26 LCD TV WITH MPEG4 HD DVBT/C. Model NO.: PBT BETJENINGSVEJLEDNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "26 LCD TV WITH MPEG4 HD DVBT/C. Model NO.: PBT-26003 BETJENINGSVEJLEDNING"

Transkript

1 26 LCD TV WITH MPEG4 HD DVBT/C Model NO.: PBT BETJENINGSVEJLEDNING

2 Indhold Pas på Sikkerhedsinformation Produktintroduktion Tilslutninger Fjernbetjening Grundfunktion OSD-menu 1. Menuen CHANNEL (KANAL) 2. Menuen PICTURE (BILLEDE) 3. Menuen SOUND (LYD) 4. Menuen TIME (KLOKKESLÆT) 5. Menuen LOCK (LÅS) 6. Menuen SETUP (OPSÆTNING) Multimediefunktion Optagefunktion Fejlfinding

3 Pas på Tillykke med dit nye Amitech produkt! Bemærk at nogle af oplysningerne i denne brugervejledning kan være opdaterede siden produktet forlod fabrikken. På kan du finde denne brugervejledning i PDF-format til download, og er der foretaget ændringer vil de fremgå af den aktuelle PDF på Forbehold Amitech er ikke erstatningspligtig i tilfælde af tekniske unøjagtigheder, typografiske fejl eller manglende oplysninger i denne brugervejledning, ej heller i tilfælde af skader eller indirekte mangler, der skyldes brugen af produktet eller dette materiale. Denne brugervejledning indeholder oplysninger, som er beskyttet i henhold til lovgivningen om ophavsrettigheder. Ingen dele af denne brugervejledning må fotokopieres eller reproduceres uden forudgående tilladelse fra Amitech. Produktnavne i denne vejledning kan være varemærker og/eller registrerede varemærker for de respektive virksomheder. Support & Service Spørgsmål til Amitech Support og indrapportering af eventuelle fejl og mangler sker i alle tilfælde på Sådan gør du: Opret dig som bruger. Vælg det produkt din henvendelse drejer sig om. Gennemgå de spørgsmål/svar (FAQ) som måske løser dit problem Fandt du ikke en løsning kan du afslutningsvis sende en besked til Amitech Support. Amitech Support besvarer derefter din forespørgsel, eller giver dig anvisning på, hvordan dit produkt kan repareres. Caution Det trekantede symbol med lynet er beregnet på at gøre bruger opmærksom på, at apparatets indre indeholder strømførende dele, der ikke er isolerede, og hvis strømstyrke er tilstrækkelig til at udgøre en fare for skade på personer ved elektriske stød. Udråbstegnet i den ligebenede trekant er beregnet til at gøre bruger opmærksom på vigtige oplysninger i den medfølgende brugsvejledning vedrørende betjening og vedligeholdelse af apparatet. Korrekt bortskaffelse af dette produkt (WEEE, Waste Electrical & Electronic Equipment) Dit nye produkt er designet og fremstillet af materialer af høj kvalitet og med komponenter, der kan genbruges og genanvendes. Dette symbol med den overstregede skraldespand indikerer, at produktet ikke bør bortskaffes med det almindelige husholdningsaffald. Du bør altid bortskaffe elektriske / elektroniske produkter på miljømæssigt forsvarligt vis og i overensstemmelse med de gældende retningslinjer for bortskaffelse af elektronisk affald i dit lokalområde, således at så mange af materialerne som muligt kan genanvendes. Indenfor den europæiske union er der separate opsamlingssystemer for brugte elektriske og elektroniske produkter. Hjælp med at bevare vort miljø! Dette produkt lever op til kravene i de europæiske direktiver vedrørende sikkerhed og elektrisk interferens. 1

4 Sikkerhedsinformation Læs venligst denne betjeningsvejledning grundigt og følg anvisningerne. Vær især opmærksom på sikkerhedsadvarslerne i afsnittene herunder. El-sikkerhed Dit TV bør udelukkende forbindes til en stikkontakt, hvis netspænding matcher angivelserne på det label, der sidder på adapteren. Undgå overbelastning af stikkontakter ved aldrig at tilslutte for mange enheder til den samme stikkontakt. - Undlad at placere ledninger, hvor de kan blive trådt på, eller folk kan snuble i dem. - Undlad at placere tunge genstande på ledningerne, da dette kan medføre, at ledningerne tager skade. - Hold altid i selve stikket, aldrig i ledningen, når du tager stikket ud af stikkontakten. - Tag stikket til netledningen ud af stikkontakten og tag antennestikket ud i tordenvejr (hvis du anvender en udendørs antenne) samt hvis du ikke skal bruge apparatet i længere tid. - Lad ikke vand eller fugt få adgang til TV'et eller adapteren. Anvend IKKE apparatet på steder med megen fugt så som på et badeværelse, i et køkken eller nær en swimmingpool. Tag omgående stikket ud af stikkontakten og søg professionel hjælp hvis: - stikproppen eller netledningen er blevet beskadiget. - du har spildt væske på apparatet, eller hvis apparatet ved et uheld er blevet udsat for vand eller fugt. - en genstand ved et uheld har fået adgang til apparatets indre gennem ventilationsåbningerne. - apparatet ikke fungerer normalt. - Undlad at åbne apparatet sikkerhedsdæksler. Apparatet indeholder ingen dele, som du selv kan servicere. Garantien bortfalder, hvis du selv forsøger at ændre eller reparere apparatet. Overlad alt service- og reparationsarbejde til kvalificeret servicepersonale. - Undgå risiko for batterilækage ved altid omgående at tage brugte batterier ud af fjernbetjeningen. Tag batterierne ud, hvis du ikke skal bruge apparatet i længere tid. - Undlad at åbne brugte batterier og kast dem ikke på ilden. Din personlige sikkerhed Undlad at blokere ventilationsåbningerne på apparatets bagpanel. Du kan placere TV'et i et skab, hvis du ønsker det, men sørg for, at der er mindst 5 cm frirum hele vejen rundt om apparatet. Undlad at banke på TV-skærmen eller ryste TV'et, da dette kan beskadige TV'ets indre kredsløb. Pas godt på fjernbetjeningen, undlad at tabe den og lad den ikke komme i kontakt med væske. Rengør TV'et med en blød, tør klud. Brug IKKE opløsningsmidler eller rensebenzin til rengøringen. Hvis TV'et er meget snavset, kan du anvende en blød klud fugtet med en mild sæbeopløsning. 2

5 Produktintroduktion Set forfra 1. (IR) Infrarød modtager: Modtager de infrarøde signaler fra fjernbetjeningen. Indikator for (Power on/ Standby): Tryk på POWER for at tænde og slukke. Indikator lyser rødt: Standby LED-lampe Fjernbetjeningssensor (må ikke blokeres) Den effektive rækkevidde for signalerne er 5-8 meter fra senderen i forenden af fjernbetjeningen til modtageren på TV'et, og indenfor en vinkel på 30o til højre eller venstre samt 20o fra oven eller fra neden i forhold til modtageren. 2. Knappernes funktioner gennemgås herunder: INPUT: Kalder menuen signalkilde frem på skærmen. MENU: Tryk for at kalde OSD menuen, tryk igen for at lukke. CH+/-: Tryk for at bladre gennem kanalerne. VOL+/-: Tryk for at justere lydstyrken. POWER: Tænder TV'et/ sætter det på standby. 3

6 Tilslutninger YPbPr USB SCART POWER : Her tilsluttes netadapteren. USB: DATO-UP. HDMI1/2: Tilsluttes HDMI på DVD eller tilsvarende udstyr. SCART : Tilsluttes kompositstikket på en DVD-afspiller. PC-IN: Tilsluttes lydudgangsstikket på en PC. VGA: Til visning på PC. Tilsluttes PC ens 15-pindes analoge D-Substik. Common interface: CI terminal. RF: Tilsluttes antenne eller 75 ohms koaksialt kabel for at modtage tv-signal. L/R in: Tilsluttes lydudgangsstikket på en DVD-afspiller.(med VIDEO/YPbPr) VIDEO: Tilsluttes videoudgangsstikket på en DVD-afspiller. YPbPr: Tilsluttes videoudgangsstikket på en DVD-afspiller. (anvendes ved HDTV-kilde) Headphone: Forbindes til hovedtelefoner eller andet audioudstyr. COAX: Udgangssignaler til en audioforstærker. 4

7 Fjernbetjening Fjernbetjeningen anvender infrarødt (IR). Ret den mod LCD-tv ets forside. Fjernbetjeningen virker muligvis ikke korrekt, hvis den benyttes uden for rækkevidde eller fra vinkel. POWER REC LIST CH/LIST REC MUTE SUBTITLE REPEAT POWER (STRØM): Tænd for TV et/standby. MUTE (DÆMP): Tryk for at dæmpe lyden. Tryk igen, eller tryk på VOL+ for at få lyden tilbage. REC LIST:Optag List. CH/LIST:Vist listen over programmer. SUBTITLE (UNDERTEKST): Tænd/sluk for visningen af undertekster i DTV-tilstand. INPUT OK DISPLAY REC:Tryk for at starte med at optage programmet i DVB-tilstand. : Spil program. : Pause program. : DVD hurtigt tilbage. : DVD hurtigt fremad. : DVD næste kapitel. : Afspiller en DVD / holder pause i afspilningen. : Afbryder afspilningen af en DVD. MENU EXIT FAV PICTURE EPG VOL SOUND SLEEP CH SCREEN TV/TXT CANCEL REVEAL NICAM/A2 INPUT: Tryk for at få inputkildemenuen frem. DISPLAY: Tryk for at vise den aktuelle tilstand's oplysninger. Cursor left/right/up/down (markør venstre/højre/op/ned): Markørknapper anvendt i menuer. : Ved at trykke på " " eller " " i ATV-/DTV-kanalen kan du justere kanalen. : Ved at trykke på " " eller " " kan du justere lydstyrken. OK: BEKRÆFTELSESKNAP til menuen. MENU: Menu til systemopsætning. EXIT (FORLAD): Forlad OSD-menuen. 0-9,-/--: Vælg kanal direkte. : Returnér til den kanal, du tidligere så. FAV: Kalder listen med favoritprogrammer frem på skærmen. HOLD SIZE SUBPAGE INDEX 5

8 Fjernbetjening POWER MUTE AT REC INPUT DISPLAY OK MENU FAV PICTURE EPG VOL SOUND SLEEP CH SCREEN L REVEAL HOLD SIZE SUBP Bladrer gennem kanalerne. Justerer lydstyrken. Vælg billedtilstand. For at vise den Elektroniske programguide (kun tilgængelig i Digital TV) Vælg lydtilstanden. Standby-timer. Tænd / sluk skærmen. Sluk/tænd for Tekst-TV. Afbryd tekst-tv skærmen. Reveal any hidden text. Fryser den aktuelle side på skærmen. Tryk én gang for at forstørre den øverste halvdel af skærmen. Tryk igen for at forstørre den nederste halvdel af skærmen. Tryk en tredje gang for at få normal størrelse. For eksempel for at gå direkte til underside 4: tryk på SUBPAGE (UNDERSIDE), dernæst 0,0,0,4. Tryk på SUBPAGE (UNDERSIDE) igen for at annullere undersidetilstand. Går til index. 6

9 Grundfunktion Tænd/sluk 1. Forbindapparatet tillysnettet vedhjælpaf netkablet ogadapteren. 2. -Sådan tændes TV et Tryk på knappen POWER (strøm) på TV et eller fjernbetjeningen. -Sådan slukkes TV et Tryk på knappen POWER (strøm) på TV et eller fjernbetjeningen. Valg af inputkilde INPUT-knappen på TV et eller INPUT på fjernbetjeningen for at få inputkildemenuen frem, og brug knappen CH+/- (KAN+/-) på TV et eller knappen på fjernbetjeningen til at vælge inputkilden. Tryk på knappen OK på fjernbetjeningen for at få adgang hertil. Bemærk: Inden du vælger inputkilde, skal du sørge for at tilslutningerne er klargjort. Input Source ATV DTV Media AV PC Component SCART HDMI1 HDMI2 OSD-menuens grundfunktion Tryk på knappen MENU for at få OSD-menuen frem som nedenfor: OK Hovedmenu KANAL BILLEDE LYD KLOKKESLÆT LÅS OPSÆTNING Undermenu (For eksempel menuen PICTURE (BILLEDE)) Brug knappen / til at vælge hovedmenuen, og tryk på knappen for at få adgang til undermenuen. I undermenuen bruge knappen / til at vælge funktionen, og tryk på knappen / for at justere/opsætte, eller tryk på knappen OK for at få adgang til undermenuen. * (Tryk på knappen MENU for at vende tilbage til den højere menu). * (Tryk på knappen EXIT (FORLAD) for at forlade menufremvisningen). Fingerpeg-du bør betjene OSD-menuen i henhold til fingerpeget. Bemærk1: Kun når du tilfører det egnede signal, kan relevante punkter aktiveres. Bemærk2: OSD-menuen bør betjenes i henhold til fingerpeget nederst på banneret. 7

10 OSD-menu 1. Menuen CHANNEL (KANAL) Beskrivelse Automatisk tuning Tryk på knappen OK for at få adgang til tuning menuen, og tryk på knappen / for at vælge Tune Type (Tuningstype). Tryk så på knappen, og brug knappen / / / for at vælge Country (Land) til TV et. Tryk så på knappen OK for at starte automatisk tuning. Har du egen antenne skal du vælge følgende for at søge kanaler: Land: Danmark Tuningstype: Digital TV Digital Type: DVB-T Tryk herefter OK og søgningen vil starte. Er du tilsluttet antenneforening som udbyder digital tv skal du vælge følgende for at søge kanaler: Land: Danmark Tuningstype: Digital TV Digital Type: DVB-C Scan Type: Quick Herefter skal kabeludbyderens netværksoplysninger tastes ind i tv et. Det drejer sig om følgende oplysninger som findes på udbydernes hjemmesider: Netværks Id (Network ID) Frekvens - Afhængig at hvilken TV pakke du har. Symbolhastighed De største kabel-tv udbydere har i Danmark har nedenstående netværksoplysninger. For andre udbydere henvises til udbyderens hjemmeside/support. Yousee Netværks ID - Afhængig af hvilket område du bor i. Gå ind på og vælg menuen Hjælp og support. Under TV vælges punktet Find dit netværksnummer. Frekvens: khz - Afhængig at hvilken TV pakke du har. Symbolhastighed:

11 OSD-menu Stofa Netværks Id: 0 Frekvens: khz Symbolhastighed: 6900 Alle ovenstående værdier står som standard til Auto. For at ændre værdierne vælges punktet med filetasterne (den gule bjælke flyttes til punktet). Tryk > (pil til højre). Herefter indtastes værdien, tryk (pil ned) for at gå til næste menupunkt. Når de 3 værdier er ændret vælges trykkes OK. Herefter starter kanalsøgningen. ATV (Analog TV) manuel tuning Tryk på knappen OK for at få adgang til menuen ATV manuel tuning. Current CH (Nuværende KAN): Vælg en kanal til lagring af programmet. Color System (Farvesystem): Vælg mellem PAL og AUTO Sound System (Lydsystem): Vælkg mellem I, BG, DK Search (Søg): Tryk på knappen / for manuel søgning. Fine Tune (Finjustering): Tryk på knappen / for finjustering. AFC: Automatisk frekvensstyring ON/OFF (aktiveret/deaktiveret). CADTV manuel tuning Tryk på knappen OK for at få adgang til menuen DTV manuel tuning, vælg en DTV-kanal, og tryk på knappen OK for at starte søgning. Program redigering Tryk på knappen OK for at få adgang til menuen Programme Edit (Programredigering) som på følgende billede. Delete (Slet): Vælg en kanal, og tryk på den RØDE knap. "Delete" ("Slet") vil komme frem til højre for menuen Programredigering ved siden af den kanal, du har valgt. Tryk så på den RØDE knap igen, og programmet bliver slettet. Hvis du imidlertid beslutter ikke at fortsætte med sletningen, skal du trykke på menuknappen for at afslutte. Rename (Omdøb) fungerer kun på ATV (Analog TV) GRØNNE knap for at ændre kanalens navn ved hjælp af knapperne / / /. Move (Flyt): Vælg en kanal, og tryk på den GULE knap. Så kan du bruge knapperne og til at ændre programmets position. Tryk på den GULE knap igen for at bekræfte ændringen. Tryk på menu for at afslutte, og den vil automatisk gemme det aktuelle sæt. 9

12 OSD-menu Skip (Spring over): Vælg en kanal, og tryk på den BLÅ knap for at mærke kanalen. Så længe kanalen har en spring over-mærkat, vil den blive sprunget over, når der søges i kanalerne med knapperne CH+/- (KAN+/-). Signalinformation:Viser den digitale TV-signalinformation (kun DTV-tilstand). CI-Information:Kontakt din udbyder af betalingstv, som kan forsyne dig med et fremvisningskort og en cam-enhed samt en brugsvejledning. 2. Menuen PICTURE (BILLEDE) Beskrivelse Picture Mode (Billedtilstand): Vælg mellem Standard, Dynamic (dynamisk), User (bruger) og Mild. Bemærk: Contrast (kontrast), Brightness (klarhed), Color (farve) og Sharpness (skarphed) er kun til rådighed og kan kun justeres under valgmuligheden User Mode (Brugertilstand) under Picture Mode Settings (Indstillinger af billedtilstand). Contrast (Kontrast): Kontrollerer forskellen mellem billedets klareste og mørkeste regioner. Brightness (Klarhed): Kontrollerer billedets samlede klarhed. Color (Farve): Kontrollerer farven. Sharpness (Skarphed): Øg denne indstilling for at se skarpe kanter på billedet. Reducér for at se blødere kanter. Tint (Farvenuance): Kontrollerer farvenuancen (kun NTSC-tilstand). Color Temperature (Farvetemperatur): Vælg mellem Medium (middel), Cool (kølig), User (bruger) og Warm (varm). Noise Reduction (Støjreduktion): Vælg interferensstøjstilstande blandt Off (deaktiveret), Low (lav), Middle (mellem), High (høj) og Default (standardindstilling). 10

13 OSD-menu 3. Menuen SOUND (LYD) Beskrivelse Sound Mode (Lydtilstand): Lader dig vælge blandt Standard, Music (musik), Movie (film), Spors (sport) og User (bruger). Treble (Diskant)(Kan justeres, når lydtilstanden er User (Bruger)): Kontrollerer den relative intensitet af højere, skingre lyde. Bass (Bas) (Kan justeres, når lydtilstanden er User (Bruger)): Kontrollerer den relative intensitet ved lavere, skingre lyde. Balance: Til at justere balancen mellem det venstre og højre sound eller slukke lydstyrken på det venstre og højre sound track. Auto Volume (Automatisk lydstyrke): Kontrollerer automatisk lydstyrken på programmen, når du aktiverer funktionen ved at vælge "On". SPDIF MODE (SPDIF-tilstand): Vælg spdif-tilstanden. AD Switch (AD-kontakt): Tænd/sluk for AD-kontakten. 11

14 OSD-menu 4. Menuen TIME (KLOKKESLÆT) Beskrivelse Clock (Ur): Viser klokkeslættet. Time Zone (Tidszone): Lader dig vælge tidszonen. Sleep Timer: Lader dig indstille sleep-timeren til 10 min, 20 min, 30 min, 60 min, 90 min, 120 min,180 min, 240 min og off (slukket). Auto Standby (Automatisk standby) : Tænder/slukker for den automatiske standby-funktion, når der ikke er noget signal. OSD Timer (OSD-timer): Lader dig vælge klokkeslættet, som OSD-menuen viser på skærmen. 12

15 OSD-menu 5. Menuen LOCK (LÅS) Hotel model Beskrivelse Lock System (Låsesystem): Aktiverer/deaktiverer funktionen Lock System (Låsesystem). Bemærk: Du skal indtaste koden for at betjene menuen.(den originale kode er 0000). Set Password (Indstil adgangskode): Indstiller pinkoden. Hvis pinkoden er blevet ændret, skal du indtaste den nuværende kode. Ny : Indtast den nye adgangskode. Bekræft: Indtast den nye adgangskode. Block Program (Blokér program): Du skal indtaste adgangskoden for at vise kanaler, der tidligere har været låst. Brug knapperne og til at vælge kanalen, og tryk på den GRØNNE knap på fjernbetjeningen for at låse kanalen. Parental Guidance (Forælderkontrol): Lader dig vælge tilstanden Parental Guidance (Forælderkontrol). Key Lock (Tastaturlås): Låser knapperne på TV et, når du aktiverer funktionen. 13

16 OSD-menu 6. Menuen SETUP (OPSÆTNING) Software update(usb) Beskrivelse OSD Language (OSD-sprog): Lader dig vælge sprog på menuerne. TT Language (TT-sprog): Lader dig vælge sprog på tekst-tv. Hearing Impaired (Hørehæmmet): Aktiverer/deaktiverer funktionen Hearing Impaired (Hørehæmmet). PVR File System (PVR-filsystem): Opsætning af PVR-filsystemet. Bemærk: Valgmulighederne PVR-filsystem bliver beskrevet på side Aspect Ratio (Billedformat): Vælg mellem 4:3, 16:9, Zoom1 og Zoom2. Gentag tryk på tasten for at aktivere valgmulighederne. Blue Screen (blå skærm): Aktivér/deaktivér funktionen Blue Screen (Blå skærm), når der ikke er noget. Førstegangs installation): Denne funktion sletter nuværende kanaler mv. og du vil blive bedt om at gennemgå tuning af kanaler igen. Denne funktion kan evt. bruges ved flytning til andet antennesystem eller hvis man ønsker at starte forfra. Restore Factory Default (Gendan fabriksindstillinger): Tryk på knappen OK for at gendanne fabriksindstillingerne. 14

17 Multimediefunktion Grundfunktion 1). Tryk på knappen INPUT på fjernbetjeningen for at få inputkildemenuen frem. Vælg kilden Media (Medier) med knapperne, og tryk på knappen OK for at få adgang til menuen Multimedia (Multimedier) vist nedenfor. USB-anordningens resultater og informationer Input Source ATV DTV Media AV PC Component SCART HDMI1 HDMI2 HDMI3 OK HOVEDENU: FOTO/MUSIK/FILM/TEKST 2). Vælg den filtype (hovedmenu), du ønsker at se, og sæt USB-anordningen i. Anordningens navn vil blive vist på skærmen. 3). Tryk på knappen / for at vælge USB-anordningen, og tryk på knappen OK for at få adgang hertil. Vend tilbage til den foregående menu Information Vis Tryk på knapperne / / / for at vælge og knappen OK for at aktivere filen eller åbne mappen. Tryk på knappen OK for at afspille filerne i tilstanden fuld skærm. Når du er i tilstanden fuld skærm, skal du trykke på knappen OK for at vise valgmenuen nederst på skærmen, eller tryk på knappen stop for at vende tilbage til filer. Bemærk: Du kan trykke på den RØDE knap på filen for at slette filen. 15

18 Multimediefunktion 1.Foto Fotovisning Tryk på knappen / for at vælge valgmuligheden i menuen, og tryk på knappen OK for at ændre. Pause: Afspil/hold pause i fotovisningen. Prev./Next (Foreg./Næste): Vis det foregående/næste foto. Stop: Stop fotovisningen. Repeat (Gentag): Vælg gentagetilstanden blandt Repeat All (Gentag alle), Repeat 1 (Gentag 1), Repeat None (Gentag ingen). Music (Musik): Afspil/hold pause i musikken. Playlist (Playliste): Få playlisten frem på skærmen, og afspil filen med knappen og knappen OK. Du kan trykke på knappen / for at vælge "CANCEL" ("ANNULLER"), og trykke på knappen OK 2.Music (Musik) Afspil musikken for at annullere den viste liste. Info: Få information om filen frem. Rotate (Drej): Drej fotoet med uret/mod uret. Zoom Out/In (Zoom ud/ind): Zoom ud/ind på fotoet. Move View (Flyt visning): Flyt fotoet, når det er i tilstanden Zoom in (Zoom ind). Tryk på knappen / for at vælge valgmuligheden i menuen, og tryk på knappen OK for at ændre. Pause: Afspil/hold pause i musikken. FB/FF: Tilbage-/fremadspoling. Prev./Next (Foreg./Næste): Afspil den foregående/næste fil. Stop: Stop musikken. Repeat (Gentag): Vælg gentagetilstanden blandt Repeat All (Gentag alle), Repeat 1 (Gentag 1), Repeat None (Gentag ingen). Mute (Dæmp): Dæmp lyden. Playlist (Playliste): Få playlisten frem på skærmen, og afspil filen med knappen / og knappen OK. Du kan trykke på knappen for at vælge "CANCEL" ("ANNULLER"), og trykke på knappen OK for at annullere den viste liste. Info: Tryk på knappen "INFO" for at få information om filen frem. Goto Time (Gåtil tidspunkt): Afspil musikken fra det tidspunkt, du indstillede. 16

19 Multimediefunktion 3.Movie (Film) Afspil filmen Tryk på knappen / for at vælge valgmuligheden i menuen, og tryk på knappen OK for at ændre. Pause: Afspil/hold pause i musikken. FB/FF: Tilbage-/fremadspoling. Prev./Next (Foreg./Næste): Afspil den foregående/næste fil. Stop: Stop musikken. Repeat (Gentag): Vælg gentagetilstanden blandt Repeat All (Gentag alle), Repeat 1 (Gentag 1), Repeat None (Gentag ingen). Set A-B (Indstil A-B): Vælg og afspil den foretrukne del af filen ved at indstille A og B ved start og slut. Tryk på knappen OK for at annullere. Playlist (Playliste): Få playlisten frem på skærmen. Info: Få information om filmen frem. Slow Forward (Fremad langsomt): Afspil film ved lav hastighed. Tryk på knappen Step Forward (Gå fremad): Gå hurtigt gennem filmen ved hjælp af denne valgmulighed. Goto Time (Gåtil tidspunkt): Programmér filmen fra det tidspunkt, du indstillede. Zoom out/in (Zoom ud/ind): Zoom ud/ind på filmskærmen. Aspect Ratio (Aspektratio): Vælg skærmens aspektratio. Move View (Flyt visning): Flyt fotoet, når det er i tilstanden Zoom in (Zoom ind). for at annullere. 4.Text (Tekst) Vis teksten Press / button to select the option on the menu, and press OK button to change. Previous/Next page: Turn to previous/next page of the text. Prev./Next: Turn to previous/next file. Stop: Stop auto turning pages. Music: Play/pause the music programme. Playlist: Display the playlist on the screen. Info: Display the information of the text. 17

20 Optagefunktion PVR-indstillinger 1. PVR File System (PVR-filsystem) Tryk på knappen MENU, vælg menuen SETUP (OPSÆTNING), og vælg "PVR File System" ("PVR-filsystem). Tryk så på knappen OK for at få adgang til indstillingsmenuen. Du kontrollere, om din USB-enhed virker eller ej før optagelse. Select Disk (Vælg Drev): Vælg den USB-enhed du vil optage på. Check PVR File System (Kontrollér PVR-filsystem): Kontrollér systemet. USB Disc (USB-enhed): Viser tilslutet USB-enhed Format (Formatér): Formatér USB-enheden til PVR-brug Time Shift Size (Timeshift-størrelse): Viser størrelsen på USB-enden Speed (Hastighed): Få USB-anordningens hastighed frem (anordningen er blevet formateret). Free Record Limit (Ledig optageplads): Viser ledig plads til optagelser 2. Recorder (Optager) Tryk knappen LIST (LISTE) på fjernbetjeningen for at få optagemenuen frem i DTV-tilstand som vist nedenfor. Bemærk: Du vælger et optaget program, og trykker på knappen OK for at programmere. Bemærk: Du kan slette et optaget program ved at trykke på den RØDE knap på listen. Bemærk: Du kan få information om det optagede program frem ved at trykke på den GRØNNE på listen. 18

21 Optagefunktion Recording (Optagelse) Betjeningsknapper til optagelse og timeshift REC: Tryk for at starte optagelse. PAUSE: Tryk for at få adgang til timeshift-tilstand. Tryk igen for at afspille optagelsen. Stop: Tryk for at stoppe optagelse eller timeshift. LIST (LISTE): For at få optagemenuen frem. 1)Recording menu (Optagemenu) Når du trykker på knappen "REC" i DTV-tilstand, vises optagemenuen på skærmen som vist nedenfor: Bemærk: a. Få navigationsmenuen frem og forlad denne menu ved at trykke på knapperne "REC" elle Exit (Forlad). b. Tryk på knappen STOP for at forlade optagetilstand. c. Tryk på knappen PLAY (AFSPIL) for at vise det program, du optager, fra begyndelsen. 2)Timeshift menu (Timeshift-tilstand) Tryk på knappen PAUSE for at få adgang til Timeshift-tilstand i DTV-tilstand, og billedet vil gå i pausetilstand, og optagelsen vil starte. Bemærk: a. Få navigationsmenuen frem og forlad denne menu ved at trykke på knappen Exit (Forlad). b. Tryk på knappen STOP for at forlade Timeshift-tilstanden. c. Tryk på knappen PLAY (AFSPIL) for at afspille det program, du optager, fra begyndelsen. 19

22 Menuen EPG Tryk på knappen EPG for at kalde programoversigten frem på skærmen. Viser oplysninger om programmet Kanalliste Viser programmets titel Funktioner Du kan vælge et program ud til optagelse ved hjælp af knapperne / / /. Record (optag): Tryk på den RØDE knap for at kalde menuen Record/ Optagelse frem på skærmen, så du kan aktivere timeren. Når programmet starter, optages det til den tilsluttede USB-enhed. Display: Tryk på den GRØNNE knap, hvis du vil kalde displayet med oplysninger om programmet frem på skærmen. Schedule (programoversigt): Tryk på den GULE knap, hvis du vil kalde programoversigten frem på skærmen. Remind (påmindelse): Tryk på den BLÅ knap, hvis du vil kalde menuen Remind/ Påmindelse frem på skærmen og indsætte tidspunktet for en påmindelse. Når programmet starter, skifter TV'et automatisk til den valgte kanal og viser programmet. Timer Recorder: Tryk på knappen REC, mens programmet er markeret, hvis du vil kalde menuen Recorder/ Timeroptagelse frem på skærmen: Recorder (Opsætning af optage-timer) TV'et optager automatisk det valgte program i overensstemmelse med dine indstillinger. Channel: Her vælger du den DTV-kanal, du vil optage. Start Time: Her indsættes starttidspunkt for optagelsen. End Time: Her indsættes sluttidspunkt for optagelsen. MODE: Her vælges optagemodus. Tryk på knappen OK for at gemme indstillingerne og lukke menuen. Der vises en markering på skærmen. 20

23 Fejlfinding Fejlfinding Hvis skærmen ikke fungerer, eller hvis apparatet begynder at opføre sig mærkbart anderledes end sædvanligt, kan du prøve nogle af forslagene herunder. Husk også at kontrollere alle tilsluttede enheder, om de er tændt, sluttet til lysnettet o.s.v., således at dette kan udelukkes som fejlkilde. Hvis skærmen stadig nægter at virke som forventet, skal du kontakte forhandleren eller et serviceværksted. Ingen strøm Kontrollér, om apparatet er forbundet til lysnettet. Tag stikket ud af stikkontakten, vent et minut, sæt stikket i kontakten igen og tænd TV'et. Intet billed og lyd Kontrollér, om TV'et er forbundet til stikkontakten og at der er tændt på kontakten. Kontrollér, om der er tilsluttet en antenne. Prøv et andet program. Dårlig billedkvalitet Kontrollér antenneforbindelsen. Kontrollér, om der er stillet korrekt ind på kanalen. Justér indstillingerne for billed; lysstyrke, farve, billedskarphed, kontrast, farvetone. Sørg for, at TV'et ikke står for tæt på andre elektriske apparater, som kan forårsage interferens i TV'et. Ingen farver Justér indstillingerne for farve. Kontrollér, om programmet rent faktisk er i farver. Kontrollér, om der er stillet korrekt ind på kanalen. TV'et reagerer ikke på input fra fjernbetjeningen Kontrollér, om der skulle stå noget og spærre for signalerne mellem fjernbetjening og TV. Kontrollér, om du befinder dig indenfor fjernbetjeningens maksimale rækkevidde. Kontrollér om batterierne i fjernbetjeningen trænger til at skiftes ud. 21

24 LED TV med DVB. Model NO.: LED-24100 BETJENINGSVEJLEDNING

24 LED TV med DVB. Model NO.: LED-24100 BETJENINGSVEJLEDNING 24 LED TV med DVB Model NO.: LED-24100 BETJENINGSVEJLEDNING Indhold Indhold OBS 2 Sikkerhedsanvisninger 3 Apparatet og medfølgende tilbehør 4 Oversigt over TV'et 4 Introduktion 5-8 1. Frontpanelet 5 2.

Læs mere

19 LED TV. Model nr.: LED-1953 BETJENINGSVEJLEDNING

19 LED TV. Model nr.: LED-1953 BETJENINGSVEJLEDNING 19 LED TV Model nr.: LED-1953 BETJENINGSVEJLEDNING Indhold 1. Oversigt over TV'et 1 2. Medfølgende tilbehør 1 3. Frontpanelet 2 4. Bagpanelet 3 5. Fjernbetjeningen 4 6. Kom godt i gang 5 7. OSD menuen

Læs mere

32 LED TV og digital MPEG4 DVB-T/C Tuner LED 32SA

32 LED TV og digital MPEG4 DVB-T/C Tuner LED 32SA 32 LED TV og digital MPEG4 DVB-T/C Tuner LED 32SA BETJENINGSVEJLEDNING Læs denne betjeningsvejledning før brug, og gem den til eventuel senere brug. Indhold Indhold Forholdsregler 1-5 Produktintroduktion

Læs mere

39 LED TV og digital MPEG4 DVB-T2/C Tuner

39 LED TV og digital MPEG4 DVB-T2/C Tuner 39 LED TV og digital MPEG4 DVB-T2/C Tuner LED39UAT BETJENINGSVEJLEDNING Læs denne betjeningsvejledning før brug, og gem den til eventuel senere brug. Indhold Indhold Forholdsregler Vigtige sikkerhedsoplysninger...

Læs mere

32 LED TV og digital MPEG4 DVB-T2/C Tuner

32 LED TV og digital MPEG4 DVB-T2/C Tuner 32 LED TV og digital MPEG4 DVB-T2/C Tuner LED32UAT BETJENINGSVEJLEDNING Læs denne betjeningsvejledning før brug, og gem den til eventuel senere brug. Indhold Indhold Forholdsregler Vigtige sikkerhedsoplysninger...

Læs mere

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX C HD417 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305042. P/O 03-2010-B here

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX C HD417 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305042. P/O 03-2010-B here TRIAX C HD417 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305042 Start Hurtigt i gang Daglig brug P/O 03-2010-B here Se en mere udførlig vejledning på www.triax.dk Start Hvad følger med? Tilslutning 2 Fjernbetjening

Læs mere

24 LED TV med DVD og digital MPEG4 DVB-T2/C Tuner LED2432FDC/DVD Læs denne betjeningsvejledning før brug, og gem den til eventuel senere brug.

24 LED TV med DVD og digital MPEG4 DVB-T2/C Tuner LED2432FDC/DVD Læs denne betjeningsvejledning før brug, og gem den til eventuel senere brug. BETJENINGSVEJLEDNING 24 LED TV med DVD og digital MPEG4 DVB-T2/C Tuner LED2432FDC/DVD Læs denne betjeningsvejledning før brug, og gem den til eventuel senere brug. Indhold Indhold Forholdsregler 1-5 Produktintroduktion

Læs mere

Hurtig startvejledning

Hurtig startvejledning Digital HD-modtager Hurtig startvejledning BXR-HD Standardadgangskoden er 0000. User's manual Hurtig startvejledning 1. Kontrol af tilbehør Quick Start Guide Fjernbetjening / Batterier Brugsanvisning /

Læs mere

DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

DA500 DAB+/FM RADIO. DK Brugervejledning

DA500 DAB+/FM RADIO. DK Brugervejledning DA500 DAB+/FM RADIO DK Brugervejledning SIKKERHED UDELUKKENDE BEREGNET TIL INDENDØRS BRUG I HJEMMET. PLACÉR APPARATET PÅ EN PLAN, STABIL OVERFLADE MED TILSTRÆKKELIG LUFTCIRKULATION OMKRING APPARATET OG

Læs mere

INT 2. one remote F. remote F. one. Brugervejledning Vaova DTV-3100HDD DVB-T Twin tuner med OneRemote. Type 2561v1

INT 2. one remote F. remote F. one. Brugervejledning Vaova DTV-3100HDD DVB-T Twin tuner med OneRemote. Type 2561v1 Brugervejledning Vaova DTV-3100HDD DVB-T Twin tuner med OneRemote one remote F one remote F Type 2561v1 INT 2 Side 11 System info undermenu Her ses information om modtageren samt signalstyrke og kvalitet

Læs mere

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

Mini DVB-T USB stik S6

Mini DVB-T USB stik S6 Technaxx Mini DVB-T USB stik S6 Brugermanual Find venligst Overensstemmelseserklæring for denne enhed under følgende internetadresse-link: www.technaxx.de/konformitätserklärung/mini_dvbt_stick_s6 Denne

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

DENVER DPF 547 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF 547 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF 547 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

Brugervejledning. OneRemote DVB-T Scart II Modtager. B&O betjening MPEG4 HD FTA. Type 30012663. 30012663u2

Brugervejledning. OneRemote DVB-T Scart II Modtager. B&O betjening MPEG4 HD FTA. Type 30012663. 30012663u2 Brugervejledning OneRemote DVB-T Scart II Modtager MPEG4 HD FTA Type 30012663 B&O betjening 30012663u2 Tastesekvenser til den daglige betjening Beo4, Beo5 eller Beo6 betjening Optage og afspille fra tilsluttet

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

DENVER DPF-407. Digital Billedramme Betjeningsvejledning

DENVER DPF-407. Digital Billedramme Betjeningsvejledning DENVER DPF-407 Digital Billedramme Betjeningsvejledning 1 INDHOLD : FEATURES:...3 KNAPPER OG KONTROLLER:...4 FJERNBETJENINGEN...5 GRUNDLÆGGENDE BETJENING:...6 1. MENUEN VALG AF FUNKTION...6 2. MENUEN VALG

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Amino Mood

Installationsguide. til Waoo! TV boks Amino Mood Installationsguide til Waoo! TV boks Amino Mood 400-020 Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV boksen...10 Fjernbetjening...11 Hovedmenu...

Læs mere

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller Brugermanual 4GB MP3/ MP4 afspiller Mail: aldi@feiyue.dk 1 VIGTIGT! For optimal brugertilfredshed foreslår vi, at du bruger en pen eller negl, når du betjener skærmen. Mail: aldi@feiyue.dk 2 INDHOLD KNAP

Læs mere

BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MT-983

BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MT-983 BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MT-983 Læs venligst denne betjeningsvejledning omhyggeligt, før du tilslutter, betjener eller justerer denne afspiller. www.facebook.com/denverelectronics Knapper

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING DVBT-40 DANSK

BETJENINGSVEJLEDNING DVBT-40 DANSK Digital TV-modtager BETJENINGSVEJLEDNING DVBT-40 DANSK INDHOLD SIKKERHEDSOPLYSNINGER INTRODUKTION TILSLUTNING AF SYSTEMET BETJENING AF DEN DIGITALE TV-MODTAGER Førstegangsopsætning Justering af lydstyrken

Læs mere

Din brugermanual STRONG SRT 51 http://da.yourpdfguides.com/dref/3231203

Din brugermanual STRONG SRT 51 http://da.yourpdfguides.com/dref/3231203 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i STRONG SRT 51 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

24 LED TV MIT MPEG4 DVBT/C & DVD. Model NO.: LDD-2453MC BETJENINGSVEJLEDNING

24 LED TV MIT MPEG4 DVBT/C & DVD. Model NO.: LDD-2453MC BETJENINGSVEJLEDNING 24 LED TV MIT MPEG4 DVBT/C & DVD Model NO.: LDD-2453MC BETJENINGSVEJLEDNING Indhold Indhold Caution 2 Sikkerhedsoplysninger 3 Introduktion 4-7 Frontpanelet 4 Bagpanelet 5 Fjernbetjeningen 6-7 Grundlæggende

Læs mere

DFT-2615. Betjeningsvejledning. LCD Farve TV DFT-2615

DFT-2615. Betjeningsvejledning. LCD Farve TV DFT-2615 DFT-2615 Betjeningsvejledning LCD Farve TV DFT-2615 Du får størst fornøjelse af dit nye TV, hvis du inden ibrugtagningen læser denne betjeningsvejledning og sætter dig ind i apparatets rette betjening.

Læs mere

Fjernsynet kan vise danske og tyske kanaler modtaget via antenne og parabol. Begge dele vises via satelitmodtageren.

Fjernsynet kan vise danske og tyske kanaler modtaget via antenne og parabol. Begge dele vises via satelitmodtageren. TV via parabol og antenne. Via satelitmodtageren (Triax) Fjernsynet kan vise danske og tyske kanaler modtaget via antenne og parabol. Begge dele vises via satelitmodtageren. Betjeningsvejledning TV Tænd

Læs mere

DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront 1 Medier & introduktion: Tillykke med dit nye music hall anlæg. Med AV2.1 har du let adgang til

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING DVBT-3 DANSK

BETJENINGSVEJLEDNING DVBT-3 DANSK Digital TV-modtager BETJENINGSVEJLEDNING DVBT-3 DANSK INDHOLD SIKKERHEDSOPLYSNINGER INTRODUKTION TILSLUTNING AF SYSTEMET BETJENING AF DEN DIGITALE TV-MODTAGER Førstegangsopsætning Justering af lydstyrken

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab INSTALLATIONS GUIDE til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...8 Hentning af

Læs mere

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX C HD415 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305041. Se en mere udførlig vejledning på www.triax.

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX C HD415 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305041. Se en mere udførlig vejledning på www.triax. TRIAX C HD415 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305041 Start Hurtigt i gang Daglig brug P/O 02-2009-B here Se en mere udførlig vejledning på www.triax.com Hvad følger med? Start Tilslutning Fjernbetjening

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

ADVARSEL: Nedsæt risikoen for brand og elektrisk stød ved aldrig at udsætte dette apparat for regn eller fugt.

ADVARSEL: Nedsæt risikoen for brand og elektrisk stød ved aldrig at udsætte dette apparat for regn eller fugt. DFT-2616MK2 Vigtige Forholdsregler OBS VEDR. ANVENDELSE UDEN DØRE ADVARSEL: Nedsæt risikoen for brand og elektrisk stød ved aldrig at udsætte dette apparat for regn eller fugt. OBS VEDR. FUGT "Udsæt ikke

Læs mere

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX T HD405 VA Digital terrestrisk modtager P/N: P/O A here

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX T HD405 VA Digital terrestrisk modtager P/N: P/O A here TRIAX T HD405 VA Digital terrestrisk modtager P/N: 305046 Start Hurtigt i gang Daglig brug P/O 01-2009-A here Se en mere udførlig vejledning på www.triax.com Hvad følger med? Start Tilslutning Fjernbetjening

Læs mere

Brugervejledning til tilslutning af TV boks

Brugervejledning til tilslutning af TV boks Brugervejledning til tilslutning af TV boks Waoo! TV boks Airties Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold 4 Velkommen 6 Installation 10 Vigtigt 10 Generelt om brug

Læs mere

Sikkerhedsoplysninger

Sikkerhedsoplysninger Sikkerhedsoplysninger Læs sikkerhedsoplysningerne grundigt igennem. Gem denne betjeningsvejledning, så du om nødvendigt kan slå op i den senere. Sørg for, at apparatet ikke udsættes for regn eller fugt.

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo TV-boks AirTies 7410X. Waoo leveres af dit lokale energiselskab

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo TV-boks AirTies 7410X. Waoo leveres af dit lokale energiselskab INSTALLATIONS GUIDE Waoo TV-boks AirTies 7410X Waoo leveres af dit lokale energiselskab INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies 7410X...7 Installation...8 Start af TV-portal...12 Generelt

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

FORSIGTIG. Introduktion INDHOLDSFORTEGNELSE. Sikkerhedsanvisninger

FORSIGTIG. Introduktion INDHOLDSFORTEGNELSE. Sikkerhedsanvisninger INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion Sikkerhedsanvisninger Oversigt over afspilleren Knapper og kontroller Skærmen Fjernbetjeningen Indholdet i pakken Tilslutning til strømkilden Sådan tilsluttes skærmen Sådan

Læs mere

VOM-1021DV. 10.2 motoriseret loftskærm/dvd Combo. Bruger manual

VOM-1021DV. 10.2 motoriseret loftskærm/dvd Combo. Bruger manual VOM-1021DV 10.2 motoriseret loftskærm/dvd Combo Bruger manual Indholdsfortegnelse Identifikation af loftskærm... 3 Identifikation af fjernbetjening... 4 Strøm og brug af skærm... 5 Strøm ON/OFF... 5 Justering

Læs mere

Quick guide til Kabelplus TV boks.

Quick guide til Kabelplus TV boks. Quick guide til Kabelplus TV boks. Tillykke med din nye Kabelplus TV boks. I denne installationsguide får du en gennemgang af, hvordan du kobler din nye TV boks til dit TV samt andre nyttige informationer.

Læs mere

Kom godt i gang NSZ-GS7. Netværksmedieafspiller. Skærmbilleder, betjening og specifikationer kan ændres uden varsel.

Kom godt i gang NSZ-GS7. Netværksmedieafspiller. Skærmbilleder, betjening og specifikationer kan ændres uden varsel. Kom godt i gang DK Netværksmedieafspiller NSZ-GS7 Skærmbilleder, betjening og specifikationer kan ændres uden varsel. Kom godt i gang: ON/STANDBY Tænder og slukker afspilleren. Styring af tilsluttede enheder

Læs mere

BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning

BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning Ansvarsfraskrivelse BenQ Corporationen giver ingen erklæringer eller garantier, hverken udtrykkelige eller antydelige, med hensyn til indholdet af dette dokument.

Læs mere

Bluetooth højttaler BABHCK811_1

Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Tillykke Tillykke med dit nye Amitech produkt! Oplysningerne i denne brugervejledning kan ændres uden varsel. Amitech Danmark A/S er ikke erstatningspligtig i tilfælde

Læs mere

Produktet skal installeres i overensstemmelse med lovgivningen på det sted, hvor apparatet anvendes.

Produktet skal installeres i overensstemmelse med lovgivningen på det sted, hvor apparatet anvendes. Vigtige sikkerhedsanvisninger - bør læses omhyggeligt Gem vejledningen, så du kan slå op i den senere Nedsæt risikoen for elektrisk stød ved aldrig at udsætte apparatet for regn eller fugt. Undlad at fjerne

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold Medfølgende udstyr...4 AirTies (7210 og 7310)...5 Installation... 6 Hentning af

Læs mere

Bredbånds-TV. Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.0

Bredbånds-TV. Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.0 Bredbånds-TV Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.0 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning BÆRBAR LCD DVD-AFSPILLER Model: MTW-745 TWIN LÆS DENNE BETJENINGSVEJLEDNING GRUNDIGT, INDEN DU TILSLUTTER OG BETJENER AFSPILLEREN. GEM VEJLEDNINGEN, SÅ DU OM NØDVENDIGT KAN SLÅ OP

Læs mere

Brugermanual Transportabelt DVD system

Brugermanual Transportabelt DVD system Brugermanual Transportabelt DVD system DYON Gennemgang af knapper og funktioner HOVEDENHED 1. LCD (TFT) Display 2. Power ON indicator : Lyset vil tændes når enheden tændes. Lyset vil ændres fra grønt til

Læs mere

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER.

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER. Advarsel FOR AT FORHINDRE ILDEBRAND SAMT MULIGHEDEN FOR AT FÅ ALVORLIGE STØD, BØR DER IKKE BENYTTES FORLÆNGERLEDNINGER TIL DENNE ADAPTER. UDSÆT IKKE ADAPTEREN FOR REGN, FUGT ELLER ANDRE FORMER FOR VÆSKE.

Læs mere

EBO-600E. Quick Start Guide

EBO-600E. Quick Start Guide EBO-600E Quick Start Guide Knapper og kontroller 1. Knappen Power 2. Knappen Enter (ok) 3.Pileknap Op/ Vol + 4. Pileknap Ned/ Vol - 5. Pileknap Venstre 6. Pileknap Højre 7.Genvej til musikafspilning: 1

Læs mere

19 hd ready led tv med atv og mpeg-4 dvb-t/c + ci & indbygget dvd afspiller + usb-indgang + pvr-funktion. Model Nr.: LDD-1954MC BETJENINGSVEJLEDNING

19 hd ready led tv med atv og mpeg-4 dvb-t/c + ci & indbygget dvd afspiller + usb-indgang + pvr-funktion. Model Nr.: LDD-1954MC BETJENINGSVEJLEDNING 19 hd ready led tv med atv og mpeg-4 dvb-t/c + ci & indbygget dvd afspiller + usb-indgang + pvr-funktion Model Nr.: LDD-1954MC BETJENINGSVEJLEDNING Indhold Pas på Sikkerhedsinformation Tilbehør Teknisk

Læs mere

Brugsvejledning 7 TFT/LCD Farve TV. Model Nr. DFT-710

Brugsvejledning 7 TFT/LCD Farve TV. Model Nr. DFT-710 Brugsvejledning 7 TFT/LCD Farve TV Model Nr. DFT-710 Indholdsfortegnelse 1. Vigtige sikkerhedsoplysninger ------------------------------ (3) 2. Oversigt ---------------------------------------------------------(4-10)

Læs mere

22 TFT LED MPEG4/MPEG2 Kombineret TV+DVD med DVB-T+DVB-C

22 TFT LED MPEG4/MPEG2 Kombineret TV+DVD med DVB-T+DVB-C V- V+ P- P+ MENU SOURCE STANDBY Brugervejledning LDD-2260MC Læs denne vejledning grundigt, inden du tager dit nye TV i brug og gem vejledningen til senere brug. 22 TFT LED MPEG4/MPEG2 Kombineret TV+DVD

Læs mere

DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD

DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD Denne guide er lavet for at forklare lidt dybere hvad de enkelte menupunkter betyder, og hvilke fordele der måtte være ved at ændre i dem. Kanal redigering m.m. Under

Læs mere

Tak fordi du valgte at købe dette farve TV. Sæt dig venligst ind i betjeningen ved at læse denne vejledning, inden du betjener dit nye TV.

Tak fordi du valgte at købe dette farve TV. Sæt dig venligst ind i betjeningen ved at læse denne vejledning, inden du betjener dit nye TV. Tak fordi du valgte at købe dette farve TV. Sæt dig venligst ind i betjeningen ved at læse denne vejledning, inden du betjener dit nye TV. INDHOLD SPECIFIKATIONER 1 SIKKERHEDSOPLYSNINGER 2 KNAPPER OG KONTROLLER

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134)

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Installationsguide til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 02 Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV

Læs mere

BeoVision 8. Vejledning

BeoVision 8. Vejledning BeoVision 8 Vejledning Vejledningen og håndbogen Denne vejledning indeholder oplysninger om den daglige brug af dit Bang & Olufsen produkt. Håndbogen indeholder oplysninger om mere avanceret betjening,

Læs mere

Forbindelse til S-VIDEO-indgangssignal.

Forbindelse til S-VIDEO-indgangssignal. Produktoplysninger Tilslutninger Tilslutning VGA IN PC AUDIO IN VGA OUT STEREO OUT TV OUT ANTENNA DC-IN AUDIO-L IN AUDIO-R IN VIDEO IN S-VIDEO IN Kontrolpanel CH+/UP CH-/DOWN VOL- VOL+/ENTER MENU/ESC FINE

Læs mere

Brugermanual VST VOH-1200DV

Brugermanual VST VOH-1200DV Brugermanual VST VOH-1200DV IR-øje for fjernbetjening styrer forbindelsen mellem fjernbetjening og skærm Trådløse infrarøde hovedtelefoner styres af IR-sensor i skærmen. Når TV-funktion skal bruges, vælges

Læs mere

TRIAX ST-HD527 CI Digital Combo set top box. Brugervejledning

TRIAX ST-HD527 CI Digital Combo set top box. Brugervejledning TRIAX ST-HD527 CI Digital Combo set top box 305013 Brugervejledning Tak fordi du valgte TRIAX ST-HD527CI til digitalt terrestrisk tv og digitalt satellit tv. For at få den fulde udnyttelse af din nye digitale

Læs mere

Betjeningsvejledning DSS-200. 5.1 Home Theatre Højttalersystem med indbygget Forstærker og fjernbetjening

Betjeningsvejledning DSS-200. 5.1 Home Theatre Højttalersystem med indbygget Forstærker og fjernbetjening Betjeningsvejledning DSS-200 5.1 Home Theatre Højttalersystem med indbygget Forstærker og fjernbetjening Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt, så du får det bedst mulige udbytte af dit nye lydanlæg.

Læs mere

Betjeningsvejledning til digital set-top-boks

Betjeningsvejledning til digital set-top-boks Betjeningsvejledning til digital set-top-boks DVB-T2011 Læs betjeningsvejledningen grundigt igennem, så du er sikker på at anvende produktet korrekt, og gem den til eventuel senere brug. Indholdsfortegnelse

Læs mere

MAG Brugsvejledning. 2 Tilslutning 3 Opsætning af Wi-FI 4 Betjening af systemet 5 Catch-Up 6 Fjernbetjeningen 7 Fejlsøgning

MAG Brugsvejledning. 2 Tilslutning 3 Opsætning af Wi-FI 4 Betjening af systemet 5 Catch-Up 6 Fjernbetjeningen 7 Fejlsøgning MAG Brugsvejledning 2 Tilslutning 3 Opsætning af Wi-FI 4 Betjening af systemet 5 Catch-Up 6 Fjernbetjeningen 7 Fejlsøgning 2 Tilslutning - MAG Tilslut din MAG-modtager Sæt modtageren i nærheden af dit

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 6. Indstilling af TV stationer ------------------------------------- (9)

Indholdsfortegnelse. 6. Indstilling af TV stationer ------------------------------------- (9) Indholdsfortegnelse 1. Vigtige sikkerhedsoplysninger ------------------------------ (2) 2. Oversigt ---------------------------------------------------------- (3) 1) TV'et 2) Fjernbetjeningen 3. Grundlæggende

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361)

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC-Positioner Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC 1.0/1.2 Positioner DiSEqC-omformer, som gør at man kan styre en parabolmotor 36-Volts type med alle digital modtagere som har standard

Læs mere

HD 2850-ST. Kom hurtigt i gang. med din HD Entertain Mini. Endnu bedre tv. 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49

HD 2850-ST. Kom hurtigt i gang. med din HD Entertain Mini. Endnu bedre tv. 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49 HD 2850-ST Kom hurtigt i gang med din HD Entertain Mini Endnu bedre tv 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49 resolution 2850 manual 1 Pakkens indhold Kontroller, at pakkens indhold er komplet,

Læs mere

Betjeningsvejledning. DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40. denver-electronics.com

Betjeningsvejledning. DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40. denver-electronics.com denver-electronics.com Betjeningsvejledning DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40 COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics DA-1 VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

USER MANUAL BETJENINGSVEJLEDNING BRUKSANVISNING BEDIENUNGSANLEITUNG

USER MANUAL BETJENINGSVEJLEDNING BRUKSANVISNING BEDIENUNGSANLEITUNG USER MANUAL BETJENINGSVEJLEDNING BRUKSANVISNING BEDIENUNGSANLEITUNG pvr record tv programs ci common interface for pay tv channels to usb stick t t for digital pay tv and free to air tv channels usb port

Læs mere

P4000. DK Brugervejledning

P4000. DK Brugervejledning DK Brugervejledning Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 OVERSIGT OG FRONT- OG BAGPANEL 06 TILSLUTNING AF DIN RADIO 06 BETJENING AF DIN RADIO DAB 07 VALG AF EN STATION DAB 07 INFORMATIONSTJENESTER DAB

Læs mere

Tilslutning af TV boks

Tilslutning af TV boks Tilslutning af TV boks Waoo! TV boks Airties (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold 4 Velkommen 5 Medfølgende udstyr 6 Airties (7210 og 7310) 7 Installation

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: ISB2201)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: ISB2201) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: ISB0) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af tv-boksen 4 Anden del Placering af tv-boksen 5 Tredje del Tilslutning af tv-boksen

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning LÆS OG SÆT DIG IND I DENNE VEJLEDNING, INDEN DU TAGER APPARATET I BRUG. FØLG ALLE ANVISNINGER. Gem vejledningen, så du kan slå op i den senere. www.facebook.com/denverelectronics 1.

Læs mere

Indhold. Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper

Indhold. Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Beo4 Vejledning Indhold 3 Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4 Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Tilpasning af Beo4, 9 Sådan konfigureres

Læs mere

InstallationsGuide. til TV boks VIP1910-9

InstallationsGuide. til TV boks VIP1910-9 InstallationsGuide til TV boks VIP1910-9 Velkommen Indhold Tillykke med din nye TV boks! I denne InstallationsGuide får du en gennemgang af, hvordan du kobler din nye TV boks til dit TV. InstallationsGuiden

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af trådløs tv-boks 4 Anden del Placering af trådløs tv-boks 5 Tredje del

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning BÆRBAR LCD DVD-AFSPILLER Model: MT-779 LÆS BETJENINGSVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, INDEN DU TILSLUTTER OG BETJENER AFSPILLEREN. GEM VEJLEDNINGEN, SÅ DU OM NØDVENDIGT KAN SLÅ OP I

Læs mere

Tillykke med dit nye Navigationssystem

Tillykke med dit nye Navigationssystem Tillykke med dit nye Navigationssystem BEMÆRK : Der må IKKE afspilles film på skærmen under kørsel Musik som skal afspilles fra din mobiltelefon SKAL afspilles via blue-tooth Bilens originale USB kan bruges

Læs mere

Introduktion til PSS (Personal Sound System)

Introduktion til PSS (Personal Sound System) QSG_dan 29/12/04 15:19 Page 49 Introduktion til PSS (Personal Sound System) Læs dette, inden du begynder at bruge dit PSS-system. Vi håber,du bliver glad for din personligt lydsystem (pss). Registrere

Læs mere

22 TFT LCD MPEG4/MPEG2 Kombineret TV+DVD med DVB-T+DVB-C

22 TFT LCD MPEG4/MPEG2 Kombineret TV+DVD med DVB-T+DVB-C Brugervejledning TFD-2214MC Læs denne vejledning grundigt, inden du tager dit nye TV i brug og gem vejledningen til senere brug. 22 TFT LCD MPEG4/MPEG2 Kombineret TV+DVD med DVB-T+DVB-C Betjeningsvejledning

Læs mere

DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING

DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING 1: KNAPPER OG KONTROLLER S1. LCD display S2. REW / søg tilbage / MENU / FF / søg frem S3. Volumen ned - S4. Volumen op + S5.

Læs mere

Direct Access Keyboard

Direct Access Keyboard Direct Access Keyboard Brugervejledning Version 1.0 Copyright Det er forbudt uden producentens skriftlige samtykke at reproducere eller overføre nogen del af denne vejledning i noget format, hverken elektronisk

Læs mere

BOXER SMARTBOX. Brugermanual

BOXER SMARTBOX. Brugermanual 1 BOXER SMARTBOX Brugermanual INDHOLD... FJERNBETJENING... 3 PRODUKT... 4 INSTALLATION... 5 ANVENDELSE.... 6 TV-GUIDE... 8 MANUAL TIL DIN BOXER SMARTBOX! I denne manual kan du læse om, hvordan du bruger

Læs mere

BRUGERMANUAL E7450 DANSK

BRUGERMANUAL E7450 DANSK BRUGERMANUAL E7450 DANSK 2 PRODUKTET PRODUKTET Tak fordi du valgte en E7450 modtager til digitalt terrestrisk tv og digitalt satellittv. For at få den fulde udnyttelse af din nye digitale modtager anbefales

Læs mere

Beokompatible* funktioner med Oneremote Interface Type 3028 Panasonic DVDR-HDD recorders

Beokompatible* funktioner med Oneremote Interface Type 3028 Panasonic DVDR-HDD recorders Beokompatible* funktioner med Oneremote Interface Type 3028 Panasonic DVDR-HDD recorders Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface modules that

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Kom godt i gang

Indholdsfortegnelse. Kom godt i gang Det trekantede symbol med lynet er beregnet på at gøre bruger opmærksom på, at apparatets indre indeholder strømførende dele, der ikke er isolerede, og hvis strømstyrke er tilstrækkelig til at udgøre en

Læs mere

DAB+ adaptor. Kære kunde,

DAB+ adaptor. Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Produktet skal installeres i overensstemmelse med lovgivningen på det sted, hvor apparatet anvendes.

Produktet skal installeres i overensstemmelse med lovgivningen på det sted, hvor apparatet anvendes. Vigtige sikkerhedsanvisninger - bør læses omhyggeligt Gem vejledningen, så du kan slå op i den senere Nedsæt risikoen for elektrisk stød ved aldrig at udsætte apparatet for regn eller fugt. Undlad at fjerne

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134)

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Installationsguide til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV boksen...10 Fjernbetjening...11

Læs mere

OneRemote DVB-T2 IV. Brugervejledning

OneRemote DVB-T2 IV. Brugervejledning OneRemote DVB-T2 IV TV modtager til modtagelse med tagantenne Kun til betjening med B&O Brugervejledning 30012727u3dk 1 Daglig betjening med Beo4, Beo5, Beo6 eller BeoOne Når modtageren er installeret

Læs mere

DANSK FUNKTIONER OG KNAPPER DFT " (17.8 cm) TFT-LCD Farve TV/Monitor med hukommelse til 255 faste stationer samt fjernbetjening.

DANSK FUNKTIONER OG KNAPPER DFT  (17.8 cm) TFT-LCD Farve TV/Monitor med hukommelse til 255 faste stationer samt fjernbetjening. 31 32 ADVARSLER Udråbstegnet i den ligebenede trekant er beregnet til at gøre bruger opmærksom på vigtige oplysninger i den medfølgende brugsvejledning vedrørende betjening og vedligeholdelse af apparatet.

Læs mere

Trio Zap 3 i 1 Universal fjernbetjening

Trio Zap 3 i 1 Universal fjernbetjening Front Cover Trio Zap 3 i 1 Universal fjernbetjening Gode Råd Det er forbudt teknisk at ændre dette produkt eller på nogen anden måde at manipulere med dette, p.g.a. ophavsretsligeog sikkerhedsmæssige grunde.

Læs mere

HVIS DIN SETTOP BOKS FRYSER, SÅ SKAL DU BLOT TAGE STRØMMEN FRA OG SÆTTE TIL IGEN, SÅ VIRKER DET SOM FØR.

HVIS DIN SETTOP BOKS FRYSER, SÅ SKAL DU BLOT TAGE STRØMMEN FRA OG SÆTTE TIL IGEN, SÅ VIRKER DET SOM FØR. DENVER DMB-106HD THANK YOU FOR BUYING THE DENVER DMB-106HD. 1. NÅR MAN OPTAGER PÅ EN USB STICK ELLER EN EKSTERN HARDDISK PÅ DENNE MODEL ER DET VIGTIGT AT VENTE ET PAR SEKUNDER NÅR MAN TILSLUTTER SIN EKSTERNE

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning BÆRBAR LCD DVD-AFSPILLER Model: MT-979 LÆS BETJENINGSVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, INDEN DU TILSLUTTER OG BETJENER AFSPILLEREN. GEM VEJLEDNINGEN, SÅ DU OM NØDVENDIGT KAN SLÅ OP I

Læs mere

Produktet skal installeres i overensstemmelse med lovgivningen på det sted, hvor apparatet anvendes.

Produktet skal installeres i overensstemmelse med lovgivningen på det sted, hvor apparatet anvendes. Vigtige sikkerhedsanvisninger - bør læses omhyggeligt Gem vejledningen, så du kan slå op i den senere Nedsæt risikoen for elektrisk stød ved aldrig at udsætte apparatet for regn eller fugt. Undlad at fjerne

Læs mere

BeoVision 8. Ny software Tillæg

BeoVision 8. Ny software Tillæg BeoVision 8 Ny software Tillæg Skærmmenuer Dit fjernsyn har fået ny software og muligvis også ny hardware. Dette medfører nye funktioner, som er beskrevet i dette tillæg. Tillægget beskriver kun de væsentligste

Læs mere

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX T HD409 VA Digital terrestrisk modtager P/N: 305049. P/O 07-2009-A here

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX T HD409 VA Digital terrestrisk modtager P/N: 305049. P/O 07-2009-A here TRIAX T HD409 VA Digital terrestrisk modtager P/N: 305049 Start Hurtigt i gang Daglig brug P/O 07-2009-A here Se en mere udførlig vejledning på www.triax.com Start Hvad følger med Tilslutning 2 Fjernbetjening

Læs mere

Danish DENVER CRP-716 KNAPPER OG KONTROLLER

Danish DENVER CRP-716 KNAPPER OG KONTROLLER DENVER CRP-716 Danish KNAPPER OG KONTROLLER 1. DISPLAY 2. DISPLAY AUTO OFF (display autosluk) 3. VOL +/ ALARM 2 TIL/ OFF SET 4.

Læs mere