Formandsmøde d kl på Vejle Stadion

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Formandsmøde d. 3.2.2013 kl. 13.00 17.59 på Vejle Stadion"

Transkript

1 Formandsmøde d kl på Vejle Stadion Dagsorden: : Ankomst og let fortæring : Velkomst og generel orientering om Schæferhundeklubben : Gennemgang af handleplanernes enkelte punkter : HB1 Karin Christiansen HB2 Per Christiansen HB3 Bent Andersen HB4 Fritz Bennedbæk HB5 Sanne Lund HB6 Poul M HB7 Rene Jørgensen HB8 Per Christiansen BHR 1,2 og 3 Vivi Gilsager : Debat & nye punkter : Afslutning og afrunding 18.00: Mødet slut Referat formandsmøde d på Vejle Stadion PM bød velkommen, og udtrykte ønske om et godt møde. Der var mødt 47 formænd ud af 68 mulige. Tak til Jimmy Busjæk for at vi måtte låne de fine lokaler. Præsentation af Lise Drudgaard fra sekretariatet, som råbte kredsene op. PM redegjorde for status i klubben: Der er ro i klubben, styr på økonomien, sekretariat kører fint, handlingsplan er lavet, etiske regler er lavet, og der er ingen sager mod klubben. Tavlen er visket ren. Der er overskud på kr. mod et budgetteret underskud på kr. Det negative er, at der blevet diskuteret for lidt hund, samt at der ikke er styr på AK-beviserne. De skulle alle være sendt ud, men der er tilbagemeldinger på, at der er fejl i dem. Der er godt samarbejde i HB. PM fremhævede den nye BHR formand VG, som fik stor ros. Ligeledes stor ros til den nye redaktør, Randi Salzwedel for at overtage redaktørposten. Hundehuset som har været sat til salg, er nu blevet sat i udbud, da der ingen henvendelser har været. Der er kommet et tilbud på kr. Hvad gør vi? PM foreslog, at han ringer til ejendomsmægleren med forlangende på kr. Hvad mener formændene?

2 Hundehuset koster kr. årligt med opvarmning og alt. Dvs kr. mere end det vil koste at leje noget i udkanten af Odense. Taget trænger snart til renovering. Problemet blev drøftet, og de fleste mente, at klubben bør sælge til højest mulig pris. Gerne kr. og helst mere, end det, der er budt. Herefter overtog Mogens Bechmann ordstyrerposten og styrede slagets gang med meget hård hånd : Gennemgang af handleplanernes enkelte punkter FB fortalte om ideen bag handlingsplanen. Janine W. Jørgensen og FB har stået for det overordnede arbejde. Handlingsplanen er dynamisk, og medlemmerne skal være med til at fylde rammerne ud. Vi skal have en handlingsplan, vi tror på, og som vi alle kan hjælpe til med at få til at virke. FB skitserede positive og negative sider ved Schæferhundeklubben. Vi er en specialklub for schæferhunde og det skal vi blive ved med at være. Hvad vil vi med vores schæferhund? Mission: Til stadighed at forbedre racen, ved at tilbyde den bedst mulige uddannelse af schæferhunde, deres ejere og opdrættere i et miljø med fokus på positivt socialt samvær, moral og etik. Handlingsplan: Enhver handling skal vurderes i forhold til vision og mission. Hvad skal vi stoppe med? Hvad gør vi godt? Overordnet strategi frem til år 2017 Hvor er vi nu og hvad er problemet? Korrigerende handlinger til realisering af visionen Klubben år 2017 Problemer: økonomi, medlemstal, Korrigerende handlinger: bedre kredse attraktive aktiviteter osv. Klubben år 2017: Flere medlemmer, flere tilmeldte til skuer og prøver, positivt regnskab MB: Skitserede handleplanen. Folk kunne byde ind med, hvad de syntes var vigtigt. MK: Bedre instruktører i kredsene. Irene: Vi skal have andre tilbud til medlemmerne. J P: Det er trænere, vi har brug for. RS: Der er mangel på folk, der har lyst til at være trænere. JJ: HB og rådene skal finde ud af, hvad kredsene har behov for. Hvad kan de gøre for kredsene. Kredsene mangler figuranter. Hvad gør vi? Hvad koster det at få nogle ud i kredsene? TJ: Medlemmerne skal søge deres egen lykke, deres egen succes. Mange stopper, fordi klubbens krav er for store for almindelige medlemmer. MK: Vi skal blive bedre til det, vi allerede har. HJ: Hvis man uddanner hundeførerne kommer instruktørerne nok. GB: Markedsføring er vigtig, så folk ikke køber hunde uden stambog. BN: Mange medlemmer smutter efter hvalpeholdet, fordi kravene er for store. FJ: Kreds 32 har 16 figuranter og det er kredsenes egen skyld, de ingen har. VG BHR:

3 BHR kom først rigtig i gang efter sommerferien. BHR har stor fokus på kredsene. Uddannelse er i høj kurs. Etablering af grunduddannelse. BHR har holdt møde med instruktørerne, og holder møde igen Forskellige moduler, fx hvalpe, spor, lydighed. Kurserne er tilskudsberettigede ved kommunerne. Der skal arbejdes videre. Skal vi gøre tingene anderledes ude i kredsene? Skal det hele brydes op? Eller hvordan. Hvad mener kredsene? Det er et tilbud, ikke et krav. BHR skal nok være behjælpelig mht. kommunerne, så kredsene ved, hvordan de skal gøre, når der søges tilskud. Kurserne kommer nok til at koste 1000 kr., men langt de fleste kommuner refunderes en del af eller det hele, når der er tale om et forløb. FJ: Kr. 32 er blevet medlem af DGI, og får i forbindelse hermed medlemsfordele i form af kurser, forsikring mm. MB: kommunikation er det vigtigste. Nævnte Thor-sagen. Hvordan kommunikerer HB forhold til rådene. Kredsene i forhold til medlemmer. Rådene ifh. til medlemmerne. Hvordan kommunikerer kredsene?: Nyhedsbreve og fint opdateret hjemmeside. FB gruppe for kredsens medlemmer. Hyppige medlemsmøder Sms system Hvordan skal kommunikationen fra HB og råd være til kredsene? RS, kr. 30: BRK nyhedsbreve bør også sendes til kredsene og ikke kun på hjemmesiden. Irene: Opfordrede kredse til at indsende stof til bladet. PM: Vi skal være bedre til at kommunikere på hjemmesiden, som absolut kan gøres bedre. JJ: Handleplanen skulle gerne ende op mad, hvad det er vi arbejder hen imod. Hvad er der behov for, og hvem vil være med til at løse problemet med bedre kommunikation? Er kredsene gode til at meddele tilbage til rådene? Antennerne skal være indstillet på samme bølgelængde. BN foreslog at nogle kom på mediekusus. Folder i stambøgerne Hovedproblemet i kredsene er, at hvis vi skal holde på medlemmerne, skal vi have noget at tilbyde. Økonomi: Erik A: BHR tiltag til at flere går til prøve i kredsene. Det giver bedre økonomi til såvel Schæferhundeklubben som kredsene. Beg. og SL prøverne bør ændres, så folk kan gå op i det, de er gode til. Fx A & C, kun A, kun B eller andet.

4 Få de nordiske discipliner og agility ind også. JA: Apportering er et problem for mange. HJ: Kredsene kan lave deres egne prøver med rigtige dommere. TK kr.4: Er der blevet dømt nogle IPOV prøver, som blev indført sidste år? Snak om krævet medlemskab. Forslag om forskellige former for medlemskab. JJ: pris og kvalitet hæger sammen. Hvis vi lavet et kvalitetsprodukt, vil folk gerne betale for det. Opdrætterordningen er ikke en succes. Der er kommet 20 medl. i Irene: Efterlyser folder/ materiale til udlevering til hvalpekøbere. TJ: Der skal være en motivation for opdrætterne til at få folk til at melde sig ind. Fx at opdrætterne får 100 kr. for hvert nyt medlem til brug for opdrætterordningen. MJ kr. 70. Rabat på træningsgebyr samt andre fordele, hvis de er medlemmer af hovedklubben. BA: 578 har det sidste år meldt sig ind 698 har meldt sig ud. TK kr. 4: Kredsene skal tilbyde noget, der er bedre end det vi har. MB: Vigtigt med handlingsplan Hvem vil være med til at lave en informationsstrategi? Interesserede bedes melde tilbage til FB. RS: opfordring til at sende mail til udmeldte for at høre om grunden til, at de udmeldte sig. TK: Kr. 4 har spurgt ca. 30 medlemmer om grunden til, at de har meldt sig ud. Medlemmerne har meldt sig ud pga. antallet af blade er skåret ned, og det er blevet for dyrt (manglende økonomi). KC: Genindfør Nyt fra kredsene i bladet. Lægge videoer på nettet om, hvad det er vi kan i klubben. VG BHR: Der er nu kun figurant-, dommer og uddannelsesudvalg Der sidder personer, der har disse særopgaver. BHR mødes med udvalgene umiddelbart efter rep.mødet. Jan S kr. 9: Savner vision om økonomien. Vi skal overveje, at for at træne i kredsene skal man være medlem. PM: Skal vi kræve medlemskab af Schæferhundeklubben alle? Det var der ikke stemning for. Forskelligt træningsgebyr. Fri opstartsperiode. FJ opfordrede til at Schæferhundeklubben melder sig ind i DGI.

5 VG: Det kan man som hovedklub ikke gøre, men som kreds nok. JP kr. 67. Der blev efterlyst dommere i Nordjylland. Hvorfor skal det tage 2,5 år at blive dommer? VG: BHR har stor forståelse for problemet, men det er ikke len let opgave, og man kan ikke bare godkende af mange årsager. SN: Foreslog samarbejdsaftaler med foderfirmaer eller andre mht. rabatordninger. JJ: Opfordrede folk til at sende deres gode ideer til HB og rådene. Så kan de tage, hvad de kan bruge af det. KC: Kredledelseskurser Er der interesse for det? Skal kredsledelsesudvalget fortsætte arbejdet? JM kr. 55: Med hensyn til andre aktiviteter, sp har kr. 55 afholdt DM i agility, rally, vandretur i skoven. John kr. 84. Hvad med DKK? Foreslog hvalpeliste med hvalpe, der opfylder vore krav. RS: Vi skal være meget opmærksomme på, hvordan vi opfører os ude i kredsene. Det, der er selvfølgeligt for os, er måske meget farligt for Fru Jensen. Vi skal sørge for, at vi ikke lukker øjnene for meget for det, der sker ude i kredsene. MB samlede op på dagens punkter. Hvordan kommer vi videre? Og hvem vil være med til at løse problemerne. Vigtigste punkter: 1. Uddannelse. Hvis vi er dygtige, kommer det andet helt af sig selv. Hjælp til bedre og flere trænere ude i kredsene. BHR efterlyser emner til instruktører. TJ mener, at det er BHR s bud på handlinger, at det er den vej frem, vi skal. BHR kunne deltage i LD møderne inden repræsentantskabsmødet, så man kunne fortælle om planerne. EA: Kredsbestyrelserne bør på kredsledelseskurser, så de får hjælp til den daglige drift i kredsene. Uddannelse af kredsbestyrelser. FB: Det er vigtigt, at vi ved, hvad vi vil koncentrere os om. Strukturen på uddannelsen vigtig. 2. Information / kommunikation. Hvem har ansvaret, og hvordan kommunikerer vi. De overordnede ting skal på plads og meldes ud. FB: foreningsstruktur. Det nytter ikke at bare vende tingene på hovedet. Vi skal have en strategi, der understøtter den måde, vi ønsker at arbejde på. RJ AR: Uddannelse af opdrætterne er vigtig. God kontakt med opdrætterne er det vigtigste for klubben. Fremkom med ønske, at klubben selv kunne stå for Go-card registrering i klubben, så vi kunne få de indtægter, som anslået ville blive ca kr. Da det sneede meget sluttede møde kl Referent

6 Karin Christiansen

Referat formandsmøde i Vejle lørdag d. 24.1. 2015 på Vejle stadion.

Referat formandsmøde i Vejle lørdag d. 24.1. 2015 på Vejle stadion. Referat formandsmøde i Vejle lørdag d. 24.1. 2015 på Vejle stadion. Dagsorden: 10:00 10:30 Ankomst og kaffe/rundstykke 10:30 11:00 Velkomst og generel orientering, v/landsformand Poul Meineche 11:00 11:30

Læs mere

Danmarks civile Hundeførerforening KREDS 3 v/kredssekretær Michael Rode Jensen Digevej 20 8830 Tjele, 98 62 29 31, miroje@post.tele.

Danmarks civile Hundeførerforening KREDS 3 v/kredssekretær Michael Rode Jensen Digevej 20 8830 Tjele, 98 62 29 31, miroje@post.tele. Danmarks civile Hundeførerforening KREDS 3 v/kredssekretær Michael Rode Jensen Digevej 20 8830 Tjele, 98 62 29 31, miroje@post.tele.dk REFERAT FRA KREDSGENERALFORSAMLING den 17. februar 2009 Fraværende

Læs mere

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Til stede var bestyrelsen (4 til stede og 3 fraværende), 22 stemmeberettigede medlemmer samt 1 ikke-stemmeberettiget

Læs mere

Hos Jeanette Vejlemand. John Riise, Lisbeth Tidemand

Hos Jeanette Vejlemand. John Riise, Lisbeth Tidemand DCH HELSINGØR REFERAT - BESTYRELSESMØDE Referent: Jeanette Vejlemand DATO 14. oktober 2013 STED DELTAGERE FRAVÆRENDE Hos Jeanette Vejlemand Lars Poffler, Laura Jensen, Ernst Johansen, Susan Hansen og Jeanette

Læs mere

Lars Poffler, Jeanette Vejlemand, Ernst Johansen, John Riise, Lisbeth Tidemand og Laura Jensen

Lars Poffler, Jeanette Vejlemand, Ernst Johansen, John Riise, Lisbeth Tidemand og Laura Jensen DCH HELSINGØR REFERAT - BESTYRELSESMØDE Referent: Laura Jensen DATO 9. december 2013 STED DELTAGERE Hos Susan Hansen Lars Poffler, Jeanette Vejlemand, Ernst Johansen, John Riise, Lisbeth Tidemand og Laura

Læs mere

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich Referat af DMKs Generalforsamling lørdag d. 27. oktober 2012 Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich 1. Valg af dirigent Rikke Breiner 2. Valg af referent Jeanne

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Deltagere: Lars Nordenhof, Jan Hansen, Flemming Roed, Connie Svane Petersen, Hans

Læs mere

Schæferhunden. Udgivet af Schæferhundeklubben for Danmark Stiftet år 1918 35. årgang

Schæferhunden. Udgivet af Schæferhundeklubben for Danmark Stiftet år 1918 35. årgang Schæferhunden Udgivet af Schæferhundeklubben for Danmark Stiftet år 1918 35. årgang Nr. 5. maj 2007 Schæferhund Stærk, modig og trofast og gerne fuld af vitalitet livet igennem. En følsom hud, der skal

Læs mere

Opfølgning på referat fra sidste møde 28.9.2011 Racerne skal have en tilbagemelding fra bestyrelsen på baggrund af mødet mellem racerne.

Opfølgning på referat fra sidste møde 28.9.2011 Racerne skal have en tilbagemelding fra bestyrelsen på baggrund af mødet mellem racerne. Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Deltagere: Flemming Nøhr Christensen, Lars Nordenhof, Pernille Schwartz, Jan Hansen, Flemming Roed, Luise Rasmussen Afbud: Connie Svane Petersen

Læs mere

- Der er kommet meget nyt science fiction til, som interesserer de fleste medlemmer

- Der er kommet meget nyt science fiction til, som interesserer de fleste medlemmer Anbefaling fra Tænketanken angående foreningens fremtid & dens form. Baggrund Umiddelbart før generalforsamlingen 2008 blev der nedsat en tænketank, der skulle se på fremtiden for trekkies.dk. Grundlaget

Læs mere

Inden generalforsamlingen sættes i gang, er der uddeling af pokaler.

Inden generalforsamlingen sættes i gang, er der uddeling af pokaler. DcH Helsingør Referat af ordinær Generalforsamling Referent: Laura Jensen DATO 29. januar 2014 kl. 19 00 STED ANTAL DELTAGERE: Espergærde Bibliotek 27 stemme berettigede Inden generalforsamlingen sættes

Læs mere

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 1 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 Formanden bød velkommen. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog formanden for Kreds 2, Jens Krumholt,

Læs mere

Lars Poffler, Jeanette Vejlemand, Ernst Johansen, Susan Hansen, John Riise, Jan Werner og Laura Jensen

Lars Poffler, Jeanette Vejlemand, Ernst Johansen, Susan Hansen, John Riise, Jan Werner og Laura Jensen DCH HELSINGØR REFERAT - BESTYRELSESMØDE Referent: Laura Jensen DATO 3. december 2012 STED DELTAGERE FRAVÆRENDE Hos Susan Hansen Lars Poffler, Jeanette Vejlemand, Ernst Johansen, Susan Hansen, John Riise,

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen afholdt i Vejle den 7.april 2013

Referat fra generalforsamlingen afholdt i Vejle den 7.april 2013 Stiftet den 4.marts 1945 Referat fra generalforsamlingen afholdt i Vejle den 7.april 2013 Pkt. 1. Valg af dirigent, dirigentsekretær og mødesekretær. Poul Petersen (KA) blev valgt som dirigent og sekretær

Læs mere

Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6

Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6 Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6 24-feb 2009 Beretning 2008 Endnu et år er gået, et travlt år synes jeg, det har været hårdt arbejde, men bestemt også meget spændende. Jeg har i år haft mulighed

Læs mere

Tid og sted: Den 17.-18. april 2010 Hotel og Konferencecenter Nyborg Strand Østerøvej 2, 5800 Nyborg. Deltagere: Se vedhæftede deltagerliste

Tid og sted: Den 17.-18. april 2010 Hotel og Konferencecenter Nyborg Strand Østerøvej 2, 5800 Nyborg. Deltagere: Se vedhæftede deltagerliste Tid og sted: Den 17.-18. april 2010 Hotel og Konferencecenter Nyborg Strand Østerøvej 2, 5800 Nyborg Deltagere: Se vedhæftede deltagerliste Referenter: Peder Trolle Balsløv og Peter Brix Dagsorden: Lørdag

Læs mere

Nr. 1-2. Januar - februar 2015 42. årgang

Nr. 1-2. Januar - februar 2015 42. årgang Nr. 1-2 Januar - februar 2015 42. årgang Schæferhunden Det NATURLIGE valg til din hund! Karsbæk Gitana KROMIX Tlf. 75 73 18 61 - kromix@kromix.dk - www.kromix.dk INDHOLD: 32 Lederen... 4 Indkaldelse til

Læs mere

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08.

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. 1.Velkomst Susanne bød velkommen og der var et specielt velkommen til vores nye kasserer, Erik. 2. Valg af dirigent, referent samt næste møde. Dirigent:

Læs mere

4. Formandens beretning (udsendt på forhånd):

4. Formandens beretning (udsendt på forhånd): Referat af Dansk Berner Sennen Klubs generalforsamling den 11. april 2015 Antal fremmødte: 43 stemmeberettede + 5 fuldmagt, samt 1 der ikke er medlem af klubben t. 3. Formanden bød de fremmødet velkommen

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af 2 stemmetællere 4. Bestyrelsens

Læs mere

Referat. 2. Valg af stemmetællere. Antal bestemmes af dirigenten. 3. Bestyrelsens beretning og plan for fremtiden.

Referat. 2. Valg af stemmetællere. Antal bestemmes af dirigenten. 3. Bestyrelsens beretning og plan for fremtiden. Referat År 2009, den 28. februar kl. 13.00 afholdtes ordinær generalforsamling i RJK på Jens Baggesens Hotel, Batterivej 3, 4220 Korsør, med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere.

Læs mere

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted 30 deltagere - alle stemmeberettigede Dagsorden iflg. Vedtægterne: Valg af dirigent Valg

Læs mere

Lars Poffler, Jeanette Vejlemand, Ernst Johansen, Susan Hansen, John Riise og Laura Jensen

Lars Poffler, Jeanette Vejlemand, Ernst Johansen, Susan Hansen, John Riise og Laura Jensen DCH HELSINGØR REFERAT - BESTYRELSESMØDE Referent: Laura Jensen DATO 1. oktober 2012 STED DELTAGERE FRAVÆRENDE Hos John Riise Lars Poffler, Jeanette Vejlemand, Ernst Johansen, Susan Hansen, John Riise og

Læs mere

Repræsentantskabsmøde 25. marts 2012 Marienlyst Centret, Windelsvej 138, 5000 Odense C

Repræsentantskabsmøde 25. marts 2012 Marienlyst Centret, Windelsvej 138, 5000 Odense C Repræsentantskabsmøde 25. marts 2012 Marienlyst Centret, Windelsvej 138, 5000 Odense C Velkommen ved Landsformand Poul Meineche Der blev afholdt 1 minuts stilhed for afdøde medlemmer Hædring af nye æresmedlemmer:

Læs mere

Hos Jeanette Vejlemand. Lars Poffler, Ernst Johansen, Jan Werner, Jeanette Vejlemand og Laura Jensen. John Riise og Susan Hansen

Hos Jeanette Vejlemand. Lars Poffler, Ernst Johansen, Jan Werner, Jeanette Vejlemand og Laura Jensen. John Riise og Susan Hansen DCH HELSINGØR REFERAT - BESTYRELSESMØDE Referent: Laura Jensen DATO 2. april 2012 STED DELTAGERE FRAVÆRENDE Hos Jeanette Vejlemand Lars Poffler, Ernst Johansen, Jan Werner, Jeanette Vejlemand og Laura

Læs mere

Schæferhundeklubben for Danmark, Repræsentantskabsmøde 23. marts 2014

Schæferhundeklubben for Danmark, Repræsentantskabsmøde 23. marts 2014 Indkomne forslag Schæferhundeklubben for Danmark, Repræsentantskabsmøde 23. marts 2014 Indkomne forslag... 1 Forslag 1 1 Navn og hjemsted... 2 Forslag 2 2 Organisation... 3 Forslag 3 3 Klubbens formål...

Læs mere

REFERAT NUMMER 3 JUNI 2015 03062015

REFERAT NUMMER 3 JUNI 2015 03062015 REFERAT NUMMER 3 JUNI 2015 03062015 Dagsorden for bestyrelsesmøde d. 6.juni 2015 kl. 10.00 Smørmosevænget 35, 5700 Svendborg Tilstede: Hanne Veggerby, formand (HVeg), Henrik Westeraa, næstformand (HeWe)

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på.

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på. Referat af generalforsamling den 26. april 2009 i Nyborg Af de i alt 45 personer til stede var de 42 stemmeberettigede. Til stede fra bestyrelsen var Anne S. Ejby, Lars Højdam, Birhte Møller Hansen, Jan

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere