Kvinders forhold indenfor islam

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvinders forhold indenfor islam"

Transkript

1 Af Elín Lóa Krístiansdóttir 15. marts 2009 Forord Min opgave handler om kvinders forhold som køn indenfor islam som religion. Jeg ser på islam som religion, der er grundlagt på patriarkalske ideer og det kan ikke undgås, at jeg ser på det fra mit perspektiv, som en kristen kvinde i 2008 fra Scandinavia og at mit synspunkt er kun et af mange. Jeg ser på kvindes forhold indenfor islam, på godt og ondt. Der findes en del diskrimination og vold mod kvinder, de steder hvor islam er praktiseret på fundamentalistisk ekstrem radikal måde, men der findes også mere liberale måder at praktisere islam på. Jeg er blevet mere bevidst om kvinders forhold indenfor religioner, da jeg har indset at kvinder ikke har ligestilling i religioner, de regnes for at være mindre værd, kun på grund af sit køn. Religion, vold og kvinder Kvinder er en minoritet i islam og når jeg siger minoritet, henviser jeg ikke i tal og mængder men i magtforhold. Begreberne vold, tro og religion bliver forklaret fordi det er vigtigt, at det er klart hvad de indeholder. Vold og i hvilken form den findes indenfor islam, hvilken gruppe er udsat for det og hvad kunde være grunden til det bliver der set nærmere på. Religionens patriarkalske magtopbygning er i grunden årsagen til undertrykkelsen af kvinder i islam siden året 622 og op til vore dage. Det er vigtigt når man tænker over, hvorfor kvindes forhold i islam ikke forandres med tiden. Hvis vold og diskrimination mod kvinder er en norm i et samfund, er samfundet for lang tid siden holdt op med at lægge mærke til det, reagere eller prøve at stoppe det. Kvinders forhold indenfor islam har en del med religionens oprindelse at gøre og den kultur islam stammer fra, med Muhammed og hans sædvaner (sunna), og de menneskelige fortolkninger på hellige skrifter i gennem århundreder. Kvinders forhold indenfor islam Ligestilling som vi i vesten generelt kender ligestilling mellem kønnene, findes ikke i islam. Kønnene er ligestillet foran Allah men ikke i forhold til hinanden. 1 Forklaringen der tit er brugt, er at kønnene simpelthen er forskellige, ligesom æbler og appelsiner. Derfor har de forskellige roller og forskellige rettigheder og pligter. Angående fredagsbøn kan kvinderne komme med til fællesbønnen i moskéen, hvis de ønsker det, men de får ikke lov til at være sammen med resten af forsamlingen, de skal opholde sig i et andet værelse, bag en skærm eller bagest, hvis der ikke findes et andet værelse eller skærm. 2 De fem søljer som er grundlaget i islam er: 3 1) Trosbekendelsen, shahadah Der er ingen anden gud end Gud og Muhammed er hans profet. 2) Bøn, salah. Der er fem faste bønnetimer i døgnet. De er obligatoriske for muslimer med mindre de er syge eller der er særlig besværlige omstændigheder. 3) Faste, sawm, muslimer faster i Ramadannen som er den niende måned ifølge deres kalender. De har dog lov til at spise og have samliv fra solnedgang til solopgang. 1 Amina Wadud. Qur an and Woman. s 15 2 Pensum. s 7 3 David Waines. An Introduction to Islam. s

2 4) Godgørenhedsskat, zakat, at give almisse til de som er svagere stillet end dig selv og muslimer opfodres til at tage sig af de gamle og de svage, enker og forældreløse. 5) Pilgrimsrejsen, hajj, alle muslimer der, på grund af økonomiske, sundhedsmæssige og sociale grunde kan tage på den rejse, opfodres til det. Kvinder kan tage på pilgrimsrejse, men kun sammen med en mand, enten sin ægtefælle eller et mandligt familiemedlem. Alle muslimer der kommer til Mekka skal være rituelt rene (ihram). Når en kvinde har menstruation regnes hun for at være uren. Brud mod menneskerettigheder findes desværre indenfor islam ligesom i andre religioner. Som eksempel nævner jeg skilsmisse, vold, æresdrab og henrettelser. Kvinder har ulige ret til arv. 4 Kvinders forhold indenfor islam, er en utrolig stor og vigtig del af diskussionen i det internationale samfund i dag. Det understreges at man bør lade være med at generalisere, fordi ikke alle kvinder indenfor islam lever under de samme vilkår og islam og islam er ikke det samme, det kommer an på hvorhenne i verden man er og ser på det og i hvilken tidsramme og fra hvilket synspunkt. Kvinder har nok de værste forhold i fundamentalistiske og ekstremistiske samfund ligesom under talibanerne i Afghanistan, Iran og Saudi Arabien hvor deres menneskerettigheder er taget fra dem, i det daglige af religiøse radikale, nationalistiske, ledere af samfundet. 5 Kvinder har i mange tilfælde ikke lov til at arbejde udenfor hjemmet, må ikke gå udenfor hjemmet uden at en mand fra familien følger dem, de kan ikke undersøges af en mandlig læge, de kan ikke få lov til at læse videre, de skal have burka på, de må ikke bruge sminke, må ikke få deres billede taget, ikke deltage i sport, ikke tale i det offentlige rum, ikke tildrage sig opmærksomhed, ikke køre bil eller mortorcykel, de har ikke lov til at optræde i medierne og det er helt almindeligt i nogle regioner i Afrika, at pigebørn bliver omskåret. 6 Selv om det ikke har noget som helst med religionen at gøre og der findes ikke påbud om det i Koranen. 7 Meget af det her, findes der ikke påbud om i Koranen eller sunna. De kvinder der ikke adlyder reglerne, som de for resten ikke var med til at opfinde, får en hård straf. Hvis de forbryder sig mod de regler der regnes for at være shirk, er dødsdom eller håndsafhugning en klar følge. Dødsdom for at øve shirk gælder også for mænd. Hvis der er tale om frafald (hudud), seksuelle handlinger uden for ægteskab, eller at man stjæler, er der tale om hadd [plur; hudud] som er forbrydelser imod Guds grænser. 8 Grunden til at kvinder ikke rejser sig imod patriarkalet, kan være at frygt for at straffen er større end ønsket om at blive sat fri. Kvinder har ikke ligestilling indenfor islam. Det er lige meget hvordan man prøver at pakke det ind. Det har de bare ikke. 9 Men man kan roligt sige, at de nogle steder har det bedre end andre steder. Kønnene er dog ligeværdige foran Allah, men ikke foran hinanden, som er et paradoks i sig selv. 10 Ved min undersøgelse af dette emne, har jeg fundet meget materiale der har sat dybe spor i min sjæl og jeg har set ting som jeg aldrig glemmer. 11 Profeten Muhammed og hans kvinder 4 Amina Wadud. Qur an and Woman. s 87 5 Charles Kimball. When Religion Becomes Evil. s side sidst læst F.E.Peters. Islam. s Jan Hjarpe. ed. 99 spørgsmål om islam. s 65 9 Leila Ahmed. Kvinder og køn i islam. s Jan Hjarpe. ed. 99 spørgsmål om islam. s side sidst set

3 Det er vigtigt at se på Muhammed og hans handlinger, da han bruges som forbillede for muslimer. De skal alle ligne ham mest muligt og han regnes for at være det menneske der er komme nærmest det at leve efter Alla s vilje. Ifølge Muhammed kan en mand have fire hustruer hvis han kan behandle dem alle på lige fod og ikke gøre forskel imellem dem, dette anses ikke for at være nemt. 12 Muhammed selv havde 9 hustruer og endnu flere elskerinder. Hans yndlingshustru, udover Khadija, som var hans første hustru, var Aisha men hun var kun 7-9 år gammel da ægteskabspagten blev indgået. Profeten ventede dog i et par år med at fuldføre ægteskabet. I bogen Budbringeren efter forfatteren Tariq Ramadan, som er en Europas ledende muslimske tænker, siges det at kvinder i Muhammeds hushold havde det godt og havde adgang til uddannelse. Han tegner et meget smukt billede. At Muhammed var meget tålmodig og mild ved sine hustruer og at flerkoneri var almindeligt i Arabien i det 7. århundred. 13 Men hvis man ser på at profetens handlinger er taget meget bogstaveligt er det her meget alvorligt. Skal nutidens muslimer så giftes med piger på den alder eller have flere kvinder og elskerinder? Måske er grunden til at nutidens muslimer har så svært ved at integrere sig i nutidens samfund og ligesom sidder fast i et samfund der har et middelalder verdensbillede, er at de fokuserer på at efterligne en, der levede i det 7. århundrede og at der ikke er nogen plads til forandring eller forbedring, da Muhammed var den nærmest fuldkomne mand. Angående skilsmisse er det meget nemmere for manden at blive skilt fra sin hustru, det eneste han skulle gøre var at sige til hende tre gange i træk: talaq. 14 Der kræves ikke samme krav af manden som af kvinden, til at begrunde skilsmisseårsagen. Kvinden havde, og har stadigvæk, sværere ved det, da manden har forældremyndigheden over børnene, han er børnenes wali han kan holde hendes penge tilbage, hvis han bestemmer sig for det. 15 Kvinden skal have god grund og beviser. Hun kan dog uden virkelig meget besvær, skilles fra ham hvis han er impotent. 16 Mænd har lov til, ifølge Koranen at revse ulydige kvinder, da han har herredømmet over hende. 17 Hvis man går direkte til kilden, Koranen, kan man læse at der gives ikke nogle klare regler for hvordan kvinder skal klædes, undtagen at den opfordrer både mænd og kvinder til at gå anstændigt klædt. Det er to steder i Koranen som bliver fremhævet, angående at kvinder skal bære slør og det er 24:31 og 33: Der opfodres de troende kvinder, til ikke at vise mere af deres yndigheder frem end hvad der almindeligt, eller anstændigvis er synligt. Her støder vi igen på det fakta, at alt er et spørgsmål om fortolkning. Den islamiske tænkning ændres som alle andre, da den må kæmpe med de problemer den støder på, da den for eksempel befinder sig i det moderne vestlige samfund hvor der nogle steder er forbud mod at bære slør. Køn, social status, profession, alder og religion er noget man kan læse af menneskers påklædning. Det handler mere om at kvinderne skal dække sig til for ikke at vække mandens fantasier og begær. Nogle siger endog at de skal bære slør for at vise at de er troende muslimer og at de underkaster sig, samt for at beskytte dem. Skik og vaner skulle gerne ændrer sig med tiden. 19 Mange islamiske kvinder i vesten vælger at droppe sløret, da det er en del af et verdensbillede der ikke eksisterer længere og mændene ikke bærer den traditionelle beklædning som Muhammed gjorde i sin tid. Mange islamiske kvinder, verden over, vælger at 12 Amina Wadud. Qur an and Woman. s Tariq Ramadan. Budbringeren. s og s David Waines. An Introduction to Islam. s Amina Wadud. Qur an and Woman. s Jan Hjarpe. ed. 99 spørgsmål om islam. s Arthur J. Arberry (oversatte). The Koran Interpeted. s 69. (sura iv:34) 18 Arthur J. Arberry (oversatte). The Koran Interpeted. s 355. (sura xxiv:31) og s 434. (sura xxxiii:59) 19 Leila Ahmed. Kvinder og køn i islam. s 254 3

4 beholde sløret og påskønner det. Der er jo også noget familiært ved det man er vokset op med. Det er en del af deres religion, af deres skik og sædvane, en del af deres identitet. En del af kvindens religiøse pligter er at føde børn. 20 De har kun lov til at gifte sig med en mand som er muslim, men mændene kan godt gifte sig med en kvinde som er en af bogens folk det vil sige, en som er kristen, eller jøde. 21 De skal imitere Muhammeds sædvaner og hans udseende, det indebærer for mændene at bære skæg der skal være en håndbredde langt og bære samme tøj som Muhammed. Mænd generelt i islamiske lande lader sig ikke styre, angående påklædning, selv om mange af dem forlanger det af deres kvinder. Konklusion En del af det som kunne gøre kvindernes forhold i islam bedre og sikre dem deres menneskerettigheder som de burde dele med resten af verden er øget bevidsthed om deres rettigheder. Vi har alle et fælles ansvar for at tingene bliver bedre. Vi er nød til at tage beslutning om, hvorvidt vi er for eller imod patriarket og den kvindeforagt det indebærer. Det er vigtigt at der på videnskabelig og akademisk måde bliver undersøgt, hvor kvinder har mindre magt og en dårligere stilling indenfor religioner. Kønsdiskrimination er ikke noget mennesket er født med det er noget vi lærer fra det samfund, vi er født ind i, det er en tillært opførsel. Fri tænkning og ytringsfrihed som valgmulighed er en del af løsningen. Gudsbilledet er en vigtig brik i puslespillet. Er Gud højt ophævet, streng og hævntørstig eller er Gud en demokratisk og alt omfavnende, forstående og fleksible Gud? Elsker Gud sin skabelse lige så meget eller giver Gud mænd mere magt, en magt som mange af dem misbruger? Mørket trives ikke i lyset og engang i mellem gavner det en del at rydde op i gamle ideer og smide det ud som ikke gavner os mere, ideer som ikke bakker op om menneskerettigheder, gensidig respekt og fred. En vej til genopbygning og healing både på et samfundsmæssigt niveau og et individuelt niveau ville være det bedste fordi vi ved at vold bringer mere vold og en ond cirkle opstår. Den magtpyramide som islam er bygget på, indebærer kønsdiskrimination. Mænd troner på toppen men kvinderne er trykket ned på bunden, hvor de bliver fortalt, at deres dyder er at være til tjeneste, vente på at mænd har initiativ og at de kan tjene Gud bedst ved at føde børn og tjene manden, de kan jo have et forhold til sin Gud men kun så længe det er individuelt og i enrum. Det forventes af kvinder, at de skal være ydmyge tjenere, gudfrygtige og altid stå til rådighed. At sige nej til vold på en ikke voldelig måde kan være en del af løsningen. En status quo angående kvinders forhold indenfor islam, mange steder i verden, er ikke godkendt. Undertrykkelse, diskrimination, vold og magtesløshed for 50 % af islams tilhængere kan ikke forsætte i nutidens verdensbillede som ingenting. Hvorfor er det så svært at ændre de her ting? Kan det være på grund af, at de som sidder på magten, ikke vil dele den? Diskrimination på grund af etnicitet, homoseksualitet, nationalitet eller køn kan ikke retfærdiggøres i nutidens verdensbillede. Det er da klart at nutidens muslimer står i en vanskelig situation. De er nød til at finde en løsning på problemerne. Mange steder indenfor islam, holder man fast i skikke og sædvaner, selv om de ikke fungerer i nutidens verdensbillede. Indenfor islam findes tænkere som arbejder på at finde løsninger på problemerne. De vil ændre på situationen men beskyldes af fundamentalisterne for at være forrædere af islam og være forurenet af vesten, ja nogle gange er det med livet som indsats da de beskyldes for at svigte islam. Der er og har i nogle årtier, været stor debat 20 Amina Wadud. Qur an and Woman. s David Waines. An Irtoduction to Islam. s 94 4

5 om sharia loven og tolkningen på den. 22 Islam som religion, kan være et meget gavnligt fænomen for tilhængerne. Der findes mange smukke elementer indenfor islam og det kan blive brugt til at støtte ligestillingen, hvis man vælger at tolke de hellige skrifter på den måde. Men hvis den religiøse magt ligger hos fundamentalistiske ekstremister, som bruger religionen som værktøj til at undertrykke befolkningen, samt magtredskab i sin kamp for at få fremgang for sine ideer og fortolker religionen som det eneste rigtige, så smider de meget ud af det smukke fredsbudskab som findes i islam, hvis det er tilfældet er religionen blevet korrupt. 23 Artiklen er skrevet som en del af kurset Selvstudie i dansk af Elín Lóa Krístiansdóttir, som er teologi-studerende ved Islands Universitet. Eventuelle kommentarer kan sendes til forfatteren på Litteraturliste Amina Wadud. Quran and woman Oxford. Oxford University Press. Charles Kimball. When Religion becomes Evil San Fransco. Harper. David Waines. An Introduction to islam- Cambridge. Cambridge University Press 1995, VI printing Francis E. Peters Islam- A Guide for Jews and Christians. Princeton. Princeton University Press. Jan Hjarpe, red. 99 spørgsmål om islam København. Gyldendal. Leila Ahmed (oversat af Birgitte Rahbek). Kvinder og køn i islam-historiske rødder til en moderne debat- Forlaget Vandkunsten. Tariq Ramadan Budbringeren. København K. Jyllands-Posten forlag. The Koran interpeted translated by Arthur J. Arberry Oxford. Oxford University Press. Internet side 22 Leila Ahmed. Kvinder og køn i islam. s Charles Kimball. When Religion Becomes Evil. 5

Indholdsfortegnelse. Side 30 35 Interviewe del 1 Det dit eget valg. Side 36 og 37 Interviewe del 2. Islams udbredelse

Indholdsfortegnelse. Side 30 35 Interviewe del 1 Det dit eget valg. Side 36 og 37 Interviewe del 2. Islams udbredelse 2 Indholdsfortegnelse. Side 3 Side 4 Side 5 Side 7 10 Indholdsfortegnelse Indledning Islams udbredelse Islams udspring Side 30 35 Interviewe del 1 Det dit eget valg Side 36 og 37 Interviewe del 2 Du skal

Læs mere

Kvinder i Islam 1 INDHOLD

Kvinder i Islam 1 INDHOLD 1 INDHOLD INTRODUKTION... 2 DEL 1 - EVAS SKYLD... 5 DEL 2 - ARVEN FRA EVA... 7 DEL 3 - SKAMFULDE DØTRE... 11 DEL 4 - KVINDER OG UDDANNELSE... 13 DEL 5 - URENE, KVINDER... 15 DEL 6 - VIDNEUDSAGN... 16 DEL

Læs mere

Kristendommens søjler

Kristendommens søjler Kristendommens søjler 1 - Troen 2 Der er kun én Gud 2 Fælles udgangspunkt for kristne, jøder og muslimer 2 Kristnes tro på én Gud 2 Hvad er et menneske? 3 Hvad mener kristne med ordet nåde? 4 Jesus Kristus

Læs mere

AT DELE LEJR MED EN TUNESISK GRUPPE

AT DELE LEJR MED EN TUNESISK GRUPPE AT DELE LEJR MED EN TUNESISK GRUPPE At dele lejrplads med en fremmed spejdergruppe er altid en balanceakt i samarbejde. Man gør aldrig tingene helt på samme måde, og det kræver gensidig respekt og opmærksomhed,

Læs mere

Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler

Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Etnisk ung 1 Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Fortællinger om familiekonflikter fra unge med minoritetsbaggrund 2 Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Etnisk Ung Etnisk Ung

Læs mere

Mødre Døtre. kvinder i to kulturer. Vær aktiv Brug de mange muligheder! Døtre i dialog Det var ligesom at have to job. Det er vigtigt at tale sammen

Mødre Døtre. kvinder i to kulturer. Vær aktiv Brug de mange muligheder! Døtre i dialog Det var ligesom at have to job. Det er vigtigt at tale sammen & kvinder i to kulturer Mødre Døtre Vær aktiv Brug de mange muligheder! Døtre i dialog Det var ligesom at have to job Rollemodel på fuldtid Det er vigtigt at tale sammen Vejen til viden Biblioteket blev

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

What doesn t kill you makes you stronger. Jamilas historie

What doesn t kill you makes you stronger. Jamilas historie 1 What doesn t kill you makes you stronger. Jamilas historie Nøgleord: Identitet, LGBT, ligebehandling, normer Indhold Øvelsen handler om identitet, normer og multidiskrimination. Den tager udgangspunkt

Læs mere

meningen med Om tro og livsværdier

meningen med Om tro og livsværdier lærersider 119 meningen med Om tro og livsværdier 120 lærersider Fokus Filmen sætter fokus på tro og livsværdier; og på livets rejser, der kan lede en på sporet af meningen med det hele. Både for de unge,

Læs mere

Undervisningsmateriale Vores Fælles Fremtid

Undervisningsmateriale Vores Fælles Fremtid FÆLLES: FREMTID Undervisningsmateriale Vores Fælles Fremtid Målgruppe 7. - 9. klasse TEMA: Identitet FÆLLES: FREMTID 1. MOD ET MULTIKULTURELT SAMFUND Indtil for omkring 50 år siden var Danmark et land

Læs mere

Jeg vil ikke fjerne halvdelen af mig selv. Jonathans historie

Jeg vil ikke fjerne halvdelen af mig selv. Jonathans historie 1 Jeg vil ikke fjerne halvdelen af mig selv. Jonathans historie Materielle Tid Alder B6 140 min 13-15 Nøgleord: Identitet, ligebehandling, LGBT, normer Indhold Denne øvelse handler om at definere sin egen

Læs mere

Når Koranen bliver levende

Når Koranen bliver levende Når Koranen bliver levende Indhold Introduktion / Til lærerne 3 Når Koranen bliver levende 4 Mål for pensum 4 Introduktion / Til eleverne 5 Koranen, sunna og hadith 6 Iman, ibadat og muamalat 6 Religionen

Læs mere

K!et magasin om det med k kfum-spejderne i danmark 2010

K!et magasin om det med k kfum-spejderne i danmark 2010 K!et magasin om det med k kfum-spejderne i danmark 2010 de svære spørgsmål Mød gadepræsten og imamen fra hospitalet god dialog? Spørg hvis der er noget du undrer dig over Test dig selv: Er du fresh, fri

Læs mere

Stikordsregister. Aflad - Tilgivelse 24 Alternativ behandling 29

Stikordsregister. Aflad - Tilgivelse 24 Alternativ behandling 29 Stikordsregister A Aflad - Tilgivelse 24 Alternativ behandling 29 B Besættelse, frihed fra 41 Besættelse og Befrielse 43 Buddhisme en dødens religion 44 Børnemishandling 13 D Da Vinci sand eller fiktion

Læs mere

ET SPØRGSMÅL OM ÆRE IDÉKATALOG

ET SPØRGSMÅL OM ÆRE IDÉKATALOG ET SPØRGSMÅL OM ÆRE IDÉKATALOG UNGES BUD PÅ AT MODVIRKE OG FOREBYGGE SOCIAL KONTROL OG ÆRESRELATEREDE KONFLIKTER 1 INDLEDNING 1. HVAD ER SOCIAL KONTROL OG ÆRESRELATEREDE KONFLIKTER? Dette idékatalog har

Læs mere

profeternesvej.dk Tanker om Gud Ruqiyah Wares Maqsood

profeternesvej.dk Tanker om Gud Ruqiyah Wares Maqsood Tanker om Gud af Ruqiyah Wares Maqsood 1 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1: Først et par drilske spørgsmål 3 Kapitel 2: Eksisterer Gud? 6 Kapitel 3: Er at se det samme som at tro? 13 Kapitel 4: Høresans 16

Læs mere

Islams Principper. www.masjed.dk. Profeten Muhammad (Guds fred være med ham) har pålagt os at tro på de fem trosartikler:

Islams Principper. www.masjed.dk. Profeten Muhammad (Guds fred være med ham) har pålagt os at tro på de fem trosartikler: ---- Kapitel 5 Bøn og tilbedning Tilbedningens ånd Salah Fasten Zakah Hadj Pilgrimsrejsen Et forsvar for islam Jihad BØN OG TILBEDNING Profeten Muhammad (Guds fred være med ham) har pålagt os at tro på

Læs mere

Det Islamiske Regeringssystem

Det Islamiske Regeringssystem Det Islamiske Regeringssystem Imam Mohamad Alshirazi (qds) Side 1 af 26 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 1. Politik... 4 2. Økonomi... 6 3. Hæren... 9 4. Friheder...11 5. Retssystemet...14

Læs mere

Hvordan lærer man Gud at kende?

Hvordan lærer man Gud at kende? 3 Andagt 121 181 Hvad ved du om Gud? Gud har skabt verden, og han har skabt dig. Han kan alt og er helt perfekt. Han har altså ingen fejl. Gud interesserer sig for dig, fordi han elsker dig. Men der er

Læs mere

Indhold. Forord 9. Praktiske oplysninger til teksten: 18 BAGGRUND OG KULTURMØDER... 21

Indhold. Forord 9. Praktiske oplysninger til teksten: 18 BAGGRUND OG KULTURMØDER... 21 Indhold Forord 9 Praktiske oplysninger til teksten: 18 BAGGRUND OG KULTURMØDER............... 21 1. Opvækst og baggrund 22 At rejse er at leve........................ 28 Mine år i det muslimske Marokko.................34

Læs mere

Hæfte 3 Forskellige og hvad så?

Hæfte 3 Forskellige og hvad så? Hæfte 3 Forskellige og hvad så? Undervisningsmateriale om antisemitisme, racisme og diskrimination OSCE/ODIHR, Dansk Institut for Internationale Studier, Anne Frank Huset Hvem er du? Alle mennesker er

Læs mere

Illustreret vejledning i muslimsk begravelse (janazah) trin for trin

Illustreret vejledning i muslimsk begravelse (janazah) trin for trin Illustreret vejledning i muslimsk begravelse (janazah) trin for trin Udarbejdet af Mohamed Ebrahim Siala ANERKENDELSER Først og fremmest går al lovprisning til Allah; vi lovpriser Allah og beder om Allahs

Læs mere

Hvad er mariologi? Jakob Munck

Hvad er mariologi? Jakob Munck Hvad er mariologi? Jakob Munck - 2 - HVAD ER MARIOLOGI? *** INDLEDNING... - 4 - *** HVAD ER MARIOLOGI?... - 6 - *** MARIA OG DE STORE RELIGIONER... - 15 - *** HVIS MARIA VAR STATSMINISTER!... - 21 - ***

Læs mere

SÆT SPot på homofobi med din klasse

SÆT SPot på homofobi med din klasse AMNESTY INTERACTIVE SÆT SPot på homofobi med din klasse Redigeret og udarbejdet af: Amnesty International Karen Ewers Udgivet: 2012 Amnesty International Gammeltorv 8, 5. sal 1457 København K Tlf. 33 45

Læs mere

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ 1 DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ af Barbara Berger (Copyright Barbara Berger 2000/2009) 2 Indhold Introduktion 3 De Mentale Love / Måden sindet fungerer på - Loven om at tanker opstår 4 - Loven

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

Kvindelighed. Seksualitet fra første færd

Kvindelighed. Seksualitet fra første færd Kvindelighed Seksualitet fra første færd En pige fødes sexet! Det er måske ikke det første, vi tænker på, når vi betragter en rødmosset nyfødt. Men erkendelsen af, at seksualiteten er til stede fra første

Læs mere

Mariologisk Psykologi

Mariologisk Psykologi Mariologisk Psykologi Jakob Munck - 2 - MARIOLOGISK PSYKOLOGI *** INDLEDNING... - 5 - *** Den mariologiske model... - 8 - *** Marias egenskaber... - 9 - *** Egenskaber og ikoner... - 11 - *** Afslutning

Læs mere