Hindholm NYT. Bemærk: Ændret tidspunkt for skolestart efter sommerferien. Første skoledag er mandag den 13. august.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hindholm NYT. Bemærk: Ændret tidspunkt for skolestart efter sommerferien. Første skoledag er mandag den 13. august."

Transkript

1 Hindholm NYT Bemærk: Ændret tidspunkt for skolestart efter sommerferien. Første skoledag er mandag den 13. august.

2 Nyansættelser Skolen har ansat 2 nye lærere i faste fuldtidsstillinger fra næste skoleår, nemlig Jesper Parlo og Anne Katrine Grube. Jesper Parlo er i øjeblikket ansat på skolen på deltid, da han er i gang med at færdiggøre sin læreruddannelse. Anne Katrine Grube bliver også færdiguddannet som lærer til sommerferien, og i øjeblikket har hun et fast vikariat på skolen. Vi byder begge nyuddannede lærere velkommen på skolen i faste fuldtidsstillinger. Forældrebesøg Forældre er altid velkomne på skolen. Det gælder både til morgensang, til at overvære undervisningen og efter aftale med læreren evt. deltage i undervisningen. Vi beder dog om, at forældre altid spørger læreren først, om det er i orden, at man går med i timen. Nogle gange kan det faktisk være uhensigtsmæssigt, at der er fremmede til stede, fx hvis der i timen skal tales om personlige problemer, eller hvis indholdet kræver ekstra stor opmærksomhed hos elever og lærer. Forældrene skal være opmærksomme på, at et besøg altid ændrer timens forløb en smule. Eleverne kan miste noget af koncentrationen, og lærerens arbejdsbetingelser er ændret. Læreren skal derfor have mulighed for at vurdere, om et besøg vil have en negativ effekt på undervisningen i den aktuelle situation. En forespørgsel kan altså godt resultere i et Nej, ikke i dag. Det svar må man acceptere. Det er derfor en god ide at lave en aftale om besøg i god tid, så man ikke møder op forgæves. Samtidig bør man fortælle læreren grunden til besøget. Det kan være, at man gerne vil følge ens eget barn i undervisningen, eller at man gerne vil have et generelt indtryk af, hvordan undervisningen på skolen foregår. Kender læreren grunden til besøget, kan der måske tages højde for det i den aktuelle situation, så udbyttet af besøget bliver størst muligt. Er grunden til besøget derimod, at man vil overvåge en lærers arbejde, fordi man er utilfreds med noget, så er der adgang forbudt. Hvis man er utilfreds, skal man tale direkte med læreren om sagen. Første skoledag I det nye skoleår er mandag den 13. august Vi har tidligere fået oplyst en anden dato, men Næstved Kommune melder nu ud, at første skoledag er 13. august for alle kommunens skoler. På grund af skolebusserne har vi samme ferieplan som Næstved Kommune.

3 Skoleintra Skolen har besluttet at anvende elektronisk kommunikation både internt og eksternt. Det blev resultatet af den pædagogiske dag, som lærerne holdt den 23. februar. Systemet indføres i 4 faser: Fase 1: Kommunikation mellem ansatte på skolen. Fase 2: Ny hjemmeside Fase 3: Kommunikation mellem skole og elever. Fase 4: Kommunikation mellem skole og forældre. Vi håber, at fase 1 og 2 er i anvendelse ved det nye skoleårs begyndelse. De øvrige faser indføres efterhånden, som vi er fortrolige med systemet. Meget mere om det nye system senere. Skolerejser I uge 16 tager eleverne i 9. klasse på skoletur til Berlin sammen med Tina Blum og Lene Lykke. I samme uge får London besøg af 10. klasse, Trine Mølbak og Torben Søndergaard. Bestyrelsesmøder Husk at dagsordner og referater fra bestyrelsesmøderne kan se på Elevtal 2007/08 Til næste skoleår vil alle klasser være fyldt op. Det vil sige 20 elever i klasserne fra børnehaveklassen til 6. klasse, 23 elever i 7., 8. og 9. klasse og 20 elever i 10. klasse - i alt 229 elever. Den kommende 10. klasse vil bestå af 8 elever fra vores egen 9. klasse - derudover 12 nye elever: 2 elever fra Fuglebjerg Skole 4 elever fra Herlufmagle Skole 1 elev fra Sorø Privatskole 2 elever fra Lille Næstved Skole 1 elev fra Vor Frue Skole 1 elev fra Kalbyrisskolen 1 elev fra Margretheskolen. Efter Hindholm??? Skolevejleder Duna Tejmers har nu afsluttet sin vejledning af eleverne i 9. og 10. klasse, så de nu alle har valgt, hvor de skal gå i skole næste år. Det ser således ud: Fra 9. klasse 10. kl. Hindholm Privatskole: 8 Efterskole 3 Gymnasiale uddannelser 5 Erhvervsuddannelse 2 Fra 10. klasse Gymnasiale uddannelser 14 Handelsskolen 3 Erhvervsuddannelse 3 Det er glædeligt, at alle vore elever går videre i uddannelsessystemet, og det er også glædeligt, at så mange elever i 10. klasse går videre i gymnasiet. Det var just deres mål med at tage et 10. skoleår hos os.

4 Skolen har i september 2006 foretaget en interview-undersøgelse vedr. elevernes undervisningsmiljø. Alle elever fra 5. til 10. klasse (i alt 121) har deltaget, og der er anvendt spørgeskema fra dcum, som er udfyldt elektronisk. Undersøgelsen er nu færdigbehandlet. Undersøgelsen 2003 Stort set alle problemfelter fra sidste undersøgelse er rettet, fjernet eller har ikke betydning mere. Problemerne fremgår ikke af den nyeste undersøgelse. Undersøgelse 2006/07 Undersøgelsen viser, at langt de fleste elever er glade for at gå på skolen. De er tilfredse med kammeraterne, lærerne, undervisningen og de fysiske rammer. Der er et fint grundlag for undervisning og indlæring. Der er dog ét problem, som skolen skal have særlig opmærksomhed på: omgangstonen eleverne imellem. I nogle klasser er omgangstonen venlig og respektfuld, mens den i andre klasser kan være rå, nedsættende og vise manglende respekt for hinanden. Resultatet kan være uro i timerne og dårlig stemning i klasserne. - og hvad gør vi så ved det? Omgangstonen mellem unge mennesker er i dag præget af mediernes sprogbrug. Ungdomskulturen indeholder et sprog, som de voksne ofte finder anstødeligt, ubehageligt og uacceptabelt. De unge lægger ikke så meget i ordene - der er mere tale om en verbal stil. Vores undersøgelse viser dog, at mange elever føler det ubehageligt, når de i frikvartererne tiltales og omtales med nedsættende og hånende ord og det til trods for, at de måske selv bruger samme ordforråd. Problemet er komplekst og derfor vanskeligt at løse. Dels er vi oppe mod voldsomme mediekræfter, dels er elevernes reaktion afhængig af hvem, der siger noget, hvad der siges, den psykiske dagsform, situationen, sociale relationer mv. Vi arbejder på skolen kontinuerligt med at skabe den gode omgangstone og den gode samværskultur, men en skærpet opmærksomhed fra lærere, elever og forældre er nødvendig. Det betyder: at undersøgelsen samt denne handlingsplan forelægges eleverne at elevrådet inddrages i løsningen af problemet at problemet vendes i den ugentlige klassens time at eleverne lærer at sige fra over for negativt sprog at lærerne konsekvent reagerer på negativt sprog at elever evt. kaldes til møde eller hjemsendes ved negativ sprogbrug at emnet behandles på mindst ét af forældremøderne.

5 Bestyrelsen har via et underudvalg Legepladsudvalget - siden E-bygningens færdiggørelse drøftet, hvorledes legearealerne kunne udformes og finansieres. En lille fast skare af forældre har i nogle weekender lagt fliser delvis om den nye bygning og sidst afrettet og sået græs på de grønne arealer. Vi må dog se i øjnene, at det ikke kan lade sig gøre at løfte hele arbejdsindsatsen alene ved frivillig arbejdskraft, og derfor har bestyrelsen drøftet alternative muligheder. På arbejdsweekenderne har man også luftet holdningerne om en stigning i skolepengene øremærket til legeplads. Bestyrelsen har derfor i slutningen af 2006 vedtaget at hæve skolepengene med et beløb svarende til renter og afdrag på et lån på kr for at iværksætte legepladsplanen. Bestyrelsen har samtidig vedtaget, at det er eleverne fra 0. til og med 7. klasse, der har mest glæde af legepladsen og derfor pålægges kun disse elever denne stigning, der reelt betyder et legepladsbidrag på 30 kr. om måneden pr. elev. legepladsen. Det var attraktivt at indfri det gamle statslån i 2006, da indfrielseskursen af ministeriet var fastsat til 61. Arbejdet med legepladsen er allerede igangsat og på grund af favorable tilbud fra leverandøren er det faktisk lykkedes legepladsudvalget at få et rigtigt godt legestativ samt nye gynger og tilmed et nyt uforgængeligt faldunderlag i gummi. Og så er alligevel kun ca. halvdelen af pengene brugt, og resten er således disponeret til bl.a. bålhytte, en bugtende bro, shelters, færdiggørelse af fliser om E mv. Der er således udsigt til, at vores unger allerede efter påske kan nyde godt af det store arbejde, som legepladsudvalget har iværksat, og dermed er der udsigt til endnu flere gode nyheder på legearealerne. Bestyrelsen ønsker alle et godt forår! Per Stenbøg bestyrelsesformand Samtidig har vi revurderet vore lån, og det har resulteret i, at eksisterende lån i Haarslev Sparekasse vedrørende nybygning E er omlagt til fastforrentet 5% 30 års realkreditlån. I Haarslev Sparekasse har vi optaget nyt lån til indfrielse af eksisterende statslån samt de til

6 Vi kan ikke huske det helt præcist, men vi mener, det blev sat op i legestativet bag bygning A. Det kostede kr. dengang, og der blev samlet ind blandt forældre og ansatte for at få råd til nyanskaffelsen. Hvor har mange elever dog haft rigtig mange gode frikvarterer på det legestativ. Det har tjent os i 26 år, og nu er det træt og slidt ned - og væk! Fjernet på ganske få timer for at give plads for et helt nyt stativ. Nye udfoldelser i tre projekter Legepladsudvalget har delt arbejdet med at indrette legepladsen op i 3 projekter: 1) nyt legeredskab ved søen 2) aktivitet i skovområdet 3) bålhytte LEGEREDSKAB Første projekt er forhandlet på plads, bestilt og igangsat pr. 28. marts. Måske er det allerede færdigopstillet, når I læser dette nyhedsbrev. Det er et helt nyt legeredskab med faldunderlag. Det lever således også op til nutidens standard og sikkerhedskrav. Der bliver et par fornyelser, men der er stadig satset på et legeredskab til de mindre børn, og dem får vi forhåbentligstadig nye af. Vi synes, at vi har fået rigtig meget for pengene hos Naturleg ApS i Maribo. Det er samme firma, som leverede det gamle legeredskab for knap 30 år siden, og der har vi ikke kunnet klage over hverken kvalitet eller holdbarhed. gode tilbud på muligheder i dette område. Til at binde voldene sammen, vil vi gerne have en flot bro, der passer ind i naturen. Vi regnet med, at dette område må koste nogenlunde det samme som legeredskabet ved søen. BÅLHYTTE Det tredje projekt er en bålhytte. Her er vi også helt åbne for gode tilbud og muligheder, og vi har inviteret flere til at komme med et bud på udseende og pris. Den skal selvfølgelig kunne rumme en mængde børn til pølser og snobrød på bålet, men det ville også være et udmærket sted til undervisning i en lang række emner. AKTIVITETER I SKOVOMRÅDET Det andet projekt har vi tænkt skulle være en serie af aktiviteter og fysiske udfordringer i skovområdet. Det kunne være en slags jorden er giftig, som også kunne anvendes aktivt som en forhindringsbane. Vi vil nu sætte kræfter ind på at få nogle

7 GRÆSSET Vi vil selvfølge åbne for leg og boldspil på det nye græs, så hurtigt som muligt, men det er også en spørgsmål om, at græsset får etableret sig godt, inden det belastes. Men efter ferien skulle græsset have så godt fat, at der kan åbnes for leg både på volden og fodboldbanen. BASKETBALL Endelig så bliver kurvene til basketball sænket, så man igen kan spille streetbasket. Ud over de 3 beskrevne projekter så kunne vi tænke os at kunne bruge voldene lidt mere. Der er noget, der kan etableres for mindre beløb, men det er det med, at mange bække små bliver til en stor å SÆT DIT MÅL PÅ HINDHOLM PRIVATSKOLE Vi har sat penge af til at lægge resten af fliserne omkring bygning E, men så skal vi også lede længe, for at få råd til flere af de store og små ønsker, som vi har. Vi har satset på de store linier i første omgang og håber på, at resten kan komme lidt efter lidt. Vi har også tænkt, at nogen med tilknytning til Hindholm Privatskole måske ville indkøbe og lade opstille et redskab på skolen. Det kunne være firmaer såvel som enkeltpersoner. Tanken er hermed givet videre. Nogle af vores ønsker er: i volden kunne der bl.a. være: siddeplader indlagt (skiver af en træstamme) trappebjæke (trin skåret i en træstamme) trin i volden (f.eks. skiver af en træstam me) Rutchebane to mål til den nye boldbane hyttelandsby i skoven en hockeybane f.eks. mellem bygning B og bygning F TAK Jeg har før spurgt efter forældrehjælp her i Nyhedsbrevet uden anden reaktion end den forklaring, at alle har travlt, og at jeg måske nok burde have sagt tak til de få, der stiller op. Så havde der været lidt mere balance i mit indlæg. Det er let nok at få påtalt, når noget ikke er tilfredsstillende. Det er lige så let at glemme at få udtalt, at man faktisk er tilfreds. Så tak til dem, der stiller op og lad mig udtale min tilfredshed med alt det, vi i fællesskab har nået. Vi har bevidst besluttet ikke at indbyde til mere forældrearbejde i forbindelse med legepladsen, og så alligevel Skulle der være en eller flere forældre sammen, der har gode ideer eller godt vil være kreative med en motorsav, så vi kan få lagt et par trin i voldene, så vil børnene på Hindholm Privatskole blive glade. Bent Lund, medlem af legepladsudvalget Det nye legestativ er allerede på plads. Det tages i brug onsdag efter påskeferien.

8 I lighed med ekspeditionsskibet Vædderen rejste vi jorden rundt, da skuespillet Jorden rundt blev opført af indskolingsklasserne på Hindholm Privatskole. Det skete i forbindelse med fastelavnsfesten. Stykket bestod af 5 billeder fra forskellige lande på jorden. Der var danseoptrin, sange, en hjemmelavet rap og et eventyr fra Indien. Vi mødte Karius og Baktus, Don Pedro og Rosita, dragedansere fra Kina, dansere fra Afrika og den fattige bonde fra Indien. Eleverne fra 0., 1., og 2. klasse havde været med til at skrive replikkerne, male kulisser og sammensætte dansene, så alle glædede sig meget til at fremføre resultatet - først for skolens elever om morgenen efter morgensangen og senere om aftenen for forældre og søskende. Stykket er blevet til som optakt til et større emnearbejde om mennesker forskellige steder i verden. Emnet arbejdes der med hele foråret og lidt af sommeren. Det skal foregå som et samarbejde mellem alle 3 klasser og deres lærere. Mange aktiviteter vil eleverne kunne løse på flere niveauer, og i de helt åbne opgaver vil elevernes kreativitet blomstre. Emnet er valgt af natur- og tekniklærere og billedkunstlærere.

9 Hindholm Privatskole afholder ordinær generalforsamling tirsdag den 24. april 2007 kl i fællesrummet i bygning A Indkaldelse med dagsorden er sendt fra skolen til alle familier 2. april I natur og teknik arbejder 5. klasse for tiden med emnet konstruktion. Konstruktion kan være mange ting, men vi beskæftiger os med byggeri af forskellig slags. Vi har lavet forsøg med bæreevne for papir, foldet på forskellige måder, og har talt om, at tykkelse og stivhed kan være vigtigt for holdbarheden. Vi talte om, at mange ting skal bygges meget holdbart, det kunne f.eks. være tagkonstruktionen i BILKA eller bropillerne på Storebæltsbroen. Vi har arbejdet med bygning af tårne og huse med marcaroni og skumfiduser. Der blev rigtig gået til den og fundet på mange kreative løsninger, og det er jo heller ikke værst, når man kan guffe byggematerialerne i sig, når arbejdet er slut! Efter påskeferien skal vi lave flere forsøg med fokus på materialer, former og kræfter såvel i praksis som på Internettet.

10 Nyhedsbrev fra SFO Fremover vil SFO ens nyhedsbrev kun udkomme sammen med Hindholm Nyt - altså ca. 4 gange om året. Lav aftaler med jeres børn om, hvad de skal have på. Så skal vi nok hjælpe med resten. På hjemmesiden kan I klikke jer ind under SFO og se vores nye aktivitetskalender, som vil blive fornyet løbende. Børnenes hverdag Børn og overtøj : Vi gør hvad vi kan, men det er ligesom om, jeres børn ikke har den samme opfattelse af, hvornår det kan være en god ide at have overtøj på,og hvornår det er ok at løbe rundt i T shirt.

11 Skiftetøj: Vi har meget lidt ekstra tøj på lager i sfo en, og det er desværre rigtig tit, at jeres børn har brug for et par ekstra strømper eller bukser. Hvis I ikke vil have forkølede børn, er det en rigtigt god ide, at børnene enten har ekstra tøj hos os eller på deres plads ved klassen. Lektiecafe: En del forældre har spurgt om muligheden for at lave lektiecafe i Sfo en. Vi kan desværre ikke afsætte en person kun til lektiehjælp. Men hverdagen fungerer på den måde, at de børn, som vil lave lektier, sætter sig et roligt sted og hygger med lektierne - det er typisk tredje eller fjerde klasser. Vores ønske er, at flere vil benytte sig af muligheden, så de kan hjælpe hinanden, dele viden og erfaringer samt få skabt en kultur, hvor det kan være sjovt og givende at lave lektier sammen. Vi støtter op om lektiecaféen ved at vise interesse, give mulighed samt hjælpe, hvis noget skal forklares. Bedsteforældredag Næste gang vil vi gøre dagen noget mere struktureret. I hvert fald hvad kaffe og kage angår. Det tog lidt overhånd. Men ellers syntes vi, det var en dejlig eftermiddag. I samme åndedrag vil vi gerne opfordre bedsteforældrene til at kigge forbi, hvis de har lyst til at lave en aktivitet sammen med børnene. De er ME- GET velkomne. De kan bare sige, hvad de har brug for til aktiviteten, så skaffer vi det. Det kunne være noget kreativt, men også gamle lege vi kunne prøve af igen sammen med børnene. Hermed er opfordringen givet videre. Kennet Egegaard

12 Matematikdage Torsdag og fredag før påske var der emnedage med matematik på programmet. Alle elever deltog, og der blev vejet og målt, lært om målestoksforhold, statistik og sandsynlighed.

13

14 For nogle elever er det at lave lektier den rene fornøjelse, for andre den rene pestilens og for de fleste vel bare noget, der skal overstås. For nylig viste en undersøgelse, at lektier var spild af tid. Honning i ørerne for lektiehaderne, men den holder ikke - ikke hele vejen i hvert fald. Det er nok rigtigt, at man ikke lærer meget nyt ved at lave lektier, men vi synes, der er tre gode grunde til at give lektier for: 1) Lektier er forberedelse til næste dags timer. 2) Lektier giver rutine i løsning af bestemte opgaver. 3) Lektier giver arbejdsdisciplin. Vi har i perioder elever og klasser, som ikke har styr på lektierne. Det slår planlægningen i stykker, og det giver en ringere undervisningskvalitet. Samtidig signalerer det en slap arbejdsmoral, som vi ikke vil acceptere på vores skole. Vi har derfor uddelt et eksemplar af skolens lektiepolitik til alle elever fra 5. til 10. klasse. Den bliver jo med tiden aktuel for alle elever og forældre, derfor gengives politikken her: Generelt På Hindholm Privatskole arbejder vi for, at hver enkelt elev skal blive så dygtig som muligt. Det kræver bl.a., at eleven deltager aktivt i timerne, og at det hjemmearbejde, som lærerne giver for, altid laves. Derved får den enkelte elev samt hele klassen større udbytte af undervisningen. Eleverne lærer i løbet af skoleårene, hvad lektier er, og hvordan man udøver hensigtsmæssig lektieadfærd. Vi forventer, at elever fra 5. klasse har lært, at lektier er en naturlig og nødvendig del af skolegangen. Derfor er det uacceptabelt, hvis eleverne ikke laver det forventede hjemmearbejde. Eleven Vi forventer, at du i skolen får nedskrevet, hvilke lektier, du har for du spørger din lærer, hvis du er i tvivl om noget med lektierne du derhjemme gør dig umage med at lave lektierne du gør læreren opmærksom på, at du evt. har haft problemer med lektierne du altid laver dine lektier så godt du kan. Skolen Lærerne skal sørge for, at du er helt klar over, hvilke lektier vi forventer du laver at du har mulighed for at lave lektierne, uden at andre skal hjælpe dig at du trygt kan henvende dig til dine lærere for at få afklaret spørgsmål i lektieperioden at lektierne er relevante dvs. at læreren vurderer, at du og/eller klassen vil have udbytte af arbejdet. at din samlede lektiebyrde er overkommelig at du hurtigt får tilbagemelding på dit arbejde.

15 Forældrene Det er eleven, der skal lave lektier ikke forældrene. Men vi forventer, at I støtter jeres barn ved: at sørge for, at jeres barn har tid til at lave lektier at sørge for, at jeres barn får fred og ro til at lave lektier at vise interesse for jeres barns lektier at være loyal overfor skolens lektiepolitik Hvis lektierne ikke er lavet Større skriftlige opgaver/projektopgaver: Afleveres opgaven ikke til tiden, gør skolen følgende: Eleven forklarer læreren, hvorfor opgaven ikke afleveres. Er årsagen acceptabel, aftales en ny afleveringsdato. Er årsagen uacceptabel, informeres forældrene via brev eller tlf., og læreren fastsætter evt. en ny afleveringsdato. Hvis opgaven stadig ikke afleveres, underrettes forældrene, og der indkaldes evt. til møde, hvor der kan laves specielle lektieaftaler med den enkelte elev. Hvis eleven trods aftaler ikke vil opfylde sine lektieforpligtelser, kan en udmeldelse komme på tale. Dag-til-dag-lektier: Laves lektierne ikke gør skolen følgende: Eleven forklarer læreren, hvorfor lektierne ikke er lavet. Er årsagen acceptabel, vurderer læreren, om lektien stadig skal laves, eller om den er uaktuel. Er årsagen uacceptabel noterer læreren det. Når læreren vurderer, at eleven har et lektieproblem, taler han med eleven om det og informerer forældrene pr. tlf. eller brev. (se: Information til forældrene) Hvis dag-til-dag-lektierne stadig ikke laves, skal eleven til samtale og forældrene informeres pr. tlf. eller brev, og der indkaldes evt. til møde, hvor der kan laves specielle lektieaftaler med den enkelte elev. Hvis eleven trods aftaler ikke vil opfylde sine lektieforpligtelser, kan en udmeldelse komme på tale. Information til forældrene Som det fremgår ovenfor, vil forældrene blive informeret, hvis eleven ikke laver hjemmearbejdet tilfredsstillende. Lærerne fører lister over elevernes hjemmearbejde, og en henvendelse til forældrene vil typisk være i form at en kopi af lektielisten. Her vil også fremgå, hvis eleven har glemt fx bøger og hæfter. Sammen med kopien vil der være et brev, som forældrene skal underskrive og sende retur til klasselæreren Til s forældre Hermed sendes en liste over manglende lektier samt andre forsømmelser i forbindelse med skolegangen. Skolen har løbende talt med eleven om problemet, og vi forventer nu, at forældrene gør det samme. Klasselæreren skal herefter informeres om, hvilke konklusioner forældre og elev er kommet frem til fx årsager til manglende lektiearbejde eller ønsker om specielle aftaler, som kan hjælpe eleven. Kontaktbogen eller nederste del af dette brev kan bruges til denne information. Dette brev bedes underskrevet og medbragt til klasselæreren. Med venlig hilsen Dato: Skoleleder Klasselærer Dato: Forældreunderskrift Meddelelse til klasselæreren:

16 Signe Henningsen 4. klasse Livet starter med, at man bliver født af sin mor. Det foregår på et sygehus. Når der er gået lidt tid, skal man døbes. Det foregår i en kirke - præsten kommer vand i håret på dig. Sådan foregår en dåb, og man synger også nogle sange. Man holder også en fest. Når man bliver lidt større, skal man i dagpleje eller vuggestue, så når man har gået der lidt, skal man i børnehave og derefter i skole. I skolen lærer man at regne og læse, stave og en hel masse andet. Når jeg er færdig med skolen, skal jeg ud og have mig et job. Jeg ved ikke hvilket endnu. Så får man børn og hus, og så er det tid til pension. Så får man børnebørn, og så er livet faktisk slut. Vi har i en periode arbejdet med digte i 7. og 8. klasse. Alle har læst et selvvalgt digt op, lavet maleri til digtet, skrevet to digtanalyser, selv skrevet 4 digte og malet et penalhus, hvor digtene om os selv er blevet trykt på. Men hvad er et digt egentlig? Vi har både skrevet traditionelle digte og prosadigte, men hvad er forskellen? Et digt er traditionelt, hvis det rimer, og man kan derfor sætte en melodi til det. Prosadigte rimer ikke, og kan bestå af en enkelt linie. Lyriske digte fanger et øjeblik, en stemning, en følelse. Episke digte har en handling og kan godt være lange. Dramatiske digte har en alvorlig handling, så de hænger sammen med de episke digte. Udover at arbejde med forskellige digtgenrer har vi arbejdet i grupper, hvor vi fik ord, der beskrev vores personlighed fra de andre i gruppen. Ud fra de ord skulle vi skrive et traditionelt digt om os selv. Jeg er intelligent og konsekvent. Jeg er dit mørke, jeg er dit lys. Jeg er din nydelse, jeg er dit gys. Jeg er dit intet, jeg er dit alt. Jeg er mig selv, sådan kort fortalt. Julie Olsen, 7. klasse Hindholm NYT april Mogens Olesen

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Virksomhedsplan for Gøngehesten for 2015... 2. Præsentation af institutionen... 2. Fakta oplysninger... 3

Virksomhedsplan for Gøngehesten for 2015... 2. Præsentation af institutionen... 2. Fakta oplysninger... 3 Indhold Virksomhedsplan for Gøngehesten for 2015... 2 Præsentation af institutionen... 2 Fakta oplysninger... 3 Principper fastlagt af bestyrelsen... 4 Pædagogiske principper og principper for de pædagogiske

Læs mere

Slutevaluering af ledelsesforsøg for Hudevad og Hestehaven børnehaver Faaborg-Midtfyn Kommune

Slutevaluering af ledelsesforsøg for Hudevad og Hestehaven børnehaver Faaborg-Midtfyn Kommune Slutevaluering af ledelsesforsøg for Hudevad og Hestehaven børnehaver Faaborg-Midtfyn Kommune Rapport over brugernes svar BORGER ÆLDRE BØRN BRUGER FORÆLDRE Udarbejdet af: HR og Innovation, FAMILIE BEBOER

Læs mere

Notat. Om årsager til frafald fra HF. - En pilotundersøgelse af frafaldne elever.

Notat. Om årsager til frafald fra HF. - En pilotundersøgelse af frafaldne elever. Notat Om årsager til frafald fra HF. - En pilotundersøgelse af frafaldne elever. Indholdsfortegnelse: Forord... s. 2 Metode s. 2 Sammenfatning/konklusion s. 2 Årsager til frafald s. 5 -Flytning på grund

Læs mere

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS Erfaringsopsamling Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010 Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 4 Beskrivelse af børnegruppeforløbet... 6 Erfaringsopsamlingens

Læs mere

Nr. 52 marts 2009 årgang 12. Skolebladet. Gårslev Skole

Nr. 52 marts 2009 årgang 12. Skolebladet. Gårslev Skole Skolebladet Gårslev Skole 2 Indholdsfortegnelse Redaktion... side 4 Nyt fra skolelederen... side 5 Skolebestyrelsen... side 8 Svalebo... side 13 Førskolegruppen... side 18 Kristina og Anja i Klubben...

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Årsberetninger 2011-2012

Årsberetninger 2011-2012 Årsberetninger 2011-2012 Indholdsfortegnelse Året der gik i SFO 2 Minikrogen 5 1. klasse 8 2. klasse 11 3. klasse 13 4. klasse 16 5. klasse 21 6. klasse 24 7. klasse 27 Mantle 7. klasse 30 Musik 33 1 Året

Læs mere

Laurids marts 2000 LAURIDS

Laurids marts 2000 LAURIDS LAURIDS Skoleblad for Laursens Realskole 1 generalforsamling forude Af Ruth Carlsen Så nærmer tiden sig atter for skolens årlige generalforsamling - den foregår i år: onsdag den 26. april så sæt allerede

Læs mere

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Janus Rosa laver en kort introduktion af projektet det er rigtig spændende for os at høre om dine erfaringer

Læs mere

Indledning... 2 Lederens beretning... 3 Forældrebestyrelsens principper.3

Indledning... 2 Lederens beretning... 3 Forældrebestyrelsens principper.3 Indhold Indledning... 2 Lederens beretning... 3 Forældrebestyrelsens principper.3 Forældrebestyrelsens årsberetning 5 Mission og vision... 6 Organisering af det pædagogiske arbejde... 7 Refleksion og metodisk

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

ÅRSPLAN 2011 2012 HJEMS BØRNEHAVE

ÅRSPLAN 2011 2012 HJEMS BØRNEHAVE ÅRSPLAN 2011 2012 HJEMS BØRNEHAVE Hjems Børnehave Ungarnsgade 30-32 2300 København S tlf.: 32 59 47 58 e-mail: hjems@hjems.dk www.hjems.dk Indholdsfortegnelse Året, der gik (fra juni 2010 juni 2011) 3

Læs mere

ADHD MAGASINET. TEMA: Juletiden. NYT I ADHD MAGASINET: ADHD-foreningens tips og ideer til forældre (KIK-kassen) Side 4

ADHD MAGASINET. TEMA: Juletiden. NYT I ADHD MAGASINET: ADHD-foreningens tips og ideer til forældre (KIK-kassen) Side 4 TEMA: Juletiden NYT I ADHD MAGASINET: ADHD-foreningens tips og ideer til forældre (KIK-kassen) Side 4 ADHD MAGASINET NUMMER 6 DECEMBER 2014 Er du i sidste øjeblik med julegaverne? Side 29 Fra hektisk til

Læs mere

Midtjyllands kristne Friskole Brændgårdvej 4, 7400 Herning Tlf. 97 12 36 77. Nyt fra skolelederen. Sommerferie en tid mellem to skoleår.

Midtjyllands kristne Friskole Brændgårdvej 4, 7400 Herning Tlf. 97 12 36 77. Nyt fra skolelederen. Sommerferie en tid mellem to skoleår. Nyt fra skolelederen Sommerferie en tid mellem to skoleår. Midt i travlheden med planlægningen af det nye skoleår skal der også være tid til at kigge lidt tilbage på det netop overståede skoleår. En egentlig

Læs mere

Årsberetning fra skolelederen Personale Administration

Årsberetning fra skolelederen Personale Administration Årsberetning fra skolelederen v. Mette Lisbjerg Personale I dette skoleår oplevede vi, at en medarbejder gik på pension. Det var Niels Ishøj Christensen vores pedel, der i februar trak sig tilbage til

Læs mere

Hvordan kan vi få flere lærlinge til at gennemføre maleruddannelsen? Afsluttende projektrapport, september 2011

Hvordan kan vi få flere lærlinge til at gennemføre maleruddannelsen? Afsluttende projektrapport, september 2011 Hvordan kan vi få flere lærlinge til at gennemføre maleruddannelsen? Afsluttende projektrapport, september 2011 Skrevet af Ann Carina Tetschner, Konsulent, Center for arbejdsliv og læring 1 Forord til

Læs mere

Forældreinformation for: Josva - vuggestue og børnehave på Hasselvej Og Børnehuset Kaleb 3-6 år på Lerpyttervej Redigeret: april 15

Forældreinformation for: Josva - vuggestue og børnehave på Hasselvej Og Børnehuset Kaleb 3-6 år på Lerpyttervej Redigeret: april 15 Forældreinformation for: Josva - vuggestue og børnehave på Hasselvej Og Børnehuset Kaleb 3-6 år på Lerpyttervej Redigeret: april 15 Josva og Børnehuset Kaleb Hasselvej 8 Lerpyttervej 25 7700 Thisted 7700

Læs mere

R: Jeg er øh idrætslærer, underviser i idræt, og i dansk så er jeg støttelærer og så har jeg dansk som andet sprog.

R: Jeg er øh idrætslærer, underviser i idræt, og i dansk så er jeg støttelærer og så har jeg dansk som andet sprog. Bilag 3 Interview Ditte I: Må jeg starte med at høre hvor gammel du er? R: Jeg er 33. I: 33, så er vi jo lige gamle. Og hvilke fag underviser du i R: Jeg er øh idrætslærer, underviser i idræt, og i dansk

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for 2 Spørgeskemaundersøgelser man selv står for Hvorfor? Man kan vælge at gennemføre en mindre spørgeskemaundersøgelse hvis man ønsker at få et overblik over forældrenes mere overordnede holdning til forskellige

Læs mere

Flere farver på arbejdspladsen

Flere farver på arbejdspladsen Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt "Det gode arbejdsmiljø" i Lyngby-Taarbæk Kommunes dagtilbud Juli 2004 Jens Voxtrup Petersen CASA Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt

Læs mere

Der skal to til coaching Et konversationsanalytisk blik på den coachende samtale mellem leder og medarbejder. Bilagsoversigt

Der skal to til coaching Et konversationsanalytisk blik på den coachende samtale mellem leder og medarbejder. Bilagsoversigt Bilagsoversigt Bilag 1: Evaluering af "Viborg Ledelse"... 2 Bilag 2: Beskrivelse af specialesamarbejde med Viborg Kommune... 3 Bilag 3: Specialets kontrakt med de deltagende ledere... 5 Bilag 4: Kontrakt

Læs mere

NYHEDSBREV I BØRNEHAVEN PÅ SKANDERBORGVEJ DECEMBER

NYHEDSBREV I BØRNEHAVEN PÅ SKANDERBORGVEJ DECEMBER NYHEDSBREV I BØRNEHAVEN PÅ SKANDERBORGVEJ DECEMBER Så er det snart endelig jul. Vi vil gerne benytte lejligheden til at ønske jer en god jul og et godt og lykkebringende nytår. Vi glæder os til at fortsætte

Læs mere

Pædagogisk analyse i dagtilbud resultater af følgeforskning

Pædagogisk analyse i dagtilbud resultater af følgeforskning Pædagogisk analyse i dagtilbud resultater af følgeforskning Af Bent B. Andresen 1 Resumé Denne artikel omhandler følgeforskning blandt medarbejdere i pædagogiske dagtilbud om deres erfaringer med systematisk,

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

Nr. 3 september 2013 15. årgang Tema: Disciplin og opførsel i skolen. i Sko en. Disciplin og opførsel i skolen

Nr. 3 september 2013 15. årgang Tema: Disciplin og opførsel i skolen. i Sko en. Disciplin og opførsel i skolen Nr. 3 september 2013 15. årgang Tema: Disciplin og opførsel i skolen i Sko en Disciplin og opførsel i skolen i Sko en Temaer i 2013 Liv i Skolen 2013 God undervisning i skolen I dag ved vi meget om hvad

Læs mere

4. november 2013 1. udgave. Forældrehåndbog

4. november 2013 1. udgave. Forældrehåndbog 4. november 2013 1. udgave Forældrehåndbog Kontaktinformationer Interskolen Engtoften 22 8260 Viby J Telefon: 21 48 92 18 Email: adm@interskolen.dk Kontorets åbningstider 8.00-14.00 Telefontid er fra kl.

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp

pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp Dansk Flygtningehjælp igangsatte i 2006 et toårigt Pigeklubprojekt, der skulle etablere 21 pigeklubber for teenagepiger med etnisk

Læs mere