Ombygning af Hækkevold og Helleborg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ombygning af Hækkevold og Helleborg"

Transkript

1 Ombygning af Hækkevold og Helleborg - beslutningsoplæg til det fælles afdelingsmøde onsdag den 27. januar 2010

2 En helt nødvendig ombygning Boligerne i Hækkevold 9 15 (fsb) og Helleborg 9 15 (SAB) er små 1- og 2-værelses boliger uden eget bad. Også i størrelse og indretning er boligerne utidssvarende f.eks. med indeliggende og meget små køkkener. De mindste boliger er på kun 39 m². Ser vi fremad kan denne type boliger ikke blive ved med at opfylde de boligsøgendes krav. De første tegn på, at boligerne vil blive svære at leje ud er allerede begyndt at vise sig. Boligsøgende takker nej, særligt når de hører, at her ikke er eget bad. Fortsætter tendensen frygter vi, at resultatet kan blive et større årligt huslejetab, som beboerne i de to boligafdelinger må dække via stigning i husleje. Hækkevold og Helleborg burde være renoveret som en del af den gennemførte helhedsplan for Tingbjerg. Sådan blev det ikke. I stedet har vi i afdelingsbestyrelserne samarbejdet med vores boligselskaber om at få økonomien til at hænge sammen i et særligt ombygningsprojekt for de to boligblokke. Det er nu lykkedes. Dette beslutningsoplæg indeholder en beskrivelse af ombygningsprojektet og vilkårene for genhusning af de nuværende beboere i de to boligblokke. Vi håber, at mange beboere vil deltage i mødet den 27. januar 2010, hvor de to boligafdelinger skal træffe beslutning om, hvorvidt ombygningen skal gennemføres. Med venlig hilsen Afdelingsbestyrelserne i fsb afd og SAB Tingbjerg afd. 1 Oplæg til renovering af Hækkevold og Helleborg Fotos og tegninger: Witras Arkitekter Tekst, layout og tryk: KAB Oplag: 900 eks. Omdelt til beboerne den 19. januar

3 Tidsplan På nedenstående tidslinje kan du se en række vigtige datoer i ombygningsprojektet, f.eks. hvornår beboerne genhuses og hvor lang byggeperioden forventes at være. Dette er en foreløbig tidsplan. Forberedelse af sagen kan betyde mindre forskydninger i tidsplanen, ligesom vi må tage de almindelige forbehold for vejret i byggeperioden og øvrige uforudsete hændelser. Vigtige datoer for beboerne Ekstraordinært fælles afdelingsmøde 27. januar 2010 Stop for udlejning ca. 1. februar 2010 Samtaler om genhusning med de berørte beboere marts - juni 2010 Løbende fraflytning til genhusningsboliger 1. marts - 1. oktober 2010 Byggestart november 2010 Forventet indflytning i de nye boliger januar

4 Hvad betyder ombygningen for de nuværende beboere? Godkendes ombygningen af Hækkevold og Helleborg vil de nuværende beboere blive tilbudt en anden bolig i eller udenfor Tingbjerg. Det kaldes genhusning. Der er ikke mulighed for at takke nej til genhusning og blive boende under ombygningen af boligblokkene. Der er tale om en totalrenovering, og samtidig er det planen, at de 72 små boliger skal slås sammen til 36 tidssvarende familieboliger. Beboerne vil gradvist flytte fra de to boligblokke i takt med, at KAB s og fsb s udlejning finder genhusningsboliger. Alle beboere i Hækkevold og Helleborg vil blive tilbudt permanent genhusning, dvs. et boligtilbud på almindelige vilkår med lejekontrakt og alle tilhørende rettigheder og pligter. Genhusningsboligen vil i størrelse og husleje svare nogenlunde til den nuværende bolig. Medarbejdere i KAB s og fsb s udlejning vil rådgive beboerne om genhusning. KAB s og fsb s udlejning rådgiver om genhusning af de nuværende beboere i Hækkevold og Helleborg. Kontakt: KAB s udlejning (for beboerne i Helleborg 9 15) Rikke Thy, Tanja Viuf, direkte telefon direkte telefon fsb s udlejning (for beboerne i Hækkevold 9 15) Janie Falsing, direkte telefon

5 Spørgsmål og svar om genhusning Hvor kan jeg blive genhuset? Du kan vælge at blive genhuset i eller udenfor Tingbjerg. Genhusningen vil ske i fsb s og SAB s øvrige boliger i København. Nogle boligafdelinger vil være mere realistiske at ønske som genhusning end andre. Det skyldes, at der er en meget lav fraflytningsprocent i nogle boligafdelinger. Medarbejderne i KAB s og fsb s udlejning vil give nærmere rådgivning omkring valget af genhusningsbolig. Hvor stor en bolig kan jeg få? Genhusning vil ske i en bolig af samme størrelse som den nuværende. Ønsker du en større bolig kræver det, at du er opnoteret på den interne venteliste til en større bolig. Kan jeg flytte tilbage til Hækkevold eller Helleborg?? Hvem betaler for flytningen? Alle beboere, der selv står for flytningen, vil få en check på kr. pr. bolig til at dække alle omkostninger. Er der enkelte beboere med særlig behov for flyttehjælp, vil KAB/fsb i stedet dække omkostningerne til et flyttefirma efter regning. KAB/fsb vurderer og træffer aftale med flyttefirma. Den gamle bolig skal jeg betale for misligholdelse? Nej. Ingen af de nuværende beboere i Hækkevold og Helleborg vil blive bedt om at betale for udgifter til istandsættelse af boligen ved fraflytning. Heller ikke selvom der er tale om misligholdelse af boligen. Når beboerne har godkendt projektet, stopper udlejningen af boligerne, og vedligeholdelseskonti lukkes. Som udgangspunkt er genhusningsboligen et permanent tilbud altså en bolig, hvor du kan blive så længe, du ønsker. Vil du gerne vende tilbage til Hækkevold eller Helleborg efter ombygningen, har du som beboer fortrinsret til en bolig af samme størrelse som den, du har i dag. Du skal gøre KAB s eller fsb s udlejning opmærksom på, at du ønsker at vende tilbage i forbindelse med dialogen omkring din genhusning. Jeg har fået indskudslån i kommunen i den nuværende bolig kan det overføres til min genhusningsbolig? Er dit indskudslån betalt ud, vil du som udgangspunkt få dit indskud i boligen med dig ved flytningen. Er beløbet ikke tilstrækkeligt til at dække indskud i den nye bolig, skal du kontakte kommunen og søge om et nyt indskudslån. 5

6 Præsentation af projektet for Hækkevold og Helleborg Ombygningen af Hækkevold og Helleborg vil omdanne de 72 små 1- og 2-rums boliger til 36 fortrinsvis store, moderne boliger. 18 boliger i hver boligafdeling. Der er valgt en løsning med mange store familieboliger, da der i dag er større efterspørgsel på denne type boliger. Hvad omfatter renoveringen? Elevatorer To opgange i hver blok udføres med elevator og to opgange uden elevator. De 18 boliger i hver boligafdeling fordeler sig på 8 boliger uden adgang til elevator og 10 boliger med adgang til elevator. Nyt køkken og bad I alle boliger indrettes nyt køkken og badeværelse med gulvvarme. Mekanisk ventilation i begge rum. Der forberedes for installation af vaskemaskine og tørretumbler på badeværelset. Nye el-installationer I alle boliger udføres nye el-installationer. Gulve I de fleste boliger vil der blive lagt nye gulve. Eksisterende gulve, der genbruges, vil blive afhøvlet, slebet og lakeret. Vinduer og døre Der isættes nye indvendige døre og hoveddøre. Vinduerne skiftes i Helleborg, mens vinduerne i Hækkevold bevares. Disse vinduer vil blive rengjort, justeret og smurt, så funktionen er i orden. Vindues plader skiftes i nødvendigt omfang. Altaner og terrasser Stueboligerne vil få adgang til terræn og et mindre terrasseområde, mens der etableres franske altaner i boligerne på 1. og 2. sal. Boligtyper I hver boligafdeling indrettes 18 boliger. (Se boligtyperne nedenfor). 5-rums boligerne udføres i 2 plan på 1. og 2. sal i boligblokkene. 1-rums boligerne er alle placeret i stueetagen og med god tilgængelighed (niveaufri adgang). 6

7 Her kan du se eksempler på plantegninger af de nye boliger. Økonomi Den samlede pris for renoveringen er: Hækkevold fsb 31,5 mio. kr. Helleborg SAB 29,9 mio. kr. I alt 61,4 mio. kr. Ombygningen finansieres med Landsbyggefondsstøttede realkreditlån, lån til forbedringer, byfornyelsesmidler samt en begrænset huslejestigning for de nye beboere. En fordelagtig finansiering der betyder, at huslejestigningen kan holdes på et rimeligt niveau sammenlignet med nybyggeri og på niveau med nabobebyggelsen Arkaderne. Husleje Huslejen efter ombygningen vil i gennemsnit blive på 800 kr. pr m² om året i boliger uden elevator og 830 kr. pr. m² om året i boliger med elevator. Husleje i boliger med elevator: 1-rums boliger (52 m²) 2 stk kr. pr. måned 3-rums boliger (82 m²) 2 stk kr. pr. måned 4-rums boliger (92 m²) 4 stk kr. pr. måned 5-rums boliger (104 m²) 2 stk kr. pr. måned Husleje i boliger uden elevator: 4-rums boliger (92 m²) 4 stk kr. pr. måned 4-rums boliger (134 m²) 2 stk kr. pr. måned 5-rums boliger (104 m²) 2 stk kr. pr. måned Der skal understreges, at der ikke i forbindelse med projektet sker huslejestigning for de øvrige beboere i FSB Afd og fsb Tingbjerg Afd 1. Hvordan er huslejen skruet sammen? Den nye husleje er 800/830 kr. pr. m² i gennemsnit for henholdsvis boliger uden og med adgang til elevator. Mindre boliger vil reelt være en smule dyrere end store boliger udregnet pr. m². Det er fordi, alle boliger er forsynet med køkken og bad (boligens dyre rum) og for dette betales et fast beløb. Huslejen består derfor af to dele: et fast beløb og et beløb pr. kvadratmeter. 7

8 En vigtig beslutning På det fælles afdelingsmøde den 27. januar 2010 beslutter beboerne i fsb afd 1-43 og SAB Tingbjerg afd 1 om projektet for Hækkevold og Helleborg skal gennemføres. Mødet er vigtigt både for dig og for Tingbjerg. Projektet er et vigtigt skridt i retning af at skabe et endnu bedre Tingbjerg. To afstemninger På mødet gennemføres to afstemninger: fsb afd stemmer om: Ombygning og lejlighedssammenlægning af boligerne i Hækkevold 9 15 (JA/NEJ) SAB Tingbjerg afd. 1 stemmer om: Ombygning og lejlighedssammenlægning af boligerne Helleborg 9 15 (JA/NEJ) Udførelse af projektet er ikke afhængig af, at begge afdelinger godkender projektet. Ombygningen kan altså gennemføres i den ene afdeling, selvom den anden afdeling skulle stemme nej. Reglerne for afstemning Adgang til afdelingsmødet og stemmeret på dette har afdelingens boliglejere og disses myndige husstandsmedlemmer. Hver husstand har 2 stemmer uanset husstandens størrelse. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Afgørelser træffes ved almindelig stemmeflerhed (flertal). Ekstraordinært fælles afdelingsmøde om ombygningen af Hækkevold og Helleborg onsdag den 27. januar 2010 kl i Tingbjerg Fritidscenter, gymnastiksalen, Terrasserne 40, 2700 Brønshøj Dagsorden 1. Velkomst og valg af dirigent v. formand Stig Torp Kaspersen 2. Valg af stemmeudvalg og referent 3. Tidsplan for ombygningen 4. Hvad betyder ombygningen for de nuværende beboere i Hækkevold og Helleborg? v. Lone Skriver, områdechef i KAB 5. Præsentation af projektet for Hækkevold og Helleborg v. Witraz Arkitekter 6. Afstemning om ombygningen af Hækkevold og Helleborg 7. Farvel og tak for i dag 8

boli.nu er nøglen til din tryghed

boli.nu er nøglen til din tryghed Fredericia, den 01.03.2012 boli.nu er nøglen til din tryghed Fysisk helhedplan i afdeling 12 - Sønderparken Administrator: boli.nu, Danmarksgade 81, 7000 Fredericia, 75924844, www.boli.nu, adm@boli.nu

Læs mere

Udnyt råderetten i din bolig

Udnyt råderetten i din bolig Udnyt råderetten i din bolig Reglerne om råderet handler om, hvordan du som beboer kan ændre på din bolig, så den passer bedre til dine behov og pengepung. Der er to typer af råderet - den individuelle

Læs mere

BYFORNYELSE. Information om genhusning. ved byfornyelse

BYFORNYELSE. Information om genhusning. ved byfornyelse BYFORNYELSE Information om genhusning ved byfornyelse Information om genhusning ved byfornyelse Information om genhusning ved byfornyelse I denne folder kan du læse mere om, hvornår du har ret til genhusning,

Læs mere

Beboermøde Ryesgade 25

Beboermøde Ryesgade 25 Beboermøde Ryesgade 25 Beboermødet afholdes på tirsdag den 27. november kl. 19-21 i baghuset Ryesgade 30 (indgang gennem porten i passagen) Oplæg på mødet: 1. Kommunens ønsker til byfornyelsen og til projektet

Læs mere

Indret dig som du vil

Indret dig som du vil Indret dig som du vil Din bolig dit valg når du vil lave nyt i din bolig Lån til dit nye køkken eller bad Hos os får du flere muligheder Få godtgørelse hvis du investerer Står du for at skulle flytte ind

Læs mere

giver beboerklagenævnet dig en øget retssikkerhed. Det vender vi tilbage til.

giver beboerklagenævnet dig en øget retssikkerhed. Det vender vi tilbage til. Tak for nu Vi håber, at du har været glad for at bo hos os i AAB. Men vi ved, at meget skal falde på plads, for en flytning er sjældent uden problemer. Med denne skrivelse vil vi hjælpe dig med nogle oplysninger,

Læs mere

Ny i afdelingsbestyrelsen

Ny i afdelingsbestyrelsen Ny i afdelingsbestyrelsen 2 Ny i afdelingsbestyrelsen Som nyvalgt i afdelingsbestyrelsen har du sagt ja til et stort arbejde. Du skal fungere som tillidsmand for alle beboerne i din afdeling, og du vil

Læs mere

GENHUSNING RÆKKEHUSENE ALBERTSLUND SYD. Indhold GENHUSNINGSFOLDER

GENHUSNING RÆKKEHUSENE ALBERTSLUND SYD. Indhold GENHUSNINGSFOLDER GENHUSNINGSFOLDER December 2011 5. udgave, august 2013 GENHUSNING RÆKKEHUSENE ALBERTSLUND SYD Genhusning Beboerne i afdelingerne VA 4 Række og AB Syd Gård- og Række huse har på et beboermøde besluttet,

Læs mere

Sammen når vi længere end hver for sig Af Steffen Morild, formand for 3B steffen.morild@3b.dk

Sammen når vi længere end hver for sig Af Steffen Morild, formand for 3B steffen.morild@3b.dk kanal3b Nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Boligforeningen 3B / sept-okt 2013 til alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne, ansatte og samarbejdspartnere Susan Sagnsby Lars Emanuel Ellen Vedelsby Charlotte Kaysen

Læs mere

Fremtidssikringsanalyse

Fremtidssikringsanalyse Nærumvænge Fremtidssikringsanalyse Del 2 - idekatalog og værktøjer til den videre proces Boligkontoret Danmark Søllerød Almene Boligselskab - marts 2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord Idekatalog

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Hvad er en privat andelsboligforening? En privat andelsboligforening er en forening, som har til formål at eje og drive

Læs mere

Når du har planer om en ny bolig

Når du har planer om en ny bolig Når du har planer om en ny bolig Når du har planer om en ny bolig At blive boligejer er en stor begivenhed i livet og derfor sjældent noget, man beslutter fra den ene dag til den anden. For hvad er der

Læs mere

Folder med spørgsmål og svar

Folder med spørgsmål og svar Folder med spørgsmål og svar 29. MAJ 2015 Du må altid stille spørgsmål Hvad skal der ske? Hvordan, hvorfor, hvem, hvad, hvor, hvornår? Kære beboer i Ryhaven Til oktober begynder renoveringen af Ryhaven.

Læs mere

Referat fra møde mellem afdelingsbestyrelsen & Lejerklubben 28-30 d. 19. feb. 2013

Referat fra møde mellem afdelingsbestyrelsen & Lejerklubben 28-30 d. 19. feb. 2013 1 Referat fra møde mellem afdelingsbestyrelsen & Lejerklubben 28-30 d. 19. feb. 2013 Ejendomskontoret kl. 19:00-21:00 Deltagere: Lasse, Ole. bestyrelsen. afd. 28-30. Henrik, Lisbeth, Maria. Lejerklubben.

Læs mere

Frydenslund. Grønnegade 10 - Silkeborg. 1 Frydenslund

Frydenslund. Grønnegade 10 - Silkeborg. 1 Frydenslund Frydenslund Grønnegade 10 - Silkeborg 1 Frydenslund Nyt og spændende bo- og aktivitetstilbud åbner i efteråret 2013 Nu får du, som er borger med varig funktionsnedsættelse, mulighed for at bo i en top-moderne

Læs mere

Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon, Erik Hansen,

Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon, Erik Hansen, VRIDSLØSELILLE ANDELSBOLIGFORENING 16-03-2015 Referat Bestyrelsesmøde mandag den 16. marts 2015 kl. 9.00 Deltagere: Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon,

Læs mere

Alm Brand Bank. Tag os med på råd, når du skal bygge nyt

Alm Brand Bank. Tag os med på råd, når du skal bygge nyt Alm Brand Bank Tag os med på råd, når du skal bygge nyt Overvejer du at bygge ny bolig eller bygge om eller til, kan du i folderen her læse om nogle af de ting, du skal være opmærksom på i forbindelse

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige, der modtager folkepension og førtidspension HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MODTAGER AF FOLKEPENSION ELLER FØRTIDSPENSION? Som modtager af sociale ydelser

Læs mere

Boligmappen. Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere. Version 4.00, august 2013

Boligmappen. Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere. Version 4.00, august 2013 Boligmappen Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere Version 4.00, august 2013 A/B Fiskedammen Fiskedammen 25 og 25A-C 2100 København Ø www.abfiskedammen.dk Matr. nr. 2828 Udenbys Klædebo Kvarter

Læs mere

Årsberetning 2006 TRANEMOSE- GÅRD

Årsberetning 2006 TRANEMOSE- GÅRD Årsberetning 2006 TRANEMOSE- GÅRD Indholdsfortegnelse Årsberetning 2006 Indledning 3 Formålet med BO-VEST samarbejdet 4 Staten har fortsat fingrene i Landsbyggefonden 7 Flere og større boligorganisationer

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige forsørgere, der modtager børnetilskud eller økonomisk fripladstilskud HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MOD- TAGER AF BØRNETILSKUD ELLER ØKONOMISK FRIPLADSTILSKUD?

Læs mere

Informationsbrev om boligplacering af nye flygtninge

Informationsbrev om boligplacering af nye flygtninge Informationsbrev om boligplacering af nye flygtninge KL og flere kommuner har givet udtryk for en række tvivlsspørgsmål i relation til rammerne for boligplacering af nye flygtninge, som aktualiseres yderligere

Læs mere

Der er liv i klubberne

Der er liv i klubberne 26 14 De lever af dit blod Væk med væggelus Intern venteliste Kom foran i boligkøen Der er liv i klubberne Målet er gode unge mennesker, midlet er cricket, siger Sheikh, som har startet en cricketklub

Læs mere

Almene boliger finansiering og husleje. Penge til lejligheden

Almene boliger finansiering og husleje. Penge til lejligheden Almene boliger finansiering og husleje Penge til lejligheden I en almen bolig, bestemmes huslejen af to slags omkostninger: 1 Driftsomkostninger (ejendomsskatter, forsikringer, udvendig vedligeholdelse,

Læs mere

Penge til lejligheden. Almene boliger finansiering og husleje

Penge til lejligheden. Almene boliger finansiering og husleje Penge til lejligheden Almene boliger finansiering og husleje Når du bor i almen bolig, bestemmes huslejen af to slags omkostninger: 1 2 Driftsomkostninger (ejendomsskatter, forsikringer, udvendig vedligeholdelse,

Læs mere

Ind- og fraflytningssyn

Ind- og fraflytningssyn Ind- og fraflytningssyn et vigtigt møde med beboeren I denne folder er samlet en række eksempler som kan bidrage til at sikre at frister i lovgivningen og Boligkontoret Danmarks forretningsgange overholdes

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A A V{)Ki\TFfR A T REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A År 2013, mandag den 21. oktober, kl. 19:00, afholdtes ordinær generalforsamling i Islands Brygges Kulturhus, Havnefronten, Islands

Læs mere

RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig! Ekspedition Beboerservice Telefax Postgiro

RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig! Ekspedition Beboerservice Telefax Postgiro Taastrup almennyttige Boligselskab Side 1 af 8 sider RÅDERET Hvis du vil ændre din bolig! Ekspedition Beboerservice Telefax Postgiro Mandag - fredag 10.00-15.00 Mandag - onsdag 10.00-15.00 77 32 00 01

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Bestyrelsens beretning Bestyrelsen vil her forsøge at give andelshaverne et indblik i, hvad der er sket i årets løb, de projekter vi har gang i, samt hvad vi tror, det næste år vil bringe. Det forløbne

Læs mere

4 Hovedstadsområdet nær druknet

4 Hovedstadsområdet nær druknet 23 OKTOBER 2011 3 Hver sjette lejer uden indboforsikring Ved du, hvilken kæmperegning du kan risikere at stå med, hvis du ikke er forsikret? 4 Hovedstadsområdet nær druknet I juli i år blev hovedstadsområdet

Læs mere