Referat af. Generalforsamling torsdag den 17. Marts 2011 kl i Dalby Forsamlingshus lille sal.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af. Generalforsamling torsdag den 17. Marts 2011 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal."

Transkript

1 Referat af Generalforsamling torsdag den 17. Marts 2011 kl i Dalby Forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse 4: Budget for det kommende år forelægges til godkendelse 5: Behandling af indkomne forslag 6: Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen 7: Valg af revisorer og revisorsuppleanter 8: Eventuelt Formanden bød velkommen til de fremmødte andelshavere til vandværkets generalforsamling 2011, hvorefter han gik over til første punkt på dagsordnen. Ad 1: Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Anders Guldhammer. Anders Guldhammer valgt med akklamation. Dirigenten takkede for valget og bemærkede at han efter bedste evne ville guide de fremmødte gennem generalforsamlingen. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet jfr. vedtægternes 8. Ad 2: Bestyrelsens beretning ved formanden var vandværkets 60. år som leverandør af vand til Dalby og omegn. Vi kan med glæde melde om et roligt år for vandværkets drift. Der er kun få forbrugere der kan sige at de har oplevet en kort afbrydelse af vores forsyning på grund af arbejde på ledningsnettet. Afbrydelser forekommer kun ved manuel afbrydelser, da vores nødgenerator starter automatisk ved et eventuelt strømudfald og sikrer herved vandværkets fortsatte drift uden nogen forbrugere vil bemærke det. Vi har i året 2010 udpumpet m² fra vort vandværk til vores ca forbrugere. Vi kan med lettelse konstatere at vi endnu et år undgår at blive underlagt Vandsektorloven, som gælder når vi sælger over m³, det vil sige når summen af målerne når de m³. Selv om vi ikke er underlagt denne gældende LOV nr. 469 af 12/6 2009, vil jeg godt fortælle lidt om den. Lovens formålsparagraf 1 lyder: Loven skal medvirke til at sikre en vand- og spildevandsforsyning af høj sundheds- og miljømæssig kvalitet, som tager hensyn til D:\Dokumenter\Vandværk\Generalforsamling\Referat af generalforsamling doc 1

2 forsyningssikkerhed og naturen og drives på en effektiv måde, der er gennemsigtig for forbrugerne. Et sekretariat er oprettet for at lave benchmarking og fastsætte de enkelte vandværkers maksimalpriser. For året 2010 er der for 216 vandværker givet en gennemsnits pris på 15,75 kr/m³ Af vandværker omkring os kan nævnes Faxe forsyning (Haslev vandværk) med 16,01 kr/m³, Faxe vandværk med 16,68 kr/m³ og Køge vandværk med 15,42 kr/m³ det vil sige de ligger omkring landsgennemsnittet. Til sammenligning er vores pris ca. 10 kr/m³. På sidste års generalforsamling besluttede vi at installere et kalkspaltningsanlæg og dette var i drift allerede ugen efter. Vi informerede om dette i Faxe Bugten og på vores hjemmeside, men vi har ikke fået mange tilkendegivelser fra forbrugerne om dets virkning. Vi modtager derfor forsat gerne både positive og negativ kritik omkring dette. Af større arbejder har vi haft et brud på vor gamle rentvandstank, som kostede os noget besvær at få has på, men samtidig blev tanken rengjort inden den igen blev sat i drift. Det viste sig at den største fejl ikke var hul i tanken, men hul i et afgangsrør for rentvand til forbrugerne, som lå under tanken. Reparationen har dog ikke berørt nogle forbrugere da vi kunne producere videre på vores nyeste vandværksfilter og vandtank i reparationstiden. Kommunen påbegyndte en større omlægning af Heeringvej ved Nygårdsparken i slutningen af året. Projektet har medført at vi måtte omlægge ret meget af vor forsyningsledning, som lå i vejen for placeringen af de nye vejbrønde. Omkring vandkvaliteten af vort drikkevand kan vi endnu et år kippe med flaget og glæde os over en flot kvalitet året igennem. Bestyrelsen fik før jul en meget lidt ønsket information fra Danmarks bedste vandværksbestyrer, nemlig vor kære Arne som har meddelt at han ikke ønsker at fortsætte i bestyrelsen efter denne generalforsamling. Bestyrelsen har modtaget anmodningen med beklagelse, men dog forudsigelig at den ville komme en dag, men trods dette alligevel er overraskende når den kommer. Vi accepterer naturligvis Arnes ønske i stor respekt for den helt fantastiske indsats han har udført for vandværket med de 50 år i bestyrelsen og heraf de sidste 30 år som vandværksbestyrer. Det er en absolut sjælden præstation og en fantastisk indsats i andelsbevægelsens tjeneste, som vi derfor også fejrede den 4. februar med en reception på restaurant Bregnen, hvor alle der havde lyst var inviteret. Arne blev altså første gang valgt til bestyrelsen den 9. februar Bestyrelsen vil derfor sige Arne en absolut stor tak for de år vi har været med og oplevet dit behagelige samvær både i dagligdagen og ved mange hyggelige stunder ved bestyrelsesmøderne. Vi kommer til at savne dit selskab i bestyrelsen Arne, men har fuld forståelse for beslutningen og vi ønsker dig derfor at du får mulighed for at prøve mange gode år uden vandværkets kalden TAK FOR DIN STORE INDSATS. I 2011 har bestyrelsen ikke nogen større planer for investeringer på vort anlæg eller ledningsnet, der jo er i en generel meget flot stand efter Arnes mange års beslutninger og omsorg. D:\Dokumenter\Vandværk\Generalforsamling\Referat af generalforsamling doc 2

3 Jeg vil hermed slutte beretningen med bestyrelsens hensigtserklæring om at vi fortsat vil overvåge og styre driften effektivt og økonomisk og samtidig sætte en ære i at levere det bedste vand i Danmark til den billigste pris. Dirigenten spurgte om der var spørgsmål til beretningen. Ingen spørgsmål. Herefter blev bestyrelsens beretning vedtaget med akklamation. Ad 3: Det reviderede regnskab ved kassereren. Regnskabet havde følgende hovedtal: Indtægter Udgifter Driftsresultat Likvid beholdning Gæld kr kr kr kr kr. Niels Starbæk og Henning Seeding har som generalforsamlingsvalgte revisorer gennemgået og underskrevet regnskabet. Dirigenten spurgte om der var spørgsmål til regnskabet. Ingen spørgsmål. Herefter blev regnskabet godkendt med akklamation. Ad 4: Budget for det kommende år. Formanden gennemgik budgettet for 2011 og bemærkede at der er budgetteret med et underskud, således at vandværkets formue bliver nedbragt år for år, idet formuen ikke må være så stor hvis vi kommer til at sælge over m³ og kommer ind under Vandsektorloven. Dirigenten spurgte om der var spørgsmål til budgettet. En andelshaver ville have bekræftet at vandværkets formue tilhører hver enkelt andelshaver, formanden bekræftede. Herefter blev budgettet godkendt med akklamation. Ad 5: Behandling af indkomne forslag. Ved fristens udløb den 15. februar var der ikke indkommet forslag. Ad 6: Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen. Dirigenten præsenterede bestyrelsen. D:\Dokumenter\Vandværk\Generalforsamling\Referat af generalforsamling doc 3

4 Bestyrelsesmedlemmer: og nyvalg af: Klaus Behrendt Petersen Nis Vive Mogens Frantzen Henrik Pallesen Alle genvalgt/valgt med akklamation. Suppleanter: Ole Tümmler Susanne Møller Nielsen Begge genvalgt med akklamation. Ad 7: Valg af revisorer og revisorersuppleanter. Revisorer. Henning Seeding Niels Starbæk Begge genvalgt med akklamation. Revisorersuppleanter. og nyvalg af: Børge Hansen Joan Rudbæk Begge genvalgt/valgt med akklamation. Ad 8: Eventuelt. En andelshaver spurgte om andre i forsamlingen havde erfaringer gode/dårlige med vandværkets nye kalkspaltningsanlæg, idet han ikke havde mærket nogen forbedring. Formanden orienterede om den virkning som der burde komme ud af et kalkspaltningsanlæg. Flere andelshavere havde oplevet forbedringer blandt andet: - lettere rengøring rundt om vandhaner - højere temperatur i el-vandvarmere - kaffemaskiner som skal afkalkes sjældnere - lettere hårvask - utæt vandvarmere grundet at kalken forsvinder D:\Dokumenter\Vandværk\Generalforsamling\Referat af generalforsamling doc 4

5 - vandhaner der ikke stopper til Dirigenten konkluderede, at flere havde oplevet forbedringer. Arne Pedersen takkede formanden for hans pæne ord, ligesom han takkede den øvrige bestyrelse for et godt samarbejde. Arne oplyste i øvrigt at der i hans 50 år i bestyrelsen kun havde været 2 formænd. Da der ikke var flere der ønskede ordet til eventuelt erklærede dirigenten generelforsamlingen for slut, og overgav ordet til formanden. Formanden takkede dirigenten for hans kyndige, og til tider muntre ledelse af generalforsamlingen. Anders Guldhammer dirigent Klaus Behrendt Petersen referent D:\Dokumenter\Vandværk\Generalforsamling\Referat af generalforsamling doc 5

Formanden foreslog Børge V. Rasmussen, forsamlingen godkendte valget.

Formanden foreslog Børge V. Rasmussen, forsamlingen godkendte valget. Referat fra Generalforsamlingen i Liseleje Vandværk Afholdt på Le Papillon Liselejevej 64 Søndag den 4. august 2013 kl. 10.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsen aflægger beretning om det forløbne

Læs mere

Ganløse Nordre Vandværk AMBA Vandværksvej 1, Ganløse, 3660 Stenløse

Ganløse Nordre Vandværk AMBA Vandværksvej 1, Ganløse, 3660 Stenløse Ganløse Nordre Vandværk AMBA Vandværksvej 1, Ganløse, 3660 Stenløse www.gnv.dk Referat af ordinær generalforsamling den 31. Marts 2014 Mødested: Rytterskolen, Østergade, Ganløse Deltagere ved Generalforsamlingen:

Læs mere

Referat fra Marielyst Vandværks generalforsamling lørdag d.7. juli 2012.

Referat fra Marielyst Vandværks generalforsamling lørdag d.7. juli 2012. Referat fra Marielyst Vandværks generalforsamling lørdag d.7. juli 2012. Der var 30 fremmødte heraf 22 stemmeberettigede. Den udsendte dagsorden blev fulgt. Punkt 1. Valg af dirigent. Kurt Christiansen

Læs mere

Padborg Vandværk A.m.b.a.

Padborg Vandværk A.m.b.a. Referat fra Ordinær generalforsamling i Padborg Vandværk A.m.b.a. Tirsdag den 12. april 2011 kl. 19.30 på Frøslev Kro Fremmødte: 30 stemmeberettigede + revisor. Formanden Jeppe B. Jørgensen bød velkommen

Læs mere

Formandsberetning 2013. Jeg sagde sidste år, at 2012 havde været et travlt år. Så kan jeg oplyse, at 2013 ikke har været et mindre

Formandsberetning 2013. Jeg sagde sidste år, at 2012 havde været et travlt år. Så kan jeg oplyse, at 2013 ikke har været et mindre 1 Formandsberetning 2013 Jeg sagde sidste år, at 2012 havde været et travlt år. Så kan jeg oplyse, at 2013 ikke har været et mindre travlt år; men vi har prøvet at løse opgaverne på bedste måde for vandværket.

Læs mere

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent.

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent. Referat af generalforsamling mandag den 25. marts 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning. 3. Aflæggelse af det reviderede regnskab. 4. Indkomne forslag. 5. Fastsættelse

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Padborg Vandværk A.m.b.a.

Padborg Vandværk A.m.b.a. Referat fra Ordinær generalforsamling i Padborg Vandværk A.m.b.a. Onsdag den 10. april 2013 kl. 19.30 på Frøslev Kro Fremmødte: 22 stemmeberettigede, 1 ægtefælle og revisor. Formanden Jeppe B. Jørgensen

Læs mere

Dåstrup Vandværk A.m.b.A.

Dåstrup Vandværk A.m.b.A. Referat fra den ordinære generalforsamling tirsdag den 17. marts 2015 Tirsdag den 17. marts 2015 kl.19.30 afholdt Dåstrup Vandværk a.m.b.a. ordinær generalforsamling i Dåstrup Forsamlingshus med følgende

Læs mere

Forslag fra medlemmerne. Der er ikke indkommet forslag til behandling.

Forslag fra medlemmerne. Der er ikke indkommet forslag til behandling. Referat fra Ordinær Generalforsamling - tirsdag den 24. januar 2015 Dagsorden: 1. Formand Bo de Neergaard byder velkommen. 2. Valg af dirigent. 3. Beretning om klubbens virksomhed det forløbende år. 4.

Læs mere

LUNDØ NORDRE VANDVÆRK OG GRUNDEJERFORENING REFERAT GENERALFORSAMLING. DATO : Lørdag den 28. Juni 2014 : Lundø Forsamlingshus

LUNDØ NORDRE VANDVÆRK OG GRUNDEJERFORENING REFERAT GENERALFORSAMLING. DATO : Lørdag den 28. Juni 2014 : Lundø Forsamlingshus LUNDØ NORDRE VANDVÆRK OG GRUNDEJERFORENING REFERAT GENERALFORSAMLING DATO : Lørdag den 28. Juni 2014 STED : Lundø Forsamlingshus Dagsorden i henhold til vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning for

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling mandag, den 27. februar 2012, kl. 19.30, på Marina Fiskenæs i Gråsten, med følgende dagsorden

Referat fra ordinær generalforsamling mandag, den 27. februar 2012, kl. 19.30, på Marina Fiskenæs i Gråsten, med følgende dagsorden Avnbøl-Ullerup Vandværk A.m.b.a. Referat fra ordinær generalforsamling mandag, den 27. februar 2012, kl. 19.30, på Marina Fiskenæs i Gråsten, med følgende dagsorden 1. Valg af dirigent og protokolfører.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 Side 1 af 5 Referat af ordinær generalforsamling 2015 Dato: Torsdag den 30. april 2015, kl. 19.30 til 20.25. Sted: Formål: Auditoriet på Østerhøjskolen Grundejerforeningen Fuglehavens årlige ordinære generalforsamling

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2010. 3. Det reviderede årsregnskab/årsrapport forelægges til godkendelse.

Referat af ordinær generalforsamling 2010. 3. Det reviderede årsregnskab/årsrapport forelægges til godkendelse. Referat af ordinær generalforsamling 2010 onsdag den 14. april 2010, kl. 19.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Lillerødhallen Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Grundejerforeningen Melsted Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent bestyrelsen foreslår Jørgen Steen Jensen, Snorrebakken 15 2. Formandens

Læs mere

27 stemmeberettigede medlemmer incl. bestyrelsen. Fordeling: Bestyrelsen, suppleanter samt offentliggørelse på hjemmesiden

27 stemmeberettigede medlemmer incl. bestyrelsen. Fordeling: Bestyrelsen, suppleanter samt offentliggørelse på hjemmesiden Granly Vandværk a.m.b.a. Mødereferat fra ordinær generalforsamling Dato/tid: 15. april 2013 kl. 18.00 Sted: Vejgaardhallen, Aalborg Deltagere: Palle Frank (PF) John Olesen (JO) Thomas Puggaard (TP) Niels

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tid: Torsdag den 27. september 2012 Kl. 19.30 Sted: Naturvidenskabernes Hus - Bjerringbro Ref.: CWH Deltagere: Til generalforsamlingen var fremmødt ca. 150 andelshavere,

Læs mere

R e f e r a t fra Ordinær Generalforsamling i Roskilde og Omegns Jagtforening torsdag d. 7. februar 2013 kl. 19:00

R e f e r a t fra Ordinær Generalforsamling i Roskilde og Omegns Jagtforening torsdag d. 7. februar 2013 kl. 19:00 R e f e r a t fra Ordinær Generalforsamling i Roskilde og Omegns Jagtforening torsdag d. 7. februar 2013 kl. 19:00 Generalforsamlingen afholdt på Jagtgården i Svogerslev. Dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Generalforsamling i Skovlund Varmeværk onsdag, den 14. juni 2006.

Generalforsamling i Skovlund Varmeværk onsdag, den 14. juni 2006. Generalforsamling i Skovlund Varmeværk onsdag, den 14. juni 2006. Sted: Skovlund Kro Deltagere: 11 personer inkl. bestyrelse og varmemester. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning for det forløbne

Læs mere

Mølholm Varmeværk. REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Afholdt onsdag den 8. okt. 2014 kl. 19.30

Mølholm Varmeværk. REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Afholdt onsdag den 8. okt. 2014 kl. 19.30 Mølholm Varmeværk REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Afholdt onsdag den 8. okt. 2014 kl. 19.30 j.nr. 43606002, LDN, 24.10.2014 År 2014, den 8. oktober kl. 19.30 afholdtes ordinær generalforsamling i

Læs mere

2. Formandens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år. JS fremlagde beretningen:

2. Formandens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år. JS fremlagde beretningen: Ordinær generalforsamling 2015 i Jelling Golfklub Den ordinære generalforsamling i Jelling Golfklub blev afholdt onsdag den 18. februar 2015 på UCL, Auditoriet. (Jelling Seminarium) 1. Valg af dirigent

Læs mere

Kysing Næs Fællesvandværk A.m.b.A.

Kysing Næs Fællesvandværk A.m.b.A. Kysing Næs Fællesvandværk A.m.b.A. Generalforsamling den 8. august 2012 kl. 19.00.på Norsminde Gl. Kro. Dagsorden. 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Gennemgang og godkendelse af regnskab.

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Grundejerforeningen Rønneholtparken 20. marts 2014 kl. 19.30

Referat af Generalforsamling i Grundejerforeningen Rønneholtparken 20. marts 2014 kl. 19.30 Referat af Generalforsamling i Grundejerforeningen Rønneholtparken 20. marts 2014 kl. 19.30 Generalforsamlingen blev afholdt i Fælleshuset, Ligustervangen 81 med følgende dagsorden. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 2. februar 2011 kl. 19.00

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 2. februar 2011 kl. 19.00 Sted: Bredballe Sognegård Referat af Generalforsamlingen i Bredballe Strands Antenneforening 2. februar 2011 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent (og valg af stemmetællere) 2. Beretning om foreningens

Læs mere

REFERAT Ordinær generalforsamling i Vindinge vandværk A.m.b.a. den 19.03. 2014

REFERAT Ordinær generalforsamling i Vindinge vandværk A.m.b.a. den 19.03. 2014 REFERAT Ordinær generalforsamling i Vindinge vandværk A.m.b.a. den 19.03. 2014 1. Valg af dirigent Formanden Jens Sørensen (JS) bød velkommen. Herefter ifølge vedtægterne, valg af dirigent: Jørgen Herholdt

Læs mere

Referat af generalforsamlingen. Søndag den 26. april 2015. Idrætscaféen i Herrestrup

Referat af generalforsamlingen. Søndag den 26. april 2015. Idrætscaféen i Herrestrup ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Brandsbjergvej 17 2600 Glostrup Tlf. 44848826 Egenæs Vandværk A.m.b.a. info@egenaesvand.dk www.egenaesvand.dk ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Læs mere

Middelfart Antenneforening

Middelfart Antenneforening Middelfart Antenneforening Referat fra generalforsamlingen onsdag den 5. marts 2014 kl. 19.00 i Middelfartsalen på Kulturøen, 5500 Middelfart Dagsorden iflg. 5 i vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Godkendelse

Læs mere

Generalforsamling 2010

Generalforsamling 2010 Generalforsamling 2010 Generalforsamlingen i MINI Torsdag d. 4. Marts 2010 FORMANDENS BERETNING : --------- præsentation af bestyrelsen m. Suppleanter. Bestyrelsen har siden sidste generalforsamling afholdt

Læs mere

Grundejerforeningen Den 21. september 2003 Fløngvænget Bavneåsen

Grundejerforeningen Den 21. september 2003 Fløngvænget Bavneåsen Grundejerforeningen Den 21. september 2003 Fløngvænget Bavneåsen Referat af den 31. ordinære generalforsamling den 1. september 2003 Formanden, Erik Larssen, bød velkommen til den ordinære generalforsamling

Læs mere

Antenneforeningen Ølstykke Vest

Antenneforeningen Ølstykke Vest Referat fra den ordinær generalforsamling afholdt på Ølstykke bibliotek den 20. februar 2014 kl. 19.00 Formand Herman Ransborg bød velkommen og åbnede generalforsamlingen. Præsentation af bestyrelsen Kasandra

Læs mere