KERTEMINDE SEJLKLUB. Medlemsblad for Kerteminde Sejlklub no årgang. Danmarksmesteren Valdemar Frandsen. blev årets sejler 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KERTEMINDE SEJLKLUB. Medlemsblad for Kerteminde Sejlklub no. 6 2013 40. årgang. Danmarksmesteren Valdemar Frandsen. blev årets sejler 2013"

Transkript

1 KERTEMINDE SEJLKLUB Danmarksmesteren Valdemar Frandsen. blev årets sejler 2013 Familien Vestergaard på kryds i frisk vind Medlemsblad for Kerteminde Sejlklub no årgang.

2 Kiosk Frugt & Grønt Bager & Café Delikatesse Kerteminde Mejeri Tank OK - Benzin eller diesel Kæmpe vinafdeling Åbningstider Åbningstider Man. Åbent - fre. alle ugens 9-19 Lørdag dage Søn. - og helligdage % DIVIDEN Excl. mom + Tilbudene gælder til og med lørdag eller så længe lager haves. Der tages forbehold for trykfejl, manglende leverancer samt udso N KERTEMINDE

3 Formandens Klumme. Hvorfor nu igen? Mindes, at jeg har prøvet dette her før. Ikke den konkrete situation, men sådan mere ge-nerelt. Klokken er tæt på 20, og den valgtilforordnede er nok ved at finde klokken frem nede i stemmeloka-let. Kom nu, skift så for pokker til grønt! Jeg nåede at få stemt. Hvad min stemme kommer til at betyde i det store spil, tja det kan til tider være svært at forudse. Men et faktum er det, at vi i Kerteminde skal forholde os til en nuance hvor rød og blå på indgår. Lad os håbe, at det bliver positivt for KS, ikke mindst når vi skal finde en løsning på vores container-lager. Generalforsamlingen er overstået. Det var en rolig en af slagsen, men også en generalforsamling, hvor klubben var nødt til at finde en erstatning for Dorthe Hindsgaul, som har valgt at udfordre sig selv i politik. Dorthe har som formand lagt mange timer i klubben, og hun har stået ved roret i en tid, hvor KS var i en situation, som krævede radikal strukturforandring. Vi ved, at det sandsynligvis har givet søvnløse nætter, men KS kom igennem forandringen og ud på den anden side. Og er nu en sund klub med styr på økonomi-en. Tak til dig, Dorthe for din indsats! Hvem ved, - måske en dag er du igen at finde i repræsentantskabet i KS. Det er glædeligt, at vi i klubben kan byde nye medlemmer velkommen i repræsentantskabet: PU-udvalget Carsten Wagner, Sejladsudvalget Jørgen Kjær Frandsen, Tur-udvalget Thomas Jensen. Alle øvrige udvalgsformænd genopstillede og modtog genvalg. Tak for det. I dette blad finder I referatet fra generalforsamlingen samt formandens beretning, som er en gennemgang af året, der gik og året, som kommer i KS. Som afslutning vil jeg nævne, at hjælperfesten, som blev holdt den 16. november, er efterfølgende blevet nævnt i yderst positive vendinger. 76 hjælpere var mødt festklædte op til komsammen med jazz musik, tryllekunst og ikke mindst masser af hygge. Mon ikke kimen er lagt til en efterfølger i 2014? Jeg er ret sikker. Endvidere vil jeg lige nævne, at Eivind (kasser) på Kerteminde Sejlklubs vegnede, har modtaget en check fra havnefesten 2013, på ikke minder end kr. En hilsen som varmer, nu hvor vi går mod vin-ter. Jeg har kun tilbage at sige God Jul og Godt Nytår til jer alle. Jørgen Larsen Stor check glad kasserer 3

4 Klubbens mestre. Efter Generalforsamlingen forleden var der fejring af årets mestre. Klubben har fået 2 Danmarksmestre i årets løb. Valdemar Frandsen sejrede i optimist og ved siden af stod Verner Vestergaard med et DM i KDY 15m². De så begge meget glade ud og Verner kunne oplyse Valdemar om at han nu havde 60 gode år med sejlads foran sig Verner ved det, han har nemlig erobret sit DM efter at have sejlet i 60 år. Som vi plejer, fik vi udnævnt Årets Sejler. Valget faldt på den danske mester i optimistjolle Valdemar Frandsen som nød pokalen fyldt med Champagne sammen med de gamle/ tidligere Årets Sejlere om Valdemar fik lov at smage eller drak Cola nåede ikke ud til alle tilstedeværende. Standernedtagning. Standeren er kommet ned! Der var et pænt antal fremmødte da Formanden sagde de forventede pæne ting og til slut inviterede på den obligatoriske genstand inde i varmen. Æresmedlem Simon Riber sørgede for at standeren kom ned uden de helt store problemer. Vi er dermed klar til vintersæsonen. 4

5 ORDINÆR GENERALFORSAMLING I KERTEMINDE SEJLKLUB TIRSDAG DEN 12. NOVEMBER 2013 Ca. 53 medlemmer deltog i generalforsamlingen tirsdag den 12. november 2013 i det gl. klubhus. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Repræsentantskabets beretning for den forløbne periode. 3. Kasserens beretning for den forløbne periode og regnskabsorientering pr Indkomne forslag. 5. Godkendelse af udvalg. 6. Valg af udvalgsformænd og suppleanter. 7. Valg af formand. 8. Eventuelt. 5 1

6 ORDINÆR GENERALFORSAMLING I KERTEMINDE SEJLKLUB TIRSDAG DEN 12. NOVEMBER Valg af dirigent Formanden, Jørgen Larsen indledte med at byde velkommen og foreslog Lars Haagen som dirigent. Lars Haagen blev valgt med akklamation. Dirigenten indledte med at fastslå, at der var indkaldt til generalforsamlingen i klubblad nr Generalforsamlingen var således lovligt indkaldt og beslutningsdygtig. Dagsordnen er i overensstemmelse med klubbens vedtægter. Det indkomne forslag til behandling på GF under punkt 4 er også rettidigt modtaget og kan komme til afstemning, som bliver skriftlig. 2. Repræsentantskabets beretning for den forløbne periode. Jørgen Larsen indledte repræsentantskabets beretning: Jeg vil på vegne af repræsentantskabet starte med at byde velkommen til alle jer, som i aften har valgt at komme til ordinær generalforsamling i Kerteminde Sejlklub, som er nummer 2 i rækken i Ofte har FU fået henvendelse om, hvorfor vi i KS afholder to generalforsamlinger. Svaret er det, at to generalforsamlinger sikrer kontinuitet i en sæson-betonet forening. På generalforsamlingen i november vælges klubbens formand samt formændene for de udvalg, som varetager klubbens generelle opgaver. De har dermed en hel vinter til planlægning af den kommende sæson. På generalforsamlingen i marts forelægges driftsregnskab for det foregående år samt budget for det kommende år, til vedtagelse. Et budget er unægtelig meget nemmere at lave, når de kommende aktiviteter er kendte. Så skulle den være på plads. Aktivitet gennem sæson Klubben har igen, fristes man til at sige, været tro mod traditionen, når vi ser tilbage på, hvilket aktivitetsniveau der har hersket i klubben. Det vil være for meget at nævne alle de enkelte aktiviteter, men i et kort resumé har sæsonen budt på mange stævner, eksterne som interne, og medlemmerne har vist flaget i det ganske indland og udland. Det er lykkedes dem at hente hæder og ære hjem i det fineste metal. KS har været vært for stævner, som alle har budt på udfordringer for de ansvarlige, men som alle er blevet afviklet flot. En aktivitet som ikke er annonceret stort er Sejlerskolens DM for nye sejlere i landes sejlerskoler. Det var i år anden gang, at Kerteminde afholdt dette stævne. Denne gang med deltagelse af 16 hold, en fremgang i deltagerantallet på 20 %. Tursejlerne har afholdt 4 meget vellykkede sejladser i en weekendafstand fra Kerteminde. Det siges, at vi vist nok rundede 22 både en enkelt gang. Senere i aften har repræsentantskabet bragt et forslag om køb af en flexbåd ( dommer/ arbejdsbåd) til afstemning. Forslaget er et resultat af arbejdet i den gruppe, 6 2

7 ORDINÆR GENERALFORSAMLING I KERTEMINDE SEJLKLUB TIRSDAG DEN 12. NOVEMBER 2013 der blev nedsat efter sidste generalforsamling, hvor forslaget om køb af dommerbåd blev forkastet. Forslaget var umiddelbart ikke gennemarbejdet nok til, at det kunne vedtages. Hvis forslaget bliver vedtaget vil repræsentantskabet forsøge via donationer og fondsmidler at rejse penge til projektet. Vores nabo, Kajakklubben har valgt at indgå et samarbejde med Kerteminde Cykelklub hvilket indebærer, at cykelklubben lejer sig ind i kajakklubbens lokaler. Kerteminde Sejlklub blev orienteret om dette samarbejde via avisen, hvilket KK har beklaget. Aftalen er at finde på KS hjemmeside. Den handler i korte træk om: ingen brug af badefaciliteter, intet skilt på bygningen, ingen adgang til værkstedet og ingen adgang til KS lokaler. Cykelklubbens aftale handler udelukkende om brug af Kajakklubben som mødelokaler. KS kan på lige fod med Kajakklubben opsige lejemålet, hvis vi finder dette nødvendigt. Det er glædeligt, at vi kan konstatere, at Iben og Finn er kommet godt gennem deres anden sæson som forpagter/hovmester af restauranten Kerteminde Sejlklub. Vi har gennem sommeren været vidne til en overfyldt terrasse og en helt uimodståelig duft fra den roterende gris på grillen. Tillykke til Finn og Iben, og må I få en velfortjent vinterferie. Lige så glædeligt er det, at vi igen i år kunne konstatere, at havnefesten som arrangeret af KS og KR blev endnu en succes, hvis den måles i omsætning. Havnefesten havde i år sat lidt flere både i vandet, da havnefesten gerne vil være med til at markere Kertemindes bys 600 års købstadsjubilæum. Et havneshow, som ikke alene var stort, men som også strakte sig over 2 dage. Alle de frivillige, som gennem hele vinteren og ugen før og efter festen overgik selv de vildeste drømme om, hvad få mennesker kan præstere, når motivationen er til stede. Arbejde og fokuspunkter i vinteren På forårets generalforsamling orienterede jeg om et ønske fra flere udvalgsformænd om at få et betalingssystem, som kan håndtere tilmeldinger og betalinger til stævner. Tanken er et system, som det kendes fra nettet i form af en webshop. Systemet skal desuden kunne håndtere et medlemsregister. Gruppe som arbejder med etableringen vil senere give en orientering. På samme generalforsamling i foråret orienterede jeg også om sikkerhed i klubben. Sikkerhed er blevet et begreb, som vi støder på jævnligt i klubarbejdet. Vi skal via vores sikkerhedspolitik kunne garantere og indfri medlemmerne forventninger omkring deres sikkerhed og samtidig opfylde krav fra myndigheder. I forlængelse af dette skal jeg nævne, at klubben har søgt og fortsat søger fondsmidler til ny rib-både til ungdomsafdelingen. Den røde rib er på trods af en heroisk indsats fra materialeudvalget ikke længere i en sådan stand, at brugerne kan regne med, at den står til deres rådighed, når det er påkrævet. 7 3

8 ORDINÆR GENERALFORSAMLING I KERTEMINDE SEJLKLUB TIRSDAG DEN 12. NOVEMBER 2013 Gummibådshuset og de grå containere, som rummer grej er måske snart fortid. Klubben har en dispensation, som tillader, at de omtalte enheder står, hvor de står, men kun frem til 31. december Herefter skal de fjernes. På et møde i september med embedsmænd i teknisk forvaltning blev dette bekræftet. Det stiller selvsagt KS i en situation, som på længere sigt ikke er holdbar. Repræsentantskabet har fokus på emnet. Mulige løsninger kan måske være en henvendelse til de folkevalgte uden embedsværket, en flytning af containerne til andet sted på havnen, eller erstatning af containere og bådehus med et byggeri under forudsætning af, at dette kan lovliggøres. På nuværende tidspunkt er der ikke en løsning, men emnet har høj prioritet i repræsentantskabet. Dansk sejlerunion arbejder på etablering af en ny sejlsportsliga fra sæson Kerteminde Sejlklub er blandt 12 klubber, som unionen har henvendt sig til med opfordring om at deltage fra sæson Superligaen vil fuldt etableret bestå af 18 hold med udskiftning af de 2 lavest scorende hold. Ligaen vil bestå af 4 stævner om året med 36 starter over en forlænget weekend. Bådene stilles til rådighed af Dansk Sejlerunion. Den november afholdes der klub-konference i Vingsted, hvor de potentielle deltagere vil blive yderligere informeret. Som mange andre frivillige foreninger er også KS konstant udfordret i forhold til, om vi kan finde de nødvendige menneskelige ressourcer, der er afgørende for, at en forening som vores kan eksistere. Vi har i repræsentantskabet stort fokus på at forme klubben, så den forsat er attraktiv, ikke kun i den udøvende aktivitet, men i lige så stor grad i forhold til, at klubben er attraktiv omkring sociale relationer. KS medlemmer skal via en ordentlig og gennemsigtig organisation havde gode muligheder for at arbejde og bidrage med præcis dét, de nu engang brænder for i KS. I denne sæson har vi stort set haft held til at besætte alle nødvendige poster, og vi skylder alle dem, som året igennem har lagt mange timer i forberedelser og afvikling af aktiviteter til gavn for KS, en meget stor tak. Vi har i repræsentantskabet drøftet, hvordan vi kan sikre, at vi i den kommende sæson kan trække på jer igen. Vi har lagt mærke til, at et gennemgående træk ved alle jer, som hjælper, er et godt sammenhold og ikke mindst et fest-gen. Så hvad er mere nærliggende end at invitere alle jer hjælpere til hjælperfest den 16. november, med musik og hemmelige inputs. Spørgsmål eller bemærkninger til formandens beretning var der ingen af. Meddelelser fra øvrige repræsantskab Klubhusudvalget Niels Juul Hansen I foråret blev et malerhold sat på benene og vi har fået malet begge klubhuse; tak til 8 4

9 ORDINÆR GENERALFORSAMLING I KERTEMINDE SEJLKLUB TIRSDAG DEN 12. NOVEMBER 2013 dem er troligt har mødt op hver mandag og tirsdag, det har klubben sparet mange penge ved. Arbejdet med taget over terrassen er sat i gang og bliver lavet inden så længe, og så skal det sidste på terrassen males inden sæson 2014 går i gang. Vi har indkøbt nye stole sammen med Finn til verandaen og de gamle står ude på terrassen, hvis der er nogler der er interesseret så kom og giv et bud ellers bliver de sat på lager til senere brug. Det nye klubhus kører fornuftigt, der er et godt samarbejde med Kajakklubben. Der er fundet en god løsning på, at Kajakklubben har givet Cykelklubben lov til at bruge Kajakklubbens lokaler til møder. Aftalen er godkendt af repræsentantskabet i KS. Det skønnes ikke at det vil komme til at genere nogle af os i brugen af vores del af klubhuset. Om sommeren der er meget varmt i lokalerne, og vi arbejder på om der kan laves noget solafskærmning, uden at den pæne facade bliver skæmmet. Huset er godkendt til 150 mennesker, hvilke vi til tider kan komme tæt på ved især Folkebådsstævnet og Guldpokal til sommer, der kan det knibe med at alle kan være der. De første 3 fredage i december laves der lidt julehygge fra kl. 15 til 18, hvor der vil være æbleskiver og et glas gløgg til dem der har lyst til at deltage. Ligeledes er der den 31. december mulighed for at hilse på og ønske godt Nytår til sejlerne i KS fra kl. 12 til 14. Det skal nævnes, at der er doneret en polermaskine fra Elvstrøm Fyn, kan lånes via booking systemet. Informations & Medieudvalg Frede Schjerning Frede Schjerning meddeler, at han har miset sin annoncekonsulent, men der skal lyde tak til Jørgen for at have taget den store opgave med at drive penge ind på annoncører. Det er svært at få penge ud af folk, så er der nogle der har lyst tilat prøve kræfter med den opgave er de velkomne. Sejlerskolen - Peter Steen Christensen Peter Steen takker for en god sæson i 2013, det har været en fornøjelse. Der er fin tilslutning til Sejlerskolen, mange duelige sejlerer kommer derfra sejlere i sejlskolen. Der har været Sejlerskole Cup i Et fantastisk sejlskole stævne, med 18 sejlklubber fra hele landet. Mange nye kapsejlere har fået en odentlig en på opleveren. Vi slår korses tegn og sender dem på vandet. Og de viser sig ikke at være så 'farligt' at sejle kapsejlads. Det var en god dag på vandet med flyvende udskiftning af besætningerne Tak til Åge og til Tricky, for den gode støtte et de udgåede sejlere, der trods alt fik en god oplevelse på Tricky. 9 5

10 ORDINÆR GENERALFORSAMLING I KERTEMINDE SEJLKLUB TIRSDAG DEN 12. NOVEMBER 2013 Som et lille suk kan vores flåde af H-både godt bruge en stor kærlig hånd eller endda tåle en udskiftning. Der håbes på velvillighed fra den øvrige klub til de kommende investeringer i nye H-både. Hermed slut på Repræsentantskabets beretning. Dirigenten spurgte til kommentarer og spørgsmål, og da der ikke var nogen erklæredes beretningen for godkendt. Bekræftet ved akklamation. 3. Kasserens beretning for den forløbne periode og regnskabsorientering pr På medlemssiden var vi 1/ medlemmer og nu faldende til 369, der er kommet 33 nye til og frafald på 75, nok mest pga fraflytning eller alderdom. Ingen har meldt sig ud på grund af sure miner. I medlemsskaren udgør de 60+ årige snart 25 %, så vi har brug for nye medlemmer. Dertil er sejlerskolen en god afdeling, som kommer med nye medlemmer, det er vi taknemmelige for. Økonomien kan altid være bedre, men det er svært at være pessiminstisk. Budgetterne bliver overholdt, udvalgene er mådeholdene og der er udvalg der også tjerner flere penge end der bruges. Det tegner til et godt år Kassebeholdningen er pr. 30/9 kr , hvor vi startet året med kr , hvilke godt kan lyde som et stort forbrug, men mange regninger betales først i året. Spørgsmål eller bemærkninger til kasserens beretning var der ingen af. 4. Indkomne forslag. Forslag vedrørende anskaffelse af dommerbåd/arbejdsbåd, (i det følgende kaldt Flexbåd). Generalforsamlingen giver Repræsentantskabet mandat til at anskaffe en Flexbåd til Kerteminde Sejlklub. Der skal stemmes skriftligt med et JA eller NEJ. Baggrund for forslaget: På den ordinære generalforsamling 12. marts 2013, blev der fremsat et forslag til anskaffelse af en dommerbåd. Dette forslag blev forkastet. Som følge af debatten forud for afstemningen besluttede formanden at nedsætte en arbejdsgruppe under Repræsentantskabet, for at få afklaret behovet for en flexbåd, samt de økonomiske konsekvenser heraf (Punkt 4 i referatet fra GF 12. marts 2013). Det er resultatet af dette arbejde, som nu fører til at Repræsentantskabet genfremsætter forslaget. 10 6

11 ORDINÆR GENERALFORSAMLING I KERTEMINDE SEJLKLUB TIRSDAG DEN 12. NOVEMBER 2013 Motivering for forslaget: Gennem de sidste mange år har KS medlemmer stillet deres private både til rådighed som dommerbåde i forbindelse med de ugentlige interne KS-kapsejladser (pige-, tirsdags- og klassebåds kapsejladser). Ligeledes bruges private både til stævner arrangeret af KS og ad hoc opgaver til øvrige formål. Fremadrettet er der brug for, at KS kan råde over deres egen enhed til alle disse, samt andre formål. KS kan ikke forlade sig på, at private både fortsat står til rådighed, og dels er der brug for en række faciliteter/funktioner på flexbåden. som ikke normalt findes på private både. Endelig vil en KS-flexbåd give mulighed for en langt mere fleksibel planlægning og kapacitetsudnyttelse hen over sejlsæsonen. Krav til en fremtidig KS-flexbåd: Arbejdsgruppen har på baggrund af både egne og øvrige KS-medlemmers erfaringer, opstillet en række krav til en fremtidig KS-flexbåd. Desuden har der været kontakt til andre DS-sejlklubber for at indhente relevante inputs. De væsentligste krav/funktioner ses omkring følgende forhold: Motordrevet båd med knobs fartpotentiale, styrehus/kahyt, arbejdsplads/dæk med plads og udstyr til håndtering af grej, ankerspil, signal mast(er), osv. En egentlig kravspecifikation er under udarbejdelse. Der har konkret været kigget på nogle mulige brugte fartøjer, som kan klare opgaverne og opfylde behovene f. eks.: en Limbo 699 eller en Fåborg 24 Kutter. Økonomiske forhold for forslaget: På baggrund af ovenstående afklaring vurderes det, at en anskaffelsessum på ca ,- kr. kan dække behovet/kravene. En KS-ejet flexbåd vil betyde en løbende årlig udgift på KS budget/regnskab på omkring ,- kr. (afskrivninger over 10 år ,-), samt driftsomkostninger på ca ,- kr., forsikring, havneplads, reparationer, vedligehold m.m. Såfremt forslaget vedtages vil Materialeudvalget/FU udarbejde et konkret budget, som vil indgå som en del af det budget, der fremsættes til vedtagelse på den ordinære generalforsamling i marts KS har umiddelbart en så tilpas stor likviditet (kassebeholdning) at indkøbet kan foretages uden optagelse af lån en flexbåd kan altså betales kontant ved indkøb, uden at kassen herefter er tom. Øvrige bemærkninger: Såfremt forslaget vedtages og Repræsentantskabet får mandat til anskaffelsen af en KSflexbåd, er det tanken at arbejdsgruppen og Repræsentantskabet gør arbejdet færdigt, så en flexbåd vil kunne indkøbes hen over vinteren 2013/14 og være klar til brug ved sejlsæson start foråret Mvh. Repræsentantskabet, ved formand Jørgen Larsen Der er spørgsmål og kommenterer fra GF: Erik Andreasen bakker op om forslaget: Det bliver sværere og sværere at trække på de private både ved klassebådssejladserne, og næste år er der ingen der kan stille med en dommerbåd, hvorfor det er en god ide at anskaffe en flexbåd. 11 7

12 ORDINÆR GENERALFORSAMLING I KERTEMINDE SEJLKLUB TIRSDAG DEN 12. NOVEMBER 2013 Henning Wind-Hansen: anbefaler at der stilles en gruppe, der kan passe båden, ellers kan det være ligemeget. Formand Jørgen Larsen: Det er tanken, at der udnævnes 4-5 bådførere, der er allerede 3 på hånden. Disse bådførere tager sig også af vedligeholdelsen, og de refererer til matriel udvalget. Ulla Bach Andersen: spørger om der er bådførerer til pigesejladserne. Skal dommerne være bådførere? Formand Jørgen Larsen: De nuværende dommere er ikke spurgt, om de vil være bådførere, men i så fald de gerne vil, har vi endnu flere bådførere på hånden. Klaus og Egon kunne nok tænkes at stille op som bådførere. Henning Wind-Hansen: Dommerbåd er en god ide, men det skal være på plads at vedligeholdet er sikret inden der købes ind. Hvis det ikke er på plads, skal I lade være. Formand Jørgen Larsen: Vi har allerede 3 på hånden og det skulle være muligt at finde 2 til. Ellers må formanden selv hjælpe til med bundmalingen, såfremt materieludvalget ikke kan nå opgaven med fleksbåden. Erik Andreassen tilbyder, at såfremt der er en bådevogn til den, vil han gerne stå for vinteropbevaringen, afrensning af bunden og vinterklargøring. Hvad der skal gøres udover det, må der komme nogle frivillige og hjælpe til med. Bjarne Rasmussen: hvis nogle har set de 6-8 mænd i materielgruppen i arbejde i det nye klubhus, skulle man mene at de godt kan klare opgaven med vedligehold af en fleksbåd. Det behøver ikke ubetinget at være dem, der kan føre båden, der også forpligter sig til vedligeholdet. Det kan godt skilles ad. Klaus Harndrup fraråder en type med påhængsmotor de bliver stjålet. Derfor mener Klaus at en god indenbords dieselmotor i båden er at foretrække, og den er også mere stabil i vandet. Aage Agergaard: I forhold til det ønskede fartpotentiale, må det være en halvplanende båd. Men hvis der skal ankres op i sekundmeter lyder anbefalingen at det bliver en deplacement båd. Opankringen er vigtigere, så må farten vige lidt, når det kun er få sømil, der skal sejles ud. Men ellers en god ide med en fleksbåd, som vi skulle have indkøbt for mange år siden. Bjarne Rasmussen gør opmærksom på, at der i pausen hænges et opslag op om en brugt Faaborg 24 kutter på omkring 3 ton. Pris ,- inden forhandling. Der uddelses stemmesedler og der stemmes: Der er afgivet 53 stemmer: 51 JA, 1 NEJ og 1 BLANK. Forslaget er vedtaget. 5. Godkendelse af udvalg. Bemærkninger fra Formanden: 12 8

13 ORDINÆR GENERALFORSAMLING I KERTEMINDE SEJLKLUB TIRSDAG DEN 12. NOVEMBER 2013 Demokratiet arbejder i KS det er godt, men hvordan virker det i praksis? I KS's Vedtægter står der at Repræsentantskabet mindst skal bestå af 5 medlemmer (Formanden og de 4 faste udvalg) samt tillige de specialudvalg som Generalforsamlingen godkender. Det er en demokratisk model, som sikrer at alle der bliver valgt kan få indflydelse på KS' ledelse. På november Generalforsamling 2012 blev der gokendt ialt 17 udvalg det er rigtig mange i en klub med godt 400 medlemmer. Der var da også 5 af de 17 udvalg, som ikke blev besat og derfor ikke i årets løb har været repræsenteret i Repræsentantskabet, som i perioden har bestået af 14 medlemmer. I KS Vedtægter står beskrevet, at Repræsentantskabet kun er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af medlemmerne er fremmødt, heraf Formanden eller Næstformanden. Udfordringen ved et så stort repræsentantskab er når medlemmerne får forfald og repræsentantskabet så ikke er beslutningsdygtigt. For medlemmer, som ønsker at arbejde i et specialudvalg, er der mulighed for, at man frit kan bede om, at få etableret et specialudvalg med reference til Repræsentantskabet også i løbet af sæsonen, hvis behovet opstår. Hvis der viser sig aktive KS-medlemmer, der gerne vil arbejde med en aktivitet, som ikke allerede ligger under et godkendt udvalg, vil Repræsentantskabet som udgangspunkt nedsætte et sådant udvalg. Et specialudvalg, som ikke er godkendt på Generalforsamlingen vil så typisk referere til et af de 4 faste udvalg i Repræsentantskabet (Økonomiudvalget, P&U-udvalget, Sejladsudvalget eller Klubhusudvalget) og arbejde helt som vanligt. Formanden for et sådant specialudvalg kan også deltage på Repræsentantskabsmøder efter ønske/relevans, men har altså, hverken fremmødepligt eller stemmeret her. Altså en oplagt mulighed for aktive KS-medlemmer, der gerne vil bidrage med en specifik aktivitet/interesse, men ikke samtidig har det store ønske om at arbejde med ledelsen af KS. Det er på ingen måde et forsøg på at lægge en snæver topstyring ind ad bagdøren. Det er en information om at det er muligt i klubben, at der kan nedsættes specialudvalg såfremt, der er behov og interesse, uden følgende pligt til at stille i Repræsentskabet. Der kan stilles spørgsmål og kommenterer: Henning Wind-Hansen: Som jeg har forstået det er det meningen, at man kan lave et udvalg i klubben uden at være med i ledelsen. Det har aldrig været min holdning, at man kan lave et udvalg uden at være med i Repræsentskabet. Det forståes ikke, hvad klubben har gang i? Lars Haagen forklarer at vores vedtægter forlanger at udvalgene skal godkendes på GF inden formandsposterne besættes. Derved kan der være 'tomme' udvalg. Desuden kan det give problemer for ledelsen fordi der ved 13 9

14 ORDINÆR GENERALFORSAMLING I KERTEMINDE SEJLKLUB TIRSDAG DEN 12. NOVEMBER 2013 Repræsentantskabsmøder med svagt fremmøde så sker det at Repræsentantskabet ikke er beslutningsdygtigt. Jørgen Kjær Frandsen erindrer en ligende situation for nogle år siden. Arbejdet i festudvalget (1 person) gik på at lave nogle månedlige arrangementer i klubben. Det virkede forkert at et lille udvalg med 1 person skal være med i RP. Formand Jørgen Larsen: Der skal gives plads til at kunne arbejde med det der brændes for i et special-udvalg, der skal ikke være tvang til at være med til RP. Det står frit for om udvalgsformanden og det øvrige udvalg vil være med i Repræsentantskabet. Henning Wind-Hansen: festudvalget, det er da godt at der er en der gerne vil lave noget. Det behøver ikke at aftvinge et sæde i Repræsentantskabet, men blot adgangen dertil.- Lars Haagen supplerer: det er en mulighed i vores vedtægter, alle er velkommen og det er godt at der ikke er nogen tvang til at sidde i Repræsentantskabet. Dirigenten oplæser alle de udvalg som var godkendt efter GF november Siden GF november 2012 har følgende udvalg været ubesatte: Turudvalget Havnefestudvalget Big Boat: Festudvalget: Følgende udvalg blev godkendt af GF: De vedtægtsbestemte samt de godkendte udvalg er følgende: Økonomiudvalg, Udviklings- & Planlægningsudvalg, Sejladsudvalg, Klubhusudvalg, Kølbåde, Klassebåde, Pigesejlads, Ungdom og jolle, Sejlerskole, Fyn Rundt, Sail Extreme, Turudvalg, Blad (informations og medie) udvalg samt Materiel. 6. Valg af udvalgsformænd og suppleanter. Følgende udvalgsformænd og suppleanter blev valgt: Økonomiudvalgsformand (Kasserer): Udviklings- og Planlægningsudvalget: Eivind Skaalum, ingen suppleant Carsten Greenwich-Wagner, og Dorthe Hindsgaul suppleant 14 10

15 ORDINÆR GENERALFORSAMLING I KERTEMINDE SEJLKLUB TIRSDAG DEN 12. NOVEMBER 2013 Sejladsudvalget: Klubhusudvalg: Kølbåde: Klassebåde: Pigesejlads: Ungdom og jolle: Sejlerskole: suppleant. Fyn Run: Sail Extreme: Turudvalget: Jørgen Kjær, og Jens Mohr-Ernst suppleant Niels Juul Hansen, og Per Rungkvist suppleant Bjarne Rasmussen, og Remi Provost suppleant Per Buch, ingen suppleant Sabine Gill, og Jeannet Buch suppleant Morten Olsen, ingen suppleant Peter Steen Christensen, og Steen Frederiksen Morten Grove, og Lene Grove suppleant Hans Jørgen Ellekilde, ingen suppleant Thomas Jensen, og Sabine Giller suppleant Blad, Informations&Medieudvalg: Frede Schjerning, og Niels Juul Hansen suppleant Materiel: Fini Rasmussen, ingen suppleant 7. Valg af formand: Jørgen Larsen genopstiller og vælges som formand med akklamation 8. Eventuelt. (her kan ikke tages beslutninger) Henning Wind-Hansen: Der er vedtaget, at der skal købes en dommerbåd, hvilke er fint. Der kom et lille suk fra Peter Steen vedr. sejlerskolen. De uddanner sejlere, dels på det teoretiske plan og dels i det praktiske. Det er imponerende flot det sejlerskolen præsterer. Derfor, når nu Ejvind har så mange penge, så skulle sejlerskolen tildeles 5 nye H-både. Det kan sikre nye og blivende medlemmer. Lad os arbejde på det fremover. Niels Lykkesbo: spørger til klubbladet; om der er nogle der læser bladet pr. mail? - 25 har bedt om at modtage mail med bladet, svarer Frede

16 Mortens ORDINÆR GENERALFORSAMLING I KERTEMINDE SEJLKLUB Aften TIRSDAG DEN 12. NOVEMBER 2013 Menu Dirigenten takkede for god ro og orden og erklærede dermed Generalforsamlingen for afsluttet. Sluttelig udbragte formanden et 3 foldigt hurra for Kerteminde Sejlklub. Serveres søndag den 10. november kl og fra kl Referent: Carsten Greenwich-Wagner Cremet Porresuppe, med urter, bacon og brødcroutoner Andesteg med rødkål, surt, alm. kartofler, sukker brunedekartofler og andesauce. Fransk Chokoladetærte, med frisk frugt og lime sorbet. 3 retter kr. 290,- Dirigent: Lars Haagen Hansen 20. november 2013 Vinmenu kr. 195,- pr. person 2 retter kr. 250,- Husk at bestille bord! Julemenu 3 retter kr. 295,- Appelsinmarineret andebryst på løgcomfit, glaserede tomater og fennikel. Kalvemørbrad med løgsorbise, ristede bøgehatte, spinat, kartoffelsoufflé og kryddersauce. Mandelkage på appelsincarpaccio, chokoladecreme og sorbet Vinmenu kr. 195,- pr. person 2 retter kr. 255,- Bordreservation på: /

17 KS hjælperfest Ideen med KS Hjælperfest er at takke alle klubbens hjælpere, samt bringe os sammen på tværs af aktivitet og udvalg, så vi bedre kan lære hinanden at kende. KS Hjælperfest var en rigtig god oplevelse, som bød på sang, musik, underholdning og rigtig, rigtig megen snak. Finn havde fremtryllet et superdejligt måltid. Tusinde tak for det. Ingen gik sultne fra bordene. Da jeg så hvem der kom, gik det op for mig hvor mange udvalg vi er, og hvor mange mennesker jeg rent faktisk kender i Kerteminde Sejlklub. Den tanke tror jeg rigtig mange fik. Der var også nye ansigter, og det var en fornøjelse at gøre deres bekendtskab. Echoes med Louise og Uffe hyggede om os med dejlig jazz, og skabte en superdejlig stemning, som understøttede snakken og hyggen. Undervejs var der underholdning med Mathias og Asbjørn. To lovende unge tryllekunstnere fra Odins Magic Club. De fik både øjne og ører på stilke, og mon ikke Dorthe måtte synke en ekstra gang, da røgen steg op fra hendes mobiltelefon lige her midt i valget. Det var en rigtig dejlig oplevelse for os der var med, der først sluttede ud på de små timer. Som en sagde: Det må vi gøre igen, og så er alle I andre, som ikke kunne, også velkomne. Billeder kan ses her: KS_Plogger.php?level=album&id=106 Tak til jer der var med, til Bjarne, Sabine, Bodil, Thomas, Birgit, Joan, Kate og alle der gav en hånd. Tak for en dejlig aften. På KS Hjælperfest udvalgets vegne Morten Grove Kohaven 20 Tlf Mobil

18 Nyborg Havn... i vandkanten UDLEJNING/SALG Vi kan tilbyde dig en 2-3 eller 4 værs. lejlighed fra m2, med enestående beliggendhed og panoramaudsigt over by, havn og hav. Husleje pr. md. fra kr kr Langelinielejlighederne er alle med altaner og lavet i de bedste materialer, skønt italiensk køkken, hårde hvidevarer i høj kvalitet og badevær. med jacussi. Lejlighederne kan beboes uden bopælspligt og evt. lejes med forkøbsret og evt. bådplads. Kontakt: tlf

19 Følgebåde. For at højne sikkerheden for både brugere og sejlere har FU besluttet, at alle brugere af følgebåde tilbydes et kursus i den praktiske brug af følgebådene. Flåden af følgebåde består af 3 Ribbåde, 2 motorjoller og 1 Askelade. Den røde Rib er den eneste, som kræver et speedbådscertifikat eller duelighedsbevis for at sejle den. De øvrige må sejles, når et kursus er gennemgået i KS regi og der er opnået et certifikat udstedt af KS. Kurset er anlagt ud fra en praktisk tilgang og omfatter bl.a. søsætning, optagning, betjening, kørsel, regler for booking, udfyldelse af logbog, sikkerhedsregler og sejladsregler. Der har indtil nu været afholdt 4 kurser i håndtering af følgebåde, specielt har kurset handlet om klubbens ribbåde, da det er dem, som er mest benyttet, og som også af og til er på ture til stævner i udlandet. Hver kursusdeltager har fået udleveret en vejledning og et kortfattet blad om De få bud om følgebådene-husk, som er hovedregler og politik for anvendelsen. Materialeudvalget står blandt andet for vedligeholdelse af klubbens følgebåde, og derfor handler kurset meget om de praktiske emner, såsom kørsel med ribbåd på trailer, forsikringsforhold, chaufførens ansvar og ved udlån til andre, at der skal udfyldes en låneformular, som præcist beskriver ansvarsforholdene. Som det ses på billedet fra det afholdte kursus den 25. september, går kursusdeltagerne til sagen med ildhu. Indtil nu har 26 medlemmer bestået kurset og har fået udleveret et bådførercertifikat, som giver ret til at føre klubbens følgebåde. På materialeudvalgets vegne Fini Rasmussen 19

20 JULEHYGGE Der er julehygge de tre første fredage i december. Fredag den og den 20. december fra kl. 15:00 til 18:00. Der er kaffe, gløg, æbleskiver, vand og øl i det ny klubhus. Alle er velkommen, så kom til et par hyggelige timer som afslutning på en travl uge. 20

MEDLEMSBLAD FOR NYBORG SEJLFORENING Nr. 4 - September 2013-39. Årgang

MEDLEMSBLAD FOR NYBORG SEJLFORENING Nr. 4 - September 2013-39. Årgang MEDLEMSBLAD FOR NYBORG SEJLFORENING Nr. 4 - September 2013-39. Årgang 2 3 4 5 Nyborg Bøjdenvej 3-5 Tlf. 63 31 66 00 Åbningstider: Man.-fre. 9-19, lør. 8-16 - når båden skal have navn... www.nyborgskilte.dk

Læs mere

KERTEMINDE SEJLKLUB Regnskab 2011 Budget 2012

KERTEMINDE SEJLKLUB Regnskab 2011 Budget 2012 Stævner, RS X o.s.v. KERTEMINDE SEJLKLUB Regnskab 2011 og Budget 2012 1 Foreningsoplysninger Kerteminde Sejlklub Marinavejen 2 5300 Kerteminde CVR-nr. 50 78 28 16 Telefon 6532 2590 Internet www.kerteminde-sejlklub.dk

Læs mere

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012 CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS

Læs mere

Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010

Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010 Dagsorden: Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010 1. Valg af dirigent. 2. Afgørelse af udskreven sangkonkurrence. 3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 4. Udvalgene aflægger beretning. 5.

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der.

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der. Ordinær generalforsamling i Modelsejlklubben den 10. marts 2012 Afholdt på Christianshavns brandstation Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. 1 Horsens d. 27.4.2015 Referat af bestyrelsesmøde den 27.april Fra klokken 19.00 til 21.00 Deltagere : Anne Skjerning, Svend Smedegaard, Carl Erik Carlsen, Knud Erik Feldt, Ole Harby, Klaus D. Johansen,

Læs mere

Skive Sejlklub Referat fra 4. bestyrelsesmøde 2011.

Skive Sejlklub Referat fra 4. bestyrelsesmøde 2011. Skive Sejlklub Referat fra 4. bestyrelsesmøde 2011. Tid: Mandag 22. august 2011 kl. 1900 Sted: Klubhus Deltagere: Fra Bestyrelsen deltog: Ulrich Maagaard (UM), Lars Husted (LH), Anna Dolberg (AD), Preben

Læs mere

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG Jeg en arbejder Jeg en arbejder, er Lilian Nordana s betegnelse af sig selv. I en alder hvor de 80 år for længst er passeret, er Lilian og Ove Jørgensen

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. Horsens d. 27.6.2014 Referat af bestyrelsesmøde den 16.juni 2014 Fra klokken 19.00 til 21.30 På Sundbakken 10 Deltagere :Svend Smedegaard, Carl Erik Carlsen, Henrik Frederiksen, Ole Harby, Anne Skjerning,

Læs mere

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Fremmødte: 74 Stemmeberettigede: 53 heraf fuldmagter: 2 Dagsorden 1. Valg af dirigent a. Tommy Due Jensen foreslås som dirigent. Tommy blev valgt. Generalforsamlingen

Læs mere

Vi holder kurserne lørdag den 22. marts kl 15 16.30 og søndag den 13. april kl 14.30 16.00. Husk at tilmelde dig i kalenderen

Vi holder kurserne lørdag den 22. marts kl 15 16.30 og søndag den 13. april kl 14.30 16.00. Husk at tilmelde dig i kalenderen Kære medlem Brush up kursus for frigivne roere og turpas Hvis du ikke har fået roet ret meget siden frigivelsen eller måske slet ikke, og er utryg ved at skulle i en kajak til foråret. Så er her et tilbud

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. 1 Horsens d. 26.8.2014 Referat af bestyrelsesmøde den 25.8.2014 Fra klokken 19.00 til 22.00 Deltagere :Svend Smedegaard, Anne Skjerning, Knud Erik Feldt, Ole Harby, Henrik Frederiksen, Jens Troense, Ole

Læs mere

KERTEMINDE SEJLKLUB. Medlemsblad for Kerteminde Sejlklub no. 1 2013 40. årgang. Klubaften 2. april FÅ VIND I SEJLENE

KERTEMINDE SEJLKLUB. Medlemsblad for Kerteminde Sejlklub no. 1 2013 40. årgang. Klubaften 2. april FÅ VIND I SEJLENE KERTEMINDE SEJLKLUB Klubaften 2. april FÅ VIND I SEJLENE Fini og Henning klargør skibsmodeller i klubhuset. Medlemsblad for Kerteminde Sejlklub no. 1 2013 40. årgang. Kiosk Frugt & Grønt Bager & Café Delikatesse

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00

BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00 BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00 Til stede: Erik Skov Rasmussen (ESR), Jørgen Danielsen (JD), Knud Toft Jensen (KTJ), Erik Kidmose (EKI), Kell Sahlholdt (KS),

Læs mere

Generalforsamling den 23. april 2014

Generalforsamling den 23. april 2014 Generalforsamling den 23. april 2014 Indkaldelse til generalforsamling 2014 side 2 Forside til forslag plus forslag generalforsamlingen april 2014 side 3-7 Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen

Læs mere

KERTEMINDE SEJLKLUB. Medlemsblad for Kerteminde Sejlklub no. 4 2013 40. årgang. 1. start tirsdag den 25. juni 2013

KERTEMINDE SEJLKLUB. Medlemsblad for Kerteminde Sejlklub no. 4 2013 40. årgang. 1. start tirsdag den 25. juni 2013 KERTEMINDE SEJLKLUB 1. start tirsdag den 25. juni 2013 Tirsdagssejladserne er startet på efterårs sæsonen med gode minder om en vellykket forårssæson. Medlemsblad for Kerteminde Sejlklub no. 4 2013 40.

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR NYBORG SEJLFORENING Nr. 5 - Oktober 2014-40. Årgang

MEDLEMSBLAD FOR NYBORG SEJLFORENING Nr. 5 - Oktober 2014-40. Årgang MEDLEMSBLAD FOR NYBORG SEJLFORENING Nr. 5 - Oktober 2014-40. Årgang 2 5800 Nyborg 3 KONTAKT ALLAN PÅ TELEFON 65 30 11 06 SE MERE PÅ WWW.NYBORGMARINECENTER.DK 4 5 Nyborg Bøjdenvej 3-5 Tlf. 63 31 66 00 Åbningstider:

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Generalforsamling 19. november 2014

Generalforsamling 19. november 2014 Generalforsamling 19. november 2014 Nappedam Bådelaug 1. Valg af dirigent Dagsorden i henhold til vedtægter 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år, samt fremlæggelse af planer for det kommende år.

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 104 personer. Heraf var 82 stemmeberettigede, der blev afleveret 6 afgivne

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset.

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Lone bød velkommen, og deltagerne startede med at ære de 3, Mogens, Keld og Ulla,

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2015 - referat

Ordinær generalforsamling 2015 - referat Skærbæk Antenneforening Skærbæk, den 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling 2015 - referat Sted : Skærbækhus Tidspunkt : Tirsdag den 24. marts 2015, kl. 19:30 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Københavns Motorbådsklub

Københavns Motorbådsklub Københavns Motorbådsklub København d. 25. marts 2015 Referat af ordinær generalforsamling i KMK 22. marts 2015 kl. 10.00 Referent: Anders Carstensen Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Årsberetning 3. Årsregnskab

Læs mere

Formanden forklarede at det tomme sæde i bestyrelsen med at Holger Schmidt som vi er bekendt med, er flyttet til Jylland.

Formanden forklarede at det tomme sæde i bestyrelsen med at Holger Schmidt som vi er bekendt med, er flyttet til Jylland. Referat af ordinær generalforsamling i Greve Brandmandsforening den 5. februar 2015 Formanden startede med at byde velkommen til den ordinære generalforsamling, særlig velkommen til foreningens æresmedlem

Læs mere

Beretning fra Hovedbestyrelsen 2009

Beretning fra Hovedbestyrelsen 2009 Beretning fra Hovedbestyrelsen 2009 Helsingør Amatør Sejlklub Siden 1969, hvor det blev besluttet, at Helsingør Amatør Klub skulle deles, har den bestået af en Motorbåds- og en Sejlerafdeling med egen

Læs mere

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82 Fremmødt: 48 stemmeberettigede Pkt Forslag/Beslutning (Godkendelse af referater på næste møde) 1. Valg af dirigent Erik Odder blev foreslået som ordstyrer. Erik gennemgik at generalforsamlingen er indkaldt

Læs mere

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet!

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015 Fastelavnsholdet 2015 Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg Hjemstavns Folkedanserne

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR LEMVIG SEJLKLUB

MEDLEMSBLAD FOR LEMVIG SEJLKLUB SPRØJTEN Nr. 2 April 2007 30. årgang MEDLEMSBLAD FOR LEMVIG SEJLKLUB Havfruen på vej hjem fra Agger (foto KKW) 1 KOLOFON Lemvig Sejlklub www.lemvigsejlklub.dk Postgiro: 118-2684 Villemoesparken 4 Beliggenhed:

Læs mere

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab År 2010, den 17. maj blev der afholdt ordinær generalforsamling i med følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne

Læs mere

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 1 Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 Dagsorden + referat Formanden Michael Thaarup byder velkommen til klubbens ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen er Skagen Havkajakklubs

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T. Bremensgade 30-34

G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T. Bremensgade 30-34 G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T Bremensgade 30-34 Frederiksberg, 17. marts 2006 Ref.: 8061/AH/mt År 2006, den 16. marts kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

Skytteforeningen Kimbrerne. Referat af Generalforsamling i Skf. Kimbrerne onsdag den 13. marts 2013.

Skytteforeningen Kimbrerne. Referat af Generalforsamling i Skf. Kimbrerne onsdag den 13. marts 2013. Referat af Generalforsamling i Skf. Kimbrerne onsdag den 13. marts 2013. DAGSORDEN 1. Valg af dirigent. 2. Beretning. 3. Regnskab. 4. Indkomne forslag. 5. Fastsættelse af kontingent. 6. Valg af formand.

Læs mere

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU 2012 1 Januar Februar 2012 MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU REDAKTØR: AASE RASMUSSEN michael.aase@email.dk Har du indlæg eller kommentarer til klubbladet er du velkommen til at skrive til ovennævnte mail

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg Referat Mødedato og sted: Sted: Mødeleder: Referent: Ordinær generalforsamling: Dagsorden: Stubbekøbing d. 24. februar 2011 23. februar 2012 kl. 19.30 SB s klubhus Benny Larsen Mads Stærk 1. Velkomst.

Læs mere

Silkeborg Cykle Ring Motion. Ordinær generalforsamling. Onsdag den 2. november 2011

Silkeborg Cykle Ring Motion. Ordinær generalforsamling. Onsdag den 2. november 2011 Silkeborg Cykle Ring Motion Ordinær generalforsamling Onsdag den 2. november 2011 Onsdag den 2. november 2011 kl. 19 afholdtes ordinær generalforsamling i Silkeborg Cykle Ring Motion. Generalforsamlingen

Læs mere

Klubbens forventninger til sejlerforældre. Aktiviteter i MS Ungdom. Aktiviteter i sommersæsonen:

Klubbens forventninger til sejlerforældre. Aktiviteter i MS Ungdom. Aktiviteter i sommersæsonen: Klubbens forventninger til sejlerforældre Alle aktiviteter i klubben drives af frivillige forældre og aktiviteterne afhænger af forældrenes indsats. Klubbens minimum forventninger til jer som forældre,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Grundejerforeningen Melsted Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent bestyrelsen foreslår Jørgen Steen Jensen, Snorrebakken 15 2. Formandens

Læs mere

Årsmøde i Sporvejsfunktionærernes Boligforening SBF 1

Årsmøde i Sporvejsfunktionærernes Boligforening SBF 1 Årsmøde i SBF 1 Referat fra ordinært årsmøde i SBF 1 - afholdt mandag den 14. maj 2012, kl. 19.00, i Adventskirken, Sallingvej 90-2720 Vanløse. Til stede var: Gæster: Der var mødt 32 personer, hvoraf 27

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

KERTEMINDE SEJLKLUB. Medlemsblad for Kerteminde Sejlklub no. 5 2012 39. årgang. Jørgen og Jørgen delte præmier ud til Romsø Rundt.

KERTEMINDE SEJLKLUB. Medlemsblad for Kerteminde Sejlklub no. 5 2012 39. årgang. Jørgen og Jørgen delte præmier ud til Romsø Rundt. KERTEMINDE SEJLKLUB Jørgen og Jørgen delte præmier ud til Romsø Rundt. Klubaften: En aften med Exabyte jorden rundt. Medlemsblad for Kerteminde Sejlklub no. 5 2012 39. årgang. Kiosk Frugt & Grønt Bager

Læs mere

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn.

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn. Beretning 2015 Jeg har i år valgt at dele beretningen op i flere hovedpunkter. Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00

Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00 Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00 36 medlemmer inkl. bestyrelsen deltog i generalforsamlingen. Bestyrelsesmedlemmer: Kenneth Bergenhagen, Pia Jørgensen,

Læs mere

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line.

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line. SPONSORER TIL MEDLEMSBLADET: Marts kvartal 2013 6 Årgang Medlemsblad NUFFGIELD UNIVERSAL M 4 Industrivej 7 Vester Aaby DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125 Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014 Dagsorden 1) Valg af dirigent 2) Formandens beretning 3) Regnskab og budget 4) Indkomne forlag 5) Valg af bestyrelse 6) Valg af suppleanter 7) Valg

Læs mere

Nyhedsbrev juni 2009.

Nyhedsbrev juni 2009. Sallingsund Sejlklub 17.06.09. Nyhedsbrev juni 2009. Stemningsbillede fra sommerudflugten 2008. 1 Nyt fra bestyrelsen. Siden sidste nyhedsbrev har vi haft generalforsamling med et stopfyldt klubhus. Der

Læs mere

Formands beretning SAR 27/2-14

Formands beretning SAR 27/2-14 Formands beretning SAR 27/2-14 Da det er min første formands beretning, vil jeg starte med at undskylde hvis der er noget jeg har glemt, overset eller fejl disponeret. Igen i går er der sket mange ting

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling.

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Valg af Dirigent Niels Einer Rytter blev valgt som dirigent. Han startede

Læs mere

KERTEMINDE SEJLKLUB. Medlemsblad for Kerteminde Sejlklub no. 4 2014 41. årgang. DFÆL holdt sommerstævne i Kerteminde den 10. - 13. juli.

KERTEMINDE SEJLKLUB. Medlemsblad for Kerteminde Sejlklub no. 4 2014 41. årgang. DFÆL holdt sommerstævne i Kerteminde den 10. - 13. juli. KERTEMINDE SEJLKLUB DFÆL holdt sommerstævne i Kerteminde den 10. - 13. juli. Alternativ signalering under Finn DM. Medlemsblad for Kerteminde Sejlklub no. 4 2014 41. årgang. Kiosk Frugt & Grønt Bager &

Læs mere

Indbydelse. Tursejlere. 5.-7. juni 2015 KERTEMINDE SEJLKLUB K E R T E M I N D E S E J L K L U B

Indbydelse. Tursejlere. 5.-7. juni 2015 KERTEMINDE SEJLKLUB K E R T E M I N D E S E J L K L U B Indbydelse Tursejlere 5.-7. juni 2015 K E R T E M I N D E S E J L K L U B Velkommen til Kerteminde Kerteminde Sejlklub har fornøjelsen af at indbyde til Classic Fyn Rundt 2015 Kerteminde Sejlklub indbyder

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Marts 2009-31. årgang

Marts 2009-31. årgang Marts 2009-31. årgang Bestyrelse og redaktion Formand: Per Sørensen Gl. Krovej 25 A 8300 Odder Tlf. 86 93 35 26 Næstformand: Ole Gundersen Lundgårdsvej 12 8300 Odder Tlf: 87 47 83 84 Mail: og@rectus.dk

Læs mere

Referat af. Generalforsamling torsdag den 17. Marts 2011 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal.

Referat af. Generalforsamling torsdag den 17. Marts 2011 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling torsdag den 17. Marts 2011 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

Læs mere

Lig til Sankt Hans! Marts 2009 R E V Y. Fredag d. 27. og Lørdag d. 28. marts Kl. 19 Søndag d. 29. marts Kl. 14

Lig til Sankt Hans! Marts 2009 R E V Y. Fredag d. 27. og Lørdag d. 28. marts Kl. 19 Søndag d. 29. marts Kl. 14 Lig til Sankt Hans! R E V Y Fredag d. 27. og Lørdag d. 28. marts Kl. 19 Søndag d. 29. marts Kl. 14 Marts 2009 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk 16. marts Generalforsamling 21. - 22. marts Maleriudstilling

Læs mere

Referat af generalforsamling den 4. april 2008 i Andelsboligforeningen Hestehaven.

Referat af generalforsamling den 4. april 2008 i Andelsboligforeningen Hestehaven. Referat af generalforsamling den 4. april 2008 i Andelsboligforeningen Hestehaven. Tilstede: Repræsentanter fra alle huse undtagen hus nr. 5 Eva Bladt som er syg, hus nr. 14 Lis Andersen og Henry Laasby,

Læs mere

Jan Lauridsen Helmuth Melsen, Bent Damsgaard, Jimmy Nielsen, Niels Ole Jensen, Poul Bertelsen, Carsten Jensen Fraværende: Referat

Jan Lauridsen Helmuth Melsen, Bent Damsgaard, Jimmy Nielsen, Niels Ole Jensen, Poul Bertelsen, Carsten Jensen Fraværende: Referat Mødereferat FSK. 11.02.2015 19.00-22.00 Fælleshuset Havnen Møde indkaldt af: Melsen Mødetype: Generalforsamling Ansvarlig for udstyr: Referent: Bent Damsgaard Ordstyrer: Deltagere: Jan Lauridsen Melsen,

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Generalforsamling CC 95 Herfølge

Generalforsamling CC 95 Herfølge Generalforsamling CC 95 Herfølge Dato: Mandag 26/1 2015 KL 19:30 i Herfølge Hallerne Tilstede: 50 deltagende medlemmer inkl. bestyrelse 1. Valg af dirigent Leo Støchkel (revisor) blev valgt 2. Valg af

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014 Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014 1. Valg af dirigent. Freddy Christensen blev valgt til dirigent 2. Bestyrelsens beretning for det forgangne år. Formand Kenn P. Korsager

Læs mere

DELEBÅDSPROJEKT BLUE-LINE 2013.

DELEBÅDSPROJEKT BLUE-LINE 2013. DELEBÅDSPROJEKT BLUE-LINE 2013. Blue Line H-båd ejet af Svendborg Sunds Sejlklub 1. Parthavere Båden udbydes i alt i 4 parter, og som parthavere har tilmeldt sig følgende: Navn Adresse E. mail Telefon

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning 3. Forslag til vedtægtsændring 4. Forslag fra bestyrelsen

Læs mere

4. Fastlæggelse af kontingent v/kasserer bestyrelsen foreslår følgende kontingentsatser.

4. Fastlæggelse af kontingent v/kasserer bestyrelsen foreslår følgende kontingentsatser. Skawdyks generalforsamling 2014 Fredag den 28. februar 2014 kl. 19.00 i klubhuset, Chr. X Vej 39, 9990 Skagen. Fremmødte: 29. heraf 21 stemmeberettigede. Grundet at mødet trak ud var der frafald under

Læs mere

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013 DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Billede taget og udlånt af Sejlfoto.dk Besøg Dansk Accent Klub på internettet www.accent26.dk

Læs mere

IDA Nordvestsjællands Afdeling

IDA Nordvestsjællands Afdeling IDA Nordvestsjællands Afdeling Referat af Generalforsamlingen 26. februar 2015 kl. 17:30 Værkerne, Frederiksvej 27, Sorø Antal deltagere 11 (deltagerliste se bilag 2). Dagsorden: 1. Valg af dirigent og

Læs mere

Generalforsamling Dansk Byggeri Lolland-Falster. Fredag den 24. oktober 2014, kl. 15.00 På Hotel Maribo Søpark

Generalforsamling Dansk Byggeri Lolland-Falster. Fredag den 24. oktober 2014, kl. 15.00 På Hotel Maribo Søpark Generalforsamling Dansk Byggeri Lolland-Falster Fredag den 24. oktober 2014, kl. 15.00 På Hotel Maribo Søpark Invitation til den årlige generalforsamling På vegne af bestyrelsen for Dansk Byggeri Lolland-Falster

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslog Erik Sørensen (ES) som blev enstemming valgt. Bestyrelsen foreslog Morten

Læs mere

Kære beboere, pårørende og personale

Kære beboere, pårørende og personale Kære beboere, pårørende og personale Violhuset har fået et flot akvarium, og der ventes allerede familieforøgelse Holbergcentrets månedsnyt for november 2014 Kære beboere, pårørende og personale November

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

o Regler for anvendelse o Minimum sikkerhedsudstyr ombord Økonomi/medlemsstatus (Maybritt) Fastsættelse af tidspunkt for næste møde

o Regler for anvendelse o Minimum sikkerhedsudstyr ombord Økonomi/medlemsstatus (Maybritt) Fastsættelse af tidspunkt for næste møde Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag d. 10. og 17. august 2015 Deltagere: Kim, Rene, Lars, Maybritt, Mikkel og Alex Referent: Maybritt Dagsorden Godkendelse af referat fra sidste møde

Læs mere

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 Til den ordinære genrealforsamling var mødt 19 personer incl hovedbestyrelsen undtagen Karen Nielsen, som havde meldt afbud. Derudover deltog repræsentanter

Læs mere

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt.

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt. Referat af generalforsamling mandag d. 9. marts 2015 kl. 1700 i Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afviklet hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen. Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015 Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015 Deltagere: Kim, Rene, Casper, Mikkel og Maybritt Referent: Maybritt Dagsorden: 1. Gennemgang af de sidste referater 2. Nye medlemmer udmeldte

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Love for Sejl- og Motorbådsklubben FREM

Love for Sejl- og Motorbådsklubben FREM 1 Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er Sejl- og Motorbådsklubben FREM. Stiftet den 16. november 1953. Klubbens hjemsted er Gammelsø 49, 5000 Odense C 2 Klubbens formål. Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

OCD LANDSSAMLINGER I RUNGSTED

OCD LANDSSAMLINGER I RUNGSTED OCD LANDSSAMLINGER I RUNGSTED OCD og KDY s Ungdomscenter i Rungsted inviterer til træningslejr den 29.- 30. marts samt den 5.- 6. april. Lejrene er åbne for alle A- og B- sejlere. Alle A- sejlere skal

Læs mere

Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009

Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009 Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag. (Skal være formanden i hænde senest 1 uge før.) 5. Valg af

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 11. December 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013 dato 09. December 2013, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Beboerlokalet,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014.

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Peter Dahl nr. 80. der blev valgt uden modkandidater. Peter kunne

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00

Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00 8. maj 2013 Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00 Bestyrelsen takker for en god og ordentlig generalforsamling samt det gode fremmøde. Der skal

Læs mere

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I henhold til vedtægterne for J/80-klubben gennemførtes der en ekstraordinær generalforsamling den 5. Februar 2014. Generalforsamlingens primære emne var valg

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende dagsorden:

Læs mere

Generalforsamling SMCK 2013.11.13 Referat

Generalforsamling SMCK 2013.11.13 Referat Generalforsamling SMCK 2013.11.13 Referat Dagsorden: 1. Valg af ordstyre 2. Valg af referent 3. Formandens beretning v/per Kaiser 4. Fremlæggelse af revideret regnskab v/peter Rønne 5. Fremlæggelse af

Læs mere