AFRAPPORTERING AF PROJEKTET "Fra anonymitet til loyalitet"

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AFRAPPORTERING AF PROJEKTET "Fra anonymitet til loyalitet""

Transkript

1 AFRAPPORTERING AF PROJEKTET "Fra anonymitet til loyalitet" Projektets formål Projektet "Fra anonymitet til loyalitet" har været centreret om afprøvning af et marketingværktøj, et såkaldt Customer Relationship Management (CRM) system. CRM bruges primært til struktureret, målrettet branding og markedsføring af produkter og services over for definerede og registrerede målgrupper. CRM bruges generelt inden for business-tobusiness og business-to-consumer marketing, men er ikke tidligere benyttet i dansk bibliotekssammenhæng. Visionen er derfor at afprøve CRM som et muligt marketingværktøj for folkebibliotekerne. Formålet med projektet har været, at der - efter projektets gennemførelse i en godt to-årig periode - er en oversigt over erfaringen med brug af CRM som værktøj i biblioteksmarkedsføringen, og at denne erfaringsopsamling formidles bl.a. via en temadag. Projektets indhold Arbejdet med CRM har samlet sig om et direct, online marketing-system, som Randers Bibliotek har implementeret. Systemet indeholder en registrering af nogle basale brugerdata, dvs. fødselsår, navn, postnummer og samt forskellige interesser hos brugeren. Systemet kan så generere direct mails baseret på en sortering af et relevant miks af data og interesser. Eksempelvis kan systemet sende en mail til alle mellem 25 og 45, der har interesse i bibliotekets arrangementer, når en ny aktivitet skal præsenteres. I systemet opsættes en mail, som informationerne 'flettes' ind i, og som så sendes til relevante modtagere. Systemet kan endvidere bruges som måleværktøj så biblioteket eksempelvis kan se, hvor mange, der har åbnet en bestemt, udsendt mail, eller hvor mange der har klikket på et bestemt link i en mail osv. Eksempler på nyhedsbreve Nyt om nettet er et af de nyhedsbreve, der er sendt til de brugere, der har tilkendegivet, at de er interesseret i at få tips og viden om nye webservices, internettet generelt osv. Online brugerpanel er en af de mails, der er sendt til de brugere, der har tilkendegivet, at de gerne vil svare på spørgeskemaer, vil inviteres til interviews, fokusgrupper eller lign. Tidsplan Projektet har løbet over godt 2 år. Det første ½ år godt og vel blev brugt til planlægning og valg af marketingsystem. Systemet blev implementeret, og der blev desuden skiftet projektleder undervejs, hvilket forsinkede processen en smule. De resterende 1½ år blev brugt til at arbejde med marketingsystemet, markedsføre tilbuddet, opbygge kundedatabasen, udarbejde og udsende mails samt samle feedback fra brugerne. Projektets afslutning blev markeret med en temadag samt denne rapport. 1

2 Økonomi Se projektregnskabet, som indsendes snarest, for informationer om projektets økonomi. Mål Projektets overordnede mål var at afprøve CRM via marketingværktøjet og videregive erfaringerne til resten af biblioteksbranchen, dels via en temadag som udover en præsentation af projektet også indeholdt: en introduktion til CRM som koncept en præsentation af mulighederne i det marketingværktøj, Randers Bibliotek har arbejdet med en business case om CRM fra Hyundai sparring på tværs af de deltagende biblioteker Derudover blev erfaringer og anbefalinger videregivet via en rapport, som temadagens deltagere fik udleveret, og som ligger til download for alle på Randers Biblioteks hjemmeside. Endelig er der skrevet indlæg til fagpressen. Sidst men ikke mindst stiller vi os naturligvis til rådighed, når landets øvrige biblioteker har brug for information på området. Vi er blandt andet allerede blevet inviteret til et møde på Århus Kommunes Biblioteker, hvor vi skal fortælle yderligere om vores overvejelser og erfaringer. Resultater Det var målet, at Randers Bibliotek i løbet af projektperioden fik ca registrerede brugere i marketingsystemet. Pr. 30. august 2010 er der 1101 registrerede brugere. I realiteten udsendes der mails til de 935 personer, idet systemet fx sorterer fra, når nyhedsbrevet efter flere forsøg ikke kan leveres, fx fordi folk har skiftet mailadresse og har glemt at ændre det. Så målet er praktisk taget nået. I løbet af projektperioden var det desuden målet at udsende 17 nyhedsbreve, fordelt på forskellige kategorier: En velkomst-mail To sommerhilsner To nytårshilsner Mindst 6 interesse-relaterede tilbud Mindst 4 tilbud i relation til brugerindflydelse, eksempelvis deltagelse i fokusgrupper, spørgeskemaundersøgelser, idéudvikling mv. Mindst to tilbud om at blive ambassadør for biblioteket, dvs. at de er bidragende brugere, der deltager i udviklingen af biblioteket og evt. udfører frivilligt arbejde for biblioteket. Resultatet har været, at 21 stk. nyhedsbreve er blevet udsendt i perioden. Derudover var der opsat et mål om, at mindst 200 af de 1000 (dvs. 20 %) skulle have benyttet sig af mindst et af de tilbud, som stod beskrevet i nyhedsbrevene. Der har været en gennemsnitlig Click-to-open rate på mellem 30 og 65 %, dvs. procent af dem der åbner, der 2

3 reagerer ved at klikke sig videre på noget, fx for at tilmelde sig et arrangement, benytte en service eller lign. Dette er første indikation på, at målet er opnået. Ydermere har 77 % fortalt i en tilfredshedsanalyse, at de har benyttet tilbuddene fra nyhedsbrevene én eller flere gange. Ved projektets start havde vi forestillet os, at vi ville samle en fast gruppe af ambassadører, på mindst 50 personer, som ville fortælle om biblioteket i deres netværk, lave frivilligt arbejde for biblioteket mv. Men erfaring viste os, at situationsbestemte brugergrupper fungerer langt bedre. Derfor har vi med stor succes fx inviteret til en række tænketanke (fokusgrupper) i forbindelse med udviklingen af vores biblioteksstrategi. Vi har desuden oprettet en midlertidig gruppe, der hedder Musikbibliotekets Venner, som vi har brugt til at forbedre vores musikområde mv. Nogle af disse grupper mødes kun én gang, andre mødes med måneders mellemrum, indtil opgaven er løst. Derefter dannes nye grupper efter behov. Ydermere har vi et online brugerpanel, som vi kontakter med korte spørgeskemaer, tilfredshedsundersøgelser mv. Der er pt. 661 personer, der har tilmeldt sig panelet. Yderligere resultater Statistikken fra systemet viser, at der er en gennemsnitlig open rate på %, dvs. at ca. halvdelen af alle nyhedsbreve bliver åbnet og dermed læst. Flere marketingkilder indikerer, at den gennemsnitlige open rate for nyhedsbreve og andre direct mails generelt ligger på ca. 30 %. Så vi er godt tilfredse med vores, når man tager mængden af mails i de fleste personers indbakke i betragtning. Vi har lavet en tilfredshedsanalyse i slutningen af projektperioden, hvor vi bl.a. har spurgt til tilfredsheden med frekvens og indhold. 74 % svarede, at frekvensen passede dem fint. 75 % udtrykte, at nyhedsbrevene dækkede deres behov for information fra biblioteket. 86 % udtrykte, at nyhedsbrevene enten havde levet fint op til deres forventninger eller havde oversteget deres forventninger positivt. Derudover har vi som nævnt ovenfor - benyttet lejligheden til at undersøge, hvor mange brugere, der har følt sig så inspireret af nyhedsbrevene, at det har ført til en handling, fx tilmelding til et arrangement, benyttelse af en af bibliotekets services eller lign. 77 % svarede, at nyhedsbrevene havde inspireret dem til at benytte et eller flere af bibliotekets tilbud. Erfaringer og anbefalinger til andre biblioteker Segmentering En af de erfaringer, vi har gjort os, er, at segmenteringen er meget vigtigt at få på plads fra starten. Er man først begyndt at registrere brugere i marketingsystemet, kan det være vanskeligt at ændre brugerdata, fx hvis man vil slette eller tilføje en interessegruppe. Derfor er tiden godt givet ud ved opstart af systemet, hvis man laver en grundig analyse af de behov, man har, og den viden man har brug for om brugerne. Et eksempel kunne være, om man har behov for brugernes postnumre. Vi har indsamlet dem i vores projekt, men har næsten ikke fået dem benyttet, idet langt størstedelen af vores kommunikation med brugerne ikke er geografisk betinget eller ikke kan opdeles via postnumre. Til gengæld kunne vi godt have brugt flere, mere detaljerede interessegrupper. En anden lille detalje er opsætning af systemet, når brugeren udfylder sine oplysninger. Hvis man beder om brugerens fødselsår, vil nogle skrive 1975, mens andre skriver 75. Nogle vil 3

4 opfatte spørgsmålet som deres alder og vil derfor skrive 35. Disse varianter kan godt give problemer, når man efterfølgende vil filtrere brugere efter alder. Så det kan godt betale sig at opsætte systemet, så der ikke er nogen tvivl, eller så felterne ikke kan udfyldes forkert. Systemvalg En anden anbefaling, som vi gerne vil give videre, er at få valgt det rigtige marketing/crmsystem. Det er stor forskel på systemer, både med hensyn til pris og funktionalitet. Også her kan det betale sig at begynde med en analyse af bibliotekets behov. Skal systemet fx både kunne generere sms er, mails og direct mails i brevform? Er der behov for en supportfunktion, som man kan ringe til, så tit som man har behovet uden at bekymre sig om takst pr. time? Hvor mange sms er eller mails forventer man at sende ud? Skal systemet give mulighed for stor fleksibilitet i forhold til grafik (lyd, video, flash eller andet), eller skal der være en simpel skabelon, der gør det nemt og hurtigt at sende informationer ud? Systematiseret eller behovsstyret udsendelse Et af de dilemmaer, vi er stødt på, er, om man skal systematisere udsendelsen af nyhedsbrevene eller lade dem være behovsstyrede. Fordelen ved systematisering er dels, at man sikrer, at servicen ikke bliver glemt blandt andre opgaver, dvs. at der med faste mellemrum sendes nyheder ud. Samtidig sikrer man, at alle interessegrupperne bliver tilgodeset, fx at man ikke kun sender til dem, der interesserer sig for arrangementer men også til dem der gerne vil høre om nyt på hylderne. Ulempen ved en systematiseret styring er, at nyhederne ikke kommer ud, når der reelt er behov for det, fx hvis der lige er sendt en nyhed ud om arrangementer og der efterfølgende kommer en god aftale i hus, så risikerer den ikke at komme af sted, fordi der jo lige er sendt mail til denne interessegruppe. Vi er endt med en kombination af de to, hvor vi lægger en plan for udsendelse, men er fleksible i forhold til at sende yderligere nyheder, hvis behovet viser sig. Markedsføring I vores markedsføring af nyhedsbrevet har vi benyttet en række kommunikationskanaler: Hjemmeside Plakater Bogmærker i reserverede bøger Flyers til uddeling Direct mail kampagne til samarbejdspartnere, politikere mv. Infoskærme på biblioteket og i bogbusserne Infoskærme på Værket (byens teater- og musikhus) Artikler i lokalaviserne Annonce i et husstandsomdelt magasin Bannerreklamer på hjemmesiden detsker.dk Mundtlig reklame fra bibliotekets personale til brugerne Mund-til-mund kommunikation/viral kommunikation (budskabet spredes via netværk) Vi har bevidst valgt en kombination af de mere indirekte kanaler (som infoskærme) og de mere direkte (som bogmærker i reserverede bøger) og allermest direkte (bibliotekets personale). Vores analyse viser, at langt de fleste (ca. 78 %) har set markedsføringen på vores hjemmeside. De sidste 22% er fordelt jævnt på de andre kanaler. 4

5 Det er desuden er vigtigt at få hele bibliotekets personale på banen. Både så de forstår og værdsætter konceptet, så de leverer input til nyhederne, og så de markedsfører det i kontakten med brugerne. Så intern kommunikation er også en vigtig del af sådan et tiltag. Vi har informeret løbende om projektet via blog, mails og interne møder. Brugerinvolvering En del af vores CRM-projekt har også været at indsamle mere viden om vores brugere ikke kun nogle faste data som alder, interesseområder mv. men også deres holdning til en række af bibliotekets services mv. Registrerede brugere i vores CRM-system har derfor skulle tage stilling til, om de vil være en del af vores online brugerpanel, hvor vi kontakter dem med spørgeskemaer, invitationer til fokusgrupper mv. Vi har indtil videre benyttet os af denne mulighed 6 gange i løbet af det sidste 1½ år og har hver gang fået fin respons. Fremtid Dels pga. vores egne gode erfaringer med systemet og dels pga. den positive feedback vi har fået fra brugerne, har det været et naturligt valg at fortsætte efter projektperiodens udløb. 17 % af brugerne har udtrykt, at de gerne vil modtage informationer oftere. Så vi vil overveje, om vi skal forhøje udsendelsesfrekvensen. Vi havde forestillet os, at vi i løbet af efteråret 2010 til foråret 2011 skulle introducere nyheder pr. sms. For øjeblikket tilbyder vi udover bibliotekssystemets sms er om fornyelser, reserveringer mv. varsling når bogbussen kommer samt påmindelses-sms er før bibliotekets arrangementer. Ifølge vores undersøgelse er der imidlertid 88 % af de registrerede CRMbrugere, der ikke har lyst til at modtage nyheder på sms (hverken som supplement til mailen eller som erstatning). Det betyder dog ikke, at vi dropper idéen om nyheds-sms er helt. Men vi skal nok undersøge markedet blandt andre målgrupper, inden idéen søsættes. Efter at vi har fået over 550 fans af vores Facebook-fanside og i øvrigt er til stede på MySpace, Twitter mv. havde vi overvejet, om nyhedsstrømmen på de sociale medier gjorde nyhedsbrevene overflødige. Imidlertid viser undersøgelsen, at kun 10 % af nyhedsbrevsmodtagerne følger biblioteket på Facebook eller andre sociale medier. Så igen må man konkludere, at forskellige målgrupper skal nås med forskellige kommunikationskanaler. Indtil videre mener vi derfor, at nyhedsbrevene stadig har deres berettigelse på trods af bibliotekets tilstedeværelse på sociale medier. Ydermere vil vi naturligvis se på mulighederne for at udvide CRM-arbejdet udover nyhedsmails og brugerpanel. Perspektiverne er meget store, hvis man overvejer optimeringsmulighederne på både services og kommunikation, hvis man registrerede flere informationer om brugerne (naturligvis med deres accept), fx låneadfærd, deltagelse i undervisning eller arrangementer, brug af diverse services mv. Mere information For yderligere information, kontakt venligst: Projektleder Dorte Rothmann, (NB: barsel fra 3. september 2010) Projektmedarbejder Lena Koldsø 5

Akademikernes Centralorganisation

Akademikernes Centralorganisation Akademikernes Centralorganisation Evaluering af Akademikerkampagnen Marts 2011 1. KONKLUSION 2 2. BAGGRUND OG METODE 4 2.1 BAGGRUND FOR EVALUERINGEN... 4 2.2 METODE... 4 3. AKADEMIKERKAMPAGNEN - BAGGRUND

Læs mere

Manual til markedsføring af mobile løsninger

Manual til markedsføring af mobile løsninger Manual til markedsføring af mobile løsninger Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1.1. Introduktion til markedsføring 1.2. Opgaver og begreber Før markedsføringen I forbindelse med markedsføringen 1.3. Hvordan

Læs mere

Beskrivelse af projektet Den digitale oplevelse i formidlingen

Beskrivelse af projektet Den digitale oplevelse i formidlingen Beskrivelse af projektet Den digitale oplevelse i formidlingen Projektets mål Projektet tager afsæt i afprøvning af et nyt medie som en anderledes formidlingsform: et digitalt magasin der indeholder video,

Læs mere

Affiliate marketing for nybegyndere

Affiliate marketing for nybegyndere Affiliate marketing for nybegyndere En gratis e-bog om affiliate marketing skrevet af: Dennis V. Kjærgaard Forord Hvad kan du forvente af denne e-bog Denne e-bog har jeg valgt at skrive og udgive gratis.

Læs mere

Opsummering:... 3 Grundlag for evalueringen:... 5

Opsummering:... 3 Grundlag for evalueringen:... 5 1 Indhold Opsummering:... 3 Grundlag for evalueringen:... 5 Interview af testpersonerne med afsæt i spørgeskema... 5 Spørgeskema til testpersoners forældre... 5 Spørgeskema besvaret af koordinator... 6

Læs mere

KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET?

KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET? KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET? 78 79 80 81 82 Håndbog i evaluering af kommunikationsprojekter KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET? Håndbog i evaluering af kommunikationsprojekter

Læs mere

FORORD... 2 SÅDAN KOMMER DU IGANG... 2 Din online strategi... 3 Dit online CV... 4 JOBPORTALER... 5 Svare på jobopslag... 5 Oprette en jobprofil...

FORORD... 2 SÅDAN KOMMER DU IGANG... 2 Din online strategi... 3 Dit online CV... 4 JOBPORTALER... 5 Svare på jobopslag... 5 Oprette en jobprofil... FORORD... 2 SÅDAN KOMMER DU IGANG... 2 Din online strategi... 3 Dit online CV... 4 JOBPORTALER... 5 Svare på jobopslag... 5 Oprette en jobprofil... 5 Oprette en jobagent... 6 Jobnet... 7 Jobindex... 7

Læs mere

EN PRAKTISK HÅNDBOG FACEBOOK LINKEDIN HJEMMESIDE

EN PRAKTISK HÅNDBOG FACEBOOK LINKEDIN HJEMMESIDE EN PRAKTISK HÅNDBOG FACEBOOK LINKEDIN HJEMMESIDE Kære læser I vores arbejde med at tiltrække mere erhvervsturisme til Aarhus og Herning, drøfter vi tit, hvordan vi skal arbejde mere strategisk med digitale

Læs mere

DELTAG I NYE MÅL 2015

DELTAG I NYE MÅL 2015 INVITATION TIL OFFENTLIGE VIRKSOMHEDER DELTAG I NYE MÅL 2015 ET UDVIKLINGSPROJEKT OM KOMMUNIKATIONSMÅLINGER 1 INDHOLD 1. PROJEKTET KORT...4 2. HVEM HAR DELTAGET FØR?...4 3. BJERG K...6 4. HVAD FÅR DU UD

Læs mere

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgningsskemaet skal læses i sammenhæng med krav til projektet og ansøgningen i udmeldingsbrev

Læs mere

Inspirationskatalog. til. borgerinddragelse

Inspirationskatalog. til. borgerinddragelse Inspirationskatalog til borgerinddragelse 1. Forord Syddjurs Kommune har valgt at lave pågældende inspirationskatalog med henblik på i fremtiden at kunne inddrage borgerne i Kommunen på den mest optimale

Læs mere

SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING

SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING INDHOLDSFORTEGNELSE 4 Luk op for noget godt Sådan bruger du håndbogen 4 Værktøjer til rekruttering 6 Planlægning og forberedelse Trin 1-9: Kom godt

Læs mere

EVALUERING AF BEVÆGELSESKOMPAGNIET RØDOVRE, HVIDOVRE OG KØBENHAVNS KOMMUNE

EVALUERING AF BEVÆGELSESKOMPAGNIET RØDOVRE, HVIDOVRE OG KØBENHAVNS KOMMUNE EVALUERING AF BEVÆGELSESKOMPAGNIET RØDOVRE, HVIDOVRE OG KØBENHAVNS KOMMUNE Foto: Jeppe Carlsen RAPPORT AF HANNE BEBENDORF SCHELLER OG CAMILLA FALDT THOMSEN FOREBYGGELSE- & DOKUMENTATIONSAFDELINGEN, FYSISK

Læs mere

håndbog i tele- Og mobil løsninger

håndbog i tele- Og mobil løsninger håndbog i tele- Og mobil løsninger credits IDE OG KONCEPT Jacob Saugman Forfattere Anne Sofie Hammer og Jacob Saugman Udgiver Telecom Scandinavia A/S Grafik dmegraphic Tryk Johansens Grafisk årgang 2009

Læs mere

Evaluering af bibliotekets tilbud og service. Signe Sindberg Stig Grøntved Larsen Marie Ulletved Holmgaard

Evaluering af bibliotekets tilbud og service. Signe Sindberg Stig Grøntved Larsen Marie Ulletved Holmgaard Evaluering af bibliotekets tilbud og service Signe Sindberg Stig Grøntved Larsen Marie Ulletved Holmgaard 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Rapportens opbygning og læsevejledning...

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Velkommen til DANVA s kommunikationsguide

Velkommen til DANVA s kommunikationsguide Velkommen til DANVA s kommunikationsguide "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion Indholdsfortegnelse Punkt 1. Hvorfor dette projekt introduktion og baggrund... 3 [A] Hvorfor kommunikere kloak?... 3

Læs mere

Cookbook i målrettet kommunikation

Cookbook i målrettet kommunikation Cookbook i målrettet kommunikation VisitDenmark (2009) side 1 af 21 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING...Side 3 KAPITEL 1. DE OVERORDNEDE RAMMER 1.1. Hvad er et profileret e-nyhedsbrev?...side 4 1.2. Profilerede

Læs mere

10 gode råd til at vinde inbox en

10 gode råd til at vinde inbox en en artikel fra market magazine #34, maj 2009 10 gode råd til at vinde inbox en af morten hershøj Læs denne og andre spændende artikler om branding, kommunikation, marketing og medier på www.marketmagazine.dk

Læs mere

Engelsk litteratur på børnebiblioteket: Rapport og idékatalog til børnebiblioteket

Engelsk litteratur på børnebiblioteket: Rapport og idékatalog til børnebiblioteket 2009 Engelsk litteratur på børnebiblioteket: Rapport og idékatalog til børnebiblioteket i Esbjerg Stine Hove Nielsen Danmarks Biblioteksskole Aalborg 2 Engelsk litteratur på børnebiblioteket: Rapport og

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Udbredelse og anvendelse af læremidler - hvad skete der med Netpilot?

Udbredelse og anvendelse af læremidler - hvad skete der med Netpilot? Udbredelse og anvendelse af læremidler - hvad skete der med Netpilot? Ann-Thérèse Arstorp Institut for didaktik ISBN 978-87-92489-00-5 1 Indledning... 2 2 Rapportens formål... 2 3 Netpilot projektet...

Læs mere

Arbejdsprogram 2013 Vedtaget på Netværket af Ungdomsråds landsmøde i Vejle 9.-11. november 2012

Arbejdsprogram 2013 Vedtaget på Netværket af Ungdomsråds landsmøde i Vejle 9.-11. november 2012 Arbejdsprogram 2013 Vedtaget på Netværket af Ungdomsråds landsmøde i Vejle 9.-11. november 2012 For medlemmerne Netværket af Ungdomsråds (NAU s) medlemmer er organisationens grundlag, og det er for dem

Læs mere

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Anerkendende metoder til jobkonsulenter for personer med psyko-social funktionsnedsættelse Projekt af Specialfunktionen Job & Handicap Interventioner af Harbohus

Læs mere

Anvendelse af IKT. i den obligatoriske undervisning på DFH

Anvendelse af IKT. i den obligatoriske undervisning på DFH Anvendelse af IKT i den obligatoriske undervisning på DFH - en undersøgelse af hvilke IKT-værktøjer der inddrages i undervisningen og undervisernes erfaringer med at bruge dem Udarbejdet af Pædagogisk

Læs mere

Formidling på mobile enheder Workshop omkring koncepter

Formidling på mobile enheder Workshop omkring koncepter Formidling på mobile enheder Workshop omkring koncepter Workshop afholdt i Århus og Kolding Forår 2012 Koncept Workshop 1 Indholdsfortegnelse Baggrund...4 Personas og målgrupper...4 Sammenfatning...5 KU#1

Læs mere

DEF-rapport. http://www.lib.hha.dk/projekt/defrap.asp (1 of 39) [19-09-2001 16:32:32]

DEF-rapport. http://www.lib.hha.dk/projekt/defrap.asp (1 of 39) [19-09-2001 16:32:32] http://www.lib.hha.dk/projekt/defrap.asp (1 of 39) [19-09-2001 16:32:32] http://www.lib.hha.dk/projekt/defrap.asp (2 of 39) [19-09-2001 16:32:32] Indholdsfortegnelse 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Læs mere

Horsens/Hedensted 3. Lemvig 18. Randers 28. Silkeborg 36. Viborg 45. Ringkøbing-Skjern 57. Aarhus 66

Horsens/Hedensted 3. Lemvig 18. Randers 28. Silkeborg 36. Viborg 45. Ringkøbing-Skjern 57. Aarhus 66 Indhold side Horsens/Hedensted 3 Lemvig 18 Randers 28 Silkeborg 36 Viborg 45 Ringkøbing-Skjern 57 Aarhus 66 1 Vækstforum i Region Midtjylland har taget initiativet til projektet Modtagelse og fastholdelse

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

BibMobil brugertest Forår 2010

BibMobil brugertest Forår 2010 BibMobil brugertest Forår 2010 Version 1.0 Silkeborg Bibliotekerne forår 2010 Version 1.0 Karen Thomsen og Ulla Andersen Indhold BibMobil brugertest forår 2010... 5 BibMobil projektet... 5 Formål... 5

Læs mere