Raketten - indskoling på Vestre Skole

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Raketten - indskoling på Vestre Skole"

Transkript

1 Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del Bilag 210 Offentligt Sådan hjælper du dit barn på vej I faget matematik Hjælp barnet til at blive opmærksom på alle de tal, der er omkring det i hverdagen Øv talremser: osv., osv. Øv sammen med barnet i at læse tal Lad barnet tælle forskellige ting, fx tallerkener, bestik, bøger, fliser, penge osv. Tal med barnet om ugedage, måneder og datoer Hjælp barnet med at lære klokken Tal med barnet om mål og vægt, når I laver mad Tal med barnet om forskellige former og deres navne Kig efter mønstre og symmetri i hverdagen Lav små regnestykker og opgaver med barnet. Det kan fx være små regnehistorier som: Jeg har 3 sodavand i køleskabet, og der er 8 sodavand på bordet. Hvor mange har vi i alt?. Der er masser af muligheder med både plus, minus, gange, klokken osv. Spil forskellige spil med barnet. Det kan være bankospil, terningspil, kortspil, spil hvor der bruges penge eller gives point. Et hjemmelavet bankospil med tallene op til 30 er rigtig fint til de yngste elever. Raketten - indskoling på Vestre Skole En side om skole/hjem samarbejdet Læs om: Den pædagogiske platform Den gode undervisning Det gode læringsmiljø Læs om: Primærgrupper Klasser og hold Basisuger og projektuger Læs om: Lektiefri skole Skole/hjemsamarbejdet Hvordan du hjælper dit barn på vej med dansk og matematik

2 Velkommen til Raketten læser fint videre, kan man vente med at rette fejlen. Prøv at vende tilbage, når siden er læst færdig. Her læste du er det dét, der står? Tal med barnet om det læste og om billeder. Fra august 2012 går Vestre Skole i luften med vores nye indskoling, som vi kalder Raketten. Vi har i hele dette skoleår arbejdet ihærdigt på at lave en indskoling, som kan give den enkelte elev de bedste muligheder for at lære og trives. Vi holder også fast i, at skolen er et fællesskab, som vi skal værne om og styrke og begge dele vil vi gerne gøre godt. Vi har taget de gode erfaringer fra udskolingen, som hedder Kompasset, med os, da vi gik i gang. Store og små elever har dog ikke de helt samme behov, og vi har derfor valgt at gøre flere ting på en lidt anden måde, men begge steder er det med udgangspunkt i fleksible læringsmiljøer, som tilgodeser både den dygtige elev og den elev, som har brug for noget ekstra for at kunne følge med. Vi har tilrettelagt dagen med vægt på, at eleverne lærer hinanden at kende på hele årgangen, så de kan finde venner flere steder end i klassefællesskabet. Som noget helt nyt afskaffer vi lektier i 0. til 3. klasse. Vi erstatter dem med en træningslektion sidst på dagen, hvor de forskellige opgaver fra tidligere på dagen gøres færdige, og det mens læreren stadigvæk kan hjælpe. Det betyder ikke, at man som forældre ikke kan være med og følge sit barns læring. Tværtimod. Der er altid brug for en god historie, en som vil lytte til, at man selv kan læse en side eller lægge to store tal sammen. I samarbejde med skolebiblioteket, har vi derfor lavet et par sider til sidst i denne folder med ideer til, hvordan I kan hjælpe jeres barn med at komme godt i gang med læring. Vi håber I vil tage godt imod Raketten, når den nu letter. Skoleleder Ellen Bladt-Hansen Elever som kan læse uden støtte: Tilskynd barnet til at læse hver dag Tal med barnet om den bog, han eller hun er i gang med Opfordr barnet til at være opmærksom på, om det læste giver mening. Man skal helst undgå, at barnet vænner sig til at springe alt for meget over. Hjælp med forklaringer. Lad barnet læse lidt højt i ny og næ. Vær opmærksom på, om barnet læser ordene rigtigt, og tal om det læste. Ros barnet for det, der lykkes Husk, at barnet skal læse meget for at blive en sikker og hurtig læser (15-20 minutters læsning hjemme hver dag. Det er også godt at: spille pc-spil og andre spil skrive små sedler, ønskesedler, indkøbslister lån forskellige bøger på biblioteket og gerne bøger med mange billeder, som kan sætte snakken i gang drenge kan godt lide faglitteratur skriv, læs, leg og lær hver gang muligheden byder sig

3 Sådan hjælper du dit barn på vej Pædagogisk platform I faget dansk I Raketten er der ingen traditionelle lektier, og eleverne vil derfor ikke få noget fælles for, som skal laves hjemme. I stedet har eleverne fire lektioner om ugen, som er sat af til træning. Skolen opfordrer også forældre til at støtte barnets faglige læring derhjemme. Nedenstående giver et bud på, hvordan det kan gøres. Aktive børn i fleksible læringsmiljøer Elever som endnu ikke kan læse: Læs højt for barnet, gerne hver dag. Det er hyggeligt, og det udvikler barnets ordforråd, begrebsverden og fantasi. Gode råd, når du læser højt Vælg bogen sammen Vis barnet, hvilken vej man læser, og hvilken vej man bladrer Gå på bogstavjagt i teksten led fx efter a, s eller m. Tal sammen om det, I har læst Lad barnet fortælle om bogens billeder Spørg til barnets mening om historien Læs yndlingshistorier mange gange. Elever som lige er begyndt at kunne læse: Lad barnet læse op. Vær tålmodig, når barnet går i stå. Som forælder lærer du hurtigt at kende dit barns måder at gå til svære ord. Det kan fx stave ordet højt eller sige ordet lyd for lyd. Måske finder barnet hjælp i ordets første lyd eller bogstav, i billederne, eller han eller hun kan gætte ordet ud af sammenhængen. Af og til kan det være, at man som voksen er nødt til at fortælle, hvad der står. Ret ikke alle fejl med det samme. Hvis barnet læser et ord forkert og ellers Børn kan og vil vi skaber rammerne for at det lykkes

4 God undervisning Lektiefri skole På Vestre Skole er vi optagede af, at den måde vi laver skole på også er baseret på viden om, hvad der virker. Derfor tager vi udgangspunkt i den pædagogiske forskning, når vi laver noget om. Flere store undersøgelser har vist, at måden vi organiser undervisningen, og måden vi omgås hinanden på, har stor betydning for elevernes udbytte af undervisningen. Derfor har vi lavet en pædagogisk platform for Raketten, der tager udgangspunkt i forskningens guide til, hvad der virker. God undervisning er kendetegnet ved: Klart struktureret undervisning Tid til at øve sig Positivt undervisningsklima Godt samarbejde mellem lærer og elev God klasseledelse Individuelle hensyn Mange metoder i brug i undervisningen I Raketten er der ingen lektier, alle elever slutter skoledagen af med en lektion, hvor dagens opgaver gøres færdig. Her kan eleverne få gjort forskellige opgaver færdige, få trænet læsning eller lavet de sidste matematikopgaver. Hjemme kan man så koncentrere sig om at læse en god bog sammen, eller lytte til, hvad der er lært i skolen i dag, men opgaverne er løst inden skoledagen slutter. Skole/hjemsamarbejdet Samarbejdet mellem skole og hjem foregår i det daglige mellem primærlærer og forældre. De to årlige samtaler foregår i efteråret og foråret, hvor første samtale i efteråret er en samtale mellem forældre og primærlærer og skolepædagog. Anden samtale er lavet som, det vi kalder, en cafemodel, hvor alle lærere er til stede og forældre kan komme og tale med dem efter behov over en kop kaffe. Årets første forældremøde ligger i september, hvor der vil være et fælles oplæg for alle forældre inden man samles i primærgrupperne. Der vælges et primærgrupperåd bestående af 3-4 forældre ved dette møde. Elever med særlige behov I Raketten er der mulighed for at tage hensyn til elever med behov for en særlig indsats på det faglige eller sociale område. For disse elever vil der være mulighed for at deltage på hold, hvor undervisningen er særligt tilrettelagt i forhold til deres behov. Deltagelsen på holdene kan være at kortere eller længere varighed alt efter aftale og behov. Der vil for de enkelte elever blive lavet individuelle mål for at vi kan følge deres udvikling tæt.

5 En dag i Raketten Et godt læringsmiljø Hver morgen vil der være indskrivning af hver enkelt elev. Der er to lærere eller pædagoger, som krydser af og siger godmorgen. Det foregår to forskellige steder. For 0. og 1. årgang foregår det i fællesrummet, mens det for 2. og 3. årgang foregår foran aktivitetsrummet. Når der er sagt godmorgen og velkommen til alle elever, går man enten til undervisning eller til morgensamling. Der er morgensamling to gange om ugen i Raketten. En gang hvor 0. og 1. årgang er sammen og 2. og 3. årgang er sammen og en fælles morgensamling for alle. Skoledagen er delt ind i tid, hvor eleverne undervises på hold i forskellige fag, tid hvor eleverne undervises i klasser og tid, hvor eleverne er i deres primærgrupper. Et godt læringsmiljø kan genkendes på.. God orden Funktionel indretning lokaler Egnede materialer Accept af regler Få forstyrrelser Fordybelse Gode medier Accept af regler Fysisk udfoldelse Frirum Ro og aflukker Omsorg Et godt læringsmiljø har positiv indflydelse på elevernes: Trivsel og lyst til at vise initiativ og være selvstændige

6 Primærgrupper og klasser/hold Basisuger og projektuger Alle elever er delt ind i primærgrupper med egen primærlærer. Grupperne er dannet på tværs af en årgang og skal være faste grupper i den tid, eleverne går i Raketten. I primærgruppen ligger, det vi kalder, hjemmetid (klassens tid) og Natur/teknik undervisningen. I alt 4 lektioner om ugen. Primærlæreren fungerer som klasselærer for sine elever og der er færre elever i primærgruppen end i klassen, typisk mellem 17 og 20 elever. Primærgruppens vigtigste funktion er at være det sociale midtpunkt for eleverne, og det er primærlæreren, som er den centrale person i skole/ hjemsamarbejdet. Holddannelse og klasser I fagene dansk, matematik og om muligt flere af de små fag laver vi hold på tværs af årgangen. Det giver mulighed for at differentiere undervisningen både efter interesser, læringsstile og niveau. Holdene vil være forskellige alt efter fag. Eleverne er også inddelt i klasser. Klasserne skal være basis hele skoletiden igennem som udgangspunkt, som vi kender det i dag. Undervisningen i klasser vil strække sig over omkring halvdelen af undervisningstiden. De klasser, som eleverne går i nu, vil blive bevaret og de ny børnehaveklasseelever vil også blive delt i klasser fra skoleårets start. Skoleåret er inddelt i basisuger og projektuger. Basisugerne er uger med koncentreret undervisning i fagene. Der er typisk seks til otte uger ad gangen. Efterfølgende kommer projektugerne, som afslutter en planperiode, der typisk varer fra en ferie til den næste. I projektugerne vil der være tværfaglige projekter med emner fra de mange områder, som skolen også arbejder med, det kan f.eks. være trafik og sundhed. Der vil også være projekter, som både rummer dansk og matematik. Holddannelse og klasseundervisning hører sammen med basisugerne, mens primærgrupperne og lodrette grupper fra 0. til 3. klasse er typiske for projektugerne Sikker i trafikken Mor, far og børn Landbruget Projekter - det kan være.. Temaer til projekter På besøg i skoven Kend kroppen + - > < + Min sundhed - > < + - >

Når dit barn skal lære at læse

Når dit barn skal lære at læse Når dit barn skal lære at læse Gode råd til forældre Ishøj Kommune PPR 1 2 Velkommen til skolen Når dit barn begynder i skole, er det allerede godt i gang med at lære at læse og skrive. Det har måske gået

Læs mere

Pjece til forældre. Lyst til at lære. - Sådan lærer dit barn

Pjece til forældre. Lyst til at lære. - Sådan lærer dit barn Pjece til forældre Lyst til at lære - Sådan lærer dit barn Kære forælder Udgivet af: Aarhus Kommune Børn og Unge Pædagogisk Afdeling Udgivet: Første udgave, januar 2011 Copyright: Aarhus Kommune Børn og

Læs mere

L E M V I G KO M M U N E I N F O R M E R E R

L E M V I G KO M M U N E I N F O R M E R E R L E M V I G K O M M U N E I N F O R M E R E R FOLKESKOLEREFORM FREMTIDENS Velkommen til den nye folkeskole En ny hverdag begynder i vore folkeskoler efter sommerferien Lemvig Kommune har forberedt sig

Læs mere

Specialkonsulent Mads Egsholm. Kære Mads Egsholm

Specialkonsulent Mads Egsholm. Kære Mads Egsholm 26. august 2015 Specialkonsulent Mads Egsholm Kære Mads Egsholm Hermed en beskrivelse af studietiden på Skolen på Nyelandsvej. Langt den overvejende tid er placeret i et bånd klokken 08:00-08:25 hver dag

Læs mere

Kate Dyg Johansen Bachelor eksamen 16-01-2015

Kate Dyg Johansen Bachelor eksamen 16-01-2015 Indhold Bilag 1... 2 Observation 1 2-3 Skole 1... 2 Bilag 2... 5 Det kvalitative Semistrukturerede Interview - skole 1... 5 Bilag 3... 9 Observation 1-2-3 Skole 2... 9 Bilag 4... 13 Det kvalitative Semistrukturerede

Læs mere

Læsning og skrivning i 1. og 2. klasse

Læsning og skrivning i 1. og 2. klasse Læsning og skrivning i 1. og 2. klasse Center for Skoler og Dagtilbud Kære forælder Børn begynder i skolen og glæder sig til at lære at læse. Dit barn glæder sig sikkert også til at lære at læse og få

Læs mere

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn 0. - 5. KLASSE - indskolingsafdelinger RØD/GUL www.kochs.dk - vi vil være verdens bedste skole - for børn Hvad indeholder pjecen? I denne pjece kan du læse om N. Kochs Skoles indskolingsafdelinger. I skolens

Læs mere

Samlet bilag. Logbog observationer. Matematik v/britt. Matematik v/britt. Idræt v/henrik. Observationer af Mathias. Observationer af Aisha

Samlet bilag. Logbog observationer. Matematik v/britt. Matematik v/britt. Idræt v/henrik. Observationer af Mathias. Observationer af Aisha Samlet bilag Logbog observationer Matematik v/britt Dato og tidspunkt: d. 7/10 2013, kl. 12:00-12:45 Observationer af Mathias Siger ikke så meget. Sidder stille og arbejder med sin siddemand. Skriver ned,

Læs mere

Velkommen til den nye skoledag

Velkommen til den nye skoledag Velkommen til den nye skoledag Pjecen er udgivet af Københavns Kommune - Børne- og Ungdomsforvaltningen Grafisk formgivning: Gurli Nielsen - Børne- og Ungdomsforvaltningen, 1408-34 Foto: Colourbox og private

Læs mere

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor Læringsstile er kun en del af løsningen Af Morten Stokholm Hansen, lektor Gauerslund Skole og skoleleder Magnus te Pas blev landskendt i efteråret 2008, da de forsøgte at blive en skole i verdensklasse

Læs mere

R: Jeg er øh idrætslærer, underviser i idræt, og i dansk så er jeg støttelærer og så har jeg dansk som andet sprog.

R: Jeg er øh idrætslærer, underviser i idræt, og i dansk så er jeg støttelærer og så har jeg dansk som andet sprog. Bilag 3 Interview Ditte I: Må jeg starte med at høre hvor gammel du er? R: Jeg er 33. I: 33, så er vi jo lige gamle. Og hvilke fag underviser du i R: Jeg er øh idrætslærer, underviser i idræt, og i dansk

Læs mere

Mellemtrin. Verdens bedste skole

Mellemtrin. Verdens bedste skole Verdens bedste skole Verdens bedste skole Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dagens tema Hvad er en opfindelse/ innovation? Verdens bedste skole - idéfasen Verdens bedste skole - udvikling Verdens bedste

Læs mere

Ansvarlig leder: Anders D. Andersen. Medarbejdere: Ilse og Tommy. DUS II Frejlev Skole Frejlev Skolevej 1 9200 Aalborg SV 99 31 63 68

Ansvarlig leder: Anders D. Andersen. Medarbejdere: Ilse og Tommy. DUS II Frejlev Skole Frejlev Skolevej 1 9200 Aalborg SV 99 31 63 68 Ansvarlig leder: Anders D. Andersen. Medarbejdere: Ilse og Tommy DUS II Frejlev Skole Frejlev Skolevej 1 9200 Aalborg SV 99 31 63 68 Indhold Åbningstider... 2 Hvad er en DUS II... 2 Den voksne som tovholder

Læs mere

Forældresamarbejde. c/o UngVest Rismarksvej 80 5200 Odense V Tlf: 63 755 755 mail: ungvest@odense.dk www.ungvest.dk/læringforalle

Forældresamarbejde. c/o UngVest Rismarksvej 80 5200 Odense V Tlf: 63 755 755 mail: ungvest@odense.dk www.ungvest.dk/læringforalle Forældresamarbejde Forældresamarbejde er 1 af de 6 indsatser, som projektet Læring for alle afprøver i forbindelse med at bygge en konstruktiv bro mellem et intensivt læringsforløb og skolens almene del.

Læs mere

Cooperative Learning i børnehaveklassen.

Cooperative Learning i børnehaveklassen. Cooperative Learning i børnehaveklassen. Af Jette Stenlev Første gang offentliggjort i Skolestart nr. 1, 2007 Flere og flere lærere også i skolens yngste klasser begynder at anvende Cooperative Learning

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. 12. september 2014 Vallekilde-Hørve Friskole. Fredagsbrev nr. 792 Næste uge: 15.september 16. september 17. september 19. september 20. september 4.kl. Børnetandpleje kl.9.00 Sex + samfund besøger 8.-

Læs mere

SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU

SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU GODT FORÆLDRESAMARBEJDE SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU Hvorfor er et godt forældresamarbejde i skolen vigtigt? Al forskning viser, at godt socialt sammenhold og høj faglighed

Læs mere

LEG, LÆRING OG LEKTIER

LEG, LÆRING OG LEKTIER LEG, LÆRING OG LEKTIER INDHOLD Forord 3 En lektiecafé er mere end 2+2 4 Til fodbold i Herning 6 Foreningsliv på nydansk Københavns Internationale Forening 10 På biblioteket i Vollsmose 14 IT som motivation

Læs mere

Evaluering af overgange i børns liv.

Evaluering af overgange i børns liv. Sproget. Mål for sproget. Praksis beskrivelse. Evaluering af sproget - vi gør brug af fortællinger. Overgange i børns liv. Fra hjemmet/dagplejen til institutionen. Fra vuggestue til børnehave. Fra børnehave

Læs mere

Gode ideer til oplæsning. Ishøj Kommune 1

Gode ideer til oplæsning. Ishøj Kommune 1 Gode ideer til oplæsning Ishøj Kommune 1 Gode ideer til oplæsning: 0-3 årige Gør det kort Helt små børn kan kun koncentrere sig i kort tid. Når dit barn ikke gider mere, så stop. 5 minutter er lang tid

Læs mere

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm Kom godt fra start - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen Dorthe Holm Tekst: Dorthe Holm, pædagogisk vejleder, børnehaveklasseleder v/ Centerklasserne Højvangskolen, d.holm@pc.dk Udgivet af centerklasserne

Læs mere

Trivselspolitik på Kragsbjergskolen

Trivselspolitik på Kragsbjergskolen Trivselspolitik på Kragsbjergskolen Kragsbjergskolen, efteråret 2010 At vi trives er vigtigt. Både for eleverne og for skolens personale. Trivsel skaber gode resultater og er afgørende for, at man lærer

Læs mere

Sådan kan du. hjælpe dit barn med lektierne!

Sådan kan du. hjælpe dit barn med lektierne! Sådan kan du hjælpe dit barn med lektierne! Gode råd når du vil hjælpe dit barn med lektierne Lav en daglig rutine omkring lektielæsningen: det kan være et bestemt tidspunkt på dagen, hvor du sætter dig

Læs mere

Nyhedsbrev. Et skoleår ved sin afslutning Et nyt på vej Et skoleår ved sin afslutning. Nye tiltag i forbindelse med undervisningen

Nyhedsbrev. Et skoleår ved sin afslutning Et nyt på vej Et skoleår ved sin afslutning. Nye tiltag i forbindelse med undervisningen Nyhedsbrev Juni 2012 Et skoleår ved sin afslutning Et nyt på vej Et skoleår ved sin afslutning Der er fokus på Folkeskolen, og Morten Børup Skolen følger godt med i den udvikling, der sker på området.

Læs mere

Skoleledernes vurdering af lektiecaféen status januar 2015 Bilag til Børne- og undervisningsudvalgets møde 19. januar 2015

Skoleledernes vurdering af lektiecaféen status januar 2015 Bilag til Børne- og undervisningsudvalgets møde 19. januar 2015 Skoleledernes vurdering af lektiecaféen status januar 2015 Bilag til Børne- og undervisningsudvalgets møde 19. januar 2015 Nedenfor følger skoleledernes eksplicitte vurdering af lektiecaféen. Lektiecafé

Læs mere

Fælles Pædagogisk Grundlag

Fælles Pædagogisk Grundlag Fælles Pædagogisk Grundlag Information til forældre Dagtilbud 0-6 år Forord Det er med glæde, at Børne-, Unge- og Familieudvalget i oktober måned godkendte et fællespædagogisk grundlag for det samlede

Læs mere

Samarbejde som nøglen til ro og arbejdsglæde i klassen

Samarbejde som nøglen til ro og arbejdsglæde i klassen Samarbejde som nøglen til ro og arbejdsglæde i klassen Af Mette Stange, konsulent 34 Jeg vil i denne artikel redegøre for hvorfor ro, samarbejde og engagement hænger sammen med en stærk fællesskabskultur

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Leg og læring i bevægelsesbåndet. Kom lad os lege!

Leg og læring i bevægelsesbåndet. Kom lad os lege! Leg og læring i bevægelsesbåndet Kom lad os lege! Kom lad os lege! er en inspirationsplakat til børn i indskolingen. Dette hæfte indeholder gamle og nye lege samt reglerne på legene. Vi synes, at der er

Læs mere

FÆNØSUND FRISKOLE VELKOMMEN TIL ET NYT SKOLEÅR I LILLEGRUPPEN 2011-2012

FÆNØSUND FRISKOLE VELKOMMEN TIL ET NYT SKOLEÅR I LILLEGRUPPEN 2011-2012 FÆNØSUND FRISKOLE VELKOMMEN TIL ET NYT SKOLEÅR I LILLEGRUPPEN 2011-2012 6. udgave februar 2012 SKOLENS FORMÅL Fænøsund Friskole hviler på det grundtvigske livssyn og Kolds skoletanker. Skolen tager udgangspunkt

Læs mere