DR. MARGRETHE KOLLEGIETS ABC * * * Juni 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DR. MARGRETHE KOLLEGIETS ABC * * * Juni 2013 www.kglteater.dk"

Transkript

1 Juni DR. MARGRETHE KOLLEGIETS ABC I det følgende gives en række informationer om praktiske forhold på Dr. Margrethe Kollegiet og om de regler, som eleverne skal efterleve, når de bor der. Grundlæggende er det i Kollegiets ånd, at eleverne gives frihed under ansvar i det omfang det er muligt, og at både voksne og elever udviser respekt overfor og tager hensyn til hinanden. ABC en er god at kende, når man flytter ind på Kollegiet, ligesom det kan være rart at slå op i den, når man er i tvivl om en regel. Alkohol * * * Nedenstående regler er gældende i perioden mellem hjemrejseweekender og under rejse til og fra Kollegiet. Elever fra klasse samt præ-aspiranter Det er ikke tilladt at købe, opbevare eller indtage alkohol hverken på eller udenfor Kollegiet. August Bournonvilles Passage 2-8 Postboks 2185 DK København K CVR: Tel Fax Aspiranter Det er ikke tilladt at købe, opbevare eller indtage alkohol hverken på eller uden for Kollegiet. Dog kan der dispenseres fra denne regel ved fester og arrangementer på Kollegiet, forestået af eller arrangeret i samarbejde med Kollegiets personale. Kun alkohol godkendt af Kollegiets personale må nydes. Besøg på diskoteker og værtshuse er ikke tilladt, men eforparret kan i sjældne tilfælde give tilladelse til, at aspiranter indtager en øl eller et glas vin i forbindelse med besøg på restaurant eller café. Uden forudgående tilladelse fra eforparret, må alkohol ikke indtages. Når der gives tilladelse til at indtage øl eller vin, sker det i forventning om en rimelig og naturlig omgang med alkohol, og man må ikke være synligt påvirket af alkohol. Aviser/blade Diverse blade må eleverne selv anskaffe. Kollegiet kan holde en avis. Besøg Eleverne må kun overnatte uden for Kollegiet efter aftale med Kollegiets personale. Hvis en elev overnatter hos en kammerat udenfor Kollegiet, skal personalet kontaktes af kammeratens forældre. Hvis en elev ønsker at have en kammerat på besøg, aftales det med Kollegiets personale.

2 Side 2/8 Brugerbetaling For beboere tilknyttet Balletskolen koster det pr kr. pr. måned at bo på Kollegiet. For beboere tilknyttet balletskolen, er der mulighed for at søge hel/delvis friplads efter gældende regler om indkomst. Kontakt administration. For aspiranter og semesterkollegianer koster det kr. pr. måned at bo på Kollegiet. Brandalarm Lyder brandalarmen skal alle forlade deres værelser; gå mod udgange og samles foran billetkontoret (brandinstruks følger). Cykler Det er muligt at medbringe en cykel. Der er tæt trafik i København, og cykling er på eget og forældrenes ansvar. Cykelhjelm er påkrævet. Dyr Det er ikke tilladt eleverne at holde husdyr på Kollegiet. Elevforpligtelser Den enkelte elev er forpligtet til at yde sit bedste og til at være en god kammerat, der bidrager positivt til fællesskabet. Hver elev har ansvar for at tale ordentligt til andre og at vise respekt for andres forskelligheder. Desuden må man som elev være i stand til at inddrage kammerater eller personale for at løse et opstået problem. I forbindelse med aftensmaden skiftes eleverne til at dække og rydde af bordet. I weekender samarbejder elever og personale om indkøb og madlavning. Kollegiets personale forventer, at eleverne hjælper hinanden med lektier og andre praktiske opgaver. Kollegiets personale forventer, at eleverne deltager i Kollegiets elevmøder. Eleven skal sørge for at rydde op efter sig selv. Det gælder på alle fællesarealer. El-artikler Det er af sikkerhedsmæssige årsager (brandfare!) ikke tilladt at have kaffemaskine, toaster, dypkoger eller anden vandkoger på værelset. Erstatning Hvis en elev forsætligt eller ved grov uagtsomhed ødelægger Kollegiets eller kammeraters ting, vil der blive krævet erstatning. Ferier/fridage Ferie- fridagsliste med oversigt over hjemrejse-weekender udleveres hvert år inden sæsonstart. Kollegiet er lukket på hjemrejseweekender. Fester På Kollegiet arrangerer eleverne klassefester og i december måned en julemiddag. Folkeregister Eleverne tilmeldes almindeligvis ikke folkeregisteret i Københavns Kommune, blandt andet af hensyn til læge og skoletandlæge.

3 Side 3/8 Forsikring Det påhviler eleven og forældrene at sørge for, at eleven har en forsvarlig forsikringsmæssig dækning specielt vedrørende ansvar, ulykke og indbo. Eleven/forældrene bærer selv ansvar for personlige ejendele, herunder værdigenstande og elektronisk udstyr. Når børn og unge flytter hjemmefra, kan man ikke uden videre regne med, at familiens almindelige forsikring dækker. Derfor bør man undersøge den forsikringsmæssige dækning og sikre sig, at barnet er omfattet af en heltidsulykkesforsikring. Forældre Der afholdes forældresamtaler efter behov. Forældrene er altid velkomne til at kontakte Kollegiets personale i løbet af sæsonen, ligesom personalet vil kontakte forældrene, når det er aktuelt. I forbindelse med Balletskolens Se på dage, afholdes der forældremøde for forældre til elever på Kollegiet. En af forudsætningerne for et godt kollegieliv er, at forældrene har tillid til det pædagogiske arbejde vi laver for/med de elever der bor her, og vi forventer, at forældrene bakker op om det ansvar, vi har og de beslutninger, vi tager. Fotografering Det bør være helt naturligt, at man respekterer sine kammerater og andre og aldrig tager billeder uden at spørge først. Det er ikke tilladt at fotografere andre uden deres tilladelse, hverken med digitalkamera, mobiltelefoner eller videokamera. Færden uden for Kollegiet Det forudsættes, at eleverne er selvhjulpne, når de færdes uden for Kollegiet og i trafikken. Alle elever har som udgangspunkt lov til at færdes i København på egen hånd. Der er en tavle ved elevindgangen hvor eleven skal markere om han/hun er inde eller ude. Der er forskellige komhjemtider i forhold til elevens alder, og til årstiderne. Fødselsdag Når en elev har fødselsdag, samles vi i spisesalen, hvor vi flager og synger fødselsdagssang. Bagefter er der hygge med morgenbasser. Forældre er velkomne til at komme og lave aftensmad til alle, eller efter aftale med personalet arrangere noget særligt på Kollegiet den dag. Gæster Gæster er velkomne på Kollegiet efter aftale med personalet. Når eleven har en kammerat på besøg, skal vedkommende forlade Kollegiet senest kl. 22:00, med mindre andet er aftalt. Gæster er omfattet af de samme regler som eleverne, når de er på besøg på Kollegiet. Det er værtens ansvar at sikre sig, at gæster følger Kollegiets regler. Hjemrejse Ved hjemrejse sørger forældre og elever for billetbestilling. Kollegiets personale anbefaler, at eleven køber et 10-turs-kort. Opstår der problemer, hjælper personalet.

4 Side 4/8 It brug samt etiske regler herfor Der er etableret trådløst netværk på hele Kollegiet, og eleven er velkommen til at medbringe stationær eller bærbar computer. Husk usb-stik, når der skal printes, eller når en af Kollegiets computere benyttes. Kollegiet har en stationær computer i opholdstuen, som kan benyttes til skolearbejde og lektierelateret internetsøgning. Desuden er der en bærbar computer, der kan benyttes i forbindelse med skolearbejde. Netværket tilhører Det Kongelige Teater og må derfor ikke bruges til at downloade programmer og filer eller til at videresende disse, hvis det er i strid med reglerne om ophavsret. Ligeledes er det ikke tilladt at bruge fildelingsprogrammer på computeren. Når en elev bruger Internettet, repræsenterer vedkommende Det Kongelige Teater og må derfor ikke downloade, producere eller distribuere materiale, der strider mod teatrets ånd. Det gælder f.eks. materiale, der er racistisk, sexistisk, pornografisk eller ærekrænkende. Husk man er ikke anonym, når man færdes på nettet. Trafikken kan følges og spores. Overtrædelse af de etiske regler for brug af netværket vil kunne medføre frakobling fra netværket. Kollegiets computere er kun til brug i forbindelse med skolearbejde, men kan efter aftale med Kollegiets personale bruges til at sende og modtage s. Der er i elevernes opholdsrum ophængt råd om sikker chat. Kemikalier Det er forbudt at have kemikalier, giftstoffer og brandfarlige væsker på værelserne. Konfirmation Det er muligt at følge konfirmationsforberedelsen i København og blive konfirmeret hjemme, hvis dette ønskes. Alt vedrørende konfirmation aftales med læseskolen. Køkken Det er muligt for eleverne at lave kaffe, te samt lettere supplerende måltider i køkkenet. Det forudsættes dog, at der ryddes op efter brug, da køkkenet bruges til den daglige madlavning på Kollegiet. Husk at vaske hænderne grundigt hver gang du går i køkkenet/køleskabet. Eleverne har deres eget køleskab i opholdsstuen, hvor de kan have deres private ting stående. Eleverne skiftes til at holde køleskabet rent. Lektier Stilletimen er dagligt fra kl. 19:00 til kl. 20:00. I dette tidsrum skal der være ro på gange og i opholdstuen. 7. klasse har fælles lektielæsning i spisesalen i samme tidsrum. 8. og 9. klasse kan opholde sig på værelserne og i opholdsstuen, sammen eller alene, det afgør de selv, ligesom de selv siger fra over for hinanden, hvis de ønsker fred og ro. Den enkelte elev har ansvar for at få lavet sine lektier. Vi forventer at eleverne hjælper hinanden. Eleverne har ansvar for at kontakte de voksne når de har brug for lektiehjælp. Hvis elever ikke har lektier for, eller har brug for at gå en tur inden de går i gang med lektier, kan eleverne selv administrere dette. Kollegiet samarbejder med Læseskolen, når det drejer sig om skolearbejde. Hvis en elev har særligt behov for lektiehjælp, tilrettelægges dette i samarbejde med Læseskolen.

5 Side 5/8 Lommepenge Kollegiets personale anbefaler, at forældrene opretter en konto i et lokalt pengeinstitut, evt. med hævekort. Læge Da eleverne som hovedregel beholder deres folkeregisteradresse, er det fortsat elevens egen læge, der følger eleven. Ved akut opstået sygdom bruger Kollegiet en lokal læge, eller Københavns skolesundhedstjeneste. Madlavning På hverdage sørger Kollegiets køkkenpersonale for sund og varieret mad til eleverne. I weekenderne skiftes eleverne til, i samarbejde med Kollegiets personale, at lave maden. Frokosten får de i kantinen, og der kan laves en ekstra madpakke eller tages frugt med fra morgenbordet. Se i øvrigt Kollegiets kostpolitik. Medicin Kollegiets personale skal informeres om elevens eventuelle medicinforbrug. Mobiltelefon Brug af mobiltelefon er tilladt. Dog ikke ved fællesmåltider. Mobiltelefonens kamera, video-og lydoptager funktion er kun tilladt at benytte, når alle involverede er indforstået hermed og må aldrig bruges krænkende. Kollegiets personale appellerer til forældrene om ikke at ringer til deres børn i stilletimen, og efter sengetid. Mobning Ingen elev kan tildeles myndighed over andre elever. Kollegiet vil således ikke tolerere mobning, psykisk eller fysisk chikane, racistisk og nedladende sprogbrug eller anden form for uacceptabel adfærd. Ligeledes tolereres brug af øgenavne ikke. Se i øvrigt særskilt antimobbepolitik. Musik Eleverne må gerne på eget ansvar have radio og musikanlæg på værelserne. Der skal tages hensyn til de andre elever, når der spilles musik på værelserne. Der må ikke spilles musik på værelserne efter sengetid. Husk, at der skal betales licens efter gældende regler. Eleven er velkommen til at medbringe musikinstrumenter på Kollegiet. Møder Der afholdes fællesmøde ca. hver anden måned og efter behov. Alle kan sætte emner på dagsordenen, og der er mødepligt. Narkotika Det er under enhver form forbudt at være i besiddelse af narkotika samt at indtage eller være påvirket af narkotika, mens man er elev på Kollegiet. Nøgler Eleven får ved indflytning udleveret et elektronisk adgangskort, der fungerer som nøgle til Kollegiet og teatret. Ud over adgangskort vil eleven få udleveret en nøgle til sit værelse. Adgangskortet er personligt, og det er forbudt at udlåne kort og nøgle til

6 Side 6/8 andre. Eleverne skal huske at have kort og nøgle på sig, når de forlader Kollegiet. Det gælder også, når de går op i skolen. Opslags-og infotavler Ved elevindgangen er en opslagstavle til vigtige informationer og nyttige oplysninger. Eleverne har pligt til dagligt at holde sig orienteret. Penge/spil Enhver form for spil om penge er forbudt. Dette gælder også leg, der indebærer køb, salg og indirekte pengeombytning. Personale Der er ansat et eforpar, der bor på Kollegiet, og som har det daglige ansvar for eleverne. Når eforparret har fri, er der en assistent, der har vagten på Kollegiet. Kollegiets personale kan hjælpe og inspirere samt give et lille skub, hvis det er nødvendigt. Når dit barn bor på Kollegiet, er planlægning og organisering af elevaktiviteter i forbindelse med ture og arrangementer i og ud af huset eforparrets ansvar i samarbejde med det øvrige pædagogiske personale. Post Posten bliver uddelt hver dag, når eleverne kommer fra skole. Postadresse Når eleven modtager breve, sendes de til: Elevens navn Dronning Margrethe kollegiet Postboks København K Når eleven modtager pakker, sendes de til: Elevens navn Dronning Margrethe Kollegiet August Bournonvilles passage nr København K Rengøring Rengøringspersonalet passer dagligt fællesarealerne samt toiletter og baderum. Alle har pligt til at holde orden og rydde op efter sig på fællesarealerne. Eleverne skal selv holde deres værelser. Rengøringspersonalet vasker gulv på elevernes værelser en gang om ugen, og i den forbindelse skal værelserne være ryddet op. Rygning Kollegiet og Kollegiets gård er røgfrit område. Uden for Kollegiets område må eleverne kun ryge, hvis forældrene har givet tilladelse hertil. Sengetider/regler Følgende angiver det tidspunkt, hvor eleverne omklædte, skal være i deres senge. Eleverne skal sove i egne senge.

7 Side 7/8 Hverdage og søndage 22:00 For elever fra klasse. 22:30 For elever fra 9. klasse og præaspiranter 23:00 For aspiranter. Lørdag 24:00 For elever fra klasse samt præaspiranter 02:00 For aspiranter. Kollegiets personale kan lave aftaler om udsættelse af sengetiden. Det er ikke tilladt for elever af modsat køn at opholde sig på henholdsvis drenge- og pigeafdelinger efter klokken 22:00 på hverdage og søndage samt kl. 23:00 på lørdage. Den elev, der har lukket en elev af modsat køn ind på sit værelse, er lige så ansvarlig som den elev, der er på besøg. Det er først tilladt at gæste hinanden efter morgenmaden. Bemærk i denne sammenhæng, at Kollegiet anser det for et særdeles alvorligt aftalebrud, hvis en elev overtræder disse regler. Overtrædelse heraf kan medføre bortvisning fra Kollegiet. Seksuel adfærd Det er i orden at have en kæreste, men det er ikke tilladt at have seksuelt samkvem på Kollegiet. Overtrædelse af dette kan medføre bortvisning. Stearinlys og anden åben ild På grund af brandfare er det ikke tilladt at have levende lys eller anden åben ild på værelserne. Tandlæge Det er muligt at følge tandlægeordningen i hjemkommunen. Der gives fri efter aftale med Balletskolen. Tv/dvd Det er muligt at se tv og film i det fælles opholdsrum. Der er også et fjernsyn i spisesalen hvor elever kan se direkte udsendelser. Det er ikke tilladt at have fjernsyn på værelserne. Vask Der er vaskemaskine og tørretumbler på Kollegiet, som eleverne frit kan benytte på eget ansvar. Vegetar Hvis eleven er vegetar, tages der hensyn til det. Værdigenstande Hvis eleverne har kontanter eller ting af større værdi på Kollegiet, er der mulighed for at få det opbevaret i et pengeskab hos personalet. Værelser Alle elever har enkeltværelser. Man må ikke gå ind på hinandens værelser uden at have fået lov af værelsets beboer. Værelserne fordeles af Kollegiets personale. Eleverne kan kun efter aftale med Kollegiets personale bytte værelser.

8 Side 8/8 Kollegiet forventer, at eleven holder orden på sit eget værelse. På hjemrejseweekender skal eleven tømme sin papirkurv, lukke vinduer og skrue ned for varmen. Af hensyn til forbrug af energi skal eleven huske at slukke lys, musikanlæg og computer, når værelset forlades. Weekender De weekender, hvor eleverne er på Kollegiet og ikke er optaget af morgentræning, prøver og forestillinger, laver Kollegiets personale forskellige aktiviteter; tager på tur, i biograf, på museum, ud på naturoplevelser og meget andet. I weekenderne laver eleverne mad sammen med Kollegiets personale. Søndag soves der længe. Er der et særligt arrangement, eller har vi lyst, laver vi brunch sammen. Konsekvenser ved overtrædelse af Dr. Margrethe Kollegiets ABC Hvis Kollegiets regler, herunder Kollegiets ABC overtrædes, kan eforparret vælge at tage en af følgende sanktioner i brug afhængig af overtrædelsens karakter: 1. Mundtlig advarsel. Eforparret indkalder den pågældende elev til en samtale. Hvis det er muligt, indkaldes tillige elevens forældre. Såfremt forældrene ikke har mulighed for at deltage, orienteres forældrene telefonisk om advarslens indhold. Eforparret udarbejder et referat af den mundtlige advarsel, som gives til eleven og sendes til elevens forældre. 2. Skriftlig advarsel. Eforparret indkalder den pågældende elev til et møde og orienterer om, at eleven vil modtage en skriftlig advarsel. Hvis muligt indkaldes tillige elevens forældre. Såfremt forældrene ikke har mulighed for at deltage, orienteres forældrene telefonisk om den skriftlige advarsels indhold, og en kopi af advarslen gives til eleven og fremsendes til elevens forældre. 3. Såfremt eforparret skønner, at der er sket en særlig grov eller væsentlig overtrædelse af Kollegiets regler, herunder ABC, vil de informere teaterchefen, der herefter kan vælge at bortvise eleven fra Kollegiet. En bortvisning har som konsekvens, at eleven ikke længere kan bo på Kollegiet. Ligeledes vil Balletskolen herefter tage stilling til, om eleven kan følge undervisningen på Balletskolen på Kgs. Nytorv.

DR. MARGRETHE KOLLEGIETS ABC * * * Maj 2016 www.kglteater.dk

DR. MARGRETHE KOLLEGIETS ABC * * * Maj 2016 www.kglteater.dk Maj 2016 www.kglteater.dk DR. MARGRETHE KOLLEGIETS ABC I det følgende gives en række informationer om praktiske forhold på Dr. Margrethe Kollegiet og om de regler, som eleverne skal efterleve, når de bor

Læs mere

Kongensgaards elevhåndbog

Kongensgaards elevhåndbog Kongensgaards elevhåndbog Find svar på dine spørgsmål her Kongensgaard Efterskole Alkohol: Det er ikke tilladt at indtage eller være i besiddelse af alkohol på KGE. Heller ikke til og fra skolen. Overtrædelse

Læs mere

Munkegårdens elevhåndbog

Munkegårdens elevhåndbog 2015 Tilhører: Din dagligdag: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag weekend 8.00-8.45 Morgenmad og morgenrutiner i husene (ikke dagelever) 9.00-10.30 Bo-uv. I hvert sit hus dagelever på Vejrupvej 10.30-10.45

Læs mere

Velkommen på Øse Efterskole. Regler og husorden

Velkommen på Øse Efterskole. Regler og husorden Velkommen på Øse Efterskole Regler og husorden Øse-Reglement Velkommen til dit værelse Dette er dit/jeres hjem de næste 10 måneder. Derfor er det naturligvis vigtigt at I får det indrettet så hyggeligt

Læs mere

Velkommen på EUC Syd Skolehjem Tønder

Velkommen på EUC Syd Skolehjem Tønder Velkommen på EUC Syd Skolehjem Tønder GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2017 Vi byder dig velkommen til dit ophold, og vil med denne folder gerne give dig mulighed for at få et overblik over stedet, vores regler

Læs mere

Indhold Advarsler og bortvisning

Indhold Advarsler og bortvisning Retningslinjer for Risskov Efterskole Indhold Advarsler og bortvisning 1 Alkohol og rusmidler 2 Computer mm 2 Cykel 2 Fritidsarbejde 2 Gæster 2 Meddelelsesbogen 3 Mobiltelefon 3 Måltider 3 Rengøring 4

Læs mere

Praktiske forhold håndbog

Praktiske forhold håndbog Praktiske forhold håndbog Afdelingslærer/ Kontaktlærer: Hver afdeling har to kontaktlærere. Det er kontaktlæreren, der har den primære kontakt til både elev og forældre. Afdelingsture: Hver afdeling tager

Læs mere

Alfabetisk liste. Man deltager som ung i de aktiviteter der sker i og udenfor huset.

Alfabetisk liste. Man deltager som ung i de aktiviteter der sker i og udenfor huset. Unge-håndbog 1 A Alfabetisk liste Aften-te: Aften-te serveres (som buffet) hver aften omkring kl. ca. 21.30. Derved har du mulighed for at få noget mad inden sengetid. (du må ikke bare frit gå i køleskabet).

Læs mere

Velkommen til Kostskolen i Sønderjylland. Et rart sted at være

Velkommen til Kostskolen i Sønderjylland. Et rart sted at være INFORMATIONER Velkommen til Kostskolen i Sønderjylland Vi glæder os til at have dig som elev på vores kostskole. Her i mappen finder du nyttige informationer og husregler. Vi forventer at du overholder

Læs mere

Praktiske oplysninger

Praktiske oplysninger Praktiske oplysninger Vilvorde Roskilde Tekniske Skole Skolehjem Skolehjem Skolehjem Praktiske oplysninger Vi byder dig med denne folder velkommen til Roskilde Tekniske Skoles skolehjem, Ledreborg Allé

Læs mere

Velkommen til Botilbud Parkvej 12

Velkommen til Botilbud Parkvej 12 Velkommen til Botilbud Parkvej 12 I denne mappe kan du finde information om livet på Parkvej 12 Vi glæder os til at byde dig velkommen Kære Beboer velkommen til Botilbud parkvej 12 I denne mappe kan du

Læs mere

Praktiske oplysninger. Infofolder for skoleåret 2015-2016

Praktiske oplysninger. Infofolder for skoleåret 2015-2016 Praktiske oplysninger Infofolder for skoleåret 2015-2016 2 Infofolder Udgave pr. 11. maj 2015 Praktiske oplysninger Kontakt Vejlefjordskolens telefonnummer: 7589 5202 Vejlefjordskolens e-mail: info@vejlefjordskolen.dk

Læs mere

Praktiske oplysninger AARHUS EFTERSKOLE

Praktiske oplysninger AARHUS EFTERSKOLE 2017 Praktiske oplysninger AARHUS EFTERSKOLE Praktiske oplysninger Aarhus Efterskole Brunbakkevej 21 8270 Højbjerg tlf 8627 1777 Udenfor kontorets åbningstid vil man kunne kontakte en vagtlærer på dette

Læs mere

Husorden P7. Velkommen til afsnit P7. Adfærd og omgangstone. Alkohol og euforiserende stoffer. Aktiviteter. Besøg

Husorden P7. Velkommen til afsnit P7. Adfærd og omgangstone. Alkohol og euforiserende stoffer. Aktiviteter. Besøg Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Psykiatrisk Afdeling Middelfart Dato: 27. maj 2015 Udarbejdet af: IG/tj Husorden P7 Velkommen til afsnit P7 For at gøre dit ophold i afsnittet så positivt

Læs mere

Velkommen til Billeshave Efterskole

Velkommen til Billeshave Efterskole Velkommen til Billeshave Efterskole Skoleåret 2013/ 2014 Årsplan for skoleåret 2013-2014: August: 11. Skolestart kl. 1300-1630 September: 03.- 06. Linjeture hjemrejse efter turen 21. Arbejdsweekend om

Læs mere

Velkommen. til skoleåret 2012-13

Velkommen. til skoleåret 2012-13 Velkommen til skoleåret 2012-13 PRAKTISKE OPLYSNINGER Skolens adresse Halvorsmindevej 107-109, 9800 Hjørring (www.halvorsminde.dk.) Skolens kontor Kontortid: 9.00 14.30 Tlf.: 98 92 12 22 Fax: 98 91 10

Læs mere

Velkommen til Plejecentret Sjælsø

Velkommen til Plejecentret Sjælsø Velkommen til Plejecentret Sjælsø Ældreboligerne (plejeboliger) Soldraget 35 & 39 Telefon Hovednummer------------------------------- 45 81 70 55 Centerleder ---------------------------------- 45 99 71

Læs mere

Velkommen til EUC Nords kollegium - Hjørring. facebook.com/ skolehjem

Velkommen til EUC Nords kollegium - Hjørring. facebook.com/ skolehjem Velkommen til EUC Nords kollegium - Hjørring facebook.com/ skolehjem Velkommen Kollegiet er en del af skolehjemmet på EUC Nord i Hjørring. Kollegianerne er primært elever på hhx, htx samt lærlingeuddannelserne.

Læs mere

BALLEGUIDE 2011/12 OM SKOLEN OG HVERDAGEN

BALLEGUIDE 2011/12 OM SKOLEN OG HVERDAGEN BALLEGUIDE 2011/12 OM SKOLEN OG HVERDAGEN Ballevej 57 7182 Bredsten Kontor tlf. 75 88 12 05 Lærerværelse tlf. 20 91 85 99 Ledelse, Dorthe og Jan Fredsted 20 45 25 05 info@balle-efterskole.dk www.balle-efterskole.dk

Læs mere

Velkommen til EUC Nords skolehjem - Hjørring

Velkommen til EUC Nords skolehjem - Hjørring Velkommen til EUC Nords skolehjem - Hjørring Skolehjemmet er for dig... der er i gang med en erhvervsuddannelse og har mere end 5 kvarters transport til skolen. facebook.com/ skolehjem Velkommen På EUC

Læs mere

Velkommen til EUC Nords skolehjem Hjørring

Velkommen til EUC Nords skolehjem Hjørring Skolehjemmet er for dig... der er i gang med en erhvervsuddannelse og har mere end 5 kvarters transport til skolen. Velkommen til EUC Nords skolehjem Hjørring FACEBOOK.COM/SKOLEHJEM Velkommen På EUC Nord

Læs mere

Velkommen til Hvidovre og Brøndby-Huset

Velkommen til Hvidovre og Brøndby-Huset Velkommen til Hvidovre og Brøndby-Huset Værelset: Du tildeles eget værelse og på værelset forefindes: - Seng, dyne, pude, rullemadras samt sengelinned - Et lille bord - En billedhylde - Et klædeskab med

Læs mere

Velkommen til EUC Nords skolehjem Frederikshavn

Velkommen til EUC Nords skolehjem Frederikshavn Skolehjemmet er for dig... der er i gang med en erhvervsuddannelse og har mere end 5 kvarters transport til skolen. Velkommen til EUC Nords skolehjem Frederikshavn FACEBOOK.COM/FRHSKOLEHJEM Velkommen På

Læs mere

Gensidig respekt, omsorg, overbærenhed og forståelse er en forudsætning for alt frugtbart samarbejde og gælder uanset etnisk og religiøs baggrund.

Gensidig respekt, omsorg, overbærenhed og forståelse er en forudsætning for alt frugtbart samarbejde og gælder uanset etnisk og religiøs baggrund. Gensidig respekt, omsorg, overbærenhed og forståelse er en forudsætning for alt frugtbart samarbejde og gælder uanset etnisk og religiøs baggrund. Plejehjemmet Tårnbygård Løjtegårdsvej 100 2770 Kastrup

Læs mere

Telefonnumre mv. Skolens hovednummer Vagttelefon: Hjemmeside:

Telefonnumre mv. Skolens hovednummer Vagttelefon: Hjemmeside: 2017 2018 Telefonnumre mv. Skolens hovednummer 59 31 53 45 Skolens telefon besvares så vidt muligt på hverdage mellem kl. 09.00 og Kl. 15.00. Hvis vi ikke tager telefonen, kan der indtales en besked på

Læs mere

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 Ordensregler Hjørring Gymnasium og Hf M i c r o s o f t S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 F a x : ( + 4 5 ) 9 8 9 0 9 1 9 0 01-10- 2 0 1 2 I. SKOLENS

Læs mere

Velkommen til Plejecentret Sjælsø

Velkommen til Plejecentret Sjælsø Velkommen til Plejecentret Sjælsø Plejeboligerne Soldraget 37 www.plejecentretsjaelsoe.dk Telefon Hovednummer------------------------------- 46 11 16 16 Centerleder ---------------------------------- 46

Læs mere

Alfabetisk liste. Aktiviteter, som er tilbud til de unge. Disse kan til- og fravælges efter interesse og behov.

Alfabetisk liste. Aktiviteter, som er tilbud til de unge. Disse kan til- og fravælges efter interesse og behov. A Alfabetisk liste Aftente: Aftente serveres (som buffet) hver aften omkring kl. ca. 20.00. Derved har du mulighed for at få noget mad inden sengetid. (du må ikke bare frit gå i køleskabet). Aktiviteter:

Læs mere

Frederiksgadecenteret

Frederiksgadecenteret Velkommen til Frederiksgadecenteret Aflastningspladser Frederiksgadecenteret Frederiksgade 8 4690 Haslev Tlf. 56 20 41 40 Indledning Som aflastningsbeboer på Frederiksgadecenteret ønskes du hjertelig velkommen

Læs mere

Velkommen til Forsorgshjemmet Aas

Velkommen til Forsorgshjemmet Aas Velkommen til Forsorgshjemmet Aas Velkommen til Forsorgshjemmet Aas Forsorgshjemmet Aas tilbyder i henhold til Servicelovens 110, midlertidig ophold, omsorg og støtte til mennesker, som er socialt udsatte

Læs mere

Velkommen Til Plejecentret Sjælsø. Plejeboligerne Soldraget 33 A D.

Velkommen Til Plejecentret Sjælsø. Plejeboligerne Soldraget 33 A D. Velkommen Til Plejecentret Sjælsø Plejeboligerne Soldraget 33 A D. Telefon Hovednummer------------------------------- 46 11 16 16 Centerleder----------------------------------- 46 11 16 10 Afdelingsleder

Læs mere

Velkommen til Kærsangervej 252 Et 108 botilbud i Viborg kommune

Velkommen til Kærsangervej 252 Et 108 botilbud i Viborg kommune Velkommen til Kærsangervej 252 Et 108 botilbud i Viborg kommune Hvad kan vi tilbyde dig? Vi er et kommunalt 108 tilbud i Viborg kommune. Vi er en bred sammensat personalegruppe bestående af både pædagogisk

Læs mere

De fysiske rammer: Fællesarealer på afdelingen:

De fysiske rammer: Fællesarealer på afdelingen: De fysiske rammer: Afdelingen består af 28 boliger, hvor hver bolig indeholder entré, bad, toilet, stue og lille altan eller have. Endvidere indbefatter hver bolig: El-seng Gardinstænger. Stuearealet er

Læs mere

Ungdomspsykiatrisk Afsnit U1

Ungdomspsykiatrisk Afsnit U1 Velkommen til Ungdomspsykiatrisk Afsnit U1 Patientinformation www.psykiatrienisyddanmark.dk Børne- og Ungdomspsykiatri Kolding Velkommen til Ungdomspsykiatrisk Afsnit U1 Vi vil gerne byde dig og din familie

Læs mere

STUDIE- OG ORDENSREGLER Ingrid Jespersens Gymnasieskole

STUDIE- OG ORDENSREGLER Ingrid Jespersens Gymnasieskole STUDIE- OG ORDENSREGLER Ingrid Jespersens Gymnasieskole Fælles ansvar for en god skole Eleverne på Ingrid Jespersens Gymnasieskole skal udvise en adfærd, der er præget af gensidig hensyntagen, hjælpsomhed

Læs mere

Husorden for Døgn- og Dagafsnit. Børne- og Ungdomspsykiatri Odense

Husorden for Døgn- og Dagafsnit. Børne- og Ungdomspsykiatri Odense Husorden for Døgn- og Dagafsnit Børne- og Ungdomspsykiatri Odense Formålet med denne husorden er at skabe et fælles grundlag for alle indlagte patienter, deres pårørende og personalet, uanset alder, køn,

Læs mere

Brejninggaard Efterskole 2011-2012. Orienteringshæfte

Brejninggaard Efterskole 2011-2012. Orienteringshæfte Brejninggaard Efterskole 2011-2012 Orienteringshæfte I sidder nu med orienteringshæftet fra Brejninggaard Efterskole, hvor I kan få svar på mange af de spørgsmål, som I måtte have før skolestart. A Affaldssortering

Læs mere

HF-Cold Hawaii. Tillæg. Skoleåret 2016-2017

HF-Cold Hawaii. Tillæg. Skoleåret 2016-2017 HF-Cold Hawaii Tillæg Skoleåret 2016-2017 Indhold 1. Surfkollegiet... 3 1.1 Ordensregler på surfkollegiet... 4 1.2 Værelsesindretning... 4 1.3 Overnattende gæster... 4 1.4 Oprydning og rengøring af fællesarealer...

Læs mere

HF-Cold Hawaii. Tillæg 2. udgave. Skoleåret 2014-2015

HF-Cold Hawaii. Tillæg 2. udgave. Skoleåret 2014-2015 HF-Cold Hawaii Tillæg 2. udgave Skoleåret 2014-2015 Indhold 1. Surfkollegiet... 3 1.1 Ordensregler på surfkollegiet... 3 1.2 Værelsesindretning... 4 1.3 Overnattende gæster... 4 1.4 Oprydning og rengøring...

Læs mere

Fælles forældreaftaler

Fælles forældreaftaler Institution Har I lyst til at indgå fælles forældreaftaler, følger her en række emneopdelte spørgsmål, der kan hjælpe jer med at formulere aftalerne. Kopier aftaleskemaet på bagsiden til at skrive aftalerne

Læs mere

Forstander: Anita H Hansen. 39 98 76 60. Daglig leder: Ingelise Andersen 39 98 76 62 Daglig leder Conny Zarp 39 98 76 59.

Forstander: Anita H Hansen. 39 98 76 60. Daglig leder: Ingelise Andersen 39 98 76 62 Daglig leder Conny Zarp 39 98 76 59. Velkommen til Søndersøhave! Denne brochure er tænkt som en hjælp til Dem og Deres pårørende. Brochuren indeholder en række oplysning i forbindelse med indflytning og ophold i Søndersøhave. Har De spørgsmål,

Læs mere

HF-Cold Hawaii. Tillæg. Skoleåret 2014-2015

HF-Cold Hawaii. Tillæg. Skoleåret 2014-2015 HF-Cold Hawaii Tillæg Skoleåret 2014-2015 Indhold 1. Surfkollegiet... 3 1.2 Værelsesindretning... 4 1.3 Overnattende gæster... 4 1.4 Spisesal... 4 1.5 Weekender og sommerferie... 4 1.6 Internet... 4 1.7

Læs mere

VELKOMMEN til skoleåret 2015-2016

VELKOMMEN til skoleåret 2015-2016 VELKOMMEN til skoleåret 2015-2016 ORDENSREGLER ORDENSREGLER Eleverne skal vise hensyn over for deres omgivelser og for hinanden. Eleverne skal passe undervisningen og aftaler i øvrigt. Eleverne må gerne

Læs mere

HUSORDEN FOR KONG CHRISTIAN D. X KOLLEGIET

HUSORDEN FOR KONG CHRISTIAN D. X KOLLEGIET HUSORDEN FOR KONG CHRISTIAN D. X KOLLEGIET 1 Generelt Samtlige beboere har i fællesskab ansvaret for opretholdelsen af ro og orden på kollegiet. Enhver beboer er forpligtet til at efterkomme de forskrifter,

Læs mere

Regler for læring og samvær

Regler for læring og samvær Regler for læring og samvær Indholdsfortegnelse: 1 RESPEKT... 3 2 SKOLENS FORVENTNINGER... 3 2.1 LÅN AF SKOLENS BÆRBARE COMPUTERE... 5 2.2 BRUG AF VIDEO, BILLEDER OG LYD... 5 2.3 RYGNING OG RUSMIDLER...

Læs mere

VELKOMMEN til skoleåret 2014-2015

VELKOMMEN til skoleåret 2014-2015 VELKOMMEN til skoleåret 2014-2015 lærere VELKOMMEN HJERTELIG VELKOMMEN Vi er glade for at netop I har valgt Halvorsminde Efterskole 1.0. I er med på det første hold, hvor rammerne og indholdet i høj grad

Læs mere

GUDERUP PLEJECENTER Revideret april 2017

GUDERUP PLEJECENTER Revideret april 2017 GUDERUP PLEJECENTER Forord. Med denne pjece vil vi gerne byde velkommen til Guderup Plejecenter. Vi vil meget gerne leve op til de forventninger, der måtte være til os og ønsker at løse problemer ved hjælp

Læs mere

Studie- og ordensreglement for Næstved Tekniske Gymnasium på EUC Sjælland.

Studie- og ordensreglement for Næstved Tekniske Gymnasium på EUC Sjælland. Studie- og ordensreglement for Næstved Tekniske Gymnasium på EUC Sjælland. Udgangspunkt: Studie- og ordensreglementet tager udgangspunkt i/understøtter skolens værdier om: et godt sted at være et godt

Læs mere

GENOPTRÆNINGSCENTER REMSTRUPLUND. Rehabiliteringssektionen

GENOPTRÆNINGSCENTER REMSTRUPLUND. Rehabiliteringssektionen GENOPTRÆNINGSCENTER REMSTRUPLUND Rehabiliteringssektionen GENOPTRÆNINGSCENTER REMSTRUPLUND Velkommen Genoptræningscenter Remstruplund er et døgntilbud til borgere i Silkeborg Kommune, som har brug for

Læs mere

Samværsregler på Amager Fælled skole

Samværsregler på Amager Fælled skole Samværsregler på Amager Fælled skole Skolens samværsregler er udarbejdet af elever og personaler og fremlagt for Skolebestyrelsen. De vil årligt bliver gennemgået og revideret, hvis det viser sig nødvendigt.

Læs mere

Sommerlejren Sejerborg

Sommerlejren Sejerborg Sommerlejren Sejerborg Kære forældre. I dette informations brev vil I finde de praktiske oplysninger I har behov for, i forbindelse med jeres barns/børns lejrophold på Sejerborg. Vi glæder os til at give

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ DEMENSCENTER SØKILDEN

ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ DEMENSCENTER SØKILDEN ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ DEMENSCENTER SØKILDEN Indhold Velkommen... 2 Demenscenter Søkilden... 3 Aktiviteter... 3 Aktivitetsblad og nyhedsbrev... 3 Bruger- og pårørenderåd... 3 Fodterapeut,

Læs mere

Praktiske oplysninger en ABC. Brejning Efterskole,Skoleåret 2012-13

Praktiske oplysninger en ABC. Brejning Efterskole,Skoleåret 2012-13 Praktiske oplysninger en ABC Brejning Efterskole,Skoleåret 2012-13 Det er svært at vide hvilke informationer elever og deres familier får brug for, men nedenstående er samlet en mænge informationer ordnet

Læs mere

Plejekollektivet Husorden

Plejekollektivet Husorden Plejekollektivet Husorden Medicinadministration Alle brugere skal have deres medicin i de rette doser og på rette tidspunkter. For at sikre dette, skal medicinen indtages under overværelse af medicinmanden.

Læs mere

KALØ-normer. MØDEPLIGT Der er mødepligt til al undervisning og gangmøder inkl. rengøring og deltagelse i opvask/afrydning i køkkenet.

KALØ-normer. MØDEPLIGT Der er mødepligt til al undervisning og gangmøder inkl. rengøring og deltagelse i opvask/afrydning i køkkenet. KALØ-normer Normer og samvær Et godt ophold hos os er båret af at alle vil bidrage til fællesskabet. Et fællesskab er godt når alle søger at efterleve de fælles værdier og de normer vi opstiller. Ingen

Læs mere

Kom godt i gang på Thy-Mors HF & VUC

Kom godt i gang på Thy-Mors HF & VUC Kom godt i gang på Thy-Mors HF & VUC I denne folder får du info om: Forventninger Muligheder for støtte og vejledning It på skolen Studie- og ordensregler VUC fra A-Å . Forventninger Jens Otto Madsen,

Læs mere

VELKOMMEN TIL AFSNIT Q-172 det lukkede delafsnit

VELKOMMEN TIL AFSNIT Q-172 det lukkede delafsnit juni 2014 Psykiatrisk Center Glostrup Afdeling Q Den retspsykiatriske funktion Til patienter og pårørende: VELKOMMEN TIL AFSNIT Q-172 det lukkede delafsnit nyttige oplysninger om vores regler og husorden

Læs mere

bostedet caroline marie ung i centrum

bostedet caroline marie ung i centrum bostedet caroline marie ung i centrum bostedet caroline marie VELKOMMEN Caroline Marie er dit bosted i centrum af København, to minutter fra Nørreport Station og med udsigt over Botanisk Have. Du kan bo

Læs mere

Fokusgruppeinterview. Strandvejen, Bybjerggård og Løntoften

Fokusgruppeinterview. Strandvejen, Bybjerggård og Løntoften Fokusgruppeinterview Strandvejen, Bybjerggård og Løntoften 28.juni 2012 Tilsynet er udført af: Anette Lund og Tina Knop FFA Familie, Forebyggelse & Anbringelse (erhvervsdrivende fond) Kongevejen 47 3480

Læs mere

Håndbog for elever på Egå Produktionshøjskole

Håndbog for elever på Egå Produktionshøjskole Håndbog for elever på Egå Produktionshøjskole Arbejds- og åbningstider Skolens daglige åbningstid er 7.30 15.30, fredag dog kun til 14.00. De daglige mødetider for eleverne ER: Mandag Torsdag 8.05-14.35

Læs mere

RØNBJERGTUREN 2013 HYTTER!

RØNBJERGTUREN 2013 HYTTER! RØNBJERGTUREN 2013 HYTTER! Køkken: Der er køleskab og lille fryser i hvert hus. Der er opvaskemaskine, men I skal selv have sæbe/tabletter med til maskinen og evt. opvaskemiddel. Ovnen og opvaskemaskinen

Læs mere

Håndbog. Håndbogen redigeres for hvert skoleår 1

Håndbog. Håndbogen redigeres for hvert skoleår 1 Håndbog 1 Håndbog. Askov Efterskole Kære kommende elev! Vi byder dig og din familie velkommen til Askov Efterskole. Vi håber, at du får et rigtig godt år her hos os. Når man lever tæt sammen med mange

Læs mere

Regler for fælleshus. A/B Humlebjerg

Regler for fælleshus. A/B Humlebjerg Regler for fælleshus A/B Humlebjerg Gældende fra (Vedtaget på generalforsamling) Side 1 af 8 Regler for anvendelse af fælleshuset Hvem er ansvarlig for anvendelse af fælleshuset? Det er til enhver tid

Læs mere

Tylstrup Skoles Regelsæt

Tylstrup Skoles Regelsæt Tylstrup Skoles Regelsæt Revideret sommeren 2011. Tylstrup Skoles Grundregler Hils på hinanden Vis hensyn Tal pænt Lad andres ting være i fred. Adfærd på skolen indebærer: Brug indestemme. På gangen Gå

Læs mere

GENOPTRÆNINGSCENTER REMSTRUPLUND

GENOPTRÆNINGSCENTER REMSTRUPLUND GENOPTRÆNINGSCENTER REMSTRUPLUND GENOPTRÆNINGSCENTER REMSTRUPLUND Velkommen I denne pjece kan du læse om dagligdagen på genoptræningscentret. Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte medarbejderne

Læs mere

Velkommen til Ortopædkirurgisk Sengeafsnit

Velkommen til Ortopædkirurgisk Sengeafsnit Velkommen til Ortopædkirurgisk Sengeafsnit Til patienter og pårørende Regionshospitalet Randers Ortopædkirurgisk Sengeafsnit Telefon 7842 2020 Vi vil hermed byde velkommen til Ortopædkirurgisk Sengeafsnit.

Læs mere

Studie- og ordensreglement for Næstved Tekniske Gymnasium på EUC Sjælland. Udgangspunkt:

Studie- og ordensreglement for Næstved Tekniske Gymnasium på EUC Sjælland. Udgangspunkt: Studie- og ordensreglement for Næstved Tekniske Gymnasium på EUC Sjælland. Udgangspunkt: Studie- og ordensreglementet tager udgangspunkt i/understøtter skolens værdier om: et godt sted at være et godt

Læs mere

Margrethe Hjemmet er et plejehjem under. Foreningen til fremskaffelse af boliger til enlige. og ældre. Margrethe Hjemmet overgik til

Margrethe Hjemmet er et plejehjem under. Foreningen til fremskaffelse af boliger til enlige. og ældre. Margrethe Hjemmet overgik til 1 Margrethe Hjemmet Margrethe Hjemmet er et plejehjem under Foreningen til fremskaffelse af boliger til enlige og ældre. Margrethe Hjemmet overgik til foreningen den 1. januar 2004 fra Roskilde kommune

Læs mere

Velkommen til Pilehavehus

Velkommen til Pilehavehus Velkommen til Pilehavehus Lidt om dit nye hjem 1 2 Velkommen // Velkommen til dit nye hjem i Pilehavehus. Vi håber, at du vil falde godt til i de nye omgivelser. Pilehavehus ligger i den nordlige del af

Læs mere

STUDIE- OG ORDENSREGLER EUD & EUX HADERSLEV HANDELSSKOLE

STUDIE- OG ORDENSREGLER EUD & EUX HADERSLEV HANDELSSKOLE STUDIE- OG ORDENSREGLER EUD & EUX 2017-2018 HADERSLEV HANDELSSKOLE Indhold Studie- og ordensregler for EUD/EUX uddannelsen 3 Almindelig orden og samvær 3 1. Ordensregler 3 2. It-regler 3 3. Sanktioner

Læs mere

EUD & EUX Studie- og ordensregler

EUD & EUX Studie- og ordensregler EUD & EUX 2016-2017 Studie- og ordensregler Indhold Studie- og ordensregler for EUD/EUX uddannelsen 3 Almindelig orden og samvær 3 1. Ordensregler 3 2. It-regler 3 3. Sanktioner 4 Fravær og aktiv deltagelse

Læs mere

STUDIE- OG ORDENSREGLER 2014-15

STUDIE- OG ORDENSREGLER 2014-15 STUDIE- OG ORDENSREGLER 2014-15 INDHOLD Indledning... 2 Studieaktivitet... 3 Ordensregler... 4 Deltagelse i ekskursioner... 5 IT regler... 5 Klageprocedure... 6 Vald. Poulsens Vej 8 7500 Holstebro T 9627

Læs mere

Velkommen til Gribskov Efterskole.

Velkommen til Gribskov Efterskole. 1 Velkommen til Gribskov Efterskole. Afdelingslærer/ Kontaktlærer: Hver afdeling har to kontaktlærere. Det er kontaktlæreren, der har den primære kontakt til både elev og forældre. Afdelingsture: Hver

Læs mere

En informationspjece til unge

En informationspjece til unge Velkommen til Platangårdens Ungdomscenter! At starte på et stort sted som Platangården kan være meget overvældende. Man skal lige finde sig til rette og der er mange nye ting man skal lære. Med denne pjece

Læs mere

Håndbog. Askov Efterskole

Håndbog. Askov Efterskole Håndbog Askov Efterskole Kære kommende elev! Vi byder dig og din familie velkommen til Askov Efterskole. Vi håber, at du får et rigtig godt år her hos os. Når man lever tæt sammen med mange mennesker i

Læs mere

Nilen Privatskole Nilen ABC 2012-2013. Nilen ABC

Nilen Privatskole Nilen ABC 2012-2013. Nilen ABC A Nilen ABC Afgangsprøve I 9. klasse er der 2 skriftlige terminsprøver, 1 mundtlig i hver af fagene dansk, matematik, engelsk og tysk, Folkeskolens Skriftlige Afgangsprøve i maj, samt Folkeskolens Afgangsprøve

Læs mere

SKOLEHJEMMET. et godt sted at være

SKOLEHJEMMET. et godt sted at være SKOLEHJEMMET et godt sted at være SKOLEHJEMMETS ADRESSER Skolehjemmet Rørdalsvej 10 9000 Aalborg Telefon: 7250 5380 E-mail: skolehjemmet@tcaa.dk www.techcollege.dk/skolehjem Aalborg Erhverskollegium Øster

Læs mere

Forventninger til dig som elev eller kursist på skolen

Forventninger til dig som elev eller kursist på skolen 27. juli 2015 Ordensregler for SOSU Aarhus Forventninger til dig som elev eller kursist på skolen På SOSU Aarhus tager den enkelte ansvar for sine handlinger og indgår i et fællesskab, der er præget af

Læs mere

Nordfyns Folkehøjskole KORTE KURSER VELKOMMEN

Nordfyns Folkehøjskole KORTE KURSER VELKOMMEN KORTE KURSER VELKOMMEN OM NORDFYNS FOLKEHØJSKOLE er en lille hyggelig højskole i landsbyen Harritslev få kilometer fra kystbyen Bogense. Skolen er omgivet af skøn natur, der opfordrer til både ro og inspiration.

Læs mere

Velkomstpjece til Fanø Børnehave

Velkomstpjece til Fanø Børnehave Velkomstpjece til Fanø Børnehave Kære børn og forældre! Velkommen til Fanø Børnehave. Hensigten med denne pjece er at give en kortfattet orientering om dagligdagen, traditioner og andre emner, som vi tror

Læs mere

Børnepsykiatrisk Afsnit U2

Børnepsykiatrisk Afsnit U2 Velkommen til Børnepsykiatrisk Afsnit U2 Patientinformation www.psykiatrienisyddanmark.dk Børne- og Ungdomspsykiatri Kolding Velkommen til Afsnit U2 Vi vil gerne byde dig og din familie velkommen til Børnepsykiatrisk

Læs mere

et godt sted at være

et godt sted at være et godt sted at være SKOLEHJEMMETS ADRESSER Skolehjemmet Rørdalsvej 10 9000 Aalborg Tlf.: 7250 5380 E-mail: skolehjemmet@techcollege.dk www.techcollege.dk/skolehjem Aalborg Erhvervskollegium Øster Uttrup

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ DEMENSCENTER SØKILDEN

ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ DEMENSCENTER SØKILDEN ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ DEMENSCENTER SØKILDEN Indhold Velkommen... 2 Demenscenter Søkilden... 3 Aktiviteter... 3 Beboerblad... 3 Bruger- og pårørenderåd... 4 Fodterapeut, frisør, tandpleje

Læs mere

Velkommen til Storvorde Plejecenter. Tofthøjvej 28 9280 Storvorde

Velkommen til Storvorde Plejecenter. Tofthøjvej 28 9280 Storvorde Velkommen til Storvorde Plejecenter Tofthøjvej 28 9280 Storvorde Velkommen til Storvorde Plejecenter Jeg og personalet på Storvorde Plejecenter vil gerne byde dig velkommen. Vi håber, at du og din familie

Læs mere

HG/EUD/EUX-uddannelserne 2015-2016. Studie- og ordensregler

HG/EUD/EUX-uddannelserne 2015-2016. Studie- og ordensregler HG/EUD/EUX-uddannelserne 2015-2016 Studie- og ordensregler Indhold Studie- og ordensregler for hg-uddannelsen 3 Almindelig orden og samvær 3 1. Ordensregler 3 2. It-regler 3 3. Sanktioner 4 Fravær og aktiv

Læs mere

VELKOMMEN TIL VESTERBO... 3 FAKTA OM VESTERBO... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 5 KONTAKTPERSON... 5 LEJLIGHEDERNE... 6

VELKOMMEN TIL VESTERBO... 3 FAKTA OM VESTERBO... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 5 KONTAKTPERSON... 5 LEJLIGHEDERNE... 6 VESTERBO VELKOMMEN INDHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL VESTERBO... 3 FAKTA OM VESTERBO... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 5 KONTAKTPERSON... 5 LEJLIGHEDERNE... 6 STØRRELSE... 6 BOLIGSELSKAB/HUSLEJE...

Læs mere

Studie- og ordensregler Faaborg Gymnasium

Studie- og ordensregler Faaborg Gymnasium Studie- og ordensregler Faaborg Gymnasium 24.06.2008 Studie- og ordensreglerne er fastsat af skolens ledelse efter høring i skolens bestyrelse, elevråd og pædagogiske råd. Reglerne er offentliggjort på

Læs mere

Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog

Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog 1 Forord Denne medarbejderhåndbog er udarbejdet og godkendt af værkstedets brugerbestyrelse. I den finder du oplysninger om værkstedet som f.eks. arbejdstider,

Læs mere

Velkommen som beboer i fsb s afdeling Røde Kro en af Danmarks mange almene boliger.

Velkommen som beboer i fsb s afdeling Røde Kro en af Danmarks mange almene boliger. Sådan vil vi bo her! - husorden og leveregler for dig, der bor i Røde Kro Velkommen som beboer i fsb s afdeling Røde Kro en af Danmarks mange almene boliger. I Røde Kro ønsker vi at have et godt naboskab,

Læs mere

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler.

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler. Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler. (Vedtaget december 2008, redigeret september 2011) Gennem ordens- og studieregler vil vi gerne sikre at vi kan nå de mål og de værdier der er formuleret i skolens

Læs mere

Sæt dig godt ind i husordenen. Overtræder du den, kan du bortvises.

Sæt dig godt ind i husordenen. Overtræder du den, kan du bortvises. PENSIONEN LYSHOLMGÅRD HUSORDEN 01. august 2004 Det er nødvendigt at have en række spilleregler, så vi alle sammen kan være her og have det godt. Husordenen er derfor sat sammen af regler, som Lysholmgård

Læs mere

Afsnit S1, indgang 32 Psykiatrien Syd

Afsnit S1, indgang 32 Psykiatrien Syd Afsnit S1, indgang 32 Psykiatrien Syd Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på,

Læs mere

Galleriet på Mantziusgården. Regler for udlejning til private og kommercielle

Galleriet på Mantziusgården. Regler for udlejning til private og kommercielle Galleriet på Mantziusgården Regler for udlejning til private og kommercielle arrangementer Generelt Galleriet på Kulturcenter Mantziusgården er beliggende i Rektorfløjens stueetage. Det er på ca. 60 m

Læs mere

Når du bor hos os. En oversigt over beboerbetaling i Voksenhandicaps botilbud efter Servicelovens 107 og 108

Når du bor hos os. En oversigt over beboerbetaling i Voksenhandicaps botilbud efter Servicelovens 107 og 108 Når du bor hos os En oversigt over beboerbetaling i Voksenhandicaps botilbud efter Servicelovens 107 og 108 1. Indledning I denne pjece finder du en oversigt over det, du som borger skal være opmærksom

Læs mere

VELKOMMEN TIL KLINTEBJERG EFTERSKOLE

VELKOMMEN TIL KLINTEBJERG EFTERSKOLE VELKOMMEN TIL KLINTEBJERG EFTERSKOLE Indhold: - Efterskolens værdigrundlag - Efterskolens formål - Efterskolens historie - Ansøgning om optagelse - Anmodning om skoleudtalelse - Oplysningsseddel ang. medbragt

Læs mere

Velkommen til Gl. Højgaard

Velkommen til Gl. Højgaard Velkommen til Gl. Højgaard Når du flytter ind Der vil være et værelse klar til dig med bl.a. møbler, sengetøj og håndklæder. Hvis du selv har nogle møbler, må du gerne tage dem med. Du vil blive modtaget

Læs mere

Velkommen til Højstruphave

Velkommen til Højstruphave Velkommen til Højstruphave Lidt om dit nye hjem 1 2 Velkommen // Velkommen til din nye bolig i Højstruphave. Vi håber, at du vil falde godt til i de nye omgivelser. I dette hæfte findes praktiske oplysninger,

Læs mere

Spørgsmål til barnet/den unge

Spørgsmål til barnet/den unge Spørgsmål til barnet/den unge Afsnit 1 1. Jeg vil gerne lære at spise sundt 2. Jeg vil gerne lære måder at få motion på 3. Jeg vil gerne tabe mig 4. Min familie vil gerne have, at jeg taber mig Afsnit

Læs mere

Husorden. til patienter og pårørende

Husorden. til patienter og pårørende Husorden til patienter og pårørende Her finder du nyttige oplysninger om vores regler og husorden på afsnit S1 i Psykiatrien, Region Sjælland. For at skabe et godt og omsorgsfuldt miljø og en god og rar

Læs mere

Vi vil hjælpe mennesker til at tage ansvar og ændre deres liv

Vi vil hjælpe mennesker til at tage ansvar og ændre deres liv Vi vil hjælpe mennesker til at tage ansvar og ændre deres liv Få husly og find vejen tilbage til et bedre liv Blå Kors Pensionat tilbyder en midlertidig bolig til dig, der har problemer med hjemløshed.

Læs mere