Referat fra generalforsamling i Frederikssund Roklub. Afholdt d. 15. marts Referent Christian M. Laustsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra generalforsamling i Frederikssund Roklub. Afholdt d. 15. marts 2015. Referent Christian M. Laustsen"

Transkript

1 Referat fra generalforsamling i Frederikssund Roklub Afholdt d. 15. marts 2015 Referent Christian M. Laustsen

2 Indholdsfortegnelse Indkaldelse til Generalforsamling... 3 Referat Generalforsamling 15 Marts Registrering af stemmeberettigede Valg af Dirigent Formandens beretning... 5 Beretning fra udvalgene Inrigger udvalget Tine Friis Kajakudvalget Claes Wilhelmsen Hus og Bro- udvalget Leif G. Jensen Aktivitetsudvalget Knud Enna Fremlæggelse af regnskab Torkild B. Dalgaard Behandling af indkomne forslag Valg af bestyrelse jvf Nedsættelse af Aktivitetsudvalg, Inriggerudvalg, Kajakudvalg samt Hus- og broudvalg Valg af revisorer Nedsættelse af ad hoc udvalg Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent Fastsættelse af kontingent Oplæg til budget Eventuelt

3 Indkaldelse til Generalforsamling Generalforsamling i klubben Kl. 09:45 Registrering af stemmeberettigede begynder. Kl. 10:15 (præcis) Generalforsamlingen starter. Kl. 12:30 (cirka) generalforsamlingen slutter og der serveres pølser med brød. Kl. 13:45 (cirka) arrangementet slutter Dagsordenen for den ordinære generalforsamling er følgende: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af regnskab. 4. Behandling af indkomne forslag. 5. Valg af bestyrelse jvf Nedsættelse af Aktivitetsudvalg, Inriggerudvalg, Kajakudvalg samt Hus- og broudvalg. 7. Valg af revisorer. 8. Nedsættelse af ad hoc udvalg. 9. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent. 10. Eventuelt. Bemærkninger til dagsordenen: Ad. 4 behandling af indkomne forslag. Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen (stilet til formanden) i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse (jf. 10). Forslaget skal være underskrevet af forslagsstilleren. Sidste frist er fredag den 27. februar 2015 med posten til: Frederikssund Roklub v/ Leo Nøhr, Stendyssevej 3 Gundsømagle, 4000 Roskilde eller pr. - Evt. forslag skal derefter fremsendes til medlemmerne senest 8 dage før generalforsamlingen. Under pkt. 4 foreslår bestyrelsen følgende ændring af teksten i klubbens vedtægter indkaldes med mindst 3 ugers varsel ved skriftlig eller elektronisk meddelelse til medlemmerne.--- Den øvrige tekst i 10 forbliver uændret. Ad. 5 Valg af bestyrelse jf. 8. Følgende er på valg: Næstformand Christian M. Laustsen modtager genvalg Formand for Bro- og Husudv. Leif G. Jensen modtager genvalg Formand for Kajakudvalget Claes Wilhelmsen modtager genvalg Ad. 7 Valg af revisorer. Følgende er på valg: Som revisorer: Tom Zinglersen og Philip Low Som revisorsuppleant: René Brouer Ad. 9 Fastsættelse af kontingent

4 Bestyrelsen foreslår kontingentet hævet fra 1.150,- kr. til 1.200,- kr. Årlig for seniorer og uændret til 600,- kr. årligt for juniorer. Kontingentet for passive medlemmer foreslås ligeledes uændret til 150,- kr. årligt. Praktiske oplysninger: Der serveres gratis kaffe/te. Øl og vand kan købes til de sædvanlige favorable priser. Efter generalforsamlingen (kl. ca ) vil der traditionen tro blive serveret pølser med brød. Arrangementet slutter kl. ca På bestyrelsens vegne Leo Nøhr Formand

5 Referat Generalforsamling 15 Marts 2015 Registrering af stemmeberettigede 29 aktive og 1 passiv medlem deltog på generalforsamlingen 1. Valg af Dirigent Bøje Pommer valgt som dirigent. 2. Formandens beretning Beretning ved generalforsamlingen i roklubben d. 15. Marts 2015 Det var så mit første år som formand i klubben og dermed også min første beretning. Det har været et fuldstændig og helt normalt ro år, hvor vi har roet en del km i både inriggere og kajakker, det er ikke så mange år siden vi satte overliggeren ved km i sæsonen. Det har passeret hvert år siden. Statistik: Inrigger km Kajak/kano km Klub km totalt Året har for mit vedkommende været præget af en del mødevirksomhed i kommunen og diverse interessegrupper. Kommunen fordi der er mange forandringer omkring den måde vi fremadrettet skal kommunikere med kommunen på. Eksempelvis er lokalefordelingen gjort fuldt digital. Tidligere skrev vi til en ansat i kommunen. Der har været møder med kommunen omkring den nye skolereform og det der i loven betegnes, som åben skole. Åben skole går i sin enkelhed ud på, at foreningerne indleder et samarbejde med skolerne omkring deres sport, med instruks i sporten og andre projekter. Det er klubberne der skal levere trænere og instruktører, hvordan det i praksis kommer til at falde ud er svært sige her og nu. Det er nyt for skolerne og det er nyt for klubberne. Via DFfR har vi indledt et samarbejde med Ådalens skole, der viste interesse for DFfR s projekt Robattle flere unge i dansk roning. Projektet går ud på at eleverne skal ro km i roergometer med flyvende udskiftninger. Efterfølgende skal de på besøg i klubben, hvor vi fra DFfR får stillet en trailer til rådighed med EDON både. Det vil selvfølgelig stille krav til os om levering af instruktør og trænere. Kommunen har også holdt møder med foreningerne om fundraising, hvordan skaffer man penge til diverse projekter, byggeri af bl. a. nye klubfaciliteter. Det er jo helt klart et område der interesserer os, fordi vi jo fortsat har en vision om at udvide klubhuset. Vi præsenterede kommune for vores gamle projekt med udvidelse af klubhuset her på Kalvøen Vi blev sendt tilbage med en opgave,

6 netop at forbedre prospektet og få det opdateret, samtidig foreslog kommunen os også at overveje andre muligheder end at udvide det nuværende klubhus. De havde nemlig været i dialog med ejeren af Kalvøen og tilbudt ham et mageskifte, så kommunen kom til at eje den grund roklubben ligger på, men det var han desværre ikke interesseret i. Gennem at vi deltager i FNI s havnebads projekt, det gø vi for at følge lidt med i hvad der foregår rundt om havnen og i nærområdet til klubben. I den gruppe fik vi kontakt til Arkitekt Jacques Duelund fra Mangor og Nagel, der jo grundet sit arbejde, har meget god fod på det der sker i kommunen af byggeprojekter og lign.. Jacques har givet tilsagn om at indgå i en arbejdsgruppe sammen med bestyrelsen, der kigger på mulighederne, både ved den nuværende klub og andre mulige steder i området.

7

8 Vi kan så stille os spørgsmålet om det er et mål i sig selv at få mere plads, blive flere medlemmer, udvide med andet materiel osv. På det seneste medlemsmøde var det mit klare indtryk, at medlemmerne gerne ser, der sker en udvidelse af klubben, både i henhold til materiel og medlemsantal. Især har vi jo et markant behov for yngre medlemmer i klubben. Vi har i øjeblikket 8 medlemmer i alderen 15-18, næste medlem på fødselsdagslisten er 34 år, men det handler jo primært om plads til materiellet. Bestyrelsen har på de indledende møder i arbejdsgruppen, netop talt om det forhold. I øjeblikket er vi i den situation, at vi lejer lokaler om vinteren til opbevaring og reparation af primært træbådene, havde vi ikke det lejemål ville vi have meget svært ved at reparerer de store inriggerbåde om vinteren. * Vi kan ikke tilbyde, især kajakroerne, opbevaring af private både, som flere af medlemmerne har ytret ønske om. * Vi kan ikke tilbyde roning i havkajak, netop af samme grund pladsproblemer til materiellet. * Vi kan ikke tilbyde kajakpolo, som givetvis ville kunne trække ungdom til. Vi har også set at vinteraktiviteterne bliver udvidet år for år med flere medlemmer, der anvender klubben og materiellet, meget mere end vi så det tidligere, og det kan vi blot være glade for, og vi skal derfor skabe nogle rammer, der gør det muligt at udføre vinteraktiviteterne på en god, fornuftig og sikker måde. Vi vil også gerne have nogle yngre medlemmer til klubben. Yngre medlemmer kræver også en anden type materiel. Materiel der opstår og bliver trendy i en periode, falder bort og bliver afløst af en ny trend, der kræver en anden type materiel. Alting bevæger sig hurtigere og hurtigere rundt om os i samfundet. Den udvikling skal vi være opmærksomme på, og vi bliver nødt at tilpasse os den, hvis vi også vil eksistere om år. Får vi ikke udvidet klubben her, eller bygget en anden klub et andet sted i Frederikssund, kan det betyde at vi på nogle af de nuværende områder må

9 indskrænke materiellet for at få suppleret med noget nyt og andet materiel, der tilgodeser de potentielle nye medlemmers behov og interesser. Det vil ikke være optimalt som jeg ser det. Den samme udfordring har man også set andre klubber derfor dukker der forskellige andre typer materiel op, som man forsøger sig med f. eks.

10 Det er meget svært at spå især om fremtiden, som Storm P. sagde derfor kan/vil det også være svært at vælge fremtidens materiel, finde det der bliver trendy og det der fanger interessen, det er måske slet ikke opfundet endnu vi ved endnu ikke hvad der bliver at vælge imellem, og som Henry Ford sagde, da han udviklede hans berømte Ford T. Havde jeg spurgt folk hvad de ville have. Havde de ikke svaret en bil - men hurtigere heste. Det er jo ikke noget der sker over natten det her, men det er noget vi bliver nødt til at forholde os til. Vi har en voksende medlemsskare i klubben, heldigvis vækst på en god måde, vi vokser stille og roligt år for år, som det fremgår af statistikken.

11 Digitalisering i løbet af 2015 skal bestyrelsen kigge på at ændre på vores kontingentopkrævning, vi er i gang med at se på en aftale med Nets, en nyudviklet webbaseret løsning, der er noget billigere end de tidligere løsninger Nets tilbød. Det har været efterspurgt af medlemmerne længe. Tilskuddet til udsendelse af medlemsblade bliver igen i år beskåret, så derfor vil vi også se på en digital løsning for udsendelse af Ronyt. Hjemmesiden vil også blive ændret til at være mere dynamisk, især i forhold til medlemmernes muligheder for at følge arbejdet i såvel bestyrelse som udvalg. Det gøres ved at hjemmesiden får et medlems login. Så vi kan roligt kalde 2015 for et digitaliseringsår. Christian og jeg tager derfor på et aftenkursus der afholdes af Biblioteksstyrelsen det er dem med tilskuddet. Bestyrelsen indstillede vores tidligere formand gennem 25 år, Gerd Thorsen til årets lederpris, hvilken Folkeoplysningsudvalget valgte at følge. D. 24. Februar var vi ca. 30 medlemmer fra klubben, der overværede at Gerd fik overrakt lederprisen. Samt en masse unge mennesker, der fik overrakt priser og diplomer for deres præstationer i foreningerne, en rigtig god aften

12 Jeg skal hilse fra Gerd, der for første gang i hendes mangeårige medlemskab af roklubben, ikke kan være her i dag, grundet en rund fødselsdag i familien. Jeg har imidlertid fået en mail fra Gerd, der lyder således: * Tak for sidst det var en dejlig aften, og et minde jeg vil bevare længe. Vil du overbringe bestyrelsen min tak for indstillingen og tak til alle medlemmerne for opbakningen. Det varmer meget. Håber I får en god generalforsamling Mange hilsner Gerd Det være så hermed gjort og min del af beretningen nu vil jeg give ordet videre til udvalgsformændene.

13 Beretning fra udvalgene Inrigger udvalget Tine Friis Beretning inrigger udvalget Vi har afholdt 4 møder. 3 korttursstyrmænd helt færdiguddannet, 1 mangler få besøg i havne. Afsluttes i indværende sæson. 1 langtursstyrmand uddannet i vinter teoretisk og skal planlægge en langtur i indværende sæson. 5 nye roere blev uddannet i foråret. Stor og flittig aktivitet på bådholdene igen i år og stor tak til alle og til Knud og Britta til husly og frokost. Vi er stadig meget få medlemmer i inriggerudvalget og 2 medlemmer har andre bestyrelsesposter også. Der har ikke væres respons på de to opråb, der tidligere har været for at få nye medlemmer og jeg håber der en nogen her på generalforsamlingen, der vil byde ind. 12/4-15 afholdes kom godt på vandet ved aktivitetsudvalget og det er en mulighed for inriggerroere til at få fif og råd til finpudsning af roteknikken, både gamle og nye roere, så bak op om dette tilbud! Der afholdes styrmands og instruktørmøde d. 23/3 kl Dagorden bliver: Kaninkursus Afklaring af aktive instruktører og revidering af listen styrmandsvagtskema Søfartsregler og afmærkninger, samt fredningsbestemmelser Vestepåbud Tovholdere på de sidste ledige søndagsture. Så mød op og vær med! Ang. kommende kaniner vil vi udarbejde en annonce til Lokalavisen ang. det kommende rokursus for at lokke flere med på kursus. Der afholdes ikke ekstra kursus i år! Vi har fået bevilliget yderligere 10 selvoppustelige veste fra Trygfonden og har fået påsyet navn med Frederikssund Roklub. Tak til inriggerudvalget for altid stor opbakning, hjælpsomhed, konstruktive og hyggelige møder.

14 Kajakudvalget Claes Wilhelmsen Kajakudvalgets beretning for 2014 Det er nok ved at være temmelig trivielt at høre på vores beretning, for det er næsten den samme historie I høre hvert år Sagt i korthed Det er gået skide godt igen! Et par high-lights fra året Vores venteliste er ikke blevet mindre... I 2014 fik vi endnu et hold pingviner igennem, der alle har fået et EPP2 kajakbevis. Vi fik udskiftet fodsparket i alle vores Struer kajakker, til et system der køre på skinner. For at skabe plads til nye udfordringer fik vi indkøbt to Stand Up Paddle boards, til leg og fitness træning. Der blev anskaffet en kajaktrailer for støttemidlerne fra Frederikssund Festival, så vi nu kan tage på tur med 16 kajakker. Vores økonomi var så god, at vi kunne sende de kroner tilbage til støtteforeningen som vi havde ansøgt om til indkøb af udstyr. Og mit nye dejlige hus er blevet færdigt Denne info er mest til Jer der har hørt så meget om mit byggeri på Ørnestens Vænge Vi står overfor nogle udfordringer i 2015 Heidi Tvede har meddelt, at hun ikke længere kan stå i spidsen for ungdomsholdet i kajak. Hendes status som mor til en lille dreng på 1 år ved side af arbejdet som skolelære, og en nye skolereform, har ændret på Heidi s egen fritid. På kajakudvalgets vegne, vil jeg gerne takke Heidi for hendes store indsats igennem de sidste 3 år. Hvor finder vi en ny instruktør, der har tid, mod og lyst til at drive arbejdet omkring et ungdomshold? Det aner jeg ikke på nuværende tidspunkt. På voksen siden er der pt. kun mig selv som aktiv instruktør. Jeg driver planlægningen af instruktionen, kajakkurset og de efterfølgende kajakhold søndag og mandag i hele juni måned. Derudover deltager jeg også i bestyrelsens arbejde. Ærligt talt kan jeg ikke påtage mig mere. Generelt er opbakningen fin fra medlemmerne til at hjælpe med vedligehold og reparation af udstyret, huset med mere. Men jeg kunne virkelig godt tænke mig flere instruktørkræfter. Hvert år forsøger jeg, at spotte kandidater der kunne være egnet. Desværre ender det altid med et nej når de har fået tilbuddet. Begrundelsen er oftest, at den enkelte ikke kan finde tiden til det i en travl hverdag med familie og børn eller ikke føler sig klar til det. Og det har jeg selvfølgelig stor respekt for. Fra vi finder en egnet kandidat og til personen har gennemført forbundets instruktør uddannelse går der hurtigt to rosæsoner så I kan nok se, at vi er temmelig sårbare. Jeg vil med dette gerne komme med en opfordring til de passive kajak-instruktører i klubben om at melde sig under rofanen igen til at tage en frivillig tørn for klubben, hvis I kan afse tiden. For at kunne få et EPP 2 kajakbevis skal roeren have modtaget 20 timers instruktion på vandet samt bestået de forskellige redningsøvelser. Det er muligt vi kan ændre på måden vi laver instruktion i dag, så længe vi bare følger standarden og kravene fra Euro Paddle Pass.

15 En tak som afrunding... Sluttelig vil jeg gerne takke alle der har støttet kajakudvalget med hjælp: Specielt Heidi Tvede for din indsats med at drive ungdomsholdet. Henrik Vandal og hans tøser for hjælp til kajakkurset. Aktivitetsudvalget for den fine familiedag Det arrangement sad lige i Bull s-eye Bestyrelsen for et godt samarbejde Og ikke mindste de nye pingviner, der giver mig energien til at blive ved med det jeg gør I fylder mig med positiv glæde. TAK for Claes Wilhelmsen Pingvin tæmmer

16 Hus og Bro- udvalget Leif G. Jensen Indlæg på generalforsamlingen i Frederikssund Roklub 15. marts 2015 på vegne af Hus- & Broudvalget: Siden sidste generalforsamling har der i Hus- & Broudvalget været afholdt 3 møder med henblik på planlægning af Hus- & Broudvalgets opgaver. Hus- & Broudvalget har som vanligt stået for udlægning af bådebroen ved rosæsonens begyndelse og optagelse af samme ved rosæsonens afslutning. Udlægning og optagning er foretaget af Hus- & Broudvalgets medlemmer bistået af vognmand Mogens Holmstrøm. Siden Mogens Holmstrøm påtog sig opgaven med at tage broen op og lægge den ud i stedet for vognmandsfirmaet Leo Jensen, har prisen for udlægning og optagelse af broen ligget på ca. kr ,00 mod tidligere ca ,00. Vi håber, Mogens Holmstrøm også fremover vil bistå med broen, men Mogens Holmstrøm er en ældre mand, og hans lastvogn en ældre model, men vi håber, de begge holder, men jeg er bekymret for lastvognen. I lighed med tidligere år er rengøringen foretaget af roklubbens medlemmer på grundlag af en rengøringsliste, og efter mi opfattelse udført tilfredsstillende. Vi indhentede i øvrigt et tilbud på, hvad rengøring af klubhuset vil koste. Tilbuddet lød på kr ,00 incl moms pr. år. Jeg mener derfor, at vi fortsat skal opretholde den nuværende ordning med, at det er medlemmerne der gør rent. I løbet af sæsonen er panoramavinduerne i Klubhuset blevet udskiftet af Steen Witte, Bjarne Andersen og undertegnede. Selve vinduerne er leveret at Tømrerfirmaet Simon Nøhr til engrospris og betalt af Frederikssund Kommune. Tak til Steen Witte, Bjarne Andersen, Simon Nøhr og Frederikssund Kommune. Jeg er sikker på, at det, at vi selv har skaffet vinduet til en fordelagtig pris og monteret dette, har været befordrende på Frederikssund Kommunes velvillighed til at bevilge et helt nyt vindue. Herudover er trappen blevet renoveret af Lars Kruse Jensen, hvorved lønomkostningerne er sparet. Stor tak til Lars. Endvidere er gardinerne m.v. blevet udskiftet af Julie Mikkelsen og Jonna Nøhr med en udgift på ca. kr ,00. Vi havde fra gardinfirmaet SEGA fået et tilbud på nye gardiner til kr ,00, så ved at vi selv har forestå udskiftningen har vi sparet ca ,00. De gardiner vi har fået dækker helt vores behov. Ligeledes stor tak til Julie og Jonna. Herudover har medlemmer af Hus- &Broudvalget foretaget udskiftning af pærer, småreparationer m.v. Som det vil kunne ses har vi fået lavet en del i den forgangne sæson, men vi nåede absolut ikke alt, hvad vi havde planlagt, f.eks. blev huset ikke malet m.m., men det håber vi at nå i næste sæson. Hold derfor øje med Rokort og tilbyd en hånd når arbejdsopgaver slås op. Derved holdes kontingentet nede. Leif Graaskov Jensen

17 Aktivitetsudvalget Knud Enna Sperrestrup d Beretning fra Aktivitetsudvalget. Vi kan fejre 1 års fødselsdag i det nye Aktivitetsudvalg Vi er 6 medlemmer, Jonna, Gerda og Lisbeth er fortsat medlemmer, Jens, Marianne og jeg er nye medlemmer. I rosæsonen 2014 har vi afholdt 3 møder og 1 efterårsmøde til planlægning af den kommende sæson. Vi har afholdt familiedag d og samtidig dåb af de nye roere, på en ny og anderledes måde, da kaniner og pingviner ikke ønskede at deltage på den traditionelle måde, der stammer fra før 1. Verdenskrig. 17 nye medlemmer blev budt velkommen i klubben. Det andet arrangement vi afholdt var den årlige måneskinstur, hvor vi roede en dejlig aftentur. Da vi kom hjem havde Jonna og Marianne lavet aftensmad til os. Rosæsonen 2015 er vores første rigtige år på egne ben. Jens har afholdt 5 rowfit søndage, den sidste på næste søndag kom og vær med. Jeg har selv stået for svømningen hver tirsdag. Vi har gennemsnitlig været 10 roere, som er blevet helt rene, fået motion og hyggeligt samvær. Vi har valgt at overgive søndags roture til Inriggerudvalget, så vi kan koncentrere os om de øvrige arrangementer. Den kommende sæson er følgende planlagt eller under planlægning. 12. April vil Jens hjælpe kajakfolket godt i gang med sæsonen. Samtidigt tager Marianne og jeg ud inriggerne og træner rotag og kommandoer og skift i bådene. Vi slutter med en kop kaffe og kage om eftermiddagen. 6. Og 7. Juni inviterer Anne til roning i Rødvig og rundvisning i deres sommerhus. 13. Og 14. Juni kan man komme til Struer og feste. 28. Juni er der familiedag, hvor alle kan komme ud og lege på vandet, grille og der skal døbes nye roere. 16. August inviterer vi til rotur med formiddagskaffe på stranden ved Svaleklint, kajakfolket ror herefter med Jens op ad Værebro å, men inriggerne ror videre. 28. August er det til måneskinstur. Vi håber rigtig mange både kajakker og inriggere vil deltage. Aktivitetsudvalget

18 3. Fremlæggelse af regnskab Torkild B. Dalgaard Regnskabet er godkendt på generalforsamlingen. Se regnskab nedenfor.

19

20

21

22

23

24

25

26 4. Behandling af indkomne forslag Under pkt. 4 foreslår bestyrelsen følgende ændring af teksten i klubbens vedtægter indkaldes med mindst 3 ugers varsel ved skriftlig eller elektronisk meddelelse til medlemmerne.--- Den øvrige tekst i 10 forbliver uændret. Forslaget omkring ændring af tekst i klubbens vedtægter er vedtaget på generalforsamlingen 5. Valg af bestyrelse jvf. 8. Valg af bestyrelse jf. 8. Følgende er på valg: Næstformand Christian M. Laustsen modtager genvalg Formand for Bro- og Husudv. Leif G. Jensen modtager genvalg Formand for Kajakudvalget Claes Wilhelmsen modtager genvalg Christian Laustsen Genvalgt for 2 år som næstformand Leif G. Jensen Genvalgt for 2 år som formand for Bro- og Husudv Claes Wilhelmsen Genvalgt for 2 år som formand for Kajakudvalget

27 6. Nedsættelse af Aktivitetsudvalg, Inriggerudvalg, Kajakudvalg samt Hus- og broudvalg. Kajakudvalg 2015: Formand: Claes Wilhelmsen Udvalgsmedlemmer: Heidi Tvede Vivi Madsen Britta Have Hornuff Inriggerudvalg 2015: Formand: Tine Friis Udvalgsmedlemmer: Leo Nøhr Knud Enna Torben V. Petersen Anne Ulendorf Berit Zinglersen Aktivitetsudvalg 2015: Formand: Knud Enna Udvalgsmedlemmer: Jonna Nøhr Lisbeth Low Gerda Errild Jens Lund Vinther Marianne Larsen Hus- og Broudvalg 2015: Formand: Leif G. Jensen Udvalgsmedlemmer: Tom Zinglersen Hans Svendsen

28 Kent Maden René Brouer Jette Lund Benny Rosenberg 7. Valg af revisorer Følgende er på valg: Som revisorer: Tom Zinglersen og Philip Low Som revisorsuppleant: René Brouer Valg af revisorer Som revisorer: Johnny Aas og Philip Low Som revisorsuppleant: Renè Brouer 8. Nedsættelse af ad hoc udvalg Der er ikke nedsat ad hoc udvalg 9. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent. Fastsættelse af kontingent 2015 Bestyrelsen foreslår kontingentet hævet fra 1.150,- kr. til 1.200,- kr. Årlig for seniorer og uændret til 600,- kr. årligt for juniorer. Kontingentet for passive medlemmer foreslås ligeledes uændret til 150,- kr. årligt. Forslaget er vedtaget på generalforsamlingen Oplæg til budget 2015 Der er ikke planlagt indkøb af nyt materiel i 2015.

29 Der er ikke planlagt indkøb af nyt materiel i Der hensættes kr til nyt klubhus Budgettet er godkendt på generalforsamlingen.

30 10. Eventuelt. På generalforsamlingen var der en god diskussion blandt de fremmødte. Diskussionerne omfattedefølgende områder: - Kajakkurser for nye medlemmer. Claes efterlyser instruktører til at hjælpe med instruktion og kurser for nye medlemmer. Claes ønsker også input til hvordan vi kan tilrettelægge kurser for ny medlemmer fremover. - Jolebåd Leif G. Jensen udlodder 3 flasker god rødvin til den som har roet flest km i Jolebåden i Vinteraktiviter Omfanget og prisen på vinteraktiviteter blev drøftet på mødet. Ingen beslutninger blev truffet ang. Omfang og pris fremadrettet. - Beslutningsprocess / Indkøb af SUP Boards Beslutningsprocessen i bestyrelsen tydeligøres. Beslutningerne som er taget på bestyrelsesmøderne tydeligøres i referaterne fra bestyrelsesmøderne fremover. - Dør og låsesystem Bestyrelsen kigger i øjeblikket på nyt dør og låsesystem til klubben. Dette sker som følge af at det er svært at administrere nøgler til klubben. Dette arbejdes der med i Nyt klubtøj Bestilling af nyt klubtøj til medlemmer vil blive muligt online i starten af 2015 sæsonen.

Generalforsamling I Roklubben

Generalforsamling I Roklubben RONYT Medlemsblad for Frederikssund Roklub Generalforsamling I Roklubben Nr. 01 sæson nr.108 Februar 2016 Bestyrelse Formand Leo Nøhr 4673 1554 Næstformand Christian Laustsen 2282 0535 Hovedkasserer Torkild

Læs mere

en er i gang hvem tager isbjørnen?

en er i gang hvem tager isbjørnen? RONYT Medlemsblad for Frederikssund Roklub Glædelig jul og godt nytår Vinterroningen en er i gang hvem tager isbjørnen? Nr. 04 sæson nr.107 December 2014 Bestyrelse Formand Leo Nøhr 4673 1554 Næstformand

Læs mere

Medlemsblad for Frederikssund Roklub. Formandsskifte efter 25 år

Medlemsblad for Frederikssund Roklub. Formandsskifte efter 25 år RONYT Medlemsblad for Frederikssund Roklub Formandsskifte efter 25 år Nr. 02 sæson nr.106 Maj 2014 Bestyrelse Formand Leo Nøhr 4673 1554 Næstformand Christian Laustsen 2463 4025 Hovedkasserer Torkild B.

Læs mere

Skelskør Roklub, referat af generalforsamling den 26/ på Skælskør Bibliotek.

Skelskør Roklub, referat af generalforsamling den 26/ på Skælskør Bibliotek. Skelskør Roklub, referat af generalforsamling den 26/2 2016 på Skælskør Bibliotek. Formanden bød velkommen og foreslog Max Hansen som dirigent. Max blev valgt. Arne Binderup blev valgt som referent. Flemming

Læs mere

Familiedag med dåb og mange aktiviteter

Familiedag med dåb og mange aktiviteter RONYT Medlemsblad for Frederikssund Roklub Familiedag med dåb og mange aktiviteter Nr. 03 sæson nr.106 Oktober 2014 Bestyrelse Formand Leo Nøhr 4673 1554 Næstformand Christian Laustsen 2463 4025 Hovedkasserer

Læs mere

Følgende dagsordenen i følge vedtægterne 8:

Følgende dagsordenen i følge vedtægterne 8: Referat af generalforsamling afholdt d. 16. november 2014 kl. 13.30 i Restaurant Marina med ca. 80 deltagere. (repræsentanter for vinterbaderne er inviteret med). Følgende dagsordenen i følge vedtægterne

Læs mere

Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Tirsdag den 28. februar 2017 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende

Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Tirsdag den 28. februar 2017 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Tirsdag den 28. februar 2017 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende Ifølge klubbens vedtægter er dagsordenen: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 1 Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 Dagsorden + referat Formanden Michael Thaarup byder velkommen til klubbens ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen er Skagen Havkajakklubs

Læs mere

STANDERSTRYGNING og generalforsamlinger

STANDERSTRYGNING og generalforsamlinger Søndag d. 16. november 2014 fra kl 11.45 inviteres til STANDERSTRYGNING og generalforsamlinger Kl. 11.45 Kl. 12.15 Kl. 12.30 Kl. 13.30 Generalforsamling for Mastehuslauget i klubhuset Standerstrygning

Læs mere

Ad 3) Forelæggelse af det reviderede regnskab for 2011 til godkendelse.

Ad 3) Forelæggelse af det reviderede regnskab for 2011 til godkendelse. Referat af generalforsamling i Tange Roklub onsdag den 8. februar 2012 i klubhuset DAGSORDEN IFLG. VEDTÆGTERNE 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Arbejdsdag: godt fremmøde. Vi skal drøfte, om der eventuelt skal være flere arbejdsdage om året.

Arbejdsdag: godt fremmøde. Vi skal drøfte, om der eventuelt skal være flere arbejdsdage om året. Efterårsgeneralforsamlingen 2010 Dagsorden efter lovene: 1) Valg af dirigent. 2) Orientering om medlemmers bemærkninger til referat fra forårsgeneralforsamlingen, jf. 9. 3) Formanden aflægger beretning

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 25.01.2010 kl. 19.00 Deltagere: Klubben har pt. 24 medlemmer. Heraf deltog 17 medlemmer i generalforsamlingen. Dagsorden. Der var

Læs mere

Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling torsdag den 18. marts 2010, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup.

Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling torsdag den 18. marts 2010, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling torsdag den 18. marts 2010, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. 19. marts 2010 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden beretning 3.

Læs mere

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt.

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt. Referat af generalforsamling mandag d. 9. marts 2015 kl. 1700 i Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afviklet hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen. Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard

Læs mere

Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling mandag den 16. marts 2009, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup.

Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling mandag den 16. marts 2009, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling mandag den 16. marts 2009, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. 20. marts 2009 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden beretning 3. Regnskab

Læs mere

Skelskør Roklub Tidende Nr Årgang

Skelskør Roklub Tidende Nr Årgang Skelskør Roklub Tidende Nr. 1 2017 46 Årgang Skælskør Roklub 1917-2017 Skelskør Roklubs bestyrelse 2016 / 17 Formand Margit Geil. Bülowsvej 10 4230 Skælskør. Tlf. 20 14 42 30 margitg@hotmail.dk Kasserer

Læs mere

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Fremmødte: 74 Stemmeberettigede: 53 heraf fuldmagter: 2 Dagsorden 1. Valg af dirigent a. Tommy Due Jensen foreslås som dirigent. Tommy blev valgt. Generalforsamlingen

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I NIVÅ KAJAKKLUB

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I NIVÅ KAJAKKLUB REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I NIVÅ KAJAKKLUB ONSDAG DEN 8. FEBRUAR KL. 19.00. Til stede: Jørgen Bache, Carsten Enevold, Eva Gehrke, Flemming Kehr, Lars Ulrik Larsen og Lisbet Praëm. Dagsorden Pkt. 1 Konstituering

Læs mere

www.riberoklub.dk Nyhedsbrev nr. 1, 10/3 2013 Det meste er som det plejer, men der er også meget, der er forandret i roklubben!

www.riberoklub.dk Nyhedsbrev nr. 1, 10/3 2013 Det meste er som det plejer, men der er også meget, der er forandret i roklubben! Det meste er som det plejer, men der er også meget, der er forandret i roklubben! Alt det nye bliver præsenteret på MEDLEMSMØDET ALLEREDE NU PÅ TIRSDAG DEN 12. MARTS KL. 19.00-21.00 I KLUBHUSET. Dagsorden

Læs mere

Kajakklubben NOVA Strandparksvej 40, Hellerup Havn, 2900 Hellerup, tlf.: ,

Kajakklubben NOVA Strandparksvej 40, Hellerup Havn, 2900 Hellerup, tlf.: , Referat af generalforsamling i Kajakklubben NOVA Afholdt i: klubhuset i Kajakklubben NOVA Dato: Søndag den 30. marts 2008 kl. 15.00 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Kassereren aflægger regnskab

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Mødet blev afholdt kl. 19.00 i Samlingssalen, H. C. Andersens vej 24, Næstved. Formand Jesper Poulsen bød velkommen til

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

ATLETKLUBBEN VIKING KASTRUP. Stiftet 20. november 1951 Medlem af Dansk Vægtløftningsforbund & Danmarks Idrætsforbund

ATLETKLUBBEN VIKING KASTRUP. Stiftet 20. november 1951 Medlem af Dansk Vægtløftningsforbund & Danmarks Idrætsforbund Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling tirsdag den 8. april 2008, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden beretning 3. Regnskab 2007 samt

Læs mere

Orientering om løst og fast fra formanden

Orientering om løst og fast fra formanden Orientering om løst og fast fra formanden I stedet for at sende en masse enkelte informationer ud, har jeg samlet det hele i dette skriv, som optakt til medlemsmødet onsdag den 28. september, kl. 19 i

Læs mere

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet.

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens

Læs mere

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent.

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent. Referat af generalforsamling for Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afholdt torsdag d. 26. marts 2009 kl. 1700 hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen, Sankt Knudsvej 2, 3., 1903 Frederiksberg

Læs mere

Randers Bridgeklub af Klubnyt Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016

Randers Bridgeklub af Klubnyt Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016 Klubnyt 2017-2018 Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016 www.randersbridgeklub.dk Program for den 85. turneringssæson 2017-2018 Mandage: Start

Læs mere

Generalforsamling 2013 - Holte Roklub Torsdag den 6. februar 2014 kl. 19.00 i klubbens lokaler.

Generalforsamling 2013 - Holte Roklub Torsdag den 6. februar 2014 kl. 19.00 i klubbens lokaler. Generalforsamling 2013 - Holte Roklub Torsdag den 6. februar 2014 kl. 19.00 i klubbens lokaler. Referat fra ordinær generalforsamling i Holte Roklub. Torsdag d. 6. februar 2014 kl. 19.00 Antal fremmødte:

Læs mere

Nyhedsbrev juli 2013

Nyhedsbrev juli 2013 Nyhedsbrev juli 2013 Nyhedsbrevene bliver udsendt ca. den 1. april, 1. juli, 1. oktober og 1. december. Der modtages meget gerne indlæg m.v. til vores nyhedsbreve. Redaktion for dette nyhedsbrev: Torben

Læs mere

Eurasier Klub Danmark

Eurasier Klub Danmark Eurasier Klub Danmark Stiftet den 09. september 2007 Samarbejdende specialklub med Dansk Kennel Klub Referat af: Generalforsamling i Eurasier Klub Danmark Tid: 31. maj 2014, kl. 17.00 Sted: Kennel Tværskov,

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup info@kofukan.dk / www.ballerup-karate.dk

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup info@kofukan.dk / www.ballerup-karate.dk Generalforsamling Mandag d. 23. marts 2009 Tilstede: Bestyrelsen og x medlemmer Dagorden 1. Valg af dirigent og referat 2. Bestyrelsens beretning for 2008 3. Forlæggelse og godkendelse af regnskab 2008

Læs mere

Grundejerforeningen. Digevang

Grundejerforeningen. Digevang Grundejerforeningen Digevang Referat af grundejerforeningen Digevangs årlige generalforsamling, der tirsdag den 26. februar 2013 kl. 19.00 blev afholdt i mødelokaltet på 1. sal i Nøragersmindecenteret.

Læs mere

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010 Generalforsamling Grundejerforeningen Stangkjær 25. marts 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 4. Forslag fra medlemmer og bestyrelse

Læs mere

Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Onsdag den 25. februar 2015 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende

Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Onsdag den 25. februar 2015 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Onsdag den 25. februar 2015 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende Ifølge klubbens vedtægter er dagsordenen: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Tirsdag den 25. oktober 2016 kl i Werner (kantinen) Borupvang 9, Ballerup.

Tirsdag den 25. oktober 2016 kl i Werner (kantinen) Borupvang 9, Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Tirsdag den 25. oktober 2016 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Preben Elle Hansen oplyste, at bestyrelsen foreslog Søren D. Sørensen som dirigent.

Preben Elle Hansen oplyste, at bestyrelsen foreslog Søren D. Sørensen som dirigent. 1 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I VISENS VENNER I TAASTRUP (VVT) ONSDAG DEN 2. MARTS 2016 KL. 19.00 I STORE SAL I MEDBORGERHUSET, TAASTRUP HOVEDGADE 71, 2630 TAASTRUP. Formand Preben Elle Hansen

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013

Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013 Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013 Den ordinære generalforsamling 2013 for Dansk Accent Klub blev afholdt søndag den 3. februar kl. 11.00 i Roskilde Sejlklubs klubhus i Roskilde havn. 1.

Læs mere

Generalforsamling 19. november 2014

Generalforsamling 19. november 2014 Generalforsamling 19. november 2014 Nappedam Bådelaug 1. Valg af dirigent Dagsorden i henhold til vedtægter 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år, samt fremlæggelse af planer for det kommende år.

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

TELE Veteran. Veteranklubben i Tele-post Greenland. Referat af. Generalforsamlingen d. 1. september 2012 KOBÆK STRAND KONFERENCECENTER

TELE Veteran. Veteranklubben i Tele-post Greenland. Referat af. Generalforsamlingen d. 1. september 2012 KOBÆK STRAND KONFERENCECENTER TELE Veteran Veteranklubben i Tele-post Greenland Referat af Generalforsamlingen d. 1. september 2012 på KOBÆK STRAND KONFERENCECENTER Generalforsamlingen blev påbegyndt lidt over 1500 efter indtagelse

Læs mere

POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN FODBOLDAFDELINGEN.

POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN FODBOLDAFDELINGEN. PI Fodbold POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN FODBOLDAFDELINGEN. Medlemsmøde i fodboldafdelingen lørdag d. 30. januar 2016 kl. 1415 i Valby hallen. DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af stemmeudvalg.

Læs mere

Generalforsamling 2015 - Holte Roklub Torsdag den 19. februar 2015 kl. 19.00 i klubbens lokaler.

Generalforsamling 2015 - Holte Roklub Torsdag den 19. februar 2015 kl. 19.00 i klubbens lokaler. Generalforsamling 2015 - Holte Roklub Torsdag den 19. februar 2015 kl. 19.00 i klubbens lokaler. Referat fra ordinær generalforsamling i Holte Roklub. Torsdag d. 19. februar 2015 kl. 19.00 Antal fremmødte:

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde, tirsdag d. 11. september 2012

Referat af Bestyrelsesmøde, tirsdag d. 11. september 2012 Referat af Bestyrelsesmøde, tirsdag d. 11. september 2012 Til stede: Bjørn Ejlersen, Jesper Lorentzen, Susanne Mainz, Dan Guldhammer, Niels Høgfeldt, Michael Jacobsen, Nina Ravn Meden Referatet af bestyrelsesmødet

Læs mere

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10.

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Fremmødte: Keld, Erik, Vibeke, Ole, Gerner, Peter og Ivan.

Læs mere

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 Referat fra hovedgeneralforsamling Tirsdag den 24. marts 2009 kl. 19.00 i klubhuset Dagsorden:

Læs mere

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen havde

Læs mere

Dagsorden for konstituerende bestyrelsesmøde 3 marts 2016 kl

Dagsorden for konstituerende bestyrelsesmøde 3 marts 2016 kl Dagsorden for konstituerende bestyrelsesmøde 3 marts 2016 kl. 19.00 Til stede var Gitte, Jacob, Jørgen, Carl, Carl Anker, Mogens, Nils Bo og Henrik. Afbud fra Aksel. 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden

Læs mere

Formøde, den 7. december 2011

Formøde, den 7. december 2011 Formøde, den 7. december 2011 Deltagere fra bestyrelsen: Ove Pedersen, Christian Svejgaard, Rasmus Rosenkvist, Sven Lyster, Joan Lindholdt, Tine Christensen, Dan R. Petersen, Peter Steffensen, Mads- Peter

Læs mere

Generalforsamling Fredag d.24.februar på Biblioteket

Generalforsamling Fredag d.24.februar på Biblioteket Skelskør Roklub Tidende Nr. 1. 2012 41 Årgang Generalforsamling Fredag d.24.februar på Biblioteket Formand/Havkajakudvalg. Søren Hansen. Ærtebjergvej 89. 4230 Skælskør. Tlf. 40 82 48 03 erduvimmer@yahoo.dk

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Tirsdag 14/4-2015

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Tirsdag 14/4-2015 Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Tirsdag 14/4-2015 Deltagere: Kim, Rene, Mikkel og Maybritt. Casper var fordi for at orientere om et af punkterne. Afbud fra Lars. Referent: Maybritt Dagsorden:

Læs mere

Afholdt d. 18/11 2012 der bespises ca. 35 deltagere.

Afholdt d. 18/11 2012 der bespises ca. 35 deltagere. Referat af generalforsamling Afholdt d. 18/11 2012 der bespises ca. 35 deltagere. Med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Beretninger a. Formanden b. Udvalgene 4. Regnskab/budget

Læs mere

KFK Generalforsamling 2014. Referat

KFK Generalforsamling 2014. Referat 1 KFK Generalforsamling 2014. Referat Tilstede fra bestyrelsen: Henry Pedersen Torben Lund Jensen Per Knudsen Dan Saugstrup Ole Bruun Thomas Stark Afbud fra bestyrelsen: Jens Behrens Antal stemmeberettigede:

Læs mere

02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING. i Holluf Pile Tornbjerg IF. Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent.

02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING. i Holluf Pile Tornbjerg IF. Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING i Holluf Pile Tornbjerg IF Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Carlo Vajhøj bød velkommen. Da ingen ønskede at være dirigent, indvilgede

Læs mere

Vedtægter for Ribe Roklub

Vedtægter for Ribe Roklub Vedtægter for Ribe Roklub Ændret 12/11 2013 1 Klubbens navn er Ribe Roklub og klubben er hjemmehørende i Ribe i Esbjerg Kommune. Klubbens formål er rosportens fremme under Dansk Forening for Rosport (DFfR)

Læs mere

Generalforsamling d 2/2 2015

Generalforsamling d 2/2 2015 Generalforsamling d 2/2 2015 Dagorden: 1) Valg af dirigent: Bjarne Boe Nielsen og referent: Maria Sund 2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år. Se den her 3) Fremlæggelse af regnskab, side 1 og side

Læs mere

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Punkt 1: Valg af a) Dirigent b) Referent c) Bisidder d) 2 stemmetællere Inger Christensen, formand for Aalborg Tegnsprogsforening

Læs mere

Formøde den 22. september 2009

Formøde den 22. september 2009 Formøde den 22. september 2009 Deltagere fra bestyrelsen: Tine Christensen, Sven Lyster, Dan R. Petersen, Peter Steffensen, Mads-Peter K. Engelhardt (ref.) Dagsorden: 1) Kommentarer til referatet fra seneste

Læs mere

Kajakklubben Vikingen Silistria.

Kajakklubben Vikingen Silistria. Kajakklubben Vikingen Silistria. Referat af bestyrelsesmøde den 11. september 2007 kl. 1915 Hos Ejlev Kuur, Egevænget 28, 8310 Tranbjerg. Tilstede: Mariann, Hans Henrik, Ejlev, René og Jacob. Afbud fra

Læs mere

Vedtægt for HADSUND ROKLUB

Vedtægt for HADSUND ROKLUB Vedtægt for HADSUND ROKLUB Roning En livsstil. 1 Gældende Love Forslag til ny vedtægt 1. Foreningens navn er Hadsund Roklub. Dens hjemsted er Hadsund i Mariagerfjord kommune. 2. Hadsund Roklubs formål

Læs mere

Generalforsamling 12. april 2015 kl. 11.00 Skolestuen, Græse Gl. Skole

Generalforsamling 12. april 2015 kl. 11.00 Skolestuen, Græse Gl. Skole Generalforsamling 12. april 2015 kl. 11.00 Skolestuen, Græse Gl. Skole Tilstede: Niels Sander Jeanette Johnsen Thøger Kristoffersen Ulla Kristoffersen Daniel Kristoffersen Gitte Flindt Gert Flindt Jan

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i CMO

Referat af ordinær generalforsamling i CMO Referat af ordinær generalforsamling i CMO Afholdt lørdag den 1. februar i selskabslokalerne hos Alfred og Camilla på Rugårdsvej På grund af stor tilslutning til generalforsamlingen, 50 tilmeldte ud af

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling Onsdag den 26. marts Formand Per Sørensen bød velkommen kl. 19. - Vi var 25 fremmødte. Ad. 1: Valg af dirigent, referent og stemmetællere Klaus Roos blev valgt til dirigent

Læs mere

Dorthe Pedersen og Claus Christiansen blev foreslået som stemmetællere, og Uffe Rasmussen foreslået som referent. Der var ingen indvendinger herimod.

Dorthe Pedersen og Claus Christiansen blev foreslået som stemmetællere, og Uffe Rasmussen foreslået som referent. Der var ingen indvendinger herimod. Referat af ordinær generalforsamling i Roskilde Roklub, d. 7. marts 2011 Der var 70 fremmødte medlemmer med stemmeret. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Hans Jørgen Bendixen. Forslaget blev godkendt.

Læs mere

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec.

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. 18. NYHEDSBREV 14. december 2011 Ad. 5. Forslag fra bestyrelsen: Ad. 5.1 Forslag til vedtægtsændringer

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Referat generalforsamling på Møllebakkeskolen d. 28.02.2013

Referat generalforsamling på Møllebakkeskolen d. 28.02.2013 Referat generalforsamling på Møllebakkeskolen d. 28.02.2013 Referent: Lone 1. Valg af dirigent: Morten 2. Bestyrelsen aflægger beretning: Tina (se separat) Beretningen lagde op en efterfølgende diskussion,

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling Onsdag den 20. november 2013 kl. 19:00 i klubhuset

Referat fra ordinær generalforsamling Onsdag den 20. november 2013 kl. 19:00 i klubhuset Snekkersten Skotterup Sejlklub Strandvejen 71C, 3070 Snekkersten. www.sssejlklub.dk Referat fra ordinær generalforsamling Onsdag den 20. november 2013 kl. 19:00 i klubhuset 1. Valg af dirigent Per Reinholdt

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014.

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014. NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2014. I dette nummer: Bestyrelsen Indkaldelse til generalforsamling Regnskab 2013 Budget 2014 Året i billede og tekst af Bente. Kalenderen Formandens side Bestyrelsen: Formand:

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning 3. Forslag til vedtægtsændring 4. Forslag fra bestyrelsen

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

Formandsberetning for 2014 og lidt 2015.

Formandsberetning for 2014 og lidt 2015. Formandsberetning for 2014 og lidt 2015. Denne beretning burde have været udsendt elektronisk inden dette møde. Dette har et flertal i den siddende bestyrelse ikke ønsket alligevel så derfor bliver fremlæggelsen

Læs mere

Kirke Hyllinge Antennelaug DK 4070 Kirke Hyllinge

Kirke Hyllinge Antennelaug DK 4070 Kirke Hyllinge Referat fra ordinær generalforsamling Torsdag den 27. marts 2008 kl. 19.00 i Karleby Forsamlingshus, Karlebyvej 177, Store Karleby, 4070 Kirke Hyllinge. Antal fremmødte: 51 medlemmer, 6 bestyrelsesmedlemmer,

Læs mere

Stk. 3 Optagelse som passivt medlem sker ved henvendelse til bestyrelsen eller ved ændring af medlemskab jf. 3.

Stk. 3 Optagelse som passivt medlem sker ved henvendelse til bestyrelsen eller ved ændring af medlemskab jf. 3. VEDTÆGTER FOR TOLO ROKLUB (Tolo Rowing Club) 1 NAVN OG FORMÅL. Foreningens navn er TOLO ROKLUB (Tolo Rowing Club). Foreningens formål er at fremme rosport, herunder muligheden for at dyrke roning i udstationerede

Læs mere

Tilstedeværende: Christian Høybye (CH), André W. Kobberholm (AWK), Mikkel Z. Pedersen (MZP), Louise G. Thystrup (LGT)

Tilstedeværende: Christian Høybye (CH), André W. Kobberholm (AWK), Mikkel Z. Pedersen (MZP), Louise G. Thystrup (LGT) Referat af bestyrelsesmøde 11/3-2015 Tilstedeværende: Christian Høybye (CH), André W. Kobberholm (AWK), Mikkel Z. Pedersen (MZP), Louise G. Thystrup (LGT) Fraværende: Søren B. Sparre (arbejde), Jonas Andersson

Læs mere

Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T. Bremensgade 30-34

Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T. Bremensgade 30-34 Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T Bremensgade 30-34 År 2007, den 13. marts kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen

Læs mere

Klub 60+ Pensionistforening for tidligere medarbejdere i Fødevareministeriet og for nuværende 60+ medarbejdere

Klub 60+ Pensionistforening for tidligere medarbejdere i Fødevareministeriet og for nuværende 60+ medarbejdere Klub 60+ Pensionistforening for tidligere medarbejdere i Fødevareministeriet og for nuværende 60+ medarbejdere Dato: 17. september 2017 Til medlemmerne af Klub 60+ Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Læs mere

nklah Dagsorden: 2. Bestyrelsens beretning

nklah Dagsorden: 2. Bestyrelsens beretning nklah ProjekVTema Tid og sted Generalforsamling Ballerup den 1. november 2011 Fordeler Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Referat: Kajakklubben Strømmen

Referat: Kajakklubben Strømmen Referat: Kajakklubben Strømmen Mødegruppe: Bestyrelsesmøde 7 sæson 2006/07 Dato: Mandag 4. september 2006 kl. 19:00 22:00 Sted: Klubhuset Indkaldte deltagere: Mogens K Hansen, MH Christian Alnor, CA Bjørn

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Frederikssund Roklub Stiftet 29.- maj 1908. Love

Frederikssund Roklub Stiftet 29.- maj 1908. Love Frederikssund Roklub Stiftet 29.- maj 1908 Love Revideret 2015 1 1. Klubbens navn er "Frederikssund Roklub", og dens formål er at give medlemmerne adgang til at dyrke rosport og kano- og kajaksport under

Læs mere

TANGLOPPEN Medlemsblad for Ishøj Roklub

TANGLOPPEN Medlemsblad for Ishøj Roklub TANGLOPPEN Medlemsblad for Ishøj Roklub 26. årgang Juli 2010 Nr. 6 Sommeraften Rigtig god ro-sommer www.ishoj-roklub.dk 1 Ishøj Roklub Stiftet 16. oktober 1983 Medlem af Dansk Forening for Rosport under

Læs mere

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner 7. februar 2012 side 2-4 side 5 Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner Referat fra generalforsamling i Hjallerup

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 1. Valg af dirigent Dan Faber Madsen blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med

Læs mere

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Side 1/5 Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Før selve referatet

Læs mere

INFO fra kajakudvalget

INFO fra kajakudvalget INFO fra kajakudvalget Brejning Bådklubs kajakudvalg december 2013 Vi vil forsøge at nå mere ud til vores medlemmer. Derfor vil vi med jævne mellemrum udsende et infobrev med oplysninger om bl.a. udvalgets

Læs mere

1. Ordinær generalforsamling d. 30. april 2014 for Kano og Kajakklubben S8

1. Ordinær generalforsamling d. 30. april 2014 for Kano og Kajakklubben S8 1. Ordinær generalforsamling d. 30. april 2014 for Kano og Kajakklubben S8 Der er 65 medlemmer til stede Formanden Ole Lyd Nielsen byder velkommen 1) valg af dirigent og referent - Kristian (Kiks) er dirigent.

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 2-2010 mandag d. 22. februar kl. 18.00

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 2-2010 mandag d. 22. februar kl. 18.00 FREDERIKSSUND GOLFKLUB Forslag Referat fra bestyrelsesmøde nr. 2-2010 mandag d. 22. februar kl. 18.00 Deltagere: Leif Tullberg, John Gothjelpsen, Henrik Helt, Mette Overby, Andy McCourt, Flemming Gottschalck.

Læs mere

Medlemsblad nr. 2-2012

Medlemsblad nr. 2-2012 Medlemsblad nr. 2-2012 Indhold i dette blad Generalforsamlingen 2012 Afriggerstævne Indlæg af Anette Stenberg Generalforsamlingen 2012 Generalforsamlingen startede med en kort præsentation af alle fremmødte.

Læs mere

Generalforsamling fynsjagtrideklub 5/2-2015

Generalforsamling fynsjagtrideklub 5/2-2015 Generalforsamling fynsjagtrideklub 5/2-2015 Der var mødt 28 stemmeberettiget medlemmer op. Formand Mogens Brandt byder alle fremmødte medlemmer velkommen. 1. Valg af dirigent - Bestyrelsen forslår Lars

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 24. marts 2007 MØDEREFERAT Dato: 14. marts 2007 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 14 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 11. maj 2015 Referat af: Kombineret bestyrelsesmøde og ordinært repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Lundebjerggård Mødedato

Læs mere

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 4, maj 2010 29. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 4, maj 2010 29. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 4, maj 2010 29. årgang Rotur på fjorden 10. april 2010 Læs inde i bladet... Formandens hjørne Roklubbens 110 års fødselsdag Morgenroture Søndagslangture Sea

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere