Den kosmiske strid over Guds karakter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den kosmiske strid over Guds karakter"

Transkript

1 12 TIL SABBATTEN 21. DECEMBER 2013 Den kosmiske strid over Guds karakter Ugens vers Introduktion Og jeg hørte alteret sige: Ja, Herre, Gud, Almægtige, sande og retfærdige er dine domme (Åb 16,7). Adventister forstår virkeligheden gennem den bibelske ide om den store strid mellem Kristus og Satan. Det er metasproget, for at bruge et udtryk fra filosofien, den mægtige, omspændende historie, som er med til at forklare vores verden og de ting, som sker i den. Helligdommen står centralt i denne strid; for som vi har set, fremstiller den et gennemgående tema, som strækker sig fra begyndelsen til afslutningen af frelsens historie, nemlig genløsning af menneskene gennem Jesu død. Forstået på rette måde er helligdommens budskab også med til at beskrive Guds karakter, som Satan har angrebet, lige fra den store strid begyndte i himlen. I denne uge vil vi studere nogle af milepælene i den store strid mellem Kristus og Satan, som viser os Guds karakter og afslører Satans løgne. Ugens tekster Ez 28,12-17 Es 14,12-15 Job 1,6-12 Zak 3,1-5 1 Joh 4,10 2 Tim 4,8 Ez 36,

2 SØNDAG 15. DECEMBER 2013 Oprør i den himmelske helligdom Ez 28,12-17 Es 14,12-15 Til at tænke over Hvad fortæller disse vers om Lucifers fald? Ved første øjekast ser det ud til, at Ezekiel 28,12 taler om en jordisk hersker. Men der er flere ting, der antyder, at dette i virkeligheden beskriver Satan. Til at begynde med bliver dette væsen omtalt som en salvet kerub, som var gjort til en beskytter (eller en, som dækker ) (Ez 28,14). Dette minder os om det Allerhelligste i den jordiske helligdom, hvor to keruber dækkede arken og Guds tilstedeværelse (2 Mos 37,7-9). Dette himmelske væsen gik også blandt de funklende sten, dvs. gudebjerget (Ez 28,14) og i Eden, i gudshaven (Ez 28,13). Begge disse udtryk er hentet fra helligdommens billedsprog. De ædelsten, som beskrives i vers 13, svarer til ni af de sten, der også findes på ypperstepræstens brystplade (2 Mos 39,10-13), så selv der finder vi en henvisning til helligdommen. Efter at have beskrevet kerubens uovertrufne skønhed, går teksten videre til hans moralske fald. Hans herlighed gik ham til hovedet. Hans skønhed gjorde ham arrogant, hans pragt ødelagde hans visdom og hans handel, som sandsynligvis hentyder til hans bagtalelse af Guds karakter og hans opfordring til oprør, gjorde ham voldelig. Hovmodige jordiske magter forsøger også at bevæge sig fra jorden til himlen. I Es 14,12-15 går den strålende morgenstjerne (lucifere på latin, hvoraf vi får navnet Lucifer) i en anden retning. Han falder fra himlen til jorden. Dette indikerer, at han havde en overnaturlig snarere end en jordisk oprindelse. Andre udtryk som højt over Guds stjerner rejser jeg min trone, på bjerget, hvor guderne samles i det yderste nord, og den Højeste, forstærker indtrykket af, at dette er et himmelsk væsen. Mens vers 12 og 13 er i datid, skifter vers 15 pludselig til fremtid. Dette skift i tid angiver, at der først var et fald fra himlen til jorden (Es 14,12), og at der vil være endnu et fald en gang i fremtiden, fra jorden til dødsriget (Es 14,15). Dette henviser ikke til nogen babylonisk konge; det er i stedet en tydelig omtale af Lucifer. Et fuldkomment væsen synder, selvom han er skabt af en fuldkommen Gud? Hvad fortæller det om den moralske frihed, som hersker i Guds univers? Og hvad fortæller en sådan frihed om Guds karakter? 119

3 MANDAG 16. DECEMBER 2013 Anklagerne Efter Satans fald fra himlen, forsøgte han at forvrænge og bagvaske Guds karakter. Han gjorde det i Edens have (1 Mos 3,1-5), midt i den allerførste helligdom på jorden. Satan førte sit oprør, begyndt i den himmelske helligdom, ned til den jordiske helligdom i Eden. Efter at have opnået kontakt med Eva gennem slangen fremsatte han åbent den tanke, at Gud holdt noget godt tilbage fra dem, at han fratog noget fra dem, som de burde have. På denne snedige måde gav han en forkert fremstilling af Guds karakter. Adam og Evas fald placerede midlertidigt Satan på denne verdens trone. Adskillige tekster antyder, at Satan igen havde fået adgang til himlens tronsal, men nu som denne verdens fyrste (Joh 12,31), som en, der er i besiddelse af jorden, men ikke ejer den, ligesom en tyv. Job 1,6-12 Zak 3,1-5 Hvordan bliver den store strid åbenbaret i disse tekster? Disse tekster giver os et glimt af den himmelske side af den store strid. Satan fremstiller Jobs retfærdighed som en egoistisk holdning: hvis jeg er god, vil Gud velsigne mig. Anklagen går ud på, at Job ikke tjener Gud, fordi Gud er værdig, men fordi det er i Jobs egen interesse at gøre det. Når det først går op for ham, at det ikke bringer nogen velsignelse at tjene Gud, vil han opgive sin tro. Læg mærke til, at beretningen om ypperstepræsten Josva også illustrerer et motiv knyttet til helligdommen. I forbindelse med denne beretning (se Åb 12,10), siger Ellen White, at Satan anklager Guds børn og får deres sag til at se så håbløs ud som muligt. Han præsenterer alle deres onde gerninger og mangler for Gud. (Christ s Object Lessons, s. 167.) Men i begge tilfælde handler det i virkeligheden om Guds ret. Spørgsmålet bag alle anklagerne er, om Gud er retfærdig i sine handlinger. Det er Guds karakter, der bliver anklaget. Har Gud ret til at frelse syndere? Hvis han er retfærdig, skal han straffe de uretfærdige; hvis han er nådig, skal han tilgive dem. Hvordan kan Gud være begge dele? 120 Til at tænke over Hvordan ville vores skæbne være, hvis Gud kun var en retfærdig Gud, og hvorfor ville vi fortjene den?

4 TIRSDAG 17. DECEMBER 2013 Oprejsning på korset Lige fra begyndelsen gjorde Gud det klart, at han ville afkræfte Satans anklager og tilkendegive sin grundlæggende kærlighed og retfærdighed. Hans retfærdighed kræver, at der betales en straf for menneskehedens synd. Hans kærlighed bestræber sig på at genoprette menneskenes forhold til ham. Hvordan kan Gud udøve begge disse sider på samme tid? Joh 4,10 Rom 3,21-26 Hvordan har Gud vist både sin kærlighed og sin retfærdighed? Guds kærlighed og retfærdighed viste sig på allerstørste måde gennem Jesu død på korset. Gud elskede os og sendte sin søn som et sonoffer for vores synder (1 Joh 4,10; Joh 3,16). Ved selv at betale straffen for lovovertrædelsen viste Gud sin retfærdighed. Lovens krav skulle opfyldes, og det blev de på korset; men de blev det gennem Jesus. Gennem denne retshandling var Gud samtidigt i stand til at åbenbare sin nåde og kærlighed; for Jesu død var stedfortrædende. Han døde for os i vores sted, så vi ikke behøver at dø. Dette er evangeliets fantastiske budskab, at Gud selv ville tage den straf på sig, som hans retfærdighed krævede, og som med rette var vores. Rom 3,21-26 er en bibelsk juvel, når det gælder Guds retfærdighed og frelsen i Jesus Kristus. Jesu offerdød er en demonstration af Guds retfærdighed, så han selv er retfærdig og gør den retfærdig, som tror på Jesus (Rom 3,26). Igen skaber helligdommens billedsprog rammen om Kristi død. I tidligere uger har vi set, at hans død er et fuldkomment, stedfortrædende offer, og at Kristus er sonofferet (Rom 3,25). Begge testamenter viser altså, at Kristi opgave forbilledligt var forudsagt gennem den jordiske helligdomstjeneste. Til at tænke over Med intens interesse havde de verdener, som ikke var faldet i synd, betragtet Jehova for at se ham stå op og udrydde jordens indbyggere... Men i stedet for at ødelægge verden sendte Gud sin søn for at frelse den... Ved krisens højdepunkt, da Satans så ud til at vinde, kom Guds søn som ambassadør for guddommelig nåde. (Ellen White, The Desire of Ages, s. 37.) Hvad fortæller dette citat dig om Guds karakter? 121

5 ONSDAG 18. DECEMBER 2013 Fra gnidninger til tilgivelse Som Skriften har vist os, er Guds dom gode nyheder for de af os, som tror på ham, stoler på ham og er loyale over for ham, selv om vi ikke kan modsige Satans anklager imod os. (Ellen White, Testimonies for the Church, 5. bind, s. 472). Men dommen er ikke kun for os. Den har også til hensigt at give Gud oprejsning over for hele universet. Sl 96, Tim 4,8 Åb 16,5.7; 19,2 Fil 2,5-11 Hvordan beskrives Guds karakter i disse vers, som handler om dom? Guds karakter vil blive åbenbaret i dommen. Det, som Abraham allerede forstod, vil til sidst blive gjort klart for hele menneskeheden: Skulle han, der dømmer hele jorden, ikke øve ret? (1 Mos 18,25). De forskellige faser i dommen, med deres undersøgelse af åbne bøger, vil sikre, at englene i dommen før Jesu genkomst og de retfærdige i dommen i de tusind år kan blive vist og forsikret om, at Gud er retfærdig i sin behandling af menneskeheden, og at han har været nådig i hvert eneste tilfælde. Hvilken fantastisk begivenhed beskrives i disse vers? Versene 9-11 forudsiger Kristi ophøjelse. De to hovedhandlinger udtrykker den samme tanke: Jesus er herre, og hele skabningen vil anerkende, at han er det. For det første skal hvert knæ bøje sig (vers 10). At bøje knæ er et almindeligt udtryk for anerkendelse af en persons autoritet. Her henviser det til at give hyldest til Kristus i anerkendelse af hans højeste suverænitet. Denne hyldest er universel. I himlen og på jorden og under jorden indbefatter alle levende skabninger, både de overnaturlige væsener i himlen, jordens beboere og de, som er opstået fra de døde. Det ser ikke ud til, at denne hyldest er begrænset til de frelste. Alle vil anerkende, at han er Herre, selv de fortabte. 122 Den anden handling, som omtales er, at alle skal bekende, at Jesus Kristus er Herre (vers 11). Til sidst vil alle erkende det retfærdige i, at Gud ophøjede Kristus som Herre. På denne måde vil hele skaberværket anerkende, at Guds karakter, som har været i centrum af den store strid, er retfærdig og trofast. Selv Satan, Kristi ærkefjende, vil anerkende Guds retfærdighed og bøje sig for Kristi overherredømme. (Se Ellen White, The Great Controversy, s ).

6 TORSDAG 19. DECEMBER 2013 Et kosmisk skuespil I sin bjergprædiken kommer Jesus med denne forbløffende udtalelse: Således skal jeres lys skinne for mennesker, så de ser jeres gode gerninger og priser jeres fader, som er i himlene (Matt 5,16). Med disse ord åbenbarer han et princip, som ses i hele Bibelen, selv om det let bliver misforstået. Det fortæller, hvordan vi som Kristi disciple ved vores handlinger kan bringe Gud ære eller skam. Ez 26,23-27 Hvordan ville Gud retfærdiggøre sit navn i det gamle Israel? Disse vers udgør et af de klassiske afsnit om den nye pagt. Gud ønsker at foretage en dramatisk forvandling af sit folk. Han vil rense dem (vers 25) og give dem et nyt hjerte og en ny ånd (vers 26), så de bliver et helligt folk, som vil følge Guds love. Det, Gud ønsker at opnå, er at retfærdiggøre og helliggøre de troende. I deres liv vil de ære Gud for, hvad han er, og hvad han gør (vers 23). Det, som først og fremmest gav Guds karakter oprejsning over for hele universet, er korset. Satan så, at hans bedrag var afsløret. Hans væsen var nu blevet åbenbaret for de syndfri engle og hele det himmelske univers. Han havde afsløret sig selv som morder. Ved at udgyde Guds Søns blod havde han afskåret sig selv fra enhver form for sympati fra de himmelske magter. (Ellen White, The Desire of Ages, s. 761.) Samtidig bliver Kristi efterfølgere i Det Nye Testamente kaldt et skuespil for verden, for både engle og mennesker (1 Kor 4,9). Det betyder, at vores handlinger ikke kun ses af andre mennesker, men også af himmelske intelligensvæsener. Hvilken slags vidner er vi? Ved vores liv kan vi sørge for, at Guds visdom i al sin mangfoldighed nu gennem kirken kan blive gjort kendt for myndigheder og magter i himmelrummet (Ef 3,10). Eller vores liv kan bringe skam og kritik over den Guds navn, som vi hævder at tjene. Til at tænke over Hvad slags skuespil præsenterer dit liv til andre mennesker såvel som til englene? Bliver Gud æret derved, eller kan Satan fryde sig, især fordi du bekender dig til at være en af Jesu efterfølgere? 123

7 FREDAG 20. DECEMBER 2013 Til videre studium Ellen White: Patriarchs and Prophets, s , Why was Sin Permitted? Testimonies for the Church, 5. bind, s , The Character of God Revealed in Christ. Der var i verden én, som var en fuldkommen repræsentant for Faderen, en, hvis karakter og handlinger tilbageviste Satans fordrejning af Gud. Satan havde beskyldt Gud for at have de karakteregenskaber, som han selv havde. Nu så han Guds sande karakter åbenbaret i Kristus, en barmhjertig, nådig Far, som ikke ønsker, at nogen skal fortabes, men at alle skal omvende sig og komme til ham og få evigt liv. (Ellen White, Selected Messages, 1. bind, s. 254.) Kristi gerning forstås ofte kun svagt og opfattes næsten ikke. Den kaldte ham fra Guds trone til korsets mysterium på Golgata. Den vil blive tydeligere og tydeligere åbenbaret for vores sind, og det vil blive klart, at vi i Kristi offer finder kilden til og princippet for alle andre kærlighedsgerninger. (Ellen White, In Heavenly Places, s. 319.) Spørgsmål til drøftelse 1. Dvæl ved den tanke, at når hele den store strid er slut, vil alle intelligensvæsener i hele universet, Satan og de fortabte indbefattet, anerkende, at den måde, hvorpå Gud behandlede synden og oprøret, var både retfærdig og fair. På trods af, at det er et meget vanskeligt emne for os at fatte, hvad fortæller det os ikke desto mindre om Guds karakter? Hvad lærer det os om, at vi virkelig har en fri vilje, og om, hvor ukrænkelig og grundlæggende frihed er i det univers, som Gud har skabt? 2. Mange kristne benægter Satans eksistens og opfatter ham kun som en gammel overtro blandt primitive folkeslag, som forsøgte at forklare det onde og verdens lidelse. Tænk over, hvor stort et bedrag dette synspunkt er. Det er svært at forestille sig en form for kristendom som vil benægte, at en magt, som så ofte omtales i Bibelen, specielt i Det Nye Testamente, findes. Hvad siger det om, hvor meget mange kirker er blevet influeret af modernismens og sekularismens indtog? Hvad sker der med hele temaet om den store strid uden en bogstavelig Satan? 124

8 DIALOG TIL SABBATTEN 21. DECEMBER 2013 Aktiviteter og dialog Uddybende spørgsmål Hollywoods filmserier som Terminator og Star Wars gør i underholdningsindustrien brug af ideen om, at vi i virkeligheden er involveret i en kosmisk strid. - Kan du finde andre eksempler fra moderne kultur på en tilsvarende tanke, i film, litteratur etc.? - Hvad er nogle af de afgørende forskelle mellem det bibelske perspektiv og sådanne eksempler? Drøft som klasse, hvad der er de store hovedpunkter i den kristne tro? Hvad er væsentligt, og hvad har praktiske konsekvenser? Personligt kristenliv Satan optræder i Bibelen, men er ikke dens hovedperson. Hvordan kan du have en sund respekt for hans og det ondes virkelighed uden at kamme over i frygten for Satan og al hans djævelskab? Er Satan og hans engle årsager til, at du vælger noget, der er forkert? - Hvordan undgår vi at blive så optaget af Satan og hans onde engle, at vi giver dem skylden for de forkerte valg, der i virkeligheden er vores eget ansvar? I historiens lys Forstå det bedre Hvad vi som adventister ofte betegner som den store strid synes ofte at være et enestående perspektiv. Men i virkeligheden har det været væsentligt for troende kristne i flere perioder af den kristne kirkes historie. Kirkefædrene, betegnelsen for de kristne tænkere og skribenter i de første århundreder efter apostlene, anlagde alle det samme perspektiv. Vi er set med deres øjne en del af frelseshistoriens drama. For den store reformator Martin Luther var dette kosmiske drama mellem godt og ondt også af afgørende betydning for hans kristendomsforståelse. Det kan være vanskeligt at beskrive noget i kristentroen som vigtigt og andet som mindre vigtigt. Det afhænger helt af ens synsvinkel. Men i lyset af frelseshistorien kan vi tale om fire hovedpunkter: 1. Skabelse. Gud skabte en fuldkommen verden. 2. Syndefald. Mennesket vendte sig bort fra Gud, med alle de konsekvenser, som selviskhed og synd førte med sig. 125

9 NOTER TIL SABBATTEN 21. DECEMBER Korset. Gud blev menneske i Jesus Kristus for at forsone mennesket med sig selv. 4. Jesu genkomst. Jesus vender tilbage for at gennemføre alle følgerne af hans offer og præstetjeneste for menneskeheden. Som en del af den kosmiske strid beskriver disse fire punkter hovedelementerne i Bibelens historie om kampen mellem godt og ondt. Troslære og kristen livspraksis kan begge udledes af disse fire punkter. - Overvej og drøft evt., hvordan vores forskellige trospunkter kan begrundes ud fra disse fire hovedpunkter. Noter 126

10 MISSIONSBERETNING DEN TRANS-EUROPÆISKE DIVISION 21. DECEMBER 2013 INDBYDELSERNE Rasim havde gået i en bibelklub for børn i nogle måneder, da lederen inviterede ham med i kirke den følgende søndag. Han syntes godt om kirken og gik med hver uge, indtil hans far forbød ham at gå. Rasim adlød sin far, men savnede søndagsskolen. Nogle måneder senere begyndte han at komme i en mands hjem for at læse Biblen. Det var ikke nær så sjovt som søndagsskolen, men han blev ved med at komme pga. det slik, manden gav dem. Men så forbød hans far ham at gå derhen, og Rasim adlød. En dag kom hans onkel på besøg. Da han opdagede, at Rasim var interesseret i Gud, gav han ham nogle bøger. Jeg skal lære dig om Gud, sagde han til Rasim. Jesus er ikke Gud. Og han døde ikke på korset hverken for dig eller nogen anden! Rasim lyttede til sin onkel og læste bøgerne, men han var i tvivl om, hvad der stod i dem. Rasim viste, at hans nabo Bio var en kristen. Han besluttede sig for at tale med hende om Gud. Min onkel siger, at Jesus ikke døde på korset, sagde Rasim. Til sin overraskelse begyndte naboen ikke at diskutere. I stedet åbnede hun sin bibel og læste beretningen fra Matthæusevangeliet om korsfæstelsen. Okay, måske er det sandt, at Jesus døde, sagde Rasim, men Jesus er ikke Gud. Igen læste Bio nogle tekster fra Bibelen, som tydeligt fortalte, at Jesus er Gud. Rasim begyndte at studere Bibelen på egen hånd. Jo mere han læste, jo mere overbevist blev han om, at Jesus er Gud. En dag sagde han til sin onkel, at han var overbevist om, at det, der står i Bibelen er sandt og at Jesus er Gud og døde for vore synder. Han fortsatte med at studere Bibelen sammen med sin nabo, og en dag inviterede Bio ham med i Adventistkirken. Rasim gik med, og syntes godt om, det han hørte. Han gik hver uge; men en dag sagde hans far, at han ikke fik lov til at gå. Rasim begyndte at bede om, at Gud ville hjælpe hans far til at lade han gå i kirke. Han gik igen udenfor og fortalte sin far, at han var på vej til kirke. Gå, sagde hans far, og vinkede ham af sted uden at være vred. Rasim mødte mange vanskeligheder, men han blev ved med at læse sin bibel og gå i kirke. Han besluttede sig for at blive døbt. Han er godt klar over, at hans vanskeligheder ikke vil ophøre, men han har fundet et hjem og en familie i kirken, hvor medlemmerne opmuntrer ham og støtter ham i hans kristne vækst. MISSION I MAKEDONIEN Rasim mødte Kristus, da en nabo, delte sin tro med ham. Mange af kirkens medlemmer ønsker at lære nye måder, hvorved de kan dele deres tro med andre. En del af dette kvartals 13. sabbatsoffer vil være med til at bygge et evangelisk center i byen Ohrid, som vil fungere både som kirke og uddannelsessted for lægfolk. 127

#13 Hvordan ondskaben blev til

#13 Hvordan ondskaben blev til #13 Hvordan ondskaben blev til Ordet Satan bliver nævnt 53 gange i Bibelen. På hebræisk betyder ordet modstander eller fjende. Ordet djævel bliver nævnt 60 gange i Det Nye Testamente. Ordet betyder bogstaveligt

Læs mere

Krise i himlen. Ugens vers. Frelsen kommer fra vor Gud, som sidder på tronen, og fra Lammet (Åb 7,10).

Krise i himlen. Ugens vers. Frelsen kommer fra vor Gud, som sidder på tronen, og fra Lammet (Åb 7,10). 1 Krise i himlen TIL SABBATTEN 2. JANUAR 2016 Ugens vers Introduktion Frelsen kommer fra vor Gud, som sidder på tronen, og fra Lammet (Åb 7,10). Da kærlighedens lov er grundvolden for Guds regering, afhænger

Læs mere

Jobs løser. Ugens vers

Jobs løser. Ugens vers 12 Jobs løser TIL SABBATTEN 17. DECEMBER 2016 Ugens vers Indledning Men det var vore sygdomme, han tog, det var vore lidelser, han bar; og vi regnede ham for en, der var ramt, slået og plaget af Gud (Es

Læs mere

Hvem var Jesus? Lektion 8

Hvem var Jesus? Lektion 8 Lektion 8 Hvem var Jesus? Vi fortsætter med at se på de tilnavne og beskrivelser, der er af Jesus. I lektion 7 så vi, at han kaldes Messias eller Kristus, og at han kaldes Guds søn. Nu skal vi se på, hvad

Læs mere

STUDIUM BIBEL. Kristus og 2hans lov ISSN ISBN

STUDIUM BIBEL. Kristus og 2hans lov ISSN ISBN ISSN 1603-6905 ISBN 978 87 7532 566 5 BIBEL STUDIUM Kristus og 2hans lov April Maj Juni 2014 1. 2. KVARTAL 2007 2014 BIBELSTUDIUM FOR SABBATSSKOLEN 2. kvartal Forfatter Kristus og hans lov Keith Burton

Læs mere

Oversigt over temaer. 1. Lær hinanden at kende. 2. En Gud derude. 3. Gud hernede. 4. Hvorfor kom Jesus?

Oversigt over temaer. 1. Lær hinanden at kende. 2. En Gud derude. 3. Gud hernede. 4. Hvorfor kom Jesus? Oversigt over temaer 1. Lær hinanden at kende Målet med denne samling er at have det sjovt og lære hinanden at kende. For at både du og teenagerne skal få mest muligt ud af tiden med Teentro er det vigtigt,

Læs mere

Kristi død og loven. Ugens vers. Introduktion

Kristi død og loven. Ugens vers. Introduktion 6 TIL SABBATTEN 10. MAJ 2014 Kristi død og loven Ugens vers Introduktion Så er også I, mine brødre, gjort døde for loven ved Kristi legeme, for at I skal tilhøre en anden, ham der er opstået fra de døde,

Læs mere

Sønnen. Ugens vers. Introduktion

Sønnen. Ugens vers. Introduktion 2 Sønnen TIL SABBATTEN 12. JULI 2014 Ugens vers Introduktion For end ikke Menneskesønnen er kommet for at lade sig tjene, men for selv at tjene og give sit liv som løsesum for mange. (Mark 10,45). Efter

Læs mere

Den store strid. Ugens vers

Den store strid. Ugens vers 2 Den store strid TIL SABBATTEN 8. OKTOBER 2016 Ugens vers Indledning Herren sagde til Satan: Herren irettesætter dig, Satan; Herren, som har udvalgt Jerusalem, irettesætter dig. Denne mand er jo et stykke

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Mandag d. 2. marts 2015 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus Kristus,

Læs mere

UGE 8: MISSIONEN OG KRAFTEN

UGE 8: MISSIONEN OG KRAFTEN UGE 8: MISSIONEN OG KRAFTEN FØR DU BEGYNDER Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Missionsbefalingen om at gøre til disciple og om

Læs mere

Guds lov og Kristi lov

Guds lov og Kristi lov 8 TIL SABBATTEN 24. MAJ 2014 Guds lov og Kristi lov Ugens vers Introduktion Ugens tekster Hvis I holder mine bud, vil I blive i min kærlighed, ligesom jeg har holdt min faders bud og bliver i hans kærlighed.

Læs mere

Dommen før Jesu genkomst

Dommen før Jesu genkomst 9 TIL SABBATTEN 30. NOVEMBER 2013 Dommen før Jesu genkomst Ugens vers Introduktion Men kongedømmet, herredømmet og magten i alle kongeriger under himlen bliver givet til den Højestes helliges folk. Dets

Læs mere

Helligånden og Åndens gaver

Helligånden og Åndens gaver 8 Helligånden og Åndens gaver TIL SABBATTEN 25. FEBRUAR 2017 Ugens vers Introduktion Der er forskel på nådegaver, men Ånden er den samme. Der er forskel på tjenester, men Herren er den samme. Der er forskel

Læs mere

Studie 20. Kristi tjeneste i den himmelske helligdom

Studie 20. Kristi tjeneste i den himmelske helligdom Studie 20 Kristi tjeneste i den himmelske helligdom 107 Åbningshistorie Jesus var ikke det første menneske, folk anså for at være Messias. Faktisk kom han cirka 60 år efter adskillige såkaldte messiasser.

Læs mere

KRISTENT PÆDAGOGISK INSTITUT Materiale knyttet til Katekismus Updated Hentet fra www.katekismusprojekt.dk

KRISTENT PÆDAGOGISK INSTITUT Materiale knyttet til Katekismus Updated Hentet fra www.katekismusprojekt.dk Hvordan forstå Trosbekendelsen? Af Carsten Hjorth Pedersen Som en hjælp til at forstå, hvad der menes med teksten i Katekismus Updated, gives her nogle forklaringer. I hvert afsnit citeres først teksten

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Begyndelsen af evangeliet: Således elskede Gud verden, at han gav

Læs mere

#2 Hvorfor du behøver en frelser

#2 Hvorfor du behøver en frelser #2 Hvorfor du behøver en frelser I vores sidste lektie så vi, at Gud tilbyder os fred gennem Jesus Kristus. Men hvordan fungerer det helt præcist? Hvorfor måtte Jesus dø for os? Og hvad betød det for hele

Læs mere

menneskets identitet: skabt i Guds billede helt umiddelbart: en særlig værdighed

menneskets identitet: skabt i Guds billede helt umiddelbart: en særlig værdighed Du gode Gud, jeg takker dig for livet, fordi jeg lever og er til i dag. Jeg rækker hånden ud mod livets gave og mod den kærlighed, der ligger bag. Du giver hele verden liv og ånde og holder gang i alle

Læs mere

Pinsedag 4. juni 2017

Pinsedag 4. juni 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Gud i os Salmer: 290, 287, 286; 291, 474, 309 Evangelium: Joh. 14,22-31 "Herre, hvordan kan det være at du vil give dig til kende for os, men ikke for verden?" Ja, hvordan

Læs mere

Det er vel ikke uden grund, at Job er gudfrygtig

Det er vel ikke uden grund, at Job er gudfrygtig 3 TIL SABBATTEN 15. OKTOBER 2016 Det er vel ikke uden grund, at Job er gudfrygtig Ugens vers Indledning Men han sagde til hende: Du taler som en kvinde uden forstand! Tager vi imod det gode fra Gud, må

Læs mere

Studie. De tusind år & syndens endeligt

Studie. De tusind år & syndens endeligt Studie 15 De tusind år & syndens endeligt 83 Åbningshistorie Der, hvor jeg boede som barn, blev det en overgang populært at løbe om kap i kvarteret. Vi have en rute på omkring en kilometer i en stor cirkel

Læs mere

Åndeligt discipelskab ved at se på Jesus Forståelse af discipelskab

Åndeligt discipelskab ved at se på Jesus Forståelse af discipelskab Åndeligt discipelskab ved at se på Jesus Forståelse af discipelskab Mere end ord og begreber og livsstil Mere end modeller og koncepter og typer Mere end nådegaver og tjeneste Mere end ledelse og lederskab

Læs mere

Efterligninger af håb

Efterligninger af håb 9 TIL SABBATTEN 26. NOVEMBER 2016 Efterligninger af håb Ugens vers Indledning Det kan blive min redning, for ingen gudløs tør træde frem for ham (Job 13,16). Den britiske forfatter William Hazlitt skrev:

Læs mere

Studie. Kristi liv, død & opstandelse

Studie. Kristi liv, død & opstandelse Studie 9 Kristi liv, død & opstandelse 51 Åbningshistorie Napoléon Bonaparte sagde engang: Jeg kender mennesker; og jeg siger jer, Jesus Kristus er ikke noget almindeligt menneske. Mellem ham og enhver

Læs mere

Johannes første brev

Johannes første brev Fastetid i Vanløse Frikirke 2017 1. marts til 16. april Johannes første brev Læs 1-5 vers fra brevet hver dag fra mandag til lørdag Hver søndag vil der til gudstjenesten blive holdt en prædiken, som har

Læs mere

Prædiken til trinitatis søndag, Joh 3,1-15. 1. tekstrække

Prædiken til trinitatis søndag, Joh 3,1-15. 1. tekstrække 1 Urup Kirke Søndag d. 31. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til trinitatis søndag, Joh 3,1-15. 1. tekstrække Salmer DDS 403: Denne er dagen, som Herren har gjort Dåb: DDS 448: Fyldt af glæde

Læs mere

Helligånden Guds Ånd og Guds kraft

Helligånden Guds Ånd og Guds kraft Helligånden Guds Ånd og Guds kraft Det kan være svært at forholde sig til Helligånden. Hvad er det for en størrelse, og hvordan virker Han? Er Han en person eller en kraft? Når vi hører om Helligånden,

Læs mere

Helligåndens personlighed

Helligåndens personlighed 4 Helligåndens personlighed TIL SABBATTEN 28. JANUAR 2017 Ugens vers Introduktion Men Talsmanden, Helligånden, som Faderen vil sende i mit navn, han skal lære jer alt og minde jer om alt, hvad jeg har

Læs mere

Gud er missionær af natur

Gud er missionær af natur 1 Gud er missionær af natur TIL SABBATTEN 4. JULI 2015 Ugens vers Introduktion Jeg gjorde ham til et vidne for folkene, til fyrste og hersker over folkene (Es 55,4). Vores verden befinder sig i kaos, og

Læs mere

18. søndag efter trinitatis 15. oktober 2017

18. søndag efter trinitatis 15. oktober 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Det største bud Salmer: 731, 16, 374; 54, 668 Evangelium: Matt. 22,34-46 I den sidste tid inden Jesu lidelse og død, hører vi i evangelierne hvordan de jødiske ledere hele

Læs mere

NÅDE. - et lille, men mægtigt ord

NÅDE. - et lille, men mægtigt ord NÅDE - et lille, men mægtigt ord NÅDE ét af de store ord i kristendommen Synd Gud den Almægtige Ondskab Smerte Gud som skaber Lidelse Djævelen Sandhed Forsagelse Helliggørelse Stolthed Skyld Dom Mission

Læs mere

studie Studie Treenigheden

studie Studie Treenigheden studie Studie X 2 Treenigheden 14 Åbningshistorie Et amerikansk blad om skateboarding stillede nogle kendte skateboardere spørgsmålet: Tror du på Gud? Her er nogle af svarene: Ikke i den traditionelle

Læs mere

Helligåndens arbejde. Ugens vers. Håbets Gud fylde jer med al glæde og fred i troen, så at I bliver rige i håbet ved Helligåndens kraft! (Rom 15,13).

Helligåndens arbejde. Ugens vers. Håbets Gud fylde jer med al glæde og fred i troen, så at I bliver rige i håbet ved Helligåndens kraft! (Rom 15,13). 12 TIL SABBATTEN 25. MARTS 2017 Helligåndens arbejde Ugens vers Introduktion Håbets Gud fylde jer med al glæde og fred i troen, så at I bliver rige i håbet ved Helligåndens kraft! (Rom 15,13). Ved afslutningen

Læs mere

1. Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. 1.Mos. 1,31. 2. Herre. Jeg slipper dig ikke, før Du velsigner mig. 1.Mos.

1. Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. 1.Mos. 1,31. 2. Herre. Jeg slipper dig ikke, før Du velsigner mig. 1.Mos. 1. Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. 1.Mos. 1,31 2. Herre. Jeg slipper dig ikke, før Du velsigner mig. 1.Mos. 32,27 3. Herren din Gud går selv med dig, han lader dig ikke i

Læs mere

Anden vidner sammen med vores egen and

Anden vidner sammen med vores egen and Anden vidner sammen med vores egen and Anden selv vidner sammen med vor egen and om at vi er Guds børn. ROM. 8:16. DET var søndag først pa formiddagen. For dem der var i Jerusalem, var det en særlig dag.

Læs mere

Frelse og fortabelse. Hvad forestiller vi os? Lektion 9

Frelse og fortabelse. Hvad forestiller vi os? Lektion 9 Lektion 9 Frelse og fortabelse De fleste forbinder dommedag, med en kosmisk katastrofe. Men hvad er dommedag egentlig? Er der mennesker, der går fortabt, eller bliver alle frelst? Hvad betyder frelse?

Læs mere

Guds rige. Ugens vers. De skal komme fra øst og vest, fra nord og syd og sidde til bords i Guds rige (Luk 13,29).

Guds rige. Ugens vers. De skal komme fra øst og vest, fra nord og syd og sidde til bords i Guds rige (Luk 13,29). 11 Guds rige TIL SABBATTEN 13. JUNI 2015 Ugens vers Introduktion De skal komme fra øst og vest, fra nord og syd og sidde til bords i Guds rige (Luk 13,29). Guds rige er et af hovedemnerne og af stor betydning

Læs mere

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning Begravelse Der anføres i det følgende to begravelsesordninger: en længere og en kortere. Begge kan anvendes ved jordfæstelse og ved bisættelse (brænding). Ordningerne er vejledende, men jordpåkastelsen

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

Retfærdighed: at Jesus går til Faderen. Det retfærdige er, at noget sker som Gud vil, altså efter Guds vilje. Det retfærdige

Retfærdighed: at Jesus går til Faderen. Det retfærdige er, at noget sker som Gud vil, altså efter Guds vilje. Det retfærdige Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 3. maj 2015 Kirkedag: 4.s.e.påske/A Tekst: Joh 6,5-15 Salmer: SK: 722 * 393 * 600* 310,2 * 297 LL: 722 * 396 * 393 * 600* 310,2 * 297 Kristne menneskers

Læs mere

At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens

At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens ondskab, selvom vi godt ved, at den findes. Djævelen er Guds

Læs mere

Kristi rige og loven. Ugens vers. Introduktion

Kristi rige og loven. Ugens vers. Introduktion 13 TIL SABBATTEN 28. JUNI 2014 Kristi rige og loven Ugens vers Introduktion Men sådan er den pagt, jeg vil slutte med Israels hus, når de dage kommer, siger Herren: Jeg lægger min lov i deres indre og

Læs mere

Tro og bekendelse Bibeltime af: Finn Wellejus

Tro og bekendelse Bibeltime af: Finn Wellejus Tro og bekendelse Bibeltime af: Finn Wellejus Rom.10.10: Thi med hjertet tror man til retfærdighed, og med munden bekender man til frelse. Rom.10.4: Thi Kristus er lovens ophør, så retfærdighed gives enhver,

Læs mere

Kvinder. December bøn om frelse for kvinder

Kvinder. December bøn om frelse for kvinder Kvinder med Håb December 2017 bøn om frelse for kvinder Kære ven Vis mig dine veje, Herre, lær mig dine stier! Vejled mig i din sandhed og belær mig, for du er min frelses Gud, til dig sætter jeg altid

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Lærdomme fra Jobs Bog

Lærdomme fra Jobs Bog 14 Lærdomme fra Jobs Bog TIL SABBATTEN 31. DECEMBER 2016 Ugens vers Indledning Vi priser jo dem salige, der holdt ud; I har hørt om Jobs udholdenhed og har set, hvordan Herren lod det gå ham til sidst,

Læs mere

Jesus, den største missionær

Jesus, den største missionær 7 TIL SABBATTEN 15. AUGUST 2015 Jesus, den største missionær Ugens vers Introduktion Jesus sagde igen til dem: Fred være med jer! Som Faderen har udsendt mig, sender jeg også jer (Joh 20,21). Ifølge Bibelen

Læs mere

Guds ret - menneskets ret

Guds ret - menneskets ret Guds ret - menneskets ret Alle dem, som tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn, dem, som tror på hans navn. Joh.1,12. Gennem hele Guds ord - Bibelen - møder vi over alt begreberne ret, retfærd

Læs mere

Lærdomme fra helligdommen

Lærdomme fra helligdommen 4 Lærdomme fra helligdommen TIL SABBATTEN 26. OKTOBER 2013 Ugens vers Introduktion De skal lave mig en helligdom, så vil jeg tage bolig hos dem (2 Mos 25,8). Helligdommen er en af Guds vigtigste metoder

Læs mere

Den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort 5 Mos. 30, 19-20 Joh. 6, 37

Den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort 5 Mos. 30, 19-20 Joh. 6, 37 Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Joh. 6, 35 Jeg er livets brød. Den, som kommer til mig, skal ikke sulte, og den, der

Læs mere

Sidste søndag i kirkeåret 23. november 2014

Sidste søndag i kirkeåret 23. november 2014 Kl. 10.00 Kl. 14.00 Burkal Kirke Tinglev Kirke Tema: Hvile hos Jesus Salmer: 403, 380, 603; 277, 430 403, 666; 66, 431 Evangelium: Matt. 11,25-30 Jesus priser sin himmelske far, fordi han har åbenbaret

Læs mere

Herredømme og liv. Gennem hele Romerbrevet ser vi den kontrast, der er mellem døden, som kom gennem Adam og livet, som er i Kristus.

Herredømme og liv. Gennem hele Romerbrevet ser vi den kontrast, der er mellem døden, som kom gennem Adam og livet, som er i Kristus. 1 Herredømme og liv Romerne 5:17 Har døden på grund af den enes fald hersket ved denne ene, så skal endnu mere de, der får retfærdighedens overvældende nåde og gave, få herredømme og liv ved én eneste,

Læs mere

1. søndag efter trinitatis 7. juni 2015

1. søndag efter trinitatis 7. juni 2015 Kl. 9.00 Kl. 10.00 Ravsted Kirke Burkal Kirke (kirkekaffe) Tema: Barmhjertighed Salmer: 745, 696; 692, 372 722, 494, 685; 614, 671 Evangelium: Luk. 16,19-31 Gudsfrygt belønnes, og ugudelighed får sin straf.

Læs mere

Studie 12 Menigheden 68

Studie 12 Menigheden 68 Studie 12 Menigheden 68 Åbent spørgsmål Enten/eller Er formålet med menigheden at støtte medlemmernes åndelige vækst, eller at tjene samfundet i kristen kærlighed? Set fra dit synspunkt, hvilken ville

Læs mere

Indhold. 7 1. samling: Bibelens røde tråd. 13 2. samling: Helligånden formidler. 20 3. samling: Shhh! Gud taler. 26 4. samling: Nåde-leverandør

Indhold. 7 1. samling: Bibelens røde tråd. 13 2. samling: Helligånden formidler. 20 3. samling: Shhh! Gud taler. 26 4. samling: Nåde-leverandør Indhold 5 Forord 6 Vejledning 7 1. samling: Bibelens røde tråd 13 2. samling: Helligånden formidler 20 3. samling: Shhh! Gud taler 26 4. samling: Nåde-leverandør 32 5. samling: Lev i Bibelen 39 6. samling:

Læs mere

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Tekst: Es 45,5-12;1. kor 1,18-25; Mark 4,26-32 Og Jesus sagde:»med Guds rige er det ligesom

Læs mere

Tekster: Præd 3,1-11, Rom 8,1-4, Matt 10,24-31

Tekster: Præd 3,1-11, Rom 8,1-4, Matt 10,24-31 Tekster: Præd 3,1-11, Rom 8,1-4, Matt 10,24-31 Salmer: Lihme 9.00 751 Gud ske tak og lov, Dåb: 448 Fyldt af glæde, 52 Du herre Krist, 41 Lille Guds barn, 807 Den lange lyse sommerdag Lem 10.30 751 Gud

Læs mere

Himlen på jorden. Ugens vers. Introduktion

Himlen på jorden. Ugens vers. Introduktion 2 TIL SABBATTEN 12. OKTOBER 2013 Himlen på jorden Ugens vers Introduktion De tjener ved en helligdom, der kun er en efterligning og en skygge af den himmelske, fremstillet efter de anvisninger, Gud gav

Læs mere

At vokse i Kristus. Jesus svarede ham: Sandelig, sandelig siger jeg dig: Den, der ikke bliver født på ny, kan ikke se Guds rige. (Joh 3,3).

At vokse i Kristus. Jesus svarede ham: Sandelig, sandelig siger jeg dig: Den, der ikke bliver født på ny, kan ikke se Guds rige. (Joh 3,3). 6 TIL SABBATTEN 9. AUGUST 2014 At vokse i Kristus Ugens vers Introduktion Jesus svarede ham: Sandelig, sandelig siger jeg dig: Den, der ikke bliver født på ny, kan ikke se Guds rige. (Joh 3,3). Nikodemus

Læs mere

Den himmelske helligdom

Den himmelske helligdom 1 Den himmelske helligdom TIL SABBATTEN 5. OKTOBER 2013 Ugens vers Introdutktion Så hør i himlen, hvor du bor, deres bøn og bønfaldelse, skaf dem deres ret (1 Kong 8,49). Hvor bor Gud? Dette spørgsmål

Læs mere

Hovedtemaer i 1. og 2. Petersbrev

Hovedtemaer i 1. og 2. Petersbrev 13 TIL SABBATTEN 24. JUNI 2017 Hovedtemaer i 1. og 2. Petersbrev Ugens vers Introduktion På sit legeme bar han selv vore synder op på korset, for at vi, døde fra synden, skal leve for retfærdigheden. Ved

Læs mere

Trinitatis søndag 31. maj 2015

Trinitatis søndag 31. maj 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: At komme ind i Guds rige Salmer: 723, 356, 416; 582, 6 Evangelium: Joh. 3,1-15 Mange har i tidens løb spekuleret på hvorfor Nikodemus kom til Jesus om natten. Nikodemus var

Læs mere

Bibelens syn på autoriteter

Bibelens syn på autoriteter Møde i Bibelens syn på autoriteter Disposition 1. Definition af autoritet 2. Autoritetstabets historie 3. Bibelens autoritet 4. Treenighedens autoritet 5. Afledte autoriteter 6. Kefalæ-strukturen a) kirken

Læs mere

Der skal komme en tid, da enhver, som slår jeg ihjel, skal mene, at han derved tjener Gud. siger Jesus til disciplene.

Der skal komme en tid, da enhver, som slår jeg ihjel, skal mene, at han derved tjener Gud. siger Jesus til disciplene. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 17. maj 2015 Kirkedag: 6.s.e.påske/A Tekst: Joh 15,26-16,4 Salmer: SK: 254 * 683 * 281 * 473 * 251 LL: 254 * 260 * 683 * 281 * 473 * 251 Der skal komme

Læs mere

Helligånden, Guds Ord og bøn

Helligånden, Guds Ord og bøn 10 TIL SABBATTEN 11. MARTS 2017 Helligånden, Guds Ord og bøn Ugens vers Introduktion Og også Ånden kommer os til hjælp i vor skrøbelighed. For hvordan vi skal bede, og hvad vi skal bede om, ved vi ikke.

Læs mere

Frelse. Ugens vers. Introduktion

Frelse. Ugens vers. Introduktion 13 Frelse TIL SABBATTEN TIL SABBATTEN 26. MARTS 2016 Ugens vers Introduktion Han vil tørre hver tåre af deres øjne, og døden skal ikke være mere, ej heller sorg, ej heller skrig, ej heller pine skal være

Læs mere

Julesøndag 28. december 2014

Julesøndag 28. december 2014 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Opfyldt forventning Salmer: 108, 115, 103; 132, 117 Evangelium: Luk. 2,25-40 Fra alteret hørte vi juleevangeliet ifølge apostelen Paulus. I brevet til galaterne fortæller Paulus

Læs mere

Peter og klippen. Ugens vers. Så spurgte han dem: Men I, hvem siger I, at jeg er? (Matt 16,15). Introduktion

Peter og klippen. Ugens vers. Så spurgte han dem: Men I, hvem siger I, at jeg er? (Matt 16,15). Introduktion 8 Peter og klippen TIL SABBATTEN 21. MAJ 2016 Ugens vers Introduktion Så spurgte han dem: Men I, hvem siger I, at jeg er? (Matt 16,15). Fra da af begyndte Jesus at lade sine disciple vide, at han skulle

Læs mere

Vores profetiske budskab

Vores profetiske budskab 11 Vores profetiske budskab TIL SABBATTEN 14. DECEMBER 2013 Ugens vers Introduktion Jeg så endnu en engel flyve midt oppe under himlen; den havde et evigt evangelium at forkynde for dem, der bor på jorden,

Læs mere

Helligåndens usynlige gerning

Helligåndens usynlige gerning 2 TIL SABBATTEN 14. JANUAR 2017 Helligåndens usynlige gerning Ugens vers Introduktion Han skal herliggøre mig, for han skal tage af mit og forkynde det for jer (Joh 16,14). Helligånden får ikke den samme

Læs mere

Studie. Den store strid

Studie. Den store strid Studie 3 Den store strid 20 Åbent spørgsmål Enten/eller Hvad er sandt af følgende udsagn: Min tro bestemmer mine handlinger eller Mine handlinger bestemmer min tro? Begrund dit svar. Kan du komme på eksempler

Læs mere

Pinsedag 24. maj 2015

Pinsedag 24. maj 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Åndsudgydelse og fred Salmer: 290, 287, 282; 291, 308 Evangelium: Joh. 14,22-31 Helligånden kan et menneske ikke lære at kende rent teoretisk, men kun på det personlige plan.

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Tirsdag d. 1. marts 2016 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus

Læs mere

Forsoningsdagen. Ugens vers

Forsoningsdagen. Ugens vers 6 TIL SABBATTEN 9. NOVEMBER 2013 Forsoningsdagen Ugens vers Introduktion Hvilken gud er som du, der tilgiver skyld og bærer over med synd hos den rest, du ejer? Du, som ikke bliver ved at være vred, men

Læs mere

Den lovede vækkelse: Guds opgave fuldført

Den lovede vækkelse: Guds opgave fuldført 13 TIL SABBATTEN 28. SEPTEMBER 2013 Den lovede vækkelse: Guds opgave fuldført Ugens vers Introduktion Brødre, vær tålmodige indtil Herrens komme. Tænk på, hvordan bonden tålmodigt må vente på sin jords

Læs mere

Stille bøn. I modet til at kunne sige fra. Stille bøn. I kærlighed og omsorg

Stille bøn. I modet til at kunne sige fra. Stille bøn. I kærlighed og omsorg Tidebøn Du kan bede disse tidebønner alene eller sammen med andre. Er I flere sammen, anbefaler vi, at I beder bønnerne vekselvist. Hvor det ikke er direkte angivet, er princippet, at lederen læser de

Læs mere

Som allerede nævnt og oplevet i gudstjenesten, så har dagens gudstjeneste også lidt farve af bededag.

Som allerede nævnt og oplevet i gudstjenesten, så har dagens gudstjeneste også lidt farve af bededag. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 18. maj 2014 Kirkedag: 4.s.e.påske/B Tekst: Joh 8,28-36 Salmer: SK: 588 * 583 * 492 * 233,2 * 339 LL: 588 * 338 * 583 * 492 * 233,2 * 339 Som allerede nævnt

Læs mere

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael 6 9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael Hellige ærkeengel Mikael, forsvar os i kampen; vær vort værn mod djævelens ondskab og efterstræbelser. Gud kue ham; derom beder vi ydmygt; og du, fyrsten over den himmelske

Læs mere

En ny skabning. En ny skabning

En ny skabning. En ny skabning En ny skabning At blive frelst er ikke kun at få sin synd tilgive, men også at blive født på ny. Det er noget noget der dør og det er et nyt liv der starter. Udrykket at blive født på ny er for mange kristne

Læs mere

Bededag 1. maj 2015. Tema: Omvendelse. Salmer: 496, 598, 313; 508, 512. Evangelium: Matt. 3,1-10

Bededag 1. maj 2015. Tema: Omvendelse. Salmer: 496, 598, 313; 508, 512. Evangelium: Matt. 3,1-10 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Omvendelse Salmer: 496, 598, 313; 508, 512 Evangelium: Matt. 3,1-10 Store Bededag blev indført i 1686 for at slå mange forskellige bods- og bededage sammen til én dag. Meningen

Læs mere

2 Mos 20,3-17 DIN NÆSTE ER DINE MEDMENNESKER, DET VIL SIGE ANDRE MENNESKER, SOM DU MØDER.

2 Mos 20,3-17 DIN NÆSTE ER DINE MEDMENNESKER, DET VIL SIGE ANDRE MENNESKER, SOM DU MØDER. 2 Mos 20,3-17 De ti bud blev givet af Gud til hans udvalgte folk, det jødiske folk, mere end 1200 år, før Jesus blev født. Men de er også en rettesnor for kristne. Budene hjælper os ikke til at blive frelst.

Læs mere

Jeg tror, vi er rigtig mange, der har prøvet sådanne reaktionsmønstre på egen krop, enten som offer eller som

Jeg tror, vi er rigtig mange, der har prøvet sådanne reaktionsmønstre på egen krop, enten som offer eller som Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 14. april 2017 Kirkedag: Langfredag/A Tekst: 1 Mos 22,1-18; Es 52,13-53,12; Mk 15,20-39 Salmer: SK: 195 * 189 * 191 * 188,1-2 * 192 LL: samme Nogle gange,

Læs mere

Adam og Jesus. Ugens vers

Adam og Jesus. Ugens vers 6 Adam og Jesus TIL SABBATTEN 11. NOVEMBER 2017 Ugens vers Introduktion Da vi nu er blevet gjort retfærdige af tro, har vi fred med Gud ved vor Herre Jesus Kristus. Ved ham har vi i troen fået adgang til

Læs mere

Skabelse, på ny. Ugens vers. Men efter hans løfte venter vi nye himle og en ny jord, hvor retfærdighed

Skabelse, på ny. Ugens vers. Men efter hans løfte venter vi nye himle og en ny jord, hvor retfærdighed 13 Skabelse, på ny TIL SABBATTEN 30. MARTS 2013 Ugens vers Introduktion Men efter hans løfte venter vi nye himle og en ny jord, hvor retfærdighed bor. (2 Pet 3,13). I 2 Pet 3,10-13 beskriver Peter, hvad

Læs mere

Det er det kristne opstandelseshåb, at der i døden er opstandelse og liv i evigheden hos Gud i Himlen.

Det er det kristne opstandelseshåb, at der i døden er opstandelse og liv i evigheden hos Gud i Himlen. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 3. november 2013 Kirkedag: Allehelgensdag/A Tekst: Matt 5,1-12 Salmer: SK & LL: 402 * 566 * 571 * 787 * 569 Langt de fleste af os, vil der en dag blive

Læs mere

Helligånden og et helligt liv

Helligånden og et helligt liv 6 TIL SABBATTEN 11. FEBRUAR 2017 Helligånden og et helligt liv Ugens vers Introduktion Fredens Gud hellige jer helt og holdent og bevare fuldt ud jeres ånd og sjæl og legeme lydefri ved vor Herre Jesu

Læs mere

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud Dåb: DDS 448: Fyldt af

Læs mere

død på korset for som en skrotsamler at samle alt og alle op, så intet og ingen bliver ladt tilbage eller i stikken.

død på korset for som en skrotsamler at samle alt og alle op, så intet og ingen bliver ladt tilbage eller i stikken. Gud, overbevis os om, at du er den, du er og lad din sandhed frigøre os, så vi bliver virkelig frie ved din elskede Søn, Jesus Kristus. Amen. Tekst: Joh 8.31-36 1 Reformatoren Martin Luther spurgte aldrig

Læs mere

Bruger Side Prædiken til 6.s.e.påske Prædiken til 6.s.e.påske 2016 Tekst: Johs. 17,

Bruger Side Prædiken til 6.s.e.påske Prædiken til 6.s.e.påske 2016 Tekst: Johs. 17, Bruger Side 1 08-05-2016 Tekst: Johs. 17, 20-26. Dette er en usædvanlig og helt speciel tekst, som vi lige har hørt. Et medhør ind i Guds eget lønkammer. Gud Fader og Gud søn taler sammen. Vi kalder kap

Læs mere

3. søndag efter påske

3. søndag efter påske 3. søndag efter påske Salmevalg 402: Den signede dag 318: Stiftet Guds søn har på jorden et åndeligt rige 379: Der er en vej som verden ikke kender 245: Opstandne Herre, du vil gå 752: Morgenstund har

Læs mere

Skabelsen, et bibelsk tema

Skabelsen, et bibelsk tema 4 TIL SABBATTEN 26. JANUAR 2013 Skabelsen, et bibelsk tema Ugens vers Introduktion Jeg så endnu en engel flyve midt oppe under himlen; den havde et evigt evangelium at forkynde for dem, der bor på jorden,

Læs mere

At leve for Gud. Ugens vers. Introduktion

At leve for Gud. Ugens vers. Introduktion 5 At leve for Gud TIL SABBATTEN 29. APRIL 2017 Ugens vers Introduktion For Herrens øjne hviler på de retfærdige, hans ører hører deres råb om hjælp. Herrens ansigt er vendt mod dem, der øver ondt (1 Pet

Læs mere

Præcis hvad betyder det at åbne dit hjerte til Gud og sin enbårne

Præcis hvad betyder det at åbne dit hjerte til Gud og sin enbårne Opfordringen -------------- Se, Jesus står ved døren til dit hjerte og slag. Hvis du høre hans stemme og vil åbne dit hjerte, hans ånd og Guds Ånd kommer ind og bo med din ånd, og du vil blive ét med dem.

Læs mere

Kapitel 4 - At kende og ære guddommen

Kapitel 4 - At kende og ære guddommen Teksten er den del af: Brigham Young Kapitel 4 - At kende og ære guddommen Oprettet: 15. december 2005 Gud Faderen, hans Søn Jesus Kristus og Helligånden udgør Guddommen. Præsident Brigham Young lærte

Læs mere

20. søndag efter Trinitatis Es 5,1-7 Rom 11,25-32 Matt 21,28-46

20. søndag efter Trinitatis Es 5,1-7 Rom 11,25-32 Matt 21,28-46 20. søndag efter Trinitatis Es 5,1-7 Rom 11,25-32 Matt 21,28-46 Jesus fortæller i dagens evangelietekst to lignelser. I dem begge sigter han til folkets ledere: ypperstepræsterne, folkets ældste og farisæerne,

Læs mere

Hebræerbrevet. kasperbergholt.dk/jesus. Hebræerbrevet

Hebræerbrevet. kasperbergholt.dk/jesus. Hebræerbrevet Hebræerbrevet Agenda Indledning Skrifttolkning Opbygning 1,1-4: Indledning Hurtig gennemgang af 1,5-10,18 10,19-31: Det er nødvendigt at fastholde troens grundlag Opsummering Indledning Forfatter: ukendt

Læs mere

17. søndag efter trinitatis 8. oktober 2017

17. søndag efter trinitatis 8. oktober 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Ydmyghed Salmer: 747, 392, 334; 601, 260 Evangelium: Luk. 14,1-11 "Enhver som ophøjer sig selv skal ydmyges". Sådan er det i vores forhold til hinanden og endnu mere i vores

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Mandag d. 25. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 305: Kom, Gud Helligånd,

Læs mere