Hindholm NYT. Bemærk: Ændret tidspunkt for skolestart efter sommerferien. Første skoledag er mandag den 13. august.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hindholm NYT. Bemærk: Ændret tidspunkt for skolestart efter sommerferien. Første skoledag er mandag den 13. august."

Transkript

1 Hindholm NYT Bemærk: Ændret tidspunkt for skolestart efter sommerferien. Første skoledag er mandag den 13. august.

2 Nyansættelser Skolen har ansat 2 nye lærere i faste fuldtidsstillinger fra næste skoleår, nemlig Jesper Parlo og Anne Katrine Grube. Jesper Parlo er i øjeblikket ansat på skolen på deltid, da han er i gang med at færdiggøre sin læreruddannelse. Anne Katrine Grube bliver også færdiguddannet som lærer til sommerferien, og i øjeblikket har hun et fast vikariat på skolen. Vi byder begge nyuddannede lærere velkommen på skolen i faste fuldtidsstillinger. Forældrebesøg Forældre er altid velkomne på skolen. Det gælder både til morgensang, til at overvære undervisningen og efter aftale med læreren evt. deltage i undervisningen. Vi beder dog om, at forældre altid spørger læreren først, om det er i orden, at man går med i timen. Nogle gange kan det faktisk være uhensigtsmæssigt, at der er fremmede til stede, fx hvis der i timen skal tales om personlige problemer, eller hvis indholdet kræver ekstra stor opmærksomhed hos elever og lærer. Forældrene skal være opmærksomme på, at et besøg altid ændrer timens forløb en smule. Eleverne kan miste noget af koncentrationen, og lærerens arbejdsbetingelser er ændret. Læreren skal derfor have mulighed for at vurdere, om et besøg vil have en negativ effekt på undervisningen i den aktuelle situation. En forespørgsel kan altså godt resultere i et Nej, ikke i dag. Det svar må man acceptere. Det er derfor en god ide at lave en aftale om besøg i god tid, så man ikke møder op forgæves. Samtidig bør man fortælle læreren grunden til besøget. Det kan være, at man gerne vil følge ens eget barn i undervisningen, eller at man gerne vil have et generelt indtryk af, hvordan undervisningen på skolen foregår. Kender læreren grunden til besøget, kan der måske tages højde for det i den aktuelle situation, så udbyttet af besøget bliver størst muligt. Er grunden til besøget derimod, at man vil overvåge en lærers arbejde, fordi man er utilfreds med noget, så er der adgang forbudt. Hvis man er utilfreds, skal man tale direkte med læreren om sagen. Første skoledag I det nye skoleår er mandag den 13. august Vi har tidligere fået oplyst en anden dato, men Næstved Kommune melder nu ud, at første skoledag er 13. august for alle kommunens skoler. På grund af skolebusserne har vi samme ferieplan som Næstved Kommune.

3 Skoleintra Skolen har besluttet at anvende elektronisk kommunikation både internt og eksternt. Det blev resultatet af den pædagogiske dag, som lærerne holdt den 23. februar. Systemet indføres i 4 faser: Fase 1: Kommunikation mellem ansatte på skolen. Fase 2: Ny hjemmeside Fase 3: Kommunikation mellem skole og elever. Fase 4: Kommunikation mellem skole og forældre. Vi håber, at fase 1 og 2 er i anvendelse ved det nye skoleårs begyndelse. De øvrige faser indføres efterhånden, som vi er fortrolige med systemet. Meget mere om det nye system senere. Skolerejser I uge 16 tager eleverne i 9. klasse på skoletur til Berlin sammen med Tina Blum og Lene Lykke. I samme uge får London besøg af 10. klasse, Trine Mølbak og Torben Søndergaard. Bestyrelsesmøder Husk at dagsordner og referater fra bestyrelsesmøderne kan se på Elevtal 2007/08 Til næste skoleår vil alle klasser være fyldt op. Det vil sige 20 elever i klasserne fra børnehaveklassen til 6. klasse, 23 elever i 7., 8. og 9. klasse og 20 elever i 10. klasse - i alt 229 elever. Den kommende 10. klasse vil bestå af 8 elever fra vores egen 9. klasse - derudover 12 nye elever: 2 elever fra Fuglebjerg Skole 4 elever fra Herlufmagle Skole 1 elev fra Sorø Privatskole 2 elever fra Lille Næstved Skole 1 elev fra Vor Frue Skole 1 elev fra Kalbyrisskolen 1 elev fra Margretheskolen. Efter Hindholm??? Skolevejleder Duna Tejmers har nu afsluttet sin vejledning af eleverne i 9. og 10. klasse, så de nu alle har valgt, hvor de skal gå i skole næste år. Det ser således ud: Fra 9. klasse 10. kl. Hindholm Privatskole: 8 Efterskole 3 Gymnasiale uddannelser 5 Erhvervsuddannelse 2 Fra 10. klasse Gymnasiale uddannelser 14 Handelsskolen 3 Erhvervsuddannelse 3 Det er glædeligt, at alle vore elever går videre i uddannelsessystemet, og det er også glædeligt, at så mange elever i 10. klasse går videre i gymnasiet. Det var just deres mål med at tage et 10. skoleår hos os.

4 Skolen har i september 2006 foretaget en interview-undersøgelse vedr. elevernes undervisningsmiljø. Alle elever fra 5. til 10. klasse (i alt 121) har deltaget, og der er anvendt spørgeskema fra dcum, som er udfyldt elektronisk. Undersøgelsen er nu færdigbehandlet. Undersøgelsen 2003 Stort set alle problemfelter fra sidste undersøgelse er rettet, fjernet eller har ikke betydning mere. Problemerne fremgår ikke af den nyeste undersøgelse. Undersøgelse 2006/07 Undersøgelsen viser, at langt de fleste elever er glade for at gå på skolen. De er tilfredse med kammeraterne, lærerne, undervisningen og de fysiske rammer. Der er et fint grundlag for undervisning og indlæring. Der er dog ét problem, som skolen skal have særlig opmærksomhed på: omgangstonen eleverne imellem. I nogle klasser er omgangstonen venlig og respektfuld, mens den i andre klasser kan være rå, nedsættende og vise manglende respekt for hinanden. Resultatet kan være uro i timerne og dårlig stemning i klasserne. - og hvad gør vi så ved det? Omgangstonen mellem unge mennesker er i dag præget af mediernes sprogbrug. Ungdomskulturen indeholder et sprog, som de voksne ofte finder anstødeligt, ubehageligt og uacceptabelt. De unge lægger ikke så meget i ordene - der er mere tale om en verbal stil. Vores undersøgelse viser dog, at mange elever føler det ubehageligt, når de i frikvartererne tiltales og omtales med nedsættende og hånende ord og det til trods for, at de måske selv bruger samme ordforråd. Problemet er komplekst og derfor vanskeligt at løse. Dels er vi oppe mod voldsomme mediekræfter, dels er elevernes reaktion afhængig af hvem, der siger noget, hvad der siges, den psykiske dagsform, situationen, sociale relationer mv. Vi arbejder på skolen kontinuerligt med at skabe den gode omgangstone og den gode samværskultur, men en skærpet opmærksomhed fra lærere, elever og forældre er nødvendig. Det betyder: at undersøgelsen samt denne handlingsplan forelægges eleverne at elevrådet inddrages i løsningen af problemet at problemet vendes i den ugentlige klassens time at eleverne lærer at sige fra over for negativt sprog at lærerne konsekvent reagerer på negativt sprog at elever evt. kaldes til møde eller hjemsendes ved negativ sprogbrug at emnet behandles på mindst ét af forældremøderne.

5 Bestyrelsen har via et underudvalg Legepladsudvalget - siden E-bygningens færdiggørelse drøftet, hvorledes legearealerne kunne udformes og finansieres. En lille fast skare af forældre har i nogle weekender lagt fliser delvis om den nye bygning og sidst afrettet og sået græs på de grønne arealer. Vi må dog se i øjnene, at det ikke kan lade sig gøre at løfte hele arbejdsindsatsen alene ved frivillig arbejdskraft, og derfor har bestyrelsen drøftet alternative muligheder. På arbejdsweekenderne har man også luftet holdningerne om en stigning i skolepengene øremærket til legeplads. Bestyrelsen har derfor i slutningen af 2006 vedtaget at hæve skolepengene med et beløb svarende til renter og afdrag på et lån på kr for at iværksætte legepladsplanen. Bestyrelsen har samtidig vedtaget, at det er eleverne fra 0. til og med 7. klasse, der har mest glæde af legepladsen og derfor pålægges kun disse elever denne stigning, der reelt betyder et legepladsbidrag på 30 kr. om måneden pr. elev. legepladsen. Det var attraktivt at indfri det gamle statslån i 2006, da indfrielseskursen af ministeriet var fastsat til 61. Arbejdet med legepladsen er allerede igangsat og på grund af favorable tilbud fra leverandøren er det faktisk lykkedes legepladsudvalget at få et rigtigt godt legestativ samt nye gynger og tilmed et nyt uforgængeligt faldunderlag i gummi. Og så er alligevel kun ca. halvdelen af pengene brugt, og resten er således disponeret til bl.a. bålhytte, en bugtende bro, shelters, færdiggørelse af fliser om E mv. Der er således udsigt til, at vores unger allerede efter påske kan nyde godt af det store arbejde, som legepladsudvalget har iværksat, og dermed er der udsigt til endnu flere gode nyheder på legearealerne. Bestyrelsen ønsker alle et godt forår! Per Stenbøg bestyrelsesformand Samtidig har vi revurderet vore lån, og det har resulteret i, at eksisterende lån i Haarslev Sparekasse vedrørende nybygning E er omlagt til fastforrentet 5% 30 års realkreditlån. I Haarslev Sparekasse har vi optaget nyt lån til indfrielse af eksisterende statslån samt de til

6 Vi kan ikke huske det helt præcist, men vi mener, det blev sat op i legestativet bag bygning A. Det kostede kr. dengang, og der blev samlet ind blandt forældre og ansatte for at få råd til nyanskaffelsen. Hvor har mange elever dog haft rigtig mange gode frikvarterer på det legestativ. Det har tjent os i 26 år, og nu er det træt og slidt ned - og væk! Fjernet på ganske få timer for at give plads for et helt nyt stativ. Nye udfoldelser i tre projekter Legepladsudvalget har delt arbejdet med at indrette legepladsen op i 3 projekter: 1) nyt legeredskab ved søen 2) aktivitet i skovområdet 3) bålhytte LEGEREDSKAB Første projekt er forhandlet på plads, bestilt og igangsat pr. 28. marts. Måske er det allerede færdigopstillet, når I læser dette nyhedsbrev. Det er et helt nyt legeredskab med faldunderlag. Det lever således også op til nutidens standard og sikkerhedskrav. Der bliver et par fornyelser, men der er stadig satset på et legeredskab til de mindre børn, og dem får vi forhåbentligstadig nye af. Vi synes, at vi har fået rigtig meget for pengene hos Naturleg ApS i Maribo. Det er samme firma, som leverede det gamle legeredskab for knap 30 år siden, og der har vi ikke kunnet klage over hverken kvalitet eller holdbarhed. gode tilbud på muligheder i dette område. Til at binde voldene sammen, vil vi gerne have en flot bro, der passer ind i naturen. Vi regnet med, at dette område må koste nogenlunde det samme som legeredskabet ved søen. BÅLHYTTE Det tredje projekt er en bålhytte. Her er vi også helt åbne for gode tilbud og muligheder, og vi har inviteret flere til at komme med et bud på udseende og pris. Den skal selvfølgelig kunne rumme en mængde børn til pølser og snobrød på bålet, men det ville også være et udmærket sted til undervisning i en lang række emner. AKTIVITETER I SKOVOMRÅDET Det andet projekt har vi tænkt skulle være en serie af aktiviteter og fysiske udfordringer i skovområdet. Det kunne være en slags jorden er giftig, som også kunne anvendes aktivt som en forhindringsbane. Vi vil nu sætte kræfter ind på at få nogle

7 GRÆSSET Vi vil selvfølge åbne for leg og boldspil på det nye græs, så hurtigt som muligt, men det er også en spørgsmål om, at græsset får etableret sig godt, inden det belastes. Men efter ferien skulle græsset have så godt fat, at der kan åbnes for leg både på volden og fodboldbanen. BASKETBALL Endelig så bliver kurvene til basketball sænket, så man igen kan spille streetbasket. Ud over de 3 beskrevne projekter så kunne vi tænke os at kunne bruge voldene lidt mere. Der er noget, der kan etableres for mindre beløb, men det er det med, at mange bække små bliver til en stor å SÆT DIT MÅL PÅ HINDHOLM PRIVATSKOLE Vi har sat penge af til at lægge resten af fliserne omkring bygning E, men så skal vi også lede længe, for at få råd til flere af de store og små ønsker, som vi har. Vi har satset på de store linier i første omgang og håber på, at resten kan komme lidt efter lidt. Vi har også tænkt, at nogen med tilknytning til Hindholm Privatskole måske ville indkøbe og lade opstille et redskab på skolen. Det kunne være firmaer såvel som enkeltpersoner. Tanken er hermed givet videre. Nogle af vores ønsker er: i volden kunne der bl.a. være: siddeplader indlagt (skiver af en træstamme) trappebjæke (trin skåret i en træstamme) trin i volden (f.eks. skiver af en træstam me) Rutchebane to mål til den nye boldbane hyttelandsby i skoven en hockeybane f.eks. mellem bygning B og bygning F TAK Jeg har før spurgt efter forældrehjælp her i Nyhedsbrevet uden anden reaktion end den forklaring, at alle har travlt, og at jeg måske nok burde have sagt tak til de få, der stiller op. Så havde der været lidt mere balance i mit indlæg. Det er let nok at få påtalt, når noget ikke er tilfredsstillende. Det er lige så let at glemme at få udtalt, at man faktisk er tilfreds. Så tak til dem, der stiller op og lad mig udtale min tilfredshed med alt det, vi i fællesskab har nået. Vi har bevidst besluttet ikke at indbyde til mere forældrearbejde i forbindelse med legepladsen, og så alligevel Skulle der være en eller flere forældre sammen, der har gode ideer eller godt vil være kreative med en motorsav, så vi kan få lagt et par trin i voldene, så vil børnene på Hindholm Privatskole blive glade. Bent Lund, medlem af legepladsudvalget Det nye legestativ er allerede på plads. Det tages i brug onsdag efter påskeferien.

8 I lighed med ekspeditionsskibet Vædderen rejste vi jorden rundt, da skuespillet Jorden rundt blev opført af indskolingsklasserne på Hindholm Privatskole. Det skete i forbindelse med fastelavnsfesten. Stykket bestod af 5 billeder fra forskellige lande på jorden. Der var danseoptrin, sange, en hjemmelavet rap og et eventyr fra Indien. Vi mødte Karius og Baktus, Don Pedro og Rosita, dragedansere fra Kina, dansere fra Afrika og den fattige bonde fra Indien. Eleverne fra 0., 1., og 2. klasse havde været med til at skrive replikkerne, male kulisser og sammensætte dansene, så alle glædede sig meget til at fremføre resultatet - først for skolens elever om morgenen efter morgensangen og senere om aftenen for forældre og søskende. Stykket er blevet til som optakt til et større emnearbejde om mennesker forskellige steder i verden. Emnet arbejdes der med hele foråret og lidt af sommeren. Det skal foregå som et samarbejde mellem alle 3 klasser og deres lærere. Mange aktiviteter vil eleverne kunne løse på flere niveauer, og i de helt åbne opgaver vil elevernes kreativitet blomstre. Emnet er valgt af natur- og tekniklærere og billedkunstlærere.

9 Hindholm Privatskole afholder ordinær generalforsamling tirsdag den 24. april 2007 kl i fællesrummet i bygning A Indkaldelse med dagsorden er sendt fra skolen til alle familier 2. april I natur og teknik arbejder 5. klasse for tiden med emnet konstruktion. Konstruktion kan være mange ting, men vi beskæftiger os med byggeri af forskellig slags. Vi har lavet forsøg med bæreevne for papir, foldet på forskellige måder, og har talt om, at tykkelse og stivhed kan være vigtigt for holdbarheden. Vi talte om, at mange ting skal bygges meget holdbart, det kunne f.eks. være tagkonstruktionen i BILKA eller bropillerne på Storebæltsbroen. Vi har arbejdet med bygning af tårne og huse med marcaroni og skumfiduser. Der blev rigtig gået til den og fundet på mange kreative løsninger, og det er jo heller ikke værst, når man kan guffe byggematerialerne i sig, når arbejdet er slut! Efter påskeferien skal vi lave flere forsøg med fokus på materialer, former og kræfter såvel i praksis som på Internettet.

10 Nyhedsbrev fra SFO Fremover vil SFO ens nyhedsbrev kun udkomme sammen med Hindholm Nyt - altså ca. 4 gange om året. Lav aftaler med jeres børn om, hvad de skal have på. Så skal vi nok hjælpe med resten. På hjemmesiden kan I klikke jer ind under SFO og se vores nye aktivitetskalender, som vil blive fornyet løbende. Børnenes hverdag Børn og overtøj : Vi gør hvad vi kan, men det er ligesom om, jeres børn ikke har den samme opfattelse af, hvornår det kan være en god ide at have overtøj på,og hvornår det er ok at løbe rundt i T shirt.

11 Skiftetøj: Vi har meget lidt ekstra tøj på lager i sfo en, og det er desværre rigtig tit, at jeres børn har brug for et par ekstra strømper eller bukser. Hvis I ikke vil have forkølede børn, er det en rigtigt god ide, at børnene enten har ekstra tøj hos os eller på deres plads ved klassen. Lektiecafe: En del forældre har spurgt om muligheden for at lave lektiecafe i Sfo en. Vi kan desværre ikke afsætte en person kun til lektiehjælp. Men hverdagen fungerer på den måde, at de børn, som vil lave lektier, sætter sig et roligt sted og hygger med lektierne - det er typisk tredje eller fjerde klasser. Vores ønske er, at flere vil benytte sig af muligheden, så de kan hjælpe hinanden, dele viden og erfaringer samt få skabt en kultur, hvor det kan være sjovt og givende at lave lektier sammen. Vi støtter op om lektiecaféen ved at vise interesse, give mulighed samt hjælpe, hvis noget skal forklares. Bedsteforældredag Næste gang vil vi gøre dagen noget mere struktureret. I hvert fald hvad kaffe og kage angår. Det tog lidt overhånd. Men ellers syntes vi, det var en dejlig eftermiddag. I samme åndedrag vil vi gerne opfordre bedsteforældrene til at kigge forbi, hvis de har lyst til at lave en aktivitet sammen med børnene. De er ME- GET velkomne. De kan bare sige, hvad de har brug for til aktiviteten, så skaffer vi det. Det kunne være noget kreativt, men også gamle lege vi kunne prøve af igen sammen med børnene. Hermed er opfordringen givet videre. Kennet Egegaard

12 Matematikdage Torsdag og fredag før påske var der emnedage med matematik på programmet. Alle elever deltog, og der blev vejet og målt, lært om målestoksforhold, statistik og sandsynlighed.

13

14 For nogle elever er det at lave lektier den rene fornøjelse, for andre den rene pestilens og for de fleste vel bare noget, der skal overstås. For nylig viste en undersøgelse, at lektier var spild af tid. Honning i ørerne for lektiehaderne, men den holder ikke - ikke hele vejen i hvert fald. Det er nok rigtigt, at man ikke lærer meget nyt ved at lave lektier, men vi synes, der er tre gode grunde til at give lektier for: 1) Lektier er forberedelse til næste dags timer. 2) Lektier giver rutine i løsning af bestemte opgaver. 3) Lektier giver arbejdsdisciplin. Vi har i perioder elever og klasser, som ikke har styr på lektierne. Det slår planlægningen i stykker, og det giver en ringere undervisningskvalitet. Samtidig signalerer det en slap arbejdsmoral, som vi ikke vil acceptere på vores skole. Vi har derfor uddelt et eksemplar af skolens lektiepolitik til alle elever fra 5. til 10. klasse. Den bliver jo med tiden aktuel for alle elever og forældre, derfor gengives politikken her: Generelt På Hindholm Privatskole arbejder vi for, at hver enkelt elev skal blive så dygtig som muligt. Det kræver bl.a., at eleven deltager aktivt i timerne, og at det hjemmearbejde, som lærerne giver for, altid laves. Derved får den enkelte elev samt hele klassen større udbytte af undervisningen. Eleverne lærer i løbet af skoleårene, hvad lektier er, og hvordan man udøver hensigtsmæssig lektieadfærd. Vi forventer, at elever fra 5. klasse har lært, at lektier er en naturlig og nødvendig del af skolegangen. Derfor er det uacceptabelt, hvis eleverne ikke laver det forventede hjemmearbejde. Eleven Vi forventer, at du i skolen får nedskrevet, hvilke lektier, du har for du spørger din lærer, hvis du er i tvivl om noget med lektierne du derhjemme gør dig umage med at lave lektierne du gør læreren opmærksom på, at du evt. har haft problemer med lektierne du altid laver dine lektier så godt du kan. Skolen Lærerne skal sørge for, at du er helt klar over, hvilke lektier vi forventer du laver at du har mulighed for at lave lektierne, uden at andre skal hjælpe dig at du trygt kan henvende dig til dine lærere for at få afklaret spørgsmål i lektieperioden at lektierne er relevante dvs. at læreren vurderer, at du og/eller klassen vil have udbytte af arbejdet. at din samlede lektiebyrde er overkommelig at du hurtigt får tilbagemelding på dit arbejde.

15 Forældrene Det er eleven, der skal lave lektier ikke forældrene. Men vi forventer, at I støtter jeres barn ved: at sørge for, at jeres barn har tid til at lave lektier at sørge for, at jeres barn får fred og ro til at lave lektier at vise interesse for jeres barns lektier at være loyal overfor skolens lektiepolitik Hvis lektierne ikke er lavet Større skriftlige opgaver/projektopgaver: Afleveres opgaven ikke til tiden, gør skolen følgende: Eleven forklarer læreren, hvorfor opgaven ikke afleveres. Er årsagen acceptabel, aftales en ny afleveringsdato. Er årsagen uacceptabel, informeres forældrene via brev eller tlf., og læreren fastsætter evt. en ny afleveringsdato. Hvis opgaven stadig ikke afleveres, underrettes forældrene, og der indkaldes evt. til møde, hvor der kan laves specielle lektieaftaler med den enkelte elev. Hvis eleven trods aftaler ikke vil opfylde sine lektieforpligtelser, kan en udmeldelse komme på tale. Dag-til-dag-lektier: Laves lektierne ikke gør skolen følgende: Eleven forklarer læreren, hvorfor lektierne ikke er lavet. Er årsagen acceptabel, vurderer læreren, om lektien stadig skal laves, eller om den er uaktuel. Er årsagen uacceptabel noterer læreren det. Når læreren vurderer, at eleven har et lektieproblem, taler han med eleven om det og informerer forældrene pr. tlf. eller brev. (se: Information til forældrene) Hvis dag-til-dag-lektierne stadig ikke laves, skal eleven til samtale og forældrene informeres pr. tlf. eller brev, og der indkaldes evt. til møde, hvor der kan laves specielle lektieaftaler med den enkelte elev. Hvis eleven trods aftaler ikke vil opfylde sine lektieforpligtelser, kan en udmeldelse komme på tale. Information til forældrene Som det fremgår ovenfor, vil forældrene blive informeret, hvis eleven ikke laver hjemmearbejdet tilfredsstillende. Lærerne fører lister over elevernes hjemmearbejde, og en henvendelse til forældrene vil typisk være i form at en kopi af lektielisten. Her vil også fremgå, hvis eleven har glemt fx bøger og hæfter. Sammen med kopien vil der være et brev, som forældrene skal underskrive og sende retur til klasselæreren Til s forældre Hermed sendes en liste over manglende lektier samt andre forsømmelser i forbindelse med skolegangen. Skolen har løbende talt med eleven om problemet, og vi forventer nu, at forældrene gør det samme. Klasselæreren skal herefter informeres om, hvilke konklusioner forældre og elev er kommet frem til fx årsager til manglende lektiearbejde eller ønsker om specielle aftaler, som kan hjælpe eleven. Kontaktbogen eller nederste del af dette brev kan bruges til denne information. Dette brev bedes underskrevet og medbragt til klasselæreren. Med venlig hilsen Dato: Skoleleder Klasselærer Dato: Forældreunderskrift Meddelelse til klasselæreren:

16 Signe Henningsen 4. klasse Livet starter med, at man bliver født af sin mor. Det foregår på et sygehus. Når der er gået lidt tid, skal man døbes. Det foregår i en kirke - præsten kommer vand i håret på dig. Sådan foregår en dåb, og man synger også nogle sange. Man holder også en fest. Når man bliver lidt større, skal man i dagpleje eller vuggestue, så når man har gået der lidt, skal man i børnehave og derefter i skole. I skolen lærer man at regne og læse, stave og en hel masse andet. Når jeg er færdig med skolen, skal jeg ud og have mig et job. Jeg ved ikke hvilket endnu. Så får man børn og hus, og så er det tid til pension. Så får man børnebørn, og så er livet faktisk slut. Vi har i en periode arbejdet med digte i 7. og 8. klasse. Alle har læst et selvvalgt digt op, lavet maleri til digtet, skrevet to digtanalyser, selv skrevet 4 digte og malet et penalhus, hvor digtene om os selv er blevet trykt på. Men hvad er et digt egentlig? Vi har både skrevet traditionelle digte og prosadigte, men hvad er forskellen? Et digt er traditionelt, hvis det rimer, og man kan derfor sætte en melodi til det. Prosadigte rimer ikke, og kan bestå af en enkelt linie. Lyriske digte fanger et øjeblik, en stemning, en følelse. Episke digte har en handling og kan godt være lange. Dramatiske digte har en alvorlig handling, så de hænger sammen med de episke digte. Udover at arbejde med forskellige digtgenrer har vi arbejdet i grupper, hvor vi fik ord, der beskrev vores personlighed fra de andre i gruppen. Ud fra de ord skulle vi skrive et traditionelt digt om os selv. Jeg er intelligent og konsekvent. Jeg er dit mørke, jeg er dit lys. Jeg er din nydelse, jeg er dit gys. Jeg er dit intet, jeg er dit alt. Jeg er mig selv, sådan kort fortalt. Julie Olsen, 7. klasse Hindholm NYT april Mogens Olesen

Hindholm NYT. Hindholm Privatskole

Hindholm NYT. Hindholm Privatskole Hindholm NYT Hindholm Privatskole Kort nyt Skolevejledning Mie Hansen er skolens nye skolevejleder. Hun har kontor i bygning B på 1. sal. Mie kommer fast på skolen hver tirsdag formiddag og ellers efter

Læs mere

UGEBREV nr. 79 uge 26

UGEBREV nr. 79 uge 26 UGEBREV nr. 79 uge 26 Årgang 5 Sommerferie Efter et langt og godt skoleår kan alle nu holde en velfortjent sommerferie. Alle børnene har fået et brev med hjem til hver familie med et sommerbrev, skemaer,

Læs mere

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie Smørhullet Skolen Fredag 1 Forældrekaffe Lørdag 2 Søndag 3 Mandag 4 Der arbejdes med perler i værkstedet DH omsorgsdag Tirsdag 5 Der arbejdes med perler i værkstedet 3.F: skole-hjem-samtaler Onsdag 6 Der

Læs mere

NYT. Herskindskolen og Nordlyset. Valg til Fællesbestyrelsen

NYT. Herskindskolen og Nordlyset. Valg til Fællesbestyrelsen A P R I O L 2 0 1 4 NYT Herskindskolen og Nordlyset Valg til Fællesbestyrelsen Kære forældre så er det nu, hvis du vil være med Fællesbestyrelsen og få indflydelse på dit barns skole. Det er valgår og

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 21+22 2013. Grundlovsdag 5. juni!

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 21+22 2013. Grundlovsdag 5. juni! Fælles info Grundlovsdag 5. juni! Denne dag holder både skole og SFO lukket! Så god grundlovsdag til jer alle! Personalet i SFO Afslutningsfest for vores 2. klasser -en opgave for børn, forældre og ansatte

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Kan du gætte, hvem jeg er.? Se flere billeder fra fastelavn inde i bladet

Indholdsfortegnelse. Kan du gætte, hvem jeg er.? Se flere billeder fra fastelavn inde i bladet Indholdsfortegnelse side 2: Keld har ordet læs bl.a. om den kommende skolereform side 4: Forældrekredsmødet side 5: Hit med de brugte cowboybukser side 6: Nyt fra Klubben side 7: Kalenderen side 8: Datoer

Læs mere

Stensnæsskolen. Juli 2015. Skoleåret 2015-16. Nyhedsbrev Årgang 14 Nummer 7. Kære forældre

Stensnæsskolen. Juli 2015. Skoleåret 2015-16. Nyhedsbrev Årgang 14 Nummer 7. Kære forældre Stensnæsskolen Skoleåret 2015-16 Juli 2015 Nyhedsbrev Årgang 14 Nummer 7 I dette nummer: Skoleåret 2015-16 1 Rullende indskoling 2 Personale 2 Møde-/bustider 3 1. skoledag 4 Hjemmeside mm. 4 Kontaktlærerordning

Læs mere

Raketten - indskoling på Vestre Skole

Raketten - indskoling på Vestre Skole Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 210 Offentligt Sådan hjælper du dit barn på vej I faget matematik Hjælp barnet til at blive opmærksom på alle de tal, der er omkring det i hverdagen

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Fredag i uge seks stod der fastelavn på programmet. Ved morgensamlingen hørte vi om fastelavn i et

Fredag i uge seks stod der fastelavn på programmet. Ved morgensamlingen hørte vi om fastelavn i et Nyhedsbrev uge 8-2013 Side 1 Besøg fra Skive Kaserne Side 4 Diverse INFO Side 2 Nyt fra Bestyrelsen Side 6 Kalender, kontakt mm. Side 3 Børnehaven Besøg fra Skive kaserne i børnehave og skole Fredag i

Læs mere

April 2015 Kære forældre Børnehave Strategiproces

April 2015 Kære forældre Børnehave Strategiproces April 2015 1 2 3 Påskeferie 4 5 6 Ma 7 8 9 10 11 12 Sø Konfirmation 13 Ma Blå mandag Samtaler 3. klasse 14 15 16 To Skole/hjemsamtaler 3. klasse 17 18 19 20 21 Ti Generalforsamling 22 On Forårskoncert

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. Vallekilde-Hørve Friskole. 20. juni 2014 Fredagsbrev nr. 786 Næste uge: 23. juni 24. juni 25. juni 26. juni 27. juni 28. juni Hjemgruppeuge 4.kl. på tur til København Farvel-fest for Erwin LM besøger 6.kl.

Læs mere

.EN MANDAG EFTERMIDDAG MED 0/1 KL. OG JAKOB I KREATIV

.EN MANDAG EFTERMIDDAG MED 0/1 KL. OG JAKOB I KREATIV Hovedgaden 15 - Vejrumbro - 8830 Tjele - Tlf. 8665 4455 - E: Info@VVfriskole.dk - I: www.vvfri.dk Nyhedsbrev uge 05-2014 Side 1 Kreativ med Jakob Side 4-8 Børnehaven Side 2 Nyt fra Troels Side 9 Kalender

Læs mere

Årsplan - hvad sker der i 2013

Årsplan - hvad sker der i 2013 Årsplan - hvad sker der i 2013 Aktivitetsplanen bliver evalueret og tilpasset årligt. Måned Det vi vil Det vi gør Personale opgaver. Februar Fastelavnsfest Den 8-2 Uge projekt - Uge 8 Omhandlende Alle

Læs mere

Praktiske oplysninger for skole

Praktiske oplysninger for skole Praktiske oplysninger for skole Denne folder indeholder de praktiske oplysninger, som vedrører vores skole. Skulle der være spørgsmål, som ikke besvares heri og det er der helt sikkert - er I velkomne

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Skolelederen har ordet. SMS-service på Intraen. Forældremøderne Idrætsdagene på Herlev Stadion Nyt fra Klubben og Høstfesten

Indholdsfortegnelse. Skolelederen har ordet. SMS-service på Intraen. Forældremøderne Idrætsdagene på Herlev Stadion Nyt fra Klubben og Høstfesten Indholdsfortegnelse side 2: side 4: side 5: side 6: side 8: side 9: side 9: side 10: side 11: side 12: Skolelederen har ordet Kalenderen SMS-service på Intraen Huskeliste Forældremøderne Idrætsdagene på

Læs mere

Vesthimmerlands Naturfriskole og Naturbørnehave

Vesthimmerlands Naturfriskole og Naturbørnehave Vesthimmerlands Naturfriskole og Naturbørnehave et valg for dit barn Naturbørnehave Kære forældre Med dette materiale, vil vi gerne invitere dig og dit barn ind i Vesthimmerlands Naturfriskoles verden.

Læs mere

Velkommen - Forældre til forældre

Velkommen - Forældre til forældre Velkommen - Forældre til forældre Vi synes selv, at vi har verdens bedste børnehave... -Og I bydes hjerteligt velkommen! Børnehaven er et rigtigt godt valg for Jer, der ønsker en lille og hyggelig børnehave.

Læs mere

Nyhedsbrev for August / September

Nyhedsbrev for August / September Nyhedsbrev for August / September Kære Forældre Så er sommerferien forbi for de fleste børn og voksne. Jeg håber I har nydt ferien nogle få har stadig lidt til gode, men vi er stort set alle tilbage. Det

Læs mere

Ugebrev 41 Indskolingen 2015

Ugebrev 41 Indskolingen 2015 Ugebrev 41 Indskolingen 2015 Fælles info: Kære indskolingsforældre. Efter en dejlig PMU- uge, hvor hele skolen summede af Storm P og alle hans fluer, fantasifulde opfindelser og finurlige figurer er den

Læs mere

Nyhedsbrev Juni 2015. Fælles. Vuggestuen. Sommerfest torsdag den 25. juni kl 18 er der fælles sommerfest for hele børnehuset og skolen.

Nyhedsbrev Juni 2015. Fælles. Vuggestuen. Sommerfest torsdag den 25. juni kl 18 er der fælles sommerfest for hele børnehuset og skolen. Nyhedsbrev Juni 2015 Fælles Det var en rigtig hyggelig afslutning vi havde den 29.maj. Og sikke et fremmøde. Vi havde løbende besøg fra skolen. Om eftermiddagen fik vi besøg, af bedsteforældre og andre

Læs mere

SFO NYT MAJ OG JUNI 2013

SFO NYT MAJ OG JUNI 2013 SFO NYT MAJ OG JUNI 2013 FÆLLES Sommerferien nærmer sig og vi vil være i det Gl. Hus hele ferien. Med mindre andet er aftalt skal børnene være her senest klokken 9.30. Hvis tilmeldte børn ikke møder i

Læs mere

Velkommen. til SFO ved Saksild-Nølev skole. Rudevej 100, Saksild, 8300 Odder, tlf. 8780 3860

Velkommen. til SFO ved Saksild-Nølev skole. Rudevej 100, Saksild, 8300 Odder, tlf. 8780 3860 Velkommen til SFO ved Saksild-Nølev skole Rudevej 100, Saksild, 8300 Odder, tlf. 8780 3860 VELKOMMEN TIL. Vi byder dig og dine forældre velkommen til skolefritidsordningen på Saksild Skole, hvor vi håber,

Læs mere

Skolefritidsordningen ved Filial Bredebro

Skolefritidsordningen ved Filial Bredebro Skolefritidsordningen ved Filial Bredebro Velkommen til Bredebro SFO. Det er dejligt at kunne sende denne folder ud til jer, for nu nærmer vi os snart begyndelsen på den nye struktur. Vi glæder os meget

Læs mere

INFORMATIONSFOLDER INDSKOLINGEN PÅ NØRRE NISSUM SKOLE.

INFORMATIONSFOLDER INDSKOLINGEN PÅ NØRRE NISSUM SKOLE. INFORMATIONSFOLDER INDSKOLINGEN PÅ NØRRE NISSUM SKOLE. 1 Kære forældre Med denne informationsfolder håber vi at kunne give svar på nogle af de spørgsmål der opstår, når jeres barn starter i skole, og dermed

Læs mere

Hold Øje uge 10. Musik på tværs samme fredag 4/4 om aftenen kl. 17. Generalforsamling d. 23/4 kl. 17.

Hold Øje uge 10. Musik på tværs samme fredag 4/4 om aftenen kl. 17. Generalforsamling d. 23/4 kl. 17. Hold Øje uge 10 Foråret arbejder lige så stille på at bryde igennem. Temperaturen er ikke helt forårsagtig (eller er den) men der er mere lys og dermed forår i luften Det kan mærkes på ungerne på den gode

Læs mere

Nyhedsbrev Elev Skole juni 2015

Nyhedsbrev Elev Skole juni 2015 Nyhedsbrev Elev Skole juni 2015 Til alle forældre med børn på Elev Skole. Vi kan så småt skimte sommerferien i det fjerne, men inden vi når dertil et længere nyhedsbrev med stort og småt fra Elev Skole.

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 0. og 1. klasse har lavet selvportrætter

Indholdsfortegnelse. 0. og 1. klasse har lavet selvportrætter 0. og 1. klasse har lavet selvportrætter Indholdsfortegnelse Side 2: Skolelederen har ordet Side 4: Kalenderen Side 5: Nyt fra Klubben Side 6: Så er der fest i indskolingen Side 7: Rundt på skolen Side

Læs mere

Hindholm NYT. Yndige Lassie. fejrede. sidste skoledag, som blev afholdt på helt traditionel vis. Blomsten af Danmarks ungdom kan ses på midtersiden.

Hindholm NYT. Yndige Lassie. fejrede. sidste skoledag, som blev afholdt på helt traditionel vis. Blomsten af Danmarks ungdom kan ses på midtersiden. Hindholm NYT Yndige Lassie Ferie, ferie, ferie En velfortjent sommerferien lokker lige om hjørnet - endnu et skoleår er ved at være til ende. Et skoleår hvor der som sædvanligt er sket en masse ting. Noget

Læs mere

NYHEDSBREV OKTOBER 2014

NYHEDSBREV OKTOBER 2014 NYHEDSBREV OKTOBER 2014 Oktober måned er budt velkommen og efteråret har givet os mange dejlige timer udenfor i solskin, regn og blæst :- ) Vi nyder at være ude, og børnene er begyndt selv at efterspørge

Læs mere

N Y H E D S B R E V N R Onsdagsholdet

N Y H E D S B R E V N R Onsdagsholdet N Y H E D S B R E V N R. 8 2 0 1 4 Onsdagsholdet Nyt fra skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev! Lokalrådet for Tybjerg og omegn har lavet en spørgeskema undersøgelse som har ligget

Læs mere

Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer

Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer Af Marie Sørensen, børnehaveklasseleder i samtale med Marianne Thrane - Det vigtigste er, at børn får en god og en glad skolestart, siger Marie Sørensen.

Læs mere

Rengøring: Uge 47: bh.kl: Agnes 1.-2. Kl: Søren 3.kl: Nickolas Uge 48: bh.kl: Andreas 1.-2. Kl: Tilde 3.kl: Selma.

Rengøring: Uge 47: bh.kl: Agnes 1.-2. Kl: Søren 3.kl: Nickolas Uge 48: bh.kl: Andreas 1.-2. Kl: Tilde 3.kl: Selma. Ugebrev 48 Indskoling mandag 26.nov-fredag d.30.nov Kære forældre i indskolingen: De første nisser har indfundet sig - vi gør ellers hvad vi kan for at holde dem hen til næste fredag, hvor vi holder bedsteforældredag.

Læs mere

SFO1 Pavillonen sommer Tlf. nummer:

SFO1 Pavillonen sommer Tlf. nummer: Stjernebrevet SFO1 Pavillonen sommer 2013 Tlf. nummer: 36 37 83 41 Juni måned står for døren og dermed kan vi både byde på kulturel aften, bedsteforældredag og Gøgl-temauge i Pavillonen. Juni måned betyder

Læs mere

Nyhedsbrev fra Balle Børnehus.

Nyhedsbrev fra Balle Børnehus. Maj 2014 Nyhedsbrev fra Balle Børnehus. Så er det vist kommet til den tid, hvor et nyhedsbrev er på sin plads. Der er flere ting, vi tænker, der vil være rart at få formidlet ud til jer forældre. Fælles

Læs mere

UGEBREV nr. 36 uge 21

UGEBREV nr. 36 uge 21 UGEBREV nr. 36 uge 21 Skolefest Tusind tak til alle børn og voksne for en rigtig god skolefest i går aftes. Det var som sædvanligt meget hyggeligt og et flot teaterstykke. Der skal også igen lyde en tak

Læs mere

Ugebrev 13 Indskolingen 2015

Ugebrev 13 Indskolingen 2015 Ugebrev 13 Indskolingen 2015 Fælles info: Kære forældre i indskolingen. Tak for en rigtig hyggelig bedsteforældredag! Sikke et stort fremmøde og sikke en hyggelig stemning. Vi er rigtig glade for den store

Læs mere

Herunder ses en kort oversigt over de servicemål og servicekvaliteter, der stiller specifikke krav til forældresamarbejdet i Holbæk Kommune:

Herunder ses en kort oversigt over de servicemål og servicekvaliteter, der stiller specifikke krav til forældresamarbejdet i Holbæk Kommune: Strategi for forældresamarbejde på Kundby Skole/ SFO Alle skolebestyrelser i Holbæk Kommune skal udarbejde en strategi i forhold til forældresamarbejde som en del af de af politikerne udpegede fokusområder.

Læs mere

Dagsorden og referat fra stort forældremøde på GKF den 15. januar 2015

Dagsorden og referat fra stort forældremøde på GKF den 15. januar 2015 Dagsorden og referat fra stort forældremøde på GKF den 15. januar 2015 1. Sang og velkomst 2. Orientering fra skolen v. Palle Fogh 3. Orientering fra bestyrelsen v. Marie N. 4. Præsentation af Marietta,

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. Vallekilde-Hørve Friskole. 23. august 2013 Fredagsbrev nr. 748 Næste uger: 26. august 27. august 29. august UU-besøg 7.- 8.kl. Stig kursus Forældremøde indskoling Bestyrelsesmøde Mærkedag: 24. august 27.

Læs mere

Børnene opfordres til at henvende sig til en voksen, de har tillid til, hvis de mener, at andre (børn som voksne) ikke overholder aftalerne.

Børnene opfordres til at henvende sig til en voksen, de har tillid til, hvis de mener, at andre (børn som voksne) ikke overholder aftalerne. Fredagsnyt 26. august 2016 Kære alle Da eleverne gik på sommerferie, arbejde vi ansatte videre, dels med at afslutte skoleåret, men også for at se frem og få lavet noget at det, hverdagens travlhed ikke

Læs mere

VI SÆTTER AFTRYK. Thorsø Børnehaves Børnemiljøvurdering 2009

VI SÆTTER AFTRYK. Thorsø Børnehaves Børnemiljøvurdering 2009 VI SÆTTER AFTRYK Thorsø Børnehaves Børnemiljøvurdering 2009 Indholdsfortegnelse 2 Indledning 3 Metode 4 Analysens resultat 5 Handleplan 6 Hvor er vi nu? 7 Arbejdsmiljø i fremtiden 9 Indledning. Børn i

Læs mere

Hvem er vi. En god start

Hvem er vi. En god start BØRNEHAVEN BAVNEHØJ Velkommen til Børnehaven Bavnehøj Herluf Trolles Gade 6 8200 Aarhus N. tlf.: 20354620 Pædagogisk Leder: Jane Iversen kontakt mail: jai@aarhus.dk Hvem er vi Vi er en børnehave med plads

Læs mere

Krise- og sorgplan for Korskildeskolen

Krise- og sorgplan for Korskildeskolen Krise- og sorgplan for Korskildeskolen Mistet: Sidder og kigger ud i den mørke nat, kigger op mod stjernerne. Tænker om du måske er deroppe et sted, måske kan du se mig? Tænker på dig hver dag, sorgen

Læs mere

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C Trøjborg 29. juni 2009 Kære 9. årgang. En tøjklemme. Ja, sådan ser den ud den er blevet lidt gammel og grå lidt angrebet af vejr og vind den er blevet brugt meget. I kender alle sammen tøjklemmer, nogle

Læs mere

Torsdagsbrev den 30. april 2015

Torsdagsbrev den 30. april 2015 Torsdagsbrev den 30. april 2015 Tak for en fin forårskoncert til alle deltagende! Det blev en meget dejlig aften med mange optrædende og stort, opbakkende publikum. Jeg bringer her nogle af Heinos billeder,

Læs mere

Velkommen til. Børnehuset Himmelblå. Knus hinanden. Et knus: Er fuldt ud økologisk forsvarligt. Det nedbryder intet

Velkommen til. Børnehuset Himmelblå. Knus hinanden. Et knus: Er fuldt ud økologisk forsvarligt. Det nedbryder intet Knus hinanden Et knus: Er fuldt ud økologisk forsvarligt. Det nedbryder intet miljø Er energisparende sparer på andre varmeressourcer Kræver ingen speciel opbevaring Kan transporteres toldfrit Forlanger

Læs mere

SFO1 Pavillonen sommer 2012. Tlf. nummer: 36 37 83 41 Hjemmeside: www.rk.dk/nyager-skole/

SFO1 Pavillonen sommer 2012. Tlf. nummer: 36 37 83 41 Hjemmeside: www.rk.dk/nyager-skole/ Stjernebrevet SFO1 Pavillonen sommer 2012 Tlf. nummer: 36 37 83 41 Hjemmeside: www.rk.dk/nyager-skole/ Juni måned står for døren og dermed kan vi både byde på kulturel aften, bedsteforældredag og gamle

Læs mere

Mellemtrinnet (4.-6. årg.) har fri kl. 14.30 fire dage om ugen og kl. 15 en dag om ugen. Dagen til kl. 15 kan ses på elevernes skema.

Mellemtrinnet (4.-6. årg.) har fri kl. 14.30 fire dage om ugen og kl. 15 en dag om ugen. Dagen til kl. 15 kan ses på elevernes skema. Nyhedsbrev juni 2014 Folkeskolereformen 7 Sct. Jørgens Skole Helligkorsvej 42A 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 44 00 E-mail: sctjorgensskole@roskilde.dk www.sctjorgensskole.roskilde.dk 27. juni 2014 Kære forældre

Læs mere

SKOLESTART 2010 PÅ HOLSTED SKOLE

SKOLESTART 2010 PÅ HOLSTED SKOLE SKOLESTART 2010 PÅ HOLSTED SKOLE Hermed en stor velkomst til alle. Jeg håber, I har nydt den gode sommer rigtig meget sammen med jeres børn. Nyansatte Skolen har ansat 3 nye lærere, en børnehaveklasseleder

Læs mere

Du vil se spørgsmål både med og uden billeder, og som svar skal du vælge den 'smily' og det svar der passer bedst til, hvad du syntes.

Du vil se spørgsmål både med og uden billeder, og som svar skal du vælge den 'smily' og det svar der passer bedst til, hvad du syntes. Pilehaveskolens Undervisningsmiljøundersøgelse, 2015 Velkommen KÆRE ELEV PÅ PILEHAVESKOLEN Jeg og alle de andre voksne på skolen - vil meget gerne have noget at vide om, hvordan du trives med at gå på

Læs mere

Månedsinformation. Skole og SFO

Månedsinformation. Skole og SFO Månedsinformation Skole og SFO Maj 2012 Siden sidst. Orientering omkring planlægningen af næste skoleår Som både skolebestyrelsen og jeg tidligere har været inde på, har det kommende skoleårs planlægning

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

Nyt fra skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev!

Nyt fra skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev! N Y H E D S B R E V N R. 1 0 2 0 1 4 Nyt fra skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev! Årets julekalender Vinder af årets tegnekonkurrence, til brug på forsiden af julekalenderen

Læs mere

Ugen der gik Uge 23 Folkeskolereform, nye arbejdstidsregler og Hellum FRI del 2 ikke

Ugen der gik Uge 23 Folkeskolereform, nye arbejdstidsregler og Hellum FRI del 2 ikke Ugen der gik Uge 23 Folkeskolereform, nye arbejdstidsregler og Hellum FRI del 2 Sommerferien nærmer sig og dermed også næste skoleår. Et skoleår, hvor en ny Folkeskolereform og nye arbejdstidsregler for

Læs mere

UGEBREV nr. 29 uge 13

UGEBREV nr. 29 uge 13 UGEBREV nr. 29 uge 13 Tidlig Sfo Så oprandt dagen endelig,, hvor vi siger goddag til de nye børn i Tidlig SFO. Der er startet ni rigtig søde børn, og vi siger hjertelig velkommen til jer alle sammen. Arbejdslørdag

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. 22. maj 2015 Vallekilde-Hørve Friskole. Fredagsbrev nr. 823 Næste uge: 26.maj 26. maj 27. maj 28. maj 29. maj 30. + 31. maj Lærermøde Fællesfoto (hele skolen) Lærermøde SFO-dyredag Skole-Hjem indskol.

Læs mere

Månedsinformation. Skole og SFO

Månedsinformation. Skole og SFO Månedsinformation Skole og SFO Januar 2012 Siden sidst. Som tidligere nævnt, så har eleverne fra 4. 9. klasse svaret på et spørgeskema, som har dannet grundlag for vores undervisningsmiljøvurdering. Resultatet

Læs mere

Ugen der gik Uge 24 Nyt ansigt på Hellum FRI fra 1. august

Ugen der gik Uge 24 Nyt ansigt på Hellum FRI fra 1. august Ugen der gik Uge 24 Nyt ansigt på Hellum FRI fra 1. august Fra 1. august og et halvt år frem har vi været så heldige at få tilbudt gratis ansættelse af en studerende fra den Pædagogiske Assistent Uddannelse

Læs mere

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk Årsplan 5. klasse, dansk/emne 2011/2012

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk Årsplan 5. klasse, dansk/emne 2011/2012 www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk Årsplan 5. klasse, dansk/emne 2011/2012 Hvad skal der ske Ugenr. Hvordan Med hvilket formål

Læs mere

Evaluering af Minikonfirmandforløb januar 2016 Ågerup, Kirkerup og Hvedstrup i Roskilde Domprovsti - 3 klasserne i lokalområdet

Evaluering af Minikonfirmandforløb januar 2016 Ågerup, Kirkerup og Hvedstrup i Roskilde Domprovsti - 3 klasserne i lokalområdet Evaluering af Minikonfirmandforløb januar 2016 Ågerup, Kirkerup og Hvedstrup i Roskilde Domprovsti - 3 klasserne i lokalområdet Minikonfirmander januar 2016 I 2016 var tilbuddet om Minikonfirmandundervisning

Læs mere

Folkeskolereform Forældrespørgeskema 2016.

Folkeskolereform Forældrespørgeskema 2016. Skemaet gennemføres blandt forældre i 0. klasse, 2. klasse og 4. klasse Forældrene vælges ud fra ét barn og svarer i forhold til dette barn Undersøgelsen gennemføres telefonisk af DST Survey Interviewinstruks:

Læs mere

KONTAKT 13/14 nr. 9 Indhold:

KONTAKT 13/14 nr. 9 Indhold: KONTAKT 13/14 nr. 9 Indhold: M A J Aktuelt i maj s. 2 A dage i 0.B s. 3 A dage i 1. årgang s. 3 Ny legeplads s. 4 Odysseus s. 5 Skolens fuglekasse s. 6 Info s. 7 Side 2 AKTUELT I MAJ Torsdag 01 Træk af

Læs mere

Årsplan. Denne mappe indeholder en oversigt over lukkedage, ferier, koloni, forældremøder og julemarked.

Årsplan. Denne mappe indeholder en oversigt over lukkedage, ferier, koloni, forældremøder og julemarked. Årsplan 2014 Denne mappe indeholder en oversigt over lukkedage, ferier, koloni, forældremøder og julemarked. Ligeledes har vi vedlagt sedler med svarblanketter til ovenstående arrangementer, som I bedes

Læs mere

Fra en børnesagkyndigs perspektiv Hvordan sikre at børns verden hænger sammen, når de voksne skal deles om den? v. Ingrid Bové Jakobsen, Psykolog.

Fra en børnesagkyndigs perspektiv Hvordan sikre at børns verden hænger sammen, når de voksne skal deles om den? v. Ingrid Bové Jakobsen, Psykolog. Fra en børnesagkyndigs perspektiv Hvordan sikre at børns verden hænger sammen, når de voksne skal deles om den? v. Ingrid Bové Jakobsen, Psykolog. Kære statsforvaltning/ kære morogfarskalskilles.dk Jeg

Læs mere

Bogense skole Regnbuen/Skattekisten Gyldensteensvej 2, 5400 Bogense

Bogense skole Regnbuen/Skattekisten Gyldensteensvej 2, 5400 Bogense Bogense skole Regnbuen/Skattekisten Gyldensteensvej 2, 5400 Bogense Kære læser Denne folder er beregnet til jer forældre som en orientering om Regnbuen / Skattekisten. Det er vores håb, at I her kan finde

Læs mere

Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk

Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk Hvad er Skovbørnehaven i St. Bøgeskov? Verdens dejligste børnehave med højt til

Læs mere

Daugård Skole. Introfolder til Daugård Skole

Daugård Skole. Introfolder til Daugård Skole Daugård Skole Introfolder til Daugård Skole Skolestart på Daugård Skole Tidligere startede alle børn samtidigt i 0. klasse i august det år de fyldte seks år. Men på Daugård Skole er der rullende skolestart.

Læs mere

Århus Friskole d. 18. december 2009. God jul og godt nytår!

Århus Friskole d. 18. december 2009. God jul og godt nytår! Fredagsbrev Århus Friskole d. 18. december 2009 God jul og godt nytår! Så nærmer sig tiden. Sidste skoledag er vel overstået, de sidste julegaver er produceret i juleværkstederne og der er blevet sunget

Læs mere

Skolelederen juni 2014... s. 2. Løsnings Skoles legepatrulje på kursus... s. 6. Hilsen fra Skolebestyrelsen juni 2014... s. 7

Skolelederen juni 2014... s. 2. Løsnings Skoles legepatrulje på kursus... s. 6. Hilsen fra Skolebestyrelsen juni 2014... s. 7 Indhold Skolelederen juni 2014... s. 2 Løsnings Skoles legepatrulje på kursus... s. 6 Hilsen fra Skolebestyrelsen juni 2014... s. 7 Legepatruljen på tur på Vejle Idrætshøjskole 15. maj 2014 Skolenyt jul

Læs mere

VELKOMMEN I BØVLING FRISKOLES SFO

VELKOMMEN I BØVLING FRISKOLES SFO VELKOMMEN I BØVLING FRISKOLES SFO VI ER ALLE EN VIGTIG BRIK, FOR AT VI KAN FÅ EN DEJLIG OG HYGGELIG DAG I SFO. Kære forældre! Personalet og bestyrelsen byder jer hermed velkommen til Bøvling SFO. Vi ønsker

Læs mere

Nyhedsbrev. Den 18. september 2015. Marie Frank intim koncert på GUF den 13. november

Nyhedsbrev. Den 18. september 2015. Marie Frank intim koncert på GUF den 13. november Festlig indvielse af BÅLHYTTEN Torsdag den 17. september, blev en festlig dag for hele GUFS. Bålhytten blev indviet med sang, taler og sidst, men ikke mindst, pølser over åben ild, med tilhørende brød

Læs mere

Vi havde også en dejlig arbejdsdag i lørdag og rigtigt mange arbejdsopgaver blev løst. Der er igen arbejdsdag på lørdag i næste uge.

Vi havde også en dejlig arbejdsdag i lørdag og rigtigt mange arbejdsopgaver blev løst. Der er igen arbejdsdag på lørdag i næste uge. Uge 38 Gjerrild-Bønnerup Friskole, Knud Albæks Vej 4, Gjerrild, 8500 Grenå Tlf.8638-4422, E-post: kontoret@gbfriskole.dk Hjemmeside: www.gbfriskole.dk SFO. 8638-4460 Aktuelt Endnu en uge er gået og det

Læs mere

JUNI-NYT FRA KUNDBY SKOLE

JUNI-NYT FRA KUNDBY SKOLE JUNI-NYT FRA KUNDBY SKOLE Kundby d. 11. juni 2012 Kære forældre Endnu et skoleår går mod sin afslutning, og den dejlige sommerferie venter forude. I år strækker skoleåret sig helt hen imod juli måned,

Læs mere

Kalender: Syddjurs Friskole Ugebrev oktober 2016

Kalender: Syddjurs Friskole Ugebrev oktober 2016 Syddjurs Friskole Ugebrev 40 7. oktober 2016 Ugebrevet udkommer normalt hver fredag. Indlæg sendes senest torsdag kl. 20.00 til syddjursfriskolenyhedsbrev@hotmail.com Kontornyt uge 40 Kalender: 10-11/10:

Læs mere

Bestyrelsens beretning april 2013

Bestyrelsens beretning april 2013 Bestyrelsens beretning april 2013 Aflagt ved den ordinære generalforsamling mandag d. 29. april 2013 Velkommen Først vil jeg gerne sige velkommen. I år har det været lidt underligt at skrive beretning,

Læs mere

Dus Mellervang. Børnerådet. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst. www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev januar

Dus Mellervang. Børnerådet. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst. www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev januar Børnerådet Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev januar BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder ligeledes

Læs mere

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker.

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Skolelederens beretning 2015 For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Jeg har været af sted på utallige lejrskoler i både udland og KBH. Hver eneste gang

Læs mere

Skraldindsamling 2014

Skraldindsamling 2014 Skolebladet Skraldindsamling 2014 FOLKESKOLEREFORM Som de fleste nok ved, blev folkeskolereformen vedtaget i folketinget sidste år. Det kommer til at betyde ændringer for jeres børn, skole-/hjemsamarbejdet

Læs mere

Lokalcenter Fuglebakken

Lokalcenter Fuglebakken Aktiviteter på Fuglebakken Ann Toustrup Eriksen, Leder af plejebolienheden Fuglebakken Der er mange aktiviteter på Fuglebakken, og de er meget forskelligartet, da der er mange forskellige ønsker. Såfremt

Læs mere

HURRA vores nye 15 personers bus er klar til syn, vi regner med den er klar til efter sommerferien.

HURRA vores nye 15 personers bus er klar til syn, vi regner med den er klar til efter sommerferien. Nyhedsbrev nr.7-2013 Nyt fra Skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev. Årets sommerfest blev afholdt torsdag den 13. juni. Der har været en flot opbakning og jeg har haft mange gode

Læs mere

Nyhedsbrev Juni 2013. Børnehuset Ringen

Nyhedsbrev Juni 2013. Børnehuset Ringen Nyhedsbrev Juni 2013 Børnehuset Ringen Kære Forældre Så er vi ved at lande igen efter vores fyringsrunde og en omrokering. Men heldigvis er vi blevet tildelt de 2 tidligere omtalte ressourcepædagoger.

Læs mere

Indholdsfortegnelse: 4. Aktiviteter: 5. Forældresamtaler: 6. Forældrebestyrelsen: 7. Kontakt:

Indholdsfortegnelse: 4. Aktiviteter: 5. Forældresamtaler: 6. Forældrebestyrelsen: 7. Kontakt: Indholdsfortegnelse: 1. Velkommen 2. Teams/ åbningstider / lukkedage samt ferie 3. Praktiske oplysninger 1. Aflevering/afhentning: 2. Mad: 3. Middagssøvn: 4. Tøj: 5. Legeplads: 6. Legetøj: 7. Fødselsdage:

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. Vallekilde-Hørve Friskole. 27. juni 2014 Fredagsbrev nr. 787 Næste uge: 28. juni 10. august 12. august Baunen udlejet Kollegialt samvær I skole igen (søndag) Lærermøde Mærkedag: TILLYKKE TIL JER Kære forældre

Læs mere

Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger?

Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger? Evaluering, forældre Hvilket hold har dit barn deltaget på? Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger? Har dit barn deltaget

Læs mere

Nyhedsbrev. 3. november 2016

Nyhedsbrev. 3. november 2016 Nyhedsbrev 3. november 2016 Så er det vist på tide med et nyhedsbrev. Personale; Som tidligere skrevet ud, har Lars af personlige årsager måttet se sig nødsaget til at opsige sin stilling. Det er vi selvfølgelig

Læs mere

Klar parat SFO start 2014

Klar parat SFO start 2014 Klar parat SFO start 2014 Lindved SFO Sognegårdsvej 3 Lindved 7100 Vejle 75 85 14 69 Giv børnene ret til at lege og lære, At drømme og forme, leve og være. Kun der hvor børn kan føle sig trygge Gror det,

Læs mere

Temaerne er: Den gode relation Videndeling - Involvering og medinddragelse - Det kontaktløse samarbejde - Forebygge/løse problemer.

Temaerne er: Den gode relation Videndeling - Involvering og medinddragelse - Det kontaktløse samarbejde - Forebygge/løse problemer. Udkast til strategi for forældresamarbejde på Kundby Skole/ SFO Alle skolebestyrelserne i Holbæk Kommune skal udarbejde en strategi i forhold til forældresamarbejde som en del af de af politikerne udpegede

Læs mere

KROGÅRDSKOLENS KONTAKTFORÆLDREFOLDER

KROGÅRDSKOLENS KONTAKTFORÆLDREFOLDER KROGÅRDSKOLENS KONTAKTFORÆLDREFOLDER 2011-2012 Vær med til at skabe trivsel i dit barns klasse Vær med til at sikre det gode samarbejde mellem Forældre og lærere/ pædagoger Få større indflydelse på dit

Læs mere

Bilag 2: Interviewguide

Bilag 2: Interviewguide Bilag 2: Interviewguide Tema Læsning og læsevanskeligheder Specialundervisning og itrygsæk Selvtillid/selvfølelse Praksisfællesskaber Spørgsmål 1. Hvordan har du det med at læse og skrive? 2. Hvad kan

Læs mere

Nyhedsbrev Regnbuen Januar 2017.

Nyhedsbrev Regnbuen Januar 2017. Nyhedsbrev Regnbuen Januar 2017. Så er vi godt i gang med 2017 og hermed det sidste nye herfra Regnbuen. Vi er rigtige glade for vores nye institution/lokaler og vi er ved at komme på plads. Vi indretter

Læs mere

Børnemiljøet Status/sammenhæng Effekt/mål Ydelser/metoder Æstetisk børnemiljø her i Spørring Børnehus

Børnemiljøet Status/sammenhæng Effekt/mål Ydelser/metoder Æstetisk børnemiljø her i Spørring Børnehus Børnemiljøet Status/sammenhæng Et godt børnemiljø er et miljø, hvor børnene trives, udvikler sig, udfordres og lærer nyt. I et godt børnemiljø er der trygt og rart at være, og børnenes sikkerhed og sundhed

Læs mere

Forældrebrev den 29. november 2013. 1. Julefest opslag fra Kirsten Walther

Forældrebrev den 29. november 2013. 1. Julefest opslag fra Kirsten Walther Forældrebrev den 29. november 2013 1. Julefest opslag fra Kirsten Walther 1 2. Ændringer i forældrebetaling Det hænder heldigvis, at der kommer nye børn til i familierne Skolens kontor har ikke altid det

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 20+21 2011. HUSK. Dagen efter Kristihimmelfartsdag fredag i uge 22- holder SFO lukket.

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 20+21 2011. HUSK. Dagen efter Kristihimmelfartsdag fredag i uge 22- holder SFO lukket. Fælles info HUSK. Dagen efter Kristihimmelfartsdag fredag i uge 22- holder SFO lukket. Forskningsprojekt. Ca. 50 af vores børn var udvalgt til at deltage i projektet. Onsdag den 25. maj blev de sendt ned

Læs mere

15/16. Sparkær Skole & SFO/Klub. Sparkær Skole, Langgade 32, 8800 Viborg. Telefon: 87872520 E-mail: skole.sparkaer@viborg.dk

15/16. Sparkær Skole & SFO/Klub. Sparkær Skole, Langgade 32, 8800 Viborg. Telefon: 87872520 E-mail: skole.sparkaer@viborg.dk 15/16 Sparkær Skole & SFO/Klub Sparkær Skole, Langgade 32, 8800 Viborg Telefon: 87872520 E-mail: skole.sparkaer@viborg.dk Velkommen til Sparkær skole og SFO/Klub Vi vil med denne lille folder give jer

Læs mere

Resultat af brugerundersøgelse maj 2006

Resultat af brugerundersøgelse maj 2006 Børnehuset Udsigten Christen Kolds Vej 14 6100 Haderslev Tlf. 74 22 27 05 23 36 33 35 E-mail. bdhje@haderslev.dk Hjemmeside. www.udsigten.com Resultat af brugerundersøgelse maj 2006 Her er resultatet af

Læs mere

Børnehuset Vestermarievej 16 3700 Rønne Tlf. 56 92 43 60 Mail: bornehuset@brk.dk

Børnehuset Vestermarievej 16 3700 Rønne Tlf. 56 92 43 60 Mail: bornehuset@brk.dk Børnehuset Vestermarievej 16 3700 Rønne Tlf. 56 92 43 60 Mail: bornehuset@brk.dk Børnehuset er en integreret institution, hvilket betyder, at vi både har en børnehave og en fritidsordning. Denne velkomstfolder

Læs mere

Fællesspisning Tusind tak til støtteforeningen for dejlig mad i går aftes, og tak til alle børn og voksne for en hyggelig aften til fællesspisning.

Fællesspisning Tusind tak til støtteforeningen for dejlig mad i går aftes, og tak til alle børn og voksne for en hyggelig aften til fællesspisning. UGEBREV nr. 09 uge 41 Årgang 6 Temauge Vi har haft en rigtig god temauge, hvor der forhåbentlig er blevet flyttet lidt i vores hoveder, så vi ved hvad mobning er, og vi ved hvordan man er en god kammerat.

Læs mere

MOSEBRYG/ PILERØG NR.11 Nyhedsbrev for Landsbyordningen; Ferslev Skole/ Pilehuset September 2013

MOSEBRYG/ PILERØG NR.11 Nyhedsbrev for Landsbyordningen; Ferslev Skole/ Pilehuset September 2013 MOSEBRYG/ PILERØG NR.11 Nyhedsbrev for Landsbyordningen; Ferslev Skole/ Pilehuset September 2013 Vi byder de nye børnehaveklasseelever velkommen 1 Nyt fra skolelederen. Kære elever og forældre Så tog vi

Læs mere