Pierre Dornonville de la Cours slægt. Slægtsbladet. November 2006 Slægtsblad nr. 93. Indholdsfortegnelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pierre Dornonville de la Cours slægt. Slægtsbladet. November 2006 Slægtsblad nr. 93. Indholdsfortegnelse"

Transkript

1 ISSN Pierre Dornonville de la Cours slægt Slægtsbladet November 2006 Slægtsblad nr. 93 Indholdsfortegnelse Slægtsudflugt til Middelgrundsfortet s. 1 Referat af generalforsamlingen s. 3 Billeder fra Middelgrundsfortet s. 6 Gruppebillede s. 10 Slægtninge fra USA på besøg s. 12 Sammenkomst for efterkommerne af Johannes F. la Cour s. 14 Personlige begivenheder s. 16 Slægtens ældste bliver 100 år s. 17 Runde fødselsdage i 2007 s. 18 Meddelelser fra bestyrelsen s. 19 Bestyrelsen s. 20 Slægtsudflugt og generalforsamling på Middelgrundsfortet 10. juni 2006 Slægtsforeningens generalforsamling 2006 blev afholdt på Middelgrundsfortet i Øresund søndag den 10. juni. Ud over den traditionelle generalforsamling, en hyggelig frokost og gensyn med familien fik vi alle en tur tilbage i Danmarkshistorien - nærmere bestemt til slutningen af det 19. århundrede, hvor Middelgrundsfortet blev bygget som et led i Københavns befæstning. Efter nederlaget i 1864 og tabet af Sønderjylland diskuterede man landets fremtidige sikkerhedspolitik. Danmark var nu en lille stat, og over for en stormagt kunne Danmark ikke vinde en krig, men med et godt defensivt forsvar, kunne man måske holde længe nok ud, indtil en venligsindet magt kom med bistand. I 1880 erne og -90 erne gennemførtes under ledelse af Estrup bygningen af et mægtigt forsvarsanlæg rundt om København. 1

2 Befæstningen strakte sig fra Øresund ved Dyrehaven til Køge Bugt ved Avedøre. Med sine 15 kilometer i udstrækning var det et af verdens længste, sammenhængende fæstningsværker. På fæstningens nordfront blev der anlagt en række forter og batterier suppleret med et system af områder, der kunne oversvømmes. Vestvolden blev anlagt fra Kalvebod Strand til Utterslev Mose og fra Utterselv Mose til Øresund, blev der anlagt et system af oversvømningsanlæg, der kunne sætte resten af den nordlige omegn under vand. Vestvolden eller Vestenceinten blev opført i årene som led i Kjøbenhavns Landbefæstning. Københavns Befæstning blev sat i værk af regeringen Estrup ved Kongelig Resolution af 24. april 1885, og fra juni 1888 til september 1892 blev Vestvolden bygget. På søsiden en række søforter, hvoraf Middelgrundsfortet var langt det største. Det var verdens største søfort. Arealet af øen inklusive bølgebrydere er på ca m², og bygningerne udgør ca m². Den er dermed verdens største menneskeskabte ø uden fast forbindelse til land. Arbejdet på fortet begyndte i 1890 og var færdigt i Det var også det kraftigst bevæbnede fort i befæstningen omkring København. Alene de fem styks 30,5 cm kanoner kunne uden problemer dække Øresund helt over til Sverige. Sammen med Trekroner og Flakfortet dannede Middelgrundsfortet forsvaret af Københavns søside. Middelgrundsfortet blev anlagt på 7-8 meter vand der, hvor Kongedybet og Hollænderdybet mødes. Fortet ligger ca 4 km fra Københavns havn, og transporten til Fortet sker med turbåde. Deltagerne i slægtsmødet mødtes på Langelinie kl i strålende solskin og gik om bord på Danishfort II, som skibet hedder. Fortet blev opført på et fundament af sandfyldte egetræskister. Øen er omkranset af en 900 m lang bølgebryder, der er tilhugget af granitsten, og som skal forhindre nedbrydning og erosion af strøm og bølger. På land byggede man kæmpemæssige kasser, der blev sænket på stedet og fyldt med materiale, der blev til overs ved udgravningen af Frihavnen. Vi var 53 deltagere, hvilket er et af de højeste deltagerantal, der har været til et såkaldt lille møde, som vi kalder de årlige forsamlinger uden overnatning. 2

3 Fortet var bemandet med op til 800 mand. Det har egen elektricitetsforsyning fra 1939 bestående af 4 funktionsdygtige B&W dielselgeneratorer, men har ingen vandforsyning, og derfor er det nødvendigt at sejle drikkevand til øen. Ud mod havnen har fortet en flot granitfacade; men selve fortets omfattende kaserne- og fæstningsanlæg er beliggende under jorden, hvor der er ca. 8 km gange med mandskabsstuer, fængselsceller, hospital m.v. Det var i et af disse underjoriske rum, Slægtsforeningens generalforsamling i år blev afholdt. der dengang var til behandling i Folketinget. Efter det første forslag skulle et navn frit kunne anvendes af alle, hvis der var mindst danskere, der i forvejen bar navnet. Ved den endelige vedtagelse i Folketinget blev dette antal sat op til Da der i øjeblikket er under 500, der hedder enten Dornonville de la Cour eller la Cour, er der ingen grund til at frygte for, at vi kommer over 2.000, og at navnet dermed bliver frit. Efter de nugældende regler kan navnet la Cour derfor kun bæres af personer, hvor en af forældrene, bedsteforældrene eller oldeforældrene er døbt la Cour. I det seneste nummer af slægtsbladet beskriver bladets redaktør revisionen af den nye navnelov. Et andet emne, der flere gange har været diskuteret på vore generalforsamlinger, er vort slægtsvåben. Er det en pennefjer eller en palmegren, der udgør den øverste del af vort slægtsvåben. Der er argumenter, der taler for begge fortolkninger. Bestyrelsen har derfor på det seneste møde den 1. april besluttet, at det må være op til hver enkelt at mene, hvad man vil, idet det var bestyrelsens opfattelse, at det ikke kan være rigtigt at pådutte medlemmerne en bestemt fortolkning. På de seneste generalforsamlinger har jeg omtalt behovet for at finde et sted, hvor slægtsrelevante ting kan opbevares. Desværre er der ikke endnu fundet nogen egnet løsning. Bestyrelsen er meget lydhøre over for gode ideer. Generalforsamlingen forløb som følger: Formanden bød velkommen til den ordinære generalforsamling dybt inde i Middelgrundsfortets indre. 1. Valg af dirigent Første punkt på dagsordenen var valg af dirigent. Igen i år valgtes Henrik Hougs. Henrik takkede for valget og konstaterede lovligheden af generalforsamlingen. Der var ingen indsigelser. 2. Formandens beretning Jeg skal overbringe hilsner fra æresmedlemmerne Jørgen (73-41) og Finn (77-61), som ikke kan være med i dag. Som det er tradition i slægtsforeningen, vil jeg indlede min beretning med at mindes de slægtninge, der, ifølge de oplysninger vi har, siden sidste års generalforsamling er afgået ved døden. Det er følgende: Knud Tybjerg (79-612) født 7. december 1935 død 7. september 2005 Svend Birkiær (72-92) født 25. december 1920 død 1. november 2005 Jeg vil bede forsamlingen rejse sig og sammen med mig udtrykke et æret være deres minde. SIDEN SIDST. Der er ikke sket de store begivenheder i Slægtsforeningen siden sidste års generalforsamling. I min beretning til generalforsamlingen sidste år omtalte jeg den nye navnelov, MEDLEMSSTATUS Der er fortsat ca. 260 medlemmer af Slægtsforeningen. Det betyder, at tilgang af nye medlemmer opvejer den afgang af medlemmer, som vi har haft i årets løb. Men jeg vil igen i år opfordre foreningens medlemmer til at medvirke til at medlemsberettigede slægtninge melder sig ind i foreningen. Vi har fortsat et særtilbud til nye medlemmer, som betyder, at de ved betaling af deres første kontingent vil få en slægtsbog (værdi kr. 350,-) tilsendt gratis mod at betale porto kr. 50,-, så der er god grund til at sørge for, at de unge, når de fylder 18 år, bliver indmeldt i Slægtsforeningen. NY SLÆGTSBOG Det er nu 5 år siden, vi i 2001 fik en ny slægtsbog, og der er allerede sket en masse. Der er født mange børn, mange er blevet gift, og mange er døde. Endvidere er bestyrelsen blevet opmærksom på, at mange slægtninge i de tidligere såkaldte kvindelinier har meldt sig og ønsker at komme med i den næste udgave af slægtsbogen. For at en slægtsbog skal være interessant, må den nødvendigvis være aktuel. Bestyrelsen har derfor på sit seneste møde besluttet at sigte på at udgive en ny slægtsbog i Arbejdet med at indsamle data vil begynde i Det er et meget omfattende arbejde at finde adresser på alle slægtninge især på dem, der bor i udlandet. Der vil til alle blive udsendt spørgeskemaer, som skal udfyldes og returneres til redaktøren sammen med fotografier af de pågældende. Hele materialet vil blive bearbejdet for til sidst at ende som en ny slægtsbog. Om den bliver i 1 eller 2 bind vides endnu ikke. Men det er tvivlsomt, om det hele kan være i et bind, da den nuværende slægtsbog allerede vejer ca. 1,8 kg. 3

4 Det vil være nødvendigt til det omfattende arbejde at anvende ekstern assistance. Det vil betyde, at den nye slægtsbog vil blive betydelig dyrere at fremstille end den nuværende, der blev lavet af Jacob. For at bogen kan sælges til nogenlunde samme pris som den nuværende (kr. 350,-), vil det være nødvendigt at søge Margrethe og Johs.F.la Cours Fond om en endnu større økonomisk støtte, end denne fond gav til den seneste udgivelse. På et bestyrelsesmøde i foråret tilkendegav fondens bestyrelse, at en støtte til en ny slægtsbog er helt i tråd med fondens formål, og at man vil se positivt på ansøgning om støtte til en ny udgivelse. Mere om den nye slægtsbog i de kommende år. SLÆGTSBLADET Som de fleste forhåbentlig har bemærket, udkom Slægtsbladet 2005 for første gang i farver. Som I vil se, når Claus under næste punkt på dagsordenen gennemgår regnskabet, er det kun lidt dyrere med farver, og jeg er sikker på, at alle er enige om, at billederne gør sig bedst i farver. Der er stadig for få slægtninge, der efterkommer vore ønsker om at tilsende bladets redaktion meddelelse om personlige begivenheder i deres familie. Det drejer sig om fødsler, bryllupper, runde fødselsdage og dødsfald. Men vi vil også meget gerne have billeder fra fætter/kusinefester, sølv-og guldbryllupper, oldefars/oldemors dag og lignende. Der er ingen tvivl om, at information om personlige begivenheder af læserne opfattes som meget relevant. Alt kan sendes eller mailes til bladets redaktør: Jacob la Cour Tuborg Sundpark 9, 2. th Mail: Næste nummer af Slægtsbladet udkommer til november, og sidste frist for indsendelse af stof til bladet er den 15. september NYE SLÆGTNINGE Som nævnt har vi i det forløbne år fået mange henvendelser fra slægtninge, der tilhører det vi tidligere kaldte kvindelinierne. I flere tilfælde har de bestilt en slægtsbog. Før 1988 var slægtsforeningens vedtægter således, at kun kvinder, der var født la Cour, kunne være medlem af slægtsforeningen. Det vil sige at min datter Charlotte kunne være medlem, men mine børnebørn Clara og Christopher kunne ikke. Nu er det som bekendt sådan, at alle der nedstammer i lige linie fra Pierre la Cour, er medlemsberettiget. Dette har medført øget interesse fra mange sider. Jeg kan som eksempel fortælle, at jeg den 13. og 14. juli skal være guide for en amerikansk familie på 15 medlemmer. Det er en bedstemoder Anne Olsen, der har inviteret sine 3 børn med ægtefæller og 7 børnebørn til Danmark. Anne sendte en mail til mig og skrev, at hendes børn og børnebørn var meget interesserede i deres danske rødder, som går tilbage til Niels (70) født på Skærsø i 1840 som søn af Lauritz Ulrik la Cour og Ellen Kirstine Poulsen og emigreret til USA 1892 medbringende sine børn deriblandt Ellen Kirstine la Cour (70-3). Hun var farmoder til Annes mand, oldemoder til hendes børn og tipoldemoder til hendes børnebørn. Anne meddelte mig at de alle meget gerne ville se Skærsø og Legoland. Det kommer de til, og på vejen over Fyn vil vi besøge H.C. Andersens hus. De har givet til kende, at de gerne alle vil indmeldes i Slægtsforeningen. Der er endnu ikke kommet nogen tilbagemelding fra 2-3 andre forespørgsler fra USA om medlemskab af slægtsforeningen. I et par tilfælde er jeg blevet kontaktet af personer, der anfører, at deres fader hed la Cour men, at de stammer fra et forhold, der ligger før den pågældende la Cour blev gift med den hustru, som vi har registreret. Hvis disse personer kan dokumentere, at de nedstammer i lige linie fra Pierre, så vil de være berettigede til at være medlemmer af slægtsforeningen, ligesom de vil have et slægtsnummer. Men dette vil kunne skabe stor forvirring i vort nummersystem, idet de pågældende jo vil være førstefødte og derfor have nummer 1 efter faderens nummer. Men dette nummer er jo allerede i brug af den person, som vi indtil nu troede var den første, og alle hans/hendes efterkommere vil så også have forkert nummer. Jeg mener, at det vil skabe stor forvirring, hvis man skulle ændre en hel familiegrens numre i den nye slægtsbog. Så vil de komme til at stå i de gamle slægtsbøger under et nummer og i den nye under et andet nummer. Hvorledes disse hidtil ukendte slægtninge så skal nummereres, må slægtsbogens redaktør tage stilling til. SAMMENKOMST I 2007 Jeg kan allerede nu informere om, at vi i forbindelse med næste års generalforsamling vil afholde en weekend fest. Den vil finde sted lørdag den 9. juni og søndag den 10. juni 2007 på Hotel Legoland i Billund. Vi har en gang tidligere været i Legoland, og det var en meget vellykket weekend, som var til stor glæde for børn og unge. Jeg vil bede jer alle allerede nu om at reservere den pågældende weekend til en la Cour weekend fest. Vi har nedsat en festkomite, der forestår arrangementet. Det er Mariane, Dorthe og Therese. AFSLUTNING Endelig vil jeg også i år bringe en tak til bestyrelsen for godt arbejde. Der er ikke i år sket nogen ændringer i arbejdsdelingen i bestyrelsen. Helene sender hilsener til vore ældste slægtninge til jul og på runde dage, Claus er vor kasserer, som styrer alle kontingentindbetalinger, betaler vore regninger og administrerer vor formue således, at vi får det bedst mulige afkast. Jonathan er sekretær med ansvar for hjemmesiden og medlemskartoteket bistået af Mariane, der også medvirker til afviklingen af vore årlige sammenkomster. Jacob er som sagt redaktør af slægtsbladet. Tak til alle for det store arbejde og det hyggelige samvær på vore bestyrelsesmøder. 4

5 Kommentarer fra salen: Kirsten Lyck nævnte efter beretningen, at man også kan gifte sig til navnet la Cour. Formandens beretning blev godkendt med applaus. 3. Kassererens beretning Kassereren uddelte regnskaberne og knyttede følgende bemærkninger: Resultatopgørelse 2005 INDTÆGTER Ordinære indtægter Kontingent fra medlemmerne Nettoindtægt ved salg af slægtsbogen Omkostninger vedr. slægtsbog Nettoresultat vedr. slægtsbogen I alt Legatindtægter Henri & Anita la Cours legat Margrethe & Johs. F la Cours legat I alt Kapitalindtægter Renteindtægter Kursreguleringer I alt Indtægter i alt UDGIFTER 5. Udgifter Trykning af slægtsblad Bestyrelsesmøder og administration Gaver og blomster Porto, tryksager og hjemmeside Bankgebyrer Generalforsamling/slægtsfest Vedligeholdelse af kirkegårde m.v Tilsyn med mindestenen v. Strandet Trykning af muleposer m. slægtsvåben I alt Årest resultat Balance pr. 31. december 2005 AKTIVER Likvide beholdninger BG-Bank Nordea Depot, Realkredit Danmark Likvide beholdninger i alt Varebeholdninger Lager af slægtsbøger 0 0 Varebeholdninger i alt 0 0 Øvrige tilgodehavender Tilgodehavende renter Øvrige tilgodehavender 0 0 Henri & Anita D. de la Cours legat Øvrige tilgodehavender i alt Aktiver i alt PASSIVER Foreningskapital Overført overskud eller underskud 1. Overført fra tidligere år Overført af årets resultat Foreningskapital i alt Anden gæld Forudbetalte kontingenter Skyldige omkostninger Henri & Antia D. de la Cours legat Anden gæld i alt Passiver i alt Århus, 13. marts 2006, Claus la Cour Som generalforsamlingsvalgt revisor har jeg revideret det af bestyrelsen aflagte regnskab for Foreningen Pierre Dornonville de la Cours Slægt for regnskabsåret afsluttet 31. december Det er min opfattelse, at regnskabet er aflagt i overensstemmelse med vedtægternes krav til regnskabsaflæggelsen. Kierstinehøj, 2. maj 2006, Hans Henrik la Cour Til regnskabet havde kassereren følgende bemærkninger: Kontingentindtægterne, indtægterne og årets overskud som helhed ligger på et normalt niveau trods faldende renter og kursfald. Slægtsbogslageret er nu nedskrevet til 0 kr. Trykning af Slægtsbladet i farver har kun medført en ekstraomkostning på kr. 5

6 Udgifterne til bestyrelsesmøder er faldet, da de delvist afholdes privat. Sidste års generalforsamling med 88 deltagere kostede foreningen godt kr. Udgifterne til tilsyn med kirkegårde er steget meget p.g.a. renovering (nymaling af gravstenene m.v.) af Hvornum kirkegård i år. Dette er ikke en årligt tilbagevendende udgift. Mindestenen ved Strandet vil fremover blive vedligeholdt af den nye ejer. Foreningen har aktiver for i alt kr. Henri og Anita Dornonville de la Cours legat fik et underskud på 4.38 kr og har aktiver til en værdi af kr. Efter generalforsamlingen var der frokost i en flydende pavillion i havnen. Der var ingen anmærkninger fra revisorerne. Regnskabet blev herefter godkendt. 4. Valg af bestyrelsesmedlemmer På valg var Leif, Jonathan, Mariane og Helene, der alle var beredt til genvalg. De blev alle genvalgt. 5. Valg af suppleant På valg var Søren, der ligeledes blev genvalgt. 6. Valg af revisor På valg var Hans Henrik som revisor. Han blev genvalgt. Som revisorsuppleant blev Sofus Christensen genvalgt. Mogens (69-112), Ole (69-135), Merethe (69-135), Ole (38-861), Kirsten (38-861) og Søren ( ) 7. Indkomne forslag Bestyrelsen fremsatte forslag om at sammenlægge Henri og Anita Dornonville de la Cours legat med Slægtsforeningens regnskab, således at der fremover kun bliver et regnskab. I det nye samlede regnskab skal der være en tydelig opdeling, så Henri og Anita Dornonville de la Cour s legat ikke bliver glemt. Forslaget blev godkendt, og kassereren kunne fremvise åbningsstatussen for det nye sammenlagte regnskab. Den nye likvidbeholdning er på godt kr og balancen på godt kr. Jørgen (23-352), Claus ( ), Gerda (69-131) og Henning (69-131) 8. Eventuelt Søren bemærkede vedrørende den nye navnelov, at ansøgninger foregår uafhængigt af giftemål. Formanden takkede dirigenten og kom med praktiske oplysninger om frokosten, den efterfølgende skattejagt og bådturen hjem. 6 Sara ( ), Jakob ( ), David ( ), Henrik ( ), Jonathan ( ) og Inger Margrethe (72-564)

7 Hele selskabet i den dejlig lyse (men ret lune) restaurant Efter frokosten var der skattejagt for børnene Charlotte (72-111), Søren (72-112), Charlotte ( ), Line (72-112) og Carsten ( ) Det var det skønneste sommervejr, og der var blomster over hele øen Poul(72-11), Mariane (74-121), Birgit (38-022), Leif (72-511), Jan Ulric (72-213) og Jan (38-022) Jan Ulric (72-213) og Henrik (74-141) på rundtur på fortet Lauritz ( ), Ulrik ( ), Elisabthe ( ), Caroline ( ), Clara ( og Emmelie ( ) Fra toppen af øen er der en fantastisk udsigt ind mod København 7

8 Så går den vilde skattejagt Her stod en af fortets store kanoner, der dog aldrig blev affyret Lauritz ( ),Søren (72-112), og Ulrik ( ) på skattejagt Elly (69-112), Mogens (69-112), Leif (72-511) og Ole (38-861) skal også op at nyde udsigten En af raketaffyringsramperne på fortet Jan (38-022), Henrik ( ), Philip ( ) og Cathrine ( ) er på vej til målstregen Jonathan ( ) og Carsten ( ) løser gåder 8

9 Sæt X i kalenderen Så gik turen hjemad med det gode skib Danish Forts II Kirsten (38-861), Janchen (77-134), Søren( ) (m.fl.) nyder turen tilbage til København Efter ankomsten til Langelinie blev der taget gruppebillede (se næste side), og så var det farvel og på gensyn til næste år. Invitationer udsendes efter påske

10 1) Janchen D. de la Cour (77-134) 2) Jørgen Krog-Meyer (69-134) 3) Elly la Cour (69-112) 4) Michael Christiansen (72-111) 5) Jonathan D. D. de la Cour ( ) 6) Titti Brink ( ) 7) Jan D. de la Cour (38-022) 8) Charlotte Antonsen (72-111) 9) Mogens la Cour (69-112) 10) Henrik Houghs (74-141) 11) Anni Houghs (74-141) 12) Poul Antonsen (72-11) 13) Birgit D. D. de la Cour (38-022) 14) Jan Ulric D. de la Cour (72-213) 15) Jørgen la Cour-Andersen (23-352) 16) Line la Cour Antonsen (72-112) 17) Carsten Lundqvist ( ) 18) Charlotte la Cour Lundqvist ( ) 19) Christopher la Cour Lundqvist ( ) 20) Nadia Houghs Kjær ( ) 21) Inger-Margrtehe Nielsen (72-564) 22) Jakob Nielsen ( ) 23) Claus la Cour ( ) 24) Helene la Cour (38-021) 25) Dorthe la Cour Häggblom ( ) 26) Christian la Cour Häggblom ( ) 10

11 27) Tobias Hougs Kjær ( ) 28) Henrik Theisler ( ) 29) Philip la Cour Theisler ( ) 30) Clara la Cour Lundqvist ( ) 31) Caroline la Cour Häggblom ( ) 32) Mats Sverker Häggblom ( ) 33) Søren Koch (72-112) 34) Ole Lyck (38-861) 35) Søren la Cour Jensen ( ) 36) Sara Nielsen ( ) 37) Kirsten la Cour Lyck (38-861) 38) Marie-Louise la Cour Koch ( ) 39) Lauritz la Cour Koch ( ) 40) Elisabeth la Cour Christiansen ( ) 41) Emmelie la Cour Theisler ( ) 42) Lise la Cour (72-512) 43) Mariane la Cour (74-121) 44) Hans Henrik la Cour (72-512) 45) David Nielsen ( ) 46) Gerda Krog Meyer (69-131) 47) Ole Adamsen (69-135) 48) Ulrik la Cour Christiansen ( ) 49) Cathrine la Cour Theisler ( ) 50) Henning Krog Meyer (69-131) 51) Leif la Cour (72-511) 52) Lotte Antonsen (72-11) 53) Merethe Adamsen (69-135) 11

12 I foråret 2006 fik jeg en fra Anne Olsen, som bor i Charleston South Carolina USA. Hun er enke efter Norman la Cour Olsen junior (70-322), der er søn af Norman la Cour Olsen (70-32), der er søn af Ellen Kirstine la Cour (70-3), som er datter af Niels la Cour (70). Niels la Cour er det 4. af Lauritz Ulrik (52) og Ellen Kirstines 10 børn. Niels blev født på Skærsø den 1. maj 1840 og flyttede i 1892 med sine 2 døtre til USA. Den yngste af dem var Ellen Kirstine (70-3), og det er altså hende, der er Anne Olsens mands farmor. Slægtninge fra USA på besøg af Leif la Cour Derfra gik turen til Dråby kirkegård, hvor vi beså familiegravstedet. På billedet ses selskabet ved Lauritz Ulriks og Ellen Kirstine la Cours grav. Anne meddelte mig, at hun havde inviteret sine 3 børn med ægtefæller og børn (i alt 7 voksne og 7 børn) på en rejse til Danmark, og at de meget gerne ville se Skærsø og Legoland. Jeg tilbød hende at være deres guide på en 2 dages tur i Jylland. De havde selv lejet 2 biler, så med min bil var vi i alt 3 biler, der startede fra København onsdag den 12. juli om morgenen. Vi kørte over Storebæltsbroen, og første stop var H.C. Andersens hus i Odense. Derefter fortsatte vi til Billund, hvor de tilbragte 6 timer. På vejen fra kirkegården gjorde vi også et kort stop ved mindestenen for Lauritz Ulrik i skoven, inden vi nåede frem til Skærsø. Vi overnattede på Hovborg Kro en typisk dansk kro, som de alle var meget begejstrede for. Næste morgen fortsatte vi nordpå. Første stop var Pindstrup, hvor vi besøgte kirken, som i 1968 blev givet som gave til byen af Johannes F. la Cour (72-5). På kirkegården så vi også Johannes familiegravsted. Frokosten havde Hans Henrik og Lise (72-512) inviteret til på deres flot beliggende gård Kierstinehøj i Mørke. På Skærsø fik vi en fornem modtagelse af de nuværende ejere Thorbjørn og Lene Christensen. Som de mange af slægtsforeningens medlemmer, der så Skærsø i forbindelse med slægtsmødet i juni 2000 kan huske, har Skærsøs nuværende ejere virkelig fået sat den gamle gård i flot stand. Vore amerikanske slægtninge fik set det hele og var meget imponerede af såvel gården som dens smukke omgivelser. Thorbjørn og Lene bød på kaffe, te og lækre kager, og vi nåede også at gå en tur i den smukke have, der omgiver Skærsø. Der blev taget masser af billeder, så vore slægtninge hjemme i USA nu kan vise alle, hvor de har deres rødder. Inden færgen afgik fra Ebeltoft til Odden, blev der også tid til en kort gåtur i Ebeltoft, som gæsterne fandt rigtig hyggelig og af dem opfattet som typisk dansk. 12 Hermed var turen slut, og efter et par dage i København rejste vore amerikanske slægtninge tilbage til USA. Jeg har senere modtaget såvel breve som s fra dem, hvor de alle udtrykker stor glæde over at have set alle de familierelevante steder i Danmark. De har også meldt sig ind i slægtsforeningen.

13 Efter hjemkomsten skrev familien til den lokale avis om deres besøg i forfædrenes hjemland, og det kom med i avisen i en rubik om sommerferier. Over et billede af Caroline og Christopher foran Roskilde Domkirke står der: Caroline and Christopher Olsen of Chevy Chase and their Massachusettes cousins travelled to Denmark, home of their ancestors. Below Caroline, 11, and Christopher, 8, are on either side of their cousin Ellie Olsen, 11, of Natick Massachusetts. The kids are visiting the tomb of King Harald Bluetooth in Roskilde Cathederal. Bluetooth technology - which connects cellphones, computers and other devices wirelessly - is named for this 10th-century Viking monarch. Så ved man det ;-) * * * Slægtshistorie på Internettet I 1800-tallet og helt frem til 1943 skulle immigranter til USA igennem immigrationscenteret på Ellis Island i New York. Og i lang tid galdt det ikke kun første gang man ankom til USA, men hver gang. Alle indrejsende blev registreret på lister, og disse lister er nu blevet gjort tilgængelige på Internettet. Niels la Cour immigrerede som nævnt i foregående artikel til USA i I 1897 var han på besøg i Danmark. Herunder ses et udsnit af listen for de passagerer, der ankom med S.S. Paris, der afgik fra Southampton den 12. november 1898 og ankom til New York en uges tid senere. Den præcise ankomstdato er ikke angivet. Niels la Cour er nummer 15. på listen. 13

14 Årlig sammenkomst for efterkommerne af Johannes og Margrethe F. la Cour Lørdag den 19. august afholdtes den årlige sammenkomst af efterkommerne af Johannes og Margrethe F. la Cour. I år foregik det i Pindstrup, der var hovedsæde for Johannes mange virksomheder. Dagen startede med et besøg på Novopan Træindustri, som fabrikerer spånplader. Fabrikken blev grundlagt af Johannes la Cour i 1950 og drevet af familien frem til starten af 80 erne, hvor den blev solgt. Nu ejes fabrikken af en kreds af fagforeninger. af Jacob la Cour Spånplader laves ved, at materialet - fint malet træ - blandes med lim og lægges ud på et transportbånd. Spånpladerne laves bl.a. af træaffald fra savværker; men en stor del af råmaterialet er affaldstræ fra genbrugspladser rundt omkring i Danmark. For at overfladerne af pladerne skal være glatte og pæne, lægges der først et lag meget fint malet træ på båndet. Derefter lægges et tykt lag mere groft materiale, der udgør midten af pladen og derpå endnu et tyndt lag. Materialet lægges i et lag på ca 10 cm. Gamle køkkenelementer, reoler o.s.v. indsamles, knuses i småstykker og renses, og så er materialet klar til at blive lavet til nye plader. Transportbåndet kører gennem en ovn, hvor materialet opvarmes samtidig med, at det presses af nogle store valser. På denne måde limes og presses materialet sammen til én lang plade. 14

15 Pladen skæres derefter, mens den kører, i stykker af ca. 6 meters længde. Dette er standardpladestørrelsen. Men mange af pladerne er allerede solgt, når de produceres, og kan skæres til i passende størrelser med det samme. Novopan har en avanceret sav, der kan skære de store standardplader til i de mål, som kunderne - møbelfabrikkerne - bestiller, til f.eks. bordplader, hylder eller reoler. Alt foregår automatisk og computerstyret. Så er pladerne klar til brug som f.eks. hylder. Efter besøget på Novopan gik turen til Landbohjemmet i Pindstrup - byens forsamlingshus. Nogle af pladerne leveres au naturel ; men Novopan kan også levere spånplader, der er camoufleret som bøgetræ, egetræ o.s.v. Johannes og Margrethe F. la Cours fond, der bl.a. yder støtte til almene formål i de bysamfund, hvor Johannes drev sine virksomheder, har gennem årene givet mange bidrag til Landbohjemmet senest i år, hvor der er bevilliget kr. til et nyt tag. Pladerne kan beklædes med en række forskellige materialer - laminater - i mange forskellige kvaliteter. Ved besøget kunne det tydeligt ses, at et nyt tag var påkrævet. Laminaterne kommer på store ruller og limes fast på pladerne i endnu en stor ovn. Efter besøget på Landbohjemmet gik turen til Århus, hvor familien først hørte om fondens arbejde gennem det forløbne år, og derefter var der middag. 15

16 PERSONLIGE BEGIVENHEDER Som bestyrelsen er bekendt med Janus Dornonville de la Cour ( ) fik den 12. august 2005 en datter, der er blevet døbt Marie Rosa Dornonville de la Cour ( ). Heidi og Kim Dornonville de la Cour Nissen ( ) fik den 27. juli 2006 en dreng - deres 5. barn, der den 24. september i Øster Starup kirke blev døbt Miklas Dornonville de la Cour Nissen ( ). * * * Dødsfald: Johannes la Cour (22-154) Født 7. december 1930 Død 23. september 2006 Ebba la Cour Baunsø Sørensen (73-31) Født 4. januar 1924 Død 15. august 2006 Hanne Kirstine Dornonville de la Cour (72-62) Født 8. december 1929 Død 23. august 2006 * * * Martin Gottlieb og Anne-Cathrine Blegvad (nu Blegvad Gottlieb) ( ) blev gift 24. juni 2006 og fik den 5. august 2006 sønnen Hubert Frederik Gottlieb ( ). Den 27. maj 2006 modtog Gunnar Richard la Cour, jr. ( ) graden Bachelor of Arts and Science ved Hannover College i Kentucky, USA. Herunder ses den stolte mormor - Anne-Dorthe Thomsen la Cour (72-562) - med sit første barnebarn. 16

17 SLÆGTENS ÆLDSTE BLIVER 100 ÅR af Leif la Cour Den 17. juni 2007 fylder slægtforeningens ældste medlem Inge Krog-Meyer (69-13) 100 år. I den anledning har foreningens formand besøgt Inge, der bor på et plejehjem i Skælskør. Inge Krog-Meyer er født Inge Dornonville de la Cour i Lyngby. Hun er 3. og eneste nulevende barn af Lars Frederik Barfoed Dornonville de la Cour (69-1) og hustru Marie Louise Ottilia Olsen. Hendes ældre søskende var Vagn Dornonville de la Cour (69-11) død i 1994 og Martha Dornonville de la Cour (69-12) død i Da jeg kommer ind i Inges stue på plejehjemmet, imponeres jeg umiddelbart af en storslået udsigt over Skælskør Nord. Gennem det store vindue ser man næsten kun det flotte, blå vand. Siddende i sin stol byder Inge mig velkommen. Hun begynder straks at fortælle mig, hvor godt hun har det på plejehjemmet, og hvor søde alle er mod hende. Når jeg vågner om morgenen, kommer de straks med det dejligste morgenmåltid. De er så søde. Alle de andre gamle er så demente, at man ikke kan tale med dem. Men plejepersonalet er altid søde og har tid til at snakke. Derpå beretter Inge om sin barndom. Da hun var 2 år, flyttede hendes familie til Fuglebjerg i Sydvestsjælland, hvor hun boede, til hun den 28. december 1927 blev gift med Gustav Krog-Meyer og flyttede til Skælskør. Lige siden har hun boet i denne hyggelige, lille, sjællandske provinsby, hvor Gustav var ansat som bankbogholder i den lokale bank Skælskør Bank. De sidste 5 år har hun boet på plejehjemmet. Gustav og Inge har fået 5 børn. Det er Henning (69-131) født i 1928, Inge Lise (69-132) født i 1930, Gustav (69-133) født i 1933, død i 1997, Jørgen (69-134) født i 1937 og den yngste Merete (69-135) født i Det vil sige, at hun har 4 nulevende børn og 9 børnebørn, og hun fortæller, at de fleste af dem er søde til at besøge hende. Når hun er alene, går meget af tiden med at se fjernsyn. Hun er meget glad for sport og kan især godt lide at se tennis og fodbold. Også TV-nyhederne følger hun dagligt og hun er meget velorienteret om alt, hvad der sker uden for plejehjemmets mure. Selv om der, når dette læses, er over et halvt år til Inges 100 års dag, har hun allerede besluttet, at der skal være fest den 17. juni Hun har reserveret penge til festen, og den skal holdes, hvad enten hun selv oplever dagen, eller hun dør inden. I alle tilfælde skal hendes efterkommere samles og feste. Med hende hvis hun lever. For at mindes hende, hvis hun ikke når at opleve den runde dag. Da jeg kørte fra plejehjemmet, følte jeg mig overbevist, om at Inge, så godt som hun har det, nok skal komme til at opleve sin 100 års dag. Jeg tænkte på fru Fernando Møghe, der i Matador tog fejl og troede, at hun blev 100 år det år, hvor hun i virkeligheden kun blev 90. Og hvis jeg ikke lige havde checket Inges fødselsdag i slægtsbogen, ville jeg have troet, at også Inge havde taget fejl. Tænk at man kan være så frisk, når man snart fylder 100 år. Jeg er overbevist om, at Inge med sin tro og sin aktive medleven i, hvad der sker i familien og i verden omkring hende, har et rigt liv, selv om hun kun kan sidde i sin stol. Inges farfar kaptajn J.C. la Cour (69) (født på Skærsø i 1838 død i 1898, forstander på Lyngby Landbrugsskole) lod udføre et skilt til hvert af sine 5 børn. Inges skilt hænger på væggen over hendes seng. Så befaler jeg eder i Guds nådige Varetægt med det ønske at I og alle eders altid må høre Herren til De ord er med til at give Inges liv mening. De er med til at holde hende i live. Og jeg håber for hende, at de også vil være med til at lade hende opleve sin 100 års dag. Slægtsforeningen sender et STORT TIL LYKKE. Inge har hele sit liv været medlem af slægtsforeningen og har deltaget i mange af foreningens sammenkomster. Og med den gode hukommelse Inge har, kunne hun berette om mange store og små interessante og morsomme hændelser i familien. Ved Vilhelm Rode Dornonville de la Cours (69-34) konfirmation i 1918 skrev hans moster Isa følgende lille vers, som Inge udenad citerede for mig: Det er herligt at arve et navn, der er hædret af mand og af kvinde, men man ejer det først ved at vinde, selv dets dyder, dets hæder og gavn. Derfor vis gennem gerning, du dur: elsk din gud, elsk dit hjem og dit rige, bliv en mand, der sit ord ej vil svige, så er du også en ægte la Cour. 17

18 Runde fødselsdage i år 17/ Inge Krog-Meyer 90 år 14/ Aage Dornonville de la Cour 80 år 22/ Charlotte M. la Cour 17/ Gunvor Dornonville de la Cour 75 år 18/ Sven la Cour Andersen 26/ Elisabeth Dornonville de la Cour 31/ Jørgen Ulrik la Cour 2/ Mogens Dornonville de la Cour 70 år 11/ Finn Dornonville de la Cour 15/ Jørgen Krog-Meyer 22/ Emma Tybjerg 18/ Leif la Cour 30/ Laurits Andsager 26/ Gunnar Justesen 60 år 28/ Lise la Cour 22/ Margareta Dornonville de la Cour 20/ Margrethe la Cour 11/ Vivian Bertelsen 28/ Holger Pierre Dornonville de la Cour 30/ Elisabeth Rantzau 2/ Peter la Cour 1/ Astrid Jacobsen 50 år 24/ Dorte la Cour 40 år 7/ Danielle Therese D. de la Cour 24/ Charlotte Dornonville de la Cour 24/ Matias Dornonville de la Cour 31/ Lene Dybdal Holm Slægtsbladet søger artikler fra medlemmerne... Skriv en kort historie om begivenheder eller traditioner i slægten: Fejres en oldefars runde fødselsdage? Møder man fjerne slægtninge fra udlandet? Eller har man sjove, gamle familietraditioner? Andre spændende oplevelser er også værd at fortælle om: Har du været udstationeret i Irak? Blevet valgt til byrådet? Eller mødt Præsident Bush? Alle indlæg kan komme med (så længe vi har plads til dem). Send artikler eller billeder til * * * Send billeder fra familiebegivenheder til Slægtsbladet Barnedåb Konfirmation Student Bryllup 18

19 HUSK!!! Slægtsfest 2007 Sæt X Send artikler, billeder og andet til Slægtsbladet Deadline for næste blad er den 15. september i kalenderen juni 2007 Gratis slægtsbog til nye medlemmer Når et nyt medlem melder sig ind og betaler kontingent for det første år (kr. 150,-), kan medlemmet mod betaling af kr 50,- i porto få tilsendt Slægtsbogen fra 2001 gratis. Så tilmeld din kæreste, ægtefælle, dine børn eller børnebørn og modtag Slægtsbogen, så kan du og de bedre holde styr på familien. LEGATER Slægtsforeningen uddeler legater! Betingelserne for at modtage legater fremgår af 4 i foreningens love, som kan ses på hjemmesiden Legatansøgninger behandles på bestyrelsesmøder, og næste møde afholdes 17. marts Ansøgningen sendes til formanden - se adressen på bagsiden. 19

20 Bestyrelsen for Foreningen Pierre Dornonville de la Cours Slægt Formand Leif la Cour Tjørnevej Hørsholm Sekretær Jonathan Dreyer D. de la Cour Kirsteinsgade 4, 5. tv 2100 København Ø Mariane la Cour Larsen Hedegårdsvej 29, 2.th 2300 København S Jacob la Cour Tuborg Sundpark 9, 2.th 2900 Hellerup Kasserer Claus la Cour Janus la Cours gade 14, 2. sal 8000 Århus C Helene Damkær Ved Bommen 28, 1. sal, lejl Gentofte Marie Therese Hegner D. de la Cour Teglværksbakken Hellerup Suppleanter: Søren la Cour Jensen Hulgårdsvej Frederiksværk Dorthe la Cour Häggblom Hyldebakken Snekkersten Fra venstre: Søren, Claus, Dorthe, Jonathan, Therese, Mariane, Helene, Jacob og Leif 20 Ansvarlig for dette nummer: Jacob la Cour ( ) Tryk: J.H. Schultz Grafisk

Hjemmesiden har modtaget følgende julehilsner: SlægtsID 6.7.2. Hans Eigil Jensen skriver:

Hjemmesiden har modtaget følgende julehilsner: SlægtsID 6.7.2. Hans Eigil Jensen skriver: Hjemmesiden har modtaget følgende julehilsner: SlægtsID 6.7.2. Hans Eigil Jensen skriver: Tak for jeres arbejde med at ajourføre slægtsregnskabet. Jeg kan fortælle, at vores mor 6.7. Else Kirstine (Stinne)

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013

Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013 Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013 Den ordinære generalforsamling 2013 for Dansk Accent Klub blev afholdt søndag den 3. februar kl. 11.00 i Roskilde Sejlklubs klubhus i Roskilde havn. 1.

Læs mere

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET Rigtig godt nytår til alle vore medlemmer. Vi bliver stadig flere. Vi har nu registreret 989 medlemmer, og bestyrelsen håber, at vi når 1000 inden generalforsamlingen onsdag den 21. marts 2012 (se nærmere

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal.

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges

Læs mere

Referat fra Lind Borgerforenings generalforsamling 02.februar Velkommen til Lind Borgerforenings 55 års generalforsamling 2017

Referat fra Lind Borgerforenings generalforsamling 02.februar Velkommen til Lind Borgerforenings 55 års generalforsamling 2017 Referat fra Lind Borgerforenings generalforsamling 02.februar 2017. Velkommen til Lind Borgerforenings 55 års generalforsamling 2017 1. Valg af dirigent Folmer Christiansen er valgt. 2. Formandens beretning.

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum IKTYOSISFORENINGEN Iktyosis en gruppe af arvelige hudsygdomme Iktyosisforeningens 10 års jubilæum sommerarrangement 1.-2. juni 2013 på Hvidbjerg Strand Iktyosisforeningen har i år eksisteret i 10 år. Det

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013 DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Billede taget og udlånt af Sejlfoto.dk Besøg Dansk Accent Klub på internettet www.accent26.dk

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Min oldefar Christen Hansen Meyer Født 02.05.1835 - død 28.10.1914 og min oldemor Olga Juliane Augustine født Klamke Født 11.10.1840 - død 07.12.

Min oldefar Christen Hansen Meyer Født 02.05.1835 - død 28.10.1914 og min oldemor Olga Juliane Augustine født Klamke Født 11.10.1840 - død 07.12. Min oldefar Christen Hansen Meyer Født 02.05.1835 - død 28.10.1914 og min oldemor Olga Juliane Augustine født Klamke Født 11.10.1840 - død 07.12.1920 Dette billede er taget i forbindelse med deres guldbryllup

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 25 juni 2015 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 14 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Generalforsamling i henhold til dagsordenen.

Generalforsamling i henhold til dagsordenen. Køge og Omegns Garderforening. Referat af den ordinære generalforsamling den 7. marts 2016. Generalforsamlingen blev afholdt i Køge Boldklubs Restaurant. Generalforsamling i henhold til dagsordenen. Formand

Læs mere

TJERNESKUDDET. Er det en supernova? EDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER. December 2006. ØAA-medlemmer ude i det fri.

TJERNESKUDDET. Er det en supernova? EDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER. December 2006. ØAA-medlemmer ude i det fri. TJERNESKUDDET EDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER Er det en supernova? ØAA-medlemmer ude i det fri. December 2006 ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER Ole Rømer Observatoriet Observatorievejen 8000 Århus www.oeaa.dk

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Nymark-familien. 1: Bolig på Fruergården 2: Teglværket 3: Bolig fra 1899

Nymark-familien. 1: Bolig på Fruergården 2: Teglværket 3: Bolig fra 1899 Nymark-familien. Stamfaderen til Nymarks-familien var Thomas Jensen, som blev født d.12.12.1844 i Testrup. Hans far var Jens Thomsen, ejede af stor gård i Testrup og Testrup Teglværk. Han var en fremskridtsmand

Læs mere

Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv

Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv Gislingegården, som vi skal besøge, her fotograferet i 1905. På trappen står ejeren Johannes Johannesen med hustruen Karen Margrethe,

Læs mere

Efterårsudsendelse 2015

Efterårsudsendelse 2015 Efterårsudsendelse 2015 Indhold 1. Indkaldelse til generalforsamling Generalforsamlingen afholdes lørdag d. 30. januar 2016 i Den Grimme Ælling, Hans Jensens Stræde 1, Odense BEMÆRK at mødet er i januar

Læs mere

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909.

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Disse kort og breve har jeg fået lov til at afskrive og offentliggøre af Gert Sørensen, som har fået dem af

Læs mere

Johanne og Claus Clausen

Johanne og Claus Clausen Johanne og Claus Clausen 9. maj 2013 Denne historie handler om min kone Inger Clausens forældre Johanne og Claus Clausen. Johannes fødsel Johanne blev født den 30. januar 1917 i Skive. Hendes forældre

Læs mere

Ære være Knud Dyremose og Leif Agerskovs Minde.

Ære være Knud Dyremose og Leif Agerskovs Minde. Beretning 2015 JHF-veteraner. Velkommen til alle - medlemmer og JHF`s ledelse. Traditionen tro vil vi gerne starte årsmødet med at mindes de medlemmer, der er gået bort, siden vi var samlet til årsmøde

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Dansk Vandrelaug Esbjerg den 24/ kl. 19.

Referat fra ordinær generalforsamling i Dansk Vandrelaug Esbjerg den 24/ kl. 19. Referat fra ordinær generalforsamling i Dansk Vandrelaug Esbjerg den 24/2 2016 kl. 19. Antal mødedeltagere inkl. bestyrelsen: 65 Landsformand Steen Kobberø-Hansen deltog i generalforsamlingen. Dagsorden:

Læs mere

Referat af. Generalforsamling torsdag den 17. Marts 2011 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal.

Referat af. Generalforsamling torsdag den 17. Marts 2011 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling torsdag den 17. Marts 2011 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

Læs mere

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Punkt 1: Valg af a) Dirigent b) Referent c) Bisidder d) 2 stemmetællere Inger Christensen, formand for Aalborg Tegnsprogsforening

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Medl.nr. IDNr / Par Nr «Navn» «Kontat» «Gade og nr#» «Postnr#» «BY» Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Til kalenderen: 07.02.16 kl. 14-16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen

Læs mere

Orø Pensionistforening

Orø Pensionistforening Orø Pensionistforening Generalforsamling I Forsamlingshuset Tirsdag d. 5. maj 2015 kl. 16.30 Dagsorden : 1. Valg af dirigent 2. Valg af 2 stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Foreningens reviderede

Læs mere

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne Familien fra Korsør 14. august 2014 Endnu en gang har en henvendelse fra andre slægtsforskere giver en masse ny viden om slægten. Denne gang drejer det sig om slægtsforsker Steen Hald Kjeldsen, der skrev

Læs mere

No. 13 Mette Kirstine Pedersen

No. 13 Mette Kirstine Pedersen Mette Kirstine Pedersen Forældre: nr. 26 Søren Dahl Knudsen og nr. 27 Else Dahl Knudsen Børn: Else Pedersen, Niels Dahl Pedersen, nr. 6 Ove Pedersen, Aksel Pedersen og Ejnar Pedersen Navn Født Døbt Faddere

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi.

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi. Generalforsamling 2013 referat Generalforsamling i Foreningen Hus Forbi, 2013 Referat 1) Formand Ole Skou bød velkommen og foreslog daglig leder Rasmus Wexøe Kristensen som dirigent. Rasmus blev valgt.

Læs mere

K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 2 - MAJ 2016

K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 2 - MAJ 2016 K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 2 - MAJ 2016 9. 20. 19. 2. 9. & 10. 23. & 24. 7. & 8. 15. & 16. 4. 23. KLUBKALENDER: JANUAR 2016 Nytårskur. FEBRUAR 2016 Bestyrelsesmøde. MARTS 2016

Læs mere

TELE Veteran. Veteranklubben i Tele-post Greenland. Referat af. Generalforsamlingen d. 1. september 2012 KOBÆK STRAND KONFERENCECENTER

TELE Veteran. Veteranklubben i Tele-post Greenland. Referat af. Generalforsamlingen d. 1. september 2012 KOBÆK STRAND KONFERENCECENTER TELE Veteran Veteranklubben i Tele-post Greenland Referat af Generalforsamlingen d. 1. september 2012 på KOBÆK STRAND KONFERENCECENTER Generalforsamlingen blev påbegyndt lidt over 1500 efter indtagelse

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent.

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 1 OKT 2007 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016 Læs inde i bladet: INVITATION TIL GENERALFORSAMLING SØREDNING I SVERIGE OG DANMARK ÅRETS ARRANGEMENTER 1 SØRUP HAVNS BÅDELAV Lindevej

Læs mere

Referat fra stiftende generalforsamling - Lørdag d. 8/5 2010

Referat fra stiftende generalforsamling - Lørdag d. 8/5 2010 Referat fra stiftende generalforsamling - Lørdag d. 8/5 2010 Burkinagruppen blev stiftet lørdag den 8. maj 2010 i Stavtrup ved Århus. 19 voksne og 8 børn deltog i stiftelsen af foreningen. Efter velkomst

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne 1. Valg af dirigent. Søren Opstiller Søren Valgt 28 stemmeberettige er til stede til denne generalforsamling Afbud fra 8 medlemmer

Læs mere

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 Referat fra hovedgeneralforsamling Tirsdag den 24. marts 2009 kl. 19.00 i klubhuset Dagsorden:

Læs mere

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Startet kl. 20.25 afsluttet kl. 21.10. Der var 21 medlemmer der deltog, inklusiv medlemmerne i bestyrelsen. Valg af dirigent Per Larsen Beretninger Formand

Læs mere

Medlemsblad nr. 1-2012

Medlemsblad nr. 1-2012 Medlemsblad nr. 1-2012 Indhold i dette blad Opstartsstævne m/indkaldelse til generalforsamling Midterstævne / Afriggerstævne Opråb fra bestyrelsen Kære alle Opstartsstævne 2012 Campingsæsonen skydes i

Læs mere

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år

Læs mere

SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2015

SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2015 OG BERETNING OG REGNSKAB 2015 2 11 Sømandsforeningen Af 1856 PRINSESSE MARIES HJEM BERETNING 2015 Sømandsforeningen har i årets løb fået flere nye medlemmer, som er anbefalet af nuværende medlemmer af

Læs mere

Husk i må meget gerne dele, indlægget med jeres omgangskreds, venner og familie.

Husk i må meget gerne dele, indlægget med jeres omgangskreds, venner og familie. Jeg er yngste barn i børneflokken, vi er 3 drenge, mine store brødre er henholdsvis 9 år og 12 år ældre end mig. Min far er fra 1934 og er 82 år, og min mor er fra 1937 og er 78 år, men lige om et par

Læs mere

NYHEDSBREVET. Nyhedsbrevet september 2017

NYHEDSBREVET. Nyhedsbrevet september 2017 NYHEDSBREVET Nyhedsbrevet september 2017 Formand, HB, Regionaludvalg, redaktør: Kent Thomsen Koldingvej 78 6760 Ribe Tlf.: 23 64 99 82/ 73 60 82 82 E-mail: kentoglene@hotmail.com Næstformand, sekretær,

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

ORDINÆR GENERALFORSAMLING ORDINÆR GENERALFORSAMLING Søndag den 01. november 2015, Kl. 11:00 på Wiedergården Dagsorden iht. vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Konstatering af mødets lovlighed 3. Formanden aflægger beretning 4.

Læs mere

Klubnyt efterår 2014.

Klubnyt efterår 2014. Sommeren er forsvundet og vi er godt i gang med den sidste del af året, vi er sidst i oktober og der er kun 2 måneder til jul, så er vi igen på vej til sommer og nyt campingsæson. Det har været en forrygende

Læs mere

Referat af generalforsamling 25. februar 2014 i Foreningen af Danske Vinimportører

Referat af generalforsamling 25. februar 2014 i Foreningen af Danske Vinimportører Vedbæk, 14. januar 2015/bbr Nyhedsbrev Februar 2014 Kære medlem af Foreningen af Danske Vinimportører, Referat af generalforsamling 25. februar 2014 i Foreningen af Danske Vinimportører 12 medlemmer af

Læs mere

Lundeborg Lystbådehavn på position:

Lundeborg Lystbådehavn på position: Nr. 2 april - 2004 Mindeord Jeg har just modtaget den sørgelige meddelelse at Poul Olsen er død. Poul fungerede som næstformand i Alpha29-klubben siden 1999 og på vores bestyrelsesmøde i januar var Poul

Læs mere

Roskilde den 3. juni 2014. Årsmøde 2013 endeligt mødereferat

Roskilde den 3. juni 2014. Årsmøde 2013 endeligt mødereferat Roskilde Søndre Sogns Menighedspleje Jakobskirkens Sociale Arbejde Bestyrelsen v. fratrædende formand Alf Mulnæs, Kornvej 10, 4000 Roskilde E-mail: a.mulnaes@webspeed.dk Tlf. 46 75 24 74 Roskilde den 3.

Læs mere

August - September 2013

August - September 2013 August - September 2013 Forhaven på Lyngparken har fået en ansigtsløftning Aktiviteter på Lyngparken i August måned Onsdag, den 7. Sang kl. 10.00 kl. 13.30 Torsdag, den 8. kl. 10.10 Gudstjeneste ved Morten

Læs mere

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening VEDTÆGTER for Kolding Herreds Landbrugsforening LANDBRUGSFORENING Kolding Herreds Landbrugsforening Niels Bohrs Vej 2-6000 Kolding - Tlf. 76 34 17 00 - www.khl.dk 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er:

Læs mere

Marts 2011. Kære alle WS ere med familie,

Marts 2011. Kære alle WS ere med familie, Nyhedsbrev Marts 2011 Kære alle WS ere med familie, Fastelavn er mit navn.. Fastelavn er just overstået og straks er tankerne i årsmøde planlægning. 2011 er for Dansk forening for Williams Syndrom et lidt

Læs mere

Preben Elle Hansen oplyste, at bestyrelsen foreslog Søren D. Sørensen som dirigent.

Preben Elle Hansen oplyste, at bestyrelsen foreslog Søren D. Sørensen som dirigent. 1 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I VISENS VENNER I TAASTRUP (VVT) ONSDAG DEN 2. MARTS 2016 KL. 19.00 I STORE SAL I MEDBORGERHUSET, TAASTRUP HOVEDGADE 71, 2630 TAASTRUP. Formand Preben Elle Hansen

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 89 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling Onsdag den 26. marts Formand Per Sørensen bød velkommen kl. 19. - Vi var 25 fremmødte. Ad. 1: Valg af dirigent, referent og stemmetællere Klaus Roos blev valgt til dirigent

Læs mere

Dansk Pæon Selskab. Generalforsamling. Den 23. februar 2013 kl. 15.30. Det Biovidenskabelige Fakultet. Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C

Dansk Pæon Selskab. Generalforsamling. Den 23. februar 2013 kl. 15.30. Det Biovidenskabelige Fakultet. Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Dansk Pæon Selskab Generalforsamling Den 23. februar 2013 kl. 15.30 Det Biovidenskabelige Fakultet Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Der var incl. bestyrelsen 24 personer til stede (15 året før).

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvad koster kjolen? 399 kr. 299 kr. 199 kr. 1. Hvad er telefonnummeret til låseservice om aftenen?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvad koster kjolen? 399 kr. 299 kr. 199 kr. 1. Hvad er telefonnummeret til låseservice om aftenen? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvad koster kjolen? 399 kr. 299 kr. 199 kr. X 1. Hvad er telefonnummeret til låseservice om aftenen? 23459764 23458764 23459723 2. Hvornår rejser Susanne og Peter

Læs mere

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Torsdag d. 28. april 2016 kl. 19:30

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Torsdag d. 28. april 2016 kl. 19:30 Aalborg Kommunale Kunstforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag d. 28. april 2016 kl. 19:30 I By- og Landskabsforvaltningen og Miljø- og Energiforvaltningens kantine på Stigsborg Brygge 5,

Læs mere

Julen Skiferier. Skiferie i Val d Isère med Hareskov skiklub. Vi var på en fantastisk skiferie, med super vejr og sne, som I kan se på billede.

Julen Skiferier. Skiferie i Val d Isère med Hareskov skiklub. Vi var på en fantastisk skiferie, med super vejr og sne, som I kan se på billede. Skiferie i Val d Isère med Hareskov skiklub Julen 2009 Skiferier Vi var på en fantastisk skiferie, med super vejr og sne, som I kan se på billede. Når man er med skiklubben går man blot uden for hotellet

Læs mere

FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00.

FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00. FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00. Der var mødt 42 personer op til generalforsamlingen heraf

Læs mere

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Tirsdag d. 17. april 2012 kl. 19:30

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Tirsdag d. 17. april 2012 kl. 19:30 Aalborg Kommunale Kunstforening Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag d. 17. april 2012 kl. 19:30 I Teknik- & Miljøforvaltningens & Forsyningsvirksomhedernes kantine på Stigsborg Brygge 5, Nørresundby

Læs mere

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde. Tirsdag den 12. maj 2015, kl. 19.00. Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder.

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde. Tirsdag den 12. maj 2015, kl. 19.00. Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder. Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Tirsdag den 12. maj 2015, kl. 19.00 Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder Endelig dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning

Læs mere

Grundejerforeningen Slangerupgård

Grundejerforeningen Slangerupgård Grundejerforeningen Slangerupgård Referat af generalforsamlingen 18.maj 2013 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger regnskab til godkendelse. 4. Fastsættelse

Læs mere

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland.

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland. MØDEREFERAT Mødedato og tid 28. August 2013 Sted Rødekro-kro Mødedeltagere Fra Emne Ole O. Madsen Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Bestyrelsen afholdte et lille

Læs mere

Referat fra Lægårdens Generalforsamling 22. maj 2010

Referat fra Lægårdens Generalforsamling 22. maj 2010 Referat fra Lægårdens Generalforsamling 22. maj 2010 0) Indkaldelse til generalforsamling I henhold til vedtægter er generalforsamlingen ikke indkaldt rettidigt. Dette skyldes at Årskonferencen indtil

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

ErhvervsKvindenyt Herning januar 2010

ErhvervsKvindenyt Herning januar 2010 ErhvervsKvindenyt Herning januar 2010 Kære ErhvervsKvinde 2010.. Er helt nyt år står for døren. Tilbage ligger 2009 med alle de oplevelser, glæder, sorger og erfaringer det gav os. Foran os ligger 365

Læs mere

Generalforsamling fynsjagtrideklub 5/2-2015

Generalforsamling fynsjagtrideklub 5/2-2015 Generalforsamling fynsjagtrideklub 5/2-2015 Der var mødt 28 stemmeberettiget medlemmer op. Formand Mogens Brandt byder alle fremmødte medlemmer velkommen. 1. Valg af dirigent - Bestyrelsen forslår Lars

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Grundejerforeningen Bredekæret

Grundejerforeningen Bredekæret Grundejerforeningen Bredekæret Referat af Generalforsamling 18. april 2012 Regnskab 2011/2012 Budget 2012/2013 Bestyrelsen 2012/2013 Formand Kasserer Sekretær Peter Toft Jon Finsen Kim Brejndal Bredekæret

Læs mere

Generalforsamling 9. marts

Generalforsamling 9. marts Nyhedsblad nr. 46 Februar 2016 Generalforsamling 9. marts 1 Kontakt: Solens Børn c/o: Aase Johannessen Lykkesholms Allé 3 D, 1.tv. 1902 Frederiksberg C Tlf.: 2236 7037 Hjemmeside og mail: www.solensboern.dk

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00.

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Dagsorden i følge lovene: 1: valg af dirigent 2: valg af referent 3: valg af 2 stemmetællere 4: Godkendelse

Læs mere

Spørgsmål til Karen Blixen

Spørgsmål til Karen Blixen Spørgsmål til Karen Blixen Af Dorte Nielsen Karen Blixen afsnit 1 1. Hvor ligger Rungstedlund? 2. Hvornår blev Karen Blixen født? 3. Hvor mange år var hun i Afrika? 4. Hvornår udkom hendes første bog?

Læs mere

Referat af kunstforeningens ordinære generalforsamling den 3. april 2014

Referat af kunstforeningens ordinære generalforsamling den 3. april 2014 Referat af kunstforeningens ordinære generalforsamling den 3. april 2014 Udenrigsministeriet holdt sin ordinære generalforsamling torsdag den 3. april 2014 i Udenrigsministeriets kantine. Dagsorden 1.

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 24.11.2015 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning formand Per Nørgaard Klaus Rasmussen blev valgt

Læs mere

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet!

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015 Fastelavnsholdet 2015 Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg Hjemstavns Folkedanserne

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN Højbjerg, den 25. juni 2012 Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 30. maj 2012 kl. 19.00 i Ravnsbjergkirkens mødelokale. Dagsorden ifølge vedtægterne: a. Valg

Læs mere

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til?

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? - Ja, en.

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Grundejerforeningen. Digevang

Grundejerforeningen. Digevang Grundejerforeningen Digevang Referat af grundejerforeningen Digevangs årlige generalforsamling, der tirsdag den 26. februar 2013 kl. 19.00 blev afholdt i mødelokaltet på 1. sal i Nøragersmindecenteret.

Læs mere

butiksvant, vi ansatte Winnie fra juni md. og det har vi ikke fortrudt, hun er faldet godt til i butikken. Det er nu Winnie og Karina der er de faste

butiksvant, vi ansatte Winnie fra juni md. og det har vi ikke fortrudt, hun er faldet godt til i butikken. Det er nu Winnie og Karina der er de faste 4. november 2015 Beretning Fjelstervang Kvik Spar APS 1-7 2014-30-06 2015 Jeg sagde med vilje Kvik Spar APS, for det hedder den stadigvæk, vi burde have haft navneændring på generalforsamlingen sidste

Læs mere

Referat af generalforsamling i kunstforeningen Skråningen mandag den 5. oktober 2015

Referat af generalforsamling i kunstforeningen Skråningen mandag den 5. oktober 2015 SKRÅNINGEN Referat af generalforsamling i kunstforeningen Skråningen mandag den 5. oktober 2015 Der deltog 72 medlemmer i generalforsamlingen og 67 i spisningen. Inden generalforsamlingen fortalte Berit

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen for H.C. Andersen kvarteret

Indkaldelse til ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen for H.C. Andersen kvarteret Til beboere i H.C. Andersen kvarteret, Mejrup 8. marts 2016 Indkaldelse til ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen for H.C. Andersen kvarteret Generalforsamlingen afholdes torsdag d. 31. marts

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Vendsyssel Køreforening. Tirsdag d. 12. november 2015 kl. 19:30 på Holtegaard

Referat fra Generalforsamling i Vendsyssel Køreforening. Tirsdag d. 12. november 2015 kl. 19:30 på Holtegaard Referat fra Generalforsamling i Vendsyssel Køreforening Tirsdag d. 12. november 2015 kl. 19:30 på Holtegaard Dagsorden: 1. Valg af dirigent Formand Per Beer byder velkommen. Jens Peter Pedersen indstilles

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2013

SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2013 OG BERETNING OG REGNSKAB 2013 2 11 Sømandsforeningen Af 1856 PRINSESSE MARIES HJEM BERETNING 2013 Sømandsforeningen har i det forløbne år oplevet en fortsat interesse fra nye medlemmer for at melde sig

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 28. JANUAR KL I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 28. JANUAR KL I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 28. JANUAR. 2016. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen undtaget Niels Chr. Nielsen der skulle på job. Der var mødt 41 medlemmer op til generalforsamlingen,

Læs mere

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Nr. 1 Februar 2013 44. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Midlertidig adresse: Georg Hansens Ager 7, 2640 Hedehusene Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere