Vedtægter for Aarhus Pool & Billard Klub

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægter for Aarhus Pool & Billard Klub"

Transkript

1 Vedtægter for Aarhus Pool & Billard Klub 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Aarhus Pool & Billard Klub (forkortet APBK). Foreningen er en sammenlægning af Bispehavens Billardklub (stiftet 7. juli 1975)og Aarhus Pool Club. Fusionen blev vedtaget på Aarhus Pool Clubs ekstraordinære generalforsamling d. 23. januar 2003 samt Bispehavens Billardklubs ordinære generalforsamling d. 24. april 2003 i Århus. 1.2 Foreningen er tilknyttet Dansk Idrætsforbund (DIF), Dansk Handicap Idrætsforbund (DHIF), Den Danske Billard Union (DDBU) samt Idrætssamvirket i Århus. 1.3 Foreningens hjemsted er Århus Kommune. 2. Formål. 2.1 Foreningens formål er at deltage i turneringsbillard samt at arrangere interne turneringer. 3. Medlemmer. 3.1 Foreningen optager medlemmer indenfor følgende medlemsformer: - Aktiv Mini (0-12 år) - Aktiv Junior (13-18 år) - Aktiv Ungdom (19-24 år) - Aktiv Senior (25 år og ældre) - Passive 3.2 Kontingenter for turneringsspillere fastsættes én gang årligt på grundlag af budget fremlagt af bestyrelsen på den ordinære generalforsamling. Kontingenter for ikketurneringsspillere fastsættes af bestyrelsen. 3.3 Udmeldelse af foreningen kan kun ske skriftligt. Medlemskab ophører automatisk uden varsel, såfremt et medlem er i restance med et beløb, svarende til mere end 6 måneders kontingent.

2 4. Generalforsamling. 4.1 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. 4.2 Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 14. april. 4.3 Indkaldelse til generalforsamlingen skal ske med mindst 14 dages varsel ved opslag i klubbens lokaler. 4.4 Bestyrelsen kan invitere personer med taleret på generalforsamlingen. 4.5 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af mødesekretær. 3. Prøvelse af mandater. 4. Beretninger fra bestyrelsen. 5. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab. 6. Behandling af indkomne forslag. 7. Vedtagelse af budget og ydelse. 8. Valg af tillidsposter. 9. Eventuelt. 4.6 Dirigenten må ikke være medlem af bestyrelsen og kan vælges udenfor medlemskredsen. 4.7 Bestyrelsens beretninger, regnskab, budgetforslag og indkomne forslag fremlægges til afhentning i klubben senest fire dage før generalforsamlingen. 4.8 Alle afgørelser på generalforsamlingen afgøres ved simpel stemmeflertal. Ved stemmelighed er formanden for bestyrelsens stemme afgørende. 4.9 Stemmeberettiget er alle medlemmer af klubben jfr. Vedtægternes 3, der er fyldt 18 år, og har været medlem af klubben i mindst 6 måneder forud for stemmetidspunktet, og som ikke er i kontingentrestance Dirigenten bestemmer afstemningsmåden, dog skal der stemmes skriftligt, såfremt mindst tre medlemmer forlanger dette. Ligeledes skal valg til tillidsposter foregå skriftligt, såfremt der er mere end én kandidat til den enkelte post Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest otte dage før generalforsamlingen.

3 5. Ekstraordinær generalforsamling. 5.1 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et flertal i bestyrelsen begærer det, eller 2/3 af foreningens aktive medlemmer fremsætter skriftlig anmodning herom overfor formanden for bestyrelsen med angivelse af de emner, der ønskes behandlet på den ekstraordinære generalforsamling. 5.2 Ekstraordinær generalforsamling afholdes senest en måned efter anmodning fra medlemmerne og indkaldes med mindst otte dages varsel. 5.3 Den ekstraordinære generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte. 6. Valg. 6.1 På den ordinære generalforsamling foretages valg til bestyrelsen i Aarhus Pool & Billard (min. 5 personer, max 7 personer) 1 eller 2 revisorer 1 eller 2 suppleanter. 6.2 Formand og kasserer vælges for 2 år. Formand vælges lige år og kasserer vælges ulige år. Næstformand og turneringsleder vælges for ét år. 6.3 Interne revisorer vælges for et år. 6.4 Suppleanter vælges for et år. 6.5 Alle aktive medlemmer, der er fyldt 18 år og har været medlem af Aarhus Pool & Billard i mindst 6 måneder, er valgbare. 6.6 Genvalg kan finde sted. 6.7 I tilfælde af medlemmers udtræden af bestyrelsen i perioden mellem 2 ordinære generalforsamlinger, kan bestyrelsen konstituere suppleanter i nødvendigt omfang. 6.8 Personer, der ikke er til stede, kan vælges, forudsat at skriftligt tilsagn foreligger fra den pågældende. På generalforsamlingen kan et medlem alene afgive stemme på egne vegne samt højst én yderligere skriftlig fuldmagt fra et andet medlem. Skriftlig fuldmagt kan ikke være generel, men skal indeholde udførlig beskrivelse af, hvorledes fuldmagthaver skal afgive stemme i henhold til punkter på dagsordnen.

4 7. Bestyrelsen for Aarhus Pool & Billard. 7.1 Bestyrelsen har til opgave, at varetage funktioner af social og turneringsmæssig karakter. 7.2 Formanden indkalder til bestyrelsesmøder efter behov. Bestyrelsen fører en forretningsprotokol over bestyrelsesmøderne. 7.3 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. 7.4 Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig når mindst tre bestyrelsesmedlemmer har deltaget i beslutningsprocessen. 7.5 Suppleanter deltager i bestyrelsesmøder med taleret, men uden stemmeret. 7.6 Aarhus Pool & Billard tegnes af formanden og kassereren for bestyrelsen sammen med yderligere et bestyrelsesmedlem, eller i tilfælde af formandens forfald af næstformand, kassereren samt to yderligere bestyrelsesmedlemmer. Vedrørende daglige økonomiske forhold kan klubben dog tegnes af bestyreren. 7.7 Ved køb af fast ejendom, investering i obligationer, aktier, værdipapirer eller andet, indgåelse af betydelige lejekontrakter, optagelse af lån, afgivelse af kaution m.v. tegnes Aarhus Pool & Billard af den samlede bestyrelse. 8. Regnskab og revision. 8.1 Regnskabsåret følger kalenderåret. 8.2 Til godkendelse for generalforsamlingen skal bestyrelsen hvert år udarbejde et budgetforslag for kommende år. 8.3 Regnskabet skal være afsluttet og ivergivet til intern revision senest d. 14. januar. 8.4 De interne revisorer har ret til at foretage uanmeldte bogholderieftersyn.

5 9. Opløsning. 9.1 Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun ske på en, i dette øjemed indkaldt ekstraordinær generalforsamling. 9.2 For at den ekstraordinære generalforsamling er beslutnings dygtig kræves, at mindst halvdelen af de aktive medlemmer er til stede. 9.3 Til forslagets vedtagelse kræves 5/6 flertal blandt de afgivne stemmer. Stemmeberettiget ved beslutning om opløsning, er alene aktive medlemmer over 18 år, der har været medlem af Aarhus Pool & Billard i mindst 6 måneder, og som ikke er i kontingentrestance. 9.4 Vedtages foreningens opløsning tilfalder foreningens formue, herunder fast ejendom, kultur- og fritidsforvaltningen i Århus Kommune.

Aalborg Billardklub af 1931

Aalborg Billardklub af 1931 Aalborg Billardklub af 1931 VEDTÆGTER 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Aalborg Billard Klub af 1931, forkortet: ABK31. Klubben er stiftet den 6. oktober 1931, og er hjemmehørende i Aalborg Kommune.

Læs mere

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 1.0 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Hadsund Jagtforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Mariagerfjord kommune. 2.0 Forholdet til Danmarks Jægerforbund.

Læs mere

ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER

ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER 1.1 NAVN: Klubbens navn er ODENSE SKØJTEKLUB (OSK) 1.2 FORMÅL: Klubben dyrker skøjteløb (og de til enhver tid hørende aktiviteter under Dansk Skøjte Union) og arbejder for at

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

Vedtægter for Morten Børup Koret

Vedtægter for Morten Børup Koret Vedtægter for Morten Børup Koret 2014 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er: MORTEN BØRUP KORET og foreningens hjemsted er SKANDERBORG KOMMUNE. 2: Formål Foreningens formål er at dyrke korsang og med

Læs mere

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid.

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Munkebjerg Gymnastikforening. Dens hjemsted er Odense Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at samle gymnastik- og idrætsinteresserede under velkvalificeret ledelse

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D Vedtægter for foreningen Multisal i 1 Navn 1.1 Foreningens navn er Multisal i 1.2 Foreningen er stiftet den 19. august 2011 1.3 Foreningens hjemsted er, 1.4 Foreningen er ikke medlem af landsdækkende organisationer

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

1.1 Klubbens navn er Amager Boldklub Tårnby i daglig tale AB Tårnby. 1.2 Klubbens binavne er: Amager Boldklub af 1970 og Tårnby Boldklub.

1.1 Klubbens navn er Amager Boldklub Tårnby i daglig tale AB Tårnby. 1.2 Klubbens binavne er: Amager Boldklub af 1970 og Tårnby Boldklub. Udkast version 1.3, 10-08-08 Amaliegade 31 DK-1256 København K Tel +45 33 32 20 12 Fax +45 33 32 24 74 Mail lrlaw@lrlaw.dk www.lassenricard.dk Advokataktieselskab Cvr 16725641 V E D T Æ G T E R F O R [

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne.

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne. 1. NAVN Klubbens navn er Aalborg Rugbyklub, LYNET, dens hjemsted er Aalborg. Klubben er stiftet den. 7 november 1991, som en sammenslutning af Rugbyklubberne Goliath af 1972 og Lynet af 1964. Navnet ændret

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

Vedtægter for Sunds forenings fitness.

Vedtægter for Sunds forenings fitness. Vedtægter for Sunds forenings fitness. ~ 1 ~ 1. Navn 1.1 Foreningens navn er Sunds Forenings Fitness 1.2 Forenings hjemsted er Herning Kommune Sunds by. 2. Formål 2.1 At tilbyde de enkelte medlemmer i

Læs mere

stiftet den 6. juli 1917

stiftet den 6. juli 1917 Love & vedtægter VEDTÆGTER for KOLDING TENNIS KLUB (KTK) 1 stiftet den 6. juli 1917 Foreningens navn er Kolding Tennis Klub. Dens formål er at udbrede kendskab og færdighed i tennis i Kolding-området.

Læs mere

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er VIRUM-SORGENFRI TENNISKLUB (VST). Dens hjemsted er Lyngby- Taarbæk Kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at fremme tennissporten

Læs mere

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN VEDTÆGTER for VARDE GARDEN Navn: Foreningens navn: Varde Garden Stiftet den: 17 AUG 1963 Hjemsted: Varde kommune 1 2 Formål: Stk. 1. Foreningens formål er, at skabe musikinteresse og et godt kammeratskab

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR)

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) 1. Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Lyngby-Taarbæk Rideklub (LTR). Klubbens hjemsted er Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Klubbens formål Klubbens formål

Læs mere

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune 1 Idrætssamvirkets navn og hjemsted Idrætssamvirkets navn er Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune. Idrætssamvirkets hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER. Formand og kasserer er underskriftsberettiget.

VEDTÆGTER. Formand og kasserer er underskriftsberettiget. VEDTÆGTER 1 Foreningens navn og formål 1 stk.1 Foreningens navn: Cypern Veteranerne i Danmark af 24-10 2012. 1 stk. 1.1 Foreningens hjemsted: Formandens adresse 1 stk. 1.2 Foreningens Formål er: 1 stk.

Læs mere

Vedtægter for Møllebakkens Rideklub

Vedtægter for Møllebakkens Rideklub Vedtægter for Møllebakkens Rideklub 1 Klubbens navn er Møllebakkens Rideklub forkortet MBRK Klubbens hjemsted er Slagelse Kommune 2 Det er klubbens formål: - At iværksætte ridesportslige aktiviteter på

Læs mere

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at:

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at: Dansk Svømmebadsteknisk Forening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Dansk Svømmebadsteknisk Forening. Over for udlandet benævnes foreningen Danish Association for the Technology of Swimming Pools og

Læs mere

Vedtægter for Aalborg SeniorSport

Vedtægter for Aalborg SeniorSport Vedtægter for Aalborg SeniorSport 1 Foreningens navn: Foreningens navn er Aalborg SeniorSport. Stiftet: 9. marts 2000. 2 Foreningens hjemsted: Foreningen er hjemmehørende i Aalborg Kommune. 3 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde Vedtægter for Kom og Dans Roskilde 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans Roskilde. Foreningen er hjemhørende i Roskilde Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Vedtægter for foreningen GamMa

Vedtægter for foreningen GamMa Vedtægter for foreningen GamMa 5. udgave 14. december 2013 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Alumneforeningen GamMa, og dens hjemsted er i København. 2. Foreningens formål Foreningens

Læs mere

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Indholdsfortegnelse Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening 1 Indholdsfortegnelse 2 Foreningens navn og hjemsted 1 3 Formål 2 3 Medlemskab af organisationer

Læs mere

synliggørelse af Brønderslev By for omverdenen

synliggørelse af Brønderslev By for omverdenen ADVOKATHUS NORD Gert Storkborg Jensen Advokat (H) Tlf.: 96 96 22 22 kd@advokathusnord.dk Sagsnr.: GSJ/KD- 30000 Vedtægter for Brønderslev Borgerforening 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Brønderslev

Læs mere

Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg.

Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg. Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg. Navn, Hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Aalborg HIK Volleyball. Klubben er stiftet den 10. maj 1977 og ved medlemskab af Dansk Volleyball Forbund

Læs mere

Vedtægt for Frederiksberg Kommunalforening

Vedtægt for Frederiksberg Kommunalforening Vedtægt for Frederiksberg Kommunalforening 1. Navn Foreningens navn er Frederiksberg Kommunalforening. Frederiksberg Kommunalforening er stiftet den 27. november 1908 med hjemsted i Frederiksberg Kommune.

Læs mere

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Karate Skole. Dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2. Foreningens formål Foreningens formål er at udøve

Læs mere