Oktober Henning Smiths Vej/Poul Buås Vej. Renovering af afd. 3 Urafstemning beslutningsgrundlag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oktober 2015. Henning Smiths Vej/Poul Buås Vej. Renovering af afd. 3 Urafstemning beslutningsgrundlag"

Transkript

1 Oktober 2015 Henning Smiths Vej/Poul Buås Vej Renovering af afd. 3 Urafstemning beslutningsgrundlag

2 Procedure for urafstemning Afstemningstema Projekt som beskrevet i beslutningsforslag. Der stemmes enten JA eller NEJ. Afstemningsperiode 12. oktober 26. oktober 2015 Afgivelse af stemme Stemmesedlerne udfyldes og returneres til Himmerland Boligforening. Medsendte svarkuvert skal benyttes. Hver husstand har 2 stemmer og må benytte begge uanset husstandens størrelse. Sidste frist for modtagelse af stemmesedler Mandag den 26. oktober 2015 med morgenposten. Stemmesedler modtaget herefter betragtes som ugyldige. Optælling af stemmer Afgørelsen træffes ved simpel flertal. Hvis der stemmer flest imod, er forslaget forkastet. Hvis der er stemmelighed er forslaget bortfaldet. Stemmeoptællingen vil blive foretaget hos Himmerland, med deltagelse af kontorets medarbejdere, samt en repræsentant fra organisationsbestyrelsen. Optællingen vil blive foretaget den 26. oktober Resultatet vil straks herefter blive meddelt afdelingsbestyrelsen og beboere.

3 Beslutningsforslag Beslutningsforslaget, som indstilles sendt til urafstemning frem til den 26. oktober 2015, omfatter: - at følgende arbejder udføres på og i blokkene Reparation af fuger i facader Efterisolering af gavle afsluttet med ny opmuring Udskiftning af alle vinduer og udvendige døre Eksisterende tagbeklædning (eternitplader) udskiftes med teglsten Udskiftning af installationer i fornødent omfang (vand, varme, afløb og el) Etablering af portgennemgange - at følgende arbejder udføres i opgangene Udskiftning af entredøre Etablering af standard-elevator i flg. opgange Henning Smiths Vej nr. 12, 14, 16, 22, 24, 26, 32, 34 og 36 med stop fra kælder til 4. sal Etablering af mini-elevator/lift i flg. opgange Henning Smiths Vej nr. 8, 10, 18, 20, 28, 30, 38 og 40 med stop fra stue til 4. sal - at følgende arbejder gennemføres i boligerne Alle badeværelser renoveres med ny sanitet, fliser samt udvides i fornødent omfang Der udskiftes køkkener i samtlige boliger (bortset fra de boliger i blok 1, som fik udskiftet køkkener i forbindelse med renovering efter branden) Etablering af mekanisk ventilation Alle boliger får tilknyttet depotrum i kælder (depotrum i tagrum nedlægges) Samtlige boliger i stueplan får adgang til egen terrasse mod syd eller øst Der etableres altaner mod syd eller vest i alle lejligheder på 1., 2., 3. og 4. sal Målere etableres for betaling af eget vand forbrug

4 - at følgende ændringer af boliger gennemføres Følgende boliger udvides med tilbygning hen over slip mellem blokkene: Henning Smiths Vej 12, 22 og 32 alle 4. sal th. Øvrige boliger på 4. sal udvides med værelser og/eller opholdstue ved udnyttelse af tagrum som 2 plans boliger Følgende boliger udvides med mindre tilbygning mod syd: Henning Smiths Vej 14, 16, 24, 26, 34 og 36 Beliggende i stuen, 1. sal, 2. sal, 3. sal og 4. sal th. eller tv. Følgende boliger sammenlægges med nabolejlighed Henning Smiths Vej 12, 22 og 32 alle st. tv. og st. th. Henning Smiths Vej 8, 18 og 28 stue, 1. sal, 2. sal og 3. sal alle tv. Henning Smiths Vej 10, 20 og 30 stue, 1. sal, 2. sal og 3. sal alle th. I øvrige boliger sker der reguleringer af areal i fornødent omfang - som følge af etablering af elevatorer, nye lejlighedsskel m.v. - at følgende arbejder udføres på fælles og friarealer Etablering af overdækket cykelparkering i gårdrummene Opretholdelse af fællesvaskeri i fælleshuset. Øvrige vaskerier sløjfes Etablering af opholds- og legeområder i gårdrummene 2 - at det byggeudvalg, som blev nedsat på ekstraordinær beboermøde 29. september bemyndiges til i samarbejde med Himmerland, at træffe beslutninger om projektets nærmere udformning indenfor rammerne af beslutningsforslaget og økonomien for projektet. 2 Det har været drøftet i byggeudvalget om der burde etableres parkeringspladser i gårdene. Indtil videre forsøges dialog med Aalborg Kommune om etablering af flere pladser på selve Henning Smiths Vej. Hvis denne dialog giver anledning til ændringer af projektet fsv. angår parkeringspladser, vil det blive forelagt et nyt beboermøde til beslutning.

5 Fakta om renoveringen Derfor er det nødvendigt at renovere! Bygningerne er mere end 70 år gamle og er nedslidte Badeværelser, køkkener og adgangsforhold til boligerne er ikke tidssvarende Fortsat god udlejning i mange år frem kræver større variation i typer og størrelser af lejligheder Derfor skal beslutningen træffes nu? Efter at have stået på venteliste i flere år, har Landsbyggefonden meldt ud, at afdelingen kan forvente tilsagn om støtte inden udgangen af Det er en enestående chance for at kunne gennemføre en nødvendig og omfattende renovering af afdelingen med en massiv støtte fra Landsbyggefonden. Uden Landsbyggefondens støtte vil blot udbedring af de mest nødvendige mangler i boliger og bygninger betyde massive huslejestigninger.

6 Boligtyper før og efter Den nuværende fordeling af boliger ser således ud: Antal Antal rum Areal m m2 Total 210 Efter renoveringens gennemførelse forventes sammensætningen af boligtyper at se således ud: Antal Antal rum Areal m m m2 2 plans bolig I alt m m m2 2 plans bolig I alt m2 2 plans bolig I alt 14 Total 195 Hvad vil renoveringen koste beboerne? Landsbyggefonden støtter projektet, så huslejen ikke overstiger det niveau, som er almindeligt for bydelens øvrige almene boliger, der er blevet renoveret. Landsbyggefonden har meldt en fremtidig gennemsnitlig husleje på 744 kr. pr. m2 om året, inkl. B-ordning, excl. vand (2015-niveau). Den nuværende gennemsnitlige leje i afdelingen er 674 kr. pr. m2 om året incl. de indviduelle forbedringslejer (køkkener). VIGTIGT. Huslejen for den enkelte bolig vil variere, afhængig af størrelse, beliggenhed og om der er altan. Når forslaget sendes ud til urafstemning vil der i hæftet, som omdeles, være oplysninger om huslejen for de nye boligtyper. Det forventes, at alle beboere skal genhuses i et antal måneder under byggeriet. I forbindelse med renoveringen vil et væsentligt antal boliger blive ledige, fordi en del vælger at fraflytte. Der vil derfor være mange muligheder for at vælge en boligtype, størrelse og prisniveau, man ønsker at komme tilbage til, og som svarer til ens behov.

7 Genhusning - hvordan er man stillet som beboer? Det må forventes, at alle beboere skal genhuses i en periode fra 6 til ca. 9 måneder afhængigt af renoveringsarbejdets omfang i den enkelte bygningstype. Vigtigt princip: Alle genhusede beboere har ret til at flytte tilbage til samme bolig efter renoveringen! I genhusningsperioden låner man en bolig - uden ekstraudgifter til husleje. Også udgifter til flytning dækkes. Man kan vælge, om man ønsker at flytte tilbage til den samme bolig - eller om Himmerland skal tilbyde en anden bolig. Hvis man ønsker at finde en ny bolig selv, så er der mulighed for en kontant erstatning til dækning af flytteudgifter. Kontanterstatning for flytteudgifter mv. træder i kraft, såfremt der er tale om en bolig, som beboeren selv skaffer udenfor afdelingen, at beboeren skal have modtaget en varsling om genhusning, og at der er indgået en skriftlig aftale med Himmerland. I god tid inden genhusningen afklares alle disse muligheder i dialog mellem Himmerland og den enkelte husstand. Hvor omfattende vil en renovering blive? De foreløbige budgetter for renoveringen er på ca. 210 mio. kr. Det er ambitionen, at renoveringen skal sikre gode boliger til fornuftige priser de næste mange år frem tiden. Ved renoveringen er det også målet at sikre flere forskellige valgmuligheder for beboerne flere typer og størrelser af boliger, boliger med elevatorer, som er velegnede for ældre og handicappede. Hvordan ser tidsplanen ud? Byggeperioden forventes at tage ca. 2-2 ½ år med start i slutningen af 2016 eller starten af Når afdelingen skal renoveres, sker det hele naturligvis ikke på én gang. Byggeriet vil starte i etaper, som er forskudt af hinanden. Hvordan etaperne og byggepladsen organiseres, ved ingen endnu, men der er flere hensyn: Den bedste byggerytme og den bedste byggeøkonomi altså mest kvalitet for den lavest mulige husleje. Nærmere planlægning (projektering) af byggeriet vil efter tidsplanen foregå i I løbet af projekteringen vil det blive fastlagt, hvor det er bedst at starte byggeriet. Informering af beboerne vil ske hurtigst muligt herefter.

8 Oversigtstegning Afdeling 3 Henning Smiths Vej OVERSIGT ELEVATORER Poul Buås Vej Elevator Minielevator 40 BLOK BLOK 2 Henning Smiths Vej BLOK BLOK 4 Det er vigtigt at understrege, at de opgivne arealer og huslejer på de viste boliger er foreløbige. Der tages forbehold overfor ændringer.

9 Type 1A 2 rums bolig med elevator og altan/terrasse mod syd Ca. 30 stk. Blok 2, 3 og 4 Henning Smiths Vej 14, 16, 24, 26, 34 og 36 stuen, 1. sal, 2. sal og 3. sal th. eller tv. Henning Smiths Vej 12, 22, sal, 2. sal og 3. sal alle tv. Ca. 65 m2 Ca kr. pr. måned LEJLIGHEDSTYPE 1A Kammer Eksisterende forhold Ny lejlighed

10 Type 1B 3 rums bolig med elevator og altan/terrasse mod syd Ca. 24 stk. Blok 2, 3 og 4 Henning Smiths Vej 14, 16, 24, 26, 34 og 36 stuen, 1. sal, 2. sal og 3. sal th. eller tv. Ca m2 Ca kr. pr. måned LEJLIGHEDSTYPE 1B Kammer Eksisterende forhold Ny lejlighed Bemærk. I stueplan etableres terrasse i stedet for altan.

11 Type 2A 3 rums bolig med elevator og terrasse mod syd Ca. 3 stk. Blok 2, 3 og 4 Henning Smiths Vej 12, 22 og 32 alle stuen th. Ca m2 Ca kr. pr. måned JLIGHEDSTYPE 2A Eksisterende forhold Ny lejlighed

12 Type 2B 2 rums bolig med elevator og altan mod vest Ca. 9 stk. Blok 2, 3 og 4 Henning Smiths Vej 12, 22 og sal, 2. sal og 3. sal alle th. Ca. 65 m2 Ca kr. pr. måned LIGHEDSTYPE 2B Eksisterende forhold Ny lejlighed

13 Type 3A 2 rums bolig med minielevator og altan mod vest eller terrasse mod øst Ca. 40 stk. Blok 1 Henning Smiths Vej 38 og 40 stuen, 1. sal, 2. sal og 3. sal alle th. og tv. Blok 2 og 3 Henning Smiths Vej 18 og 28 stuen, 1. sal, 2. sal og 3. sal alle th. Henning Smiths Vej 20 og 30 stuen, 1. sal, 2. sal og 3. sal alle tv. Blok 4 Henning Smiths Vej 10 stuen, 1. sal, 2. sal og 3. sal alle th. Ca m2 LEJLIGHEDSTYPE 3A Ca kr. pr. måned Entré Eksisterende forhold Ny lejlighed

14 Type 3B 3 rums bolig med minielevator og altan mod vest eller terrasse mod øst Ca. 4 stk. Blok 4 Henning Smiths Vej 8 stuen, 1. sal, 2. sal og 3. sal alle th. Ca. 78 m2 Ca kr. pr. måned

15 Type 4 3 rums bolig med elevator og stor altan mod vest Ca. 3 stk. Blok 2, 3 og 4 Henning Smiths Vej 12, 22, 32 alle 4. sal th. Ca. 110 m2 Ca kr. pr. måned IGHEDSTYPE 4 Eksisterende forhold Ny Eksisterende forhold Ny lejlighed

16 Type 5A 3 rums bolig i 2 plan med elevator og stor altan mod syd Ca. 9 stk. Blok 2, 3 og 4 Henning Smiths Vej 14, 16, 24, 26, 34 og 36 alle 4. sal th. eller tv. Henning Smiths Vej 12, 22, 32 alle 4. sal tv. Ca m2 Ca kr. pr. måned Ny lejlighed - Anden plan Disponibel Disponibel Gang Disponibel Disponibel Disponibel Ny lejlighed - Første plan Ny lejlighed - Anden plan Kammer

17 Type 5B 4 rums bolig i 2 plan med elevator og altan mod syd Ca. 6 stk. Blok 2, 3 og 4 Henning Smiths Vej 14, 16, 24, 26, 34 og 36 alle 4. sal th. eller tv. Ca m2 Ca kr. pr. måned Ny lejlighed - Anden plan 5B Disponibel Disponibel Gang Disponibel Disponibel Disponibel Ny lejlighed - Første plan Ny lejlighed - Anden plan Kammer Disponibel Disponibel

18 Type 6 3 rums bolig med minielevator og altan mod vest eller terrasse mod øst Ca. 12. stk. Blok 2 og 3 Henning Smiths Vej 18 og 28 stuen, 1. sal, 2. sal og 3. sal alle tv. Blok 4 Henning Smiths Vej 8 stuen, 1. sal, 2. sal og 3. sal alle th. Ca m2 Ca kr. pr. måned IGHEDSTYPE 6B pe LEJLIGHEDSTYPE 6B Kammer Kammer pe Eksisterende forhold Eksisterende forhold Ny lejlighed Ny lejlighed

19 Type 7A 2 rums bolig uden elevator og med altan/terrasse mod syd Ca. 24 stk. Blok 1 Poul Buås Vej 11 og 13 stuen, 1. sal, 2. sal og 3. sal alle th. og tv. Poul Buås Vej 15 stuen, 1. sal, 2. sal og 3. sal alle tv. Ca m2 Ca kr. pr. måned LEJLIGHEDSTYPE 7A Eksisterende forhold Ny lejlighed - med altan Ny lejlighed - ud

20 Type 7B 2 rums bolig uden elevator og med altan mod vest eller terrasse mod syd Ca. 4 stk. Blok 1 Henning Smiths Vej 17 stuen, 1. sal. 2. sal og 3. sal alle th. Ca. 64 m2 Ca kr. pr. måned

21 Type 7C 3 rums bolig uden elevator og med altan/terrasse mod syd Ca. 4. stk. Blok 1 Poul Buås Vej 15 stuen, 1. sal, 2. sal og 3. sal alle th. Ca. 69 m2 Ca kr. pr. måned LEJLIGHEDSTYPE 7D Kammer Eksisterende forhold Ny lejlighed - med altan Ny lejligh

22 Type 8A 3 rums bolig i 2 plan uden elevator og med altan mod syd eller vest Ca. 10 stk. Blok 1 Poul Buås Vej 11, 13 og 15 alle 4. sal tv. eller th. Ca m2 Ca kr. pr. måned

23 Type 8B 4 rums bolig i 2 plan uden elevator og med altan mod syd Ca. 2 stk. Blok 1 Poul Buås Vej 11, 13 og 15 alle 4. sal tv. eller th. Ca m2 Ca kr. pr. måned

24 Type 9A 3 rums bolig i 2 plan med mini-elevator og med altan mod vest Ca. 7 stk. Blok 1 Henning Smiths Vej 38 og 40 alle 4. sal tv. Blok 2, 3 og 4 Henning Smiths Vej 10, 18, 20, 28 og 30 alle 4. sal th. Ca m2 Ca kr. pr. måned Ny lejlighed - Anden plan Ny lejlighed - Anden plan Kammer Ny lejlighed Ny lejlighed - Anden - Anden plan plan Kammer erende forhold - Første plan Ny lejlighed - Første plan

25 Type 9B 4 rums bolig i 2 plan med mini-elevator og med altan mod vest Ca. 8 stk. Blok 1 Henning Smiths Vej 38 og 40 alle 4. sal th. Blok 2, 3 og 4 Henning Smiths Vej 8 4. sal th. og tv. Henning Smiths Vej 10, 18, 20, 28 og 30 alle 4. sal tv. Ca m2 Ca kr. pr. måned Ny lejlighed - Anden plan Ny lejlighed - Anden plan Kammer Ny lejlighed - Anden plan Ny lejlighed - Anden plan Kammer rappe terende forhold - Første plan Ny lejlighed - Første plan

26 Spørgsmål og svar fra orienteringsmøder og beboermøde Kan der gøres noget ved lydgener i lejlighederne? Hvad sker der med de forbedringslån til fx. køkkener, som beboerne betaler til? Emhætter kobles de på ventilationsanlæg? Hvornår kommer der en tidsplan for byggeriet herunder med angivelse hvor man starter? Hvordan er situationen, hvis man har anskaffet sig et gaskomfur? Hvad følger med af hvidevarer i projektet? Bliver der mulighed for at installere opvaskemaskine? Hvad sker der hvis ens gulvtæppe ikke kan genbruges i lejligheden efter en ombygning? Vi er opmærksomme på problemet og det indgår i den videre projektering, hvad der kan gøres for at mindske dette problem. Vi kan dog ikke opnå den samme lydisolering, som man kan i et nybyggeri. Hvis der er gennemført forbedringer i lejligheden, som må fjernes i forbindelse med renoveringen, indfries forbedringslånet uden udgift for beboeren. Ja. Projektet indeholder etablering af mekanisk ventilation i alle boliger det giver et helt nyt indeklima. Emhætte kobles naturligvis til dette anlæg. En plan vil blive udsendt senest i midten af Spørgsmålet om gasforsyning af ejendommen er ikke afklaret. Hvis der ikke er gas i den lejlighed, som man flytter tilbage til, vil der blive lavet en ordning, hvor Himmerland tilbyder at købe gaskomfuret af beboeren. Det er ikke endeligt afklaret. Dog forventes det, at der med et nyt køkken leveres en indbygningsplade med ovn samt evt. køle/ frys. Det spørgsmål skal dog endeligt afklares af byggeudvalget. Er ikke afklaret endnu, men ønsket er noteret og skal behandles af byggeudvalget. Gulvtæpper der ikke kan genbruges vil blive erstattet, hvis man kan vise kvittering. Afskrivningen af værdien er på 10 % af nyprisen om året.

27 Vil gulve blive udskiftet i forbindelse med renoveringen? Laves der syn ved genhusning? Himmerland siger, at man tager kontakt til den enkelte ift. genhusning. Hvornår starter dette forløb? Hvornår får beboerne et varsel inden genhusningen? På hvilket tidspunkt i processen kan man få udbetalt erstatning i forbindelse med, at man selv finder en ny bolig. B-ordning hvad sker der med pengene på boligens vedligeholdelseskonto? Hvor der sker omfattende ombygninger af lejligheder følger en udskiftning af gulve. I øvrige lejligheder vil det ske i fornødent omfang og efter nærmere vurdering. Ved permanent genhusning (fraflytning) gennemføres flyttesyn hvor der tages højde for at mange arbejder alligevel udføres i forbindelse med renoveringen. Beboerne vil blive tilbudt individuelle møder om genhusning ca. 6-9 mdr. før genhusningen påbegyndes. Genhusningsvarsel udsendes senest 3 måneder før. I praksis vil man blive kontaktet tidligere (se ovenfor). Det vil tidligst kunne ske, når man har modtaget et skriftligt varsel. Hovedreglen er, at vedligeholdelseskontoen følger boligen. Afhængigt af hvor omfattende renoveringen bliver, vil de indestående midler blive anvendt til malerbehandling af overfladen. Herefter bliver konti nulstillet, og afdelingen kan tage stilling til, om man vil overgå til A-ordning.

28 Spørgemøder Har du spørgsmål om renoveringsprojektet og din egen situation, så kom til et af spørgemøderne. Spørgemøderne afholdes i Fælleshuset i de nævnte tidsrum. Man kan komme når som helst i tidsrummet. onsdag den 14. oktober kl tirsdag den 20. oktober kl torsdag den 22. oktober kl Yderligere information om renoveringen kan findes her: Rendsburggade Aalborg Tlf

Henning Smithsvej/Poul Buås Vej Beboermøde 5. Oktober 2015

Henning Smithsvej/Poul Buås Vej Beboermøde 5. Oktober 2015 Henning Smithsvej/Poul Buås Vej Beboermøde 5. Oktober 2015 Dagsorden 1. Velkomst og indledning 2. Valg af dirigent 3. Fremlæggelse af beslutningsforslag 4. Spørgsmål og diskussion 5. Beslutning om urafstemning.

Læs mere

EKSTRAORDINÆRT AFDELINGSMØDE AFD. 50, 51 OG 52

EKSTRAORDINÆRT AFDELINGSMØDE AFD. 50, 51 OG 52 EKSTRAORDINÆRT AFDELINGSMØDE AFD. 50, 51 OG 52 RENOVERING Til beboerne! Hermed indkaldes der til ekstraordinært afdelingsmøde. Mandag den 8. oktober 2012 kl. 19.00 i Sundheds- og Kvartershuset, Fyrkildevej

Læs mere

Himmerland Boligforening. Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering af afd. 50, Ravnkildevej

Himmerland Boligforening. Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering af afd. 50, Ravnkildevej Himmerland Boligforening Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering af afd. 50, Ravnkildevej Procedure for urafstemning Afstemningstema Projekt som beskrevet i beslutningsforslag. Der kan stemmes

Læs mere

Himmerland Boligforening Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering af afd. 19, Sallingsundvej

Himmerland Boligforening Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering af afd. 19, Sallingsundvej Himmerland Boligforening Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering af afd. 19, Sallingsundvej Procedure for urafstemning Afstemningstema Projekt som beskrevet i beslutningsforslag JA eller NEJ

Læs mere

Himmerland Boligforening Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering af afd. 22, Tambosundvej

Himmerland Boligforening Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering af afd. 22, Tambosundvej Himmerland Boligforening Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering af afd. 22, Tambosundvej Procedure for urafstemning Afstemningstema Projekt som beskrevet i beslutningsforslag JA eller NEJ

Læs mere

Himmerland Boligforening Beslutningsforslag til urafstemning om Renovering af afd. 16, Magisterparken

Himmerland Boligforening Beslutningsforslag til urafstemning om Renovering af afd. 16, Magisterparken Himmerland Boligforening Beslutningsforslag til urafstemning om Renovering af afd. 16, Magisterparken 1 Procedure for urafstemning Afstemningstema Projekt som beskrevet i beslutningsforslag. Der stemmes

Læs mere

Beboermøde 10. marts 2014

Beboermøde 10. marts 2014 Beboermøde 10. marts 2014 Dagsorden 1. Velkomst og indledning 2. Valg af dirigent 3. Orientering fra administrationen om lokalplan, boligtyper og tidsplan for den kommende renovering 4. Valg af medlem

Læs mere

Beboerinformation Åbent hus & Informationsmøde om helhedsplan for Møl evangen 7. & 8. November 2015

Beboerinformation Åbent hus & Informationsmøde om helhedsplan for Møl evangen 7. & 8. November 2015 Beboerinformation Åbent hus & Informationsmøde om helhedsplan for Møllevangen 7. & 8. November 2015 Invitation Kære beboer i Møllevangen, Som tidligere oplyst, er du inviteret til Åbent hus og informationsmøde

Læs mere

SPØRGSMÅL OG SVAR. til renovering af afdeling 1

SPØRGSMÅL OG SVAR. til renovering af afdeling 1 ? SPØRGSMÅL OG SVAR til renovering af afdeling 1 ? GENHUSNING! Kan man blive boende i sin lejlighed under renoveringen? Nej, det er på ingen måder muligt. Hvornår kan man blive genhuset? Genhusning vil

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse 1 Bagrund Heldigvis synes de fleste beboere, at Saltværkshuse er et dejligt sted at bo. Det skal det også være i fremtiden. Derfor er der siden

Læs mere

Ombygning af Hækkevold og Helleborg

Ombygning af Hækkevold og Helleborg Ombygning af Hækkevold og Helleborg - beslutningsoplæg til det fælles afdelingsmøde onsdag den 27. januar 2010 En helt nødvendig ombygning Boligerne i Hækkevold 9 15 (fsb) og Helleborg 9 15 (SAB) er små

Læs mere

Fysisk helhedsplan Nu er der afstemning!

Fysisk helhedsplan Nu er der afstemning! December 2015 Fysisk helhedsplan Nu er der afstemning! Igennem næsten to år har vi arbejdet på at udvikle en fysisk helhedsplan for Lundevænget. Nu er planen klar til afstemning ved ekstraordinært afdelingsmøde

Læs mere

November 2015. Renoveringens ABC. Ravnkildevej

November 2015. Renoveringens ABC. Ravnkildevej November 2015 Renoveringens ABC Ravnkildevej Din afdeling skal Afdelingsmødet, der er den øverste myndighed i den afdeling af Himmerland Boligforening, som du bor i, har besluttet at din afdeling skal

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse Tryghed & Trivsel 1 Indledning Forslag om helhedsplan i Saltværkshuse, som blev vedtaget igangsat i 2007, var første gang til afstemning 13. december 2013, hvor forslaget

Læs mere

Beboermøde Fyrkildevej 4. juni 2015

Beboermøde Fyrkildevej 4. juni 2015 Beboermøde Fyrkildevej 4. juni 2015 Dagsorden: 1. Velkomst og indledning 2. Valg af dirigent 3. Orientering fra administrationen om den kommende renovering 4. Valg af medlemmer og suppleanter til byggeudvalg

Læs mere

naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj

naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj Renoveringen rykker nærmere Snart er der gået et halvt år, siden beboerne i afdeling 107-108-109 stemte ja til de omfattende planer for et helt nyt Skanseparken.

Læs mere

kvarteret under f orandring

kvarteret under f orandring 1235 boliger Bygget fra 1955-1966 Lisa Christiansen Glostrup Boligselskab Dagens punkter: Introduktion til Stadionkvarteret De 6 etaper De 3 boligtyper Tidsplan Udvendige arbejder Indvendige arbejder 6

Læs mere

Himmerland Beslutningsforslag vedr. urafstemning om gennemførelse af renovering af afd. 15, Charlottehøj

Himmerland Beslutningsforslag vedr. urafstemning om gennemførelse af renovering af afd. 15, Charlottehøj Himmerland Beslutningsforslag vedr. urafstemning om gennemførelse af renovering af afd. 15, Charlottehøj Procedure for urafstemning Afstemningstema: Projektforslag og husleje Afstemningsperiode: 11. -

Læs mere

INFORMATIONSMØDE SKOLEPARKEN

INFORMATIONSMØDE SKOLEPARKEN VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE SKOLEPARKEN HILLERØD SKOLEPARKEN Hillerødholmsalle 17-137 3400 Hillerød Bakkegade 25 Postbox 113 3400 Hillerød AFTENENS PROGRAM : Velkommen Siden sidst Overblik - helhedsplan

Læs mere

Stemmegrundlag. Ekstraordinært afdelingsmøde. JA eller NEJ? Onsdag den 29. Januar 2014 kl. 19.00 i Petersmindes Fælleshus, Åbyhøjgård 40

Stemmegrundlag. Ekstraordinært afdelingsmøde. JA eller NEJ? Onsdag den 29. Januar 2014 kl. 19.00 i Petersmindes Fælleshus, Åbyhøjgård 40 Stemmegrundlag afstemning om Helhedsplan Åbyhøjgård afdeling 110 Ekstraordinært afdelingsmøde Onsdag den 29. Januar 2014 kl. 19.00 i Petersmindes Fælleshus, Åbyhøjgård 40 JA eller NEJ? Skal Åbyhøjgård,

Læs mere

Invitation til ekstraordinært beboermøde I henhold til Boligselskabet Sjællands vedtægter 15, stk. 7, indkaldes hermed til ekstraordinært beboermøde:

Invitation til ekstraordinært beboermøde I henhold til Boligselskabet Sjællands vedtægter 15, stk. 7, indkaldes hermed til ekstraordinært beboermøde: Ringsted, den 16. oktober 2014 Til alle beboere i Margrethegården Invitation til ekstraordinært beboermøde I henhold til Boligselskabet Sjællands vedtægter 15, stk. 7, indkaldes hermed til ekstraordinært

Læs mere

STEMMEGRUNDLAG AFSTEMNING OM HELHEDSPLAN ÅBYHØJGÅRD AFDELING 310. Ekstraordinært afdelingsmøde

STEMMEGRUNDLAG AFSTEMNING OM HELHEDSPLAN ÅBYHØJGÅRD AFDELING 310. Ekstraordinært afdelingsmøde STEMMEGRUNDLAG AFSTEMNING OM HELHEDSPLAN ÅBYHØJGÅRD AFDELING 310 Ekstraordinært afdelingsmøde Onsdag den 30. oktober 2013 kl. 19.00 i Petersmindes Fælleshus, Åbyhøjgård 40 JA eller NEJ? Skal Åbyhøjgård,

Læs mere

Informationsfolder om GENHUSNING. Afd. 7: Solsortevej/Rylevej

Informationsfolder om GENHUSNING. Afd. 7: Solsortevej/Rylevej Informationsfolder om GENHUSNING Afd. 7: Solsortevej/Rylevej December 2013 Genhusning Midlertidig eller permanent flytning ifm. renovering Hvis I stemmer ja på det afstemmende beboermøde den 12. december

Læs mere

Gem denne information! Hvor skal du bo? Praktiske oplysninger om

Gem denne information! Hvor skal du bo? Praktiske oplysninger om Gem denne information! Hvor skal du bo? Praktiske oplysninger om flytning og genhusning 1 2 Indholdsfortegnelse Tryghedspakken og spørgeskemaet 4 Hvor skal du bo, når din lejlighed skal... 5 Hvis din bolig

Læs mere

HELHEDSPLAN FOR TINGBJERG 1 VELKOMMEN AFDELINGSMØDE 3. SEPTEMBER 2015

HELHEDSPLAN FOR TINGBJERG 1 VELKOMMEN AFDELINGSMØDE 3. SEPTEMBER 2015 HELHEDSPLAN FOR TINGBJERG 1 VELKOMMEN AFDELINGSMØDE 3. SEPTEMBER 2015 DAGSORDEN DAGSORDEN 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af forretningsorden for mødet 3. Orientering om helhedsplan - herunder orientering

Læs mere

Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej 55 63 og Fruehøjvej 34-38

Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej 55 63 og Fruehøjvej 34-38 REFERAT Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej 55 63 og Fruehøjvej 34-38 Torsdag den Klokken 19.00 21.15 Mødested: Fælleshuset, Brorsonsvej 53 A, 7400 Herning Deltagere: 30

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse Tryghed & Trivsel Hvor og hvornår får jeg yderligere information som beboer. Tidsplan I prøvelejligheden Soldugvej 31 st.th., vil der blive afholdt åbent hus arrangement

Læs mere

PROJEKTET_ OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL

PROJEKTET_ OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL PROJEKTET_ OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL I rækkehusene er der tegnet en trappe ned til det nederste niveau i baghaven er det muligt for kørestolsbrugere at få adgang til haven på en anden måde Nej, det er ikke

Læs mere

ENGPARKEN. om renoveringen. Spørgsmål og svar. Nr. 3. Læs inde i bladet. Information om renoveringsprojektet til alle beboere i Afdeling 7.

ENGPARKEN. om renoveringen. Spørgsmål og svar. Nr. 3. Læs inde i bladet. Information om renoveringsprojektet til alle beboere i Afdeling 7. ENGPARKEN Information om renoveringsprojektet til alle beboere i Afdeling 7 December 2014 Nr. 3 Spørgsmål og svar om renoveringen Spørgelysten har været stor hos de beboere, der har deltaget i de fælles

Læs mere

Indhold. Spørgsmål / svar vedr. renovering på Dianavænget

Indhold. Spørgsmål / svar vedr. renovering på Dianavænget Spørgsmål / svar vedr. renovering på Dianavænget I forbindelse med informationsmødet den 29. september 2015 og genhusningsmødet den 7. oktober 2015, er der blevet stillet en række spørgsmål som er blevet

Læs mere

Beboermøde Ryesgade 25

Beboermøde Ryesgade 25 Beboermøde Ryesgade 25 Beboermødet afholdes på tirsdag den 27. november kl. 19-21 i baghuset Ryesgade 30 (indgang gennem porten i passagen) Oplæg på mødet: 1. Kommunens ønsker til byfornyelsen og til projektet

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse 1. Prøvelejlighed Efter boligorganisationen har afholdt en række åben hus arrangementer, hvor det var muligt for beboerne i Saltværkshuse at besigtige, hvordan et lejemål kunne komme til at se ud, efter

Læs mere

Der er cirka 135 deltagere til møder, inklusive medarbejdere fra administrationen og nogle medlemmer fra boligselskabets organisationsbestyrelse.

Der er cirka 135 deltagere til møder, inklusive medarbejdere fra administrationen og nogle medlemmer fra boligselskabets organisationsbestyrelse. Mandag den 22. juni 2015 Klokken 18:30 19:40 Auditoriet, MCH Messecenter Herning, Vardevej 1, 7400 Herning REFERAT Der er cirka 135 deltagere til møder, inklusive medarbejdere fra administrationen og nogle

Læs mere

Beboermøde Ravnkildevej 9. april 2014

Beboermøde Ravnkildevej 9. april 2014 Beboermøde Ravnkildevej 9. april 2014 Dagsorden: 1. Velkomst og indledning 2. Valg af dirigent 3. Orientering fra administrationen om den kommende renovering 4. Valg af medlemmer og suppleanter til byggeudvalg

Læs mere

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 Eksempel Energirenovering etageboliger KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 UDGIVET DECEMBER 2014 UDGIVET DECEMBER 2014 Renovering skal tiltrække nye beboere Ghettoblokken Korskærparken under Boligkontoret

Læs mere

ORIENTERENDE BEBOERMØDE

ORIENTERENDE BEBOERMØDE ORIENTERENDE BEBOERMØDE DAGSORDEN 1. Velkomst og orientering om projektets stade 2. Præsentation af hovedentreprenøren 3. Orientering om den endelige indretning af de renoverede 4. Orientering omkring

Læs mere

GLOSTRUP BOLIGSELSKAB Bryggergårdsvej 2B, 2600 Glostrup Telefon: , CVR nr.:

GLOSTRUP BOLIGSELSKAB Bryggergårdsvej 2B, 2600 Glostrup Telefon: ,  CVR nr.: GLOSTRUP BOLIGSELSKAB Bryggergårdsvej 2B, 2600 Glostrup Telefon: 43 96 28 86, www.gb.dk, CVR nr.: 65 12 32 15 Til beboerne i Stadionkvarterets område 9 Diget 1-27 Hegnet 1-27 Gærdet 1-7 23. april 2014

Læs mere

Post af betydning -rigtigt meget om HP4

Post af betydning -rigtigt meget om HP4 Post af betydning -rigtigt meget om HP4 Sommeren er over os, og vi vil lige minde om husordenen, der siger, at der skal være ro i gården kl. 21 og i sommer ferien kl. 22. Og husk, at selv om du har ferie,

Læs mere

Hvor stor en bolig kan jeg få? Du vil som udgangspunkt blive tilbudt en bolig i ca. samme størrelse som din nuværende bolig.

Hvor stor en bolig kan jeg få? Du vil som udgangspunkt blive tilbudt en bolig i ca. samme størrelse som din nuværende bolig. Spørgsmål og svar vedr. genhusning Genhusning generelt Hvad er genhusning? Genhusning, midlertidig eller permanent, sker i forbindelse med store og gennemgribende renoveringer i en boligafdeling. Ved midlertidig

Læs mere

November Blåkildevej. Himmerland afd rækkehuse, gårdhuse og lejligheder

November Blåkildevej. Himmerland afd rækkehuse, gårdhuse og lejligheder November 2016 Blåkildevej Himmerland afd. 51 336 rækkehuse, gårdhuse og lejligheder Kildeparken 2020 - Blåkildevej Himmerland Boligforening afd. 51 Adresse: Blåkildevej 1-115 og 2-158 9220 Aalborg Øst

Læs mere

Maj Blåkildevej. Himmerland afd rækkehuse, gårdhuse og lejligheder

Maj Blåkildevej. Himmerland afd rækkehuse, gårdhuse og lejligheder Maj 2017 Blåkildevej Himmerland afd. 51 336 rækkehuse, gårdhuse og lejligheder Kildeparken 2020 - Blåkildevej Himmerland Boligforening afd. 51 Adresse: Blåkildevej 1-115 og 2-158 9220 Aalborg Øst 336 familieboliger

Læs mere

Gem denne information! Hvor skal du bo?

Gem denne information! Hvor skal du bo? Gem denne information! Hvor skal du bo? Praktiske oplysninger om flytning og genhusning 1 Indholdsfortegnelse Hvor skal du bo, når din bolig skal.... 3 Tryghedspakken og spørgeskemaet 3 Boligstøtte og

Læs mere

Gem denne information! Hvor skal du hen? Praktiske oplysninger om flytning og genhusning

Gem denne information! Hvor skal du hen? Praktiske oplysninger om flytning og genhusning Gem denne information! Hvor skal du hen? Praktiske oplysninger om flytning og genhusning Korskærparken 2 Indholdsfortegnelse Tryghedspakken og spørgeskemaet 4 Hvis din lejlighed skal renoveres Du får betalt

Læs mere

Velkommen til infomøde 02 04 2013 BLOKKENE & RÆKKEHUSENE AFD.41

Velkommen til infomøde 02 04 2013 BLOKKENE & RÆKKEHUSENE AFD.41 Velkommen til infomøde Velkommen til infomøde Program Velkomst ved formand for afdelingsbestyrelsen Ove Hansen Generel information om renoveringen af Løget By; hvad og hvor Forventede tidsplaner Generel

Læs mere

Genhusning. Vejledning om genhusning i Skoleparken

Genhusning. Vejledning om genhusning i Skoleparken Genhusning Vejledning om genhusning i Skoleparken 11-12-2013 Indhold Genhusning hvad betyder det... 2 De fleste skal ikke genhuses... 2 Varig genhusning... 2 Skal jeg genhuses varigt?... 2 Bliver jeg hørt?...

Læs mere

Jægermarken Afdeling 7504

Jægermarken Afdeling 7504 Jægermarken Afdeling 7504 EKSTRAORDINÆRT AFDELINGSMØDE 17. juni 2015 kl. 19.00 HELHEDSPLAN 3. juni 2015 IMPORTANT NOTE: This folder explains the process of the upcoming and major renovation of Jægermarken

Læs mere

HØJSTRUPPARKEN BEBOERMØDE 3

HØJSTRUPPARKEN BEBOERMØDE 3 HØJSTRUPPARKEN BEBOERMØDE 3 HØJSTRUPPARKEN BEBOERMØDE 3 19.00 Velkomst Hvad er en helhedsplan? Tidsplan Miljøundersøgelse Siden sidst 19.20 Projektgennemgang: Afsnit 1 Afsnit 2 Spørgsmål fra salen Lejlighedskataloget

Læs mere

Beboerinformation. Spørgsmål & Svar. Helhedsplanen for Møllevangen

Beboerinformation. Spørgsmål & Svar. Helhedsplanen for Møllevangen Beboerinformation Spørgsmål & Svar Helhedsplanen for Møllevangen Kære beboer Kære beboer i Møllevangen, Først vil vi sige tusind tak for det flotte fremmøde og store deltagelse i Informationsmøde/åbent

Læs mere

TIL BEBOERNE I AFDELING 57

TIL BEBOERNE I AFDELING 57 TIL BEBOERNE I AFDELING 57 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget 2016 Vedligeholdelsesopgaver 2016 Planlagt vedligeholdelse

Læs mere

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE Referat fra afdelingsmødet i Saltværkshuse 23.2.2016 1 2 Der var 64 boliger repræsenteret på mødet, hvilket svarer til 37,9 % Dagsorden: 1. Velkomst ved afdelingsbestyrelsen 2. Valg af dirigent 3. Fremlæggelse

Læs mere

Beslutningsprocessen. - set med beboernes øjne

Beslutningsprocessen. - set med beboernes øjne Beslutningsprocessen - set med beboernes øjne 1 Udgivelsesår: 2017 Udarbejdet for AlmenNet: Anita Damkjær Eriksen, projektleder, KAB, Trine Trampe, KAB, Maida Kasumovic, KAB, Lone Skriver, KAB, Anders

Læs mere

TIL BEBOERNE I AFDELING 38

TIL BEBOERNE I AFDELING 38 TIL BEBOERNE I AFDELING 38 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget Skema planlagt vedligeholdelse Årsregnskab Indkomne forslag

Læs mere

Afdeling 3 Midtbyen 3

Afdeling 3 Midtbyen 3 Opdateret pr. 6. oktober Afdeling 3 Midtbyen 3 Notat omkring helhedsplanen: 1. et 2. lejemål 3. ny husleje for alle beboere ANDELSBOLIGFORENINGEN BERINGSGAARD HORSENS ANDELSBOLIGFORENING AF 1954 GL. JERNBANEGADE

Læs mere

Modernisering af Wilkenbo

Modernisering af Wilkenbo Modernisering af Wilkenbo Dalgas Boulevard, Finsensvej, Lauritz Sørensens Vej, Wilkensvej Beboermøde, Lauritz Sørensens Vej 10 & 12 Dagsorden Dagsorden for opgangsmøderne: Velkomst v/ Maj Britt Søballe

Læs mere

Vivabolig - Afd Store Tingbakke almene boliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel - Ansøgning om støtte (skema A)

Vivabolig - Afd Store Tingbakke almene boliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel - Ansøgning om støtte (skema A) Punkt 5. Vivabolig - Afd. 15 - Store Tingbakke - 217 almene boliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel - Ansøgning om støtte (skema A) 2012-52587 By- og Landskabsudvalget indstiller,

Læs mere

GENHUSNING AFDELING 801 RØDKÆRSBRO AFDELING 801. Østervang 10-32 Østerled 4-12

GENHUSNING AFDELING 801 RØDKÆRSBRO AFDELING 801. Østervang 10-32 Østerled 4-12 AFDELING 801 RØDKÆRSBRO GENHUSNING AFDELING 801 Østervang 10-32 Østerled 4-12 GENHUSNING På et afstemmende beboermøde den 25. oktober 2011 er det besluttet at renovere boligerne i afdeling 801, Østervang

Læs mere

Efter en gennemgang af programmet for aftenen, fortæller Sara Terp Uhre om status for, hvor boligselskabet står i renoveringsprojektet i dag:

Efter en gennemgang af programmet for aftenen, fortæller Sara Terp Uhre om status for, hvor boligselskabet står i renoveringsprojektet i dag: REFERAT Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Torsdag den Klokken 19.00 21.20 Mødested: Fælleshuset, Brorsonsvej 53 A, 7400 Herning Deltagere: 21 beboere fra 19 husstande Sara Terp Uhre,

Læs mere

ORIENTERENDE BEBOERMØDE

ORIENTERENDE BEBOERMØDE ORIENTERENDE BEBOERMØDE DAGSORDEN 1. Velkomst og orientering om projektets stade 2. Præsentation af hovedentreprenøren 3. Orientering om den endelige indretning af de renoverede 4. Orientering omkring

Læs mere

Bygherre: Vivabolig, afdeling 4 (tidligere Boligselskabet Østparken, afdeling 6)

Bygherre: Vivabolig, afdeling 4 (tidligere Boligselskabet Østparken, afdeling 6) Punkt 7. Vivabolig - Rughaven og Hørhaven m.fl. - 380 almene familieboliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel - Ansøgning om støtte (skema A). 2013-9584. By- og Landskabsudvalget indstiller,

Læs mere

Himmerland Boligforening Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering/genopførelse af afd. 6, Liselund/Filstedvej

Himmerland Boligforening Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering/genopførelse af afd. 6, Liselund/Filstedvej Himmerland Boligforening Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering/genopførelse af afd. 6, Liselund/Filstedvej Beslutningsforslag Dette hæfte indeholder beslutningsforslag for renovering hhv.

Læs mere

RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2013 BILAG 1

RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2013 BILAG 1 RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2013 BILAG 1 Indhold PLACERING OG PROJEKTINDHOLD S. 2 AAB: FØLFODVEJ (AFD. 111) S. 3-4 3B: STUBMØLLEVEJ (AFD. 6066) S. 5-6 VIBO: HJØRNEVÆNGET (AFD. 111) S. 7-8 RØGERITOFTEN

Læs mere

Orienteringsmøde Filstedvej Himmerland afd. 6 Tirsdag den 6. maj 2013

Orienteringsmøde Filstedvej Himmerland afd. 6 Tirsdag den 6. maj 2013 Orienteringsmøde Filstedvej Himmerland afd. 6 Tirsdag den 6. maj 2013 Dagsorden 1. Velkomst præsentation. 2. Status hvad er sket siden sidst 3. Præsentation af projekt 4. Tidsplan - rækkefølge arbejdet

Læs mere

Velkommen til infomøde 19 03 2013 BLOKKENE AFD.42

Velkommen til infomøde 19 03 2013 BLOKKENE AFD.42 Velkommen til infomøde Velkommen til infomøde Program Velkomst ved formand for afdelingsbestyrelsen Henrik Pedersen Generel information om renoveringen af Løget By; hvad og hvor Forventede tidsplaner Generel

Læs mere

RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2014 BILAG 1

RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2014 BILAG 1 RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2014 BILAG 1 Indhold PLACERING OG PROJEKTINDHOLD S. 2 DOMEA: TINGVEJ (AFD. 3512) S. 3-4 AAB: VOGNMANDSMARKEN (AFD. 103) S. 5-6 LEJERBO: LÆRKEVEJ (AFD. 107-0) S. 7-8 1 RENOVERING

Læs mere

Høring om byfornyelse. Byfornyelsen omfatter følgende vedligeholdelsesarbejder: Hvad skal istandsættes i Bjarkeshus? Hvad koster det?

Høring om byfornyelse. Byfornyelsen omfatter følgende vedligeholdelsesarbejder: Hvad skal istandsættes i Bjarkeshus? Hvad koster det? HØRING OM BYFORNYELSE BJARKESHUS DECEMBER 2011 / JANUAR 2012 Bjarkesvej 6, Aksel Møllers Have 32 2000 Frederiksberg Høring om byfornyelse Bjarkeshus blev opført i 1918 og trænger til at blive renoveret

Læs mere

Tillæg i husleje i kr. pr. kvm. årligt

Tillæg i husleje i kr. pr. kvm. årligt Til beboerne Beringsvænget Andelsboligforeningen Beringsgaard Horsens, den 18. august 2015 Helhedsplan Beringsvænget Notat om projektet og forudsætninger for ny huslejeberegning 1: Projektet Projektet

Læs mere

Portugalsgades helhedsplan Nu skal vi stemme!

Portugalsgades helhedsplan Nu skal vi stemme! Januar 2016 Portugalsgades helhedsplan Nu skal vi stemme! I dette hæfte kan du læse, hvad der er med i helhedsplanen. Kom og vær med til at stemme om fremtidens Portugalsgade. Ekstraordinært afdelingsmøde

Læs mere

Allégade 18 stuen og kælder

Allégade 18 stuen og kælder Allégade 18 stuen og kælder Skitseprojekt for udstykning af 3 lejligheder 11.03.2015 Allegade 18 Matr. nr. 30a Allegade 18 Allégade 18 stuen og kælder Ejendommen Beliggenhed: Allégade 18 stuen og kælder,

Læs mere

Informationsmøde afdeling 214. Genhusning under renovering

Informationsmøde afdeling 214. Genhusning under renovering Informationsmøde afdeling 214 Genhusning under renovering Medborgerhuset d. 29. januar 2015 Velkomst ved Per Hermansen Beslutning om informationsmøde Anbefaling af 100 % genhusning Enig bestyrelse Dagsorden

Læs mere

BEBOERINFO - GENHUSNING

BEBOERINFO - GENHUSNING BEBOERINFO - GENHUSNING Genhusningsfolder Visualisering fra vinderforslaget. BEBOER INFO 17. MARTS 2015 Hvad skal der ske? HUSK informationsmøde 23. marts 2015 kl. 19-21.30 Radisson, Scandinavien Center

Læs mere

Informationsmøde d. 12. februar - renovering af Skoleparken

Informationsmøde d. 12. februar - renovering af Skoleparken Informationsmøde d. 12. februar - renovering af Skoleparken Projektforslaget er på rne Hvad er der sket indtil nu? Byggeprojekt:Hvad er du nu der skal ske? Hvem er byggeudvalget? Hvad er et prøvefelt?

Læs mere

NYE TIDER I NYDAMSPARKEN

NYE TIDER I NYDAMSPARKEN SK HUmøde info rts, kl. 18d år ma 25. ldkærg o på K NYE TIDER I NYDAMSPARKEN Nydamsparken er et godt sted at bo. Afdelingen ligger centralt og gårdrummet danner en grøn oase i en levende bydel. Og beliggenheden

Læs mere

Beboerinformation - Riddersborgparken. Afdelingsmødet den 6. september 2012

Beboerinformation - Riddersborgparken. Afdelingsmødet den 6. september 2012 Beboerinformation - Riddersborgparken Afdelingsmødet den 6. september 2012 Riddersborgparken taber 3,2 millioner kroner om året For mange boliger på Lolland, men der er venteliste til Riddersborgpar- kens

Læs mere

ØDEINDKALDELSE, 1. OMRÅDEMØDE orsdag d. 3. september 2015 kl

ØDEINDKALDELSE, 1. OMRÅDEMØDE orsdag d. 3. september 2015 kl ØDEINDKALDELSE, 1. OMRÅDEMØDE orsdag d.. september 2015 kl. 19.00 Til beboere 2-16 Mødet afholdes Fællessalen, Glostrup Fritidscenter, Christiansvej2, 2600 Glostrup. Lokalet vil være åbent fra kl. 18:0

Læs mere

Velkommen til etapemøde! 21-01-2014 LÆNGEHUSENE AFD.42 ETAPE 1 (LØGET CENTER 1-67) 1

Velkommen til etapemøde! 21-01-2014 LÆNGEHUSENE AFD.42 ETAPE 1 (LØGET CENTER 1-67) 1 Velkommen til etapemøde! 1 Arbejder på Længehusene Etape 1, afd. 42! Facader og tagrenovering - Alle længehuse får nye vinduer med udvendig overflade i aluminium (nemt at vedligeholde) og nye døre - Nyt

Læs mere

Kære nabo til prøveopgangen

Kære nabo til prøveopgangen Maj 2016 Helhedsplan lundevaenget.fsb.dk Maj 2016 Kære nabo til prøveopgangen Ryparken 204 er prøveopgang for Lundevængets helhedsplan. Det betyder, at håndværkerne snart begynder at renovere og ombygge

Læs mere

SØNDERVANGEN I VIBY J

SØNDERVANGEN I VIBY J AFD. 24 SØNDERVANGEN I VIBY J OMBYGGEDE BOLIGER INDHOLD: Generelt...side 3 Boligtyper og priser...side 4 Materialer og tekniske data...side 5 Materialer og tekniske data fortsat...side 6 Plantegning 2

Læs mere

SPØRGSMÅL OG SVAR: GENHUSNING I FORBINDELSE MED RENOVERING I AAB AFDELING 50

SPØRGSMÅL OG SVAR: GENHUSNING I FORBINDELSE MED RENOVERING I AAB AFDELING 50 SPØRGSMÅL OG SVAR: GENHUSNING I FORBINDELSE MED RENOVERING I AAB AFDELING 50 Kære beboer i AAB afdeling 50 På de følgende sider har vi samlet spørgsmål og svar omkring genhusning i forbindelse med den

Læs mere

Generelt var spørgsmålene meget konstruktive og kritiske, og folk havde overordnet positiv interesse for forslaget.

Generelt var spørgsmålene meget konstruktive og kritiske, og folk havde overordnet positiv interesse for forslaget. Evaluering af Workshop i Højstrupparken 29..14 Dato: 3..14 Der var ca (Anslået) 1 fremmødte bestående af en bred variation i beboersammensætningen. Forud for Workshoppen var en gennemgang af omhandlende

Læs mere

2. varsling Renoveringsarbejder i afd. 24, Søndervangen Opgang 61-66

2. varsling Renoveringsarbejder i afd. 24, Søndervangen Opgang 61-66 Til beboerne opgang 61, 64, 65 og 66 Afd. 24, Søndervangen 8260 Viby Omdelt 18. juli 2014 2. varsling Renoveringsarbejder i afd. 24, Søndervangen Opgang 61-66 Kort om status Dette er 2. varsling der indeholder

Læs mere

få klar besked om renoveringen af Hanebjælken

få klar besked om renoveringen af Hanebjælken Hjælp udefra Hvis beboerne siger ja, vil Landsbyggefonden støtte renoveringen med mange mio. Læs mere side 2 Teknikernes dom Tagpladerne smuldrer, og vægge revner. Tiden er løbet fra de gamle løsninger.

Læs mere

Ekstraordinært afdelingsmøde for Afdeling 7, Ringkøbingvej, AAB Århus tirsdag 19/ kl 18:30, AABs mødelokaler, Langelandsgade 50

Ekstraordinært afdelingsmøde for Afdeling 7, Ringkøbingvej, AAB Århus tirsdag 19/ kl 18:30, AABs mødelokaler, Langelandsgade 50 Referat Ekstraordinært afdelingsmøde for Afdeling 7, Ringkøbingvej, AAB Århus tirsdag 19/3-2013 kl 18:30, AABs mødelokaler, Langelandsgade 50 Tilstede: Beboere fra 33 lejligheder. Fra afdelingsbestyrelsen:

Læs mere

naturligt nærvær RENOVERING af Skanseparken NU GÅR RENOVERINGEN I GANG ENTREPRENØREN ER VALGT GENHUSNING HVORDAN OG HVORNÅR TIDSPLANEN Juni

naturligt nærvær RENOVERING af Skanseparken NU GÅR RENOVERINGEN I GANG ENTREPRENØREN ER VALGT GENHUSNING HVORDAN OG HVORNÅR TIDSPLANEN Juni naturligt nærvær RENOVERING af Skanseparken NU GÅR RENOVERINGEN I GANG ENTREPRENØREN ER VALGT GENHUSNING HVORDAN OG HVORNÅR TIDSPLANEN Juni TIDEN ER IKKE GÅET I STÅ! For mange beboere såvel nye som gamle

Læs mere

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender renoveringsprojektet og den tilhørende helhedsplan, og at

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender renoveringsprojektet og den tilhørende helhedsplan, og at Punkt 8. Godkendelse af ansøgning om helhedsplan og renovering af 138 almene familieboliger skema A. Boligforeningen Fjordblink, afdeling 10, Peter Freuchens Vej 1-39 2015-053889 By- og Landskabsudvalget

Læs mere

TIL BEBOERNE I AFDELING 63

TIL BEBOERNE I AFDELING 63 TIL BEBOERNE I AFDELING 63 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget 2016 Vedligeholdelsesopgaver 2016 Planlagt vedligeholdelse

Læs mere

Sammenlægning & Helhedsplan

Sammenlægning & Helhedsplan Sammenlægning & Helhedsplan Æblehaven & Rønnebærparken Sammenlægning og helhedsplan Hvis beboermødet beslutter, at lægge Rønnebærparken og Æblehaven sammen, kan der opnås en besparelse på cirka 8 millioner

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget. Udskrift af beslutningsprotokollen. Mødet den 06.12.2012. Punkt 7. 2012-27958.

Teknik- og Miljøudvalget. Udskrift af beslutningsprotokollen. Mødet den 06.12.2012. Punkt 7. 2012-27958. Punkt 7. Hasseris Boligselskab - Grønnegården (afd. 5) Stationsmestervej 6-122 og Dyrskuevej 13-51 - 492 almene familieboliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel og huslejestøtte -

Læs mere

Fyrkildevej. Himmerland afd. 52. Den 9. september 2016

Fyrkildevej. Himmerland afd. 52. Den 9. september 2016 Fyrkildevej Himmerland afd. 5 Den 9. september 016 Index Fyrkildevej Rækkefølgeplan...0 Fyrkildevej Bebyggelsesplan...06 Fyrkildevej Opgangstyper... 07 Fyrkildevej Huslejer...08 Fyrkildevej r...09 Lejlighed

Læs mere

ENGPARKEN GENHUSNING FRA A TIL Å. Læs inde i bladet

ENGPARKEN GENHUSNING FRA A TIL Å. Læs inde i bladet ENGPARKEN Information om genhusning til beboere på Abildgårdsvej 21-29 og 42-48 November 2015 GENHUSNING FRA A TIL Å I forbindelse med den omfattende renovering og modernisering af Afdeling 7, Engparken,

Læs mere

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014 Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014 Dagsorden 1. Velkomst og valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmeudvalg 3. Hvad er en helhedsplan? 4. Bygningernes tilstand

Læs mere

AAB Silkeborg Afdeling 4

AAB Silkeborg Afdeling 4 AAB Silkeborg Afdeling 4 Referat af ordinært afdelingsmøde afholdt mandag d. 29/8 2016, kl. 18.00, i gildesalen, Læssøgade 33 Deltagere: Antal beboere: Organisationsbestyrelse: Driftskontor: Administration:

Læs mere

VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØDE FOR BLOK B5. SKOLEPARKEN Hillerødholmsalle 17-137 3400 Hillerød. Bakkegade 25 Postbox 113 3400 Hillerød

VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØDE FOR BLOK B5. SKOLEPARKEN Hillerødholmsalle 17-137 3400 Hillerød. Bakkegade 25 Postbox 113 3400 Hillerød VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØDE FOR BLOK B5 Bakkegade 25 Postbox 113 3400 Hillerød SKOLEPARKEN Hillerødholmsalle 17-137 3400 Hillerød DEN 2. DECEMBER 2015 1 DAGSORDEN 1. Tidsplan for nr. 131 og 137 2. Tidsplan

Læs mere

Blåkildevej. Himmerland afd. 51 336 rækkehuse, gårdhuse og lejligheder

Blåkildevej. Himmerland afd. 51 336 rækkehuse, gårdhuse og lejligheder Blåkildevej Himmerland afd. 51 336 rækkehuse, gårdhuse og lejligheder Kildeparken 2020 - Blåkildevej Himmerland Boligforening afd. 51 Adresse: Blåkildevej 1-115 og 2-158 9220 Aalborg Øst 336 familieboliger

Læs mere

Frederiksberg Kommune Birgit Garval Frederiksberg Rådhus Bygge, Plan og Miljøafdelingen By og Miljøområdet Smallegade 1 2000 Frederiksberg

Frederiksberg Kommune Birgit Garval Frederiksberg Rådhus Bygge, Plan og Miljøafdelingen By og Miljøområdet Smallegade 1 2000 Frederiksberg Frederiksberg Kommune Birgit Garval Frederiksberg Rådhus Bygge, Plan og Miljøafdelingen By og Miljøområdet Smallegade 1 2000 Frederiksberg 12. oktober 2015 KAB Vester Voldgade 17 1552 København V T 33

Læs mere

INFORMATIONSMØDE 5. MAJ 2010

INFORMATIONSMØDE 5. MAJ 2010 1 17. MAJ 2010 INFORMATIONSMØDE 5. MAJ 2010 2 17. MAJ 2010 INFORMATIONSMØDE 5. MAJ 2010 Dagsorden 3 1. Velkomst 2. Finanskrisen Hvad vedkommer den os?! 3. Baggrunden for den kommende renovering herunder

Læs mere

REFERAT. Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej 13-35

REFERAT. Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej 13-35 REFERAT Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej 13-35 Torsdag den Klokken 19.00 21.30 Mødested: Fælleshuset, Brorsonsvej 53 A, 7400 Herning Deltagere: 28 beboere fra 25 husstande

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse 1. Baggrund 2. Beslutningsproces 3. Renoveringens indhold 4. Økonomi og husleje 5. Genhusning 6. Tidsplan Boligorganisationen Tårnbyhuse 1 Bagrund Heldigvis synes de fleste

Læs mere

På vegne af Boligselskabet Friheden ansøges hermed om Hvidovre Kommunes behandling og godkendelse af Skema A-ansøgningen.

På vegne af Boligselskabet Friheden ansøges hermed om Hvidovre Kommunes behandling og godkendelse af Skema A-ansøgningen. Hvidovre #JobInfo Kommune Criteria=KABside1# Att.: Lars Belt Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre 31. oktober 2012 Rev. 1. november 2012 KAB Vester Voldgade 17 1552 København V T 33 63 10 00 F 33 63 10 01 Boligselskabet

Læs mere

Lejemåls oversigt. Adelgade 107, 5400 Bogense Telefon: 64 81 28 35 kjo@boligkontoret.dk eller bbc@boligkontoret.dk Hjemmeside: www.boligbogense.

Lejemåls oversigt. Adelgade 107, 5400 Bogense Telefon: 64 81 28 35 kjo@boligkontoret.dk eller bbc@boligkontoret.dk Hjemmeside: www.boligbogense. Bogense Boligforening Lejemåls oversigt Kontor: Adelgade 107, 5400 Bogense Telefon: 64 81 28 35 Email: kjo@boligkontoret.dk eller bbc@boligkontoret.dk Hjemmeside: www.boligbogense.dk Åbningstid kontor:

Læs mere

Velkommen til infomøde 04 04 2013 ATRIUMHUSENE AFD.41

Velkommen til infomøde 04 04 2013 ATRIUMHUSENE AFD.41 Velkommen til infomøde Velkommen til infomøde Program Velkomst ved formand for afdelingsbestyrelsen Ove Hansen Generel information om renoveringen af Løget By; hvad og hvor Generel information om atriumhusene

Læs mere