KLAUS FRANDSEN. Landsformandskandidat, Det Radikale Venstre

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KLAUS FRANDSEN. Landsformandskandidat, Det Radikale Venstre"

Transkript

1 KLAUS FRANDSEN Landsformandskandidat, Det Radikale Venstre

2 1 2 Aktiv i mere end 20 år Selv har jeg været aktivt medlem af partiet i mere end 20 år. Jeg har: - været formand for Europaudvalget i 6 år, bl.a. under folkeafstemningerne i 92 og været medlem af Hovedbestyrelsen i 8 perioder. - repræsenteret Det Radikale Venstre i ELDR Council og programudvalget. - været med i skatte- og pensionsarbejdsgrupperne, som det tidligere Landspolitiske Udvalg nedsatte. - hjulpet folketingsmedlemmer med konkret politikudvikling inden for trafik, sundhed, økonomi, energi og forskning. - medforfattet debatbogen Brud. - nydt at deltage i landsmøder og nytårsstævner og sommerhøjskoler på Brandbjerg og mange, mange andre radikale aktiviteter gennem alle årene. Rundet af et radikalt julebord Radikal politik har altid været en del af mit liv. Ved familiejulefrokosterne, da jeg var lille, var det Jørgen Jørgensen, der tog sig af det landspolitiske. Han havde været radikal undervisningsminister indtil få år, før jeg blev født. Min farfar, der var sognerådsformand i Osted, tog sig af det lokale, og min farmor, der var stærkt engageret i husholdningsforeninger, Danske Kvinders Nationalråd og FN s Kvindeforsamling, talte varmt for kvinderettigheder både i Danmark og ude i verden. Også mine forældre er radikale og højskoleaktive, så det radikale engagement er nærmest et selvstændigt familiemedlem. I dag er jeg 45 år og far til Adam, der begynder i folkeskolen i år. I mangel af en radikal sommerhøjskole med børneprogram holdt vi sommerferie på Vallekilde Højskole. Det kan varmt anbefales. Finans, it, udvikling og kulturforandring Alle mine 24 år på arbejdsmarkedet har jeg tilbragt i finans- og it-branchen. I dag er jeg adm. direktør i NETS, som laver internationale betalingsløsninger og er ejet af danske PBS og norske BBS. Det centrale i alle mine job har været forandringsprocesser. Mit største forandringsprojekt var, da jeg som afdelingsdirektør implementerede de kommercielle internetaktiviteter i Danske Bank. Jeg har også været med i ledelsen af Danske Kredit, da bankerne fik lov til at tilbyde realkreditlån. Jeg har været finansiel rådgiver for Gentofte Kommune i forbindelse med salget af Nesa. Og jeg har været med til at løbe både e-boks og den offentlige indkøbsportal Gatetrade i gang. Lige nu drejer mit arbejde sig om at omstille en national betalingsvirksomhed til europæisk konkurrence det er også et kæmpe kulturforandringsprojekt. Jeg håber, at jeg kan bruge nogle af de mange erfaringer i det forandringsprojekt, som Det Radikale Venstres landsforbund skal i gang med. Jazz Når barometret ikke står på arbejde eller politik, er jeg storforbruger af live-koncerter. Jazz, sydamerikansk og afrikansk musik er favoritterne.

3 3 4 Politik og organisationsudvikling på dagsordenen Mit Radikale Venstre er et parti, der sætter en fremadrettet dagsorden uanset om vi er i regering eller opposition. Vi er på mange måder det parti, der har vanskeligst ved at tilpasse os de nye vilkår for dansk politik. Men vi skal fastholde de langsigtede mål og det positive engagement. Jeg stiller op til landsformandsposten, fordi jeg gerne vil være med til at udvikle den radikale organisation, så vi bliver endnu bedre til at politikudvikle og til at engagere og begejstre og benytte evner og lyst blandt alle de nuværende medlemmer. For det skal være sjovt og meningsfuldt at være medlem af Det Radikale Venstre. Den nuværende struktur i landsforbundet understøtter ikke de mål godt nok. Der er brug for reformer. Jeg foreslår: 1. Landsforbundets deltagelse i politikudviklingen skal styrkes Der skal komme flere kreative, gennemarbejdede og fremadrettede politikforslag fra Det Radikale Venstre. Det er det, der er vores berettigelse. Det er det, vi skal appellere med, og det er det, der gør det sjovt og meningsfuldt at være aktiv. Derfor er der brug for en mere fleksibel og målrettet arbejdsform end den nuværende udvalgsstruktur. Og en struktur, hvor flere almindelige medlemmer kan byde ind og være med. Jeg forslår, at arbejdet koordineres af et stærkere Politisk Udvalg, der vælges af Hovedbestyrelsen. Politisk Udvalg foreslår hvert andet år en udvalgsstruktur, der skal være en kombination af faste udvalg og ad hoc udvalg. Og forslaget godkendes af Hovedbestyrelsen. På den måde kan vi prioritere arbejdsformer og opgaver, der kan engagere og inddrage mange og vælge emner, der er konkrete og relevante. 2. Flere ressourcer til organisationsudvikling Der er brug for flere kræfter, der arbejder målrettet med medlemsrekruttering, nye mødeog aktivitetsformer, udvikling af radikale.net og meget andet. Der skal mere blus på kedlerne, end sekretariatet i dag har ressourcer til. Mit forslag er, at partiets landsformand foreslår et team af frivillige, der påtager sig specifikke organisatoriske udviklingsopgaver. Teamet og arbejdsopgaverne godkendes af forretningsudvalget, og temaet kan herefter supplere og udvide sekretariatets indsats. For at dække omkostninger til teamets arbejde foreslår jeg, at landsformandens honorar bruges til at dække omkostninger for medlemmerne af landsforbundsteamet. Teamet skal ikke centralisere det politiske arbejde, men styrke servicering af det politiske engagement blandt alle medlemmer. 3. Valgkampindsatsen skal professionaliseres Vi har brug for at professionalisere og styrke opbakningen til alle typer af valgkampagner: kommunale, regionale, landsdækkende og europæiske. Derfor skal det nuværende valgudvalg ændres. Jeg foreslår, at valgudvalget sammensættes af partimedlemmer med særlige kompetencer inden for kommunikation og politiske kampagner. Forretningsudvalget vedtager rammerne for valgudvalgets arbejde og for hver enkelt valgkamp. Men den løbende kampagneudvikling og ledelse overlades til det professionelle udvalg. Og støtte til lokale kampagner skal være en eksplicit del af udvalgets opgave. Lars Nielsen kunne være et godt bud på valgudvalgets første formand. 4. Enklere strukturer Partiets geografiske struktur er meget detaljeret reguleret. Jeg vil lade de lokale forhold bestemme, hvilken struktur der er bedst, så mest mulig energi kan bruges på politik og foreningsliv og meget mindre på pligtmøder og papirnusseri. Det kræver, at vores vedtægter ændres, så man lokalt kan fastlægge en struktur, der passer til geografi, medlemstal og aktiviteter.

4 5 6 Bud på det fremadrettede Den vigtigste opgave for den nye landsformand bliver at forny organisationen. Folketingsgruppen og de politiske udvalg skal udvikle politikken. Men derfor banker der stadig et reformivrigt radikalt hjerte i mig. Hvis jeg kunne fremme fire forslag i dansk politik, ville jeg vælge: Skat ned på arbejde At finansiere en lempelse af marginalskatten ved hjælp af en progressiv beskatning af CO2-forbruget. Der er fortsat arbejdskraft og velfærd at hente ved at hæve topskatgrænsen ja helt op til ca kr. En progressiv beskatning af CO2-forbruget vil opfylde alle radikale krav til en skattereform: Det vil være grønt, socialt afbalanceret og øge arbejdskraftudbuddet. Bekæmpelse af frafald på erhvervsskoler Udfordringer i uddannelsessektoren er tit knyttet til andet end ressourcer, men sommetider spiller ressourcer en vigtig rolle. Det store frafald blandt indvandrere på erhvervsskolerne er en direkte fødekæde til fremtidige sociale problemer. Her vil det være en god investering for samfundet at bruge flere ressourcer, så skolerne får bedre rammer og muligheder. Handlingsplan for CO2-neutralitet At fremlægge en helt konkret handlingsplan for, hvordan Danmark bliver CO2-neutralt i Sådan en plan kunne dæmme op for vildskud som trafikministerens seneste plan om flere motorveje, herunder en ekstra ring om København. Bedre integrations- og udlændingepolitik At styrke integrationspolitikken og foretage målrettede lempelser af udlændingepolitikken af etiske og humanistiske grunde og som erhvervsmand også i erkendelse af, at det er grundigt dokumenteret, at Green Cardordninger og lignende snævre ordninger ikke signalerer et åbent samfund og dermed ikke skaffer den kvalificerede arbejdskraft, der skal sikre udviklingen af det danske velfærdssamfund i fremtiden. En radikal aktivitetsbørs Mit ønske er på ingen måde, at Det Radikale Venstre skal centraliseres som SF og Venstre. Tværtimod. Jeg ønsker, at vi får en adræt organisation, der kan tilbyde et væld af aktiviteter med reelt indhold til alle, der vil være med. Vi boomer ikke i meningsmålingerne, men et dedikeret netværk af mennesker kan være en meget succesfuld politisk aktør. Obama gør det. NGO erne gør det. Og dansk erhvervsliv gør det. De begejstrer mennesker gennem nye former for netværksbaseret deltagelsesdemokrati. Vi skal ikke ukritisk adoptere alt det nye. Men vi skal plukke og udvikle det bedste. Det, der passer til os. Vi skal finde nye måder at være sammen på. Jeg har hørt medlemmer foreslå: Tættere samarbejde med andre organisationer For eksempel samarbejde med udlændingeretsadvokaterne om en videnbase om Danmarks udlændingepolitik, så vi kan dokumentere, hvordan det faktisk står til på udlændingeområdet i Danmark. Bedre appel til grupper, vi rammer dårligt i dag For eksempel skabe en progressiv erhvervsklub med afsæt i den kulturelle åbenhed, som succesfuld globalisering kræver, og hvor vi overlader Bendtsens golf- og jagtsegment til V og K. Bedre brug af moderne netværkstankegang Opgradering af radikale.net til næste version, hvor vi går videre end det nuværende kommentarunivers. Integrerede forløb, hvor on-line-delen er integreret i fysiske politiske møder. Politisk gør det selv-klub Energipolitisk gør det selv-klub for medlemmer, som over for hinanden forpligter sig til at bringe familie-co2-forbruget ned under et aftalt niveau og udveksler tips om, hvordan det kan gøres. Det skal være meningsfuldt, sjovt og udviklende at være medlem af Det Radikale Venstre og vi skal gøre en forskel.

5 Mit Radikale Venstre Mit Radikale Venstre er et parti, der sætter en fremadrettet politisk dagsorden, uanset om vi er i regering eller opposition. Møder i mit Radikale Venstre giver mulighed for at bidrage og gør deltagerne en lille smule klogere og når vi går, føler vi ikke, at vi bare har været med til at administrere. Vi har det sjovt, selvom vi tager indholdet alvorligt. Mit Radikale Venstre er ikke blåøjet. Vi forholder os nøgternt til den politiske og kommunikationsmæssige virkelighed, og vi benytter de virkemidler, som bedst fremmer vores mål. Men vi tør også sige fra over for metoder, der ikke stemmer med vores grundværdier, selvom vi taber kortsigtede muligheder og gevinster. Mit Radikale Venstre har et langsigtet mål for samfundets udvikling, og vi bærer ikke nag i de politiske situationer, hvor vi ikke får vores vilje. Vi tager bestik af virkeligheden og fastholder det langsigtede fokus. Intern uenighed er i orden. For nogle af diskussionerne er svære. Hvis målsætningen om CO2- neutralitet i 2050 skal nås, vil der fx opstå dilemmaer i forhold til grundholdninger om personlig frihed. Men uenigheden er respektfuld, og alle tager hensyn til, hvordan uenighederne opleves af omverdenen. Kortsigtede afvejninger i forhold til andre partier bestemmer ikke omfanget af den interne debat. Ideologisk er mit Radikale Venstre det parti, der tager både markedsøkonomi og humanisme mest alvorligt. Markedsøkonomi, når vi arbejder med fleksible økonomiske spilleregler, der gør det muligt at fastholde vores velfærdsniveau, og når vi håndterer udfordringer som ændret demografi og miljøproblemer. Humanisme, når vi agerer i forhold til minoriteter af enhver slags, når vi afvejer retspolitiske virkemidler, og når vi står vagt om en åben kulturpolitik og uddannelsespolitik. Hvis flertallet af de danske vælgere er trætte af nogle af vores mærkesager, så fastholder vi stille og insisterende vores fokus, men tager hensyn til de realpolitiske muligheder for at fremme andre mærkesager og bevarer respekten for de dele af befolkningen, som vi er uenige med.

Det er min første kongres som formand for HK. Så det er med stor glæde, jeg står her i dag.

Det er min første kongres som formand for HK. Så det er med stor glæde, jeg står her i dag. Kære kongres! Kære gæster! Kære medlemmer! Det er min første kongres som formand for HK. Så det er med stor glæde, jeg står her i dag. Jeg står her også med stor respekt og en stor ydmyghed over for ansvaret

Læs mere

PRiNciPPRogRam HÅNDEN PÅ HJERTET

PRiNciPPRogRam HÅNDEN PÅ HJERTET Principprogram HÅNDEN PÅ HJERTET Forord Politik handler om viljen til at skabe forandringer, og politik handler om værdier. Socialdemokraterne har i mere end 130 år været en afgørende drivkraft for forandringer

Læs mere

Principprogram. Hånden på hjertet.

Principprogram. Hånden på hjertet. Principprogram Hånden på hjertet. Indholdsfortegnelse Forord 3 Erobret land og nye horisonter 4 Socialdemokratiske værdier 5 Frihed 5 Lighed 6 Solidaritet 7 Demokrati betyder folkets styre 9 Alle har et

Læs mere

Danmark som udviklingsland

Danmark som udviklingsland (NB! De talte ord gælder klausuleret til kl. 14.00) Danmark som udviklingsland DI s formand Jesper Møllers tale ved DI's Erhvervspolitiske Topmøde 2010 Velkommen til DI's Erhvervspolitiske Topmøde 2010!

Læs mere

Redegørelse nr. R 1 (4/10 2011) Folketinget 2011-12

Redegørelse nr. R 1 (4/10 2011) Folketinget 2011-12 Redegørelse nr. R 1 (4/10 2011) Folketinget 2011-12 Redegørelse af statsministeren i henhold til grundlovens 38 (mundtlig del). (Redegørelse nr. R 1). Kl. 12:05 Statsministeren (Helle Thorning-Schmidt):

Læs mere

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder)

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder) Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015 (Det talte ord gælder) Valgkampen er nu inde i den absolut sidste fase. Om godt 20 timer går danskerne til stemmeurnerne. Det er nu, der skal tages stilling.

Læs mere

5 ugers post: Landsmøde 2015. d. 24-26 april På Roskilde Gymnasium

5 ugers post: Landsmøde 2015. d. 24-26 april På Roskilde Gymnasium Landsmøde 2015 Danske Gymnasieelevers Sammenslutning d. 24-26 april På Roskilde Gymnasium 5 ugers post: Praktiske informationer, bestyrelsens forslag til arbejdsplanen, bestyrelsens halvårsberetning og

Læs mere

Temapolitisk program

Temapolitisk program Temapolitisk program Indhold Indledning 3 Den danske model 5 Regionalpolitik 8 Demokrati og foreningsliv 13 Miljø 18 Sundhed og forebyggelse 20 Prostitution 25 Medlemmerne af arbejdsprogramudvalget: Henrik

Læs mere

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising 1 2 Indhold Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation

Læs mere

INDHOLD: INTRODUKTION TIL DEBATTEN OM FREMTIDENS FOLKEOPLYSNING...3 SPØRGSMÅL OM FREMTIDENS FOLKEOPLYSNING...5 FREMTIDSFACTS MED BETYDNING

INDHOLD: INTRODUKTION TIL DEBATTEN OM FREMTIDENS FOLKEOPLYSNING...3 SPØRGSMÅL OM FREMTIDENS FOLKEOPLYSNING...5 FREMTIDSFACTS MED BETYDNING 1 Debatmaterialet er udgivet af Dansk Folkeoplysnings Samråd Gl. Kongevej 39 E, 2. tv 1610 København V tlf. 33 15 14 66 www.dfs.dk Materialet udgives som led i en proces om Fremtidens Folkeoplysning. Projektet

Læs mere

Internationale projekter og partnerskaber

Internationale projekter og partnerskaber Internationale projekter og partnerskaber Retningslinjer for Projektpuljen og Mena puljen Internationale projekter og partnerskaber Retningslinjer for Projektpuljen og Mena puljen Om DUF Hvad er DUF? DUF

Læs mere

Økonomi- og indenrigsminister Morten Østergaards tale til Danske Regioners. generalforsamling den 23. april 2015, Centralværkstedet i Aarhus.

Økonomi- og indenrigsminister Morten Østergaards tale til Danske Regioners. generalforsamling den 23. april 2015, Centralværkstedet i Aarhus. Økonomi- og indenrigsminister Morten Østergaards tale til Danske Regioners generalforsamling den 23. april 2015, Centralværkstedet i Aarhus. Det talte ord gælder. Tusind tak for invitationen til at tale

Læs mere

Tale til Folkemødet 2015. 14. juni 2015. (Det talte ord gælder)

Tale til Folkemødet 2015. 14. juni 2015. (Det talte ord gælder) Tale til Folkemødet 2015 14. juni 2015 (Det talte ord gælder) Det er dejligt at være på Bornholm. Det er femte gang, der er Folkemøde. For fire år siden stod jeg her i Allinge på en lille scene oppe ved

Læs mere

Vi kan udfordre hinanden

Vi kan udfordre hinanden Juni 2013 Vi kan udfordre hinanden Radikale Venstres gruppeformand Sofie Carsten Nielsen og landsformand Klaus Frandsen taler om forholdet mellem folketingsgruppen og landsforbundet. Forholdet mellem Radikale

Læs mere

Johnny Skovengaards mundtlige beretning

Johnny Skovengaards mundtlige beretning Johnny Skovengaards mundtlige beretning TIBs 3. ordinære kongres Det talte ord gælder. Ålborg den 28. september 2008. Kære venner NÆSTFORMAND JOHNNY SKOVENGAARD MUNDTLIGE BERETNING TIBs 3. ORDINÆRE KONGRES

Læs mere

Arbejdsprogram 2013 Vedtaget på Netværket af Ungdomsråds landsmøde i Vejle 9.-11. november 2012

Arbejdsprogram 2013 Vedtaget på Netværket af Ungdomsråds landsmøde i Vejle 9.-11. november 2012 Arbejdsprogram 2013 Vedtaget på Netværket af Ungdomsråds landsmøde i Vejle 9.-11. november 2012 For medlemmerne Netværket af Ungdomsråds (NAU s) medlemmer er organisationens grundlag, og det er for dem

Læs mere

Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi

Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi 3. juni 2014 Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi Deltagelse i fællesskabet er den grundlæggende præmis for et sundt og bæredygtigt samfund. Vejen til et samfund, hvor

Læs mere

Statsminister Lars Løkke Rasmussens nytårstale den 1. januar 2011

Statsminister Lars Løkke Rasmussens nytårstale den 1. januar 2011 Statsminister Lars Løkke Rasmussens nytårstale den 1. januar 2011 Det talte ord gælder Godaften. Jeg tror, at mange har det ligesom jeg: Nytåret er den tid på året, hvor vi gør status. Hvor vi tænker over

Læs mere

Et godt og langt arbejdsliv for alle

Et godt og langt arbejdsliv for alle August 2012 Et godt og langt arbejdsliv for alle Alle skal have mulighed for et langt og godt arbejdsliv. For at sikre det er det først og fremmest vigtigt, at arbejdspladser gør alt for at skabe et godt

Læs mere

foto: istockphoto.com TRÆK DANMARK TIL VENSTRE Enhedslistens enogtyvende årsmøde 1. hæfte

foto: istockphoto.com TRÆK DANMARK TIL VENSTRE Enhedslistens enogtyvende årsmøde 1. hæfte Årsmødehæfte foto: istockphoto.com TRÆK DANMARK TIL VENSTRE Enhedslistens enogtyvende årsmøde 1. hæfte Papirer til Enhedslistens årsmøde 1.-1. maj Dette indstik indeholder de første papirer til Enhedslistens

Læs mere

Ældre Sagens frivilligpolitik. April 2011

Ældre Sagens frivilligpolitik. April 2011 Ældre Sagens frivilligpolitik April 2011 Hånd om hinanden Når vi tager hånd om hinanden i det frivillige arbejde bidrager vi til sammenhængskraften i samfundet. Fodboldtræneren, forældrebestyrelsen og

Læs mere

Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor

Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015 Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015 Se økonomi- og indenrigsministeren og finansministerens præsentation

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

I spidsen for Europa

I spidsen for Europa Marts 2012 I spidsen for Europa Logoet for Danmarks EU-formandskab og seks radikale ministre, der er med til at sætte dagsordenen under det. I første halvår af 2012 sidder Danmark på formandskabet i EU.

Læs mere

PROSAs arbejdsplan for 2011-2012 vedtaget efter delegeretforsamling 20.-21. november 2010.

PROSAs arbejdsplan for 2011-2012 vedtaget efter delegeretforsamling 20.-21. november 2010. PROSAs arbejdsplan for 2011-2012 vedtaget efter delegeretforsamling 20.-21. november 2010. Det naturlige valg for it-professionelle Det, der startede som en finansiel krise i 2008, har nu bidt sig fast

Læs mere

Pårørende. fra belastning til ressource SAMARBEJDE, TROVÆRDIGHED OG SYNLIGHED - 20 ÅR - I DE PÅRØRENDES TJENESTE BEDRE PSYKIATRI NR.

Pårørende. fra belastning til ressource SAMARBEJDE, TROVÆRDIGHED OG SYNLIGHED - 20 ÅR - I DE PÅRØRENDES TJENESTE BEDRE PSYKIATRI NR. BEDRE PSYKIATRI landsforeningen for pårørende EFTERÅR/VINTER 2012 2013 NR.2-20 ÅR - I DE PÅRØRENDES TJENESTE SAMARBEJDE, TROVÆRDIGHED OG SYNLIGHED Pårørende fra belastning til ressource Ressource magasinets

Læs mere

ALLE SKAL MED E N N Y I N D S AT S M O D N E G AT I V S O C I A L A R V

ALLE SKAL MED E N N Y I N D S AT S M O D N E G AT I V S O C I A L A R V ALLE SKAL MED E N N Y I N D S AT S M O D N E G AT I V S O C I A L A R V 1 Alle skal med-kommissionen: Indhold Formand: Mogens Jensen, næstformand, handels- og udviklingsminister Næstformand: Lars Midtiby,

Læs mere

Vi skal gøre en forskel

Vi skal gøre en forskel Vi skal gøre en forskel STRATEGI 2013-2016 Vi har stadig meget at kæmpe for. Channe Bjerringgaard Bestyrelsesformand Det er, når vi står sammen, at vi gør en forskel. Susanne Philipson Direktør 2 STRATEGI

Læs mere

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE 1 Mange har kaldt folkeskolereformen den mest omfattende forandring af folkeskolen i nyere tid. Et bredt flertal

Læs mere

Agenda En sammenhængende organisation

Agenda En sammenhængende organisation F O A F A G O G A R B E J D E Agenda En sammenhængende organisation FOAs målprogram kongressen 7.-9. oktober 2008 Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen og Mona Striib Redaktion: Tom Bjerregaard, Maria

Læs mere