Deltagere: Gordon Steffensen, Per Frost, Jan Stilling, Erling Mortensen, Lars Juhl, Anne-Mette Lynge og Lene Carlson (referent)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Deltagere: Gordon Steffensen, Per Frost, Jan Stilling, Erling Mortensen, Lars Juhl, Anne-Mette Lynge og Lene Carlson (referent)"

Transkript

1 Dagsorden for HB-mødet den 4. november 2010 i Hundehuset Deltagere: Gordon Steffensen, Per Frost, Jan Stilling, Erling Mortensen, Lars Juhl, Anne-Mette Lynge og Lene Carlson (referent) 1. Godkendelse og underskrift af div. referater 2. Generel opfølgning v/lc - Formandsmødet Snak omkring indhold for dagen. Skal det være i samme retning eller skal indhold være anderledes. PF var inde på, at oplægget en anden gang kunne være at kredsformændene skal sættes i arbejdsgrupper med fast dagsorden for arbejdet i grupperne. AML mente, at sorterede vi et par stykker fra var det et ok møde. Nogle har hørt godt fra mødet og andre har hørt, at det var mindre godt. Oplægget fra Per Svoldgaard var rigtig godt. PF foreslår nyt formandsmøde ultimo februar Den snak har EM og LC haft tidligere og var ikke helt enige om det var aftalen men det er en god idé og der er opbakning til dette. Arbejdsgruppe for planlægning af næste formandsmøde: JS, GS og LC Formandsmøde den 26/ i Hundehuset kl Medlemssystem Et firma, som i forvejen har forhandling af vores økonomisystem C5 har været og fortælle om udvikling af et medlemssystem, som kan hænge sammen med vores nuværende økonomisystem og på den måde kan dele data. Vi har fået en regning som ikke var aftalt og EM har kontaktet firmaet og fået en kreditnota. Vi skal beslutte hvad vi skal videre frem i forhold til medlemssystemet. Vil vi kun have et medlemssystem eller vil vi have et system i etaper som fremover ligeledes kan fungere som tilmeldingssystem og dokumenthåndtering evt. via intranet. Der indkøbes en bærbar til Jette den stationære med medlemssystemet bevares til udelukkende at køre medlemssystem. Derudover indkøbes ekstern harddisk til back up. AML indkøber. Ligeledes indkøbes brandskab til opbevaring af bærbare pc ere og andet når kontoret ikke er bemandet. PC erne og andet skal være på kontoret i brandskabet efter arbejdstids ophør, fremover. EM undersøger med pris mv. - Sekretariat ansættelseskontrakter Udsættes til kommende FU-møde - Henvendelse til tidligere næstformand om materiale LC tilskriver den tidligere næstformand for aflevering af div. FU-ref. samt det offentliggjorte ref. fra rep.mødet FU-besætning og møde EM, JS og LC udgør FU, afholder møde den 16. november Side 1 af 5

2 - Spm. fra medlem på hjemmesiden LC svarer, at mødet var et internt afklaringsmøde og ikke et FU-møde. Der foreligger referat som ikke er et offentligt referat. AML svarer samme medlem direkte med kopi til sek. for journalisering. GS forespurgte om vi skulle afskaffe spørgekassen da den ikke altid bliver brugt efter hensigten. Mange spørgsmål er ikke af generel interesse for alle medlemmer. Vi har altid haft en regel i HB om, at vi ikke svarer på spørgsmål som er personlige og diskriminerende. Brevkassen reduceres til kun at omfatte følgende: HB, AR, BHR samt Dyrlægen som linker til - HAS faktura m/kreds 47 Da der har været tvivl om denne fakturering krediteres kredsen den fremsendte faktura for helsidesannocen og skal betale for den selvvalgte annonce (sekr. sender), som kredsen selv har bedt om, at få med i bladet. I henhold til samarbejdsaftalen omkring HAS har kredsene ret til en gratis helsides annonce. Til annoncen hører ligeledes tilmeldingsblanketten for HAS. EM ikke enig i ovenstående da kreds 62 tidligere har måttet betale og at denne regel kun bør gælde fremtidige HAS er. Der har ved de seneste HAS er været faktureret forskelligt, hvor også AR har været inde over og betalt for en ekstra annonce. Det skal beskrives helt konkret, hvad der skal betales for og hvad der er gratis. EM har fra en start over for redaktøren oplyst, at det var en annonce og at der skulle betales for den. EM mener ikke det er ok, at HB ændre på en tidligere beslutning. Dette rettes til i samarbejdsarbejdstalen for HAS (PF retter) samt i Gældende bestemmelser Det er tidligere besluttet, at AR skal komme med et oplæg til ny aftale for i samarbejde med HB at få denne rettet til. (sekr. retter GB) - Billeder fra HAS LC svarer medlem, at billederne i første omgang kan ses i kavalkaden. Efterfølgende vil de være tilgængelige via klubbens hjemmeside hvorfra billederne kan downloades. - Orientering fra DKK Lederen for november 2010 i Hunden vil indeholde de nye tiltag i forhold til ændringer for godkendelse af sundhedsundersøgelser foretaget i andre lande. LC tjekker med Hindse for ikraftrædelse 3. Budget EM forelagde oplæg for kommende 2 års budgetter udfra indkomne ønsker/forslag. EM kommer med evt. ændringer før endelig godkendelse. Bladet fortsætter i antal og kavalkaden bibeholdes. Der skal indkøbes printer til redaktøren (trådløs). Det tjekkes inden indkøb om den ekstra Side 2 af 5

3 printer sekretariatet har indkøbt kan bruges. 4. LJ vil kigge nærmere på de specifikke beløb i forhold til VM-budget. Der skal eventuelt være en form for diæter i forhold til holdleder mv. Der udarbejdes et nyt koncept herfor. PF får en ekstra pulje til afholdelse af ringsekretæruddannelse. JS har bedt om flere penge til ungdomsarbejdet i forhold til i år med den begrundelse, at der satses på at der skal flere med på lejr i Det vil give lidt flere udgifter i forhold til mad/indkøb generelt. Der skal ligeledes flere personer til i forhold til at afholde arrangementet. De unge har forespurgt på en kursusdag/weekend hvilket JS vil forsøge afholdt i en eller anden form. JS tilretter i forhold til konti. AML og EM taler sammen omkring budget for It-udvalget. Budgettet fremsendes efter revidering (EM) Universalsieger i WUSV regi skal evt. med i budgettet 5. Bordet rundt - Gordon Oplæg omkring kredskontakt forelægges i forbindelse med kommende formandsmøde. - Anne-Mette Hjemmesiden er blevet opdateret med logo i http-adressen. De tomme nyheder er fjernet. HAS-filmen kommer på hjemmesiden lige omkring jul. Intro til LJ og PF om brugen af Nyhedsbrev. Mødes med sekr. om opdatering af hjemmesiden inkl. Gældende Bestemmelser Efterspørger nye billeder til hjemmesiden. AML arbejder videre med medlemssystemet til sekretariatet. Sender oplæg og krav rundt til HB i det videre arbejde. Der skal kikkes på evt. nyt layout af hjemmesiden. - Erling Bevaring af HAS- og DM film på hjemmesiden. Opbakning hertil. Hvad med kårings CD? Der udarbejdes ét eksempel, som lægges på nettet. Seneste afregning af udlæg for 2010 over for sekr. er den 15. december 2010 LJ og PF orienterer råd, dommere m.fl. 6. AR HAS Der foreligger ansøgning fra en enkelt kreds om at afholde HAS i Ligeledes har en landsdel tilkendegivet at de i samarbejde med AR kunne tænke sig at afholde HAS HB støtter op om samarbejdet mellem landsdel og AR. Indstilling fra AR om dommeraspirants videre forløb i DKK. EM kan ikke gå ind for dommeraspiranten med baggrund i, at vedkommendes menneskelige egenskaber ikke er til stede hertil. JS mener vi burde have grebet ind tidligere i forhold til at stoppe aspiranten. LJ kan konkludere ud fra dette forløb at vi i fremtiden ved henvendelser fra f.eks. dommeruddannelsesudvalget om HB s indstilling til dette og hint skal have henvendelsen skriftligt. Når vi gennem året er flere, der er blevet kontaktet af dommeruddannelsesudvalget for at tilkendegive hvor HB står i forhold til en Side 3 af 5

4 dommeraspirant videre forløb. Det er naturligvis også ærgerligt for aspiranten, at sagen er strandet som den er. Der er flere hændelser undervejs fra rep.mødet og til nu, der gør, at LC ikke på nuværende tidspunkt kan bakke op om indstillingen til DKK. AML mener aspiranten bør rette op på tidligere hændelser. Specielt omkring det manglende svar til HB og aspirantens medvirken til et aflyst møde mellem HB og AR dagen før afholdelse af mødet. GS bakker LJ op om, at der afholdes et møde med aspiranten inden dennes evt. indstilling til DKK. Samlet opbakning til, at der afholdes møde med aspiranten. Mødet afholdes med LJ, LC samt PF. (LC indkalder) Fotograf til HAS 2011 og AK 2011 mangler. Forslag om at de arrangerende kredse selv må sørge for, at der er en fotograf til stede til de enkelte arrangementer. Rettes evt. i GB, hvis vedtagelser. Der er på nuværende tidspunkt ikke sat penge af i budgettet for 2011 til en fotograf. PF vender tilbage med evt. oplæg fra AR til HB. 7. BHR VM Alle HF bestod ved VM. Sporresultaterne kunne være bedre. IPO DM blev afholdt i DCH, flere schæferhundeførere var placeret i toppen heriblandt vinderen. SPH DM er afviklet i rusk og regn. 27 deltagere en mere end der plejer at være. EM kunne oplyse, at det var et rigtig godt arrangement. Nyt prøveprogram. Møde vedr. nyt prøveprogram har været afholdt. Endnu ikke godkendt i FCI da programmet ikke officielt har været oversat til engelsk så hele FCI s bestyrelsen kunne forstå indhold. Intet dommermøde i januar med BHU/DKK. Fællesmøde med BHU/DKK. Datoer omkring de enkelte arrangementet blev passet ind. Snak om udvælgelse af dommere til IPO DM. Der var forslag om en pulje af dommere til de store arrangementer. Dommerprøve den 4. december 2010 med dommeraspirant Peter Rohrig. 8. Eventuelt Hvem deltager i Nordisk møde den 3-4/12. LC og EM deltager fredag og lørdag. PF ville gerne være fri for at deltage. LC synes ikke det var en god idé at PF ikke deltog. PF støder til lørdag. Forslag om gratis ¼ sides annoncer for skuer og udtagelser? God idé men det vil være at foretrække, at arrangementerne kunne komme på hjemmesiden. AML tjekker om der evt. Side 4 af 5

5 er en mulighed for en form for annoncering på hjemmesiden. PR-teltet har aftjent sin værnepligt og det er besluttet, at der skal indkøbes en PR-vogn. Teltet gives til Martin Joensen (Kennel Wildmarken) til brug for genopståen af opvisningsholdet. Vedr. universalsieger i WUSV, tjek hjemmesiden for regler og oplæg. Drøftelse af Dansk deltagelse? Et medlem er på opfordring fra en kreds blevet meldt i kreds 0 fra sekretariatet side. Kun HB kan melde et medlem over i kreds 0. Et medlem skal når vedkommende har udstået sin karantæne i kreds 0 søge om, at komme ind i en kreds igen den ansøgte kreds kan naturligvis afslå. Når et medlem skal tilbage i det normale kredssystem svarer det til et kredsskifte og der skal betales gebyr herfor. 9. Næste møde LJ ser gerne, at vi holder møde om fredagen da det passer ham bedst flere er ok med møde om fredagen. PF vil ikke holde møde fredag og melder på forhånd afbud, hvis vi planlægger et møde på en fredag. Telefonmøde den 10/ klokken for godkendelse af regnskab HB-møde i forlængelse af formandsmødet den 26/ med overnatning og afslutning den 27/ Side 5 af 5

REFERAT NUMMER 3 JUNI 2015 03062015

REFERAT NUMMER 3 JUNI 2015 03062015 REFERAT NUMMER 3 JUNI 2015 03062015 Dagsorden for bestyrelsesmøde d. 6.juni 2015 kl. 10.00 Smørmosevænget 35, 5700 Svendborg Tilstede: Hanne Veggerby, formand (HVeg), Henrik Westeraa, næstformand (HeWe)

Læs mere

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 27 den 11. juni 2012, Jagtslottet Godkendt den 21.8.2012

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 27 den 11. juni 2012, Jagtslottet Godkendt den 21.8.2012 Til stede: Erling Post Helge Poulsen Jakob Vedsted Jørgen Ivar Mikkelsen Marianne Kirkegaard Eva Kullberg Vibeke Kahl Peter Gjelstrup Susanne Bødker Dagmar Brendstrup Anne Sophie Gamborg Afbud fra: Kirsten

Læs mere

Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas

Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas Kære regionsrådsmedlemmer, Referat af regions-råds møde i IDA-K d. 16. februar Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas 1.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Deltagere: Torben Høecke, Johnna Erichsen, Leif El, Torben Christiansen, Jørgen Jensen, Niels Elbrønd, Ega, Kristian Geisler, René Holmgren, Hanne Ramsbøl, Niels

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts Referat af bestyrelsesmøde 11. marts Dagsorden: 1. Velkommen og TJEK-IN 2. Godkendelse af dagsorden og valg af ordstyrer 3. Kommentarer til og opfølgning på referat fra bestyrelsesmødet d. 10.02.12 4.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 16. september 2014 kl. 18.30

Referat af bestyrelsesmøde 16. september 2014 kl. 18.30 Referat af bestyrelsesmøde 16. september 2014 kl. 18.30 Fremmødt: Bo, Nadia, Holland, Kåre, Steffen, Thorup, Kahtrine, Baagøe Afbud: Parbæk Ikke fremmødt: Daniel Kappers Formalia Ordstyrer: Steffen Referent:

Læs mere

Kassererens ansvar og opgaver Kassereren har det daglige ansvar for foreningens økonomi. Det vil sige at kassereren skal:

Kassererens ansvar og opgaver Kassereren har det daglige ansvar for foreningens økonomi. Det vil sige at kassereren skal: FORENINGENS ØKONOMI Vejledning for kasserer Kassererens ansvar og opgaver Kassereren har det daglige ansvar for foreningens økonomi. Det vil sige at kassereren skal: 1. Varetage daglig bogføring Det skal

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter

Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter Christiansfeld den 20. feb.2012 Dagsorden: Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter 1. mandaternes prøvelse 2. Valg af dirigent 3. Beretninger fra Formanden Seniorlederen

Læs mere

HHR projektet. Slip bæltet og bliv foreningsleder

HHR projektet. Slip bæltet og bliv foreningsleder HHR projektet Slip bæltet og bliv foreningsleder Udarbejdet af: Nicoline Olsson - Tung Tran Duc - John T. Olsen - Lars Klinge Merethe L. Fuglholt - Palle Liebe Side 1 af 23 Version 1.7 FORORD... 4 KOMMISSORIUM

Læs mere

Skoleleder- manual 2014

Skoleleder- manual 2014 Skoleledermanual 2014 Indholdsfortegnelse Velkommen til DBU s Fodboldskole 2014... 2 Nyt og vigtigt i 2014... 3 Arbejdsplan før, under og efter afvikling... 7 Januar... 7 Marts... 7 April... 7 Ugerne før

Læs mere

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar EESTYRELSESARB FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar B1 STIFTENDE GENERALFORSAMLING 3 FUNDRAISING JDE PR ØKONOMI 4 INTRODUKTION til Foreningsguiden Denne guide er lavet for at gøre det let at lave

Læs mere

Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015

Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015 Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015 Indholdsfortegnelse 1. Velkommen til bestyrelsesmødet... 2 2. Siden sidst... 2 3. Valg af mødeleder og referent... 2 4. Godkendelse af dagsorden og referat af sidste

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2

Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 Til ægtefællesammenførte i Danmark Hvad indeholder informationspakken? Informationspakken om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 er udarbejdet til ægtefællesammenførte

Læs mere

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener Boligforening Side 1 af 7 06-11-2014 Politik Mødevirksomhed. Det skal være interessant og givende at deltage i foreningens liv, både på møder og som medlem af en bestyrelse. Der skal være noget for Hovedet.

Læs mere

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver.

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver. Forord Formålet med værktøjskassen er at styrke den etniske mangfoldighed i de frivillige sociale foreninger. Værktøjskassen indeholder desuden redskaber, der kan bruges, hvis man ønsker at danne en ny

Læs mere

Fra ide til færdigt projekt. Guide til projektudvikling i landdistrikterne

Fra ide til færdigt projekt. Guide til projektudvikling i landdistrikterne Fra ide til færdigt projekt Guide til projektudvikling i landdistrikterne Projektudvikling Denne guide er en hjælp til projektudvikling. Hæftet hjælper dig med at komme godt fra start og helt i mål. Ved

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

prima Det kan nåes endnu: Find sammen i klubben - om akademikerklubber...6 Nyt fra arbejdspladserne...11

prima Det kan nåes endnu: Find sammen i klubben - om akademikerklubber...6 Nyt fra arbejdspladserne...11 nr. 4 November 1999 prima Det kan nåes endnu: DELTAG I SPØRGEUNDERSØGELSEN OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ!............2 Ny ledelsesform åbner for ansattes fingeraftryk.......3 Find sammen i klubben - om akademikerklubber.........6

Læs mere

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling CVR-nummer og bankkonto 09 i foreningen 10 Børneattester og STEP BY STEP GUIDE START EN FORENING Indholdsfortegnelse Indledning Folkeoplysningsloven CVR-nummer, bankkonto 24 26 Medlemskab af 31 32 34 38

Læs mere

FUNDRAISING sådan skrives en ansøgning

FUNDRAISING sådan skrives en ansøgning FUNDRAISING sådan skrives en ansøgning Indledning Denne værktøjskasse har til formål at give gode råd til, hvordan man som frivilliggruppe skriver en ansøgning og hvilke overvejelser man skal gøre sig,

Læs mere

Referat af generalforsamling onsdag den 25. februar 2015 i Holbæk Roklub

Referat af generalforsamling onsdag den 25. februar 2015 i Holbæk Roklub Referat af generalforsamling onsdag den 25. februar 2015 i Holbæk Roklub 1. Valg af dirigent Michael Høgh blev enstemmigt valgt. Han gav ordet videre til Niels Chr., der startede med den første beretning.

Læs mere

RAPPORT FRA DEN KRITISKE REVISOR OM REGNSKAB 2009

RAPPORT FRA DEN KRITISKE REVISOR OM REGNSKAB 2009 BILAG C 2 RAPPORT FRA DEN KRITISKE REVISOR OM REGNSKAB 2009 Om den kritiske revisor Ifølge Jordemoderforeningens lov vedr. regnskab og revision 34, stk. 3 står der: Den af kongressen valgte kritiske revisor

Læs mere

Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner

Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner MDI Enghavevej 31, 1 1674 København V Tlf. 3324 8100 info@mdi.dk www.mdi.dk Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner Okt. 2013 Forord

Læs mere

Ungdomsskolen Kolding Oplevelser for livet. Info for fritidsundervisere Sæson 2013 2014. OV1_Kvadrat_R D

Ungdomsskolen Kolding Oplevelser for livet. Info for fritidsundervisere Sæson 2013 2014. OV1_Kvadrat_R D Ungdomsskolen Kolding Oplevelser for livet Info for fritidsundervisere Sæson 2013 2014 OV1_Kvadrat_R D Velkommen Du sidder nu med Ungdomsskolens personalefolder for fritidsundervisere. I denne folder finder

Læs mere

DJ Kommunikation inviterer til ekstraordinær generalforsamling 5. marts kl. 16.30.

DJ Kommunikation inviterer til ekstraordinær generalforsamling 5. marts kl. 16.30. DJ Kommunikation inviterer til ekstraordinær generalforsamling 5. marts kl. 16.30. Årsagen er, at bestyrelsen ved sidste ordinære generalforsamling ikke kunne fremlægge et regnskab for 2012, der var korrekt.

Læs mere

Månedsmagasinet Cross Court

Månedsmagasinet Cross Court Månedsmagasinet Cross Court SIDSTE NYT Hygge på lørdag Årgang 3 Udgave 12 1.holdet debuterer i 1.division... Motionist camp søndag 10.00-13.00 1.holdet debuterer lørdag den 28.oktober kl. 10.00 hjemme...

Læs mere

Referat af generalforsamling i Lusitanoforeningen i Danmark, afholdt den 15. juni 2013 kl. 15.00 på Granly Ridecenter, Humlebæk

Referat af generalforsamling i Lusitanoforeningen i Danmark, afholdt den 15. juni 2013 kl. 15.00 på Granly Ridecenter, Humlebæk Referat af generalforsamling i Lusitanoforeningen i Danmark, afholdt den 15. juni 2013 kl. 15.00 på Granly Ridecenter, Humlebæk Tilstede var: Lykke Petersen, Fie Feldt, Julie Lundholdt, Christina Blume,

Læs mere

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor - En informationsmappe for lektiehjælpere ved Dansk Flygtningehjælp Lektiehjælpen er etableret i samarbejde med Brug for alle unge - en kampagne ved Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere