67663 Kaiserslautern Tyskland KW 08/2016 2508 4047 Vindues- og døralarm A 1 2 3 4 4x 5 6 4x B 7 8 9 10 11 12 13 15 16 14 1 Leveringsomfang/apparatdele

Læs mere

BC06 BETJENINGSVEJLEDNING TERMOHYGROMETER TRT-BA-BC06-TC-002-DA

BC06 BETJENINGSVEJLEDNING TERMOHYGROMETER TRT-BA-BC06-TC-002-DA BC06 DA BETJENINGSVEJLEDNING TERMOHYGROMETER TRT-BA-BC06-TC-002-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om enheden... 3 Tekniske data... 4

Læs mere

BS06 BRUGERVEJLEDNING DIGITAL LYDNIVEAUMÅLER TRT-BA-BS06-TC-001-DA

BS06 BRUGERVEJLEDNING DIGITAL LYDNIVEAUMÅLER TRT-BA-BS06-TC-001-DA BS06 DA BRUGERVEJLEDNING DIGITAL LYDNIVEAUMÅLER TRT-BA-BS06-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Anvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Oplysninger om apparatet... 1 Tekniske data... 2 Sikkerhed...

Læs mere

Fodfil til batteri Model Nr: 2184

Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Indledning Tillykke med dit køb! Denne hårdhudsfjerner er et nyskabende produkt, der er beregnet til at blødgøre tør, ru og

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Chokoladesmelter. Vare nr 1910 BETJENINGSVEJLEDNING

Chokoladesmelter. Vare nr 1910 BETJENINGSVEJLEDNING Chokoladesmelter Vare nr 1910 BETJENINGSVEJLEDNING VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER LÆS SIKKERHEDSANVISNINGERNE OMHYGGELIGT, OG GEM DEM TIL FREMTIDIG BRUG Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du bruger

Læs mere

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af elforbrugsmåleren. ADVARSEL! Forbind IKKE 2

Læs mere

Parkeringsskive. Brugervejledning

Parkeringsskive. Brugervejledning Parkeringsskive Brugervejledning 2 - DK Indhold Introduktion 4 Produktoversigt 7 Inden montering 8 Montering af Park Deluxe 11 Hvordan virker Park Deluxe? 13 Manuel indstilling af parkeringstiden 14 Vedligeholdelse

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

POWER BRUGERVEJLEDNING. Printer til OMRON blodtryksapparater med IT funktioner

POWER BRUGERVEJLEDNING. Printer til OMRON blodtryksapparater med IT funktioner R POWER BRUGERVEJLEDNING Printer til OMRON blodtryksapparater med IT funktioner Indholdsfortegnelse Introduktion......................................4 Beskrivelse af printeren.............................4

Læs mere

Spænding Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41 1,4 145 7,9 3,6 0,58

Spænding Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41 1,4 145 7,9 3,6 0,58 Produkt Zinc Air-batteri Modelnavn IEC Nominel Nominel Diameter Højde Vægt Spænding Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41

Læs mere

MILK FROTHER MF 5260 DANSK

MILK FROTHER MF 5260 DANSK MILK FROTHER MF 5260 DANSK DA A B C D E F G H 3 SIKKERHED OG SET-UP Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge af

Læs mere

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W ART NR 330335 EAN NR 5709133330293 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

Brugermanual. Manuel d instruction

Brugermanual. Manuel d instruction Brugermanual Manuel d instruction sonoro audio GmbH Unter Goldschmied 6 50667 Cologne Tyskland info@sonoro-audio.com www.sonoro-audio.com 03/12 Fabrikanten arbejder løbende på den videre udvikling af alle

Læs mere

Trådløs ringeklokke LIFETEC MD Betjeningsvejledning

Trådløs ringeklokke LIFETEC MD Betjeningsvejledning Trådløs ringeklokke LIFETEC MD 16179 Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1. Pakkens indhold... 3 1.1. Læsning og opbevaring af brugsanvisningen... 4 1.2. Symboler og advarsler, der anvendes i denne

Læs mere

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING Kontaktgrill Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING For din sikkerheds skyld og for at du kan blive ved med at have glæde af dette produkt, skal du altid læse instruktionsbogen grundigt inden brug. VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Læs mere

PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING

PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING Tak fordi du valgte at købe dette kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning

Læs mere

Brugsanvisning 700 Yacht Timer

Brugsanvisning 700 Yacht Timer Brugsanvisning 700 Yacht Timer 700 YACHT TIMER DANSK Vi takker for den tillid du har vist os ved at vælge et ur af mærket SECTOR. For at sikre at du får mest og længst mulig gavn af det, anbefaler vi dig

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 Babymadsmaskine Brugsanvisning Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 INDHOLD VIGTIG INFORMATION 2 HÅNDTERING 4 OVERSIGT OVER MASKINEN 5 FØR BRUG 8 ANVÄNDANDE 8 - Påfyldning af vand 8

Læs mere

CATWALK COLLECTION CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 6280

CATWALK COLLECTION CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 6280 CATWALK COLLECTION CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 6280 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU A B C D E F G H I 1 2 3 3 DANSK 05-08 SUOMI 09-12 NORSK 13-16 SVENSKA 17-20 ITALIANO 21-24 PORTUGUÊS 25-28

Læs mere

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l da Brugsanvisning 38 Brugsanvisning Vigtige sikkerhedsanvisninger Dette apparat kan benyttes af børn fra 8 år og personer med indskrænkede fysiske, berøringsmæssige eller sjælelige

Læs mere

HEM-907. Brugsanvisning. Fuldautomatisk blodtryksapparat. Varenr. 60-55-207. Tak fordi De valgte et OMRON produkt.

HEM-907. Brugsanvisning. Fuldautomatisk blodtryksapparat. Varenr. 60-55-207. Tak fordi De valgte et OMRON produkt. Brugsanvisning Fuldautomatisk blodtryksapparat HEM-907 Varenr. 60-55-207 Tak fordi De valgte et OMRON produkt. Før apparatet anvendes første gang, bedes De gennemlæse brugsanvisningen nøje. Det anbefales

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

HAIR DRYER CERAMIC HD 3700

HAIR DRYER CERAMIC HD 3700 HAIR DRYER CERAMIC HD 3700 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU F E G D B C A 3 DANSK 05-07 SUOMI 08-10 NORSK 11-13 SVENSKA 14-16 ITALIANO 17-19 PORTUGUÊS 20-22 NEDERLANDS 23-25 MAGYAR 26-28 ČESKY

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

Brugsanvisning USB oplader USB oplader

Brugsanvisning USB oplader USB oplader Brugsanvisning USB oplader A 1 3 2 4 2 Leveringsomfang/apparatdele 1 Maginon UC-400 2 USB port 3 Stik 4 LED-ladeindikator 3 Indhold Leveringsomfang...2 Aapparatdele...3 Leveringsomfang/apparatdele...4

Læs mere

Brugsanvisning USB-ladestation l d t ti

Brugsanvisning USB-ladestation l d t ti Brugsanvisning USB-ladestation ti Leveringsomfang A 1 2 3 Apparatdele B 3 4 5 4 Leveringsomfang/apparatdele 1 Maginon UH-5 2 Netkabel 3 LED-ladeindikator 4 USB-tilslutninger 5 Tilslutning til netkabel

Læs mere