Uddannelsesordning for uddannelsen til Kosmetiker

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddannelsesordning for uddannelsen til Kosmetiker"

Transkript

1 Sagsnr.: S Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Uddannelsesordning for uddannelsen til Kosmetiker Udstedt af det faglige udvalg for Kosmetiker i henhold til bekendtgørelse nr. 246 af 9. marts 2016 om uddannelsen til Kosmetiker n kan fastsætte overgangsordninger for elever, der er under uddannelse i hovedforløbet ved uddannelsesordningens udstedelse. 2. Der er pr. 15. juli 2016 sket følgende ændringer: Der er kommet EUX Der er tilført følgende kompetencemål 4,5,6,7 fra hovedforløbet i disse praktikmål: ansigtsbehandling, kropsbehandling, specialbehandling med apparatur, kemisk behandling, spa og fysiurgisk massage. 3. Uddannelsens formål og struktur Uddybende beskrivelse af uddannelsens formål og vejledende struktur for eud forløb: Erhvervsuddannelsen til kosmetiker har som overordnet formål, at eleverne gennem skoleundervisning og praktikuddannelse opnår viden og færdigheder inden for følgende overordnede kompetenceområder: 1. Udføre forskellige former for ansigts- og kropsbehandlinger. 2. Udføre forskellige former for hud- skønheds- og kropspleje herunder depilering, dag og aften makeup, farvning af bryn og vipper samt korrigering af bryn, manicure og pedicure, ansigts- og kropsmassager samt kropsindpakninger. 3. Kan koble teoretisk viden om anatomi og fysiologi, kemi, ernæring, dermatologi, faglig teori, salgstræning og økonomi til praksis. 4. Kan anvende teoretisk viden om ergonomi, arbejdsmiljø og hygiejne, og vise det i praksis. Uddannelsen indeholder trin 1 kosmetikerassistent og kan desuden afsluttes med de anførte specialer på trin 2: Kosmetiker med speciale i hud- og skønhedspleje Kosmetiker med speciale i spa- og wellnessbehandling Nedenfor er angivet eksempler på modeller for uddannelses struktur afhængig af hvilken elevtype, som det drejer sig om. Elevtype: EU 9: Eksempel på model for en uddannelses struktur: 1

2 Sagsnr.: S.541 Grundforløb/mesterlære Hovedforløb trin 1 Kosmetikerassistent Hovedforløb trin 2 Kosmetiker med speciale Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik 4 Evt. praktik Elevtype: EU9+: Eksempel på model for en uddannelses struktur: Grundforløb Hovedforløb trin 1 Kosmetikerassistent 20 Praktitik Prak- Praktik Praktik Hovedforløb trin 2 Kosmetiker med speciale Praktik 5 5 Praktik 4 Evt. praktik Elevtype: EUV3: Elevtype: EUV1: Eksempel på model for en uddannelses struktur: Grundforløb Hovedforløb trin 1 Kosmetikerassistent 20 Praktitik Prak- Praktik Praktik Hovedforløb trin 2 Kosmetiker med speciale Praktik 5 5 Praktik 4 Evt. praktik Eksempel på model for en uddannelses struktur: Hovedforløb trin 1 Kosmetikerassistent Hovedforløb trin 2 Kosmetiker med speciale Elevtype: EUV2: Eksempel på model for en uddannelses struktur: Grundforløb Hovedforløb trin 1 Kosmetikerassistent 20 Praktitik Prak- Praktik Praktik Hovedforløb trin 2 Kosmetiker med speciale Praktik 5 5 Praktik 2 Evt. praktik Elevtype: EUX: uddannelsens hovedforløb varer 3 år og 1 måned, hvoraf skoleundervisningen udgår 68.2 fordelt på mindst 3 skoleperioder. Udgangspunktet er, at alle skoleperioder med undtagelse af den sidste skoleperiode har et omfang på ca. 20 2

3 Sagsnr.: S.541 Grundforløb 40 /20 Hovedforløb trin 1 Kosmetikerassistent Praktik 20 Praktik Praktik 20 Hovedforløb trin 2 Kosmetiker med speciale Praktik 28,2 Praktik 4. Elevtyper På uddannelsen findes følgende elevtyper: EU9, EU9+ og EUV3 EUV1 og EUV2 Talent Eux Det fremgår af oversigtsskemaerne bagest i uddannelsesordningen, hvilke skolefag og praktikmål, der indgår i uddannelsen, herunder de uddannelsesspecifikke fag på højeste faglige niveau som betegnes specialefag. Hvert fag er koblet til det eller de kompetencemål, det pågældende fag/praktikmål understøtter. Hvert oversigtsskema repræsenterer en elevtype, som har hver sin fagrække. Skema 1: Elever under 25 år og voksne, der skal have et tilsvarende hovedforløb Skema 2: Voksne med standardiseret hovedforløb Skema 3: Talentspor for elever under 25 år og voksne, der skal have et tilsvarende forløb Skema 4: Talentspor for voksne med standardiseret hovedforløb Skema 5: EUX, kun den gymnasiale del af eux I forlængelse af oversigtsskema 1-4 fremgår skema henholdsvis 1a, 2a, 3a og 4a hvor fag med højere præstationsniveau end det obligatoriske er beskrevet. Fagets højere niveau erstatter det obligatoriske niveau. Hovedforløbet kan fra start planlægges således, at eleven når et højere niveau end beskrevet. Praktikmålene beskrives i: Skema 6: Praktikmålenes bidrag til kompetencemålene Nærmere beskrivelse af indholdet af de enkelte skolefag og praktikmål fremgår af den udvidede oversigt, som ligger under udskriv i uddannelsesordningen. For så vidt angår de grundfag, der indgår i uddannelsen, kan der ses en supplerende beskrivelse af mål og øvrige rammer i den gældende bekendtgørelse om grund- og erhvervsfag. Begrebet elevtyper uddybes bagest i uddannelsesordningen. 5. Tilrettelæggelse af skoleundervisning og praktikuddannelsen Efter hver skoleperiode udsteder skolen en skolevejledning, hvoraf det fremgår, om eleven har bestået målene for skoleperioden, samt eventuelt behov for supplerende undervisning i virksomheden eller som genindkaldelse. I de obligatoriske og valgfri uddannelsesspecifikke fag, som er delt over flere skoleperioder, anvendes delkarakteren bestået/ikke bestået. For fag der afsluttes, anføres den afsluttende karakter. 3

4 Sagsnr.: S.541 Efter hver praktikperiode udfyldes en praktikvejledning, hvoraf det fremgår, om eleven har opnået de fastsatte mål for praktikperioden samt eventuelt behov for supplerende undervisning. Det tilstræbes, at praktikuddannelsen tilrettelægges således, at der arbejdes efter stigende sværhedsgrad, så slutmålet/niveauet svarer til de krav, der stilles til en udlært kosmetikerassistent/ kosmetiker. En af hjørnestenene i reformen er fokus på koblingen mellem skole og praktik, som reelt betyder, at det er vigtigt, at eleverne kan se, at det, de lærer i skolen, hænger sammen med det, de skal arbejde med inden for erhvervet. n skal derfor i langt højere grad arbejde systematisk med praksisrelateret undervisning, som kobler skole og praktikdelen. Praksisrelateret undervisning Det er væsentligt, at undervisningen tilrettelægges med udgangspunkt i brancherelevante arbejdsopgaver, således at eleven kan anvende den læring, elven opnår i skoleundervisningen til at løse praktiske opgaver i praktikuddannelsen. Derudover er det væsentligt, at skolen i samarbejde med eleven kan udvælge praktiske opgaver fra praktikdelen, som kan gøres til genstand for refleksion i skoleundervisningen. Dette kan bl.a. gøres via portfolio, via skriftlige opgaver, via elevplan etc. 6. Bedømmelse og beviser mv. Trin 1 Som del af den sidste skoleperiode i uddannelsens trin 1, kosmetikerassistent, afholder skolen en afsluttende prøve, som består af en praktisk og mundtlig prøve. Den praktiske disciplin planlæges og tilrettelægges af Frisør- og Kosmetikerfagets Fællesudvalg. n meddeler eleverne den praktiske disciplin med tilhørende bedømmelseskriterier senest 4 før prøvens afvikling. En trinprøve kan kun aflægges af elever, som afslutter uddannelsen med det pågældende trin. Reglerne i bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser finder anvendelse. Prøven afvikles som en dialog med censor og eksaminator, her indgår en skriftligt udfyldelse af hudanalyseskema og behandlingsprocedureskema som begrundelsesgrundlag, såfremt disciplinen kræver det. Prøven har en samlet varighed af 3 timer. Prøven bedømmes bestået/ikke-bestået. Trin 2: n afholder en afsluttende prøve som afslutning på sidste skoleperiode. Prøven udgør en svendeprøve. Reglerne i bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser finder anvendelse. Sammensætningen samt antallet af discipliner udarbejdes af Frisør- og Kosmetikerfagets Fællesudvalg. De hjælpemidler, som er anvendt i undervisningen, må benyttes til svendeprøven. Disciplinerne løses inden for en varighed af 8 timer. Arbejdet udføres alene. 4

5 Sagsnr.: S.541 Disciplinerne og bedømmelseskriterier offentliggøres senest 4 før svendeprøvens afvikling på Samtlige discipliner er udførligt beskrevet i bedømmelsesplanen Svendeprøven bedømmes af 1 eksaminator samt 2 censorer udpeget af Frisør- og Kosmetikerfagets Fællesudvalg, 1 fra censor fra dokf og censor fra Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund. Svendeprøven indeholder altid en disciplin 1 med en tydelig profil i de 2 specialer, kosmetiker med speciale i hud- og skønhedspleje og kosmetiker med speciale i spa- og wellnessbehandling. Disciplin 1 er en praktisk og mundtlig prøve, hvor eleven skal kunne redegøre for opgaveløsningen mundtligt i form af dialog med censorerne og eksaminator samt skriftligt i form af udfyldelse af hudanalyseskemaer og behandlingsprocedureskemaer. Behandlingen skal afspejle hverdagslivet på arbejdspladsen og har en varighed på 4 timer. Der skal i de 4 timer indgå minimum 1 behandling med udgangspunkt i elevens speciale. I disciplin 1 afgives 4 karakterer i alt: 1. En karakter gives for elevens evne til skriftligt at anvende Skema for planlægning af behandlingsprocedure, samt elevens evne til mundtligt at argumentere for sine valg af behandling/behandlinger. 2. En karakter gives for den praktiske proces før og under 3. En karakter gives for det praktiske resultat 4. En karakter gives for elevens evne til mundtligt at argumentere for hjemmebehandlingen/kurforløb ud fra punkterne produkter, ernæring og anatomi Ud over disciplin 1 skal eleven vise 1-2 discipliner mere. Følgende discipliner er mulige: Ansigtsbehandling med ekstraktion 75 minutter: der skal udfyldes ansigtstegning og behandlingsprocedureskema. I denne disciplin afgives 2 karakterer. En karakter gives for den praktiske proces før og under. En karakter gives for det praktiske resultat. Kosmetisk ansigtsbehandling med ansigtsmassage og decoltémassage 60 minutter: der skal udfyldes ansigtstegning og behandlingsprocedureskema. I denne disciplin afgives 2 karakterer. En karakter gives for den praktiske proces før og under. En karakter gives for det praktiske resultat. Dagmakeup inklusiv retning af bryn 50 minutter: I denne disciplin afgives 2 karakterer. En karakter gives for den praktiske proces før og under. En karakter gives for det praktiske resultat. Farvning af bryn og vipper samt korrektion af bryn 40 minutter: I denne disciplin afgives 2 karakterer. En karakter gives for den praktiske proces før og under. En karakter gives for det praktiske resultat. Aftenmakeup 50 minutter: I denne disciplin afgives 2 karakterer. En karakter gives for den praktiske proces før og under. En karakter gives for det praktiske resultat. Kropsmassage 75 minutter: der skal udfyldes kropstegninger og behandlingsprocedureskema. I denne disciplin afgives 2 karakterer. En karakter gives for den praktiske proces før og under. En karakter gives for det praktiske resultat. Indpakning inklusiv indsmøring af bodylotion samt delkropsmassage ud fra kundens behov 75 minutter: der skal udfyldes kropstegninger og behandlingsprocedureskema. I denne disciplin afgives 2 karakterer. En karakter gives for den praktiske proces før og under. En karakter gives for det praktiske resultat. 5

6 Sagsnr.: S.541 Stor pedicure med lak 75 minutter: I denne disciplin afgives 2 karakterer. En karakter gives for den praktiske proces før og under. En karakter gives for det praktiske resultat. Stor manicure med lak 75 minutter: I denne disciplin afgives 2 karakterer. En karakter gives for den praktiske proces før og under. En karakter gives for det praktiske resultat. Lak manicure 35 minutter: I denne disciplin afgives 2 karakterer. En karakter gives for den praktiske proces før og under. En karakter gives for det praktiske resultat. Brillemakeup 35 minutter: I denne disciplin afgives 2 karakterer. En karakter gives for den praktiske proces før og under. En karakter gives for det praktiske resultat. Depilering af underben inklusiv knæ 30 minutter: I denne disciplin afgives 2 karakterer. En karakter gives for den praktiske proces før og under. En karakter gives for det praktiske resultat. Depilering af hele ben uden bikinilinje 60 minutter: I denne disciplin afgives 2 karakterer. En karakter gives for den praktiske proces før og under. En karakter gives for det praktiske resultat. Udregningen af karakterer foretages for hver enkelt disciplin, som summen af de afgivne karakterer divideret med antallet af eksaminatorer og censorer. Der finder ingen afrunding sted ved gennemsnitsberegningerne. Hver eksaminator og censor afgiver karakter for hver disciplin. Antallet af karakterer i disciplinerne vil fremgå af bedømmelsesplanen. 7 trins skalaen skal anvendes. Eleven har bestået svendeprøven, hvis der i alle disciplinerne sammenlagt er opnået en gennemsnitskarakter på 2,0 eller derover. Antaget med guldmedalje = karakteren 12 Antaget med sølvmedalje = gennemsnitskarakteren 9,5 11,9 Antaget med bronzemedalje = gennemsnitskarakteren 8,0 9,4 Antaget med ros = gennemsnitskarakteren 7,0 7,9 Bestået = en karakter på mindst 02,0 6,9 Ikke bestået = en karakter mindre end 02,0 Indstilling til svendeprøven: Forårsprøven: n fremsender foreløbig tilmeldingslister til det faglige udvalg medio august. I december fremsender skolen den endelige tilmelding. I februar fremsender fagligt udvalg spejlnummerlister til skolerne. Efterårsprøven: n fremsender foreløbig tilmeldingslister til det faglige udvalg primo marts. Medio august fremsender skolen den endelige tilmelding. I september fremsender fagligt udvalg spejlnummerlister til skolerne. n kan fremsende rettelser til den endelige liste, såfremt en elev ikke skulle opnå skolebevis. Svendeprøven afvikles i perioderne ca november eller ca. 1. april maj i det år, hvor uddannelsesaftalen udløber, og aflægges altid i slutningen af sidste praktikperiode. Listen der af skolen fremsendes til fagligt udvalg, skal indeholde: 6

7 Sagsnr.: S.541 Elevens navn og privatadresse. Elevens cpr-nummer eller fødselsdato. Dato for uddannelsens afslutning. Praktikvirksomhedens navn og adresse. Multiple choice n afholder en elektronisk multiple choice prøve. Reglerne i bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser finder anvendelse. Prøven er med udgangspunkt i de følgende 5 uddannelsesspecifikke fag: Faglig teori Kemi Ernæring Anatomi og fysiologi Dermatologi Prøven afholdes ved fagenes afslutning. Eleven har 1½ til at løse testen. Ingen hjælpemidler er tilladt. Prøven tages selvstændigt. Beviser: skolebevis, trin 1, uddannelsesbevis samt svendebrev. For at der kan udstedes skolebevis, skal eleven have opnået karakteren 02 i alle grundfag i hovedforløbet. Eleven skal tillige have opnået 02 i hvert enkelt af de uddannelsesspecifikke fag og i specialefagene, og eleven skal have bestået en teoretisk multiple choice test med 02. Eventuelle fag, hvor der ikke gives karakter, skal være gennemført efter reglerne om faget. Ved uddannelsens afslutning med trin 1, udsteder skolen et uddannelsesbevis. Ved uddannelsens afslutning med trin 2 udsteder det faglige udvalg et svendebrev til eleven som dokumentation for, at eleven har opnået kompetence inden for uddannelsen kosmetiker herunder specialerne kosmetiker med speciale i hud- og skønhedspleje eller kosmetiker med speciale i spa- og wellnessbehandling. 7

8 Sagsnr.: S.541 8

9 Sagsnr.: Q.571 SKEMA 1 elever under 25 år og voksne, der skal have et tilsvarende hovedforløb Fagnr. Der indsættes fagets nr.fra eudadm.dk Der indsættes én række pr. fag Faget bidrager til følgende kompetencemål Fx niveau C, D, E, F eller begynder, rutineret, avanceret Nummer svarer til nummereringen i uddannelsesbekendtgørelsen. Faget kan bidrage til flere kompetencemål. Præstationsstandard Vejledende tid Antal Trin 1 Kosmetikerassistent Kryds indikerer, hvilket trin faget skal være gennemført på Trin 2 Kosmetiker med speciale i hud- og skønhedspleje Trin 2 Kosmetiker med speciale i spa- og wellnessbehandling Grundfag Erhvervsøkonomi 14,16 F 2 X X Psykologi 13,16 F 1 uge X X Obligatoriske uddannelsesspecifikke fag Trin Kosmetisk behandling og faglig teori 1 1,2,3,4,5,6,8,9,10,1 1,12,13,14,15,16 Rutine 2.4 X 287 Anatomi og fysiologi 1 4,16 Rutine 1.2 X 290 Præparatkemi 1 6,15,16 Begynder 1 uge X 291 Grundlæggende ernæring 1 5,15,16 Begynder 1 uge X Salgstræning 12,13,16 Rutine 1 uge X Stil, form og farve 13,15,16 Rutineret 1 uge X Trin Kosmetisk behandling og faglig teori 2 1,2,3,4,5,6,8,9,10,1 1,12,13,14,15,16 Avanceret 2 X X Dermatologi 1 7,15,16 Begynder 1 uge X X Anatomi og fysiologi 2 4,16 Avanceret 1.4 X X Ernæring 2 5,15,16 Rutine 1.2 X X 9

10 Fagnr. Der indsættes fagets nr.fra eudadm.dk Der indsættes én række pr. fag Faget bidrager til følgende kompetencemål Fx niveau C, D, E, F eller begynder, rutineret, avanceret Nummer svarer til nummereringen i uddannelsesbekendtgørelsen. Faget kan bidrage til flere kompetencemål. Præstationsstandard Sagsnr.: Q.571 Vejledende Trin 1 Kosmetikerassistent tid Antal Kryds indikerer, hvilket trin faget skal være gennemført på Trin 2 Kosmetiker med speciale i hud- og skønhedspleje Trin 2 Kosmetiker med speciale i spa- og wellnessbehandling Kemi for kosmetiker 2 6,15,16 Rutine 1.4 X X Salgstræning 2 12,13,16 Avanceret 1 uge X X Afsluttende prøve 4,5,6,7,8 0.0 time X X Specialbehandling med apparatur 1,2,3,4,5,6,7,8,12,1 3,14,15,16,17,18, Kemisk behandling 1,2,3,4,5,6,7,8,12,1 3,14,15,16,20,21, Spa 1,2,3,4,5,6,7,8,12,1 3,14,15,16,23,24,2 6, Fysiurgisk massage 1,2,3,4,8,12,13,14, 16,25 Rutine 3 X Rutine 3 X Rutine 3 X Rutine 3 X Valgfri uddannelsesspecifikke fag Trin Hud og skønhed 1,2,3,4,5,6,8,9,10,1 Rutine 1.4 X 1,12,13,14,15, Spa og wellness 1,2,3,4,5,6,8,9,10,1 1,12,13,14,15,16 Rutine 1.4 X Trin 2 10

11 Fagnr. Der indsættes fagets nr.fra eudadm.dk Der indsættes én række pr. fag Faget bidrager til følgende kompetencemål Fx niveau C, D, E, F eller begynder, rutineret, avanceret Nummer svarer til nummereringen i uddannelsesbekendtgørelsen. Faget kan bidrage til flere kompetencemål. Præstationsstandard Sagsnr.: Q.571 Vejledende Trin 1 Kosmetikerassistent tid Antal Kryds indikerer, hvilket trin faget skal være gennemført på Trin 2 Kosmetiker med speciale i hud- og skønhedspleje Trin 2 Kosmetiker med speciale i spa- og wellnessbehandling Makeup trends 1,2,3,9,13,14,15,16 Begynder 1 uge X X Ernæring for fysisk aktive 3,5 Begynder 1 uge X X Specialbehandling med apparatur Specialbehandling med apparatur 1,2,3,4,5,6,7,8,12,1 3,14,15,16,17,18,1 9 1,2,3,4,5,6,7,8,12,1 3,14,15,16,17,18, Kemisk behandling 1,2,3,4,5,6,7,8,12,1 3,14,15,16,20,21, Kemisk behandling 1,2,3,4,5,6,7,8,12,1 3,14,15,16,20,21, Spa 1,2,3,4,5,6,7,8,12,1 3,14,15,16,23,24,2 6, Spa 1,2,3,4,5,6,7,8,12,1 3,14,15,16,23,24,2 6, Fysiurgisk massage 1,2,3,4,8,12,13,14, 16,25 Avanceret 2 X Begynder 2 X Avanceret 2 X Begynder 2 X Avanceret 2 X Begynder 2 X Avanceret 2 X 11

12 Fagnr. Der indsættes fagets nr.fra eudadm.dk Der indsættes én række pr. fag Faget bidrager til følgende kompetencemål Fysiurgisk massage 1,2,3,4,8,12,13,14, 16,25 Fx niveau C, D, E, F eller begynder, rutineret, avanceret Nummer svarer til nummereringen i uddannelsesbekendtgørelsen. Faget kan bidrage til flere kompetencemål. Præstationsstandard Sagsnr.: Q.571 Vejledende Trin 1 Kosmetikerassistent tid Antal Kryds indikerer, hvilket trin faget skal være gennemført på Trin 2 Kosmetiker med speciale i hud- og skønhedspleje Begynder 2 X Trin 2 Kosmetiker med speciale i spa- og wellnessbehandling Antal skole i alt

13 Skema 1a Fag med valgfrit højere præstationsniveau Sagsnr.: Q.571 Der indsættes én række pr. fag Kosmetisk behandling og faglig teori 3 Fagnr. (fagets nr. fra eudadm.dk) Præsentationsstandard for tilvalgt højere niveau Rutineret, avanceret, ekspert Vejledende tid Samme varighed som i skema 1 Navn på det fag, hvor niveauet hæves Samme navn som i skema 1 Ekspert 2 Kosmetisk behandling og faglig teori 2 Obligatorisk præsentationsstandard Begynder, rutineret, avanceret Avanceret Dermatologi 2 Rutine 1 uge Dermatologi 1 Begynder Anatomi og fysiologi 3 Ekspert 1.4 uge Anatomi og fysiologi Avanceret Kemi for kosmetikere 3 Avanceret 1.4 uge Kemi for kosmetikere Rutine Ernæring 3 Avanceret 1.2 uge Ernæring 2 Rutine Salgstræning 3 Ekspert 1 uge Salgstræning 2 Avanceret SKEMA 2 Voksne med standardiseret hovedforløb 13

14 Fagnr. Der indsættes fagets nr.fra eudadm.dk Der indsættes én række pr. fag Faget bidrager til følgende kompetencemål Nummer svarer til nummereringen i uddannelsesbekendtgørelsen. Faget kan bidrage til flere kompetencemål. Præstationsstandard Fx niveau C, D, E, F eller begynder, rutineret, avanceret Sagsnr.: Q.571 Vejledende tid Kosmetikeras- Trin 1 sistent Antal (på fag der er reduceret angiv opr. varighed (..) Kryds indikerer, hvilket trin faget skal være gennemført på med speciale i hud- og skønhedspleje med speciale i spaog wellness Grundfag 1 uge 1 uge Psykologi 13,16 F 1 uge X X Obligatoriske uddannelsesspecifikke fag 6, Trin Kosmetisk behandling og faglig teori 1 1,2,3,4,5,6,8,9, 10,11,12,13,14, 15,16 Rutine 2.4 X 287 Anatomi og fysiologi 1 4,16 Rutine 1.2 X 290 Præparatkemi 1 6,15,16 Begynder 1 uge X 291 Grundlæggende ernæring 1 5,15,16 Begynder 1 uge X Stil, form og farve 13,15,16 Rutineret 1 uge X Trin Kosmetisk behandling og faglig teori 2 1,2,3,4,5,6,8,9, 10,11,12,13,14, 15,16 Avanceret 2 X X Dermatologi 1 7,15,16 Begynder 1 uge X X Anatomi og fysiologi 2 4,16 Avanceret 1.4 X X Ernæring 2 5,15,16 Rutine 1.2 X X 14

15 Fagnr. Der indsættes fagets nr.fra eudadm.dk Der indsættes én række pr. fag Faget bidrager til følgende kompetencemål Nummer svarer til nummereringen i uddannelsesbekendtgørelsen. Faget kan bidrage til flere kompetencemål. Præstationsstandard Fx niveau C, D, E, F eller begynder, rutineret, avanceret Sagsnr.: Q.571 Vejledende tid Kosmetikeras- Trin 1 sistent Antal (på fag der er reduceret angiv opr. varighed (..) Kryds indikerer, hvilket trin faget skal være gennemført på med speciale i hud- og skønhedspleje med speciale i spaog wellness Kemi for kosmetiker 2 6,15,16 Rutine 1.4 X X Salgstræning 2 12,13,16 Avanceret 1 uge X X Afsluttende prøve 4,5,6,7,8 0.0 time X X Specialbehandling med apparatur 1,2,3,4,5,6,7,8, Rutine 3 X 12,13,14,15,16, 17,18, Kemisk behandling 1,2,3,4,5,6,7,8, Rutine 3 X 12,13,14,15,16, 20,21, Spa 1,2,3,4,5,6,7,8, Rutine 3 X 12,13,14,15,16, 23,24,26, Fysiurgisk massage 1,2,3,4,8,12,13, 14,16,25 Rutine 3 X Valgfri uddannelsesspecifikke fag Trin Hud og skønhed 1,2,3,4,5,6,8,9, 10,11,12,13,14, 15,16 Rutine 1.4 X 15

16 Fagnr. Der indsættes fagets nr.fra eudadm.dk Der indsættes én række pr. fag Faget bidrager til følgende kompetencemål Spa og wellness 1,2,3,4,5,6,8,9, 10,11,12,13,14, 15,16 Nummer svarer til nummereringen i uddannelsesbekendtgørelsen. Faget kan bidrage til flere kompetencemål. Præstationsstandard Fx niveau C, D, E, F eller begynder, rutineret, avanceret Sagsnr.: Q.571 Vejledende tid Kosmetikeras- Trin 1 sistent Antal (på fag der er reduceret angiv opr. varighed (..) Kryds indikerer, hvilket trin faget skal være gennemført på Rutine 1.4 X med speciale i hud- og skønhedspleje med speciale i spaog wellness 16

17 Sagsnr.: Q.571 Trin Makeup trends 1,2,3,9,13,14,1 Begynder 1 uge X X 5, Ernæring for fysisk aktive 3,5 Begynder 1 uge X X Specialbehandling med apparatur 1,2,3,4,5,6,7,8, 12,13,14,15,16, 17,18, Specialbehandling med apparatur 1,2,3,4,5,6,7,8, 12,13,14,15,16, 17,18, Kemisk behandling 1,2,3,4,5,6,7,8, 12,13,14,15,16, 20,21, Kemisk behandling 1,2,3,4,5,6,7,8, 12,13,14,15,16, 20,21, Spa 1,2,3,4,5,6,7,8, 12,13,14,15,16, 23,24,26, Spa 1,2,3,4,5,6,7,8, 12,13,14,15,16, 23,24,26, Fysiurgisk massage 1,2,3,4,8,12,13, 14,16, Fysiurgisk massage 1,2,3,4,8,12,13, 14,16,25 Avanceret 2 X Begynder 2 X Avanceret 2 X Begynder 2 X Avanceret 2 X Begynder 2 X Avanceret 2 X Begynder 2 X Antal skole i alt

18 Skema 2a Fag med valgfrit højere præstationsniveau Sagsnr.: Q.571 Der indsættes én række pr. fag Kosmetisk behandling og faglig teori 3 Fagnr. (fagets nr. fra eudadm.dk) Præsentationsstandard for tilvalgt højere niveau Rutineret, avanceret, ekspert Vejledende tid Samme varighed som i skema 2 Navn på det fag, hvor niveauet hæves Samme navn som i skema 2 Ekspert 2 Kosmetisk behandling og faglig teori 2 Obligatorisk præsentationsstandard Begynder, rutineret, avanceret Avanceret Dermatologi 2 Rutine 1 uge Dermatologi 1 Begynder Anatomi og fysiologi 3 Ekspert 1.4 uge Anatomi og fysiologi Avanceret Kemi for kosmetikere 3 Avanceret 1.4 uge Kemi for kosmetikere Rutine Ernæring 3 Avanceret 1.2 uge Ernæring 2 Rutine 18

19 Sagsnr.: Q.571 SKEMA 3 Talentspor for elever under 25 år og voksne, der skal have et tilsvarende hovedforløb Fagrække for elever, der skal følge talentsporet/unge. Fagrækken er magen til fagrækken i skema 1, men for talentsporet er mindst 25 pct. af skoleundervisningen i hovedforløbet på et højere niveau end det obligatoriske. Om talentspor Andelen af skole, hvor niveauet er højere end det obligatoriske er 8 på trin 2 Fagnr. (fagets nr. fra eudadm.dk) Der indsættes én række pr. fag Faget bidrager til følgende kompetencemål Præstationsstandard Niveau Nummer svarer til nummereringen i uddannelsesbekendtgørelsen. Faget kan bidrage til flere kompetencemål. Vejledende tid Antal Trin 1 Kosmetikerassistent Kryds indikerer, hvilket trin faget skal være gennemført på med speciale i hud- og skønhedspleje med speciale i spa- og wellnessbehandling Grundfag 3 3n Erhvervsøkonomi 14,16 F 2 X X Psykologi 13,16 F 1 uge X X Obligatoriske uddannelsesspecifikke fag 7, Trin Kosmetisk behandling og faglig teori 1 1,2,3,4,5,6,8,9,10,11, 12,13,14,15,16 Rutine 2.4 X 287 Anatomi og fysiologi 1 4,16 Rutine 1.2 X 290 Præparatkemi 1 6,15,16 Begynder 1 uge X 291 Grundlæggende ernæring 5,15,16 Begynder 1 uge X Salgstræning 12,13,16 Rutine 1 uge X Stil, form og farve 13,15,16 Rutineret 1 uge X Trin Kosmetisk behandling og faglig teori 3 1,2,3,4,5,6,8,9,10,11, 12,13,14,15,16 Ekspert 2 X X 19

20 Fagnr. (fagets nr. fra eudadm.dk) Der indsættes én række pr. fag Faget bidrager til følgende kompetencemål Niveau Nummer svarer til nummereringen i uddannelsesbekendtgørelsen. Faget kan bidrage til flere kompetencemål. Præstationsstandard Sagsnr.: Q.571 Vejledende tid metikerassi- Trin 1 Kosstent Antal Kryds indikerer, hvilket trin faget skal være gennemført på med speciale i hud- og skønhedspleje med speciale i spa- og wellnessbehandling Dermatologi 2 7,15,16 Rutine 1 uge X X Anatomi og fysiologi 3 4,16 Ekspert 1.4 X X Ernæring 3 5,15,16 Avanceret 1.2 X X Kemi for kosmetiker 3 6,15,16 Avanceret 1.4 X X Salgstræning 3 12,13,16 Ekspert 1 uge X X Afsluttende prøve 4,5,6,7,8 0.0 time X X Specialbehandling med apparatur 1,2,3,4,5,6,7,8,12,13, 14,15,16,17,18, Kemisk behandling 1,2,3,4,5,6,7,8,12,13, 14,15,16,20,21, Spa 1,2,3,4,5,6,7,8,12,13, 14,15,16,23,24,26, Fysiurgisk massage 1,2,3,4,8,12,13,14,16, 25 Valgfri uddannelsesspecifikke fag Trin Hud og skønhed 1,2,3,4,5,6,8,9,10,11, 12,13,14,15, Spa og wellness 1,2,3,4,5,6,8,9,10,11, 12,13,14,15,16 Trin 2 Rutine 3 X Rutine 3 X Rutine 3 X Rutine 3 X Rutine 1.4 X Rutine 1.4 X 20

21 Fagnr. (fagets nr. fra eudadm.dk) Der indsættes én række pr. fag Faget bidrager til følgende kompetencemål Niveau Nummer svarer til nummereringen i uddannelsesbekendtgørelsen. Faget kan bidrage til flere kompetencemål. Præstationsstandard Sagsnr.: Q.571 Vejledende tid metikerassi- Trin 1 Kosstent Antal Kryds indikerer, hvilket trin faget skal være gennemført på med speciale i hud- og skønhedspleje med speciale i spa- og wellnessbehandling Makeup trends 1,2,3,9,13,14,15,16 Begynder 1 uge X X Ernæring for fysisk aktive 3,5 Begynder 1 uge X X Specialbehandling med apparatur 1,2,3,4,5,6,7,8,12,13, 14,15,16,17,18,19 Avanceret 2 X Specialbehandling med apparatur 1,2,3,4,5,6,7,8,12,13, 14,15,16,17,18, Kemisk behandling 1,2,3,4,5,6,7,8,12,13, 14,15,16,20,21, Kemisk behandling 1,2,3,4,5,6,7,8,12,13, 14,15,16,20,21, Spa 1,2,3,4,5,6,7,8,12,13, 14,15,16,23,24,26, Spa 1,2,3,4,5,6,7,8,12,13, 14,15,16,23,24,26, Fysiurgisk massage 1,2,3,4,8,12,13,14,16, Fysiurgisk massage 1,2,3,4,8,12,13,14,16, 25 Begynder 2 X Avanceret 2 X Begynder 2 X Avanceret 2 X Begynder 2 X Avanceret 2 X Begynder 2 X Antal skole i alt

22 Sagsnr.: Q.571 Skema 3a - Fag med valgfrit højere præstationsniveau på talentsport for unge og voksne, der skal have et tilsvarende hovedforløb Gælder kun for elever som har valgt speciale med hud- og skønhedspleje ** Gælder kun for elever som har valgt speciale i spa- og wellnessbehandling Der indsættes én række pr. fag Fagnr. (fagets nr. fra eudadm.dk) Præsentationsstandard for tilvalgt højere niveau Rutineret, avanceret, ekspert Vejledende tid Samme varighed som i skema 2 Navn på det fag, hvor niveauet hæves Samme navn som i skema 2 Obligatorisk præsentationsstandard Begynder, rutineret, avanceret *Specialbehandling med apparatur Ekspert 3 Specialbehandling Rutineret med apparatur *Kemisk behandling Ekspert 3 Kemisk behandling Rutineret **Spa Ekspert 3 Spa Rutineret **Fysiurgisk massage Ekspert 3 Fysiurgisk massage Rutineret 22

23 Sagsnr.: Q.571 SKEMA 4 Talentspor for voksne med standardiseret hovedforløb Fagrække for elever, der skal følge talentsporet/voksen. Fagrækken er magen til fagrækken i skema 2 men for talentsporet er mindst 25 pct. af skoleundervisningen i hovedforløbet på et højere niveau end det obligatoriske. Om talentspor for voksne Andel af skole hvor niveuauet er højere end det obligatoriske er 7 på trin 2 Fagnr. (fagets nr. fra eudadm.dk) Der indsættes én række pr. fag Faget bidrager til følgende kompetencemål Præstationsstandard Niveau Nummer svarer til nummereringen i uddannelsesbekendtgørelsen. Faget kan bidrage til flere kompetencemål. Vejledende tid Antal Trin 1 Kosmetikerassistent Kryds indikerer, hvilket trin faget skal være gennemført på med speciale i hud- og skønhedspleje med speciale i spa- og wellnessbehandling Grundfag Psykologi 13,16 F 1 uge X X Obligatoriske uddannelsesspecifikke fag Trin Kosmetisk behandling og faglig teori 1 1,2,3,4,5,6,8,9,10,11, 12,13,14,15,16 Rutine 2.4 X 287 Anatomi og fysiologi 1 4,16 Rutine 1.2 X 290 Præparatkemi 1 6,15,16 Begynder 1 uge X 291 Grundlæggende ernæring 5,15,16 Begynder 1 uge X Stil, form og farve 13,15,16 Rutineret 1 uge X Trin Kosmetisk behandling og faglig teori 3 1,2,3,4,5,6,8,9,10,11, 12,13,14,15,16 Ekspert 2 X X Dermatologi 2 7,15,16 Rutine 1 uge X X Anatomi og fysiologi 3 4,16 Ekspert 1.4 X X 23

24 Fagnr. (fagets nr. fra eudadm.dk) Der indsættes én række pr. fag Faget bidrager til følgende kompetencemål Niveau Nummer svarer til nummereringen i uddannelsesbekendtgørelsen. Faget kan bidrage til flere kompetencemål. Præstationsstandard Sagsnr.: Q.571 Vejledende tid metikerassi- Trin 1 Kosstent Antal Kryds indikerer, hvilket trin faget skal være gennemført på med speciale i hud- og skønhedspleje med speciale i spa- og wellnessbehandling Ernæring 3 5,15,16 Avanceret 1.2 X X Kemi for kosmetiker 3 6,15,16 Avanceret 1.4 X X Afsluttende prøve 4,5,6,7,8 0.0 time X X Specialbehandling med apparatur 1,2,3,4,5,6,7,8,12,13, 14,15,16,17,18, Kemisk behandling 1,2,3,4,5,6,7,8,12,13, 14,15,16,20,21, Spa 1,2,3,4,5,6,7,8,12,13, 14,15,16,23,24,26, Fysiurgisk massage 1,2,3,4,8,12,13,14,16, 25 Trin Hud og skøn 1,2,3,4,5,6,8,9,10,11, 12,13,14,15, Spa og wellness 1,2,3,4,5,6,8,9,10,11, 12,13,14,15,16 Rutine 3 X Rutine 3 X Rutine 3 X Rutine 3 X Rutine 1.4 X Rutine 1.4 X Trin Makeup trends 1,2,3,9,13,14,15,16 Begynder 1 uge X X Ernæring for fysisk aktive 3,5 Begynder 1 uge X X Specialbehandling med apparatur 1,2,3,4,5,6,7,8,12,13, 14,15,16,17,18,19 Avanceret 2 X 24

25 Fagnr. (fagets nr. fra eudadm.dk) Der indsættes én række pr. fag Specialbehandling med apparatur Faget bidrager til følgende kompetencemål Kemisk behandling 1,2,3,4,5,6,7,8,12,13, 14,15,16,20,21, Kemisk behandling 1,2,3,4,5,6,7,8,12,13, 14,15,16,20,21, Spa 1,2,3,4,5,6,7,8,12,13, 14,15,16,23,24,26, Spa 1,2,3,4,5,6,7,8,12,13, 14,15,16,23,24,26, Fysiurgisk massage 1,2,3,4,8,12,13,14,16, Fysiurgisk massage 1,2,3,4,8,12,13,14,16, 25 Niveau Nummer svarer til nummereringen i uddannelsesbekendtgørelsen. Faget kan bidrage til flere kompetencemål. 1,2,3,4,5,6,7,8,12,13, 14,15,16,17,18,19 Præstationsstandard Sagsnr.: Q.571 Vejledende tid metikerassi- Trin 1 Kosstent Antal Kryds indikerer, hvilket trin faget skal være gennemført på med speciale i hud- og skønhedspleje med speciale i spa- og wellnessbehandling Begynder 2 X Avanceret 2 X Begynder 2 X Avanceret 2 X Begynder 2 X Avanceret 2 X Begynder 2 X Antal skole i alt

26 Sagsnr.: Q.571 Skema 4a - Fag med valgfrit højere præstationsniveau på talentsport for voksne med standardiseret hovedforløb Gælder kun for elever som har valgt speciale med hud- og skønhedspleje ** Gælder kun for elever som har valgt speciale i spa- og wellnessbehandling Der indsættes én række pr. fag Fagnr. (fagets nr. fra eudadm.dk) Præsentationsstandard for tilvalgt højere niveau Rutineret, avanceret, ekspert Vejledende tid Samme varighed som i skema 2 Navn på det fag, hvor niveauet hæves Samme navn som i skema 2 Obligatorisk præsentationsstandard Begynder, rutineret, avanceret *Specialbehandling med apparatur Ekspert 3 Specialbehandling Rutineret med apparatur *Kemisk behandling Ekspert 3 Kemisk behandling Rutineret **Spa Ekspert 3 Spa Rutineret **Fysiurgisk massage Ekspert 3 Fysiurgisk massage Rutineret 26

27 Sagsnr.: Q.571 SKEMA 5 - Eux I skemaet for denne elevtype indgår den gymnasiale fagrække for elever, der kombinerer en erhvervsuddannelse med en gymnasial eksamen, eux. I dette skema fremgår kun den gymnasiale del af eux. Dette skema skal derfor ses i sammenhæng med et af de øvrige skemaer for at få elevens samlede fagrække. Dog skal det bemærkes, at valgfag og grundfag, som indgår på lavere eller samme niveau i fagrækken på gymnasialt niveau, og fag med grundfagslignende indhold, som fremgår på de øvrige skemaer, ikke skal indgå hos en eux elev. Konkret betyder det, at følgende fag fra erhvervsuddannelsen udgår: Psykologi på F og erhvervsøkonomi F Placeringen af fagene på skoleperiode er alene vejledende for skolerne. Om eux Placering af fag på skoleperioderne: Fagligt udvalg vælger ikke at angive en vejledende placering af fagene på de enkelte skoleperioder. Valgfag: n skal som minimum udbyde følgende valgfag: organisation C eller it/kommunikation C og kemi B eller matematik B Fagnr. (fagets nr. fra eudadm.dk) Der indsættes én række pr. fag Faget bidrager til følgende kompetencemål Niveau Nummer svarer til nummereringen i uddannelsesbekendtgørelsen. Faget kan bidrage til flere kompetencemål. Præstationsstandard Vejledende tid Antal periode [x] Kryds indikerer, hvilken skoleperiode faget anbefales at være på. Eux gymnasiale fag: Obligatoriske fag (fælles fag fra eux-modellen samt fag målrettet den enkelte erhvervsuddannelse) 35,2 Dansk 1-27 A 7 Engelsk 1-27 B 5,2 Erhvervsøkonomi 13,14 C 2,8 Design 1-27 B 4,4 Afsætning 13,14 B 4 periode [x] periode [x] 27

28 Fagnr. (fagets nr. fra eudadm.dk) Valgfag Antal skole i alt Der indsættes én række pr. fag Faget bidrager til følgende kompetencemål Niveau Nummer svarer til nummereringen i uddannelsesbekendtgørelsen. Faget kan bidrage til flere kompetencemål. Præstationsstandard Vejledende tid Antal Kemi 1,6 C 2,6 Psykologi 4,5,6,7,12 B 7,2 Større skriftlig opgave uge Eksamensprojekt uge 8 Organisation C 1-27 C 3 It/kommunikation C 1-27 C 3 Kemi B 1,6 B 5 Matematik B 1-27 B 5 43,2 Sagsnr.: Q.571 periode periode [x] [x] Kryds indikerer, hvilken skoleperiode faget anbefales at være på. periode [x] 28

29 Sagsnr.: Q.571 Skema 6 Praktikuddannelsens bidrag til kompetencemålene Fagnr. (fagets nr. fra eudadm.dk) Praktikmål Der indsættes én række pr. praktikmål Aktiviteten bidrager til følgende kompetencemål Nummer svarer til nummeringen i uddannelsesbekendtgørelsen. Faget kan bidrage til flere kompetencemål Trin 1 Kosmetikerassistent Kryds indikerer hvilke trin/speciale praktikmålet skal være nået på med speciale i hudog skønhedspleje med speciale i spaog wellnessbehandling Hygiejne, arbejdsmiljø og ergonomi 1,2,3,16 X X X Ansigtsbehandlinger 4,5,6,7,8,16 X X X Kropsbehandlinger 4,5,6,7,8,16 X X X Makeup, farvning af bryn og 9,16 X X X vipper samt korrigering Manicure og pedicure 10,16 X X X Depilering 11,16 X X X Rådgivning herunder hjemmebehandling, 12,13,16 X X kurforløb samt salg Økonomi og regnskab 14,16 X X Teknologi og trends 15,15 X X Specialbehandlinger med apparatur 4,5,6,7,8,16,17,18,19 X Kemisk behandling 4,5,6,7,8,16,20,21,22 X Spa 4,5,6,7,8,16,23,24,26,27 X Fysiurgisk massage 4,5,6,7,8,16,25 X 29

30 Sagsnr.: Q.571 Begrebet elevtyper: Fagrækken for den enkelte elev afhænger af elevens baggrund. Der er oprettet nogle såkaldte elevtyper, som fortæller noget om elevens baggrund. Ved hjælp af disse elevtyper, bliver det muligt at få angivet den enkelte elevs fagrække. I oversigt 1 er angivet de elevtyper, der er oprettet i systemet. I første kolonne er angivet forkortelsen af elevtypen og i anden kolonne er der givet en uddybning af, hvad den enkelte elevtype betyder. De forskellige elevtyper kan kombineres, eksempelvis en elev under 25 år direkte fra 9. kl. (EU9) som gerne vil tage talentsporet (TAL). En række af de forskellige elevtypekombinationer kan efterfølgende grupperes, i og med en del af dem skal have samme fag på uddannelsen. I oversigt 2 er vist de forskellige kombinationer af elevtyper samt grupperingen af disse. I den sidste kolonne i oversigt 2 er angivet hvilket skema i uddannelsesordningen grupperingen hører under. Af skemaerne 1-5 i uddannelsesordningen fremgår det hvilke fag den enkelte elevtype skal have. Oversigt 1 herunder angiver, hvordan disse elevtyper kan kombineres og efterfølgende grupperes. Grupperingen afhænger som sagt af, om de skal have samme fagrække. I uddannelsesordningen har vi taget udgangspunkt i 5 fagrækker, og de er som følgende: Skema 1: EU9, EU9+ og EUV3 elever Skema 2: EUV1 og EUV2. Ved EUV1 skal praktikmål dog udelades. Skema 3: Talentspor for ungdom og voksne med tilsvarende forløb Skema 4: Talentsport for voksne Skema 5: Eux, kun den gymnasiale del Oversigt 1: Elevtyper Oversigten viser de enkelte elevtyper, samt en uddybning af disse. Elevtype Uddybning EU9 EU9+ EU9X Elever starter direkte fra 9. og 10. klasse. Grundforløbet varer et år. Elever under 25 år, der ikke kommer fra 9. eller 10. klasse, starter direkte på 2. del af grundforløbet, der har en varighed på 20. EU9 elever, der kombinerer en erhvervsuddannelse med en gymnasial eksamen 30

31 Elevtype Uddybning Sagsnr.: Q.571 EU9X+ EUV1 EUV2 EUV3 EUX MEST PREUD EU9+ elever der kombinerer en erhvervsuddannelse med en gymnasial eksamen. De starter direkte på grundforløbets 2. del. Voksen-elever der skal have et standardiseret uddannelsesforløb for voksne. Uddannelsesforløbet vil udelukkende bestå af et reduceret hovedforløb, og er således uden grundforløb og uden praktikuddannelse. Voksen-elever der skal have et standardiseret uddannelsesforløb for voksne. Uddannelsesforløbet vil bestå af grundforløbets 2. del med en varighed op til 20., samt et reduceret hovedforløb inklusiv praktikuddannelse med en maksimal varighed på 2. år. Voksen-elever, der skal have et uddannelsesforløb, der i omfang og varighed svarer til en erhvervsuddannelse for unge, dog kun med grundforløbets 2. del. Praktikuddannelsens længde vil svare til praktikperioden for de unge. EUX Ny mesterlære: 1. år af uddannelsen foregår som praktisk arbejde hos mester. Eleven skal ikke igennem det almindelige grundforløb på skole. Oplæringen hos mester eller i virksomheden erstatter grundforløbet. Produktionsskolebaseret EUD, grundforløbet erstattes helt eller delvist af grundlæggende praktisk oplæring på en produktionsskole efter modellen om ny mesterlære. Den praktiske oplæring afsluttes med en praktisk opgave, som indgår i den samlede vurdering af elevens kompetencer. Hovedforløbet gennemføres på normal vis. TAL GYM Talentspor med højniveauer i specialefag For elever med en afsluttet gymnasial uddannelse indføres standardmeritter på alle de merkantile uddannelser, så studenterne får merit for dele af grundforløbet og den studiekompetencegivende del af eux-forløbet samt for en del af praktikuddannelsen og skoleundervisningen i hovedforløbet. 31

32 Sagsnr.: Q.571 Oversigt 2: Gruppering af elevtype Oversigten viser de forskellige kombinationsmuligheder af elevtyper samt grupperingen af disse. Dvs. hvilke kombinationer har samme fagrække. Den sidste kolonne angiver hvilket skema i uddannelsesordningen grupperingen henhører til. ELEVTYPE BETEGNELSE Skema EU9 EUD lige efter 9. (10) klasse 1 EU9+ EUD ikke lige efter 9. (10) klasse 1 EU9+M EU9 + og mesterlære 1 EU9+P EU9 + og produktionsskolebaseret EUD 1 EU9M EU9 og mesterlære 1 EU9P EU9 og produktionsskolebaseret EUD 1 EUV3 Voksenelever fuldt forløb, ikke 1. del 1 EUV3M EUV3 og mesterlære 1 EUV2 Voksenelever standardiseret forløb, ikke 1. del 2 EUV2M EUV2 og mesterlære 2 EUV1 Voksenelever uden grundforløb og praktik 2 Herudover kommer fag med højere præstationsniveau som fremgå af henholdsvis 1a og 2a. Praktikmålene fremgår af skema 4. 32

Uddannelsesordning for uddannelsen til Kosmetiker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Kosmetiker Uddannelsesordning for uddannelsen til Kosmetiker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august. 2015 Udstedt af det faglige udvalg for Kosmetikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 157 af 17. februar 2015

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Film- og tv-produktionstekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Film- og tv-produktionstekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for i henhold til bekendtgørelse nr. 232 af 8. marts 2016 om uddannelsen til. 2. Der er pr. 1.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til [uddannelsens

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Kosmetiker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Kosmetiker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. juli 2012 Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for kosmetiker uddannelsen i henhold til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Metalsmed

Uddannelsesordning for uddannelsen til Metalsmed Udkast 13.03.15 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Metalsmed Udstedt af det faglige udvalg for metalsmed i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for Landbrugsuddannelsen

Uddannelsesordning for Landbrugsuddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Uddannelsesordning for Landbrugsuddannelsen Udstedt af Jordbrugets Uddannelser og Udvalget for landbrugets lederuddannelse i henhold til bekendtgørelse nr. 249 af

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Sikkerhedsvagt

Uddannelsesordning for uddannelsen til Sikkerhedsvagt 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015. Uddannelsesordning for uddannelsen til Sikkerhedsvagt Udstedt af det faglige udvalg for Vagt- og Sikkerhedsservice i henhold til bekendtgørelse nr. 297 af 24.03.2015

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gartner

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gartner 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Uddannelsesordning for uddannelsen til Gartner Udstedt af Jordbrugets Uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 235 af 8. marts 2016 om uddannelsen til Gartner.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Kosmetiker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Kosmetiker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 2. april 2008 Kosmetiker Udstedt af det faglige udvalg for kosmetiker-uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 136 af 28.02.2008 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for skibsmontøruddannelsen

Uddannelsesordning for skibsmontøruddannelsen Uddannelsesordning for skibsmontøruddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2016 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg for skibsmontøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 1640 af 15. december

Læs mere

Uddannelsesordning Kosmetiker. Elevtypesamling: Ungdom og EUV3. Frisørfagets Fællesudvalg

Uddannelsesordning Kosmetiker. Elevtypesamling: Ungdom og EUV3. Frisørfagets Fællesudvalg Side 1 af 79 Elevtypesamling: Ungdom og EUV3 Fag fælles for hovedforløb Fagene samt praktikmålene er fælles for trin 1 kosmetikerassistent samt trin 2 hud- og skønhedsplejer og spa-og wellnessbehandler.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til FRISØR

Uddannelsesordning for uddannelsen til FRISØR Uddannelsesordning for uddannelsen til 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for frisørfaget i henhold til bekendtgørelse nr. 157 af 17. februar 2015 om uddannelsen til Frisør

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist Uddannelsesordning for uddannelsen til 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015. Udstedt af det faglige udvalg for receptionist i henhold til bekendtgørelse nr. 432 af 13. april 2015 om uddannelsen til receptionist.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Laboratorietandtekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Laboratorietandtekniker Sagsnr.: 060.09S.541 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. juli 2017 Uddannelsesordning for uddannelsen til Laboratorietandtekniker Udstedt af det faglige udvalg for tandteknik i henhold til bekendtgørelse nr. 247

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Industrislagter

Uddannelsesordning for uddannelsen til Industrislagter 1. Ikrafttrædelsesdato: [15. juli 2015] Uddannelsesordning for uddannelsen til Industrislagter Udstedt af Slagterfagets Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til industrislagter

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. til laboratorietandtekniker.

Uddannelsesordning for uddannelsen til. til laboratorietandtekniker. 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Laboratorietandtekniker Udstedt af det faglige udvalg for tandteknik i henhold til bekendtgørelse nr. 495 af 22/04/2015 om

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frisør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frisør Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 2. april 2008 Frisør Udstedt af det faglige udvalg for frisøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 136 af 28.2.2008 om uddannelserne i den

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til mejerist

Uddannelsesordning for uddannelsen til mejerist 4.2 1. Uddannelsesordning for uddannelsen til mejerist 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for mejeristuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for togklargøringsuddannelsen

Uddannelsesordning for togklargøringsuddannelsen Uddannelsesordning for togklargøringsuddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. juli 2017 Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 362 af 07/04/2017 om togklargøringsuddannelsen.

Læs mere

Trin 2 Serviceassistent

Trin 2 Serviceassistent 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. juli 2017 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for serviceassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 334 af 6.4. 2017 om erhvervsuddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Tagdækker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Tagdækker Uddannelsesordning for uddannelsen til Tagdækker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Udstedt af det faglige udvalg for Struktør-, Brolægger- og Tagdækkerfaget i henhold til bekendtgørelse nr. 272 af

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom . Ikrafttrædelsesdato: 5. juli 07 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 774 af. december 06 om uddannelsen til gastronom.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til FRISØR

Uddannelsesordning for uddannelsen til FRISØR Sagsnr.: 060.09S.541 1. Ikrafttrædelsesdato: 24. august 2016 Uddannelsesordning for uddannelsen til FRISØR Udstedt af det faglige udvalg for frisørfaget i henhold til bekendtgørelse nr. 1077 af 8. juli

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer Udstedt af det faglige udvalg for Teknisk designer i henhold til bekendtgørelse nr. 273 af 15/03/2016 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for Teknisk Isolatør

Uddannelsesordning for Teknisk Isolatør 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2017 Uddannelsesordning for Teknisk Isolatør Udstedt af det faglige udvalg for Isoleringsfaget i henhold til bekendtgørelse nr. 274 af 15. marts 2016 om uddannelsen til

Læs mere

Trin 1: Turistbuschauffør

Trin 1: Turistbuschauffør Uddannelsesordning for uddannelsen til Turistbuschauffør 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Udstedt af det faglige udvalg for Transporterhvervets uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 288 af

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til tjener

Uddannelsesordning for uddannelsen til tjener Uddannelsesordning for uddannelsen til tjener 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for tjener i henhold til bekendtgørelse nr. 434 af 13. april 2015 om uddannelsen til tjener.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Havn og terminal

Uddannelsesordning for uddannelsen til Havn og terminal 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Havn og terminal Udstedt af det faglige udvalg for havne- og terminaluddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 363 af 27/03/2015

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til elektronikoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til elektronikoperatør Uddannelsesordning for uddannelsen til elektronikoperatør 1. Ikrafttrædelsesdato: [15. juni 2015] Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gourmetslagter

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gourmetslagter 1. Ikrafttrædelsesdato: 1.juli 2017 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af Slagterets Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 342 af 06/04/2017 om uddannelsen til gourmetslagter. Skolen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til CNC Tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til CNC Tekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til CNC Tekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til [uddannelsens

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til kosmetiker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til kosmetiker BEK nr 290 af 23/03/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 25. juni 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.66T.541 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1637

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Udstedt af det faglige udvalg for Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x]

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Buschauffør i kollektiv trafik

Uddannelsesordning for uddannelsen til Buschauffør i kollektiv trafik Uddannelsesordning for uddannelsen til Buschauffør i kollektiv trafik 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Udstedt af det faglige udvalg for Transporterhvervets Uddannelser i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015. Udstedt af det faglige udvalg for gastronom i henhold til bekendtgørelse nr. 441 af 13. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Redder

Uddannelsesordning for uddannelsen til Redder Uddannelsesordning for uddannelsen til Redder 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser som det faglige udvalg for redderuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Serviceassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til Serviceassistent 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for serviceassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 294 af 23.3. 2015 om erhvervsuddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker Udstedt af det faglige udvalg for ejendomsservice i henhold til bekendtgørelse nr. 296 af /03/2015

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. til guld- og sølvsmed.

Uddannelsesordning for uddannelsen til. til guld- og sølvsmed. Udkast 13.03.15 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Guld- og sølvsmed Udstedt af det faglige udvalg for Guld- og sølvsmed i henhold til bekendtgørelse nr. [x]

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Finmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Finmekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Finmekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til [uddannelsens

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til kosmetiker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til kosmetiker BEK nr 246 af 09/03/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 4. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Styrelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Havn og terminal

Uddannelsesordning for uddannelsen til Havn og terminal 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. juli 2017 Uddannelsesordning for uddannelsen til Havn og terminal Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser som det faglige udvalg for havne- og terminaluddannelsen i henhold

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. til turistbuschauffør.

Uddannelsesordning for uddannelsen til. til turistbuschauffør. Sagsnr.: 060.09S.541 Uddannelsesordning for uddannelsen til 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august. 2015 Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 505 af 24/04/2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til autolakerer

Uddannelsesordning for uddannelsen til autolakerer Uddannelsesordning for uddannelsen til autolakerer 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Udstedt af Malerfagets faglige Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 208 af 8. marts 2016 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for modelsnedkeruddannelsen

Uddannelsesordning for modelsnedkeruddannelsen Uddannelsesordning for modelsnedkeruddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse BEK nr. 337 af 27/03/2015 om uddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for Metalindustriens Uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 328 af 27/03/2015 om uddannelsen

Læs mere

Censorvejledning for kosmetikeruddannelsen Indhold

Censorvejledning for kosmetikeruddannelsen Indhold Indhold Hvor står reglerne... 2 Bekendtgørelsen om uddannelsen til kosmetiker... 2 Bekendtgørelse om prøver og eksamen i grundlæggende erhvervsrettede uddannelser... 4 Bekendtgørelse om karakterskala og

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frisør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frisør Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. juli 2012 Frisør Udstedt af det faglige udvalg for frisøruddannelsen i henhold til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teater-, Udstillings- og Eventtekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teater-, Udstillings- og Eventtekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Teater-, Udstillings- og 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2016 Udstedt af det faglige udvalg for teater-, udstillings- og eventteknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til boligmontering

Uddannelsesordning for uddannelsen til boligmontering Sagsnr.: 060.09S.541 Uddannelsesordning for uddannelsen til boligmontering 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08. 2015 Udstedt af det faglige udvalg for Bolig og Ortopædi i henhold til bekendtgørelse nr. 316 af

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Fotograf

Uddannelsesordning for uddannelsen til Fotograf Udkast 16.03.15 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Fotograf Udstedt af det faglige udvalg for Fotografuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato]

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til bygningsmaler

Uddannelsesordning for uddannelsen til bygningsmaler Uddannelsesordning for uddannelsen til bygningsmaler. Ikrafttrædelsesdato:. august 05 Udstedt af Malerfagets faglige Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 350 af. april 05 om uddannelsen til bygningsmaler..

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronikoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronikoperatør 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronikoperatør Udstedt af det faglige udvalg for elektronikoperatør uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 556 af

Læs mere

Uddannelsesordning for karrosseriuddannelsen

Uddannelsesordning for karrosseriuddannelsen Uddannelsesordning for karrosseriuddannelsen Indhold 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.07.2016... 1 2. Der er pr. 01.07.2016 sket følgende ændringer:... 1 3. Uddannelsens formål og opdeling... 1 4. Elevtyper...

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Personvognsmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Personvognsmekaniker Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2016 Uddannelsesordning for uddannelsen til Personvognsmekaniker Udstedt af det faglige udvalg for personvognsmekanikeruddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Udstedt af det faglige udvalg for Metalindustriens Uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 326 af 26/03/2015

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværker Udstedt af det Faglige Udvalg for Beklædning i henhold til bekendtgørelse nr. 497 af /04/015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for skibsmontøruddannelsen

Uddannelsesordning for skibsmontøruddannelsen Uddannelsesordning for skibsmontøruddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg for skibsmontøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 157 af 17. februar

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedt af det faglige udvalg for grafisk teknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 378 af 8. april

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Redder

Uddannelsesordning for uddannelsen til Redder 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Uddannelsesordning for uddannelsen til Redder Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser som det faglige udvalg for redderuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen elektronik og svagstrøm

Uddannelsesordning for uddannelsen elektronik og svagstrøm praktik 0 uger praktik 0 uger praktik 0 uger praktik 0 uger praktik 5 uger 5 uger 0 uger 0 uger 0 uger 0 uger 0 uger 0 uger 0 uger 0 uger 0 uger Uddannelsesordning for uddannelsen elektronik og svagstrøm

Læs mere

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen Uddannelsesordning for digital media uddannelsen Kommenterede [ED1]: Hed tidligere: Uddannelsesordning for uddannelsen inden for Digital media 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af det faglige

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til kranfører

Uddannelsesordning for uddannelsen til kranfører Uddannelsesordning for uddannelsen til kranfører 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 467 af 16/04/2015 om erhvervsuddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Skibsmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Skibsmekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for Maritime Metaluddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 493 af 22. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Forsyningsoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Forsyningsoperatør 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for forsyningsoperatøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 487 af 21. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Stenhugger

Uddannelsesordning for uddannelsen til Stenhugger 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Uddannelsesordning for uddannelsen til Stenhugger Udstedt af det faglige udvalg for murer, stenhugger og stukkaturfaget i henhold til bekendtgørelse nr. 285 af 15.03.2016

Læs mere

Uddannelsesordning for cykel- og motorcykeluddannelsen

Uddannelsesordning for cykel- og motorcykeluddannelsen Uddannelsesordning for cykel- og motorcykeluddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg for cykel- og motorcykeluddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen Uddannelsesordning for digital media uddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 470 af 16. april 2015 om digital

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Fitnessinstruktør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Fitnessinstruktør 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af Det faglige Udvalg for Uddannelser inden for Oplevelsesområdet i henhold til bekendtgørelse nr. xxx om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen Lager og terminal

Uddannelsesordning for uddannelsen Lager og terminal 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen Lager og terminal Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser som det faglige udvalg for lager- og terminaluddannelsen i henhold

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist Udstedelsesdato: Juni 2013 Udstedt af Det faglige Udvalg for Receptionistuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. til buschauffør i kollektiv trafik.

Uddannelsesordning for uddannelsen til. til buschauffør i kollektiv trafik. Sagsnr.: 060.09S.541 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august. 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Buschauffør i kollektiv trafik Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Receptionist

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Receptionist Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 9. juni 2011 Receptionist Udstedt af Det faglige Udvalg for Receptionistuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april 2009 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Skorstensfejer

Uddannelsesordning for uddannelsen til Skorstensfejer 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af fagets faglige udvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 339 af 1 april 2015 om uddannelsen til skorstensfejer. 2.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 557 af 28. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. ortopædist

Uddannelsesordning for uddannelsen til. ortopædist Uddannelsesordning for uddannelsen til ortopædist 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08. 2015 Udstedt af Det faglige udvalg for Bolig og ortopædi i henhold til bekendtgørelse nr. 433 af 13.april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatøruddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatøruddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatøruddannelsen Udstedt af det faglige udvalg for vindmølleoperatøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. [x]

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Automatik og proces

Uddannelsesordning for uddannelsen til Automatik og proces Uddannelsesordning for uddannelsen til Automatik og proces 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. juli 2017 Udstedt af det faglige udvalg for Metalindustriens uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 215 af 9/03/2016

Læs mere

UDDANNELSESAFTALER ELEVTYPER, UDDANNELSESAFTALER, OPTAGELSE OG KOMPETENCEVURDERING

UDDANNELSESAFTALER ELEVTYPER, UDDANNELSESAFTALER, OPTAGELSE OG KOMPETENCEVURDERING UDDANNELSESAFTALER ELEVTYPER, UDDANNELSESAFTALER, OPTAGELSE OG KOMPETENCEVURDERING UDDANNELSES- BEKENDTGØRELSEN OG -ORDNINGEN De faglige udvalg er i fuld gang med at udarbejde uddannelsesordninger og uddannelsesbekendtgørelser

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Automatik og proces

Uddannelsesordning for uddannelsen til Automatik og proces Uddannelsesordning for uddannelsen til Automatik og proces 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. 489 af 21/04/2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til byggemontagetekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til byggemontagetekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Uddannelsesordning for uddannelsen til byggemontagetekniker Udstedt af det faglige udvalg for Træfagenes Byggeuddannelse i henhold til bekendtgørelse nr. 212 af 8.3.2016

Læs mere

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen Uddannelsesordning for digital media uddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 470 af 16. april 2015 om digital

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til lastvognsmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til lastvognsmekaniker Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Sagsnr.: 060.09S.541 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til lastvognsmekaniker Udstedt af Metalindustriens

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen maritime håndværksfag

Uddannelsesordning for uddannelsen maritime håndværksfag Uddannelsesordning for uddannelsen maritime håndværksfag 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold bekendtgørelse nr. BEK nr. 329 af 27/03/2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til plastmager

Uddannelsesordning for uddannelsen til plastmager Uddannelsesordning for uddannelsen til plastmager Indhold 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016... 2 2. Ændringer... 2 3. Uddannelsens formål og struktur... 3 4. Elevtyper... 4 5. Tilrettelæggelse af skoleundervisningen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Lager og terminal

Uddannelsesordning for uddannelsen til Lager og terminal Sagsnr.: 060.09S.541 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. juli 2017 Uddannelsesordning for uddannelsen til Lager terminal Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser som det faglige udvalg for lager- terminaluddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør Sagsnr.: 060.09S.541 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 436 af 13/04/2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Udstedelsesdato: Juni 2013 Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Frontline radio-tv-supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til Frontline radio-tv-supporter 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Frontline radio-tv-supporter Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 391 af 9. april

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til boligmontering

Uddannelsesordning for uddannelsen til boligmontering Uddannelsesordning for uddannelsen til boligmontering 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Udstedt af det faglige udvalg for Bolig og Ortopædi i henhold til bekendtgørelse nr. 210 af 8. marts 2016 om

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker

Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker Udstedt af det faglige udvalg for mediegrafikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 462 af 14. april

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Hotel- og fritidsassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Hotel- og fritidsassistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 8. juni 2009 Hotel- og fritidsassistent Udstedt af Det faglige Udvalg for Hotel- og fritidsassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Eventkoordinator

Uddannelsesordning for uddannelsen til Eventkoordinator 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Eventkoordinator Udstedt af det faglige udvalg for Uddannelser inden for Oplevelsesområdet i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Udstedelsesdato: 21. maj 2008 Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 150 af 4. marts 2008 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Udstedelsesdato: Februar 2014 Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for film- og tv-produktionsuddannelsen

Uddannelsesordning for film- og tv-produktionsuddannelsen Uddannelsesordning for film- og tv-produktionsuddannelsen Udstedelsesdato: 15/7 011 Udstedt af det faglige udvalg for Film og tv produktionsuddannelsen bekendtgørelse nr.157 af 3/ 011 uddannelserne i indgangen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedelsesdato: den 15. juli 2013 Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedt af det faglige udvalg for grafisk teknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 371 af 15/04/2013

Læs mere