26 LCD TV WITH MPEG4 HD DVBT/C. Model NO.: PBT BETJENINGSVEJLEDNING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "26 LCD TV WITH MPEG4 HD DVBT/C. Model NO.: PBT-26003 BETJENINGSVEJLEDNING"

Transkript

1 26 LCD TV WITH MPEG4 HD DVBT/C Model NO.: PBT BETJENINGSVEJLEDNING

2 Indhold Pas på Sikkerhedsinformation Produktintroduktion Tilslutninger Fjernbetjening Grundfunktion OSD-menu 1. Menuen CHANNEL (KANAL) 2. Menuen PICTURE (BILLEDE) 3. Menuen SOUND (LYD) 4. Menuen TIME (KLOKKESLÆT) 5. Menuen LOCK (LÅS) 6. Menuen SETUP (OPSÆTNING) Multimediefunktion Optagefunktion Fejlfinding

3 Pas på Tillykke med dit nye Amitech produkt! Bemærk at nogle af oplysningerne i denne brugervejledning kan være opdaterede siden produktet forlod fabrikken. På kan du finde denne brugervejledning i PDF-format til download, og er der foretaget ændringer vil de fremgå af den aktuelle PDF på Forbehold Amitech er ikke erstatningspligtig i tilfælde af tekniske unøjagtigheder, typografiske fejl eller manglende oplysninger i denne brugervejledning, ej heller i tilfælde af skader eller indirekte mangler, der skyldes brugen af produktet eller dette materiale. Denne brugervejledning indeholder oplysninger, som er beskyttet i henhold til lovgivningen om ophavsrettigheder. Ingen dele af denne brugervejledning må fotokopieres eller reproduceres uden forudgående tilladelse fra Amitech. Produktnavne i denne vejledning kan være varemærker og/eller registrerede varemærker for de respektive virksomheder. Support & Service Spørgsmål til Amitech Support og indrapportering af eventuelle fejl og mangler sker i alle tilfælde på Sådan gør du: Opret dig som bruger. Vælg det produkt din henvendelse drejer sig om. Gennemgå de spørgsmål/svar (FAQ) som måske løser dit problem Fandt du ikke en løsning kan du afslutningsvis sende en besked til Amitech Support. Amitech Support besvarer derefter din forespørgsel, eller giver dig anvisning på, hvordan dit produkt kan repareres. Caution Det trekantede symbol med lynet er beregnet på at gøre bruger opmærksom på, at apparatets indre indeholder strømførende dele, der ikke er isolerede, og hvis strømstyrke er tilstrækkelig til at udgøre en fare for skade på personer ved elektriske stød. Udråbstegnet i den ligebenede trekant er beregnet til at gøre bruger opmærksom på vigtige oplysninger i den medfølgende brugsvejledning vedrørende betjening og vedligeholdelse af apparatet. Korrekt bortskaffelse af dette produkt (WEEE, Waste Electrical & Electronic Equipment) Dit nye produkt er designet og fremstillet af materialer af høj kvalitet og med komponenter, der kan genbruges og genanvendes. Dette symbol med den overstregede skraldespand indikerer, at produktet ikke bør bortskaffes med det almindelige husholdningsaffald. Du bør altid bortskaffe elektriske / elektroniske produkter på miljømæssigt forsvarligt vis og i overensstemmelse med de gældende retningslinjer for bortskaffelse af elektronisk affald i dit lokalområde, således at så mange af materialerne som muligt kan genanvendes. Indenfor den europæiske union er der separate opsamlingssystemer for brugte elektriske og elektroniske produkter. Hjælp med at bevare vort miljø! Dette produkt lever op til kravene i de europæiske direktiver vedrørende sikkerhed og elektrisk interferens. 1

4 Sikkerhedsinformation Læs venligst denne betjeningsvejledning grundigt og følg anvisningerne. Vær især opmærksom på sikkerhedsadvarslerne i afsnittene herunder. El-sikkerhed Dit TV bør udelukkende forbindes til en stikkontakt, hvis netspænding matcher angivelserne på det label, der sidder på adapteren. Undgå overbelastning af stikkontakter ved aldrig at tilslutte for mange enheder til den samme stikkontakt. - Undlad at placere ledninger, hvor de kan blive trådt på, eller folk kan snuble i dem. - Undlad at placere tunge genstande på ledningerne, da dette kan medføre, at ledningerne tager skade. - Hold altid i selve stikket, aldrig i ledningen, når du tager stikket ud af stikkontakten. - Tag stikket til netledningen ud af stikkontakten og tag antennestikket ud i tordenvejr (hvis du anvender en udendørs antenne) samt hvis du ikke skal bruge apparatet i længere tid. - Lad ikke vand eller fugt få adgang til TV'et eller adapteren. Anvend IKKE apparatet på steder med megen fugt så som på et badeværelse, i et køkken eller nær en swimmingpool. Tag omgående stikket ud af stikkontakten og søg professionel hjælp hvis: - stikproppen eller netledningen er blevet beskadiget. - du har spildt væske på apparatet, eller hvis apparatet ved et uheld er blevet udsat for vand eller fugt. - en genstand ved et uheld har fået adgang til apparatets indre gennem ventilationsåbningerne. - apparatet ikke fungerer normalt. - Undlad at åbne apparatet sikkerhedsdæksler. Apparatet indeholder ingen dele, som du selv kan servicere. Garantien bortfalder, hvis du selv forsøger at ændre eller reparere apparatet. Overlad alt service- og reparationsarbejde til kvalificeret servicepersonale. - Undgå risiko for batterilækage ved altid omgående at tage brugte batterier ud af fjernbetjeningen. Tag batterierne ud, hvis du ikke skal bruge apparatet i længere tid. - Undlad at åbne brugte batterier og kast dem ikke på ilden. Din personlige sikkerhed Undlad at blokere ventilationsåbningerne på apparatets bagpanel. Du kan placere TV'et i et skab, hvis du ønsker det, men sørg for, at der er mindst 5 cm frirum hele vejen rundt om apparatet. Undlad at banke på TV-skærmen eller ryste TV'et, da dette kan beskadige TV'ets indre kredsløb. Pas godt på fjernbetjeningen, undlad at tabe den og lad den ikke komme i kontakt med væske. Rengør TV'et med en blød, tør klud. Brug IKKE opløsningsmidler eller rensebenzin til rengøringen. Hvis TV'et er meget snavset, kan du anvende en blød klud fugtet med en mild sæbeopløsning. 2

5 Produktintroduktion Set forfra 1. (IR) Infrarød modtager: Modtager de infrarøde signaler fra fjernbetjeningen. Indikator for (Power on/ Standby): Tryk på POWER for at tænde og slukke. Indikator lyser rødt: Standby LED-lampe Fjernbetjeningssensor (må ikke blokeres) Den effektive rækkevidde for signalerne er 5-8 meter fra senderen i forenden af fjernbetjeningen til modtageren på TV'et, og indenfor en vinkel på 30o til højre eller venstre samt 20o fra oven eller fra neden i forhold til modtageren. 2. Knappernes funktioner gennemgås herunder: INPUT: Kalder menuen signalkilde frem på skærmen. MENU: Tryk for at kalde OSD menuen, tryk igen for at lukke. CH+/-: Tryk for at bladre gennem kanalerne. VOL+/-: Tryk for at justere lydstyrken. POWER: Tænder TV'et/ sætter det på standby. 3

6 Tilslutninger YPbPr USB SCART POWER : Her tilsluttes netadapteren. USB: DATO-UP. HDMI1/2: Tilsluttes HDMI på DVD eller tilsvarende udstyr. SCART : Tilsluttes kompositstikket på en DVD-afspiller. PC-IN: Tilsluttes lydudgangsstikket på en PC. VGA: Til visning på PC. Tilsluttes PC ens 15-pindes analoge D-Substik. Common interface: CI terminal. RF: Tilsluttes antenne eller 75 ohms koaksialt kabel for at modtage tv-signal. L/R in: Tilsluttes lydudgangsstikket på en DVD-afspiller.(med VIDEO/YPbPr) VIDEO: Tilsluttes videoudgangsstikket på en DVD-afspiller. YPbPr: Tilsluttes videoudgangsstikket på en DVD-afspiller. (anvendes ved HDTV-kilde) Headphone: Forbindes til hovedtelefoner eller andet audioudstyr. COAX: Udgangssignaler til en audioforstærker. 4

7 Fjernbetjening Fjernbetjeningen anvender infrarødt (IR). Ret den mod LCD-tv ets forside. Fjernbetjeningen virker muligvis ikke korrekt, hvis den benyttes uden for rækkevidde eller fra vinkel. POWER REC LIST CH/LIST REC MUTE SUBTITLE REPEAT POWER (STRØM): Tænd for TV et/standby. MUTE (DÆMP): Tryk for at dæmpe lyden. Tryk igen, eller tryk på VOL+ for at få lyden tilbage. REC LIST:Optag List. CH/LIST:Vist listen over programmer. SUBTITLE (UNDERTEKST): Tænd/sluk for visningen af undertekster i DTV-tilstand. INPUT OK DISPLAY REC:Tryk for at starte med at optage programmet i DVB-tilstand. : Spil program. : Pause program. : DVD hurtigt tilbage. : DVD hurtigt fremad. : DVD næste kapitel. : Afspiller en DVD / holder pause i afspilningen. : Afbryder afspilningen af en DVD. MENU EXIT FAV PICTURE EPG VOL SOUND SLEEP CH SCREEN TV/TXT CANCEL REVEAL NICAM/A2 INPUT: Tryk for at få inputkildemenuen frem. DISPLAY: Tryk for at vise den aktuelle tilstand's oplysninger. Cursor left/right/up/down (markør venstre/højre/op/ned): Markørknapper anvendt i menuer. : Ved at trykke på " " eller " " i ATV-/DTV-kanalen kan du justere kanalen. : Ved at trykke på " " eller " " kan du justere lydstyrken. OK: BEKRÆFTELSESKNAP til menuen. MENU: Menu til systemopsætning. EXIT (FORLAD): Forlad OSD-menuen. 0-9,-/--: Vælg kanal direkte. : Returnér til den kanal, du tidligere så. FAV: Kalder listen med favoritprogrammer frem på skærmen. HOLD SIZE SUBPAGE INDEX 5

8 Fjernbetjening POWER MUTE AT REC INPUT DISPLAY OK MENU FAV PICTURE EPG VOL SOUND SLEEP CH SCREEN L REVEAL HOLD SIZE SUBP Bladrer gennem kanalerne. Justerer lydstyrken. Vælg billedtilstand. For at vise den Elektroniske programguide (kun tilgængelig i Digital TV) Vælg lydtilstanden. Standby-timer. Tænd / sluk skærmen. Sluk/tænd for Tekst-TV. Afbryd tekst-tv skærmen. Reveal any hidden text. Fryser den aktuelle side på skærmen. Tryk én gang for at forstørre den øverste halvdel af skærmen. Tryk igen for at forstørre den nederste halvdel af skærmen. Tryk en tredje gang for at få normal størrelse. For eksempel for at gå direkte til underside 4: tryk på SUBPAGE (UNDERSIDE), dernæst 0,0,0,4. Tryk på SUBPAGE (UNDERSIDE) igen for at annullere undersidetilstand. Går til index. 6

9 Grundfunktion Tænd/sluk 1. Forbindapparatet tillysnettet vedhjælpaf netkablet ogadapteren. 2. -Sådan tændes TV et Tryk på knappen POWER (strøm) på TV et eller fjernbetjeningen. -Sådan slukkes TV et Tryk på knappen POWER (strøm) på TV et eller fjernbetjeningen. Valg af inputkilde INPUT-knappen på TV et eller INPUT på fjernbetjeningen for at få inputkildemenuen frem, og brug knappen CH+/- (KAN+/-) på TV et eller knappen på fjernbetjeningen til at vælge inputkilden. Tryk på knappen OK på fjernbetjeningen for at få adgang hertil. Bemærk: Inden du vælger inputkilde, skal du sørge for at tilslutningerne er klargjort. Input Source ATV DTV Media AV PC Component SCART HDMI1 HDMI2 OSD-menuens grundfunktion Tryk på knappen MENU for at få OSD-menuen frem som nedenfor: OK Hovedmenu KANAL BILLEDE LYD KLOKKESLÆT LÅS OPSÆTNING Undermenu (For eksempel menuen PICTURE (BILLEDE)) Brug knappen / til at vælge hovedmenuen, og tryk på knappen for at få adgang til undermenuen. I undermenuen bruge knappen / til at vælge funktionen, og tryk på knappen / for at justere/opsætte, eller tryk på knappen OK for at få adgang til undermenuen. * (Tryk på knappen MENU for at vende tilbage til den højere menu). * (Tryk på knappen EXIT (FORLAD) for at forlade menufremvisningen). Fingerpeg-du bør betjene OSD-menuen i henhold til fingerpeget. Bemærk1: Kun når du tilfører det egnede signal, kan relevante punkter aktiveres. Bemærk2: OSD-menuen bør betjenes i henhold til fingerpeget nederst på banneret. 7

10 OSD-menu 1. Menuen CHANNEL (KANAL) Beskrivelse Automatisk tuning Tryk på knappen OK for at få adgang til tuning menuen, og tryk på knappen / for at vælge Tune Type (Tuningstype). Tryk så på knappen, og brug knappen / / / for at vælge Country (Land) til TV et. Tryk så på knappen OK for at starte automatisk tuning. Har du egen antenne skal du vælge følgende for at søge kanaler: Land: Danmark Tuningstype: Digital TV Digital Type: DVB-T Tryk herefter OK og søgningen vil starte. Er du tilsluttet antenneforening som udbyder digital tv skal du vælge følgende for at søge kanaler: Land: Danmark Tuningstype: Digital TV Digital Type: DVB-C Scan Type: Quick Herefter skal kabeludbyderens netværksoplysninger tastes ind i tv et. Det drejer sig om følgende oplysninger som findes på udbydernes hjemmesider: Netværks Id (Network ID) Frekvens - Afhængig at hvilken TV pakke du har. Symbolhastighed De største kabel-tv udbydere har i Danmark har nedenstående netværksoplysninger. For andre udbydere henvises til udbyderens hjemmeside/support. Yousee Netværks ID - Afhængig af hvilket område du bor i. Gå ind på og vælg menuen Hjælp og support. Under TV vælges punktet Find dit netværksnummer. Frekvens: khz - Afhængig at hvilken TV pakke du har. Symbolhastighed:

11 OSD-menu Stofa Netværks Id: 0 Frekvens: khz Symbolhastighed: 6900 Alle ovenstående værdier står som standard til Auto. For at ændre værdierne vælges punktet med filetasterne (den gule bjælke flyttes til punktet). Tryk > (pil til højre). Herefter indtastes værdien, tryk (pil ned) for at gå til næste menupunkt. Når de 3 værdier er ændret vælges trykkes OK. Herefter starter kanalsøgningen. ATV (Analog TV) manuel tuning Tryk på knappen OK for at få adgang til menuen ATV manuel tuning. Current CH (Nuværende KAN): Vælg en kanal til lagring af programmet. Color System (Farvesystem): Vælg mellem PAL og AUTO Sound System (Lydsystem): Vælkg mellem I, BG, DK Search (Søg): Tryk på knappen / for manuel søgning. Fine Tune (Finjustering): Tryk på knappen / for finjustering. AFC: Automatisk frekvensstyring ON/OFF (aktiveret/deaktiveret). CADTV manuel tuning Tryk på knappen OK for at få adgang til menuen DTV manuel tuning, vælg en DTV-kanal, og tryk på knappen OK for at starte søgning. Program redigering Tryk på knappen OK for at få adgang til menuen Programme Edit (Programredigering) som på følgende billede. Delete (Slet): Vælg en kanal, og tryk på den RØDE knap. "Delete" ("Slet") vil komme frem til højre for menuen Programredigering ved siden af den kanal, du har valgt. Tryk så på den RØDE knap igen, og programmet bliver slettet. Hvis du imidlertid beslutter ikke at fortsætte med sletningen, skal du trykke på menuknappen for at afslutte. Rename (Omdøb) fungerer kun på ATV (Analog TV) GRØNNE knap for at ændre kanalens navn ved hjælp af knapperne / / /. Move (Flyt): Vælg en kanal, og tryk på den GULE knap. Så kan du bruge knapperne og til at ændre programmets position. Tryk på den GULE knap igen for at bekræfte ændringen. Tryk på menu for at afslutte, og den vil automatisk gemme det aktuelle sæt. 9

12 OSD-menu Skip (Spring over): Vælg en kanal, og tryk på den BLÅ knap for at mærke kanalen. Så længe kanalen har en spring over-mærkat, vil den blive sprunget over, når der søges i kanalerne med knapperne CH+/- (KAN+/-). Signalinformation:Viser den digitale TV-signalinformation (kun DTV-tilstand). CI-Information:Kontakt din udbyder af betalingstv, som kan forsyne dig med et fremvisningskort og en cam-enhed samt en brugsvejledning. 2. Menuen PICTURE (BILLEDE) Beskrivelse Picture Mode (Billedtilstand): Vælg mellem Standard, Dynamic (dynamisk), User (bruger) og Mild. Bemærk: Contrast (kontrast), Brightness (klarhed), Color (farve) og Sharpness (skarphed) er kun til rådighed og kan kun justeres under valgmuligheden User Mode (Brugertilstand) under Picture Mode Settings (Indstillinger af billedtilstand). Contrast (Kontrast): Kontrollerer forskellen mellem billedets klareste og mørkeste regioner. Brightness (Klarhed): Kontrollerer billedets samlede klarhed. Color (Farve): Kontrollerer farven. Sharpness (Skarphed): Øg denne indstilling for at se skarpe kanter på billedet. Reducér for at se blødere kanter. Tint (Farvenuance): Kontrollerer farvenuancen (kun NTSC-tilstand). Color Temperature (Farvetemperatur): Vælg mellem Medium (middel), Cool (kølig), User (bruger) og Warm (varm). Noise Reduction (Støjreduktion): Vælg interferensstøjstilstande blandt Off (deaktiveret), Low (lav), Middle (mellem), High (høj) og Default (standardindstilling). 10

13 OSD-menu 3. Menuen SOUND (LYD) Beskrivelse Sound Mode (Lydtilstand): Lader dig vælge blandt Standard, Music (musik), Movie (film), Spors (sport) og User (bruger). Treble (Diskant)(Kan justeres, når lydtilstanden er User (Bruger)): Kontrollerer den relative intensitet af højere, skingre lyde. Bass (Bas) (Kan justeres, når lydtilstanden er User (Bruger)): Kontrollerer den relative intensitet ved lavere, skingre lyde. Balance: Til at justere balancen mellem det venstre og højre sound eller slukke lydstyrken på det venstre og højre sound track. Auto Volume (Automatisk lydstyrke): Kontrollerer automatisk lydstyrken på programmen, når du aktiverer funktionen ved at vælge "On". SPDIF MODE (SPDIF-tilstand): Vælg spdif-tilstanden. AD Switch (AD-kontakt): Tænd/sluk for AD-kontakten. 11

14 OSD-menu 4. Menuen TIME (KLOKKESLÆT) Beskrivelse Clock (Ur): Viser klokkeslættet. Time Zone (Tidszone): Lader dig vælge tidszonen. Sleep Timer: Lader dig indstille sleep-timeren til 10 min, 20 min, 30 min, 60 min, 90 min, 120 min,180 min, 240 min og off (slukket). Auto Standby (Automatisk standby) : Tænder/slukker for den automatiske standby-funktion, når der ikke er noget signal. OSD Timer (OSD-timer): Lader dig vælge klokkeslættet, som OSD-menuen viser på skærmen. 12

15 OSD-menu 5. Menuen LOCK (LÅS) Hotel model Beskrivelse Lock System (Låsesystem): Aktiverer/deaktiverer funktionen Lock System (Låsesystem). Bemærk: Du skal indtaste koden for at betjene menuen.(den originale kode er 0000). Set Password (Indstil adgangskode): Indstiller pinkoden. Hvis pinkoden er blevet ændret, skal du indtaste den nuværende kode. Ny : Indtast den nye adgangskode. Bekræft: Indtast den nye adgangskode. Block Program (Blokér program): Du skal indtaste adgangskoden for at vise kanaler, der tidligere har været låst. Brug knapperne og til at vælge kanalen, og tryk på den GRØNNE knap på fjernbetjeningen for at låse kanalen. Parental Guidance (Forælderkontrol): Lader dig vælge tilstanden Parental Guidance (Forælderkontrol). Key Lock (Tastaturlås): Låser knapperne på TV et, når du aktiverer funktionen. 13

16 OSD-menu 6. Menuen SETUP (OPSÆTNING) Software update(usb) Beskrivelse OSD Language (OSD-sprog): Lader dig vælge sprog på menuerne. TT Language (TT-sprog): Lader dig vælge sprog på tekst-tv. Hearing Impaired (Hørehæmmet): Aktiverer/deaktiverer funktionen Hearing Impaired (Hørehæmmet). PVR File System (PVR-filsystem): Opsætning af PVR-filsystemet. Bemærk: Valgmulighederne PVR-filsystem bliver beskrevet på side Aspect Ratio (Billedformat): Vælg mellem 4:3, 16:9, Zoom1 og Zoom2. Gentag tryk på tasten for at aktivere valgmulighederne. Blue Screen (blå skærm): Aktivér/deaktivér funktionen Blue Screen (Blå skærm), når der ikke er noget. Førstegangs installation): Denne funktion sletter nuværende kanaler mv. og du vil blive bedt om at gennemgå tuning af kanaler igen. Denne funktion kan evt. bruges ved flytning til andet antennesystem eller hvis man ønsker at starte forfra. Restore Factory Default (Gendan fabriksindstillinger): Tryk på knappen OK for at gendanne fabriksindstillingerne. 14

17 Multimediefunktion Grundfunktion 1). Tryk på knappen INPUT på fjernbetjeningen for at få inputkildemenuen frem. Vælg kilden Media (Medier) med knapperne, og tryk på knappen OK for at få adgang til menuen Multimedia (Multimedier) vist nedenfor. USB-anordningens resultater og informationer Input Source ATV DTV Media AV PC Component SCART HDMI1 HDMI2 HDMI3 OK HOVEDENU: FOTO/MUSIK/FILM/TEKST 2). Vælg den filtype (hovedmenu), du ønsker at se, og sæt USB-anordningen i. Anordningens navn vil blive vist på skærmen. 3). Tryk på knappen / for at vælge USB-anordningen, og tryk på knappen OK for at få adgang hertil. Vend tilbage til den foregående menu Information Vis Tryk på knapperne / / / for at vælge og knappen OK for at aktivere filen eller åbne mappen. Tryk på knappen OK for at afspille filerne i tilstanden fuld skærm. Når du er i tilstanden fuld skærm, skal du trykke på knappen OK for at vise valgmenuen nederst på skærmen, eller tryk på knappen stop for at vende tilbage til filer. Bemærk: Du kan trykke på den RØDE knap på filen for at slette filen. 15

18 Multimediefunktion 1.Foto Fotovisning Tryk på knappen / for at vælge valgmuligheden i menuen, og tryk på knappen OK for at ændre. Pause: Afspil/hold pause i fotovisningen. Prev./Next (Foreg./Næste): Vis det foregående/næste foto. Stop: Stop fotovisningen. Repeat (Gentag): Vælg gentagetilstanden blandt Repeat All (Gentag alle), Repeat 1 (Gentag 1), Repeat None (Gentag ingen). Music (Musik): Afspil/hold pause i musikken. Playlist (Playliste): Få playlisten frem på skærmen, og afspil filen med knappen og knappen OK. Du kan trykke på knappen / for at vælge "CANCEL" ("ANNULLER"), og trykke på knappen OK 2.Music (Musik) Afspil musikken for at annullere den viste liste. Info: Få information om filen frem. Rotate (Drej): Drej fotoet med uret/mod uret. Zoom Out/In (Zoom ud/ind): Zoom ud/ind på fotoet. Move View (Flyt visning): Flyt fotoet, når det er i tilstanden Zoom in (Zoom ind). Tryk på knappen / for at vælge valgmuligheden i menuen, og tryk på knappen OK for at ændre. Pause: Afspil/hold pause i musikken. FB/FF: Tilbage-/fremadspoling. Prev./Next (Foreg./Næste): Afspil den foregående/næste fil. Stop: Stop musikken. Repeat (Gentag): Vælg gentagetilstanden blandt Repeat All (Gentag alle), Repeat 1 (Gentag 1), Repeat None (Gentag ingen). Mute (Dæmp): Dæmp lyden. Playlist (Playliste): Få playlisten frem på skærmen, og afspil filen med knappen / og knappen OK. Du kan trykke på knappen for at vælge "CANCEL" ("ANNULLER"), og trykke på knappen OK for at annullere den viste liste. Info: Tryk på knappen "INFO" for at få information om filen frem. Goto Time (Gåtil tidspunkt): Afspil musikken fra det tidspunkt, du indstillede. 16

19 Multimediefunktion 3.Movie (Film) Afspil filmen Tryk på knappen / for at vælge valgmuligheden i menuen, og tryk på knappen OK for at ændre. Pause: Afspil/hold pause i musikken. FB/FF: Tilbage-/fremadspoling. Prev./Next (Foreg./Næste): Afspil den foregående/næste fil. Stop: Stop musikken. Repeat (Gentag): Vælg gentagetilstanden blandt Repeat All (Gentag alle), Repeat 1 (Gentag 1), Repeat None (Gentag ingen). Set A-B (Indstil A-B): Vælg og afspil den foretrukne del af filen ved at indstille A og B ved start og slut. Tryk på knappen OK for at annullere. Playlist (Playliste): Få playlisten frem på skærmen. Info: Få information om filmen frem. Slow Forward (Fremad langsomt): Afspil film ved lav hastighed. Tryk på knappen Step Forward (Gå fremad): Gå hurtigt gennem filmen ved hjælp af denne valgmulighed. Goto Time (Gåtil tidspunkt): Programmér filmen fra det tidspunkt, du indstillede. Zoom out/in (Zoom ud/ind): Zoom ud/ind på filmskærmen. Aspect Ratio (Aspektratio): Vælg skærmens aspektratio. Move View (Flyt visning): Flyt fotoet, når det er i tilstanden Zoom in (Zoom ind). for at annullere. 4.Text (Tekst) Vis teksten Press / button to select the option on the menu, and press OK button to change. Previous/Next page: Turn to previous/next page of the text. Prev./Next: Turn to previous/next file. Stop: Stop auto turning pages. Music: Play/pause the music programme. Playlist: Display the playlist on the screen. Info: Display the information of the text. 17

20 Optagefunktion PVR-indstillinger 1. PVR File System (PVR-filsystem) Tryk på knappen MENU, vælg menuen SETUP (OPSÆTNING), og vælg "PVR File System" ("PVR-filsystem). Tryk så på knappen OK for at få adgang til indstillingsmenuen. Du kontrollere, om din USB-enhed virker eller ej før optagelse. Select Disk (Vælg Drev): Vælg den USB-enhed du vil optage på. Check PVR File System (Kontrollér PVR-filsystem): Kontrollér systemet. USB Disc (USB-enhed): Viser tilslutet USB-enhed Format (Formatér): Formatér USB-enheden til PVR-brug Time Shift Size (Timeshift-størrelse): Viser størrelsen på USB-enden Speed (Hastighed): Få USB-anordningens hastighed frem (anordningen er blevet formateret). Free Record Limit (Ledig optageplads): Viser ledig plads til optagelser 2. Recorder (Optager) Tryk knappen LIST (LISTE) på fjernbetjeningen for at få optagemenuen frem i DTV-tilstand som vist nedenfor. Bemærk: Du vælger et optaget program, og trykker på knappen OK for at programmere. Bemærk: Du kan slette et optaget program ved at trykke på den RØDE knap på listen. Bemærk: Du kan få information om det optagede program frem ved at trykke på den GRØNNE på listen. 18

21 Optagefunktion Recording (Optagelse) Betjeningsknapper til optagelse og timeshift REC: Tryk for at starte optagelse. PAUSE: Tryk for at få adgang til timeshift-tilstand. Tryk igen for at afspille optagelsen. Stop: Tryk for at stoppe optagelse eller timeshift. LIST (LISTE): For at få optagemenuen frem. 1)Recording menu (Optagemenu) Når du trykker på knappen "REC" i DTV-tilstand, vises optagemenuen på skærmen som vist nedenfor: Bemærk: a. Få navigationsmenuen frem og forlad denne menu ved at trykke på knapperne "REC" elle Exit (Forlad). b. Tryk på knappen STOP for at forlade optagetilstand. c. Tryk på knappen PLAY (AFSPIL) for at vise det program, du optager, fra begyndelsen. 2)Timeshift menu (Timeshift-tilstand) Tryk på knappen PAUSE for at få adgang til Timeshift-tilstand i DTV-tilstand, og billedet vil gå i pausetilstand, og optagelsen vil starte. Bemærk: a. Få navigationsmenuen frem og forlad denne menu ved at trykke på knappen Exit (Forlad). b. Tryk på knappen STOP for at forlade Timeshift-tilstanden. c. Tryk på knappen PLAY (AFSPIL) for at afspille det program, du optager, fra begyndelsen. 19

22 Menuen EPG Tryk på knappen EPG for at kalde programoversigten frem på skærmen. Viser oplysninger om programmet Kanalliste Viser programmets titel Funktioner Du kan vælge et program ud til optagelse ved hjælp af knapperne / / /. Record (optag): Tryk på den RØDE knap for at kalde menuen Record/ Optagelse frem på skærmen, så du kan aktivere timeren. Når programmet starter, optages det til den tilsluttede USB-enhed. Display: Tryk på den GRØNNE knap, hvis du vil kalde displayet med oplysninger om programmet frem på skærmen. Schedule (programoversigt): Tryk på den GULE knap, hvis du vil kalde programoversigten frem på skærmen. Remind (påmindelse): Tryk på den BLÅ knap, hvis du vil kalde menuen Remind/ Påmindelse frem på skærmen og indsætte tidspunktet for en påmindelse. Når programmet starter, skifter TV'et automatisk til den valgte kanal og viser programmet. Timer Recorder: Tryk på knappen REC, mens programmet er markeret, hvis du vil kalde menuen Recorder/ Timeroptagelse frem på skærmen: Recorder (Opsætning af optage-timer) TV'et optager automatisk det valgte program i overensstemmelse med dine indstillinger. Channel: Her vælger du den DTV-kanal, du vil optage. Start Time: Her indsættes starttidspunkt for optagelsen. End Time: Her indsættes sluttidspunkt for optagelsen. MODE: Her vælges optagemodus. Tryk på knappen OK for at gemme indstillingerne og lukke menuen. Der vises en markering på skærmen. 20

23 Fejlfinding Fejlfinding Hvis skærmen ikke fungerer, eller hvis apparatet begynder at opføre sig mærkbart anderledes end sædvanligt, kan du prøve nogle af forslagene herunder. Husk også at kontrollere alle tilsluttede enheder, om de er tændt, sluttet til lysnettet o.s.v., således at dette kan udelukkes som fejlkilde. Hvis skærmen stadig nægter at virke som forventet, skal du kontakte forhandleren eller et serviceværksted. Ingen strøm Kontrollér, om apparatet er forbundet til lysnettet. Tag stikket ud af stikkontakten, vent et minut, sæt stikket i kontakten igen og tænd TV'et. Intet billed og lyd Kontrollér, om TV'et er forbundet til stikkontakten og at der er tændt på kontakten. Kontrollér, om der er tilsluttet en antenne. Prøv et andet program. Dårlig billedkvalitet Kontrollér antenneforbindelsen. Kontrollér, om der er stillet korrekt ind på kanalen. Justér indstillingerne for billed; lysstyrke, farve, billedskarphed, kontrast, farvetone. Sørg for, at TV'et ikke står for tæt på andre elektriske apparater, som kan forårsage interferens i TV'et. Ingen farver Justér indstillingerne for farve. Kontrollér, om programmet rent faktisk er i farver. Kontrollér, om der er stillet korrekt ind på kanalen. TV'et reagerer ikke på input fra fjernbetjeningen Kontrollér, om der skulle stå noget og spærre for signalerne mellem fjernbetjening og TV. Kontrollér, om du befinder dig indenfor fjernbetjeningens maksimale rækkevidde. Kontrollér om batterierne i fjernbetjeningen trænger til at skiftes ud. 21

39 LED TV og digital MPEG4 DVB-T2/C Tuner

39 LED TV og digital MPEG4 DVB-T2/C Tuner 39 LED TV og digital MPEG4 DVB-T2/C Tuner LED39UAT BETJENINGSVEJLEDNING Læs denne betjeningsvejledning før brug, og gem den til eventuel senere brug. Indhold Indhold Forholdsregler Vigtige sikkerhedsoplysninger...

Læs mere

Indhold DANSK. 3. Justering af indstillingerne i skærmmenuen (OSD)...15. 4. Fejlfinding...22 5. Understøtter timing...23 6. Specifikationer...

Indhold DANSK. 3. Justering af indstillingerne i skærmmenuen (OSD)...15. 4. Fejlfinding...22 5. Understøtter timing...23 6. Specifikationer... Indhold Lovmæssig information...2 Beskrivelse af advarselssymboler...2 Sikkerhedsbemærkninger...2 Indledning...4 Garanti og service / reparation...4 Rengøring...4 1. Kom godt i gang...5 Pakkens indhold...5

Læs mere

THS220 Digital High Definition Satellit Modtager. Look, Listen & Live. www.thomsonstb.net. Bruger Manual

THS220 Digital High Definition Satellit Modtager. Look, Listen & Live. www.thomsonstb.net. Bruger Manual THS220 Digital High Definition Satellit Modtager Bruger Manual Look, Listen & Live www.thomsonstb.net Indholdsfortegnelse 1.0 Instruktion 2 1.1 Sikkerheds Instruktioner 2 1.2 Opbevaring 2 1.3 Udstyr

Læs mere

User guide. Guia do usuário Korisnički priručnik Navodila za uporabo Ръководство за употреба Návod k obsluze Használati útmutató

User guide. Guia do usuário Korisnički priručnik Navodila za uporabo Ръководство за употреба Návod k obsluze Használati útmutató User guide Bedienungsanleitung Instrucciones de uso Guide de l utilisateur du téléviseur Guida utente Instrukcja obsługi Guia do usuário Korisnički priručnik Navodila za uporabo Ръководство за употреба

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Specifikationer...114 Digital modtagelse (DVB-C)...114 BRUGSANVISNING TIL MOBIL TV...115. Dansk - 84 -

Indholdsfortegnelse. Specifikationer...114 Digital modtagelse (DVB-C)...114 BRUGSANVISNING TIL MOBIL TV...115. Dansk - 84 - Indholdsfortegnelse Funktioner... 85 Indledning... 85 Klargøring... 85 Sikkerhedsforskrifter... 85 Pakkens indhold... 87 Miljøinformation... 88 Fjernbetjeningsknapper... 89 LCD-TV og betjeningsknapper...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Dansk. Lær skærmen at kende...13. Set forfra... 13 Set bagfra... 14 Lær fjernbetjeningen at kende...16

Indholdsfortegnelse. Dansk. Lær skærmen at kende...13. Set forfra... 13 Set bagfra... 14 Lær fjernbetjeningen at kende...16 Indholdsfortegnelse Sektion 1: Quickstart-vejledning... 1 1. Læs disse anvisninger...2 Hvad indeholder Qickstart-vejledningen?...2 Hvad indeholder brugervejledningen...2 2. Pakkeindhold...2 3. Valg og

Læs mere

Indhold. Dansk - 42 -

Indhold. Dansk - 42 - Indhold Funktioner... 44 Kære SHARP-kunde... 44 Indledning... 44 Klargøring... 44 Vigtige sikkerhedsforskrifter... 45 Sikkerhedsforskrifter... 46 Forbindelse til et TV-distributionssystem (kabel- TV etc.)

Læs mere

19 HD DIGITAL LCD TV/DVD 23 FULL HD DIGITAL LCD TV/DVD BRUGERVEJLEDNING

19 HD DIGITAL LCD TV/DVD 23 FULL HD DIGITAL LCD TV/DVD BRUGERVEJLEDNING 19 HD DIGITAL LCD TV/DVD 23 FULL HD DIGITAL LCD TV/DVD BRUGERVEJLEDNING 19'' Model B19F6D, B19F6 W19F6D, W19F6 23'' Model B23F6D, B23F6 W23F6D, W23F6 INdesign blan ADVARSLER Forsigtig Fjernsynet indeholder

Læs mere

Indhold. Dansk - 42 -

Indhold. Dansk - 42 - Indhold Funktioner... 44 Kære SHARP-kunde... 44 Indledning... 44 Klargøring... 44 Vigtige sikkerhedsforskrifter... 45 Sikkerhedsforskrifter... 46 Forbindelse til et TV-distributionssystem (kabel- TV etc.)

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Specifikationer... 35. Dansk - 1 -

Indholdsfortegnelse. Specifikationer... 35. Dansk - 1 - Indholdsfortegnelse Funktioner... 2 Indledning... 2 Klargøring... 2 Sikkerhedsforskrifter... 2 Pakkens indhold... 4 Miljøinformation... 5 Fjernbetjeningsknapper... 6 LCD-TV og betjeningsknapper... 7 Visning

Læs mere

Tillykke med dit nye high definition LCD TV Passion for Picture

Tillykke med dit nye high definition LCD TV Passion for Picture Version DK 2.1 Tillykke med dit nye LCD fladskærms TV. Venligst læs denne manual omhyggeligt, før du tager produktet i brug. Dit nye TV har mange faciliteter, som du fortjener at stifte nærmere bekendtskab

Læs mere

Betjeningsvejledning TRIAX C-209CX. Digital HDTV kabelmodtager med common interface

Betjeningsvejledning TRIAX C-209CX. Digital HDTV kabelmodtager med common interface Betjeningsvejledning TRIAX C-209CX Digital HDTV kabelmodtager med common interface Varenr./Art. No. 305231 - your ultimate connection Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Introduktion

Læs mere

Din brugermanual LG M2794D http://da.yourpdfguides.com/dref/3908895

Din brugermanual LG M2794D http://da.yourpdfguides.com/dref/3908895 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Digital Satellit Modtager SRT 6200/SRT 6202/SRT 6205

Digital Satellit Modtager SRT 6200/SRT 6202/SRT 6205 Digital Satellit Modtager SRT 6200/SRT 6202/SRT 6205 Picture similar User Manual 1.00 SRT 6202/6205 SRT 6205 INDHOLD 1.0 INSTALLATION 2 2.0 Din modtager 5 2.1 Bagsiden 5 2.2 Fjernbetjening 5 2.3 Standard

Læs mere

Triax C-HD207 Digital kable-tv modtager

Triax C-HD207 Digital kable-tv modtager Indhold Triax C-HD207 Digital kable-tv modtager 305207, 305208 Vejledning 1 Indhold Indhold Indhold... 2 Generel vejledning... 3 Hjælp os med at beskytte miljøet... 3 Sikkerhedsanvisninger... 4 Rengøring

Læs mere

Betjeningsvejledning. Model E-15 ewdd E-19 ewdd E-22 ewdd E-24 ewdd M-17eWD M-19eWDCR M-19eWD M-22eWD. www.alphatronics.de. Fremstillet i Tyskland

Betjeningsvejledning. Model E-15 ewdd E-19 ewdd E-22 ewdd E-24 ewdd M-17eWD M-19eWDCR M-19eWD M-22eWD. www.alphatronics.de. Fremstillet i Tyskland Betjeningsvejledning Model E-15 ewdd E-19 ewdd E-22 ewdd E-24 ewdd M-17eWD M-19eWDCR M-19eWD M-22eWD Fremstillet i Tyskland www.alphatronics.de Indhold 1. Indledning og sikkerhedsforskrifter...3 6 2. Knapper

Læs mere

Contents Læs disse instruktioner omhyggeligt før installation eller betjening.

Contents Læs disse instruktioner omhyggeligt før installation eller betjening. Contents Læs disse instruktioner omhyggeligt før installation eller betjening. Sikkerhedsoplysninger...41 Meddelelser & Funktioner & Tilbehør...42 Funktioner...42 Knapper på fjernbetjeningen...43 TILSLUTNING...46

Læs mere

Digital HDTV-Satellit receiver FaVal Mercury HS 100

Digital HDTV-Satellit receiver FaVal Mercury HS 100 Digital HDTV-Satellit receiver FaVal Mercury HS 100 Brugervejledning Digital HDTV receiver med USB interface, PVR funktion og HDMI tilslutning Version 1.0.1_02-08.2010 DK Indhold 1. Symbolforklaring...

Læs mere

Acer LCD TV. Indhold. AT2055/AT2056 AT2355/AT2356 Brugervejleding. Vigtige sikkerhedsinstrukser 3 Bortskaffelsesinstrukser 4

Acer LCD TV. Indhold. AT2055/AT2056 AT2355/AT2356 Brugervejleding. Vigtige sikkerhedsinstrukser 3 Bortskaffelsesinstrukser 4 Acer LCD TV AT2055/AT2056 AT2355/AT2356 Brugervejleding Indhold Vigtige sikkerhedsinstrukser 3 Bortskaffelsesinstrukser 4 Overblik over dit LCD-TV 5 Visning af frontpanel 5 Visning af bagpanel 6 Fjernbetjening

Læs mere

TRIAX T-HD405 VA Digital terrestrisk modtager

TRIAX T-HD405 VA Digital terrestrisk modtager TRIAX T-HD405 VA Digital terrestrisk modtager 305046 2 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsoplysninger...4 Bortskaffelse af batterier og modtager...5 Oversigt...6 Frontpanel inkl. CA-modul og programkort...6

Læs mere

42 tv med LED-baggrundslys, 100 Hz-teknologi og integreret DVB-T2, HD DVB-T/-C-tuner MEDION LIFE P17077 (MD 30631)

42 tv med LED-baggrundslys, 100 Hz-teknologi og integreret DVB-T2, HD DVB-T/-C-tuner MEDION LIFE P17077 (MD 30631) 42 tv med LED-baggrundslys, 100 Hz-teknologi og integreret DVB-T2, HD DVB-T/-C-tuner MEDION LIFE P17077 (MD 30631) Betjeningsvejledning Indhold Funktioner... 2 Indledning... 2 Klargøring... 2 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

ONLINEMANUAL. 40L546*DN LED-baggrundsbelyst LCD satellit-tv. www.toshiba-om.net/firmware.php

ONLINEMANUAL. 40L546*DN LED-baggrundsbelyst LCD satellit-tv. www.toshiba-om.net/firmware.php ONLINEMANUAL 40L546*DN LED-baggrundsbelyst LCD satellit-tv Det forventes, at der vil blive stillet opdateringer til rådighed i din tvfirmwares levetid for at sikre, at dit TV opretholder optimal ydeevne.

Læs mere

TRIAX S-HD207CX Digital satellit modtager

TRIAX S-HD207CX Digital satellit modtager TRIAX S-HD207CX Digital satellit modtager 305210 Brugervejledning Generel vejledning... 3 Sikkerhedsanvisninger... 4 Rengøring og pleje... 4 Betjeningselementer på front- og bagpanel... 5 Tilslutning af

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING OPERATING INSTRUCTIONS A22LEDWD2W LCD TV MED FJERNBETJENING COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL

BETJENINGSVEJLEDNING OPERATING INSTRUCTIONS A22LEDWD2W LCD TV MED FJERNBETJENING COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL BETJENINGSVEJLEDNING OPERATING INSTRUCTIONS A22LEDWD2W LCD TV MED FJERNBETJENING COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL Indhold Sikkerhedsforanstaltninger... 1 Medfølgende tilbehør... 3 Miljøinformation...

Læs mere

DAN-2 KNAPPER OG KONTROLLER

DAN-2 KNAPPER OG KONTROLLER DENVER IR-100 SIKKERHEDSANVISNINGER - Læs omhyggeligt alle anvisninger, inden du tager din nye radio i brug. Gem vejledningen, så du om nødvendigt kan slå op i den senere. - Tjek at spændingsangivelsen

Læs mere

Produktoversigt Hovedenhed... 105 Fjernbetjening...106-108 Sådan bruges fjernbetjeningen... 108

Produktoversigt Hovedenhed... 105 Fjernbetjening...106-108 Sådan bruges fjernbetjeningen... 108 Indholdsfortegnelse Generelt Generelle oplysninger... 104 Sikkerhedsforanstaltninger... 104 Medfølgende tilbehør... 104 Rengøring af diske... 104 Om resirkulering... 104 Produktoversigt Hovedenhed... 105

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Vigtigt 3 1.1 Sikkerhed 3 1.2 Vedligeholdelse af skærmen 3 1.3 Genanvendelse 3

Indholdsfortegnelse. 1 Vigtigt 3 1.1 Sikkerhed 3 1.2 Vedligeholdelse af skærmen 3 1.3 Genanvendelse 3 2642.1 da 30-05-2007 12:25 Pagina 1 Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 3 1.1 Sikkerhed 3 1.2 Vedligeholdelse af skærmen 3 1.3 Genanvendelse 3 2 Dit tv 4 2.1 Oversigt over tv'et 4 2.2 Produktegenskaber 5 3 Kom

Læs mere

Betjeningsvejledning Udstyr

Betjeningsvejledning Udstyr Betjeningsvejledning Udstyr Viewvision 3 3 1 4 8 0 3 4 233 33148.034 Quick guide Viewvision Forberedelse Fjernbetjening tv-funktion Fjernbetjening optager-funktion Til-/fraslut apparatet Isæt disk Taster

Læs mere

DVB-T DVB-T2 DVB-C USB PVR* DVD*

DVB-T DVB-T2 DVB-C USB PVR* DVD* DVB-T DVB-T2 DVB-C USB PVR* DVD* Brugervejledning User guide * - optional / valgfri Inhold Tillykke... 4 Vigtige sikkerheds instruktioner... 5 Hvad medfølger i æsken... 7 Installation... 8 Startindstilling...

Læs mere

Ingen tilgængelig internetforbindelse/dlnatilstand FollowMe TV to DMR... 13 Menufunktioner... 14

Ingen tilgængelig internetforbindelse/dlnatilstand FollowMe TV to DMR... 13 Menufunktioner... 14 Indhold TV ets funktioner... 2 Tilslutning til din mobiltelefon via WiFi... 19 Kære SHARP-kunde... 3 Brug af MIRACAST... 20 Vigtige sikkerhedsforskrifter... 3 Brug af DLNA-netværkstjeneste... 20 Miljøinformation...

Læs mere