V2.3. Digital Door Lock Single Point. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "V2.3. Digital Door Lock Single Point. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand"

Transkript

1 V2.3 Digital Door Lock Single Point User Manual An ASSA ABLOY Group brand

2 Tak fordi du har valgt Yale Doorman Denne brugermanual og installationsmanualen skal sikre, at produktet anvendes korrekt og at du får fuld udnyttelse af produktets potentiale. Få mere information på 44

3 Indhold Læs dette inden du anvender Yale Doorman 46 Vigtige sikkerheds instruktioner 47 Tekniske data 47 Miljø 47 Nødåbning fra udvendig side med eksternt batteri 48 Nødåbning fra indvendig side med vridergreb 48 Lyd- og lysindikeringer, alarmer og signaler 49 Easy Mode og Advanced Mode 50 Indstillningsmuligheder 51 Indstillinger i Easy Mode 52 Registrering af elektroniske nøgler og brugerkode i Easy Mode 53 Indstillinger i Advanced Mode 54 Registrering af elektroniske nøgler og brugerkoder i Advanced Mode 55 Fejlfinding 56 Udesikker 57 Målskitse 58 Skema til registrering af elektroniske nøgler i Advanced mode 59 45

4 Læs dette inden du anvender Yale Doorman Dette produkt er konstrueret og produceret med henblik på sikker brug. Fejlagtig brug kan resultere i tab af værdigenstande, personskade eller produktfejl. Service kan kun udføres af uddannet personale. Dette er nødvendigt hvis der eksempelvis er skader på produktet eller der skal opgraderes software. Installation eller montage der fraviger produktets manual er ikke tilladt. Varemærke, varemærkenavn, design, copyright, patent og brugsrettigheder på dette produkt og manual er producentens ejendom og må ikke bruges uden skriftlig tilladelse. Ændringer i manualen kan ske uden varsel. RoHS 46

5 Vigtige sikkerhedsinstruktioner Tekniske data Følg disse sikkerhedsinstruktioner for at undgå ulykker, skader og ulejlighed Anvend ikke vand eller andre opløsningsmidler til rengøring af produktet, da dette kan skade elektronikken og overfladebehandlingen på produktet. Batterier: Dette produkt anvender 4 stk. 1,5 volts AA alkaliske batterier. Udskiftning af batterier: Udskift samtlige batterier når batteri advarslen forekommer. Lad ikke batterierne løbe helt tør for strøm, da dette kan skade produktet. Batteri advarsel: Kontroller altid at + og polerne vender korrekt når batterierne sættes i. Anvend altid alkaliske batterier. Eksplosionsfare kan forekomme ved brug af forkerte batterier. Brugte batterier skal afleveres til genbrug. Der kan registreres max 10 nøglebrikker pr. lås. En nøglebrik kan registreres på max 6 låse. Max 10 brugerkoder pr. lås. Max 5 fjernbetjeninger pr. lås. Overfladebehandling: Pulverlakeret sølv med UV-belægning. IP55 klassificeret - til udendørs brug. Temperaturer: Indvendigt 0 til +50 grader. Udvendigt: -25 til +70 grader. Miljø Miljø dokumentation kan rekvireres hos producenten.! Brug ikke stærke rengøringsmidler/afblegningsmidler til at rengøre Yale Doorman, da det kan skade overflade og elektronik på produktet. 47

6 Nødåbning fra udvendig side med eksternt batteri Nødåbning fra indvendig side med vridergreb Hvis batterierne, trods advarselssignalerne, skulle løbe helt tør for strøm, kan man tilslutte et 9 volts batteri på låsens udvendige side. Hold batteriet på de to poler på undersiden af langskiltet og lås op med nøglebrik eller brugerkode. Yale Doorman kan åbnes fra indvendig side ved at dreje vridergrebet i åbningretningen og fastholde det i vandret position samtidig med, at dørgrebet trykkes ned. Bemærk at denne funktion ikke kan anvendes, hvis produktet er i Udesikker position. 9V batteri 48

7 Lyd- og lysindikeringer, alarmer og signaler Yale Doorman har en indbygget lydguide på engelsk, svensk, norsk og dansk. Denne vejleder brugeren ved registrering af nøglebrikker, installation og specielle funktioner som Udesikker. Lyd- og lysindikering for udvendig side Ved aflåsning ruller lyset fra øverste hjørne og nedad, sammen med en sur tone. Ved oplåsning ruller lyset fra nederste hjørne og opad, sammen med en glad tone. Ved indtastning af forkert kode blinker cifrene i et kryds, sammen med en fejl tone. Ved indtastning af forkert kode 5 gange i træk blinker samtlige cifre langsomt uden lyd i 3 minutter inden nyt indtastningsforsøg tillades. Ved fejl blinker cifrene tilfældigt og kortvarigt, sammen med en fejl tone. Ved alarm blinker samtlige cifre langsomt, sammen med en 80dB alarmtone. Lysindikeringer på udvendig side Lavt batteriniveau advarsel: Dette symbol findes på udvendig side og lyser når batteriniveauet er lavt og batterierne skal udskiftes. Døren oplåst: Dette symbol findes på udvendig side og lyser når døren låses op. Symbolet blinker derefter for at indikere at døren er låst op. 49

8 Easy Mode og Advanced Mode Yale Doorman leveres som standard i Easy Mode. Produktet kan efterfølgende stilles i Advanced Mode hvis dette ønskes. Easy Mode og Advanced Mode håndterer registrering og sletning af elektroniske nøgler på forskellig måde. Easy Mode er meget enkel at benytte, mens Advanced Mode giver nogle meget nyttige funktioner. 1 I Easy Mode registreres samtlige elektroniske nøgler på en gang og samt idig slettes samtlige tidligere registrerede elektroniske nøgler. I Advanced Mode håndteres hver elektronisk nøgle individuelt. Hver elektronisk nøgle registreres på sin egen position i låsen, således at man kan registrere eller slette denne individuelt. 2 I Easy Mode registreres elektroniske nøgler ved at åbne batteridækslet på indvendig side og trykke på P-knappen. I Advanced Mode registreres elektroniske nøgler ved at indtaste masterkoden og derefter gennemføre registreringen af elektroniske nøgler. 3 For at sætte låsen i Advanced Mode se illustrationen. 50

9 Indstillingsmuligheder Indstillinger/ændringer foretages via den indbyggede menu. Denne aktiveres ved at taste # masterkode #. Der findes følgende indstillingsmuligheder: Easy Mode: 1 Sprogindstillinger. Dansk, norsk, svensk eller engelsk. 2 Registrering af døgnkode (24 timers kode). Ved registrering af døgnkode lægges en selvalgt 4-cifret kode ind i låsen. Efter 24 timer slettes koden automatisk. 3 Valg af automatisk låsning. Ved aktivering af automatisk låsning, vil enheden låse automatisk efter ca. 2 sekunder efter at døren er lukket. Hvis aflåsningen ikke sker, afgiver enheden en fejllyd. Hvis enheden låses op, men døren ikke bliver åbnet, låses der automatisk igen efter 10 sekunder. 4 Lydindstillinger. Vælg mellem høj volumen, lav volumen eller lydløs. Advanced Mode: 1 Sprogindstillinger. Dansk, norsk, svensk eller engelsk. 2 Registrering af Masterkode. Masterkoden anvendes til registrering/sletning af elektroniske nøgler og ændring i Indstillinger. 3 Registrering af brugerkoder (6 cifre). Her registreres brugerkoder på position 01 til 10 (max 10 brugerkoder). 4 Registrering af elektroniske nøgler. Her kan registreres en nøglebrik eller fjernbetjening per bruger på forskellige positioner i låsen. Max 10 nøglebrikker og 5 fjernbetjeninger. For ekstra sikkerhed kan man vælge en valgfri 4-cifret pinkode som bruges sammen med nøglebrikken. 5 Registrering af døgnkode (24 timers kode). Ved registrering af døgnkode lægges en selvalgt 4-cifret kode ind i låsen. Efter 24 timer slettes koden automatisk. 6 Valg af automatisk låsning. Ved aktivering af automatisk låsning, vil enheden låse automatisk efter ca. 2 sekunder efter at døren er lukket. Hvis aflåsningen ikke sker, afgiver enheden en fejllyd. Hvis enheden låses op, men døren ikke bliver åbnet, låses der automatisk igen efter 10 sekunder. 7 Lydindstillinger. Vælg mellem høj volumen, lav volumen eller lydløs. 8 Blokering af brugerkoder. Mulighed for at blokere brugerkoder til oplåsning. Brugerkoderne slettes ikke og kan aktiveres igen. Skjult kode funktion. For at skjule sin kode, er det muligt at indtaste tilfældige cifre før og efter den korrekte kode Skjult kode Korrekte kode Skjult kode Indbrudsalarm. 80dB indbrudsalarm som aktiveres hvis døren åbnes uden at være låst op og hvis elektronikken forsøges manipuleret. 51

10 Indstillinger i Easy Mode Indstillinger i Easy Mode låsens voice guide taler til dig under programmeringen Sprogindstillinger Registrering af døgnkode Sletning af døgnkode Valg af automatisk låsning Lydindstillinger Låse og låse op: Tryk 1 # Tryk 1 for dansk Tryk 2 for norsk 2 Tryk 3 for svensk Tryk 4 for engelsk Tryk 2 # Indtast 4-cifret valgfri kode Tryk 2 # Tryk # Tryk 3 # Tryk 1 for at aktivere automatisk låsning Tryk 3 for at deaktivere automatisk låsning Tryk 4 # Tryk 1 for lydløs Tryk 2 for lav volumen Tryk 3 for høj volumen Lås døren op fra udvendig side: Hold gyldig elektronisk nøgle op foran låsen eller indtast 6-cifret kode. Bekræft med * og luk døren op med dørgrebet. Lås døren fra udvendig side: Luk døren og tryk *. Lås døren op fra indvendig side: Drej vridergrebet og luk døren op med dørgrebet. Lås døren fra indvendig side: Luk døren og drej vridergrebet. 2 Ved installation af fjernbetjening, skal modtageren sættes i på indvendig side, før batterierne. 1 OBS! Ved registrering af elektroniske nøgler i Easy Mode, ligger kun de senest registrerede nøgler i låsen. For instruktion med illustration se afsnittet: Quick Guide. 52

11 Registrering af elektroniske nøgler og brugerkode i Easy Mode Tryk på P-knappen som er placeret bag dækslet på indvendig side. For brugerkode: indtast 6-cifret kode. Bekræft med P-knappen. For nøglebrikker: Læg den ønskede nøglebrik mod læseren på udvendig side, afvent lydsignal. Hvis en 4-cifret pinkode ønskes til nøglebrikken, indtast 4-cifret valgfri pinkode og bekræft med #. Hvis der ikke ønskes 4-cifret pinkode, bekræft med # efter lydsignalet. For at registrere flere nøglebrikker, læg den næste nøglebrik mod læseren og gentag ovenstående. Bekræft derefter med P-knappen. For fjernbetjeninger: Tryk og fasthold trykket på en af de øverste og en af de nederste knapper samtidig på fjernbetjeningen (se illustration). Når fjernbetjeningen er registreret bekræfter låsen med lydsignal. For registrering af flere fjernbetjeninger, gentag ovenstående. Bekræft med P-knappen. OPEN 53

12 Indstillinger i Advanced Mode Indstillinger i Advanced Mode låsens voice guide taler til dig under programmeringen Sprogindstillinger Registrering af døgnkode Valg af automatisk låsning Lydindstillinger Låse og låse op: Tryk 1 # Tryk 1 for dansk Tryk 2 for norsk Tryk 3 for svensk Tryk 4 for engelsk Tryk 5 # Indtast 4-cifret valgfri kode Sletning af døgnkode Tryk 5 # Tryk # Tryk 6 # Tryk 1 for at aktivere automatisk låsning Tryk 3 for at deaktivere automatisk låsning Tryk 7 # Tryk 1 for lydløs Tryk 2 for lav volumen Tryk 3 for høj volumen Lås døren op fra udvendig side: Hold gyldig elektronisk nøgle op foran låsen eller indtast 6-cifret kode. Bekræft med * og luk døren op med dørgrebet. Lås døren fra udvendig side: Luk døren og tryk *. Lås døren op fra indvendig side: Drej vridergrebet og luk døren op med dørgrebet. Lås døren fra indvendig side: Luk døren og drej vridergrebet. 54

13 Registrering af elektroniske nøgler og brugerkoder i Advanced Mode Registrering af brugerkode Tryk 3 # Tryk 1 for at registrere brugerkode, bekræft med #. Vælg position for brugerkode (2 cifre) position Bekræft med #. Indtast valgfri 6-cifret brugerkode, bekræft med #. Tryk * for registrere flere brugerkoder eller bekræft med #. Blokering af brugerkoder Tryk 8 # For at blokere alle brugerkoder tryk 1 #. For at aktivere alle brugerkoder tryk 3 #. Registrering af elektroniske nøgler Tryk 4 # For registrere nøglebrikker: Tryk 1 #. Vælg position for nøglebrikken (2 cifre) Bekræft med #. Læg nøglebrikken mod læseren på udvendig side og afvent lydsignal. Hvis en 4-cifret pinkode ønskes til nøglebrikken, indtast 4-cifret valgfri pinkode og bekræft med #. Hvis der ikke ønskes 4-cifret pinkode, bekræft med # efter lydsignalet. Ændring af masterkode Den gældende masterkode, er den kode der blev indtastet for at starte enheden ved installation. For at ændre denne: Tryk # masterkodee # Tryk 2 # Indtast ny 6-cifret masterkode Slet brugerkode Tryk * for at registrere flere nøglebrikker eller bekræft med # for at afslutte. For at registrere fjernbetjeninger: Tryk 4 #. Tryk 3 Tryk 3 for at slette brugerkode, bekræft med #. Vælg positionen for den brugerkode der skal slettes (2 cifre) position Bekræft med #. Vælg position for fjernbetjeningen (2 cifre) position Bekræft med #. Tryk og fasthold trykket på en af de øverste og en af de nederste knapper samtidig på fjernbetjeningen (se illustration). Når fjernbetjeningen er registreret OPEN bekræfter låsen med lydsignal. Tryk * for at registrere flere fjernbetjeninger eller bekræft med # for at afslutte. 55

14 Fejlfinding Hvis produktet ikke fungerer, kan man trykke på reset knappen nederst på udvendige langskilt, mellem batteri backup polerne. Dette vil genstarte produktet, og alle elektroniske nøgler vil stadig være gemt. Døren kan ikke låses: Kontroller afstanden mellem dør og karm. Anbefalet afstand 3 mm og max 5 mm. Kontroller printkortet for ridser, skader og løse kontakter. Indbrudsalarmen er ikke aktiveret når døren er låst: Kontroller afstanden mellem dør og karm. Anbefalet afstand 3 mm og max 5 mm. Døren arbejder ved forskellige temperaturer. Juster hængsler eller slutblik, så afstanden mellem dør og karm er max 5 mm. 56

15 Udesikker Når en lås er udesikker, er der låst, så der skal bruges nøgle for at åbne både fra indvendig side og fra udvendig side. Døren kan kun låses op med gyldig kode eller nøglebrik fra udvendig side og med fjernbetjening fra både indvendig og udvendig side. Bemærk hvis du har aktiveret kodeblokering, kan døren ikke låses op når udeskikker er valgt. Udesikker deaktiveres automatisk, når døres låses op og åbnes. Sådan vælger du udesikker : Åbn døren Tryk den sorte kontakt på fronten af låsekassen ned Luk døren Lås med nøglebrik. (Hvis nøglebrikken er registreret med pinkode, skal denne indtastes og aflåsning afsluttes med *). 57

16 Målskitse ,

17 Skema til registrering af elektroniske nøgler og brugerkoder i Advanced Mode Anvend dette skema for at holde styr på udleverede nøgler og brugerkoder i Advanced Mode. Position i låsen Elektronisk nøgle Person 01 Nøgle Nøgle Nøgle Nøgle Nøgle Nøgle Nøgle Nøgle Nøgle Nøgle 10 Position i låsen Elektronisk nøgle Person 01 Fjernbetjening Fjernbetjening Fjernbetjening Fjernbetjening Fjernbetjening 05 Position i låsen Brugerkode Person 01 Brugerkode Brugerkode Brugerkode Brugerkode Brugerkode Brugerkode Brugerkode Brugerkode Brugerkode Brugerkode 10 59

18 YALE, with its unique global reach and range of products, is the world s favorite lock the preferred solution for securing your home, family and personal belongings. ASSA ABLOY is the global leader in door opening solutions, dedicated to satisfying end-user needs for security, safety and convenience. For more information on product, resellers and registration of product please visit or or M An ASSA ABLOY Group brand

The world s favourite lock. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand

The world s favourite lock. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand The world s favourite lock User Manual An ASSA ABLOY Group brand 1 Tak for at de valgte Yale Doorman Denne manual, quick guiden og installations manualen, sikre at produktet anvendes sikkert og korrekt,

Læs mere

Trådløs Alarm System WS500S

Trådløs Alarm System WS500S DK - Brugsanvisning Trådløs Alarm System WS500S WS500S Indholdsfortegnelse 1. Godt i gang...4 Advarsel! 4 1.1 Introduktion til Systemet 4 1.2 Enheder inkluderet i systemet 4 1.3 Introduktion til Smart

Læs mere

Ruko CLIQ. - Kom godt i gang med CLIQ. En guide til installation og vedligeholdelse af Ruko s mekaniske og elektroniske CLIQ system

Ruko CLIQ. - Kom godt i gang med CLIQ. En guide til installation og vedligeholdelse af Ruko s mekaniske og elektroniske CLIQ system Ruko CLIQ - Kom godt i gang med CLIQ Form. 8236/03.08/1.000 En guide til installation og vedligeholdelse af Ruko s mekaniske og elektroniske CLIQ system ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

Læs mere

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD VEDLIGEHOLD FJERNBETJENING Fjernbetjeningen indeholder elektroniske komponenter og skal beskyttes mod slag og fugt. Derfor: Skil ikke fjernbetjeningshuset ad undtaget for at skifte batterier. Fjernbetjeningens

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

Brugervejledning DK. Mobeye i110

Brugervejledning DK. Mobeye i110 Brugervejledning DK Mobeye i110 Indholdsfortegnelse 1. Bliv klar i fire trin 6 1.1 TRIN 1: SIM-kort 6 1.2 TRIN 2: Placer batterierne 6 1.3 TRIN 3: Programmering af telefon numre 7 1.4 TRIN 4: Se indstillingerne

Læs mere

Brugervejledning til AlphaEasy

Brugervejledning til AlphaEasy Brugervejledning til AlphaEasy INDHOLDSFORTEGNELSE FORMÅL MED DENNE MANUAL...4 INTRODUKTION... 5 ZONER OG OMRÅDER PÅ ALPHAEASY ALARMANLÆG... 5 VIGTIG INFORMATION TIL BRUGEREN... 5 BETJENING...6 ALPHAVISION

Læs mere

HouseGuard SmartGSM- alarm Dansk manual

HouseGuard SmartGSM- alarm Dansk manual HouseGuard SmartGSM-alarmsystem Dansk manual HouseGuard SmartGSM- alarm Dansk manual Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 OPSÆTNINGS TRIN... 3 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN 1: MONTERING AF GSM-SIM-KORT....

Læs mere

QuickGuide til Gardsman Alarmsystem til fastnet

QuickGuide til Gardsman Alarmsystem til fastnet QuickGuide til Gardsman Alarmsystem til fastnet Kom god i gang opsætnings guide Denne quickguide hjælper dig til at sætte alarmsystemet op. QuickGuide indeholder ikke alle detaljer omkring alarmsystemets

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING ALARMEN GENERELT

BRUGERVEJLEDNING ALARMEN GENERELT BRUGERVEJLEDNING ALARMEN GENERELT Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Dit online kontrolpanel...4 1.1 Slå alarmen til og fra via hjemmet, nettet eller sms... 5 1.2.1 Deaktivering af alle alarmbeskeder... 6 1.2.2

Læs mere

Vagthuset Pro GSM alarm Dansk manual

Vagthuset Pro GSM alarm Dansk manual SmartGSM-alarmsystem dansk manual Vagthuset Pro GSM alarm Dansk manual Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN 2: OPSTART AF ALARMSYSTEMET... 8 MENUSYSTEMER... 8 TRIN

Læs mere

Easy Fit Alarm System EF-400I and EF-1000I

Easy Fit Alarm System EF-400I and EF-1000I Easy Fit Alarm System EF-400I and EF-1000I Installation Programmering Brug Dansk Opbevar denne vejledning sikkert som opslagsbog og fremtidig vedligeholdelse Introduktion Indhold Tak, fordi du valgte Wireless

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

Yale Doorman Din nye elektroniske lås

Yale Doorman Din nye elektroniske lås Yale Doorman Din nye elektroniske lås An ASSA ABLOY Group brand Har du prøvet at miste din nøgle eller låse dig ude? Med en Yale Doorman kommer du ikke i en sådan situation igen. Kode Aflåsning af vores

Læs mere

MAGICAR M870AS. Bil alarm med 2 vejs fjernbetjening og fjernstart. Bruger manual

MAGICAR M870AS. Bil alarm med 2 vejs fjernbetjening og fjernstart. Bruger manual MAGICAR M870AS Bil alarm med 2 vejs fjernbetjening og fjernstart Bruger manual Indholdsfortegnelse 1. Vigtig information... 3 2. Introduktion... 3 3. fjernbetjening... 3 3.1. Display opå fjernbetjening...

Læs mere

HouseGuard Pro GSM-alarm Installations og opsætnings-manual

HouseGuard Pro GSM-alarm Installations og opsætnings-manual HouseGuard Pro GSM-alarm Installations og opsætnings-manual www.houseguard.dk Side 0 af 39 HouseGuard Pro GSM-alarmsystem dansk manual Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 MENU-SYSTEMER...

Læs mere

OASIS. MASTER manual. Til systemadministrator

OASIS. MASTER manual. Til systemadministrator OASIS MASTER manual Til systemadministrator Programsekvenser begynder med tast 1 Tilkobler hele systemet (svarer til ABC tasten) 2 Tilkobler område A (svarer til A tasten) 1 ) 3 Tilkobler område A og B,

Læs mere

LINDGAARD PEDERSEN A S. Kompakt motorcykelalarm med tyverisikring. Dansk BRUGSANVISNING. Spyball 6829 Side. 1

LINDGAARD PEDERSEN A S. Kompakt motorcykelalarm med tyverisikring. Dansk BRUGSANVISNING. Spyball 6829 Side. 1 6829 Kompakt motorcykelalarm med tyverisikring Dansk BRUGSANVISNING 2 1 Styreboks Håndsender Spyball 6829 Side. 1 Tak, fordi du har valgt et Spyball alarmsystem. Vi anbefaler, at du læser denne vejledning

Læs mere

HouseGuard GSM-alarm (plus)

HouseGuard GSM-alarm (plus) HouseGuard GSM-alarm (plus) Dansk manual www.houseguard.dk Side 0 af 55 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 PLACERING AF DE ENKELTE ENHEDER... 4 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN

Læs mere

HouseGuard GSM-alarm (basis)

HouseGuard GSM-alarm (basis) HouseGuard GSM-alarm (basis) Dansk manual www.houseguard.dk Side 0 af 51 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 PLACERING AF DE ENKELTE ENHEDER... 4 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN

Læs mere

D9+ VOICE trådløs DECT telefon med DIGITAL telefonsvarer

D9+ VOICE trådløs DECT telefon med DIGITAL telefonsvarer D9+ voice DK-brugervejledning CREATXT/01_ 2005 1 D9+ VOICE trådløs DECT telefon med DIGITAL telefonsvarer Der tages forbehold for trykfejl. Billeder er kun vejledende. Ret til ændringer forbeholdes CE-DEKLARATION

Læs mere

House Guard Pro GSM alarm system Dansk installations manual INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 MENU-SYSTEMER... 3

House Guard Pro GSM alarm system Dansk installations manual INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 MENU-SYSTEMER... 3 www.houseguard.dk Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 MENU-SYSTEMER... 3 OVERSIGT OVER HOUSEGUARD PRO KONTROLPANEL... 5 TRIN 1: MONTERING AF SIM KORT.... 6 TRIN 2: OPSTART AF

Læs mere

Brugervejledning til AlphaVision NG

Brugervejledning til AlphaVision NG Brugervejledning til AlphaVision NG INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 4 EN VIGTIG INFO TIL BRUGEN AF ALARMCENTRALEN...4 BETJENING... 5 ALPHAVISION LCD TASTATUR...5 ALPHAVISION LCD TASTATUR MED PROXIMITY

Læs mere

Brugervejledning. Opsætning Montering Betjening

Brugervejledning. Opsætning Montering Betjening Scandinavia Brugervejledning Opsætning Montering Betjening S5-TOUCH MANUAL VER. DK2015.01.001 SikkertHjem Scandinavia 2015 SikkertHjem Scandinavia. Alle rettigheder forbeholdt. SikkertHjem, SikkertHjem

Læs mere

Brugervejledning for Alarmsystem AL-01 & AL-02

Brugervejledning for Alarmsystem AL-01 & AL-02 Kære bruger. Brugervejledning for Alarmsystem AL-01 & AL-02 Velkommen til en introduktion i brugen af Birkegårdens Alarmsystem. Husk: Dette er en helt ny nem måde at sikre dit hjem på, og alarmsystemet

Læs mere

DRIFT- OG VEDLIGEHOLDELSESHÅNDBOG BRUGERMANUAL SERVICETELEFON (+45) 70 204 208

DRIFT- OG VEDLIGEHOLDELSESHÅNDBOG BRUGERMANUAL SERVICETELEFON (+45) 70 204 208 DRIFT- OG VEDLIGEHOLDELSESHÅNDBOG BRUGERMANUAL SERVICETELEFON (+45) 70 204 208 Indholdsfortegnelse: 1. Sikkerhed og miljø 4 2. Grundlæggende introduktion 4 3. Tekniske specifikationer 4 4. Generel beskrivelse

Læs mere

Garantibevis og brugervejledning For Alarmsystem AL-01 & AL-02.

Garantibevis og brugervejledning For Alarmsystem AL-01 & AL-02. Garantibevis og brugervejledning For Alarmsystem AL-01 & AL-02. Kære bruger. Velkommen til en introduktion i brugen af Birkegårdens Alarmsystem. Husk: Dette er en helt ny nem måde at sikre dit hjem på,

Læs mere

MI-300K Bruger manual

MI-300K Bruger manual MI-300K Bruger manual 1 Indholdsfortegnelse: Basis information Produkt specifikationer Side 5 Produkt indhold Side 6 Enheds betegnelse Side 7 Programmering Kom godt i gang Side 8 Personlig brugerkode Side

Læs mere

Serien GSM FJERNSTYRET KAMERA. Brugermanual. Manual version 1.0. Svane Electronic ApS. Tlf: 70253010 - Mail: ssi@svane-el.dk

Serien GSM FJERNSTYRET KAMERA. Brugermanual. Manual version 1.0. Svane Electronic ApS. Tlf: 70253010 - Mail: ssi@svane-el.dk Serien GSM FJERNSTYRET KAMERA Brugermanual Manual version 1.0 Svane Electronic ApS Tlf: 70253010 - Mail: ssi@svane-el.dk GSM fjernstyret kamera Tak for at du købte GSM kameraet. Dette kamera er et fjernstyret

Læs mere