Referat af ordinær generalforsamling Århus 1900 Tennis, afholdt 9. marts 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af ordinær generalforsamling Århus 1900 Tennis, afholdt 9. marts 2015"

Transkript

1 Referat af ordinær generalforsamling Århus 1900 Tennis, afholdt 9. marts 2015 Dagsorden i henhold til gældende vedtægter. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse og godkendelse af regnskab for det forløbne år. 4. Forelæggelse af budget og organisering for Behandling af evt. indkomne forslag. 6. Valg af formand. 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer 8. Valg af 2 suppleanter for bestyrelsesmedlemmerne ved varigt forfald. 9. Valg af revisor. 10. Eventuelt. Referat: John bød velkommen. AD 1) Valg af dirigent. Poul Viggo Bartels (PV) blev valgt som dirigent og konstaterer at generalforsamlingen er lovligt varslet og derfor beslutningsdygtig. PV præciserer at der i indkaldelsen står forelæggelse af budget. Dette er en fejl. Der menes orientering. Dermed skal budgettet ikke godkendes. Ingen formelle spørgsmål hertil fra salen. John fik ordet. AD 2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år. John aflagde beretning. Hovedpunkter fra formandens beretning: Sportsligt: Holdpræstationer senior: For første gang i mange år kvalificerede vores bedste herrehold sig ikke til slutspillet i Elitedivisionen. Måske er det fordi vores spillere har for vane, at drage til USA og spille tennis på et College hold. Alligevel var vi lige ved at slutte blandt de 4 sidste. Vores 2. Hold spiller i 1. Division og blev nr. 3 og vores 3. Hold vandt 2. Division vest. Vores bedste damer rykkede desværre ned i 1. Division, men håber at kunne rykke op i elitedivisionen til næste sæson. 1

2 På juniorsiden har vi hold i u12 og u14 ligaen for både piger og drenge. U12 drengene fik en bronzemedalje og de 3 andre hold vandt 4. pladsen lige uden for medaljerne. Vores store veteran afdeling plejer at snuppe et mesterskab i DM for hold blev en undtagelse. Det må der rettes op på i Individuelle resultater: Vores 1. Single Søren Hess Olesen, som nu spiller i USA, men snart vender hjem blev i september udtaget til Davis Cup holdet mod Moldova. Søren kom ikke i kamp, men han får værdifuld erfaring på Davis cup holdet. Stærkt gået. Og så vandt Andreas Bjerrehus, Leschley cup i single. Også et flot resultat. Individuelt har vi Elmer Møller. Elmer er uden tvivl et af de største talenter, vi har haft i klubben. Elmer tog guld både i single og double indendørs og udendørs sådan. Ydermere kom Elmer på landsholdet i 2014 og som I måske alle ved, blev de europamestre her for 4 uger siden. Stort tillykke og spændende at følge Elmer. Tillykke med de flotte præstationer til alle. Klubtilbud: Stor søgning på klubbens motionist tilbud med træningstilbud ude som indendørs. Også stor tilslutning til motionist arrangementerne med spisning og fest i løbet af året. Elitetræning af motionister er en stor succes og i 2014 blev træningstilbuddet udvidet til både udendørs og indendørs træning. Vores motionsafdeling kører fint og der er stor tilslutning til de arrangementer der bliver holdt. Drop in aftenerne er altid velfyldte og amerikansk - og stærk/svag turneringerne er populære. Vi håber at se endnu flere medlemmer til klubbens kommende arrangementer. Medlemstallet er desværre nedadgående med færre medlemmer med et blåt senior medlemskab. Klubben tæller små 600 medlemmer. Klubbens café har været igennem en turbulent tid med flere forpagtere ind over. I Kristi himmelfartsferien lagde vi anlæg til de jyske mesterskaber i juniorrækkerne. Indendørs lagde vi også baner til både JM senior og junior og de jyske veteranmesterskaber. Det er ved at være tradition at disse mesterskaber afholdes hos os. Klubben har haft værtsskab for to internationale ITF turneringer i år. ITF Deloitte Junior Cup i uge 26 og ITF Mens Futures i uge 30. På initiativ fra en gruppe motionister blev Marselis Cup til. En stor succes, som vi håber at kunne gentage fremover. 2

3 Sommerskolen i uge 27 er ligeledes også en stor succes med deltagelse af godt og vel 90 glade børn stærkt supporteret af forældregruppen og genererer et pænt overskud til klubben. Økonomisk er vi i en situation, hvor der skal prioriteres. En klub som 1900 Tennis med dets mange bane og indendørsfaciliteter kræver vedligeholdelse og økonomi. I år har vi således fået en ny inddækning på ventilationen og det har heldigvis løst problemet med vandindtrængning i hallen. På generalforsamlingen sidste år blev der vist et budget, der skulle rette op på vores dårlige økonomi. Vi havde indledt en dialog med Realkredit Danmark om en omprioritering, så vi kunne få en lavere ydelse på vores lån her i Lyseng Hallen. På foranledning af kommunen og i klubbens bestræbelser på at rette op på økonomien, har klubben været nødsaget til at opsige klubchefen. Ydermere er der blevet nedsat en besparelsesgruppe, som skulle levere et holdbart budget og foreslå outsourcing af andre områder. Men mere om økonomi under næste punkt godkendelse af regnskabet. Til slut takkede formanden kommunen og klubbens sponsorer, trænere, administrations-, bane og rengøringspersonale Endvidere gav formanden også en stor tak til alle dem der hjælper til med praktiske ting, gode råd, forårsklargøringen, bemanding af cafeen og som sportslig ansvarlige og som arrangører af fester og amerikansk turnering, sommerskole, Marselis cup osv og så videre. Også en særlig tak til Kayo, Margareta og Lars B. De er der bare altid. Så skal bestyrelseskollegerne også have en tak, de gør et stort frivilligt stykke arbejde for klubben. Endelig også tak for samarbejdet med Hovedforeningen Århus 1900, JTU og DTF. AD 3) Forelæggelse og godkendelse af regnskab for det forløbne år. Orla fremlagde regnskabet for Året ender med et minus på ,- Det negative resultat skyldes blandt andet færre kontingentindtægter og det fakta at en indtægtsstigning i træning også modsvares af lønudgifter. Det er et utilfredsstillende resultat. Bestyrelsen modtager og besvarer en række afklarende spørgsmål fra generalforsamlingen vedrørende regnskabet. Herunder; tilskudsforhold, forhold omkring muligheden for at omlægning af lån hos realkredit, klubbens relation til støtteforeningen. Bestyrelsen redegjorte vedrørende mulighederne for låneomlægning og forklarede at støtteforeningen har forholdet til realkredit og at en låneomlægning kræver en sikkerhedsstillelse fra kommunen, for at kunne indfri det nuværende lån og opnå et nyt. Regnskabet for 2014 godkendes. 3

4 Orientering vedrørende budget 2015 og organisering. Inden budgettet for 2015 blev fremlagt, pointerede dirigenten at budgettet ikke er til afstemning, blot til orientering. Poul fremlagde budget for 2015, der viser et lille plus forudsat låneomlægning og besparelser inden for det administrative område. På indtægtssiden er budgettet forsigtigt. Budgetfremlæggelsen affødte nogle spørgsmål fra generalforsamlingen. Der blev blandt andet spurgt til forskellen mellem klubbens udgifter og indtægter ved elitetræningen, midler til administrationen fremadrettet, prissætning af medlemskontingenter i Århus 1900 tennis sammenlignet med andre klubber. Desuden blev der også spurgt til muligheden for at søge fondsmidler og til cafedriften i den kommende sæson. Bestyrelsen opfordrede generalforsamlingen at melde sig som klubsponsor. Dirigenten rundede dette punkt af og konkluderede at bestyrelsen kæmper med en løsning på økonomien, at få prioritetsgælden nedbragt og ikke mindst få driftsomkostningerne reduceret, så budgettet kan balancere. AD 5) Behandling af indkomne forslag. Gennemgang på generalforsamling af budget materiale var et tilfredsstillende svar på forslagsstillere af punkt 1 og 2. Forslag 3 AD 4) Bestyrelsen foreslår at vedtægterne ændres således at formanden fremover ikke vælges af generalforsamlingen men vælges af bestyrelsen dvs. fremover vælges der på generalforsamlingen et ekstra bestyrelsesmedlem og bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og udvalgsformænd på første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen. Formelt ændres vedtægerne således: 4 punkt 5 udgår 8.2 udgår 8.3 ændres til: "Bestyrelsesmedlemmer vælges for to år ad gangen. Hvert andet år (i de lige årstal) vælges 3 bestyrelsesmedlemmer og hvert andet år (i de ulige årstal) vælges 4 bestyrelsesmedlemmer Dirigenten påpegede at dette punkt først kan vedtages efter anden behandling på ekstraordinær generalforsamling. Forslaget kom til afstemning og der var et klart flertal til at forslaget kunne andenbehandles på ekstraordinærgeneralforsamling for at være gældende. Dato blev senere fastlagt til 23. marts kl. 19 4

5 AD 6) Valg af formand Dette punkt udgik grundet forslag 3. AD 7) Valg af til bestyrelsesmedlemmer Valg af 4 nye b- medlemmer for 2 år til bestyrelsen: Kandidater: Mads Christensen Louise Åstrøm Poul Søjbjerg Troels Klausen Hans Schultz Kort præsentation af de opstillede kandidater fulgte herefter. Louise, Mads, Troels og Poul blev valgt ind som b- medlemmer. Kandidater til suppleantrollen: Torben Jensen Hans Schultz Henrik Larsen Torben Jensen og Henrik blev valgt ind som suppleanter. AD 9) Valg af revisor Beierholm blev valgt som revisor AD 10) Evt. Kim fra 1900 hovedforeningens ledelse fremlagde kort information omkring fra 1900 hovedforeningen og roste forsamlingen for den konstruktive dialog under generalforsamlingen. BB

Referat af generalforsamling i Århus 1900 Tennis afholdt torsdag den 6. marts kl. 19.00 på Lyseng Allé 25, 8270 Højbjerg.

Referat af generalforsamling i Århus 1900 Tennis afholdt torsdag den 6. marts kl. 19.00 på Lyseng Allé 25, 8270 Højbjerg. Referat af generalforsamling i Århus 1900 Tennis afholdt torsdag den 6. marts kl. 19.00 på Lyseng Allé 25, 8270 Højbjerg. Dagsorden for generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Ordinær generalforsamling torsdag den 25. marts 2010 kl. 19.30 i klublokalet, Boelvej 10, 2830 Virum

Ordinær generalforsamling torsdag den 25. marts 2010 kl. 19.30 i klublokalet, Boelvej 10, 2830 Virum Referat generalforsamling i Virum-Sorgenfri Tennisklub Ordinær generalforsamling torsdag den 25. marts 2010 kl. 19.30 i klublokalet, Boelvej 10, 2830 Virum Dagsorden ifølge vedtægternes 8: 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Aabyhøj Basketball den 25. juni 2014

Referat af ordinær generalforsamling i Aabyhøj Basketball den 25. juni 2014 Referat af ordinær generalforsamling i Aabyhøj Basketball den 25. juni 2014 Formand, Peder Fløe, bød velkommen til årets generalforsamling i helt uvante omgivelser i det midlertidige Kulturhus i Åbyhøj.

Læs mere

HOLSTEBRO SVØMMECLUB STIFTET 1938

HOLSTEBRO SVØMMECLUB STIFTET 1938 12. Eventuelt. Thomas Maxe foreslog, at HSC deltager i et projekt for overvægtige børn/familier. Dette var der stor opbakning til i forsamlingen. Endelig overlod dirigenten herefter formanden at takke

Læs mere

FHIF (Fløng-Hedehusene Idræt Fodbold) co/ildvænget 15 2640 Hedehusene www.fhfodbold.dk - Email: fodbold@fhfodbold.dk

FHIF (Fløng-Hedehusene Idræt Fodbold) co/ildvænget 15 2640 Hedehusene www.fhfodbold.dk - Email: fodbold@fhfodbold.dk Fodbold ordinær generalforsamling Dato & tid: 24. februar 2009 kl. 19.00 Sted: Hedehusene ny Idrætspark, Stenbuen 34, 2640 Hedehusene. Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Valg af 2 stemmetællere. 3. Optælling

Læs mere

2. Formandens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år. JS fremlagde beretningen:

2. Formandens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år. JS fremlagde beretningen: Ordinær generalforsamling 2015 i Jelling Golfklub Den ordinære generalforsamling i Jelling Golfklub blev afholdt onsdag den 18. februar 2015 på UCL, Auditoriet. (Jelling Seminarium) 1. Valg af dirigent

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Beretning og referat fra Lemvig Golfklubs generalforsamling den 29. januar 2012 kl. 13,30.

Beretning og referat fra Lemvig Golfklubs generalforsamling den 29. januar 2012 kl. 13,30. Beretning og referat fra Lemvig Golfklubs generalforsamling den 29. januar 2012 kl. 13,30. Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 3) Fremlæggelse af det reviderede

Læs mere

Generalforsamling 12/3 2009 i Akademisk Boldklub

Generalforsamling 12/3 2009 i Akademisk Boldklub Generalforsamling 12/3 2009 i Akademisk Boldklub 1. Valg af dirigent - Hovedbestyrelsen foreslog advokat Jens Hjortskov, (JH) som blev valgt uden modkandidater. - JH konstaterede at generalforsamling var

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen torsdag den 26. februar 2009 kl. 19.30 på Carlsmindevej.

Referat af Generalforsamlingen torsdag den 26. februar 2009 kl. 19.30 på Carlsmindevej. Generalforsamling 2009 Holte Tennisklub Carslmindevej 26 2840 Holte Referat af Generalforsamlingen torsdag den 26. februar 2009 kl. 19.30 på Carlsmindevej. Fra bestyrelsen deltog formand Ebbe Stadel Nielsen

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Generalforsamling i Lyngby Volley den 5. marts 2011

Generalforsamling i Lyngby Volley den 5. marts 2011 Generalforsamling i Lyngby Volley den 5. marts 2011 Referat ordinær generalforsamling Tilstede: 16 medlemmer inklusiv bestyrelsen. AD 1. Valg af dirigent og referent - Michael Winther er valgt som dirigent.

Læs mere

Varde Idrætsforening Lerpøtvej 55 6800 Varde

Varde Idrætsforening Lerpøtvej 55 6800 Varde Lerpøtvej 55 GENERALFORSAMLING Mandag den 29. september 2014 kl. 19.30 Referat: Antal fremmødte: Der var 45 stemmeberettigede deltagere. Jørgen Nielbæk bød velkommen til de fremmødte medlemmer og udtrykte

Læs mere

Claus Hopff blev valgt til dirigent og ordstyrer. Han startede med at konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og varslet.

Claus Hopff blev valgt til dirigent og ordstyrer. Han startede med at konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og varslet. Referat fra Generalforsamlingen den 20.2.2012 i HSC. 1. Valg af dirigent. Claus Hopff blev valgt til dirigent og ordstyrer. Han startede med at konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og

Læs mere

Den ordinære generalforsamling i Jelling Golfklub blev afholdt onsdag den 19. februar 2014 på UCL, Auditoriet. (Jelling Seminarium)

Den ordinære generalforsamling i Jelling Golfklub blev afholdt onsdag den 19. februar 2014 på UCL, Auditoriet. (Jelling Seminarium) Ordinær generalforsamling 2014 i Jelling Golfklub Den ordinære generalforsamling i Jelling Golfklub blev afholdt onsdag den 19. februar 2014 på UCL, Auditoriet. (Jelling Seminarium) 1. Valg af dirigent

Læs mere

Generalforsamling i Fyns Tennis Union

Generalforsamling i Fyns Tennis Union Generalforsamling i Fyns Tennis Union Onsdag den 15. februar 2006 Kl. 19.00 i Idrættens Hus Stadionvej 50. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning. 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab

Læs mere

Generelforsamling, den 26. april klokken 14.00 afholder Odense Ishockey Klub ordinær generalforsamling i Pucken.

Generelforsamling, den 26. april klokken 14.00 afholder Odense Ishockey Klub ordinær generalforsamling i Pucken. Generelforsamling, den 26. april klokken 14.00 afholder Odense Ishockey Klub ordinær generalforsamling i Pucken. Inden generalforsamling var der et 45 min oplæg Vejen til guldet af Kristina Søs Henriksen.

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 7. maj 2012

Referat fra generalforsamlingen den 7. maj 2012 Bridgeklubben Enigheden, Sønderborg 1 af 8 Referat fra generalforsamlingen den 7. maj 2012 1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslog Leif Aas Andersen som dirigent og Find Rotvel som referent.

Læs mere

Henne Golfklub generalforsamling 2012

Henne Golfklub generalforsamling 2012 Henne Golfklub generalforsamling 2012 Torsdag d. 29. november 2012 kl. 19.00 i Klubhuset. Referat Formanden byder velkommen. Ca. 90 fremmødt. A. Valg af dirigent Bente Kristensen Lovligt indkaldt. Udklip

Læs mere

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Til stede var bestyrelsen (4 til stede og 3 fraværende), 22 stemmeberettigede medlemmer samt 1 ikke-stemmeberettiget

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter

Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter Christiansfeld den 20. feb.2012 Dagsorden: Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter 1. mandaternes prøvelse 2. Valg af dirigent 3. Beretninger fra Formanden Seniorlederen

Læs mere

Referat Generalforsamling d. 22. april 2015

Referat Generalforsamling d. 22. april 2015 Referat Generalforsamling d. 22. april 2015 HG Badmintons generalforsamling blev afholdt i mødelokale M1+M2 og der var fremmøde af: Søren Lorentzen, Bent Lund, Lasse Lowater, Brian Vahlkvist, Hans Jørgen

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af 2 stemmetællere 4. Bestyrelsens

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 4. maj 2009

Referat fra generalforsamlingen den 4. maj 2009 Bridgeklubben Enigheden, Sønderborg 1 af 9 Referat fra generalforsamlingen den 4. maj 2009 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Leif Aas Andersen som dirigent. Dette blev vedtaget uden afstemning.

Læs mere

Ordinær generalforsamling i HTK. Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011

Ordinær generalforsamling i HTK. Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011 Ordinær generalforsamling i HTK Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011 Tilstede fra bestyrelsen: Jakob Erikstrup, Peter Back Johansen, Torben Mikkelsen og Jonas Vallebæk

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Amager Badminton Club 2015

Referat af generalforsamlingen i Amager Badminton Club 2015 Referat af generalforsamlingen i Amager Badminton Club 2015 Tirsdag den 7. april 2015 kl. 19.30 Referent: Thomas Kledal A. Valg af dirigent Steen Bergholdt blev valgt som dirigent uden modkandidater. Steen

Læs mere

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 1. Valg af dirigent. 2. Valg af 2 stemmetællere. Agenda: 3. Formandens beretning. 4. Revideret regnskab forelægges til godkendelse 5. Indkomne forslag

Læs mere