BYG SOL Vejledning v 1.0 Marts 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BYG SOL Vejledning v 1.0 Marts 2009"

Transkript

1 BYG SOL Vejledning v 1.0 Marts 2009

2 Indholdsfortegnelse: Introduktion...3 Genrelt...4 Reference...5 Optimering...10 Økonomi...15 Resultat...16 Byg.data

3 Introduktion Denne vejledning omfatter brugen af BYG SOL og en beskrivelse af de forudsætninger der er gjort i værktøjet. Vejledningen har en opdeling svarende til værktøjets skærmbilleder: Introduktion Reference Optimering Økonomi Resultat BYG DATA Foruden beregningsværktøjet BYG SOL er der lavet en publikation BYG SOL Solenergi I energirammen og både værktøjet og publikationen kan downloades på eller på Begge dele er udviklet i projektet "Solenergi i energirammen", finansieret af Energistyrelsens energiforskningsprogram EFP. Kontakt Cenergia Energy Consultants telefon , hvis der er spørgsmål til BYG SOL eller send en til Værktøjet overholder international standard, herunder: ISO/DIS Thermal performance of buildings Calculation of energy use for space heating and cooling for beregningen af energiforbrug. EN for beregning af solvarmeanlæggets ydelse. 3

4 Generelt Værktøjet er et Excel regneark med indlagte formler og specifikkationer for bygningsdele. Udskrift af resultater sker ved at benytte udskriftsfunktionen i Excel og hvis data skal gemmes skal funktionerne i Excel benyttes. Det er muligt at ændre felterne med orange skrift. Regnearkets faneblade er beskyttet, så det kun er felter med orange tal, som kan ændres af brugeren. Det er muligt at fjerne beskyttelsen (der er ikke anvendt kode) hvis der er behov for at udforme f.eks. egen udskrift. 4

5 Reference Her defineres referencebygningen enten som nybyggeri eller som eksisterende byggeri. Der indsættes oplysninger om den bygning, der skal beregnes (alle orange tal kan redigeres). Det er muligt at beregne såvel nybyggeri som eksisterende byggeri indenfor kategorierne enfamiliehus, rækkehus, etageejendom. BYG SOL REFERENCE Indsæt oplysninger om referencebygningen indenfor kategorierne enfamiliehus, rækkehus, etageejendom. Alle orange tal kan redigeres. BYGNINGSDATA Kategori Etageareal pr. boligenhed Etageejendom m. varmecentral 100 m² Antal boliger (række/etagehus) 24 Antal etager 3 Etagehøjde 2.8 m Vinduesareal i forhold til etageareal 22% syd vest nord øst Fordeling af vinduer på facader 45% 10% 35% 10% SOLVARME PLACERING Hældning Afvigelse fra syd 30 grader 0 grader SOLCELLER PLACERING Hældning 40 grader Afvigelse fra syd 0 grader ÅRLIG ENERGIFORBRUG: kwh/m² 140 BYGGEÅR Brugerdefineret KONSTRUKTION Middel let Reference E ramme 70.9 VARMEFORSYNING Naturgas 80 Klasse Klasse VENTILATIONSPRINCIP Naturlig ventilation VARMEANLÆG VARMTVANDSFORBRUG Radiator Standard forbrug 20 0 Reference E ramme Klasse2 Klasse1 BYGNINGSDATA Kategori Vælg bygningstype fra kombinationsboksen. Der kan vælges mellem følgende: Enfamiliehus længe. Bungalow Enfamiliehus vinkel Rækkehus Rækkehus m. varmecentral Etageejendom indv. Opv. Etageejendom m. varmecentral Bygningstypen har betydning for arealerne af bygningsdelene. En bungalow har kvadratisk grundplan. For rækkehuse og etageejendomme skal der tages stilling til om boligen opvarmes fra fælles varmecentral, eller om der er individuelle varmeanlæg i hver bolig. Er der fælles varmecentral medregnes varmetabet fra det interne forsyningsnet. Etageareal pr. boligenhed Her indtastes boligens opvarmede etageareal. For en etageejendom indtastes det gennemsnitlige areal pr. boligenhed. 5

6 Opmåling følger DS418. Antal boliger Antal etager Etagehøjde Vinduesareal i forhold til etageareal Fordeling af vinduer på facader. Tallet har kun betydning for rækkehuse og etageboliger. Antal boliger anvendes kun for sammenbyggede boliger, idet sammenbyggede boliger beregnes samlet. Parameteren har betydning for beregningen af energirammen og lavenergiklasserne, idet den afhænger af antallet af bygninger i en gruppe eller række. Antal etager i bygningen. Højden af en etage målt fra færdigt gulv til oversiden af isoleringen. For en flere etagers bygningen er det den gennemsnitlige etagehøjde. Opmåling følger DS418. Det samlede areal af vinduer og døre (murhul) i bygningen divideret med bygningens opvarmede etageareal. Her angives den procentvise fordeling af vinduer/døre på fire orienteringer (kontroller selv at summen bliver 100 %). SOLVARME PLACERING Hældning Angiv hældningen af solfangeren som tænkes anvendt. Typisk indtastes taghældningen på tagfladen hvor solcellerne placeres (Lodret = 90). Afvigelse fra syd Angiv orienteringen af solfangeren som tænkes anvendt. Skal solfangeren monteres på taget af bygningen angives tages orientering fra syd. SOLCELLER PLACERING Hældning Angiv hældningen af solcellerne som tænkes anvendt ( Lodret = 90). Afvigelse fra syd BYGGEÅR Angiv orienteringen af solcellerne som tænkes anvendt. Skal solfangeren monteres på taget af bygningen angives tages orientering fra syd. Vælg i kombinationsboksen det bygningsreglement som var gældende for byggeriet, da det blev opført. Hvis undersøgelsen omhandler nybyggeri vælges Nybygning BR08 og de i beregningerne anvendte U værdier for bygningsdelene svarer til bygningsreglementets krav til renovering. Vælges Min krav BR08 anvendes mindste varmeisolering jf. BR08 kap

7 Brugerdefineret BR61 BR67 BR72 BR77 BR82 BR S85 BR95 + BR S98 Min krav BR08 Nybygning BR08 Hvis en eksisterende bygning er forbedret i forhold til kravene på opførelsestidspunktet vælges Brugerdefineret og de faktiske U værdier indtastes i fanebladet Byg.data. KONSTRUKTION Vælg bygningskonstruktion fra kombinationsboksen. I beregningen af energibehovet til rumopvarmning tages der hensyn til bygningens varmeakkumulerende evne. Ekstra let Middel let Middel tung Ekstra tung Ekstra let: lette vægge, gulve og lofter som skelet med plader eller brædder og helt uden tunge dele. Middel let: enkelte tungere dele som betondæk med trægulv eller vægge af porrebeton. Middel tung: flere tunge dele som betondæk med klinker og tegl klingebetonvægge. Ekstra tung: tunge vægge, gulve og lofter i beton, tegl eller klinker. VARMEFORSYNING Varmeforsyningen vælges fra kombinationsboksen, og tabene i varmeproduktionen og forsyningsnettet samt prisen på energien fastsættes automatisk. Specifikkationerne for varmeforsyningen kan ses i fanebladet Byg.data. Ønskes specielle data vælges brugerdefineret, og de indtastede værdier i fanebladet BYG DATA benyttes. Varmeforsyningen og varmeanlægget er det samme i referencebygningen og i den optimerede bygning. El til rumopvarmning Fjernvarme Fyringsolie Gas (flaske) Naturgas Kul Brænde 7

8 Træbriketter Træpiller Varmepumpe (jordslanger) Brugerdefineret VENTILATIONSPRINCIP Vælg ventilationsprincip for referencebygningen fra kombinationsboksen. Naturlig ventilation Mekanisk udsugning Balanceret mek.vent. VGV dårlig VGV middle VGV god Ventilation brugerdefineret Vælges naturlig ventilation antages et luftskifte på 0,30 l/s m 2. Vælges mekanisk udsugning antages et luftskifte på 0,34 l/s m 2. Vælges balanceret mekanisk ventilation antages et luftskifte på 0,34 l/sm2 samt en infiltration gennem utætheder og sprækker. Infiltrationen er angivet i faneblad Byg.data. Der kan vælges mellem tre ventilationsanlæg: virkningsgrad El forbrug, SEL VGV dårlig 60% 2,3 J/m 3 VGV middel 75% 1,5 J/m 3 VGV god 90% 1,2 J/m 3 VARMEANLÆG Vælg varmeanlæg fra kobinationsboksen. Typen af varmeanlægget har I beregningerne betydning for varmetabet gennem gulvet og for varmepumpens ydelse. Gulvvarme Radiator VARMTVANDSFORBRUG Vælg varmtvandsforbrug fra kombinationsboksen. Et større forbrug giver en større ydelse fra et solvarmeanlæg. Standard forbrug 1 pers pr. boligenhed 2 pers pr. boligenhed 3 pers pr. boligenhed 4 pers pr. boligenhed 8

9 ÅRLIG ENERGIFORBRUG Det beregnede årlige energibehov for referencebygningen er vist grafisk (kwh/m 2 år). Energibehovet omfatter energiforbrug til opvarmning, varmt vand, køling, ventilation jf. BR08 kap.7.1 stk1. Kravet til nybyggeri i bygningsreglementet er angivet ved E ramme og kravet til lavenergi er vist for Klasse1 og Klasse Reference E ramme Klasse2 Klasse1 9

10 Optimering I fanebladet Optimering undersøges forskellige energimæssige forbedringer. BYG SOL OPTIMERING Her vælges og beregnes forskellige energimæssige forbedringer (investering pr. boligenhed) INVESTERING SOLVARME Referencebygning 0kr. Solfangerareal pr. boligenhed 4.0 m² SOLCELLER Amorphe Fradrag for beholder Solcelleareal pr. boligenhed 13 m² 52,000 kr. YDERVÆGSISOLERING LOFTISOLERING GULVISOLERING VINDUER VENTILATION ØGET TÆTHED Referencebygning Referencebygning Referencebygning Referencebygning Referencebygning Referencebygning 0kr. 0kr. 0kr. 0kr. 0kr. 0kr. OVERTEMPERATURER Referencebygning 0kr. ÅRLIG ENERGIFORBRUG: kwh/m² Her sammenholdes energioptimeringen EVT. INVESTERING ELLER FRADRAG 0 kr. med udgangspunktet (referencebygningen) Investering: fx honarar til rådgiver. Fradrag: fx tilskudsordning (angives med minus) SAMLET INVESTERING PR. BOLIG ,000 kr. 120 Opt 97.7 NØGLETAL Referencebygning Optimering Ref Netto rumvarme kwh/m² år 100 E ramme 70.9 Varme kwh/m² år 80 Klasse Elektricitet kwh/m² år Klasse Overtemperatur kwh/m² år 60 ENERGISPAREPRIS Varme Elektricitet 40 Aktuelle energipris kr/kwh 20 Energisparepris 2.07 kr/kwh 0 ENERGIRAMMEINVESTERING 23 kr/kwh Opt Ref E-ramme Klasse2 Klasse1 SOLVARME Vælges solvarme vil anlægget altid være et brugsvandsanlæg. Hvis solvarme ønskes undersøgt, skal der angives om anlægget er et individuelt eller et fællesanlæg. Et brugerdefineret anlæg er altid være et fællesanlæg. Sol varmt brugsvand, individuel Sol varmt brugsvand, fællesanlæg Solvarme brugerdefineret (fælles) Arealet af solfangeren vælges ved at flytte skyderen til det areal som skal undersøges (arealet er solfangerarealet pr. boligenhed). Hvis en eksisterende varmtvandsbeholder anvendes, skal det markeres i afkrydsningsfeltet Fradrag for beholder og udgiften til beholder medregnes ikke i anlægsudgiften. SOLCELLER Ønskes solceller undersøgt skal typen vælges i kombinationsboksen. 10

11 Amorphe Poly krystalinsk Mono krystalinsk Solceller brugerdefineret I rullepanelet angives arealet af solcellerne. Solcellernes specifikkationer fremgår af fanebladet Byg.data. YDERVÆGSISOLERING Ekstra isolering i ydervæggen vælges i kombinationsboksen. Ydervæggens U værdi beregnes ud fra referencebygningens U værdi og med en forbedring svarende til tykkelsen af den ekstra isolering. Varmeledningen for den ekstra isolering er 0,04 W/mK. 100 mm isolering 50 mm isolering +50 mm isolering +100 mm isolering +150 mm isolering +200 mm isolering +250 mm isolering +300 mm isolering Brugerdefineret LOFTSISOLERING Ekstra isolering af loftet vælges i kombinationsboksen. Loftets U værdi beregnes ud fra referencebygningens U værdi med en forbedring svarende til tykkelsen af den ekstra isolering. Varmeledningen for den ekstra isolering er 0,04 W/mK. 100 mm isolering 50 mm isolering +50 mm isolering +100 mm isolering +150 mm isolering +200 mm isolering +250 mm isolering +300 mm isolering Brugerdefineret GULVISOLERING Ekstra isolering i terrændækket vælges i kombinationsboksen. Terrændækkets U værdi beregnes ud fra referencebygningens U værdi med en forbedring svarende til tykkelsen af den ekstra isolering som vælges. Varmeledningen for den ekstra isolering er 0,04 W/mK. 100 mm isolering 50 mm isolering 11

12 VINDUER +50 mm isolering +100 mm isolering +150 mm isolering +200 mm isolering +250 mm isolering +300 mm isolering Brugerdefineret Vinduer vælges i kombinationsboksen. 1 lags klart glas 2 lags klart glas 2 lags energirude BR08 2 lags energirude m gas 3 lags energirude Solafskærmende glas Brugerdefineret Vinduernes specifikkationer fremgår af fanebladet Byg.data. Ønskes andre specifikkationer vælges Brugerdefineret og vinduets specifikkationer indtastes i Byg.data. For nybyggeri er investeringen merprisen i forhold til referencevinduet. Ved renovering medtages prisen for hele vinduet inkl. udtagning, bortskaffelse og montering af det nye vindue. Ønskes rentabiliteten af lavenergivinduer undersøgt i forbindelse med en almindelig vinduesudskiftning bør merprisen anvendes i stedet for hele udgiften til vinduet og denne kan indtastes under brugerdefineret. VENTILATION Vælg i kombinationsboksen den ventilation som ønskes undersøgt. Naturlig ventilation Mekanisk udsugning Balanceret mek.vent. VGV dårlig VGV middel VGV god Ventilation brugerdefineret Vælges naturlig ventilation antages et luftskifte på 0,30 l/s m 2. Vælges mekanisk udsugning antages et luftskifte på 0,34 l/s m 2. Vælges balanceret mekanisk ventilation antages et luftskifte på 0,34 l/sm2 samt en infiltration gennem utætheder og sprækker. Infiltrationen er angivet i faneblad Byg.data. 12

13 Der kan vælges mellem tre ventilationsanlæg: virkningsgrad El forbrug, SEL VGV dårlig 60% 2,3 J/m 3 VGV middel 75% 1,5 J/m 3 VGV god 90% 1,2 J/m 3 Investeringen beregnes som merprisen i forhold til referencebygningen både i nybyggeri og renovering. ØGET TÆTHED Vælg i kombinationsboksen den lufttæthed som tænkes undersøgt. Der kan vælges mellem følgende (infiltrationen er angivet ved 50 Pa): BR08 standard, 1.5 l/sm 2 Ekstra tæthed, 1.0 l/sm 2 Passivhus, 0.6 l/sm 2 Brugerdefineret Ønskes en anden infiltration eller ønskes en målt værdi anvendt, kan den indtastes i Byg.data i tabellen BYGNINGSREGLEMENTETS KRAV under brugerdefineret. OVERTEMPERATURER Vælg i kombinationsboksen den foranstalt som tænkes undersøgt for at nedbringe overtemperaturer på varme og solrige sommerdage. Vælges ekstra sommerventilation øges den naturlige ventilation i sommermånederne til 1,2 l/sm 2. Ekstra sommerventilation, qi = 1.2 l/sm 2 Ekstra sommerven+automatik, qi = 1.8 l/sm 2 Brugerdefineret sommerventilation EVT. INVESTERING ELLER FRADRAG Andre udgifter eller fradrag som indgår i undersøgelsen af de energibesparende tiltag kan indtastes her. Det kan være særlige rådgivningsydelser eller tilskud til energibesparende foranstaltninger. SAMLET INVESTERING PR. BOLIG Samlet investering for de valgte forbedringer pr. boligenheder. NØGLETAL Resultatet af energiberegningen er vist ved nøgletal fra resultatsiden. Detaljerede beregningsresultater kan findes I fanebladet Resultat. 13

14 ENERGISPAREPRIS Bygherren er interesseret i, at den energimæssige forbedring er lønsom på langt sigt, dvs. at brugerøkonomien er så god som mulig. I princippet angiver energispareprisen kwh prisen for den energi, der leveres af solenergianlægget eller spares som følge af energibesparelsestiltaget. Energispareprisen er angivet i nutidskroner og hvis den er lavere end den energi der ellers bruges, er anlægget allerede på investeringstidspunktet en god forretning. Hvis energispareprisen er højere end den aktuelle energipris, begynder investeringen først at tjene sig ind, når den aktuelle energipris er højere end energispareprisen. ENERGIRAMMEINVESTERING Bygherren er interesseret i at kunne opfylde energirammen med så lave anlægsudgifter som muligt. Der er derfor i værktøjet angivet et nøgletal for, hvor effektiv investeringen er med hensyn til at nedbringe energiforbruget i forhold til energirammen. Nøgletallet, som i BYG SOL kaldes energirammeinvestering, er udregnet som investeringen pr. m² bygningsareal divideret med det antal kwh pr m² bygningsareal, som energiforbruget i forhold til energirammen nedsættes som følge af tiltaget. Det er således væsentligt, at dette tal er så lavt som muligt, så der økonomisk set skabes størst mulig nedsættelse af energiforbruget i forhold til energirammen. ÅRLIG ENERGIFORBRUG Det årlige energibehov er vist grafisk. Opt.: det beregnede energibehov for den energioptimerede bygning. Ref.: energibehovet for referencebygningen. E rammen: Bygningsreglementets krav til maksimal energibehov for nybyggeri. Klasse2: Bygningsreglementets krav til lavenergi klasse 2. Klasse1: Bygningsreglementets krav til lavenergi klasse 1. 14

15 Økonomi Den økonomiske vurdering af energibesparende foranstaltninger er baseret på nuværdimetoden. Nuværdimetoden bygger på, at resultatet for et projekt angives i den kroneværdi, som er gældende på investeringstidspunktet. Dvs. at alle fremtidige besparelser og udgifter omregnes til investeringstidspunktet. For yderligere information henvises til SBI anvisning 132. I BYG SOL beregnes nutidsværdien for solcelleanlægget separat. BYG SOL ØKONOMI Her aflæses de økonomiske forudsætninger. Hvis der er et særligt behov for det, kan specifikationer og priser redigeres. NUVÆRDIBEREGNING VARME EL PRODUKTION 1 Entreprisesum inkl. moms (Io) kr 0 52,000 2 Nominel kalkulationsrente 5.0% 3 Skatteprocent af renteindtægter 0.0% 4 Forventet prisstigningstakt for energi 6.0% 5 Forventet prisstigningstakt for løbende udgifter 3.0% 6 Økonomisk levetid, år (n) 25 år 7 Fysiske levetid år (nt) år Reale kalkulationsrente for besparelser (rrb) Reale kalkulationsrente for løbende udgifter (rru) Nuværdifaktor besparelser (fnvb) Nuværdifaktor for løbende udgifter (fnvu) Løbende udgifter (uo) kr/år Nuværdien af løbende udgifter (Uo) kr Besparelsen (bo) kr/år 0 1, Nuværdien af besparelsen (Bo) kr 0 50, Samlet nuværdi = (Bo Uo Io) kr 0 1, Energibesparelse, varme kwh/år Energibesparelse, ventilatorer+pumper kwh/år Elproduktion fra solceller kwh/år Nuværdien af restværdien af investeringen Rest kr Energisparepris kr/kwh Ydelse på lån kr/år 0 3,690 NUVÆRDIBEREGNING Nominel kalkulationsrente Indtast ønsket værdi. Skatteprocent af Indtast ønsket værdi. renteindtægter Forventet prisstigningstakt for ener Indtast ønsket værdi. gi. Forventet prisstigningstakt for lø Indtast ønsket værdi. bende udgifter. Økonomisk levetid. Indtast ønsket værdi. 15

16 Resultat BYG SOL RESULTAT Her aflæses resultatet på det beregnede energibehov for referencebygningen. REFERENCEBYGNING ENERGIOPTIMERET Rumvarme netto Brugsvand netto Solvarme Varmebehov netto Tab fra installationer Varmebehov brutto kwh/m² år kwh/m² år El til varmepumper Cirk. pumper Ventilatorer Elproduktion solceller Netto behov El behov netto x 2,5 6.8 kwh/m² år 16.7 kwh/m² år Overtemperatur kwh/m² år kwh/m² år ENERGIBEHOV I ALT kwh/m² år kwh/m² år ENERGIRAMME 92.0 kwh/m²år 92.0 kwh/m²år LAVENERGI klasse kwh/m²år 66.0 kwh/m²år LAVENERGI klasse kwh/m²år 46.0 kwh/m²år DRIFTSUDGIFTER Varme 11,314 kr/år 11,709 kr/år Pumper+ventilatorer 545 kr/år 1,334 kr/år Solcelleproduktion 0 kr/år 0 kr/år SAMLEDE DRIFTSUDGITER 11,858 kr/år 13,043 kr/år VARMEBEHOV BRUTTO Varmebehovet brutto er beregnet for referencebygningen og for den energioptimerede bygning. Energibehovet svarer til det samlede fjernvarmeforbrug, gasforbrug eller olieforbrug pr. opvarmet etagemeter. EL BEHOV NETTO X 2,5 El behovet i pumper, ventilatorer og varmepumper fratrukket solcellernes elproduktion. Nettobehovet multipliceres med en faktor 2,5. OVERTEMPERATUR DRIFTSUDGIFTER Perioder med høje rumtemperaturer medregnes i energirammen. Driftsudgifterne er angivet for varme, pumper og ventilatorer samt indtægten fra solcelleproduktionen. 16

17 Byg.data I værktøjet er der på forhånd indtastet typiske specifikationer og priser på bygningsdele og energimæssige forbedringer, og disse kan aflæses i fanebladet Byg.data. Hvis der er et særligt behov for at gå i dybden, kan værdierne redigeres i de brugerdefinerede grå felter (orange tal). Skal disse nye indtastede værdier benyttes i beregningen, skal der vælges brugerdefineret i de respektive kombinationsbokse. Priserne indtastes både for nybyggeri og for renovering og omfatter håndværkerpriser inkl. 25 % moms. Levetid angives i antal år og har betydning for beregning af nutidsværdien. Det skal understreges at priserne er vejledende og bør kun bruges til overordnet at vurdere om forskellige energimæssige tiltag kan betale sig. BYGNINGSREGLEMENTETS KRAV I tabellen er angivet bygningsdelenes varmetabskoefficienter, som var gældende i forskellige bygningsreglementer. De orange tal kan redigeres efter behov. F.eks. hvis et ældre byggeri er forbedret med nye vinduer kan disse skrives i kolonnen Brugerdefineret. I fanabladet Reference vælges i kombinationsboksen BYGGEÅR så brugerdefineret. Ydervæggens U værdi beregnes ved at vægte værdierne for let og tung ydervægskonstruktion svarende til bygningens konstruktion i fanebladet Reference. SOLVARME SOLCELLER Prisen er solvarmeanlæggets pris pr. boligenhed og kan angives for nybyggeri og for en eksisterende bygning. Afhængig af afkrydsningsfeltet under Optimering skal prisen omfatte beholder. Et fællesanlæg er et solvarmeanlæg med et solfangerfelt til flere boligenheder (vælges brugerdefineret solvarmeanlæg i en etageejendom vil solvarmeanlægget være et fællesanlæg). Solfangerens effektivitetskurve angives ved tre konstanter jf. solfangerens datablad (ηo, a1, a2). Priserne er angivet pr. m 2 solcelle for henholdsvis nybygning og for renovering. Levetid: Solcellernes fysiske levetid. kwp/m 2 : Solcellens maksimale effekt (prøvningsresultat). Areal: Solcelleareal Virkningsgrad: Systemets virkningsgrad. El produktionen fra solcelleanlægget beregnes som: Qel = A x I x P o x R / I ref A: solcelleareal, [m 2 ] I: årlig solindfald på solcelleflade, [kwh/m 2 ] 17

18 P o : Solcellernes peak effekt [kw p /m 2 ] R: Systemvirkningsgrad I ref : Solindstråling på 1 kw/m 2 Ventilation Prisen angives pr. etagemeter. Følgende ventilationsprincipper kan benyttes. Naturlig ventilation Mekanisk udsugning Balanceret mek.vent. VGV dårlig VGV middle VGV god Ventilation brugerdefineret Vælges naturlig ventilation antages et luftskifte på 0,30 l/s m 2. Vælges mekanisk udsugning antages et luftskifte på 0,34 l/s m 2. Vælges balanceret mekanisk ventilation antages et luftskifte på 0,34 l/sm2 samt en infiltration gennem utætheder og sprækker. Infiltrationen (qi) beregnes ud fra lufttætheden ved 50 Pa jf. tabellen med bygningsreglementets krav. Der kan vælges mellem tre ventilationsanlæg: virkningsgrad El forbrug, SEL VGV dårlig 60 % 2,3 J/m 3 VGV middel 75 % 1,5 J/m 3 VGV god 90 % 1,2 J/m 3 Varmeforsyning Specifikkationerne for varmeforsyningen omfatter: Levetid Virkningsgrad: virkningsgrad for fyringsanlæg. Tab af max: Varmetab fra produktionsenhed (kedeltab) angives som en pct. af maksimal rumvarmeeffekt. Cirk p: Cirkulationspumpers elforbrug angives her som en pct. af maksimal rumvarmeeffekt. Ledningstab: varmetab fra internt ledningsnet pr. boligenhed. Ledningstabet omfatter både varmetab fra rumvarmeforsyningen og fra brugsvandscirkulationen. Pris: energipris inkl. alle afgifter [kr/mwh]. Varmepumpen er defineret ved en COP ved en bestemt kondenserings og fordamper temperatur. COP beregnes i forskellige driftspunkter med en antagelse om konstant Carnot virkningsgrad. Der er antaget et jordvarmeanlæg med konstant fordampertemperatur og variabel kondenseringstemperatur afhængig 18

19 af fremløbstemperaturen til varmeanlægget. Varmepumpens specifikkationer kan ikke ændres af brugeren. Ekstra ydervægsisolering Ydervægsisoleringen angives pr. facadeareal for henholdsvis nybygning og renovering. De anvendte priser for renovering omfatter ydervægsisolering med facadebeklædning som det er vist i nedenstående figur. Efterisolering (udvendig) RockVision RockBase Ekstra investering Isoleringstykkelse Prisen på ekstra isolering i nybyggeri svarer til en hulmur med forskellig isoleringstykkelse, som det fremgår af figuren herunder. Hulmur, nybyggeri 600 Extra investering y = x Isoleringstykkelse, m 19

20 Ekstra loftisolering Prisen på loftisolering svarer til efterisolering af lofter jf. V&S som det fremgår af figurerne herunder. Det skal bemærkes at priserne er uden tag. Isolering på loft, nybyg Ekstra investering y = x Isoleringstykkelse Efterisolering, loft - renovering Extra investering, kr y = x Isoleringstykkelse Ekstra gulvisolering Vinduer/døre Tæthed I tabellen angives prisen pr. arealenhed. Prisen ved renovering er større end for nybyggeri og dækker omkostninger til udtagning og bortskaffelse. Prisen er afhængig af vinduets størrelse og skal angives for husets gennemsnitlige vinduesstørrelse. Den gennemsnitlige vinduesstørrelse kan ændres i tabellen. De indtastede værdier gælder for topstyrede vinduer i fyrretræ. Foruden prisen angives også U værdien for hele vinduet, g faktoren, areal faktoren og afskæmningsfaktoren. Prisen på lufttæthed angives pr. etagemeter. Prisen svarer til infiltrationen qi som er angivet ved et overtryk på 50 Pa. 20

21 Overtemperatur De ekstra foranstaltninger til forcering af den naturlige ventilation I varme sommermåneder angives pr. etagemeter. 21

Prissætning og rentabilitet af besparelsesforslag

Prissætning og rentabilitet af besparelsesforslag og rentabilitet af besparelsesforslag Indhold: INTRODUKTION GENNEMGANG AF VÆRKTØJ ENERGIRAMMEN PRISSÆTNING RENTABILITET ØVELSER. Ole Balslev-Olesen Cenergia obo@cenergia.dk Introduktion En energirenovering

Læs mere

Røde Vejmølle Parken. Be10 beregning Dato 20120309 Udført Cenergia/Vickie Aagesen

Røde Vejmølle Parken. Be10 beregning Dato 20120309 Udført Cenergia/Vickie Aagesen Røde Vejmølle Parken Be10 beregning Dato 20120309 Udført Cenergia/Vickie Aagesen Krav Forudsætninger Bygningen er opført 1971 Opvarmet etageareal Før 160 m2 Efter 172 m2 Derudover er der følgende arealer,

Læs mere

Bilag 2 til notat af 6. oktober 2005 Miljø i byggeri og anlæg vurdering af økonomiske konsekvenser

Bilag 2 til notat af 6. oktober 2005 Miljø i byggeri og anlæg vurdering af økonomiske konsekvenser Bilag 2 til notat af 6. oktober 2005 Miljø i byggeri og anlæg vurdering af økonomiske konsekvenser Merinvesteringer, besparelser og tilbagebetalingstider for energibesparende tiltag på bygninger. Forudsætninger

Læs mere

Termisk masse og varmeakkumulering i beton

Termisk masse og varmeakkumulering i beton Teknologisk Institut,, Bygningsreglementets energibestemmelser Varmeakkumulering i beton Bygningers varmekapacitet Bygningers energibehov Konklusioner 1 Beton og energibestemmelser Varmeakkumulering i

Læs mere

Energirenovering af terrændæk og kældervægge udfordringer og barrierer

Energirenovering af terrændæk og kældervægge udfordringer og barrierer Energirenovering af terrændæk og kældervægge udfordringer og barrierer Membran-Erfa møde om Fundamenter, sokler og kælderkonstruktioner - fugtspærrer, radonforebyggelse og geotekstiler Orientering om BR10

Læs mere

Installationer - besparelsesmuligheder

Installationer - besparelsesmuligheder Installationer - besparelsesmuligheder Nuværende energiløsninger Udskiftning af oliekedel Udskiftning af gaskedel Konvertering til fjernvarme Konvertering til jordvarmeanlæg Konvertering til luft-vandvarmepumpe

Læs mere

Klimaskærm konstruktioner og komponenter

Klimaskærm konstruktioner og komponenter Klimaskærm konstruktioner og komponenter Indholdsfortegnelse Klimaskærm...2 Bygningsreglementet...2 Varmetab gennem klimaskærmen...2 Transmissionstab...3 Isolering (tag, væg, gulv)...3 Isolering af nybyggeri...3

Læs mere

Termisk masse og varmeakkumulering i beton. Termisk masse og varmeakkumulering i beton

Termisk masse og varmeakkumulering i beton. Termisk masse og varmeakkumulering i beton Termisk masse og varmeakkumulering i beton Teknologisk Institut, Byggeri, Beton, Lars Olsen Bygningsreglementets energibestemmelser Varmeakkumulering i beton Bygningers varmekapacitet Bygningers energibehov

Læs mere

DS 418 Kursus U-værdi og varmetabsberegninger

DS 418 Kursus U-værdi og varmetabsberegninger DS 418 Kursus U-værdi og varmetabsberegninger Karen Margrethe Høj Janus Martin Jørgensen Niels Hørby Jørgensen Energivejledere i Energitjenesten 26.11.2008 Program for dagen 9.30 Velkomst og morgenbrød

Læs mere

" " # $% &'! Klaus Ellehauge Bygningsreglementets energikrav 21. november 2007

  # $% &'! Klaus Ellehauge Bygningsreglementets energikrav 21. november 2007 ! " " # $% &'! ( ) ) ) $ * " " # + *, -. / &&..01 20 3 1 &" * " " # +, 4. / 5..01 20 ( -4 6! 3 1 " * " " # +, '4 /..01 20 ( 4. 6! 3 1 Krav til energirammen 25000 kwh/år 20000 15000 10000 5000 Andre bygninger

Læs mere

Der er 9 lokale Energitjenester

Der er 9 lokale Energitjenester Der er 9 lokale Energitjenester 70 333 777 Energitjenesten Nordjylland Energitjenesten Midt- Østjylland Energitjenesten Vestjylland Energitjenesten Samsø Energitjenesten København Energitjenesten Fyn og

Læs mere

Lys og Energi. Bygningsreglementets energibestemmelser. Ulla M Thau, civilingeniør, Ph.D. Søren Jensen Rådgivende Ingeniører

Lys og Energi. Bygningsreglementets energibestemmelser. Ulla M Thau, civilingeniør, Ph.D. Søren Jensen Rådgivende Ingeniører Lys og Energi Bygningsreglementets energibestemmelser Ulla M Thau, civilingeniør, Ph.D. Søren Jensen Rådgivende Ingeniører Bæredygtighed En bæredygtig udvikling er en udvikling, som opfylder de nuværende

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Brobæklunden 101-147 Brobæklunden 101 5260 Odense S Bygningens energimærke: Gyldig fra 12. oktober 2012 Til den 12. oktober

Læs mere

Checkliste for nye bygninger

Checkliste for nye bygninger Checkliste for nye bygninger Bygningsreglement 2015 Bygningens tæthed Krav til bygningens tæthed i rum opvarmet > 15 C. Hvis der ikke foreligger prøveresultater for prøvning af luftskiftet anvendes 1,5

Læs mere

Forudsætninger for beregning af Energimærket. Samlet vurdering af ejendommens energimæssige tilstand

Forudsætninger for beregning af Energimærket. Samlet vurdering af ejendommens energimæssige tilstand Energimærke nr.: E 6-1875-65 Energimærket er gyldigt i 3 år fra: 16. maj 26 Ejendommens BBR nr.: 253 37261 1 Byggeår: 1974 Anvendelse: Enfamiliehus Ejendommens adresse: Hinbjerg 15, 269 Karlslunde Forudsætninger

Læs mere

Der stilles forskellige krav til varmeisolering, afhængig af om der er tale om nybyggeri, tilbygninger eller ombygning.

Der stilles forskellige krav til varmeisolering, afhængig af om der er tale om nybyggeri, tilbygninger eller ombygning. Energiforbrug Der stilles forskellige krav til varmeisolering, afhængig af om der er tale om nybyggeri, tilbygninger eller ombygning. Varmeisolering - nybyggeri Et nybyggeri er isoleringsmæssigt i orden,

Læs mere

Nye energibestemmelser i bygningsreglementet Krav og beregningsmetode

Nye energibestemmelser i bygningsreglementet Krav og beregningsmetode Nye energibestemmelser i bygningsreglementet Krav og beregningsmetode Energirigtige bygningsinstallationer (BR 2005!!) 26. oktober hhv. 9. november 2005 Søren Aggerholm Statens Byggeforskningsinstitut,

Læs mere

BR10 v/ Helle Vilsner, Rockwool

BR10 v/ Helle Vilsner, Rockwool BR10 v/ 1 Helle Vilsner, Rockwool BR10 BR10 teori og praksis 2 BR10 og baggrund for BR10 Begreber Nyt i BR10 + lidt gammelt Renoveringsregler Bilag 6, hvad er rentabelt? Fremtid BR10 konsekvenser Hvad

Læs mere

Bygningsreglement 10 Energi

Bygningsreglement 10 Energi Bygningsreglement 10 Energi Regeringens strategi for reduktion af energiforbruget i bygninger. April 2009 22 initiativer indenfor: Nye bygninger Eksisterende bygninger Andre initiativer Nye bygninger 1.

Læs mere

Nye energikrav 2020. Kim B. Wittchen. Akademisk Arkitektforening og DANSKE ARK seminar 6. maj 2011

Nye energikrav 2020. Kim B. Wittchen. Akademisk Arkitektforening og DANSKE ARK seminar 6. maj 2011 Nye energikrav Akademisk Arkitektforening og DANSKE ARK seminar 6. maj 11 Kim B. Wittchen Statens Byggeforskningsinstitut, SBi AALBORG UNIVERSITET Indlæggets indhold Krav 10 og 15 (kort) Nødvendige tiltag

Læs mere

Generelle projektinformationer

Generelle projektinformationer Projekt: Casa Negra 27. oktober 2009 Side 1/23 Generelle projektinformationer Projektdata Navn: Casa Negra Projekttype: Nybyggeri Vej: Kaprifolievej 6A By: 8400 Ebeltoft Bygherre Firma: Navn: Vej: By:

Læs mere

Konstruktørdag fremtidens byggestile. Konstruktørdag. Fremtidens byggestile. Claus Jacobsen, Energivejleder i Energitjenesten

Konstruktørdag fremtidens byggestile. Konstruktørdag. Fremtidens byggestile. Claus Jacobsen, Energivejleder i Energitjenesten Konstruktørdag fremtidens byggestile Konstruktørdag Fremtidens byggestile Claus Jacobsen, Energivejleder i Energitjenesten Fremtiden? Fremtidens byggestile lavenergi Fremtiden? Fremtiden? Fremtiden? Fremtiden?

Læs mere

Optimal isolering af klimaskærmen i relation til nye skærpede energibestemmelser

Optimal isolering af klimaskærmen i relation til nye skærpede energibestemmelser Henrik Tommerup Svend Svendsen Optimal isolering af klimaskærmen i relation til nye skærpede energibestemmelser DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET Sagsrapport BYG DTU SR-05-02 2005 ISSN 1601-8605 Indhold FORORD...

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Svinget 40 4684 Holmegaard Bygningens energimærke: Gyldig fra 5. november 2013 Til den 5. november 2023. Energimærkningsnummer

Læs mere

Christina Burgos Civilingeniør indenfor energi Afdeling for installationer, IT og Indeklima COWI A/S 45 97 13 25 cgob@cowi.dk COWI Byggeri og Drift

Christina Burgos Civilingeniør indenfor energi Afdeling for installationer, IT og Indeklima COWI A/S 45 97 13 25 cgob@cowi.dk COWI Byggeri og Drift Praktiske erfaringer med de nye energiregler Christina Burgos Civilingeniør indenfor energi Afdeling for installationer, IT og Indeklima COWI A/S 45 97 13 25 cgob@cowi.dk 1 Energiforbruget i den eksisterende

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Teglbakken 20 5690 Tommerup Bygningens energimærke: Gyldig fra 7. september 2014 Til den 7. september 2021. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Birkevej 7 9800 Hjørring Bygningens energimærke: Gyldig fra 14. maj 2014 Til den 14. maj 2024. Energimærkningsnummer 311054311

Læs mere

file://q:\valgfag\energiberegning\energiramme.htm

file://q:\valgfag\energiberegning\energiramme.htm Page 1 of 7 Be06 model: Energiramme Dato 17.01.2008 11.17 Bæredygtig enfamiliehus BBR-nr Ejer Adresse Bygningen Bygningstype Fritliggende bolig Rotation 45,0 deg Opvarmet bruttoareal 187,0 m² Varmekapacitet

Læs mere

Vurdering af forslag til nye energibestemmelser i bygningsreglementerne i relation til småhuse.

Vurdering af forslag til nye energibestemmelser i bygningsreglementerne i relation til småhuse. Henrik Tommerup Vurdering af forslag til nye energibestemmelser i bygningsreglementerne i relation til småhuse. DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET Sagsrapport BYG DTU SR-04-06 2004 ISSN 1601-8605 Forord Denne

Læs mere

Be06 resultater: Kassandravej 44 9210 Aalborg SØ / status Samlet energibehov MWh Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Året Varme 0,00 0,00

Be06 resultater: Kassandravej 44 9210 Aalborg SØ / status Samlet energibehov MWh Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Året Varme 0,00 0,00 Be06 resultater: Kassandravej 44 9210 Aalborg SØ / status Samlet energibehov Varme 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 El (faktor 2,5) 1,00 0,68 0,17-0,50-0,88-0,91-0,86-0,67-0,28

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport VAB afd. 110-Yderby, Nordgårdsvej 1C-1E Nordgårdsvej 1C 4583 Sjællands Odde Bygningens energimærke: Gyldig fra 14. december

Læs mere

Energirammer for fremtidens bygninger

Energirammer for fremtidens bygninger Energirammer for fremtidens bygninger Temadag om reduktion af energiforbruget i bygninger Tirsdag 11. november 2008 Eigtveds Pakhus Søren Aggerholm Statens Byggeforskningsinstitut, SBi Energi og miljø

Læs mere

Checkliste for nye bygninger BR10

Checkliste for nye bygninger BR10 Checkliste for nye bygninger Bygningens tæthed. Krav til bygningens tæthed i rum opvarmet > 15 C. Hvis der ikke foreligger prøveresultater for prøvning af luftskiftet anvendes 1,5 l/s pr. m² ved 50 Pa.

Læs mere

MWh Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Året Varme 0,77 0,74 0,37 0,06 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,12 0,47 2,74-0,65-0,67-0,64

MWh Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Året Varme 0,77 0,74 0,37 0,06 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,12 0,47 2,74-0,65-0,67-0,64 Page 1 of 6 17012008 Model: Energiramme Be06 resultater: Bæredygtig enfamiliehus Samlet energibehov SBi Beregningskerne 2, 7, 5, 2 Varme 0,77 0,74 0,37 0,06 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,12 0,47 2,74

Læs mere

SOLTAG CO2 neutrale tagboliger

SOLTAG CO2 neutrale tagboliger Peder Vejsig Pedersen Direktør, Civ.ing. Cenergia Energy Consultants Herlev Hovedgade 195, 2730 Herlev, Danmark Tlf.: +45 44 66 00 99, fax: +45 44 66 01 36, e-mail: pvp@cenergia.dk, www.cenergia.dk. Præsentation

Læs mere

ID: Dæk 14 Generelle forudsætninger for klimaskærmen Forudsætninger for aktuel standardværdi

ID: Dæk 14 Generelle forudsætninger for klimaskærmen Forudsætninger for aktuel standardværdi ID: Dæk 14 Generelle forudsætninger for klimaskærmen Forudsætninger for aktuel Valg af Terrændæk uden isolering - Isolering af beton fundament Generelle forudsætninger for er: Klimaskærm (Tage, ydervægge,

Læs mere

Naturlig contra mekanisk ventilation

Naturlig contra mekanisk ventilation Naturlig contra mekanisk ventilation Energibehov og ventilation Tirsdag 28. oktober 2008 i Aalborg IDA - Energitjenesten - AAU Søren Aggerholm Statens Byggeforskningsinstitut, SBi Energi og miljø Nye energikrav

Læs mere

Energikrav til nybyggeriet 2020

Energikrav til nybyggeriet 2020 Energikrav til nybyggeriet 2020 Økonomisk analyse Færdigt udkast 2011.05.30 klar til layout og udgivelse Søren Aggerholm SBi 2011:xx Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet 2011 Forord Analyserne

Læs mere

Videncenter for energibesparelser i Bygninger er sparringspartneren for håndværkeren, rådgiveren, brugere og bygningsejere

Videncenter for energibesparelser i Bygninger er sparringspartneren for håndværkeren, rådgiveren, brugere og bygningsejere Videncenter for energibesparelser i Bygninger er sparringspartneren for håndværkeren, rådgiveren, brugere og bygningsejere Gratis og uvildig telefontjeneste, der kan svare dig på alt om energibesparelser

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Thorvaldsvej 1A - 1D Thorvaldsvej 1A 5471 Søndersø Bygningens energimærke: Gyldig fra 14. februar 2013 Til den 14. februar

Læs mere

Bygningsreglementet. Energibestemmelser. v/ Ulla M Thau. LTS-møde 25. august 2005

Bygningsreglementet. Energibestemmelser. v/ Ulla M Thau. LTS-møde 25. august 2005 Bygningsreglementet Energibestemmelser v/ Ulla M Thau LTS-møde 25. august 2005 Baggrund Slide 2 Energimæssig ydeevne Den faktisk forbrugte eller forventede nødvendige energimængde til opfyldelse af de

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ådalsvænget 23 Postnr./by: 6800 Varde BBR-nr.: 573-000070 Energikonsulent: Vivian Hansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Vh-consult

Læs mere

Energirammerapport. Rosenlundparken bygninge, 5400 Bogense

Energirammerapport. Rosenlundparken bygninge, 5400 Bogense Energirammerapport Rosenlundparken bygninge, 5400 Bogense Dato for udskrift: 20-08-2015 15:13 Udarbejdet i Energy10 af Bedre Bolig Rådgivning ApS, Peter Dallerup - bbr@bedreboligraadgivning.dk Baggrundsinformation

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ingemannsvej 21 Postnr./by: 7000 Fredericia BBR-nr.: 607-052727 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer Energimærkningsrapport Etageboliger Sonjavej 4 9000 Aalborg Bygningernes energimærke: Gyldig fra 15. januar 2015 Til den 15. januar 2025. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Engvej 17B 8370 Hadsten Bygningens energimærke: Gyldig fra 28. juli 2015 Til den 28. juli 2025. Energimærkningsnummer 311126637

Læs mere

Vi er glade for, at I vil hjælpe os ved at udfylde spørgeskemaet. Vi håber, at I kan nå at svare senest fredag d. 29. november 2013.

Vi er glade for, at I vil hjælpe os ved at udfylde spørgeskemaet. Vi håber, at I kan nå at svare senest fredag d. 29. november 2013. Side 1 af 23 Kære kollega, Vi er glade for, at I vil hjælpe os ved at udfylde spørgeskemaet. Vi håber, at I kan nå at svare senest fredag d. 29. november 2013. Det er vigtigt, at I svarer ud fra jeres

Læs mere

Beslutning 5. Træpillekedler - dokumentation for standardværdier. Udskiftning af kedel fra 1978 eller nyere til automatisk fyret træpillekedel

Beslutning 5. Træpillekedler - dokumentation for standardværdier. Udskiftning af kedel fra 1978 eller nyere til automatisk fyret træpillekedel Beslutning 5 Træpillekedler - dokumentation for er Ref.: Bio 1 Træpillekedler / Konvertering fra olie til træpillekedel olieopvarmede huse ved konvertering fra olie til træpillekedel oliekedler og træpillekedler

Læs mere

BYGNINGSTYPOLOGIER. Om bygningstypologien. Generelle anbefalinger. Bygningstypologi EFH.01

BYGNINGSTYPOLOGIER. Om bygningstypologien. Generelle anbefalinger. Bygningstypologi EFH.01 BYGNINGSTYPOLOGIER Bygningstypologi EFH.01 Om bygningstypologien Bygningstypologi består af 27 eksempler på typiske bygninger der anvendes til boliger. Bygningerne er opdelt i tre hovedtyper Enfamiliehuse,

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Syrenvej 17 8800 Viborg Bygningens energimærke: Gyldig fra 4. september 2015 Til den 4. september 2025. Energimærkningsnummer

Læs mere

Den gode energirådgivning Varme M3 Anlægget. Kristian Kærsgaard Hansen

Den gode energirådgivning Varme M3 Anlægget. Kristian Kærsgaard Hansen Den gode energirådgivning Varme M3 Anlægget Kristian Kærsgaard Hansen Generelt - Kapitlerne 24-32 og bilagene 20-26 om: - Varmt brugsvand - Varmefordeling - Varmerør - Kedler - Fjernvarme - Fremgangsmåde:

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Vosnæsparken 2-130 Vosnæsparken 2 8541 Skødstrup Bygningens energimærke: Gyldig fra 17. december 2012 Til den 17. december

Læs mere

Nye energikrav. Murværksdag 7. november 2006. Ingeniør, sektionsleder Keld Egholm Murværkscentret

Nye energikrav. Murværksdag 7. november 2006. Ingeniør, sektionsleder Keld Egholm Murværkscentret Nye energikrav Murværksdag 7. november 2006 Ingeniør, sektionsleder Keld Egholm Murværkscentret Skærpede krav til varmeisolering af nye bygninger er indført i tillæggene til Bygningsreglement 1995. Ikrafttræden

Læs mere

Løsninger der skaber værdi

Løsninger der skaber værdi UNI-Energy 1 2 Løsninger der skaber værdi 3 Bygherre Bygherre Arkitekt Arkitekt Rådgiver Rådgiver Entreprenør Entreprenør Bygherre admin. Bygherre admin. Slutbruger Slutbruger Lovgivning 4 Baggrund - politisk

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Bækgaardsvej 5 6933 Kibæk Bygningens energimærke: Gyldig fra 25. november 2014 Til den 25. november 2024. Energimærkningsnummer

Læs mere

Byggeri 2011. Enfamiliehuse, rækkehuse, sommerhuse m.m. Vejledning 6. Energikrav jf. BR10

Byggeri 2011. Enfamiliehuse, rækkehuse, sommerhuse m.m. Vejledning 6. Energikrav jf. BR10 Byggeri 2011 Enfamiliehuse, rækkehuse, tilbygninger, sommerhuse m.m. Vejledning 6 Energikrav jf. BR10 Skærpede energikrav i BR10 BR10 fokuserer primært på nedbringelse af energiforbruget i bygninger med

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Jernstøberiet 18 4000 Roskilde Bygningens energimærke: Gyldig fra 9. januar 2013 Til den 9. januar 2023. Energimærkningsnummer

Læs mere

Energibestemmelserne i bygningsreglementet

Energibestemmelserne i bygningsreglementet Energibestemmelserne i bygningsreglementet Dansk Betonforening 6. december 2006 v/ Ejner Jerking 1 Situationen i Europa Kyotoaftalen Europas afhængighed af energiimport fra politisk ustabile områder Bygninger

Læs mere

Vejledning 5. Energikrav jf. BR10. Enfamiliehuse. Rækkehuse. Tilbygninger. Sommerhuse m.m. Teknik og Miljø

Vejledning 5. Energikrav jf. BR10. Enfamiliehuse. Rækkehuse. Tilbygninger. Sommerhuse m.m. Teknik og Miljø Teknik og Miljø Vejledning 5 Energikrav jf. BR10 Enfamiliehuse Rækkehuse Tilbygninger Sommerhuse m.m. Slagelse Kommune Teknik og Miljø Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør November 2015 Redaktion: Ingelise Rask

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Lærkevej 36 U-X Lærkevej 36U 6600 Vejen Bygningens energimærke: Gyldig fra 13. marts 2013 Til den 13. marts 2023. Energimærkningsnummer

Læs mere

Nyt tillæg til BR95 og BR-S98. ændrede krav til dansk byggeri

Nyt tillæg til BR95 og BR-S98. ændrede krav til dansk byggeri Nyt tillæg til BR95 og BR-S98 ændrede krav til dansk byggeri De nye energikrav vil ændre dansk byggeri På de følgende sider får du et overblik over de vigtigste ændringer i de nye energibestemmelser. På

Læs mere

Ombygning, vedligeholdelse og udskiftning BR 10, kap. 7.4

Ombygning, vedligeholdelse og udskiftning BR 10, kap. 7.4 Klimaperspektivet udskiftning BR 10, kap. 7.4 Stk. 1: Energibesparelser skal gennemføres, hvis ombygning eller ændringer vedrører klimaskærmen. Enkeltforanstaltninger vedrører kun den del af klimaskærmen,

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Præstemarksvej 50 8450 Hammel Bygningens energimærke: Gyldig fra 3. september 2012 Til den 3. september 2019. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Kirstineparken 6 2970 Hørsholm Bygningens energimærke: Gyldig fra 25. november 2015 Til den 25. november 2025. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Fælleshus Søagerpark 81 2730 Herlev Bygningens energimærke: Gyldig fra 6. august 2012 Til den 6. august 2022. Energimærkningsnummer

Læs mere

Energimærke. Adresse: Vanløse byvej 9 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Vanløse byvej 9 Postnr./by: SIDE 1 AF 56 Adresse: Vanløse byvej 9 Postnr./by: 2720 Vanløse BBR-nr.: 101-361047-001 Energikonsulent: Jacob Wibroe Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Langballevej 154 Postnr./by: 8320 Mårslet BBR-nr.: 751-754248 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Notat BILAG 2. Fremtidens Parcelhuse - Energiberegningerne Jesper Kragh. 27. aug. 2010 Journal nr. 731-051. Side 1 af 13

Notat BILAG 2. Fremtidens Parcelhuse - Energiberegningerne Jesper Kragh. 27. aug. 2010 Journal nr. 731-051. Side 1 af 13 Notat BILAG 2 Fremtidens Parcelhuse - Energierne Jesper Kragh 27. aug. Journal nr. 731-51 Side 1 af 13 Side 2 af 13 Energierne Energimærkning af bygninger sker ved en af energiet til varme og varmt brugsvand

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Kirsebærhaven 2-54 kirsebærhaven 2 5540 Ullerslev Bygningens energimærke: Gyldig fra 17. oktober 2012 Til den 17. oktober

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Primulavej 9 8800 Viborg Bygningens energimærke: Gyldig fra 11. marts 2016 Til den 11. marts 2026. Energimærkningsnummer 311164053

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug. Bygningen opvarmes med jordvarmeanlæg. Idet bygningen er ny er der ikke noget oplyst varmeforbrug.

Lavt forbrug. Højt forbrug. Bygningen opvarmes med jordvarmeanlæg. Idet bygningen er ny er der ikke noget oplyst varmeforbrug. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hoptrup Hovedgade 60 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-006065 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer Energimærkningsrapport Frederikparken 15 6400 Sønderborg Bygningernes energimærke: Gyldig fra 28. november 2015 Til den 28. november 2025. Energimærkningsnummer

Læs mere

Erfaringer med nye energitillæg g til bygningsreglementet

Erfaringer med nye energitillæg g til bygningsreglementet Erfaringer med nye energitillæg g til bygningsreglementet Møde i Lysteknisk Selskab 7. februar 2007. Jens Eg Rahbek Installationer, IT og Indeklima COWI A/S Parallelvej 2 2800 Lyngby 45 97 10 63 jgr@cowi.dk

Læs mere

Bilag 5: Energiforhold - Lavenergiklasse 1

Bilag 5: Energiforhold - Lavenergiklasse 1 Bilag 5: Energiforhold - Lavenergiklasse 1 Notat NV009.B Viby J, 20-11-2009 rev. 11-12-2009 projekt nr. 100509-0002 ref. BOB/MHJE Side 1/8 Multimediehuset, Århus Energiforhold Lavenergiklasse 1 Indledning

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Strandhøj 8 6000 Kolding Bygningens energimærke: Gyldig fra 9. oktober 2015 Til den 9. oktober 2022. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Labofaparken 20 4230 Skælskør Bygningens energimærke: Gyldig fra 27. november 2012 Til den 27. november 2022. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer Energimærkningsrapport Skærgårdsparken 35, 37, 39 & 41 Skærgårdsparken 10 8250 Egå Bygningernes energimærke: Gyldig fra 7. december 2015 Til den

Læs mere

Hvem er EnergiTjenesten?

Hvem er EnergiTjenesten? Hvem er EnergiTjenesten? Processen for BR15 6. februar 2015 Bygningsreglementet sendes i høring 20. marts 2015 Høringsfristen udløber Sommer 2015 Forventes vedtaget i folketinget med ca. 6 måneder overlap

Læs mere

Anette Schack Strøyer

Anette Schack Strøyer Anette Schack Strøyer 1 Fordi her fastsættes regler og krav til energiforbrug til opvarmning også ved renovering De forslag enhver energikonsulent udarbejder skal overholde gældende regler og normer Her

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer.

Energimærke. Lavt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: H N Andersens Vej 9 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 7400 Herning BBR-nr.: 657-044601 Energikonsulent: Mogens Thomsen Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Energimærke. Gevninge Bygade 46 B 4000 Roskilde BBR-nr.: 350-009019-001 Energimærkning nr.: 100201288 Gyldigt 5 år fra: 11-01-2011 Energikonsulent:

Energimærke. Gevninge Bygade 46 B 4000 Roskilde BBR-nr.: 350-009019-001 Energimærkning nr.: 100201288 Gyldigt 5 år fra: 11-01-2011 Energikonsulent: SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: Gevninge Bygade 46 B 4000 Roskilde BBR-nr.: 350-009019-001 Energikonsulent: Annette Hallgård Christensen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Frøstjernen 1-37, 2-18 Frøstjernen 1 5220 Odense SØ Bygningens energimærke: Gyldig fra 4. december 2012 Til den 4. december

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Fladehøj 17 4534 Hørve Bygningens energimærke: Gyldig fra 13. juni 2013 Til den 13. juni 2023. Energimærkningsnummer 311003689

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energimærkningsrapport nyt hus Skovvejen 2 3450 Allerød Bygningens energimærke: Gyldig fra 11. maj 2015 Til den 11. maj 2025. Energimærkningsnummer 311112094

Læs mere

Kapitel 7. Grønnere byggeri med mindre energiforbrug. Komforthusene i Skibet, Vejle

Kapitel 7. Grønnere byggeri med mindre energiforbrug. Komforthusene i Skibet, Vejle Kapitel 7 Grønnere byggeri med mindre energiforbrug Komforthusene i Skibet, Vejle 7. ENERGIFORBRUG - baggrund Regeringens strategi for reduktion af energiforbruget 1) 22 initiativer indenfor: Nybyggeri

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Darumvej 22 Postnr./by: 6700 Esbjerg BBR-nr.: 561-021031 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Møllehøjvej 5 3400 Hillerød Bygningens energimærke: Gyldig fra 8. august 2014 Til den 8. august 2021. Energimærkningsnummer

Læs mere

Energikrav i 2020: Nulenergihuse. Svend Svendsen Professor i Bygningsenergi DTU BYG ss@byg.dtu.dk www.byg.dtu.dk

Energikrav i 2020: Nulenergihuse. Svend Svendsen Professor i Bygningsenergi DTU BYG ss@byg.dtu.dk www.byg.dtu.dk Energikrav i 2020: Nulenergihuse Svend Svendsen Professor i Bygningsenergi DTU BYG ss@byg.dtu.dk www.byg.dtu.dk Energi Problem Fossil energi Miljø trussel Forsyning usikker Økonomi dyrere Løsning Besparelser

Læs mere

Hvordan gennemføres de nye energirammeberegninger?

Hvordan gennemføres de nye energirammeberegninger? Hvordan gennemføres de nye energirammeberegninger? Betons energimæssige fordele og udfordringer 6. december 2006 Søren Aggerholm, SBi Energi og miljø Artikel 3 i EU-direktivet Medlemslandene skal benytte

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: Hovedvejen 10B 4000 Roskilde BBR-nr.: 350-009450-007 Energikonsulent: Klaus Lund Nielsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer Energimærkningsrapport Afdeling 5 Stenagervej 6 8240 Risskov Bygningernes energimærke: Gyldig fra 8. april 2014 Til den 8. april 2021. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer Energimærkningsrapport Nye rækkehuse Kongshvilevej 1A 2800 Kongens Lyngby Bygningernes energimærke: Gyldig fra 14. juli 2014 Til den 14. juli

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Gelskovvænget 17 5230 Odense M Bygningens energimærke: Gyldig fra 31. oktober 2012 Til den 31. oktober 2019. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Tornsangervej 21 8800 Viborg Bygningens energimærke: Gyldig fra 10. juli 2014 Til den 10. juli 2024. Energimærkningsnummer

Læs mere

BR10 energiregler BR10. Nybyggeri. Tilbygning. Ombygning. Sommerhuse. Teknik. BR10 krav Nybyggeri

BR10 energiregler BR10. Nybyggeri. Tilbygning. Ombygning. Sommerhuse. Teknik. BR10 krav Nybyggeri 70 333 777 BR10 energiregler Nybyggeri Tilbygning BR10 Ombygning Sommerhuse Teknik Nogle af de vigtigste ændringer for nybyggeri Nye energirammer 25 % lavere energiforbrug Ny lavenergiklasse 2015 Mulighed

Læs mere

Hvad er det så vi skal huske?

Hvad er det så vi skal huske? Hvad er det så vi skal huske? Hvilken udgift skal ikke være indeholdt i investeringsomkostningerne Miljøomkostninger f.eks. Bortskaffelse af affald Timeløn for professionelle håndværkere Myndighedsgebyrer

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1.8 MWh Fjernvarme, 247 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1.8 MWh Fjernvarme, 247 kwh el SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hiort Lorenzens Vej 67 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-014219 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Kærvej 1 4450 Jyderup Bygningens energimærke: Gyldig fra 6. august 2014 Til den 6. august 2024. Energimærkningsnummer 311067357

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Tværvej 3 D 4700 Næstved BBR-nr.: 370-033461 Energikonsulent: Jesper Elin Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Næstved

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Karl Buchvænget 10 karl Buchvænget 10 7100 Vejle Bygningens energimærke: Gyldig fra 15. september 2012 Til den 15. september

Læs mere