Afdelingsprofil for Dialyseafdelingen.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afdelingsprofil for Dialyseafdelingen."

Transkript

1 1 Afdelingsprofil for Dialyseafdelingen. Indholdsfortegnelse Indledning Side 1 Struktur/ledelse Side 1 De overordnede rammer Side 1 Værdiernes formål Side 2 Strategi Side 2 Aktivitet Side 3 Optageområde Side 3 Historie Side 3 Afdelings personale Side 4 Fysiske rammer Side 5 Nyrepatientens forløb til dialyse Side 5 Patientinformation Side 6 Samarbejdsrelationer Side 6 Sygeplejen Side 7 Personaleudvikling og -uddannelse Side 8 Studerende Side 9 Teknologi Side 9

2 2 Indledning Denne profil er en præsentation af afdelingen, der henvender sig til studerende, kommende og nuværende medarbejdere og faglige samarbejdspartnere. Formålet er at fremme kendskabet til specialet, en synliggørelse af sygeplejen, arbejdsopgaverne og de udviklingsmuligheder der findes i afdelingen. Struktur/ledelse Dialyseafdelingen på Regionshospitalet Horsens, er et ambulant behandlingsafsnit og fungerer sammen med dialyseafdelingen på Regionshospitalet Randers, som satellitafdeling til nefrologisk afdeling, Skejby Universitetshospital. Ledelsen af afdelingen varetages af en afdelingssygeplejerske og en nefrologisk overlæge med reference til medicinsk afdelingsledelse på Skejby Sygehus vedrørende nefrologisk faglige tiltag. Via ledelsesmæssige samarbejdsmøder tilstræbes det, at sikre et ensartet tilbud i pleje og behandling i de tre afdelinger, og samme tilbud om faglig uddannelse og udvikling i afdelingerne. Når det drejer sig om den øvrige udvikling af afdelingen; fysiske rammer, samarbejde i huset, sygeplejefaglig udvikling samt drift og økonomi, refereres til Hospitalsledelsen på Regionshospitalet Horsens. Lægedækningen varetages af nefrologiske overlæger på Skejby Sygehus. De overordnede rammer består af: Visioner og strategi for Regionshospitalet Horsens. Strategi for sygeplejens bidrag til forskning og udvikling ved de somatiske sygehuse i Vejle Amt Strategi for dialyseafdelingen, Regionshospitalet Horsens Afdelingens værdigrundlag (bilag 1) Patient-personale-samarbejde/patientværdier (bilag 2)

3 3 Værdiernes formål: At arbejdet i afdelingen tager udgangspunkt i fælles værdier og holdninger Værdier som overordnet styrings- og ledelsesværktøj Værdier som ramme for uddelegering, samarbejde og læring Værdier ud fra hvilke vi kan håndtere kompleksitet, skabe rum for nytænkning og refleksion At bevare en kultur hvor patienterne er i centrum. At være en afdeling hvor både patienter og personale trives, hvor der er mulighed for udvikling, læring og erfaringsdannelse, hvor vi ser muligheder frem for begrænsninger. Strategi I afdelingen arbejdes der med følgende temaer, valgt ud fra: Strategi for Regionshospitalet Horsens Strategi for sygeplejens bidrag til forskning og udvikling ved de somatiske sygehuse i Vejle Amt Vi vil faglig kvalitet i alt Vi vil have tilfredse patienter Vi vil have kompetente, engagerede og tilfredse medarbejdere Vi vil mestre det grænseoverskridende Det betyder: styrke den faglige kvalitet gennem udarbejdelse af kliniske retningslinier arbejde systematisk med dokumentation via screening og audit følge op på fejl og utilsigtede hændelser gennemføre årlige patienttilfredshedsundersøgelser i afdelingen sikre at der er synlig sammenhæng i patientforløbet internt/eksternt videregivelse af information mellem afdelinger og sektorer møde patienten med dennes krav og forventninger lade patienten tage medansvar for egen situation være en attraktiv afdeling for patienter og kommende samarbejdspartnere deltage aktivt i samarbejdet i Region Midtjylland deltage i profilering af sygehuset sikre at alle ved hvor vi skal hen følge op på MARS (medarbejdertilfredshedsundersøgelsen) tilbyde supervision af personalet medarbejderudvikling via kompetenceudvikling og uddannelsesplaner

4 4 Aktivitet Afdelingen har 15 dialysepladser, og dermed plads til 56 patienter, svarende til 8736 dialyser/år. Desuden har vi patienter der varetager hæmodialysebehandlingen i eget hjem. Arbejdsområde Vores speciale omfatter hæmodialyse af patienter med behandlingskrævende nyresvigt. Behandlingen er ambulant. Ud over dialysebehandling i afdelingen tilbyder vi optræning i at varetage dialysebehandlingen i eget hjem, og på sigt arbejder vi på at kunne tilbyde egen -dialyse i huset, hvor patienten selv står for behandlingen, mod at kunne booke dialysetider efter behov, inden for afdelingens åbningstid. Forskellen i tilbuddene ligger i graden af behov for tryghed i forbindelse med behandlingen, den enkeltes muligheder og ønsker i forhold til at varetage behandlingen, det at tage ansvar og hvor meget den enkelte ønsker at have sygdommen til at fylde i privatlivet. For de fleste patienter er behandlingen livslang. En forholdsvis lille del af patienterne kan transplanteres. For dem det er muligt og som ønsker transplantation; er de tilmeldt, og står på venteliste til en nyretransplantation. Optageområde Vores patienter kommer fra den sydlig del af Region Midtjylland. Ligeledes tilbyder vi gæstedialyser, dog kun til patienter fra Danmark, øvrige Norden og Holland på grund af risikoen for MRSA (meticillin - resistente staff. aureus). Historie 1995 Offentlig debat via avisartikler, høringer, læserbreve om nyrepatienters ønske om en dialyseafdeling i den nordlige del af Vejle Amt, og på Horsens Sygehus. Patienter, pårørende, Nyreforeningen, fagfolk og amtsrådspolitikere deltager Februar. Amtsrådet i Vejle Amt vedtager at åbne en dialyse-satellitafdeling på Horsens Sygehus med 10 behandlingspladser. November. Byggeriet går i gang Marts. 12 sygeplejersker ansættes og oplæres teoretisk og praktisk på dialyseafdelingerne på Fredericia Sygehus.

5 5 17. august. Dialyseafdelingen i Horsens tages i brug for i alt 26 patienter og gæstedialysepatienter Marts. Yderligere 6 sygeplejersker ansættes og oplæres. August. Dialyseafdelingen åbent for fuldt patientantal, dvs. 36 patienter og gæstedialyse patienter Juni. Sygehusforvaltningen i Vejle Amt beslutter at udvide afdelingen med yderligere 5 behandlingspladser inden for de bygningsmæssigt, eksisterende rammer. Århus Amt køber 3 dialysepladser for en toårig periode frem til januar September. Ombygningen igangsættes og 10 nye sygeplejerske ansættes April. Afdelingen færdigombygget. Fungerer med plads til ialt 56 patienter og gæstepatienter I forbindelse med Strukturreformen, som træder i kraft 1. jan.2007 besluttes det at Vejle Amt skal deles, og Horsens Sygehus kommer derefter, som det eneste sygehus i Vejle Amt, ind i et samarbejde med det tidligere Århus Amt, Ringkøbing Amt og Viborg Amt; og bliver samlet til Region Midtjylland August. Det faglige tilhørsforhold flyttes fra nefrologerne på Fredericia/Kolding Sygehus til nefrologerne på Skejby Sygehus. Afdelingens personale Til at varetage pleje og behandling har vi en bruttonormering på 23,66 stilling, heraf to stillinger som henholdsvis specialeansvarlig og praktikansvarlig sygeplejerske. Desuden 1 sekretærstilling, en souschef og en afdelingssygeplejerske. Da vi i det daglige er uden læger i afdelingen, er det sygeplejerskernes samlede viden og erfaringsgrundlag, der er afgørende for patientforløbet, og som sikrer at patienterne får den optimale pleje og behandling. Vi tilstræber en sammensætning af personalegruppen således, at der er en bred faglig viden og erfaring fra forskellige specialer samt fra primær sundhedstjeneste. I øvrigt er servicemedarbejdere tilknyttet afdelingen til at foretage rengøring, lægge varer på plads, og hjælpe med tilberedning og servering af mad.

6 6 Fysiske rammer Afdelingen er bygget i 1998 og placeret på 2. sal med udsigt til skov, marker, Horsens Fjord og havneområdet fra såvel patientstuer som personalerummet. Afdelingen har 15 behandlingspladser fordelt på 5 stuer. Her er 3 stuer med hver 4 pladser og 1 stue med 2 pladser, som står i åben forbindelse med hinanden. Desuden er der en enestue. Der er mulighed for enten at ligge i seng eller sidde i stol under behandlingen. Afdelingen fremtræder overalt lys og venlig, med friske farver og billedkunst på væggene. Afdelingen er røgfri. AFDELINGENS ÅBNINGSTIDER: kl kl kl kl kl mandag og onsdag tirsdag og torsdag fredag lørdag søndag Nyrepatientens forløb til dialyse Inden patienten starter dialysebehandling hos os, vil patienten typisk, gennem en periode, være fulgt i nefrologisk ambulatorium på Skejby Sygehus. I ambulatoriet og i Nyreskolen får patienten råd og vejledning i valg af dialyseform. Der er mulighed for at vælge peritonealdialyse, centerhæmodialyse eller hjemme-hæmodialyse. Vælger patienten hæmodialyse, skal der anlægges en karadgangsvej, og behandlingen påbegyndes, når patientens almene tilstand og blodprøver indikerer det. Behandlingen påbegyndes ofte her i afdelingen, hvis patienten vælger at lade sig dialysere her. Dialysebehandlingen foregår i 3-5 timer 3 gange om ugen. Den enkelte patient har en fast tid til dialysebehandling. F.eks. formiddag/ eftermiddag eller eftermiddag/aften, men der er mulighed for at bytte dialysetid, eller komme på venteliste til det hold der passer en bedst.

7 7 Patientinformation At være dialysepatient griber på mange måder ind i patientens liv og livsførelse. Patientinformation vægtes højt. Målet med informationen er at give patienterne større indsigt og viden, og derved mulighed for at tage ansvar for eget liv og handlinger, for sygdom og behandling samt for forebyggelse af potentielle komplikationer. Sendes til patienten inden første dialyse: Fælles informationsfolder indeholdende: Et velkomstbrev Kontaktsygeplejerskernes visitkort Folderen Velkommen til dialyseafdelingen Folderen Samarbejde patient-personale Vi tilstræber at afholder en tema-aften en gang om året for patienter og pårørende, hvor forskellige, ønskede og aktuelle emner tages op. Desuden udgives et Nyhedsbrev til patienterne ca. 6 gange om året. Formålet med dette er at orientere og medinddrage patienterne i, hvad der sker i afdelingen. Der foretages en årlig intern patienttilfredshedsundersøgelse i afdelingen. Samarbejdsrelationer Nefrologiske patienter er komplekse medicinske patienter, som har en omfattende mængde af følgesygdomme. Dette gør, at man som ansat på dialyseafdelingen har vidtrækkende samarbejde med andre afdelinger, specialer, institutioner, primær sektor og firmaer. Der er stuegang to dage hver uge, hvor både dag- og aftenpatienterne har mulighed for at tale med en læge. Det er en nefrologisk overlæge fra Skejby, der går stuegang. Desuden gås der tilsyn på indlagte dialysepatienter i huset. Ved akut opstået sygdom, skal patienterne henvende sig til afdelingens personale. Det vurderes i samarbejde med de medicinske læger på Regionshospitalet Horsens, og de nefrologiske læger, om patienten eventuelt skal indlægges og hvor.

8 8 Er sygdommen/problemet af dialysemæssig og nefrologisk art, vælges indlæggelse på Skejby Sygehus. Ellers indlægges patienten på Regionshospitalet Horsens. Bestemmelsen tages af en læge i samråd med patient og sygeplejerske. Uden for afdelingens åbningstid kan vagtlægen kontaktes, eller der kan rettes henvendelse til omstillingen på Skejby Sygehus tlf: og bede om nyrevagten Oversigt over afdelingens samarbejdspartnere (bilag 3). Sygeplejen Afdelingen har kontaktsygepleje. Hver patient får med velkomstbrevet tildelt to kontaktsygeplejersker, som primært varetager pleje og behandling hos patienten, samt træffer beslutninger sammen med den enkelte patient. Dette sikrer tryghed, kontinuitet, positivt og aktivt samarbejde mellem patient og sygeplejerske. Behandling og pleje af dialysepatienter giver store udfordringer. Vigtige elementer i sygeplejen foruden den tekniske mestring af dialysemaskinen, er pædagogik, kommunikation, samtaleteknik, observation, forebyggelse og sundhedsfremmende arbejde. I det daglige arbejdes der åbent kollegaer imellem, hvilket giver inspiration til faglig dialog og drøftelse af sygeplejen og behandlingen. For at sikre kontinuitet og kvalitet i forbindelse med den enkelte dialysebehandling, orienterer vi os i journalen om patientens aktuelle situation, før vi dialyserer. 2-3 gange om ugen prioriterer vi en halv time om eftermiddagen til faglig udvikling. Det kan være: faglige konferencer/ undervisning fremlæggelse og drøftelse af en patients situation/nye patienter v/kontaktsygeplejerskerne orientering referater fra kurser/møder drøftelse/opfølgning af nye tiltag i afdelingen personalemøde (holdes en gang om måneden)

9 9 Sygeplejen i afdelingen bygger på: åbenhed tryghed for patienten stimulation af patienten til størst mulig egenomsorg/mestring af kronisk sygdom ligeværdigt samarbejde med patienter og pårørende højt informationsniveau individuel omsorg respekt for patientens integritet fagligt engagement Personaleudvikling og -uddannelse Alle nyansatte sygeplejersker i afdelingen gennemgår en 2-3 måneders teoretisk og praktisk oplæring i specialet. Den nyansatte er tilknyttet 2 erfarne sygeplejersker, som er ansvarlige for den praktiske oplæring. Den teoretiske del varetages af de faglige grupper og den specialeansvarlige sygeplejerske. Der afholdes årlige medarbejderudviklingssamtaler (MUS) hvor der laves en kompetenceprofil ud fra kompetencebeskrivelsen, samt udformes en personlig udviklings-, og uddannelsesplan. Til udvikling af afdelingens pleje og behandling deltager personalet i relevante kurser/temadage, kongresser, samt forsknings- og udviklingsprojekter i afdelingen. Behovene for udvikling fremkommer bl.a. via MUS-samtaler, de faglige grupper samt udefra kommende krav og forventninger. Til at varetage udvikling af pleje og behandling, er der etableret faglige grupper, hvis opgaver er at: holde viden ajour søge ny viden skabe viden og udvikling via projekter i afdelingen udarbejde forslag til ændring af procedurer og kliniske retningslinier, samt implementere dem i afdelingen vedligeholde og udbygge det tværfaglige samarbejde medvirke ved implementering af overordnede politikker

10 10 Studerende Afdelingen er uddannelsessted for sygeplejestuderende på 3., 5. og 7. semesters niveau. Vi ser det som en udfordring at give den studerende indsigt i den sygepleje, de kroniske patienter har behov for. Vi tilbyder den studerende et studieophold på en afdeling, hvor personalet er fagligt aktive og engagerede. Specialet er komplekst, og der er derfor ansat sygeplejersker med et bredt erfaringsgrundlag. Den studerende vil derfor få rig mulighed for at udvikle teoretiske og praktiske sider af sig selv. Dernæst ser vi det som et aktiv, at der kommer fagpersoner i afdelingen, som stiller spørgsmål til det, vi gør. Vi forventer, at den studerende forholder sig til dagligdagen i afdelingen og tilrettelægger sit studieophold på en måde, så vi har mulighed for at yde den nødvendige støtte og vejledning. Teknologi Afdelingen er en højteknologisk afdeling, hvor behandlingen er afhængig af at maskiner og vandanlæg fungerer. Til vores 15 centerdialysepladser er der 21 dialysemaskiner til rådighed. Til vores hjemmedialysebehandling har vi 5 dialysemaskiner. Den teknisk betjening varetages af medicoteknisk afdeling på Skejby Sygehus. De kommer en tekniker fast i afdelingen en gang om ugen, samt efter behov. Ligeledes er der samarbejde med Teknisk Afdeling i huset samt firmaet, hvorfra vores dialysemaskiner og vandanlæg er leveret. I det daglige kontrolleres afdelingens vandanlæg af Teknisk Afdeling, Regionshospitalet Horsens. Revideret december 2007

Hvor lagde jeg kollegaen? Den svære død Den etiske udfordring Landet Rundt: LK11 - SIDSTE NYT før det går løs!

Hvor lagde jeg kollegaen? Den svære død Den etiske udfordring Landet Rundt: LK11 - SIDSTE NYT før det går løs! Fagligt selskab for Nefrologiske Sygeplejersker Nr 2 2011 22. årgang Hvor lagde jeg kollegaen? Den svære død Den etiske udfordring Landet Rundt: LK11 - SIDSTE NYT før det går løs! og meget mere 2 FS nefro

Læs mere

Strategi for sygeplejen på Nyremedicinsk Afdeling Y OUH og Svendborg 2014-2015

Strategi for sygeplejen på Nyremedicinsk Afdeling Y OUH og Svendborg 2014-2015 Strategi for sygeplejen på Nyremedicinsk Afdeling Y OUH og Svendborg 2014-2015 Nyremedicinsk Afdeling Y Strategi for sygeplejen på Nyremedicinsk Afdeling Y OUH og Svendborg 2012-2015... 1 1. Klinisk sygepleje...

Læs mere

KLINIKKEN PÅ TVÆRS ÅRSBERETNING NEFROLOGISK KLINIK P 2010

KLINIKKEN PÅ TVÆRS ÅRSBERETNING NEFROLOGISK KLINIK P 2010 RIGSHOSPITALET KLINIKKEN PÅ TVÆRS ÅRSBERETNING NEFROLOGISK KLINIK P 2010 1 Klinik P s organisationsdiagram Nefrologisk Klinik P Abdominalcentret Centerdirektør Ulrik Meyer Centerchefsygeplejerske Lone

Læs mere

Guide til fastholdelse og rekruttering i H:S. Styregruppen for fastholdelse og rekruttering i H:S

Guide til fastholdelse og rekruttering i H:S. Styregruppen for fastholdelse og rekruttering i H:S Guide til fastholdelse og rekruttering i H:S November 2002 Styregruppen for fastholdelse og rekruttering i H:S Guide til fastholdelse og rekruttering i H:S 1 2 Indledning 5 Analyse af afdelingens arbejdskraftsituation

Læs mere

2.1 Implementering af viden inden for sygeplejens specialistområder.

2.1 Implementering af viden inden for sygeplejens specialistområder. Indholdsfortegnelse Forord 1.0 Indledning 1.1 Præsentation af sygeplejeteamet 1.2 Budgetramme 1.3 Evaluering af udviklingsplanen for 2009-2011 2.0 Fokusområder 2.1 Implementering af viden inden for sygeplejens

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering er en del af Børne- og Ungdomspsykiatrisk Regionscenter (BUC) i Risskov. Det er et alment børnepsykiatrisk afsnit bestående

Læs mere

Projektet er gennemført i perioden 1.4.2008 31.3.2011 af Hillerød Hospital, støttet af Forebyggelsefonden,.

Projektet er gennemført i perioden 1.4.2008 31.3.2011 af Hillerød Hospital, støttet af Forebyggelsefonden,. 1 Forord Projektet Tilpas har været en rejse gennem 3 år, hvor det er lykkedes at holde et særligt fokus på social- og sundhedsassistenters arbejdsvilkår og muligheder. Det fokus der har været gennemgående

Læs mere

Socialpsykiatrisk boform Solsiden Sindal. Generel studieplan for studerende på modul 8.

Socialpsykiatrisk boform Solsiden Sindal. Generel studieplan for studerende på modul 8. Socialpsykiatrisk boform Solsiden Sindal. Generel studieplan for studerende på modul 8. Indholdsfortegnelse: 1. Præsentation af det kliniske undervisningssted a. Præsentation af Solsiden Side 1 b. Kort

Læs mere

NEFROLOGISK KLINIK P Rigshospitalet KLINIKKEN PÅ TVÆRS

NEFROLOGISK KLINIK P Rigshospitalet KLINIKKEN PÅ TVÆRS NEFROLOGISK KLINIK P Rigshospitalet KLINIKKEN PÅ TVÆRS ÅRSBERETNING 2013 1 Indhold 1.0 Forord klinikledelsen om årets tiltag... 4 2. Lægestaben... 5 2.1 Lægeuddannelsen ved Nefrologisk Klinik P Rigshospitalet...

Læs mere

HER HOS OS HELDAGSSKOLEN VEJLBY.

HER HOS OS HELDAGSSKOLEN VEJLBY. Januar 2011 HER HOS OS HELDAGSSKOLEN VEJLBY. Heldagsskolen Vejlbys personalepolitik. 1 Velkommen til Her hos os Det er besluttet, at alle arbejdspladser i Middelfart Kommune skal udarbejde deres egen personalehåndbog

Læs mere

Færre ledere til flere medarbejdere

Færre ledere til flere medarbejdere Bilag til rapporten: Færre ledere til flere medarbejdere - Ledelsesspænd på store hospitalsafsnit Christina Holm-Petersen Annette Tolsgaard Mette Bødiker Vestergaard Susanne Østergaard November 2011 Dansk

Læs mere

De Intern Medicinske Specialer

De Intern Medicinske Specialer Uddannelsesprogram for den Fælles Introduktionsuddannelse i De Intern Medicinske Specialer Regionshospitalet Randers Udarbejdet af: Uddannelsesansvarlig overlæge, Terje Erdal Knudsen, Medicinsk Afdeling,

Læs mere

Personalepolitik. for. Social- og Sundhedsuddannelses Centret SOSU C

Personalepolitik. for. Social- og Sundhedsuddannelses Centret SOSU C Personalepolitik for Social- og Sundhedsuddannelses Centret SOSU C Indholdsfortegnelse Forord... 4 Mission, vision, ide og værdigrundlag... 5 Mission...5 Vision...5 Idegrundlag...5 Værdigrundlag...6 Indledning...7

Læs mere

På vej til mere patientcentreret pleje og behandling i Onkologisk

På vej til mere patientcentreret pleje og behandling i Onkologisk På vej til mere patientcentreret pleje og behandling i Onkologisk Klinik En organisationsanalyse efter Planetree-modellen Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser På vej til mere patientcentreret

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse Medicinsk Afdeling Afsnit B77

Praktikstedsbeskrivelse Medicinsk Afdeling Afsnit B77 Praktikstedsbeskrivelse Medicinsk Afdeling Afsnit B77 Oktober 2014 Side 1 Indholdsfortegnelse 1 Præsentation af Sygehus Nord... 3 1.1 Sygehus Nord... 3 1.2 Vision for Roskilde sygehus... 3 1.3 Specialefordeling

Læs mere

VEJLEDNING FOR INSPEKTORORDNINGEN

VEJLEDNING FOR INSPEKTORORDNINGEN VEJLEDNING FOR INSPEKTORORDNINGEN 2007 Vejledning for Inspektorordningen Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk Emneord: Inspektor; Kvalitetssikring; Kvalitetsudvikling;

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Geriatrisk afdeling, G er en del af og er beliggende på 2 matrikler henholdsvis på P.P. Ørumsgade og på Tage Hansens Gade.

Læs mere

Revideret oktober 2012 Helsingør kommunes praktikstedsbeskrivelse for social- og sundhedsuddannelsen trin 2 1

Revideret oktober 2012 Helsingør kommunes praktikstedsbeskrivelse for social- og sundhedsuddannelsen trin 2 1 Center for Omsorg og Ældre Uddannelsesenheden Praktikstedsbeskrivelse Social- og sundhedsuddannelsen Trin 2 (social- og sundhedsassistent) Praktik 2 (psykiatriområdet) Praktik 3 (det primærkommunale område)

Læs mere

KLINIKKEN PÅ TVÆRS ÅRSBERETNING 2014

KLINIKKEN PÅ TVÆRS ÅRSBERETNING 2014 KLINIKKEN PÅ TVÆRS ÅRSBERETNING 2014 1 Indhold 1.0 Forord - Klinikledelsen om årets tiltag... 4 2.0 Lægestaben... 5 2.1 Lægeuddannelsen ved Nefrologisk Klinik Rigshospitalet... 6 3.0 Sengeafsnit 3131/2...

Læs mere

Personalepolitik PEGASUS. Bo & Aktivitetscenter. Faaborg-Midtfyn Kommune. Gennem viljen til at ville, skabes evnen til at kunne. (H.N.

Personalepolitik PEGASUS. Bo & Aktivitetscenter. Faaborg-Midtfyn Kommune. Gennem viljen til at ville, skabes evnen til at kunne. (H.N. Personalepolitik på PEGASUS Bo & Aktivitetscenter Faaborg-Midtfyn Kommune Gennem viljen til at ville, skabes evnen til at kunne (H.N. Andersen) 1/32 Indholdsfortegnelse: Pegasus grundholdninger i medarbejderpolitikken

Læs mere

Perspektivplan Dagtilbud Sønderbro 2012 og 2013

Perspektivplan Dagtilbud Sønderbro 2012 og 2013 Perspektivplan Dagtilbud Sønderbro 2012 og 2013 Indholdsfortegnelse 1) Indledning 2) Beskrivelse af organisationen 2.1 Institutionerne 2.2 Ledelse 2.3 Forældrebestyrelser 2.4 Fælles personalemøder 2.5

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN University College Nordjylland Pædagoguddannelsen

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN University College Nordjylland Pædagoguddannelsen PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN University College Nordjylland Pædagoguddannelsen Bekendtgørelsen om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog af 13/03/2007 (nr.220) fastlægger og beskriver

Læs mere

Social og sundhedsassistent elever 1.- 2. og 3. praktik

Social og sundhedsassistent elever 1.- 2. og 3. praktik Social og sundhedsassistent uddannelsen Uddannelsesmappe Praktik 1A & 1B Social og sundhedsassistent elever 1.- 2. og 3. praktik Hjerte-, Lunge- og Karkirurgisk afdeling T Odense Universitetshospital Region

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 7. marts 2011. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 7. marts 2011. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 7. marts 2011 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. SSÆ - Klagesager - status for sidst halvår

Læs mere

Personaleblad for Regionshospitalet Silkeborg Regionshospitalet Hammel Neurocenter Regionshospitlet Skanderborg Sundhedscenter

Personaleblad for Regionshospitalet Silkeborg Regionshospitalet Hammel Neurocenter Regionshospitlet Skanderborg Sundhedscenter Det excellente patientforløb under kitlen Personaleblad for Regionshospitalet Silkeborg Regionshospitalet Hammel Neurocenter Regionshospitlet Skanderborg Sundhedscenter I dette nummer: Det Excellente Patientforløb

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET INST. NR.: (indsættes af uddannelsesinstitutionen) PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Georgs Æske Skansevej 20 a 3400

Læs mere

Modellen er hierarkisk opbygget og skal opfattes dynamisk i forholdet mellem kompetenceudvikling og kvalifikationer.

Modellen er hierarkisk opbygget og skal opfattes dynamisk i forholdet mellem kompetenceudvikling og kvalifikationer. Forord Odense Universitetshospital vil som en del af udviklingsplanen sikre en målrettet og systematisk personaleudvikling, der skal sikre de kompetencer, som svarer til nuværende og kommende opgaver.

Læs mere

DYRK STYRKEN. prisopgave om arbejdskraft i sundhedsvæsenet. Udarbejdet af FOA - Fag og Arbejde i samarbejde med innovationshuset Bindslev AS

DYRK STYRKEN. prisopgave om arbejdskraft i sundhedsvæsenet. Udarbejdet af FOA - Fag og Arbejde i samarbejde med innovationshuset Bindslev AS DYRK STYRKEN prisopgave om arbejdskraft i sundhedsvæsenet Udarbejdet af FOA - Fag og Arbejde i samarbejde med innovationshuset Bindslev AS DYRK STYRKEN prisopgave om arbejdskraft i sundhedsvæsenet Redaktion:

Læs mere

HØRINGSVERSION. Psykiatriplan 2015-2020. Sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum

HØRINGSVERSION. Psykiatriplan 2015-2020. Sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum HØRINGSVERSION Psykiatriplan 2015-2020 Sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum Psykiatrien, Region Nordjylland psykiatri@rn.dk 24. februar 2015 2 Indhold 1 Forord... 5 2 Introduktion:

Læs mere

Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune. Blå Kors Behandlingscenter. Anmeldt tilsyn Marts 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune. Blå Kors Behandlingscenter. Anmeldt tilsyn Marts 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje-Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune Blå Kors Behandlingscenter Anmeldt tilsyn Marts 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere