Undervisningsbeskrivelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undervisningsbeskrivelse"

Transkript

1 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2011 Institution Frederikshavn Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning A Kurt Grøn HH3C fhh11c310 Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Titel 1 Det virksomhedsøkonomiske område: Præsentation af og opstart af en virksomhed Titel 2 Titel 3 Titel 4 Titel 5 Titel 6 Titel 7 Titel 8 Titel 9 Titel 10 Titel 11 Titel 12 Titel 13 Titel 14 Titel 15 Titel 16 Det kulturelle område område: Kulturmødet Det samfundsfaglige område: Velfærdsstaten Markedsføringsbegreber og mærkevarer Virksomhedens interne forhold Virksomhedens strategi Fremtidig strategi Omverdensforhold Konsumentmarkedet Producentmarkedet Konkurrenceforhold Segmentering Positionering Parameteranvendelse - Produkt Parameteranvendelse National Distribution Parameteranvendelse Promotion og samlede parametermix Side 1 af 28

2 Titel 17 Titel 18 Titel 19 Titel 20 Titel 21 Titel 22 Titel 23 Titel 24 Titel 25 Parameteranvendelse Pris Internationalisering og globalisering Markedsudvælgelse Analyse af markedsforhold Regioner af eksportmæssig interesse Kulturelle forhold Markedsanalyse Parameteranvendelse på eksportmarkedet Markedsføringsplanen Side 2 af 28

3 Titel 1 Indhold Det virksomhedsøkonomiske område: Præsentation af og opstart af en virksomhed HH1C 0809 AA KG Det virksomhedsøkonomiske område - en temabog til grundforløbet. Niels Laasholdt, Marianne Poulsen, Steen Sloth, Gitte Størup. Forlaget systime 2005 s , 46-54,55-69,70-71, KG figur over fagets delemner. Interview mellem elever om fritidsarbejde og butikker i nærområdet. Periode Besøg Fætter BR DVD- Når bundlinjen bløder Smykker Mocaic - Livsstilsanalyse Case med Opstart af virksomhed Selvvalgt virksomhed Omfang 48 Uge Analysere strategisk planlægning De 4 P'er Markedsanalyse Vurdere konkurrencesituation Faglige spørgsmål Informationssøgning Projektarbejde Samtale/diskussion Væsentligste arbejdsformer Eleverne skal opnå kendskab til hvilke interne og eksterne forhold der er vigtige for en virksomhed at have kendskab til i forbindelse med opstart af en virksomhed. Desuden skal eleverne kende til og kunne anvende enkelte metoder indenfor informationsindsamling, herunder brug af diverse eksterne data. På baggrund af en mindre analyse af interne og eksterne forhold, skal eleverne være i stánd til at give forslag til sammensætning af parameter-miks samt i mindre grad kunne vurdere brugen af den enkelte parameter. (Aflevere gruppebesvarelse),, Individuelt arbejde,, Pararbejde Side 3 af 28

4 Titel 2 Det kulturelle område: Kulturmøde HH1C 0809 AA KG Indhold Afsætning A, Bind 2 side Thomas Trojel, Lene Jenrich, Kurt Jepsen Forlaget Trojka Tema om påklædning Hvor er vi landet DR1 Forløbet skal give eleven kendskab til: - Markedskultur (Værdier, Normer, Religion) - Forbrugerkultur (Købe- og forbrugsvaner) - Forretningskultur (Omgangsformer, forretningsmoral) Forløbet afsluttes med en mundtlig fremlæggelse i grupper omkring kultur. Fagene afsætning, samfundslære, sprogfag m.fl. indgår Periode Omfang 6 Uge Analyse strategisk planlægning, herunder købsafærd Markedsvalg og Målgruppevalg Forskellige kulturer Kulturel identitet Projektarbejde Sammenhænge/Forskelle mellem fag Formålet med forløbet er at give eleven kendskab til markedskultur, forbrugerkultur og forretningskultur. Hvorledes kan disse kulturforskelle påvirke virksomhedens markedsføring, og hvorledes kan man tilpasse sig disse. Mundtlig fremlæggelse, Elevfremlæggelser, projektarbejde Side 4 af 28

5 Titel 3 Det samfundsfaglige område: Velfærdsstaten HH1C 0809 AA KG Indhold Det virksomhedsøkonomiske område - en temabog til grundforløbet. Niels Laasholdt, Marianne Poulsen, Steen Sloth, Gitte Størup. Forlaget systime s , år frem for en politisk forbruger - Indsigt. Forført af varehuset - JyllandsPosten Udvikling i salgs- og servicesektoren - Salg og service - John Askov Hansen m.fl. DVD - Reklamer til tiden - DR (50 erne og frem) Forbrugsudvikling over tid. Forløbet giver eleverne indsigt i hvorledes tilblivelsen af velfærdssamfundet, har påvirket købe-og forbrugsadfærden i den forløbne periode. Omverdensændringer, Købsadfærdsændringer, Kundetypeændringer og ændringer i virksomhedernes parameteranvendelse overfor forbrugerne, er emner der vil blive berørt. Forløbet afsluttes med et tværfagligt gruppeprojekt indeholdende fagene IØ, AFS, SFL og SH Omfang 6 Uge Perspektivere købsadfærd / strategi Historisk bevidsthed Forløbet giver eleverne indsigt i hvorledes tilblivelsen af velfærdssamfundet, har påvirket købe-og forbrugsadfærden i den forløbne periode. Væsentligste arbejdsformer Skriftligt produkt, projektarbejde Side 5 af 28

6 Titel 4 Indhold Markedsføringsbegreber og mærkevarer HH1C 0809 AA KG. Afsætning A, Trojka, 2006 bind 1, Thomas Trojel m.fl., Kap. 1 Vejledende løsning til opg 1.1 Mejeriet Fjordblink. Oversigt over profilvarer fra Føtex Handelsmærker. Artikel Opgaver Trojka 2006, 1.1 Omfang 6 Uge Eleverne skal have kendskab til de forskellige markedsføringsbegreber, med særlig vægt på markedsføringskonceptet. Gennem opgaver skal eleverne have en viden om producent- og handelsmærkernes indflydelse på virksomhedens strategi og parameteranvendelse. Endvidere skal eleverne introduceres i begreberne de 4 P er i forbindelse mad målgruppen. Analysere strategisk planlægning De 4 P'er Markedsvalg og Målgruppevalg Faglig diskussion Faglige spørgsmål Forskellige arbejdsformer Sammenhænge/Forskelle mellem fag Samtale/diskussion Selvstændigt arbejde Studiemetoder Eleverne skal kunne opnå kendskab til de forskellige marketingbegreber, samt have kendskab til de strategiske muligheder/trusler der findes indenfor producent- og handelsmærker Væsentligste arbejdsformer, arbejdsformer Forelæsning/foredrag Side 6 af 28

7 Titel 5 Virksomhedens interne forhold HH1C 0809 AA KG Indhold Delemner- Virksomhedens interessegrupper, værdikæde og supply chain. E-Handel Afsætning A, Trojka, 2006 bind 1, Thomas Trojel m.fl., Kap. 2 Virksomheders hjemmesider Søgning på nettet. Artikel Nethandel truer butikker- JP Eleverne skal have kendskab til virksomhedens koncept, værdikæde og Supply Chain. Desuden skal man kunne redegøre for de forskellige former for E- Handel og anvendelsen heraf. Desuden diskuteres hvordan E-Handel kan være en del af virksomhedens strategi. Omfang 6 Uge Analysere strategisk planlægning Faglig diskussion Faglige spørgsmål Forskellige arbejdsformer Informationssøgning It Sammenhænge/Forskelle mellem fag Samtale/diskussion Studiemetoder Væsentligste arbejdsformer Eleverne skal have kendskab til virksomhedens interessegrupper, værdikæde og Supply Chain. Desuden skal man kunne redegøre for de forskellige former for E-Handel og anvendelsen heraf. Fysisk produkt Skriftligt produkt Forelæsning/foredrag Side 7 af 28

8 Titel 6 Virksomhedens strategi HH1C 0809 AA KG. Indhold Delemner Strategisk analyse Ide, PLC, SWOT, Porteføljeanalyse. Afsætning A, Trojka, 2006 bind 1, Thomas Trojel m.fl., Kap. 3. Opgaver Eleverne skal kunne analysere og vurdere virksomhedens strategiske planlægning ved hjælp af forskellige teoretiske modeller med vægt på Bostonmodellen og vækststrategi. Omfang 16 Uge Analysere strategisk planlægning Perspektivere købsadfærd / strategi Vurdere konkurrencesituation Faglig diskussion Faglige spørgsmål Forskellige arbejdsformer Informationssøgning Portefølje Sammenhænge/Forskelle mellem fag Samtale/diskussion Skriftlig udtryksfærdighed Studiemetoder Tal Eleverne skal kunne analysere og vurdere virksomhedens strategiske planlægning ved hjælp af forskellige teoretiske modeller. Fysisk produkt Skriftligt produkt Forelæsning/foredrag Individuelt arbejde Side 8 af 28

9 Titel 7 Fremtidig strategi HH1C 0809 AA KG Indhold Delemner Vækststrategi, Konkurrencestrategi. Afsætning A, Trojka, 2006 bind 1, Thomas Trojel m.fl., Kap. 4 Skildpadde bliver til skildplade, Markedsføring 6, 2006 Opkøb gør Arla Food næststørst i Finlamd, Børsen Kendetegn generiske strategier - Model lavet af Kurt Grøn Opgaver Eleverne skal gennem kendskab til virksomhedens strategiske planlægning, være i stand til at analysere virksomhedens fremtidige vækst- og konkurrencestrategi. Omfang 10 Uge Analysere strategisk planlægning Vurdere konkurrencesituation Faglig diskussion Forskellige arbejdsformer Mundtlig udtryksfærdighed Portefølje Sammenhænge/Forskelle mellem fag Samtale/diskussion Skriftlig udtryksfærdighed Eleverne skal gennem kendskab til virksomhedens strategiske planlægning, være i stand til at analysere virksomhedens fremtidige vækst- og konkurrencestrategi. Fysisk produkt Mundtlig fremlæggelse Skriftligt produkt Forelæsning/foredrag, Pararbejde Individuelt arbejde Side 9 af 28

10 Titel 8 Omverdensforhold HH1C 0809 AA KG Indhold Afsætning A, Trojka, 2006 bind 1, Thomas Trojel m.fl., Kap. 6 Aldersfordeling Danmarks Statistik 10 års oversigt 2008 Konjunkturhjul Model lavet af Kurt Grøn Arla presset i mellemøsten JP Økologi trodser krisen JP Opgaver 6.1 Opgave Trojka 1997 Model side Eleverne skal gennem analyse vurdere hvilke muligheder og trusler omverdensforhold har for virksomhedens markedsføring på kort og lang sigt. Omfang 10 Uge Markedsvalg og Målgruppevalg Perspektivere købsadfærd / strategi Faglig diskussion Forskellige arbejdsformer Forskellige kulturer Historisk bevidsthed Informationssøgning It Kultur Mundtlig udtryksfærdighed Sammenhænge/Forskelle mellem fag Samtale/diskussion Mål Eleverne skal gennem analyse vurdere hvilke muligheder og trusler omverdensforhold har for virksomhedens markedsføring på kort og lang sigt. Forelæsning/foredrag, Pararbejde Individuelt arbejde Side 10 af 28

11 Titel 9 Konsumentmarkedet HH1C 0809 AA KG Indhold Afsætning A, Trojka, 2006 bind 1, Thomas Trojel m.fl., Kap. 7 Danskernes kultur- og fritidsaktiviteter 2004 Beslutningsprocessens faser - Model KG Købsadfærd konsumentmarkedet - Model KG DVD Pengemagasinet Kvinders købsadfærd Opgaver Projekt om forbrugerforhold - KG Eleverne skal vurdere og perspektivere købsadfærden på konsumentmarkedet, og vurdere betydningen heraf for virksomhedens markedsføring. Omfang 16 Uge Analysere strategisk planlægning Markedsvalg og Målgruppevalg Perspektivere købsadfærd / strategi Faglig diskussion Forskellige arbejdsformer Forskellige kulturer Kultur Samtale/diskussion Eleverne skal vurdere og perspektivere købsadfærden på konsumentmarkedet, og vurdere betydningen heraf for virksomhedens markedsføring. Fremførelse Mundtlig fremlæggelse Skriftligt produkt Forelæsning/foredrag, pararbejde Individuelt arbejde Side 11 af 28

12 Titel 10 Producentmarkedet HH2C 0910 AA KG Indhold Afsætning A, Trojka, 2006 bind 1, Thomas Trojel m.fl., Kap. 8 Opgaver Eksamensopgave om producentmarkedet. Oversigt over forskelle mellem producent- og konsumentmarkedet- Notat KG : Eleverne skal vurdere og perspektivere købsadfærden på producentmarkedet, og vurdere betydningen heraf for virksomhedens markedsføring. Omfang 10 Uge De 4 P'er Markedsvalg og Målgruppevalg Perspektivere købsadfærd / strategi Vurdere konkurrencesituation Forskellige arbejdsformer Læsning Mundtlig udtryksfærdighed Samtale/diskussion Mål Eleverne skal vurdere og perspektivere købsadfærden på producentmarkedet, og vurdere betydningen heraf for virksomhedens markedsføring. Fremførelse IT-støttet fremlæggelse Mundtlig fremlæggelse Individuelt arbejde Side 12 af 28

13 Titel 11 Indhold Konkurrenceforhold HH2C 0910 AA KG Delemner Analyse af konkurrenceforhold, Branche- og konkurrentanalyse, Konkurrencemæssig position. Afsætning A, Trojka, 2006 bind 1, Thomas Trojel m.fl., Kap. 9 og 10. Opagver Konkurrentanalyse B&O og Sony KG Notat Eleverne skal kunne inddrage teorier og modeller til vurdering af konkurrencesituationen på et givet marked. Omfang 14 Uge Markedsvalg og Målgruppevalg Perspektivere købsadfærd / strategi Vurdere konkurrencesituation Forskellige arbejdsformer Informationssøgning Samtale/diskussion Studiemetoder Eleverne skal kunne inddrage teorier og modeller til vurdering af konkurrencesituationen på et givet marked. Mundtlig fremlæggelse Forelæsning/foredrag Individuelt arbejde Side 13 af 28

14 Titel 12 Segmentering HH2C 0910 AA KG Indhold Afsætning A, Trojka, 2006 bind 2, Thomas Trojel m.fl., Kap. 16. Målgruppemodel -Salg og Service 1997, Trojka, Thomas Trojel m.fl. fig 7.1 SMUK model og segmenteringsproces Notat fra Kurt Grøn Notat om Mini Risk Livsstilsanalyse AC Nielsen Minerva Gallup.dk Livsstilsanalyse Kompas test dig selv Gallup kompas CD Mosaic Livsstilsanalyse fra Geomatic -Øvelser med forskellige produkter. Opgave Opgave Projekt om segmentering- Selvvalgt produkt Eleverne skal kunne gennemføre markedsvalg og segmentering, samt vurdere virksomhedens valg af målgruppe. Omfang 16 Uge De 4 P'er Markedsvalg og Målgruppevalg Perspektivere købsadfærd / strategi Informationssøgning Mundtlig udtryksfærdighed Projektarbejde Mål Eleverne skal kunne gennemføre markedsvalg og segmentering, samt vurdere virksomhedens valg af målgruppe Fremførelse Mundtlig fremlæggelse Pararbejde Projektarbejde Side 14 af 28

15 Titel 13 Positionering HH2C 0910 AA KG Indhold Afsætning A, Trojka, 2006 bind 2, Thomas Trojel m.fl., Kap. 17. Positioneringskort JBS, Hundefoder, Mobilteleselskaber Opgave Opg Opgave positionering Jeans. Eleverne skal kunne vurdere hvordan virksomheden kan positionere sig i forhold til den valgte målgruppe og virksomhedens samlede marketingmix. Omfang 4 Uge De 4 P'er Markedsvalg og Målgruppevalg Perspektivere købsadfærd / strategi Vurdere konkurrencesituation Samtale/diskussion Studiemetoder Mål Eleverne skal kunne vurdere hvordan virksomheden kan positionere sig i forhold til den valgte målgruppe og virksomhedens samlede marketingmix. Side 15 af 28

16 Titel 14 Indhold Parameteranvendelse Produkt HH2C 0910 AA KG Delemner Produktbegreb, Emballage, Sortiment, Branding, Serviceprodukter. Afsætning A, Trojka, 2006 bind 2, Thomas Trojel m.fl., Kap. 19+ Kap.20 Profilvarer fra Føtex Private labels slår rekord Dansk Handelsblad Handelsmærker. Opgave 1.1 Trojka 1996, Mejeriet Fjordblink Vejledende løsning Kurt Grøn Opgaver Eleverne skal kunne analysere og vurdere virksomhedens produktparameter set i sammenhæng med virksomhedens samlede markedsføring. Desuden analyseres serviceprodukter. Omfang 16 Uge Uge De 4 P'er Faglige spørgsmål Forskellige arbejdsformer Læsning Mundtlig udtryksfærdighed Mål Eleverne skal kunne analysere og vurdere virksomhedens produktparameter set i sammenhæng med virksomhedens samlede markedsføring. Desuden analyseres serviceprodukter Mundtlig fremlæggelse Forelæsning/foredrag Side 16 af 28

17 Titel 15 Parameteranvendelse National Distribution HH2C 0910 AA KG Indhold Afsætning A, Trojka, 2006 bind 2, Thomas Trojel m.fl., Kap. 22 Opgaver Franchising KG Notat Franchise har fordele og ulemper JV Eleverne skal kunne analysere og vurdere virksomhedens distributionsparameter med vægt på national distribution, set i sammenhæng med virksomhedens samlede markedsføring. Omfang 10 Uge De 4 P'er Vurdere konkurrencesituation Studiemetoder Mål Eleverne skal kunne analysere og vurdere virksomhedens distributionsparameter med vægt på national distribution, set i sammenhæng med virksomhedens samlede markedsføring. Forelæsning/foredrag Side 17 af 28

18 Titel 16 Parameteranvendelse Promotion og samlede parametermix HH2C 0910 AA Indhold Afsætning A, Trojka, 2006 bind 2, Thomas Trojel m.fl., Kap kap 25 Opgaveeksempel med parametre og PLC-kurve Notat fra Kurt Grøn Opgaver TOMS medieplan Eleverne skal have kendskab til forskellige former for promotion. Desuden skal eleverne kunne analysere virksomhedens parametermix set i forhold til virksomhedens strategi, konkurrenceforhold, målgruppe og PLC forløb. Omfang 12 Uge De 4 P'er Kommunikationsstrategi Mål Eleverne skal have kendskab til forskellige former for promotion. Desuden skal eleverne kunne analysere virksomhedens parametermix set i forhold til virksomhedens strategi, konkurrenceforhold, målgruppe og PLC forløb. Væsentligste arbejdsformer Forelæsning/foredrag Side 18 af 28

19 Titel 17 Parameteranvendelse Pris HH3C 1011 AA KG Indhold Afsætning A, Trojka, 2006 bind 2, Thomas Trojel m.fl., Kap Oversigt over priselasticiteter Notat fra Kurt Grøn Opgaver: Opgaver Priselasicitet KG notat Eleverne skal kunne analysere og vurdere virksomhedens prisparameter set i sammenhæng med virksomhedens samlede markedsføring. Omfang 6 Uge De 4 P'er Studiemetoder Tal Mål Eleverne skal kunne analysere og vurdere virksomhedens prisparameter set i sammenhæng med virksomhedens samlede markedsføring. Forelæsning/foredrag Side 19 af 28

20 Titel 18 Internationalisering og globalisering HH3C 1011 AA KG Indhold Afsætning A, Trojka, 2006 bind 1, Thomas Trojel m.fl., Kap. 5 DVD- Bliv global eller forsvind Pengemagasinet Opgaver Eleverne skal kunne analysere hvilke forhold der gør sig gældende i forbindelse med virksomhedens internationalisering og globalisering. Omfang 8 Uge Analysere strategisk planlægning Perspektivere købsadfærd / strategi Vurdere konkurrencesituation Kultur Portefølje Studiemetoder Eleverne skal kunne analysere hvilke forhold der gør sig gældende i forbindelse med virksomhedens internationalisering og globalisering Mundtlig fremlæggelse Forelæsning/foredrag Side 20 af 28

21 Titel 19 Markedsudvælgelse HH3C 1011 AA KG Indhold Afsætning A, Trojka, 2006 bind 2, Thomas Trojel m.fl., Kap. 12 Carlsberg tækkes russerne Jyllands-Posten Dansk Suchisucces satser på Tyskland Børsen Opgaver Eleverne skal have kendskab til de forskellige metoder virksomheden kan anvende i forbindelse med markedsudvælgelse, set i sammenhæng med virksomhedens samlede markedsføring. Omfang 6 Uge Analysere strategisk planlægning Markedsanalyse Markedsvalg og Målgruppevalg Vurdere konkurrencesituation Forskellige kulturer Kultur Sammenhænge/Forskelle mellem fag Samtale/diskussion Studiemetoder Eleverne skal have kendskab til de forskellige metoder virksomheden kan anvende i forbindelse med markedsudvælgelse, set i sammenhæng med virksomhedens samlede markedsføring. Fremførelse Mundtlig fremlæggelse Forelæsning/foredrag Side 21 af 28

22 Titel 20 Analyse af markedsforhold HH3C 1011 AA KG Indhold Afsætning A, Trojka, 2006 bind 2, Thomas Trojel m.fl., Kap. 13 Omfang 6 Uge Dollardyk giver Mærsk milliard-lussing Børsen Opgaver Eleverne skal kunne analysere virksomhedens markedsforhold på eksportmarkederne, og vurdere betydningen heraf for virksomhedens markedsføring. Markedsanalyse Markedsvalg og Målgruppevalg Forskellige kulturer Portefølje Samtale/diskussion Symboler Mål Eleverne skal kunne analysere virksomhedens markedsforhold på eksportmarkederne, og vurdere betydningen heraf for virksomhedens markedsføring. Mundtlig fremlæggelse Side 22 af 28

23 Titel 21 Regioner af eksportmæssig interesse HH3C 1011 AA KG Indhold Afsætning A, Trojka, 2006 bind 2, Thomas Trojel m.fl., Kap. 14 Eksport fordelt på lande og varegrupper- Statistisk 10 årsovesigt 2009 Opgaver 14.2 Eleverne skal kunne analysere og vurdere hvilke regioner der har betydning for virksomhedens markedsføring. Omfang 4 Uge Markedsanalyse Markedsvalg og Målgruppevalg Egen indlæring Faglige spørgsmål Informationssøgning Kultur Sammenhænge/Forskelle mellem fag Mål Eleverne skal kunne analysere og vurdere hvilke regioner der har betydning for virksomhedens markedsføring. Mundtlig fremlæggelse Side 23 af 28

24 Titel 22 Kulturelle forhold HH3C 1011 AA KG Indhold Afsætning A, Trojka, 2006 bind 2, Thomas Trojel m.fl., Kap. 15 Tysk kultur Notat fra Lone Gleberg Hofstede - Afsætning A, Trojka, 2001, fig Opgaver Eleverne skal kunne analysere de kulturelle forhold på eksportmarkederne, og vurdere betydningen heraf for virksomhedens markedsføring. Omfang 12 Uge Markedsanalyse Markedsvalg og Målgruppevalg Informationssøgning Kultur Kulturel identitet Mål Eleverne skal kunne analysere de kulturelle forhold på eksportmarkederne, og vurdere betydningen heraf for virksomhedens markedsføring. Mundtlig fremlæggelse Side 24 af 28

25 Titel 23 Markedsanalyse HH3C 1011 AA KG Indhold Afsætning A, Trojka, 2006 bind 1, Thomas Trojel m.fl., Kap. 11 Gallup Monibus KG notat. Forskellige eksempler på spørgeskemaer. KG Materiale Forskellige eksempler på markedsundersøgelser. KG Materiale Opgaver Eleverne skal have kendskab til hvorledes informationsindsamling kan anvendes til at forbedre virksomhedens samlede markedsføring. Omfang 12 Uge Markedsanalyse Markedsvalg og Målgruppevalg Perspektivere købsadfærd / strategi It Kommunikationsstrategi Læsning Sammenhænge/Forskelle mellem fag Samtale/diskussion Studiemetoder Tal Tekstfortolkning Mål Eleverne skal have kendskab til hvorledes informationsindsamling kan anvendes til at forbedre virksomhedens samlede markedsføring. Forelæsning/foredrag Side 25 af 28

26 Titel 24 Parameteranvendelse på eksportmarkedet. HH3C 1011 AA KG Indhold Afsætning A, Trojka, 2006 bind 2, Thomas Trojel m.fl., Kap Afsætning A, Trojka, 2006 bind 2, Thomas Trojel m.fl., Kap Afsætning A, Trojka, 2006 bind 2, Thomas Trojel m.fl., Kap Afsætning A, Trojka, 2006 bind 2, Thomas Trojel m.fl., Kap. 23 Afsætning A, Trojka, 2006 bind 2, Thomas Trojel m.fl., Kap. 24.5Afsætning A, Trojka, 2006 bind 2, Thomas Trojel m.fl., Kap. 18 Opgaver Incoterms Notat KG Dansk lyd til hele verden Politikken Eksportagent giver hånd med i Spanien Berlingske Tidende Eleverne skal kunne analysere forhold omkring parameteranvendelsen på eksportmarkederne, og vurdere betydningen heraf for virksomhedens markedsføring. Desuden eleverne skal kunne analysere forhold omkring standardisering og differentiering af parameteranvendelsen. Omfang 20 Uge Analysere strategisk planlægning De 4 P'er Samtale/diskussion Væsentligste arbejdsformer Mål Eleverne skal kunne analysere forhold omkring parameteranvendelsen på eksportmarkederne, og vurdere betydningen heraf for virksomhedens markedsføring. Desuden eleverne skal kunne analysere forhold omkring standardisering og differentiering af parameteranvendelsen. Mundtlig fremlæggelse Side 26 af 28

27 Titel 25 Markedsføringsplanen HH3C 1011 AA KG Indhold Afsætning A, Trojka, 2006 bind 2, Thomas Trojel m.fl., Kap. 26 Markedsføring 14/ Guerilla Dressman JyllandsPosten Diamanter er ikke længere en kvindes bedste ven. Opgaver Eleverne skal kunne analysere forhold omkring markedsføringsplanen, og vurdere betydningen heraf for virksomhedens markedsføring. Omfang 10 Uge Analysere strategisk planlægning De 4 P'er Markedsanalyse Markedsvalg og Målgruppevalg Perspektivere købsadfærd / strategi Vurdere konkurrencesituation Informationssøgning Studiemetoder Mål Eleverne skal kunne analysere forhold omkring markedsføringsplanen, og vurdere betydningen heraf for virksomhedens markedsføring. Mundtlig fremlæggelse Side 27 af 28

28 Side 28 af 28

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2012 Institution Frederikshavn Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning A Kurt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2013 Institution Frederikshavn Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning A Søren

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2013 Institution Frederikshavn Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning A Kurt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/Juni 09/10 Institution Frederikshavn Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Juni 2011 Frederikshavn

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2012-2013 Institution Handelsskolen Silkeborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hhx Afsætning A Niels

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 13 Institution Frederikshavn Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning niveau

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2014 Institution Frederikshavn Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hhx Afsætning, niveau A

Læs mere

Afsætning, A k0 8 h h x b 3

Afsætning, A k0 8 h h x b 3 Afsætning, A k0 8 h h x b 3 Termin 09 10 11 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærere Hold Beskrivelse Tradium Mariager Fjord HHX Afsætning, A Preben Schønning Madsen Afsætning Undervisningen har været

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2014 Institution Vid Gymnasier/HHX Grenaa Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætningsøkonomi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2013 Institution Frederikshavn Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Afsætning B

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb.

Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2012 ZBC

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold CampusVejle HHX Afsætning A Lars Skyum HH15innd14

Læs mere

Side 1 af 7. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Maj-juni 2016.

Side 1 af 7. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Maj-juni 2016. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer E-mailadresse Hold Handelsgymnasiet Ribe HHX Afsætning

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution Videndjurs - Handelsgymnasium Grenaa Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætningsøkonomi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2016 Institution Videndjurs VID Gymnasier Handelsgymnasium Grenaa Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Termin maj-juni 2015, undervisning 1-4. semester forår 2015 Institution Handelsgymnasiet Ribe Uddannelse Fag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Aug 2011/maj 2012 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning A

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj /juni 2011 Institution Zealand Business College (ZBC) Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August juni 11/12 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Afsætning A

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj juni 2012 Institution Campus Vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning, niveau A Henrik

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 13/14 Institution IBC Fredericia Middelfart Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2016 Institution Campus Vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning A Lars Skyum HH16innb15

Læs mere

AØA HHX 3B10 Samlet undervisningsbeskrivelse August 2007-maj 2010

AØA HHX 3B10 Samlet undervisningsbeskrivelse August 2007-maj 2010 AØA HHX 3B10 Samlet undervisningsbeskrivelse August 2007-maj 2010 Termin Aug.07-maj10 Institution Uddannelse Grenaa Handelsskole HHX Fag og niveau Afsætningsøkonomi A Lærer(e) Hold Jan Sørensen H3B Undervisningsbeskrivelse

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj - Juni 2014 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning, niveau

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2013 Institution Frederikshavn Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Afsætning B

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2009 maj 2010 Institution Handelsskolen Silkeborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Afsætning

Læs mere

Modeller Sammenhænge/Forskelle mellem fag Skriftlig udtryksfærdighed Teori/metode

Modeller Sammenhænge/Forskelle mellem fag Skriftlig udtryksfærdighed Teori/metode Studieområde -Erhvervscase - fhh11f209 HH2f Termin Maj/juni 2010 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærere Hold Beskrivelse Frederikshavn Handelsskole HHX Studieområde -erhvervscase Stence Svoldgård/Birthe

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August - juli 10/11 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hhx Afsætning A Anita

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Januar-2009-juni 2009 Institution Silkeborg Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August - juli 2013/14 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Afsætning

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj juni 2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Roskilde Handelsskole HHX Afsætning, niveau

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Termin hvori undervisningen afsluttes: Juni 2013 Institution Campus Vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Januar-2009-juni 2009 Institution Handelsskolen Silkeborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning

Læs mere

/Undervisningsbeskrivelse

/Undervisningsbeskrivelse /Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold maj-juni, skoleår 09/10 Holstebro Handelsgymnasium Hhx

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2013: Institution Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer e-mailadresse

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj juni 2011 Institution Vejle Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning, niveau

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2010 juni 2011 Institution Handelsskolen Silkeborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Afsætning

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2011 Institution Tradium Mariager Fjord Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning B Preben

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2011 Institution Handelsskolen i Silkeborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hhx Afsætning A Helle

Læs mere

AØA HHX 3A10 Samlet undervisningsbeskrivelse August 2007-maj 2010

AØA HHX 3A10 Samlet undervisningsbeskrivelse August 2007-maj 2010 AØA HHX 3A10 Samlet undervisningsbeskrivelse August 2007-maj 2010 Termin Aug.07-maj10 Institution Uddannelse Grenaa Handelsskole HHX Fag og niveau Afsætningsøkonomi A Lærer(e) Hold Martin Ernst Skibby

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj juni 2011 Institution Handelsskolen Silkeborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Afsætning A Helle

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2011 Institution Vejle Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning A Mona Rask

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2011 Institution ZBC Næstved Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning A Helle Back Kruse

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2011-Juni 2014 Institution Campus Vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning niv. A

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer e-mailadresse Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/Juni 10/11 Institution Frederikshavn Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj /juni 2013 Institution ZBC Zealand Business College, Handelsgymnasiet Vordingborg Uddannelse Fag og niveau

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Maj-juni 2016 Institution Erhvervsgymnasiet Grindsted

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Maj-juni 2016 Institution Erhvervsgymnasiet Grindsted Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2016 Institution Erhvervsgymnasiet Grindsted Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hhx Afsætning A Julie

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2009 Institution Silkeborg Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hhx Afsætning A Helle

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 09/10 Institution Holstebro Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hhx Afsætning A Georg

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2011-2012 Institution Handelsskolen Silkeborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hhx Afsætning A Henrik

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2014 Institution Campus Vejle Uddannelse Fag og niveau HHX Afsætning niv. A Lærer(e) Joan Kaltoft

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2015 juni 2018 Institution Handelsgymnasiet Ribe Uddannelse Fag og niveau Lærer e-mailadresse Hold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August - juli 10/11 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hhx Afsætning A Anita

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj - Juni 2016 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning, niveau

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2011-2012 Institution Handelsskolen Silkeborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hhx Afsætning A Henrik

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2013/14 Institution Vejen Handelsskole & Handelsgymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Campus Vejle HHX Afsætning A Per Tornby HH16INNOD15

Læs mere

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2013 Juni 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer e-mailadresse Hold Handelsgymnasiet Ribe

Læs mere

1 af 12. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Maj-juni 2017.

1 af 12. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Maj-juni 2017. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2017 Institution Handelsgymnasiet Ribe Uddannelse HHX Fag og niveau Afsætning A Lærer E-mailadresse

Læs mere

Studieområde -Erhvervscase - fhh14a212 HH2a

Studieområde -Erhvervscase - fhh14a212 HH2a Studieområde -Erhvervscase - fhh14a212 HH2a Termin Maj/juni 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærere Frederikshavn Handelsskole HHX Studieområde -Erhvervscase Sascha Christensen og Birthe Bang

Læs mere

UndervisningsPLAN. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

UndervisningsPLAN. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb UndervisningsPLAN Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August december 2008, 1. semester af 1. Institution CEU Uddannelsescenter Herning Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August juni 10/11 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Afsætning A

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2012-2013 Institution Handelsskolen Silkeborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hhx Afsætning A Henrik

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Campus Vejle HHX Afsætning B Per Tornby HH17Bus

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj juni 2012 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning, niveau

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj juni 2013 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning, niveau

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommereksamen 2013 Institution Campus Vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold HHX Afsætning, niveau B Jette

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Maj-juni 2016 Institution Erhvervsgymnasiet Grindsted

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Maj-juni 2016 Institution Erhvervsgymnasiet Grindsted Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2016 Institution Erhvervsgymnasiet Grindsted Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hhx Afsætning B Julie

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August juni 10/11 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Afsætning B

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj juni 2012 Institution Handelsskolen Silkeborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Afsætning A Helle

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2012 Institution Frederikshavn Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Markedskommunikation

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj juni 2012 Institution Handelsskolen Silkeborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Afsætning A Charlotte

Læs mere

Klasseundervisning Skriftlige øvelsesopgaver Parvise opgaver

Klasseundervisning Skriftlige øvelsesopgaver Parvise opgaver Termin August 2013 til juni 2016 Institution Handelsgymnasiet Ribe Uddannelse Fag og niveau Lærer e-mailadresse Hold HHX Afsætning Niveau A Anders Smedegaard Jensen aj@handelsgymnasietribe.dk Hh3b Beskrivelse

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni skoleåret 2012-2013 Institution Campus Vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommereksamen 2014 Institution Campus Vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold HHX Afsætning, niveau B Jette

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2012-Juni 2015 Institution Campus Vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning niv. A

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August-juni 2010/2011 Institution Handelsskolen Silkeborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2012 Juni 2013 Nr. 1 9 Institution Vejen Handelsskole og Handelsgymnasium Uddannelse Fag og niveau

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2014 Institution Handelsgymnasiet Silkeborg Business College Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj juni 2011 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning, niveau

Læs mere

AØA HHX 3A13 Samlet undervisningsbeskrivelse August 2010-maj 2013

AØA HHX 3A13 Samlet undervisningsbeskrivelse August 2010-maj 2013 AØA HHX 3A13 Samlet undervisningsbeskrivelse August 2010-maj 2013 Termin Aug 10 - maj13 Institution Uddannelse Grenaa Handelsskole HHX Fag og niveau Afsætningsøkonomi A Lærer(e) Hold Martin Ernst Skibby

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2014 juni 2016 Institution Handelsgymnasiet Ribe Uddannelse Fag og niveau Lærer e-mailadresse Hold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2013 Juni 2014 Nr. 1 5 August 2014 Juni 2015 Nr. 6-8 Institution Vejen Handelsskole og Handelsgymnasium

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2014 Institution Vid Gymnasier/HHX Rønde Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætningsøkonomi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Jan./16 dec./16 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Frederikshavn Handelsskole EUX Afsætning B,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August juni 10/11 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Afsætning A

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/Juni 2012 Institution Campus Vejle - handelsgymnasiet Uddannelse Fag og niveau HHX Afsætning niv. A Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-juni 2017 Tønder

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2014 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning, niveau

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold 1 år Silkeborg Handelsskole Hhx Afsætning B Charlotte Kirkegård

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2013 Institution Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer e-mailadresse

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2014 Institution Vid Gymnasier/HHX Grenaa Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætningsøkonomi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Oktober 2013 maj 2014 Institution Handelsgymnasiet, Silkeborg Business College Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Virksomhedens strategiske planlægning. Virksomhedens internationalisering. Sammenhængende forløb om virksomheden Helawine

Virksomhedens strategiske planlægning. Virksomhedens internationalisering. Sammenhængende forløb om virksomheden Helawine Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Januar 2013 International

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/Juni 2013 Institution IBC Aabenraa Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning niveau A Titel

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution Campus Vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning B Jacob Lund HH16busa14

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2013-juni 2015 Institution Vejen Business College Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2015 Institution International Business College, Fredericia-Middelfart Uddannelse Hhx Fag og niveau

Læs mere