MÅRSLET-bladet JUNI Juni 2012 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MÅRSLET-bladet JUNI 2012 1. Juni 2012 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD. www.maarslet-bladet."

Transkript

1 MÅRSLET-bladet JUNI Juni 2012 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD

2 2 MÅRSLET-bladet JUNI Mårslet-bladet

3 MÅRSLET-bladet JUNI MÅRSLET-Bladet Lokalbladet for foreningerne tilsluttet Mårslet Fællesråd Kirkeblad for Mårslet Sogn Skolesiderne TMG-Nyt REDAKTION Redaktør Jacob Lind Præstegårdsvej 7C 8320 Mårslet Tlf Indlæg til bladet indleveres til Hanne Salling Jensen Kratleddet 5, 8320 Mårslet Tlf Annoncer Jacob Lind Præstegaardsvej 7C 8320 Mårslet Tlf Forsidefotos Jesper Andersen (Wilhelmsborg sø) Ansvar for indlæg, artikler mv. er alene forfatteren og eller indsenderen. Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere indleveret og offentliggjort stof. Deadline er den 10. i måneden for stof til efterfølgende nummer. Udkommer hver måned i et oplag på 2200 stk. dog ikke i januar og august. Distribution: Privat Udebliver bladet, så kontakt: Hanne Salling Jensen Tlf Du har brug for TMG I et festskrift fra 1993 (125 års jubilæum) hedder det, at TMG's hovedmål er at virke for idrættens fremme i det naturlige lokalområde, hvilket bl.a. vil sige at vor opgave er at få så mange som muligt til at dyrke idræt så tidligt som muligt, og frem for alt at have et tilbud til alle. Det mål holder stadig for TMG, og vi har da også en rigtig stor del af byen som aktive medlemmer, og der kommer også over årene nye tilbud, så der er noget for alle. Også for dig. TMG er i dag en organisation med over 1700 medlemmer. Det kræver mange frivillige for at få det til at fungere. Vi har i dag 136 registrerede ledere (/instruktører/trænere). Det er et stort plus for byen, at vi har en stærk idrætsforening, men den overlever ikke af sig selv. De 10 afdelinger med de konkrete idrætslige tilbud skal fungere, ligesom hovedafdelingen og HalHuset, men også nye ting skal sættes i gang, så vi stadig har et tilbud til alle. Og nogle ledere skal også have en pause en gang imellem. Derfor er der brug for tilgang af nye ledere, brug for folk, der løser konkrete opgaver som at sælge pølser til Sct. Hans eller passer kiosken 3 timer hver 14. dag. Der er brug for folk, der har visioner. Der er brug for folk, der har ideer, så vi kan videreudvikle foreningen til stadigt at have et tilbud til alle. Der er brug for yngre folk i ledelsen, ikke fordi de nuværende skal ud, men fordi yngre mennesker måske kan se opgaverne og ideerne fra en ny vinkel. Der er brug for tilflyttere til byen i ledelsen. I har måske medbragt erfaringer fra andre idrætsforeninger eller kan bidrage med hvordan vi kan forbedre tilbuddene netop til tilflytterne. Derfor meld dig som frivillig, f.eks. til undertegnede,: TMG har brug for dig Tryk: UNITRYK Søren Frichs Vej Åbyhøj Tlf: Fax: Mårslet Fællesråd/Forretningsudvalget Kurt Kirkedal Laursen Formand Formand: John Engelbrechtsen Ovesdal Mårslet Tlf Næstformand: Jens Thomsen Tranbjerggårdsvej Mårslet Tlf Kasserer: Lars P. Nielsen Nymarks Alle Mårslet Tlf Sekretær: Per Henrik Hansen Gl. Bedervej Mårslet Tlf FU-medlem: Poul H. Poulsen Hørretløkken Mårslet Tlf FU-medlem: Margrethe Bogner Hørret Byvej Mårslet Tlf suppleant : Lars Munk Tingskovvej Mårslet Tlf suppleant : Anette Poulsen Nymarksalle Mårslet Tlf Bladøkonomi: Jacob Lind Præstegaardsvej 7C 8320 Mårslet Tlf

4 4 MÅRSLET-bladet JUNI 2012 Stort og småt fra Fællesrådet. Måske tunnel under jernbanen Midtjyske Jernbaner vil meget gerne have spærret for fodgængeres og cyklisters færdsel over skinnerne på Mårslet Station. Baggrunden er et par episoder hvor lokomotivførerne var bange for at ramme personer som var på vej over banelegemet. En af flere muligheder som Midtjyske Jernbaner og kommunen overvejer, er at anlægge en tunnel under banen til afløsning for den nuværende passage. Ideen er at anlægge tunnelen et stykke øst for stationen, fra området ved de to daginstitutioner Solhuset og Græsbakken til stien langs rækkehusene på Langballevej. Fællesrådets forretningsudvalg (FU) har fået en skitse tilsendt fra kommunen med en understregning af at der kun er tale om "en meget grov principskitse, hvor der ikke er undersøgt ejerforhold, koter, evt. støjafskærmning etc. Skitsen kan ses på FU har endnu ikke taget stilling til forslaget. Lysende skilte på Tandervej og Hørretvej Kommunen arbejder på at få opsat skilte med indbygget lys som skal advare bilister om krydsende fodgængere på Tandervej og Hørretvej. Anlæggene skal kun lyse mens skolebørnene er på vej i skole om morgenen. De skal stå ved de to stikrydsninger hvor voksne trafikvagter hjælper skolebørn over vejen. En af udfordringerne er at politiet forlanger en automatisk registrering af hvornår skiltene er tændt. Det er uvist hvornår skiltene kommer op. Mere sikkerhed på skolevejen Flere steder kan der være risiko for trafikuheld når Mårslets børn skal til og fra skole. En skolevejsanalyse fra kommunen peger på flere konkrete risikable steder og angiver hvordan de kan gøres mere sikre. FU støtter de fleste løsningsforslag bl.a. oplysning af skolepatruljen på Testrupvej, cykelsti på Hørretvej og anlæg af en helle i krydset Langballevej Mårslet Byvej. Et af forslagene er FU dog imod. Det drejer sig om et forslag om at forbyde venstresving fra Langballevej i krydset Langballevej Hørretvej. Et sådant forbud vil næppe have nogen effekt på skolebørnenes sikkerhed, men til gengæld være til gene for beboerne omkring Langballevej, mener FU. Når FU s høringssvar er skrevet færdigt, vil det kunne læses på Ansøgning om blomster til Hørret I samarbejde med beboerne i Hørret vil FU søge Aarhus Kommune om et antal blomsterløg til at lægge i jorden på arealer med offentlig adgang i Hørret. Kommunen udlodder hvert år et antal blomsterløg til lokalsamfundene, og det er tidligere lykkedes at få løg til Mårslet og Testrup. Uvished om helhedsplan Det er fortsat uvist hvordan de kommunale byplanlæggere har tænkt sig at processen med udarbejdelse af en helhedsplan skal forløbe. Fællesrådsformand John Engelbrechtsen vil derfor kontakte kommunens planafdeling for at høre om den forestående proces; herunder planerne for borgerinddragelse. MÅRSLET FÆLLESRÅD Bær- og vinmarker Der er stadig ledige andele i den fælles bærmark som er ved at blive etableret på et tidligere gartneri på Bedervej. Derimod er der ikke plads til flere medlemmer i foreningen Stok og Sten, som driver en vinmark samme sted. Der er dog mulighed for at etablere tilsvarende fællesprojekter på nabo-arealer. Alle interesserede kan henvende sig til Poul Poulsen, der gerne formidler kontakten og hjælper med det praktiske. Plan om kopasserlav Aarhus Kommune har tilbudt at tage vore planer om et græsningslav i Hørret Enge med i de vandmiljøplaner der skal træde i kraft i Kapelbækken skal føres tilbage til sit oprindelige løb. I den forbindelse vil kommunen, der ejer en stor del af de ca. 13 ha, indgå aftaler med de private lodsejere og derefter stå for indhegning af engene. Det sker forhåbentligt allerede i indeværende år, så indhegningerne vil kunne tages i brug i Der vil kunne gå ca. 10 kreaturer i engene. Interesserede i medlemskab af lavet kan henvende sig til Poul Poulsen, PerH HALHUSET Åbent Mandag - torsdag

5 Sommerferien står for døren, en dejlig sommerferie venter forude. Måske får du også tid til at reflektere over dine erfaringer med Tandervej projektet, som nu har stået færdigt i mere end et halvt år? Vi har i Forretningsudvalget fulgt Tandervej projektet så tæt som muligt, og vi har også udvekslet umiddelbare kommentarer til det færdige resultat. Vi har tidligere givet udtryk for, at vi vil give feedback til kommunen, på det anlæg der er leveret. MÅRSLET-bladet JUNI Tandervej projektet din mening udbedes På trods af den svingende vejrudsigt, skruer Vilhelmsborg Festspil nu op for varmen. Skuespillerne er i fuld gang med at øve replikker og sange, og flere gange ugentligt fyldes øvelokalerne med dans. Koreograf Mirja Kennedy har lavet nogle spændende og udfordrende koreografier til dette års Elvis forestilling. Både sang og dans skal gå hånd-i-hånd med handlingen, som finder sted i sommeren 1955 i en lille støvet ukendt by i Midt-Vesten. Det bliver en fortryllende forestilling fyldt med genhørs glæde, og publikum kommer til at kæmpe med at side stille på sæderne. Inden vi når så langt, er der dog stadig meget der skal laves, både fór og bag scenen. Sygruppen begynder nu med de første kostumeprøver med tøj i 1950 er stil og byggegruppen er i fuld gang med at tænke og opsætte kulisser, så alt er perfekt inden skuespillerne kommer på scenen. Længere inde i foråret starter sminke og lys/ lyd op med planlægningen og er med ude på pladsen i spilleperioden. Når Derfor vil vi meget gerne høre dine synspunkter om resultatet af Tandervej projektet. Fungerer det godt nok, er der justeringer eller ændringer som skal foretages osv. På vort møde i Forretningsudvalget (FU) d. 21. august, er det åbne formøde planlagt afholdt med Tandervej projektet som tema. Dette forhindrer naturligvis ikke, at andre emner også kan behandles. Forretningsudvalget vil samle synspunkter, ris og ros fra mødet og sende Vilhelmsborg Festspil vi nærmer os premieren vil servicefolkene i boderne sætte telte op og gøre klar til modtagelse af vores publikum. Instruktør Frank Gundersen finder det af største vigtighed, at alle medvirkende har det sjovt både fór og bag scenen. Det er frivilligt at deltage i Vilhelmsborg Festspil, og det skal derfor også være sjovt og lærerigt at være med. Man bliver stillet overfor spændende og sjove opgaver og får udvidet sin horisont i selskab med skønne mennesker. et brev til kommunen som en samlet evaluering af Tandervej projektet. Sæt kryds i kalenderen d. 21. august kl. 19:00, Temaformøde i FU: Tandervej projektet. Der er naturligvis også mulighed for at give sin mening til kende pr. mail til John Engelbrechtsen Forretningsudvalget Der er altid plads til flere i vores fællesskab, og vi håber på, at få flere nye folk med i år til at gøre denne forestilling og Danmarkspremiere helt fantastisk. kontakt: Yderligere informationer og henvendelser fra pressen henvises til PRansvarlig Carina Schøtt på tlf eller via mail eller Sekretariats leder Lone Nielsson på tlf

6 6 MÅRSLET-bladet JUNI 2012 Husk deadline til Mårslet-bladet d. 10. i måneden

7 MÅRSLET-bladet JUNI Tak for en fin Hold rent dag Mårslet bliver renere og renere. Derfor en stor tak for hjælpen til alle dem, som var med til at samle affald den 22. april og som samtidig er perfekte rollemodeller. Indsamlingen tog ikke blot udgangspunkt i Mårslet Midtby, men også personer i Storhøj og grundejerforeningen Gibernakkerne, var særdeles aktive i deres nærområder. Ud over en stor tak til alle de flittige indsamlere skal der også lyde en stor tak til sponsorerne. Alligevel var der ca 200 kg affald og 430 dåser, som aktive borgere i Mårslet samlede ind, søndag den 22. april. Denne dag har Danmarks Naturfredningsforening (DN) udnævnt til store indsamlingsdag. Her i Mårslet kan vi efterhånden konstatere mindre henkastet affald, end da vi startede for 14 år siden. Så de mange frivilliges indsats har hjulpet. Dels ved helt konkret at fjerne skidtet, som andre hensynsløst har smidt eller tabt og dels ved, at de frivillige år efter år har sat fokus på affald er faktisk 100 årsdagen for DNs affaldsindsamling og i 1912 blev følgende digt kåret som digtet til naturen: Madpapir og Æggeskaller Sildeben og Potteskår Pynter ej i Skovens Haller Tag det med dig, når du går I dag har vi andre udfordringer at kæmpe med. Aviserne er fyldt med spalteplads hvor affaldsproblemer belyses. 3 forvaltninger i kommunen er oprigtigt begejstrede over, at de har fundet en samarbejdsmodel, hvor de med ny teknologi kan meddele hinanden om, hvor i byen store mængder affald er fundet! Så kan offentligt ansatte holde byen ren, billigst muligt for byens borgere! Og klagerne fra borgerne over affaldet bliver også færre! Sikke en udvikling. Det er utroligt, at relativt få affaldssyndere tillader sig at beslaglægge så store offentlige ressourcer der kunne være brugt til løsning af mange andre påtrængende opgaver. Konditorbageren i Mårslet, som leverede de dejligste rundstykker Superbrugsen i Mårslet, som leverede øl, sodavand og drikkedunke til børnene DN og Natur & Miljø Afdelingen i Aarhus Kommune, der leverede plastikposer, sikkerhedsveste og forskellige gaver til indsamlerne Vore lokale sponsorer har fulgt og støttet os i alle 14 år, hjulpet af bageren i Beder et enkelt år. Det er rigtig dejligt med en sådan opbakning til en god tradition. På gensyn den 21. april i 2013 dagen er allerede fastlagt. Natur- og miljøgruppen ønsker alle mårslettere en dejlig sommer. Jørgen Brandt Andersen

8 8 MÅRSLET-bladet JUNI 2012 Mårslet Vandværk A.m.b.a. Beretning til generalforsamlingen 2012 Vi er stadig underlagt vandforsyningsloven og dermed prisloftskontoret. Vi har et stort håb om at komme ud af loven i år. Der har været afholdt møder med de politiske ordførere fra venstre og socialdemokraterne. De har ikke været enige om, hvilke vandværker der skal løftes ud af loven, men som det ser ud nu vil det være vandværker, der har en væsentlig større udpumpet mængde end der er nu, der skal vedblive at være underlagt loven. Loven medfører at vi som forbrugere og ejere af vores vandværk ikke selv bestemmer, hvorledes vi økonomisk vil drive det. Der pålignes vandværket en del ekstra omkostninger ved at være omfattet loven, vi skal betale til prisloftskontoret og der er en del ekstra omkostninger til de krævede revisorer. Lovens intention er bland andet, at vi ikke skal have penge til senere udbygninger og større reparationer. De penge vi nu har, skal betales tilbage til forbrugerne. Efter lovens ord, skal fremtidige investeringer låne financiers. Det er jo ikke en måde, vi ønsker at gøre det. Hellere have lidt på kistebunden end at skulle ændre prisen for vand afhængig af hvad der sker. For vandværket har det været et travlt år. Det største arbejde har været udskiftningen af vore vandmålere. I år er der udskiftet mere end 1000 og vi skal være færdige før 1. oktober med de resterende. Det er gået rigtig godt med at komme uanmeldt for at udskifte målerne, det havde selvfølgelig været bedre at aftale tid, men da det er umuligt at vide hvor lang tid målerudskiftningen tager, vil vi spilde meget tid både for os og forbrugerne. Og når vi har forklaret forbrugerne, hvorfor vi gør det på denne måde har alle erkendt, at det er en god ide at gøre det på den måde. I år har vi fjernaflæst ca målere. Det er gået godt og næste år vil alle blive fjernaflæst. Hermed er forbrugerne fri for selv at skulle aflæse målerne og vi får korrekte målervisninger. Det har vist sig i mange tilfælde at forbrugerne har indsendt skønnet forbrug eller aflæst forkerte målere. Dermed får vi ikke det rigtige tal for solgt vand og dermed kan vi ikke opgive vores ledningstab nøjagtigt. Det er en stor investering, men vi er sikre på at det på sigt tjener sig ind. Og med de priser der er på vand, når alle afgifter er lagt til har forbrugerne også krav på at målerne måler rigtig. Vi skal jo også overholde loven om kontrol af vandmålere i drift. Den pålægger os at kontrollere målerne efter et fastlagt system, når de er 6 år gamle. Det vil blive let for os nu, da alle målere er af samme alder og af samme type. Der bliver oprettet en kontrolgruppe på ca. 120 målere og af dem udtages ca. 10 % til kontrol, hvis de overholder kravene, så skal vi ikke kontrollere flere før om 6 år igen. Vi har udskiftet et filtersæt på vandværket, det gamle var tæret op. Vores vandværksbestyrer har selv stået for udskiftningen og det fungerer helt efter hensigten. Vi har fået overbygget den del af rentvandstanken, som var uden for bygningen. Det for at undgå at overflade vand skulle trænge ind i tanken, hvis der skulle ske utætheder i den vandtætte dug, der var lagt over tanken. Senere vil tilbygningen kunne bruges til et filtersæt mere, hvis behovet for det opstår. I forbindelse med byggeriet har vi fået ryddet på omkring vandværket, så det fremstår pænt. Det har naboer og vore forbrugere da også krav på, og især da vandværket ligger inde i et boligkvarter. Vi har også i år udskiftet en del stophaner. Vi opdager de defekte stophaner i forbindelse med målerudskiftningen. Vi har været mange steder, hvor de to haner der sidder på hver sin side af vandmålerne ikke kunne lukke, og dermed skulle vi bruge stophanen. Skulle der ske noget i huset, som medførte at der skulle lukke for vandet, så er det ikke rart der ikke kan lukkes. Det er forbrugerne der har ansvaret for de to haner inde i huset og vandværket der har ansvaret for stophanerne. Det har været småt med nye tilslutninger i 2011, men det ser ud til at der vil komme nogle stykker i år. Der er planlagt byggeri på en af storparcellerne på Nymarksalle. Det er gået i gang nu. Vi har, som jeg også nævnte sidste år, stadigvæk en meget fin vandkvalitet, og vi håber og tror på, at vi forsat vil have det i mange år fremover. Nu skal beskyttelsen af vores grundvand sættes i gang. Kortlægningen er næsten færdig. Det er et arbejde vi ikke mener det enkelte vandværk vil kunne klare. Derfor er et med stor tilfredshed for os at Vandplanudvalget i Århus er ved at planlægge en fælles indsats. Det vil koste lidt, men da arbejdet med nødforbindelser næsten er færdig, så vil vores nuværende bidrag til VPU kunne bruges til grundvandsbeskyttelsen. Men vi undgår ikke at bidraget til VPU på sigt skal forhøjes lidt. I år har vi udpumpet m3 og haft et ledningstab på 5 %, hvilket må siges at være fint. Der er opdaget visse utætheder i forbindelse med ledningsarbejder. Det er blevet udbedret og det medfører det lave ledningstab. Den økonomiske del af vandværkets drift vil jeg overlade til vores kasserer, når han gennemgår årets regnskab. Til slut vil jeg gerne takke vore to ansatte, Kaj som er vores vandværksbestyrer og Knud er vores deltids bogholder, for et godt og loyalt sam- (Fortsættes på side 9)

9 MÅRSLET-bladet JUNI (Fortsat fra side 8) arbejde. Også en tak til Leif, som trofast har været der med gravemaskinen, når der var brug for det. Herforuden en tak til mine bestyrelseskollegaer for et rigtig godt og venskabelig samarbejde. Hermed overgives beretningen til en fordomsfri drøftelse og forhåbentlig godkendelse. Regnskabet kan ses på: Willy Tang Brag af en "Blå mandagsfest" i Beder Mandag D. 7. Maj ankom 200 forventningsfulde, og feststemte konfirmander (her af var vi 70 fra Mårslet) til Blå mandagsfest i og omkring Beder Fritidsklub. Medarbejder fra Mårslet, Malling, og Beder fritidsklub-, legeplads, -og ungdomsklubber havde samarbejdet om, for 13. år i træk, at arrangere en alkohol- og rusmidlerfri konfirmandfest. Traditionen tro startede festen med, at konfirmanderne blev hentet i busser inde ved Musikhuset. Da vi var mange konfirmander fra Mårslet, var det blevet arrangeret, at busserne kørt omkring både Storhøj, og hallen her i Mårslet. Kl.20:00 væltede de glade konfirmander ud af busserne, og så var festen bare igang. Her blev prøvet rodeotyr, løbet på bungye run, spillet roulette i casinoteltet, og var det ikke nok, kunne konfirmaderne slå sig løs på dansegulvet. Under festlighederne kunne konfirmanderne forsyne sig, i pølsevognen, hvor Michael og René fra klubben stod og langede "hotdogs med det hele" over disken. Kl. 21:00 gik Simon Talbot (ham fra bl.a. Live fra Bremen) på scenen, og gav et super underholdende standupshow. Aften blev rundt af med et fantastisk fyrværkeri show, og kl. 24 lukkede festen ned! Jeg vil gerne på vegne af Blå mandagsudvalget gerne sige tak til konfirmander, 7. klasseslærer og forældre for den flotte opbakning og tilslutning og ikke mindst den gode stemning til festen. Annelie, Mårslet Fritidsklub. Kommentar fra konfirmaderne Emma N. Ditte Z., Jonas S., Jonathan: Det var sjovt, fordi vi mødte en masse nye mennesker. Det var lidt dyrt, men det var sjovt og hyggeligt. Simon Talbot var rigtig god. Festen måtte godt have været længere. Vi syntes det var en super hyggelig aften!

10 10 MÅRSLET-bladet JUNI Mårslet-bladet

11 MÅRSLET-bladet JUNI Spejderliv = venner, fællesskab og udfordringer De tre spejderveninder Helene, Benedikte og Ida sidder i Spejderhuset med munden fuld af lasagne. De kommer lige fra fodboldtræning, så der skal lige lidt aftensmad i maven, inden de trækker af benskinnerne og kryber i den grønne spejderuniform. Man kan nemlig sagtens være sportspige om eftermiddagen og spejderpige om aftenen. Imens de tager livet af lasagnen, svarer de i munden på hinanden på, hvad det er, der er så sjovt ved at være spejder. Man er sammen med en masse venner, begynder Benedikte. Ja, man lærer en masse nye at kende, især når man er på lejr, supplerer Helene. Ja, det er megasjovt at være på lejr, medgiver Ida. Og man udfordrer sig selv. Hvis man er bange for mørke, tager man på natløb, og man klatrer op på en megahøj væg, selvom man er bange for højder, forklarer pigerne som med én mund. Også det at samarbejde er én af de ting, pigerne synes, de lærer til spejder. Især når de er på lejr, for så skal alle hjælpe til, når der skal slås telt op, laves mad over bål og vaskes op. En disciplin Ida ikke synes er så sjov, lader hun forstå. Sammenholdet er det vigtigste Til sommer skal alle tre piger med på Spejdernes Lejr i Holstebro, som er danmarkshistoriens største spejderlejr. Forventningens glæde er tydelig. Jeg glæder mig megameget til vi skal bygge en tømmerflåde og sove på den, siger Benedikte. Her bliver Ida lidt urolig. Det med selvbyggeriet er nyt for hende. Hun mener godt, det kunne have fremgået lidt tydeligere, at de selv skulle bygge den tømmerflåde, det er meningen de skal sove på. Også Helene lyder lidt bekymret. Men ingen af dem lyder til at mene det. Ikke sådan for alvor. Udover at de glæder sig til at prøve kræfter med en masse nye udfordringer, ser de alle tre frem til at møde en masse nye mennesker på lejren. Og dét at være god til møde nye folk er én af de ting, de mener, spejderlivet har lært dem. Men hvad med alt det vi ellers forbinder med spejderliv? At sove i telt og lave mad over bål. Er det ikke vigtigt? Jamen det er helt vildt sjovt alt det der. Men det er ikke nær så vigtigt som sammenholdet og fællesskabet, siger Helene. De to spejderveninder, som er ved at være i bund med lasagnen på tallerknen, er helt enige. Men spejderpiger holder selvfølgelig også sammen.

12 12 MÅRSLET-bladet JUNI 2012 Drop proteintilskud Fitnesscentret under TMG motion er efterhånden ved at være en etableret del af TMG, og heldigvis for det. Med tilbud om styrke-træning, spinning og løbe-træning på linje med bl.a. håndbold, fodbold og badminton er der noget for enhver smag. Dem der ønsker at være en del af foreningsidrætten i Mårslet, har mange mulig-heder for at finde netop den aktivitet de ønsker at involvere sig i. Motion og kost Er du en af de mange Mårslettere der har vist interesse for styrketræning, er du måske stødt på forskellige råd der findes i forbindelse med træning og kost. Qua min uddannelse, kender jeg til mange af de, nogle gange modsatrettede holdninger og råd. Meningerne og indtrykkene er mange, men de er ikke altid lige godt dokumen-terede. En del af disse råd om-handler især behovet for protein når man træner. Protein Protein findes i mange forskellige fødevarer, og specielt i kød, mælkeprodukter, kornprodukter og visse grøntsager fx bønner. Ligesom med alle andre former for motion, er anbefalingen i forbindelse med styrketræning, at du spiser sundt og varieret, dvs. groft brød, magert kød og frugt og grønt. Det er altså ikke nødvendigt at fokusere specielt på proteinet, hvis du gør dit bedste for at leve efter anbefalingerne. Der skal nok være rigeligt protein i den mad du i forvejen spiser. Produkterne Der findes flere specielle produkter med et særligt højt indhold af protein, fx proteinpulver eller energi-barer. Disse varer indeholder store mængder protein og bliver tit fremhævet i forbindelse med styrketræning. Netop fordi man sagtens kan efterkomme kroppens behov for protein ved at spise almindelig mad, er det kun en ekstra udgift i budgettet, hvis man bruger penge på produkterne. Fælles for dem er nemlig at de ofte er temmelig dyre. Hvis man spiser eller drikker madvarer med højt proteinindhold, bliver den ekstra mængde protein desværre ikke brugt til at opbygge ekstra meget muskelmasse. Den bliver i stedet omdannet til bl.a. kulhydrat (fx sukkerarter der lagres i kroppen som hurtig energi ) eller fedt (som jo også lagres i kroppen nogle gange i overflødig grad). Øget behov Hvis du hopper i trænings-tøjet 2-4 gange om ugen af ½-1 times varighed, falder du ikke under kategorien atlet, men derimod nærmere motionist. De studier og undersøgelser der konkluderer et behov for væsentligt mere protein i kosten, gælder specifikt for professionelle atleter, som har hård og langvarig styrke- eller udholdenhedstræning som deres levevej. Hvornår spiser du? Du kan tænke over hvornår du spiser i forbindelse med din træning. Det er super godt for kroppen at få noget lækkert indenbords umid-delbart før og efter trænin-gen. Kroppen bruger maden dels som energikilde til muskel-arbejdet under træningen, og til at gendanne sig selv efterfølgende. Du behøver ikke spise sekundet efter du er trådt af cross-traineren, du kan altså sagtens nå et bad der-hjemme, før du snupper en snack eller spiser din almindelige frokost eller aftensmad. Forslag til snacks før og efter træning En portion yoghurt med mysli Et stort glas mælk + en banan To stk. groft knækbrød med mager spegepølse En grovbolle med skinke og ost Et æg og en halv skive rugbrød Nemt og billigt Du behøver altså ikke købe dig fattig i fabriksprodu-cerede proteindrikke. Almindelig mad kan sagtens dække din krops behov for de nødvendige nærings-stoffer når du træner (såvel som når du ikke træner). Så drop proteintilskud og fyld indkøbskurven med lækre, sunde varer når du handler, og gør din krop en tjeneste! Tina Nørager Kristiansen Stud. Prof. Bachelor i Ernæring og sundhed med speciale i ernæring og fysisk aktivitet.

13 MÅRSLET-bladet JUNI

14 14 MÅRSLET-bladet JUNI 2012 Lederen Af BODIL HVID, Skoleleder Kyllinger Lige nu har de fem 1. klasser 130 æg i to rugemaskiner, som forventes udklækket den 21. maj. Æggene er leveret af hønseavler Niels Rasmussen fra Odder, som også har været i klasserne og via billeder vist eleverne udviklingen fra æg til kylling. Det er nok ikke alle æggene, som udvikler sig til levedygtige kyllinger, som skal gå rundt en uges tid i et bur i klasseværelset, inden de bliver afsat hos elevernes familier eller tilbage til Niels Rasmussen. I et forløb på ca. tre uger er der kyllingeemne i 1. klasserne, hvor læringen sættes i relation til æggene, der udklækkes for øjnene af de små elever. Eleverne er meget optaget af emnet, og alle deres sanser kommer i brug i dette meget pædagogiske læringsforløb. Højtlæsningsdag I forbindelse med Aarhus Kommunes Højtlæsningsdag den 19. april fik skolen en henvendelse fra frivilligkoordinatoren på Lokalcenter Kildevang, om vi havde nogle elever, der havde lyst til at komme og læse højt for beboerne. Jeg henvendte mig til 4.klasserne og der var 8 elever, som mødte op på Lokalcenteret. Tilbagemelding var, at de gjorde det godt og spredte glæde hos de 4 beboer, som de besøgte. Vi vil prøve at se, om det er et samarbejde, vi kan udbygge til glæde og gavn for begge parter. Høringssvar skolestrukturanalysen Konsulentfirmaet Brøndum og Fliss har for Aarhus Kommune lavet en skolestrukturanalyse. Baggrunden er, at der igennem flere år har været tiltagende besparelser bl.a. på skoleområdet. I den forbindelse har man bedt om forslag til, hvordan man kan spare penge på bygninger for at undgå yderligere besparelser på undervisning og SFO. Det er en ren matematisk analyse, som ikke tager højde for pædagogik eller den enkelte skoles specifikke kvaliteter. Mårslet Skole er ikke i første omgang berørt, men på de skoler, der er i analysen anbefales lukket, har det naturligvis sat en masse følelser i gang. Et af de kriterier, der er brugt som parameter, er bæredygtige skoler. Forstået som en skole med mindst 3 spor og omkring 800 elever. En sådan skole er Mårslet Skole, og derfor kan vi på trods af besparelser stadig have lejrskoler, skolefester, forårskoncert og andre aktiviteter ud over undervisningen, som koster penge. Skolernes økonomi bygger på en tildeling efter taxameter princippet, hvor hver elev udløser en sum penge. Det er derfor svært at drive en skole med f.eks. to spor på hver årgang med 15 elever i hver klasse, som de ikke kan slå sammen, frem for os, der har fire spor med op til 24 elever i hver klasse. Da Børn og Unges økonomi er en fælles pulje, der forde les, kan vi som skole kun anbefale, at man får set på skole- og klassestørrelser på de enkelte skoler, og at politikerne tør tage en beslutning, som skaber de bedste betingelser for både børn, forældre og medarbejdere på de resterende skoler. Forårskoncert og sidste skoledag Torsdag den 31. maj er der forårskoncert i hallen. Her optræder eleverne i de yngste klasser med musik og sang, som de har indøvet i musiktimerne. Det er en måde at synliggøre arbejdet i et af de praktisk- musiske fag for forældrene. Det giver også eleverne mulighed for at træde op på en scene for et større publikum, som er en del af udviklingen af deres selvtillid. Forårskoncerten er velbesøgt, men vi har lidt problemer med at få publikum til dels at være stille under elevernes optræden og til at blive - også til de sidste har optrådt. For at skaffe den bedst mulige lyd lejer vi et lydanlæg og en lydmand, som i disse sparetider har givet overvejelser om at opkræve entre. Det har vi dog droppet og prøver i stedet at finde pengene et andet sted, men måske står vi i en anden situation om et år. Mårslet-bladet

15 MÅRSLET-bladet JUNI Nyt fra Af Didde Berthelsen Ud i naturen Torsdag d. 12. april lavede naturudvalget og særligt Hanne fra 1.klassesgruppen et glimrende oplæg angående naturen og dens værdi i pædagogiske sammenhænge. Hun talte blandt andet om, at børn går glip af meget naturlig læring og dermed udvikling i nutidens stillesiddende pcverden. Efter oplægget var vi på stafetløb rundt i byen, for at vise os gode oaser og eksempler på aktiviteter, der lynhurtigt vil lokke børn til. Det var dejligt at få god inspiration til at kaste sig mere ud i naturens verden. Kompedal Fra torsdag d. 19. til lørdag d. 21. april var 2.klasserne på to gange overnatning ved Kompedal, den tidligere militærnægterlejr, vi også overnattede på sidste år. Børnene havde glædet sig helt vildt i ugen op til, sikkert fordi de skulle til et velkendt sted. Det var en helt fantastisk lejr, hvor der blandt andet blev leget på livet løs på det store udeområde, spillet levende stratego, grinet i køjesengene og hygget ved bålet. Vi sluttede lejren af med disco og limbo fredag aften, den skulle jo sluttes af med manér.. Fernisering Torsdag d. 19.april havde 3.klassesgruppen fernisering, hvor forældrene blev budt på en kop kaffe og kunne nyde børnenes kunstværker. De bestod af mini-genbrugshuse, lavet af alverdens skrot som eksempelvis papkasser, tapetrester og ledninger. Derudover var der lavet de smukkeste akvarelmalerier af dyr der var med garanti mange stolte forældre i SFO en den dag. Vikinger og sværdkamp I slutningen af april måned lavede 1.klasserne tre rollespilsdage ovre ved Midgaarden og Åbakken. Der blev blandt andet lavet sværd, kæmpet vikingekampe og lavet mad på bål. Det var nogle helt fantastiske dage, hvor børnenes trivsel var i top der var kun en enkelt konflikt under opsejling i løbet af alle tre dage, hvilket er ret imponerende. En af dagene bød oven i købet på regn og rusk, men det lod de sig selvfølgelig ikke slå ud af. De sluttede dagen af med overnatning i A -huset, hvilket også var en stor succes. Høvdingeboldturnering Den sidste uge i april afholdte 3. og 4.klasserne en fælles turnering i høvdingebold over tre dage. Der var 12 hold med, delt ind i to puljer, og der blev kæmpet på livet løs i alle kampene. Den tætte og meget spændende finale blev udkæmpet af Team Diarré og The Fat Ladies Team Diarré kunne stolt trække sejren hjem, stort tillykke til dem. Mårslet Børne Festival Nu er det endelig blevet tid til en af årets største oplevelser, nemlig dette års festival, torsdag d. 7. og fredag d. 8. juni. Vi fejrer tilmed 20 års jubilæum i år, og temaet var derfor nemt at nå frem til det skal selvfølgelig være galla! En enkelt mandlig kollega har allerede lovet at komme i den fineste kjole Som noget nyt bliver der ikke længere optog gennem byen, men derimod opstart i skolegården. Derudover bliver der sædvanligvis mange boder rundt omkring og ikke mindst masser af fine optrædender, af både institutioner og professionelle. Det gode vejr er bestilt, så nu glæder vi os bare til et par skønne dage i gallafestivallens tegn. MSV byder nye forældre velkomne som vi plejer Når de mange nye skolebørn og deres forældre møder forventningsfulde op til åbent hus på skolen kort før sommerferien, er Mårslet Skoles Venner på pletten som sædvanligt. Vi slår et slag for os selv med det slet skjulte formål at lokke de nye forældre til at blive medlemmer af foreningen. Imens vi fortæller om alle de rare ting, vi gør for skolens elever, er de nye skolebørn med deres kommende klasselærer og nye kammerater. Vi har regner vi med, for sådan plejer det at gå- hentet is hos Jesper i Brugsen, så der er lidt sødt til børnenes ganer. Den opmærksomme læser af Mårslet Bladet vil have regnet ud, at bestyrelsen på det seneste møde i marts besluttede at fortsætte vores arbejde i

16 16 MÅRSLET-bladet JUNI 2012 foreningen lidt endnu. Som udgangspunkt i hvert fald til årsskiftet. Vi kunne ikke rigtig pege på årsagen til vores faldende medlemstal, men besluttede at det fortsat var en god idé at give eleverne mulighed for særlige oplevelser. I et forsøg på at nå op på vores tidligere medlemstal næste skoleår, opruster vi indsatsen en lille smule på de nye elevers første skoledag til august. Det er her vi står klar med kaffe og Skolebestyrelsen har haft lejlighed til at gennemgå brugertilfredshedsundersøgelsen og kvalitetsrapporten for Mårslet Skole og er i den forbindelse kommet med følgende udtalelse: Vi ser en udfordring i, at forældrene efterspørger større inddragelse i skolens hverdag, hvilket vi vil forholde os til ved at have skole/hjem samarbejdet som fokusområde. Som start på processen har skolebestyrelsen nedsat et underudvalg, der skal tilrettelægge en proces, hvor princippet bliver taget op til revurdering med efterfølgende drøftelse af udmøntningen. Andelen af elever, der er glade eller meget glade er på 6 årgange 100 % og de øvrige tæt på, hvilket glæder skolebestyrelsen. Til gengæld er forældrenes tilfredshed med barnets trivsel i skolen lavere end det kommunale gennemsnit. Det giver grund til refleksion. Skolebestyrelsen har hæftet sig ved, at elevernes opfattelse af medbestemmelse er lavere end det kommunale rundstykker til forældrene. En lille pamflet skal i år sikre, at ingen forældre er i tvivl om, hvem der står bag traktementet og forhåbentlig få lyst til at støtte os. Vi takker de medlemmer, vi har haft i år for fortsat at støtte den gode sag til næste år bliver vi (forhåbentlig) mange flere. Lone Thuesen Formand Mårslet Skoles Venner Kvalitetsrapporten for Mårslet Skole gennemsnit. I den forbindelse er der sat en proces i gang med inddragelse af elevrådet, lærergruppen og ledelsen, hvor årsager og sammenhæng forsøges udredt. Derefter vil vi arbejde med, at øge elevernes opfattelse af og reelle muligheder for medindflydelse på undervisningen. Andelen af elever på Mårslet Skole, der har særlige behov, er steget væsentlig inden for ganske få år. Det giver nye udfordringer både pædagogisk og økonomisk, og skolen har derfor taget flere initiativer til at blive bedre til at inkludere eleverne. Bl.a. har vi ændret organiseringen af støtte til eleverne markant. Vi ser frem til at evaluere projektet. I forbindelse med vores tema om rummelighed, vil vi fortsat debattere, hvordan vi hensigtsmæssigt inddrager forældrene i inklusionen i de enkelte klasser herunder en bedre udnyttelse af ressourcerne i klasseforældrerådene. Husk deadline til Mårslet-bladet d. 10. i måneden Mårslet Skole Telefon: Kontortid: Skoleleder Bodil Skytt Hvid Adm. leder Gitte Kristensen Pæd. leder Kurt Iversen SFO leder Kirsten Villadsen Teknisk Service Niels Hansen Ungdomsskolen Værestedet Flash Skolebestyrelsen Formand: Rikke Lysholm Mårslet Skoles Venner Lone B. Thuesen Telefon: Redaktion af Skolesiderne Jacob Steen

17 MÅRSLET-bladet JUNI kirkesiderne - med nyt fra mårslet kirke og sogn - Juni 2012 Nogen gange møder vi mennesker, som er meget tillukkede og reserverede. Andre gange møder vi mennesker, som er vældig åben-hjertige og imødekommende. Vi kender det fra os selv: Vi kan være enten meget fjerne eller meget sensitive over for hinanden og i forhold til vor omverden generelt. Tillukkethed Når vi er meget indesluttede skaber vi vores egen verden, så lever vi vort eget liv. Vi hverken ser eller føler, hvad der sker omkring os. Vi lever ligesom i en osteklokke. Det kan der være mange gode grunde til. Vi lukker af, fordi vi ikke kan rumme de andre. Vi er måske selv fyldt op af vrede eller frustrationer og har nok i at få styr på vores egen lille verden. Det betyder, at der kan ske store katastrofer lige om ørerne på os, uden at vi registrerer det. Vi kan sige noget uden at bemærke, at den andens verden derved bryder sammen. Eller vi registrerer ikke, at en enkelt omsorgsfuld gestus eller et enkelt velment ord kunne have gjort en verden til forskel for den anden. For megen tillukkethed og indkrogethed i en selv, kan gøre andre kede af det, og selv bliver vi ensomme og triste. Kan man ikke dele sit liv med andre i en åben samtale, vil man hele tiden gardere sig mod farer udefra, ja, så kapsler man sig inde og kommer til at leve et meget afsondret og ensomt liv. Åbenhed Omvendt kan det også være meget smertefuldt at være alt for åben. Der er mennesker, som er meget følsomme og har en vældig indfølingsevne, så de registrerer alt omkring dem. De fornemmer alle konflikter, al smerte og mismod blandt de mennesker, de er sammen med. Det er Pinsens åbenhed mennesker, som har så stor menneskekundskab og besidder så stor sensibilitet, at hver eneste ændring i stemningen opleves og går til hjertet. At leve sådan er en stor byrde, for verden er fuld af råb om hjælp, fuld af appel om bistand og støtte. Som usynlige radiobølger gennemstrømmes vor livsverden af bøn om kærlighed. Var vi totalt åbne for disse bønner, var alle disse bønner hørbare ville et helvede af larmende skrig smadre os. Nødvendige grænser Sådan er det jo, fordi vi kun er skrøbelige mennesker. Vi kan sanse mere, end vi kan rumme, og så skabes sorg, ustabilitet og måske kaos i vort sind. Der er grænser for, hvad vi magter. Vi har kun en kort levetid. Vi er bundet af vor krop. Vi er begrænset af det sted, vi hører til. Vi kan ikke være to steder på én gang, hverken fysisk eller psykisk. Vi har ikke uanede kræfter og muligheder. Derfor er det svært, når vi dagligt orienteres om ulykker fra hele verden og ikke kun må kere os om de nære relationer. Uanset om vi bryder os om det eller ej, lever vi jo ikke kun i Mårslet, men også i en global verden. Men det kan undertiden virke overvældende. En reaktion er tillukkethed og selvtilstrækkelighed. Det er for-ståeligt, men det er ikke særlig kristeligt. På den anden side kan vi som kristne heller ikke påtage os ansvaret for alverdens nød og elendighed. Spørgsmålet er, hvordan kommer vi ud af en truende handlingslammelse og sættes fri til at gøre noget ud fra de givne betingelser? Pinsens mulighed At Helligånden kommer til os betyder, at vi kan lægge de uoverkommelige byrder på Guds skuldre; vi kan sætte vor lid til, at Gud engang vil gøre alt nyt og godt. Det er ikke ansvarsforflygtigelsen men ansvarsaflastning. Vi får så at sige lov til at være mennesker med de fejl og mangler og begrænsninger vi har, eller skarpere sagt: vi skal lade Gud være Gud og ikke puste os op til i overmod at være mere end vi er. Med den lidt ydmyge position vi tildeles, sættes vi fri til at handle uden at risikere at drukne i de mange udtalte og uudtalte fordringer, som svæver i luften. Vi bliver ikke oversvømmet af den menneskelige nød i verden. Vi kan finde vor plads i tilværelsen, hegne vort ansvars-område ind og bede til, at kærlighedens ånd vil fylde os, så vi kan forbedre os og leve et kristeligt liv. Nogen har sagt, at Gud kun har vore hænder, derfor er det netop os han sender til de nødlidende. Men det er ikke hele sandheden. Trøsten er jo netop, at når vore hænder ikke slår til, sætter vi vor lid til, at vi er i Guds hånd. Vor tro er, at vi ikke kun er overladt til os selv eller andre mennesker. Men ved dåben blev vi forbundet med Gud Helligånd, og dermed forbundet med en kraft, som er langt stærkere end os. Vor bøn er derfor, at Gud vil udvirke et skabelsesunder, så vore hænders værk kan få livet til at blomstre. Vi beder til, at Gud Helligånd vil forvandle os og give os mod, så vi tør træde ud af vor indelukkethed og åbner os for Gud og vort medmenneske. Når det sker, er det pinse og verden kan blive et bedre sted at leve. Sognepræst Hanne Davidsen

18 18 MÅRSLET-bladet JUNI 2012 Det gode fællesskab Uddrag af sognepræst Hanne Davidsen konfirmationstale 2012 Der vises for tiden en film i biograferne, den hedder The Hunger Games. Det er en ungdomsfilm og en science fiction film. Den er meget spændende og uhyggelig. Kort fortalt befinder vi os i et samfund, der er underlagt et frygteligt tyranni. Det viser sig bl.a. deri, at magthaverne har opfundet et spil, som kaldes dødsspillet. Nogle udvalgte unge bliver tvunget til at deltage i spillet, som handler om at overleve ved hjælp af alle midler. Den sidste overlevende kommer til at stå som vinderen. Og vinde kan man kun ved klogskab, intelligens, snuhed samt modet og evnen til at slå ihjel. Man kan altså kun overleve på andres bekostning. Spillet transmitteres, så hele sam-fundet kan følge med i, hvad der sker. Overlevelseskampen er blevet til grufuld underholdning. Hoved-personen Katnis kæmper for sin egen overlevelse og for sin familie, men udviser også omsorg og kærlighed til andre. Hendes ven Peta, der er forelsket i hende, redder hende mange gange, og det ender med, at de beslutter at bryde reglerne og dø sammen i stedet for at vinde, som en ultimativ protest mod det barbariske styre. Det, filmen viser i dramatisk forstørret målestok, kender vi i det små, nemlig at vi lever på andres bekostning. Når vi fører os frem, så kommer andre til at stå i skyggen, når vi kommer med i kredsen af de populære, så er der andre, der holdes ude, når vi kommer ind på den eftertragtede uddannelse eller får det gode job, så er der andre, det ikke lykkes for. Det er et game vi kender. Den stærkeste, den dygtigste, den klogeste og mest snu overlever. Men der er samtidig også noget i os, der protesterer mod denne kamp og udvælgelse. Vi accepterer den i naturen, hvor løven æder gazellen, men ikke i kulturen. Kultur er karakteriseret ved civilisation, og det vil sige rummelighed, omsorg og kærlighed. Vi kender derfor heldigvis også til det modsatte af den stærkes ret, nemlig at nogen giver afkald og giver andre plads, taletid og omsorg. Jesus sagde: Alt, hvad I vil, at mennesker skal gøre mod jer, det skal I også gøre mod dem. Det er næstekærlighed, det er kultur, det er høj civilisation. Et sådant fællesskab finder vi her i kirken. Her kan vi komme med alle vore skrammer, alle vore fejl, drømme, håb og forventninger. Her protesterer vi imod princippet om den stærkes ret. Her møder vi kærlighed og opfordres til at give den videre. Men én ting er at være accepteret af andre, som den man er, en anden ting er at acceptere sig selv, som den man er. Det er måske let nok, hvis man synes, at man er helt vild god. Men hvad nu hvis man synes, at man er helt vild kikset. Så er det ikke så let bare at være sig selv. Men så er det, du skal huske på, at når selveste Gud elsker dig som du er, så må du også kunne elske dig selv. Du skal ikke lave om på dig selv, du er unik, ingen er som dig. Forunderligt er det at tænke på, at ingen kan erstattes, for der findes kun én af hver. Konfirmationen kan betragtes som en hjælp til dette livsprojekt at blive sig selv, for i dag bliver alle I dejlige, skønne, smukke, herlige konfirmander mindet om, at I er Guds børn og hører til i Guds familie som brødre og søstre lige præcis som dem I er med alt det I magter og ikke magter. Hver og en har betydning og værdi i Guds øjne. Hør den her historie: Der var engang en gammel mand, som havde to smukke vandkrukker. Hver morgen skulle han ned til åen efter vand. Han bandt krukkerne fast på en lang stang, som han tog på skulderen, og så gik han af sted ned ad den støvede vej. Men nu var det sådan, at den ene af krukkerne havde en revne, så når han havde fyldt krukkerne op og gik hjem, så var der altid kun halvt så meget i den ene krukke som i den anden, når han nåede hjem. Så en dag klagede den revnede krukke: Åh, jeg skammer mig noget så grusomt, jeg dur ikke til noget, se bare alt det vand jeg taber hver eneste dag, det er pinligt, jeg er den ringeste krukke i hele verden! Men manden trøstede krukken og sagde: Nej, nej, det passer slet ikke. Lagde du ikke mærke til alle de vidunderlige blomster langs vejen? De duftede så sødt og vejede så lystigt i vinden? Jo, det havde krukken da godt nok set. Så fortsatte manden: Da jeg bemærkede din revne, så såede jeg i foråret nogle frø langs vejen ned til åen, og hver dag har du på hjemvejen sørget for, at de blev vandet, og nu blomstrer de noget så smukt. Dem har jeg glædet mig over hver eneste dag, jeg skulle slæbe af sted med vand, så sig ikke, at du ikke kan bruges til noget! Så har man en skavank, har man et problem, en bekymring og hvem har ikke det så er man hverken pinlig eller dum. Måske kan netop den vanskelighed blive til velsignelse og glæde, hvem ved? Sikkert er det i hvert fald, at der er plads til alle i det gode fællesskab. Kære konfirmander, om lidt skal I sige Ja til Gud, ligesom Han sagde ja til jer i dåben. Glæd jer, for med det ja i ryggen og med base i det gode fællesskab er I godt klædt på til tage fat på livets opgave! (Talen i sin fulde længde kan læses på kirkens hjemmeside) Hanne Davidsen

19 MÅRSLET-bladet JUNI Konfirmander fra 7.a og 7.d Fotos: Jørgen Lauritsen

20 20 MÅRSLET-bladet JUNI 2012 Bøn Uddrag af prædiken holdt ved 7. b og 7.c konfirmationer på Bededag Kære konfirmander I får nu en lille bønnepose. I den lille bønnepose er der 10 små chokolade bønner. Grunden til at I skal have den her lille pose, er ikke kun fordi I er nogle søde konfirmander og jeg gerne vil give jer lidt chokolade. Det er faktisk, fordi I får en hjemmeopgave i dag. Inden I sukker alt for højt, så vil jeg gerne berolige jer. Det er en forholdsvis let opgave. Opgaven går ud på, at hver gang I siger tak, eller siger: det synes jeg godt om, så må I spise en chokolade bønne. For bøn er ikke kun at bede om noget. Bøn er blandt andet også, at sige tak for det, vi allerede har fået. Tæt på Gud Prøv at folde jeres hænder. Prøv så at se på de foldede hænder. De kan nemlig fortælle os noget om, hvad det er at bede til Gud. Når hænderne først er foldede, så er de næsten ikke til at få fra hinanden igen. Hvis man klemmer fingrene lidt sammen, så kan man rykke og rykke, men de bliver, hvor de er. Sådan bringer bønnen os helt tæt på Gud. Han er så tæt på os, som den ene hånd er det på den anden, når hænderne er foldede. Når vi folder vore hænder i bøn, er det nok ofte i situationer, hvor hænderne har måttet give op. Når vi ikke har kunnet åbne og lukke væsentlige døre i tilværelsen, eller hvis vi føler at hele verden er imod os. Da folder vi vores hænder og beder i håbet om, at Gud da kan hjælpe os. Hvis man lader fingrene være flettet sammen og samtidig åbner hænderne lidt, så danner de en skål. Det er en tom skål, der venter på at blive fyldt med noget, som vi ikke selv kan fylde i den. At bede til Gud er som at komme med en tom skål, der venter på at blive fyldt. At bede til Gud er at sige til Gud: Her er jeg. Mig, med det kiksede hår. Mig, der ikke altid er super flink overfor mine kammerater. Mig, som ikke tror så meget på mig selv. Mig, der tvivler på, om du overhovedet eksisterer. Det er mig, der har brug for din hjælp. Det er mig, der gerne vil sige tak. Gud ved hvem vi hver især er, om vi er triste eller glade. Vi må komme til Gud, sådan som vi er. Bank på, så bliver der lukket op Jesus siger, at man skal finde, hvis man søger og at der skal lukkes op, når man banker på, Men det føles ikke altid, som om det holder stik. Jeg ved ikke med jer, men jeg har bedt inderligt for at noget ikke skulle ske og så skete det alligevel. Jeg har været skuffet, vred og følt mig svigtet. Mon ikke flere har haft den oplevelse. Da kan det være svært at huske, at en bøn ikke er en trylleformular. Bøn er kommunikation med Gud. I bønnen henvender vi os direkte til Gud og bliver hørt. Vi får ikke nødvendigvis alt, hvad vi ønsker os, men Gud hører os. Med Gud kan man tale om alting. Man kan tale med Gud om ønsker og drømme, skuffelser og sorger, sejre og nederlag, ugengældt kærlighed, tanker, håb, tro og tvivl. Prøv endnu engang at se på jeres foldede hænder. Kig nu på tommelfingrene og se hvordan de former et kors. I kan altid lave et kors med jeres tommelfingre. Det er praktisk, for dem har I altid ved hånden. Det kors skal minde jer om Jesus. Ham der viser os, at Gud, i Jesus, kommer denne vej forbi igen og standser ved hver eneste hjertedør for at banke på i håb om at blive lukket ind. Synes godt om Løs nu hænderne og knyt den ene hånd og vend tommelfingeren op. Mange af jer er på Facebook. Her kan man trykke på en kommentar, der hedder synes godt om. Jeg ved godt, at Gud ikke er på Facebook, men det er som om, at jeg kan genkende ham i den kommentar alligevel. Det var det Gud sagde igen og igen, da han skabt verdenen. Da Gud skabte verdenen, så han på ALT og så hvor godt det var. Det er dejligt at tænke op, at vi har en Gud, der ser på fisk, edderkopper, sommerfugle, bøgetræer, små mennesker og store mennesker. Lige meget hvor Gud vender blikket, så tænker han: Hvor er det godt synes godt om!. Det er det, Gud siger til hver enkelt af os: Hvor er det godt, at du er dig. Hvor er jeg glad for, at jeg har skabt netop dig, lige præcis sådan, som du er. Når vi får det at vide, så vokser vi. Så får vi mod til at sige det samme. Ikke kun når vi ser os selv i spejlet om morgenen med morgenhår og søvn i øjenkrogen men også, når vi ser på vores nabo, klassekammerat og den, vi synes ser mærkelig, fremmed og farlig ud. Når vi har mod til det, så kan Gud se til os og omkvædet fra skabelses beretningen lyder igen: Og Gud så hvor godt det var. Sognepræst Mette Maria Kristensen

21 MÅRSLET-bladet JUNI Konfirmander fra 7.b og 7.c Fotos: Jørgen Lauritsen

22 22 MÅRSLET-bladet JUNI 2012 Kirketider Juni SØNDAG d. 3. juni kl Trinitatis søndag Matt. 28,16-20 Mette Maria Kristensen SØNDAG d. 10. juni kl s.e. trinitatis Luk 12,13-21 Hanne Davidsen SØNDAG d. 17. juni kl s.e. trinitatis Luk. 14,25-35 Jette Rosenberg Christiansen SØNDAG d. 24. juni kl s.e. trinitatis Luk. 15,11-23 Mette Maria Kristensen Juli SØNDAG d. 1. juli kl Hanne Davidsen SØNDAG d. 8. juli kl Hanne Davidsen SØNDAG d. 15. juli kl Hanne Davidsen SØNDAG d. 22. juli Ingen gudstjeneste i Mårslet Kirke Vi henviser til Astrup kirke Gudstjeneste kl SØNDAG d. 29. juli kl Anne Vejbæk Rejsegilde Efter byggemødet den 2. maj blev det besluttet, at rejsegildet på udvidelsen af Mårslet Sognehus finder sted fredag d. 1. juni 2012 kl Alle er hjertelig velkommen! Mårslet Indremission juni: Onsdag den 13. Juni, får vi besøg af Jørgen Knudsen, Mårslet. Emnet for denne aften er Guds fulde Rustning. Som kristne har vi alle en modstander, nemlig Satan. Han kæmper en hård og indædt kamp for at få os til at droppe troen på Jesus. Derfor opfordrer Paulus os, til at iføre os Guds fulde rustning. Vi skal denne aften høre om, hvem vores modstander er, hvad Guds fulde rustning består af og hvorfor det er så vigtigt med denne rustning. Jørgen Knudsen (49) er sømandsmissionær, gift med Dorte og har 4 piger. Mødet foregår hos Jette og Anders, Bedervej 74 og starter kl Kildevang Onsdag d. 6. juni kl Gudstjeneste på Kildevang Vi begynder med en kop kaffe kl , hvorefter der kl. ca er gudstjeneste med altergang. Prædikant Hanne Davidsen. Mariehønen er legestuen for børn op til 6 år. Sognehuset, mandag kl Vil du vide mere så kontakt: Jette Kristoffersen, tlf eller Susanne Lunderskov, tlf Lærkereden er for alle børn fra BH klasse til og med 3. klasse. Vi synger, hører en fortælling fra Bibelen, leger og deltager i mange forskellige aktiviteter. Sognehuset, mandag kl Børneklubberne Følg byggeriet på kirkenshjemmeside Ledere af Lærkereden er: Dorthe Bjerge, tlf Mette Nørgaard Pedersen, tlf Ørnereden er juniorklubben for de lidt større børn - fra klasse. Sognehuset, mandag kl Program kan fås i sognehuset. Ledere af Ørnereden er: Anders Kristoffersen, tlf René Lunderskov, tlf Der kan være ændringer i forbindelse med højtider og ferier.

23 MÅRSLET-bladet JUNI Kirkebil Til gudstjenesterne i Mårslet Kirke kan ældre og dårligt gående bestille gratis transport. Ring til kirketjener Allan Vindfeldt Jensens senest fredag kl på tlf Kirken er åben Mårslet Kirke er normalt åben i dagtimerne mandag til fredag kl Alle er velkomne til at slappe af fra dagens stress og nyde roen i det smukke kirkerum. Er der herudover behov for at besøge kirken på andre tidspunkter, så kontakt : Sognepræst Hanne Davidsen i præstegården, Obstrupvej 4, 8320 Mårslet. Menighedsrådet Der afholdes menighedsrådsmøde Onsdag d. 20. juni kl Adressen for mødet vil blive offentliggjort på hjemmesiden Menighedsrådets møder er offentlige og alle er velkomne til møderne. Sognepræsterne Hanne Davidsen Præstegården Obstrupvej 4 Tlf Træffes bedst tirsdag, onsdag og fredag kl samt torsdag kl Mandag er fridag. Mette Maria Kristensen Balagervej Viby J. Tlf Træffes bedst tirsdag, onsdag kl Mandag er fridag Mårslet Kirkes Hjemmeside Her finder du svar på mange kirkeligt relaterede spørgsmål ligefra adresser og aktivitets-kalendre, til info om hvordan man gør i forbindelse med navneændring. Sognehuset vil på grund af byggeri være lukket for alle aktiviteter i perioden 7/5 30/ Øvrige adresser: ORGANIST OG KORLEDER Pia Labohn Tlf KIRKESANGER Lisbeth Frandsen Tlf KORDEGN Henny Margrethe Bauning Tlf Træffes normalt på kirkekontoret i sognehuset, Obstrupvej 4A, tirsdag og onsdag kl Tlf ellers henvises til sognepræsten på Tlf KIRKETJENER Allan Vindfeldt Jensen Telefontid kl Tlf SOGNEMEDHJÆLPER Mette Grøn Bugge Tlf Mandag er fridag KIRKEGÅRD, GRAVERKONTOR Ved Kirken 1 Tlf Inga Michels, graver Træffes kl ellers på kirkegården. MENIGHEDSRÅDSFORMAND Erik Lund Sørensen Frøkærparken 68 Tlf Foto: Jørgen Lauritsen Kirkesiderne for juni redigeres af Hanne Davidsen, Mette Grøn Bugge

24 24 Jeg vil med det stærkeste opfordre jer til at kigge ud til os den 6. juni Fritidscenter Oddervej - Beder fritidsklub, Mårslet fritidsklub, Malling fritidsklub, Solbjerg fritidsklub, Lyseng fritidsklub og legepladserne i området, arrangerer som noget helt nyt kort filmfestival for alle børn i klasse. I de respektive klubber har børnene knoklet og brugt foråret til at lave film. De har med kyndig hjælp, stået for det meste i fremstillingen, indhold og redigering af film der vises denne dag. Kort filmfestivallen er som sagt noget helt nyt og noget der ikke er afprøver før, med så mange klubber involveret og det vil i korte træk forløbe på følgende måde: - Filmfestivalen er fra kl til den 6. juni. - Der vises film 3 steder i klubben samtidig og der vil i alt være ca. 40 kort film fra 4. til 10. min. varighed. MÅRSLET-bladet JUNI 2012 Filmfestival for børn - På pladsen/ ved indgangen vil der være 3. workshops: filmquiz, Greenscreen, fra monster til mannequin. - Der vil være mulighed for at få filmhotter m.m. i pølsevognen. - Dagen slutter af med DJ og Gallafest fra kl Vi forsøger stadigvæk at få en kendt person ud for at åbne festivalen. Flere af de nævnte klubber har arbejdet med film i deres klubber over flere år, hvilket betyder at der vil være en del kvalitetsfilm og film der ikke bare er henvendt til børnenes forældre eller voksne der kender børnene i forvejen. Jeg vil derfor opfordre jer til at lave et indslag og gør det synligt, at der også kan være andet end musikfestivaler for denne aldersgruppe. Kontakt mig gerne så vi kan få lavet en aftale og tingene kan uddybes mere detaljeret. Der er måske brug for at høre børnene om hvad de tænker og hvorfor "netop de er med i en film". Institutionsleder Vagn Palmelund Husk deadline til Mårslet-bladet d. 10. i måneden

25 MÅRSLET-bladet JUNI TMG - Nyt Badminton Klubmesterskab TMG Badminton Ungdom 2012 Lørdag den 14. april 2012 afholdtes klubmesterskaber for ungdomsspillerne i TMG Badminton. 22 meget spændte og forventningsfulde spillere mødte op til nogle timers hårde og intense kampe. Med udsigten til pokalerne til de bedst placerede blev der blev kæmpet heroisk i alle rækker. TMG's hovedbestyrelse Forretningsudvalg: Formand Kurt Kirkedal Laursen Næstformand og halhusansvarlig Kent Pedersen Kasserer Gerda Svendsen Afdelingsrepræsentanter: Badminton Steen B. Hansen Basketball Rikke Lysholm Cykelmotion Stefan Brenstrup Fodbold Jan Henriksen Gymnastik Britt Skytte Håndbold Ole Gade Motion Steen Bille Pétanque Knud Rasmussen Tennis Henrik Breyen Volleyball Claus Jacobsen

26 26 MÅRSLET-bladet JUNI 2012 Da alle 34 kampe var færdigspillede, kunne pokaler og præmier overræk- kes til både vinder og runner-up i de enkelte rækker, ligesom der var medaljer til alle deltagere og en lille slikpose til de deltagere, der endte udenfor pokalplaceringerne. Klubmestre / viceklubmestre blev: Damesingle U11: 1 Christina Hempel-Jørgensen 2 Sofie Andkær Pedersen Damesingle U13/15: 1 Miriam Schramm 2 Tania Camille Argot Herresingle U15: 1 Jonas Sønderby Kusk 2 Asger Ruby Møller Herresingle U11: 1 Lasse Jegsen 2 Casper Dolleris Nielsen Herresingle U13: 1 Nicolai Dolleris Nielsen 2 Emil Mæng Dorph Der var både lidt blod, masser af sved og nogle enkelte tårer, men alle kampe blev afviklet i god og uhøjtidelig stemning. Undervejs var der både sandwich og sodavand til alle spiller- ne, så energi- og væskebalancen kunne opretholdes. Tak til alle spillerne for engageret deltagelse, og tak til alle forældre for den fine støtte og opbakning til børnene samt hjælpen med at tælle i kampene. Se flere billeder og alle resultater og placeringer på TMG Badminton Ungdomsudvalget

27 MÅRSLET-bladet JUNI Gymnastik God tilslutning til TMG gymnastik TMG gymnastik melder at der på alle forårshold er god tilslutning. Om mandagen er der mange der sveder til Zumba Fitness kl til i gymnastiksalen med Anja Dybdahl som instruktør. Om tirsdagen er det Anne Bak der træner både Zumba - puls og bodytoning kl og Effekt og styrke kl til Alle hold træner frem til sommerferien. For øjeblikket arbejdes der på at få næste sæson-program på plads. Som altid er det et større puslespil, hvor mange faktorer skal passe sammen. I kan glæde jer til et alsidigt program, som annonceres på hjemmesiden så snart det er helt klart. Skulle du sidde med en ide eller et ønske til et hold, er du velkommen til at kontakte bestyrelsen. Og som altid efterlyser vi frivillige der har lyst til at give en hånd enten som instruktør, hjælpeinstruktør eller til bestyrelses arbejde. På gymnastikafdelingens vegne Bente Giv en til Mårsletbladet

28 28 MÅRSLET-bladet JUNI 2012 Glimt fra gymnastikafdelingens opvisning 2012 En dejlig dag med festlig stemning og glade gymnaster der viste deres kunnen! Tak til alle fremmødte og alle hjælpere der gjorde dagen mulig. Fotos: efoto

29 MÅRSLET-bladet JUNI Motion Det er sjovt. Det giver mig glæde at se andre få fremgang. Et godt mødested. Det er nogle af de ord, som tre af de frivillige sætter på deres medvirken til at gøre Mårslet Motionscenter til et populært træningssted. Ikke alle ved det måske, men centret og TMG motion drives udelukkende af frivillige og ulønnede kræfter. 23 instruktører i fitness- og indoor cyckling, 8 løbetrænere og 7 bestyrelsesmedlemmer lægger fritidstimer og gejst i arbejdet med at guide byens borgere til motion. Men hvorfor lægger de så mange timer i hatten, når de højst får en instruktør-t -shirt i hånden og så selvfølgelig en invitation til en sommer- og julefest? Det har jeg spurgt tre af dem om. Michael Salomonsen, instruktør i indoor cycling, siger: Fordi det er sjovt, fordi jeg møder andre mennesker fra lokalsamfundet og for min egen skyld som cykeltræning om vinteren. Han nyder muligheden for at møde ældre og unge i centret. Det er unikt at have sådan et center i sit eget nære samfund, og måden, det kører på, er unik, tilføjer han. Marianne Vinter-Jensen, medlem af bestyrelsen, siger: Jeg gik ind i bestyrelsen, fordi jeg var glad for at træne i centret. Da muligheden for at bakke det op, syntes jeg, at det var så godt et initiativ for byen, at jeg bare måtte støtte det ved at gå ind i arbejdet. Frivillig med glæde snakke med nogen, man ellers ikke møder. Også i dagtimerne, hvor mange mårslettere er i byen, fordi de er arbejdsløse, syge, er pensionister eller har natarbejde. Det er altid godt at lave noget sammen på den uforpligtende måde, man mødes i centret, siger hun. Michael Karlsen, træner i løbeskolen og medlem af bestyrelsen: Jeg blev spurgt, om jeg ville være med, så jeg sagde ja, fordi det passede fint ind i min situation i en skadesperiode både at være motionist i centret og at være træner, forklarer han. Han trives godt med det frivillige arbejde, han også er vant til som løbetræner i Aarhus Jeg møder mange søde mennesker og det er dejligt at være en del af fællesskabet omkring motionscentret. Så det er superenkelt at se, hvorfor jeg er frivillig, siger han. Spørg de øvrige 35 frivillige, og du vil få cirka det samme svar fra alle. Dét engagement er det, der skaber rammer, som 380 medlemmer synes er rare at komme i. Studser du i øvrigt over at se et lavere medlemstal end for en måned siden, er der en god forklaring bag faldet. En pæn gruppe medlemmer undlader at forny deres halvt-års kontingent, fordi de ønsker at gå ture og løbe eller cykle i de nærmeste forårs- og sommermåneder. Men mange af dem siger samtidig, at de vender tilbage til motionscentret efter sommerferien. Også her vil vi fortsætte den indendørs træning ligesom løbeskolen og act/crossfit træningen vil fortsætte. Du kan stadig blive medlem af motionscentret ved at sende mig en mail via Steen Bille, formand TMG motion Hun kalder motionscentret for at godt mødested, hvor man kan hygge sig og Michael Karlsen, til højre i grønt, er frivillig koordinator for TMG motions otte løbetrænere. I alt 38 arbejder frivilligt og ulønnet i TMG motion som in-

30 30 MÅRSLET-bladet JUNI 2012 AKTIVITETER I JUNI 2012 Onsdag d. 6. juni kl : Gudstjeneste Torsdag d. 7. juni kl : Tag selv bord i caféen Pris: 50 kr. Onsdag d. 13. juni: Halvdagsudflugt til Silkeborgsøerne. Afgang fra Kildevang kl Mandag d. 18. juni kl : Mode: Damernes Butik Onsdag d. 20. juni kl : Krolf eftermiddag på Kildevang. Genbrugsen er åben torsdage i lige uger fra kl Sundhedsklinikkens åbningstid: Torsdag kl Tlf.tid på åbningsdagen ml. kl. 8-9 Tlf.: Ret til ændringer forbeholdes. Med venlig hilsen Brugerrådet Langballevej 3, 8320 Mårslet Tlf (nyt hovednummer) Brugerrådets tlf.: (direkte) Pia Koller, Frivilligkoordinator, tlf.: Gitte Sand, De forebyggende hjemmebesøg, tlf.: fra kl MÅRSLET VANDVÆRK a.m.b.a. Gl. Bedervej 11, 8320 Mårslet Alle henvendelser til: Vandværkspasser Kaj J. Lambertsen, tlf Betaling hver d. 10/2, d. 10/6 og d. 10/10. Automatisk aflæsning af årsforbrug sker d. 31/12. Årsopgørelse kommer sammen med betaling d. 10/2. SKJULTE RØRSKADER: For at opdage evt. skjulte rørskader i tide, husk da at aflæse vandmåler regelmæssigt og kontrollere at punktet l/h på vandmåleren viser 0, når der ikke er forbrug. Afprøv også de to ventiler ved vandmåleren. Vandets hårdhedsgrad er ca. 15. Hjemmeside:

31 MÅRSLET-bladet JUNI LOPPEMARKED lørdag den 9. juni kl til på P-pladsen v. Brugsen Hvis du ikke allerede har sat X i kalenderen den 5. juni og 9. juni, så gør det nu. Tirsdag den 5. er der indsamling til loppemarkedet over alt i Mårslet. Kom og oplev feststemningen, tag børnene med ned og se svinet og se alle de gode tilbud. Finder du ikke lige det du søger, kan du altid gætte på grisens vægt, og være med i lodtrækningen om at få grisen leveret klar til fryseren ca. 1 uge efter. Der vil på dagen kunne købes loppebørger, øl og sodavand og igen i år har vi masser af blomster til salg. Eller du kan prøve at svinge køllen så du hører klokken ringe ved vores slåmaskine. Indsamling foregår tirsdag den 5. juni fra kl til Stil effekterne ud til vejen, så kommer vi og henter dem. Men vær opmærksom på, at vi også efter loppemarkedet har et affaldsproblem, hvorfor vi ikke tager imod gamle solarier, store PC-skærme, vinballoner, defekte hårde hvidevarer tvog radioudstyr samt gamle fjernsyn. Vi har behov for flere hjælpere til såvel indsamling, opstilling, salg og oprydning. Så hvis du har lyst til at give en hjælpende hånd, evt. bare til noget af arbejdet, eller være sælger for en dag, så hører vi gerne fra dig. Flemming Kristiansen Tlf Mads Pedersen tlf Jacob Lind tlf TMG-Håndboldafdelingen

32 32 MÅRSLET-bladet JUNI 2012 Klub tilbud i Mårslet. I Mårslet står vi overfor en stor organisationsændring på området for børn og unge. For jeres børn der går i 5 klasse på nuværende tidspunkt, og som skal i 6 klasse efter sommerferien vil der også ske en ændring. I Mårslet har vi de seneste år, ikke haft plads til alle, der har ansøgt om at komme i Mårslet Fritidsklub. Det har betydet, at vi har skullet dele børn mellem Midgaard og klub og dermed bl.a. relationer og legeaftaler. Midgaard og klub har set på hvordan vi fremadrettet kan lave et tilbud, hvor vi holder alle børnene samlet, så de frit kan lege og lave aftaler og mødes med kammerater på årgangen. Nogle af de udfordringer vi arbejder med er: Hvordan skaber vi et ligeligt tilbud for børn fra 5-7 klasse? Hvordan tager vi særligt højde for børn og unge med særlige behov og udsatte børn og unge? Fra den 1. August 2012 tilbyder vi alle børn der går i 5 og 6 klasse et klubtilbud på Midgaard. Det bliver et tilbud til ca.190 børn i aldersgruppen år. Vi håber I som forældre vil være med til at bakke op om vores planer, som gerne skulle være til gavn for alle 5 og 6 klasses børn i Mårslet. Midgaard vil forsat fungere som legeplads hvor institutioner, foræl- dre, børn skole mm benytter legepladsens udendørsareal. Hvis der er spørgsmål, er I velkommen til at komme forbi klubben, ringe mobil eller maile Eller komme til åbenthus for forældre med nuværende 5.klasses børn. ÅBENTHUS: MANDAG DEN 21. MAJ kl i MÅRSLET FRITIDSKLUB. Her vil der også blive mulighed for rundvisning på Midgaard samt snak om fremtidigt tilbud. Med venlig hilsen Kirsten Sønderby Klub/legepladsleder i Mårslet

33 MÅRSLET-bladet JUNI

34 34 MÅRSLET-bladet JUNI 2012 Husk deadline til Mårslet-bladet d. 10. i måneden * Massage til gravide * Massage efter fødslen * Nordlys Massage til kvinder Velvære - Ro - Glæde Massageterapeut Anette Krogh

35 MÅRSLET-bladet JUNI Mårslet Sogns Lokalhistoriske Forening og Egnsarkiv Hvis du vil vide mere om den fortid, der danner baggrund for den nutid - og ikke mindst den fremtid, du er en del af., så bliv medlem af Mårslet Sogns Lokalhistoriske Forening. Årligt kontingent: Personligt 50 kr. og husstandsmedlemskab 80 kr. Ring til Ingerlise Wendland, på tlf eller Egnsarkivet er åbent den 2. og 4. onsdag i hver måned fra kl. 16:00 til 17:30 undt. juli og december. Indgang fra skolens lille parke-ringsplads på Obstrupvej. Her vil medlemmer af Lokalhi-storisk Forening være til stede for en snak, tegning af medlemskab, og evt. modtagelse af arkiv-materiale eller andet. Næste gang Egnsarkivet holder åbent er onsdag d. 13. og onsdag d. 27. juni, begge dage fra kl. 16:00 til 17:30.

36 36 MÅRSLET-bladet JUNI 2012 Giroén kom tæt forbi Mårslet Her er de i Odder foto: 2012 Niels Jesper Andersen (kilde Mårslet net se glimtet)

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år.

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år. Interview Fokusgruppe med instruktører i alderen - år 0 0 0 0 Introduktionsrunde: I: Vil I starte med at præsentere jer i forhold til hvad I hedder, hvor gamle I er og hvor lang tid I har været frivillige

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Prædiken til konfirmation i Mørdrup Kirke d. 14. maj 2015 kl. 10 og kl. 12; tekst: Lk. 10,38-42 DDS: 749 331 29 634 787

Prædiken til konfirmation i Mørdrup Kirke d. 14. maj 2015 kl. 10 og kl. 12; tekst: Lk. 10,38-42 DDS: 749 331 29 634 787 Prædiken til konfirmation i Mørdrup Kirke d. 14. maj 2015 kl. 10 og kl. 12; tekst: Lk. 10,38-42 DDS: 749 331 29 634 787 Kære konfirmander, forældre og familie og venner. Lige når foråret er allersmukkest

Læs mere

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker.

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Skolelederens beretning 2015 For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Jeg har været af sted på utallige lejrskoler i både udland og KBH. Hver eneste gang

Læs mere

det er meget kraftfuldt. At være inkluderet af noget, der er større end en selv. Det skaber livsglæde.

det er meget kraftfuldt. At være inkluderet af noget, der er større end en selv. Det skaber livsglæde. Velkommen til denne udgave af Uglen. Som et nyt tiltag og som supplement til skolens månedlige nyhedsbrev vil Uglen fremover udkomme som temanummer fire gange om året. Denne udgaves tema er Fællesskab.

Læs mere

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning 1 Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 13. ordinære generalforsamling.

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret

16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret 16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret barnedåb. Den festlige velkomst her i menigheden af lille

Læs mere

Formandens beretning 2012/2013

Formandens beretning 2012/2013 Formandens beretning 2012/2013 Timring Læringscenter har nu eksisteret i et år og dette er dermed den første beretning for Timring Læringscenter. Det har været et rigtig spændende første år, men også et

Læs mere

2 Velkommen til skoleåret 2012-13!

2 Velkommen til skoleåret 2012-13! NYT SKOLEBLAD Dette er 1. udgave af Møllevangsskolens avis - vi har meget at fortælle og vores elever er helt sikkert de bedste til at fortælle det! Derfor er denne avis på skift skrevet af skolens elever.

Læs mere

UNGE LIGHED FÆLLESSKAB

UNGE LIGHED FÆLLESSKAB UNGE LIGHED FÆLLESSKAB TEMA: Kærester 2. årgang Nr. 2 Juni 2016 mener: Vi unge med særlige behov bestemmer selv, om vi vil have en kæreste. Vi bestemmer selv, hvem vi har sex med. Vi bestemmer selv, hvem

Læs mere

UGEBREV nr. 36 uge 21

UGEBREV nr. 36 uge 21 UGEBREV nr. 36 uge 21 Skolefest Tusind tak til alle børn og voksne for en rigtig god skolefest i går aftes. Det var som sædvanligt meget hyggeligt og et flot teaterstykke. Der skal også igen lyde en tak

Læs mere

KONTAKT. Nyt fra ledelse Fastelavnsfest Skolefest Håndbold på 7. årg. Indhold: Nr årg. 30. marts Bording Skole Solsortevej 7441 Bording

KONTAKT. Nyt fra ledelse Fastelavnsfest Skolefest Håndbold på 7. årg. Indhold: Nr årg. 30. marts Bording Skole Solsortevej 7441 Bording Nr. 5 37. årg. 30. marts 2007 Temauge: Det er smukt Bording Skole Solsortevej 7441 Bording KONTAKT Skolefest Byggeriet skrider frem Indhold: Nyt fra ledelse Fastelavnsfest Skolefest Håndbold på 7. årg.

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

I historien Den lille prins er den lille prins rejst afsted fra sin asteroide, B-612, fordi han ikke kan forstå sin rose. Den beklager sig evigt og

I historien Den lille prins er den lille prins rejst afsted fra sin asteroide, B-612, fordi han ikke kan forstå sin rose. Den beklager sig evigt og I historien Den lille prins er den lille prins rejst afsted fra sin asteroide, B-612, fordi han ikke kan forstå sin rose. Den beklager sig evigt og altid over det ene og det andet. Den gør det kun for

Læs mere

hun sidder der og hører på sine forældre tale sammen, bliver hun søvnig igen. Og hun tænker: Det har været en dejlig dag! Af Johanne Burgwald

hun sidder der og hører på sine forældre tale sammen, bliver hun søvnig igen. Og hun tænker: Det har været en dejlig dag! Af Johanne Burgwald En dag med Skraldine Skraldine vågner og gaber. Hun rækker armene i vejret og strækker sig. Nu starter en ny dag. Men Skraldine er ikke særlig glad i dag. Hendes mor er på kursus med arbejdet, og det betyder,

Læs mere

Dus Mellervang. Børnerådet. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst. www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev januar

Dus Mellervang. Børnerådet. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst. www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev januar Børnerådet Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev januar BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder ligeledes

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

Min haves muld. Hun fortæller mig at jeg har en smuk have i mig i min krop at jeg ER en smuk have

Min haves muld. Hun fortæller mig at jeg har en smuk have i mig i min krop at jeg ER en smuk have Min haves muld Hendes dejlige stemme guider mig ind i mig Ligger på sofaen alene hjemme trygt og rart Med tæppet over mig Min egen fred og ro Kun for mig indeni mig Hun fortæller mig at jeg har en smuk

Læs mere

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op og

Læs mere

Guide: Undgå ensomhed i dit parforhold

Guide: Undgå ensomhed i dit parforhold Guide: Undgå ensomhed i dit parforhold Selvom du lever i et fast forhold kan ensomhed være en fast del af dit liv. I denne guide får du redskaber til at ændre ensomhed til samhørighed og få et bedre forhold

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Tirsdag d. 1. marts 2016 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus

Læs mere

Stop nu dette vanvid. Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed

Stop nu dette vanvid. Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed Stop nu dette vanvid Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed Livet i frihed skal bevares, ikke bukke under for tyranni der er kun os, der er kun os,

Læs mere

KOSTPOLITIK I UGLEBO.

KOSTPOLITIK I UGLEBO. KOSTPOLITIK I UGLEBO. Baggrund for udarbejdelse af kostpolitik Det har længe været et fælles ønske fra bestyrelsen og personalegruppen at få revideret kostpolitikken. Derfor arrangerede vi(forældrebestyrelsen)

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

Formandsberetning Aalborg IMU 2010

Formandsberetning Aalborg IMU 2010 Formandsberetning Aalborg IMU 2010 Denne formandsberetning er opdelt i to dele. Første del vil handle om året der er gået, hvad der er sket af interessante ting i Aalborg IMU, lidt om mine tanker og oplevelser

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Aktiviteter med beboerne

Aktiviteter med beboerne Aktiviteter med beboerne Vinteren har stået på mange sjove, hyggelige og traditionsbåndende aktiviteter sammen med de skønne beboere i klynge 1. I december blev der hver dag hygget med kalendergaver, et

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget TAL MED EN VOKSEN hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op

Læs mere

Pinsetræf 2012. Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet.

Pinsetræf 2012. Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet. Pinsetræf 2012 Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet. 31 både var tilmeldt + 5 både fra Göteborg s Najad klub. Og sandelig om ikke vejrudsigten var så god

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 13-09-2015 Prædiken til 15.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 15. søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Matt. 6,34-44.

Lindvig Osmundsen Side 1 13-09-2015 Prædiken til 15.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 15. søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Matt. 6,34-44. Lindvig Osmundsen Side 1 13-09-2015 Prædiken til 15. søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Matt. 6,34-44. Alting er skjult for dit øje, indtil du ser det. Jeg holdt engang i krydset ved Teglgårdsvej, og

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Joh 1,19-28

Evangeliet er læst fra kortrappen: Joh 1,19-28 1 4.søndag i advent I. Sct. Pauls kirke 18. december 2016 kl. 10.00. Salmer: 90/gloria og 80/76,v.1-2/91//86/439/71/ Hvad er det, der gør jul til noget særligt /93. Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens

Læs mere

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14.

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. 1 Julen var noget, der skete engang. Et barn blev født I Betlehem et menneske, der blev til fryd og fred for alle, selv for os, der lever i dag. Julen er en drøm. En drøm

Læs mere

HALSNÆS NY BOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502

HALSNÆS NY BOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502 HALSNÆS NY BOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502 Forfattere: Afdelingsbestyrelsen og beboere Nr. 19 August 2013 Lathyrushaven Indhold: Sankt Hans Aften - Sommerfest endnu en gang 15 års jubilæum Bolddag med

Læs mere

ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014

ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014 ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014 DET SPORTSLIGE Vores far/mor/barn-hold har igen i år samarbejdet med gymnastikafdelingen, dette har været en et godt samarbejde. Gymnastikafdelingen har givet udtryk for

Læs mere

Spørgsmål til. elever BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Dialog et spil om holdninger

Spørgsmål til. elever BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Dialog et spil om holdninger Spørgsmål til elever BØRN, UNGE OG ALKOHOL Dialog et spil om holdninger Elever FORMÅL At I hører hinandens synspunkter og erfaringer. At gruppen diskuterer disse. At give ideer til fælles normer. At give

Læs mere

SUNDHED FOR DIG: TIPS TIL ELEVER I 7.-10.KLASSE

SUNDHED FOR DIG: TIPS TIL ELEVER I 7.-10.KLASSE FYSISK SUNDHED AUGUST 2013 SUNDHED FOR DIG: TIPS TIL ELEVER I 7.-10.KLASSE Spis sund mad, se mindre TV, bevæg dig, sov godt, lav en klar aftale om alkohol med dine forældre og hold dig fra rygning. Spis

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 21+22 2013. Grundlovsdag 5. juni!

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 21+22 2013. Grundlovsdag 5. juni! Fælles info Grundlovsdag 5. juni! Denne dag holder både skole og SFO lukket! Så god grundlovsdag til jer alle! Personalet i SFO Afslutningsfest for vores 2. klasser -en opgave for børn, forældre og ansatte

Læs mere

Tillykke med din nye kanin

Tillykke med din nye kanin Tillykke med din nye kanin Afkomsattest Født: Køn: Farve: Race: Opdrættet hos Opdrætters navn Højre øre Venstre øre Registreret Solgt d. Købers navn: Fuldmagt Garanti Far Farfar Farfars far Farfars mor

Læs mere

Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger?

Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger? Evaluering, forældre Hvilket hold har dit barn deltaget på? Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger? Har dit barn deltaget

Læs mere

Strandgården s Affalds-uge 2009

Strandgården s Affalds-uge 2009 Strandgården s Affalds-uge 2009 Sct. icolai Skoles SFO Strandgården Strandgården er en SFO under Sct. icolai Skole i Køge. Hos os er midtbyens børn efter skoletid, ca. 250 fra 5 til 13 år. Vi bor tæt ved

Læs mere

Koncentration og trivsel

Koncentration og trivsel Koncentration og trivsel Svinninge Skytteforening skaber trivsel og bedre koncentrationsevne blandt unge på specialeskole. Nogle af skolens idrætstimer omlægges til den lokale skytteforening, hvor der

Læs mere

Vi er en familie -4. Stå sammen i sorg

Vi er en familie -4. Stå sammen i sorg Vi er en familie -4 Stå sammen i sorg Mål: Børn lærer, at det er godt at stå sammen, når tingene er svære. De opmuntres til at tage hensyn, vise omsorg for og til at trøste andre. De opmuntres også til

Læs mere

Prædiken til søndag den 14. september 2014. Søndagen der hedder 13. søndag i trinitatistiden. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech

Prædiken til søndag den 14. september 2014. Søndagen der hedder 13. søndag i trinitatistiden. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech Prædiken til søndag den 14. september 2014. Søndagen der hedder 13. søndag i trinitatistiden. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech I Himmerige er der ikke noget centrum med de bedste pladser som var

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Split. Sidste nummer af SPLIT Billeder Fra Bürstadt Interview med Hanne Jørgensen. www.silkeborg-p-d.dk. Medlemsblad for Silkeborg Pigerne & Drengene

Split. Sidste nummer af SPLIT Billeder Fra Bürstadt Interview med Hanne Jørgensen. www.silkeborg-p-d.dk. Medlemsblad for Silkeborg Pigerne & Drengene Split Medlemsblad for Silkeborg Pigerne & Drengene www.silkeborg-p-d.dk Sidste nummer af SPLIT Billeder Fra Bürstadt Interview med Hanne Jørgensen August 2007 Siden er det blevet til rundt regnet 50 store

Læs mere

UGEBREV nr. 54 uge 48

UGEBREV nr. 54 uge 48 UGEBREV nr. 54 uge 48 Årgang 5 Kære alle børn og forældre! Julefest Husk, det er på lørdag den 6. december, at vi har vores årlige julefest. Dagen er en skoledag, dvs. at der er mødepligt som til alle

Læs mere

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 28. april 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 28. april 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 28. april 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie Smørhullet Skolen Fredag 1 Forældrekaffe Lørdag 2 Søndag 3 Mandag 4 Der arbejdes med perler i værkstedet DH omsorgsdag Tirsdag 5 Der arbejdes med perler i værkstedet 3.F: skole-hjem-samtaler Onsdag 6 Der

Læs mere

Henrik Weinkouff Skoleleder

Henrik Weinkouff Skoleleder Skolebladet Lucia Nyt skoleblad Som noget nyt vil Torslev Skoles skoleblad udkomme elektronisk. Og vi vil ligge os i selen for at få bladet til at udkomme hver måned, når eleverne er her. Der vil altid

Læs mere

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14.

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Her på skolen er vi meget interesserede i at tilbyde den bedst mulige undervisning, trivsel og service til vores elever og jer som forældre. Derfor

Læs mere

Nanna og hendes mor er lige kommet hjem. Nannas mor lægger sin jakke og nøgler på bordet. Nanna stirre lidt ned i gulvet.

Nanna og hendes mor er lige kommet hjem. Nannas mor lægger sin jakke og nøgler på bordet. Nanna stirre lidt ned i gulvet. Screenplay SC. 1. INT. KØKKEN. DAG Nanna og hendes mor er lige kommet hjem. Nannas mor lægger sin jakke og nøgler på bordet. Nanna stirre lidt ned i gulvet. jeg kan bare ikke gå igennem det igen. Nannas

Læs mere

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det.

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det. De 2 sten. Engang for længe siden helt ude, hvor jorden ender, ved havet lå 2 store sten. De var så smukke, helt glatte af bølgerne, vindens og sandets slid. Runde og lækre. Når de var våde skinnede de,

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

Tilskuerundersøgelse Varde Sommerspil 2014

Tilskuerundersøgelse Varde Sommerspil 2014 Tilskuerundersøgelse Varde Sommerspil 2014 Side 1 af 9 Varde Sommerspil 2014 Årets forestilling: Byens Bedste Horehus Siddepladserne Side 2 af 9 Varde Sommerspil 2014 Sommerspillets parkeringsforhold Adgang

Læs mere

Hør mig! Et manus af. 8.a, Henriette Hørlücks Skole. (7. Udkast)

Hør mig! Et manus af. 8.a, Henriette Hørlücks Skole. (7. Udkast) Hør mig! Et manus af 8.a, Henriette Hørlücks Skole (7. Udkast) SCENE 1. INT. I KØKKENET HOS DAG/MORGEN Louise (14) kommer svedende ind i køkkenet, tørrer sig om munden som om hun har kastet op. Hun sætter

Læs mere

Prædiken til 22. s. e. trin. Kl i Engesvang

Prædiken til 22. s. e. trin. Kl i Engesvang Prædiken til 22. s. e. trin. Kl. 10.00 i Engesvang 478 Vi kommer til din kirke, Gud op al den ting 675 Gud vi er i gode hænder Willy Egemose 418 - Herre Jesus kom at røre 613 Herre, du vandrer forsoningens

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2014

Bestyrelsens beretning 2014 Bestyrelsens beretning 2014 ved generalforsamling tirsdag 29. april 2014 Velkommen Først vil jeg gerne sige velkommen. Det er dejligt at se så mange er mødt op, jeg tænker det er fordi der er mange der

Læs mere

Formandsberetning 2015 Søllerød Senior Sport

Formandsberetning 2015 Søllerød Senior Sport Formandsberetning 2015 Søllerød Senior Sport Foreningens historie Søllerød Senior Sport er en fremragende forening, når vi selv skal sige det. Vi har eksisteret i 13 år, og kommunen har levet op til sin

Læs mere

Gudstjeneste, Domkirken, søndag d. 15. marts 2015 kl. 15.00 25 års jubilæum for Reden Søndag: Midfaste, Johs. 6, 1-15 Salmer: 750, 29, 192, 784

Gudstjeneste, Domkirken, søndag d. 15. marts 2015 kl. 15.00 25 års jubilæum for Reden Søndag: Midfaste, Johs. 6, 1-15 Salmer: 750, 29, 192, 784 Gudstjeneste, Domkirken, søndag d. 15. marts 2015 kl. 15.00 25 års jubilæum for Reden Søndag: Midfaste, Johs. 6, 1-15 Salmer: 750, 29, 192, 784 I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Jeg vil

Læs mere

HVORFOR ER DET SÅ SVÆRT AT ÆNDRE VANER?

HVORFOR ER DET SÅ SVÆRT AT ÆNDRE VANER? HVORFOR ER DET SÅ SVÆRT AT ÆNDRE VANER? Få 3 tips til at overvinde de dumme vaner Martine Eskildsen Denne e-bog er lavet til dig, der gang på gang har forsøgt at ændre på dine vaner. Du siger ofte til

Læs mere

Det var et vildt år. Foto: Sanne Agatz. - En beretning om årets aktiviteter i Byggeforeningen af 1933

Det var et vildt år. Foto: Sanne Agatz. - En beretning om årets aktiviteter i Byggeforeningen af 1933 Det var et vildt år Foto: Sanne Agatz - En beretning om årets aktiviteter i Byggeforeningen af 1933 Ansvarlighed, demokrati og godt bomiljø Siden 2012 har vi i boligforeningen arbejdet målrettet med vores

Læs mere

Kapitel 1. Noget om årets gang

Kapitel 1. Noget om årets gang Kapitel 1 Noget om årets gang 1 4. Mennesker og måneder VOXPOP Er der en måned, du særlig godt kan lide, eller er der en, du ikke bryder dig om? Nina Ja... Jeg kan rigtig godt lide september. Efterårsmånederne

Læs mere

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk Trøjborg d. 29. maj 2009 Kære 9. og 10. klasse. Så er problemerne overstået i denne

Læs mere

Skolebestyrelsens møde med skolens elevers forældre

Skolebestyrelsens møde med skolens elevers forældre Skolebestyrelsens møde med skolens elevers forældre onsdag d. 07. marts 2012-02-28 Årsberetning: Jeg vil gerne starte med at byde jer alle sammen velkommen til vores årlige møde med jer forældre. En aften

Læs mere

Formandsberetning Aalborg IMU 12/2 2009

Formandsberetning Aalborg IMU 12/2 2009 Formandsberetning Aalborg IMU 12/2 2009 Året har budt på en del ændringer i IMU og mange store oplevelser sammen med jer. Vi har haft en masse sociale arrangementer, vi har arrangeret koncert med The Dawn,

Læs mere

Når I konfirmander mødes i morgen til blå mandag, så forestiller jeg mig, at det er noget, mange af jer vil høre jer selv sige og spørge de andre om.

Når I konfirmander mødes i morgen til blå mandag, så forestiller jeg mig, at det er noget, mange af jer vil høre jer selv sige og spørge de andre om. 1 Prædiken til konfirmation 27. april kl. 11.00 749 I østen stiger solen op 17 Altmægtige og kære Gud (udvalgte vers) 70 Du kom til vor runde jord 439 O, du Guds lam 15 Op al den ting Hvor meget fik du?

Læs mere

Karneval i Aalborg Øst

Karneval i Aalborg Øst Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder ligeledes kan ses Læs om Karneval i Aalborg

Læs mere

Nyhedsbrev. Hammerum, den 11. april 2013

Nyhedsbrev. Hammerum, den 11. april 2013 Nyhedsbrev Hammerum, den 11. april 2013 Det er ved at være længe siden, I sidst har modtaget et nyhedsbrev, og derfor bliver dette i høj grad en opsummering af nogle af de aktiviteter, der har fundet sted

Læs mere

Nyhedsbrev Klub Viadukten uge 35, 2015 og fremad

Nyhedsbrev Klub Viadukten uge 35, 2015 og fremad Nyhedsbrev Klub Viadukten uge 35, 2015 og fremad Kære forældre og medlemmer. Læs gerne dette nyhedsbrev sammen. Siden sidst :o) Hurra. Vi har fået 105 nye medlemmer 4. maj i år. Alle har været igennem

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24.

Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24. Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24. Gud holder fest, det handler Jesu lignelse om. Men er der nogen Gud til at holde fest for os? Det er vores tids

Læs mere

Nyhedsbrev for Perler efter skabelon: Doodleart:

Nyhedsbrev for Perler efter skabelon: Doodleart: Nyhedsbrev for Endnu en måned er gået. Det har været en spændende måned, der har budt på mange sjove aktiviteter og oplevelser. Efteråret nærmer sig og det mærkes ved at børnene er mere indenfor og benytter

Læs mere

meget godt at der ikke fandtes facebook eller internet på den tid. For så så disciplene netop med deres egne øjne, i stedet for at lede efter deres

meget godt at der ikke fandtes facebook eller internet på den tid. For så så disciplene netop med deres egne øjne, i stedet for at lede efter deres Sidste søndag efter Helligtrekonger Læsninger: 2. Mos 34, 27-35 2. Peter 1, 16-18 Matt 17, 1-9 Salmer: 749: I Østen stiger 448: Fyldt af glæde 674 v. 2 og 7 22: Gådefuld er du vor Gud 161: Med strålekrans

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 17+18 2013

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 17+18 2013 Fælles info Dagen efter Kristihimmelfartsdag. Denne dag har vi lukket! Og når vi er ved det. Det har vi også grundlovsdag. Den 5. juni. Det er til gengæld de eneste 2 dage på et helt langt år vi har lukket.

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

Prædiken til 5. søndag efter påske.

Prædiken til 5. søndag efter påske. Prædiken til 5. søndag efter påske. Salmer: Indgangssalme: DDS 743: Nu rinder solen op af østerlide Salme mellem læsninger: DDS 636: Midt i alt det meningsløse Salme før prædikenen: DDS 367: Vi rækker

Læs mere

Synes, mener eller tror?

Synes, mener eller tror? Synes, mener eller tror? Tror, synes og mener dækkes på mange sprog af samme ord. Men på dansk er begrebet delt op efter den psykologiske baggrund: Synes udtrykker en følelse i situationen, tror udtrykker,

Læs mere

Møllevangskolen 7. årgang

Møllevangskolen 7. årgang December Møllevangskolen 7. årgang 2 Efter vi er startet i 7.klasse, er vi kommet op til de store hvor vi før var de ældste elever, er vi nu de yngste elever på gangen. Det kan medføre visse problemer

Læs mere

Flot ydre og indre skønhed

Flot ydre og indre skønhed Flot ydre og indre skønhed Det første man lægger mærke til når man kører op ad alléen til Sydvestjyllands efterskole er den flotte hovedgård der lægger op til skolen. En smuk bygning med rustik murstensbelægning

Læs mere

Om Generation Handball

Om Generation Handball I... e v o l l l a b d n ha 4. august - 8. august 2015 4. august 4. August - - 8. 8. august August 2015 Om Generation Handball Generation Handball er en håndboldfestival for unge i alderen 11-23 år. Spil

Læs mere

Indsamlerevaluering 2012

Indsamlerevaluering 2012 Indsamlerevaluering 2012 Generelt matcher svarene fra 2012 svarene i både 2010 og 2011. Hvis man skal fremhæve noget er det at: - 52 % vælger at gå sammen med en anden på ruten. - Folk er glade for at

Læs mere

Langfredag II. Sct. Pauls kirke 18. april 2014 kl. 10.00. Salmer: 193/195/212/191,v.1-8 og v. 9-16//192/439/210. Ingen uddelingssalme.

Langfredag II. Sct. Pauls kirke 18. april 2014 kl. 10.00. Salmer: 193/195/212/191,v.1-8 og v. 9-16//192/439/210. Ingen uddelingssalme. 1 Langfredag II. Sct. Pauls kirke 18. april 2014 kl. 10.00. Salmer: 193/195/212/191,v.1-8 og v. 9-16//192/439/210. Ingen uddelingssalme. Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, Amen.

Læs mere

Munkebo Kulturhus Pigegruppen

Munkebo Kulturhus Pigegruppen Munkebo Kulturhus Pigegruppen pigefrokost 2013 Hurra for en pigefrokost! Beslutningen om en Pigefrokost 2013 blev taget og en Invitation blev sendt ud Nytårsdag. Arrangementet skulle foregå d. 9. marts

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Joh 5,1-15

Evangeliet er læst fra kortrappen: Joh 5,1-15 1 14. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 28. august 2016 kl. 10.00. Salmer: 443/30/428/508//5/439/319/427 Åbningshilsen Hvad skal denne gudstjeneste handle om? Om at rykkes ud af selv og slå

Læs mere

Peter får hjælp til at styre sin ADHD

Peter får hjælp til at styre sin ADHD Peter får hjælp til at styre sin ADHD Skrevet og tegnet af: Jan og Rikke Have Odgaard Rikke og Jan Have Odgaard, har konsulentfirmaet JHO Consult De arbejder som konsulenter på hele det specalpædagogiske

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

KAN JEG EGOISTISK? 3 TRIN TIL AT

KAN JEG EGOISTISK? 3 TRIN TIL AT GRATIS EBOG KAN JEG KALDE DIG EGOISTISK? (UDEN AT DU BLIVER SUR) 3 TRIN TIL AT ELSKE HELE DIG (OG IKKE KUN DINE PÆNE SIDER!) IDA BLOM Indhold Intro Trin 1 D I S C O V E R Trin 2 A C C E P T Trin 3 F I

Læs mere

Prædiken søndag d. 6. november Metodistkirken i Odense. Thomas Risager, D.Min. Tekster: Luk 6, & Åb 21,3-5.

Prædiken søndag d. 6. november Metodistkirken i Odense. Thomas Risager, D.Min. Tekster: Luk 6, & Åb 21,3-5. 1 af 6 Prædiken søndag d. 6. november 2016. Metodistkirken i Odense. Thomas Risager, D.Min. Tekster: Luk 6, 20-31 & Åb 21,3-5. Alle Helgen Salige er I som græder, Salige er I som er fattige, Salige er

Læs mere

DBF-MIDTJYLLAND. Breddekonsulent Kirsten Leth. DBF- Midtjylland.

DBF-MIDTJYLLAND. Breddekonsulent Kirsten Leth. DBF- Midtjylland. DBF-MIDTJYLLAND. Hvad betyder kosten og hvorfor??. Det er ikke nok, at du er en dygtig spiller og træner meget. Din kost kan afgøre, om du vinder eller taber en kamp. Rigtig kost kan også sikre at du undgår

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse.

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Billede på forsiden: Rekordforsøg 30 piger på samme toilet i pige ugen. Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Foredrag: Torsdag d. 17.

Læs mere

Konfirmationer 2014. Salmer: 478, 29, 369 / 68, 192 v1,3,7, 70. Tekster: Ps.8 og Mt.18.21-35 ...

Konfirmationer 2014. Salmer: 478, 29, 369 / 68, 192 v1,3,7, 70. Tekster: Ps.8 og Mt.18.21-35 ... 1 Konfirmationer 2014.... Salmer: 478, 29, 369 / 68, 192 v1,3,7, 70. Tekster: Ps.8 og Mt.18.21-35 Gud, tak for, at du har vist os kærligheden, som det aller vigtigste i livet. Giv os troen og håbet og

Læs mere

Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn

Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn Lyngholmskolen er et resultat af en vellykket skolefusion mellem Bybækskolen og Stenvadskolen. Lyngholmskolen bygger på anerkendende pædagogik. Det betyder at

Læs mere

Vi ser en masse billeder med familien og Plet, i rammer på væggen. Evt. ned af en trappe.

Vi ser en masse billeder med familien og Plet, i rammer på væggen. Evt. ned af en trappe. 1. 1. INT. TRAPPE/SPISESTUE Vi ser en masse billeder med familien og Plet, i rammer på væggen. Evt. ned af en trappe. (Kamera i bevægelse)vi følger disse billeder på væggen og ender i spisestuen og ser

Læs mere