Odden Borg Avis. December 2008 nr. 3/13. årgang

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Odden Borg Avis. December 2008 nr. 3/13. årgang"

Transkript

1 Odden Borg Avis December 2008 nr. 3/13. årgang J.F. Willumsens ateliervilla på Strandagervej 28 i Hellerup fik i weekenden september besøg af meget interesserede gæster. Realea og Willumsens Museum i Frederikssund havde åbnet dørene, der normalt ikke er åbnet for offentligheden. Huset med de karakteristiske rosa og grønne farver ses her fra bagsiden.

2 Formanden fortæller: Det er stadig forandringernes tid på Odden. Nogle er gode; andre nærmere en udfordring. En rigtig god ting. Man har søgt og fået fondsmidler til færdigrestaurering. Fra 1. nov. lukkes vinteren over, mens hallen og resten af rummene ovenpå sættes i stand. Toilettet ovenpå flyttes, så der bliver et nyt udstillingslokale, måske for skiftende udstillinger. 1. april 2009 åbner Odden igen. Tilskuddet fra kommunen er beskåret. Vi måtte sige farvel til Lisbet Hansen som daglig leder. Det er herefter Fondsbestyrelsen og et team af kustoder, som står for driften. Der vil være brug for glade, engagerede fæstebønder, som giver et nap. Endelig nærmer jubilæet sig. 40 år for samlingens åbning i Ribe, 20 år for åbningen på Odden. Det bliver festligt. Vi glæder os meget! Lisbet N. Jensen Udgiver af Odden Borg Avis: Fæstebonde under Herregården Odden Redaktion: Gerda Rump Christensen Tlf , Indhold: Julegaveidé, fæstebondebidrag... 3 Pressemeddelelse, millionstøtte... 4 Nyt fra fondsbestyrelsen... 6 Kongesønnens bryllup i nyt lys... 8 Besøg i Willumsens ateliervilla Herregården Odden, Oddenvej 31 Tlf Tryk: Vestergaards Bogtrykkeri Bestyrelsen 2008/9 Lisbet Nørgaard Jensen, formand Grandskovvej Vrå Jan Balling, kasserer Mørkhøjvej 334 F Herlev Eivy Balling, sekretær Gl. Kongevej 128 A 4.tv Frederiksberg C Hasse M. Clausen Holmevænget Holmegård Gerda Rump Christensen, redaktør A. N. Hansens Allé Hellerup Susanne Sander Gyldenrisvej Hjørring , Ruth Lønskov Ved Volden 11 5.th København K Suppleanter Søren Risager Lundholmvej 3, Astrup 9800 Hjørring Agnes Pilgaard (orlov) 2

3 Af Jan Balling En god julegaveidé Hvis du mangler en god idé til julegaven 2008, så er her et godt forlag. Du kan forære et medlemskab i fæstebondeforeningen. Det koster 200,- kr. for fæstebondebidraget og kr. 50,- i forsendelse. Julegaven består af et fæstebrev med laksegl, brochure og velkomstbrev, som kan ligge under juletræet. Når du tegner en ny fæstebonde, gør du en stor forskel for at bevare Victor Petersens Willumsensamling på Herregården Odden. Julegaven kan bestilles på telefon , via eller pr. brev til: Fæstebonde under Herregården Odden, Sekretariat, Mørkhøjvej 334 F 1., 2730 Herlev. Vi kan minde om, at julegaven tæller med i den konkurrence, som blev udskrevet i starten af 2008, hvor den fæstebonde, som tilmelder flest nye fæstebønder, vil blive kåret som Årets fæstebonde og modtage en gave og et diplom sammen med en indrammet plakat fra samlingen. Bestillinger modtaget inden 15. december, vil blive leveret inden den 20. december. Bestillinger modtaget senere, vil blive fremsendt snarest muligt. Fæstebondebidrag via betalingsservice Nye skatteregler ved gaver Udskrift fra Skat.dk: Fra indkomståret 2008 skal du ikke længere selvangive gavebeløb og ydelser, du har givet til velgørende foreninger. Det eneste, du skal huske, er at oplyse dit navn og CPR-nummer til de foreninger, du giver gaver og ydelser - så indberetter foreningerne beløbet til SKAT, og du får automatisk fradrag. Gaverne og ydelserne vil fremgå af din årsopgørelse - fratrukket et bundfradrag på 500 kr. 3 Det årlige fæstebondebidrag/ kontingent kan betales via betalingsservice. Hvis du fremover ønsker at betale dit årlige fæstebondebidrag via PBS betalingsservice, bedes du sende en til med oplysning om dit navn og medlemsnummer og du vil herefter modtage en med de oplysninger, som du skal bruge i banken ved tilmelding. Det er fortsat muligt at betænke samlingen med en gave, der er fradragsberettiget efter 8A i skattelovgivningen, og fra indeværende skatteår er der kommet nye regler, hvor fæstebondeforeningen sørger for at indberette det indbetalte beløb.

4 Pressemeddelelse Millionstøtte til Herregaarden Oddens restaurering Herregaarden Odden har fra fem forskellige fonde og Kulturarvsstyrelsen modtaget i alt 2,9 millioner kroner i støtte til den afsluttende restaurering af den store gamle, fredede bygning ved Mygdal i Hjørring Kommune. Herregaarden Odden ejes af fondet Victor Petersens Willumsen-samling. Både samlingen og bygningen er åben for offentligheden. Bidragyderne til restaureringens sidste faser er foruden Kulturarvsstyrelsen, Aage og Johanne Louis- Hansens Fond, Augustinusfonden, Det Obelske Familiefond og Spar Nord Fonden, samt Landdistrikternes Aktionsgruppe i Vendsyssel. En stor opgave bliver at genetablere et af rummene på førstesalen i den gamle bygningsdel, der en gang i det 20. århundrede blev omdannet til toilet- og badeværelse. Det føres nu tilbage til sin oprindelige skikkelse, og der etableres i stedet et nyt gæstetoilet, der ikke skæmmer den historiske bygning. Samtidig får Willumsen-samlingen hårdt tiltrængt øget plads til udstilling og formidling. Af øvrige arbejder, der forestår, kan det nævnes, at et kalkmaleri, der blev opdaget sidste år under restaureringen af et af rummene 4 på første sal, vil blive bevaret og restaureret under tilsyn af Nationalmuseets konservator, Kurt Nedergaard. Der er tale om et fragment af en vægdekoration fra c Med den store restaurering af taget, loftsetagen og enkelte af førstesalens interiører, der blev påbegyndt i efteråret 2007 og afsluttet i juni i år, er der således nu samlet opnået støtte fra fonde og Kulturarvsstyrelsen til et samlet beløb af over 7 millioner kroner til genopretning og sikring af Herregaarden Odden, der er et af landsdelens mest bemærkelsesværdige arkitektoniske og historiske monumenter. Bestyrelsen for Victor Petersens Willumsensamling får derved skabt de bedst tænkelige rammer for den enestående kunstsamling, så den sammen med den historiske bygning også fremover kan fungere til gavn for områdets befolkning og turister. Den sidste fase af restaureringen indledes allerede d. 1. november i år og vil for den indvendige restaurerings vedkommende være afsluttet omkring 1. april Da de omfattende arbejder på bygningen bl.a. indebærer, at stueetagens gulv skal fornys, bliver det nødvendigt at lukke helt

5 for alle besøgende frem til påsken Sidste åbningsdag inden arbejdet påbegyndes, bliver lørdag d. 1. november, hvor der er åbent fra Odden og samlingen lukkede for besøg den 1. november og restaureringsarbejderne er som det ses allerede i fuld gang. På øverste billede ses det gule værelse på 1. sal, hvor al puds nu er hugget ned og bindingsværket i væggen træder frem. På nederste billede ses rummet med det tidligere toilet også på 1. sal, hvor der i nordvæggen har været to vinduer. Man kan ane konturerne af det ene her. Lærerindens værelse og det tidligere toilet har engang været ét stort værelse med en kamin for enden, og der har ikke været den nuværende gang. Foto: Troels Andersen. 5

6 Af Estrid Mark, formand for Fondbestyrelsen Store forandringer I øjeblikket er det en tid med store forandringer på Odden. Hjørring kommune har skåret 25% i vores tilskud, dog heldigvis ikke de 50%, som først bebudet. Vi har forståelse for, at kommunen skal spare, så vi prøver at klare os igennem 2009 og håber på, at der er bedre økonomiske forhold Så stor en besparelse på et budget, som i forvejen er skåret ind til benet, har været en udfordring! Bestyrelsen har valgt at holde åbent som hidtil. Det betyder, at der ikke bliver råd til at genopslå stillingen som deltids dagligleder. Vores tidligere leder Lisbet Hansen har lovet fortsat at stå for regnskaberne. Af rigtig gode nyheder kan jeg oplyse, at vi har fået bevilget 2,9 mill. kr. fra forskellige fonde til tredje og dermed afsluttende fase af den indvendige restaurering. Toilettet på 1. sal bliver flyttet til reposen for enden af lærerindens gang, således at det gamle toilet/ badeværelse bliver et tiltrængt udstillingsrum. Sommerstuen, det blå, rosa, gule og abrikosfarvede værelse restaureres, så det bliver i lige så god stand som det grønne værelse og salen, som blev færdige i juni i år. Kalkmaleriet fra det 16. årh., der dukkede frem i salen ved restaureringen i vinter, bliver bevaret synligt og restaureret. Kældernedgang og hoveddør i- standsættes, i hallen og tyendegangen bliver murene pudset og kalket, og der lægges nye gulve. Også kontoret omfattes af planerne, her kan gulvet dog bevares. Elinstallationerne i stuen for- 6

7 på Odden nyes helt, og der indrettes brandsikring i kælderen. Udendørs sættes vinduerne og murværket i østfacaden i stand og brolægningen rettes op på de mest ujævne steder. På grund af renoveringen af indgangspartiet er Odden lukket fra 1. november. Vi har med håndværkerne planlagt at være færdige 1. april, så vi kan genåbne til påske. Ja, så har Odden været gennem en 8 mill. kroner restaurering siden Vores engagerede personale har vist stor forståelse for Oddens situation og genoptager arbejdet 1. april 2009, dog fortsætter Svend Lilleheden med at efterse og restaurere samlingens værker. Desværre må vi sige farvel til Jonna Vrængmose, der udover kustodearbejdet har udarbejdet informationsmateriale til børn. Den daglige ledelse varetages af fondets bestyrelse, særlig Troels Andersen, dk og Estrid Mark, Vores årlige julearrangement bliver jo af gode grunde ikke til noget, men vi planlægger at åbne en weekend, måske i januar, så bl.a. fæstebønder kan følge med i restaureringen af den gamle borg. I den kommende tid bliver der brug for ekstra hjælp fra fæstebønder. I øjeblikket søger vi penge sammen med fæstebondeforeningen til at opføre et skuespil om Willumsen i anledning af, at det i 2009 er 40 år siden, at samlingen åbnede i Ribe, og 20 år siden, at samlingen åbnede på Odden. Ja, tiden flyver af sted! Vi håber, at arrangementet bliver til noget. Information om Odden kan fortsat ses på hjemmesiden: og via Nyhedsbrevet i jeres mailpost. Jeg vil på fondsbestyrelsens og Kirsten Petersens vegne ønske jer alle en glædelig Jul og et godt Nytår! 7

8 Af Troels Andersen Kongesønnens Bryllup i nyt lys Willumsens Museum i Frederikssund forbereder en udstilling om Willumsens billede Kongesønnens Bryllup, som han malede i 1888 i socialrealistisk stil, men som han hen ved 60 år senere, i 1949, på det nærmeste ødelagde ved i den ene halvdel at male to figurer ind i en helt anden stil. Odden udlåner fem-seks arbejder til udstillingen. To af dem, en tegning og et maleri, er fra 1880 erne og viser en fattig gammel tigger. Tegningen og maleriet har samme model. På maleriet holder han en fyldt sæk under armen. Er det en bugnende tiggerpose? eller måske snarere en sæk fyldt med halm, der kan tjene som Odden og Willumsen Hjørring Bibliotek i METROPOL, Østergade 30 16/2-14/ Lille udstilling om maleren J.F. Willumsen og hans billeder på Odden, mens Odden er lukket i ombygningsperioden. Torsdag 5/3 kl Foredrag af Jakob Kofoed J.F. Willumsen en ener i dansk kunst og i Vendsyssel Entré: 50 kr. kan købes i biblioteket fra 19/2 dyne? På tegningen er han skitseret to gange, let genkendelig på det opadvendte hoved med det tynde, lange skæg. Han står på tegningen med hatten i den ene hånd og en tynd stok i den anden, måske en blindestav. I det færdige, store billede indgår han som en af de bagerste i tiggernes række. Man ser her kun lidt af den fyldte sæk under armen. Foran ham står en anden mand med hatten trukket ned over øjnene, tydeligt nok en blind, der famler sig frem med en kraftig stok. Sådan vandrer motivet, der blev antydet i tegningen, stokken, i den endelige komposition videre til den næste skikkelse i optoget.. Den gamle mand bliver til to personer, den gamle og den blinde. De andre arbejder er alle fra Willumsens alderdom, da han forberedte sit angreb på det gamle billede. Selv om de virker som løse skitser, er de kvadreret op til brug i det videre arbejde. Willumsens Museum vil til udstillingen samle alle kendte skitser og forarbejder, og desuden lade billedet undersøge konserveringsteknisk for at få ny viden om, hvordan det blev til og forvandledes. Udstillingen i Frederikssund åbner den 12. maj og varer til den 29. november

9 Willumsens tegning fra 1880 erne viser en fattig gammel tigger, skitseret to gange. Han står med hatten i den ene hånd og en tynd stok i den anden, måske en blindestav. Tegningen udlånes sammen med de øvrige arbejder fra Odden - til udstillingen Kongesønnens bryllup på Willumsens Museum i Frederikssund 12. maj 29. november Foto: Jakob Kofoed. 9

10 Af Gerda Rump Christensen Besøg i J.F. Willumsens ateliervilla I weekenden den september i år åbnede Realea og J.F. Willumsen Museet i Frederikssund dørene for besøg i Willumsens kunstnervilla på Strandagervej 28 i Hellerups Ryvangskvarter besøgende kom og gik rundt i husets spændende rum, skabt af kunstnerægteparret Edith og J.F. Willumsen i årene Huset var tænkt både som et hjem for familien og som en arbejdsplads for de to kunstnere, med hver deres atelier. I 1910 holdt Willumsen sin første udstilling i kunstervillaen. Han udførte selv udstillingsplakaten, hvor man ser ham stå på den grønne strandeng foran huset, malende en nøgen mand efter model. Villaens rosa og grønne farver er brugt i plakaten. Mange mennesker kom for at se udstillingen i 1910, men også den gang for at se huset med den fantastiske idérigdom og indretning, de mange glasmosaikker i dør- og vinduespartier, originale døre og trapperum, indhuggede skulpturer i søjler og ildsteder. I 1913 på sin 50 års fødselsdag holdt Willumsen igen atelierudstilling i kunstnervillaen, hvor han viste sine nyeste værker. Willumsens udstillingsplakat fra 1910 kan ses på Odden i flere udgaver, ophængt i herregårdskøkkenet. Foto: Gerda Rump Christensen. 10

11 Det er betagende at se de mange forskellige, fantasifulde og farverige vinduesindfatninger rundt omkring på kunstnervillaens etager. Øverst de to toiletvinduer på 1. sal, nederst køkkenvinduet ud mod Strandagervej. I midten bl.a. det lille mosaikvindue i Edith Willumsens atelier og dørpartiet omkring altandøren på 1. sal. Fotos fra Willumsens villa: Gerda Rump Christensen. 11

12 J.F. Willumsen hilser på sin velgører. Motivet er fra hoveddøren til Willumsens ateliervilla på Strandagervej 28, Ryvangskvarteret i Hellerup. Håndgrebet er typisk for detaljerigdommen i huset formet som en nisse siddende på et tyrehoved.

Odden Borg Avis. september 2008 nr. 3/13. årgang

Odden Borg Avis. september 2008 nr. 3/13. årgang Odden Borg Avis september 2008 nr. 3/13. årgang Generalforsamlingen den 26. april. Der var dækket festligt op til fæstebønderne i Læderstuen. Der var dejlig musik, skipperlapskovs, kaffe og lagkage, gaveoverrækkelse,

Læs mere

Victor Petersens Willumsen-samling. gennem 40 år. Ribe 1969-1989 Odden 1989-2009. Red. Gerda Rump Christensen

Victor Petersens Willumsen-samling. gennem 40 år. Ribe 1969-1989 Odden 1989-2009. Red. Gerda Rump Christensen Victor Petersens Willumsen-samling gennem 40 år Ribe 1969-1989 Odden 1989-2009 Red. Gerda Rump Christensen Victor Petersens Willumsen-samling Gennem 40 år Ribe 1969-1989 Odden 1989-2009 Fonde efter år

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 3 december 2008 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

NYHEDSBREV NR. 7-2005 - ÅRGANG 3

NYHEDSBREV NR. 7-2005 - ÅRGANG 3 november 07/05 Indhold NYHEDSBREV NR. 7-2005 - ÅRGANG 3 Kulturarvskommuner søges s. 2 Finanslov: Adgang til kulturarven s. 3 Holbæk-arkitekts hus fredes s.4 Hesselø retableret s.5 Restaurering af styrelsens

Læs mere

Rødder og Vinger. NYHEDSBREV marts 2008

Rødder og Vinger. NYHEDSBREV marts 2008 Rødder og Vinger NYHEDSBREV marts 2008 Jeg håber alle er kommet godt over jul og nytår og nu er friske til at tage fat på en ny sæson i vores lille forening. Lille er måske ikke det helt rigtige ord længere.

Læs mere

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o SAB-Nyt Sund lejerøkonomi i Svendborg læs mere på side 6 og 7 Ekstraordinære afdelingsmøder i 7, 8, 9 og 11 Beboerne i de tre afdelinger skal stemme om ny antenneleverandør. 13 8 23 3 Svendborg Andels-

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 2 august 2010

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 2 august 2010 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 2 august 2010 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

Vi har nu fået vores hovedbyggetilladelse til Altanprojektet på Langelandsvej.

Vi har nu fået vores hovedbyggetilladelse til Altanprojektet på Langelandsvej. Bestyrelsesmøde den 8. december 2014 Til stede var: Mads Lotte, Helge, Tonny, Kirsten, Lone og Tommy. Meddelelser fra formanden. Lidt nyt fra Altan DK. Vi har nu fået vores hovedbyggetilladelse til Altanprojektet

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

Den bedste kamp mod kræft er dig

Den bedste kamp mod kræft er dig Magasinpost IDNR 12757 Afsender: Kræftens Bekæmpelse I Strandboulevarden 49 I 2100 København Ø Den bedste kamp mod kræft er dig Kræftens Bekæmpelse er helt afhængig af bidrag fra private og erhvervslivet,

Læs mere

ÅRBOG 2007. - et hav af opgaver INDENLANDSK SØMANDSMISSION

ÅRBOG 2007. - et hav af opgaver INDENLANDSK SØMANDSMISSION NR. 6 - SEPTEMBER 2007 - et hav af opgaver ÅRBOG 2007 INDENLANDSK SØMANDSMISSION årsberetninger. regnskab. hovedbestyrelse. sekretariat. sømandsmissionærer. fritidsmedarbejdere. sømandshjem. broderkredsen

Læs mere

ORØ NYT. Orø skole fusionerer med Absalonskolen

ORØ NYT. Orø skole fusionerer med Absalonskolen ORØ NYT Nr. 142 august 2011, pris 20,- Upernivik, et hus og en historie Jens har boet i Upernivik på Orø siden han blev født. Og huset har heddet sådan formentlig siden 1910. Det er der en god grund til,

Læs mere

Værsgo - Julegaven i år - huslejereduktion til alle lejere i SAB

Værsgo - Julegaven i år - huslejereduktion til alle lejere i SAB SAB-nyt ÅRGANG 3 - NR 4 - DECEMBER 2009 Værsgo - Julegaven i år - huslejereduktion til alle lejere i SAB Af Thomas Jeppesen Alle lejere i SAB får mellem 2,2 og 6,7 % rabat på den månedlige leje i 2010.

Læs mere

Årbog 2011 INDENLANDSK SØMANDSMISSION

Årbog 2011 INDENLANDSK SØMANDSMISSION Årbog 2011 INDENLANDSK SØMANDSMISSION 1 Indenlandsk Sømandsmission E-mail: info@somandsmissionen.dk Hjemmeside: www.somandsmissionen.dk Hermed udsendes 14. årgang af Indenlandsk Sømandsmissions Årbog.

Læs mere

Løssalg: 42.50 kr. DANSKE POTTEMAGERE. Medlemsblad for Dansk Pottemagerforening af 1894. Nr. 10. Juni 2005. www.danskepottemagere.

Løssalg: 42.50 kr. DANSKE POTTEMAGERE. Medlemsblad for Dansk Pottemagerforening af 1894. Nr. 10. Juni 2005. www.danskepottemagere. Løssalg: 42.50 kr. DANSKE POTTEMAGERE Medlemsblad for Dansk Pottemagerforening af 1894 Foreningen skal udstille på Grimmerhus i marts 2006 Nr. 10 Juni 2005 www.danskepottemagere.dk INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 1 april 2012

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 1 april 2012 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 1 april 2012 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

BEBOEREN FSB. Bedre Billigere Bolignet

BEBOEREN FSB. Bedre Billigere Bolignet FSB BEBOEREN Nummer 3 September 2007 Bedre Billigere Bolignet Tingbjerg i udvikling Ren by Nye FSB-boliger i Gladsaxe Glade beboere i Albertslund Nord Opgangsmøder engagerer beboere 2 LEDER Lejerne betaler

Læs mere

Læs blandt andet om - driftsassistenterne der brænder for deres job - naboer giver tryghed

Læs blandt andet om - driftsassistenterne der brænder for deres job - naboer giver tryghed ejlighedsvis ADecember 2011 Til beboerne i Boligselskabet Sjælland, Hvalsø Boligselskab, Solrød Boligselskab & Fjordbo Læs blandt andet om - driftsassistenterne der brænder for deres job - naboer giver

Læs mere

Foreningsbladet. for ØSTER NYKIRKE SOGN. www.østernykirke.dk

Foreningsbladet. for ØSTER NYKIRKE SOGN. www.østernykirke.dk www.østernykirke.dk Foreningsbladet for ØSTER NYKIRKE SOGN 18. årgang Nummer 1 Mar-Maj 2012 Drømme kan blive til virkelighed Anders præsterede at komme på DGI s verdenshold for gymnaster, og fik derfor

Læs mere

Pyh-ha! 20 damer 65+ har meldt sig til et forsøgsprojekt under ledelse af Lena Nielsen, som her er i gang med instruktionen - skarpt kontrolleret af

Pyh-ha! 20 damer 65+ har meldt sig til et forsøgsprojekt under ledelse af Lena Nielsen, som her er i gang med instruktionen - skarpt kontrolleret af Pyh-ha! 20 damer 65+ har meldt sig til et forsøgsprojekt under ledelse af Lena Nielsen, som her er i gang med instruktionen - skarpt kontrolleret af nogle herrer. Projektet går ud på at se, om brug af

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 2 august 2009

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 2 august 2009 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 2 august 2009 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

SOV TRYGT. Fælles lønforsikring. Så kan du klare dig, hvis du mister dit job. med Socialpædagogernes lønforsikring har du råd til at miste jobbet

SOV TRYGT. Fælles lønforsikring. Så kan du klare dig, hvis du mister dit job. med Socialpædagogernes lønforsikring har du råd til at miste jobbet Fælles lønforsikring Så kan du klare dig, hvis du mister dit job DAGLIGVARE BUTIKKEN SOV TRYGT med Socialpædagogernes lønforsikring har du råd til at miste jobbet Socialpædagogerne får fælles lønforsikring

Læs mere

GKF Nyt. nr. 1 2015. Læs bl.a. Fagblad for Gentofte Kommunalforening. Nyt livsstilsprojekt Side 8. Generalforsamling Side 4

GKF Nyt. nr. 1 2015. Læs bl.a. Fagblad for Gentofte Kommunalforening. Nyt livsstilsprojekt Side 8. Generalforsamling Side 4 GKF Nyt Fagblad for Gentofte Kommunalforening nr. 1 2015 Læs bl.a. Generalforsamling Side 4 Nyt livsstilsprojekt Side 8 En uddannelsesrejse Side 11 GKF nyt Fagblad for Gentofte Kommunalforening Redaktion:

Læs mere

Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus

Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus Den 6. november 2007 kl. 19,00 afholdtes ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus på hotel Griffen i Rønne. Formand Henry Bech bød velkommen. Revisor

Læs mere

ADHD. øvelser. Viden om. Gennem

ADHD. øvelser. Viden om. Gennem ADHD Viden om øvelser Gennem &Leg Forord Med dette hæfte ønsker ADHD-foreningen at sætte fokus på ADHD på en ny og positiv måde. Vi ønsker, at eleverne i fællesskab prøver de udfordringer, som ADHD giver,

Læs mere

DANSK HANDICAP FORBUND AALB RG

DANSK HANDICAP FORBUND AALB RG DANSK HANDICAP FORBUND AALB RG Aalborg og Jammerbugt kommuner Fotograf: Jan Pedersen DHF AALBORG NR. 3 AUGUST 2011 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... side 3 Agurketid... side 5 Adgang for alle...

Læs mere

22 år og nyvalgt tillidsrepræsentant NR. 33 SEPTEMBER 2011. Læs i dette nummer blandt andet: www.3f.dk/hr. Læs side 5

22 år og nyvalgt tillidsrepræsentant NR. 33 SEPTEMBER 2011. Læs i dette nummer blandt andet: www.3f.dk/hr. Læs side 5 22 år og nyvalgt tillidsrepræsentant Læs side 5 NR. 33 SEPTEMBER 2011 Læs i dette nummer blandt andet: Leder: Medlemmerne er det vigtigste side 2 En stolt kokkefaglærer takker af side 3 Pensionist- og

Læs mere

Sommerhilsen fra Ena og Kjeld i Rumænien / Heart for Romania

Sommerhilsen fra Ena og Kjeld i Rumænien / Heart for Romania Sommerhilsen fra Ena og Kjeld i Rumænien / Heart for Romania Kære familie og venner! 04.juli 2013 Sidst vi skrev, havde vi haft en tørkeperiode, men siden har vi haft megen regn. Vi har ikke tidligere

Læs mere

LungePatient.dk. Patientnyt. BM-Bladet. Lungeforeningen Boserup Minde. NR. 5 November 2014

LungePatient.dk. Patientnyt. BM-Bladet. Lungeforeningen Boserup Minde. NR. 5 November 2014 LungePatient.dk NR. 5 November 2014 Patientnyt BM-Bladet LungePatient.dk LUNGEFORENINGEN BOSERUP MINDE Lungeforeningen Boserup Minde Aakirkeby Vesterbro 7 3720 Aakirkeby Telefon 56 97 45 30 Årsskiftet

Læs mere