Pierre Dornonville de la Cours slægt. Slægtsbladet. November 2006 Slægtsblad nr. 93. Indholdsfortegnelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pierre Dornonville de la Cours slægt. Slægtsbladet. November 2006 Slægtsblad nr. 93. Indholdsfortegnelse"

Transkript

1 ISSN Pierre Dornonville de la Cours slægt Slægtsbladet November 2006 Slægtsblad nr. 93 Indholdsfortegnelse Slægtsudflugt til Middelgrundsfortet s. 1 Referat af generalforsamlingen s. 3 Billeder fra Middelgrundsfortet s. 6 Gruppebillede s. 10 Slægtninge fra USA på besøg s. 12 Sammenkomst for efterkommerne af Johannes F. la Cour s. 14 Personlige begivenheder s. 16 Slægtens ældste bliver 100 år s. 17 Runde fødselsdage i 2007 s. 18 Meddelelser fra bestyrelsen s. 19 Bestyrelsen s. 20 Slægtsudflugt og generalforsamling på Middelgrundsfortet 10. juni 2006 Slægtsforeningens generalforsamling 2006 blev afholdt på Middelgrundsfortet i Øresund søndag den 10. juni. Ud over den traditionelle generalforsamling, en hyggelig frokost og gensyn med familien fik vi alle en tur tilbage i Danmarkshistorien - nærmere bestemt til slutningen af det 19. århundrede, hvor Middelgrundsfortet blev bygget som et led i Københavns befæstning. Efter nederlaget i 1864 og tabet af Sønderjylland diskuterede man landets fremtidige sikkerhedspolitik. Danmark var nu en lille stat, og over for en stormagt kunne Danmark ikke vinde en krig, men med et godt defensivt forsvar, kunne man måske holde længe nok ud, indtil en venligsindet magt kom med bistand. I 1880 erne og -90 erne gennemførtes under ledelse af Estrup bygningen af et mægtigt forsvarsanlæg rundt om København. 1

2 Befæstningen strakte sig fra Øresund ved Dyrehaven til Køge Bugt ved Avedøre. Med sine 15 kilometer i udstrækning var det et af verdens længste, sammenhængende fæstningsværker. På fæstningens nordfront blev der anlagt en række forter og batterier suppleret med et system af områder, der kunne oversvømmes. Vestvolden blev anlagt fra Kalvebod Strand til Utterslev Mose og fra Utterselv Mose til Øresund, blev der anlagt et system af oversvømningsanlæg, der kunne sætte resten af den nordlige omegn under vand. Vestvolden eller Vestenceinten blev opført i årene som led i Kjøbenhavns Landbefæstning. Københavns Befæstning blev sat i værk af regeringen Estrup ved Kongelig Resolution af 24. april 1885, og fra juni 1888 til september 1892 blev Vestvolden bygget. På søsiden en række søforter, hvoraf Middelgrundsfortet var langt det største. Det var verdens største søfort. Arealet af øen inklusive bølgebrydere er på ca m², og bygningerne udgør ca m². Den er dermed verdens største menneskeskabte ø uden fast forbindelse til land. Arbejdet på fortet begyndte i 1890 og var færdigt i Det var også det kraftigst bevæbnede fort i befæstningen omkring København. Alene de fem styks 30,5 cm kanoner kunne uden problemer dække Øresund helt over til Sverige. Sammen med Trekroner og Flakfortet dannede Middelgrundsfortet forsvaret af Københavns søside. Middelgrundsfortet blev anlagt på 7-8 meter vand der, hvor Kongedybet og Hollænderdybet mødes. Fortet ligger ca 4 km fra Københavns havn, og transporten til Fortet sker med turbåde. Deltagerne i slægtsmødet mødtes på Langelinie kl i strålende solskin og gik om bord på Danishfort II, som skibet hedder. Fortet blev opført på et fundament af sandfyldte egetræskister. Øen er omkranset af en 900 m lang bølgebryder, der er tilhugget af granitsten, og som skal forhindre nedbrydning og erosion af strøm og bølger. På land byggede man kæmpemæssige kasser, der blev sænket på stedet og fyldt med materiale, der blev til overs ved udgravningen af Frihavnen. Vi var 53 deltagere, hvilket er et af de højeste deltagerantal, der har været til et såkaldt lille møde, som vi kalder de årlige forsamlinger uden overnatning. 2

3 Fortet var bemandet med op til 800 mand. Det har egen elektricitetsforsyning fra 1939 bestående af 4 funktionsdygtige B&W dielselgeneratorer, men har ingen vandforsyning, og derfor er det nødvendigt at sejle drikkevand til øen. Ud mod havnen har fortet en flot granitfacade; men selve fortets omfattende kaserne- og fæstningsanlæg er beliggende under jorden, hvor der er ca. 8 km gange med mandskabsstuer, fængselsceller, hospital m.v. Det var i et af disse underjoriske rum, Slægtsforeningens generalforsamling i år blev afholdt. der dengang var til behandling i Folketinget. Efter det første forslag skulle et navn frit kunne anvendes af alle, hvis der var mindst danskere, der i forvejen bar navnet. Ved den endelige vedtagelse i Folketinget blev dette antal sat op til Da der i øjeblikket er under 500, der hedder enten Dornonville de la Cour eller la Cour, er der ingen grund til at frygte for, at vi kommer over 2.000, og at navnet dermed bliver frit. Efter de nugældende regler kan navnet la Cour derfor kun bæres af personer, hvor en af forældrene, bedsteforældrene eller oldeforældrene er døbt la Cour. I det seneste nummer af slægtsbladet beskriver bladets redaktør revisionen af den nye navnelov. Et andet emne, der flere gange har været diskuteret på vore generalforsamlinger, er vort slægtsvåben. Er det en pennefjer eller en palmegren, der udgør den øverste del af vort slægtsvåben. Der er argumenter, der taler for begge fortolkninger. Bestyrelsen har derfor på det seneste møde den 1. april besluttet, at det må være op til hver enkelt at mene, hvad man vil, idet det var bestyrelsens opfattelse, at det ikke kan være rigtigt at pådutte medlemmerne en bestemt fortolkning. På de seneste generalforsamlinger har jeg omtalt behovet for at finde et sted, hvor slægtsrelevante ting kan opbevares. Desværre er der ikke endnu fundet nogen egnet løsning. Bestyrelsen er meget lydhøre over for gode ideer. Generalforsamlingen forløb som følger: Formanden bød velkommen til den ordinære generalforsamling dybt inde i Middelgrundsfortets indre. 1. Valg af dirigent Første punkt på dagsordenen var valg af dirigent. Igen i år valgtes Henrik Hougs. Henrik takkede for valget og konstaterede lovligheden af generalforsamlingen. Der var ingen indsigelser. 2. Formandens beretning Jeg skal overbringe hilsner fra æresmedlemmerne Jørgen (73-41) og Finn (77-61), som ikke kan være med i dag. Som det er tradition i slægtsforeningen, vil jeg indlede min beretning med at mindes de slægtninge, der, ifølge de oplysninger vi har, siden sidste års generalforsamling er afgået ved døden. Det er følgende: Knud Tybjerg (79-612) født 7. december 1935 død 7. september 2005 Svend Birkiær (72-92) født 25. december 1920 død 1. november 2005 Jeg vil bede forsamlingen rejse sig og sammen med mig udtrykke et æret være deres minde. SIDEN SIDST. Der er ikke sket de store begivenheder i Slægtsforeningen siden sidste års generalforsamling. I min beretning til generalforsamlingen sidste år omtalte jeg den nye navnelov, MEDLEMSSTATUS Der er fortsat ca. 260 medlemmer af Slægtsforeningen. Det betyder, at tilgang af nye medlemmer opvejer den afgang af medlemmer, som vi har haft i årets løb. Men jeg vil igen i år opfordre foreningens medlemmer til at medvirke til at medlemsberettigede slægtninge melder sig ind i foreningen. Vi har fortsat et særtilbud til nye medlemmer, som betyder, at de ved betaling af deres første kontingent vil få en slægtsbog (værdi kr. 350,-) tilsendt gratis mod at betale porto kr. 50,-, så der er god grund til at sørge for, at de unge, når de fylder 18 år, bliver indmeldt i Slægtsforeningen. NY SLÆGTSBOG Det er nu 5 år siden, vi i 2001 fik en ny slægtsbog, og der er allerede sket en masse. Der er født mange børn, mange er blevet gift, og mange er døde. Endvidere er bestyrelsen blevet opmærksom på, at mange slægtninge i de tidligere såkaldte kvindelinier har meldt sig og ønsker at komme med i den næste udgave af slægtsbogen. For at en slægtsbog skal være interessant, må den nødvendigvis være aktuel. Bestyrelsen har derfor på sit seneste møde besluttet at sigte på at udgive en ny slægtsbog i Arbejdet med at indsamle data vil begynde i Det er et meget omfattende arbejde at finde adresser på alle slægtninge især på dem, der bor i udlandet. Der vil til alle blive udsendt spørgeskemaer, som skal udfyldes og returneres til redaktøren sammen med fotografier af de pågældende. Hele materialet vil blive bearbejdet for til sidst at ende som en ny slægtsbog. Om den bliver i 1 eller 2 bind vides endnu ikke. Men det er tvivlsomt, om det hele kan være i et bind, da den nuværende slægtsbog allerede vejer ca. 1,8 kg. 3

4 Det vil være nødvendigt til det omfattende arbejde at anvende ekstern assistance. Det vil betyde, at den nye slægtsbog vil blive betydelig dyrere at fremstille end den nuværende, der blev lavet af Jacob. For at bogen kan sælges til nogenlunde samme pris som den nuværende (kr. 350,-), vil det være nødvendigt at søge Margrethe og Johs.F.la Cours Fond om en endnu større økonomisk støtte, end denne fond gav til den seneste udgivelse. På et bestyrelsesmøde i foråret tilkendegav fondens bestyrelse, at en støtte til en ny slægtsbog er helt i tråd med fondens formål, og at man vil se positivt på ansøgning om støtte til en ny udgivelse. Mere om den nye slægtsbog i de kommende år. SLÆGTSBLADET Som de fleste forhåbentlig har bemærket, udkom Slægtsbladet 2005 for første gang i farver. Som I vil se, når Claus under næste punkt på dagsordenen gennemgår regnskabet, er det kun lidt dyrere med farver, og jeg er sikker på, at alle er enige om, at billederne gør sig bedst i farver. Der er stadig for få slægtninge, der efterkommer vore ønsker om at tilsende bladets redaktion meddelelse om personlige begivenheder i deres familie. Det drejer sig om fødsler, bryllupper, runde fødselsdage og dødsfald. Men vi vil også meget gerne have billeder fra fætter/kusinefester, sølv-og guldbryllupper, oldefars/oldemors dag og lignende. Der er ingen tvivl om, at information om personlige begivenheder af læserne opfattes som meget relevant. Alt kan sendes eller mailes til bladets redaktør: Jacob la Cour Tuborg Sundpark 9, 2. th Mail: Næste nummer af Slægtsbladet udkommer til november, og sidste frist for indsendelse af stof til bladet er den 15. september NYE SLÆGTNINGE Som nævnt har vi i det forløbne år fået mange henvendelser fra slægtninge, der tilhører det vi tidligere kaldte kvindelinierne. I flere tilfælde har de bestilt en slægtsbog. Før 1988 var slægtsforeningens vedtægter således, at kun kvinder, der var født la Cour, kunne være medlem af slægtsforeningen. Det vil sige at min datter Charlotte kunne være medlem, men mine børnebørn Clara og Christopher kunne ikke. Nu er det som bekendt sådan, at alle der nedstammer i lige linie fra Pierre la Cour, er medlemsberettiget. Dette har medført øget interesse fra mange sider. Jeg kan som eksempel fortælle, at jeg den 13. og 14. juli skal være guide for en amerikansk familie på 15 medlemmer. Det er en bedstemoder Anne Olsen, der har inviteret sine 3 børn med ægtefæller og 7 børnebørn til Danmark. Anne sendte en mail til mig og skrev, at hendes børn og børnebørn var meget interesserede i deres danske rødder, som går tilbage til Niels (70) født på Skærsø i 1840 som søn af Lauritz Ulrik la Cour og Ellen Kirstine Poulsen og emigreret til USA 1892 medbringende sine børn deriblandt Ellen Kirstine la Cour (70-3). Hun var farmoder til Annes mand, oldemoder til hendes børn og tipoldemoder til hendes børnebørn. Anne meddelte mig at de alle meget gerne ville se Skærsø og Legoland. Det kommer de til, og på vejen over Fyn vil vi besøge H.C. Andersens hus. De har givet til kende, at de gerne alle vil indmeldes i Slægtsforeningen. Der er endnu ikke kommet nogen tilbagemelding fra 2-3 andre forespørgsler fra USA om medlemskab af slægtsforeningen. I et par tilfælde er jeg blevet kontaktet af personer, der anfører, at deres fader hed la Cour men, at de stammer fra et forhold, der ligger før den pågældende la Cour blev gift med den hustru, som vi har registreret. Hvis disse personer kan dokumentere, at de nedstammer i lige linie fra Pierre, så vil de være berettigede til at være medlemmer af slægtsforeningen, ligesom de vil have et slægtsnummer. Men dette vil kunne skabe stor forvirring i vort nummersystem, idet de pågældende jo vil være førstefødte og derfor have nummer 1 efter faderens nummer. Men dette nummer er jo allerede i brug af den person, som vi indtil nu troede var den første, og alle hans/hendes efterkommere vil så også have forkert nummer. Jeg mener, at det vil skabe stor forvirring, hvis man skulle ændre en hel familiegrens numre i den nye slægtsbog. Så vil de komme til at stå i de gamle slægtsbøger under et nummer og i den nye under et andet nummer. Hvorledes disse hidtil ukendte slægtninge så skal nummereres, må slægtsbogens redaktør tage stilling til. SAMMENKOMST I 2007 Jeg kan allerede nu informere om, at vi i forbindelse med næste års generalforsamling vil afholde en weekend fest. Den vil finde sted lørdag den 9. juni og søndag den 10. juni 2007 på Hotel Legoland i Billund. Vi har en gang tidligere været i Legoland, og det var en meget vellykket weekend, som var til stor glæde for børn og unge. Jeg vil bede jer alle allerede nu om at reservere den pågældende weekend til en la Cour weekend fest. Vi har nedsat en festkomite, der forestår arrangementet. Det er Mariane, Dorthe og Therese. AFSLUTNING Endelig vil jeg også i år bringe en tak til bestyrelsen for godt arbejde. Der er ikke i år sket nogen ændringer i arbejdsdelingen i bestyrelsen. Helene sender hilsener til vore ældste slægtninge til jul og på runde dage, Claus er vor kasserer, som styrer alle kontingentindbetalinger, betaler vore regninger og administrerer vor formue således, at vi får det bedst mulige afkast. Jonathan er sekretær med ansvar for hjemmesiden og medlemskartoteket bistået af Mariane, der også medvirker til afviklingen af vore årlige sammenkomster. Jacob er som sagt redaktør af slægtsbladet. Tak til alle for det store arbejde og det hyggelige samvær på vore bestyrelsesmøder. 4

5 Kommentarer fra salen: Kirsten Lyck nævnte efter beretningen, at man også kan gifte sig til navnet la Cour. Formandens beretning blev godkendt med applaus. 3. Kassererens beretning Kassereren uddelte regnskaberne og knyttede følgende bemærkninger: Resultatopgørelse 2005 INDTÆGTER Ordinære indtægter Kontingent fra medlemmerne Nettoindtægt ved salg af slægtsbogen Omkostninger vedr. slægtsbog Nettoresultat vedr. slægtsbogen I alt Legatindtægter Henri & Anita la Cours legat Margrethe & Johs. F la Cours legat I alt Kapitalindtægter Renteindtægter Kursreguleringer I alt Indtægter i alt UDGIFTER 5. Udgifter Trykning af slægtsblad Bestyrelsesmøder og administration Gaver og blomster Porto, tryksager og hjemmeside Bankgebyrer Generalforsamling/slægtsfest Vedligeholdelse af kirkegårde m.v Tilsyn med mindestenen v. Strandet Trykning af muleposer m. slægtsvåben I alt Årest resultat Balance pr. 31. december 2005 AKTIVER Likvide beholdninger BG-Bank Nordea Depot, Realkredit Danmark Likvide beholdninger i alt Varebeholdninger Lager af slægtsbøger 0 0 Varebeholdninger i alt 0 0 Øvrige tilgodehavender Tilgodehavende renter Øvrige tilgodehavender 0 0 Henri & Anita D. de la Cours legat Øvrige tilgodehavender i alt Aktiver i alt PASSIVER Foreningskapital Overført overskud eller underskud 1. Overført fra tidligere år Overført af årets resultat Foreningskapital i alt Anden gæld Forudbetalte kontingenter Skyldige omkostninger Henri & Antia D. de la Cours legat Anden gæld i alt Passiver i alt Århus, 13. marts 2006, Claus la Cour Som generalforsamlingsvalgt revisor har jeg revideret det af bestyrelsen aflagte regnskab for Foreningen Pierre Dornonville de la Cours Slægt for regnskabsåret afsluttet 31. december Det er min opfattelse, at regnskabet er aflagt i overensstemmelse med vedtægternes krav til regnskabsaflæggelsen. Kierstinehøj, 2. maj 2006, Hans Henrik la Cour Til regnskabet havde kassereren følgende bemærkninger: Kontingentindtægterne, indtægterne og årets overskud som helhed ligger på et normalt niveau trods faldende renter og kursfald. Slægtsbogslageret er nu nedskrevet til 0 kr. Trykning af Slægtsbladet i farver har kun medført en ekstraomkostning på kr. 5

6 Udgifterne til bestyrelsesmøder er faldet, da de delvist afholdes privat. Sidste års generalforsamling med 88 deltagere kostede foreningen godt kr. Udgifterne til tilsyn med kirkegårde er steget meget p.g.a. renovering (nymaling af gravstenene m.v.) af Hvornum kirkegård i år. Dette er ikke en årligt tilbagevendende udgift. Mindestenen ved Strandet vil fremover blive vedligeholdt af den nye ejer. Foreningen har aktiver for i alt kr. Henri og Anita Dornonville de la Cours legat fik et underskud på 4.38 kr og har aktiver til en værdi af kr. Efter generalforsamlingen var der frokost i en flydende pavillion i havnen. Der var ingen anmærkninger fra revisorerne. Regnskabet blev herefter godkendt. 4. Valg af bestyrelsesmedlemmer På valg var Leif, Jonathan, Mariane og Helene, der alle var beredt til genvalg. De blev alle genvalgt. 5. Valg af suppleant På valg var Søren, der ligeledes blev genvalgt. 6. Valg af revisor På valg var Hans Henrik som revisor. Han blev genvalgt. Som revisorsuppleant blev Sofus Christensen genvalgt. Mogens (69-112), Ole (69-135), Merethe (69-135), Ole (38-861), Kirsten (38-861) og Søren ( ) 7. Indkomne forslag Bestyrelsen fremsatte forslag om at sammenlægge Henri og Anita Dornonville de la Cours legat med Slægtsforeningens regnskab, således at der fremover kun bliver et regnskab. I det nye samlede regnskab skal der være en tydelig opdeling, så Henri og Anita Dornonville de la Cour s legat ikke bliver glemt. Forslaget blev godkendt, og kassereren kunne fremvise åbningsstatussen for det nye sammenlagte regnskab. Den nye likvidbeholdning er på godt kr og balancen på godt kr. Jørgen (23-352), Claus ( ), Gerda (69-131) og Henning (69-131) 8. Eventuelt Søren bemærkede vedrørende den nye navnelov, at ansøgninger foregår uafhængigt af giftemål. Formanden takkede dirigenten og kom med praktiske oplysninger om frokosten, den efterfølgende skattejagt og bådturen hjem. 6 Sara ( ), Jakob ( ), David ( ), Henrik ( ), Jonathan ( ) og Inger Margrethe (72-564)

7 Hele selskabet i den dejlig lyse (men ret lune) restaurant Efter frokosten var der skattejagt for børnene Charlotte (72-111), Søren (72-112), Charlotte ( ), Line (72-112) og Carsten ( ) Det var det skønneste sommervejr, og der var blomster over hele øen Poul(72-11), Mariane (74-121), Birgit (38-022), Leif (72-511), Jan Ulric (72-213) og Jan (38-022) Jan Ulric (72-213) og Henrik (74-141) på rundtur på fortet Lauritz ( ), Ulrik ( ), Elisabthe ( ), Caroline ( ), Clara ( og Emmelie ( ) Fra toppen af øen er der en fantastisk udsigt ind mod København 7

8 Så går den vilde skattejagt Her stod en af fortets store kanoner, der dog aldrig blev affyret Lauritz ( ),Søren (72-112), og Ulrik ( ) på skattejagt Elly (69-112), Mogens (69-112), Leif (72-511) og Ole (38-861) skal også op at nyde udsigten En af raketaffyringsramperne på fortet Jan (38-022), Henrik ( ), Philip ( ) og Cathrine ( ) er på vej til målstregen Jonathan ( ) og Carsten ( ) løser gåder 8

9 Sæt X i kalenderen Så gik turen hjemad med det gode skib Danish Forts II Kirsten (38-861), Janchen (77-134), Søren( ) (m.fl.) nyder turen tilbage til København Efter ankomsten til Langelinie blev der taget gruppebillede (se næste side), og så var det farvel og på gensyn til næste år. Invitationer udsendes efter påske

10 1) Janchen D. de la Cour (77-134) 2) Jørgen Krog-Meyer (69-134) 3) Elly la Cour (69-112) 4) Michael Christiansen (72-111) 5) Jonathan D. D. de la Cour ( ) 6) Titti Brink ( ) 7) Jan D. de la Cour (38-022) 8) Charlotte Antonsen (72-111) 9) Mogens la Cour (69-112) 10) Henrik Houghs (74-141) 11) Anni Houghs (74-141) 12) Poul Antonsen (72-11) 13) Birgit D. D. de la Cour (38-022) 14) Jan Ulric D. de la Cour (72-213) 15) Jørgen la Cour-Andersen (23-352) 16) Line la Cour Antonsen (72-112) 17) Carsten Lundqvist ( ) 18) Charlotte la Cour Lundqvist ( ) 19) Christopher la Cour Lundqvist ( ) 20) Nadia Houghs Kjær ( ) 21) Inger-Margrtehe Nielsen (72-564) 22) Jakob Nielsen ( ) 23) Claus la Cour ( ) 24) Helene la Cour (38-021) 25) Dorthe la Cour Häggblom ( ) 26) Christian la Cour Häggblom ( ) 10

11 27) Tobias Hougs Kjær ( ) 28) Henrik Theisler ( ) 29) Philip la Cour Theisler ( ) 30) Clara la Cour Lundqvist ( ) 31) Caroline la Cour Häggblom ( ) 32) Mats Sverker Häggblom ( ) 33) Søren Koch (72-112) 34) Ole Lyck (38-861) 35) Søren la Cour Jensen ( ) 36) Sara Nielsen ( ) 37) Kirsten la Cour Lyck (38-861) 38) Marie-Louise la Cour Koch ( ) 39) Lauritz la Cour Koch ( ) 40) Elisabeth la Cour Christiansen ( ) 41) Emmelie la Cour Theisler ( ) 42) Lise la Cour (72-512) 43) Mariane la Cour (74-121) 44) Hans Henrik la Cour (72-512) 45) David Nielsen ( ) 46) Gerda Krog Meyer (69-131) 47) Ole Adamsen (69-135) 48) Ulrik la Cour Christiansen ( ) 49) Cathrine la Cour Theisler ( ) 50) Henning Krog Meyer (69-131) 51) Leif la Cour (72-511) 52) Lotte Antonsen (72-11) 53) Merethe Adamsen (69-135) 11

12 I foråret 2006 fik jeg en fra Anne Olsen, som bor i Charleston South Carolina USA. Hun er enke efter Norman la Cour Olsen junior (70-322), der er søn af Norman la Cour Olsen (70-32), der er søn af Ellen Kirstine la Cour (70-3), som er datter af Niels la Cour (70). Niels la Cour er det 4. af Lauritz Ulrik (52) og Ellen Kirstines 10 børn. Niels blev født på Skærsø den 1. maj 1840 og flyttede i 1892 med sine 2 døtre til USA. Den yngste af dem var Ellen Kirstine (70-3), og det er altså hende, der er Anne Olsens mands farmor. Slægtninge fra USA på besøg af Leif la Cour Derfra gik turen til Dråby kirkegård, hvor vi beså familiegravstedet. På billedet ses selskabet ved Lauritz Ulriks og Ellen Kirstine la Cours grav. Anne meddelte mig, at hun havde inviteret sine 3 børn med ægtefæller og børn (i alt 7 voksne og 7 børn) på en rejse til Danmark, og at de meget gerne ville se Skærsø og Legoland. Jeg tilbød hende at være deres guide på en 2 dages tur i Jylland. De havde selv lejet 2 biler, så med min bil var vi i alt 3 biler, der startede fra København onsdag den 12. juli om morgenen. Vi kørte over Storebæltsbroen, og første stop var H.C. Andersens hus i Odense. Derefter fortsatte vi til Billund, hvor de tilbragte 6 timer. På vejen fra kirkegården gjorde vi også et kort stop ved mindestenen for Lauritz Ulrik i skoven, inden vi nåede frem til Skærsø. Vi overnattede på Hovborg Kro en typisk dansk kro, som de alle var meget begejstrede for. Næste morgen fortsatte vi nordpå. Første stop var Pindstrup, hvor vi besøgte kirken, som i 1968 blev givet som gave til byen af Johannes F. la Cour (72-5). På kirkegården så vi også Johannes familiegravsted. Frokosten havde Hans Henrik og Lise (72-512) inviteret til på deres flot beliggende gård Kierstinehøj i Mørke. På Skærsø fik vi en fornem modtagelse af de nuværende ejere Thorbjørn og Lene Christensen. Som de mange af slægtsforeningens medlemmer, der så Skærsø i forbindelse med slægtsmødet i juni 2000 kan huske, har Skærsøs nuværende ejere virkelig fået sat den gamle gård i flot stand. Vore amerikanske slægtninge fik set det hele og var meget imponerede af såvel gården som dens smukke omgivelser. Thorbjørn og Lene bød på kaffe, te og lækre kager, og vi nåede også at gå en tur i den smukke have, der omgiver Skærsø. Der blev taget masser af billeder, så vore slægtninge hjemme i USA nu kan vise alle, hvor de har deres rødder. Inden færgen afgik fra Ebeltoft til Odden, blev der også tid til en kort gåtur i Ebeltoft, som gæsterne fandt rigtig hyggelig og af dem opfattet som typisk dansk. 12 Hermed var turen slut, og efter et par dage i København rejste vore amerikanske slægtninge tilbage til USA. Jeg har senere modtaget såvel breve som s fra dem, hvor de alle udtrykker stor glæde over at have set alle de familierelevante steder i Danmark. De har også meldt sig ind i slægtsforeningen.

13 Efter hjemkomsten skrev familien til den lokale avis om deres besøg i forfædrenes hjemland, og det kom med i avisen i en rubik om sommerferier. Over et billede af Caroline og Christopher foran Roskilde Domkirke står der: Caroline and Christopher Olsen of Chevy Chase and their Massachusettes cousins travelled to Denmark, home of their ancestors. Below Caroline, 11, and Christopher, 8, are on either side of their cousin Ellie Olsen, 11, of Natick Massachusetts. The kids are visiting the tomb of King Harald Bluetooth in Roskilde Cathederal. Bluetooth technology - which connects cellphones, computers and other devices wirelessly - is named for this 10th-century Viking monarch. Så ved man det ;-) * * * Slægtshistorie på Internettet I 1800-tallet og helt frem til 1943 skulle immigranter til USA igennem immigrationscenteret på Ellis Island i New York. Og i lang tid galdt det ikke kun første gang man ankom til USA, men hver gang. Alle indrejsende blev registreret på lister, og disse lister er nu blevet gjort tilgængelige på Internettet. Niels la Cour immigrerede som nævnt i foregående artikel til USA i I 1897 var han på besøg i Danmark. Herunder ses et udsnit af listen for de passagerer, der ankom med S.S. Paris, der afgik fra Southampton den 12. november 1898 og ankom til New York en uges tid senere. Den præcise ankomstdato er ikke angivet. Niels la Cour er nummer 15. på listen. 13

14 Årlig sammenkomst for efterkommerne af Johannes og Margrethe F. la Cour Lørdag den 19. august afholdtes den årlige sammenkomst af efterkommerne af Johannes og Margrethe F. la Cour. I år foregik det i Pindstrup, der var hovedsæde for Johannes mange virksomheder. Dagen startede med et besøg på Novopan Træindustri, som fabrikerer spånplader. Fabrikken blev grundlagt af Johannes la Cour i 1950 og drevet af familien frem til starten af 80 erne, hvor den blev solgt. Nu ejes fabrikken af en kreds af fagforeninger. af Jacob la Cour Spånplader laves ved, at materialet - fint malet træ - blandes med lim og lægges ud på et transportbånd. Spånpladerne laves bl.a. af træaffald fra savværker; men en stor del af råmaterialet er affaldstræ fra genbrugspladser rundt omkring i Danmark. For at overfladerne af pladerne skal være glatte og pæne, lægges der først et lag meget fint malet træ på båndet. Derefter lægges et tykt lag mere groft materiale, der udgør midten af pladen og derpå endnu et tyndt lag. Materialet lægges i et lag på ca 10 cm. Gamle køkkenelementer, reoler o.s.v. indsamles, knuses i småstykker og renses, og så er materialet klar til at blive lavet til nye plader. Transportbåndet kører gennem en ovn, hvor materialet opvarmes samtidig med, at det presses af nogle store valser. På denne måde limes og presses materialet sammen til én lang plade. 14

15 Pladen skæres derefter, mens den kører, i stykker af ca. 6 meters længde. Dette er standardpladestørrelsen. Men mange af pladerne er allerede solgt, når de produceres, og kan skæres til i passende størrelser med det samme. Novopan har en avanceret sav, der kan skære de store standardplader til i de mål, som kunderne - møbelfabrikkerne - bestiller, til f.eks. bordplader, hylder eller reoler. Alt foregår automatisk og computerstyret. Så er pladerne klar til brug som f.eks. hylder. Efter besøget på Novopan gik turen til Landbohjemmet i Pindstrup - byens forsamlingshus. Nogle af pladerne leveres au naturel ; men Novopan kan også levere spånplader, der er camoufleret som bøgetræ, egetræ o.s.v. Johannes og Margrethe F. la Cours fond, der bl.a. yder støtte til almene formål i de bysamfund, hvor Johannes drev sine virksomheder, har gennem årene givet mange bidrag til Landbohjemmet senest i år, hvor der er bevilliget kr. til et nyt tag. Pladerne kan beklædes med en række forskellige materialer - laminater - i mange forskellige kvaliteter. Ved besøget kunne det tydeligt ses, at et nyt tag var påkrævet. Laminaterne kommer på store ruller og limes fast på pladerne i endnu en stor ovn. Efter besøget på Landbohjemmet gik turen til Århus, hvor familien først hørte om fondens arbejde gennem det forløbne år, og derefter var der middag. 15

16 PERSONLIGE BEGIVENHEDER Som bestyrelsen er bekendt med Janus Dornonville de la Cour ( ) fik den 12. august 2005 en datter, der er blevet døbt Marie Rosa Dornonville de la Cour ( ). Heidi og Kim Dornonville de la Cour Nissen ( ) fik den 27. juli 2006 en dreng - deres 5. barn, der den 24. september i Øster Starup kirke blev døbt Miklas Dornonville de la Cour Nissen ( ). * * * Dødsfald: Johannes la Cour (22-154) Født 7. december 1930 Død 23. september 2006 Ebba la Cour Baunsø Sørensen (73-31) Født 4. januar 1924 Død 15. august 2006 Hanne Kirstine Dornonville de la Cour (72-62) Født 8. december 1929 Død 23. august 2006 * * * Martin Gottlieb og Anne-Cathrine Blegvad (nu Blegvad Gottlieb) ( ) blev gift 24. juni 2006 og fik den 5. august 2006 sønnen Hubert Frederik Gottlieb ( ). Den 27. maj 2006 modtog Gunnar Richard la Cour, jr. ( ) graden Bachelor of Arts and Science ved Hannover College i Kentucky, USA. Herunder ses den stolte mormor - Anne-Dorthe Thomsen la Cour (72-562) - med sit første barnebarn. 16

17 SLÆGTENS ÆLDSTE BLIVER 100 ÅR af Leif la Cour Den 17. juni 2007 fylder slægtforeningens ældste medlem Inge Krog-Meyer (69-13) 100 år. I den anledning har foreningens formand besøgt Inge, der bor på et plejehjem i Skælskør. Inge Krog-Meyer er født Inge Dornonville de la Cour i Lyngby. Hun er 3. og eneste nulevende barn af Lars Frederik Barfoed Dornonville de la Cour (69-1) og hustru Marie Louise Ottilia Olsen. Hendes ældre søskende var Vagn Dornonville de la Cour (69-11) død i 1994 og Martha Dornonville de la Cour (69-12) død i Da jeg kommer ind i Inges stue på plejehjemmet, imponeres jeg umiddelbart af en storslået udsigt over Skælskør Nord. Gennem det store vindue ser man næsten kun det flotte, blå vand. Siddende i sin stol byder Inge mig velkommen. Hun begynder straks at fortælle mig, hvor godt hun har det på plejehjemmet, og hvor søde alle er mod hende. Når jeg vågner om morgenen, kommer de straks med det dejligste morgenmåltid. De er så søde. Alle de andre gamle er så demente, at man ikke kan tale med dem. Men plejepersonalet er altid søde og har tid til at snakke. Derpå beretter Inge om sin barndom. Da hun var 2 år, flyttede hendes familie til Fuglebjerg i Sydvestsjælland, hvor hun boede, til hun den 28. december 1927 blev gift med Gustav Krog-Meyer og flyttede til Skælskør. Lige siden har hun boet i denne hyggelige, lille, sjællandske provinsby, hvor Gustav var ansat som bankbogholder i den lokale bank Skælskør Bank. De sidste 5 år har hun boet på plejehjemmet. Gustav og Inge har fået 5 børn. Det er Henning (69-131) født i 1928, Inge Lise (69-132) født i 1930, Gustav (69-133) født i 1933, død i 1997, Jørgen (69-134) født i 1937 og den yngste Merete (69-135) født i Det vil sige, at hun har 4 nulevende børn og 9 børnebørn, og hun fortæller, at de fleste af dem er søde til at besøge hende. Når hun er alene, går meget af tiden med at se fjernsyn. Hun er meget glad for sport og kan især godt lide at se tennis og fodbold. Også TV-nyhederne følger hun dagligt og hun er meget velorienteret om alt, hvad der sker uden for plejehjemmets mure. Selv om der, når dette læses, er over et halvt år til Inges 100 års dag, har hun allerede besluttet, at der skal være fest den 17. juni Hun har reserveret penge til festen, og den skal holdes, hvad enten hun selv oplever dagen, eller hun dør inden. I alle tilfælde skal hendes efterkommere samles og feste. Med hende hvis hun lever. For at mindes hende, hvis hun ikke når at opleve den runde dag. Da jeg kørte fra plejehjemmet, følte jeg mig overbevist, om at Inge, så godt som hun har det, nok skal komme til at opleve sin 100 års dag. Jeg tænkte på fru Fernando Møghe, der i Matador tog fejl og troede, at hun blev 100 år det år, hvor hun i virkeligheden kun blev 90. Og hvis jeg ikke lige havde checket Inges fødselsdag i slægtsbogen, ville jeg have troet, at også Inge havde taget fejl. Tænk at man kan være så frisk, når man snart fylder 100 år. Jeg er overbevist om, at Inge med sin tro og sin aktive medleven i, hvad der sker i familien og i verden omkring hende, har et rigt liv, selv om hun kun kan sidde i sin stol. Inges farfar kaptajn J.C. la Cour (69) (født på Skærsø i 1838 død i 1898, forstander på Lyngby Landbrugsskole) lod udføre et skilt til hvert af sine 5 børn. Inges skilt hænger på væggen over hendes seng. Så befaler jeg eder i Guds nådige Varetægt med det ønske at I og alle eders altid må høre Herren til De ord er med til at give Inges liv mening. De er med til at holde hende i live. Og jeg håber for hende, at de også vil være med til at lade hende opleve sin 100 års dag. Slægtsforeningen sender et STORT TIL LYKKE. Inge har hele sit liv været medlem af slægtsforeningen og har deltaget i mange af foreningens sammenkomster. Og med den gode hukommelse Inge har, kunne hun berette om mange store og små interessante og morsomme hændelser i familien. Ved Vilhelm Rode Dornonville de la Cours (69-34) konfirmation i 1918 skrev hans moster Isa følgende lille vers, som Inge udenad citerede for mig: Det er herligt at arve et navn, der er hædret af mand og af kvinde, men man ejer det først ved at vinde, selv dets dyder, dets hæder og gavn. Derfor vis gennem gerning, du dur: elsk din gud, elsk dit hjem og dit rige, bliv en mand, der sit ord ej vil svige, så er du også en ægte la Cour. 17

18 Runde fødselsdage i år 17/ Inge Krog-Meyer 90 år 14/ Aage Dornonville de la Cour 80 år 22/ Charlotte M. la Cour 17/ Gunvor Dornonville de la Cour 75 år 18/ Sven la Cour Andersen 26/ Elisabeth Dornonville de la Cour 31/ Jørgen Ulrik la Cour 2/ Mogens Dornonville de la Cour 70 år 11/ Finn Dornonville de la Cour 15/ Jørgen Krog-Meyer 22/ Emma Tybjerg 18/ Leif la Cour 30/ Laurits Andsager 26/ Gunnar Justesen 60 år 28/ Lise la Cour 22/ Margareta Dornonville de la Cour 20/ Margrethe la Cour 11/ Vivian Bertelsen 28/ Holger Pierre Dornonville de la Cour 30/ Elisabeth Rantzau 2/ Peter la Cour 1/ Astrid Jacobsen 50 år 24/ Dorte la Cour 40 år 7/ Danielle Therese D. de la Cour 24/ Charlotte Dornonville de la Cour 24/ Matias Dornonville de la Cour 31/ Lene Dybdal Holm Slægtsbladet søger artikler fra medlemmerne... Skriv en kort historie om begivenheder eller traditioner i slægten: Fejres en oldefars runde fødselsdage? Møder man fjerne slægtninge fra udlandet? Eller har man sjove, gamle familietraditioner? Andre spændende oplevelser er også værd at fortælle om: Har du været udstationeret i Irak? Blevet valgt til byrådet? Eller mødt Præsident Bush? Alle indlæg kan komme med (så længe vi har plads til dem). Send artikler eller billeder til * * * Send billeder fra familiebegivenheder til Slægtsbladet Barnedåb Konfirmation Student Bryllup 18

19 HUSK!!! Slægtsfest 2007 Sæt X Send artikler, billeder og andet til Slægtsbladet Deadline for næste blad er den 15. september i kalenderen juni 2007 Gratis slægtsbog til nye medlemmer Når et nyt medlem melder sig ind og betaler kontingent for det første år (kr. 150,-), kan medlemmet mod betaling af kr 50,- i porto få tilsendt Slægtsbogen fra 2001 gratis. Så tilmeld din kæreste, ægtefælle, dine børn eller børnebørn og modtag Slægtsbogen, så kan du og de bedre holde styr på familien. LEGATER Slægtsforeningen uddeler legater! Betingelserne for at modtage legater fremgår af 4 i foreningens love, som kan ses på hjemmesiden Legatansøgninger behandles på bestyrelsesmøder, og næste møde afholdes 17. marts Ansøgningen sendes til formanden - se adressen på bagsiden. 19

20 Bestyrelsen for Foreningen Pierre Dornonville de la Cours Slægt Formand Leif la Cour Tjørnevej Hørsholm Sekretær Jonathan Dreyer D. de la Cour Kirsteinsgade 4, 5. tv 2100 København Ø Mariane la Cour Larsen Hedegårdsvej 29, 2.th 2300 København S Jacob la Cour Tuborg Sundpark 9, 2.th 2900 Hellerup Kasserer Claus la Cour Janus la Cours gade 14, 2. sal 8000 Århus C Helene Damkær Ved Bommen 28, 1. sal, lejl Gentofte Marie Therese Hegner D. de la Cour Teglværksbakken Hellerup Suppleanter: Søren la Cour Jensen Hulgårdsvej Frederiksværk Dorthe la Cour Häggblom Hyldebakken Snekkersten Fra venstre: Søren, Claus, Dorthe, Jonathan, Therese, Mariane, Helene, Jacob og Leif 20 Ansvarlig for dette nummer: Jacob la Cour ( ) Tryk: J.H. Schultz Grafisk

Pierre Dornonville de la Cours slægt. Slægtsbladet. November 2008 Slægtsblad nr. 95. Indholdsfortegnelse

Pierre Dornonville de la Cours slægt. Slægtsbladet. November 2008 Slægtsblad nr. 95. Indholdsfortegnelse ISSN 1602-5245 Pierre Dornonville de la Cours slægt Slægtsbladet November 2008 Slægtsblad nr. 95 Indholdsfortegnelse Slægtsmøde i Tuborg s. 1 Gruppebillede s. 10 Rejsebeskrivelser s. 14 Sammenkomst for

Læs mere

Pierre Dornonville de la Cours slægt. Slægtsbladet. Oktober 2001 Slægtsblad nr. 88. Indholdsfortegnelse

Pierre Dornonville de la Cours slægt. Slægtsbladet. Oktober 2001 Slægtsblad nr. 88. Indholdsfortegnelse Pierre Dornonville de la Cours slægt Slægtsbladet Oktober 2001 Slægtsblad nr. 88 Indholdsfortegnelse Referat af ordinær generalforsamling s. 1 Familieweekend i Ebeltoft s. 5 Sammenlægning af legater s.

Læs mere

Slægt & Data. 19. årgang

Slægt & Data. 19. årgang Slægt & Data December Nr. 4-2005 19. årgang Slægt Databehandling & december i Slægtsforskning 2005 1 Slægt & Data Indhold nr. 4 - december 2005 Udgives af Databehandling i Slægtsforskning www.dis-danmark.dk

Læs mere

LHC-nyt. 21. årgang Juni 2004 Nr. 2. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128

LHC-nyt. 21. årgang Juni 2004 Nr. 2. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128 ISSN 0909-5128 LHC-nyt 21. årgang Juni 2004 Nr. 2 Landsforeningen mod Huntingtons Chorea Indhold Bestyrelsens beretning for 2003/04... 3 Referat af generalforsamling... 7 Nordisk konference om HC 17.-18.

Læs mere

40 ÅR NR 3 JUNI 2003 41. ÅRGANG

40 ÅR NR 3 JUNI 2003 41. ÅRGANG ny stemme 40 ÅR NR 3 JUNI 2003 41. ÅRGANG »ny stemme«nr. 3 2003 41. Årgang Dansk Landsforening for Laryngectomerede (DLFL) Strandboulevarden 49, bygn. 1, st., DK-2100 København Ø Tlf.: 3525 7424, fax:

Læs mere

DVS s hjemmeside: http://www.dwis.dk

DVS s hjemmeside: http://www.dwis.dk ISSN 0905-4391 November 2010 45. årgang nr. 5 Danish Westindian Society Protektor: Hendes Majestæt Dronningen Fiskere på strand. Maleri af Leo Carty. Side Medlemsmøde 26. november 2010 3 Et kulturmøde

Læs mere

Slægt & Data Medlemsblad for DIS-Danmark årgang 23 nr. 1-2009

Slægt & Data Medlemsblad for DIS-Danmark årgang 23 nr. 1-2009 Slægt & Data Medlemsblad for DIS-Danmark årgang 23 nr. 1-2009 DIS-Danmark Slægt & Data 1/2009 1 DIS-Danmark Slægt & Data 1/2009 Slægt & Data Udgives af DIS-Danmark Databehandling i Slægtsforskning www.dis-danmark.dk

Læs mere

Slægt & Data. årgang 20 nr. 4-2006. Medlemsblad for DIS-Danmark

Slægt & Data. årgang 20 nr. 4-2006. Medlemsblad for DIS-Danmark Slægt & Data årgang 20 nr. 4-2006 Medlemsblad for Slægt & Data 4/2006 1 Slægt & Data Udgives af Databehandling i Slægtsforskning www.dis-danmark.dk admin@dis-danmark.dk Adresseændringer meddeles til: Kasserer

Læs mere

Nr. 116 16. maj 2012 20. årgang. Hele Vestjylland gik Giro amok søndag den 6. maj

Nr. 116 16. maj 2012 20. årgang. Hele Vestjylland gik Giro amok søndag den 6. maj Nr. 116 20. årgang Hele Vestjylland gik Giro amok søndag den 6. maj Runestenen holdt sig ikke tilbage, og var en tur ved Bækbygaard strand for at følge feltet. Under hele optakten har alle medier i Vestjylland

Læs mere

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 april 2006

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 april 2006 Boligselskabet Østparken Nr. 1 april 2006 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade, Bornholmsgade,

Læs mere

STJÆR AVIS. Nr. 12 3. årgang Marts, April og Maj 2005. Den kjedsom vinter gik sin gang... INDHOLD

STJÆR AVIS. Nr. 12 3. årgang Marts, April og Maj 2005. Den kjedsom vinter gik sin gang... INDHOLD STJÆR AVIS Nr. 12 3. årgang Marts, April og Maj 2005 Den kjedsom vinter gik sin gang... INDHOLD s.2 Udlejning af forsamlingshus s.3 Foredrag med Lars Muhl s.4 Jorden Dag/ pressemeddelelse s.5 Netcamp og

Læs mere

Ny Stemme - blad 4-2005 04/10/2005 10:35 Side 1. 42 ÅR NR 4 Oktober 2005 43. ÅRGANG

Ny Stemme - blad 4-2005 04/10/2005 10:35 Side 1. 42 ÅR NR 4 Oktober 2005 43. ÅRGANG Ny Stemme - blad 4-2005 04/10/2005 10:35 Side 1 42 ÅR NR 4 Oktober 2005 43. ÅRGANG Ny Stemme - blad 4-2005 04/10/2005 10:35 Side 2 Medlemsblad for DLFL ny stemme Nr. 4 2005 43. årgang Medlemsbladet»ny

Læs mere

NF-NYT. nr. 2 - maj 2014 - årgang 26. Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen

NF-NYT. nr. 2 - maj 2014 - årgang 26. Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen NF-NYT nr. 2 - maj 2014 - årgang 26 Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen Indhold Indhold... 2 Kontaktoplysninger... 3 Foreningen orienterer... 4 Opslagstavlen... 7 Andre organisationer...10

Læs mere

Jeg tænker meget over livet idag

Jeg tænker meget over livet idag Leverforeningen Nr. 2 Maj 2015 Jeg tænker meget over livet idag Martin A. Andersen, 23 GENERALFORSAMLING NY KAMPAGNE SOLBESKYTTELSE SOMMERTUR E-MAILS 2 LEDER Nyd solen med omtanke Af Lone McColaugh, landsformand

Læs mere

Slægt & Data. årgang 20 nr. 2-2006. Medlemsblad for DIS-Danmark

Slægt & Data. årgang 20 nr. 2-2006. Medlemsblad for DIS-Danmark Slægt & Data årgang 20 nr. 2-2006 Medlemsblad for 1 Slægt & Data Indhold nr. 2 - juni 2006 Udgives af Databehandling i Slægtsforskning www.dis-danmark.dk admin@dis-danmark.dk Adresseændringer meddeles

Læs mere

Medlemsblad for Postpensionisternes Landsforening

Medlemsblad for Postpensionisternes Landsforening Posthornet 04/13 Medlemsblad for Postpensionisternes Landsforening August Besøg Landsforeningen På Mallorca Side 4 Side 6 generalforsamling i Postpensionisternes Landsforening Side 12 Vinteransøgning Side

Læs mere

for Øster Brønderslev og Hallund området Samlingshuset og indsamlingen 17.-19. september

for Øster Brønderslev og Hallund området Samlingshuset og indsamlingen 17.-19. september LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området Samlingshuset og indsamlingen 17.-19. september Fowli 2010 - Muldvarper - Fodspor - Kanosejlads Elmehøj - Di Taknæmlæ - Kirke-Nyt - Ladywalk Nummer

Læs mere

22. årgang nr. 3 maj 2015. Klumme, Tjele, Bestyrelsens beretning, Orelund, Majorgården, Artikler, Højskoleweekends m.m.

22. årgang nr. 3 maj 2015. Klumme, Tjele, Bestyrelsens beretning, Orelund, Majorgården, Artikler, Højskoleweekends m.m. Tjeles Venner 22. årgang nr. 3 maj 2015 Klumme, Tjele, Bestyrelsens beretning, Orelund, Majorgården, Artikler, Højskoleweekends m.m. Foto: Susan Tjeles Venner Tjeles Venners bestyrelse Formand... Lars

Læs mere

ÅRSSKRIFT JUBILÆUM 2007

ÅRSSKRIFT JUBILÆUM 2007 SLÆGTEN FISKER DIN EGEN DAG ER KORT - MEN SLÆGTENS ER LANG ÅRSSKRIFT JUBILÆUM 2007 34. årgang www.slaegten-fisker.dk BESTYRELSEN Formand Erik Fisker Født 947 Erhverv Tømrer Adresse Rismarken 4 8800 Viborg

Læs mere

R O A D S T A R. Nyhedsbrev for MX-5 Club Denmark Nr. 2 (31) Maj 2008

R O A D S T A R. Nyhedsbrev for MX-5 Club Denmark Nr. 2 (31) Maj 2008 R O A D S T A R Nyhedsbrev for MX-5 Club Denmark Nr. 2 (31) Maj 2008 Velkommen til ROADSTAR et nyhedsbrev primært beregnet på udsendelse via e-mail til medlemmerne af MX-5 Club Denmark. Indhold: I dette

Læs mere

EJBY-POSTEN Medlemsblad for Sommerbyen»EJBY«

EJBY-POSTEN Medlemsblad for Sommerbyen»EJBY« EJBY-POSTEN Medlemsblad for Sommerbyen»EJBY«Så fik Søens Folk gang i det store springvand i søen. Godt gået! 2 2013 Juni Fra formanden - Hans Vedderkop Så kom sæsonen i gang med ikke mindre end 2 generalforsamlinger.

Læs mere

Slægt & Data Medlemsblad for DIS-Danmark årgang 21 nr. 2-2007

Slægt & Data Medlemsblad for DIS-Danmark årgang 21 nr. 2-2007 Slægt & Data Medlemsblad for DIS-Danmark årgang 21 nr. 2-2007 DIS-Danmark Slægt & Data 2/2007 Slægt & Data Udgives af DIS-Danmark Databehandling i Slægtsforskning www.dis-danmark.dk admin@dis-danmark.dk

Læs mere

tema: fordomme brevet jeg skrev, men aldrig sendte da fordommene flyttede et godt liv med smerter superhelte og handicappolitik gigt på barsel

tema: fordomme brevet jeg skrev, men aldrig sendte da fordommene flyttede et godt liv med smerter superhelte og handicappolitik gigt på barsel tema: fordomme brevet jeg skrev, men aldrig sendte da fordommene flyttede et godt liv med smerter superhelte og handicappolitik gigt på barsel m e d l e m s b l a d n r. 1 3 0 m a j 2 0 0 8 2 4. å r g

Læs mere

2 Maj 2008 65. Årgang

2 Maj 2008 65. Årgang 2 Maj 2008 65. Årgang SØVÆRNETS IDRÆTSFOR- ENINGERS FÆLLESUDVALG Formand: Orlogskaptajn Kent Ravn Vedbyholm 65 2650 Hvidovre kbravn@webspeed.dk SØVÆRNETS IDRÆTSFOR- ENING FREDERIKSHAVN Formand: Orlogskaptajn

Læs mere

100. ÅRGANG - 2010 NR. 4 - NOVEMBER / DECEMBER / JANUAR

100. ÅRGANG - 2010 NR. 4 - NOVEMBER / DECEMBER / JANUAR 100. ÅRGANG - 2010 NR. 4 - NOVEMBER / DECEMBER / JANUAR Kongeskibet 2010 Kystartilleribladet Udgivet af Kystartilleriforeningen (Stiftet 6. juli 1909) Kystartilleriforeningen er tilsluttet Danske Soldaterforeningers

Læs mere

Årgang 63 nr. 4 maj 2005. Lungeforeningen Boserup Minde Patientforening

Årgang 63 nr. 4 maj 2005. Lungeforeningen Boserup Minde Patientforening LUNGEFORENINGEN LUNGEFORENINGEN BOSERUP MINDE BOSERUP MINDE Årgang 63 nr. 4 maj 2005 Lungeforeningen Boserup Minde Patientforening LUNGEFORENINGEN BOSERUP MINDE Tidsskrift for lungehandicappede Udgivet

Læs mere

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet Nr. 1 FORÅR 2006 Det var så den vinter HUSK Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00 Indkaldelsen inde i bladet Årg. 71 BESTYRELSEN Formand Kurt Børgesen E-mail: formand@mkw.dk 21 63 71

Læs mere

F e s t i v a l s. Nissen på spil: Øerne i medierne. Indkaldelse til generalforsamling og til medlemsmøder i øst og vest ISSN 0909-4391

F e s t i v a l s. Nissen på spil: Øerne i medierne. Indkaldelse til generalforsamling og til medlemsmøder i øst og vest ISSN 0909-4391 ISSN 0909-4391 September 2003 38. årgang nr. 3 Danish Westindian Society Protektor: Hendes Majestæt Dronningen Indkaldelse til generalforsamling og til medlemsmøder i øst og vest Nissen på spil: Øerne

Læs mere

Kastellet Her mødes vi 4. juni 2011

Kastellet Her mødes vi 4. juni 2011 101. ÅRGANG - 2011 NR. 2 - MAJ / JUNI / JULI / AUGUST Kastellet Her mødes vi 4. juni 2011 Kystartilleribladet Udgivet af Kystartilleriforeningen (Stiftet 6. juli 1909) Kystartilleriforeningen er tilsluttet

Læs mere

- og alle gode tanker de kan slet ikke dø, før endnu bedre tanker er spiret af deres frø! KONTAKTEN

- og alle gode tanker de kan slet ikke dø, før endnu bedre tanker er spiret af deres frø! KONTAKTEN - og alle gode tanker de kan slet ikke dø, før endnu bedre tanker er spiret af deres frø! KONTAKTEN Årgang 57 - Nr. 111 - Juni 2008 Elevforeningen for TMR og Sejergaardsskolen Skolens hjemmeside www.sejergaardsskolen.dk

Læs mere