TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé København SV. Att. TV 2 Jura. Klage over tekst-tv reklame for Fotovogn vist på TV 2 s tekst-tv side 751.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. TV 2 Jura. Klage over tekst-tv reklame for Fotovogn vist på TV 2 s tekst-tv side 751."

Transkript

1 TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé København SV Att. TV 2 Jura RADIO- OG TV-NÆVNET 8. november 2011 Sagsnr Maria Magelund Madsen Fuldmægtig, cand.jur. Direkte tlf Klage over tekst-tv reklame for Fotovogn vist på TV 2 s tekst-tv side 751 Klage Paul Prietzel har ved af 27. april 2011 indgivet en klage til Kulturministeriet over en tekst-tv reklame for Fotovogn, som er blevet vist på TV 2 s tekst-tv side 751 senest den 6. maj Klagen er videresendt fra Kulturministeriet til Radio- og tv-nævnet den 3. maj Klager anfører følgende: Foranlediget af den beskrevne teksttv-side 751 må det være relevant at spørge, om regeringen finder det i orden, at en delvist offentligt finansieret tvkanal medvirker og opfordrer til dødskørselsskabende aktiviteter? Jeg finder det dybt forargeligt og galimatis. Forhåbentlig reagerer regeringen hurtigt på ulovlighederne. Beskrivelse TV 2 Danmark A/S har som bilag til høringssvar af 1. juni 2011 tilsendt Radio- og tv-nævnet en udskrift af tekst-tv side 751, som er blevet vist den 6. maj 2011 på TV 2 s tekst-tv sider. Reklamen for Fotovogn lyder som følger: Alt for mange kører for stærkt. Og det er først, når man står med bøden i hånden eller klippet i kortet, at der fremover bliver lettet på speederen på

2 - 2 - de farlige steder. Nu kan du få besked på mobilen om, hvor der er set fotofælder og fartkontrol i dit område, som en hjælp til at huske at holde farten og undgå bøder og klip! Tilmeld dig ved at skrive FOTO til 1231 Sådan fungerer det Du får straks en sms retur med et kodeord og link. Det kan du bruge til at udvælge det område, du oftest kører i, så du får relevante beskeder for netop din kørsel og du kan tilmed vælge et tidsinterval, så du eksempelvis kun får beskeder om morgenen eller hele dagen, hvis du kører meget. Det koster 4 kr./sms. Del dine oplysninger med andre Du kan også selv sende rapporter ind og dele oplysningen med andre, hvis du ser en færdselskontrol, lasermåling, fotovogn, selekontrol, trafikuheld eller lign. Det koster alm. trafiktakst at sende en sms ind, og som tak får du 1 gratis sms på din konto for at anmelde. Desuden har vi faste aftaler med bl.a. taxavognmænd og andre, som dagligt opholder sig meget på vejene i Danmark. Det kan spare dig for mange ærgrelser og penge. Og i sidste ende liv på vejene. God tur! Herudover indeholder reklamen en række praktiske oplysninger omkring til- og afmelding, takster, annoncøroplysninger m.v. Høring TV 2 TV 2 DANMARK A/S har i udtalelse af 1. juni 2011 anført følgende til Paul Prietzels klage: Radio- og tv-nævnet har anmodet TV 2 DANMARK A/S om en udtalelse vedrørende lovligheden af reklame bragt på TV 2 s tekst-tv side 751. Anledningen er en klage til Nævnet fra Paul Prietzel, som mener, at reklamen opfordrer til dødskørselsskabende aktiviteter.

3 - 3 - Reklamen for Fotovogn indeholder følgende præsentation af servicen: Alt for mange kører alt for stærkt. Og det er først, når man står med bøden i hånden eller klippet i kortet, at der fremover bliver lettet på speederen på de farlige steder. Nu kan du få besked på mobilen om, hvor der er set fotofælder og fartkontrol i dit område, som en hjælp til at huske at holde farten og undgå bøder og klip Det kan spare dig for mange ærgrelser og penge. Og i sidste ende liv på vejene. TV 2 DANMARK A/S har opfattet reklamen som en præsentation af en service, der tilbyder brugerne at få tilsendt en SMS med oplysninger om igangværende færdselskontroller, fotovogne, trafikuheld eller lignende. Vi har ved vurderingen af reklamen lagt vægt på, at den ikke indeholder formuleringer, der på nogen måde kan siges at opfordre til farlige eller uansvarlige handlinger eller til kørsel i strid med hensynet til sikkerheden i trafikken. Det anføres derimod specifikt i reklamen, at servicen skal ses som en hjælp til at huske at sænke farten for at undgå fartbøder, klip i kørekortet og i sidste ende tab af liv i trafikken. Det kan i den forbindelse nævnes, at rigspolitiets færdselsafdeling tidligere har udtalt sig positivt om en lignende sms-service, idet formålet med politiets fotovogne og trafikkontrol ikke er at udskrive mange bøder, men derimod at få bilisterne til at sænke farten (jf. Bilag 1). Da reklamen således omhandler en fuldt lovlig service og da reklamen hverken direkte eller indirekte kan siges at opfordre til brud på færdselsreglerne eller til uansvarlig adfærd i trafikken, er det vores vurdering, at reklamen ikke strider mod Reklamebekendtgørelsen. Razzia.dk & Fotovogn.dk Razzia.dk & Fotovogn.dk har ved brev af 5. juni 2011 anført følgende: Tjenesten er en SMS-klub, hvor medlemmer ønsker at advare hinanden og huske på at holde farten. Tjenesten har desuden en stor præventiv effekt og giver opmærksomhed på fart generelt.

4 - 4 - Tjenesten strider ikke i mod dansk lovgivning, så derfor ser vi ingen årsag til, at servicen bør fjernes. Radio- og tv-nævnets vurdering Radio- og tv-nævnet har i henhold til 44, stk. 1, nr. 2, i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 477 af 6. maj 2010, som ændret ved lovbekendtgørelse 1360 af 8. december 2010, på sit møde den 31. oktober 2011 behandlet sagen og skal udtale: Paul Prietzel har den 27. april 2011 klaget til Radio- og tv-nævnet med anbringende om, at tekst-tv reklamen for Fotovogn tilskynder til adfærd i strid med hensynet til sikkerheden i trafikken, og Paul Prietzel mener dermed, at reklamen er ulovlig. I henhold til 8, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 338 af 16. maj 2011 om reklamer og sponsorering m.v. af programmer i radio, fjernsyn og on-demand audiovisuelle medietjenester samt indgåelse af partnerskaber, skal reklame i radio og fjernsyn være lovlig, sømmelig, hæderlig og sandfærdig og være udformet med behørig social ansvarsfølelse. Det følger endvidere af bekendtgørelsens 10, stk. 3, at reklamer ikke må tilskynde til adfærd i strid med hensynet til sikkerheden i hjemmet, på arbejdspladsen eller i trafikken, eller til farlig, uansvarlig, sundhedsskadelig eller miljøskadelig adfærd i øvrigt. Radio- og tv-nævnet skal indledningsvist bemærke, at Nævnet i sin afgørelse af 5. januar 2003 vedrørende en reklame for Ikano Finans sendt på TV 2, tog stilling til en reklame, der indeholdt farlig adfærd i trafikken. Nævnet lagde i afgørelsen blandt andet vægt på, at det forhold, at der i reklamen blev vist en farlig situation, ikke nødvendigvis var ensbetydende med en tilskyndelse til samme adfærd, og Nævnet fandt derfor ikke, at reklamen var i strid med bekendtgørelsens 10, stk. 3. Derimod fandt Nævnet, at reklamen var i strid med bekendtgørelsens 18, hvorefter mindreårige ikke uden grund må vises i farlige situationer. Endvidere bemærkes, at Nævnet i sin afgørelse af 28. januar 2009 vedrørende en reklame for VW Scirocco sendt på TV 2, tillige tog stilling til en reklame, der indeholdt farlig adfærd i trafikken. I overensstemmelse med ovennævnte afgørelse, lagde Nævnet også her vægt på, at det forhold, at der i reklamen blev vist en bil, der kunne opfattes som kørende for stærkt, ikke var ensbetydende med en tilskyndelse til at udvise samme adfærd.

5 - 5 - Nævnet fandt derfor ikke, at reklamen kunne betragtes som egnet til at opfordre bilister til for hurtig eller farlig kørestil, og Nævnet fandt derfor ikke, at reklamen var i strid med bekendtgørelsens 8, stk. 1, og 10, stk. 3. I modsætning til de ovennævnte afgørelser, er reklamen i nærværende sag en tekst-tv reklame, og den indeholder derfor ingen billedmæssige eller lydmæssige elementer eller virkemidler. Reklamen oplyser på skriftlig vis om en SMS-service, som giver bilister oplysninger i forhold til deres kørsel, og reklamens budskab er, at den derved gør det muligt for bilister at undgå bøder, klip i kørekortet og som eftertanke i sidste ende tab af menneskeliv. Spørgsmålet i nærværende sag er, om reklamen er i strid med kravet om udformning af reklamer med behørig social ansvarsfølelse og forbuddet mod tilskyndelse til farlig adfærd i trafikken. Nævnet anerkender, at reklamen kan virke umoralsk og provokerende, idet den kan efterlade et indtryk af en SMS-service, der hovedsageligt har til formål at advare bilister om, i hvilke områder, der er igangværende færdselskontroller, og hvor der dermed ikke kan køres for hurtigt. Dette henset til, at reklamen blandt andet opfordrer til, at oplysninger i trafikken såsom færdselskontrol, lasermåling, fotovogne, selekontrol, trafikuheld eller lignende kan deles bilisterne imellem, ligesom reklamen især fremhæver, at SMS-servicen kan spare bilisterne for bøder og klip og dermed for ærgrelse og penge. Det er således først til sidst i reklamen, at det fremgår, at SMSservicen i sidste ende kan redde liv på vejene. Reklamen informerer dog om, at servicen kan redde liv på vejene, ligesom reklamen videregiver oplysninger om en SMS-service, der generelt set må anses for at have en præventiv effekt, idet den får bilisterne til at være opmærksomme på farten og dermed sænke hastigheden. På denne baggrund er det Nævnets opfattelse, at reklamen ikke er udformet i strid med kravet om, at reklamer skal være udformet med behørig social ansvarsfølelse. Ligeledes er det Nævnets vurdering, at det forhold, at reklamen oplyser om en SMS-service, der blandt andet kan opfattes som en advarsel mod områder med færdselskontrol, ikke kan anses for at være ensbetydende med en tilskyndelse til at køre for hurtigt eller en på anden måde udvise farlig adfærd i trafikken. Samlet set er det derfor Radio- og tv-nævnets opfattelse, at reklamen ikke indeholder formuleringer eller udsagn, der tilskynder til en farlig adfærd i strid med hensynet til sikkerheden i trafikken.

6 - 6 - På denne baggrund har Radio- og tv-nævnet på sit møde den 31. oktober 2011 truffet følgende AFGØRELSE: Tekst-tv reklamen for Fotovogn, vist på TV 2 den 6. maj 2011, er ikke i strid med 8, stk. 1 og 10, stk. 3, i bekendtgørelse nr. 338 af 16. maj 2011 om reklamer og sponsorering m.v. af programmer i radio, fjernsyn og on-demand audiovisuelle medietjenester samt indgåelse af partnerskaber. Christian Scherfig formand / Maria Magelund Madsen nævnssekretær Kopi til: Klager, Paul Prietzel

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att.: Reklamejura. Klage over tv-reklame for Totempo "Appelsinkanon" vist på TV 2

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att.: Reklamejura. Klage over tv-reklame for Totempo Appelsinkanon vist på TV 2 TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: Reklamejura Radio- og tv-nævnet 3. september 2008 Sagsnr:2008-0125 Birgitte Durhuus Nielsen Fuldmægtig bdn@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.:3373

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over tv-reklame for Waoo! sendt på TV 2

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over tv-reklame for Waoo! sendt på TV 2 TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV Att.: TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 2. juli 2012 Sagsnr: 2012-008980 Maria Magelund Madsen Fuldmægtig, cand. jur. mma@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.:

Læs mere

TV 2 SPORT A/S Jenagade 22 2300 København S. Klage over produktplacering i NFL-programmer sendt på TV 2 SPORT

TV 2 SPORT A/S Jenagade 22 2300 København S. Klage over produktplacering i NFL-programmer sendt på TV 2 SPORT TV 2 SPORT A/S Jenagade 22 2300 København S Radio- og tv-nævnet 2. juli 2012 Sagsnr: 2012-000227 Maria Magelund Madsen Fuldmægtig, cand.jur. mma@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 3373 3335 Klage over produktplacering

Læs mere

SBS Radio H.C. Andersens Boulevard 1 1553 København V. Att.: Anne Schyum. Klage over reklamer for 3F sendt på NOVA fm og på Radio 100

SBS Radio H.C. Andersens Boulevard 1 1553 København V. Att.: Anne Schyum. Klage over reklamer for 3F sendt på NOVA fm og på Radio 100 SBS Radio H.C. Andersens Boulevard 1 1553 København V Att.: Anne Schyum Radio- og tv-nævnet 21. marts 2013 Sagsnr: 2012-017748 Henrik Bang Nielsen Chefkonsulent, cand.jur. hbn@kulturstyrelsen.dk Direkte

Læs mere

30. oktober 2014. TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Klage over tv-reklame for Kræftens Bekæmpelse

30. oktober 2014. TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Klage over tv-reklame for Kræftens Bekæmpelse 30. oktober 2014 TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Radio- og tv-nævnet Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Att.: TV 2 Jura Klage

Læs mere

TV 2 Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup. København den 2. oktober 2006. Klage over tv-reklame for Fair Forsikring sendt på TV 2/Danmark

TV 2 Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup. København den 2. oktober 2006. Klage over tv-reklame for Fair Forsikring sendt på TV 2/Danmark RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2 Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup København den 2. oktober 2006 Klage over tv-reklame for Fair Forsikring sendt på TV 2/Danmark Lise Broe har ved mail af 21. august 2006 indgivet

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att. DR Jura, Politik og Strategi

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att. DR Jura, Politik og Strategi DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att. DR Jura, Politik og Strategi Radio- og tv-nævnet 3. september 2012 Sagsnr: 2012-007952 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand. jur. ucc@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over kønsdiskriminerende reklame for Fitness World vist på TV 2

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over kønsdiskriminerende reklame for Fitness World vist på TV 2 TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 25. februar 2014 Sagsnr. 2014-001065 Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk Direkte

Læs mere

28. januar 2015. DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi

28. januar 2015. DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi 28. januar 2015 DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Radio- og tv-nævnet Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Att.: DR Jura, Politik og

Læs mere

TV 2/DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: Reklamejura. København den 7. juni 2007

TV 2/DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: Reklamejura. København den 7. juni 2007 RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2/DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: Reklamejura København den 7. juni 2007 Klage over tv-reklame for hjemmesiden www.stophepatitis.dk indrykket af GlaxoSmithKline

Læs mere

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: Juridisk Politisk Sekretariat

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: Juridisk Politisk Sekretariat DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: Juridisk Politisk Sekretariat RADIO- OG TV-NÆVNET Radio og TV 7. december 2011 Sagsnr: 2011-010742 Maria Magelund Madsen Fuldmægtig, cand.jur. mma@bibliotekogmedier.dk

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att. DR Jura, Politik og Strategi

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att. DR Jura, Politik og Strategi DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att. DR Jura, Politik og Strategi Radio- og tv-nævnet 31. januar 2012 Sagsnr: 2011-014198 Maria Magelund Madsen Fuldmægtig, cand. jur. mma@bibliotekogmedier.dk

Læs mere

SBS Radio A/S / Radio NOVA A/S Magstræde 10 1204 København K. Samt. FM6 A/S (Pop FM)

SBS Radio A/S / Radio NOVA A/S Magstræde 10 1204 København K. Samt. FM6 A/S (Pop FM) SBS Radio A/S / Radio NOVA A/S Magstræde 10 1204 København K Samt FM6 A/S (Pop FM) RADIO- OG TV-NÆVNET Radio og TV 1. juli 2011 Sagsnr: 2011-000881 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand. jur. ucc@bibliotekogmedier.dk

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. Reklamejura. Klager over skjult reklame for Danske Spil A/S under sportskampe sendt på TV 2

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. Reklamejura. Klager over skjult reklame for Danske Spil A/S under sportskampe sendt på TV 2 TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att. Reklamejura RADIO- OG TV-NÆVNET Mediesekretariatet 27. august 2009 Sagsnr: - 2009-006663 - 2009-003384 - 2009-012046 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig,

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. TV 2 Jura. Klage over skjult reklame for Cocio i Go morgen Danmark sendt på TV 2

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. TV 2 Jura. Klage over skjult reklame for Cocio i Go morgen Danmark sendt på TV 2 TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att. TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 1. oktober 2012 Sagsnr: 2012-009024 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand. jur. ucc@kulturstyrelsen.dk Direkte

Læs mere

Digital Broadcast ApS c/o Mediehuset København Reventlowsgade 14, 3. 1651 København V

Digital Broadcast ApS c/o Mediehuset København Reventlowsgade 14, 3. 1651 København V Digital Broadcast ApS c/o Mediehuset København Reventlowsgade 14, 3. 1651 København V RADIO- OG TV-NÆVNET 8. november 2011 Sagsnr: 2010-004537 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@bibliotekogmedier.dk

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura Politik Strategi. Klage over skjult reklame for Cult i programmet Cultpigerne

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura Politik Strategi. Klage over skjult reklame for Cult i programmet Cultpigerne DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura Politik Strategi Radio- og tv-nævnet 22. august 2013 Sagsnr: 2013-007734 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

29. august 2014. DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi

29. august 2014. DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi 29. august 2014 DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Radio- og tv-nævnet Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 33 73 33 51 Att.: DR Jura, Politik og

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi. Klage over skjult reklame for Danske Spil på DR s tekst-tv

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi. Klage over skjult reklame for Danske Spil på DR s tekst-tv DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura, Politik og Strategi Radio- og tv-nævnet 19. december 2013 Sagsnr.: 2013-013880 Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand. jur. lna@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att. DR Jura, Politik og Strategi

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att. DR Jura, Politik og Strategi DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att. DR Jura, Politik og Strategi Radio- og tv-nævnet 12. juni 2012 Sagsnr: 2012-006222 Maria Magelund Madsen Fuldmægtig, cand. jur. mma@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. TV 2 Jura. Klage over ny version af tv-reklame for Hurup Møbelfabrik A/S vist på TV 2

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. TV 2 Jura. Klage over ny version af tv-reklame for Hurup Møbelfabrik A/S vist på TV 2 TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att. TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 6. februar 2012 Sagsnr. 2009-003987 Rasmus Pleidrup Fuldmægtig, cand.jur. rpl@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.: 33

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over reklame for Zendium sendt på TV 2

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over reklame for Zendium sendt på TV 2 TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 2. maj 2013 Sagsnr: 2012-007136 Kaspar D. Lindhardt Chefkonsulent kdl@kulturstyrelsen.dk Klage over reklame for Zendium

Læs mere

TV 2 Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup. København den 4. juli 2006

TV 2 Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup. København den 4. juli 2006 RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2 Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup København den 4. juli 2006 Klage over tv-reklamen Hovedpine for Interflora Danmark A/S udsendt på TV 2 DANMARK A/S Hanne Elgaard har ved

Læs mere

TV 2/DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: Reklamejura. København den 8. juni 2007

TV 2/DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: Reklamejura. København den 8. juni 2007 RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2/DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: Reklamejura København den 8. juni 2007 Klage over tv-reklame for EDC-Gruppen A/S Helium sendt på TV 2/DANMARK Dorthe K. Rasmussen

Læs mere

Radio24syv Vester Farimagsgade 41 1606 København V. Att.: Jørgen Ramskov, CEO og chefdirektør

Radio24syv Vester Farimagsgade 41 1606 København V. Att.: Jørgen Ramskov, CEO og chefdirektør Radio24syv Vester Farimagsgade 41 1606 København V Att.: Jørgen Ramskov, CEO og chefdirektør Radio- og tv-nævnet 22. november 2013 Sagsnr. 2013-008563 Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

TV 2 Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup. København den 2. juni 2006. Klage over tv-reklame for Cybercity udsendt på TV 2/Danmark A/S

TV 2 Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup. København den 2. juni 2006. Klage over tv-reklame for Cybercity udsendt på TV 2/Danmark A/S RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2 Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup København den 2. juni 2006 Klage over tv-reklame for Cybercity udsendt på TV 2/Danmark A/S Jan Lauridtsen har den 8. marts 2006 indgivet

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. TV 2 Jura. Genoptagelse af klage over tv-reklame for Hurup Møbelfabrik A/S vist på TV 2

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. TV 2 Jura. Genoptagelse af klage over tv-reklame for Hurup Møbelfabrik A/S vist på TV 2 TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att. TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 6. februar 2012 Sagsnr. 2009-004115 Rasmus Pleidrup Fuldmægtig, cand.jur. rpl@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.: 33

Læs mere

dk4 SportMedia ApS Rådmandsgade 55 2200 København N Att.: Frank Christensen

dk4 SportMedia ApS Rådmandsgade 55 2200 København N Att.: Frank Christensen dk4 SportMedia ApS Rådmandsgade 55 2200 København N Att.: Frank Christensen Radio- og tv-nævnet 3. april 2012 Sagsnr: 2011-014468 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@kulturstyrelsen.dk Direkte

Læs mere

28. maj 2015. TV 2/Nord Søparken 4 9440 Aabybro. Att.: Mikael Justesen

28. maj 2015. TV 2/Nord Søparken 4 9440 Aabybro. Att.: Mikael Justesen 28. maj 2015 TV 2/Nord Søparken 4 9440 Aabybro Radio- og tv-nævnet Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Att.: Mikael Justesen Klage over den fortsatte

Læs mere

RADIO- OG TV-NÆVNET. TV 2/Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup. København den 22. december 2004

RADIO- OG TV-NÆVNET. TV 2/Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup. København den 22. december 2004 TV 2/Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup RADIO- OG TV-NÆVNET København den 22. december 2004 Klage over tv-reklame for Debitel 1 øre sendt på TV 2 Michael Jørgensen har ved mail af 3. november 2004

Læs mere