Referat fra generalforsamling i Frederikssund Roklub. Afholdt d. 15. marts Referent Christian M. Laustsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra generalforsamling i Frederikssund Roklub. Afholdt d. 15. marts 2015. Referent Christian M. Laustsen"

Transkript

1 Referat fra generalforsamling i Frederikssund Roklub Afholdt d. 15. marts 2015 Referent Christian M. Laustsen

2 Indholdsfortegnelse Indkaldelse til Generalforsamling... 3 Referat Generalforsamling 15 Marts Registrering af stemmeberettigede Valg af Dirigent Formandens beretning... 5 Beretning fra udvalgene Inrigger udvalget Tine Friis Kajakudvalget Claes Wilhelmsen Hus og Bro- udvalget Leif G. Jensen Aktivitetsudvalget Knud Enna Fremlæggelse af regnskab Torkild B. Dalgaard Behandling af indkomne forslag Valg af bestyrelse jvf Nedsættelse af Aktivitetsudvalg, Inriggerudvalg, Kajakudvalg samt Hus- og broudvalg Valg af revisorer Nedsættelse af ad hoc udvalg Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent Fastsættelse af kontingent Oplæg til budget Eventuelt

3 Indkaldelse til Generalforsamling Generalforsamling i klubben Kl. 09:45 Registrering af stemmeberettigede begynder. Kl. 10:15 (præcis) Generalforsamlingen starter. Kl. 12:30 (cirka) generalforsamlingen slutter og der serveres pølser med brød. Kl. 13:45 (cirka) arrangementet slutter Dagsordenen for den ordinære generalforsamling er følgende: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af regnskab. 4. Behandling af indkomne forslag. 5. Valg af bestyrelse jvf Nedsættelse af Aktivitetsudvalg, Inriggerudvalg, Kajakudvalg samt Hus- og broudvalg. 7. Valg af revisorer. 8. Nedsættelse af ad hoc udvalg. 9. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent. 10. Eventuelt. Bemærkninger til dagsordenen: Ad. 4 behandling af indkomne forslag. Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen (stilet til formanden) i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse (jf. 10). Forslaget skal være underskrevet af forslagsstilleren. Sidste frist er fredag den 27. februar 2015 med posten til: Frederikssund Roklub v/ Leo Nøhr, Stendyssevej 3 Gundsømagle, 4000 Roskilde eller pr. - Evt. forslag skal derefter fremsendes til medlemmerne senest 8 dage før generalforsamlingen. Under pkt. 4 foreslår bestyrelsen følgende ændring af teksten i klubbens vedtægter indkaldes med mindst 3 ugers varsel ved skriftlig eller elektronisk meddelelse til medlemmerne.--- Den øvrige tekst i 10 forbliver uændret. Ad. 5 Valg af bestyrelse jf. 8. Følgende er på valg: Næstformand Christian M. Laustsen modtager genvalg Formand for Bro- og Husudv. Leif G. Jensen modtager genvalg Formand for Kajakudvalget Claes Wilhelmsen modtager genvalg Ad. 7 Valg af revisorer. Følgende er på valg: Som revisorer: Tom Zinglersen og Philip Low Som revisorsuppleant: René Brouer Ad. 9 Fastsættelse af kontingent

4 Bestyrelsen foreslår kontingentet hævet fra 1.150,- kr. til 1.200,- kr. Årlig for seniorer og uændret til 600,- kr. årligt for juniorer. Kontingentet for passive medlemmer foreslås ligeledes uændret til 150,- kr. årligt. Praktiske oplysninger: Der serveres gratis kaffe/te. Øl og vand kan købes til de sædvanlige favorable priser. Efter generalforsamlingen (kl. ca ) vil der traditionen tro blive serveret pølser med brød. Arrangementet slutter kl. ca På bestyrelsens vegne Leo Nøhr Formand

5 Referat Generalforsamling 15 Marts 2015 Registrering af stemmeberettigede 29 aktive og 1 passiv medlem deltog på generalforsamlingen 1. Valg af Dirigent Bøje Pommer valgt som dirigent. 2. Formandens beretning Beretning ved generalforsamlingen i roklubben d. 15. Marts 2015 Det var så mit første år som formand i klubben og dermed også min første beretning. Det har været et fuldstændig og helt normalt ro år, hvor vi har roet en del km i både inriggere og kajakker, det er ikke så mange år siden vi satte overliggeren ved km i sæsonen. Det har passeret hvert år siden. Statistik: Inrigger km Kajak/kano km Klub km totalt Året har for mit vedkommende været præget af en del mødevirksomhed i kommunen og diverse interessegrupper. Kommunen fordi der er mange forandringer omkring den måde vi fremadrettet skal kommunikere med kommunen på. Eksempelvis er lokalefordelingen gjort fuldt digital. Tidligere skrev vi til en ansat i kommunen. Der har været møder med kommunen omkring den nye skolereform og det der i loven betegnes, som åben skole. Åben skole går i sin enkelhed ud på, at foreningerne indleder et samarbejde med skolerne omkring deres sport, med instruks i sporten og andre projekter. Det er klubberne der skal levere trænere og instruktører, hvordan det i praksis kommer til at falde ud er svært sige her og nu. Det er nyt for skolerne og det er nyt for klubberne. Via DFfR har vi indledt et samarbejde med Ådalens skole, der viste interesse for DFfR s projekt Robattle flere unge i dansk roning. Projektet går ud på at eleverne skal ro km i roergometer med flyvende udskiftninger. Efterfølgende skal de på besøg i klubben, hvor vi fra DFfR får stillet en trailer til rådighed med EDON både. Det vil selvfølgelig stille krav til os om levering af instruktør og trænere. Kommunen har også holdt møder med foreningerne om fundraising, hvordan skaffer man penge til diverse projekter, byggeri af bl. a. nye klubfaciliteter. Det er jo helt klart et område der interesserer os, fordi vi jo fortsat har en vision om at udvide klubhuset. Vi præsenterede kommune for vores gamle projekt med udvidelse af klubhuset her på Kalvøen Vi blev sendt tilbage med en opgave,

6 netop at forbedre prospektet og få det opdateret, samtidig foreslog kommunen os også at overveje andre muligheder end at udvide det nuværende klubhus. De havde nemlig været i dialog med ejeren af Kalvøen og tilbudt ham et mageskifte, så kommunen kom til at eje den grund roklubben ligger på, men det var han desværre ikke interesseret i. Gennem at vi deltager i FNI s havnebads projekt, det gø vi for at følge lidt med i hvad der foregår rundt om havnen og i nærområdet til klubben. I den gruppe fik vi kontakt til Arkitekt Jacques Duelund fra Mangor og Nagel, der jo grundet sit arbejde, har meget god fod på det der sker i kommunen af byggeprojekter og lign.. Jacques har givet tilsagn om at indgå i en arbejdsgruppe sammen med bestyrelsen, der kigger på mulighederne, både ved den nuværende klub og andre mulige steder i området.

7

8 Vi kan så stille os spørgsmålet om det er et mål i sig selv at få mere plads, blive flere medlemmer, udvide med andet materiel osv. På det seneste medlemsmøde var det mit klare indtryk, at medlemmerne gerne ser, der sker en udvidelse af klubben, både i henhold til materiel og medlemsantal. Især har vi jo et markant behov for yngre medlemmer i klubben. Vi har i øjeblikket 8 medlemmer i alderen 15-18, næste medlem på fødselsdagslisten er 34 år, men det handler jo primært om plads til materiellet. Bestyrelsen har på de indledende møder i arbejdsgruppen, netop talt om det forhold. I øjeblikket er vi i den situation, at vi lejer lokaler om vinteren til opbevaring og reparation af primært træbådene, havde vi ikke det lejemål ville vi have meget svært ved at reparerer de store inriggerbåde om vinteren. * Vi kan ikke tilbyde, især kajakroerne, opbevaring af private både, som flere af medlemmerne har ytret ønske om. * Vi kan ikke tilbyde roning i havkajak, netop af samme grund pladsproblemer til materiellet. * Vi kan ikke tilbyde kajakpolo, som givetvis ville kunne trække ungdom til. Vi har også set at vinteraktiviteterne bliver udvidet år for år med flere medlemmer, der anvender klubben og materiellet, meget mere end vi så det tidligere, og det kan vi blot være glade for, og vi skal derfor skabe nogle rammer, der gør det muligt at udføre vinteraktiviteterne på en god, fornuftig og sikker måde. Vi vil også gerne have nogle yngre medlemmer til klubben. Yngre medlemmer kræver også en anden type materiel. Materiel der opstår og bliver trendy i en periode, falder bort og bliver afløst af en ny trend, der kræver en anden type materiel. Alting bevæger sig hurtigere og hurtigere rundt om os i samfundet. Den udvikling skal vi være opmærksomme på, og vi bliver nødt at tilpasse os den, hvis vi også vil eksistere om år. Får vi ikke udvidet klubben her, eller bygget en anden klub et andet sted i Frederikssund, kan det betyde at vi på nogle af de nuværende områder må

9 indskrænke materiellet for at få suppleret med noget nyt og andet materiel, der tilgodeser de potentielle nye medlemmers behov og interesser. Det vil ikke være optimalt som jeg ser det. Den samme udfordring har man også set andre klubber derfor dukker der forskellige andre typer materiel op, som man forsøger sig med f. eks.

10 Det er meget svært at spå især om fremtiden, som Storm P. sagde derfor kan/vil det også være svært at vælge fremtidens materiel, finde det der bliver trendy og det der fanger interessen, det er måske slet ikke opfundet endnu vi ved endnu ikke hvad der bliver at vælge imellem, og som Henry Ford sagde, da han udviklede hans berømte Ford T. Havde jeg spurgt folk hvad de ville have. Havde de ikke svaret en bil - men hurtigere heste. Det er jo ikke noget der sker over natten det her, men det er noget vi bliver nødt til at forholde os til. Vi har en voksende medlemsskare i klubben, heldigvis vækst på en god måde, vi vokser stille og roligt år for år, som det fremgår af statistikken.

11 Digitalisering i løbet af 2015 skal bestyrelsen kigge på at ændre på vores kontingentopkrævning, vi er i gang med at se på en aftale med Nets, en nyudviklet webbaseret løsning, der er noget billigere end de tidligere løsninger Nets tilbød. Det har været efterspurgt af medlemmerne længe. Tilskuddet til udsendelse af medlemsblade bliver igen i år beskåret, så derfor vil vi også se på en digital løsning for udsendelse af Ronyt. Hjemmesiden vil også blive ændret til at være mere dynamisk, især i forhold til medlemmernes muligheder for at følge arbejdet i såvel bestyrelse som udvalg. Det gøres ved at hjemmesiden får et medlems login. Så vi kan roligt kalde 2015 for et digitaliseringsår. Christian og jeg tager derfor på et aftenkursus der afholdes af Biblioteksstyrelsen det er dem med tilskuddet. Bestyrelsen indstillede vores tidligere formand gennem 25 år, Gerd Thorsen til årets lederpris, hvilken Folkeoplysningsudvalget valgte at følge. D. 24. Februar var vi ca. 30 medlemmer fra klubben, der overværede at Gerd fik overrakt lederprisen. Samt en masse unge mennesker, der fik overrakt priser og diplomer for deres præstationer i foreningerne, en rigtig god aften

12 Jeg skal hilse fra Gerd, der for første gang i hendes mangeårige medlemskab af roklubben, ikke kan være her i dag, grundet en rund fødselsdag i familien. Jeg har imidlertid fået en mail fra Gerd, der lyder således: * Tak for sidst det var en dejlig aften, og et minde jeg vil bevare længe. Vil du overbringe bestyrelsen min tak for indstillingen og tak til alle medlemmerne for opbakningen. Det varmer meget. Håber I får en god generalforsamling Mange hilsner Gerd Det være så hermed gjort og min del af beretningen nu vil jeg give ordet videre til udvalgsformændene.

13 Beretning fra udvalgene Inrigger udvalget Tine Friis Beretning inrigger udvalget Vi har afholdt 4 møder. 3 korttursstyrmænd helt færdiguddannet, 1 mangler få besøg i havne. Afsluttes i indværende sæson. 1 langtursstyrmand uddannet i vinter teoretisk og skal planlægge en langtur i indværende sæson. 5 nye roere blev uddannet i foråret. Stor og flittig aktivitet på bådholdene igen i år og stor tak til alle og til Knud og Britta til husly og frokost. Vi er stadig meget få medlemmer i inriggerudvalget og 2 medlemmer har andre bestyrelsesposter også. Der har ikke væres respons på de to opråb, der tidligere har været for at få nye medlemmer og jeg håber der en nogen her på generalforsamlingen, der vil byde ind. 12/4-15 afholdes kom godt på vandet ved aktivitetsudvalget og det er en mulighed for inriggerroere til at få fif og råd til finpudsning af roteknikken, både gamle og nye roere, så bak op om dette tilbud! Der afholdes styrmands og instruktørmøde d. 23/3 kl Dagorden bliver: Kaninkursus Afklaring af aktive instruktører og revidering af listen styrmandsvagtskema Søfartsregler og afmærkninger, samt fredningsbestemmelser Vestepåbud Tovholdere på de sidste ledige søndagsture. Så mød op og vær med! Ang. kommende kaniner vil vi udarbejde en annonce til Lokalavisen ang. det kommende rokursus for at lokke flere med på kursus. Der afholdes ikke ekstra kursus i år! Vi har fået bevilliget yderligere 10 selvoppustelige veste fra Trygfonden og har fået påsyet navn med Frederikssund Roklub. Tak til inriggerudvalget for altid stor opbakning, hjælpsomhed, konstruktive og hyggelige møder.

14 Kajakudvalget Claes Wilhelmsen Kajakudvalgets beretning for 2014 Det er nok ved at være temmelig trivielt at høre på vores beretning, for det er næsten den samme historie I høre hvert år Sagt i korthed Det er gået skide godt igen! Et par high-lights fra året Vores venteliste er ikke blevet mindre... I 2014 fik vi endnu et hold pingviner igennem, der alle har fået et EPP2 kajakbevis. Vi fik udskiftet fodsparket i alle vores Struer kajakker, til et system der køre på skinner. For at skabe plads til nye udfordringer fik vi indkøbt to Stand Up Paddle boards, til leg og fitness træning. Der blev anskaffet en kajaktrailer for støttemidlerne fra Frederikssund Festival, så vi nu kan tage på tur med 16 kajakker. Vores økonomi var så god, at vi kunne sende de kroner tilbage til støtteforeningen som vi havde ansøgt om til indkøb af udstyr. Og mit nye dejlige hus er blevet færdigt Denne info er mest til Jer der har hørt så meget om mit byggeri på Ørnestens Vænge Vi står overfor nogle udfordringer i 2015 Heidi Tvede har meddelt, at hun ikke længere kan stå i spidsen for ungdomsholdet i kajak. Hendes status som mor til en lille dreng på 1 år ved side af arbejdet som skolelære, og en nye skolereform, har ændret på Heidi s egen fritid. På kajakudvalgets vegne, vil jeg gerne takke Heidi for hendes store indsats igennem de sidste 3 år. Hvor finder vi en ny instruktør, der har tid, mod og lyst til at drive arbejdet omkring et ungdomshold? Det aner jeg ikke på nuværende tidspunkt. På voksen siden er der pt. kun mig selv som aktiv instruktør. Jeg driver planlægningen af instruktionen, kajakkurset og de efterfølgende kajakhold søndag og mandag i hele juni måned. Derudover deltager jeg også i bestyrelsens arbejde. Ærligt talt kan jeg ikke påtage mig mere. Generelt er opbakningen fin fra medlemmerne til at hjælpe med vedligehold og reparation af udstyret, huset med mere. Men jeg kunne virkelig godt tænke mig flere instruktørkræfter. Hvert år forsøger jeg, at spotte kandidater der kunne være egnet. Desværre ender det altid med et nej når de har fået tilbuddet. Begrundelsen er oftest, at den enkelte ikke kan finde tiden til det i en travl hverdag med familie og børn eller ikke føler sig klar til det. Og det har jeg selvfølgelig stor respekt for. Fra vi finder en egnet kandidat og til personen har gennemført forbundets instruktør uddannelse går der hurtigt to rosæsoner så I kan nok se, at vi er temmelig sårbare. Jeg vil med dette gerne komme med en opfordring til de passive kajak-instruktører i klubben om at melde sig under rofanen igen til at tage en frivillig tørn for klubben, hvis I kan afse tiden. For at kunne få et EPP 2 kajakbevis skal roeren have modtaget 20 timers instruktion på vandet samt bestået de forskellige redningsøvelser. Det er muligt vi kan ændre på måden vi laver instruktion i dag, så længe vi bare følger standarden og kravene fra Euro Paddle Pass.

15 En tak som afrunding... Sluttelig vil jeg gerne takke alle der har støttet kajakudvalget med hjælp: Specielt Heidi Tvede for din indsats med at drive ungdomsholdet. Henrik Vandal og hans tøser for hjælp til kajakkurset. Aktivitetsudvalget for den fine familiedag Det arrangement sad lige i Bull s-eye Bestyrelsen for et godt samarbejde Og ikke mindste de nye pingviner, der giver mig energien til at blive ved med det jeg gør I fylder mig med positiv glæde. TAK for Claes Wilhelmsen Pingvin tæmmer

16 Hus og Bro- udvalget Leif G. Jensen Indlæg på generalforsamlingen i Frederikssund Roklub 15. marts 2015 på vegne af Hus- & Broudvalget: Siden sidste generalforsamling har der i Hus- & Broudvalget været afholdt 3 møder med henblik på planlægning af Hus- & Broudvalgets opgaver. Hus- & Broudvalget har som vanligt stået for udlægning af bådebroen ved rosæsonens begyndelse og optagelse af samme ved rosæsonens afslutning. Udlægning og optagning er foretaget af Hus- & Broudvalgets medlemmer bistået af vognmand Mogens Holmstrøm. Siden Mogens Holmstrøm påtog sig opgaven med at tage broen op og lægge den ud i stedet for vognmandsfirmaet Leo Jensen, har prisen for udlægning og optagelse af broen ligget på ca. kr ,00 mod tidligere ca ,00. Vi håber, Mogens Holmstrøm også fremover vil bistå med broen, men Mogens Holmstrøm er en ældre mand, og hans lastvogn en ældre model, men vi håber, de begge holder, men jeg er bekymret for lastvognen. I lighed med tidligere år er rengøringen foretaget af roklubbens medlemmer på grundlag af en rengøringsliste, og efter mi opfattelse udført tilfredsstillende. Vi indhentede i øvrigt et tilbud på, hvad rengøring af klubhuset vil koste. Tilbuddet lød på kr ,00 incl moms pr. år. Jeg mener derfor, at vi fortsat skal opretholde den nuværende ordning med, at det er medlemmerne der gør rent. I løbet af sæsonen er panoramavinduerne i Klubhuset blevet udskiftet af Steen Witte, Bjarne Andersen og undertegnede. Selve vinduerne er leveret at Tømrerfirmaet Simon Nøhr til engrospris og betalt af Frederikssund Kommune. Tak til Steen Witte, Bjarne Andersen, Simon Nøhr og Frederikssund Kommune. Jeg er sikker på, at det, at vi selv har skaffet vinduet til en fordelagtig pris og monteret dette, har været befordrende på Frederikssund Kommunes velvillighed til at bevilge et helt nyt vindue. Herudover er trappen blevet renoveret af Lars Kruse Jensen, hvorved lønomkostningerne er sparet. Stor tak til Lars. Endvidere er gardinerne m.v. blevet udskiftet af Julie Mikkelsen og Jonna Nøhr med en udgift på ca. kr ,00. Vi havde fra gardinfirmaet SEGA fået et tilbud på nye gardiner til kr ,00, så ved at vi selv har forestå udskiftningen har vi sparet ca ,00. De gardiner vi har fået dækker helt vores behov. Ligeledes stor tak til Julie og Jonna. Herudover har medlemmer af Hus- &Broudvalget foretaget udskiftning af pærer, småreparationer m.v. Som det vil kunne ses har vi fået lavet en del i den forgangne sæson, men vi nåede absolut ikke alt, hvad vi havde planlagt, f.eks. blev huset ikke malet m.m., men det håber vi at nå i næste sæson. Hold derfor øje med Rokort og tilbyd en hånd når arbejdsopgaver slås op. Derved holdes kontingentet nede. Leif Graaskov Jensen

17 Aktivitetsudvalget Knud Enna Sperrestrup d Beretning fra Aktivitetsudvalget. Vi kan fejre 1 års fødselsdag i det nye Aktivitetsudvalg Vi er 6 medlemmer, Jonna, Gerda og Lisbeth er fortsat medlemmer, Jens, Marianne og jeg er nye medlemmer. I rosæsonen 2014 har vi afholdt 3 møder og 1 efterårsmøde til planlægning af den kommende sæson. Vi har afholdt familiedag d og samtidig dåb af de nye roere, på en ny og anderledes måde, da kaniner og pingviner ikke ønskede at deltage på den traditionelle måde, der stammer fra før 1. Verdenskrig. 17 nye medlemmer blev budt velkommen i klubben. Det andet arrangement vi afholdt var den årlige måneskinstur, hvor vi roede en dejlig aftentur. Da vi kom hjem havde Jonna og Marianne lavet aftensmad til os. Rosæsonen 2015 er vores første rigtige år på egne ben. Jens har afholdt 5 rowfit søndage, den sidste på næste søndag kom og vær med. Jeg har selv stået for svømningen hver tirsdag. Vi har gennemsnitlig været 10 roere, som er blevet helt rene, fået motion og hyggeligt samvær. Vi har valgt at overgive søndags roture til Inriggerudvalget, så vi kan koncentrere os om de øvrige arrangementer. Den kommende sæson er følgende planlagt eller under planlægning. 12. April vil Jens hjælpe kajakfolket godt i gang med sæsonen. Samtidigt tager Marianne og jeg ud inriggerne og træner rotag og kommandoer og skift i bådene. Vi slutter med en kop kaffe og kage om eftermiddagen. 6. Og 7. Juni inviterer Anne til roning i Rødvig og rundvisning i deres sommerhus. 13. Og 14. Juni kan man komme til Struer og feste. 28. Juni er der familiedag, hvor alle kan komme ud og lege på vandet, grille og der skal døbes nye roere. 16. August inviterer vi til rotur med formiddagskaffe på stranden ved Svaleklint, kajakfolket ror herefter med Jens op ad Værebro å, men inriggerne ror videre. 28. August er det til måneskinstur. Vi håber rigtig mange både kajakker og inriggere vil deltage. Aktivitetsudvalget

18 3. Fremlæggelse af regnskab Torkild B. Dalgaard Regnskabet er godkendt på generalforsamlingen. Se regnskab nedenfor.

19

20

21

22

23

24

25

26 4. Behandling af indkomne forslag Under pkt. 4 foreslår bestyrelsen følgende ændring af teksten i klubbens vedtægter indkaldes med mindst 3 ugers varsel ved skriftlig eller elektronisk meddelelse til medlemmerne.--- Den øvrige tekst i 10 forbliver uændret. Forslaget omkring ændring af tekst i klubbens vedtægter er vedtaget på generalforsamlingen 5. Valg af bestyrelse jvf. 8. Valg af bestyrelse jf. 8. Følgende er på valg: Næstformand Christian M. Laustsen modtager genvalg Formand for Bro- og Husudv. Leif G. Jensen modtager genvalg Formand for Kajakudvalget Claes Wilhelmsen modtager genvalg Christian Laustsen Genvalgt for 2 år som næstformand Leif G. Jensen Genvalgt for 2 år som formand for Bro- og Husudv Claes Wilhelmsen Genvalgt for 2 år som formand for Kajakudvalget

27 6. Nedsættelse af Aktivitetsudvalg, Inriggerudvalg, Kajakudvalg samt Hus- og broudvalg. Kajakudvalg 2015: Formand: Claes Wilhelmsen Udvalgsmedlemmer: Heidi Tvede Vivi Madsen Britta Have Hornuff Inriggerudvalg 2015: Formand: Tine Friis Udvalgsmedlemmer: Leo Nøhr Knud Enna Torben V. Petersen Anne Ulendorf Berit Zinglersen Aktivitetsudvalg 2015: Formand: Knud Enna Udvalgsmedlemmer: Jonna Nøhr Lisbeth Low Gerda Errild Jens Lund Vinther Marianne Larsen Hus- og Broudvalg 2015: Formand: Leif G. Jensen Udvalgsmedlemmer: Tom Zinglersen Hans Svendsen

28 Kent Maden René Brouer Jette Lund Benny Rosenberg 7. Valg af revisorer Følgende er på valg: Som revisorer: Tom Zinglersen og Philip Low Som revisorsuppleant: René Brouer Valg af revisorer Som revisorer: Johnny Aas og Philip Low Som revisorsuppleant: Renè Brouer 8. Nedsættelse af ad hoc udvalg Der er ikke nedsat ad hoc udvalg 9. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent. Fastsættelse af kontingent 2015 Bestyrelsen foreslår kontingentet hævet fra 1.150,- kr. til 1.200,- kr. Årlig for seniorer og uændret til 600,- kr. årligt for juniorer. Kontingentet for passive medlemmer foreslås ligeledes uændret til 150,- kr. årligt. Forslaget er vedtaget på generalforsamlingen Oplæg til budget 2015 Der er ikke planlagt indkøb af nyt materiel i 2015.

29 Der er ikke planlagt indkøb af nyt materiel i Der hensættes kr til nyt klubhus Budgettet er godkendt på generalforsamlingen.

30 10. Eventuelt. På generalforsamlingen var der en god diskussion blandt de fremmødte. Diskussionerne omfattedefølgende områder: - Kajakkurser for nye medlemmer. Claes efterlyser instruktører til at hjælpe med instruktion og kurser for nye medlemmer. Claes ønsker også input til hvordan vi kan tilrettelægge kurser for ny medlemmer fremover. - Jolebåd Leif G. Jensen udlodder 3 flasker god rødvin til den som har roet flest km i Jolebåden i Vinteraktiviter Omfanget og prisen på vinteraktiviteter blev drøftet på mødet. Ingen beslutninger blev truffet ang. Omfang og pris fremadrettet. - Beslutningsprocess / Indkøb af SUP Boards Beslutningsprocessen i bestyrelsen tydeligøres. Beslutningerne som er taget på bestyrelsesmøderne tydeligøres i referaterne fra bestyrelsesmøderne fremover. - Dør og låsesystem Bestyrelsen kigger i øjeblikket på nyt dør og låsesystem til klubben. Dette sker som følge af at det er svært at administrere nøgler til klubben. Dette arbejdes der med i Nyt klubtøj Bestilling af nyt klubtøj til medlemmer vil blive muligt online i starten af 2015 sæsonen.

Beretning ved generalforsamlingen 2014

Beretning ved generalforsamlingen 2014 1 Beretning ved generalforsamlingen 2014 Velkommen til alle jer, der er mødt op i dag. Det er en glæde at se, at der er så stor interesse for klubben og dens trivsel. For det er jo ikke på vandet det foregår

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Standerhejsning. Søndag den 28. marts kl.14

Standerhejsning. Søndag den 28. marts kl.14 0 Standerhejsning Søndag den 28. marts kl.14 SKelskør ROklub Tidende www.skelskørroklub.dk Formand: Kristiane Kristiansen Stenmaglebjergvej 79 4230 Skælskør Mob.: 2511 4695 Mail: kristiane_kristiansen@yahoo.dk

Læs mere

Lemvig Roklub. Nr. 1 Marts 2008 28. årgang. Medlemsblad. Medlem af DFfR og DKF under Danmarks Idræts Forbund

Lemvig Roklub. Nr. 1 Marts 2008 28. årgang. Medlemsblad. Medlem af DFfR og DKF under Danmarks Idræts Forbund Nr. 1 Marts 2008 28. årgang Borgmester Erik Flyvholm indvier sauna og højvandsdige. Foto Benny Vejlby Medlemsblad Lemvig Roklub Medlem af DFfR og DKF under Danmarks Idræts Forbund 1 Formand Jørgen Kielsholm

Læs mere

Referat af generalforsamling onsdag den 25. februar 2015 i Holbæk Roklub

Referat af generalforsamling onsdag den 25. februar 2015 i Holbæk Roklub Referat af generalforsamling onsdag den 25. februar 2015 i Holbæk Roklub 1. Valg af dirigent Michael Høgh blev enstemmigt valgt. Han gav ordet videre til Niels Chr., der startede med den første beretning.

Læs mere

TRÆSEJLET 21. ÅRGANG. NR.

TRÆSEJLET 21. ÅRGANG. NR. TRÆSEJLET 21. ÅRGANG. NR. 2 Marts. 2005 Skanderborg Roklub Fortællinger fra 75 år på søen og ved byen Jubilæum og standerhejsning den 19. marts SKANDERBORG ROKLUB Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen

Læs mere

Indholdsfortegnelse! Bane- og materieludvalget 22 Husorden 23 Venskab kammeratskab hygge 24 Klubbens bestyrelse 26

Indholdsfortegnelse! Bane- og materieludvalget 22 Husorden 23 Venskab kammeratskab hygge 24 Klubbens bestyrelse 26 FTK Marts 2012 2 Indholdsfortegnelse! Formanden har ordet! 3 Informationshjørnet! 8 Sæsonprogram TRÆNING! 10 Sæsonprogram HOLDKAMPE 11 Standerhejsning 13 Juniorafdelingen 14 Sæsonprogram ARRANGEMENTER

Læs mere

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Engesvang Boldklub afholder GENERALFORSAMLING Lørdag d. 22. februar 2014 kl. 12.30 i klubhuset. 12:30 EB s ungdomsvenner 13:00 Håndbold 13:30

Læs mere

Stroken. Nr. 1 Januar/Februar 2006. Svømmeprøve fredag den 17. marts 2006 kl. 18

Stroken. Nr. 1 Januar/Februar 2006. Svømmeprøve fredag den 17. marts 2006 kl. 18 Stroken Nr. 1 Januar/Februar 2006 Svømmeprøve fredag den 17. marts 2006 kl. 18 Lokalstyrmandskursus teori 2., 7., 14. 21. og 30. marts 2006 praktik 18. og 20. april 2006 Medlemsmøde 7. marts kl. 20.00

Læs mere

15. årg. Nummer 8. April STØT VORE SPONSORER - DE STØTTER OS! tlf. 4456 2600 / www.handelsbanken.dk/ www.herningfolkedans.dk

15. årg. Nummer 8. April STØT VORE SPONSORER - DE STØTTER OS! tlf. 4456 2600 / www.handelsbanken.dk/ www.herningfolkedans.dk 15. årg. Nummer 8 Taksvej 8-7400 Herning - Tlf: 9712 89 11 Medlem af DGI og Landsforening Danske Folkedansere tlf. 4456 2600 / www.handelsbanken.dk/ STØT VORE SPONSORER - DE STØTTER OS! www.herningfolkedans.dk

Læs mere

Stjernens Årsskrift. Kære venner af Stjernen.

Stjernens Årsskrift. Kære venner af Stjernen. Stjernens Årsskrift 2014 Kære venner af Stjernen. I sidder her med mange spændende beretninger, om det store arbejde der bliver gjort i og ud fra Stjernen. Meget spændende læsning, som I har tid til at

Læs mere

TANGLOPPEN. Medlemsblad for Ishøj Roklub. 27. årgang Maj 2011 Nr. 2. www.ishoj-roklub.dk Mød os på nettet

TANGLOPPEN. Medlemsblad for Ishøj Roklub. 27. årgang Maj 2011 Nr. 2. www.ishoj-roklub.dk Mød os på nettet TANGLOPPEN Medlemsblad for Ishøj Roklub 27. årgang Maj 2011 Nr. 2 www.ishoj-roklub.dk Mød os på nettet Ishøj Roklub Stiftet 16. oktober 1983 Medlem af Dansk Forening for Rosport under Danmarks Idræts-Forbund

Læs mere

Kajakklubben Vikingen Silistria.

Kajakklubben Vikingen Silistria. Kajakklubben Vikingen Silistria Referat af Ordinære Generalforsamlingen den 28 Februar 2008 kl 19:00 I Klubhuset 36 medlemmer fremmødt Dagsorden: 1 Valg af dirigent 2 Godkendelse af nye medlemmer 3 Bestyrelsens

Læs mere

Nr. 1. Medlemsblad for Skensved Idrætsforening. 41. årgang

Nr. 1. Medlemsblad for Skensved Idrætsforening. 41. årgang Medlemsblad for Skensved Idrætsforening 41. årgang Nr. 1 Maj 2014 Ny redaktør på Kvartetten For et stykke tid siden blev jeg spurgt, om ikke det var noget for mig, at overtage posten som redaktør for Kvartetten

Læs mere

Beretning og referat fra Lemvig Golfklubs generalforsamling den 9. februar 2014 kl. 13,30.

Beretning og referat fra Lemvig Golfklubs generalforsamling den 9. februar 2014 kl. 13,30. Beretning og referat fra Lemvig Golfklubs generalforsamling den 9. februar 2014 kl. 13,30. Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 3) Fremlæggelse af det reviderede

Læs mere

Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014.

Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014. Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014. Deltagere ud over bestyrelsen: 20 personer. Dagsorden. 1. Valg af dirigent. Leif Jensen blev valgt. Dan og Lars Peter er stemmetæller.

Læs mere

TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR.

TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR. TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR. 2 Marts. 2004 Svømmeprøve den 16. juni SKANDERBORG ROKLUB Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen Formand Erik Jensen Eskebækparken 50 86 52 44 24 Sekretær/næstfmd. Hugo Stigsen

Læs mere

The Realm of Adventurers

The Realm of Adventurers INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING 2015 Du indkaldes hermed til TRoA s Ordinære Generalforsamling Søndag d. 15. marts 2015 kl 11:00 i foreningens lokaler DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og referent. 2. Valg

Læs mere

239 39. Årgang Juli 2014

239 39. Årgang Juli 2014 239 39. Årgang Juli 2014 ORGAN FOR 1 HUNDESTED ROKLUB Bestyrelsen i Hundested Roklub pr. 1. april 2014 Formand Christian Byskov, Vestergade 7 47938574 hundestedroklub@gmail.com Næstformand Tor Petersen,

Læs mere

NÆSTVED TENNIS KLUB. Nr. 1. Marts 2010 www.ntk-tennis.dk. En ny vinder...

NÆSTVED TENNIS KLUB. Nr. 1. Marts 2010 www.ntk-tennis.dk. En ny vinder... NÆSTVED TENNIS KLUB Nr. 1. Marts 2010 www.ntk-tennis.dk En ny vinder... NÆSTVED TENNIS KLUB Klubkontoret Tlf. 5573 7173 Mail: postmaster@ntk-tennis.dk Åbningstid: Tirsdage kl. 19-21. Al post til bestyrelsen

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde d 23 april 2015 kl 18.00 i BS lokalet v3.

Referat af Bestyrelsesmøde d 23 april 2015 kl 18.00 i BS lokalet v3. Referat af Bestyrelsesmøde d 23 april 2015 kl 18.00 i BS lokalet v3. Referat fra d 19 marts 2015 godkendt Husk alle at sende status til bestyrelsen inden mødet 1 Konstituering Konstituering fortsat fra

Læs mere

FD-NYT. Frederikssund Sejlklub. Husk standerhejsningen den 5. maj. Marts 2-2012

FD-NYT. Frederikssund Sejlklub. Husk standerhejsningen den 5. maj. Marts 2-2012 FD-NYT Frederikssund Sejlklub Marts 2-2012 Husk standerhejsningen den 5. maj Frederikssund Sejlklub Kalvøvej 15, 3600 Frederikssund www. frederikssundsejlklub.dk Bestyrelse: Formand Lotte Moselund 30 26

Læs mere

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE NYHEDSBREV DATO APRIL 2015 ÅRGANG 3 NUMMER 13 GREVE GANGSPORT I denne udgave Bestyrelsens hjørne. Medlemmernes hjørne. Omtale af Ishøj og Rødovre turene Referat generalforsamling ned formandens beretning

Læs mere

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten.

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten. Vallensbæk SejlKlub Referat af generalforsamlingen torsdag den 29. november 2007 Formanden Arne Larsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Helge Petersen blev valgt og indledte sin gerning med at konstatere,

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 7. maj 2012

Referat fra generalforsamlingen den 7. maj 2012 Bridgeklubben Enigheden, Sønderborg 1 af 8 Referat fra generalforsamlingen den 7. maj 2012 1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslog Leif Aas Andersen som dirigent og Find Rotvel som referent.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Vestfyns Golfklub, onsdag den 26. marts 2014.

Referat af ordinær generalforsamling i Vestfyns Golfklub, onsdag den 26. marts 2014. Referat af ordinær generalforsamling i Vestfyns Golfklub, onsdag den 26. marts 2014. Velkomst ved formand Bjarne Madsen 1. Valg af dirigent Christian skov blev enstemmigt valgt til dirigent. Dirigenten

Læs mere

TANGLOPPEN. Medlemsblad for Ishøj Roklub. 24. årgang September/oktober 2008 Nr. 8. Se det sidste nye på. www.ishoj-roklub.dk

TANGLOPPEN. Medlemsblad for Ishøj Roklub. 24. årgang September/oktober 2008 Nr. 8. Se det sidste nye på. www.ishoj-roklub.dk Ishøj Roklub Stiftet 16. oktober 1983 Medlem af Dansk Forening for Rosport under Danmarks Idræts-Forbund TANGLOPPEN Medlemsblad for Ishøj Roklub 24. årgang September/oktober 2008 Nr. 8 Adresse: Tangloppen

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling Kajakklubben Viking 22.02.05

Referat Ordinær Generalforsamling Kajakklubben Viking 22.02.05 Referat Ordinær Generalforsamling Kajakklubben Viking 22.02.05 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af nye medlemmer 3. Bestyrelsens beretning 4. Regnskab 5. Budget og planer for kommende sæson

Læs mere

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND JYDSK HÅNDBOLD FORBUND Referat af Jydsk Håndbold Forbunds 83. ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 9. maj 2015 i Hammel Idrætscenter REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2015 Viby J., den 21. maj 2015 2 REFERAT

Læs mere

Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00

Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00 Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Formandens beretning. 4. Kassererens beretning og godkendelse af regnskab

Læs mere