Udnyttelse af tagetagen på Birkeparken i Åbyhøj

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udnyttelse af tagetagen på Birkeparken i Åbyhøj"

Transkript

1 Udnyttelse af tagetagen på Birkeparken i Åbyhøj Rapport projekt uge Mette Vriborg Nielsen Mette Vriborg Nielsen, TD uddannelsen, Århus Tekniske Skole, 2009 Side 1

2 INDHOLD Opgavedefinition... 3 Udnyttelse af tagetagen i Birkeparken... 3 Indledning... 4 Info om Birkeparken... 4 Birkeparkens plantegning... 6 Tidsplan... 7 Lejlighedsbeskrivelse... 8 Indretning Elevatortårne Plantegninger Tegning af Birkeparken Plantegning af tagetagen på Birkeparken Møbelplan for Birkeparken Detailtegning Visualisering Animation Prisberegning skønsmæssigt Konklusion Litteraturliste Bilag Mette Vriborg Nielsen, TD uddannelsen, Århus Tekniske Skole, 2009 Side 2

3 OPGAVEDEFINITION Rapport projekt, september 2009 UDNYTTELSE AF TAGETAGEN I BIRKEPARKEN Al2boligs afdeling Birkeparken i Åbyhøj skal have nyt tag på i 2012, og skal derfor have et forslag til hvordan udnyttelsen af dette kunne se ud evt. udnyttelse til en xtra lejlighed. Ideen er stadig på skitseplan, da beboerne stadig ikke har besluttet, hvorvidt de vil have en xtra beboer foroven eller ikke mest fordi, at skal der bygges en xtra etage på, skal der udover arbejdet med selve etagen, også arbejdes på adgangsforholdene til etagen dvs. der skal, fordi byggeriet bliver 3 etager og over, bygges elevatortårne på opgangene, da det er lovpligtigt og så dem, der bor øverst let kan komme til og fra deres lejlighed. Til selve udarbejdelsen af forslaget skal der oprettes en tidsplan, der skal belyse hvor mange timer, hvert enkelt punkt i rapporten kommer til at tage og hvor lang tid, det har taget. Der skal udarbejdes et plantegnings forslag over selve tagetagen, og hvordan den kunne komme til at se ud, og 2 tilhørende detailtegninger, der viser hhv. hvor tagkonstruktionen møder ydermuren, og hvor dækket/gulvet møder ydervæggen. Til slut skal der udarbejdes en konklusion, der skal belyse, hvilket opgaver blev løst og hvordan, om der var problemer, og i så fald, hvordan blev de løst. Med venlig hilsen Mette Vriborg Nielsen 18. september 2009 Mette Vriborg Nielsen, TD uddannelsen, Århus Tekniske Skole, 2009 Side 3

4 INDLEDNING Birkeparken blev opført fra , og havde altså 50 års jubilæum sidste år i 2008, hvilket blev fejret med stor fest. Men det betyder så også, at taget snart står til en udskiftning, og ifølge budgetteringen skal denne udskiftning foregå i Der er derfor kommet forslag ind, om der under udskiftningen skal bygges taglejligheder, således at der bl.a. bliver flere til at løfte den økonomiske byrde for fremtiden i Birkeparken. Dette forslag skal så gennemarbejdes og visualiseres, så beboerne har en mere klar opfattelse og idé om, hvad de skal tage stilling til. INFO OM BIRKEPARKEN (taget fra Al3bolig s hjemmeside) Mette Vriborg Nielsen, TD uddannelsen, Århus Tekniske Skole, 2009 Side 4

5 Der er 4 størrelse lejligheder i Birkeparken. Fra 1 værelses til 4 værelses, fordelt forskelligt ud på de 12 opgange. Jeg har valgt at beskæftige mig med, er en af de opgange, der kun har 1-3 værelses lejligheder, nemlig nr. 8, da det er den eneste opgang, der har 1 værelses lejligheder. De ser hver især nogenlunde således ud (ikke målfaste tegninger fra Aarhusbolig s hjemmeside): Mette Vriborg Nielsen, TD uddannelsen, Århus Tekniske Skole, 2009 Side 5

6 BIRKEPARKENS PLANTEGNING Sat sammen, danner de et billede af, hvordan Birkeparken 8 ser ud indefra, hvilket så kan arbejdes videre med i AutoCAD. (Plantegningen er kun vejledende og ikke målfast) Mette Vriborg Nielsen, TD uddannelsen, Århus Tekniske Skole, 2009 Side 6

7 TIDSPLAN Projektet skal deles ind i grupper, så man nemmere kan beregne hvor lang tid, der skal bruges på de respektive grupper. Det er sat ind i et skema i Excel, som ser således ud: (Se vedhæftede fil for den udfyldte version) Mette Vriborg Nielsen, TD uddannelsen, Århus Tekniske Skole, 2009 Side 7

8 LEJLIGHEDSBESKRIVELSE Selve etagen rummer én stor lejlighed, da der pga. skunkene, ellers ville blive nogle små og temmelig ubrugelige rum, hvis den ar inddelt i flere lejligheder. Samtidig får den 2 store og solrige altaner, samt 2 kviste. Taget har en 30 graders hældning og loftet går op til kip. Selve gulvarealet i lejligheden er på 72 m 2, hvoraf noget af skunk arealet ikke kan regnes med, da reglerne for skunk areal iflg. BR08 foreskriver at: I udnyttelige tagetager medregnes det areal, der i et vandret plan 1,5 m over færdigt gulv ligger inden for planets skæring med tagbeklædningens udvendige side. (Se evt. den medsendte tegning i original størrelse. Skunk regnestykke) Mette Vriborg Nielsen, TD uddannelsen, Århus Tekniske Skole, 2009 Side 8

9 Det vil med andre ord sige, at gulvarealet 30 cm fra ydermuren og ind i rummet, ikke skal regnes med i gulvarealet. Det er vist her med pilene: 1,07 m 2 0,28 m 2 1,87 m 2 0,69 m 2 1,05 m 2 Det kan man sætte op i et regne stykke: 72 (1,07 + 0,69 + 1,87 + 0,28 + 1,05) = 67,04 ~ 67 m 2 Så med andre ord er lejligheden = 67 m 2 Mette Vriborg Nielsen, TD uddannelsen, Århus Tekniske Skole, 2009 Side 9

10 INDRETNING Etagen er indrettet med rå betonvægge, for at gøre lejligheden lidt rå og fabriksagtig. Badeværelset og soveværelset er inddelt af gipsvægge for at bløde det rå lidt op. Lejligheden består af en entre, der åbent leder hen til stuen. Stuen ligger mellem de to altaner og danner en lille hyggelig krog med skråvinduer, så der kommer mere lys ind. Til venstre for når man kommer ind, ligger der et 19,55 m2 stort soveværelse med kvist, og udgangen til den ene altan. Til højre ligger udgangen til den anden altan, badeværelse med brus, et stort køkkenalrum, som er bygget ud i kvisten og et pulterkammer. Se i øvrigt plantegningerne for yderligere info. Der er også udarbejdet en møbelplan, så man kan få en ide om, hvorledes lejligheden kan indrettes. ELEVATORTÅRNE Før man kan arbejde videre med ideen om at udnytte tagetagen til en xtra lejlighed, skal der tages hensyn til bygningsreglementet for adgangsforholdene for de kommende beboere. Fordi der i Birkeparken 8 er kælder, stue, 1.sal og 2. sal, regnes det for en 3 etagers bygning. Når der kommer tagetage på, bliver bygningen derfor til en 4 etagers bygning. I bygningsreglementet stk Fælles adgangsforhold, i et tillæg til stk. 5 står der: En bygning med stueplan, 1. og 2. sal regnes for en bygning med 3 etager. Kælder medregnes i denne sammenhæng ikke ved opgørelse af etageantallet. Derfor skal der, udover arbejdet med selve tagetagen, udarbejdes et forslag til elevatortårne for de kommende beboere. Mette Vriborg Nielsen, TD uddannelsen, Århus Tekniske Skole, 2009 Side 10

11 I stk. 5, står der: I bygninger med 3 etager og derover skal installeres mindst én elevator, der kan betjene hver etage, herunder eventuel udnyttet tagetage og kælder. Enfamiliehuse er undtaget fra bestemmelsen. Uden at komme nærmere ind på selve elevatortårnet, dens opbygning og materialer, har jeg kommet med et visuelt forslag til et elevatortårn udenfor Birkeparken 8. Se evt. plantegninger og visualiseringer for yderligere info og inspiration. Mette Vriborg Nielsen, TD uddannelsen, Århus Tekniske Skole, 2009 Side 11

12 PLANTEGNINGER Birkeparken 8 ligger forskudt mellem nr. 7 og 9, hvilket giver lidt udfordringer tag- og ydermursmæssigt. TEGNING AF BIRKEPARKEN 7-9 Planen over de 3 sammenhængende bygninger, Birkeparken 7-9, ser således ud efter at nr. 8 er renoveret. (Se evt. den medsendte tegning i original størrelse) Mette Vriborg Nielsen, TD uddannelsen, Århus Tekniske Skole, 2009 Side 12

13 PLANTEGNING AF TAGETAGEN PÅ BIRKEPARKEN 8 Plantegningen af tagetagen på nr. 8 ser således ud: (Se evt. den medsendte tegning i original størrelse) Mette Vriborg Nielsen, TD uddannelsen, Århus Tekniske Skole, 2009 Side 13

14 MØBELPLAN FOR BIRKEPARKEN 8 Et forslag til hvordan møbleringen af tagetagen på Birkeparken 8 kunne se ud, kan ses herunder: (Se evt. den medsendte tegning i original størrelse) Mette Vriborg Nielsen, TD uddannelsen, Århus Tekniske Skole, 2009 Side 14

15 DETAILTEGNING For at der kunne blive en fornuftig højde i lejligheden, er ydervæggen blevet bygget i gennemsnit 1 meter højere end de nuværende ydervægge, således at skunken ikke sluger al gulvarealet, og så lejligheden bliver mere brugbar. Der er blevet udarbejdet 2 detailtegninger. En af hvor taget møder ydermuren, og en, hvor etagedækket møder ydermuren. (Se evt. de medsendte tegninger i original størrelse og med signatur forklaringer) Mette Vriborg Nielsen, TD uddannelsen, Århus Tekniske Skole, 2009 Side 15

16 VISUALISERING For at beboerne skal få en bedre ide om, hvordan lejligheden kan komme til at se ud, og også evt. nye beboere, er der blevet udarbejdet nogle visualiseringer med den nye tagetage og elevatortårnet på. Ovenover: Birkeparken 7-9 foran, med elevatortårnet og de 2 kviste. Mette Vriborg Nielsen, TD uddannelsen, Århus Tekniske Skole, 2009 Side 16

17 Ovenover: Birkeparken 8 foran, med elevatortårnet og de 2 kviste. Nedenunder: Birkeparken 8 fra bagsiden med de 2 altaner. Mette Vriborg Nielsen, TD uddannelsen, Århus Tekniske Skole, 2009 Side 17

18 Ovenover: Birkeparken 8 fra bagsiden med de 2 altaner. Nedenunder: Inde fra lejligheden - fra mellemgangen hen mod stuen og de 2 altaner. Mette Vriborg Nielsen, TD uddannelsen, Århus Tekniske Skole, 2009 Side 18

19 Ovenover: Fra mellemgangen og stuen hen mod soveværelset og den ene altan. Nedenunder: Soveværelset med kvist. Mette Vriborg Nielsen, TD uddannelsen, Århus Tekniske Skole, 2009 Side 19

20 Ovenover: Køkkenet med kvist og faste elementer. Nedenunder: Fra køkkenet med udgangen til den anden altan og pulterkammeret i baggrunden. Mette Vriborg Nielsen, TD uddannelsen, Århus Tekniske Skole, 2009 Side 20

21 Ovenover: Badeværelset med faste elementer og mindre vindue. Mette Vriborg Nielsen, TD uddannelsen, Århus Tekniske Skole, 2009 Side 21

22 ANIMATION Der vises til præsentationen og gennemgangen af projektet en lille animation af projektet en rundtur rundt om Birkeparken 7-9. (Der tages forbehold for diverse grafikkort fejl og mangler!) Mette Vriborg Nielsen, TD uddannelsen, Århus Tekniske Skole, 2009 Side 22

23 PRISBEREGNING SKØNSMÆSSIGT Der er udarbejdet et prisoverslag på ombygningen af Birkeparkens tag. Tallene er blevet plottet ind i V&S priskalkulator, men det er kun et groft skøn, og altså kun vejledende. Regnskabet ser således ud: Kort fortalt vil det komme til at koste rundt regnet kr. at bygge taget om med kviste, altaner og xtra stykke ydermur - ekskl. inventar og div. materialer indendørs mv. Mette Vriborg Nielsen, TD uddannelsen, Århus Tekniske Skole, 2009 Side 23

24 KONKLUSION Renoveringen af Al2boligs afdeling Birkeparken i Åbyhøj og udnyttelse af tagetagen er ikke et urealistisk projekt, og kunne uden de større byggemæssige problemer blive et godt projekt. Dog er der så den menneskelige faktor i projektet nemlig alle de beboere og naboer, det kommer til at berøre. Projektet har nemlig, udover de rent byggemæssige gener, også en del økonomiske aspekter: Elevatortårnet skal bygges på det kommer til at koste en del xtra og vedligeholdelse af elevatoren og energiforbruges i fremtiden må man heller ikke glemme. Nogle af naboerne, dem der bor lige under taglejligheden, skal måske genhuses ved en renovering pga. for mange bygge gener. Der bliver pålagt alle beboere xtra udgifter på huslejen for at betale af på byggeprojektet og til vedligehold i fremtiden. Hele opgangen skal laves om for at få implementeret elevatortårnet og adgang til elevatoren, dvs. byggegéner for alle og mulig genhusning for alle, hvis implementeringen ikke bliver mulig uden helt at fjerne den eksisterende trappe. Det skal der granskes i, inden man kan gå videre. Med videre. Så umiddelbart er det et projekt, som skal tages op til beboermøde, og derefter stemmes om først derefter kan man gå videre med projekteringen af projektet. Der er til projektet blevet udarbejdet en tidsplan over projektets disponering. Der er til projektet blevet udarbejdet plantegninger over Birkeparken 7-9, Birkeparken 8 og en møbelplan til den sidstnævnte. Derudover er der udarbejdet 2 detailtegninger til forslaget for at vise, hvordan konstruktionerne kunne komme til at se ud med det nye tag og sammenkoblingen med etageadskillelsen. Der er til projektet blevet udarbejdet visualiseringer af den nye tagetage, så beboerne kan få en idé om, hvordan resultatet af en ombygning ville kunne komme til at se ud. Der er til projektet blevet udarbejdet en animation rundt om Birkeparken 7-9 for at man bedre kan få en idé om størrelsesforholdene på tagetagen. Der er til projektet blevet udarbejdet en skønsmæssig prisberegning på ombygningen og renoveringen af taget på Birkeparken 8. Da det er et groft skøn, er det således kun vejledende. Mette Vriborg Nielsen, TD uddannelsen, Århus Tekniske Skole, 2009 Side 24

25 Selve ombygningen af taget og tilblivelsen af taglejligheden ville være, set fra et rent byggemæssigt og planlægningsmæssigt synspunkt, forholdsvis gnidningsfrit og som en standard opgave for en bygherre men så er der problematikken med beboerne og elevatortårnet. Elevatortårnet skal være forholdsvis enkelt, så det ikke stjæler al opmærksomheden og ødelægger udtrykket i Birkeparkens arkitektur, den bliver dyr, både nu og i fremtiden, og så er der problematikken med implementeringen af elevatortårnets tag med Birkeparkens tag. Elevatortårnet ville skulle bygges samtidig med taget, og det vil sige at hele opgangen ville skulle laves om og renoveres for tilpasningen af elevatortårnet og det kan i værste fald betyde genhusning for alle beboerne i opgangen. For ikke at glemme problematikken med naboerne, der skal leve med en sådan ombygning i et halvt til et helt år. Men alt i alt et rigtig godt og spændende projekt, hvis man kan få beboerne med på ideen det har både sine fordele og ulemper, økonomisk, logistikmæssigt og planlægningsmæssigt, men kan godt gennemføres, såfremt det bliver vedtaget. Med venlig hilsen Mette Vriborg Nielsen 2. oktober 2009 Mette Vriborg Nielsen, TD uddannelsen, Århus Tekniske Skole, 2009 Side 25

26 LITTERATURLISTE Mette Vriborg Nielsen, TD uddannelsen, Århus Tekniske Skole, 2009 Side 26

27 BILAG Der medsendes til projektet følgende bilag: Nr Definition Navn på fil 1 Tidsplan over projektet tidsplan 2 Skunk regnestykke tag etage præs - skunk regnestykke A4 3 Plantegning af Birkeparken 7-9 tag etage præs - Plantegning nr 7-9 i A2 4 Plantegning af Birkeparken 8 tag etage præs - Plantegning nr 8 i A2 5 Møbelplan til Birkeparken 8 tag etage præs - Møbelplan nr 8 i A2 6 Detailtegning af tagkonstruktion tag etage præs - Detalje - Tag nr 8 i A4 7 Detailtegning af vægkonstruktion tag etage præs - Detalje - etageadskillelse nr 8 i A4 8 Mette Vriborg Nielsen, TD uddannelsen, Århus Tekniske Skole, 2009 Side 27

[UDESTUE / VINTERHAVE TIL SATURNVEJ, HADSTEN]

[UDESTUE / VINTERHAVE TIL SATURNVEJ, HADSTEN] Afslutningsprojekt Hovedforløb 1, December 2009 Mette Vriborg Nielsen i samarbejde med: [UDESTUE / VINTERHAVE TIL SATURNVEJ, HADSTEN] Teknisk Designer Uddannelsen, Århus Tekniske Skole, 2009 INDHOLD Opgavedefinition...

Læs mere

ENGPARKEN. om renoveringen. Spørgsmål og svar. Nr. 3. Læs inde i bladet. Information om renoveringsprojektet til alle beboere i Afdeling 7.

ENGPARKEN. om renoveringen. Spørgsmål og svar. Nr. 3. Læs inde i bladet. Information om renoveringsprojektet til alle beboere i Afdeling 7. ENGPARKEN Information om renoveringsprojektet til alle beboere i Afdeling 7 December 2014 Nr. 3 Spørgsmål og svar om renoveringen Spørgelysten har været stor hos de beboere, der har deltaget i de fælles

Læs mere

RENOVERING AF AFDELING 3 - RYHAVEN

RENOVERING AF AFDELING 3 - RYHAVEN RENOVERING AF AFDELING 3 - RYHAVEN 1 INDLEDNING Som bekendt skal I snart igennem en større renovering af jeres afdeling. Denne lille folder er lavet til jer, Ryhavens beboere, i forbindelse med informationsmødet,

Læs mere

REFERAT. Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej 37-53

REFERAT. Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej 37-53 REFERAT Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej 37-53 Torsdag den Klokken 19.00 21.30 Mødested: Fælleshuset, Brorsonsvej 53 A, 7400 Herning Deltagere: 22 beboere fra 19 husstande

Læs mere

Løvvangen. beboerinformation. løvvangen for fremtiden: genhusning er ikke farligt: Læs side 7. Læs side 4

Løvvangen. beboerinformation. løvvangen for fremtiden: genhusning er ikke farligt: Læs side 7. Læs side 4 Løvvangen info om renoveringen af beboerinformation løvvangen for fremtiden: Planen ligger klar. Beboerne i Løvvangen har nu sagt ja til den helhedsplan, der danner rammerne for den kommende renovering.

Læs mere

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE. Sundby-Hvorup Boligselskab Vestbjerg afdeling 16

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE. Sundby-Hvorup Boligselskab Vestbjerg afdeling 16 Vestbjerg afd. 16: Hanebjælken 1-161, Hanebjælken 70 118 og Mejlstedvej 30-52, Vestbjerg TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Sundby-Hvorup Boligselskab Vestbjerg afdeling 16 INDHOLD Baggrund... 3 Kuben Management...

Læs mere

Referat af ekstraordinært beboermøde om renovering i Afd. Brændgårdsparken

Referat af ekstraordinært beboermøde om renovering i Afd. Brændgårdsparken Referat af ekstraordinært beboermøde om renovering i Afd. Brændgårdsparken Dato: Klokken: Sted: Torsdag den 26. oktober 2006 19.00 21.10 Cabaret-salen i Herning Kongrescenter 74 husstande er mødt til mødet.

Læs mere

INFORMATION OM RENOVERING

INFORMATION OM RENOVERING INFORMATION OM RENOVERING HELHEDSPLAN FOR TINGBJERG 1 BLÅ SIDER GULE SIDER GRØNNE SIDER INFORMATION OM RENOVERINGEN - side 4 Hvordan bliver hele afdelingen forbedret, og hvad er planerne for områderne

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse 1. Prøvelejlighed Efter boligorganisationen har afholdt en række åben hus arrangementer, hvor det var muligt for beboerne i Saltværkshuse at besigtige, hvordan et lejemål kunne komme til at se ud, efter

Læs mere

Løvvangen. Læs side 8. Læs side 10. Afdelingsbestyrelsens formand forudser positive effekter af renoveringen.

Løvvangen. Læs side 8. Læs side 10. Afdelingsbestyrelsens formand forudser positive effekter af renoveringen. Løvvangen Nr. 1 2010 Nyt om renoveringen Vi skal vende udviklingen: Afdelingsbestyrelsens formand forudser positive effekter af renoveringen. Beboerholdninger til renoveringen: Bente Mørk er glad for at

Læs mere

NYE TIDER I NYDAMSPARKEN

NYE TIDER I NYDAMSPARKEN SK HUmøde info rts, kl. 18d år ma 25. ldkærg o på K NYE TIDER I NYDAMSPARKEN Nydamsparken er et godt sted at bo. Afdelingen ligger centralt og gårdrummet danner en grøn oase i en levende bydel. Og beliggenheden

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse 1. Baggrund 2. Beslutningsproces 3. Renoveringens indhold 4. Økonomi og husleje 5. Genhusning 6. Tidsplan Boligorganisationen Tårnbyhuse 1 Bagrund Heldigvis synes de fleste

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

God sommer til beboerne i T13

God sommer til beboerne i T13 God sommer til beboerne i T13 God sommer til beboerne i T13 Kære beboere i T13 Så er vi allerede nået halvt gennem sommeren. Den har været Du kan også finde referatet på vores nye HP4 hjemmeside typisk

Læs mere

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 14. maj 2005

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 14. maj 2005 Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 14. maj 2005 Referat af beboermøde d. 3. maj 2005 Tilstede: Beboere:15 Fra hovedbestyrelsen: Finn Nielsen Fra boligselskabet: Forretningsfører

Læs mere

Praktikophold som byggeteknikker. Arkitektfirmaet Friis Andersen a/s

Praktikophold som byggeteknikker. Arkitektfirmaet Friis Andersen a/s Praktikophold som byggeteknikker Arkitektfirmaet Friis Andersen a/s Ellen Agger BTH NÆSTVED 20.10.2014 Denne rapport er udarbejdet i forbindelse med 10 ugers praktikophold i 4. semester af byggeteknikkeruddannelsen.

Læs mere

Renovering. af Skanseparken. Men det gør de!

Renovering. af Skanseparken. Men det gør de! naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Der har været talt om renovering af Skanseparken gennem flere år. Mange beboere har måske ligefrem helt mistet troen på, at de store planer for Skanseparken

Læs mere

80 m 2 solceller (11,52 kwp) giver 11.000 kwh/år (beregnet) 200 m 2 solpaneler bidrager til produktion af varmt brugsvand

80 m 2 solceller (11,52 kwp) giver 11.000 kwh/år (beregnet) 200 m 2 solpaneler bidrager til produktion af varmt brugsvand Eksempel Energirenovering etageboliger RINGGÅRDEN ÅRHUS - OPFØRT 1939-1941 UDGIVET DECEMBER 2014 Lyst, lunt og populært Ombygningen af seks boligblokke i den almennyttige boligforening Ringgården i Århus,

Læs mere

Spar penge på at bygge nyt

Spar penge på at bygge nyt # 8:2013 Riv ned og byg nyt Spar penge på at bygge nyt Flere og flere vælger at bygge nyt i stedet for at reparere på det gamle og det er der gode grunde til. Det er sund fornuft at tænke på fremtiden

Læs mere

LÆS OM TRE TYPISKE HUSE I SØNDERBORG- OMRÅDET VIGTIGE OG EFFEKTIVE FOKUSOMRÅDER SE FORANDRINGEN I TRE HUSE. ZERObolig GIVER INSPIRATION TIL BOLIGEJERE

LÆS OM TRE TYPISKE HUSE I SØNDERBORG- OMRÅDET VIGTIGE OG EFFEKTIVE FOKUSOMRÅDER SE FORANDRINGEN I TRE HUSE. ZERObolig GIVER INSPIRATION TIL BOLIGEJERE LÆS OM TRE TYPISKE HUSE I SØNDERBORG- OMRÅDET SIDE 4 VIGTIGE OG EFFEKTIVE FOKUSOMRÅDER SIDE 30 SE FORANDRINGEN I TRE HUSE SIDE 8 ZERObolig GIVER INSPIRATION TIL BOLIGEJERE SIDE 33 ENERGIMÆRKEDE HUSE ER

Læs mere

uattro Færdigkvist Den originale kvist Kvistens ABCDE Håndbog om tagkviste

uattro Færdigkvist Den originale kvist Kvistens ABCDE Håndbog om tagkviste Den originale kvist Kvistens ABCDE Håndbog om tagkviste uattro Færdigkvist 3. udgave 2010 Quattro Færdigkviste Tættere på himlen og mere lys i livet. Skab smukke rum. 2 Kvistens ABCDE En håndbog for folk

Læs mere

Mandag den 27. maj 2013 kl. 19.00

Mandag den 27. maj 2013 kl. 19.00 TIL BEBOERNE I AFDELING 28-30 Bellahøj den. april 2013 ENDELIG INDKALDELSE TIL ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I henhold til boligforeningens vedtægter 14 indkaldes til ordinært afdelingsmøde Mandag den 27. maj

Læs mere

Himmerland Boligforening Beslutningsforslag til urafstemning om Renovering af afd. 16, Magisterparken

Himmerland Boligforening Beslutningsforslag til urafstemning om Renovering af afd. 16, Magisterparken Himmerland Boligforening Beslutningsforslag til urafstemning om Renovering af afd. 16, Magisterparken 1 Procedure for urafstemning Afstemningstema Projekt som beskrevet i beslutningsforslag. Der stemmes

Læs mere

Lindholm afd. 20: Lindholm Søpark 6-40 TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE. Sundby-Hvorup Boligselskab Lindholm afdeling 20

Lindholm afd. 20: Lindholm Søpark 6-40 TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE. Sundby-Hvorup Boligselskab Lindholm afdeling 20 Lindholm afd. 20: Lindholm Søpark 6-40 TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Sundby-Hvorup Boligselskab Lindholm afdeling 20 INDHOLD Baggrund... 3 Kuben Management... 4 Formål... 4 Opbygning... 4 Vurderingskriterier...

Læs mere

Beboermøde i AB Amagerbro Tirsdag den 20. maj 2014, kl. 19.00.

Beboermøde i AB Amagerbro Tirsdag den 20. maj 2014, kl. 19.00. Beboermøde i AB Amagerbro Tirsdag den 20. maj 2014, kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden byder velkommen 3. Gennemgang af tilstandsrapport/vedligeholdelsesplan v/ firmaet A4 4. Økonomi

Læs mere

Vildtbanegård afd. III Referat fra beboermødet afholdt den 27. februar 2014, på Gildbroskolen i Multisalen, kl. 19-21:30

Vildtbanegård afd. III Referat fra beboermødet afholdt den 27. februar 2014, på Gildbroskolen i Multisalen, kl. 19-21:30 Vildtbanegård afd. III Referat fra beboermødet afholdt den 27. februar 2014, på Gildbroskolen i Multisalen, kl. 19-21:30 Dagsorden: 1. 2. 3. 4. 5. Velkomst ved formand Hedvig Repstock Valg af dirigent

Læs mere

3D BIM modeller. En bedre sammenhæng i projektet. Theis K. R. Andersson S093369

3D BIM modeller. En bedre sammenhæng i projektet. Theis K. R. Andersson S093369 3D BIM modeller En bedre sammenhæng i projektet Theis K. R. Andersson S093369 Forord Teknologisk Institut har en vision om en digital platform, der understøtter rådgivningsprojekter i byggeriet, fra skitse

Læs mere

Bilag. Indholdsfortegnelse. Side. Grundlag for boligmarkedsanalysen. Status for afdelingen. SWOT - vurdering af afdelingens konkurrenceevne

Bilag. Indholdsfortegnelse. Side. Grundlag for boligmarkedsanalysen. Status for afdelingen. SWOT - vurdering af afdelingens konkurrenceevne Indholdsfortegnelse Grundlag for boligmarkedsanalysen Status for afdelingen SWOT - vurdering af afdelingens konkurrenceevne Omdisponering af lille bolig Omdisponering af stor bolig Sammenlægning af 3 boliger

Læs mere

Svar på naboorientering om Torslunde Bygade 17 fra nabo Torslunde Bygade 15

Svar på naboorientering om Torslunde Bygade 17 fra nabo Torslunde Bygade 15 Ishøj kommune Plan, Bygge og Miljøcenter Ishøj Store Torv 20 2635 Ishøj Torslunde 2/32014 Svar på naboorientering om Torslunde Bygade 17 fra nabo Torslunde Bygade 15 Efter den uheldige proces omkring manglende

Læs mere

Rapport om kvalitetssikring af energimærkninger indberettet i 2008 Dato: 2009-10-22

Rapport om kvalitetssikring af energimærkninger indberettet i 2008 Dato: 2009-10-22 Rapport om kvalitetssikring af energimærkninger indberettet i 2008 Indholdsfortegnelse Indledning og metodisk baggrund for konklusionerne...3 Konklusioner og anbefalinger...4 1. Bygningsregistreringen

Læs mere