Nyt fra dommersiden Vi har fået godkendt en ny brugsprøvedommer i Schæferhundeklubben. Et nok ikke helt ukendt ansigt.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyt fra dommersiden Vi har fået godkendt en ny brugsprøvedommer i Schæferhundeklubben. Et nok ikke helt ukendt ansigt."

Transkript

1 Årgang 2, Nummer 1 Nyheds- og infobrev! 1. Kvartal 2008 Så er det igen blevet tid for nyheder og generel information fra Brugshunderådet. Oplagt når vi ligeledes er startet på et nyt år Nyhedsbrevet er, som de fleste vil kunne lægge mærke til, præget af en god gang blandede bolcher. S C H Æ F E R H U N D E K L U B B E N F O R D A N M A R K B r u g s h u n d e r å d e t Dette skal ses på baggrund af, at vi fra BHR s side synes, at vi har rigtig mange gode og vigtige informationer, vi skal af med til den brede skare af vores medlemmer. Vi går endnu et travlt år i møde. Et år, hvor det har været svært blandt andet at få udtagelserne til at ligge helt, hvor vi godt kunne have tænkt os det. Vi har ikke, som vi ellers satsede på, kunnet placere DM/VM udtagelserne i forskellige weekender i forhold til SPH-udtagelserne. Vi er klar over, at flere og flere deltager i begge konkurrencer, og det i sig selv er jo et luksusproblem inden for vores sport, og det vil vi naturligvis gerne forsøge at planlægge efter. Vi skyder Begynderturneringen i gang i foråret, og vi er i den indledende fase med nye kursustiltag blandt andet er vi i gang med et spændende projekt omkring kørekort til hund læs mere herom andet steds. En enkel ting jeg vil gøre opmærksom på i denne indledning er, at korrespondance til BHR SKAL sendes til sekretariatet, så vi er sikre på, at det indsendte bliver journaliseret. På denne måde er vi rimelig sikre på, at i tilfælde af udskiftning i rådet, helt eller delvist, kan indsendt materiale gives videre direkte fra sekretariatet. Vi nærmer os repræsentantskabsmødet søndag den 30. marts 2008 det årlige møde, som vi aldrig ved om er hurtigt overstået eller, om vi først når hjem til aftenkaffen. Vi fra BHR s side håber, at mødet vil blive afviklet i en sober og god tone, og at vi sammen kan værne om vores fælles interesse schæferhunden uden at egne idéer og interesser går forud herfor. Vi ses. Nyt fra dommersiden Vi har fået godkendt en ny brugsprøvedommer i Schæferhundeklubben. Et nok ikke helt ukendt ansigt. Mikkel Kruse har deltaget til både DM og VM flere gange og er til daglig formand i kreds 3-Ballerup. Vi håber fra BHR s side, at kredsene vil tage godt imod Mikkel til deres prøver. side 1 af 1 sider

2 Ligeledes har vi fået Hanne Boe Andersen i gang som brugsprøvedommeraspirant. Hende vil I ligeledes støde på nok ikke mindst i det jyske, og hvis jeg kender Hanne ret, vil hun dukke op i ny og næ på Sjællandssiden. Kørekort til hund et spændende tiltag Repræsentanter fra BHR har sammen med Lotte Nymand Koch haft et særdeles positivt møde med Dansk Kennel Klub vedr. de populære Kørekort til hund - kurser. Kørekort til Hund -uddannelsen vil blive lanceret som en overbygning til Schæferhunde-klubbens træneruddannelse og skal være medvirkende til, at vi på træningspladserne følger med tiden og bliver endnu bedre til at komme hundeførernes ønsker i møde. Dansk Kennel Klub har udviklet et yderst professionelt kursusforløb og har indvilget i at forestå uddannelsen af Schæferhundeklubbens Kørekort til hund -trænere. I første omgang vil 5-6 personer blive udvalgt til at gennemgå uddannelsesforløbet med forventet opstart forår Kontaktperson vedr. Kørekort til hund -uddannelsen er Lotte Nymand Koch Bedømmelsespræciseringer samt nye tiltag Den 20. januar blev der afholdt dommermøde i samarbejde med DKK S BHU dvs. for samtlige godkendte FCI-dommere i forhold til brugsprøver. Vi var vidt omkring og fik gennemgået materiale, som blandt andet blev gennemgået på FCI-dommermødet i december, hvor Lars Juhl, Peter M. Larsen og Lene Carlson deltog. Mødet fandt sted i Lünen i Tyskland. Dagen før selve dommermødet var vi 4 dommere, som var samlet for at tilrettelægge det sidste inden selve dommermødet. Dvs. vi var omkring mange af de problematikker, som ofte bliver fremstillet til vores prøver i det daglige. De 4 dommere var Henrik Egemose, Lars Juhl, Peter M. Larsen og Lene Carlson. Læg specielt mærke til teksten omkring sprog, da der tidligere har været meldt anderledes ud. Det blev på dommermødet aftalt, at vi holder os til teksten i det tyske og internationale prøveprogram deraf beslutningen som i nedenstående. På mødet blev ligeledes gennemgået eksempler på evt. nye dommersedler. Alle dommere er blevet tilsendt disse, og kredsene kan bede om eksempler hos side 2 af 2 sider

3 dommerne, hvis de vil bruge de nye til vores prøver. Skulle nogle mangle de nye sedler kan de rekvireres hos mig. NYT: Væsentest/pokaloverrækkelse ikrafttrædelse pr. 1. marts 2008 Bold eller anden motivationsdims er ikke tilladt, når ekvipagen er på banen. Dermed også under indmarch, væsenstest, kommentering, præmieoverrækkelse etc. Overholdes dette IKKE bortvises ekvipagen fra videre deltagelse. Gælder alle prøver/udtagelser/dm mv. Sprog ikrafttrædelse pr. 1. april 2008: For hunde uddannet i Danmark er sproget dansk. For hunde uddannet i andre lande, kan det pågældende lands kommandoer anvendes, men de skal dog til den samme handling altid være den samme. (Gælder alle grupper) Et eksempel ( slip bruges i apporteringsøvelser og i gruppe c) Fradrag i forbindelse med ovenstående: Ét prædikat pr. øvelse. Diskvalifikation ikrafttrædelse pr. 1. april 2008: Medfører altid tab af alle opnåede point ekvipagen stoppes for videre deltagelse. Der findes to slags diskvalifikationer: 1. med indberetning, se prøveprogrammet side 7. (Væsensmangler, usportslig adfærd, overtrædelse af dyreværnsbestemmelserne, brud på etiske regler samt bevist overtrædelse af prøveprogrammet) 2. uden indberetning, se prøveprogrammet side 7. (punkt 2 a og 2b samskrives) (Hunden ikke lader sig kontrollere, i forsvarsarbejdet tager fat andre steder end i ærmet eller først slipper efter fysisk indgriben fra hundeføreren. Hunden på sporet giver efter for sin jagdrift og ikke efter 3 kommandoer kan sættes på sporet igen. Generelt, hvis hunden ikke efterlever øvelser efter 3 kommandoer.) Hvis diskvalifikationen sker i gruppe c, bedømmes DSB ikke Afbrydelse af gruppe A, B og C ikrafttrædelse pr. 1. april 2008 De opnåede point i de øvrige grupper bibeholdes Eks.: A: Hvis H forlader sporet. B: Her kan kun den enkelte øvelse afbrydes, ekvipagen kan fortsætte resten af side 3 af 3 sider

4 øvelserne i gruppen C: Hvis H ikke finder figuranten eller forlader denne - afbrud som beskrevet i prøveprogrammet DSB bedømmes ikke Hvis H svigter i en kamphandling gives 0 i gruppen. DSB bedømmes UTS. Ekvipagen kan fortsætte Skadet hund ved prøver også dommerens ansvar Dommeren er berettiget til at udelukke en skadet hund eller en hund med begrænsninger i ydeevnen fra prøvedeltagelse også hvis det er i modstrid med hundeførerens opfattelse. SPH 2/FCI-SPH FCI har meldt ud, at opstartsfeltet samt id-genstanden forsvinder. Dvs. at sporet starter som et helt almindeligt SPH1-spor, nemlig ved sporflaget. VM-kvalifikationsregler ikrafttrædelse pr. 1. august 2008 BHR har på de sidste møder haft oppe at vende om vi skulle stramme reglerne for opnåelse af kvalifikationspoint for deltagelse til VM. Lægger vi fokus det rette sted? Er det rimeligt, at der kan scores høje point på f.eks. spor og forsvarsarbejde og så kun lande i prædikatet god i lydighed og stadig have mulighed for at opnå kvalifikationspoint. Eller vise versa. Vi er i BHR enige om, at det er vigtigt at holde fokus på den hund, der formår at vise det sikre og overbevisende arbejde i samtlige grupper. DERFOR: har BHR besluttet, at udover de gældende regler med 275 point SKAL der ligeledes opnås SG i alle 3 discipliner for at få VM-kvalifikationspoint til både udtagelser og DM. Fordelingen af point er stadig via placeringspoint. Løft ved DM/VM-udtagelser Et diskussionsemne, som flere gange har været oppe at vende både hos dommere, hundeførere og senest på et BHR-møde. Skal en HF, der opnår 269 ved en DM/VM udtagelse løftes i en gruppe, så vedkommende kan komme med til DM? side 4 af 4 sider

5 NEJ, så skal alle deltagere til SPH-udtagelser, som får 93 jo ligeledes løftes til 94, da det for dem er adgangskravet. Den går IKKE. De point, der opnås er tjent, og tjener en HF ikke nok på dagen til den pågældende konkurrence, må man på den igen. Team-Danmark lemper heller ikke reglerne for en 100 mtr. løber og trækker nogle sekunder fra, for at løberen kan komme med til OL. Klubben s dommere er blevet meddelt, at vi fra BHR s side ikke accepterer disse løft, og derfor ikke vil se det til vores udtagelser. Ansøgninger til BHP/SPH-udtagelser. Fremover vil datoerne for udtagelser uanset art blive fastlagt af BHR, hvorefter det vil være muligt at byde ind på de enkelte. På den måde håber vi fra BHR s side at kunne brede udtagelserne mere ud over hele året. Naturligvis med hensyntagen til andre arrangementer, som kan have bred interesse for vores medlemmer. Ligeledes kan vi på denne måde planlægge for en længere periode ad gangen. Når der ansøges om en udtagelse skal der angives en arrangementsleder. Dette skal gøres med navn, adresse, telefonnr. og adresse. Begynderturneringen. BHR vil gerne benytte lejligheden til at takke for den store interesse, som rigtig mange kredse har udvist til at ville afholde Begynderturnering. Vi nåede dertil, at vi måtte fravælge nogle kredse. Dette er jo nærmest et luksusproblem. Tak for jeres store opbakning til dette nye tiltag. Vi har forsøgt at fordele arrangementerne jævnt over hele landet. Selvfølelig under hensynstagen til ansøgningerne. Det var dejligt at se, at flere nye kredse lagde billet ind på et arrangement. Vi håber, alle kredse vil bakke de nye medlemmer op, som især denne turnering henvender sig til. Man kunne måske lave et turneringshold med en holdleder, som følger sit hold ud til turneringerne. Her kan holdlederen komme med råd og tips til deltagerne. Samt være med til at skabe sammenhold på det pågældende hold. Lad os sammen sørge for, at der findes attraktive tilbud til de nye friske medlemmer, som hvert år møder op i vores forening. Dette er et af tilbudene. Vi håber, I gamle vil bakkede nye op ude i kredsene, og gøre dem opmærksom på dette nye tiltag. Husk det er ikke en officiel prøve men en turnering i Beg. B og Beg. AB-programmet. Man kan uden fare godt sende sine medlemmer af sted lidt før, end de måske er færdige til den endelige prøve. Man må jo heller ikke glemme, at side 5 af 5 sider

6 de kan være med til at samle point til kredsen. Så det handler om at få en masse deltagere sendt af sted. Husk eneste betingelse for at deltage er, at man er medlem af Hovedklubben. Vi har fordelt turneringen således: 29. marts kreds 5 Hillerød bedømmer: Frank Olsen 26. april kreds 16 Ålborg bedømmer: Erik Hougaard 24. maj kreds 47 Suså bedømmer: Henrik Jeberg 21. juni kreds 44 Esbjerg bedømmer: Hanne Boe 23.august kreds 38 Haderslev bedømmer: Mai-Britt Nielsen 20. september kreds 6 Frederikssund bedømmer: Kurt Sørensen 11. oktober kreds 26 Vest Fyn bedømmer: Ralf Jessen Turneringsplanen bliver naturligvis lagt på Arrangementsplanen. En præcis gennemgang af selve turneringen forefindes i februarnummeret af Schæferhunden. Vi glæder os til at se en masse nye ansigter i det nye år. Resultatlister IGEN (medlemsnr. for prøvedeltager) træder i kraft pr. 1. marts 2008 Dette har ligeledes været meldt ud på hjemmesiden. I løbet af sidste år har vi i Schæferhundeklubben haft ekstra fokus på, om de hundeførere, som stiller op til prøve, også havde deres medlemskab af schæferhundeklubben eller en anden specialklub under DKK i orden. Det har vist sig, at der er en del hundeførere, som ikke har dette på plads, når der stilles til prøve. Der er også nogle, som fejlagtigt tror, at det er i orden at cykle med f.eks. konens/mandens eller andres hund til en UHP-Prøve blot vedkommende, der ejer hunden, er medlem. Det er DELTAGEREN, der SKAL være medlem. Ligeledes kan vi have store problemer med at finde/kontrollere en del hundeførere i vores system, fordi de efter indmeldelsen til Hovedklubben enten er flyttet til en ny adresse, har skiftet navn enten fordi at de er blevet gift, eller at de ved en prøvetilmelding glemmer et Jensen og kun oplyser et mere spændende mellemnavn. Årsagen til, at vi kan have svært ved at kontrollere et medlemskab, kan være mange, og dette er nu blevet så uholdbart, at vi har besluttet, at alle, uanset om man er medlem i schæferhundeklubben eller en anden specialklub, så skal HF s deltageroplysninger følges af vedkommendes medlemsnr. side 6 af 6 sider

7 Medlemsnr. skal skrives i den rubrik, hvor oplysningerne om HF står. For at få plads til dette, så kan man undlade at skrive byens navn og kun skrive byens post nr. Det er stadigvæk af største vigtighed, at prøvelederen kontrollerer, at prøvedeltagerne er medlem af en specialklub under DKK. De eneste, som er undtaget fra denne regel, er de hundeførere, som stiller op i en begynder B. prøve. For medlemmer af Schæferhundeklubben for Danmark s vedkommende kan medlemsnr. oplyses ved henvendelse til Sekretariatet eller i den lokale kreds, hvor kredsbestyrelsen jævnligt får en opdateret liste med disse nr. Desuden står ens medlemsnummer også på bagsiden af Schæferhunden. Skriv det ind i resultathæftet. Så er det lige ved hånden, når der gåes til prøve. I BHR håber vi meget, at kredsene / prøvelederne og hundeførerne vil være med til, at vi får løst problemet. Det er et problem, som Sekretariatet og BHR har måttet bruge alt for meget tid på. Ligeledes håber vi, at vi i første omgang ad frivillighedens vej kan få dette til at fungere, så vi ikke skal ud i trusler om administrationsgebyr og i den dur. At medlemsnr. er til rådighed via resultathæftet fritager IKKE deltageren fra at skulle vise medlemsbevis. side 7 af 7 sider

Schæferhunden. Udgivet af Schæferhundeklubben for Danmark Stiftet år 1918 35. årgang

Schæferhunden. Udgivet af Schæferhundeklubben for Danmark Stiftet år 1918 35. årgang Schæferhunden Udgivet af Schæferhundeklubben for Danmark Stiftet år 1918 35. årgang Nr. 5. maj 2007 Schæferhund Stærk, modig og trofast og gerne fuld af vitalitet livet igennem. En følsom hud, der skal

Læs mere

Gældende bestemmelser

Gældende bestemmelser Gældende bestemmelser Indholdsfortegnelse Indledning... 6 1 Love og vedtægter... 6 Indmeldelse via klubben hjemmeside.... 6 Vedtægterne... 6 Opstilling af dagsorden:... 6 Indkaldelse til generalforsamling:...

Læs mere

Nr. 1-2. Januar - februar 2015 42. årgang

Nr. 1-2. Januar - februar 2015 42. årgang Nr. 1-2 Januar - februar 2015 42. årgang Schæferhunden Det NATURLIGE valg til din hund! Karsbæk Gitana KROMIX Tlf. 75 73 18 61 - kromix@kromix.dk - www.kromix.dk INDHOLD: 32 Lederen... 4 Indkaldelse til

Læs mere

Lars Poffler, Jeanette Vejlemand, Ernst Johansen, John Riise, Lisbeth Tidemand og Laura Jensen

Lars Poffler, Jeanette Vejlemand, Ernst Johansen, John Riise, Lisbeth Tidemand og Laura Jensen DCH HELSINGØR REFERAT - BESTYRELSESMØDE Referent: Laura Jensen DATO 9. december 2013 STED DELTAGERE Hos Susan Hansen Lars Poffler, Jeanette Vejlemand, Ernst Johansen, John Riise, Lisbeth Tidemand og Laura

Læs mere

SCHÆFERHUNDEN Udgivet af Schæferhundeklubben for Danmark Nr. 1-2 januar-februar 2007 35. årgang

SCHÆFERHUNDEN Udgivet af Schæferhundeklubben for Danmark Nr. 1-2 januar-februar 2007 35. årgang SCHÆFERHUNDEN Udgivet af Schæferhundeklubben for Danmark Nr. 1-2 januar-februar 2007 35. årgang Schæferhund Stærk, modig og trofast og gerne fuld af vitalitet livet igennem. En følsom hud, der skal beskyttes

Læs mere

mit barn skal til svømmestævne

mit barn skal til svømmestævne Hjælp mit barn skal til svømmestævne Hjælp mit barn skal til svømmestævne! Er du gammel konkurrencesvømmer er der nok ikke meget nyt at hente i denne folder. Men har du ingen særlig fortid inden for svømmesporten,

Læs mere

Schæferhundeklubben for Danmark, Repræsentantskabsmøde 23. marts 2014

Schæferhundeklubben for Danmark, Repræsentantskabsmøde 23. marts 2014 Indkomne forslag Schæferhundeklubben for Danmark, Repræsentantskabsmøde 23. marts 2014 Indkomne forslag... 1 Forslag 1 1 Navn og hjemsted... 2 Forslag 2 2 Organisation... 3 Forslag 3 3 Klubbens formål...

Læs mere

Bestyrelsen beretning for 2010.

Bestyrelsen beretning for 2010. Bestyrelsen beretning for 2010. Indledning. Den anden hele sæson der er ikke følger kalenderåret. Men det gik da egentligt smertefrit, eller relativt. Der er meget, eller retter, ekstrem kort tid til at

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Rødovre den 17. maj 2012 Referat af UB2 den 24. april 2012 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM)

Læs mere

Tak til Roskilde Domkirkes Drengekor for deres festlige indledning af årets Delegeretmøde 2011.

Tak til Roskilde Domkirkes Drengekor for deres festlige indledning af årets Delegeretmøde 2011. 1 MUNDTLIG BERETNING 2011. VELKOMST: Tak til Roskilde Domkirkes Drengekor for deres festlige indledning af årets Delegeretmøde 2011. I ønskes alle et Godt Nytår. Endnu engang er vi samlet her i Roskilde

Læs mere

Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød)

Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød) Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød) Jeg er overordnet tilfreds, men mangler at man kan kontakte en der ved noget om kommende events. Er taget til efterretning

Læs mere

Schæferhunden. Udgivet af Schæferhundeklubben for Danmark Nr. 5 maj 2006 34. årgang

Schæferhunden. Udgivet af Schæferhundeklubben for Danmark Nr. 5 maj 2006 34. årgang Schæferhunden Udgivet af Schæferhundeklubben for Danmark Nr. 5 maj 2006 34. årgang Schæferhund Stærk, modig og trofast og gerne fuld af vitalitet livet igennem. En følsom hud, der skal beskyttes Led og

Læs mere

Bestyrelsen. Formand Agilityudvalg. Eva Hansen Rævestien 14 8850 Bjerringbro Tlf.: 86 68 11 98. e-mail.: formand@dch-bjerringbro.

Bestyrelsen. Formand Agilityudvalg. Eva Hansen Rævestien 14 8850 Bjerringbro Tlf.: 86 68 11 98. e-mail.: formand@dch-bjerringbro. DcH Bjerringbro Hund og fører 4 2009 Indhold Bestyrelsen...3 Leder...4 Aktivitetskalender...5 Rengøringsliste...6 Referat fra generalforsamling 2009...6 Eftersøgnings tjeneste...11 Referat fra generalforsamling

Læs mere

HUNDEGLAM KOLDING. Medlemsblad for Kolding og Omegns civile Hundeførerforening. Nr. 3 Oktober

HUNDEGLAM KOLDING. Medlemsblad for Kolding og Omegns civile Hundeførerforening. Nr. 3 Oktober HUNDEGLAM Medlemsblad for Kolding og Omegns civile Hundeførerforening 2011 KOLDING Nr. 3 Oktober Tager du ansvar? KOCH vil gøre en indsats for, at medlemmer som træner i klubben, hjælper sig selv og andre.

Læs mere

Nr. 6. juni 2008. 36. årgang. Schæferhunden

Nr. 6. juni 2008. 36. årgang. Schæferhunden Nr. 6. juni 2008. 36. årgang Schæferhunden Schæferhund Stærk, modig og trofast og gerne fuld af vitalitet livet igennem. En følsom hud, der skal beskyttes Led og knoglestruktur, som sættes på prøve Et

Læs mere

- Der er kommet meget nyt science fiction til, som interesserer de fleste medlemmer

- Der er kommet meget nyt science fiction til, som interesserer de fleste medlemmer Anbefaling fra Tænketanken angående foreningens fremtid & dens form. Baggrund Umiddelbart før generalforsamlingen 2008 blev der nedsat en tænketank, der skulle se på fremtiden for trekkies.dk. Grundlaget

Læs mere

Emne: Møde nr. 1-2011. Dato: 07.03.2011. Deltagere: Hanne Søndenbroe HS Kai Lübcke Louise Munchaus Adsbøl LA. Lene Sørensen

Emne: Møde nr. 1-2011. Dato: 07.03.2011. Deltagere: Hanne Søndenbroe HS Kai Lübcke Louise Munchaus Adsbøl LA. Lene Sørensen Mødereferat: Regionsledelses møde Emne: Møde nr. 1-2011 Dato: 07.03.2011 Sted: Lene Sørensen Deltagere: Hanne Søndenbroe HS Kai Lübcke KL Louise Munchaus Adsbøl LA Lene Sørensen LS Preben Arenfeldt PA

Læs mere

Schæferhunden. Udgivet af Schæferhundeklubben for Danmark Nr. 6 juni 2006 34. årgang

Schæferhunden. Udgivet af Schæferhundeklubben for Danmark Nr. 6 juni 2006 34. årgang Schæferhunden Udgivet af Schæferhundeklubben for Danmark Nr. 6 juni 2006 34. årgang Schæferhund Stærk, modig og trofast og gerne fuld af vitalitet livet igennem. En følsom hud, der skal beskyttes Led og

Læs mere

Beretning: Året 2013 blev et meget travlt år.

Beretning: Året 2013 blev et meget travlt år. Beretning: Året 2013 blev et meget travlt år. 2013 var året hvor fusion aftalerne stod i kø for at blive lavet. Som det er alle bekendt lavede vi to fusions aftaler, en med DGI Nordvest og en med DGI Nordjylland.

Læs mere

Dansk Skak Union 2. Hovedkreds. Indkaldelse til delegeretmøde

Dansk Skak Union 2. Hovedkreds. Indkaldelse til delegeretmøde Dansk Skak Union 2. Hovedkreds Indkaldelse til delegeretmøde Dato: Lørdag d. 4. april. 2009 - kl. 13.30 Sted: Sorø Hallerne, Ringstedvej 20, 4180 Sorø Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning

Læs mere

Referat af. Forbundsmøde 2005. Hotel Scandic, Kolding. Søndag d. 8. maj 2005

Referat af. Forbundsmøde 2005. Hotel Scandic, Kolding. Søndag d. 8. maj 2005 Referat af Forbundsmøde 2005 på Hotel Scandic, Kolding Søndag d. 8. maj 2005 0 Forbundsmøde den 8. maj 2005. Dagsorden 1. Valg af dirigent og mødesekretær 2. Valg af 3 repræsentanter til stemme- og mandatudvalg

Læs mere

Den Danske Billard Union Årsmøde 2014

Den Danske Billard Union Årsmøde 2014 Den Danske Billard Union Årsmøde 2014 Vinder af DM i Fri Carambole Anders Henriksen Til samtlige klubber, DDBU`s bestyrelse, revisorer, udvalg og æresmedlemmer Brøndby den 11. april. 2014 Herved indbydes

Læs mere

Formanden orienterer

Formanden orienterer Nummer 1 2013 - årgang 39. I dette nummer: Formanden orienterer Formanden orienterer 1 Ferie!!!! 2 Parkering ved klubhuset 3 Hjemmesiden får nyt udseende 4 Igennem de seneste år har der været faldende

Læs mere

BOXEREN 6. ATIBOX SPOR VM Eposs afløser Carla Historien fortsætter. Medlemsblad for Boxer-klubben December 2007 BOXEREN 1

BOXEREN 6. ATIBOX SPOR VM Eposs afløser Carla Historien fortsætter. Medlemsblad for Boxer-klubben December 2007 BOXEREN 1 BOXEREN 6 Medlemsblad for Boxer-klubben December 2007 ATIBOX SPOR VM Eposs afløser Carla Historien fortsætter BOXEREN 1 Boxer-klubben indbyder til foredrag om: Reproduktion og ernæring Søndag den 27. januar

Læs mere

Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6

Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6 Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6 24-feb 2009 Beretning 2008 Endnu et år er gået, et travlt år synes jeg, det har været hårdt arbejde, men bestemt også meget spændende. Jeg har i år haft mulighed

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i DBSK søndag d. 10/5 2015. Tilstede: Gitte Nielsen, Heidi Dahl Jensen, Karin Nielsen, Lise Kjær og Hanne Bank Pedersen.

Referat fra bestyrelsesmøde i DBSK søndag d. 10/5 2015. Tilstede: Gitte Nielsen, Heidi Dahl Jensen, Karin Nielsen, Lise Kjær og Hanne Bank Pedersen. Referat fra bestyrelsesmøde i DBSK søndag d. 10/5 2015 Tilstede: Gitte Nielsen, Heidi Dahl Jensen, Karin Nielsen, Lise Kjær og Hanne Bank Pedersen. Afbud: Frank Andersen og Louise Hoff Kloster Lauridsen.

Læs mere

Mødet blev indledt med 1 minuts stilhed for den tidligere formand Lotte Ammitzbøl der døde sidste år.

Mødet blev indledt med 1 minuts stilhed for den tidligere formand Lotte Ammitzbøl der døde sidste år. Referat fra Hal-Hockey / Floorball Landsmødet i Vejle d. 14. Marts 2009 Der deltog 20 personer og alle 3 regioner var repræsenteret Mødet blev indledt med 1 minuts stilhed for den tidligere formand Lotte

Læs mere

Deltagere: Gordon Steffensen, Per Frost, Jan Stilling, Erling Mortensen, Lars Juhl, Anne-Mette Lynge og Lene Carlson (referent)

Deltagere: Gordon Steffensen, Per Frost, Jan Stilling, Erling Mortensen, Lars Juhl, Anne-Mette Lynge og Lene Carlson (referent) Dagsorden for HB-mødet den 4. november 2010 i Hundehuset Deltagere: Gordon Steffensen, Per Frost, Jan Stilling, Erling Mortensen, Lars Juhl, Anne-Mette Lynge og Lene Carlson (referent) 1. Godkendelse og

Læs mere

1. Det organisatoriske og det økonomiske v/jørgen Nielbæk

1. Det organisatoriske og det økonomiske v/jørgen Nielbæk NYHEDSBREV FOR VARDE IF NR. 2 juni 2014 Kære alle Velkommen til det andet nyhedsbrev i 2014. Nyhedsbrevet udsendes kvartalsvist, ligesom bestyrelsens referater vil være at finde pa klubbens hjemmeside

Læs mere

(Hjælp...) Vi skal til svømmestævne. Udgave 1.0

(Hjælp...) Vi skal til svømmestævne. Udgave 1.0 (Hjælp...) Vi skal til svømmestævne Udgave 1.0 (Hjælp...) Vi skal til svømmestævne Side 2 Forord Er du gammel konkurrencesvømmer er der nok ikke meget nyt at hente i denne folder. Men har du ingen særlig

Læs mere